EPN Infobulletin Juni 2017

www.epn-epm.nl  Info@epn-epm.nl

1991    2017.

INFO- JUNI – 2017. 

 

Europese Sociale Normalisaties zijn belangrijke Herijking Instrumenten Hightech.

Mondiale ontwikkeling van producten zijn diverse ICT-Communicatie- Satellieten vrijwillig rechtstreeks te ontvangen met een klein Code: EIRP- D4 of G- star USA zendvermogen voor Privé Satellietontvangst techniek  voor Vrijwillige gebruik van normen worden gehanteerd voor Producten die overal worden ingevoerd binnen verschillende EU- Code via Europese Richtlijnen te vertalen binnen de productie normen-  welke op Mondiaal Digitaal DATA via EU-Markt komen opmaatbasis Welzijn, Gezondheidszorg enz op Globaliserende ICT-Markt enz komen. De schakelingen zijn voorlopig voor Fundamentele Transmissietechniek ICT Systemen, waarvoor geen rekening wordt gehouden voor verleende patenten. Binnen Mondiale Hightech Satellietenorganisaties binnen vrije Geestvermogen worden ook productie afgestemd op individuele basis van EU-Fundamentele Doelgroepen, welke is gebaseerd op Eerbiediging van de Menselijke Waardigheid- en de Grondrechten. Dit mede op Vrijheid van Fundamentele Vrijheden in de bestaande Internationale instrumenten van het Europese Hof van Justitie. Binnen Mondiale Hightech Geestvermogen worden ook productie afgestemd op individuele basis van EU- Fundamentele Gemeenschappen binnen Handelsbalans op elkaar afgestemd in gelden ook voor producten buiten de EG. Satellieten zijn immers niets anders dan begeleiders van een cirkelvorming F1R-VF-8  Telemetriefrequenties Lasersystemen op de aarde, welke op natuurkundige verband van krachten in hun taak in de verschillende Satellietlaser Transmissietechniek Cirkelmicrogolven via omloopbanen kunnen worden bijgestuurd via Laserinclinatie via omloop hightech ICT overgebracht IV-A F3 Telecommunications via Satelliet tegelijktijdig over inlichting te beschikken via overgebrachte geostationaire communicatiesatellieten codering EOKC Big-ICT-Registratie. Verder worden ook Fundamentele Hightech Gemeenschappen steeds belangrijker welke hun productie Wereldwijd per Lidstaat geen Handelsbelemmering van moderne handelsrelaties hebben, welke ook gelden voor ICT producties van Wereldhandel GATT geen belemmering ondervindt. Ook veranderingsprocessen is het vrij normaal om zo optimaal te maken door snelle Vrije ICT Marktwerking te creëren in mogelijkheden tot adequaat op moderne gereproduceerd controlehulpmiddelen Hightech Technische specificaties op markt inspelen via elektronische handel van normalisatie codes van nieuwe ICT consumenteninstellingen.
Info@epn-epm.nl

 

De Internationale Telcommunicatie van Fundamenteler Hightech Euro- Satelliet.

De Fundamentele Internationale Organisatie hebben hun eigen MHz- GHz- binnen hun onderzoeksopdrachtgericht Wet- onderzoek binnen de opvolgende Generaties I V, IV-A Satellietnetwerking Organisatiestructuur onze Burgers te beschermen voor allerlei technische uitrusting voortdurend een Mondiaal ICT Verzorgingsstelsel van allerlei kanalen via de Communicatiesatellieten zendvermogen binnen diverse Satellieten te waarborgen, binnen de wirwar van informatie Burgers privé codes beschermen via effectieve controlehulpmiddelen gereproduceerd om zo min mogelijk fouten uit te sluiten aangaande de juridische aansprakelijkheid binnen de Lasertechniek op de Satellieten Hightech Codes te ontvangen.
Vrijheid van gedachten via Meningsuiting- en Recht op informatie ongeacht de grenzen. Eerbiediging op het Juridische gegevens van Vrije Recht van Vrije meningsuiting binnen de bescherming van zijn/haar Identiteit, in Vrije Verkeer binnen EU-Gemeenschap. Binnen de Marktwerking gaat boven de Volksgezondheid- waarbij in Nederland via Ecologische Milieuvervuiling Miljoenen Burgers via Milieuvervuiling van Kankerverwekkende stoffen welke worden ingeadempt via Nevelvocht vanuit omgeving. Waarbij Witte Bloedcellen zorgen voor Cholesterolopeenhoping in de Bloedvaten tot Cytokines Ontstekingsprocessen. Waarbij Burgers Schijn Medische Behandelingen verkrijgen inzake de Verspreiding van Eiwitafbraak via Cytotoxische Immuuncellen aantasting via Milieu doelgerichte  uitzichtlozere Medische behandelingen, inzake de Botulisme van Pathogenese Bacteriën C. Botulinus Toxineaerosol verspreidt. Hierbij krijgen Burgers met een verzwakt afweersysteem te maken met een Dodelijke Cytokinesziektes  IL- 7 Kankers enz, wegens dat geld boven de Volksgezondheid gaat. Ook veranderingsprocessen is het NIET vrij normaal om zo optimaal te maken door snelle Vrije Marktwerking te creëren in mogelijkheden tot op moderne Infrarood-afstandsbediening via Laser Hightech VS-EU Big-Registratie ICT volwaardig inspelen via Elektronische Code Demodulatorzwaai- en middenfrequentie bandbreedte van omschakeling van normalisatie via ITSO Herijking P1/P2 Consumentenmarktwerking in 11 F- 1  in VS 111 Satellietcommunicatie communicatie ontvangst van verbindingskabels tussen de converter- en satellietontvanger telefoniekanalen voor vrije doelheden of Commerciële inrichtingen toegepast op individuele ontvangst of voor private voorzieningen via bepaalde frequenties dan worden vrijegegeven. Zodat je niet jaren hoeft te wachten op Politieke Kartelzwendel van keuringsprocedures in Stigmatisering. Ieder kan per Lidstaat Deelnemen aan de Keuring en Certificatie (EOKC) Fundamentele Lidstaat mogelijkheden via bepaalde Big-Registratie ICT Vrije EU- Codering. De Opvolger van de Lissabonstrategie  EU-2020 Hervormingstrategie richten zich op Globaliserende duurzaamheid op groei Hightech  omschakeling van terrestrische vrije ICT banen zonder omgeplugd moeten worden via Internationale Telecommunications Satellite Organization = (Intelsat).  Voorlopig bereikbaar via onze mailadres; epn-mango@planet.nl  of via de Mango aangaande TDMA-multiplexsysteem. Vereist andere investering Onderwijs, Innovatie, Milieu, Hightech Kennis- en innovatie duurzaamheid op Mondiale Herijking Beleid enz.
www.epn-epm.nlepn-mango@planet.nl

 

Pathogenese Ebola-Virus vanuit Dierlijk blijkt zich ook weer te verspreiden.

De Pathogenen uitgevoerd Virus van Infectieziektes is een nieuwe Infectie van de IL-12 sterven zich binnen dringen in het aangeboren-nl het adaptieve systeem van Dier en Mens van Infectieziekte van Maag, Darm nl Anus klachten in Koorts tot uitdroging.  Bij het Inademen van Micro-Fijnstoffen, Nevelvocht van Slijmvlies wordt de Infectieziekte overgedragen vanuit wateroppervlaktes, besmette kleding, dieren waarbij het Microvirus overdracht van uiteenlopende Genetische Mutaties disorders zich hechten bacteriën aan de Urinewegen, Luchtwegen, Q-Koorts, AIDS welke leidt tot Hoge bloeddruk, darmklachten, longklachten door het inademen van Nevelvocht, Fijnstof  Infectie welke van Mens tot Mensen worden overgedragen blijkt uit onderzoek, gaande binnen EU. De grote opkomst van de Pathogenese snelle Infectieziekteverwerkers  veranderen het Immuun afweersysteem waarbij Bacteriën direct hechten aan de naïeve Witte Bloedcellen waarbij de T en B- cellen een afwijkende Afweersysteem aangeeft tot allerlei Neurologische in Pathogene Infectieziektes vanuit Dier tot en van Mensen na Mens tot allerlei Bacteriën ziektes. Wordt gevolgd.
Info@epn-epm.nl

 

Je Huid is Grootste Orgaan welke je Schoon moet houden; Schimmels, Infecties enz.

De Dikte van je Huid heeft vele invloed op de elasticiteit in het gehalte in de dikte van de huid. Op termijn zieje veroudering optreden door Ioniserende Straling van Oxidatieschade veroorzaakt door een teveel aan Vrije Radicale Antioxidanten kunnen ongewenste vrije of Bloedvaterosie radicale schade aanrichten door ongezonde Voedingspatroon, Bloedvaterosie, Lipide Vet met weinig vitamine gehalte welke de huid extra aantast. Ook de spanningsveld Milieuvervuiling Bioterrorisme Geheim Kweken via Pathogenen Toxines Bacteriën hoge concentratie plakvormige APC intracellulaire boodschappers routers van verschillende Virale Infectie Ziekteverwekkers in de praktijken via Overheid Transparantieterreur van opzettelijke via Milieuvervuiling Moleculaire Microbiologie van Genetische Explosieve IL-12 of aangeboren de innate afwijkende Immuunsysteem via Milieuvervuiling verspreiden van Nevel- Wateroppervlaktes.  Vele Nieuwbouwwijken na 1960 zijn de Bodem in Omgevings Besmet via Milieuvervuiling als stortplaatsen  in vrije loop van Afvalwateren welk nu al enige jaren zijn uitwerking krijgt op de Bevolking. De Pathogenese Botulismetoxine via Virale Microbiologische agentia om schade toe te brengen aan Mens, Dier of Gewas, Voeding enz in Infectievirussen welke het adaptieve afweersysteem bij Mens in Dier tot allerlei APC Sleutel Bacteriën via binnendringende  Infectie Ziekteverwekkers, Urine infecties, Maag Darm en Anus- bacteriën, H-N’s Infectievirussen, Cytokines ontstekingen, Huidkankers, Zika ziekten, Neurologische aandoeningen, Q-Koorts, Zoönosen, Coxiella burnetti, diverse APC- IL- 7 Interleukinen Kankers, Dementie, Alzheimer, Parkingson nemen explosief toe de afgelopen 20 jaar van diverse IL-12 Cytokines Intracellulaire Pathogenese APC gestuurd via moleculen welke een belangrijke rol spelen in het Antigeen. Zoals CD40, CD80 en CD86 omgaat via andere route Myd88 welke de productie van Kankers bevorderende Cytokines zoals IL-6 en TNFa of IL-IB gaan plaatsvinden. De snelle Ecologische Milieuvervuiling is de zeer hoge concentratie APC van Erosieplakvorming in de Bloedvaten van allerlei aandoeningen tot dodelijke Virale Infectievirussen. Deze productie wijze van Genetische Giftige stoffen aanmaken in het Micro-Organismen die het Menselijke Immuunsysteem verzwakt in schiet het geheugen te kort. Genetische manipulatie kan vele denkbare ziekteverwekkers ontwikkelen die resistent zijn tegen de gangbare afweermechanismen en medicatie, zodat behandeling onmogelijk worden via de Milieu Ecologische Vervuiling. Waarbij afweercellen tekort in weet het afweercellen te misleiden tot allerlei Multifactoriële aandoeningen. Dit als Dementie, Alzheimer, Hart Vaat ziekte, Suikerziektes, Kankers welke niet in de voorportiek worden geregistreerd aangaande Milieu Gekweekte Pathogenese Infectieziekteverwekkers van giftigstoffen mede Zoninstraling de Huidcellen aantast tot allerlei Kankers. Indien je een Hoge Bloedsuiker spiegel hebt in een slechte vertering heb je grote risico op Huidschimmels, Milieunevelvocht Bacteriën verdamping Ontstekingsgraad in 95 % meer kans op Snelle Ultraviolette straling Huidkankers in andere Kankers soorten tot Neuro afwijkende  Gedragsstoornissen, Zenuwcellen aantasting, Gevoelsverlies in IL-6 Ontstekingen. Ook vele rimpels doordat bindweefsel inzakt in allerlei Littekens, Vouw in de Huid waardoor de huid verkleefd in de huidstructuur niet meer soepel is door onderhuidse obstakels. De risico’s op Huidkanker door Melanoom van zeer agressieve Huidkankers via Nevel Zoninstraling van de agressieve vorm van Huidkankers. Nederland hebben 2,5 miljoen Burgers Huidaandoening- en Constitutioneel Eczeem of verkleuring, schilfering, uitdroging, jeuk of haaruitval van huidaantasting, benauwdheid, huidcelveroudering welke het meest wordt veroorzaakt door Zoninstraling van de Huid, zieje direct aan Huidcellen Veroudering. Allerlei verschillende ziekteverwerkers zijn veelal te herkennen en de “Boodschap Cytokines” bv IL-12of IFN van aangeboren of innate verzwakt afweersysteem weergeven naar buiten afgeeft van een negatieve aangeleerde of adaptieve afweersystemen in een Type: Cel welke wordt geactiveerd TH1 of TH2 van APC Infectie of Bacteriën enz.
info@epn-epm.nl

 

Opeenstapeling van APC- Huidschade door UV Zonstraling IL-7 bij Jonge leeftijd.

Bij Ultraviolet straling Type: A wordt je Bruin welke veel dieper in de Huid doordringen tot Huidcelveroudering. Bij Type; B is verantwoordelijk voor Huidkanker waarbij veelal direct UV- straling Huidschade aanricht van opstapeling van beschadigde huidaantasting. Binnen 2 minuten zie je DNA- Huidcellenafbrokkeling- in ontstaan micro- defecten in de Huid. Bij herhaling is het DNA niet meer bij machte om huid te herstellen wegens afwijkende micro- organismen. Milieuomgevingsfactoren blijken mede grote rol spelen inzake de Pathogene inbranding zie je op iets latere leeftijd van huidkanker na voren komen bij 1 op de 4 Vrouwen in bij Mannen 1 op de 5 welke voor hun 25 jaar al zijn aangericht als UV-B- Straling Huidkankers in aanverwante ontstekingen of Melanoom huidkanker zo’n 6200 op jaarbasis. Huidschade zie je al op jonge leeftijd van opeenstapeling van beschadiging van het DNA in de Huidcellen of het afbrokkelen en ontstaan er micro- foutjes in de Huid die op latere leeftijd Huidkanker veroorzaken. Bij vele keren huidverbranding op jonge10 & 25 jaar leeftijd kan Huidcellen niet meer herstellen door vervelling na verbranding welke resulteren in Huid kanker op latere leeftijd. Veelal zieje op iets Oudere 50 Leeftijd Huidcelveroudering van Hormoonverandering tot Huidkanker van de meest agressieve vorm Melanomen kwaad aardiger pigmentcellen in de opperhuid. Ook treed snel Celveroudering op door negatieve Leefstijlfactoren in negatieve uitstraling mede door weinig onverzadigde vetzuren welke uitgedroogde handen, benen, rimpels geven en vergrijzing van de Huidskleur. Het aantal Huidkankers stijgt de afgelopen jaren explosief wegens Milieuvervuiling van Wateropper vlaktes de Uv-straling zon, Nevelvocht, Zuurstof combinatie vele nadelen heeft aangaand Ioniserende straling van overdosis Pathogene Bacteriën via Uv-instraling grote invloed heeft op onze Huidcelveroudering, Bindweefsel aantasting, Elastische Huidvezels lijden onder de Ultraviolette straling van donkere plekken, rimpels, vlekjes ontstekinkjes welke bij 1 op de 6 Nederlanders voorkomt van toekomstige Huidkankers als een Milieu Nevelvocht instraling van Pathogene Toxines Nevelvocht welke Huid aantast tot IL-7 Kankers door Milieu Bacteriën veranderende Zon gedrag de meest Agressieve Chronische vorm van Pigment Huidkankers na voren komt. De afgelopen 30 jaar is de kwaadaardige agressieve vorm Melanoom de kwaadaardig APC pigmentcellen in de opperhuid welke zich overal kan uitbreiden ook als Longkanker in nog diverse Kankers zich mede ontwikkelen via Ecologische Milieuvervuiling van uitzaaiingen wratachtige huidhoorn van Fatale afloop via uitzaaien langs de Lymfevaten of Bloedbaan mede de Politiek Milieuvervuiling via Intracellulaire boodschappers moleculen in de kern van de Cel activeren als  Myd88 Ontstekingsreacties van bevorderende IL-6 Cytokines als Kankers.
info@epn-epm.nl

 

Huidkankerepidemie via Kwaadaardige APC Opperhuid Melanoomcellen.

Kwaadaardige Melanoomcellen bezitten diverse mogelijkheden om via de Lymfevaten van de opperhuid zich verder te verspreiden in het lichaam wegens dat ze niet herkend worden als vreemd materiaal. Ook de Pathogene Biologisch Uv-Straling die op de Huid terecht komen, geeft direct onderste rijcellen bij Milieuvervuiling grote invloed op vroegtijdig reacties huidkleur, huidveroudering via UVA-straling die door de Lederhuid doordringt in allerlei beschadiging veroorzaakt in eerste instantie op termijn rimpels, huidverkleuring, huidkanker. De melanoom bestaat uit melanomacellen zijn cellen zijn kwaadaardige van pigment produceerde cellen in de huid. Ook zitten diverse melanoomcellen als normale pigmentcellen welke bewegelijk cellen zijn die ontstaan in het ruggenmerg en verhuizen na de onderste laag van de opperhuid. De kwaadaardige melanoomcellen gaan nogal zwerven, vooral in de dunne wand van de lymfevaten van de opperhuid. Hierbij ontstaat gepigmenteerde letsels die in grote toenemen in van kleur veranderen in jeuken of bloeden in diverse grote. Denk hierbij ook vooral de zonnebank is de veiligheidsdrempel van het toestellen niet bepaald in laat vele neveneffecten van overmatig gebruik duidelijke aan de Huid achter. Ook Nieuwbouwwijken  zijn op grote schaal aangetast door Genetische Misbruik via Milieuomgevingsfactoren van Pathogene Milieuvervuiling Nevelvocht wateroppervlaktes, kanalen, vennen enz tasten de Zenuwcellen aan via Pathogene Nevelvocht waarbij Luchtwegen, Longen ten eerste wordt aangetast door Nevelslijmvliesbacterie via Wondbotulisme, Neurologisch aantasting, diverse soorten Kankers op jonge leeftijd risicolopen vanaf hun Pubertijd. Pigmentvlekken een Asymmetrische vlek wijst als onregelmatig Asymmetrische opgebouwd als pigmentletsel gekartelde onregelmatig vorm in van kleur veranderd is veelal maligne melanoom via ABCD-regel in de diepte uitbreiden tot Huidkankers, Lymfeklieren of Organen aantasting. Pathogenese Milieuvervuiling van misbruik op grote schaal werkt zeer verlammend  op Regio’s Genetische Vervuiling  van kwaadwillende Overheid een empirische basis wordt verschaft als stigmatiserende van bepaalde Woongebieden op basis van eigen Genetische  kennis bij de Overheid Genetische Milieuvervuilde Pathogenese Infectieziektes zijn verspreidt via Milieuvervuiling allerlei  Kankers, Neuro Psyché Gedragsaandoeningen, Cytokines Ontstekingen spontaan zich voordoen. Bovendien kan het aantal ‘Spontane” Mutaties bij Milieuvervuiling zich allerlei kloon accumuleren tot alle afwijkende ziektes dankzij het inademen van Nevelvocht, Fijnstof, Voeding uit besmette omgeving. Ook Dierlijke Besmetting kunnen zich spontaan verspreiden zoals Zoönose, Kankers in vele Retrovirussen die zich als vreemd DNA nestelen in het Menselijke Lichaam als Leverschade, Urine infectie, Darm-maag-anus problemen, Longinfectie, Keelluchtwegen Infectie, Embryonale Cellen beschadiging, Leverziektes, welke ook mede allerlei andere Gezondheidsschade veroorzaken vanuit de Bioterrorisme Omgeving Milieuvervuiling via de Politieke op grote schaal Giftige stoffen, Nevelvocht worden verspreidt in het Micro- Organismen van Burgers.
info@epn-epm.nl

 

Nieuwe Opkomende Infectieziekten van Emerging Diseases en Zoönosen Ziekten.

De gevolgen van Genetische Revolutie worden vele Grenzen overtreden van Menselijke Waardigheid via de ontwikkelingen van Tweedelingen in de Medische Biotechnologieën.
De noodzaakt is helder van een diepgaande onderzoek over de inbedding van Biotechnologie waarin binnen de Volksgezondheid een Tweedeling is ontstaan in de Nederlandse samenleving.  Hierbij worden voor geïnteresseerde op Medische toepassingen van Biotechnologie, en de gevolgen die dat hebben voor allerlei groeperingen in onze samenleving als Tweedeling rond Biotechnologie en Genetica aanpassing. Vele Burgers begrijpen niet dat ze in een tweedeling terecht komen wegens dat ze niet over de kennis beschikken van de werking  van Chromosomen, Genen, DNA et cetera. De Technologische gebieden van diverse verschillende kennissen die gezamenlijk de Genetische revolutie veroorzaken welke bekend zijn met de Humane Genoom van kennis erfelijkheid, kennis Moleculaire biologie waarbij de kennis van werking de Hersenen in kaart kan worden gebracht via Hightech digitale informatiesamenwerking om gerichte ingreep in het DNA, de samenwerking van Genetische defecten kunnen opsporen bij Mensen, Dieren Planten om de defecten te veranderen om allerlei ziektes te voorkomen. Binnen de Globaliserende Medische gronden gebeurt via Gentherapie of Kiembaangentherapie. Ook blijkt via andere Genetische modificatie kunnen ook andere echter Niet- Medische doelen worden beoogd binnen de huidige productieprocessen die gebruikmaken van Biotechnologie van moeilijk winbare stoffen.  Alle Globaliserende Hightech leiden tot vele nieuwe revoluties  op vele terreinen die zich bezig houden met de Welzijn van de Mens binnen de Volksgezondheid. De Grenzen zijn weggevaagde via de Biotechnologische mogelijkheden waarbij de natuurlijke grenzen worden overschreden tot een nieuwe natuurlijke orde die tot stand wordt gebracht om ook het nageslacht van Erfelijke factoren in de toekomst te voorkomen is op grote schaal mogelijk via Biotechnologische toepassingen via Eugenetische ingrepen uit vrije wil welke via de instigatie van de Ouders gebeurd. De moderne Menselijke Genoom met goedbedoelde Individuele keuze van vrijheid kunnen Biotechnologie de Medische concept vrij uitvoeren over de verbanden tussen Genoom en ziektes. Ook de omgevingsfactoren spelen mede een grote rol van invloed bij bijvoorbeeld Alzheimer/ Dementie enz zijn er veel meer mogelijkheden tot uitvoering om dit te voorkomen via Biotechnologie aanpassing van Genetisch gebied om het recht van het voorkomen van Alzheimer bij de opvolgende Generatie.
info@epn-epm.nl

 

Pathogene Verschillende Ziekteverwekkers Gen Aangeboren IL-12 Infectie.

Dit betekent dat Vervuildomgevingsfactoren, Leefgedrag niet alleen meespelen in de dans om de chemische huishouding in de Hersenen, maar zelfs er bepalend een groot invloed hebben op het dagelijkse Leven. De doelbewuste Milieuvervuiling relativeert de deterministische opvatting over genen- en gedrag aanziendelijk in het dagelijkse leven binnen verschillende APC – Pathogenese Ziekteverwekkers. Omdat een Kloon ontstaan uit één set genen, en er geen correctie optreedt waarbij normale Bevruchting een slechte Gen optreed al tijdens de zwangerschap in een aantal spontane mutaties zich als toekomstige afwijkende of ziektes zich manifesteren in het Micro- Organismen van Ziekteverwekkers ontstaan via Bewuste Ecologische Milieuvervuiling. De Vrijheid van het Leven wordt aangetast door interacties van Genetisch misleiding van Gedetermineerd zijn binnen de huidige leefomstandigheden van Doelbewust Bioterrorisme Milieuvervuiling van opzettelijke verspreiding van APC Microbiologische  Myd88 Agentica om schade toe te brengen aan Mens, Dier in Voeding tot mede Neurologische Gedrag Aantasting, Kankers, Longinfectie in de vele Micro-Genetische consequenties. Welke via Milieuvervuilde Giftige stoffen Micro-Ziektes doelbewust worden veroorzaakt. Vele Nieuwbouwwijken zijn onleefbaar geworden door Milieu Vuilstort Mens & Dier Besmet met Retrovirussen die zich als Vreemd DNA nestelen in het Menselijke en Dierlijke DNA als Virale Binnendringende Infectieziekteverwekkers welke Leverschade, Kankers Cytokines Ontstekingen in allerlei Mutaties van afwijkende ziekte zich manifesteren als Infectievirussen tot Dodelijke Genetische Pathogenen Bacteriën al op Jeugdigheid alle gevolgen ondervindt van opzettelijke verspreiden van Microbiologische Infectievirus van defecte DNA al tijdens de zwangerschap na voren komt. Aangaande de Milieuvervuiling van Genetische Levensloop duur wordt ingekort door aftakeling welke grote gevolgen hebben. Waarbij Burgers hun leven alsnog moeten inrichten omdat hun DNA- Micro-Organisme is verminkt geraakt door Giftige productiewijze van Ecologische Milieuvervuiling nu 2,5 Miljoen Burgers 2017. Waarbij geen Genetische Technieken aanwezig zijn ? of niet voor die Doelgroepen worden gebruikt in passen vervroegde Euthanasie toe. De eenzijdige inrichting van Gezondheidszorg gaat verschuiven in geeft vele consequenties met zich mee van stille moderne Genocide onder de naam Euthanasie. Nieuwe Medische mogelijkheden worden niet gebruikt van Biotechnologie bij gewone Burgers in de samenleving. Volksgezondheidszorg doet niet aan de wensen inzake Fundamentele Rechtsgronden van der meerderheid van de Bevolking. Dit komt door Maatschappelijk tendens van het pluralisme: we hebben geen gemeenschappelijke waarden- en normen die de doelen van Medische Gezondheidszorg zouden kunnen bepalen. Vele Burgers worden modern te Dode Gebracht via Euthanasie terwijl de moderne Biotechnologie de Gezondheidzorg modern kan beïnvloeden in zeer sterk verschuiven zonder Tweedeling in de Medische Behandelingen. Burgers worden APC IL-6 Ziekgemaakt via Overheid Milieudumping IL-7 Kankers en wachten in de voorportiek, zodat ze niet meer medische kunnen worden geholpen.
info@epn-epm.nl

 

Het Ontstaan Kankers op Celniveaus in Opsporen Gen Eiwit Borstkanker.

Het is belangrijk om Kankers vroegtijdig op te sporen voordat het zich snel ontwikkelt tot Tumorcellen of agressieve gezwel van uitzaaien. Het blijkt dat zich al zeer vroegtijdig Eiwitafbraak in de cellen worden afgebroken in het proteasoom wanneer fosfaatgroepen en ubiquitine aan worden gebonden. Veelal in de voorstadium is ” in situ” van toekomstige Borstkanker bij zo’n 40 % vast te stellen. Binnen Medische inzichten kan je Kankercellen diverse kleuren geven waarbij een hompje Borstkankercellen kunnen volgen van zo Humane mini-orgaantjes welke leiden tot Cel die ongecontroleerd RNA gaat delen in nog geen Kankercel is. Indien er een tweede foutje in het DNA ontstaat is de controlemechanisme in de Cel defect in ontstaat fouten in het DNA, maar ook andere afwijkingen welke leidt tot klompen Cellen die zicht uitzaaien als Tumoren. De opeenstapeling van Mutaties Kankercellen die een agressieve klompcellen gaat vormen mede tot agressieve Tumor met diverse foute DNA. Defecte Signaaleiwitten- P essentieel voor vernieuwing inzake reparatie van de volwassene weefsels maar afwijkingen in het signaleringsproces kunnen alsnog leiden tot aandoening van Kankers. Clustering van Eiwitten Vervuiling kan je via Targetsmix Identificeren, valideren- en proberen te beïnvloeden is verschuiving via voorportiek van symptoombestrijding. Door toename kennis over Moleculaire Pathogenese wat er gebeurt wanneer in voorportiek de ziekte ontstaat. Afwijkingen in het signalisering proces kunnen leiden tot ernstige Eiwitproteïne aandoeningen. Borstkankertherapie is onderzoek na ziekte-specifieke van Celdeling Eiwit welke op moment wordt aangemaakt of afgebroken. Bij Kanker moet je vroeg er bij zijn aangaande afwijkende Gevoelsleven van Over activerende E2F- Eiwitten of verdikking Bloedvaterosie c.q. Zuurstof tekort, Vetophoping, Urine & Spierinvasief, Moeheid vooral in begin van Kankers.
info@epn-epm.nl

 

Besmettingsroutes via Carcinogeen Bioterrorisme Inhalatie Nevelvocht.

Het inademen van Kankerverwekkende Carcinogenen welke op verschillen de manieren opzettelijk verspreiders in het lichaam terecht komt als Micro- Biologische Agentia om grote schade DNA toe te brengen aan Mens, Dier, Voeding. Dit via inhalatie van gassen, dampen, vloeistof of aërosolen micro-lucht zwevende vloeistofdruppeltjes worden ingeadempt in zeer besmettelijk routes die in het lichaam terecht komen als IL-7 Kankerverwekkender stoffen. Ook sommige Chemicaliën dringen zeer gemakkelijk door in de Huid- en zorgen voor vele mogelijke besmetting door Huidabsorptie of via ingestie besmetting via de mond optreed. De vele ziektes van Infectieziektes en Cytokines Ontstekingen worden vaak opzettelijke door de Ecologische Milieuvervuiling door de Politiek veroorzaakt als Bioterrorisme Vuilstorting of afvoer van Chemische afvalwateren. Waarbij al Micro blootstelling aan Carcinogene stoffen vergroot op grote schaal Dodelijke Kankerslachtoffers vanuit Milieuvervuilde Omgevingsfactoren. Het blijkt vanaf jaar 2000 tot 2025 zo’n 17,5 Miljoen Burgers met Kankers worden Besmet. Waarbij in jaar 2017 al 3 miljoen Burgers tot Dodelijke ziektes hebben veroorzaakt vanaf jaar 2000 tot 2017.  Nu de Wetgeving van Milieuvervuiling is vervallen zie je de Ecologische Milieustrategie extreem toenemen van allerlei Erfelijke afwijkingen. Dit via de zogenaamde Toll-like receptoren Families TLR 1 t/m TLR 11 patronen op verschillende ziekteverwekkers te herkennen en de Boodschap Cytokine IL- 12 of IFN van aangeboren of innate afweersysteem na buiten afgeeft. Welke in verband staan met het Kweken van Pathogenen Genetische Gemodificeerd Kankerverwekkende Biologische Ziekteverwekkers.  Die opzettelijke Micro-organismen van epidemische of endemische dodelijke Infectieziektes verspreidt in de Milieunormen volledig worden overgetreden tot Bioterroristische Verschillende Dodelijke Eugenetisch Multifactoriële Ziekteverwekkers via Gen- APC/IL-7 Interleukinen Kankers verspreiding via Ecologische Milieuvervuiling. Binnen de Geneeskunst is een grote verschuiving gaande om symptoom bestrijding na preventieve genezing te leiden tot preventie. Door de grote toenamen van Globaliserende inzichten aangaande Moleculaire niveau wat er precies gebeurt wanneer een ziekte ontstaat in de mogelijkheden om de ziekte te behandelen. Nu Politieke Bioterrorisme van Ecologische Milieuvervuiling de overhand heeft genomen in Nederland moeten we Ethische aspecten, welke heel belangrijk zijn vele misbruik via Overheid van de Regelgevings- kader primaire preventie van Bioterrorisme door Politieke Machtsmisbuik worden aangepakt aangaande het verspreiden van Dodelijke Cytokines Infectieziektes verspreiding via Milieuvervuiling welke leidt tot Kankers.
info@epn-epm.nl

 

Moleculaire Microbiologische Clusters Pathogenese Infectie c.q. Pestziektes.

De extreme Pathogenese Mutatie Infectieziekten welke bij Mens & Dier zich sneller in afwijkende ziektes manifesteren zoals bij Zoönose Infectie die zich van Dier tot Mensen verspreid mede als de Retrovirussen, Pestziektes welke zich nestelen als Vreemd DNA als alle binnendringende Ziekteverwekkers op de celoppervlak van binnendringende Antigeen Presenterende Cel= APC. Het blijkt dat Pestvirus zich op diverse manieren kan verspreiden via lucht verplaatsing, Dieren enz welke een Chronische Infectieziekte ontwikkeld in  het slijmvlies van Burgers aantast als een agressieve stam van chronische Infectie Ziekteverwekker verspreiding in de omgeving. Genetische technieken kunnen op grote schaal giftige stoffen aanmaken in het Micro- Organismen van de Insuline van Genetische Manipulatie via allerlei Burgers ziek maakt met een afwijkende Immuunsysteem of tussen verschillende Groepen worden gebruikt als Kankers, Pokken Virussen via allerlei Dieren. Bovendien blijkt dat een aantal spontane mutaties zich ook aandienen als sneller afwijkende  Dieren Infectieziekte zich manifesteren als verschillende stammen vooral onder Kinderen als Pathogenese H-N Bacteriën Zoönose bij Mensen Q-koorts veroorzaakt of andere afwijkende Cytokines Ontstekingsziekten. Hierbij Cytokines kunnen cellen aanzetten tot specifieke Ontstekingsreacties van Slijmvlies Ziekteverwekkers IL-12 of IFN als negatieve aangeboren innate afweersysteem na buiten afgeeft als slijmvlies Infecties via Milieuvervuilde Nevelvochtbacterie. Bij een afwijkende Gif-Slijmvlies aantasting schiet het Geheugen te kort of de bacteriën weet het Immuunrespons te misleiden door het te veranderen, waardoor vermindert weerstand is vooral bij Ouderen, Kinderen in Kwetsbare Burgers. Biotechnologie van Politieke Inhoudelijke keuze mogelijkheden rond allerlei Giftigstoffen, Biotechnologieën, blijken vele Burgers schade te ontwikkelen rond de Humane Genetica is het niet te voorkomen Burgers te beschermen. Dit hebben we gezien inzake de grote Milieuvervuiling van de afgelopen 40 jaar vele Burgers hun Menselijke Genoom aangetast tot allerlei Genetische Gekweekte Pathogene Infectieziektes als Milieu Bioterrorisme via Milieu beschouwd kan worden als Biologische wapens, waarbij de Politiek verantwoordelijk is voor het verspreiden van de Milieuvervuiling.
info@epn-epm.nl

 

Nieuwe Opkomende Pathogene Cluster Epidemieën Defecte Genen.

Het blijkt op grote schaal “Vreemd DNA” zich nestelen als Retrovirussen van Dierlijk Pathogenen Botulinustoxine Bacteriën via Nevelvocht, Fijnstof, Consumptie Voeding, Gifstoffen aanmaken in het Micro-Organismen van Genetische manipulatie afgelopen 40 jaar doelbewust Ecologische BIO- Milieuvervuiling als Dieren Cytokines Genetische DNA veroorzaakt in Carcinogenese Kankers IL-7 al op jonge leeftijd aanwezig is bij vele Burgers. Je ziet al vooraf of Burgers besmet zijn met Kankers of Geheim Kweken van Pathogenen die Kankers veroorzaken via stofwisseling van bacterie die het Menselijke Natuur Dodelijk aantasten via Eugenetische maatregelen. Enorme Immuunreactie van Carcinogene Manipulatie blijken nieuwe Ziekte Epidemieën ontstaan van Mutaties vanuit het Wateroppervlaktes- en Dierlijke overstap van Giftigstoffen van allerlei Chronische Morbiditeit aftakeling , Infectieziektes veroorzaakt van agressieve Tumoren op termijn na voren komen tot Neurologische afwijkingen.  Ook bij zwangerschappen blijken al besmet te zijn bij het Menselijk klonen van Neurologische Psychische afwijkingen. Waarbij blijkt dat hormonale stimulatie kan leiden tot een zeer vervroegde menopauze- en een zeer verhoogde kans op vroegtijdig Kankers als Eierstokkanker en Borstkanker. Nieuwe Ziekteverwekkers Mutaties die de overstap maken vanuit Dieren Infectievirussen als Pathogenen Retrovisrussen als vreemd DNA nestelen in het Menselijke Lichaam. Waar ligt de grens op het Patent van het Menselijke Leven, zonder toestemming het lichaam wordt gepatenteerd door Farmacie of Staat, Medische Artsen. Waarbij geen toestemming meer wordt gevraagd om lichaam te veranderen of Euthanasie toepassing – toepassen tot een snelle dood tot miljoenen Burgers de komende jaren. We weten aangaande Vergrijzing een Tweedelingen in de Gezondheidszorg is ontstaan, mede de Pathogenese uitbraken Aids, Ebola, Zoönose, Kankers enz. Waarbij vele doelbewust Retrovirussen via Ecologische Milieuvervuiling of als Bioterrorisme Biologische wapens van Genetische Giftige stoffen, Insuline, Zenuwgas, Anthrax in het Kweken van Pathogene APC Voeding verspreiding van Infectie Genetische Ziekte verwekkers enz. Ook de Gesteriliseerde in stilte eugenetische tendensen tot stille sterilisatie blijkt weer heel gewoon te zijn. Waarbij Wetgeving niet is aangepast in ieder gebruikt Technologische Autonome zijn eigen Biowapens kan realiseren om in het Geheimkweken van Pathogenese Infectievirusziekteverwekkers te verspreidt via Milieu Omgeving wordt bepaald .
info@epn-epm.nl

 

Biotechnologische Opkomende Staateugenetica Pathogene Bacteriën Milieuvervuiling.

De glijden schaal in de autonomie hebben Burgers geen recht meer op hun eigen Gezondheid zoveel mogelijk laten verhelpen in keuze zelf te maken. Het lijkt in de praktijk niet of bijna niet mogelijk te zijn om te weigeren binnen het Medische Kartels eigen keuze te maken als individu een vrije keuze maken die bij je eigen praktijk van individueel Gezondheidszorg- systeem alsnog na een andere model kan opschuiven om meer inwerking te verkrijgen. Hierbij veranderende normen in vermindert de autonomie van het individu om vrije keuze te maken is het vergroten van eigen Welzijn voor de toekomst veranderende norm. Je ziet nu vaak dat autonomie als een soort misleidende legitimatie wordt gebruikt in de praktijk juist gebruikt wordt als misbruik in aantasting in de praktijk van de eigen autonomie betekent. Als Consument hoor je recht te hebben als inspraak maar die bestaat niet eens voor Kwetsbare Burgers wegens dat de Artsen te druk hebben in niet voldoende inzicht geven in andere alternatieve bestaansmogelijkheden die er zijn. Ook het begrip Medicatie van nieuwe mogelijkheden is vaak niet goed voorgelicht, waarbij Client geen enkele invloed kan uit oefenen als autonomie van vrije keuze is helemaal geen sprake wordt maar wat voor geschreven als medicatie, maar gebrek aan autonomie in Gezondheidszorg, waarbij de Patiënt zich primair grote zorgen om maakt. Hierbij wordt vergeten dat je als Consument autonomie dat je dwangzorg verkrijgt zonder enige inspraak als consument niet mag kiezen of je het aangeboden goed vindt of dat er andere betere middelen als medicatie zijn of hulpaanpas- singen op maatbasis begrippen. Patiënten willen meepraten over het aanbod van wat de toekomstige medicatie doet of gevolgen heeft voor de individuele Gezondheid. De Patiënt heeft niks aan Marktdenken moet wel betalen maar geen enkele inspraak in de gehele Gezondheidzorg als eigen vrije keuze.
info@epn-epm.nl

 

Fundamentele Gemeenschappen Spelen grote rol binnen ART:23 EU-Welzijn.

Fundamentele Europese Gemeenschappen Hightech is een belangrijke instrument inzake Volksgezondheid van productie Kwaliteit op Welzijn en Volksgezondheid op maatbasis de rol Normalisatie Welzijnszorg om hun eigen ingevoerde producten of behandelingen te vergroten. Overwegende inherente waardigheid en van Gelijke Rechten ART 217 A 111”5 1948. Dit overwegende democratische eenmaking van EU voort te zetten en te versterken met het oog op de vorming van een Interne Ruimte zonder Grenzen met bijzonder verantwoordelijkheden van het EU voor Welzijn van Mannen en Vrouwen is gebaseerd op de eerbiediging van de Menselijke Waardigheid in de Grondrechten 12- 04 -1989. Waarbij je met elkaar eens bent dan versterken zij elkaar binnen het Maatschappelijke ICT Netwerksysteem. Waarbij Normen Culturen verschillend kunnen zijn maar producten die ingevoerd- en verkocht worden vrij toegankelijk is binnen Europese EG Gemeenschap op grond van afwijkende producten behandeling vrij toegankelijk wordt via Digitale Netwerkt Mondiaal. Binnen de vrije normalisering van het vertalen zijn andere EU richtlijnen nodig via Kartelproductie gericht instructies welke niet werken binnen het digitale systemen. Ook binnen het keuringsproces is een Kartelwerking van zeer trage Brusselse besluitvorming welke niet past binnen allerlei wetgeving EU-0mslagvorming. Zowel op EU niveau alsmede Nationale Niveaus deugd de markt niet wegens Kartelzwendel van keuringsprocedures wat vandaag word geregeld morgen blijkt allang gebruikt te worden via derde landen vooral grote bedrijven. Het blijkt bij allerlei debatten die na voren komen binnen samenlevingsverbanden van Zorghulp en Consumentenorganisaties van over tuigingskracht die voor vele als onbegrepen wordt aangeduid maar daar zit je niet meer, je initiatieven vanuit je gevoelsleven is de moderne Elektronischer Biotechnologie in de samenleving vanuit onderkant van de samenleving belangrijk inzake actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Binnen EU-Gemeenschap zijn niet de nieuwe regels te bevorderen tot Europese normalisatie die op Wereldwijde ICT Label aansluiten in veelal handels belemmering welke allerlei Criminaliteit stimuleert binnen de doorgevoerde kwaliteitszorg op Individuele Maatbasis per Client Welzijnszorg.
info@epn-epm.nl

 

Biotechnologische Genetische Normverschuiving Medische Gezondheid.

Nederlandse Regering zeer Nalatig in de ontwikkelingen Gezondheidszorg tot Sociale Maatschappelijke bevordering in de voorportiek van Hightech Biogenetische Genetica. Dit heeft grote gevolgen voor Individuele Client als (Patiënt) vele consequenties binnen normen en waarden van de huidige geïnactiveerd Milieu Pathogenen Bacteriën Toxines Kankerverwekkender enz opkomende Infectievirusziekten Mutaties van Nieuwe Ziekteverwekkers vanuit Milieuvervuiling tot Dierlijke gastheren na de Mens worden over gebracht via Nevelvocht, Fijnstof, Voeding in Multifactoriële aandoeningen. De alleen Genetische Geschikte Burgers krijgen voldoende Medische Zorghulpverlening of Verzekering toegankelijkheid of Werk Biocollecties van Menselijke Genetisch via de Bloedbanken, Hielpriktjesbanken, Weefselbanken waarbij het aanleggen van Biocollecties van Bevolkingskaarten worden aangelegd om de Genetische aanleg voor derden gebruiken. Dit verboden om Medische combinatie van individuen verstrekken aan derden. In allerlei kringen van ethici is spanningsveld tussen grootschalige onderzoek in de privacy van de identieke Burgers om DNA op te slaan zonder de Client in te lichten. Erfelijke materiaal wordt alleen opgeslagen bij delicten waar meer dan 4 jaar Gevangenis opstaat. Behalve bij gewelds-zedenmisdrijven welke liggen opgeslagen van enige tienduizenden bij de justitie. Zo is ook bij Kanker Patent aangevraagd tegen diverse soorten Leukemie of Kankerstoppende DNA- sequentie mist vertaald na preventieve Moleculair Eiwitenzym Targets Cocktails als preventieve middel genetische variatie de aandoening zoals bv Pathogenese Infecties de Targetsmix het afweersysteem activeert. Waarbij de APC sleutel wordt doorbroken van allerlei bacteriën enz. Dit als Kankers, Hart en Vaatziekte, Dementie, Vruchtbaarheids- problemen enz. Hierbij niet Erfelijke componenten een rol spelen maar Milieuomgevings factoren in Cliënten verkeerd worden voorgelicht aangaande de meningsvorming over allerlei APC-Pathogenese Bacteriën Toxines. Biologische Pathogenen Infectie Virussen epidemie Huisdieren, Katten, Zoönosen enz welke als Biologische Infectieziekte verspreiding  Q-koorts, Aids, Ebola enz welke mede te maken hebben met de Milieuvervuiling van de afweerreactie overbelastraken van het APC- moleculen bewakingssysteem. Veelal kan je gerichter Infectievirussen opsporen. Waarbij de Patiënt zelf aangeeft, waar de mechanismen defect is geraakt die ziekte veroorzaakt. Bijvoorbeeld Kanker heeft 5 jaar nodig om het ontwikkelen van binnendringende ziekteverwekkers waarbij IL-6 Cytokines aanzetten tot Ontstekingsreacties als Tumoren de ziekte. Hierbij die tijd allerlei Moeheid, Spierpijn, Urine infectie, Buikklachten, Mondlippen Wondjes Bacterie, Gedragsverandering, IL-12  of IFN Aangeboren Cytokines van een innate afweersystem na buiten afgeeft, Stress, Mobiliteit aanpak. Dit via Targetsmix te identificeren die Ziekte veroorzaken, welke te valideren- en beïnvloeden. De vele symptoombestrijding maakt een omslagcultuur na Genezing- en Welzijnspreventie welke kennis Moleculair aanwezig is hoe ziekte is ontstaan. De complexe Omgevings Inzichten van Kankers, Alzheimer, Auto – Immuunziektes, Parkinson enz krijgen steeds meer inzicht tot adequate behandeling in de vele preventieve mogelijkheden zonder Genocide.
info@epn-epm.nl

 

Pathogenen Hoge HPAI Moderne Milieuvervuilde Tasten Cellen aan. 

Cellulaire Vruchtbaarheidsproblemen aantasting van het Hormoon dat de Hypofyse aanmaakt zijn Gonadotrofinen welke de voortplanting regelen als het Lichaam en Geestvermogen schoon is van Giftige, Milieuvervuilde stoffen of Hypofyse die meer stoornissen veroorzaakt aangaande tekort aan geslachtshormonen, wegens dat de klier niet voldoende gonadotrofinen geslachtshormonen produceert in eierstokken of zaadballen niet goed kunnen functioneren wegens overbelasting van Milieuvervuilde, Melk- hormonen, of stof BPA welke wordt geassocieerd met onvruchtbaarheid. Hypofyse is een zeer belangrijke klier die het centraal orgaan dat aantal andere Hormoon producerende klieren controleert, zoals Schildklier, Eierstokken, Bijnieren en Zaadballen. Je ziet vele problemen bij Echtparen welke 1 op de 6 problemen heeft met Vruchtbaarheid waarbij zo’n 28 %  een Hormonale oorzaak heeft vanuit Hypofyse, waarbij eierstokken of zaadballen niet normaal kunnen functioneren wegens te veel aan melkhormonen van te hoge prolactine. Ook kan onderactiviteit van Schildklier oorzaak zijn van het aanwezig zijn van goedaardige hypofysetumor aanwezig zijn die zelf prolactine aanmaakt. Deze gezwellen kunnen geslachthormonen nadelig beïnvloeden. Bij Vrouwen zie je prolactinoom meestal klein in veelal komende problemen bij vruchtbaarheid of Menstruatie. Ook kan het productie van moedermelk zonder dat iemand zwanger is of zoogt. Bij Mannen is prolactinoom meestal  groter veroorzaker inzake het Verlies Geslachtdrift en Impotentie. Ook een andere hormoon dat Hypofyse aanmaakt Gonadotrofinen zijn Hormonen die regelen de voortplanting. Vrouwen worden via Hormonen Hypofyse in de Bloedbaan na de eierstokken gevoerd. Mannen zendt Hypofyse Hormoon na de zaadballen. Waar LH de productie van mannelijke hormoon testosteron stimuleert, terwijl FSH belangrijk is voor productie van de zaadcellen.
info@epn-epm.nl

 

Vele Onvruchtbaarheid Bij Vrouwen- en Mannen via Nevelvocht BPA.

Je ziet op grote schaal dat vele Mannelijke Sperma achteruitgaat van Zaadcellen die besmet zijn met Inademen van Pathogenese Nevelvocht of Bacteriën Toxines, Gifstoffen, Pesticiden uit het Oppervlaktewateren van Milieuvervuiling. Ook Voedingstoffen vanuit Vervuild- bodemomgeving blijken op grote schaal Toxicologische Hormoon verstorende stoffen tot Vruchtbaarheidsproblemen te lijden bij “Beiden Partners” allerlei problemen tot Neurologische afwijking. De vele Micro- stofjes Chemische BPA zijn de veroorzaker vanuit vervuild  Milieuomgeving waarbij deze stofjes zich opstapelen in de Vetweefsel van de Vrouw en komen in grote massa via de placenta bij toekomstige Foetus terecht met allerlei afwijkende IL-12 of IFN Genetische mutaties van slechte Genen. Bij Mannen zie je zaadcellen vervuiling door de gevolgen van Milieuvervuiling van Chemische Stof BPA Nevelvocht in het Sperma. Waarbij opvolgende Generatie van Jongens vaker afwijkende Geslachtsafwijkingen of minder Kwaliteit van Zaadcellen of Onvruchtbaarheid via spontane Mutaties van ”Slechte Gen” gecompenseerd wordt en allerlei aandoeningen ontstaan van sneller afwijkende ziektes zullen manifesteren. De grote afwijkende Vruchtbaarheid problemen bij de Man zie je ook onvruchtbaarheid bij de Vrouw via het stof- BPA. De vele Giftige schadelijke Milieustoffen c.q. Nevelvocht vanuit het Milieuomgeving zie je terug in de schadelijk stof Myd88 in de Baarmoeder terug. Ook blijkt bij onderzoek een zeer verhoogd risico’s op diverse soorten Kankers bv. Borstkanker, Baarmoederhalskanker, Zoönose- Infectie via Dieren op Mensen worden overgebracht tijdens de begin fase van de zwangerschap. Bovendien zie je ook een aantal nieuwe Spontane accumuleren tot allerlei afwijkende Genetische Zwangerschappen. Door opwarming komen ook BPA in Voedingsproducten, Etenswaren zoals conservenblikjes en Magnetrondoosjes van schadelijke stoffen BPA-A tot Onvruchtbaarheid leidt.
info@epn-epm.nl

 

Globaliserende Hightech Open Participatiessamenleving Transparantie.

De vele vragen van moderne beleidsmatige Sociale Cultuuromslag is de open tijd access en transparantie via hightech praktijk van Geheimen zonder Censuur die nu wordt toegepast via Overheid enz. Participatie is belangrijk als Hulpverleners binnen de open beleidslogica welke Cliënten met Hulpverleners proberen een vrije werkbare oplossingen te vinden. We zien het bij Artsen geen vertrouwen meer is binnen de informatieoverdracht over de omslag van Welzijnsverzorging naar Participatieoverdracht van een werkbare situatie moet je in het vertrouwen met Cliënten kunnen praten, waarbij een doelgerichte adviseur in de praktijk de discipline tot eigen informatie, dat moeten beschermen. Bij vele kwetsbare Burgers worden aan hun lot overgelaten of vroegtijdig Euthanasie toegepast zodat complottheorie tot een gesloten circuit. Waarbij hulpverleners met moeilijke gevoelens- en daaruit voortvloeiende morele dilemma’s na voren komen zelf met allerlei problemen verwikkeld raken uit Emotionele Overwegingen. Die ze zelf hebben meegemaakt kunnen geen hulpverlenen aan eigen Familie inzake het gevoel vroeger geen goede Ouders zijn geweest zie je terug op veel latere leeftijd, vooral binnen de participatie hulpverlening. Indien eigen Kinderen binnen de Participatie is er een vrije keus om hulp te verlenen, willen ze niet, is dit ook geen bezwaar wegens dat je ze later vroegtijdig met alle negatieve gevolgen zit in zelf weer psychologische Hulp nodig hebben wegens geconfronteerd worden met eigen verleden. Het is voor Kinderen eenonoverzichtelijke problemen die zich voordoen binnen de Participatie Wetgeving of Welzijnshulpverlening niet toepasselijk om Hulpverlening aan eigen Kinderen overdoen in niet verplicht te zijn via de participatiemaatschappij. De vele Hulpverlening blijft voor beleidsmakers buiten het beeld van bestaande Hulpverlening via Buren, Familie, Vrienden enz.
info@epn-epm.nl

 

Hoe Autonoom ben je Echt zelf in het Leven van nu in 21ste Eeuw.

Hierbij zijn er vele beperkingen maar niet als je aan je zelf bezig gaat binnen de eigen identiteit van een of ander Sociale Crisis enz- die je kan overleven. Je voelt andere richtingen om binnen bepaalde systemen je eigen brood te verdienen, waarbij je niet overgeleverd bent aan de grillen van allerlei connecties in ons Brein. De tijdverloop anders door ervaringen in wordt niet gestuurd door allerlei aankoop reclames en de algoritmes van Google. De allerlei Cultuur eenheidsworst stoor je niet meer aan in wordt mede beperkt en geleid door vrije keuze die je nu maakt. Ook de keuze van je eigen doelgroep of partner enz is de keuze binnen authenticiteit van keuze vrijheid zijn van relatiestatus in de huidige tijd van vrijheid in het open creëren van eigen identiteit. Je weet uit ervaring je Zelf worden, gaat niet vanzelf om de definities van eigen identiteit is zelf definities van identiteit om een eigen bestaan te creëren als normaal Mens. Hierbij vergeet nooit je Kindszijn uit het verleden als ervaring of oplossingen in dragen vele ideeën voor nieuwe Toekomst. Je eigen Vrijheid draagt bij aan eigen open Identiteit als Volwassenheid in veelal losgekoppeld van Psychische Problemen of stoornissen van allerlei emotionele momenten hoor je nu in dan de fase. Waarbij je zelf even verloor door spanningsveld die op dat moment weer terug kwam uit dat stukje Emotionele Psyché Kindszijn of volwassene Puber. De bestaande abnormaal samenleving geeft geen gedragingen als normaal Sociaal maar meer abnormaal gedragingen nu op vele Burgers vrije Euthanasie of Stille Genocide wordt gepleegd is een Afwijkende Economische Gedrag van de Identiteit van de Politiek. Dit mede de Ecologische Milieuvervuiling Genocide van afwijkende Gedrag Sociale norm binnen de vorming van EU- Identiteit. Binnen spanningsveld Economie & Sociaal is een groot tekortkoming van Sociale Interactie waarbij AIVD, Overheid Hightech geen overzicht heeft over de toekomstige Genetische Hightech.
info@epn-epm.nl 

 

Jezelf zijn Binnen de Identiteit van Vrijheid via Maakbaarheid Rust.

De identiteit van vele Burgers geven opvallende meningen over de Sociale duurzaamheid van Vrijheid en Gezondheid. Jezelf zijn is veel moelijker in de samenleving dan dat je zelf vermoed. De vele druk uit de omgeving inzake Vrijheid veroorzaakt vele Stress, Moeheid in allerlei Symptomatische Psychaandoeningen in de zoektocht na gemotiveerde eigen identiteit. Ook Hightech keuzevrijheid brengt problemen met zich mee na Volwassen worden of je moet een eigen scenario kiezen met alle Ups & Downs de Volwassenheid tegemoet gaan om je eigen Identiteit te creëren. Dit binnen de maakbaarheid van eigen identiteit vormen binnen de Normale Persoonsgebonden Menselijke Genetische Biotechniek in niet aan Kloonproces te wijten is uit familiare overwegingen ? Is een vorming van eigen identiteit om jezelf te worden in het leven van nu. Ook de vele relatiestatus verliezen vele Burgers hun eigen zelf worden status of het nu een Vrouw of Man is maak niet uit, ze vergeten vele Levenservaring van relatiestatus of Kinderen binnen huidige 21ste eeuw waarbij veel vrijheid een grotere vrijheid te creëren van eigen identiteitsvormen zonder verzuiling. Ieder individu kan een eigen Identiteit binnen de Hightech creëren via groeiende behoefte van de life sciences van generieke voeding aanpassing. Waarbij je eigen keuze maakt van Vrijheid gaat mede gepaard met een verantwoordelijkheidsgevoel na je eigen identiteit die eerst onbekend was in nu tot eigen mogelijkheden komt zonder stress, moeheid of buiten wettelijk activiteiten te creëren val je in de valkuil van allerlei psyché stress zonder vrijheid van verantwoordelijkheidsgevoel. Het begint al op jonge leeftijd als Tiener als Tienerburn-out en de quarterlife crisis de voorloper van de bekende vele midlifecrisis op latere leeftijd. Je ziet op jonge leeftijd niet de gevaren van je eigen identiteit gevoelens om de zelfdefinitie te waarborgen wie je zelf bent want de omgeving factoren is jou eigen richting die je zoekt. Dit is jou authenticiteit waarbij je onderscheid maakt van de massa je bent je zelf maar niet uniek. Ieder Mens is even zichzelf niet in het Leven van nu in verloor zichzelf even een tijdje.
info@epn-epm.nl

 

Explosieve Blaasontstekingen Via Microbacterien na Lymfeklieren. 

De vele Blaasproblemen mede Darm-Maag-Anus, Nierbekkenontstekingen zie je Geweldig toenemen de afgelopen 5 jaar dankzij de Milieuvervuiling van Moleculaire microbiologie van Afwijkende Ziekteverwekkers van Pathogenese Infecties welke het innate en het adaptieve afweersysteem aantast van Mens in Dier. Ook vele Blaasontstekingen onder de 4 jaar blijken bij vele Kinderen voor te komen met nogal Hoge Koorts. Veelal zie je vaker blaasontsteking  van binnendringende Infectieziekteverwekkers of Cytokines Ontstekingen welke gevoelsprieten op het Celoppervlak van de Antigeen presenterende Cel – DC van Cytokines welke andere Cellen weer aanzetten tot Blaasontsteking, Nierbekkenontsteking, Blaaskanker, Baarmoederhalskanker veel voorkomt bij Vrouwen, maar ook bij Mannen zijn de afgelopen 5 jaar extreem ontstekingen toegenomen. Bij Vrouwen zie je een veel kortere plasbuis die heel dicht bij de Anus ligt, waardoor bacteriën vrij spel hebben om binnendringende Infectieziekteverwekkers als Infecties, Cytokinesontstekingen, als Blaasontstekingen bij Vrouwen. Bij Mannen zie je veel meer door Bacteriën in de plasbuis of blaaswand. Waarbij veelal ook Prostaatontsteking of Cystitis na voren komt bij het ouder worden. Hierbij ligt het vaak het niet goed uitplassen van urine. Bij Kinderen moet een volledig onderzoek plaatsvinden zoals Pyelonefritis- Echografie- en Micturating & Cystogram via speciale telescoop de vele afwijkingen eventueel na voren komen. De vele Infecties zie je in de Urinewegen ontstaat door de E- Colibacteriën voor 82 % in Infecties voor 18 % Ontstekingen en Staphylococcus saprophyticus ook zijn er nog enkele andere organismen betrokken Klebsiella, Proteus, Enterokokken waardoor de bacteriën eventueel kan worden gevonden in orale antibiotica kuur het meest effectief is. Bij andere ongecompliceerde Urine Bacteriën van Nier abcessen horen via Chirurgie behandeld te worden.
info@epn-epm.nl

 

Europese Biotechnologische Hightech Ontwikkeling ICT Diensten. 

Nationale Overheden schieten tekort binnen de moderne Biotechnologie van Informatie technologieën en de vele toepassingen hiervan voor het algemeen belang binnen markt constructies. Ook binnen het DNA technieken waarbij vooruit een DNA defect wordt veranderd net als bij Landbouwgewassen. De belangrijke rol is in deze de samenleving beschermen tegen allerlei Clusters Pathogene Bacteriën via Ecologische Milieuvervuiling of het nu is om het Verzorgen of Volksgezondheid, Openbare Vervoer, Sociale Woningbouw, Voedingconsumptie enz. Allerlei activiteiten verbonden via mededingingsregels aangaande de EU- Markt via nieuwe technieken van zeer ingrijpende consequenties van Biotechnologische moderne ontwikkelingen binnen de Voedingsmiddelen of ingrediënten daarvan. Ook binnen Medische Volks- gezondheid is technologisch een doorbraak technologieën van Medicaties op Individuele basis haar plaats moet vinden tussen continuïteit en vernieuwing. De technologie op zodanig wijze in de samenleving te integreren dat tot duurzame vernieuwing wordt bereikt binnen mededingingsregels van de EU Sociale structuren om de gewenste Welzijnszorg te leveren op alle terreinen binnen de visie Technologische Biotechnologie is uitdaging na morgen. Binnen moderne toekomstvisie via de Lasertechniek op grote afstand te waarborgen is het verschil tussen Economische diensten. Wereldwijd hebt je inzichten op het vrijegebied van de moderne binnen de biotechnologieën welke je zelf kan verbreden tot je eigen grenzen in het verdiepen via Netwerk- Consumenten techniek. Dit van eigen vertrouwen systeem ICT Laser ontwikkelen op de kwaliteitszorg uitvoeren om blijven deel tenemen binnen een andere opinie vormende ICT-Netwerkbasis als vrije consument vertrouwen via Netwerk consument de zorgdraagt. Dit binnen het normaliserende Europese Wetgeving- en Regelgeving normalisering .
info@epn-epm.nl

 

Gekoppelde Laser EU-Mondiaal ICT Netwerk- Team EVAB Mondiaal.

Europese Fundamentele Transmissietechniek ICT Netwerk.

 

 KVK:41019558

 Info – 06 – Juni – 2017.

 www.epn-epm.nl  info@epn-epm.nl  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.