EPN Infobulletin November 2022

Info  – 11 – November 2022
 XM Mondiaal.
WWW.EPN-EPM.NL


1991   2022

 EPN-EPM: Cliënten ICT – Mondiaal Callcentrum

www.epn-epm.nl EU Info@epn-epm.nl

Mondiaal: ICT. 8166.52.387: Code. 2022

WWW.EPN-EPM.NL   

Voedingsstatus bij IQ een Steeds Grotere Zorg Infectieaandoeningen.
Steeds meer blijken Voedingstoffen besmet te zijn van slechte voeding waarbij geen voorwaarden bereiken van een optimale Gezondheid. De juiste elementen in vele voeding ontbreken waardoor Immunologische het afweer systeem de belangrijkste hindernis is om Pathogenese bacteriën, Infecties in het geheugen de sleutel van poortwachters functie niet alle afweersystemen activeert. Tijdens Zwangerschap of al voor zwangerschap blijken lichaamsfuncties zijn aangetast door Ecologische Vervuiling die in het menselijke lichaam en Geheugen zo beïnvloedt door Voedingsstatus van slechte voeding en vervuilde voeding een inflammatoire infecties veroorzaken door chronische voeding vervuiling van industriële voeding. Vele zwangerschap pen blijken ondervoeding te zijn waarbij direct al overgewicht is van de Baby in vermindering van het afweersysteem in minder IQ intelligentie hersenfunctie van daaruit een negatieve Gezondheids spiraal na voren komt. Ook vele energie schade bij Moeder in toekomstige Kind door ondervoeding terwijl moeder dacht genoeg eiwitten voeding te krijgen, maar tijdens de Zwangerschap vele stress, depressief, spanning, angst opbouwde enz voorde de keuring van Neurologische Afwijkingen zal er geen Cultuur- Samen werking  Cultuur komen, wegens Pathogene Infecties Ziekteverspreiding.
INFO@EPN-EPM.NL

Mondiale Digitale Integratie Tot Sociale Vermenselijking ICT Software.
De belangrijkste technologieën EU die de convergentie mogelijk maken en aanwakkeren, zijn de digitalisering van alle inhouden, de vermenselijking van interface hardware en software, het onderling verbinden van alle ICT Netwerken en Mondialisering van Schaalverandering door toedoen van moderne Micro Lasersensor Satellieten. Moderne digitalisering slaat alles aan bits aan de materie van levende realiteit opnieuw vorm gaan geven. Europese EPN & EPM Mondiaal heeft Fundamentele Vrijheden om het leven van recht in vrijheid te werken of dienen in het land van hun eigen keuze. EPN heeft vrijheid in vormt concrete belichaming gemeenschappelijk verlangen om kwetsbare Burgers hun Soevereine samen te werken activeren. Het digitale proces integratie zonder grenzen ligt open aan dimensie van hun vrijheid worden toegevoegd aan hun nationale structuren op gebied van Gezondheid & Welzijn op toekomstige acties tegen onwil van Politiek, Banken en Ambtelijk circuit. Burgers van Digitale Gemeenschap hebben alle telecommunicatie aangesloten op Mondialisering van schaal verandering door mede toedoen van de Satellieten- en medewerking van Mondiale ICT. Ook vele Nevelvocht aandoeningen van Infectievirussen via Nevelvocht verspreiding, welke leiden tot diverse soorten tot stille Genocide  enz.
INFO@EPN-EPM.NL

Dementie Amyloïde Beta Eiwitcellen Ontstekingsreacties Hersenen.
Het is al vroegtijdig bekent dat Prion Eiwitverkleving en dat er bepaalde cellen in bepaalde delen van Hersenen niet meer het signaaloverdracht geeft en bepaalde zenuwcellen vroegtijdig afsterven. Doordat Hersenen cellen afsterven via verbindingsfase Hsp 90 en p 50 cdc 37 de interacties tussen  verschillende eiwitten. Het is eerst een geleidelijke onomkeerbare proces indien je niet vroegtijdig erkent dat je Dement of vergeetachtig wordt in het taal en geheugen wordt gereguleerd doordat ziekte geleidelijk meer zicht bare problemen van coördinatie, spraak, spijsvertering en het slikken moeilijk wordt, ben je  eigenlijk al te laat om Eiwitverkleving amyloïde plaques nog te verbinden met Targetcocktails op maatbasis. Voor vrije verbinding fase ligt veelal Disstres, depressies, vergeetachtigheid, Urine Infectie, libido vermindering, ontstekingsprocessen, gedragsveranderingen en niet meer altijd te volgende beslissingen welke vanuit het degeneratieve eiwitplaques tot hersenziekte leiden. Binnen Mondiale Kennis van aanpak is een grote vooruitgang geboekt bij kwetsbare Burgers om degeneratieve Hersenziekten beïnvloeden via Individuele Maatbasis via Targets de ziekte op zo mogelijk jonge leeftijd te beïnvloeden. Veelal is vanuit het DNA familiare vorm de ziekte bekent. Je  krijgt op jonge leeftijd de ziekte die te beïnvloeden is van erfelijke factoren alsmede omgevingsfactoren een rol spelen bij Dementie/Alzheimer = DAS. Het Pathogenese Eiwit van Afweer systeem berust op bepaalde strategieën van Geheugen signaal problemen welke in een bepaalde stadium leidt na cognitieve gedrag van informatie uitwisseling binnen sociale leefomgeving factoren. Het blijkt dat je genen kan beïnvloeden via eiwitten om genetische defect of enkele stukje code van het eiwitverkleving plaques beïnvloeden via enzym Targets- om verandering aanpassen van Geheugengedrag zelfregulerend foutief gevouwen  herstellen.
INFO@EPN-EPM.NL

Europa in het jaar 2012. met een Statenbond van Defect 27 Lidstaten.
EU leeft in een draaimolen virtuele chaos waarbij privépersonen, zaken lieden van de Noordkaap tot Sicilië, van Warschau tot Lissabon betalingen doen in die ene munteenheid ECU en in welk gebied geen enkele grens controle meer plaatsvindt ? We leven in uitzonderlijke tijden waarbij Banken failliet zijn in de Centrale Overheid net zo lang leningen opkopen totdat de Banken substantieel hun eigen broek kunnen ophalen in niemand er iets mee is opgeschoten of heeft geleerd blijven Politieke gewoon doorgaan op kosten van de Gemeenschap. Deze betaald de rekening of het nu Links of Rechts is het wordt betaald. Het is duidelijk dat het ECB= Europese Centrale Bank Criminele ondersteuning te verlenen om staatleningen van de zwakke landen op te kopen of geld bijdraaien binnen eurozone is pure kapitaal vernietiging. Burgers halen hun geld van de Bank wegens geen enkele rente die op nul, 0 staat. Balkan = ECB heeft belangen op spel gezet 370 miljoen Europeanen door gemeenschappelijk instellingen op internationale integratie niveau worden behartigd zonder dat iemand Product Aansprakelijk wordt gesteld voor Politiek Nalatigheid, krijgen ze alsnog een beloning toegedeeld voor criminele hypotheekverstrekkingen zonder dat het NMa enige toezicht heeft gehouden op de Kartelcriminaliteit van banken enz. Een regering die alles op zijn beloop laat is ongeloofwaardig in verliest al zijn obligatiebeleggers. De EPN centrale eenheid van digitale referentie de nummers voert  via samenwerking voorstellen in de vrije databasis  naar het Netwerk ICT in diverse Landen tot samenwerkingsverbanden via het ICT- referentie code Nummer aangaande de publicatie correspondenten via specifieke databasis via ICT- EU Samenwerkingsverbanden  op databasis van Burgers te beschermen mede diverse activiteiten van Marktaandelen vervolgen via vrije open ICT-Samenwerking  tot allerlei inlichtingwerking vrij verkrijgen.
INFO@EPN-EPM.NL

Vrije EU Politieke  Sociale Ondernemingen & Sociale Economie.
Binnen de Economie schiet  de Overheden te kort inzake Sociale Economie van samenwerking in transnationale EU ontwikkeling via vrije ICT samenwerking binnen  Economische Grensoverschrijdend Sociale Economische misleidende  Sociale, Economische Gemeenschap van uit  wisselingen binnen de Sociale, Economische uitwisselingen binnen de EU samenwerking voorstellen van onderlinge contacten via ondernemends binnen het Europese regelingen verspreide tot samenwerking via contacten tot vrije samenwerking in de Regio’s of Europees de contacten bevorderen  die uitvloeien over vrije onderhandelingen samenwerking voorstellen in andere regio’s Mondiaal Hightech onderlinge verbanden ICT zich Mondiaal verspreiden in elkaar te steunen via ICT Samenwerkingsakkoorden die via uitgelegde  ICT- Netwerk bevorderen  in eigen Regio’s  die contacten voort vloeien als een systeem in fase worden gedeeld  via technische hightech of commercieel met kleine of grote bedrijf sector of via samenwerking met Kleine of grote  samenwerkingsprofiel na centrale hightech data fundamentele basis  tot Samenwerkingsverbanden  via ICT-Netwerkverbindingen via referentienummer en kenmerken in het ICT enz Samenwerkingsverbanden, mede inzake eigen kanalen  via code- systeem publicatie  tot vrije samen werking voorstellen via eigen digitale gespecialiseerde ICT samenwerking de zoekende bedrijfsleven de code ICT ontvangen via publieksactie tot hype moderne ICT Netwerk van samen werkingsgevoel tot corresponderen  die samenwerking voorstel ontvangen op ruime schaal digitaal databasis moderne ICT ontwikkeling. Wie wil op Hightech een samenwerkende met een klein of grote Bedrijf tot samen werkingsaanvraag kan een samen werkingsprofiel wil aangaan zal hun gewiste Samenwerkingsprofiel Sturen na om het antigeen zich verbindt met EPN-EPM ICT
INFO@EPN-EPM.NL

Binnen Vrije ICT-Samenwerking Corporatieve Collectieve vrije Markt.
Wanneer de Marktdeelnemers tot Vrije ICT  Marktwerking zich verspreiden komen via allerlei Vrijemarktwerking van Grensoverschrijdende  relevante inlichtingbasis zonder zich te storen aan alle misleidende instellingen. Maar hebben eigen samenwerkingsaanvraag  via  ICT – EPN Marktdeelnemers. De Geografische ICT reikwijdte van Doelgroepen is een vrije toegang tot een breed Gemeenschappelijke EU – ICT correspondent  van algemene informatie van samenwerking van nieuwe vrije binnen Geografische ICT open vertrouwelijkheid geeft de mogelijkheid voor rechtstreeks vrij samen- werking, zelfs online van individuele Netwerksamenwerking via mentale koppelingen van een geografische Grenzeloze  digitale EU intelligentie hightech uitdaging. Binnen de EU Digitale ICT samenwerkings profielen verwerkt in het EU-digitale tussen de basisindustrieën worden gezonden via ICT- Netwerk van allerlei profiel toetreden tot andere moderne TCT samen werking ICT-Netwerking via Technische  Mondiale Telematische  gecodeerde vorm  tot vrije  ICT samenwerkingsprofiel via technische ondervoet binnen de Vrije Norm Cultuur van de open ICT- Samenwerking Digitale  Geografische Zone. Binnen de vrije ICT- Netwerken transmissie EU samenwerking profielen enz.  Binnen de Sociale Economiser vrij open ondernemings vorm van open beleid  via Communautaire ten gunste  van Sociale Ondernemingsvorm van verbetering tot vrije samenwerking ICT enz tot een centrale eenheid  op hightech via diverse centrale eenheid via EU elementen  van algemene  corresponderend  data netwerken ICT op ruime schaal samenwerken naar vrije  ICT netwerken  tot samenwerking ICT van eenvoudige en werkbare ICT Codes die geschikt zijn in de bijzondere  de Geografische  berede  digitale  kenmerken die geschikt zijn binnen de Mondiale ICT context  tot samenwerking van nieuwe activiteiten.
INFO@EPN-EPM.NL .

Machtsmisbruik via de Europese Gemeenschap is een Uniek Verdrag.
Zij vormen de concrete belichaming van het Gemeenschappelijk Soevereine naties van 27 Federale Lid- Staten als een VN van Europa. Gedurende de afgelopen 12 jaar van Economische Monetaire Unie van de twaalf Lid- Staten betreffende EG tot een politieke Unie is tot dusver niks terecht gekomen inzake stabiliteit van de Financiele Markten. De aankomende jaren zijn er alsnog 500 miljard € nodig om Lid- Staten te redden om hun eigen Soevereine verantwoordelijk laten behouden is natuurlijk water naar de zee brengen als Solidariteit aan Criminelen EU-toppen van een Gemeen schappelijk Economische en Sociale beleid te voeren. Dit binnen Cohesie om achterstand van minst begunstiger landen regio’s binnen Gemeenschap te verkleinen. Technologische Sociale Media van ICT Netwerkgestuurde hebben binnen de Europese Gemeenschap al serieus mogelijkheden gecreëerd om zich te verdiepen binnen Economische en Sociale Interne Markt structuren- waarbij op moment geen Wetgeving is van onderlinge overeenstemming van toepassing op Verdragen die binnen het eerste recht van aanleg is geprojecteerd. Hightech Sociaal Raadgevende gaat nu om de Politieke invoeren hun eigen taken uit, wegens dat Lid –Staten waarvoor ze zijn bestemd wordt bevoegdheid bij ICT Segmententerminologieën wegens verwarring binnen Europese leiders. Binnen Sociale Cohesie Media van Gemeenschappen hebben Economische Banken Wereldwijd financieler klassieke huishoudelijke kredieten Europees beleidmatige kredieten gewaarborgd- waarmee zij verschillende maatregelen kunnen financieren op Mondiale niveaus. Dit stelsel van ICT Sociale Media wordt geleidelijk via hightech ingevoerd tot algemene financiële hervorming van modernisering of omschakeling van positieve Cultuuromslag Europa en de Burgers binnen Sociale Cohesie een feit in de Banken worden besmet.

Kartel Krimpregio’s Methode Leidt tot Verloedering in Brandstichting.
Wat hebben Gemeenten tocht getroffen in Noord – Nederland met hun grote  Ketens van Winkelcentra’s waarbij middenstand volledig is weggesaneerd. Gemeente Emmen, Winschoten, Hoogezand, Assen, Delfzijl enz van de Regiovisie binnen de Krimpregio waarbij vele kantoren, winkels al 5 tot 15 jaar leegstaan zonder dat er een shovel voorkomt- om verpaupering voor goed ineens op te ruimen. Het is Bestuurlijk schandaal dat Gemeenten Besturend deze zooitje voor jaren laten liggen in allerlei criminele handel enz wordt bedreven zonder dat de verantwoordelijke Bestuurders een poot uitsteken. Politici hebben geen inzicht wat zij allemaal als raadsleden Wethouders en Burgermeester voor hebben gekozen binnen de Regiovisie zonder enige stukje verantwoordelijkheid inzake de Openbare Ruimtelijke Orde verpaupering die hierbij veroorzaakt zijn via krimpregio kartelwerking. We zien de Groningers Meerstad met een schooltje van 16 leerlingen terwijl er 23 moeten zijn, we zien Blauwestad als moerasgebied, Forum, Museum. Dan Emmen Dierentuin, Drents Museum, het Theater. Dan  Cultuurcentrum/ theater, Ziekenhuis in Winschoten. Het wemelt tegen elkaar op van allerlei podia: binnen de Regiovisie Groningen/Assen terwijl we in een krimpregio van EU zitten verweven ook nog met een vervuilde RWE Kolencentrale. De grote geldstroom uit de EU & Den Haag is voorbij de komende 15 jaar van crisis. Hierbij komen er nog meer leegstand en verpaupering in rotzooi en de 3 Noordelijke Provincies wegens geen visies na toekomst. Luchtfietserij van Politiek Aandeelhouders komen nog meer brandhaarden van omdat Kartel   Krimpregio’s in het invaren van integratie te lang duurt in de Provincies veel tekort schiet. Wanbeleid, Mismanagement op kosten van de Gemeenschap ook Winschoten waar B & W ook binnen de Regiovisie verantwoordelijke  worden gesteld voor jaren Nalatigheid ook bij andere 12 Gemeenten.
INFO@EPN-EPM.NL

Immuunreactie op Leukocyten van minderde Zuurstofradicale Infectie.
Overdraagbare Chlamydia is een bacterie ziekte die wordt overgedragen door een bacterie die op witte bloedcellen zit in als eerste te maken krijgen met de infectie ziekte. Witte bloedcellen zorgen er voordat bacteriën via Leukocyten alleen geproduceerd tijdens infectie. Chlamydia is een bacterie die zich nestelen in Eileiders, Vaginale Slijmvliezen, de Baarmoeder, Urine wegen, Anus. Indien Bacteriën meer bij Anus klachten geven is klachten probleem van Jeuk, pijn, slijmerige afscheiding uit de anus. Hierbij kan ook Anus bacterie, Vaginale mogelijke gevolgen zijn van besmetting chlamydia opstijgen na de baarmoeder- en eileiders. Indien het bacteriën zich hebben ontwikkeld tot Leukocyten Infecties zie je dat het zich verspreidt via het hele lichaam als eileiders, buikholte in een inflammatoire infectie in de bekken gebied PID. Indien me eileiders ontsteking kan eventueel met antibiotica worden verholpen, maar komen ook weer terug in doen zich allerlei verklevingen, littekens, onderbuikpijn, onvruchtbaarheid in een verhoogd risico op buitenbaarmoederlijke zwangerschappen. Wanneer een Vrouw besmet is met Chlamydia tijdens zwangerschap is er bloedverlies bij vroege zwangerschap in tijdens bevalling kan besmetting worden overgedragen op de Baby. Veel bij pasgeboren Baby zie je infecties ontstaan door chlamydia slijmvlies aan ogen, longen- en veelal slechtere afweersysteem. Antibiotica kan tijdelijk helpen maar je ziet veelal de bacteriën terugkomt wegens een verzwakt Immuunsysteem in Latent Eiwit van virale infecties. Bij uitstellen van bacteriën overdracht na infectie kan je eventueel uitstellen om alsnog zwanger te worden, 6 maanden voor je zwanger wordt. Denk hierbij vooral aan schone goede voeding- om stofwisseling hoger op te krijgen, zorg voor een remmende werking op het ontwikkelen van Leukocyten infecties in bescherming algehele Welzijnbevordering 6 maanden voor de tijd via Target
INFO@EPN-EPM.NL

Chlamydia SOA Overdraagbare Bacterie via Latente Zuurstofradicale.
Manoul  (25 jaar)  Ik ben al een tijdje met de pil gestopt maar wordt maar niet zwanger. Ik denk dat ik chlamydia heb, waardoor ik moeilijk of niet zwanger kan worden.
Antwoord: Het is meest voorkomende SOA, want zo 75 % van Vrouwen & Mannen hebben geen duidelijke klachten. Maar mocht je het hebben van vage Onderbuikpijn, Vaginale afscheiding verandering, Brandige gevoel bij plassen, Bloedverlies na seks of tussen menstruatie door zal er sprake kunnen zijn van eventueel SOA- Chlamydia tot Onvruchtbaar heid kan leiden. Als je Chlamydia trachomatis bacteriën niet vroegtijdig behandelt dan zet deze zich om in leukocyten infecties op witte bloedcellen van verzwakt afweer op het immuunsysteem in eileiders verkleven waardoor je littekens krijgt en niet op natuurlijke basis zwanger kan worden. Alles  SOA aandoeningen zich aandienen welke worden veroorzaakt door een Bacteriën- ook indien je Geen Seks hebt via WC toiletten bij scholen enz blijkt uit onderzoek. Gemeenschap is niet noodzakelijk bij overdracht SOA/Herpes. Chlamydia Trachomatis waarbij je als Kind al besmet kan zijn.  Bacterie receptor leukocyten zorg alleen tijdens geproduceerde infectie via witte bloedcellen als eerste binnen dringen. Symptomen bij Vrouwen zorgen 75 % geen directe problemen hebben bij chlamydia in verspreiding  zeer lange periode bacteriën ook bij andere verspreiden.  Langdurige chlamydia zorg de witte bloedcellen voor minder zuurstofradicale waardoor bacterie niet worden gedood in komen op termijn Clusters Slijmvlies Leukocyten Infecties na voren. Dit uit zich als klachten veranderende Vaginale afscheiding, brandige gevoel bij het plassen. Ook kan er sprake zijn van vaginaal bloedverlies tussentijdse menstruatie in tijdens Gemeenschap bloedverlies optreden met vage onderbuikpijn, ruikende vaginale afscheiding,  onderbuik pijn in infecties, moeheid. Targets helpen.
INFO@EPN-EPM.NL

Psychologische Hypertekst wordt Geboren uit Waanideeën via de Brein.
De kettingreactie van zwijmelen is iets paradoxaals van populaire waanidee verhandelingen welke je heel goed kan gebruiken binnen de communicatie signalen- en verhandelingen van liefde gevoelens, maar ook in mysterieuze ervan moet er iets aanlokkelijke blijven biedt juist ook veel ruimte aan het mysterie om zo dichtmogelijk bij je eigen ontketengevoelens te komen welke een effectieve Brein controlehulpmiddelen gereproduceerd worden in de schakelingen van je eigen benadering. Bij Sociale Media zie je allerlei profielen zowel mannen als vrouwen welke een Breinbeloning willen realiseren om zich minder alleen of eenzaam voelen via de kruisbestuiving van sociale netwerkenstatus die onderhevig is. Extraverte Burgers gebruiken meer waanidee functies van de website- dan introverte Burgers. Het profiel heeft invloed op waardering van meer positieve indruk waarbij allerlei indrukken, beeldmateriaal opstaat van levende lijve psyche indrukken.  Communicatie signaal overdracht moet je kijken na middelgrote vermogens  waarvan de uitstraling van schakelingen systemen uitsluitend bepaalde  doeleinden zijn bestemd. Sociale Kudde Media Face behandelde je signaal van kettingreactie binnen technische gevoelsoverdracht welke niet de eerste 5 jaar commercieel worden aangewend. Instelling richt zich dan ook genoodzaakt op te wijzen dat ze geen enkele garantie kunnen geven voor als gevolg van juridische of welke groepsaansprakelijkheid dan ook kunnen aanvaarden vooralsnog foute gegevens geleden schade. Digitale Big Five profiel is veelal niet de ideale persoonlijkheid maar negatieve zelfbeeld moet je onderscheiden binnen cirkelvormige Geheugen is het Brein volledig openbaar gedoseerd op cognitieve gedrag enz, binnen digitale web maat schappij. Het spiegelbeeld overprikkeld de virtuele chaos omgevingsgedrag van praktische agressieketting in open crisis groepsverband Haren gecreëerd.
INFO@EPN-EPM.NL

Targetcocktails tegen Opsporing Precancereuze Kanker Cellen.
De beïnvloeding van Voeding op Ziekte van Precancereuze toekomstige Kanker stoppen of toekomstige groei stop te zetten indien er alleen cellen zwevende zijn welke nog geen hechting hebben. Het voorstadium is een Hormonale kwetsbare grote impact van risicofactoren op het krijgen van Darmkanker, Keelkanker van Enterobacterie maken stoffen aan van Cytokine Ontstekingreacties. De zwevende cellen bacterie welke zijn aangetast door toxines Helicobacter Pylori welke zich hecht aan darmen, slijmvliesweefsel en diverse mutatie veroorzaken- welke het mRNA blokkeert. De waarde volle kankerpreventie welke Kanker Precancereuze cellen zich verbindt met het Targets. Daar vele Burgers deze bacterie bij zich dragen dagelijks blijkt uit bloedonderzoek. Het blijkt dat antibiotica niet helpt wegens dat deze antibioticaresistent is, wordt Targetcocktails of enzymen om de Cox 2 enzym en de Helicobacter Pylori- Infectie mutatie binnendringende ziekteverwekkers cytokines kunnen andere cellen aanzetten tot zwevende micro- tumoren, welke we vooruit al laten binden met Targets. Opmerkelijk is dat Cholesterolmetabolisme LDL = Lipidenvet ophoping het serum significante verlaagde net als bij bloeddruk. Een speciaal dieet is niet nodig, maar als blijkt dat bepaalde soorten Voedsel vervuild is- in drank niet goed worden verdragen tijdens het onderzoeksperiode kan beter vermeden worden indien je Targets gebruikt. Het Targets heeft op natuurbasis plaats gevonden als afwerende ontstekingremmer op preventieve kanker werende cellen. Ook het immuunsysteem versterkt het afweersysteem door Targets verbinding met de macrofagen scheiden cytokines vrije radicalen tumorne-crosefator direct af- doordat het zich verbindt met het Targetcocktails in vernietigen zo geïnfecteerde cellen, maar ook tumorcellen. Hierbij komt het Immuniteit langzaam weer tot herstel van Geheugen Poortwachterfunctie.
INFO@EPN-EPM.NL

Zelfonderzoek Naar Inflammatoire Borsten &  Darmkankerziekten.
We weten al jaren vooruit binnen Bevolkingsgroepen dat we Kanker kunnen verkrijgen, welke niet van de ene op de andere dag plotseling na voren komt. Het is belangrijk dat we onze lichaam, gevoelens beter leren kennen waarbij Hormonale verstoring optreed als disstress, moeheid, inflammatoire infecties van Urinewegen, Darmproblemen, Keelpijn die zich in de huidige Westerse Wereld zich explosief ontwikkeld op jonge leeftijd. Burgers weten allang dat ze niet goed in hun vel zitten met steeds terugkerende infectie, stress, pijnklachten, griepachtige moeheid enz. Ecologische Milieu, Uranium  Vervuilde Voeding- en binnen Huidige Levenswijze zijn deze Inflammatoire Cytokines gerelateerde chemische ziektes niet meer weg te denken in het dagelijkse levens veranderen. Zelfonderzoek in kennis over je eigen leven is van levensbelang nu CVZ- Zorginstellingen niet meer alle kosten betalen als medicijnen- en aanverwante welzijnzorg. Men beschikt zoals zij denken wat niet terecht is dat we over praktische hulpmiddelen, schone voeding, behaaglijke woning- en een toegankelijke in betrouwbare Geneeskundige dienst hebben- behalve niet voor onze Gehandicapten en Kwetsbare groepen die zijn niet Economische rendabele in moeten zo snel mogelijk geruimd worden. Wij EPN hebben ons sinds vorige Eeuw 1991 voorbereid om deze Doelgroepen juist de waarde van Nutriceumeticals Welzijn Targets als Ontstekingsremmers- en Vrije Radicale Kankers signalen micro- organisme te kunnen traceren in celdelende cellen te beïnvloeden is de sleutelrol om defecte Genen en Latente Eiwitexpressie bij Borstkanker, Darmkanker enz vroegtijdig te diagnosticeren. Targetcocktails die het afweersysteem in het Immuunsysteem te activeren via kankerceltherapie. Telomerase van uiteinde Chromosomen binnen het Celorganisme is mogelijk om Eiwitceldeling van delende cellen te blokkeren via combinatie Targets, in laten coachen.
INFO@EPN-EPM.NL

Borstkanker Vroegtijdig te voorspellen via Targets Test ATM- Gen.
Thuispreventie Test blijkt een bepaalde lage stofje die de kans ontwikkeld tot Borstkanker op latere leeftijd. Het Lipide Vetinfectie van het Suikerdeel hebben ongunstige eigenschappen via celdeling toename van 50 % in de toekomst Borstkanker te verkrijgen. Ook bij andere Kankersoorten als dikke darmkankercellen Eg5 vermeerderen risico door Lipofuscine- moleculen die moeilijk afbreekbaar zijn in stagneren normale enzymatische afbraak in de Lysosomen welke leiden na zeer ongunstige Gezondheidsklachten aantasting van het zenuwstelsel. Hierbij ontstaat vroegtijdig infecties cq vrije radicale cytokines ontstekingprocessen in achteruitgang lichamelijke vaardigheden- en Neuronale Lipofuscine stapeling. Lichaambindweefsel van Cytokines ontstekingsprocessen van carcinogenese microtumoren verdelen zich in cel delende cellen bij een laag inflammatoire enzym afweersysteem blijken T- helpercellen ondervoed zijn of overbelast met Lipide vetzuren en suikerdeel van infecterende infectie. Effecten van Targets combinatie worden getranfor meert met de maligne cellijnen van carcinogenese maligne cellen van kankercellen zich verbindt in beïnvloeden van Eerstelijnsbescherming van de T- helper cellen. Welke weer T- Supercellen activeren zodat metabolisme in het bloed wordt gefilterd en gereinigd in allerlei Vrije Radicale, Toxische, Lipide vetzuren, Suiker deel infecties enz. Metabool syndroom diabetes 2 van inflammatoire visceraal is mede gevolg insulineresistentie van cytokines welke leidt na hypertensie van Inflammatie tot zeer slecht Gezondheid al op jonge leeftijd. Daarbij zijn de twee Cox 1 actief bescherming biedt aan lichaamweefsel, organen, nieren, maag in bij de bloedplaatjes aggregatie- en Cox 2 is de slechte inflammatoire infectie, disstres waarschuwt voor hoge bloeddruk bij cholesterolgehalte van Lipide Radicale ontstekingen. Waarbij je ongewenste Eiwit Hormonen, Kankercellen genetisch diagnostisch.
INFO@EPN-EPM.NL

Telomerase is meer Sleutelkwaliteit van Eigenschappen op Genen enz.
Kwaliteit is het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product, proces of dienst dat van belang is voor het voldoen aan vastgestelde eisen of vanzelfsprekende behoefte binnen Mondiale Zelfregulerende Welzijn. Kwaliteitzorg was een begrip dat al jaren een gemeengoed is in Gezondheids zorg, maar nu niet meer in de Welzijnzorg. Of bij specifieke Fundamentele Gemeenschappen klinische laboratorium waar de kwaliteit op praktische integrale organisatie te worden aangepakt en dient niet meer afhankelijk te  zijn van toevallige betrokkenheid of bekwaamheid van medewerkers. Om te kunnen groeien is er een Hightech Mondiaal Innovatie Maatschappelijk ontwikkeling binnen EU technologische initiatieven van Fundamentele Gemeenschappelijk om creatief met Genetische klinische Genetica om te gaan. Dit binnen het functionerende eenheid EU- omslagvorm van Cultuur omslag strategie waarbij EPM zich onderscheidt van meeste poliklinieken, in laboratoriums van Cytogenetisch en DNA- diagnostiek. Ook onderscheidt zich van Elektronische Patiënten Dossier = EPD wegens dat deze net zo lek is als een zeef. De EPM is verbonden aan Mondiale Universiteiten welke deel uitmaakt van Genetica, Celbiologie, Moleculaire en Geneeskundige faculteiten. Nederland heeft zichzelf buiten gesloten in de vorige Eeuw jaren negentig wegens Kartelzwendel met bestaande  Noord N- Provinciale & Gemeentelijke criminele kartels. De omslag vormcultuur voortschrijdende mondialisering heeft het EPN integratie overnames de afgelopen dik 20 jaar ook buiten EU via het EEG Verdrag buitenlandse partijen ondergebracht tot jaar 2030. Een wijdverspreide Gezondheidszorg en Welzijnbevordering is integratie van eigen zelfregulering maakt kennis en expertise vanuit de basis waarbij de concurrentie positie niet van het EPM wordt verzwakt. De voordelen zijn strategische innoverende inzichten in voeding wereldwijd.
INFO@EPN-EPM.NL

Babyboomers dringt nog niet door dat Politiek Genocide Pleegt, toepast. 
De Zelfverantwoordelijkheid is nog niet door gedrongen in de Ouderzorg dat op Babyboomers op grote schaal Genocide wordt gepleegd binnen Medische Zorginstellingen. Waarbij deze groep niet de Medicijnen verkrijgt die ze nodig hebben om eventueel te herstellen van hun aandoeningen, dood laten gaan is veel goedkoper voor de Overheid en Pensionfondsen. In de jaren 40 hebben deze Mensen gevochten in na 1945 het land zo snel mogelijk weer opgebouwd. Toen Nederland in de jaren vijftig- werkuren van meer als 50 uur per week draaiden omdat de Haag het geld nodig had voor de opbouw van Nederland. Ieder was mede verantwoordelijk voor goede sociale voorzieningen. We streden voor een CAO en het AOW van Drees. In de jaren halfweg vijftig kwam Drees om voor de oude dagvoorziening te zorgen, wegens dat ze later schoon afwaren inzake de vervuilde ziekelijke werkzaamheden die ze moesten doen in wisten vooruit dat zij de laatste jaren van hun leven Ouderzorg nodig zal hebben,wegens dat het werk hun Lichaam en Geest hebben aangetast. 100.000 ouderen Sterven jaarlijks door Genocide nu er geen Medicijnen in Ouderzorg volledig wordt afgeschaft door Criminele Solidair te zijn binnen de Soevereiniteit van Europa kunnen we wel Miljarden Euro’s storten uit Solidariteit van criminele Ambtelijke, Politici, Bankwereld circuit enz. Nederland was een van de rijkste Landen van de Wereld. Nu wordt Nederland uitgeroofd met miljarden naar criminele Instellingen uit solidariteit gaat Nederland ook nog eens de inflatie verhogen door Levensonderhoud duurder te maken via WOZ- Btw van 19 na 21 % te brengen. Burgers moet affiniteit hebben met hun criminele politici die hun oplicht via Ouderzorg, AWBZ enz Ouderen moeten betalen als Chronische ziekten, Dementerende, Invaliden die ziek zijn geworden door vuile werk in het verleden nu in het heden, worden Politici besmet enz binnen EU.
INFO@EPN-EPM.NL

Toekomstige Ontwikkelingen van de Genetische Moleculair Revolutie.
Tweedeling DigiD is binnen de samenleving meer een traditionele verwijs indicatie door Politici en  Gezondheidsinstellingen enz. Hierbij wordt in acht genome dat 98 % van het Menselijke Genoom in grote getallen overeenkomt met elkaar blijkt uit de ontcijfering van het Menselijke Erfelijke materiaal. Door kennis van de genetische technologie kunnen we afwijkende Genen binnen klinische genetica moleculair vaststellen dat Genen Multifunctioneel zijn, zij coderen voor diverse Eiwitten. Dit biedt vele mogelijkheden om vroegtijdig aandoeningen vaststellen binnen de discipline van inhoudelijk als faciliteren. Binnen de Welzijninstellingen kunnen we Targetcocktails op individuele Maatbasis via het ICT netwerk structuur, laboratorium vorm geven op basis van de evaluatieproces de inhoud en Hightech Targets aanpassen op de diagnose optimaal afstemmen om het Defect Gen of Latente Eiwitmolecuul of Aandoeningen die verband houden met Ecologische Vervuiling of Leefpatroon aantesturen en af te stemmen op individuele basis. De Genetica binnen Moleculaire Hightech Biologie in het vroegtijdig opsporen van ziektes of aandoeningen is een ontwikkeling behandelings methoden in een lokale en regionale basis van netwerkstructuur biedt vele mogelijkheden op aandoeningen enz te verbinden met Omgevingsfactoren van klinische meting op Genetica, wegens dat in de zelfde regio vele Burgers met de zelfde Genetische Defect of aanverwanten Eiwit Antigeen Prion verkleving plaques aandoeningen aanwezig zijn. Waarbij Genen andere aansturing (codering) geven voor verschillende eiwitten of defecte eiwitmolecuul. Ook vele Kinderen met lage IQ Neurotransmitters worden afgedaan via Antidepressiva, Prozac of Ritalin die op termijn meer schade aanrichten aan het Menselijk Genoom van hersencellen. Genen worden niet bijgestuurd via Genetische component van gedragsproblemen enz.
INFO@EPN-EPM.NL

Grote Invloed van Biotechnologische Politieke Ziekteverwekkers.
Door strategische proces integratie de research kennis van moderne hyper genetische technologie van Pathogenese Moleculaire is afwijkingen van Defecte Genen, Latente Eiwitmoleculen binnen klinische genetica een logische katalysator van disciplines ontstaan van nieuwe ingangen via Mondiale samenwerking met andere disciplines, zowel inhoudelijk als faciliteren. Tijdens het proces binnen klinische Genetica Fundamentele Gemeenschappen is de afgelopen 20 jaar op bepaalde gebieden genetische onderzoek aangaande aandoeningen gerealiseerd in verankert binnen Internationale klinische Gemeenschappen binnen de moderne hightech ontwikkeld- en aangepaste Targets op individuele basis. De Onderste Segmenten ICT ontwikkelende vooruitgang van nieuwe mogelijkheden op Bio-Technologische Welzijnzorg bevordering op Individuele Maataangepast Genetica van andere keuzes door kennis  Genetische Integratie gedrag en omgevingsfactoren die grote consequenties hebben voor totale Leef Gemeenschappen. Wanneer blijkt dat iemand een Genetische Criminele gedrag stoornis heeft in wordt veroordeelt op het genetische component terwijl deze ziek is wordt Hij/ZIJ verminderd toerekeningsvatbaar zijn, terwijl de criminaliteitsgedrag veel andere wegen moet kennen inzake de oorzaak van het genetische Defect. We zien vele Ziekteverwerkers van Genetische inslag zelf door de Overheid Veroorzaakt door Ecologische Vervuiling, Discriminatie, Stigmatisering en vele Burgers aan de Zijlijn staan wegens dat ze geen DigiD- registratie of computer hebben cq digitale netwerksystemen als Tweederangsburgers ten doden opgeschreven en allerlei ziekteverwekkers na samenleving toekomen dankzij Nalatigheid van dezelfde Overheid. Over dit soort Criminele Uitsluiting bestaan in Nederland veel Politieke getinte controverses in zullen zelf besmet worden.
INFO@EPN-EPM.NL

Morbide Obesitas van Inflammatoire Neuro Stofwisseling Problemen.
In Nederland alleen al zitten we met Overgewicht van 56 % van Kinderen van Individuele stofwisselingstoornissen welke van Lipidenvetophoping  van billen, Buik, Heupen, Borsten waarbij zintuiglijke indrukken ervaring die wordt gekoppeld aan het lichaam en het geheugen blijkt cognitieve achteruitgang binnen de sociale omgeving van ontwikkelingsstoornissen plaats te vinden. Het blijkt in grote mate dat bij kwetsbare Gezinnen veel overwicht voorkomt doordat Zorginstellingen niet adequaat optreden of hun diensten die zij horen uit te voeren om de Kinderen te begeleiden op kosten van Gemeenschap. Kind die Morbide Obesitas heeft is wel degelijk Kindermishandeling van het Neurocognitieve stofwisselingstoornis welke in de hand wordt gehouden- ook door Kinderbescherming, Jeugdzorg weet dat er beschadigingen worden beïnvloeden binnen het begrip vermogen van omgeving in de visuele indrukken die je als kind ontvangt. Schoolkantines  beheerders moeten strafbaar worden gesteld voor het serveren van misleiden de Voedingsproducten die je dagelijks ziet, er wordt aan verdient in de rest interesseert Gemeenten en Provincies die verantwoordelijk moeten worden geteld voor Product nalatigheid. In Nederland zijn 12.500 Kinderen met Morbide Obesitas van extreem cognitieve achteruitgang met allerlei aan doeningen van stofwisselingsproblemen in nabije toekomst allerlei kanker, COPD, gewricht erosie, heupklachten, rugproblemen- en benen klachten enz. De sport staat niet op de eerste plaats zoals vele denken. Er moet eerst een Voedingsomslag komen van voldoende schone voeding in dit kost eenmaal geld- die kwetsbare groepen niet kunnen betalen. Hier heb je geen Zorg instelling enz voor dan zie je vele Bacteriën besmetting van de ene virus na de ander overgaan door stofwisselingsproblemen van Voeding Superbacterie die onafwendbaar is binnen Politieke Europa van morgen. Kinderbescherming.
INFO@EPN-EPM.NL

Mondiaal: 8166.52.387:ICT.
info@epn-epm.nl

11 November 2022

 Toegewenste Gelukkige 21-Eeuw Jaren. enz.
Stichting Europees & Mondiale Platform Nederland.

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

Via Mail wordt Niet altijd beantwoord, wegens Overbelasting of Mondiaal kan je geen inzicht verkrijgen.                                                                                          www.epn-epm.nl                           info@epn-epm.nl

op Jaarbasis 50- Euro Infoblad Netwerk. Bank-NL:  

NL39 INGB-0003733042.

Team EVAB ICT Mondiaal Biotechnologie: WWW.EPN-EPN.NL
Hierbij is de Wetgeving op 28- mei 2018 de Nieuwe Privacywetgeving AVG ( GDPR) van kracht. Wij respecteren de privacy in we verwachten het ook van onze lezers om de privacy te respecteren. We willen onze Duizenden Lezers ook vragen deze respecteren in voorkeur te geven dat jullie ons blijven volgen op het Internet. Indien je dit doet blijf je op de hoogte van het allerlaatste nieuws, in de vele aankomende activiteiten plus de Globaliserende ICT acties. Hierbij zorg je er voor dat je altijd up-to- date bent! Wil je dit blijven horen? Geeft dan via een mailtje of via onderstaande button jouw voorkeuren door en zorg dat je geen nieuwsbrief niet zal missen.
Ik wil jullie berichten blijven ontvangen.
Indien je geen E-Mail meer wilt ontvanger stuur dan een mail:
Dit is via de Wetgeving vastgesteld per 1-juni- 2018. We zullen dan de mail uit het systeem halen in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.