EPN Infobulletin Augustus 2022

Info  – 8 Augustus 2022
 XM Mondiaal.
WWW.EPN-EPM.NL


1991   2022

 EPN-EPM: Cliënten ICT – Mondiaal Callcentrum

www.epn-epm.nl EU Info@epn-epm.nl

Mondiaal: ICT. 8166.52.387: Code. 2022

WWW.EPN-EPM.NL   

Infectie verspreiding van CQ Nevelvocht Bacteriën verhoogd de Coronavirus via Nevelvocht Slijmvlies Bacteriën, LonginfectiesDarm, Viruskankers ’ Infecties enz, tot diverse varianten Covid- Soorten Kankers, in veelal Covid – 19 enz.
Die diverse Corona Covid – 19 verkrijgen dit -1 op  Infectie 5 variant via besmet raakt met Coronavirus 19, bij Burgers welke zich verspreiden als Schimmel Corona Virus in  Lockdown moeten afstand houden in de behandelingen, wegens Nevelvocht Bacteriën verkerende vervuilde Corona besmettingen tot diverse Kankers Cov19 ENZ via Genetische  Nevel Schimmels verspreiding c.q. verwildering van diverse Coronavariant verspreidt als nieuwe  Corona Bacterie Variantvirus de zich verspreidt onder bepaalde Groepen als Dodelijke  Diverse Ziektes  leiden  op jaarbasis bij vele Burgers die in Thuiszorg lagen  enz of  besmet raken aan Covid 19 Coronavirus zo’n in 20.000  Burgers besmet  raken enz. Dit  wegens Nevelvocht.  Hierbij zie je vele Virusinfectie, Bacteriën via Urinewegen, Ontlasting Verkleving enz. Luchtwegen Infectie Virus via Geïnfecteerde Geschokte Bacteriën, welke niet worden afgeschermd terwijl ffP2 verplicht zijn om de Mond afschermen in Winkels, Openbare gebouwen, Detailhandel Pestinfecties Virus, welke van Dier, Mens tot Mensen overgaan in via  Nevelvocht tot Dieren Duizenden Burgers, Coronavarianten per Lidstaat verschillend zijn. De vele Bacteriën vanuit de Darmen, Urinewegen veroorzaakt Blaasontstekingen, Darmkankers enz mede tot Corona Virus enz  2019 – COV Wereldwijd zich verspreidt, onder de Bevolking. De vele Corona varianten zijn Mondiale verschillend van Covid- 19  Mutaties ORCA- 010 Virus  verspreiding zijn veelal per Land verschillende van Virusinfectie. Waarbij deze Virusvarianten veranderd tot Diverse Dodelijke Ziektes  verspreiding CQ Kankers die zich steeds weer kan verspreiden via nieuwe mutaties van Infecte Mondbesmetting – Urinewegen enz, onder Nevelvocht, Schimmel Bevolking vanaf plusminus 18 jaar besmetraken. 18 jarige variant Mutatievirussen zich vrije verspreiden is veelal via onderzoek zichtbaar via huid. Vooral bij Kinderen tot Ontspoorde Dodelijke Kankers, enz c.q. Slijmvlies, Corona Virusvarianten Corona -19  welke tot massagraven kunnen leiden door Cluster Schimmels Coronavarianten, waarbij je niet beschermd bent binnen de Luchtwegen, Keelinademing, Urinewegen, Darmontlasting duikt de Virus vrij snel op, indien je enige inzicht hebt in de Darmbesmettingsgevallen van de Mutatie Slijmvlies Infectie Virus tot Ademhaling Urine Infecties. Ontlasting  problemen, Urine Infectie tot Tumor Corona, Kankercellen, Schimmels, enz. Welke Kanker Cellen zich verspreiding voordoen via andere Mutaties, Nevelvocht, Infectievirussen, Slijmvlies, Vocht, Urinewegen, Darm KANKERS enz. Waarbij zo dik 20 miljoen zijn vastgesteld Mondiaal vanuit de Nevelvocht Bacteriën via Verdamping, welke lijden tot Dodelijke nieuwe Corronavirus Infecties vanaf Jaar 2010 zich verspreidt bij 60 procent van de Burgers als Infectie Nevel Schimmel Besmetting overdracht, via fysieke Menselijke contact. Je intuïtie begeleiding onderzoek pakken zelf veelal beter de intuïtieve beslissingen, plakken zelfs de bron van vertrouwen zonder angst- die zorg dat signaalfunctie niet in angst komt wanneer psychisch angst de zorgt er na voren komt, zal je moeten ingrijpen om te voorkomen om Psychische Angststoornissen te voorkomen of verwerken. Vele Burgers met de Dodelijke Corona  enz Virus, Burgers besmet raken tot Dodelijke Infectievirussen uitbraken. Leer eerst de Signaal van Angststoornissen die je LEVEN EMOTIES TE BEHEERSEN VIA Angst Signaal Stoornissen.
info@epn-epm.nl  

Bacteriemutatie  van Milieu Gelinkte Kankers Coronavirus.
De vele IKV-Nevelverspreiding Bacteriën Mutatie van Nevelvocht nieuwe Coronavirus Infecties via de Bacteriën Burkitt het Lymfoom via besmetting Bacteriën Kankers al op jonge Leeftijd. Dit vanuit de Nevelvocht Bacteriën die zich verspreid  vanuit Woonomgeving, Wateroppervlaktes als Nevelvocht  Bacteriën Infectievirusziektes verspreiden onder de Bevolking de Zikavirus Nevelvocht, Stikstof Pandemie zich verspreidt onder de Bevolking op grote schaal als Kankers Pandemie onder SARS, MERS, in het Zikavirus enz. Het Immuunsysteem verzwakt via NEVELVOCHT Bacteriën binnen de Gevoel omgeving de Geestelijke Geheugen. De nieuwe Stam Corronavirus, Virusnevelvocht Bacteriën MERS – CoV Hygiëne in Omgevingsvervuiling ,Schimmels welke vele Rug, Nek, Schouders-  en Darmklachten, Urinewegen infectie, Nieren klachten enz leiden tot Dodelijke Corona Infectievirussen zicht verspreiden onder de bevolking de afgelopen periode vele Doden hebben veroorzaakt de afgelopen paar maanden in Nederland. De vele Bacteriën Corona zijn de afgelopen maanden honderden doden gevallen via de Corronavirus in Nederland. Burgers met nieuwe Corronavirus hebben problemen met Longklachten, Kortademigheid, SARS, waarbij niet direct behandeld kan worden, maar alleen symptoombestrijding tegen de Corronavirus. In de EU blijken vele Duizenden Doden via Corona Virus Gestorven de afgelopen 2 jaar via Corona Nevelvocht verspreiding zich onder de Bevolking Verspreidt tot Dodelijke Infectievirussen enz, Jeugd Puber via Nevelverdamping Atoomstroom  Kernverspreiding, Stikstof-uitstoot, Bacteriën enz, uit bedrijven zich mede verspreidt via Kern Atoomstroom Corona pandemie tot Dodelijke Corona Infectie Virus Ziekte enz via Nevelvocht Verdamping. Waarbij de -Uitkeringen grote schaal blijft afnemen via Milieu Genocide  van Waternevelverdamping, Kankers enz veroorzaakt.
info@epn-epm.nl

Dodelijke Covid-19 – Oververhitting
zoveel mogelijke tegen te gaan tussen Corona en Griepvirus als Nevelverdamping, Luchtvervuiling Wuhan zich verspreid als Longkankers. Bij Kinderen vanaf 10 jaar plusminus verspreidt zich het MERS-Coronavirus enz via Dieren in Nevelvocht Bacterie van Virusverspreiding via Waterverdamping uit Vijvers, Zwemplaatsen, Sloten in Kanalen enz – in via Nevelverdamping op grote schaal Wereldwijd. De Rek gaat uit de Spieren waarbij de Coronabesmetting zal toenemen met 100.000 Patiënten op basis, Milieus in de bloedplasma vele Burgers besmet raken met Covid-19 enz Omgeving. Binnen onze Europese Mondiaal & EPN zie je Nevelvocht verdamping. We hebben Mondiaal Inzicht nu op grote schaal de Virussen  zich hebben  aangemeld. De grote besmetting van Stolling problemen, Infecties, Darmkankers, Longkankers, Urine Infectie, Neurologische Afwijkingen enz, veroorzaakt- via Corona-Bacteriën vanuit Nevelverdamping. Vele Kinderen Besmet met Coronavirus, Kankers via een aantal Clus Besmettingen. Herpes op grote schaal Stekende Pijn in Bacteriën, Infecties, waarbij lichaamscellen de ene na de andere Virus dagelijks zich verspreiden als Corona besmettingen via Nevelvocht  Schimmel Verdamping vanuit omgeving Chronische Besmettingen welke worden ingeademd. Dit met Milieu Nevelvervuiling in Vocht  via Besmette Nevel Gebieden via Bacteriën van besmet Waterafvoer, Nevelverdamping, Afvaldumping, Coronabesmettingen vanuit omgeving. Welke leiden tot diverse Dodelijke Besmetting Virus Nevel verspreiding via Coronavirus binnen EU met Duizenden Sterfgevallen in Nederland in de zomermaanden, via de Covid- 19 Coronacrisis Infectie, met Miljoenen Burgers Mondiaal Chronisch Besmet raken. Veelal met Dodelijke uitgezaaide weke- delen – sarcoom via nieuwe Tumoren weefsel of Spierweefsel, Slijmvliesschimmel, Stikstof  Lockdown, zoveel mogelijk te voorkomen via andere EU- Netwerking. De Tumoren Besmettingen nemen toe tot Levenslang Negatieve Infectievirussen via uitgezaaide Wekedelen Sarcoom, welke Tumoren veroorzaken in de Steunweefsel, Spierweefsel, Corona Virussen nemen 3 extreem toe binnen de Immuniteit. Ook kunnen de zenuwcellen uitlopers vanuit de ruggenmerg zich verspreiden rond de organen enz. De Bacteriemutaties van Kankers Virus  Coronavirus  Infecties spreiden zich via Kinderen  als Nevelvocht IKV = via Milieu  Bacteriën Vocht Sars, MERS,- Longkanker in vele omgevings van MERS.  Dit van diverse uitlopers welke explosieve Cytostaticum vele Emoties- welke kunnen op maatbasis Geestelijke talloze verontwaardiging reacties veroorzaakt. Waarbij geen eerste ziekte verschijnselen Zenuwprikkeling na voren komen als automatische besmettingen Infectievirussen via Coronagolf zich verspreiden als Dodelijke Epidemieën. De grote Verspreiding tussen Mens & Dier in Nevelvocht Bacteriën verspreidt op grote schaal de Coronavirus via Longaantasting, Urine, Anus,  Darmkankers als Tumor uitgezaaide, Neurologische afwijking enz, tot Dodelijke Infectievirus Ziekten. De stijgende Virusbesmetting vanaf  8 a 15 jaar waarneembaar via Slijmvlies Bacteriën, Urinewegen, Maag, Darm Infectie van diverse aandoeningen via Virusinfecties Besmetting Corona Sars –CooV2 uitzaaiingen, veroorzaken via Nevelverdamping Overdracht Micro- Aerosolen tot Defecte Longen al op zeer Jonge 10 a 17 jaar Leeftijd na voren komen via Nevelvochtverdamping uit Wateromgeving, Nevel Bacteriën besmetting Infectie Ziektes. De Miljoenen Coronabesmetting onder de Bevolking laat zich aanzien, dat de Overheid geen inzicht heeft in de  Overdracht besmetting via Nevelvocht, Luchtwegen c.q. Longen, Urinewegen, Maag, Darmkanaal, Hersenen enz via  Covid-19 Bacteriën, Nevelverdamping zich op grote schaal verspreidt- in geen enkele inzicht is in de Coronavirus Pandemie via de Longen, Luchtwegen, Urine, Anus Virus Infectie- enz, Ontlasting, Keelslijmvlies Bacteriën, Huisdieren in Zoogdieren enz leidt tot allerlei Corona Infectievirussen tot afwijkende Longinfectie Ziektes zich verspreiden op grote schaal bij Kinderen in Nederland tussen de 10 in 20 jaar we Burgers hebben gezien. Hierbij is mond op mondmasker Covid-19 niet toegestaan bij beademing, welke van Mensen tot Mens overgaat via Nevelverspreiding als Virusepidemie, Damkankers. Mondiaal Miljoenen Burgers zijn besmet via Bacteriën vanuit de besmette Nevelvocht Bacteriën Wateromgeving, Dierenbedrijven niet meer te stoppen is in al bij plusminus 10 jaar bij Kinderen de Coronavirusinfecties, CQ  Bacteriën enz aanwezig is via de Darmmaagkanaal, Urinewegen, Luchtwegen Hersen vele vermoeidheid optreed als Fysieke uitputting van allerlei negatieve prikkels om ons  heen in diverse golven als Corona klachten. Waarbij gemiddeld van de 1000 Infectievirussen Bacteriën zo’n 350 Sterven nu op jaar basis, die een drama volgen op het Gezinsleven sluit alle grenzen van overleg vanuit de omgeving, in vele Agressies onderling bij de Partnergeweld via de Coronavirus tot gewelddadige binnen Verplegingszorg Instellingen wegens geen aangepaste Zorgwelzijn Voorzieningen is natte Vingerwerk binnen de Volksgezondheid.
Info@EPN-EPM.NL

De Misleidende Weerstand binnen Milieu – Volksgezondheid.
De vele verschillende Dothethe deling zie je de Gevoelsomgeving veranderen binnen de Geestelijke aanraking van Nevelvocht Bacteriën als modern Voedsel virusvergiftiging, bacteriën in een zeer laag zuurstofgehalte boven de 20 graden. Hierbij verspreiden zich zeer giftige stoffen als Botulisme welke zeer besmettelijke zijn als Nevelvocht verspreiding  vanuit de wateroppervlaktes van uit de Gemeentes lozing. Vooral in de Zomer waar bacteriën giftige botulisme zeer besmettelijke in het zwemwater, welke veelal mede wordt veroorzaakt via Doden Dieren besmetting enz. Vele Doden Dieren in de Wateroppervlaktes raken of zijn besmettelijk met ziekte verwerkkers, mede Bacteriën, elke Kankers. Infectievirussen in Geestelijke onderbewustzijn  van Neurologische problemen die op termijn na voren komen als mede Infectievirussen, KANKERS  of Latente behoefte van zeer Innerlijke onrust, welke allerlei stoornissen geeft in het dagelijkse Leven. De Politiek is hoofd verantwoordelijk met het klussen van vermenging van Bacteriën, Virussen verdamping via Nevelvocht welke wordt ingeademd via de latente innerlijke onrust van Burgers. Welke lijden tot Latente VIRUS Ziekte verwekkers, welke leiden tot negatieve Geestelijke Vermogen van het Geheugen tot allerlei Sociale Afwijkingen, welke via Milieu Wateromgeving zich verspreidt als op Jonge leeftijd via Nevelvocht diverse Ontstekingen, Kankers, Borstknobbels, Onvruchtbaarheid, Infectievirussen, Neurologische afwijkingen via  Pathogene besmetting via Nevelvocht  tot allerlei Kankers, Onvruchtbaarheid, Neurologische Geestelijke afwijkingen, Darmkankers, Borstkankers, Onvruchtbaarheid enz- via Pathogene Nevelvocht Virussen of Toxines Gifstoffen enz, door de vele interne lichamelijk Nevelvervuiling van parasieten, toxines, bacteriën enz. Het is belangrijk dat je de eindelijk negatieve stoffen voordat je zwanger wil worden uit het Lichaam verwijderd van de Negatieve Pathogene Varianten Corona  Besmetting verwijderd van de Pathogene vervuiling Schimmels Toxines, Parasieten, Bacteriën, Botulisme mede Preventieve Maatregel te nemen enz in Bacteriën te verwijderen, voordat je begint met zwangerschap enz. Bijna heeft zo’n 40 van de 100 Nederlanders geen hulp bij terugkerende Infecties COVID-19, hierbij merkje op termijn een duidelijke variant virus. Met Huidige Virusverspreiding Covid-19  zie je vele Burgers die besmet zijn raken via het Virus COVID- 19 – 1- op de Vier Nederlanders. Indien de Infectievirus opduikt. Vele Burgers houden voor de zekerheid zo hart al het wel niet lopen. Maar helaas blijkt dat de Coronabesmettingen zich al heeft genesteld via Burgers in de Corona zich met de Coronavirus al diverse Nevelvocht Bacteriën.
Info@EPN-EPM.NL  

Daling van het aantal Virussen Coronabesmettingen.
Het aantal dalingen van de Corona Conflict besmettingen, CQ  Longblaasjes Alveoli geeft zijn intrede gedaan als actieve Covid-19 Kinderen blijkt nogal de Virus besmetting alsnog toegenomen van grote toestroom van nieuwe Kankers Corona patiënten via Covid-19 virus onder Kinderen, welke veelal in Leven in nieuwe virussen Luchtwegen besmettingen na voren komen als Info @ WWW EPN-EPM.NL  een Modern Loek Douw Besmetting. Welke zichtbaar wordt via het patroon van lekkende Darmen, Handen, Bacterie in Psyché verwardheid, Corronavirus, Kanker via Covid welke jaarlijks ook vele 10.000  Tienduizenden Burgers besmet raakt met het Covid ook met een lekkende Darmen van vallende Buik, Nieren in Orgaan falen. Waarbij eten weer worden uitgespuugd tot volledig uitgeleefd was tot een delier. Ik was volledig verward (delier) tot waarbij een broeder uit de  moeilijke periode gehouden in een zorgmedewerker uit het verleden. Ook naast deze ernstiger Zorg Patiënten is andere behandeling nodig, zonder dat ze zich machteloos voelen tijdens opname van Ontstekingsreacties als Kankers enz.
info@epn-epm.nl 

Mondiaal: 8166.52.387:ICT.
info@epn-epm.nl

8 Augustus 2022

 Toegewenste Gelukkige 21-Eeuw Jaren. enz.
Stichting Europees & Mondiale Platform Nederland.

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

Via Mail wordt Niet altijd beantwoord, wegens Overbelasting of Mondiaal kan je geen inzicht verkrijgen.                                                                                          www.epn-epm.nl                           info@epn-epm.nl

op Jaarbasis 50- Euro Infoblad Netwerk. Bank-NL:  

NL39 INGB-0003733042.

Team EVAB ICT Mondiaal Biotechnologie: WWW.EPN-EPN.NL
Hierbij is de Wetgeving op 28- mei 2018 de Nieuwe Privacywetgeving AVG ( GDPR) van kracht. Wij respecteren de privacy in we verwachten het ook van onze lezers om de privacy te respecteren. We willen onze Duizenden Lezers ook vragen deze respecteren in voorkeur te geven dat jullie ons blijven volgen op het Internet. Indien je dit doet blijf je op de hoogte van het allerlaatste nieuws, in de vele aankomende activiteiten plus de Globaliserende ICT acties. Hierbij zorg je er voor dat je altijd up-to- date bent! Wil je dit blijven horen? Geeft dan via een mailtje of via onderstaande button jouw voorkeuren door en zorg dat je geen nieuwsbrief niet zal missen.
Ik wil jullie berichten blijven ontvangen.
Indien je geen E-Mail meer wilt ontvanger stuur dan een mail:
Dit is via de Wetgeving vastgesteld per 1-juni- 2018. We zullen dan de mail uit het systeem halen in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.