Huidkanker

ANBI- 8166.52.387 – KVK: 41019558.

1991  2018. 
Huidkankers jaar: 2018
EPN/EPM –ICT- Callcentrum.
www.epn-epm.nl info@epn-epm.nl

Vragen Stellen enz via MAIL INFO

De Fundamentele Invloed van Biologie en Natuurwetenschappen.
Bacteriën veroorzaken allerlei Infectievirussen door Milieuvervuiling zijn Toxines onbereikbaar voor allerlei vaccins. De Fundamentele invloed van Kennis over werking van Genen inzake de biologie in natuurlijke DNA. Vervolgens de nadruk op DNA en Eiwitmoleculen welke reductionistische visie op het Menselijke Lichaam hebben in op de Menselijke Natuur van Omgevingsfactoren. Binnen de Menselijke Gedrag in het Milieugedrag kan verklaart worden welke Toxines worden geïnactiveerd als antistoffen welke Kanker, Infectievirussen via Cytokines veroorzaken van ontstekingsreacties als levende virusinfecties. Milieuomgevingsfactoren zijn mede verantwoorde lijk door interactie in samenstelling van diverse componenten van nieuwe opkomende Infectieziekteverwekkers die zich voortplanten door toenemen de contact tussen  Nevelvocht, Dieren en Mensen. Dit kan ontstaan door een Chaostheorie van nieuwe Tweedeling Volksgezondheidrisico’s van allerlei Milieuvervuiling. Ten Tweede; Marktwerking via Genetische test indicatie welke in aanmerking komt voor Medische Diagnostiektest waarbij Milieuomgevingsfactoren binnen het Menselijke Genoom wordt berekend wie medische behandeld wordt of eigen verantwoordelijkheid op de burgers legt.

info@epn-epm.nl

Het Ontstaan van Huidkanker Via Blootstelling aan UV-ZON- Straling.
De totale UV- Straling beschadiging hangt mede af van Type; Huidcellen in de vele overbelast Ultraviolette straling die je als Kind oploopt. Ook Omgevingsfactoren van Milieuvervuiling waarbij vanaf de jaren 1970 Nieuw bouw is gepleegd in de zanduitgraving is volgestort met allerlei afvalstoffen geven nu Neveldamping Bacteriën van Botulinustoxine welke je inademt  in de Hersenzenuwcellen en Gevoelsverlies van dagelijkse leven aantast dank zij de Overheid, Provincies en Gemeenten. Bij Epidemie Geografische factoren treden Gemeenschappelijke Voedselanamnese Botulisme van Besmette Voeding in door het inhalatie van een Toxineaerosol in de Lucht wegen, Longen aantast met Cytokines IL-6 Ontstekingen welke kankers veroorzaken. Ook via de Zon UV- Straling van Huidinbranding van Micro Huidwondjes optreden als Huidkankers, Jeuk tot diverse Toxineserotype inbranding van Huidkankers. Vele Oppervlakte Wateren blijken besmet te zijn Pathogenese Bacteriën en Botulinustoxine van Epidemische Infectie aandoeningen van diverse Kankersoorten na Burgers worden overgebracht via Besmetwateroppervlaktes via de Uv-Straling. Moleculen inbranding in de Huidlagen van kleine wondjes. Veelal zie je veel latere Basaal Kankers als je op Jonge leeftijd 3 keer verbrandingsblaren hebt gehad door UV- Straling Botulinustoxine.  Huidkanker, Longkanker, Luchtwegen vormen van verschillend door lichaamscellen zich ongeremd blijven delen. Elk jaar neemt Huidkanker, Longkanker toe in jaar 2015 zo’n 40.000 Burgers Huid kanker waarvan plusminus zo’n 750 jaarlijks Overlijden- en 20.000 vele problemen overhouden van Micro Pathogene Bacteriën Toxines Plaveisel cel- Carcinoom als voorstadium = actinische keratose. Ga ervanuit dat ieder Huidkanker kan verkrijgen door overmatige Zon UV- Straling besmette Toxine Milieubacteriën welke Immuunrespons misleidt via afweersysteem.
info@epn-epm.nl

 

Huidkankers Met Pathogene Cytokines zullen Explosief toenemen.
Bij Mondiale Dermatologische onderzoek blijkt dat Kankers geweldig zal toenemen door inbranding via Nevelvocht Bacterietoxine een toename van Huidkankers aangaande Levensverandering, Klimaatverandering Type; Huid kankers die zich de afgelopen jaren hebben voltrokken in hun jeugd als extra verbranding krijgen nu Huidkankers boven 40 jarige leeftijd terug. Burgers die in hun Jeugd verbrand zijn geweest blijkt een nieuwe Huidkanker na voren komen als IL- 6 Chronische Ontstekingen zijn achter gebleven waar vroeger huidverbranding is geweest. Nu weer Huidkankers na voren komt wegens dat de omgeving niet is aangepast op verschillende patronen van diverse ziekteverwekkers in nu IL-7 interleukinen kankers- en productie bevorderende Cytokines IL- 6 Ontstekingen Bacteriën Botulinustoxine  welke een signaal van afweerreactie via Infectie bijwerking Pathogenese Mutaties Huidtumoren na voren komen van Huidkanker in allerlei Huid bacteriën slijmvlies Huidafwijkingen zich voordoen. Omgevingsfactoren blijken een grote rol spelen bij  toekomstige Kankers die je niet voor mogelijk houdt binnen Lymfeklieren en Lymfvaten waarbij op 20 jarige leeftijd verstoringen optreden in het Immuunsysteem van IL-6, IL-7- IL-17-,IL-12 Kankers enz zich ontwikkelen via Vervuildomgevingsfactoren of Wateroppervlakte Botulinustoxine gerelateerd risicofactoren toekomstige Kankers dankzij Overheid door ongunstige Klimaatomgeving te produceren  via Stortplaatsenvervuiling. Mensen in Dieren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden betreft Milieuomgeving zie je aan Lymfeklieren & Lymfevaten waarbij IL-6 Cytokines aanzetten tot andere Ontstekingsreacties van Cellen-Microtumoren op zeer Jonge leeftijd. Hierbij verzwakt het Immuunsysteem waardoor lymfomen gemakkelijk ontstaan in tot allerlei soorten Kankers die ontstaan veelal in de Lymfeklieren of Aangeboren afwijkingen IL- 12 enz.
info@epn-epm.nl

 

Milieuvervuiling Neurotoxine van Voedsel Botulisme Supervergiftiging.
De grote Gif- Watervervuiling welke een verlammende Immuunsysteem “ veroorzaakt binnen het Micro- Organisme van Toxine produceerde verzwakt Immuunsysteem. Binnen EU- samenwerking zijn er verschillende types die Dieren besmet raken in bij Burgers is dit de type F welke een explosieve infectieziekte veroorzaken, Bij Vogels, Zoogdieren zieje Type C & D als ziekteverwekkers. De type C- botulinum is een anaerobe grampositieve bacterie die overal voorkomt in de bodem. Botulinustoxine is de meest voorkomen in klimaatnatuur van vergiftig- en tast zenuwstelsel aan. Veelal wordt deze Pathogene via Vogels als Eenden botulisme C&D niet direct schadelijk voor de Mens wel indien Toxine B of E geconstateerd bij doden eenden. Binnen EU komen 3 vormen van voedselgerelateerde botulisme, wondbotulisme en infantiel botulisme. Vele Ziekteverwekkers worden opzettelijke veroorzaakt door contaminatie via Voedsel en water voorraden  of door verspreiding van botulinustoxine in aerosolvorm. Pathogenese Botulinustoxine zieje via Slijmvliesoppervlakte long, darm, urine of via wondcirculatie. Bij voedselgerelateerde Botulisme is primair vergiftiging van Toxine via Voedsel of Wateroppervlaktes door inhalatie van Nevel Milieuvervuilde omgevingsfactoren welke in de bloedbaan, hersenen, zenuwcellen zich verbindt met de presynaptische membraan. Waarbij  verstoorde signaal overdracht in het autonome zenuwstelsel is afhankelijk van hoeveel Milieu Neveltoxine opgenomen wordt in de bloedbaan. Vroege symptomen zijn de 4 D = Dubbelzien, Dysarthrie, Stemstoornis en Slikstoornissen waarbij zwakte aangezichtspieren, dysfuncties, ademhalingsspieren en spieren van het onderlichaam waarbij geen gevoels- of waarnemingsgezin optreed. Wel bewustzijnsverandering ten gevolge van intoxicatie komen enkel keer voor. Botulisme is een Intoxicatie Wondinfectie Gastro-enteritis.
info@epn-epm.nl

 

Milieuvervuiling Leidt tot Soorten Kankers via de Overheidsdumping.
Botulinustoxine afgelopen Jaren zijn op Arglistige Wijze met grote gevaar het schril contrast ontstaan via Afvaldumping in de Bodem een ongunstige beeld gevormd voor Voedsel in Volksgezondheid aangetast door Overheid welke vele Burgers tot een Dodelijke Ontstekingsreactiesna jaren  opduikt onder Bevolking waarbij geen vaccinatie tegen is in verschillende infectie ziekteverwekkers al tijdens de zwangerschap bij vele Burgers na voren komt als IL-12 of IFN die het aangeboren of innate afweersysteem na buiten afgeeft. Het nieuwe Milieuvervuiling op 20 meter diepte in vele Provincies in de afgelopen 40 jaar doelbewust veroorzaakt uit Economische Zwendel praktijken nu Burgers Kankers verkrijgen via Microbiologie Slibroutes aan Voedsel overdragen Cytokines IL-6 kankers, IL-7 Interleukinen kankers en IL-17 Longkankers enz. Dit via wijdverspreide blootstelling van allerlei open Bacteriën Infectiesvirussen. Dodelijke Milieuvervuiling van gemengde Infecties zijn mede geassocieerd met het Open Rioolwater gerelateerde uitbraken van Infectievirussen waar geen antibiotica meer helpt. De vele Stortplaatsen verspreiden nu de Bacteriën Infectievirussen onder de Dieren als Pathogenese Vogelgriep, Ebola, Aids, SARS, (Kankers 3 miljoen NL)enz van een nieuw geïntroduceerde Infectieziekten van Pathogene Zoönosen route van Virusinfecties, Cytokines Ontstekingsprocessen, Biologische Pest ziektes als Multiresistente van Micro- organisme via nieuwe mutaties ziekteverwekkers epidemieën. De gehele Voedselvoorziening blijkt mede besmet te zijn door de Stortplaatsen vervuiling van oppervlakte water, fijnstof, nevelvocht, meeldauw, eiwitmoleculen enz blijken Foetus binnen 3 maanden al IL-12 aangeboren afwijkende ziektes bij zich dragen wegens de omgevingsvervuiling dankzij vooringenomenheid van Politici welke op  meer Milieuziektes CO,2, Norovirussen, Gen- G1-GV1 Eiwit VP2 routes.
info@epn-epm.nl

 

Mensen nemen Niet altijd Persoonlijk Gemotiveerd beslissingen.
Vele Burgers zijn niet altijd in hun eigen Gezondheidsbelang om op te komen voor hun Welzijnsbelang, welke leiden tot meer Infectieziekte verwekkers van nieuwe opkomende epidemieën van Eiwit Moleculaire Microbiologie van Infectieziekteverwekkers Pathogene Mutaties de overstap van Dieren na Burgers maken. Dit van allerlei Infectievirusziektes als Pathogene Griepvirus- Zoönose, Darmkankers, Longkanker, Urine infecties, Slijmvlies bacteriële infecties van multiresistente micro- organismen welke bijdragen aan Biologische Pestziekte, Kankers, Q-koorts dit mede via allerlei Milieuvervuilde omgevingsfactoren of Voedingstoffen welke Gifstoffen of Bacteriën en allerlei Toxines aanwezig zijn in het lichaam. Ook de vele keuze die Burgers maken voor hun Gezondheid komt niet altijd overeen met het zelfmanagement om in te spelen om zoveel mogelijk binnendringende ziekteverwekkers welke je via gevoel systeem van Welzijn kan aanvoelen of je onderdrukte afweerreacties kan oppeppen om het optimaliseren van de Immuunrespons te stabiliseren door zelfmanagement beter op je Gezondheid in te spelen. Zelfmanagement hoeft niet direct te betekenen dat je tevreden bent, maar gaat om de kennis van eigen gevoelsleven juist te bevorderen voor de toekomst meer bewust te zijn van die risico’s die we tegenwoordig lopen door Milieuvervuiling van onze voedsel en drinkwater wat niet aan de eisen meer kan voldoen wegens overbelaste vervuiling van onze Menselijke Genoom die patronen alsnog te herkennen van verschillende infectieziekte verwerkers welke in grote getallen op ons afkomen. De vele Infectieziektes hebben vooraf  een incubatieperiode tussen allerlei stress enz een besmetting van plusminus 5 tot 8 jaar waarbij symptomen na voren komen. Ook andere Welzijn aandoeningen hebben een aanloop periode welke je via Targetsmix kan lokaliseren om enige inzicht te verkrijgen in de ziektes van heden.
info@epn-epm.nl

 

Lagere Cortisolspiegel in het Lichaam Geeft Onrustige Gevoelens.
Bij hoge Stressgehalte hebben alle onrustige bijwerkingen op het Immuunsysteem die ondragelijk is op lange termijn van alle gevoel van mindere welbehagen, in ongunstige bijwerkingen in het dagelijkse leven. Ook het Immuunsysteem werkt veel minder in komt allerlei negatieve stress, doordat het aantal witte bloedlichaampjes nogal snel daalt. Ook vele kalkaanslag in de aders waarbij je minder zuurstof krijgt in minder gevoel van welbehagen door het dalen van de witte bloedlichaampjes. Hierbij kan je zelf beoordelen inzake je Serotonineniveau of die minder goed functioneert krijg je ook meer slijmvlies, urine infecties, huidaantasting en meer kans op Hartfalen door kalkaanzetting. Cholesterol spelen een grote rol in allerlei dagelijkse levenspatronen van risicofactor tot Cytokines Ontstekings processen vooral voor Burgers met een Genetische aanleg aangaande een hoge Cholesterolspiegel. Veelal zijn de oorzaken Roken, Voeding, hoge bloeddruk, Stress, Onrustig al deze fysiologische oorzaken spelen mee bij Hartfalen, Stress in vooral de directe Buitenwereld waarbij je hart is over geleverd mede de salarisschaal waarin je bent gezeteld in de maatschappij. Cortisolspiegels stijgen in grote mate indien je het niet naar je zin hebt in wordt rond gecommandeerd door de buitenwereld. Indien je zelfregulering therapie toepast om anders om te gaan met je lichaam en allerlei stress factoren is een keuze te maken om via Aangepaste Voeding of Targetmix een andere manier van Leven en op een andere manier kijken na je dagelijkse levenswijze die je kan veranderen op jou manier een ander status te krijgen op het Serotonineniveua in de Hersenen schoon te krijgen tussen lichamelijke en psychische klachten sterk veranderen door de nieuwe houdingen ten opzichte van bepaalde ziekte of gewoontes merk je aan de hoge bloeddruk als je echt wil veranderen zal die zakken tot normaal.
info@epn-epm.nl

 

 

Risicogroepen zijn Zonaanbieder boven de 40 jaar Huidveroudering.
De kwaadaardige Melanoom van Huidkankers is een zeer progressieve ernstige vorm van huidkanker. Hierbij zijn er verschillende factoren van Persoonlijke aard lichte huidkleur van pigmentvlekken en Milieuomgevings factoren waarbij ook mede te veel extreme zonnen onder de zonnebank of zonnen in de natuur waarbij al op jonge leeftijd verbranding van Cytokines Pathogenese IL- 6 de atypische pigment bruine vlekken op latere leeftijd boven de 40 jaar zich alsnog kanker ontwikkeld. Op jonge leeftijd ontwikkeld zich de melanoom door intensieve UV-zonnen blootstelling veelal voor je 20 jaar. Bij Pathogenen Bacterie van Vervuild oppervlakte water blijkt Mutaties van moleculaire microbiologie van ziekte verwekkers de Pathogene Bacteriën van het innate en het adaptieve afweersysteem verzwakt tot inactivatie met gevolgd  asymmetrische pigmentletsels  van onregelmatige verkleuring van de huid. Ook op iets langere termijn doen zich Inflammatoire cytokines ontstekingen tot knobbeltjes en zweren, wratjes tot bloeden verandering zich voordoen van kwaadaardige huidkanker. Dit kan ook bij Moedervlekken, Wratten, Bruinenvlekken of kwaadaardige gezwellen en van metastasen in de lymfeklieren of andere organen naar voren komen. Wel blijkt uit bepaalde voorstadium hoe kwaadaardige cellen in de lymfeklieren worden waargenomen verhoogd op recidief van eventueel melanoom uitgezaaide kwaadaardige cellen na de lever, organen, beenderen dramatische gevolgen kunnen hebben. Op jonge leeftijd is de ioniserende straling de gezondheid kan schade voor op latere leeftijd in is afhankelijk van de leeftijd nadelig effecten groter ook bij Cultuur verschillende. Bij Milieuvervuilde Omgevingsfactoren blijken E2F-eiwitten van Celdeling belangrijke rol spelen bij  Vervuiling overactief celdeling van tumorcellen bij Mens en Dier Pathogenese besmetting.
info@epn-epm.nl

 

Resistentie Lymfeklierkanker is een Veelvoorkomende TerugKankers.
Veelal in eerste instantie reageert chemotherapie behandeling, maar komt de t.z.t. de Tumor alsnog terug. Chemotherapie resistentie kent vele oorzaken van transporters bij kankercellen. Eiwitten functioneren als moderne pompen in zijn in staat om de chemotherapie snel uit de tumorcel uit te werken waar bij genen een cruciaal belang spelen voor het reguleren van celdeling. Ook bij IL-17 Longkanker is wereldwijd de meest voorkomende doodsoorzaak door kanker. Ook moeilijk meetbaar door Toxines die zeer langzamer groei van kwaadaardige Tumor verschijningsvorm moeilijk afgrensbaar moeilijk op te merken om eventueel te meten. Bij Longslijmvlies Bacteriën is veelal vroegtijdig te meten via ontstekingen in luchtwegen via kortademigheid of piepende ademhaling van Cytokines Ontstekingen als voorportiek COPD van zuurstof te kort in bloedstolsels ontstaan mede Weefsel Cytokines Ontstekingen processen tot Longkanker IL-17 veroorzaken. Vooral bij Vrouwen zie je Longkanker direct na Borstkanker komt op de tweede plaats waarbij Longkanker bij Vrouwen sinds jaar 2000 is gestegen met 50 %. Bij Mannen Longkanker op 4de plaats in daalt per jaar iets. Milieuvervuiling of Stortplaatsen problematiek spelen mede grote rol bij IL-17 Longkanker door Luchtverontreiniging Fijnstof, Pathogene Bacteriën van Cytokines IL-6 of IL- 7 Interleukinen Kankers vanuit Vervuilde omgeving via Nevelvocht van uit Oppervlakte wateren B- Toxines via klimaatsveranderingen rukken nieuwe Type Pathogenese Infectievirussen vanuit Nevelvocht Stortplaatsen Omgevingsvervuiling van Onvruchtbaarheid, Cytokines IL-6, Longkankers IL-17 dankzij de Arglistige Milieu Vervuiling van Overheid, Provincies- en Gemeentes miljoenen Burgers Mutaties Eiwit Bacteriën Infectievirussen van Eiwitmoleculen vanuit Wateroppervlakte inademt van Kankers, Epidemisch Biologische Pestziektes van Miljoenen Burgers besmet Infectieziektes zijn.
info@epn-epm.nl 

 

De grootste Oorzaken van Kankers door Milieuvervuiling &Voeding.
De vele Europese onderzoeken na Defecte Genmutatie is de belangrijkste factor Voedingvervuiling & Milieuvervuiling van Pathogenese Genmutatie bij diverse Kankers gevormde in hun levensduur- en Levenskwaliteit van schone omgevingsfactoren zal doen stijgen. De grote Mutatie Nevelvocht Luchtvervuiling, Fijnstof, Meeldauw, Meststof blijken bij Mutatie moleculen die aanwezig zijn dankzij Provincies, Gemeentes bij verspreiden van binnen dringen Infectieziekteverwekkers, Luchtverontreiniging tot allerlei IL-Cytokines welke andere Cellen aanzetten tot Ontstekingsreactie vanuit Milieus Vervuilde Omgevingsfactoren vanuit Wateroppervlakte wordt ingeademd in mutaties van Tumoren veroorzaken op grote schaal dankzij de Overheid. Dit is een groot probleem voor bestaande maar ook toekomstige Generaties waar ieder wordt blootgesteld in mindere of meerder maten aan Kankers verwerkende Eiwitstoffen vanuit  Botulinustoxine Vervuild Opper vlakte wateren- en Luchtverontreiniging worden Burgers blootgesteld. Longkanker geeft in eerste instantie niet veel klachten alleen als verder is verspreidt in late stadium via Luchtwegeninfectievirus treden er genetische veranderingen op tot terugkerende Longinfecties welke mede bij het hoesten bloed ophoest. Welke lijden na Longkanker tot allerlei IL-Cytokines Ont stekingen, verslechtering van conditie, hersenen vermoeidheid, stress, allerlei slijmvlies, urine, luchtwegen, geen eetlust in binnen deze periode veel Mutaties van allerlei uitzaaiingen na andere delen van het lichaam. De eerste fase wordt vaak niet gedacht aan Longziekte van Ontstekingsreacties bij slijmvliesaantasting via luchtwegen afgedaan als Pathogene Griepvirus van een andere Bacterie route Myd88 kan allerlei productie van cytokines ontstekingen bewerken tot verschillende ziekteverwerkers van dodelijke Infectievirussen ziektes IL-7 Interleukinen diverse Kankers soorten.
info@epn-epm.nl 

 

Huidveroudering de Zonnestralen te wijten is Toxines UV-A- Straling.
De vele straling die doordringt in de lederhuid spelen daarbij via infrarood een zeer ongunstige rol in veroorzaakt veel slechte huidverandering van huid verharding, ruig huid, droge huid, ontsierd huid, vele bruinen vlekken, diepe rimpels en jeukachtige huid mede pijnklachten door de Zonne-Elastose Toxines tot allerlei klachten. De huidverandering zijn veelal verkeert en te lang achterelkaar in de UV- Zonstraling te liggen veelal Toxines Bacteriën Besmette wateroppervlakte hebben een belangrijk additief effect voor Huid kankers. Toxines Bacteriën vanuit de omgevings zijn veelal verschillende ziekteverwekkers te herkennen als Cytokines Huidaantasting welke het afweersysteem na 72 uur aangeeft na buiten afgeeft van huidklachten enz. Waarbij Lymfeklieren aangeeft via verschillende risicofactoren die cumuleren, zoals bij het leven- en werken in openlucht te lang verblijven in  UV-Zonstralingen. Waarbij Toxines enz aan huid wordt blootgestelde veelal het gelaat, handen, nek, decolleté, buik, billen, rug, schouders- en hoofd veel al bruine plekken veroorzaakt of rode plekken van verbranding terwijl je wel met zonnebrandolie hebt ingesmeerd. Maar bij Pathogene Besmetting van Botulinustoxine van Wateroppervlakte helpt het smeren niet, want je ademt ook B-Toxines in van Nevelvocht waarbij ook in lichaam verschillende ziek te verwerkers als IL-6 Cytokines Ontstekingen enz waarbij het adaptieve afweersysteem verzwakt tot Huidaandoeningen of Luchtwegeninfectie c.q. Longkanker IL-17. Vooral de kwetsbare zones is Hoofd, Oren, Neus, Hals, Schouders, Rug, Lippen, Genitaliën, Billen enz. De Buik en Borsten worden veelal wel gedaan. Bij bruinen Huid kan U ook Kankers verkrijgen. Indien omgeving vervuild is met  Pathogenese, Botulinustoxine Bacteriën via Toxisch Wateroppervlakte helpt eigenlijk geen enkel middel in kan je beter een schone Gezond vrije Milieuomgeving opzoeken die er niet veel zijn. 
info@epn-epm.nl

 

 

Overmatig Gebruik van Zonnebanken bij Stres gevoeligheid BMI.
Relatie Lichaamsovergewicht bezitten de mogelijkheid dat melanoomcellen vooral in de dunne darm van de lymfevaten van de opperhuid de maligne melanoomcellen niet herkend wordt als gepigmenteerde letsels van huid verkleuring of jeukende huid, eiwit cel bloedwondjes welke een celdeling maken die leiden na defecten van ongelijke verdeling van de chromosomen in het DNA van voorportiek gepigmenteerde cytokines letsels van Darm en Huidkanker en Borstkankers door extra bloedvaatjes welke je moet tegen gaan om tumoren te stoppen. De Angiogenese is welde groei van extra bloedvaatjes die de tumoren activeren in deze vermengen met Targetsmix om tumorgroei tegen te gaan. Op deze manier ga je de Cytokines Ontsteking en gezwellen c.q. infectievirus  op termijn stil leggen zodat de bloedvaten geen aftakking meer kunnen maken van tumorcellen. Indien tumorcellen geen voldoende zuurstof verkrijgen wordt het proces van de nabijgelegen tumorcellen niet meer gevoed door bloedvaten om nieuwe tumorcellen aan te maken. Ook fysieke activiteit van lichaamsgewicht met een zeer hoog gehalte plaatselijke lipide vet ophoping zie je ook de darmkanker na voren komen van Cytokines Slijmvlies Ontstekingen van bepaalde routes van de verschillende ziekteverwekkers welke te zijn herkennen aan het aangeboren of innate afweersysteem welke het na buiten afgeeft als toekomstige risico factor van Bacteriën eiwit cel gevolg zouden kunnen worden en wat hierbij de verschillende boodschappersmoleculen kunnen zijn binnen APC. Ook de vele Stress geeft schade aan DNA kunnen Kankercellen worden gevarieerd van  Biologische Celdeling processen tot Cel- metabolisme van deregulatie welke betrokken is bij veroudering, ziektes, zoals plaatselijke overgewicht, diabetes of vruchtbaarheidsproblemen door defecte enzymen dat essentieel is voor dit ge combineerde proces gang welke het veelal na buiten afgeeft.
info@epn-epm.nl

 

Voedingaanpassing Preventiewerking om  Dreigende Ziekte voorkomen.
De moderne ontwikkeling staan niet ver meer van ons af om veel voor komende Ziekte te voorkomen, waarbij ook vele mogelijkheden zijn om via Voeding Targetsmix de ontwikkeling van dit soort preventiemogelijkheden  eenvoudig toepasbaar maken op individuele basis om driegende ziektes te voorkomen. Vele burgers wachten eerst totdat ze een bepaalde Infectieziekte onder de leden hebben voordat ze stappen ondernemen om de ziektes te voorkomen via aangepast voeding, levensstijl aanpassen om zo men- mogelijk problemen te hebben in het dagelijkse leven. De status verandering van bepaalde ziektes kan via Targetsmix veranderen wegens dat het al direct aangeeft hoe het verder verloopt van de ziekte een bepaalde oorzaak heeft.  Targetmix werkt als een soort middel op grote schaal kan worden toegepast voor vele chronische ziektes in allerlei toekomstige Infectieziekteverwerkers die in aantocht zijn via allerlei schadelijke bacteriën van verschillende ziekteverwerkers na voren komen in de loop van tijd bij Targetmix gebruik. Door Mondiale samenwerking is de toegenomen kennis over interactie tussen genen en omgeving ontstaan hele nieuwe werkmethoden op de klachten patroon van allerlei ziektes tot een nieuwe visies op de bestaande klimaat veranderingen van bestaande klachten vanuit de omgevingsfactoren. De lokalisering van bepaalde status naarmate zeer lager in bureaucratischer pikorde te staan geeft meer bloeddrukverhoging, hogere lichaamsgewicht, rookgedrag of drinkgedrag met allerlei verschillende ziekteverwekkers direct te herkennen aan dagelijkse levenspatroon van negatieve werking. Iemand met een hogere status resulteren direct tot hogere serotonineniveau in de Hersenen, welke een goed gevoel geeft en tevens ook een zeer lagere cortisolspiegel in het lichaam met veel mindere cortisol stresshormoon. Hogere Cortisol geeft allerlei ongunstige bijwerking in dagelijkse leven.
info@epn-epm.nl

 

 

Fundamentele Nieuwe Opvattingen Over Gedrag, Lichaam en Ziektes.
De afgelopen 50 jaar heeft zich grote veranderingen voltrokken in het Normen –en Waardenpatronen van de Nederlandse Politiek. Dit vooral in de Milieuproblematiek uit Economische overwegingen allerlei oppervlakte wateren besmet met Bacteriën, Toxines en allerlei Gifstoffen welke als Vuil is gedumpt in stortplaatsen enz tot 20 meterdiepte welke nu zijn uitwerking verkrijgt tot allerlei Infectieziektes, Zwangerschap problemen tot IL-12 van aangeboren afwijkingen of innate afweersysteem naar buiten afgeeft met allerlei gedragsproblemen in de toekomst. Ook verschillende Bacteriën die zich verspreiden als Infectieziekteverwekkers welke Kankers op grote schaal veroorzaken door Eiwitmoleculen die opstijgen uit de Vervuilde Wateropper vlakte of via Nevelvocht bacteriën worden ingeademd als verschillende Infectieziekteverwerkers die het Menselijke DNA aantasten tot allerlei Cytokines Ontstekingsreacties tot allerlei Kankers IL-6, Cytokine-, IL-7, Interleukinen-, IL-17, Longkanker-, IL-12 Aangeboren of innate afweer systeem welke het na buiten afgeeft. Verder zijn er nog vele Aandoeningen die het dagelijkse leven zodanig beïnvloeden welke ook weer ander ziekte veroorzaken. Aangaande het Gedrag in opvattingen en de houding ten opzichte van het eigen lichaam zullen door de biomedische ontwikkeling ingrijpend veranderen onder invloed van Genetische vrije technieken. Ook de moderne Targetmix en bijgevoegde Voeding krijgt preventie van ziektes een heel andere inhoud door aan eigen Gezondheid te werken via Targetmix  gemodificeerd individuele voeding indien je een bepaalde ziekte hebt kan op individuele basis bijdraagt om toekomstige Kankers voorkomen of andere Infecterend, Cytokines Ziekteverwekkers. Ontwikkeling van dit soort moderne preventiemogelijkheden zijn tot dusver voor een kleine groep beschikbaar maar er zal eenvoudige moeten worden voor alle burgers.
info@epn-epm.nl 

 

 

Het Waarnemen van Huidkankers als Voorportiek van Cytokines IL-6.
Vele Huidkankers kan je waarnemen waarbij de Huidverandering optreed welke kunnen wijzen op voorportiek van Huidkankers. Het optimaliseren van het immuunrespons is het goed identificeren in het voorspellend zijn om de effectiviteit van verschillende Huidkankers van ziekteverwekkers vast te stellen. Bij verschillende Huidkankers herkennen we de IL- 6 Cytokines Ontstekingen welke het afweersysteem na buiten afgeeft als pijnklachten jeuk, veranderingen van een moedervlek, huidaandoeningen duiden op kleine wondjes, ontstokene haartjes, splinters, krabplekjes, eczeem en beschadigde huidlagen. Veelal zie je dan bij deze aandoeningen dat de klachten steeds weer terug komen in het proces geleidelijk verandering na voren komt van steeds meer klachten op andere plaatsen van het lichaam. Door verandering is het mogelijke dat er Pathogenese basale patronen van verschillende Infectieziekteverwekkers te herkennen zijn als boodschap van Cytokines Ontstekingen van allerlei Bacteriën Infectieziektes als Eiwit moleculen van een Melanoom is een sterke aanwijzing van een kwaad aardige ontwikkeling van Huidkanker aan de gang is zich te delen als celdeling van uitzaaiingen van eventueel extreem huidkanker welke vrij veel voorkomt. Bij Moedervlek, Wildvlees groei, Rimpels en via Ouderdoms- vlekken zie je veelal levervlekken over het huidgebieden van vlekken ontstaan onder invloed van de UV- zonstraling. Deze vlekken, wratjes kunnen kwaadaardig worden als Huidkankers. Ze geven bijwerking last van jeuk in verkleuren in wisselende sterkte, maar als het ouderdomsvlekken zijn worden ze niet kwaadaardig. Ook bij Moedervlekken boven de 50 jaar heb je meer kans op huidkanker Basaalcelcarcinoom of plaveiselcelcarcinoom aangaande de vele moedervlekken of andere donkere vlekken van lentigines seniles of solaris welke ook wel de levervlekken genoemd op de handen enz.
info@epn-epm.nl

 

Nieuwe Soorten Resistente Luchtwegen en Darmbacteriën Infectievirus.
De vele Pathogene Bacteriën welke het Menselijke Immuunsysteem vrij kan binnen dringen via Vervuild Milieuomgevingsfactoren in de Luchtwegen of Nevelvocht vanuit de omgeving welke resistent zijn tegen de bestaande Antibiotica. Het blijkt dat steeds meer bacteriën die resistent zijn tegen allerlei Antibiotica aangaande de Pathogenese bacteriën van Infectievirussen die volledig resistente met Genetische bacteriën in overeenkomen met de Pathogene Infectievirussen. Welke Burgers dagelijks bij zich dragen die resistent zijn tegen alle Betalactam antibiotica, Cephalosporines Penicillines. De veel voorkomende Pathogenen resistente bacteriën zie je terug vanuit de Milieuomgevings via Voedselproducerende Dieren, Afvaldumping zijn in de gehele klimaat omgevingsfactoren van Voedsel. Dit als onderdeel van een complexsysteem waarin Energie, CO2, Klimaat in de Menselijke Gedrag in vooral Politieke misleidende gedrag producerende. Dit Vervuilde Milieu- Gif via Onleefbare Omgevingsfactoren stimuleren als Betalactam Resistente Bacteriën verspreiden van Pathogene Infectievirussen ziektes van Urine- infectie. In diverse soorten Kankers in allerlei ander IL-6 Ontstekingsziektes, waarbij Burgers zo’n 15 % dagelijks de producerende Pathogenese Infectie bacteriën bij zich draagt in een verzwakt Immuunsysteem veroorzaakt tot een Dodelijke Auto- Immuunziekten en Inflammatoire aandoeningen van allerlei Infectievirusziektes. Deze verschillende ziekteverwekkers kan je herkennen en de boodschap van Cytokines Ontstekingen van verschillende intracellulaire boodschappersroutes binnenin de APC zijn een signaal van afweerreactie van bijwerking van pijn, benauwdheid, afwezigheid, infectie enz. Dit binnen de Moleculaire Microbiologie van ziekteverwekkers, de Pathogenese van Infecties, Slijmvliesaantasting, Klontmiddelen plakvorming in de bloedvaten en Hersenen kunnen vroegtijdig worden gelokaliseerd.
 info@epn-epm.nl

 

Dermatologisch Waarnemen van Pathogene Huidkankers Wondjes.
Het blijkt een epidemie in aantocht bij Watervervuiling van Pathogene Besmetting  een Melanoom of een Non-Melanoom van Huidkanker vastgesteld. Hierbij is het risico op huidkanker van vlekkige schilferde huid of op de moedervlekken gelieerde Melanomavorm. Ook bij niet Melanoma- vorm zie je Pathogene Bacteriën van kleine wondjes welke jeuken in tot Huidkanker lijdt. Bij vroegtijdige Huidkanker kunnen deze huidcellen worden geregistreerd via een fluoresceert aan blauwlicht waarbij het rood licht uit zend. Bij een speciaal fluorescentie detectiesysteem kan huidkanker precies worden opgespoord in behandeld. Vooral op jonge leeftijd veel ingesmeerd met allerlei deodorant enz van niet echte zonnebrandmiddel zie je nu op latere leeftijd van 40 jaar schilferende plekjes, ruw en gekleurd huid met allerlei kleine wondjes welke geleidelijk ontstaan in jeuk of pijnlijk klachten weergeeft is veelal een kwaadaardige vorm van huidkanker op latere leeftijd. Op jonge leeftijd zie je huidverandering van Kankers van kleine ontstekende wondjes of ontstokene haartjes welke ook zo verdwijnen zijn in na maanden ineens weer terug komt blijkt toch Huidkanker te zijn van Pathogene IL-6 van Cytokines Ontstekinkjes van Huidkanker. Ook allerlei kleine zweertjes die steeds weer terugkomen of rimpels, vlekkige schilferende schimmels, eczeem blijkt ook Huidkanker te zijn van te veel blootstelling aan UV- straling op jonge leeftijd. Hierbij zie je dat levensstijl niet is aangepast op latere leeftijd boven de 40 jaar in de Huidkanker van Chronische aandoeningen weer terugkomen als Huidafwijkingen van IL-6 Cytokines ontstekingen en verstopte haarzakjes, droge huid hebben met een verstoring in de bouw van de bovenste huidlagen. Hierbij zich allerlei inflammatoire ontstekingen voordoen welke je via Targetmix aangepast op individu de Gifstoffen in het micro- organisme Genetisch manipuleren.
info@epn-epm.nl 

 

De Vele Soorten Huidkanker van Melanomen, Actinische en Erfelijke.
Wanneer je veel in de zon hebt gewerkt is de kans groter om Huidkanker grote. Bij huidkanker zijn diverse onderverdeeld als Melanomen kwaad aardige moedervlekken in van de niet-melanomen zijn het Basaalcelcarcinoom en het plaveiselcelcarcinoom de belangrijkste vorm van huidkanker welke ontstaan uit de cellen van het opperhuid zelf. Bij Besmette Pathogene Bacteriën van Omgevingsfactoren zie je veelal de Eiwitmelanoom  welke huidkanker ontstaan via pigmentcellen in de opperhuid van micro kleine huidwondjes. Bij deze premaligne afwijkingen is het voorstadium van plaveiselcelcarcinoom van actinische keratose van zonlichtinbranding van de huid als voorstadium van huidkanker. Huidkanker is veelal het gevolg van te veel blootstellingen aan Uv-straling en in een Pathogene Besmette Milieu-Vervuilde omgeving waarbij Wateroppervlaktes zijn bevuild met Eiwit moleculen bacteriën die in de huid inbranden van Cytokines Ontstekingen. Veelal zie je via Omgevings welke is bevuild of stortplaatsen in verleden zijn gecreëerd- waarbij nu recreatieplassen van zijn gemaakt met een Dodelijke Infectievirussen binnen de nevelvocht inbranding van de Huid. Deze zie je terug als eczeemplekje, vlekjes, wratjes, wondjes, ruige huid waarbij het huid is aangedaan in besmet blijkt te zijn met actinische keratose als voorloper van kwaadaardiger huidkanker of plaveiselcelcarcinoom waarbij onderhuidse cellen zijn beschadigd. Hierbij de besmette pathogene bacteriën van omgevingsfactoren huidcellen niet meer normaal kunnen delen is een voorstadium van plaveiselcelcarcinoom van kwaadaardige vorm van huidkanker, longkanker, huidwondjes maar ook allerlei andere Kankers als IL-6 Cytokines Ontstekingen, IL- 7 Interleukinen, IL-17 Longkanker en IL-12 als aangeboren welke het afweersysteem naar buiten afgeef. Veelal treden Huid afwijking van pijn, jeuk, wondjes-stekende moedervlek enz na voren.
info@epn-epm.nl

 

Botulinustoxine Wat zijn de Risico’s Uv-Straling in Milieuvervuiling.
De vele Agressieve Huidkankers van Cytokines Ontstekingsreacties IL-6 of IL- 17 als Longkanker nemen extreem toe aangaande Toxines Milieuvervuiling al op jonge leeftijd. Eiwitafbraak door Pathogenese verschillende Kankers van ziekteverwekkers blijken bij Huidkanker explosief toenemen van agressieve Melanomen als Huikankers welke via Nevelvocht in de huid nestelen of kwaadaardig pigmentcellen in opperhuid nestelen. Pathogenese Bacteriën besmetting vormen een IL-7 Interleukinen Kankers productie veelal vanuit Milieuvervuilde Botulinustoxine als wateroppervlakte of stortplaatsen via intracellulaire boodschapper eiwit molecuul welke door alle huidlagen als agressiever Huidkankers veroorzaakt vanuit Water Milieu vervuilde omgeving als Eiwitten cel- molecuul tot Celdeling via Tumor cellen veroorzaken via Bacteriën Pathogenese Toxines tijdens Celdeling. De Melanoom komen veel voor op zeer jonge leeftijd waarbij vele Pathogene Milieuvervuilde omgeving als Huidkanker, Longkanker in Luchtwegen en Slijmvlies aantasting wegens besmette veranderende UV-Zongedrag vooral in Geïndustrialiseerde landen stijg Melanoom Kankers explosief. Ook andere Bacteriën van Eiwit- Celdeling welke leiden tot ongelijke verdeling van de chromosomen het DNA, over de Twee Dochtercellen leidt veelal tot de dood. Het jaarlijks nieuwe Huidkankers stijgen explosief via Maligne Melanoma zijn kwaadaardige Tumoren, zowel type F huid als slijmvliezen aantasten in snel uitzaaien langs de lymfevaten of langs de bloedbaan. Bij Toxine Bacteriën via slijmvlies Eiwit Cel van verschillende boodschappen moleculen aantasting welke via de route Myd88 kan er productie van Cytokines Ontstekingen IL-6 reactie ontstaan van Kankers wilt groei welke een signaal afweerreactie afgeeft van pijn, infectie bacteriën de Slijmvliezen van Pigmentcellen van de Huid enz van Huid kleurverandering optreden.
info@epn-epm.nl

 

 

Medische Genetische Kennis Biotechnologie op het Menselijke Genoom.
Over verbanden tussen Milieuomgevingsfactoren of over het Menselijk Genoom en Ziektes welke grote invloed hebben op de omgeving, Welzijn die Burgers op termijn verkrijgen van allerlei Ziekteverwekkers. Dit door steeds toenemende inzicht in de Genetische Mondiale diagnostiek komt voor vele Burgers binnen handbereik om vroegtijdig te weten of niet weten, welke Infectieziekte binnen handbereik is. Ook welke mogelijkheden er zijn in het dagelijkse leven om aanpassingen te realiseren om de ziekte te stabiliseren. Binnen de Genetische Test is vasttestellen via specialist welke Fundamentele Ziekte mogelijk in de toekomst na voren komt. Ook verdere kennis in het Familiaire verband komt na voren over de gezondheid van andere familie leden allerlei Genetische Testen of ze in aanmerking komen voor dodelijke ziekte welke al op jonge leeftijd na voren komt dat, ook aandoeningen in het nageslacht aanwezig is. Indien je jong bent is het belangrijk om te weten of je een bepaalde Ziekte met moderne screening kan beïnvloeden of dat je het Nageslacht kan behoeden van allerlei aandoeningen welke in het Familiaire Genetische code aanwezig is. Levensverzekeringen laten je al testen als boven een bepaalde bedrag verzekering wil afsluiten of er een bepaalde aandoeningen zijn of op termijn een Erfelijke Ziekte Genoom ontstaat in de Verzekering je weigert op die gronden. Wil jij weten of niet weten?
Nr: 8166.52.387 

Gekoppelde Laser ICT Netwerk- Team EVAB Mondiaal.