EPN Infobulletin Facebook Juni 2017

1991    2017.

INFO- JUNI – 2017.
www.epn-epm.nl  Info@epn-epm.nl

Europese Sociale Normalisaties zijn belangrijke instrumenten Hightech.
Mondiale ontwikkeling van producten zijn diverse ICT kansen voor Vrijwillige gebruik van normen worden gehanteerd voor Producten die overal worden ingevoerd binnen verschillende eisen van Verklaring van de Grondrechten en de Fundamentele Vrijheden. Dit overwegende dat het, ten einde de Democratische eenmaking van EU voort te zetten en te versterken binnen EU- Code van Europese richtlijnen te vertalen, binnen de productie normen welke op schaal via EU-Markt komen op maatbasis Welzijn Gezondheidszorg. Die in ieder Lidstaat mogen worden geproduceerd die aan de gestelde eisen voldoet in op ICT- Markt komen. Binnen Mondiale Hightech Geestvermogen worden ook productie afgestemd op individuele basis van EU- Fundamentele Doelgroep de Handelsbalans op elkaar afgestemd in gelden ook voor producten buiten de EG. Verder worden ook Fundamentele  Hightech Gemeenschappen steeds belangrijker welke hun productie Wereldwijd per Lidstaat Handelsbelemme- ring van moderne handelsrelaties welke ook gelden voor ICT producties van Wereldhandel GATT geen belemmering vindt. Ook veranderingsprocessen is het vrij normaal om zo optimaal te maken door snelle Vrije Marktwerking te creëren in mogelijkheden tot adequaat op moderne Laser Hightech VS-EU Big-Registratie ICT inspelen via elektronische Code van normalisatie via ITSO Herijking  P1/P2 consumenteninstellingen. Zodat je niet jaren hoeft te wachten op Politieke Kartelzwendel van keuringsprocedures. Ieder kan per Lidstaat Deelnemen aan de Keuring en Certificatie (EOKC) Fundamentele Lidstaat mogelijkheden via bepaalde Big-Registratie ICT vrije Codering van het ICT systeem heeft iedere Recht op eerbiediging en bescherming van zijn Identiteit.
Info@epn-epm.nl

Je Huid is Grootste Orgaan welke je Schoon moet houden; Schimmels.
De Dikte van je Huid heeft vele invloed op de elasticiteit in het gehalte in de dikte van de huid. Op termijn zieje veroudering optreden door Ioniserende Straling van Oxidatieschade veroorzaakt door een teveel aan vrije radicale Antioxidanten kunnen ongewenste vrije radicale schade aanrichten door ongezonde Voedingspatroon, Lipide Vet met weinig vitamine gehalte welke de huid extra aantast. Indien je een Hoge Bloedsuikerspiegel hebt in een slechte vertering hebt je grote risico op Huidschimmels, Ontstekingsgraad  in 95 % meer kans op Snelle Huidkankers. Ook vele rimpels doordat bindweefsel inzakt in allerlei Littekens, Vouw in de Huid waardoor de huid verkleefd in de huidstructuur niet meer soepel is door onderhuidse obstakels. De risico’s op Huidkanker door Melanoom van zeer agressieve Huidkankers, ook via Nevelvocht Zoninstraling van de agressieve vorm van Huidkankers, Luchtwegen en Longkankers veroorzaken. Nederland hebben 2,5 miljoen Burgers Huidaandoening- en Constitutioneel Eczeem of verkleuring, schilfering, uitdroging, jeuk of haaruitval van huidaantasting, benauwdheid, huidcelveroudering.Welke het meest wordt veroorzaakt door Zoninstraling in Nevelvocht via de Huid, zieje direct aan Huidcellen Veroudering. Bij Ultraviolet straling Type: A wordt je Bruin welke veel dieper in de Huid doordringen tot Huidcelveroudering. Bij Type; B is verantwoordelijk voor Huidkanker waarbij veelal direct UV- straling Huidschade aanricht van opstapeling van beschadigde huidaantasting. Binnen 2 minuten zie je DNA- Huidcellenafbrokkeling- in ontstaan micro- defecten in de Huid. Bij herhaling is het DNA niet meer bij machte om de huid te herstellen. Ook Politieke Bioterrorisme Opzettelijke Milieuomgevingsfactoren blijken grote rol via Pathogene Toxines Bacteriën zie je diverse Huidkankers na voren komen bij 1 op de 4 Vrouwen in bij Mannen 1 op de 5 welke voor hun 25 jaar al zijn aangericht als UV-B- Straling Huidkankers in aanverwante ontstekingen.
Info@epn-epm.nl

Opeenstapeling van Huidschade door UV Zonstraling op Jonge leeftijd.
Huidschade zie je al op jonge leeftijd van opeenstapeling van beschadiging van het DNA in de Huidcellen of Microbiologische agentia schade aan Huid toe brengen op alle leeftijd Huidkankers, Infectieziekten, Cytokines IL- Kankers veroorzaken. Veelal zieje op Leeftijd  Huidcel veroudering van Hormoonverandering tot Bio – Micro Huidkankers via meest agressieve MC.1 R-Gen van Cellenmutatieverdeling veelal binnen plusminus 5 jaar Kankers risico’s van Micro vorm Melanomen kwaadaardiger pigmentcellen in opperhuid. Ook treed snel Celveroudering op door Milieu Negatieve Leefstijl via Micro uitstraling mede Zenuwcellen aantasting APC uitgedroogde handen, benen, vaginale droogheid, rimpels geven via micro-organismen  IL-6 Infectie op epidemische, endemische- en vergrijzing van Huidskleur. Het aantal Huidkankers stijgt de afgelopen jaren explosief wegens Bioterrorisme Milieuvervuiling van Wateroppervlaktes Uv-straling, Nevelvocht, Zuurstof combinatie vele nadelen heeft aangaand Ioniserende straling van overdosis Pathogene Bacteriën via Uv-instraling. Grote invloed heeft op onze Huidcelveroudering, Bindweefselaantasting, Elastische Huidvezels lijden onder Ultraviolette Virale Straling van donkere plekken, rimpels, vlekjes, ontstekinkjes. Welke bij 1 op de 6 Nederlanders voorkomt van toekomstige Huidkankers enz als Milieu Nevelvocht instraling van Pathogene Toxische Carcinogene Nevelvocht welke Huid aantast tot IL-7 Kankers door Milieu veranderende agressieve vorm van Pigment Huidkankers na voren komt. Afgelopen 30 jaar is kwaadaardige agressieve vorm Melanoom de kwaadaardig pigmentcellen in de opperhuid welke zich overal kan uitbreiden ook als Longkanker in nog diverse Kankers zich mede ontwikkelen via Ecologische Milieuvervuiling uitzaaiingen wratachtige APC Micro Virale van Fatale afloop via uitzaaien langs lymfevaten of bloedbaan van opzette bloedvaten of  onvoorziene pijnklachten.
Info@epn-epm.nl

Huidkankerepidemie via Kwaadaardige Opperhuid Melanoomcellen MC.LR-gen.
Kwaadaardige Melanoomcellen bezitten diverse mogelijkheden om via de Lymfevaten van de opperhuid zich verder te verspreiden in het lichaam wegens dat ze niet herkend worden als vreemd materiaal. Ook de Pathogene Biologisch Uv-Straling die op de Huid terecht komen, geeft direct onderste rijcellen bij Milieuvervuiling grote invloed op vroegtijdig reacties huidkleur, huidveroudering via UVA-straling. Die door de Lederhuid doordringt in allerlei beschadiging veroorzaakt in eerste instantie op termijn rimpels, huid verkleuring, huidkanker. De Melanocortine 1 Recepteroom Tumor bestaat uit Melanomacellen zijn cellen zijn kwaadaardige van pigment produceerde cellen in de huid. Ook zitten diverse melanoomcellen als normale pigmentcellen welke bewegelijk cellen zijn die ontstaan in het ruggenmerg en verhuizen naar de onderste laag van de opperhuid. De kwaadaardige melanoomcellen gaan nogal zwerven, vooral in de dunne wand van de lymfevaten van de opperhuid. Hierbij ontstaat gepigmenteerde Huidletsels die in grote toenemen in van kleur veranderen in jeuken of bloeden in diverse grote. Denk hierbij ook vooral de zonnebank is de veiligheidsdrempel van het toestellen niet bepaald in laat vele neveneffecten van overmatig gebruik duidelijke aan de Huid achter. Ook Milieuomgevingsfactoren van Pathogene Toxines Milieuvervuiling overal voorkomt als Nevelvocht Ingeadempt vanuit  wateroppervlaktes, kanalen, vennen enz tasten de Zenuwcellen aan via Pathogene Nevelvocht waarbij Luchtwegen, Longen, Urinewegen ten eerste wordt aangetast door Nevelslijmvliesbacterie via Wondbotulisme, Neurologisch aantasting, diverse soorten Kankers op jonge leeftijd risicolopen vanaf hun Pubertijd. Pigmentvlekken een Asymmetrische vlek wijst als onregelmatig Asymmetrische opgebouwd als pigmentletsel gekartelde onregelmatig vorm in van kleur veranderd is veelal maligne melanoom via ABCD-regel in de diepte uitbreiden tot Huidkankers, Lymfeklieren of Organen aantasting.
Info@epn-epm.nl

Besmettingsroutes via Carcinogeen Bioterrorisme Inhalatie Water-Nevelvocht.
Het inademen van Kankerverwekkende Carcinogenen welke op verschillen de manieren opzettelijk verspreiders in het lichaam terecht komt als Micro- Biologische Agentia om grote schade DNA toe te brengen aan Mens, Dier, Voeding. Dit via inhalatie van gassen, dampen, vloeistof of aërosolen micro-lucht zwevende vloeistofdruppeltjes worden ingeadempt in zeer besmettelijk routes die in het lichaam terecht komen als IL-7 Kankerverwekkender stoffen. Ook sommige Chemicaliën dringen zeer gemakkelijk door in de Huid- en zorgen voor vele mogelijke besmetting door Huidabsorptie of via ingestie besmetting via de mond optreed. De vele ziektes van Infectieziektes en Cytokines Ontstekingen worden vaak opzettelijke door de Ecologische Milieuvervuiling door de Politiek veroorzaakt als Bioterrorisme Vuilstorting of afvoer van Chemische afvalwateren. Waarbij al Micro blootstelling aan Carcinogene stoffen vergroot op grote schaal Dodelijke Kankerslachtoffers vanuit Milieuvervuilde Omgevingsfactoren. Die opzettelijke Micro-organismen van epidemische of endemische dodelijke Infectieziektes verspreidt in de milieunormen volledig worden overgetreden.
Info@epn-epm.nl

Het Ontstaan Kankers op Celniveaus in Opsporen Gen Borstkanker.
Het is belangrijk om Kankers vroegtijdig op te sporen voordat het zich snel ontwikkelt tot Tumorcellen of agressieve gezwel van uitzaaien. Het blijkt dat zich al zeer vroegtijdig Eiwitafbraak in de cellen worden afgebroken in het proteasoom wanneer fosfaatgroepen en ubiquitine aan worden gebonden. Veelal in de voorstadium is ” in situ” van toekomstige Borstkanker bij zo’n 40 % vast te stellen. De opeenstapeling van Mutaties Kankercellen die een agressieve klompcellen gaat vormen mede tot agressieve Tumor met diverse foute DNA. Het effect van Borstdensiteit verandering op het ontwikkelen van Borstkanker aangaande de hoeveelheid bind-en klierweefsel tot derelatief hoeveelheid Vetweefsel in de Borst weergeeft. De Borstdicht geeft op Jonge leeftijd geeft voor vele op latere leftijd meer risico’s op Borstkanker wegens mindere Klier en Bindweefsel in meer Vetweefsel welke voor schadelijk effect zorgen vooral tijdens de menopauze de oestrogeenproductie door de eierstokken wordt overgenomen door het Vetweefsel waarbij eventueel Borsttumoren kunnen ontstaan. Veelal wordt dit op jonge leeftijd al als voorbode van screenning  door het analyseren van methylering in het Tepelvocht na voren komt.  Defecte Signaaleiwitten- P essentieel voor vernieuwing inzake reparatie van de volwassene weefsels maar afwijkingen in het signaleringsproces kunnen alsnog leiden tot aandoening van Kankers. Bij Kanker moet je vroegtijdig er bij zijn aangaande afwijkende Gevoelsleven van Over activerende E2F- Eiwitten of Bloedvaterosie c.q. Zuurstof tekort, Vetophoping, Urine & Spierinvasief, Moeheid vooral in begin van Kankers.
Info@epn-epm.nl

Pathogene Verschillende Ziekteverwekkers Aangeboren IL-12 Infectie.
Dit betekent dat omgevingsfactoren niet alleen meespelen in de dans om de chemische huishouding in de Hersenen, maar zelfs er bepalend een groot invloed hebben op het dagelijkse Leven. De doelbewuste Milieuvervuiling relativeert de deterministische opvatting over genen en gedrag aanziendelijk in het dagelijkse leven binnen verschillende Virusziekteverwekkers. Vrijheid van het Leven wordt aangetast door interacties van Genetisch misleiding van Gedetermineerd zijn binnen huidige leefomstandigheden Milieuvervuiling van Gedrag aantasting in de vele Genetische consequenties welke de Ziektes doelbewust worden veroorzaakt. Aangaande Milieuvervuiling via Retrovirus Genetische Levensloop duur wordt ingekort door aftakeling welke grote gevolgen hebben. Waarbij Burgers hun leven alsnog moeten inrichten omdat hun DNA is verminkt geraakt door Milieuvervuiling nu 2,5 Miljoen Burgers. Waarbij geen Genetische Technieken aanwezig zijn ? of niet voor die Doelgroepen worden gebruikt in passen vervroegde Euthanasie toe. De eenzijdige inrichting van de Gezondheidszorg gaat verschuiven in geeft vele consequenties met zich mee van stille moderne Genocide onder de naam Euthanasie. Dit komt door Maatschappelijk tendens van het pluralisme: we hebben geen gemeenschappelijke waarden en normen die de doelen van Medische Gezondheidszorg zouden kunnen bepalen. Vele Burgers worden modern te Dode Gebracht via Euthanasie terwijl de moderne Biotechnologie, de Gezondheidzorg modern kan beïnvloeden in zeer sterk verschuiven zonder Tweedeling in de  Medische Handelingen. Burgers worden Ziekgemaakt via Overheid Milieudumping IL-7 Kankers.
Info@epn-epm.nl

Vele Onvruchtbaarheid Bij Vrouwen en Mannen via Nevelvocht BPA.
Je ziet op grote schaal dat vele Mannelijke Sperma achteruitgaat van Zaadcellen die besmet zijn met Inademen van Pathogenese Nevelvocht Bacteriën, Pesticiden uit het oppervlakte wateren van Milieuvervuiling. Ook Voedingstoffen vanuit Vervuild- bodemomgeving blijken op grote schaal Toxicologische Hormoon verstorende stoffen tot Vruchtbaarheidsproblemen te lijden bij Beiden Partners allerlei problemen tot Neurologische afwijking. De vele Micro- stofjes Chemische BPA zijn de veroorzaker vanuit vervuild  Milieuomgeving waarbij deze stofjes zich opstapelen in de Vetweefsel van de vrouw en komen in grote massa via de placenta bij toekomstige Foetus terecht met allerlei afwijkende genetische mutaties van slechte Genen. Bij Mannen zie je zaadcellen vervuiling door de gevolgen van Milieuvervuiling van Chemische Stof BPA Nevelvocht in het Sperma. Waarbij opvolgende Generatie van Jongens vaker afwijkende Geslachtsafwijkingen of minder Kwaliteit van Zaadcellen of Onvruchtbaarheid via spontane Mutaties van ”Slechte Gen” gecompenseerd wordt en allerlei aandoeningen ontstaan van sneller afwijkende ziektes zullen manifesteren.
Info@epn-epm.nl

Explosieve Blaasontstekingen Via Microbacterien na Lymfeklieren.
De vele Blaasproblemen mede Darm-Maag-Anus, Nierbekkenontstekingen zie je Geweldig toenemen de afgelopen 5 jaar dankzij Milieuvervuiling van Moleculaire Microbiologie van ziekteverwekkers via Pathogenese  Infecties welke het innate en het adaptieve afweersysteem aantast van Mens in Dier. Ook vele blaasontstekingen onder de 4 jaar blijken bij vele Kinderen voor te komen met nogal Hoge Koorts. Veelal zie je blaasontstekingen via binnen- dringende Infectieziekteverwekkers of Cytokines Ontstekingen welke gevoel sprieten op het Celoppervlak van de Antigeen presenterende Cel – DC van Cytokines welke andere Cellen weer aanzetten tot Blaas P-6 Infectie tot Ontsteking, Nierbekkenontsteking, Blaaskanker, Baarmoederhalskanker veel voorkomt bij Vrouwen, maar ook Mannen zijn de afgelopen 5 jaar extreem toegenomen. Bij Vrouwen zieje een veel kortere plasbuis die heel dicht bij de Anus ligt, waardoor bacteriën vrij spel hebben om binnendringen infectie ziekteverwekkers als Cytokinesontstekingen, als Blaaskanker bij Vrouwen. Bij Mannen zie je veel meer door Bacteriën in de plasbuis of blaaswand. Waarbij veelal ook Prostaatontsteking of Cystitis na voren komt bij het ouder worden 50. Hierbij ligt het vaak aan niet goed uitplassen van urine. Bij Kinderen moet een volledig onderzoek plaatsvinden zoals Pyelonefritis- Echografie- en Micturating & Cystogram via speciale telescoop vele P-6 afwijkingen eventueel na voren komen. De Infecties zieje via Targetsmix in de Urinewegen ontstaat door de E- Colibacteriën voor 82 % in Infecties voor 18 % Ontstekingen- en Staphylococcus saprophyticus ook zijn er nog enkele andere organismen betrokken Klebsiella, Proteus, Enterokokken waardoor de bacteriën eventueel kan worden gevonden in  orale antibiotica kuur het meest effectief is. Bij andere ongecompliceerde Urine Bacteriën van Nier Abcessen Protien-6 ontbreekt horen via Therapie behandeld te worden.
Info@epn-epm.nl

 Pathogenese Ebola-Virus vanuit Dierlijk blijkt zich ook weer te verspreiden.
De Pathogene Dierlijke Virus van Infectieziektes is een nieuwe IL-12 Infectie die zich binnen dringen in het innate- en het adaptieve system van Dier na Mens van Infectieziekte van Maag Darm en Anus klachten in Koorts tot uitdroging. Bij het Inademen  van Micro- Fijnstoffen, Nevelvocht of Slijmvlies wordt de Infectieziekte overgedragen vanuit wateroppervlaktes, besmette kleding, dieren waarbij het Microvirus overdracht van diverse Genetische Mutaties aandoeningen zich hechten bacterien aan de Urinewegen, Luchtwegens, Q-Koorts, AIDS welke leidt leidt tot Hoge bloeddruk darmklachten, longklachten door het inademen van Nevelvocht, Fijnstof enz welke van Mens tot Mensen worden overgedragen blijkt uit onderzoek, gaande binnen EU. Wordt gevolgd.
Info@epn-epm.nl  

Gekoppelde Laser ICT Netwerk- Team EVAB Mondiaal.

KVK: 41019558.

Info –06 Juni – 2017.

www.epn-epm.nl –  Info@epn-epm.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.