EPN Infobulletin April 2018 Facebook

1991    2018

INFO – 4 April – 2018.
FACEBOOK INFOBULLETIN

www.epn-epm.nl  Info@epn-epm.nl

Actievoeren Informatietechnologieën EPM via ICT Versterkende Draagvlak.

Binnen EU-Systeem is het maatschappelijke draagvlak welke technologieën bijeenbrengen, als opslag, verwerking in overdracht via informatie van Fundamentele verandering binnen de astronomische waarnemingen, een vooruitgang aangaande de moderne informatie overdracht in een gesloten circuit. Dat Informatierevolutie  IT heeft een nieuwe wereld gecreëerd via de moderne Cyberspace binnen gekoppelde  Sociale Onderkant die collectieve Geheugen voorstelt als een levende- en gedeelde open ruimtelijke omgeving van ICT samenleving is een veel betere resultaat. Dit gekoppelde Cybernetwerk Mondiaal combineer een interactief virtuele realiteit van post gebruikmakende ICT geautomatiseerd conceptvorming van Digitale Gemeenschappelijk Cyber Conceptvorming binnen de Mondiale ruimtelijke metaforen, om de bestaande hypertekst te om omzeilen via nieuwe ICT omgevingsfactoren van een re-listige virtuele werkplaats te creëren, dit binnen de nieuwe moderne verlening van Technologische Interactieve. Waarbij een trend is ontstaan de afgelopen 50 jaar. Waarbij ICT- Netwerken worden afgeschermd, waardoor ze een sleutelrol verwerken in zorgen ook voor verrassingen, maar nu in dan ook voor onzekerheden- en problemen die er bij horen om de werkende techniek via maatschappelijke draagvlak een duidelijke weergave te geven. Dit binnen uiteenlopende Globaliserende Techniek via Netwerkorganisaties met een sterk toegenomen Fundamentele Gemeenschappelijke inzichten.  De Informatie- en Bescherming van de Rechten  van het Individu Rechtsgrondslag ART:100 met betrekking van de harmonisatie van nationale wetgeving die rechtstreeks van invloed zijn op de tot standbrenging of werking van de Gemeenschappelijk Markt ART.235 van het EEG-Verdrag. Waarbij de Rechten van het individu bescherming verdient via Technische ICT om Stigmatisering van Dood en Verderf te voorkomen. De strategische publieke Fundamentele Domein na Globaliserende ICT Netwerkensystemen. Waarbij ieder zelf een eigen onderbouwde stelling heeft om zijn doel te bereiken binnen de maatschappelijk draagvlak op Individuele basis na Sociale ICT Netwerk na een andere metamorfose zich ontwikkeld  binnen het publieke domein. De Europese EGPA is een Digitale Netwerk op Bestuurlijke en Publiek management aangaande de nieuwste inzichten in het Bestuurskundige domein. De betrekking gaat vooral om inzichten, vragen met betrekking tot effectieve en efficiënte publieke dienstverlening via EPN-EPM Digitale samenwerkingsverbanden onder voorwaarden op Mondiale niveau’s. De Recht is een geheel van regels dat dient als vreedzaam, rechtvaardige en efficiëntie ordening van de Menselijke samenleving binnen de Informatienetwerken Technische Internet Lasertechniek enz. Centraal staat de creatie van publieke waarden- en de invloed van Juridische kaders, waarbij de Onderste Segmenten de Technologische ontwikkelingen de Menselijke factor in Publieke Fundamenteler Organisaties zich Mondiaal verspreiden. Dit van uiteenlopen vormen van informatie hightech te analyseren.  Het Imago is Fundamenteel gericht op eigenwisseling Lasernetwerk informatietechnologie tot Sociale Werkomgeving tot een Maatschappelijk Vrije ICT Laser Hightech ontwikkelingen op afstand verspreiden via ICT Fundamentele Codering.
info@epn-epm.nl

Het Feest van het Politieke Digitale Cyberarchitectuur Democratie Gemeentes enz.
De tijd van verandering binnen de moderne technologie is de motoriek van het inspelen in de Fundamentele Menselijke Golfbewegingen. We hebben de vertekenbeeld van de Gemeenten, Provincies enz verkiezing gezien van de winnaars in verliezer. Waarbij Samenwerking Interne Markt ART; A van technische harmonisatie voor groepen ART: 85 via Art:235  de juridische basis de Menselijke factor schoorde zeer slecht bij de Politiekbasis inzake de juridische Geavanceerde Technologische beleidslijnen. Al jaren zieje dat op grote schaal verandering komen via ICT bij de Onderste Segmenten welke hun digitale ruimte neemt binnen cyberspace, waar de Politiek op een afstand staat. In de vorige Eeuw van 1992 hebben we dit binnen het EU-Stelsel Telecommunicatienetwerk aangaande Juni 1989 krachtens ART; 90 (3) van Verdrag Richting vastgesteld via EU – ONP- richtlijn Internet toegang. Gebruik van openbare telecommunicatie- netwerk  A2- A3 binnen de Juridische ART;100A van wetgevende Juridische samenwerkingsverbanden binnen EU- geavanceerde telecommunicatiediensten ICT samenwerkingsverbanden op markt voor informatiediensten Fundamentele Gemeenschappen vrije toegankelijk via de Gedragscode.  EU- Datanetwerk via de Gemeenschappelijke Marktwerking tot de informatiediensten gegevens via  EU Digitale Wettelijke Sleutelsegmenten in kaart gebracht van de elektronische informatiediensten. We hebben vanaf de jaren Negentig onze eigen cyberspace systemen als Fundamentele Gemeenschap Stichting EPN al in de vorige Eeuw opgericht onder gesloten codestructuur om de Informatietechnologie afgeschermd om de vrije complexiteit en flexibiliteit onze EU- ICT Fundamentele doelgroepen, welke anders zijn geïntrigeerd met vormen van ICT de ruimte communicatie en transformatie processen als de bestaande Politieke misleidende ondemocratische landelijke Politieke Partijen. We hebben gezien dat het niet om Gemeente verkiezingen ging maar alleen om de Landelijke Politieke Zakkenvullers, welke geen enkele Fundamentele  verantwoordelijkheid hebben in het verkiezingsproces, alleen ik de rest kan stikken. Deze Politieke Zakkenvullerrij zieje overal, waarbij vele Burgers aan de zijlijn worden gezet tot stille Maatschappelijke Genocide of via Milieutactiek Toxines van Milieuvervuiling van Dodelijke Nevel Bacteriën verspreidt. Hierbij  krijgt 1 op de 3 Nederlanders Diagnose Kanker per jaar meer als honderd duizenden Burgers kankers verkrijgen, dankzij nalatigheid van de Overheid. Ook allerlei Milieuvervuiling neemt extreem toe van Pathogene Bacteriën als Kankers verspreiding in de organen als bloedvergiftiging van Kankerverwekkende bacteriën. Miljoenen Burgers hun bloedcellen leukocyten afwijkende Infecties, Cytokinesontstekingen, Longkankers in allerlei uitgezaaide Slokdarmkanker, een Oesofaguscarcinoom in allerlei andere kwaadaardige Kankers via Milieuvervuiling van Bacterie ( Zie Ter Apel) hebje honderdduizenden Stortplaatsen van in Nederland. Maar nog eens vele 100.000- Stortplaatsen welke op grote schaal Antigeen Bacteriën Kankers verspreiden die bij Kinderen enz via Nevelvocht Bacteriën, Fijnstof, Voedingsbesmetting diverse humane kankers veroorzaken via Voeding vleesconsumptie enz op grote schaal defecte bloedplaatjes afgeven als Tumorcellen, Dementie in andere Neurologische afwijkingen.
info@epn-epm.nl

Infectievirussen van Politieke Misleidende mogelijkheden van Machtsmisbruik.
Dit doelbewust via Milieuvervuiling HPV-varianten Slijmvlies Keel Kankers groeistof veroorzaken al op jonge leeftijd. Kanker is een Infectievirusziekte van Slijmvlies bacteriën die via Zoenen of andere Slijmvlies bacteriën via Infectievirus Kanker besmettelijk is in aan elkaar kan worden doorgegeven. Ook bij Anus-carcinoom seksuele orale overdracht neemt toe in een versneld tempo van slijmvlies anus en keelkankers, maar ook andere vorm van ziektes van Neurodegeneratieve aandoeningen van het Zenuwstelsel na voren komt. Ook in Nederland zie je bijvormen  Infectievirussen van massavormende besmetting als Non-Melanoma Huidkanker,  Dementie van zeer besmettelijke virus overdraagt. Er zijn alsnog vele Kankersoorten die vormen van Kankers doorgeven, zoals type HPV-16-18 of Epstein-Barr-virus, Papillomavirus maar ook blijken nog andere giftige erfelijke materiaal in diverse virussen aanwezig te zijn die zich verspreiden. Er zullen nog Enige Miljoenen Burgers vroegtijdig Sterven via de Genocide Milieuvervuiling bij Burgers opvallend laag afweersysteem in de Bloedcirculatie waargenomen, waarbij via Cytotoxiciteit de Kankerregistratie extreem is toegenomen in Nieuwbouwwijken. Welke na 1970 zijn gebouwd in allerlei Milieuvervuilde afvalstoffen gedumpt tot Dodelijke Helicobacter van Kankerslijmvlies een  Pathogene Kwaadaardige Celdelingsvirus van Lymfomen van toekomstige Kankers via zuurstofrijk hormoonstof welke nieuwe tumoren aanspoort via bloedcellen in de Tumor vrij Kanker verspreiden via vermenging in de vorm van Toxoplasmose een Parasitaire besmetting vanuit omgeving Nevelvocht. Ook vele Waterplassen, Kanalen waar zwemmers besmetraken met een kille toekomstige Pathogene Bacteriën Doodvonnis, dankzij onze Volksvertegenwoordigers van de afgelopen dik 50 jaar. Een regelrechte ontsporing van Volksgezondheid via Uitgezaaide Vasculaire Endotheel verplaats hebben in een wondje als bloedstolling verschillende Pathogene Kankervirus bacterie via Kwaadaardige Cytotoxiciteit Celdeling, welke afgelopen 50 jaar doelbewust zijn veroorzaakt van Tumoruitzaaiingen, Eiwitceldeling tot Ontstekingsreacties van Hodgkin, Lymfeklieren, Onvruchtbaarheid. Dit vooral bij ongeveer 20 a 30 jarige leidt tot onvruchtbaarheid bij Jongvolwassen in Neurologische afwijkende Toxische uitwerking op termijn.  De moderne Hightech Mondiaal onderzoeken van Milieuvervuiling verspreiding door Politici zijn meetbaar geworden via weefsel, of een biopt van ICT translationele onderzoeken die Bloedvatcellen aanmaakt tot doelbewuste Kankerviruscellen in zich als Tumoren nestelen bij Kinderen dankzij Milieuomgevingsvervuiling van de Overheid, Provincies & Gemeenten die zich blijft ontwikkelen via Angiogenese nieuwe bloedvatvorming van bepaalde Bacteriën circuleren alsnog in de bloedplaatjes. Waarbij Burgers uit disbalans raken dankzij de Politieke Genocide Zwendel praktijken via  Milieuomgevingsvervuiling van de afgelopen 50 jaar besmet raken als Dodelijke Bloedvat Klontkanker. Veelal kan je via Bloedvaatverdikking, of Eiwiterosie de sneldelende cellen of verdikte bloedvaten of lymfatisch weefsel de toekomstige Lymfomen Kankercellen welke zich ontwikkelen als Tumoren op termijn in kaart brengen. Waarbij de biologische processen van allerlei vasculaire bloedplaatjes uitzaaiingen van Tumorcellen, leidt via geïnfiltreerd door beschadigde immuuncellen van Antigeen formule, die nieuwe Viruscellen ontwikkeld binnen Biologische Milieuvervuiling van Klont Bloedplaatjes als Tumor afwijkende Lymfeklier afweersysteem als Infecties, Slijmvliesbacteriën, Vochtophopingen Halsklieren, Oksel, Onvruchtbaarheid , Zaadbal, Lever en Eierstokkanker enz, Darmstoornissen of Tumoren in de omgeving na voren komt. Binnen de ICT Mondiale Fundamentele mogelijk heden van nieuwe communicatietechniek die grote invloed hebben op omgeving, Medische- Welzijnsdiensten en Goederen enz van gekoppelde ICT Mondiale Netwerkensystemen van online werkmethode.
info@epn-epm.nl

De Grenzeloze Duivelse Milieuvervuiling via Voedingstoffen Consumptie.
De vele vergrote Lymfeknopen in Koortsaandoening of de vele vaak voorkomende Toxoplasma van Parasitaire besmetting , de Ziekte Hodgkin, Lymfeklierkanker, Afwijkende Witte Bloedcellen van zuurstof rijkbloed  produceren tumoren kankers, in de vele Cytokines Infectie Bacteriën, Onvruchtbaarheid, Longinfectie zie je allemaal terug vanaf 1970 via doelbewuste opzettelijke Milieuvervuiling of stille Genocide via onze Politieke Volksvertegenwoordigers op hoogte waren van de afleidende laboratorium onderzoeken. Dit houd in dat preventieve strategie van Milieu voorgaande Wetgeving & Regelgeving volledig aan hun laars is gelapt door Regering, Provincies en Gemeenten enz in afgelopen tientallen jaren (1970) Burgers besmet met Levenslang Milieuvervuiling van kwaadaardige Virus-Celdeling of HPV-gelinkte Baarmoederhalskanker Virus tot volledig Disbalans of Modern Genocide. De moeilijk te bestrijden Infectievirussen of Bacteriën welke vele overtollige Maagzuur produceerde middelen veroorzaken als diarree tot grote invloed op onze bacteriële darmflora, waarbij allerlei maagzuurremmers voorgeschreven bij Burgers met antistollingsproblemen. Veel op termijn zich allerlei problemen, waarna de dikkedarm wordt ontregelt via de langdurige antibiotica- waarbij zich allerlei fistels ontwikkeld van infectievirussen, wegens dat het immuunsysteem wordt overbelast met allerlei medicatie in afwijkende Voedingpatroon. Jaren tot 2018 zo’n Miljoenen Burgers Geïnfecteerd zijn met Pathogene Tumor Bloedvat- Erosie, Klontkanker- Bacterie tot Celdeling. Hierbij zie je dat steeds meer Burgers Kankers verkrijgen of Cytokines Ontstekingen CO, Infectie Virusbesmetting verkrijgen. Waarbij het Virusinfecties welke zich verplaats als een Vasculaire Endotheel groeifactor welke niet weggaat in ieder jaar terug komt.
info@epn-epm.nl

Lymfeklierkanker van Tumoruitzaaiingen via Milieu Leefomgeving vervuiling.
De Moedwillige Levensbedreigende Milieuvervuiling ( zie Ter Apel enz) Genocide via doelbewust 911222 CIKV = (Cytokinesontstekingen, Infectie, Kankers, Virus,) Milieuvervuiling Omgeving van Bloedvat-Celverkleving zieje Hartfalen,  Hersenen TIA’ s in allerlei Dodelijke Ziektes door Bacteriële uitgezaaide Long Kankers, Oesofagus- carcinoom, welke tot dusver Dodelijkste Kankervorm is, Neurologische aftakeling als Dementie. Bij Kankercellen zie je Eiwit = Proteïnen welke worden geproduceerd door Witten Bloedcellen als reactie op bepaald stof Antigeen, die het afweersysteem volledig uitdaagt tot vermenging via Nevelbacteriën, Infectievirus, Schimmels in diverse Klont Kankersoorten, Antigeen Bacteriële,  Ontstekingsreactie Clusters, Virus Infecties, via Leefomgevingsvervuiling, Grondwatervervuiling tot 30 meter diepte moedwillig is bevuild, dankzij Overheid, Politici. Hierbij zie je op grote schaal Eierstokkanker, Borstkanker in diverse agressieve Kankersoorten via de slechte Darmbacterie Voedingsbodem is vervuild met dodelijke Cellagen Infectie, Plus Bacteriën Virusverspreiding. Darmbacteriën blijkt op grote schaal in het Darmstelsel de orgaanfuncties- en immuuncellen, de Hersencellen Dopamine niet goed verlopen, gebruiken de Hersencellen onderling allerlei boodschappersstoffen (zgn Neurotransmitters ) signalen uit te wisselen, maar het Brein wordt verstoort door Pathogene Voedingvervuiling Bacteriën, welke Hersenen aantasten via Nevelvocht Bacteriën op afstand mede beïnvloeden door Darmbacteriën op het dagelijkse leven. Veelal is het eerste Urine Infectie HPV op plusminus 12 a15 jarige leeftijd welke niet weer weggaat in iedere jaar eens een paar dagen terugkomt of vaker. Ook de vechtlust is ineens verdwenen, waarbij ook het gevoel van Eigenwaarde mede door Omgevingsvervuiling Patiënten in stilte worden afgedankt onder de noemer er is tocht niks meer aan te doen wegens uitgezaaide Tumor Kwaadaardige Celdeling via doelbewuste Milieuvervuiling vele Kinderen besmet raken via Nevelvochtbacteriën vanuit Leefomgeving van besmetwateroppervlaktes als vijvers enz, inademen. In lichaamsvloeistoffen Proteïnen-Eiwit Antigeen  besmet zijn met Pathogenen Eiwit Bacteriën van Weefsel Kanker versnelde Infectievirus bloedvatcellen  als Tumor versneld zich verspreiden via de bloedvaatjes van zuurstofrijk (angiogenese) bloed circulatie.
info@epn-epm.nl

Bloed Vasculaire Endotheel groeifactoren welke zich in het lichaam verplaatst.
Dit, doordat Bloedplaatjes afgeven nadat ze, zich in Tumor of in de Wondje hebben genesteld. Tumoren hebben versneld bloedtoevoer nodig om zich te verspreiden. Ook leefomgeving heeft grote invloed op ons humeur, irritatie, emotionele of woede-uitbarsting heeft allemaal invloed op de darmbacteriën, bloedvaten van Infecties enz, zoveel mogelijk te voorkomen, maar lukt veelal niet, wegens Sociaal Leef in Omgevingsfactoren. Borsten vaak geïnfecteerd is met stille infecties tijdens het zogen van borstvoeding. Het effect van stille Infecties komt door slechte bacteriën welke Leefomgeving of eigen willekeurige besmette voeding enz. Baby’s krijgen altijd bij geboorte afwijkende Bacteriën mee vanuit Vaginale Microbioom van de zuigeling leven bacteriële van uit het lichaam mee, welke niet indirect op de huid worden aangetroffen. Dit vooral, Urine, Hersencellen, Darmbacteriën, Zenuwen, Spier in Gewrichtspijn aandoeningen, Overbelaste huidzenuwen, Spraakstoornissen (4D), Gezwel Vervuil Antigeen Bloed LDL- Slechte Cholesterol circulatie enz.  Hierbij blijken Kinderen van Plusminus 10-15 Jaar wegens Genen aanpassing besmet raken met Kanker extra XX toenemen.  Het stofje is in staat om de bloedvaatjes afteremmen op zeer jonge leeftijd, waarbij de energie blokkeert op jonge leeftijd. Ook kwaadaardige Celdeling neemt explosief toe via de Tumormarker ( alfa-fetoroteïne van verschillende soorten Kankers ( Lever, Eierstok en Testis enz). Veelal merkje CO-2 klimaat Antigeen Angiogenese Bacteriën van besmette bloedvaten vanuit Milieuvervuild omgeving via Water Nevelvocht Slijmvlies Bacteriën welke je inademt in de Pathogene Bacteriën, met Micro- Eiwit HPV Besmet met afwijkende bloedvaatjes. De afgelopen 50 jaar is de Bodem volgestort met Vuilstort & Vloeibare Chemische Afval opzettelijk  Bioterrorisme toegepast door inhalatie van Toxineaerosol opzettelijk tot onnatuurlijke Voedselbacteriën verspreiding. Nu met allerlei Ziektes die je vrij kan voorspellen vanuit de Leefomgeving. Jaarlijks Sterven  meer dan Honderdduizenden Burgers door Milieuvervuiling,  Zwavel dioxide, Zure Neerslag via Luchtvervuiling, Bodemvervuiling, Voedingsbesmetting, Nevelvocht Schimmel Overdraagbare Antigeen Clusters Bacteriën via Tumor klontcellen Kankervirussen enz, als Arglistige wijze via Milieuvervuiling. Dit dankzij Overheid, Provincies & Gemeenten tot Stille Eiwit- L- Genocide binnen de Milieuvervuiling via de School-Vijvers. Gemeenten Vijvers enz welke 80 % bij Kinderen Griepachtige Bacteriën van overdragende Pathogene Cytokines, Infectie HPV-Virusziektes verspreidt. Dit met alle gevolgen van defecte Klontcellen via Bloedvaatjes enz tot Vasculaire Tumor Cellen zich verspreiden via Infectievirus als Urinewegen, Luchtwegeninfecties, Darmbacteriën als Cytokinesontstekingsprocessen. Mede Neurologische afwijkingen veelal via Pathogene Nevelbacteriën van Milieuvervuiling uit de Leefomgeving alsmede de Bloedcirculatie  Infecteert  als Klont Tumorcellen van kwaadaardige gezwellen bij Miljoenen Burgers. Dit al bij Baby’s of op Jonge leeftijd de bloedvaten besmet met vaatkluwen in de huid zichtbaar worden van besmette Kankers Infectievirus, mede allerlei doorbloedingsstoornissen van dagelijkse leven verstoren via doelbewust Milieuvervuiling van Nevelvocht, Fijnstof enz van agressieve vorm van Pathogenen Bacteriën Infectievirus verspreiding via Milieuvervuiling in via Dierlijke Kanker dragende Vochtbacteriën tot nieuwe Chronische Infectieziektes leidt doordat bloeddoorstroming een verhoogde stollingsstoornis- nissen, uitdroging tot op termijn van levensbeëindiging leidt.
info@epn-epm.nl

Waar ligt de Grens? Van Menselijke lichaam Geëpateerd zijn door Medische Farmaciegiganten.
Welke nu op grote schaal na voren komt in jaarlijks vele Kinderen worden besmet via Milieu Eiwit – Nevelvochterosie Bacteriën vanuit indirecte Leefomgeving. De uitwerking van Nevelvocht Milieubacteriën is net als Gifgassen, maar dan iets langere termijn zijn uitwerking heeft van Cytokines Ontstekingspropcessen via Nevelvochtbacterie. Ook bij het inademen zieje  overdragen Antigene Bacteriën vanuit de Vijvers de Mondholte, Long, Keel en Slokdarm de Humaan Papilloma Tumoren zich verspreiden. Dit vanuit  besmet HPV- Nevelvocht Slijmvlies Vijverwateroppervlaktes Kinderen besmet met het HPV- SOA Virus. Waarbij het gebied dat buitengewoon natuurlijk Gezond lijkt, maar duidelijk bepaalde Bacteriën Ziekteverwekkende uitscheiding op onze organenfuncties- en immuuncellen al op jonge leeftijd zoveel dodelijke Nevelvocht Bacteriën aanwezig zijn bij Kinderen van 10 a 15 jaar, vanuit  deze wateren besmet als Luchtwegen, Urine Infectievirus, Slokdarm, Longinfectie van afwijkende Pathogenen  Bacteriën Bloedbesmetting via Leefomgeving tot dodelijke vormen van Kankers Infectievirussen. Die veelal ook nog worden aangevuld met Besmette Bacteriën uit het Openkanalen Wateren, welke ook op één besmetting van Infectievirussen, Nevelvochtbacteriën hebben die je via Luchtwegen, Benauwdheid, Irritatie van de slijmvliezen, algehele slechtziende pijnlijke ogen, welke op jonge leeftijd Epstein Bar virus in het Burkitt-lymfoom, Tonsilkanker, Baarmoeder- Halskanker veroorzakende Darmkanker, Longkanker enz, maar ook Kankers op iets Oudere leeftijd Lymfevatenstelsel. Ook vele Kankers blijken nu via overdracht via Mond op Mond Speeksel Paraffine overdraagbaar is. Welke lijken veel op de HPV, Keel, Hoofd, Hals, Tongkanker welke Bacteriën overdraagbaar zijn, bij vooral wisselende  Slijmvlies of  Seksuele Overdraagbare slijmvlies. Het blijkt op afstand via Nevelvocht Bacteriën, Fijnstof, Darmfuncties via de organen worden op afstand kunnen beïnvloeden via uitgescheiden Moleculen die via het Bloed worden meegenomen. Ook de Hersenfunctie, Zenuwuiteinden die hun oorsprong vinden in de Hersenen met Milieu Vervuilde Bacteriën op grote afstand van vervuilde Leefomgeving Kinderen tussen 10 15 jaar besmet met toekomstige vervuilde Nevel Bacteriën welke leiden tot diverse Kankersoorten van Darmkanker, Borstkanker die vanuit vervuild leefomgeving zich in de Organen of via Borstvoeding overgebracht. Dit miljoenen Burgers die in Nederland zitten aan de Antibioticumkuur enz volgen op jaarbasis, wegens levens bedriegende Milieuvervuiling, van Humaan Papillomavirus, Soa’s HPV Infectie Virussen mede de Milieuvervuiling zich explosief verspreidt de aankomende jaren.
Info@epn-epm.nl  

Miljoenen Burgers zijn in Onbalans via Politieke Milieuvuilstort tot 30-40 meter diepte.
Binnen de EU Rechsgrondslag is vastgesteld dat binnen 200 communautaire wetten op Milieugebied in Nederland de Wetten doelbewust zijn overtreden van ART:100 en ART;235 EEG Verdrag sinds 1987 de Milieubepalingen zijn vastgesteld dat schade ART: 130 R tot T aan de bron moet worden aangepakt, mede “ hierbij dat Schade de vervuiler betaalt” In Nederland zijn plusminus 6 Miljoen Burgers besmet met Micro CO-2 Kankerorganisme Bacteriën in Micro- Eiwitbacterie Verspreiding via CO 2 Wateroppervlakte tot CIKV Dodelijke Bacteriën via Nevelvocht vanuit Stortplaatsenomgeving of Watervervuiling. Ook nog eens ten dode opgeschreven door combinatie van de Bodembacterievervuiling, Voedingsbesmetting vanuit doelbewust vervuilde omgeving dankzij Overheid, Provincies- en Gemeenten die doelbewust de Volksgezondheid aangetast. Dit op grote schaal Arglistige wijze Maatschappelijk Genocide, waarbij vele soorten Kankers na voren komen. Hierbij Burgers uit disbalans zijn door verspreiding Biobacteriën in Inflammatoire ARA Infectieziekte, welke Burgers hun dagelijkse Fundamentele Gedrag aantasten- dankzij de Milieuvervuiling via Overheid. Jaarlijks honderd duizenden Burgers Sterven ten Dode opgeschreven op jaarbasis door Slijmvlies Virus van Geïnfecteerde ARA Bacteriën & IL-7 Cytotoxische Immuuncellen via Slijmvliescellen tot een Dodelijke Kankers of Bacteriën via parasieten van kwaadaardige Long, Darm, Huid, Slijmvlies Infecties Milieuvervuilde leefomgeving, welke Immuunsysteem aantast die vrij snel tot Kankers in Neurologische afwijkingen enz leidt. Darmbacteriën Infecties Genetische Mechanisme ontstaan via Kankers door bepaalde bacterie omgevingsfactoren van Tumorcellen Gezwellen welke veelal razendsnel groeien vooral bij Borst Kankers gezwollen. Waarbij ook Lymfeklieren opzwellen, hierbij operatie nodig is zo snel mogelijk agressieve borstkanker als inflammatoire carcinoom. Kankercellen blokkeren via lymfevaten in de huid goed met chemotherapie- en aanvullende immunotherapie medicatie behandeling.
Info@epn-epm.nl

Gezondheid, Veiligheid Aangaan de Milieurechtsgrondslag PE140.600.
Nederland heeft op grote schaal vanaf 1970 de Milieuwetgeving als een stille Genocide gebruikt, waarbij Miljoenen Burgers besmet zijn met Bloedvatcellen stimuleren Vasculaire- en Endotheel groeifactor zich als toekomstige “Pathogene Kankers bloedplaatjes” welke worden afgegeven als micro-wondjes CO -2 zich als Tumorcellen nestelen.  Kinderen onder de 18 jaar dragen Vasculaire Bloed Pathogenen van allerlei Bacteriën, Antigeen Cytokines  Ontstekingen, Infecties, Neurologische aandoeningen, Gezwellen vanuit Leefomgeving van Milieuvervuiling als Kindszijn Besmet Uitzaaiende Klont -Tumoren, Darmkankers, Longkanker, Borstkanker BRCA-2-gen in Eierstokkanker via genetische aan elkaar linken van Bacteriën. Bij het aanraken merk je de gevoelens van contactstoornissen bij defect van overbelaste ledematen, stijfheid door Neurotransmitters overbelast zijn door Antigeen CIKV = Cytokines, Infectie, Kankers, Virussen via Milieuvervuiling van Geïnfecteerd Bloedbacterie Celverkleving, Eiwiterosie welke de processen in de Hersenen negatief uitwisselen, welke je niet bij een beeldvormde echoapparatuur merkt als Arts. Veelal op zeer jongen leeftijd wordt de Neurotransmitters belast met Negatieve Leefomgeving als Kindszijn van afwijkende Bloedvaterosie- Celverkleving van allerlei Bacteriën, Infectieziektes in afwijkende Leefgedrag. Neem nu de aanwezigheid van kleine onderhuidse uitzaaiingen van een melanoom, is een kwaadaardige Tumor, welke je praktisch niet kan vastleggen via geavanceerde scanner en echoapparatuur door computers, die de Kankercellen de contact stoornissen niet registreren zal via een arts moeten Neurologische Eiwitverkleving als Proteïnen via Antigeen vaatkluwen dieprode klont bloedcellen, welke extra bij dragen aan Tumorcellen, in Dementie. Ook Psychisch Eiwiterosie in de proces in de Hersenen zie je Neurotransmitters Verkleven signaal stoffen een zeer remmende werking heeft op diverse Hersenen gebieden. Een veel voorkomen Stof Dopamine geeft Verkleving via Leefmilieu Omgevingsvervuiling al op 10 jonge leeftijd afwijkende ongewenste Witte bloedcellen welke op termijn infectie tot wekendelentumoren veroorzaken.
Info@epn-epm.nl

Vele Nieuwbouwijken vanaf 1960 zijn besmet met dodelijke Bacterie Bloedvatcellen.
Dit Vasculaire Trombocyten Klont Cellen Tumoren Bacteriën tot allerlei Cytokines ontstekingen van kwaadwillige cellen tot allerlei tumorcellen zich verspreiden dankzij de moedwillige Milieuvervuiling in vele Nieuwbouwwijken enz, de Volksgezondheid op grote schaal is aangetast door de Overheid via Milieustortvuil in Chemische Vuilstort van Vloeibare Stortvuil. Dopamine is verantwoordelijk voor positieve ervaring of negatieve ervaring, waarbij deze gevoelens zoveel mogelijk te vermijden. Indien er iets kapot gaat in de beloning systeemgevoel geeft dit vele Neurologische klachten op langetermijn. Dit ten opzichte schiet de Geavanceerde Computersysteem te kort om Dopamine Clusters in de Hersencellen, Brein van verschillende Neurotransmitters, welke een eigen signaal Dopamine overbrengen via Stof Dopamine veelal is verstoort door Vervuild Leefomgeving met Stortvuil en Vloeibare Afvalstoffen zijn gedumpt zie je de afgelopen jaren steeds meer na voren komen bij  Levensbedreigende Cytokines – Infectieziektes. Ook de extreme toename ontstekingen, Infecties invasie van Parasieten, Bloedbacteriën van Moedervlekken, Melanoom in diverse soorten Huidkankers tot cytokines ontstekingsreacties van chronische Darmontstekingen  van darmbacteriën sturende de Hersenfunctie aan tot allerlei levensbedreigende Bacteriën van Infectie tot diverse soorten Kankers, vooral Borstkankers welke via negatieve Hersenen functies  worden aangestuurd  van Infectie tijdens de Borstvoeding welke weer afhankelijk is van het typen bacterie.  Bacteriën kunnen ook slecht werken tijden de Borst –Voeding wegens infectie of verminderde kwaliteit van borstvoeding wegens ongebruikelijke levenspatroon.  De ziekte blijft eerst ondergronds maar laait optermijn weer op door opvlammende Bacteriën, Virussen, Infectie Ziekteverwerkers via Tumormaker- AFP = alfa-fetoroteïne. Die verschillende vormen van Kankers produceert in een wel zeer vroegstadium Keelkanker, Leverkanker, Testiskanker, Eierstokkanker. Pathogene Bloedvat Eiwit Erosie- Klontkanker Bacteriën van kwaadaardige Celdeling Infectievirussen. In andere Vormen van Kankers in de wereld via Slijmvlies Kanker onderzoek- en behandeling van talloze opsporingen der cellen na voren komen. Dit vooral bij Kinderen vanaf plusminus 10-15 jaar met oplopende Infectie Incontinentie van Slijmvlies Virusinfectie enz.
info@epn-epm.nl

Mondiale Kankeronderzoek via CO-2 Slijmvlies of Speeksel Overdracht.
Carcinogene Kankerverwekkender Stoffen beschadig de Celkern, Slijmvlies Bacteriën Tasten Darmbacteriën, Blaas- Urinewegen, Organen, Hersencellen, Zenuwcellen, Bloed aan via de Moleculen de Hersenfuncties aantasten van bacterie tot Antigene Bacteriën. De sturende Bacteriën geeft meer mogelijkheden tot bescherming tegen allerlei vormen van Kankers.  Bij Borstkanker binnen de BRCA-2 GEN blijkt veel eerder besmet te zijn met CO-2 Bacteriën Infectie. Slijmvlies Kankercellen  CO-2 groeien ook door met een Kankerremmende  Methotrexaat, want het is een Virusinfectie Bacteriën in het Slijmvlies Infectie Virus overdraagbaar via Linken Versmelting Slijmvlies van de Tonsillenkanker, welke zich ook kan verplaatsen via besmettelijke Kanker Slijmvlies bacteriën als een Infectieziekte. Kankers blijkt een Infectievirus te zijn die Besmettelijk zijn als vormen van diverse  Antigene Bacteriën Kankerverspreiding bij andere, welke je kan overdragen via Slijmvlies CO – 2 Bacteriën van alle soorten Kankers, al enige jaren bekent. Bij een stille Slijmvlies Infectie virus is veelal zeer sterk afhankelijk van het type of Leefomgevingsfactoren van Pathogene Longinfectie, Darminfectie, Tumor Hoofd, Hals, Tongkankers zie je al vrij snel dat het wordt veroorzaakt door het HPV-virus in vele Virus infectie ziekten via Bacteriën Cytokines Dierlijke overdracht van Lymfeklierkankers, waarbij de virale kwaadaardige Burkitt-lymfoom van vatenstelsel veelal fataal verloopt, in het bijzonder de B-Lymfocyten welke in de beenmerg wordt gevormd. Dit ook bij Borstvoeding tijdens het Zogen bepaalde goedaardige bacteriën aanwezig zijn, welke een beschermde werking hebben voor toekomstige gezonde Borsten. Indien een Nevelbacterie zich al jaren hebben genesteld in de borsten geeft dit een heel negatieve effect in de nabije toekomst in zal men een aangepast Targetsmic of Borstvoeding kunnen nemen om de natuurlijks basis van de Borsten te herstellen op termijn via negatieve uitzaaiingen via Antigene Bacteriën, welke ook het zichtveld van Ogen aantast.  Ook bij borstvoeding geven kan de Moeder ook iedere dag een klein kopje vol nemen om de bacteriën- en balans te brengen, ook voor de toekomst is een bescherming tegen Borstkanker. De vele beschadigde orgaanfuncties via de uitscheidingsproducten van Immuuncellen aantasting zie je terug bij allerlei Darmbacteriën, Urine infectie, Borstkankers, waar Organen worden aangetast via de Moleculen tot in de Bloedcirculatie of via de Zenuwcellen, welke onze lichaam met een defecte Antigeenbacteriën besmetten afhankelijk welke- type bacterie na voren komt via microbioom, welke tijdens zwangerschap de vaginale bacterie niet op de Baby wordt aangetroffen, wegens de natuurlijke bescherming. Indien men tijdens de Zwangerschap allerlei Medicatie heeft gebruikt is dit zeer nadelig in heeft verregaande consequenties op het toekomstige gedrag in verstoort het evenwicht binnen de bacteriën, waarbij medicatie niet voldoende meer werkt. De afgelopen jaren waren er 6 miljoen Burgers die Antibioticakuur volgen, veelal met een overdosering of andere middelen gebruiken door onzekere Psychische gebruik vanuit de omgevingsfactoren. Deze zullen nog verder uitbreiden wegens nalatigheid inzake Milieuvervuiling in vele burgers gewoon aan de kant schuiven zodat de uitzaaiingen gewoon konden doorgaan, want er is tocht niks aan te doe. Zo kan je vele kanten op als je zelf als Volksvertegenwoordigers niet de Milieuvervuiling aanpakt maar op grote schaal zelf veroorzaakt, zie je de komende jaren nog vele slachtoffers via Nevelvocht Verdamping, Fijnstof , Urine Infecties, Hodgkin, Lymfeklierkanker enz, in de veel voorkomende vorm van Toxoplasmose, Parasitaire besmetting, Nevelvocht enz.
Info@epn-epm.nl

Urine infectie bij 80 % Vrouwen, Mannen 45 % & Leven Tegenkomen.
Bij Urine controle kan je al snel waarnemen dat er eventueel toekomstige Organen of Kanker beginnende Bacteriën Cytokines Ontstekingsprocessen aanwezig zijn. Mondiale Netwerk ICT samenwerking is het doorgronden van voort schrijdende kennis van eenvoudige systemen in de praktijk vele inwendige onderzoek na voren te halen. Waarbij steeds terugkeren Blaasontsteking na voren komt bij blaaskanker via microfluidïsche chip voor de detectie van kanker na voren komt. Ook zijn er vele testmateriaal die vroegtijdig via Urine DNA beschadigde Genen zijn aangedaan bij diverse Kankertypes wat je nu ook via Urine kunt aantonen. De Gemethyleerde DNA toekomstige DNA Kanker is al zeer vroegtijdig aanwezig zonder dat het eigenlijk, kanker is. Het is onderzoek welke de uitdaging van praktische kennis veelal aanwezig om een specifieke uitdaging DNA afwijkende mechanisme achter het aan- of uitzetten van bepaalde kwetsbare genen. Hierbij regelt tal van Biologische processen zoals het afweersysteem van het Erfelijk Methylering materiaal van het DNA speelt een zeer belangrijke rol bij het ontstaan van een bepaalde ziektes in welke mate zich het in erfelijke informatie uitdrukt. Ook inzake via Gen – expressie van aanjagen of afremmen. Genmethylatie is een hele proces waarbij bestaande methylgroep, of bestaande koolstofatoom en de drie waterstofatomen, aan een Gen wordt geplakt, met die van Enzym methytransferase. Een koolstofgroep kan de functie remmen van het gen waaraan het is vastgepakt als multifactoriële aandoeningen. Daarnaast zijn er ook vele bijkomstige ziektes als Kankers, Neurologische aandoeningen of Hart en Vaatziekten via het DNA-onderzoek op individuele wijze na voren komen bij ontlasting Gemethyleerde via de Feces in welke stadium het DNA kan worden aangetoond in hoeverre het DNA is beschadigd in welke Familiaire Erfelijke Techniek in Voeding enz heel belangrijk is.
Info@epn-epm.nl

De Aankomende Zomertijd komen de Typische SOA tijd na voren.
Bij de helft van de Vrouwen krijgt veelal te maken met Vaginale Candida Infectie Schimmels van een Seksuele aandoeningen door het onveilig vrije van een of andere Seksuele Overdraagbare aandoening opgelopen door Onveilig vrije. Er zijn verscheidende Pathogene ongecontroleerde Bacteriën. Welke leidt tot diverse Kankersoorten via Milieuvervuiling van stille Genocide allerlei Genitale aandoeningen, Buikklachten, Jeuk, Schimmels, Urine Infectie enz. Welke zich in de Zomer verspreidt als een Epidemie Schimmelinfectie via Vervuild Voeding van gemanipuleerde bacteriën CIKV- of Schimmelgisten welke geen Soa’s zijn als de meeste wel menen. Veelal werken stoffen Cytostatica tijdelijk als Kanker bacteriën worden al snel ongevoelig = Resistent voor bepaalde middelen die men lang wil gebruiken. Hierbij verneem je dat na verloop van tijd hun eliminerende invloed op kankercellen verliezen en niet alle kwaadaardige Cellen afvoeren of doden. Welke cocktail ook worden toegediend aan de patiënt met kanker zal altijd aangepast moeten worden op individuele basis in Leefomgevingsfactoren inzake Milieuvervuiling. Bij Schimmels, Nevelvocht en Pathogene Bacteriën zijn een bepaalde natuurlijk overeenkomsten van evenwicht indien je vrij normaal Voeding consumeert zonder Milieu Vervuilde Kanker Nevelvocht Inademen vanuit Omgeving van de ene na de ander Milieu Genocide Eiwit Bacteriën, zie je de Infectievirus in is het evenwicht verstoort door Schimmels in Bacteriën. 6- Miljoenen Burgers zijn al Pathogene Ziektes verspreidt ( Vooral Urine Infectievirus, Darmstoornissen, Luchtwegeninfecties)  via gemanipuleerde gekweekte Bacteriën in aanverwante Pathogene Infectiebesmetting  Mutatie via Dierlijke SOA. Q- koorts, TBC in vele via Voedselstrategie in allerlei afwijkende  Uitgezaaide  Kankers, Bloedstolling, Immuunsysteem afwijkende gevoelsleven. Waarbij op grote schaal de natuurlijke evenwicht wordt verstoord via schimmelinfectie in een slechte hygiëne welke veelal voor een Bacterieel probleem zorgt. Vele Miljoenen Burgers zijn al besmet met een Bloedvat Pathogene Infectievirussen, Bacteriën, Cytokines besmet, waarbij Kanker Cellen net als Bacteriën ongevoelig = resistent worden via bepaalde middelen. Na verloop van tijd hun Eliminerende invloed op Kankercel verliezen- en nog altijd alle Kwaadaardige Kankercellen verspreiden welke al enige jaren vloeibaar is onder de Politieke handelingen via Milieuvervuiling in het verspreiden van Clusters Ziekteverwerkers. Welke ongevoelig zijn voor allerlei Antibiotica die zicht over Nederland als Epidemie de komende jaren verspreiden, als Pathogene Kanker verwerkende Nevel Eiwit Toxines Klontcellen de Tumoren versnelt doorgroeien via nieuwe bloedtoevoer. Maar de tijd leer nogal van gecombineerde ziektes verwekkers ook gaande weg verandering in het Ziekte DNA optreed waarbij Kankercellen steeds iets wordt aangepast op verandering zodat ze niet meer verbinden met de nogal afwijkende DNA materiaal.
Info@epn-epm.nl

Somatische Nieuwe Infectie Schimmel Pest Virus Septisch Griepachtige Bacterie.
De afgelopen jaren heeft zich steeds meer Chlamydia SOA kruisbestuivingen van Infectieziektes zich aangediend als een stijgende Trent bij jongeren via Clusters Seks. Waarbij Micro-organisme veroorzaakt tot een afwijkende Infectie Schimmelinfecties vrij komt van Vaginale schimmels, Infecties c.q. ernstige Influenza Infectievirussen vanuit de Dierlijke omgeving, vanuit besmet Wateroppervlaktes welke ook Burgers Infecteren in zoogdieren. Dit vooral bij Watervogels waarbij het water allerlei Negatieve BIO- Bacteriën Clusters Nevelvocht  Virus Slijmvlies bacteriën van Ziekteverschijnselen na voren komen als Griepachtige Infecties, Koorts, Urine – infectie, Hoesten, Neusverkoudheid, Spierpijn, Hoofdpijn, Long- ontsteking, darmkankers, Benauwdheid in diverse andere Type: Seksuele Virusinfecties, Soa, HIV- aandoeningen, Huidklacht, Darmdiarree. De afgelopen enige jaren zie je ook Kankers als Clusters Vaginale Urine besmetting van bindweefselcellen aantasting van infectie door overactieve blaas bacteriën. Dit via Milieuvervuiling van de Politiek overal de Kanalen en plassen Volgedumpt met Dodelijke Bacteriën van Virusverspreiding ,waarbij Miljoenen Burgers Kankers verkrijgen wegens het inademen van Besmetnevelvocht. Bij vele jongeren Vrouwen tussen 15 a 25 jaar hebben meer dan 50 % problemen met Urine infectie. Bij Vrouwen ouder als 60 jaar hebben vaker last van blaasontstekingen, waarbij het slijmvlies van de blaaswand ontstoken, urineleiders en de urinebuis. Zo 75 % wordt mede veroorzaakt door de E-coli bacterie vanuit de darmen. Wanner deze Bacterie in de plasbuis komt zal het de blaaswant aantasten, waardoor ontstekingen ontstaan bij eventueel seksuele overdracht in steeds weer terug komt kan het overgaan na Nierbekkenontsteking. Ook overdragen na Mannen met ten gevolge vaak samengaan met van blaasontsteking en  Prostaatontstekingen in aanverwanten Luchtwegen problemen. Bij Vrouwen geeft het veelal bacteriën van een natuurlijk evenwicht. Bij overmatige Vaginale schimmels kunnen allerlei infecties ontstaan die de overhand verkrijgen in jeuk, irritaties, schimmel soorten of gisten welke als Vaginale Candida infectie welke geen SOA is.
Info@epn-epm.nl 

Biotechnologische Medische Normverschuiving binnen Gen- Mutaties Bio-Bacterie NL.
Het blijkt dat binnen Nederland 80 % van de Vrouwen te maken krijgen met Blaasontstekingen, Bacteriën- in bij Mannen 45 % te maken krijg met allerlei Bio- Bacteriën infecties, darmproblemen van steeds terugkerende Urine infecties, Bacteriën, Schimmels, Gisten als  Gen- Mutatie onzichtbare besmetting op verschillende manieren in ons lichaam besmetten B.V. A. B. E .F. Toxines. Maar ook DNA – Genmutaties diverse aaneengesloten Mutaties kunnen Kankerverwekkender Bloedbaan schadelijke stoffen Helicobacter pylori via Chronische Ontstekingen van Maagslijmvlies bacteriën. Slijmvlies is afhankelijk van Mutatie locatie besmetting inzake Kankerverwekkende stoffen is een voorbeeld van bacteriën die kankers veroorzaken. Veelal al vroegtijdig te lokaliseren via slijmvlies bacteriën van ongecoördineerde Cel- schimmels via Slijmvlies bacteriën.  Ook Parasieten, Larven in Dieren welke zich rond het Wateroppervlakte omgeving kan vrij gemakkelijk Besmet raken door Bacterie van Nevelverdamping of het Inademen van Zwemwater dringen allerlei C. Bacteriën zich in of de huidlagen, waarbij deze parasieten in de bloedbaan terecht komen als Longinfectie, Blaaskanker, Leverkanker, Darmkanker, Infecties in Ontstekingssystemen is het hoe je de diagnose stelt inzake Leefmilieuomgeving, Chemische Voedsel of de bekende Bacteriën van Oogbesmetting, Urinewegen, Longen, Darmen welke via BIO-Toxines, Infectieziekte aan elkaar wordt doorgegeven via Pathogene Slijmvlies als Infectievirus. Hieruit blijkt dat Kankers besmettelijk virussen veroorzaken van diverse vormen van Kankers verspreiden via slijmvlies bacteriën. Normenverschuivingen  binnen de Genetica Volksgezondheid verschuiven ontwikkeling in de moderne medische Biotechnologie ingrijpend in de Gendrager zijn, willen Burgers tocht onwetendheid blijven in de praktijk. Ook kiezen vele Burgers voor andere om tocht Test laten doen omdat de uitslag Burgers een ander perspectief biedt op het Leven van nu, ook indien Erfelijke aandoeningen voorkomt. De mogelijkheid van Gentherapie enz moet zelf kunnen bepalen welke richting genetische diagnostiek overeenkomen beslist de Patiënt.
Info@epn-epm.nl

Nieuwe Antibiotica Omvorming op Aangepaste Negatieve Effecten.
De komende jaren zal Antibiotica anders gebruikt worden inzake Kankers om die in balans te verkrijgen, waar BIO Bacteriën worden behandeld in de goede Bacteriën in balans blijven. Je beïnvloed nu ook willigkeurig goed Bacteriën die uit balans raken, terwijl deze heel belangrijk zijn om de  Leukocyten of Witte bloedcellen heeft in goede bacteriën veelal van belang zijn dat deze normaal hun relatie tussen Kwaadaardige Kankercellen delen extreem om meer zuurstofbloed na zich toe te halen in hiermee meer kankercellen produceren, via zodat er meer klontcellen- tumoren en Bacteriën hun eigen spectrum hebben binnen de darmen heeft. Ook het Immuunsysteem heeft een bepaalde bacteriën welke kan worden beïnvloedt door overvloed van Clusters Bacteriën Toxine welke essentiële invloed hebben op de bestaande Antikankerwerking mengsel. Het Eiwit wordt via witte bloedcellen als antigeen stof tot ongewenste bijwerkingen met zich meebrengt tot een verminderende Tumorcel weefsel. Waarbij het afweersysteem wordt uitgedaagd om kwaadaardige Tumorcellen te blokkeren, indien de Infectie Bacteriën welke leidt tot mindere Toxines Giftige Tumorweefsel van Ontstekingsreacties. Dit een gunstige werking hebben in gevrijwaard via sturende Hersen- bacteriën welke uitscheidingsproducten uitoefenen op Immuuncellen. Orgaanfuncties in Bloedcellen mede een wisselwerking op Moeder in Kind tijdens de Voeding- elkaar beschermen tegen negatieve bacteriën. Bij bacteriën wordt veelvuldig Antibiotica gebruik, waarbij ook goede bacteriën worden vernietigd. De relatie tussen Kanker in bacteriën blijkt het Immuunsysteem wordt beïnvloedt via Antikankerwerking in diverse Psychische Hersenziektes zie je een andere Mens, indien het met beleid gaat in niet volgepropt met ongecontroleerde medicatie. De alle voorgeschreven Antibioticum zie je allerlei problemen zich verspreiden door niet goed te communiceren van het medicijnbeleid, welke veelal totaal niet is afgestemd op de individuele basis begrippen na Patiënt Welzijnsbegrippen.
Info@epn-epm.nl

Nieuwe Mix Huidkankers Pathogenese Bacterie Genocide Milieuvervuiling.
Huidkanker is een nieuwe fase ingegaan van Oncolytische kruisbestuiving van ongeremde Huidcellen, Kankers waarbij kwaadaardig gezwel ontstaat. Bij sommige Huidkanker vormen uitzaaiingen  op andere plaatsen omgevormde kruisbestuiving van Virussen welke zich ook in de Longen, Lever, Hersenen in de Huid zich verder verspreiden via Nevelvocht. De Huid bestaat uit diverse groepen Pigment vormende cellen melanocyten in de delende hoorncellen basaal cellen en de gewone plaveiselcellen. De basaalcellen zitten in de onderste laag van de opperhuid. Aangaan de deling van deze cellen ontstaan er steeds weer nieuwe cellen die uitrijpen tot plaveisel cellen of hoorncellen. Deze Hoorncellen schilferen vervolgens. De melanocyten liggen vlak onder  de opperhuid en maken onder invloed van zonlicht bruin pigment afhankelijk van Milieuomgeving aangaande Nevelvocht Bacteriën.  Bij vele Kinderen tussen 10 a 15 jaar zijn veelal besmet met een Pathogenen Bacteriën vanuit Nevelvocht van Woonomgeving welke slechte Micro-Organismen veroorzaakt van dagelijkse klachten van negatieve gevoelsleven als infectie, pijnklachten, griepachtig bacteriën, toxines ontstekingen van slijmvlies bacteriën, urine infectie, diarree, anale fistels, maagzuur in toekomstige Kanker Bacteriële Darmflora van een ongunstige afweersystem veroorzaakt tot Kanker toekomstige bacteriën welke andere beleid moet handteren inzake de vele misleidende Medicatie.  Grote groepen van deze Cellen zijn veelal met blote oog te zien als een moedervlek. Wel zit er veel onderscheid in het melanoom cysten, het basalioom vanuit de basale cellen in uit de plaveiselcellen wordt veel Huidkanker via de rekening van het basalioom 75 %, de kwaadaardige vormen van Kanker. Bij Spinaliomen 25% komen veel voor bij Ouderen de minst kwaadaardige Huidkanker voor. De opstijgen kwaadaardige vorm van Huidkanker Melanoom op alle leeftijden, maar met een extreme stijging vanaf 40 jarige leeftijd. Hierbij spelen Bacteriën in het afweersysteem een grote rol mede blijkt uit Genetische Testen waarbij het afweersysteem laat afweten in zich verspreiden via Melanomen Huidkanker. Indien bloeddoorstroming mede wordt vertraagt via zuurstofrijkvoeding krimpen de Tumoren in worden Kankercellen uitgeschakeld via Targetsmix op termijn. Waarbij Virussen therapie zich verspreiden na uitzaaiingen in het lichaam via bloeddoor- stroming in Kankertumorcellen uitzaaiingen op termijn afgevoerd .
Info@epn-epm.nl

De Ongeremde Gebruik van Antibiotica tot Resistente Bacteriën net MRSA-Bacterie.
Vloeibare Cytokines Bacteriën ingeademde via Slijmvlies Nevelvocht Bacteriën, waarbij de relatie  Neurotransmitters de Signaaloverdracht verstoord door een remmende defect Dopamine, welke grote invloed hebben aan tekort Dopamine problemen stijfheid enz. Het Micro Kanker-Celdeling- Ontsporing van Gifvoedsel Organisme verspreiding of Nevelvocht CO 2, of Toxoplasmose, een Parasitaire besmetting vanuit Wateroppervlaktes, Schoolvijvers enz. Miljoenen Kinderen Besmet vanaf 1970 met Bloedvatvormende Bacteriën van uitzichtloze tot verschoppeling door Milieuvervuilde Bacteriën van Hersenbeschadiging TIA ’s . Kinderen via Pathogene Nevel Bacteriën vanuit doelbewust Leefomgeving via Gif- Stortplaatsen op stille termijn Genocide toegepast via Milieuvervuiling bij Scholen, Vijvers, Nieuwbouwwijken enz. Die besmet zijn met Antigeen Bacteriën Dodelijke Infectievirussen, Cytokines Ontstekingen enz welke via Nevelvocht verdamping Luchtwegen Infecteren, Hodgkin, Lymfeklierkanker Bloedplaatjes van B- Lymfocyten Witte Bloedcellen. Die Trombocyten bij zicht dragen in de aanmaak van Zaadbalkanker-testiskanker, kiemcellen van zaad producerende cocktails  Bloedvatcellen stimuleert van Vasculaire en Endotheel groeifactor zich als toekomstige Kanker zich verplaatst. Deze Stofbloedplaatjes wordt afgegeven als ze zich in een Wondje hebben weten te nestelen als Tumor. Vele Kinderen tussen 10 & 15 jaar dragen een Vasculaire Klont Stolling Bloedplaatjes via Pathogenen Effecten van allerlei Antigene Bacteriën, Tumoren, Infectie, Virus tot een Zuurstofrijkbloed cirkel aan nieuwe negatieve bloedvaatjes. Waarbij op termijn zuurstof te kort ontstaat in streef allerlei Cytokines Kwaadaardige Kanker Gezwellen.
info@epn-epm.nl

Infectie van doodziektes veelal alsnog Levens reddende mogelijkheden.
Hierbij spoort de Hormonenstof nieuwe bloedcellen vaatjes, welke zuurstofrijke bloed door nieuwe angiogenese bloedvaatjes zich vermengt tot normaal bloedcirculatie. Hierbij het mechanisme de bloedtoevoer van overtollige zuurstof na Tumoren op termijn stagneert. Vele kinderen op 10-15 jarige leeftijd al besmet met Milieu Pathogene C0-2 Bacterie van Tumor Bloedvaterosie, Klontmengsel Kankers tot Kwaadaardige Celdeling. Dit moedwillig via Milieu Leefomgeving vervuild met Stortvuil- en Vloeibare afvalstoffen gedumpt in Nieuwbouw Woonomgeving vanaf 1970. Ook worden deze vervuiling vanuit afwateringen kanalen deze overgepompt na Kindervijvers bij scholen, of Nieuw bouwwijken, met alle gevolgen op lange termijn allerlei Bacteriën Bloedvat CO.2 opnemen. Waarbij Burgers moedwillig geïnfecteerd met Pathogene Kankers Bloedvat Eiwiterosie, Klont Kanker-Bacteriën van Kwaadaardige Celdeling-Infectievirussen, Darm Kanker Bacteriën hun verspreiding uitoefenen op de Orgaanfuncties en Immuuncellen overtollig opgebouwd in bepaalde Leefomgeving als een muur van biljoenen Bacteriën van Darm de functies van organen op afstand kunnen beïnvloeden in de bloedcirculatie.  Zenuwcellen Uiteinden alsmede de Hersen beschadig via slechte bacteriën de overmacht krijgen over de goede bacteriën, die het effect op een zeer negatieve averechts effect kunnen hebben belemmeren, doordat de Bacteriën al enige jaren aanwezig zijn geweest zonder er iets aan te doen aan Geïnfecteerde Bacterie Humeur, Virusinfectie, Kankers, Borstvoeding. Hierbij deelt de Kankercel door zuurstofrijk bloed in duizenden kwaadwillige Cellen Tumoren tot de afstand van de dichtstbijzijnde bloedvat tot Kwaadaardige cellen via- zuurstof bacteriën ontstaat van enige processen boodschapperstoffen Brein beschadiging.  Waarbij ten Eerst bescherming van Vaginale Bacteriën uit het Geboortekanaal de “Microbioom” Bacteriële Vaginale zuigeling tijdens de Geboorte meekrijgen,  in niet goed afschermen.  De overleving kansen zijn dan groter indien Vaginale Bacteriën via keizersnede niet op de huid wordt aangetroffen.  Hierbij treed het eerst op de kern van een gezwel dat kan afsterven, maar dan is al een Tumorhormoonstof  al verspreidt via Nevelvocht, allerlei boodschapperstoffen Neurotransmitters nieuwe bloedcellen welke weer nieuwe vaatjes vormen. Waarbij de Tumorcel wordt voorzien van zuurstofrijk bloed waarna de Tumor zich vrij kan verspreiden. Waarbij 200 communautaire Wetten op Milieugebied niet in acht zijn genomen wegens de kosten.
info@epn-epm.nl

Parkinson: 1
Parkinson is Chronische Aandoeningen via bepaalde Overactief  Herseneiwit Cellen.
Hierbij zijn diverse Eiwit Cellen verantwoordelijk zijn voor de regulatie en coördinatie van bewegingen welke verloren gaan, met als gevolg dat men gaat beven, stijver wordt in voorover gaat lopen. Dit met de vorming Parkinson Eiwit in de vorming van Zenuwvezels en verbindingen tussen Zenuwcellen die bij ziekte betrokken zijn. Die je al op jonge leeftijd kan verkrijgen vanaf 35 jaar uitzonderingen na gelaten die het al op veel jongere leeftijd hebben. Inzicht in de anatomie van de subthalame kern heeft een specifieke hersendeel een ongewenste neveneffecten van het motorische symptomen- en de reductie van de bijwerking als onrust cellen. Het ontstaan van Parkinson wordt veroorzaakt door diverse afbraak van een groep Cellen in de Hersenstam. Deze hersengebieden produceren een substantia nigra. De relatie tussen Dopamine Onrust en bewegingen. 90 % van Parkingson Patiënten ervaart een negatieve Nachtrust in een mindere levenskwaliteit. Dopamine een stof die als een chemische boodschapper andere Hersencellen bestuurt. Veelal is er sprake van weefselafbraak in een tekort aan Dopamine ontstaat als Onrust werken andere hersendelen die normaal de bewegingen van het lichaam soepel houd, minder  goed. Beven, spierstijfheid en vele evenwicht stoornissen, zijn veel het gevolg. Parkinson is niet Erfelijk indien deze ziekte. Indien wel Erfelijk is zal je moeten kijken na de groep Tremor die wel Erfelijk is. Bij Tweelingen is een identieke manier om eventueel Erfelijke ziektes of die Erfelijk is. Bij de moderne inzicht in de anatomie is een specifieke Hersendeel die totaal ongewenste neveneffecten van het Breinstoornissen als bij Parkingson Cliënten snel te verklaren zijn, wegens onrustgevoelens. Parkinson kan Erfelijk zijn zo’n 20 %, maar kan ook andere oorzaken hebben zoals Onrust Psyché Leefgewoontes, Inflammatoire ontstekingen van hersenweefsel, Bloedvaterosie, Eiwitverkleving,  gevoeligheid van Lymfatisch weefsel maar ook nog vele andere oorzaken hebben vanuit de basis Onrust. De Natuurlijke effecten in het dagelijkse Leven kan afwijkingen in de hogere Familiaire frequenties van Eiwit die vorming geven van zenuwvezels- en verbindingen tussen diverse zenuwvezels in een lage dopmineniveaus van afwijkende Eiwiterosie. Het in kaart brengen van welke verschijnselen ook zo gering zijn om de diagnose Parkinson gevoelens in kaart te brengen. Waarbij verschijnselen van lichte beving, emoties of afwijkende schijf patroon die je allemaal op schrift te stellen, zodat je later enige doelgerichte aanpassing op individuele basis mogelijk is. De verschijnselen kan je in groepen verdelen die bij de individuele basis gevoeligheid een plaats krijgt in bespreekbaar wordt gemaakt op termijn.De Bevingen of Trillingen van lichaam zijn overalgemeen de voeten, handen, lichaamsdelen of trillen welke veelal bij Onrust optreed, in bij activiteiten verdwijnt de beving. Ook vele spierstijfheid, waarbij bewegingen zeer traag verlopen met veel spierstijfheid in vermoeiheid. Ook de verminderde verschijning van de spontane beweging van lichaam vereist nu andere aandacht via begeleiding.
Info@epn-epm.nl

Parkinson:2
Parkinson Diagnose zal het beste door 3 Artsen moeten vastgesteld.
Parkinson Cliënten zal de diagnose moeten worden vastgesteld door 3 Artsen, Neuroloog, Arts, Huisarts. De diagnose zijn geen directe hulp middelen nodig van de Huisarts kan zo doorverwijzen naar specifieke hulponderzoeken of röntgenfoto, bloedonderzoeken, EEG die specifiek de diagnose kan vaststellen voor de toekomstige behandeling methoden. Ook de Medicatie kan verschillend zijn in ook ontstekingen op termijn na voren komen. Ook is belangrijk oefentherapie nodig met toezicht. Hierbij is op termijn medicatie nodig afhankelijk van de leeftijd in persoonlijke omstandigheden is voor ieder heel verschillend. Indien iemand in beginfase nog kan werken zal deze medicatie moeten hebben om de persoonlijk omstandigheden zolang mogelijk staande te houden voor het eigen gevoel. Indien het tekort aan de stof dopamine eiwit ontstaat zal deze moeten worden aangevuld met een kunstmatige soortelijk stof de Eldopa enz, zijn middelen die niet alleen meer worden geslikt. Ook kunnen allerlei bijwerking optreden als hallucinaties, wanen en angststoornissen door het stof welke nogal bijwerking kan geven door de verschillende combinatie. De rol van het SYNJ1- Eiwit veroorzaakt door Mutatie in het SYNJ1-gen signaaloverdracht tussen Zenuwcellen waar precies contact maken met de scheiden kleine blaasje dopamine. De SYNJ1 is belangrijk voor terug vorming tot weer normaal blaasje. De verstoring van de cyclus leidt tot onvoldoende signaaloverdracht Zenuwen in het SYJ1- gen. Hoe dit proces precies wordt verstoort in hoe het mogelijk wordt om therapie ontwikkelen om de uiteinde ultieme droom de ziekte daadwerkelijk af te remmen of te stoppen, is het voorkomen van afstervende van zenuwcellen te stoppen. Ook de medicatie wordt nogal regelmatig aangepast inzake de stijfheid of over bewegelijkheid door het voortschrijdende ziekte, waarbij de medicatie hier ook enige invloed heeft. Ook nieuwe medicatie die een beschermende werking heeft op betreffende hersendelen.
Veelal zijn er wel nieuwe medicatie in omloop die een goede tijdelijk effect heeft waarbij Hersencellen goed op reageren. Ook de medicatie wordt nogal regelmatig aangepast inzake de stijfheid of over bewegelijkheid door het voortschrijdende ziekte, waarbij de medicatie hier ook enige invloed heeft. Ook nieuwe medicatie die een beschermende werking heeft op betreffende hersendelen van verklevende Eiwiterosie. Ook bij overmatige Stress kan men medicatie verkrijgen. Bij medicatie is het zoveel mogelijk in beweging te blijven, welke de spieren in gewrichten conditie houdt in geen overgewicht krijgt. Bewegen of Massage Techniek blijkt dat je Erfelijke verkleving van Eiwiterosie steeds beter het defect in kaart kan brengen  welke nu nog in het medische Circuit nalatig blijft.  Door meer kennis bij aandoeningen Erfelijk of niet Erfelijk blijken sommige aandoeningen die leken zeldzaam te zijn, veel vaker na voorkomen, dan verwacht in te laat wordt ingegrepen in de Multifactoriële aandoeningen van diverse ziektes. Naast de taken voor de Patiënt wordt in de voorlichting de gerichtheid  op de nog-niet – patiënt en dienst familie steeds belangrijke. Dit vooral op laagdrempelige niveau’s. Ieder Burger zal het in de toekomst het een keer nodig hebben, waarbij vele Patiënten nu behoefte hebben aan persoonlijke gebonden informatie van beleidssignalerende functie begeleiding een Biotechnologische Digitale Gezondheidsvorm Voorlichting komt. Bij uitzondering gevallen krijgen Parkinson Cliënten kan Patiënten veel last verkrijgen van bevingen en die slecht of niet meer reageren op medicatie leidt tot hersen blokkeren of Infectie enz.
Info@epn-epm.nl

Parkinsonpatiënten:  1. Hebben vele behoefte aan een Bevredigende Nachtrust.
Bij zo’n dik 80% komt niet toe aan rust, waarbij de dagelijkse  allerlei beperkingen komen in de Parkinson de Levenskwaliteit verslechtert.
Bij het opstellen van een goede slaapschema is dagelijks dezelfde bedtijd en de dezelfde tijd waarop u weer ontwaakt. Het belangrijkste is Structuur en regelmaat op maatbasis zijn veelal de eerste stappen na een betere nachtrust te creëren. Veelal de zelfde tijd naar bed en sta ook zoveel mogelijk morgens weer op de vaste tijd zodat Lichamelijk en Geestvermogen aangewend raakt aan de tijdstippen van opstaan in naar bed gaan.

2. Lichaamsbeweging van drie kwartier is belangrijk per dag.
Loop dagelijkse of met de fiets na de winkel om U spieren zoveel mogelijk soepel te houden. Zo drie kwartier  per dag bewegen is belangrijk, maar niet forceren heb je totaal niks aan, want dan breekt uw de Energieniveau en Bewegingscapaciteiten  af. Indien het niet  drie kwartier kan zal je het over de hele dag kunnen verdelen van 2 keer 25 minuten of iets korter.

3. Vermijd zoveel mogelijk Cafeïne, Nicotine en Alcohol.
De opwekkende middelen laten uw Hart veel sneller kloppen en uw bloeddruk zal stijgen. De bloedtoevoer naar de hersenen wordt versneld en verhoogt hiermee het stresshormoon, mede de negatieve gevoelens na voren. Uw lichaam zal extreem alert blijven zolang deze middelen zich in het bloedcircuit zich bevinden.

4. Zorg voor het Ontspannen, voor dat u slapen gaat.
Vermijd zoveel mogelijk afleidingen en activiteiten die uw hersenen stimuleren. Leg vooral Uw telefoon, laptop of tablet weg ruim voor het slapen gaan zo’n 2 uur. De intensiteit van het scherm zal de aanmaak van melatonine beperken, in die U nog last heeft van beelden enz zal je alsnog eerder de telefoon computer moeten afsluiten om echt rust te krijgen voor de nacht. De Intensiteit van het scherm zal de aanmaak van melatonine beperken. Dat heeft het aan als gevolg dat uw hersenen actief blijven en uw slaap uit blijft wat weer negatieve effect heeft voor de volgende dag.

5. Slaap tot de Zon opkomt.
Het is belangrijk in veelal aan te raden te slapen tot de zon opkomt. Hiermee stopt de aanmaak van melatonine, het slaaphormoon dat onze biologische klok beïnvloedt.

6. Lig niet te woelen in Bed.
Ga net in bed gefrustreerd liggen woelen en piekeren wanneer u de slaap niet kunt vatten. Ga er even voor uit een ommetje door het Huis. Houd uw omgeving wel zo donker mogelijk, dit in verband met de aanmaak van melatonine en vermijd uw telefoon, tablet en andere lichtgevende schermen enz.

7. Zorg voor de juiste temperatuur.
Wanneer uw lichaam de ideale lichaamstemperatuur niet kan bereiken, verstoort het uw nachtrust. U zult slechter en/of korter slapen. De meest ideale temperatuur tijdens de nacht is voor de meeste Mensen 18 graden.

8. Maak gebruik van hulpmiddelen.
Veel Mensen hebben baat bij verduisterende gordijnen of oordopjes. Mocht U’s nachts toch nog wakker worden, zorg dan voor hulpmiddelen waarmee u het zich makkelijk maakt in bed. Omdraaien gaat makkelijker met bijvoorbeeld een papegaai, een bedbeugel of een in hoogte verstelbaar bed.

9. Maak het uzelf gemakkelijk.
Zorg dat U eenvoudig en snel bij bijvoorbeeld water of het toilet kunt komen. Hoe langer het duurt voordat in bed ligt, hoe langer u het slaapproces verstoort. Aangezien uw slaapproces opnieuw moet starten ,is het wenselijk dit in ieder geval zo snel mogelijk te doen.

10. Drink niet te veel na uw avondeten, en dus zeker geen cafeïne en alcohol.
Maar beperk ook het drinken van andere vloeistoffen. Wanneer u’s avonds te veel drinkt, zult u ‘s nachts vaker wakker worden voor een toiletbezoek. Zorg dus dat u overdag zoveel mogelijk drinkt en aan de Twee liter vocht komt.

Dementie – 1
Dementie Achteruitgang via Eiwiterosie de Zenuwcellen Kapot gaan.
Door vele Mismedicatie gaan de Cellen van de Zenuwencellen kapot doordat Cellen tussen elkaar niet goed meer goed functioneren doordat Hersenen steeds veel minder goed functioneren. De tussen Zenuwcellen verloopt, versnelt na de achteruitgang door de gevolgen van Dementie of Infectie die het teweegbrengt via bepaalde Bacterie of bloedvergiftiging in dan erg verzwakt of Infectie, Longontsteking verkrijgt in vroegstadium. Ook Darm- bacterie sturen Hersencellen aan in kan iedere dag na voren komen als een symbiose, waarbij uitscheidingsproducten grote invloed kunnen hebben op onze orgaanfuncties in immuuncellen. Binnen het Menselijke systeem zijn honderden verschillende bacteriën, meesten in de Dikkedarm welke opstand kan beïnvloeden. Door Dementie die het afweersysteem erg verzwakt gaat het kwaliteit van het Geheugen versneld achteruit. Ook hierin kan bepaalde geheugen steuntjes aanleren waarbij het onthouden iets beter in gemakkelijk wordt via Targetmix op Individuele basisbegrippen. Waardoor verbindingen tussen cellen in Hersenen nog redelijk functioneren, waarbij achteruitgang niet versnelt. Verschillende Hersenen aandoeningen kan via Darmbacteriën in het darmstelsel in balans worden gebracht. Dit indien het symbiose in het lichaam de uitscheidingsproducten grote invloed kunnen uitoefenen op onze orgaanfuncties en Immuuncellen. Diverse Darmbacteriën kunnen op afstand worden afgescheiden met het bloed, moleculen worden via Zenuw uiteinden in de Hersenen bijgestuurd. Targetmix Hersenfuncties  aansturen, waarbij wel verschil zit via effecten van de bacteriën. Het blijkt je hebt goede in slechte bacteriën, in elke bacterie heeft een andere effect op het lichaam in Geestvermogen inzake het Humeur beïnvloeden of ons beschermen. De enne keer ben je vreselijk Geagiteerd of een Woede-uitbarsting, zeer Emotioneel.  Andere week juist opperstemming dit heeft invloed op onze darmbacteriën.

Alzheimer-2:
Clusters Factoren bij vaststellen van  Hersenen Auto-immuunziekten.
Het blijkt dat je op Jonge leeftijd de Eiwitafbraak verkrijgt via de onrust in het Kindszijn Leven vele Stres Achtige Neurologische Cognitieve Hersenschade van Enzymen Fijnstof Nevelvocht al op zeer jonge leeftijd Hersenschade aanricht van Eiwitafbraak, welke ook andere Hersenziektes aantonen. Hierbij denk je niet op jonge leeftijd plusminus 10 a 15 jaar aan Dementie, Alzheimer in vele andere Neurologische Fysieke achteruitgang, wat wel blijkt zo te zijn al op die leeftijd. De vele stille Ziektes gaan op jonge leeftijd zie je bij Burgers die op termijn minder Vlot is Dementie of overbelast zie je Alzheimer al op zeer jongen leeftijd door schadelijke Eiwiterosie, Slijmvlies  Infectie, Ontstekingsprocessen in op jonge leeftijd niet herkennen van Vriendjes of Vriendinnen, in die fase steeds meer op veel jongere leeftijd na voren komt. Kinderen blijken veel eerder Neurologische Hersenschade, Zenuwcellen  verbinding in de Hersencellen kapot via de aflopen 50 jaren oplopen via Nevelvocht, Fijnstof in allerlei Toxoplasma Parasitaire op Kindsleeftijd van afwijkende B- Lymfocyten = Witte Eiwitten. Welke Hersencellen aantasten als Nevelige Gif irritatie slijmvliezen- en Hersencellen aantasten. Welke ook directe uitwerking op de Erfelijke eigenschappen. Het DNA, Huidirritaties, Lymfatische weefsel, Vasculaire Bloedcellen via Bloedvaten Erosie verkleving.  Hierbij Hersencellen worden aangetast via Bacteriën, Nevelvocht, Infecties, Eiwiterosie enz, welke bepalen zijn voor de toekomst. We zien steeds meer op Jonge leeftijd dat Hersenen & Zenuwcellen de natuurlijke verbindingen steeds minder goed gaan functioneren op jonge leeftijd. Veelal vanuit  omgevingslevensfactoren  via ontsporen van Eiwiterosie of erfelijke methylering welke zich uitdrukt tot allerlei verklevingen. Ook de Bacteriën geeft vele benauwdheid of infectie op iets latere leeftijd de ziekte processen aantoonbaar zijn aan de Eiwitten Amyloid & Tau, Vaatschade, Ontstekingsprossen die Erosie verklevingen geven. Hiermede de Zenuwcellen & Hersencellen Neurologische afwijkend tot Cytokines.
Info@epn-epm.nl

Sarcoïdose Komt met vage klachten- en wordt daardoor te laat ontdekt.
Sarcoï-wat?  Dat is wat  je vaak te horen krijgt als hij vertelt dat de Longarts de diagnose Sarcoïdose bij hem/haar heeft vastgesteld. Het is niet vrij een gemakkelijk uit te leggen ziekte beeld, dus die reacties begrijpt je wel. Sarcoïdose is een vrij zeldzame ziekte onopgehelderde Longaandoening die met allerlei vage klachten gepaard kan gaan- en daardoor soms veelal te laat wordt ontdekt.  Longaandoening ontstaat de meest voorkomende in de diep longweefsel. Er zijn verschillende types: Grootcellig en Kleincellige types is heel belangrijk om onderscheid te maken voor de behandelde wijze. Per jaar stijgt het met duizenden. Waarbij de Grootcellig Type: 3 keer zoveel zijn. Jan had al maanden last van vermoeidheid, veel hoesten en een paar pijnlijke paarsrode huidafwijkingen op de onderbenen, liezen. Dit alles bleek te berusten op kleine ontstekingen in huid- en longen met ophoping van afweer cellen = granulomen zichtbaar als rode knobbeltjes- en op een röntgenfoto van de longen kunnen typische vlekken of strepen zichtbaar zijn. Alhoewel meestal in de longen kan Sarcoïdose Ontstekingen ook voorkomen in gewrichten, ogen, hart, vaginale slijmvlies, borsten, et cetera. Het gaat sarcoïdose in de loop van paar jaar weer over, maar veelal helpt  ontstekings remming prednison niet meer. Helaas leiden de granulomen- en de littekens ook weleens tot blijvende klachten zoals bijvoorbeeld  Longkanker of Erfelijke Longkanker, Type: kortademigheid, gewrichtsklachten, slijmvlies gezwellen- en vermoeidheid. Longkanker komt het meest voor bij Mannen. Bij vrouwen komt na Borstkanker- en Baarmoederhalskanker op de derde plaats. Per jaar worden zo’n zo 15000 Longkanker vastgesteld. Waarbij het grootcellig Type; 3 keer zo vaak voorkomt dan de Kleincellige Longkanker. Oorzaken zijn Roken, daarnaast Industriële, Radioactieve straling, Zwelling via Nevelvocht Bacteriën enz waar slijmvliesverkleving heesheid infectie.
Info@epn-epm.nl

Genmutaties; Belangrijk bij het beoordelen van Kankers – DNA bestaat.
Gen Tumoren Mutatieweefsel van Aaneengeregen Mutaties Genen. Bij vele bouwstenen kunnen bij Kanker mutaties vertonen. Elke Gen heeft zijn eigen Functie. Mutaties worden in toenemende mate gebruikt bij diagnose zuurstof beoordeling- en behandeling van kankers enz. Ook Targetsmic worden in toe nemende mate gebruik om Mutaties, welke ook in de Gezwellen en in Uit zaaiingen voorkomen via de Tumorcellen- en de DNA, in Bloedbaan terecht  komen. Targetsmic is vloeibare in komt in het bloed ook mede in het DNA Therapie. Waarbij de mix DNA- fragmenten gezwellen via zuurstof gebrek worden afgevoerd optermijn als abnormale Mutaties-Gen Celdeling van individuele genetische afwijkingen. Targetsmix stopt Celdeling Genmutaties bij het opsporen van Infectieziekte veroorzaker te Identificeren, valideren en proberen te beïnvloeden tot preventieve genezing. Hierbij wordt de oorzaken in kaart gebracht inzake de Moleculaire Pathogenese niveau op moleculaire hoe ziekte ontstaat in welke maataangepaste Targetmix toepassen. In vele complexe veelvoorkomende ziektes als Dementie, Alzheimer, Parkingson, Auto-immuunziekten in van verschillende vormen Kankers is het van grootste belang inzicht te verkrijgen in het Milieu & Maatschappelijke belang inzake Targetsmix op Individuele adequate behandeling toepassen. Wanneer je inzicht hebt hoe de ziekte is ontstaan, heb je ook een Fundament om op voort te bouwen tot een adequate behandeling te kunnen komen. Waarbij defecte bacteriën stammen worden beïnvloed of goede bacteriën snelle helpen bij Gen mutaties aanpassen, kan de groei van Kankerklontmutaties enz beïnvloeden via diverse Infecties, Gezwellen, Eiwitverklevingen, Erosie, Uitzaaiingen van Tumorcellen in de DNA of Bloedbaan aanpassen via Targetmix enz aangepast op individuele basis.  Melanoom verschillende Hematologische Tumoren in de voorportiek diverse Genenmutaties veelal aanwezig zijn vanuit de Leefomgeving van vloeibare Nevelvochtschimmels Milieuvervuiling specifieke mutaties openbaar Urine infectie of Darmbacteriën van het Genetische Mechanisme  tot kwaadaardige Kankers na voren komen van Borst-Tumorcelklierkanker  waarbij de huid geïnfiltreerd met afwijkende kleur of huidafwijking.
Info@epn-epm.nl

Veranderen van het Individuele Levenspad van Erfelijke aandoening.
Binnen de veranderende inzicht in het leven van nu. Vele Werkgevers passen Discriminatie toe als iemand Genetische Informatie over zichzelf geeft, waarbij is gebleken bij een test dat deze bv Borstkanker-gen is ontdekt. Vele Werkgevers 95% neemt zo iemand niet in dienst uit angst voor Arbeidsongeschiktheid wordt. Nu met de moderne vrij onderzoeken weten Client al vroegtijdig dat ZIJ-HIJ Borstkanker-gen geeft. Werkgevers weten vooraf al, dat er iets is welke mogelijk optermijn via Wet- en Regelgeving bepaalde informatie wordt verstrekt van gegevens over toekomstige C Kankers, HIV enz. Iedere Burger moeten zich kunnen verzekeren voor allerlei ziektes indien ze in dienst treden bij een werkgever. We zullen andere inzichten technologische moeten kunnen verzekeren, eventueel verplichte verzekering met een Sociale perspectief voor alle Werknemers. De aankomende jaren zullen vele zaken financiële bepaalde verplichtingen verkrijgen waarbij financiële mogelijkheden worden gecreëerd bij een ongunstige uitslag. Indien Burgers aanleg hebben voor een bepaalde Ziekte veranderd hun Leven totaal door ziekte. Hierbij zie je her Copingproces na voren komen, ook bij opvolgende Generatie wanneer die zich bewust worden van Familiaire aanleg van een bepaalde ernstige ziekte. Burgers met bepaalde ernstiger willen graag weten waar ze aan toe zijn, maar je ziet het duurt veelal jaren in daarna geen Levensloop kunnen plannen, wegens de psyché problematiek van depressies, verslaving, angsten in veel verdriet, pijn- en lijden blijft voor vele onzichtbaar in het leven van nu. Voor een aantal zaken moet ieder zich kunnen verzekeren of verplichte verzekering aangaande de levensverandering voor hun toekomstige gewaarborgd zijn om hun onbezorgde jaren, niet ongewild wordt afgenomen, welke inbreekt in hun leven als een Copingproces enz tot stille Bioterrorisme Genocide.
Info@epn-epm.nl

Immuunsystemen Pathogene Signalen in verzet komen tegen Kankers.
Bij toekomstige Kankers komen al veel eerder de eerste signalen van het Immuunsysteem na voren van Slijmvlies Leukocyten- in de Witte Bloedcellen uit verband zijn. In de brede zin zullen de nieuwe ontwikkelingen gevolgen hebben voor de bestaande gehele Samenleving. Leukocyten bepalingen heeft haar beperkingen. Door bepaalde merk stof  hebben biomarker, waarmee we de ommekeer kunnen zien aan de biologische marker is een eiwit dat door een verhoogde of verlaagde aanwezigheid in het bloed een bepaalde ziekte of een afwijkende biologische toestand worden onthult, hoe het Immuunsysteem daarin werkt in hoe het proces van herbewapening van het menselijke afweersysteem verloopt of hoe verre je het moet bijsturen om de Multifactoriële aandoeningen als Kankers, Dementie, Hart-en Vaatziekte of erfelijke componenten afwijkingen kan bij stellen. Dit binnen bepaalde ziekte of biologische toestand Immuunsysteem proces herbewapening toevoeren van het menselijke afweersysteem bij te stellen. Er zijn nogal vele Burgers die een te kort hebben aan natuurlijke witten bloedcellen of bloedplaatjes die vroegtijdig sterven door veelal complicaties, wegens dat je witte bloedcellen niet echt kon bijsturen , wegens veelal leeftijd gerichte economische belangen. Bij Multifunctionele aandoeningen van erfelijke componenten waar Burgers nergens terecht kunnen op laagdrempelige niveau om persoonlijke informatie te verkrijgen binnen de hyper moderne Hightech maatschappij. Nu Sterven jaarlijks Honderdduizenden Burgers vroegtijdig, wegens dat ze niet Economisch rendabel zijn in op een goedkope manier geloodst worden. Je ziet nu de ene Bacterie of Infectieziektes van Myco- bacteriën van Dodelijke Urine Infectie na Kankers via Nieren Tumor- vorming of Prostaattumoren met Cystitissymptomen in Bloed en Urine.
Info@epn-epm.nl

Kankerverwekkende Chronische Inflammatoire Fijnstof Darmziekte.
De vele toename van Darmkankers met Chronische Inflammatoire Crohn ervaren vele problemen met ontlasting aangaande op de kwaliteit van het dagelijkse leven. Deze problemen in het dagelijkse leven met het vrij participeren aan de samenleving via persoonlijke relaties- en werk geeft aan vele dagelijkse problemen op de wisselwerking van ziekte verloop van levenslang behandelingen nodig hebben met alle gevolgen van Gezondheidseffecten. Leefomgeving heeft grote invloed binnen Gezondheidseffecten waarbij Nevelvocht, Luchtverontreiniging negatieve effect heeft als Fijnstof  biologische werking via verschillende bronnen schadelijk werking hebben door overschot aan zuurstofradialen stoffen. Bij deze ingeadempt deeltjes Zuurstof in de Longen van acute massa ontstekingseffecten aan schadelijke Luchtverontreiniging van kleine Fijnstof of Nevelvocht ontstekingseffecten welke zeer schadelijk zijn in verschillende componenten via Milieulucht -verontreiniging Fijn- Stof componenten in de Europese Luchtkwaliteit overvloedige aanwezig is van een acute ontstekingseffecten op diverse locaties hingen verschillende componenten Fijn- Stof welke zorgen voor ontstekings reacties. Ook Laboratorium onderzoek Fijn- Stof reacties kom je Bacteriën Ontstekingsreacties met diverse Luchtverontreiniging als organisch koolstof, endotoxine, gas stikstofdioxide van deel luchtverontreiniging als Long ontsteking gezwel tot Tumorgroei zich snel ontwikkeld in tumorcellen in een rap tempo zich vastkleven aan spieren of huid, waarbij de Borst opgezwollen wordt in er oedeem vocht ophoopt. Veelal kan je direct zien met het blote oog een flinke onderhuidse knobbel zit is een gezwel in enkele lymfeklieren van een paar centimeter in doorsnee. Jaarlijks komen er zo’n 90.000 Kanker Patiënten er bij dankzij vertroebelede discussie over behandelingen in welke overzicht de argumenten eigen niet tellen tot 75 % meer overleving kansen door vroegtijdig behandeling.
Info@epn-epm.nl

Therapie Virusvertraging van Bloeddoorstroming Tumorcel blokkade.
Mondiale informatie techniek over je zelf heeft, bijvoorbeeld uit de test dat je een Genetische Kankergen welke de Werkgever bij een sollicitatie wil weten om alle risico’s uit te sluiten uit angst voor Arbeidsongeschiktheid WAO, Werkgevers zich willen indekken om dit soort informatie verkrijgen is tot nu verboden ? maar wordt via verzekeringen toegestaan op HIV, Kankers, waarbij Genetische Testen zijn binnen de Sociale Wetgeving. Hierbij zal een Verzekering moeten zijn die een Stelsel Verplichtverzekering vallen die het inkomen bij elk geval verzekert. Nu zieje op grote schaal onbehandelbare afwijkingen welke een ongunstige perspectief op het leven geeft vanuit de uitslag hun onbezorgde leven ineens veranderd negatieve keuring in worden afgevoerd tot ongewenst binnen hun toekomstige Levens loop te plannen. De grote toename van Toxine Milieuvervuiling blijkt dat de Consument geen bescherming op hun Gezondheid- en Veiligheid op de Voedingsproducten hebben PE-140.600 van Consumentenbescherming. De vele C. botulinum  Milieuvervuiling blijken geen Milieubescherming te zijn via Overheid heeft de afgelopen 50 jaar stille Milieugenocide toegepast via CO2 Micro- verspreiding van Kankerorganisme in Vis- Wateroppervlaktes Immuunrespons aangetast via Milieuvervuilde Virus Pathogene Bacteriën & IL-7 Cytotoxische Immuuncellen Cellen. De stratificatie van Slijmvlies tot aan de Calprotectine in de ontlasting van de voorportiek van Ontstekingen in Inflammatoire IL-7 Darmziektes. Het blijkt dat doelbewust Milieubewust is verspreidt uit Economische Overwegingen nu zo, n 6 Miljoen Burgers in Nederland zijn besmet met Gezwel C- Ontstekingen- en Botulisme Darm Toxines, Virusinfecties enz, van ongewenste implicaties hun verdere maatschappelijke carrière is verlopen. De vrije prognosetechnieken van preventieve maatregelen is gedompt tot stille Genocide wegens vervuiling.
Info@epn-epm.nl

Ongecontroleerde Kanker Verwerkende Stoffen in Voedingsmiddelen.
Binnen Milieucirculatie overdracht zie je vele verbindingen van schimmels, geperforeerde verbindingen toxiciteit regelmatig of Antibioticum welke zich mede opstapelen inregelmatig afwijkende bacteriën veroorzaken of infecties enz. Waarbij veelal disbalans optreed via resistent een zeer slechte micro-ESBL organisme. Ook de vele toxiciteit van regelmatig verboden productie zieje terug in bepaalde voedingstoffen, verpakking, of uitstofdeeltjes verpakking. Waarbij uitdamping van vocht in de lucht terecht komt welke men inademt in risico heeft op Schildklier- en Nierkanker op termijn optreed. De samenhang van omgevingsfactoren blijken de E. Coli concentraties gevaar opleveren voor de Volksgezondheid. Indien Burgers tijdelijk in disbalans van goede en een slechte micro- organismen zit is de kans heel groot een Cytokine- Micro-  Ontsteking verkrijgen van een zeer negatieve werking op termijn. Het blijkt vele stoffen die nadelig zijn voor je Gezondheid heel lang jaren achter blijven in Milieu Leefomgeving met alle gevolgen van een zeer negatieve leefomgeving van bijwerking van darmklachten, anale fistels, maagzuur, kankers Co-2 welke allemaal invloed hebben op de bloedvaatcircuit. De vele Milieuvervuilde  Fijnstof deeltjes isoleren de bloedvaten vanwege de grote Toxiciteit waarin bisphenol A- verbindingen welke in vele Voedselverpakkingen zitten verweven, is giftig in wordt toegepast in talloze industriële producten, de stofdeeltjes PFAS,s. De zogenaamde fluor alkanna blijven enorm lang achter in het milieu  als Toxiciteit Nevelvocht zich verspreidt van tenten, slaapzakken enz als Nevel- Kankerverwekkende vocht. Waarbij ongeremde gebruik van antibiotica draagt bij aan ongevoelige of resistent bacteriën. Hierbij vooral Burgers met een Chronische vormen van karakter neemt de afgelopen 10 jaar steeds extremer toe van uitgezaaide Borstkanker, Prostaatkanker, Blaasontsteking via Vreemde  MRSA besmettingen Bacteriën van Chronische Slijmvlies Ontstekingen. Indien Vloeibare Targetmix aangepast op individuele basis blijkt het preventief te werken optermijn welke de negatieve Bacteriën afvoert op natuurbasis.
Info@epn-epm.nl

De komende 3 maanden plusminus lasten wij een Zomerreces in Per 1 mei -2018.
Dit wegens Innovatie in Mobiliteit Markt Globalisering van ICT Netwerk Participatie Innovatie via Fundamentele Gemeenschappen ICT Netsamenwerking van integrale vernieuwende visie binnen Mondiale Mobiliteitsmarkt van nieuwe Innovatiemobiliteit Integrale betrouwbare informatie inzicht van de Hightech Ketenmobiliteit via Fundamentele ICT  Samenwerking.
info@epn-epm.nl

Gekoppelde Laser ICT Netwerk- Team EVAB Mondiaal.
VS-EU Code: Ne111/F/6 Netwerk ICT-Cultuur

KVK: 41019558.

Info – 4 – April – 2018.

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.