EPN Infobulletin Oktober 2017

1991    2017

INFO- 10 Oktober – 2017.

www.epn-epm.nl  Info@epn-epm.nl

EU-2020 Herijking Europese Laser ICT Transmissietechnieken. 

Europese Hervormingstrategie richten zich niet op duurzaamheid in groei op banen inzake investeringen van onderwijstechniek- en training, in vrije kennis en innovatie in moderne ICT Lasers Communicatie Globaliserende Techniek van duurzame vrije economie. Herijking ICT beleid in gewijzigde Internationale Satellieten van spin-gestabiliseerd omwentelingen ICT- EU-Platforms Codes van Gemeenschappelijk Communicatie technisch furore systemen  op afstandsbediening P1/P2 golflentes GHZ vermogen via Satellieten verbinding Internationale omgeving op basis van Fundamentele Grondrechten tot een vrije instrumentatie en coördinatie van Binnen & Buitenlandse beleid-toepassen. Hierbij gaat Frequentieverdeling voor de overdracht van Telefoonsignalen de EPN-EPM Telefonie via Code transmissietechniek van EU Platforms Bandbreedte via VS Digitale Communicatiesysteem van buitenste grenzen ICT- platforms zijn ingericht om Verzorgingsgebieden Mondiale de hemisfeer-, zone-of sport-bundel te bestrijken voor onze Fundamentele Doelgroepen via coderingsysteem uit veiligheid overwegingen. De eigenschappen van Mondiale Transmissie techniek Elektro- magnetische golven kunnen grote bepaalde verzorgingsgebieden ontvangen via code frequentie GHz schakelmatrix met behulp van afstandscode via  doorlaatbegrenzing overdracht snelheid per lidstaatcode via vertaling direct ontvangen. Herijking van het Mondiale beleid is een uitdaging binnen de Internationale Herijkingbeleid van Fundamentele Veranderende Mondiale coördinaties van Binnen & Buitenlandse veranderende machts- verhoudingen van verschuivende wereldbeeld binnen de EU Interne verordening van Binnenlandse en Buitenlandse Politieke omslagcultuur van andere status machtsverhoudingen verschuivingen binnen de Flexibiliteit Technologische Herijking Economie van toepassing via Platform Hightech Beleidsgroepen.
Info@epn-epm.nl

 

Griepinfectievirus Hoogpathogene HPAI Clusters Pest Vogelgriepvirus.

De Cluster Polioinfectievirus mede verschillende Vitale Zenuwspierklachten via  APC Antigeen Precenterende Longaandoening van Grootschalige en Kliencellige Type Citokinens Ontstekingen, welke het Micro- organisme aantasten via Genetische Manipulatie via Ecologische Milieu Bacteriën van Pathogenese Enterovirus Infectievirussen van Spierverlamming. De Klachten waardoor het Infectievirussen tot allerlei Nekklachten, Rugklachten, Beenklachten bij de Virusinfectieziekte na voren komt bij alle leeftijdgroepen. Al einige weken blijkt het Virus zicht te verpreiden als een soort  Verstijving- Verlamming Pathogenese Bacteriën, Infectieziekte Longziekte, Spierverlamming als modern Polio die over de EU zich verspreidt als Clusters Enterovirus via Nevelvocht Bacterié in de Luchtwegen, Darmen, Nieren, Urinewegen, Mild, Schoudersklachten in de Ruggenmerg verlamming verschijnelen via Spieren optreed. Vooral bij Kinderen zie je het Virusinfectie Spierstijfheid optreden als verlamming van spiergedeelte is nogal verschillend bij Verkoudheids Infectievirussen als Neusverkoudheid, Spierverstijving. Bij dieren komt het in milde vorm voor, maar wel overdraagbaar. Bij Muggen Beten of Inademen van besmette Nevelvocht van Kanalen of oppervlakte wateren of via Insectenbeet of via Clusters Vogelsslijmvlies Bacteriën van bemette Leefomgeving, Luchtvervuiling Pathogene Bacteriën of Giftigestoffen als allergische Eiwitreacties via maanden later tot Ontstekingen, Infecties of Ziektes Lymfeziekte, Zwelling, Huiduitslag, Galbulten, Longinfectie, Blaasontsteking, Urinestress bacterien. Vogelgriep Infectievirus verspreidt een Pathogenese Bacteriën van veel voorkomende Longinfectie, Borstkankers, Baarmoederhalskanker via Grootcellige Nevelvochtbacteriën of kleincellige Utraslijmvlies Pathogene Nevelvocht. Waarbij het inademen een fluitende geluid geeft, halszwelling, verwardheid, spierpijnklachten, spierzwakte, bekkeninstabiliteit  complicaties door dierlijke bacteriën vanuit besmette wateroppervlaktes vanuit omgeving. Maar ook Wederzijdse Kruisbestuivingen Pathogenese Cytokines Ontstekingen in Eiwitafbraak via Celgroeikankers veroorzaken van Nevel vervuiling Bacteriën. De Hoogpathogene Polio Aviaire Influenza HPAI Vogelgriep Infectievirus in aanverante Clusters Infectieziektes blijken op grote schaal Cytokines Ontstekingen van Longinfectie veroorzaken, Longkanker- L 2 Cytokines, Nierkankers, Leverkankers van Clusters LPAI & HPAI welke Bacteriën, Schimmels verspreidt tot allerlei Clusters Cytokines Ontstekingsprocessen van Bortskankers, Baarmoederhalskanker, Longkanker op lange termijn. Welke resistent zijn tegen de bestaande Medicatie gangbare afweermechanismen- en allerlei afwijkende, zogerekend hulpmiddelen tegen moderne Clusters Vogelgriep Infectievirus van moderne via diverse Kankers, bij Mannen & Vrouwen zich verder verspreiden. Griepvirus Celdeling is zeer besmettelijk Mutatie Clusters Pathogenese Vogelgriep Infectievirus Bacteriën van genetische gemanipuleerde Irritatie Infectievirus Ziekteverwekkers via Pathogenese Nevelbacteriën Vocht Oxidatie Eiwit Amyloide Clusters vanuit Doelbewuste Milieustorting van de afgelopen 50 Jaren doelbewust veroorzaakt vanuit Economische Politieke zwendel praktijken. Ecologische Milieuvervuilde Pathogenebacteriën Leefomgeving tasten de Zenuwcellen aan in veroorzaken allerlei Micro- Tumoren of afwijkende Zenuwstelsel wegens afwijkende Eiwibacteriën. Veelal bij Kinderen onder 5 Jaar Luchtwegeninfecties, Urineverlies, Zenuwcellenaantasting, Neurologische afwijkingen, Depressies in bij Ouderen uitgezaaide Cytokines Ontstekingen als Borstkanker,  Baarmoederhals, Longkankers, Darmkankers enz wegens doelbewuste Milieuvervuiling via Overheid, Provincies & Gemeenten als slechte toezichhouders in het dumpen van afval vervuiling. Vele Burgers zijn besmet met een Polioachtige Infectievirus verstijving van Ledenmaten, Spieren  Nek, Rug, Benen, Armen welke zich op termijn tot allerlei Cytokines Ontstekingen leiden. De vele Pathogenese Bacteriën welke Eiwit, Zenuwcellen aantasten, Nekartrose, Gezwellen aan Botweefsel, Herpes Infectie- Zorstervirus, Vruchtbaarheids problemen, Virusinfectie, Bekkenbodem aantasting,  Pathogenese Geinfecteerde afwijkingen in PCO = van Polycysteus ovarium aandoeningen van Eistokken- gen, of sporadisch Eicellen afgeven- wegens afwijkende hoeveelheden besmette  Hormonen ze producerende. Veelal zie je dit terug bij Kinderen die hun Hersencellen worden aantast als APO-E Gen Psychische Depressies helaasheid, Stress via Dierlijke Infectie Clusters, welke Spierpijn, Vermoeidheid, Neurologische problemen met Luchtwegen & Longinfectie, Urinewegen aantasting tot diverse Ontstekingsprocessen. Sensoren die via het Zenuwstels afweersysteem veranderdt. Zodat het resistent is tegen allerlei misleidende Medicatie wegens Leefomgeving van Pathogenese Nevelvocht van Infectie Bacteriën VZ wordt niet herkend door Genetische Testmisbruik. Polio- Schimmels Bacteriën Infectievirus clusters krijgt de kans om fink voort te woekeren als Chronische Depessies, Recidiverende Pathogenese Nevel Bacteriën in verspreiden  zich wegens dat het afweersysteem is overbelast met afwijkende defecte Enzymen, Eiwit die het bloedstolsels niet oplossen in het inademen van Milieu-Ziekmakende Pathogenese Bacteriën zich hechten aan Slijmvlies, Speekselklieren, Urinewegen, Organen tot Ontstekingen van Neurologische Zenuwpijn in Spierpijn,  Wervelpijn alsmede Rugpijn door Giftige Bacteriën. Welke het ruggemerg aantast in vele stijfheid optreed van Gewrichten. Zoals doffe pijn klachten die overal in het lichaam, benen na vorenkomt in op termijn tot allerlei Cytokines Micro-Tumoren leiden tot overbelaste Pathogenese Toxines Bacteriën of Tentelingen van de Zenuwbanden als stijfheid in de nek, handen, benen, rug. Hierbij treden allerlei Artrose, SLE- Spierstijfheid, Zenuwpijn, Nekhernia op als Gevoelloosheid Ziekte verschijnselen op die het DNA- onklaar maken via Chromosomen Clustering, welke iedere jaar veranderdt. Griep- infectievirus Eiwitmantel bestaat uit Twee Eiwitten de Hemagglutinine- en Neuraminidase spelen grote rol bij het ontsnappen van Pathogene Bacteriën in Geinfecteerde Clusters Infectievirusbinding aan Celmembraan als Genetische afwijkende Muterende Eiwitten Infectievirussen ziekteverwekkers. De Nederlandse- signale van Griepvirusclusters via DNA Genocide, Pathogenese Bacteriën, Influenza Virus LPAI & HPAI zijn moeilijk vacinatie te geven wegens Giftige Pathogenese Bacteriën Mutatie HN-Virus Clusters tot diverse Infectievirus in het Bloed, Darmkankers, Urineverlies, door Infectie, Incontinente, Ongeweste Urineverlies veroorzaken via Pathogene Vervuiling Bacterië Clusters via Dierlijke Slijmvliesafval Mutaties, bij 1 miljoen Burgers met allerlei incontinente klachten. Ook vele Neurologische aandoeningen op jonge leeftijd van Pathogene Slijmvliesbacteriën Verkleving van afwijkende semenvloeistof  leiden mee tot allelerlei afwijkende Vrouwen of Mannelijke Vruchtbaarheidsproblemen. Veelal zie je op zeer Jonge Leeftijd vanaf 20 jaar Vloeibare Targetmix aangepast op individuele basis helpt bij een afwijkende Slijmvlies Virusinfectie bacterië op termijn op de wijze van verandering op treed met aangepaste leefwijze.
Info@epn-epm.nl

 

Antigeen Pathogenese Vogelgriepvirus Veroorzaken Persoonlijkheid Neurostoornissen.

Pathogenese Pestvirus Vogelgriepvirusinfecties de meeste toegeschreven feit het dat Dierlijke en Menselijke als JUNK-DNA zich vermengen met het deel van Menselijk  DNA via Poliovervuilde Nevelvocht Enterobacterie Giftige Ecosystemen uit Leefomgevingsfactoren.  Humaan Respiratoir Syncytieel= RVS is de veroorzaker bij Baby’s in Ouderen van Lucht wegeninfecties. Ook Vervuilde Leefomgeving Factoren of Hechte Relatie welke veel spanningen brengt zie je vele Cystitis Blaasontstekingen, Nierbekkenontsteking, Darm van E- Coli Bacteriën, tot Prostaataantasting in allerlei Kankers optermijn wegens Leefomgeving factoren. Dit als meest voorkomende Grootcellig of het Kleincellige type kankers, bij 20.000 Mannen op jaarbasis. Bij Vrouwen zieje Borstkanker, Baarmoederhalskanker op zo’n 35.000 op jaarbasis, welke jaarlijks nog steeds stijgen als Ecologische Moedwillige Milieuvervuiling. Ook Pathogene Type Pestvirus Junk als Malaria resistentie en Sikkel- Celanemie, Genetische modificatie in drie variaties van Apo- E- gen als E2, E3, E4 genaamd Alzheimer zich voordoen. Twee E4/E4 genen is 95 % Alzheimer in de toekomst- en zorg veelal op jonge vanaf 12 leeftijd afwijkende Neurologische Negatieve Epigenetische Gevoelsaandoeningen. Veelal Stress, Depressief,  Niet Luisteren, Afwezig zijn, Buiten hun eigen Levensgroep staan, Afwijkende Sociaal Gedragsnorm enz, zie je terug op lange termijn in verband met onderscheid in de vooruitzichten van Behandelwijze die niet past bij het Individu. De vele Wateroppervlaktes zijn besmet Dierlijke Pathogene Type Grootcellig- en Kleincellige Vogelgriep Infectievirussen met Genetische Pathogenese Nevelvocht van Type Cytokines IL-6 Kankers, of IL- 7 Kankers, Alzheimer- Eiwit vervuild met de Mutatie “amyloïde-beta” vervuild,  Parkinson, Depressies via Eiwitinfectie  Moleculaire inzichten van Milieuvervuilde Pathogene Bacteriën besmetting Infectieziekten. Waarbij de Samenleving machteloos tegen overstaan, maar nu meer inzichten te krijgen op adequate behandelingen kunnen uitvoeren. Waarbij sommige aandoeningen heel zeldzaam leken, nu veel vaker voorkomen dan verwacht werd. Daarvoor is Intelligentie een te ingewikkelde eigenschap die door allerlei Genen door omgeving worden beschadigd via Geïndemniseerd  Bacteriën van Leefomgevingsvervuiling via Genetische Type Afwijking van Eiwiterosie verkleving van veelvoorkomende ziekten als Depressie, Alzheimer, Parkinson, Kankers, Auto-Immuunziekte, Cardiovasculaire Hartziektes, Manische Depressiviteit, Schizofrenie, in diverse soorten Kankers is Fundament via Dierlijke Type: Pathogene Genetische Infectievirussen van diverse Kankers, Longkankers, welke al zeer vroegtijdig zijn te voorspellen. Binnen de brede nieuwe ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor hele samenleving van Milieuvervuilde Pathogenese Bacteriën Leefomgeving  Mix Vervuiling nieuwe beleid medische mogelijkheden tot vrije ontwikkeling komen worden nu nog als symptoombestrijding behandeld met alle negatieve gevolgen tot geen Genezing binnen de Moleculaire Pathogenese Vaatwand ontstekingsziektes zich verder ontwikkelen via Bewust Milieuvervuiling van omgevingsfactoren.

Info@epn-epm.nl

 

Parkinson is een Chronische Aandoening van de Hersenencellen. 

Hierbij zijn bepaalde Cellen verantwoordelijk voor de regulatie en coördinatie van bewegingen verloren gaan. Dit met als gevolg dat men beven, stijver worden en vooroverlopen op termijn. Parkingson komt nogal veel voor in stijgt de afgelopen 25 jaar 2 op de duizenden die de aandoening verkrijgt al op 45 jarige leeftijd de eerste verschijnselen verkrijgt zonder het zelf te weten. Het komt evenveel voor bij Mannen als bij Vrouwen. Het ontstaan van Parkingson wordt overalgemeen veroorzaakt door afbraak van een bepaalde groep Cellen in de Hersenstam. Deze hersencellen produceren “Dopamine” is een stof die als een chemische boodschapper andere Hersen- cellen bestuurt. Veelal is er sprake van vroege veroudering van Dopamine-producerende cellen. Dit doordat door de Weefselafbraak een tekort aan dopamine ontstaat, werken andere Hersendelen welke normaal bewegingen van het lichaam soepel laten verlopen, minder goed. Beven, spierstijfheid en evenwichtsstoornissen zijn veelal het gevolg. Parkingson is voor 15 % Erfelijk zijn, maar kan ook allerlei andere oorzaken hebben, zoals verstopte Bloedvaten, Kalkaanslag, Beroerte of Ontstekingen van Hersenweefsel van uit leefomgevingsfactoren. In het begin zijn de verschijnselen niet echt duidelijk in zeer gering om een diagnose Parkingson te stellen. Op iets langere termijn zie je meer Emoties, Beving bij de Emoties, of met toenemende mate moeite hebben bij dagelijkse dingen of schrijven die je anders normaal gewoon doet zonder nadenken. Op termijn na verloop van enige maanden wordt duidelijk wat er aan de hand is, omdat verschijnselen dan ook veel meer uitgesproken wordt via het klachten patroon. Er zijn diverse verschijnselen welke in bepaalde groepen kan verdelen van negatieve ritmische trillende handen en voeten of andere lichaam delen welke schakelingen maken van Rug & Buiklachten van bewegingen.
Info@epn-epm.nl

 

Parkinson Verschijnselen van 4 Groepen Celveroudering op Termijn.

De vele Trillingen in Bevingen vanuit Handen, Voeten of andere delen van het lichaam welke in begin fase alleen bij rust op treed als je even stil zit bijvoorbeeld. Bij allerlei activiteiten  verdwijnt de beving al vrij snel. Indien je vele Emotie of Stress en vermoeidheid hebt nemen de trillingen extreem toe. Bij een Tweede periode kan verschijnselen optrede van Spierstijfheid, waaronder alle bewegingen zeer traag en moeizaam verlopen. Hierbij zie je eventueel dat je last krijgt van Spierpijn- en Ernstige vermoeidheid . Bij de Derde Periode zie je veelal verschijnselen als vermindering van de spontane bewegingen van het algehele lichaam. Automatische bewegingen, waarover normaal niet over hoeft nagedacht te worden, vereisen nu veel meer aandacht Bij het lopen of bewegen de armen niet meer automatisch mee in schuifelt de  Client meer. Tijdens het opstaan uit de stoel worden de benen niet meer naar achteren bewogen, waarbij opstaan steeds meer moeizame wordt. Omdraaien  tijdens het lopen en omdraaien in bed kosten heel veel moeite, evenals fijne bewegingen, zoals schrijven, handwerken. Hierbij zie je opvallend de uitdrukkingsloze Gezicht dat door ontbreken van het mimiek ontstaat, het zogenoemde maskergezicht. Bij de Vierde periode verandert de gehele houding van Client. Hierbij wordt het lichaam steeds meer gebogen. Welke leidt tot een verstoring van het gehele balans, waardoor de Client zeer snel alle evenwicht verliest. Optermijn zieje dat zowel de Benen alsmede Romp, Hoofd in een gebogen houding blijft houden. Aangaande al deze verschijnselen verergeren bij Spanningen, Emoties welke niet meer onder controle kan houden. De spierstijfheid  geeft verminderen spontane bewegingen en de evenwichtsstoornissen geven dagelijks vele last om eventueel onder controle houden. Ook vele Depressie symptomen komen na voren als Dementie vaker voor of afwezigheid bij omgevingsprikkels.  (Wordt vervolgt) Info@epn-epm.nl

 

Transmissietechniek Leefomgeving tot andere Nieuwe Ontwikkeling Vooruitzichten.

Hierbij meer kennis over Erfelijkheid van afwijkingen- en meer mogelijkheden tot technischer testen kan bijvoorbeeld blijken dat sommige aandoeningen die zeldzaam waren nu veelal direct na voren komen, in niet meer zeldzaam zijn. Daarnaast zijn er tal van Multifactoriële aandoeningen als Eiwit Amyloïde Plaques Dementie, Alzheimer, Suikerziektes, Hart-en Vaatziektes- en vele soorten Kankers in kaart kan worden gebracht via Milieuvervuiling of Erfelijk Aggregaten componenten leiden tot Ontstekingsreacties in afsterven van omliggende weefsel, in kaart worden gebracht.  Dit via Prionziektes Kuru, Diabetes 2  van twee groepen Eiwitten zijn de Fibronectine type; 1-Fn1 in de domein eiwitten  en enkel- domein antilichamen (VHHs). Technische inzicht in de aminozuren welke een zeer belangrijke rol spelen in de voorportiek van interactie tussen de VHHs en Amyloïde plaques waarbij de toxiciteit van vervuiling van de aggregaten vermindert kan worden. Maar ook via Ecologische Milieuvervuiling van allerlei soorten Kankers steeds beter in kaart worden gebracht. De toename van kennis over de Moleculaire Pathogenese hoe de ziekte ontstaan van veel voorkomende ziekte als Depressies, Auto-Immuunziekten, Dementie/Alzheimer, Parkinson- en diverse soorten Kankers al zeer vroegtijdig aanwezig is op zeer jonge leeftijd of tijdens de Zwagerschap via Milieu Pathogene Bacteriën Epigenetische Ziektes veroorzaken welke vervolgens al op jonge leeftijd via Targets Mix te identificeren is via Moleculaire Pathogenese Type Epigenetische de Ethische aspecten in kaart te brengen. Waarbij Leefomgeving of Gewoontes een zeer grote rol speelt bij veelal diverse Milieuziektes van Leefomgeving. Ook ander combinaties van Infectieziektes van Genetische Genentest ligt in de praktijk zeer gevoelig, wegens de Verzekeringsmaatschappijen- mogen wel testen worden uitgevoerd op toekomstige Genetische Test onttrokken worden uit het DNA- sequenties van personen. Waarvoor geen toestemming wordt geven inzake afwijkingen te registreren bij personen die wel willen weten in acte (toestemming) kan verkrijgen is verboden. Ieder Burger zal een vrije toegang moeten hebben om via Targetsmix hun toekomstige Genetische aandoeningen zelf in kaart mogen brengen.  De Overheid is mede aansprakelijk aan stille Genocide, mede Industriële van Ecologische Milieuvervuiling zoals stoffen Asbest, Radioactieve stoffen, nikkel, arseen enz. Waarbij allerlei Cytokines Ontstekingen worden verspreidt via luchtwegen als Pathogene Cytokines Ontstekingen leidt tot allerlei Kankers, Longinfecties, Urine infecties dankzij de Vuilstort door de Overheid c.q. Politiek. Verzekeraars doen het wel bij een Levensverzekering om allerlei risico’s  uit te sluiten via Genetische achtergrond vast te leggen. Dit als veranderen van genen in een Eicel, Sperma van samenspel tussen de genen in tussen Genoom- Omgevingsvervuiling, zich in der loop van tijd zich openbaart als Pathogene Milieu Bacteriën van Genetische Afwijking of aandoeningen al tijdens de zwangerschap. Dit zieje nu al met een slechte Gen van allerlei risico op Infectieziektes van Mutaties vanuit van Milieuomgevings Vervuiling zich voordoen vanaf 0 tot 20 jarige leeftijd. Welke op Puber Jonge Leeftijd  Depressieve Chronische Neurologische Epigenetische afwijkingen verkrijgen via de Ecologische Nevelvocht Bacteriën Milieuvervuiling. Ook Genetische technieken op Zoönose Dierlijke Infectie materiaal zie je terug bij Menselijke Besmetting op zeer Jonge Leeftijd dankzij de misleidende Politieke Milieu Zwendel allerlei Pathogene Bacteriën Verspreidt. Hierbij Retrovirussen als Vreemd DNA zich nestelen in dat van de gast via Pathogene Nevelvocht Virale Vectoren van gedeactiveerde- en steriele virussen, blijken op grote schaal schadelijk zijn voor Burgers. Waarbij een enorme immuunreactie vanuit Lichaam komt, blijkt uit onderzoek moedwillig is veroorzaakt via Pathogene Bacteriën Milieuvervuiling Storting in om bij Nieuwbouwwijken. Ook vele Pathogenese Bacteriën  Voedingvervuiling of Nevelvochtdouw, Fijnstof blijkt tot Hormonale stimulatie kan leiden tot vervroegde Depressies, Eierstok Kankers- en Borstkanker, Dementie, Alzheimer in voor Kinderen al op jonge leeftijd of tijdens de zwangerschap al moet medicaliseren wegens schadelijkstoffen zijn- en een onevenwichtige verdeling Geestelijke Neuro Leefsituatie veroorzaken via Pathogene Bacteriën via Milieuvervuiling, waarbij 4,5 Miljoen Burgers 2017 besmet zijn geraakt vanuit leefomgeving. Waar ligt de grens van grote delen van Menselijk lichaam welke nu gepatenteerd zijn door Medische Fusie Farmaciegiganten. Politiek wie het Menselijke lichaam mag aanpassen zonder toestemming van Medici of Burger zelf stille Genocide onder de noemer Euthanasie te plegen via Milieuvervuiling. Binnen huidige Biotechnologische Tweedelingen van andere familie verhoudingen binnen vergrijzing in de dalende Explosieve ON-Vruchtbaarheid hebben grote consequentie voor bestaande samenleving verbanden binnen Bevolkingsgroei dankzij de Pathogene Milieuvervuiling vanaf 1970. Hierbij de directe gevolgen van de samenstelling via bevolking van de ongeveer tijdelijk 50 % die Zorgvoorzieningen nodig hebben, maar in Tweede periode al een stijgende Euthanasie wordt toegepast binnen Gezondheidszorg als stille Genocide vanaf plusminus xx jaren leeftijd in bij andere kwetsbare Burgers die Neurologische Gehandicapt zijn. Ecologische Milieuvervuiling van Genetische Genen worden geblokkeerd door overbelasting van Milieuvervuiling.
Info@epn-epm.nl

 

Ecologische Clusters Milieuvervuiling van Mens & Dier Overbelaste Toxines.

In Nederland zitten we anno 2017 met 4,5 miljoen Burgers die besmet zijn met één of andere Bacteriën of Zoönose Virusinfectie van allerlei Ziektes veroorzaakt dankzij de Milieuvervuiling via de Overheid vele Kinderen vroegtijdig sterven die na 1970 zijn geboren. De vele HPAI-Pathogenese Bacteriën- en Botulismetoxines Kankers, Infectievirus verspreiding dankzij de Overheid – helpt geen enkele Antibioticaresistentie meer wegens de overbelaste Ecologische Milieuvervuiling binnen de woonomgevingen. Vele Insecten en andere Dieren blijken besmet te zijn met mogelijk Pathogenese Bacteriën of Giftigstoffen van Kankerverwekkende ontstekingsziektes heeft uitgewezen dat Clusters samenspel van HPAI – Pathogene Bacteriën vrije toegang heeft tot- overerving van meerdere Genen ook Toxines-Kankers zich verspreiden bij Miljoenen Burgers vanaf 1970 in de opvolgende Generatie vanaf jaar 2000 vele Jeugdigen besmet zijn geraakt via Micromilieu Nevelvocht, Fijnstof, Voeding bacteriën enz via doelbewust Milieuvervuiling door Overheid Nalatigheid of slechts Economische gewin? Blijkt uit onderzoek waarom sommige Kinderen, Burgers hevige symptomen van ontstekingen, huidaantasting, blaren, allergische reacties, galbulten, ademhalingsproblemen, zwellingen, lymfeziekte, huidveroudering, urine en darminfectie  slecht afweersysteem voor 50 % blijken Burgers veel de zelfde problemen verkrijgen van beschadiging van de Huid, dan nog 25 % allerlei  overgevoelige infectie in 25 % Cytokines Ontstekingen via Pathogenese Bacteriën of  Laboratorium onderzoek “Witte stof ” aantasting welke worden veroorzaakt door kleine ontstekingen van zenuwcellen via Isolatieschade op termijn na voren tussen de leeftijd 20 a 50 jaar plusminus via allerlei afweerreacties van het afwijkende Immuunsysteem. Het Infectievirus of Pathogenese Bacteriën verplaatsen zich via  Giftige Insectenbeten of prikken net als bij Tekenbeet veroorzaakt onnatuurlijke zenuwafwijkingen via Insectenbeet of Insectsteek welke zeer moeilijk behandelbaar is.  De natuurlijke afweersystemen van het DNA is niet meer bestand tegen de overbelaste Pathogenese Bacteriën Infecties of Toxines – Kankers, Gifstoffen van overerving door bepaalde samenspel van meerdere Genen welke actief zijn bij het DNA defect vervuiling. Ook blijkt dat EBOLA- MERS-CoV Infecties in Nederland zich heeft verspreidt van Clusters infecties welke behoren tot de SARS- Virus Pathogene Infectievirussen. Bij Fundamentele samenwerking EU-Laboratorium onderzoek blijken al zeer vroegtijdig op Jonge leeftijd of tijdens de Zwagerschap al besmet te zijn met verhoogde Immuunstoffen of Cytokines, Toxines toekomstige Kankers van afwijkende Depressies van Psychische Cytokines Ontstekingsprocessen via Nevelvocht Verdamping van Zuurstofhouden besmetting.
Info@epn-epm.nl

 

Pathogene Aantasting van Bloedcellen via Dierlijke Bacteriën, Gif-Infectie Zenuwcellen.

Bij iedere Generatie is besmetting van fouten via APC Pathogene overbelaste verschillende  Il-7 Interleukinen of IL-12 van aangeboren Toxines of IL-6 chronische ontstekingen van Urinewegen, Darm, Luchtwegen, Longaantasting enz via Milieuvervuiling van Nevelvocht via Zuurstofhouden Levens voorwaardelijkstoffen, Bacteriën de DNA- dochtercellen slecht functioneren bij opvolgende Generatie. De nieuwe Laboratorium Onderzoeken zie je ook dat het Milieuleefomgeving het organismen negatief kenmerken na voren komen als toekomstige Tumoren in allerlei Infectievirussen, welke al tijdens de Geboorte aanwezig zijn. Waarbij negatieve organisme beïnvloeden Chromosomen als defecte Ontstekingsreactie van verhoogde Immuunstoffen TH- Cellen, welke Vaatvliesziekte in Oogziektes al op jonge leeftijd, onder de 10 jaar besmet zijn met Toxines Ontstekings in allerlei Pathogene Infectievirus van Urinewegen, Darmflora, Luchtwegen, Longen aantast in sterke aanwijzingen via Aneuploidy als toekomstige Kankers binnen de Cel Mitose, bij opvolgende Generaties. Celdeling kan al tijdens Zwangerschap ontstaan via de Cel-Mitose bij de opvolgende Generatie afwijkende chromosomen door zeer negatieve Ecologische Milieu Pathogenese Leefomgeving Organismen van vervuiling via Nevelvocht in de begin periode van zwangerschap aantast. Die Infectie Pathogenese Bacteriën, Giftoxines welke hecht aan het micro-organismen tot verhoogde Cluster Cytokinen Interleukinen die wijze tot Kankers, Reumatische artritus, Oogaandoening in Cognitief Neuro Psychische Stres stoornissen bij Miljoenen Burgers Gezondheid Gedragsproblemen- in Urine Infectievirussen, veelal de eerste klachten zijn dankzij de MERS-SARS Cluster Micro-Nevelvocht Milieuvervuiling in Nederland op grote schaal Milieubeleid via de Regering de Rechtsgrondslagen ART: 235 inzake Europese beleid Overtreed alle Wetgeving binnen de Volksgezondheid aangaande het EU-Milieubeleid. Door meer kennis in Erfelijke Multifactoriële als Dementie, Hart-en Vaatziekte, Suikerziekte, diverse soorten Kankers, Dementie, Alzheimer, Parkinson, Defecte Zwagerschappen of I Q welke erfelijke componenten hebben welke en verschillende vormen inzicht vooraf van groot Maatschappelijk belang is, om vroegtijdig inzicht te verkrijgen in het ontstaan van de Ziekte. Maar ook Milieu Vervuilde Pathogene omgeving welke zich Nestelen als vreemd DNA aandoeningen als Retrovirussen bij de opvolgende Generatie nu na vorenkomt. Zo zie je vele Zwangerschappen met afwijkende Retrovirussen welke allerlei Genetische Gen schade aanrichten via Virale Dierlijke Besmetting.  De Milieuvervuiling is blokkeren miljoenen Burgers in Nederland al bij IL-12 of IFN van aangeboren of innate afweersysteem welke de Foetus aantasten dankzij de Overheid via Ecologische Ecocide vanuit Nevelvocht van Milieuoppervlaktes het menselijke Genoom wordt beschadigd.
Info@epn-epm.nl

 

Fijnstof, Nevelvocht, Luchtvervuiling, Virussen bij Pasgeborenen zeer schadelijk.

Fijnstofconcentraties bij meerdere Pathogene Bacteriën of Giftigstoffen PCB =  Polychloorbiphenylen watervervuiling via Nevelvocht Luchtvervuiling is een zeer Laag Geboorte Gewicht welke na de toekomst een slechtere Gezondheid van Kinderen veroorzaakt. Vele lozing via Zuiveringsslib veroorzaakt , Nevelvocht Zoönose Bacteriën Infectievirussen via besmette Dieren via Slijmvlies of  Muggenbeten, Steken zie je de virusinfectie die zich voortplanten via levende cellen van slijmvlies bacteriën, bloedstoffen die degelijke virussen tot ziektes verwerken tot knokkelkoorts, gele koorts enz nieuwe epidemieën ontstaan van Pathogene Bacteriën Ziekteverwekkers, welke door allerlei kleine dieren als Muggen- Malaria, Hepatitis C, Wormpjes- Elefantiasis huidziekte. Welke via Pathogenese Polio Bacterie Infectievirusziekteverwekkers via besmette dieren worden overgebracht na Foetus, Kinderen, zie je na verloop van tijd extreem toenemen. Dit tot allerlei Pathogenen Bacteriën & Nevelvocht, Gifstoffen Voeding besmet, Gifstoffen via Toxines Kankers verwerkende stoffen welke in het micro – organismen bij onder  Kinderen tot 20 jaar veel voorkomen met een Slechtere Neurologische Gezondheid hebben. Dit veelal Laaggewicht of extreem overgewicht, Kortademigheid, Ontstekingen door Lucht- Nevelvervuiling , Bacteriën, Fijnstof, Zuurstofradicalen Longinfecties, Huidaandoeningen tot acute Ontstekingsreacties, Urine infecties, Schimmels. Welke tot diverse schadelijk moleculen Toxines Kankers via plaatselijke Nevel Milieuvervuiling of Luchtverontreiniging van Nevelvocht Bacteriën, Fijnstof enz. Het opzettelijk besmetten via Botulinustoxine, Bodemvervuiling of Wateroppervlaktes  via Overheid van Pathogenese Bacteriën Ecologische Milieuvervuiling van acute Zuurstofradicalen Ontstekings effecten inademen via Nevelvocht Bacteriën, Fijnstof enz via Biologische Genetische technieken op grote schaal giftige stoffen aanmaken via omgevingsvervuiling. Zo als organisch, endotoxine- en gas stikstofoxide al op zeer jonge leeftijd een invasief lobulair carcinoom van Tumorgroei na voren komt. Dit door afwijkende Luchtwegen vervuiling van Epigenetische Micro Methylmoleculen kenmerken. Zijn voor afwijkende RNA- Genen via actief HIF-eiwit Tumorcellijnen via Milieu Negatieve Leefomgeving, slechtere Gezondheid leidt tot meer Celdelende Mitose signaleringsroutes tot defecte erfelijk materiaal. Waarbij het hele organismen negatief wordt beïnvloed al tijdens zwangerschap of op jonge leeftijd. Bij Negatieve Milieuomgeving of Vervuilde Voedingsgedrag van Leefgewoontes zie je al vroegtijdig een negatieve organismen beïnvloeding van een aantal Chromosomen. Welke een belangrijke kenmerk geeft na toekomstige Tumoren, Ontstekingen, Zwellingen, Infecties via Dioxine op waterbodem nog veel voorkomt, welke direct bijdraagt aan het ontstaan van diverse oestrogenen Kankers, Neurologische verstoorde Hersencellen- en negatieve werking van het Vaatstelsel met alle Maatschappelijk problemen die na voren komen vooral op jonge leeftijd. Bij EU Laboratorium onderzoek blijkt nieuwe mogelijkheden na voren komen van Eiwitmitose aanpassing om fouten Cellen MPS1 mitose te beïnvloeden via nieuwe Medicatie & Targetsmix in de nabije toekomst.
Info@epn-epm.nl

 

Overheid Ecologische Milieuvervuiling van Afwijkende Bacteriën IL-12 of IFN.  

Indien Epigenetische Menselijke Gevoeligheid is aangetast door Pathogene Slijmvlies Bacteriën, Toxines waarbij het innate afweersysteem toekomstige Micro-Tumoren als Kanker aangeeft, maar ook E4E4 als toekomstige Alzheimer via Targets Test te Identificeren, valideren en proberen te beïnvloeden. Dit via het Menselijke Genoom-en Menselijke werking van Hersenen, Spieren afwijkende Epigenetische Gevoelsleven weergeeft van Genetische afweersysteem. Welke is aangetast via Ecologische Milieu van diverse Cytokines, Infectieziekte als Urine Infectie, Longinfectie, Slijmvliesaantasting, Darm van E-coli Bacteriën welke mede zich nogal hecht als ontlasting slijmvlies aan de plasbuis van de Urinewegen. Slijmvliesontlasting besmetting ligt bij Vrouwen in Mannen op 1 Miljoen Burgers Plasbuisbesmetting in Nederland. Indien blaasontsteking steeds terug keert komt op termijn Nierbekkenontsteking door slijmvliesontlasting bacteriën wegens dat de plasbuis heel dicht bij elkaar ligt in komen veelal steeds weer terug. Indien je ook met open zwemwater in contact komt welke via openwaterverbindingen hebben hebje veel meer kans op Pathogenese Eiwit Bacteriën welke diverse Toxines Kankers veroorzaken enz op termijn veroorzaakt. Indien je inzicht hebt in het ontstaan van Ziektes, heb je ook het fundament om voort te bouwen zonder aan symptoombestrijding te doe, om aan adequate behandeling te werken. Bij Zwangerschap moet je voorzichtig zijn in niet in openwateroppervlaktes komen in zo min mogelijk met Nevelvocht, Fijnstof in aanraking komen wegens IL-7 of IL-6 welke een afwijkende Bacteriën IL-12 of IFN die het aangeboren of het innate afweersysteem na buiten afgeeft in de toekomstige Foetus (Baby) Neurologisch aantast voor levenslang. Bij zwangerschap is altijd uitkijken in welke Vervuilde Milieuleefomgeving  je beweegt wegens Nevelvocht Bacteriën Slijmvliesaantasting het risico op Fijnstof vermenging van allerlei Bacteriën welke je niet kan inschatten op de Genetische impact zal kunnen hebben op de zwangerschap op den duur- in na de zwangerschap. Hierbij verneem je zelf hoe je wordt geconfronteerd met allerlei Toxines IL-7 Interleukinen of IL-6 Kankers Cytokines het afweersysteem na buiten afgeeft tijdens de zwangerschap periode klachten.
Info@epn-epm.nl

 

EU- Gemeenschappelijk Milieubeleid Rechtsgrondslagen tot Stille Genocide. 

Sinds 1987 zijn er preventieve strategie van Milieubescherming tot een Economische Sociale Politiek verantwoordelijkheid te maken inzake de Volksgezondheid strategie. Het blijkt dat Nederland geen verbetering of scherpe controle heeft ingevoerd op EU-richtlijnen welke door de Lid- Staten zijn vastgesteld in ART:100 en ART:235 van het EEG-Verdrag 235 inzake de Milieubescherming. Nu zit Nederland met 4,5 Miljoen Burgers met allerlei Pathogenese Bacteriën, Toxines Kankers, Infectieziektes in 56 andere Ernstige ziekten enz, wegens dat de Milieubepalingen niet zijn nagekomen inzake ART:130 R tot T. Waarbij schade aan Milieu moet voorkomen worden en dat de Vervuilde bron zo snel mogelijk moet aangepakt worden. Daarnaast staat de “Bevuiler betaalt” in dit geval de Overheid die duizenden Stortplaatsen heeft gecreëerd  als stille Genocide in moet ook nu de kosten voor Zorgpremie en ook verplicht de eigen risico van de Gezondheidszorg welke door doelbewuste Milieuvervuiling de gehele Volksgezondheid is aangetast door de Overheid zelf met hun Stortvervuiling van Ziekende Verwekkende Kankers of Rubberkorrel van kunstgrasvelden welke op termijn ook Darmkanker, Longkankers veroorzaken Pathogene Bacteriën. Ouders horen hun Kinderen niet op deze velden toe te laten. Nederland heeft in1986 Milieubewuste enquête gehouden inzake opdracht EU opinie. Hierbij was 63 % besmet met Darmvervuiling verhindert een goede vertering en absorptie van voedingstoffen in kan allerlei Longinfectie ziektekiemen, gifstoffen verspreiden, welke leiden tot Cytokines Ontstekingsprocessen van vrije Radicale diverse Kankers. Dit door Pathogene Bacteriën Clusters die via Zoönose vanaf Dieren tot overdracht na Burgers via Coxiella burnetti. Pathogene Type: Grootcellig of Kleincellige Type Bacteriën zich afgelopen 50 jaren versnelt hebben verspreidt wegens Ecologische Milieu Vervuiling via Overheid en overvloed gebruik. Waarbij regelrecht op grote schaal misbruik van Genetische informatie tests onttrokken DNA- sequenties van personen worden gemaakt zonder toestemming rond de privacy in Arbeidssituatie rond zogenaamde Biocollecties. Hierbij de Menselijke Genoom verder heeft besmet in het volledige DNA na overdracht Genen in zich vrij verspreiden van Cytokines tot Dodelijke Kankers, Virus- Ontstekingsreacties, welke de eerste aanleg veelal Urine Infectie, Darmflora, Huidaandoeningen, PVL Long- Infecties van Cytokines Ontstekingen aangeeft enz. De vele misbruik van Genetische informatie  van Sollicitanten, om zo kunnen inschatten of deze personen risico lopen op langdurige ziek worden of Arbeidsongeschikt. Dit van Vrije Radicale Cytokines Ontstekingsprocessen tot productie Inflammatoire Cytokines Kankers. Overactiviteiten verbindt zich met E- Dierlijke Mestcellen in er ontstaat Cel- Cytokine Ontstekingsreacties- en Cel Eicosanoïden van Chronische Ontstekings via Milieuvervuiling Omgeving via Nevelvocht Inademen, lijdt al tot Cytokines IL-12 of IFN van verzwakt afweersysteem tijdens de zwagerschap van zuurstofbeschadiging.
Info@epn-epm.nl

 

Toenemende Maag, Darm, Lever, Borst, Kankers, Longkanker enz van allerlei vorm.

Dankzij de stille Pathogenese Bacteriën  als Ecologische Milieuvervuiling Genocide. De routes zal komende Tientallen jaren Kankers extreem toenemen doordat Menselijke Lichaam met miljoenen Negatieve Cellen zijn gegroepeerd via defecte functie- en vormen van weefsel Pathogenese Bacteriën clusters aantasting. De afgelopen 25 jaar allerlei onderzoeken gedaan via de Globaliserende samenwerking in de verschillende weefselstructuur als beenmerg, spierweefsel, botweefsel en organen hart, lever, nieren darmen, ogen, ADHD biologische alsmede psychosociale oorzaken heeft enz. Waarbij Cellen zich delen tweeën in kopiëren zichzelf. Het delen van Cellen is nodig omdat weefsel zoals huid, bloed alleen maar kunnen functioneren indien ze zich constant kunnen vernieuwen in een schone omgeving, door het vervangen nieuwe bloed enz. Indien je Gezond bent onder normale omstandigheden wordt Celdeling zeer nauwkeurig geregeld, zonder problemen vanuit Ecologische Milieuvervuiling van het Wateroppervlaktes, welke door der Staat der Nederlander de afgelopen 50 jaar vele Geheim Kweken Pathogenese Bacteriën Infecties hebben verspreidt via Afvaldumping om zoveel mogelijk Burgers zo snel mogelijk te ruimen. Hierbij treden allerlei ongecontroleerd vermenigvuldiging in Klitten, Eiwitverkleving de nieuwe cellen aan elkaar- en vormen kluiten cellen. Waarbij gezwellen ontstaan als Tumoren, waarbij organen de weefsel er omheen groeit. Indien de Tumor zich verdringt in het lichaamsweefsel of via sliertjes er doorheen groeien zijn het meer als 50 kwaadaardige Tumoren als Cytokines IL- 7 of Darmkanker via Chromosoom- 18. Bij Borstkanker Chromosoom- 17, genen 39.  Borstkanker BRCA- 2, chromosoom 13912 of  losse Borstumor-139, gen 37. Bij Mannen; P.53, HIF-1a en CCND1 progesteronreceptor welke zich veelal in de praktijk vroegtijdig variaties van Genetische kenmerken optimale HPAI Pathogenese Slijmvlies Bacteriën aanwezig zijn al ver voordat de Cellen werden geïnfecteerd door bindweefsel verkleving van klachten. Onder normale omstandigheden wordt het proces van celdeling nauwkeurig geregeld. Maar indien overbelaste Pathogenese Bacteriën, Infecties optreed blijken storingen van nieuwe Cellen zich dan ongecontroleerd vermenigvuldigen in klitten de nieuwe cellen samen als vormende klontjes Eiwit bacteriën ontstaat een gezwel, ontstekingen ofwel op iets langere termijn een tumor. Indien de Tumor binnen een orgaan blijft waarin het groeit en het weefsel er omheen niet wordt vernietigd is het een goedaardige als je Immuunsysteem goed is. Bij een defecte Afweersysteem verdringt zo’n Tumor echter het gezonde lichaamsweefsel of groeit via sliertjes door allerlei organen enz, dan is het een kwaadaardige Tumor welke zich in het lichaam verspreidt. Veelal blijkt dat Tumorcellen zich losmaken in contact komen met omringende Cellen in zich via Bloed- of Lymfevaten enz op andere plaatsen in het lichaam zich verder verspreiden als groepsuitzaaiingen na organen in via Urinewegen of Darmkanaal Ontlasting hebben vaak afwijkende vorm- en functioneren alsmede Cytokines-ontsteking processen van allerlei groep afwijkende ziekteverschijnselen, welke je in begin stadium via Urinewegen of Darm afwijkende Ontlasting klachten geeft. Hierbij wordt de ziekte Kanker genoemd na de plaats waar het is begonnen, want er zijn meer dan 50 soorten kankers, waar de verschillen onderling heel groot zijn. Wel komen/zijn er nieuwe Clusters Medicatie of Targets Mix via Globaliserende samenwerking. Waarbij een Tweedeling is veroorzaakt door de Farmaceutische Industrie  Ziektes die geen winst kunnen behalen negeren ze Patiënten die het niet op jaarbasis 70.000 Euro kunnen betalen.
Info@epn-epm.nl

 

Industriële Milieu-Lucht, Watervervuiling & Gezondheidsproblemen.

Bij EEA Laboratorium onderzoek blijkt Miljoenen Burgers jaarlijks Gezondheidsproblemen zich te uiten in de vorm van overactief  Eiwitten invasief lobulair carcinoom van Tumorgroei tot vroegtijdige sterfgevallen. Aangaan de EU Milieuonderzoek inzake de Gezondheidsschade blijken al op jonge leeftijd Tumorcellijnen vroegtijdig Erfelijkheid in kaart kan worden gebracht van een negatieve energiemetabolisme tot een  Epigenetische negatieve gevoelsleven. Binnen de Globalisering is een enorme toename op verschillende vakgebieden door wederzijdse bevruchting tussen Hightech kennisgebieden inzake IT, Moleculaire Biologie, Genetica, Genomics- en proteomics voltrekt zich een grote Genetische revolutie van allerlei kruisbestuiving van overleg op verschillende processen van allerlei aandoeningen in kaart te brengen. Binnen deze kennisgebieden kunnen we het Menselijk Genoom in kaart brengen hoe bepaalde functie van Genen of een open samenspel hebben met het DNA-sequentie en de bepaalde eigenschappen van ziektes ontstaan of bepaalde eigen et-cetera in het Menselijke Genoom. Waarbij DNA defecten opdrachten en een ziekt opdracht uitvoert over de bepaalde functies via bepaalde Genen tot uiting brengen bij een volgende Infectievirus enz overdracht geeft aan bepaalde eiwitten, welke de ziekte vervolgens realiseert via de Moleculaire Biologie. DNA werkt op een bepaalde opdracht via eiwitten welke worden gecodeerd in diverse processen functies die ze bekleden in verschillende cellen beïnvloeden of een “afwijkende Gen” produceren welke een Ziekte veroorzaken via aantal tussen stappen een afwijkende Gen ontstaat via in een volgende overbelaste DNA schadelijke Eiwitten aanmaakt in codeert een defect Eiwitmolecuul met alle gevolgen. Waarin het Menselijke gedrag veranderd alsmede overtollige Oestrogenen Lipide Vet Erosie ophoping welke leiden tot allerlei Blaaskanker, Tumoren, Borstkankers door oestrogeen productie van Gezondheidsschade. Bij 10 % Overgewicht geeft al klachten als Reuma-achtige Spier, Zenuwdoeningen via Nekwervels, Rugwervels verstoring als Reumatoïden artritis, Gewrichtsontstekingen of Artrose als kraakbeen van gewricht slijtage bij de botuiteinden welke uitgroeien tot uitstekels als reumatische gewrichtsaandoeningen welke grote invloed hebben op spierweefsel, gewrichten hierbij Massage toepassen om Lipide Vetophoping, Erosie om spieren te vrijwaren van verkleving via massage techniek in vloeibare Targetsmix aangepast op individuele basis. Ook in Nederland blijkt op grote schaal Milieuvervuiling zijn veroorzaakt door der Staat Der Nederlander c.q. Provincies & Gemeenten door allerlei Vuil te dumpen in de Bodem of binnen Nieuwbouwwijken met alle gevolgen. De problemen voor Volksgezondheid door overtollige Tumor Oestrogenen productie van actief HIF-eiwit Tumorcel lijnen niet vroegtijdig ingegrepen in de Voedingvervuiling. Welke vroegtijdig te lokaliseren was bij de energiemetabolisme verandering in het dagelijkse leven aantasten tot overtollige Lipide Vet Oestrogenen, welke snel leiden na allerlei Kankers, Urine infecties c.q. Borstkanker, Moeheid. Ook bij Ouderen boven 50 jaar zie je snelle Kankers toenemen vooral Borstkanker door Oestrogeen productie via Eierstokkanker wordt overgenomen in zeer snelle Borstkanker veroorzaakt in de Menopauze. Ook een voorbeeld is  defect Tumorsuppressorgen op Chromosoom- 18 wat wil zeggen al op zeer jonge leeftijd vastgesteld worden van aanleg tot Darmkanker welke eventueel bescherming kan bieden bij een bepaalt dieet aanpassing. Bij vele toekomstige Kankers kan al zeer vroegtijdig worden gelokaliseerd via Pathogene Parasitaire Infectie Bacteriën Clustering van Ontstekingsziektes of samenspel van Urine Infectie via Nevelvocht Toxines Slijmvlies Bacteriën wordt ingeadempt. Dit vanuit Leefomgeving Nevelvocht Milieuvervuiling Toxines, Diergelijke Virale Nevelvocht geeft Ademhalingsproblemen, Spierstijfheid, Slijmvliesinfectie, Huidaantasting-kankers, Vermoeidheid, Urine infectie, Darminfectie , Eierstokkanker – en Borstkanker, Neurologische aandoeningen door slechts functioneren via Cellenvervuiling. Hierbij ontstaat al vroegtijdig allerlei progressieve Ontstekingsziektes als Tumoren, Schildklierklachten, Longfibrose, Longkanker, Hartklachten, Zenuwstelsel aantasting, Urineklachten enz. Nieuwe inzichten in de Globaliserende Gezondheidsrisico’s is mogelijk om vroegtijdig via nieuwe Hightech Technologische via Bio – Techniek toepassingen van voedingstechniek aanpassingen om de toepassing individuele aanpassing merkbaar op individuele basis Genezing mogelijk te maken.
Info@epn-epm.nl

 

Mondiale ICT Netwerken van HIV-HPV- SOA enz Vrij Registreren bij EPM.

De afgelopen 25 jaar hebben we aandacht geschonken aan diverse SOA- HIV via onlin bewerking zonder openbaarheid aan derden verstrekken. Waarbij we via Globalisering diverse ICT-Platforms inzake de vele Oneigenlijk gebruik van Genetische Informatie misbruik inzake Arbeidskeuringomstandigheden van misleidende Genetische screening om kwetsbare Burgers,net als Verzekeringen enz op grote schaal misbruik wordt gemaakt van Medische handelingen. Ook op vele werkplaatsen is het een taboe om over HIV-SOA op de werkvloer los te laten, daarom een eigen EU- code voor deze doelgroepen ingesteld sinds 2010. We kregen allerlei informatie van overdragende slijmvlies, bloed, vaginale vocht, sperma, anus, penis, vagina infectie in de mond hoeken van toekomstige cytokines kankers na voren via geslachtsgemeen, waarbij allerlei Infectieziektes, Cytokines zich openbaarde. Ook bleek in der loop der tijd dat er ook nog vele mogelijkheden waren van overdraagbare infectieziektes als gevolg van tatoeage, piercing, naalden, spuiten of andere attributen die al door andere werden gebruikt in bemset waren. Ook blijkt bij nogal vele Vrouwen tijden de zwangerschap de Hiv, Syflis, Hepatitis B worden overgedragen op de toekomstige Baby. Ook een SOA krijgje maar niet zo als je uit een koptje drink van een ander of een hoestbui of vieze WC- bril. Veelal verneem je zelf eerst niks van klachten als Man zijnde, maar na einige tijd vernemen Vrouwen wel veel sneller dat ze een HPV hebben is te merken aan de geslachtsdelen in even later aan de mond, ogen, anus of extreem vermoeiheid. Hepatitis B uitzich in de eerste plaats als vermoeidheid, koorts, misselijkheid en HIV-HPV infectie lijkt in begin fase op een banale Griepuitstraling die maar niet wegwil. Veelal afscheiding uit de penis, vagina of anus met vele jeuk achtige klachten in smerige reuk door de afscheiding. Ook kunnen zich blaasjes, wratjes op termijn op de penis,vagina of mondhoeken zich ontplooien, bij vrijen bloedverlies, onderbuikpijn, gezwollen klieren, pijn in de ballen enz. Veelal weet je zelf al wel waardoor de klachten zich verergen in je na de Huisarts zal kunnen gaan voor behandeling nodig ook al zijn de klachten tijdelijk verdwijnen. HPV-Infectie in de Hiv-test via huisarts laten onderzoeken.
Info@epn-epm.nl

 

Genitale Besmetting via Wratten op Geslachtsdelen, Mondhoeken enz.

Het blijkt de afgelopen 10 jaar veelvoorkomende Seksueel Overdraagbare Infectie bij Jongeneren Burgers onder de 30 jaar explosief toenemen. De Wrat uitgroeisel van de huid is veelal onvoldoende Hygienische aanpak, waarbij de HPV = Humaan Papillomavirus diverse Virusinfecties zorgen voor verschillende Wratten aanleg op alle delen van het lichaam. Ook de omgeving kunnen besmet raken via direct slijmvlies contact van deurklink, gebruikte handdoeken in groepsverband enz. Besmetting kan lang onderweg, maar kan ook zo weer weg zijn indien het lichaam afweerstoffen vormt tegen het Infectievirus TM. Burgers met een verzwakt afweersysteem zijn veel gevoelige Genitale Micro Wratten in verspreiding wegens geen voldoende aangepast hygiënische maatregelen zoveel mogelijk te voorkomen. Wratten komen veel vaker voor op de geslachtsdelen  als overdraagbare Infectie SOA Condylonen. 1 op de 90 seksueel actieve persoon is drager van Wratten op geslachtsdelen van type HPV-6 & HPV-11. De besmetting vindt plaats via Condylomen welke de infectievirus van de ene op de andere overgaat in alle richtingen. Waarbij de Condylomata acuminata zeer besmettelijk is al via Huidcontact zonder eventueel seks te hebben. Welke aanraking ook op seksuele vlak blijkt besmetting van HPV voordurend nieuwe Virusinfectie veroorzaken bij beide Partners elkaar kunnen besmetten. Bij Vrouwen blijkt dat het Virus alsnog jaren aanhouden voordat je echt kan vaststellen of er macroscopische letsels aanwezig is in de Infectievirus kan registreren aan de bron van besmetting. Bij Humaan Papiloma Virus – HPV worden pas na maanden later wratachtige woekeringen zichbaar, terwijl er vele jeuk aanwezig van Pathogene bacterien. De Kruisbestuiving Infectievirus groeit via de huidcellen- en slijmvliescellen, schimmels zodat er micro- wratjes verhevenheden ontstaan. Bij Vrouwen zie je allerlei verplaatsing via Vaginaal wrattenvirus op warmevochtige plekken Jeuk, Schimmels zich verpreidt zich vanuit de schaamtreek tot bij voeten, zeer lichte waterwratjes, genitale wratten, anuswratten, onvruchtbaarheid, huidkankers, bekkenklachten enz via Mesopotamie Pathogenen Bacterien, Toxines via Slijmvlies Mutaties van nieuwe opkomende Infectieziekteverwekkers als  Zoönosen, Q- Koorts als Pathogene Bacteriëen van Dierlijke Besmette vanuit Dierlijke Omgeving overslaan bij seksuele handelingen na de Mens. De Bacteriën Clusters leidt tot Uitbraken van Clusters Infectie Virussen tot levende diverse cellen zich over het hele lichaam kan verspreiden mede via verschillende HPV- Virus. Het probleem is dat pas maanden na Schimmelbesmetting, Jeukaantasting een woekering van huidiritatie plaatsvindt van Virusinfectie van Huid-en slijmvliescellen via wratachtige woekeringen, schimmels welke jeuk of pijnklachten veroorzaken in eerste instantie. Ook bij Mannen doen zich wratjes voor binnen de voorhuid tussen eikel en de schaft van de penis. Het achter uittrekken van de voorhuid lijkt het net of er schimmel zit maar zijn micro-wratjes. De gehele Genitale Infectievirus HPV-6 & HPV-11 kunnen op termijn allerlei Ontstekingen veroorzaken tot Celdelling plaatsvindt als afwijkend afweersysteem is er een oplossing Laserbehandeling via Arts.
Info@epn-epm.nl

 

Overdraagbare Aandoeningen Chamydia blijft extreem stijgen EU.

Ook allerlei andere Slijmvlies SOA- Infectievirussen is het afgelopen jaar bij Vrouwen met 60 % gestegen in bij Mannen met 35 %. Bij het testen is Chlamydia het meest na voren gekomen in eerste instantie in ten Tweede Gonorroe bij Mannen tot pluminus 35 jaar. Bij Vrouwen blijkt dit veel minder te zijn in wordt nogal snel via biotica behandeld. Ook Syflis is een veel voorkomende stijging vanaf jaar 2015. Bij verschillende geinfecteerde seksuele handelingen zie je het vrijen zonder condoom- en veelal met meer sekspartners of via groepseks en partnerruil. Bij vrouwelijk clienten worden nogal veel Chlamydia in Gonorroe vastgesteld zonder dat ze er echt klachten van hebben, maar de infectieziekte wel verder verspreiden als Cytokines. Mannen blijken veel meer sekspartner te hebben in vrijen veelal zonder condoom tot de leeftijd 35 jaar, nadien gebruiken ze wel condoom na die leeftijd. Ook blijkt niet of je getrouwd bent dat het dan anders wordt als jongvolwassenen. Wel stijgt andere Infectieziektes zoals HIV per 5000 sreeningstesten vanuit derde landen. Ruim 23 % komt uit eigen land in de andere uit derde of uit de EU zelf. Ook seksuele contacten is extreem toegenomen bij Mannen,Vrouwen buiten hun eigen landgrenzen seksuele contacten hebben gehad met omringende landen. Waarbij de besmetting digiitaal in kaart is gebracht binnen de EU-Landen. Ook de HIV-infectie is toegenomen, mede de sterfgevallen van AIDS in diverse soorten Cytokines als kankers. Vele Burgers die verschillende Seksuele Contacten hebben kunnen zich beter vroegtijdig testen om risico van verspreiding te voorkomen of zelf er ten ondergaan. Ook de grensoverschrijdende seksuele handelingen hoort meer preventieve regelmatig gericht testbeleid mogelijk te maken, welke de afgelopen jaren is gedaalt in de hiv- virus met tien procenten maar toegenomen Infectievirus via Dieren die tot Mensen overgaan als H7N7 pluimvee als een Zoönosen Pest Infectievirussen als Pathogenese Vogelgriepvirus. Ook verschillende seksuele MSM nemen veelal meer risico door zeer extreem seksueel actief te zijn in allerlei hiv en overdraagbare  Soa aanwezig is.
Info@epn-epm.nl

 

Overdraagbare Seksuele Aandoeningen als Geslachtziekte nemen toe.

Veelal wordt SOA overdraagbare seksuele handeling via seksuele contact veroorzaakt. Er zijn praktische geen uitzonderingen via Handdoeken,Toiletbrillen of Gemeenschapelijk gebruik van zwemgelegenheden praktisch niet meer voor. Wel kan het via besmet bloed overdrag Seksueel overdraagbare aandoeningen zich vespreiden. De einige bescherming is tegen SOA condoom gebruik als èèn van de partner besmet is geraakt via derde persoon. Hierbij treden allerlei Herpes, Q-koorts Vogelgriep klachten als Dengue virus, Gele koorts, Ziekte Lyme of  na voren of wratjes. Welke voor jaren terug op jonge leeftijd via een relatie besmet is geraakt door derde. Indien het sinds kort een besmette SOA is de gene einige tijd ontrouw geweest aan eigen partner of nieuwe partner met deze confrontaties worden in beginfase geconfronteerd. Bij Chamydia komen veel voor bij Vrouwen die er geen last van hebben of geen weet in toch besmet zijn geraakt, blijkt op iest langere termijn dat ze onvruchtbaar zijn geworden zonder dat in eerste instantie hebben gemerkt besmet zijn geraakt met Chlamydia. Vele overdragend SOA wordt via vaginaal vocht, bloed, sperma overgedragen als je in contact komt tussen slijmvliezen onderander in de anus, penis, vagina en de mond of via Vaginale, Anale of Orale seks zonder condoom gebruik of beschadiging waarbij bloedingen ontstaan. Ook via onhyenische tatoeage of spiercing of naalden via drugs gebruik te spuiten waarbij allerlei Hiv, Syflis en Hepatitis B worden overgedragen. Ook vele kunnen tijdens de geboorte worden overgedragen op de Baby. Ook vele Infectievirus kunnen vrij worden overgedragen als slijmvlies afscheiding die besmet is met een infectievirus geeft veelal een branderig gevoel, ruiken anders bij Vrouwen mede ook bij Mannen, welke vaak een klein beetje plassen met een pijngevoel. Ook kunnen allerlei jeuk gevoel optreden of gezwollen klieren in de liezen, pijn in de onderbuik of bij het vrijen in vele waterige slijmvlies afvoerd.
Info@epn-epm.nl

 

Herpes Genitalis Type; 2 Besmetting via Seksuele OverdraagbareVirus.

Binnen de herpes heb je twee verschillende Herpes-Simplex Virus van het HSV 1 & 2. Bij Herpes genitalis zie je dat het de Huidaantast via simplex virus allerlei symptomen na voren komen via erg besmettelijke, seksueel overdraagbare aandoeningen welke te wijten kunnen zijn via infectie HSV type 1 of 2. Veelal tast het slijmvliezen van de genitale streek en het rectum aan via het overdragen gemeenschap of orale seks. Herpes type 1 is meest voorkomende Koortslip, Mondinfectie vooral de lippen, maar kunnen ook genitale Herpes veroorzake via de orale seks. Bij Herpes- simplex type 2 is verantwoordelijk voor genitale herpes welke pas actief wordt bij een verzwakt afweersysteem, dan ineens allerlei klachten na voren komen door bloederosie in bij anderen heeft antistoffen in het bloed tegen HSV-2. Bij vele zijn wel besmet door het HSV-2 Virus maar geen noemens waardig last hebben van blaasjes of zweertjes in toch wel besmettelijk zijn via overdracht na derden. Wel kunnen diverse virustypen de aanligggende omgrenzende huidcellen aantasten mede directe slijmvliezen als koortblaasjes veroorzaken HSV-type 2. En omgekeerde genitale herpes veroorzaken zonder dat je noemenswaardig last hoeft te hebben. Je ziet bij iemand die nooit is geinfecteerd een priomo-infectie met HSV-1 of een HSV-2 genitales herpes geinfecteerd. Bij de eerste episode welke zich uit als door blaasjes geinfecteerd met gevolg door Ulceraties = zweertjes die veelal gepaard gaan met brandige, pijngevoel, klachten bij het plassen in binnen 48 uur verschijnen er kleine blaasjes in treden nadien Neurologische klachten op van zenuwpijn, onzekerheid, hoofdpijn, diverse gevoelsstoornissen bij de onderste ledematen heupen, onderrug in urineretentie welke enkele weken kan duren maar verzacht spontaan,in blijft een sluimend aanwezig in het lichaam. Het probleem is dat de weerstand vermindert in extra daalt door oververmoeidheid, lamlenigheid in Pathogenen Bacterien, Zoonose Dierlijker Infecties, als Mutatie afwijkende  Retrovirussen die zich als vreemd DNA nestelen van alle afwijkende Mutaties Virussen binnen de Cellen vrij kunnen binnendringen tot allerlei  Infectieziekte Verwekkers.
Info@epn-epm.nl

 

Herpes Genitalis oplossen is zoveel mogelijk via symptomatisch maatregel.

De vele Huid en Slijmvlies beschadiging is het risico’s via transmissie van besmetslijmvlies van de huidvliezen, urine waarbij seksuele contact is af te raden wegens Herpes Genitalis explosief is toegenomen via besmettingoverdracht van Dieren na derden. Ook het gebruik van condooms geeft niet voldoen veiligheid aangaande overdracht van virale slijmvliestransmissie besmetting. Bij Burgers met een afgezwakte afweer is het risico van Herpetische infectievirus is de resistentie aciclover zeer verhoogd. Waarbij slijmvlies aantasting zal snel een medicatie antivirale middelen moeten worden gebruikt om de duur de symptomen in te dammen. Ook het Tamoneren met fysiologische oplossingen is een mogelijkheid en veel drinken om de Urine Infectie te verdunnen kunnen heel nutig zijn voor de afvoer van besmetting in een korte duur of lange duur hangt af van de frequentie in de ernst van besmetting in de psychische welzijn bevordering te activeren. De vele recidueve symptomatische behandelingen zieje steeds weer terug bij kortdurige behandeling methoden. Bij een langdurige antivirale episodische behandeling worden eerst allerlei symptomen in kaart gebracht de eerste halfjaar om zoveel mogelijk recidieven te voorkomen in de fysiek en Psychisch Welzijn te bevorderen van de client om Neurologische niet afdwalen van verminderede afweer is het risico van ernstige herpetische infecties virus zeer hoog wegens de afgezwakte afweersysteem, waarje vaak tegen aanloop vanuit omgeving Epigenetische gevoelsleven door de vele Neurologische pijn of Zenuwpijnen welke je niet onder controle kan krijgen. Zie ook bij bij zwangerschap dat het bij pasgeborene een specifieke aanpak vereist. Bij zwangerschap is het belangrijk dat symptomen van de neonatale herpes verminderen aangaande neurologische vele complicaties van infectie via de Genitalis Herpes worden geregistreerd via de vaginale slijmvliesbacterien, infecties overdraagbaar aandoeningen.
Info@epn-epm.nl

 

Pathogenese Genetische Afwijkingen via Blaas Urine, Kanker Bacteriën.

Het blijkt op grote schaal Ongewenste Urineverlies voorkomen via Besmet Nevelvocht, Voedsel, Pathogenen Bacteriën vanuit Vervuil Woonomgevingen. Bij onderzoek blijkt dat 25 % van Infectievirus veroorzaakt wordt door mengsels G11.4 en andere Norovirus veroorzaakt via Voedsel. Bepaalde Eiwit codeert het virale structurele VP-2 Norovirus welke wordt ingedeeld in plusminus 40 Genetische Clusters als genotypes van diverse routes welke worden overgedragen door Nevelvocht, Voedsel, Seks en Pathogenese Ecologische Milieuvervuiling van omgevingsfactoren overgedragen van persoon of omgevingsvervuiling van ongewenst urineverlies, blaasinfectie, blaaskanker of Baarmoederhalskanker na voren komen via bepaald Milieu Transmisseroute via Pathogenese Bacteriën of Toxineaerosol- Type F,G,E overdragende opzettelijke onnatuurlijke Bacteriële Ziekte besmette Voeding of Nevelvocht verspreiding. Ook allerlei andere Salmonella Infecties van specifieke bron vanuit Pathogene Besmette Norovirus via Genetische Genoom Virusaantasting. Van diverse Genetische Genotprofiele onderscheiden welke oorzaak van uitbraken tot overdrachtsvormen virus veroorzaakt te meten aan slijmvlies- en bacteriën die op moment aanwezig zijn welke een Mondiale probleem is. Het Pathogenese Voedsel kan toegeschreven worden aan het overdragende Norovirus voor 25 %. Binnen het EU-Netwerk is de Virus al bekend in de vorige eeuw met allerlei uitbreiding van virusinfecties, cytokines ontstekingen en aanverwante genoom diverse verschillen zijn binnen het Norovirus-Infectie zijn diverse Nationale verschillen van onderzoek aangaande Voedselvirus verspreiding extreem de afgelopen jaren toegenomen, welke via Test vrij toegankelijk is via Slijmvlies Pathogene Bacteriën. De vele nieuwe Clusters Epidemieën van Overwegende Milieustrategie van Pathogene Bacteriën & Toxines Milieuvervuiling leidt miljoenen Burgers in Nederland aan een afwijkende Volksgezondheid van allerlei Virus Infectieziektes in Kankers, Neurologische aandoeningen, Vogelpestvirus in de Moleculaire Microbiologie van ziekteverwekkers via Pathogenese van infecties van een innate defecte adaptieve afweersysteem, wegens de Ecologische Milieuvervuiling dankzij de Overheid van Vuilstorten of Vloeibare stoffen dumpen in de bodem, met alle toekomstige gevolgen de aankomende 100 jaar.
Info@epn-epm.nl

 

Pathogenese Besmettelijke Dierlijke Clusters Infectie Overdracht.

De vele Dierlijke Schurftbacterien van Huidaandoeningen tast de huid aan in veroorzaak over het hele lichaam Jeuk, Wondtjes van clusteringen via larven als nymfen vervellingen tot volwassen mijten uitgroeien in veroorzaken allerlei allergische reacties, welke erg besmettelijk zijn voor Gehandicapten, Kwetbare Ouderen, Bejaarden- en allerlei Instellingen die er mee worden geconfronteerd als stijgende jeuk symptomen, die dagelijks 24 uur actief kan zijn via de mijten of vochtbacterien. De Schurftmijten veroorzaakt vooral op vochtige zweetachtige plaatsen als lichaamsplooien jeukende bulten veroorzaken, over het gehele lichaam als Infectievirussen cluster ontstekingen, zweertjes, eczeem, galbulten welke via Vakantie periode zeer besmettelijk is in overgedragen wordt via Mens tot Mensen of Dieren als Pathogenese huidziekte infectievirus. Pathogenene besmetting via Dierlijke Infectie virussen welke bloedopzuigen in neten veroorzaken jeuk. Welke via het krabben vele irritatie weergeeft in ontstekingen van de Huid weergeeft, welke leidt tot Huidletsels van micro wondtjes of eczeem over de gehele huid Pathogene Infectievirus Hepatitis- C- virus veroorzaakt op termijn.  Miljoenen Nederlanders Burgers blijkt besmet te zijn met Chronische Infectievirus.Veelal wordt het tijdens de Vakantie doorgeven via besmet Toxines  Bloedbesmetting van Cluster Pathogenen Bacterien welke leidt na Levercirrose, besmetting tijdens de bevalling via bloedverlies of via Drugsgebruik of andere Verslaving risico.Waarbij Infectievirus bij fysiek contact al snel wordt overgebracht via Toxines Bloedbesmetting of gebruiksvoorwerpen van uitwisseling van niet ontmesting materiaal als injectienaalden, Tandenborstelts, Piescing, Tatoeage of dierlijke overdracht. 80 % wordt chronische drager van het Lever Infectievirus welke Leverkankers veroorzaken, verhoogde bloeddruk in allerlei andere afwijkingen Slijmvliezen van de MOND en  Metastaseert de regionale Lymfeklieren vaak in de Hals Virusinfectie op termijn Uitzaaingen.
Info@epn-epm.nl

 

EU-Nederland Niet voorbereid op Virale Micro Voedingbioterrosime.

Er bestaan grote verschillen inzake Virale Genetische Pathogene Micro-Cel Besmetting van Virale Clustersbacteriën van sluipende epidemie Eiwit- Virusziektes. De Leefstijl-gerelateerde  en Genetische Milieuvervuiling Omgeving blijkt een zeer hogere risico bij Vrouwen via genetische risicofactoren op Eierstokkanker. De clusters van Pathogene Bacterien via Nevelvocht Toxines Milieuvervuiling in Voedselvergiftigging welke Micro –organisme van Menselijk Genen op grote schaal aantasten. De Virale Micro Organisme veroorzaken allerlei Bio- Virus Infecties tot sluipende wijdverbreide dodelijk epidemie Bio- virale overdraagbare infecties van atypitische infecterende clusteringringen, welke dieren en Mensen besmetten op grote schaal via Ecologische Pathogene Milieuvervuiling. De vele oppervlakte wateren zijn zo besmet dat Nevelvocht, Fijnstofschilvers van inademen in uitademen of Vochtslijmvlies overdrag in de Cel Virus zichzelf verspreiden vanuit wateroppervlaktes. Miljoenen Burgers zijn al besmet binnen EU-NL welke het Immuunsysteem heeft aangetast als Eiwit- Infectie virus Clustering die de zenuwcellen verlammen. Dit net als bijvoorbeeld Serinzenuwgassen welk vanuit Ecologische Milieuvervuiling Pathogenese- APC Milieuvervuiling  als plakvormige Mutaties Eiwit-Erosieverklevingen van Chronische Infectie IL-12 of IL-6 systematische lage graad van Inflammatoire afwijkingen veroorzaakt. Waarbij Zenuwcellen worden aangetast als Pathogenese Bacterien welke als Cytokines Ontstekingsreacties binnen dringende atypitische Infectievirus die Mens en Dier dodelijk kan besmetten of ziekmakend zijn. De vooruitgang Biotechnologische creert nieuwe mogelijkheden van Genetische technieken van Ziekteverspreiders  die Giftigestoffen in het Micro- Organisme aanmaken als Genetische manipulatie via de Politiek.  Hierbij worden deze activiteiten mede door de Politiek gesubsidieerd via allerlei Ambtelijke Milieu Zwendelpraktijken via Nevelvocht verspreiding, Voedselbacterien verspreiding welke leidt tot dodelijke Infectieziektes. Globaliserende Infectieketen Eiwit Ziektes & Botulisme Bacterien, Miltvuur Bacterien die rechtstreeks Longen aantast, Pestbacillen via Lucht, Nevelvocht, Slijmvliesoverdracht besmetting in de bloedbaan op termijn dodelijke ziekte verspreidt. Het proces kan je beinvloeden om virusgeinfecteerde granzymen via cellen een stopceldeling produceren om de kankercellen verbinden met Targetsmix door de kerneiwit te inactiveren op een celdoodonafhankelijke manier de virus te knippen in het immuunsysteem activeren, zodat op natuurbasis de protases van Cytokines Kankercellen langzaam op te ruimen. Wanneer de Ziekteverwekkers binnenin het lichaamscellen leeft krijg je bij een goede Immuunsysteem dat witte bloedcellen in andere Immuuncellen in de aanval om zogeheten Cytotoxische T-Lymfocyten of Killer- T Cellen in de aanval tegen de geinfecteerde Cellen via brokjes Virusantigeen om zieke cellen op natuurwijze laten afvloeien via mede Targetmix op individuele basis aangepast,waarbij het Geheugen op de volgende aanval snelle reageren.
Info@epn-epm.nl

 

Campylobacter jejuni Darmbacteriën is de veroorzaker Darmkankers.

Het lijkt de belangrijkste Bacteriën te zijn welke via Voeding en Nevelvocht allerlei Darm- infecties veroorzaakt bij de Mens. Bij vele Voedsel blijkt besmet te zijn met Bacteriën die van Dieren afkomstig zijn in via Milieu Ecologische Bodemvervuiling de Voedselveiligheid in gevaar brengt door Pathogene Bacteriën en Oppervlakte Wateren Toxcines E-Lujovirus Infectie vanuit de Bodemvervuiling via Nevelvochtverdamping, Fijnstof allerlei ophoping Darminfecties veroorzaakt tot een dodelijk bacteriën Campylobacter-besmetting bij dieren in bodemvervuiling zich verspreidt binnen de Voeding consumptie. De Campylobacter jejune is de grootste veroorzaker van Darm infecties bij de mens die al zeer vroegtijdig kan worden waargenomen, maar helaas bij vele Burgers telaat wordt geregistreet als dodelijke Cytokine Ontstekings Ziekteverwekkers. Darmontstekingen komt voort uit besmette Pathogenese besmetting Voedselproducten die besmet zijn of Wateroppervlaktes die besmet zijn met Dierlijke afval cq mest in als Nevelvocht zich verspreidt over de omgeving. De Campylobateriën weet zich heel snel aan te passen in te overleven aan de omgeving. Burgers hebben darmklachten of diarree maar ook Longslijmvlies L- 2 Infectie via Nevelvocht vanuit Wateroppervlaktes welke overalgemeen besmet zijn de afgelopen jaren via Bodem Stortplaatsen allerlei afval gestort, welke verschillende klachten als Botulisme via Toxine de C.botulinum van wondinfectie via de leumen van darmen veroorzaakt, welke lijden tot darmkanker. Deze Bacteriën komen in de Bloedbaan terecht als Mutatie tot Neurologische afwijkingen als spieren verstoorde signaal overdracht, autonome zenuwstelsel aantasting, toxine in de bloed-liquor barrière met allerlei toekomstige Neurologische stoornissen en afwijkende bloedcellen, gevoelsstoornissen in fase van de besmetting.Waarbij je niet meer op hoogte blijft van gevoelsprikkels op lange termijn.  
info@epn-epm.nl

 

Informatica Ten Bescherming van Rechten van Fundamentele Individu.

Overwegende dat het, ten einde de democratische eenmaking van EU voort te zetten binnen Rechtsgrondslagen Artikel 100 van het EEG-Verdrag dat betrekking heeft op Digitalisering Harmonisatie van Wetgeving welke direct invloed hebben op de totstandbrenging of de werking van Digitale Gemeenschappelijk Vrije Marktwerking ART: 235 van het EEG-Verdrag met passen toegang op de Hervorming van een interne ruimte binnen eigen verantwoordelijkheid van Gemeenschappelijke Digitale Rechtssysteem welke is gebaseerd op eerbiediging van de Menselijke Waardigheid en de Grondrechten welke in 1989 zijn aangenomen waarop  de jurisprudentie van het Hof van Justitie van Europa Gemeenschappelijk verder zijn ontwikkeld tot bescherming van de Mens. Helaas ontbreekt er nog vele discussie inzake de Bescherming van Informatie van de Rechten van Individuele ICT Burgers inzake op de harmonisatie binnen wetgeving van passende maatregelingen  binnen Gemeenschap te verwezenlijken onder een eigen Digitale Wettelijke Beschermde Rechten van de Mens- Fundamentele Digitale Vrijheden- en de bestaande Internationale Grondrechten worden erkend in Grondwetten- en Wetten van de Lidstaten waarop Burgers tegen aanlopen. Is er geen bescherming tegen technische voortuitgang binnen Mondiale Dataverkeer van Europese tot bescherming individuele Satellieten Transmissietechniek. Tabel: GHz; code frequentie: 72738 raamgegeven kanaal 22.

info@epn-epm.nl

 

Gekoppelde Laser ICT Netwerk- Team EVAB Mondiaal.

KVK: 41019558.

Info- 10 – Oktober – 2017.

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.