EPN Facebook Infobulletin September 2017

1991    2017

INFO FACEBOOK – 9 September – 2017.

www.epn-epm.nl  Info@epn-epm.nl

 

 

Culturele en Sociale Gemeenschap Informatietechnologieën toepassing.
Binnen de omslag Cultuurvorming van Sociale samenwerkingsverbanden via de Rechtsgrondslagen ART; 139 – 155 van de Lome-1V overeenkomsten als bijlage xx11, xx1v, xxv. Binnen de Globaliserende ICT van de ACS-staten welke al jaren een negatieve vorm geeft inzake de open Solidariteit tussen de ICT- Fundamentele Gemeenschappen. EPM heeft al jaren via ART: 150 actieprogramma’s ontwikkeld van Vrije Menselijke ontplooiing voor deelneming aan techniek, voorlichting en communicatie overdracht binnen de ART:146. Binnen ART: 140, lid 2 art147, lid 2 vindt er technische overleg plaats van samenwerking via vastgestelde bepalingen en procedures alsmede in een Sociale Sectoren binnen Globaliserende ICT op het gebied van Rechten van de Mens. Dit heeft de Overeenkomst van een omvangrijke vernieuwing ondergaan. Waarbij je niet afhankelijk bent van één Lidstaat inzake ICT samenwerking van de ACS-EEG-samenwerking via ART: 5. Dit ARTIKEL verwijst na het beginselen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in na bepaalde regionale akkoorden. Menselijke Waardigheid van Informatietechnologie omvat het bijeenbrengen van Micro-elektronica- en Opto-elektronica in andere daarvan afhankelijk snelle ICT activiteit via IT-markten welke komende tijd domineren binnen toenemende tendens tot Fundamentele Integratie onderlinge verbinding van IT dit binnen Herijking Artikel 23 Universele Verklaring van Rechten van de Mens.
Info@epn-epm.nl

Herijking Fundamentele DNA Sleutelsegmenten via ICT-Technologieën.
De vele informatie bij Ouders van negatieve Trauma’s werken nog na op de volgende Generaties dankzij Epigenetische processen, waarbij Kinderen herinneringen van Ouders opslaan in welke veelal leidt tot de volgende Generatie van Angst, Depressiviteit- en vele afwijkende Gedragstoornissen welke Lichamelijke en Geestelijke gevolgen hebben bij de opvolgende Generaties. Bij Kinderen worden lichamelijk herineringen van ouders opgeslagen al tijdens de zwangerschap een posttraumatische stress aan Kind doorgegeven zonder dat Ouders het door hebben van Overerfbaar zijn van akelige herinnerigen die de nieuwe toekomstige Generaties meenemen van trauma,s uit het verleden. Ook blijkt bij onderzoek van nare behandelingen Kinderen bij opvolgende Generaties de aangeleerde angst overgeërfd via het doorgeven van gestreste Hersenen van bepaalde moleculen welke met het bloedcirculatie meestromen- en het erfelijke materiaal beschadigden via Epigenetische verschijnselen welke er voor zorg dat genen snel veranderen zonder mutatie van functie verandering van de Genetische Code. Vele Kinderen nemen de traumatiche gevolgen over zonder dat het DNA veranderdt, maar wel Genen in- en uitschakelen, waarna het lichaam zich anders gaat gedragen door de Epigenetische contacten vanuit de Vervuilde Milieuomgeving zich gaat herprogrammeren die voor slachttofers heel voelbaar zijn. Veelal zie je het Brein aaangetast van Psychische ziekten doorgeven via Epigenetische Postraumatieche Stres stoornissen vanuit de Ouders hun Negatieve Leefgewoontes of omgeving. Ook zie je dit bij Depressies, Verslaving, Angst, Stress, Eetstoornissen waarbij de Vader of Moeder ook Traumatische ervaringen hebben meegemaakt dit overdragen tot de Tweede Generatie. Het potentieel van Genoomonderzoek, waarbij Genetische Zieke-Genen via Higtech in kaart worden gebracht.
Info@epn-epm.nl

 

Foetus Schakelen via Micro- RNA Neurologische Brein Trauma’s over.
Waardoor het niet meer is af te lezen welke Eiwit eventueel de veroorzaker is van methylmoleculen patroon op het DNA in de zaadcellen. Het lichaam kan bepaalde Genen uitzetten door zeer kleine moleculen- merhyl- er aan hechten. Hierbij blokkeren ze de toegang tot de genen, zodat het lichaam de genetische code niet kan aflezen. Binnen het micro- RNA Moleculen kan het lichaam de Eiwitproductie stopzetten. Het Micro- RNA- zijn ook moleculen waarbij het lijf de eiwitproductie stopzetten. Micro- RNA hecht zich aan kopieen van DNA, RNA die worden opgeknipt en niet vertaald in eiwit. Binnen de Traumatische methylmoleculenpatroon op het Gen- Olfr 151-gen gaat traumatische ervaring koppelen in het Brein welke zeer merkbare effect oplevert bij jonge Kinderen voor aanleg van Obesitas via stuktjes kopie van het RNA van diverse varianten in het bloed tot traumatische angst miR-375 bij Baby’s –Kinderen tot in de tweede generatie. Binnen de open Globaliserende term informatie technologieën voor het bijeenbrengen van opslagverwerking- en overdracht van informatieverwerking in een gesloten  Globaliserende Fundamentele ICT-circuit is daar afhankelijk van moderne technologieen IT die zich snelst ontwikkeld op Volksgezondheid, Milieu, Voedingconsumptie, PTSS = Posttrouwmatische Stresstoornissen welke veelal bij de voorouders vandaan komen van traumatische Vrouwen tijdens de zwangerschap navoren komen bij de eerste in tweede nalatenschap, maar ook andere trauma’s hadden opgelopen in hun leven van toen. Het blijkt niet Erfelijk te zijn maar wel via Epigenetische kleine Methylmoleculen kenmerken hebben die niet overeenkomen met de gangbare Erfelijkheid. Voor dit reproductie zouden de in- en uitschakelings mechanismen moleculen maar ook stukjes RNA van een kopie van het DNA de boosdoener zijn van vele micro – RNA de genen zijn met vele verschillende varianten tijdens zwangerschap.
Info@epn-epm.nl

 

Angst, Trauma’s, Stress worden Tijdens Zwangerschap Overerfden.
Het blijkt bij onderzoek wanneer Ouders een Traumatische of Angst c.q. Depressief in hun leven hebben meegemaakt dit bij nadere Generaties overgaan, dankzij de Epigenetische processen waarmee de opvolgende Generatie met het verleden van Ouders blijven zitten, die het doorgeven. Vele Ouders hebben allerlei negatieve trauma’s meegemaakt in hun Leven welke ze onbewust doorgeven na de volgende Generatie de angstcomplexe overerfbaar zijn. Het blijkt als Ouders met veel spanning zitten of negatieve innerlijk problemen hebben meegemaakt blijkt ook de opvolgende Twee Generaties ook met willigkeurige mutaties zitten vanuit het verleden van de Ouders. Ook indien de ouders er nooit over hebben gepraat blijkt alsnog dat de genen zijn aangetast via de mutatie overdraagt aan de opvolgende Generatie. De vele negatieve herinneringen of angst wordt over geërfd in doorgegeven doordat de Hersenen te veel gestrest zijn van bepaalde moleculen aanmaken, welke Genetische Defecten geven via Eiwitcomplex met Bloedcirculatie mee stromen in het erfelijke materiaal zit verweven. Bij Bloederosie ophoping van Hersenen Stress tijdens de zwangerschap maakt de hersenen een bepaalde moleculen aan zogeheten Epigenetische verklevingen zorg er voor dat genen snel zonder mutatie van functie kunnen veranderen in de Genetische Code beschadigd op de Genetica in werkt als zeer laag op het DNA die genen aan in uit kan zetten. De veranderingen van Epigenetische verschijnselen vanuit traumatische of overgevoelige stress enz kan genen in-en uitschakelen, waarna het lichaam zich anders gaat gedragen tijdens de zwangerschap. Ook kan het zijn dat de Epigenetische mechanisme de Psychische Ziektes doorgeven als een posttraumatische stressstoornissen welke je als Kleinkind hebt verkregen op later leeftijd allerlei problemen geeft vele depressies, verslaving,  angst, eetstoornissen, overgewicht, longziekte, infectievirussen bij Kinderen onder de 5 jaar enz.
Info@epn-epm.nl

 

Europese Initiatieve op gebied van Ziektes aangenomen op 19-01-2011.
Gelet op Europese gebied van Neurologische ziektes- en andere vormen van bewustzijn van de grijzige massa van emmoties, taal en bewustzijn van eigen levensvormen van boven natuurlijke vermogens de meest opzienbarende inzichten van het spiegelneuronen, bepaalde zenuwcellen een andere leven kunnen geven. Dit van het inleven binnen de spiegelneuronen te misleiden waarbij het Brein het lichaamsbewegingen anders aanstuurt. Ook via de neuronen de zenuwsignalen activeren om specifieke hersencellen onbewust aan activiteiten patronen deelneemt waarbij hersencellen gelijkschakeling in grote lijnen identiek zijn. Het zintuigelijk Brein dat bewegingen registreet is veelal overbelast door Milieuvervuiling  Voedselrelaties van Pathogene Bacteriën, Giftoxines welke kleine Infectieziekteverwekkers van Kalkerosieaanzetting of Pathogene Bacterien, Toxines Bloedvaterosie welke veelal door Afvalstoffen vanaf de jaren 1960 allerlei Afvalstofen gestort in woonomgeving. Welke nu tot ontwikkeling komt in allerlei Patogene Bacterien,Toxines doorgeeft in indirecte organismen weergeeft in verspreidt onder bevolking van Neurologische aandoeningen, Kankers, Cytokines Ontstekingen, Huidklachten, Urineinfecties, Darmontsteking- en allerlei Virusinfecties vanuit Wateroppervlaktes via Nevelvocht ingeadempt of via Fijstof cq Meeldauw wordt ingeadempt. Waarbij diverse Hersengebieden organismen worden besmet als het Grijze stof gedeelte, maar ook de Hersenen Witte stof bekabeling de communicatie verstoord door Milieuvervuiling van Pathogene Bacterien & allerlei Toxines geinactiveerd als antistoffen welke tot Gedragsafwijkingen, Kankers, Infectievirussen enz zich voortplanten door toenemende Nevelvocht Pathogene Bacteriën contact tussen Mens in Dier de Menselijke Genoom aangetast via Milieuvervuiling welke een verlammende Immuunsysteem veroorzaakt. Dit binnen de Micro- Systemen van Toxines producerende verzwakt afweersysteem via Botulinustoxine de Zenuwcellen aantast in eerste instantie van afwijkende Voedsel gerelateerde Pathogene Bacterien welke ten eerste via Urine-Infectie, VRE- Darmklachten, Luchtwegen-Longinfectie, Cardiovaculaire afwijkingen na voren komt op iets langere termijn.
Info@epn-epm.nl

 

Opzettelijke Besmetting Botulinustoxine Ecologische Milieuvervuiling.
Miljoenen Burgers zijn geinfecteerd de afgelopen tiental jaren door Voeding Bodembacterie, Nevelvocht, Pathogene Eclogische Milieuvervuiling via Wateroppervlaktes. Waarbij een afdalende verlamming van Hersenzenuwen in Gevoelverlies ontstaan door het inademen van Nevelvocht Botulisme van een Toxineaerosol- type F, G, E van Politieke opzettelijke onnatuurlijke verspreiding van Pathogene Bacteriele Infectie ziekteverwekkers de afgelopen 50 jaar. Vele Vuislisbelten hebben hun Waterafvoer na de dichtsbijzinde Kanalen via een rioolbuis welke in stilte zijn aangelegd in de jaren 1970 met alle gevolgen van nu. Ook vele Dieren zijn besmet met de Influenza Griepachtige Infectievirus  mede zoogdieren, vogels via Milieuvervuiling van infectievirus ziekte onvoorspelbaar zijn geworden wegens omgevingsvervuiling van wateroppervlaktes. De Clusters epidemie van Pathogene Bacterien,Toxines enz van Infectieziekten worden door Voeding via Genetische varianten veroorzaakt. Bij Kleine Kinderen zie je Botulisme is een Voedselvergiftiging veroorzaakt door het thermoladebiele Neurotoxine van Clostridium binnen de Bloed-hersenbarriere, Zenuw, Spierenstelsel, Nekkrampen, Armen – Schouderspijnklachten en veelal dysfunctie van Ademspieren van het onderlichaam. Waarbij verlamming Ademspieren optreden tengevolge van Pathogenese Botulisme in aan verwante Micro Infectievierussen. De afvalstoffen verstoren de nachtritme welke we overdag inademen of via Voedingvervuiling voordtdurende strijd het Brein aantast van het wittestof in de communicatiecentrum van de Hersencentra verstoren. Dit wegens overbelasting van zenuwcellen, spiegel neuronen tot allerlei Sociale negatieve basis vermogens door overbelasting van de spiegelneuronen als fantoompijn, bloedingen, propjes ophoping van Atigeen Eiwitverklevingen. Welke mede leiden tot allerlei afwijkingen dankzij Ecologische Milieuvervuiling van Pathogene Bacterien, Gifstoffen tot genetische afwijkingen al tijdens zwangerschap. De vele stille Genocide van Medische Misleidende Handelen wordt nu omgeruild in een stille Euthanasie contructies van stigmatiserende maatschappelijke effecten bij Kwetsbare Burgers in 65 plusser die niet meer Economische deelnemen in op pensioen zijn. Vele Burgers worden vooraf via Medicaties & lange Wachtijden tot een uitzichtlose of ondraaglijk lijden gevormd tot stille  Genocide, waarbij nu moderen Euthanasie kan worden toegepast op grote schaal Burgers worden afgevoerd via Medische misleidende handelingen toegpast, ondernoemer Euthanasie.
Info@epn-epm.nl

 

Euthanasie Wetgeving leidt tot 1 miljoen Extra doden tot jaar 2025.
Nu de stille Genocide bij de Kwetsbare Burgers is ingetrokken tot vroegtijdige Stervenshulp- verlening, waarbij allerlei medicatie niks meer zegt of Zorghulpverlening van de baan is. De moderne Teroristische Euthanasiewet is een versoepeling om zo vroegtijdig te sterven onder de noemer van voltooid leven. Per jaar sterven ineens 200.000 Burgers extra wegens geen kwaliteit medicatie of individuele zorghulpverlening aangezien dat er zoals nu al een voltood leven wordt aangezien om Burgers zo snel mogelijk af te voeren na een snelle dood, welke niet meer toetsbaar is inzake kwaliteitzorghulpverlening of medische behandeling. Vele Kwetsbare Burgers hebben al een reikwijdte van Ecologische Milieuvervuiling van Luchtwegen infecties, IL- 7 Cytokines Kankers Ontstekingsprocessen, Voedingsvervuiling van allerlei Ziekteverwekkers welke doelbewust de afgelopen 50 jaar is veroorzaakt door Milieu vervuiling dumping. Waarbij kwetsbare Burgers al jaren worden geconfronteerd door het toe te passen op de Volksgezondheid. Waarbij steeds meer Stappelingsziektes van kwetsbaarheid doelbewust wordt veroorzaakt door Overheid via uitzichtloosheid in het doelbewust Burgers ondraaglijk laten lijden via Pathogenese Ecologische Milieuvervuiling van Nevelvocht inademen, Fijnstof of Pathogene Bacterien, Toxines die doelbewust via de Overheid verspreidt tot een modene Euthanasie ondraaglijk van toepassing machtsmisbruik van Dodelijke Cytokines in Infectieziektes verspreiding via de Politiek aangaande Ecologische Milieuvervuiling via Nevelvocht verspreiding enz. Welke via Strafrecht moeten worden veroordeelt zoals Regering, Provincies- en Gemeenten welke op grote schaal Volksgezondheid aantast via Voedingbesmetting vanaf de jaren 1960 vele Burgers besmet zijn met Cytokines Ontsteking tot Dodelijke Ziektes met voorbedachte raad vele Burgers vroegtijdig sterven. Dankzij de Overheid via Ecologische Pathogenese Bacterien, Toxines Milieuvervuiling van Kankers IL-7 Cytokines en Infectieziektes verspreiden als moderne Genocide.
Info@epn-epm.nl

 

KNMG Schuiven hun Verantwoordelijkheid van Euthanasie na Huisartsen.
De aankomende 5 jaar sterven 1 miljoen Burgers meer door de moderne Euthansiewetgeving als voltooid leven. Vele Burgers sterven nu vroegtijdig binnen misbeleid van leiddraad van Medische handelen die niet past binnen de bestaande Medische Palliatief Sedatie kan een Patient niet meer beslissen. De eigen keuze is niet meer mogelijk wegens de langdurige medicatie in wordt via doorgedachte Economische keuze gemaakt door derden als Euthanasie praktijken op Burgers versneld toegepast. Euthanasie is een individuele keuze die een Patiënt maakt in op schrift stelt- in niet zo even door een Arts enz, is geen Weloverwogen keuze. We worden al veroordeelde tijdens vele medicaties misleidend is bij kwetsbare Burgers in Ouderen. De case gevoeligheid van buikkrampen, misselijkheid, braken, diarree ontstaan via de Neurologische symptomatologie van voor afgaande Voedselgerelateerde Botulisme door contaminatie van het voedsel met allerlei andere bacteriele metabolieten, welke de lage luchtwegen direct aantast door sporen die in de darmen terecht komen. Bij Kinderen is de darmflora alsnog niet de eerste jaar volledig ontwikkeld zullen zich bij 98 % zich allerlei constipatie voordoen als voedselweigering, ademhalingsproblemen, hypersalivatie, huilen in een zwak in hoog geluid weergeven. Dit van aangetaste bovenste luchtwegen bij kleine kinderen door het Pathogene Botulisme of Toxines Ziekte- Besmetting. De afgelopen tientallen jaren is opzettelijke besmetting via Ecologische Milieuvervuiling door de Politiek veroorzaakt om in bij Nieuwbouwijken van zanduitgraving, het dempen van kanalen met allerlei afvalstoffen, welke na jaren pas actief worden als dodelijk IL-7 Cytokines Kankers, Infectieziektesverwekkers via Pathogenese Botulinustoxine via Voedselgerelateerd Botolisme- Toxines of Nevelvocht Inademen welke bij Zwangerschap aangeboren allerlei problemen weergeeft in bij Ouderen geld een zeer vroegtijdig hoger Lijdensweg of Sterftepercentage boven de 50 jaar wegens Milieuvervuiling door de Overheid veroorzaakt de afgelopen 50 jaar.
Info@epn-epm.nl

 

Genetische Ontwikkelingen van Genmodificatie Erfelijke Ziektes.
Het Genmodificatie in het ontrafelen Defecte Genen van Erfelijke ziekten te verwijderd worden, zoals Taaislijmvlies, HIV, Kankers, Longinfecties enz. Hierbij kan vele mogelijk heden behoren om ziekten met wortelende tak te verwijderen op termijn kunnen zich ook op grote schaal allerlei ongewenste lichamelijke- en geestelijke eigenschappen te elimineren binnen de bestaande Globaliserende ICT formule van Gezonde Cellen implanteren in Baarmoeder van de Vrouw. Ook vele methode van een defecte Gen van Bacteriën  Streptococcus pyogenes welke HIV- Kankers Eiwit erfelijk materiaal heel precies doorknipt. Binnen genetische instrumenten – xx DNA genetische materiaal worden de cellen geïnjecteerd met het DNA- sjabloon voor het beoogde resultaat, waarbij de machinerie zorgt in de cellen zelf voor repartiewerkzaamheden. Globaliserende Biochemici en de Moleculaire-biologie zijn een wereldwijd nieuwe methode van heel andere vormen van Gentherapie. De technologische omvorming van het organismen kan gen vrij snel worden aangepast via nieuwe werkmethodes waarbij mutaties rechtgezet wordt in het delen van Kankercellen gestopt, bloedcellen immuun gemaakt. Waarbij Bloedcellen, Virus en Genmutaties achter diverse spieratrofie worden verwijderd. Ook bij Embryo’s ziektes blijken methoden op Mensen het foute gen bij Embryo’s te corrigeren de mutaties in het gen welke leiden tot erfelijk bloedziekte- thalassemie- welke gepaard gaat met bloedarmoede- en zelfs tot dodelijk ziektes leidt. Bij Genetische Erfelijk materiaal in kaart kunnen vele Genetische ziektes worden verwijderd via Genmarkers Ziektedossiers via bepaalde patronen de markers koppelen aan specifieke ziektes, Erfelijke DNA materiaal zien per regio’s hoe ziekte er uitziet of Genetische route volgen van iemand die huidige verwant is die veel risico loopt op een bepaalde ziekte door verwijzingen in 1 of twee genen of Pathogene Bacteriën Milieuvervuiling van Neurologische Infectieclusters Hersenvliesontstekingen .
Info@epn-epm.nl

 

Genetische Bestrijding van allerlei Ziektes via Globalisering Hightech.
De enorme ontwikkelingen via een Gen- Epigenetisch registreren via micro kleine methylmoleculen van een patroon over een Gen- en schakelt het daardoor uit. Waardoor het niet meer is af te lezen welke Eiwit eventueel veroorzaker is van methylmoculen patroon in de zaadcellen. Het lichaam kan bepaalde Genen uitzetten door zeer kleine moleculen- merhyl- er aan hechten. Hierbij blokkeren ze de toegang tot de genen, zodat het lichaam genetische code niet kan aflezen. Binnen het micro- RNA Moleculen kan het lichaam de Eiwitproductie stopzetten. Het Micro- RNA- zijn ook moleculen waarbij het lijf de eiwit productie stopzetten. Micro- RNA hecht zich aan kopieën van het DNA, RNA- die worden opgeknipt- en niet vertaald in eiwit. Binnen de Traumatische methylmoleculenpatroon op het Gen- Olfr, 151- gen gaat traumatische ervaring koppelen in het Brein welke zeer merkbare effecten oplevert bij Jonge Kinderen voor aanleg van Obesitas via stuktjes kopie van het RNA van diverse varianten in het bloed tot traumatische angst miR-375 bij Baby’s – Kinderen tot in de tweede generatie. Binnen de Globaliserende term informatie technologieën voor het bijeen brengen van opslagverwerking  en overdracht van informatie verwerking in een gesloten Fundamentele ICT-circuit is daar afhankelijk van moderne technologieen IT die zich snelst ontwikkeld op Volksgezondheid, Milieu, Voedingconsumptie enz. Milieu Epidemie geografische factoren op de voorgrond treden van opzettelijke Voedselanamnese cq Bodem vervuiling, Pathogene Wateroppervlaktes door onnatuurlijke verspreiding geindenficeerd ongebruikelijk Toxinesero Type; F, G, E van Voedselgerelateerde Botulisme welke Volks gezondheid moedwillig wordt aangetast via Ecologische Pathogenese Milieuvervuiling in vele Zwangerschappen een immuno-incompetenten ernstige beloop hebben in bij Ouders van allerlei Pathogenese Infectieziektes, Cytokines Kankers, Huidbacterie enz.
Info@epn-epm.nl

 

Sociale & Economische Transmissietechnieken via Circulaire Hightech.
Transmissietechniek is ook een systeem van terugkoppelingsmechanisme  binnen circulaire Sociale Economie via technische en organisme feedback via drones die moeilijk of gevaarlijke taken overnemen. Globaliserende Fundamentele Platforms zonder Burgers inbreng bij het opschonen of repareren van Hightech op grote afstanden. Ook communicatie is belangrijk om systemen op afstand aantepassen via Voedingssystemen nutrieten, welke afbreekbaar zijn tot andere verwerking van innovatie mogelijk is hergebruik binnen de natuurlijke normverwerking. Veelal via Hightech schakelingsystemen van technische mogelijkheden welke tot andere inzichten leidt in weer teruggeleverd wordt aan natuurbasis. Nu wordt allerlei via Publiek, Media zogerekend deskundigen allerlei verwarring gebracht tot allerlei verspreiden van Fijnstof-Magnetiet, Nevelvocht, Infectievirussen, Kankers, Neurologische afwijkingen door misleidende Politieke Ecologische  Pathogene Toxines Milieu Zwendel via beschermde misleidende controle middel- allerlei vervuiling in de Hersen-Brein enz geproduceerd. Dit wordt via Vervuilde Infectie Ziekte Bacterien- verwekkende Voeding, welke is aangetast door Politieke Actuele Afvaldumping Burgers Dodelijk Cytokines IL-7 Ontstekingsziektes Kankers, Endometriose Baarmoederslijmvlies, Vruchtbaarheidsproblemen, Darmproblemen enz verkrijgen- in Vervuiling van Hersenbrein verkrijgen, wegens nalatigheid van Overheid. Dit geeft indirect voor omgevingsfactoren van Giftige Minerale welke direct zorgt voor aangetaste Hersenencellen als Dementie, Alzheimer, Zenuwcellen via de Neus in het Brein terecht komen, vanuit de omgevingsvervuiling als Nevelvocht, Fijnstof enz. De vele Membraangebonden Eiwitten worden niet op de juiste manier gevouwen en worden suikergroepen de glycosylering beschadigd door Pathogene Bacterien & Ontstekings Ttoxines. Bij vele restproducten gaat het om hergebruik van energie beter te benutten op Economische Natuur Wetmatigheden te realiseren binnen moderne circulaire innovatieve systemen efficiënter gebruik van grondstoffen verwerkingsproces op duurzaamheid aanpassen dit gelet op ART;168 van het EG-Verdrag gelet op Art: 35 Gezondheid via Handvest van de Grondrechten van de Europese – Unie wordt overtreden door de zelfde Overheid als stille Ecologische Milieugenocide.
Info@epn-epm.nl

 

Platforms ICT Transmissietechniek van Vrije Circulaire Economie.
Europese ICT omschakeling met Dronesonderzoek is een andere transmissie techniek met moderne taken via het overnemen van een aantal veranderingen in inzicht te krijgen in de Circulaire Hightech Economie EU-Platforms om feitelijk verschillende Doelgroepen via Sociaal Gekoppelde ICT Netwerk Fundamentele nieuwe micro camera’s hun wisselende via Data vanuit weer andere Landen zonder allerlei manipulatie van Menselijke inbreng. Dit als nog alle vertaling via digitalisering verschillende schakelingen en systemen voor Fundamentele ICT perfecte circulaire signalen overbrengen in vertalen. Het belangrijkste dat uitsluitend voor Fundamentele Doelgroepen Mondiale Private schakelingen plaatsvinden ICT-Transmissietechniek zorgvuldigheid via andere Juridische P1-LOG samengesteld in uitgewerkt. Alle handelingen vallen onder controle schakelingen van effectieve hulpmiddelen via Laser P2 Techniek op afstanden met beschermende maatregelingen voor Kwetsbare Burgers. Binnen ICT-Systeem Mondiaal betekent bewegen na nieuwe ICT Golfsystemen welke gebaseerd zijn op onze ICT-Lasertechniek van MHz Fundamentele Gemeenschappen om PAL-systemen optimaliseren binnen de huidige processen van Hightech, digitale uitlees frequentie voor moderne D2 toekomstige nieuwe Generaties Communicatiesatellieten kader systemen. Dit binnen nieuwe technologieen inzake industriële Europese Higtech Code geavanceerde via basis gelegd voor specifiek onderzoek van technologiche samenwerking van gevanceerde Europese bevordering- en ontwikkeling in allerlei nieuwe sectoren van uitvoering mogelijk is binnen de EU- maar ook buiten de EU-Lidstaten. Het is gericht op stimulering van moderne EU samenwerking tussen conventionele Europese Welzijnzorg voorzieningen op het gebied van geavanceerde technologieën zoals Laserverbindingen op afstand via katalysatoren verbindstechnieken computergetuurde laserstechniek. Waar bij veleFundamentele Platformen zich hebben aangesloten via Globaliserende ontvangstkanalen MHz hoogfrequent-distributieinstallaties op infrarood codering afstandsbedieningen systeem van productie bescherming via satellietontvangstechniek via extra automatisch eigen besturingsystemen  voor ontvangstechniek op individuele code afstandsbediening.
Info@epn-epm.nl

 

Een Levendige Telecommunicate Flexibele ICT Organisatiestructuur.
Binnen Rechtsgrondslagen ART: 10 van het EEG-Verdrag betrekking heeft op harmonisatie van nationale wetgeving die Rechtstreeks van invloed zijn via tot standbrenging of verwerking van Gemeenschappelijke ICT Markt open ART:35 van EEG-Verdrag. Welke de mogelijkheid biedt om passende maatregelen te nemen betreffende Kwetsbare Burgers te beschermen tegen stille Genocide via moderne Euthanasie EU Stigmatiseren of buiten Wetgeving te plaatsen, zullen in Gemeenschappelijke noodzakelijk doelstelling vereiste bevoegdheden opeisen om democratie te bevorderen. Al vanaf jaren 1960 a 70 jaren wordt in Nederland Ecologische Milieu als stille Genocide Gepleegd door Staat Der Nederlander de Grondrechten worden overtreden, mede Volksgezondheid. Binnen Telcommunicatie is voornaamste potentiele vrije investeerder op het gebied van moderne ICT- Informatietechnologieën- en maakt via hoge mate gebruik van micro- elektronische software. Hightech Telecommunicatie hightech laser is op afstand te bedienden via Netwerk geavanceerde elektronische Globaliserende vrij geavanceerde ontwikkeling zal bijdragen tot vrije ontplooiing via maataangepaste Elektronische ICT basissectoren in heel Europa van morgen. Ook binnen sector Globalisering Communicatie Laser Hightechniek sociaal- economische zijn ingrijpende verandering op het gebied van Informatie ICT overdracht in een gesloten circuit vanuit diverse EU-ICT informatienetten te verwezenlijking doelstellingen van Leefomstandigheden & Welzijnsmodel te veranderen. Dit binnen Universele Verklaringen van de Rechten van de Mens. Overwegen de, dat erkenning van de inherente waardigheid en van gelijke en ontvreemdbare rechten van alle leden van Mensengemeenschap grondslag is Vrijheid in Gerechtigheid van Gelijkheid tot Vrede in de moderne wereld het grootste belang nu niemand meer de Fundamentele Rechten kan onderdrukken.
Info@epn-epm.nl

 

Herijking Fundamentele DNA Sleutels Gemeenten via ICT Informatie.
De vele informatie bij Ouders van negatieve Trauma’s werken nog na op de volgende Generaties dankzij Epigenetische processen. Waarbij Kinderen herinneringen van Ouders opslaan in welke veelal leidt tot de volgende Generatie van Angst, Depressiviteit- en vele afwijkende Gedragstoornissen welke Lichamelijke en Geestelijke gevolgen hebben bij de opvolgende Generaties. Bij Kinderen worden lichamelijk herineringen van ouders opgeslagen al tijdens de zwangerschap een posttraumatische stress aan Kind doorgegeven zonder dat Ouders het door hebben van Overerfbaar zijn van akelige herinnerigen die de nieuwe toekomstige Generaties meenemen van trauma,s uit het verleden. Ook blijkt bij onderzoek van nare behandelingen Kinderen bij de opvolgende Generaties de aangeleerde angst overgeërfd via het doorgeven van gestreste Hersenen van bepaalde moleculen welke met het bloedcirculatie meestromen en het erfelijke materiaal beschadigden via Epigenetische verschijnselen welke er voor zorg dat genen snel veranderen zonder mutatie van functie verandering van Genetische Code. Vele Kinderen nemen traumatiche gevolgen over zonder dat het dan veranderdt, maar wel Genen in- en uitschakelen, waarna het lichaam zich anders gaat gedragen door de Epigenetische contacten vanuit de omgeving zich gaat herprogrammeren die voor slachttofers heel voelbaar zijn. Veelal zie je het Brein aaangetast van Psychische ziekten doorgeven via Epigenetische Postraumatieche Stresstoornissen vanuit de Ouders hun Negatieve Leef-gewoontes of omgeving. Ook zie je dit bij Depressies, Verslaving, Angst, Stress, Eetstoornissen waarbij Vader of Moeder ook trauwmatische  ervaringen hebben meegemaakt dit overdragen tot de Tweede Generatie via een Gen – Epigenetisch registreren van kleine methylmoleculen van een patroon over een Gen en schakelt daardoor uit met alle gevolgen vandien.
Info@epn-epm.nl

 

Huidkankers via UV-Straling Milieu Pathogene, Gif Toxcines Omgevingsfactoren.
Bij het inbranden van Pathogenen Bacterien van Nevelvocht zullen allerlei Cytokines ontstaat als IL- 6 Ontstekingen welke pas jaren later als Kanker na voren komen tussen nul in plusminus 5 jaar. De IL-7 Toxinesbesmetting  welke zich ontwikkelen als Huidkankers veelal via MC.1 R-Gen als Melanocortine 1 receptor. Waarbij delichte mate of de zware Tumormutatie of Cellen- Mutatieverdeling op termijn alsnog Kanker veroorzaakt. Veelal zie je Huidaantasting als Jeuk of Ontstekingjes, Moedervlek, Wratjes, Schimmels, Pigment vlekken welke achtblijven bij Pathogenese Huidverbranding. Op termijn krijg je steeds meer Huidproblemen als Jeuk, Pijnklachten welke via bepaalde Levensstijl mede grote invloedt hebben op het dagelijkse ziekteverwekkers via allerlei Pathogense Bacterië, Infecties als Huidafwijkingen, waarbij je alsnog niet denkt aan Huidkanker. Bij Tieners met afwijkende beperkingen of Genetische afwijkingen van ontwikkelingafstand  zie je andere Mutatie van Genen die coderen voor afwijkende Huidkankers in Neurodegeneratieve aandoeningen van eiwitverkleving tot allerlei Infectieziektes. Op termijn van maanden of einige jaren zie je verandering ontstaan in de Huidlagen. Waarbij de Huidlagen ontsporen in allerlei Tumorontstekingsreacties via de Pathogenese Mutaties Bacterien van Huidtumoren al op 20 jarige leeftijd na voren komen via afwijkende Immuunsysteem van IL-6, IL-7 Toxines waarbij ook de Lymfeklieren en Lymfevaten tot Celtumoren van IL-6 ontstekingsreacties veroorzaken. Welke veelal Darminfectie, Urinewegen & Longinfectie- en allerlei kleine wondtjes, zweertjes van kwaadaardig Huidkankers vormen optermijn. De vele voorkomende Pathogenen Resistente Ecologische Milieuvervuiling Bacterien vanuit omgeving via Nevelvocht, Voeding, Bodemvervuiling via misleidende Politieke Milieu-Gif van omgevingsfactoren als stimulerende Betalactam Resistente Bacteriën verspreiden via Pathogene Infectievirussen. Deze Nevelvocht Bacterien van het inademen verzwakt het afweersysteem tot Dodelijke Auto-Immuunziekten & Inflammatoire diverse Infectieziektes bij Burgers, Dieren van Botulinustoxine welke ook zenuwcellen aantast in overslaat na Burgers via Slijmvlies Bacteriënverklevingen.
Info@epn-epm.nl

 

Pathogenese Agressiever Melanoom Huid-Kankersvorm op termijn.
Het blijkt jaarlijks een sneller toename bij Ouderen van agressieve vorm van huidkankers via kwaadaardige pigmentcellen op de huid bij Mannen veelal op de Romp, Hals, Schouders en bij Vrouwen Hals, Borsten, Benen, Billen frequenter zich Cytokines IL- 7 Kankers zich voordoen. Ook de Melanoom Kankers nemen extreem toe door Pathogenen Bacterien van Nevelvocht inbranding bij Jongeren onder de 40 jarige leeftijd binnen de geïndustrieerde landen welke de afgelopen 50 jaar hun afval vrije hebben geloodst in de omgeving van kanalen, wateroppervlaktes enz.  De nieuwe Pathogenese Kankers Bacterien via overbelaste Ecologische Milieuvervuiling welke Huidaantasting veroorzaakt als agressieve Inflammatoire Cytokines IL-7 Ontstekingsprossen. Ook Longkanker nemen toe door Lucht Nevelvocht Vervuiling welke via Besmetwateroppervlakte wordt ingenomen via zwemmen of ingeadempt vanuit Pathogene Bacterie van Ecologische Milieuvervuiling zie je nu ook bij vele Jongeren na voren komen met een diverse agressieve melanoom aandoening als toekomstige vorm van sneller Kanker. Hierbij zijn het Melanoomcellen welke vooral de dunne wand van de lymfevaten van de opperhuid aantast welke niet door het lichaam als vreemd materiaal herkend. Veelal zijn het kleine gepigmeerde vlektjes van bruin-roodachtige van kleur, welke veelal vele jeuk afgeven in pijnklachten weergeven. Ook UVC kosmische straling geven tal van Pathogenen Biologische en Metablole reacties van Huidklachten geeft een warmte gevoel via de infraroodinstraling van een vluchtige bruinen kleur vooral bij Ouderen boven de 40 jarige leeftijd door de lederhuid doordringt via de UVB-Instraling- en de UVA Infrarood instraling zie je ook bij Burgers met Overgewicht op jonge leeftijd tussen 20 a 30 jaar. Ook wijzigingen van kleur is het vaststellen van toekomstige Maligne Melanoom Huidkankers.
Info@epn-epm.nl

 

Overgewicht Belangrijke Oorzaakt Milieuvervuiling via Leefgewoontes.
Bij vele Zwangerschappen of toekomstige zwangerschappen zie je Overgewicht bij aanstaande Moeders tot extreme vroeggeboortes, welke in een Vervuild Milieuomgeving wonen in dagelijk vele Nevelvocht inademen vanuit de oppervalkte wateren welke dagelijk in een levenscircuit zitten verweven van vervuiling,mede vele vervuilde voeding zich verspreid in de omgeving. Bij zwangerschap roken zo’n 11 % van de Vrouwen maar ook omgevingsfactoren spelen een grote rol bij het roken tijdens zwangerschap. Het premature geboorte zie je ook terug in aanziendelijk aantal gevallen van Overgewicht. Bij Overgwicht beschermt tegen zeer laag geboorte gewicht. Bij vele zwangerschappen zieje overgewicht bij extreme vroeggeboorte bij het roken met een afwijkende Immuunsysteem bij geboorte van Kind. Ook bij prevalentie van overgewicht, cq Obesitas of extreme vroeggeboorte door overgewicht en roken tijdens de zwangerschap. Je ziet bij vele Nederlandse Vrouwen bewegen te weinig in eten te veel misleidende voeding vanuit milieuvervuilde omgeving welke het Immuunsysteem aantast via allerlei Infectievirus als oogproblemen, Urineinfectie, Darmproblemen, fysieke negatieve antiviteiten, angst in allerlei stemmingstoornissen welke het dagelijkse leven nog meer aantast doordat de beweging fysiek beperk zijn in de verstandelijke negatieve beperkingen nog meer toenemen. Dit vooral bij Ouderen vanaf 40 jarige leeftijd zette zich niet door in het dagelijkse leven tot een meer gezonde leefstijl. Veelal waren het Immuunsysteem aangetast door Pathogene bacterien Infecties of Toxines Ontstekingsprocessen welke veelal leiden tot toekomstige Kankers op latere leeftijd 40 jaar. Veelal aan BMI en Huidplooiendikte wegens de overgewicht na voren komt bij meting volgens de grenswaarden 102- 88 cm bij vrouwen. Veelal veroorzaakt dit allerlei Infectieziektes door overtollige Eicel-vetbalans van negatieve energie.
info@epn-epm.nl

 

Reumatische Osteoartritis Gewrichtsslijtage van Gewrichten, Botten.
Bij vele Burgers zie je Reaumatische Gewrichtsslijtage via IL-7 interleukine concentraties bij zeer hoge ontstekingsreacties van gewrichten met dragende cellen IL- 6 receptoren van actief delende cellen via afwijkende immuunsysteem. De cellen zijn ontstekingscellen van chronische gewrichts bloeding ontstekingen via vocht het immuunsysteem IL- 4 en IL-10 kraakbeenschade en ontstekingen via therapie de erosie van bloeding wordt toegepast om verhoging van ontsteking tegen te gaan. Er zijn vele verscillende oorzaken van gewrichtsbloedingen door sporten, chirurigische ingrepen, bij Hemofilie patienten of door bloedstolling cq vervuiling, moet eerst bloedblootstelling vermingt worden door het vele vocht uit het gewricht te halen. Daarnaast het Immuunsysteem IL-4 en IL-10  de kraakbeenschade en de ontstekingen te verminderen. Waarbij snel ook een therapie wordt toegepast. Bij de huidige behandelingsmethoden kleven vele nadelige gevolgen inzake het weefsel regeneratie tussen allerlei verschillende disciplines behandelingstechnick veel te lang duurt voordat de Patient echt wordt geholpen. De vele huidige behandelingsmethoden kleven ernstige nadelen inzake de langdurige wachttijden of overleggen voor de huidige chirurgische behandeling methoden. De samenwerking hoort anders vanuit de gedachten fundamenteel plaatsopgeloste behandelingmethoden via therapie op de Liposomale glucocortico ontstekingsremende slijmvliesaanpassing welke allerlei ontstekende gewrichten aantasten met bijwerkende Somatische chronische aandoeningen. De slijmvliesbeurzen tasten mede de Zenuwcellen, Pezen, Gewrichtenklachten aan als chronische rugklachten, bekkenklachten enz. Bij  Cellen met IL- 7 receptoren remmen het Immuunsysteem af tot ontstekings- reacties van de Gewrichtspijn via slijmvliesbeursen, waarbij meerdere gewrichten ontsteken veroorzaken in liposomen niet stabiliseren.
info@epn-epm.nl

 

Reumatische Aandoeningen Pathogene Ecologische Bacterien Milieu.
Bij metingen blijken vele Stortplaatsen vanuit de jaren 1970 vele Burgers te maken krijgen met Reumatische aandoeningen. Burgers zijn slachtoffer geworden via Milieuvervuiling vanuit de stortplaatsen die nu nog dagelijks hun omgeving besmetten via rioolafvalwateren vanuit de stortplaatsen na de Kanalen loodsen. Met allerlei Taxineaerosol Type F, G, E van opzettelijke Kankerverwerkende ziekte verspreiding in Pathogene Bacteriele Infectie ziektes, Reumatische, Zenuwcellen aandoeningen in vele Infectieziektes die via Stortplaatsen de Bodemvervuild met allerlei Infectieziekteverwekkers dankzij de Overheid, Provincies, Gemeenten deze Bacterien via Rioolafvoer verspreid na de oppervlakte wateren van Nevelvocht wordt ingeadempt in allerlei ziekteverwekkers wordt veroorzaakt. De manier waarop je een negatieve situatie waarneemt bepaalt mede hoe je daarbij voelt vanuit de Milieuvervuiling als verbittering allerlei emoties oproepen. De Milieuondermijning van Gezondheidswaarden worden op grote schaal aangetast. Waarbij de Overheid de hoofddader is van Milieuvervuiling van de afgelopen 50 jaar. Dat de Overheid verantwoordelijk is in het afschuift naar de Burgers zijn dan gekoppeld  aan de ondermijning van Burgers als boosheid en omkeerbaarheid van emoties in verbittering. Vele Burgers zijn besmet met Pathogene Bacterien of met Kankerverwerkende Toxines via besmette Voeding Consumptie waarbij het weefsel van het wervelkolom, zenuwcellen veel voorkomende ontstekingen of infecties van de Luchtwegen, Urine, Long ontstekingen, Zenuwpijn, Immuunsysteem aantast tot allerlei Reumatoide artritis Eiwit shock 60 of 70 aandoeningen welke via immuunreactie die ontstaan als rugklachten reumatoide artritis. Ook de vele negatieve psychische gevolgen die worden veroorzaakt via  milieuomgevingvervuiling zie je terug en depressieve stemmingen, chronische ontstekingen dankzij de Overheid.
info@epn-epm.nl

 

Levendige Flexibele Sociaal Economisch Levende Netwerkstructuur.
De nieuwe deelmarkten van afsplitsing richt zich op nieuwe Sociale Markten en kan weer sneller vooruitgang bieden voor hun Fundamentele Vrije ICT Doelgroepen. De bestaande Web-Netwerkstructuur is te star binnen het moderne adviesnetwerk structuur in wordt de Web-constructies iets losser binnen de Globaliserende aansluitende ICT- Netwerken zonder kantoren of Hiërarchie, waarbij Burgers in Teamverband hun vrije talenten kunnen ontplooien. Eventueel via begeleiding waarbij de structuur geen overbelaste formule mag zijn via Targets binnen de geschrevenen vrije tijdbesteding van overleg welke enorme stress vermindering teweeg brengt in meer energie. De Hiërarchische piramide van hokjesgeest veroorzaakt vele geruzie tussen de verschillende afdelingen, welke veel onnodige tijd kost om je zelf te ontwikkelen in de bestaande Cultuuromslag van moderne hightech ICT organiseren. Waarbij nu in dan ook een foutje maakt is normaal binnen de huidige Hightech – Web tot zelfstandig te denken in doen, zodat je creatief blijft in kunnen zijn binnen Globaliserende Hiërarchie van kennisoverdracht. Waarbij incapabel blijft in de communicatie van moderne kenniseconomie & Sociale omgeving leren, dat je samen wil delen. De vrije Sociale Instellingen reageren adequaat op de continu Genetisch Globaliserende veranderingen binnen de Verklaring van de Grondrechten en de Fundamentele Vrijheden.
info@epn-epm.nl

 

Gekoppelde Laser ICT Netwerk- Team EVAB Mondiaal.

KVK: 41019558.

Info- 9 – September – 2017.

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.