EPN Facebook Infobulletin Augustus 2017

1991          2017.

INFO – 8 Augustus – 2017.

www.epn-epm.nl   Info@epn-epm.nl

Facebook infobulletin

 

Hightech Laser Techniek Opbouw Gericht op Satellieten Techniek.
De moderne technische furore kan iedere mogelijkheid allerlei ICT- Net ontvangen via afstandsbediening allerlei gegevens vanuit ruimte ontvangen indien ze zich houden aan voorwaarden kan ieder via ontvangst Satellieten gegevens. Het EU-Wiv programma maken via codering van Frequentieband voor communicatiesignalen overdracht van gerichte signalen up-link frequenties rond de xx na de aarde gericht signalen down-link uitvoeren voor verbinding tussen aarde in de vrije satellieten als omgekeerd vrije signaal overdracht uit diverse landen. Het elektromagnetische veld is vrij open toegankelijk in afstanden zijn vrij te overbruggen om bepaald doelgerichte omstandigheden tot ontvangst mogelijkheden per functie van de frequentie nauwkeurig te berekenen betreffende de weeromstandigheden. Ook allerlei informatie hightech moet vanzelfsprekend enige bijzonder maatregel worden genomen om datasignalen in de vorm van multiplexsinalen binnen de eigen draaggolf te ontvangen via eigen Fundamentele ICT netwerk inlichten betreffende Code-PCM, Techniek EU-Mondiaal. Binnen ICT-VS-EU Globaliserende tijdperk van de zogenaamde Nationale C- Band/GHz met diverse hogere Ku-band frequentie via grondtechniek micro antenne Laser systemen om communicatie overleg te plegen of distribueren via flexibiliteit overdraagt van diensten binnen het vrije netwerksysteem in dienstverlening.
info@epn-epm.nl

 

Mondiale Sociale Circulaire ICT Economie Onafhankelijk van derden.
Binnen het Vrije debat over Sociale en Economie van het functioneren in het decoderen via EQ- signalen is al even gecompliceerd en alleen mogelijk met grootschaliger vrije geïntegreerde WIV schakelingen van belang voor een kort overzicht te geven hoe bepaalde idee kunnen ontstaan als je voor open staat voor alle Gemeenschappen binnen de Fundamentele Gedrag ICT-EFSA Gemeenschappen. De recente debatten over Sociaal en Economie is aan het eind om juiste checks van Menselijkheid bij Politiek verloren door stille  Genocide via Ecologische Milieuvervuiling. Waarbij alsnog vele miljoenen Burgers worden besmet met Pathogene Bacteriën, Ontstekings Ziektes. Dit dankzij Overheid via Ecologische Chemische huishouding in de Hersenen Genetisch gedetermineerd zijn via Milieu problematiek van Menselijke Stille Genocide via Vervuilde Grondstoffen, Voeding in plaats Eco- Efficiënter positieve product van gedachtengoed te produceren. Dit met alle moderne Hightech gebruik. Binnen Systemen Gezondheidszorg Hightechsystemen laat Politieke zien geen enkele inzicht heeft in het huidige ICT, WIV- EQ Systemen van Macro-omgevingsfactoren problemen. Dit geeft via Besmette Dodelijke Voedingbacteriën optermijn. Nu op grote schaal Milieuvervuilend   Voeding op vele Burgers stille Genocide gepleegd of geen Zorgvoorziening c.q. Medische behandeling uitgesloten. Grenzen van Ecologische Vervuiling hebben simpelweg hun grenzen al ver overtreden betreffende Europese Resolutie 19-01-2011 inzake op het gebied Milieu Code Dementie, Alzhei- mer, COM 2010- 2084 gelet mede Medische behandeling techniek van 2013 na 2017 de Palliatieve Zorg in geen kennis van Neurodegeneratieve geen adequate zorg wordt geleverd in vele Burgers vroegtijdig Sterven via IL-7 Kankers, Nevelvirus dankzij- Politiek geen enkele verantwoordelijkheid geeft inzake Volksgezondheid op de Grondrechten ART:35, EU- Zorgplicht.
info@epn-epm.nl

 

Overwegende Milieustrategie Lijdt Miljoenen Burgers aan Dementie.
Gezien de bevindingen van het DG-S gefinancierde project Europese Collaboration , Dementia 2006 -2008 van de EU-verslag en het Alzheimer verslag 2010 in verband op 21 september 2010 blijkt op grote schaal dat EU Nalatig is gebleven om enige duidelijkheid te geven betreffende de ziekte van Alzheimer en andere toekomstige vormen van Dementie. (COM 2009) 0380. Gezien de strategischer doelstellingen blijken dat EU niet bevorderen van een goede Volksgezondheid in een Vergrijzende EU alsnog vele meer Dementie/Alzheimer komt door doelbewuste Milieuvervuiling, Voedsel- veiligheid A7-0366/2010. Gezien Ecologische Milieuvervuiling zal komen de 20 jaar Dementie/Alzheimer stijgen tot 65,7 miljoen Burgers Wereldwijd met Alzheimer nu 35 miljoen Burgers met Dementie. Veelal kan al tijdens de Zwangerschap vanwege moeilijkheden een diagnose worden gesteld van Neurodegeneratieve Ziekten welke aankomende jaren extreem blijft stijgen NL vanaf 30 jaar oplopende vanwege Levensverwachting bij Ouder worden verdrievoudigd. Vooral in West Europa extreem toeneemt wegens Multifac- toriële Ecologische Vervuiling omgevingsfactoren- in Zwangerschappen al worden besmet met Genetische afwijkingen via Gif-Fijnstof, Nevelvocht, Pathogene Bacteriën, Toxines Voeding in Ecologische Milieuvervuiling welke enkele slecht stofwisselingstoornissen geeft door het Inademen van Milieuvervuiler Nevelvocht. Welke Neurodegeneratieve Hersen beschadigd veroorzaken, maar ook Eiwitten voordat de Foetus eventueel het daglicht ziet. Veelal zijn Ouders al besmet door complex samenspel van Genetisch Leefomgevingsfactoren, Voeding in Milieuvervuiling worden bepaalde Genen geactiveerd via Chronische IL7 systematische graad van Inflammatie Infectie, welke hoge bloeddruk geeft tijdens de zwangerschap. Ook bij Kinderen zie je hoge bloeddruk als signaal- en Eiwitverkleving- erosie.
info@epn-epm.nl

 

Gelet op de Europese Aanbevelingen ART:168 van het EG-Verdrag.
Overwegende Neurodegeneratieve ziekten op Bevolking is er geen Samen werking, Coördinaties van Innovatieve Multidisciplinaire na oorzaken, preventie behandeling betreffende bestrijding van Neurodegeneratieve aan- doeningen van Gedragsaandoeningen al vanaf 15 jaar oplopende afwijkende APC =Antigeen Presenteerde Cel van Plakvormige Erosieverklevingen in de Hersenen. Waarbij vroegtijdig Dementie na voren komt als afwijkende gedrag op die leeftijd. Nadien zieje dat Hersenen als voorloper Dementie een bepaalde GEN, ANKI via Overbelaste Ecologische Milieuomgeving. Dit in meerde mate veranderd het DNA methylatie als toekomstige Alzheimer na plusminus vanaf 30 jarige leeftijd. Bij Dementie zie je de DNA methylatie dat Genen een Chronische Infectie IL-12 of IL- 6 systematische lage graad inflammatoire afwijkingen veroorzaakt mede Zenuwcellen, Urine aantasting op jonge leeftijd via Pathogene Besmetting. Aangaande gelet op ART:168 van het EG-Verdrag of gelet op Art: 35 van het Handvest van Grondrechten  Europese Unie, gezien aanbeveling van der Raad betreffende maatregelen ter bestrijding van Neurodegeneratieve Ziekten, waarin Ziekte Alzheimer bij onderzoekacties worden betrokken met betrekking tot Volksgezondheid strategieën ter bestrijding van Dementie, Alzheimer in Neurodegeneratieve. Waarbij bijzondere ziektes van Alzheimer gezien door DG-S Gefinancierde behandelingen methode. Nederland honderdtal duizenden Burgers met Neurologische Generatieve Ziekten vanaf 1960 nu 3,2 miljoen 2017. Gezien mededelingen van de Commissie Europees Parlement- en de Raad over een Europees initiatief betreffende Ziektes en andere vormen van Dementie. (COM 2009) 0380) gezien strategische doelstelling van EU via het vrij bevorderen van goede Volksgezondheid via modern samenwerkings- verbanden aan Gezondheid, Welzijn strategie in Medisch Handelen.
info@epn-epm.nl

 

Alzheimer is een Fijnstof Ziekte al tijdens de Zwangerschap aanwezig.
Fijnstof, Stuifmeel, Nevelvocht enz komt direct in de Hersenen Brein terecht, maar ook in de Longen die zich tijdens de Foetus ontwikkeld. Dit binnen vermenging van Hersenweefsel van Magnetiet is sterk Magnetisch en Giftig mineraal, die zorg voor toekomstige Alzheimer. Ook kan het indirect zorgen voor Infectieziektes die Hersencellen aantasten tot allerlei afwijkende factoren; Zoals Cardiovasculaire risico, Diabetes, Cholesterol, zeer hoge Bloeddruk, Geheugen Cognitieve stoornissen tijdens zwangerschap door Luchtnevelvervuiling komen cluster van allerlei deeltjes vrij. Welke niet door het lichaam wordt aangemaakt maar puur uit omgevingsfactoren via Moleculaire Pathogene Microbiologie Infectieziekte via bepaalde negatieve functioneren van het innate- en het adaptieve afweersysteem 99 % Waarbij Vervuiling Magnetietdeeltjes in ons Brein terecht komt in 0,5 % tijdens zwangerschap zelf aanmaakt. Kinderen die na 1960 Geboren zijn, blijken nu op grote schaal Symptomen van Alzheimer Medische aandoening te hebben. Waarbij gedeelte aandoeningen in Hersenen zijn beschadigt als progressieve storend gedrag of fysieke ziektes die zich in fase ontwikkelt- en Geheugen als denken oordeel vorm, taal en eventueel het vermogen om zelfs eenvoudig dingen te doen, zullen geleidelijk afnemen op leeftijd van oplopende Brein beschadiging via Eiwitverkleving, Bloederosie, Urine infectie. Biotechnolo- gische onderzoek aangaan Ecologische Milieuvervuiling via Fijnstof, Meel dauw, Nevelvocht komt indirect Giftigstoffen. Dit door Luchtvervuiling via Neus en Reukzenuw beschadigt Genetische afwijking van IL-12 of IFN negatieve aangeboren afwijkende via innate afweersysteem na buiten afgeeft tijdens zwangerschap. Ecologische Milieuvervuiling zie je tijdens Zwanger schap afwijkende klinische kenmerken van12 of IFN die innate Influenza Pathogene Bacterie lage LPA1of hoge besmetting infectie c.q. van Stress.
info@epn-epm.nl

 

Geestelijke Aandoening die zich aandient op Jonge leeftijd bij 2%.
Bij deze Ziekte is overalgemeen 2 % onder de 10 jaar zich openbare, maar veelal is meest voorkomende Dementie geleidelijk aan vanaf 30 jaar IL-12 aangeboren Infectieziekte toenemende Neurologische Gedragsproblematiek Geestelijke vermogens- en Persoonlijkheid- en lichamelijke conditie gaan achteruit gaan. Welke vergeetachtigheid het verouderingsproces zijn intrede gedaan, waarbij niet helder meer kan denken of gesprek te voeren in de tijds- besef afneemt in het dagelijkse leven van nu. Ook lichamelijk conditie van beweging worden stram- en ongecontroleerd bij het Ouder wordende vanaf 40 verouderingsproces in het denkpatroon of bepaalde feiten niet meer kan onthouden. Ook namen snel kwijt zijn in niet meer her-renderen waarvoor ze bepaalde attributen dagelijks nodig waren volledig zijn vergeten. De oorzaak is bekend van een sterke afname van bepaalde stoffen ’’Neurotransmitters” in de Hersenen veroorzaakt wordt via Ecologische Milieuvervuiling welke het Brein vervuild. Wanneer Pathogene Milieuomgeving de Menselijke Natuur aantast of beïnvloeding van typische Menselijke Gedragingen zijn de typische kenmerken die Genetische factoren aantasten, vanuit overbelaste Milieuvervuiling enz. Hierbij worden deze tijdens Zwangerschap al groten deels Erfelijk overgedragen via allerlei negatieve Eiwitmoleculen Infectie Klonen tot grote afwijkingen van IL-12 of IFN als negatieve aangeboren innate afweersysteem. Dit via Pathogenese Milieuvervuiling veroorzaakt tijdens Zwangerschap als afwijkende Neurologische Mutatie Stoornissen via Fijnstof, Nevelvocht, Gifstoffen, Infectievirussen enz. Miljoenen Burgers worden komende jaren Ziek via Eiwitbacteriën welke het Slijmvlies aantast met Adenocarcinoom als Darm, Maag, Borstkankers, Urine via Menselijke Natuuraantasting van Pathogene Bacteriën zich verspreidt aankomen jaren bij Miljoenen Burgers wegens Pathogenese Ecologische Milieuvervuiling.
info@epn-epm.nl

 

Gelet op Europese19-01-2011 op Gebied Dementie Alzheimer 20102084.
Nu technologie, in dit geval de Biotechnologie, Gezondheidszorg op grote schaal gaan beïnvloeden door de doelen- en wensen van het systeem de Gezondheidszorg sterk verschuiven na vroegtijdige Euthanasie. De doelen en wensen van een modern systeem van Gezondheidszorg c.q. Welzijns- zorg op Volksgezondheidsstrategieën ter bestrijding van Neuro- degenera- tieve ziekten die eventueel met leeftijd verband houden, in het bijzonder de ziektes Dementie, Alzheimer in verband met de Wereld Alzheimer op 21-September 2010 aangaande het project via Alzheimer Europa. Bij vele behandelingen blijken vooral Genetische diagnostiek welke kan leiden tot grote verschuivingen in de bestaande Gezondheidszorg in Nederland het beïnvloedden van (macro) omgevingsfactoren welke in grote mate via de Ecologische Milieuvervuiling via Gemeentes, Provincies in de Staat Der Nederland hoofdzakelijk wordt veroorzaakt uit Economische overwegingen. Dit in plaats onderzoek te doen binnen de Regio’s na Pathogene Bacteriën besmetting van Genetische Gegevens welke versneld Neurodegeneratieve Ziekten veroorzaken al vanaf 30 jarige leeftijd Burgers moedwillig besmet raken in lijden aan vormen van Pathogenen Bacteriën van vormen Dementie als op termijn Alzheimer enz in jaar 2030, 65,7 Miljoen Burgers Wereld wijd dankzij Milieuvervuiling. Binnen de EU lijden 2017 een dergelijk 9 miljoen in 3, 2 miljoen Burgers Nederland aan Neurodegeneratieve ziekten welke kunnen optreden bij personen van iedere leeftijd, maar dit zij één van de hoofdoorzaken van Gehandicapt vanuit Milieuvervuilde Omgevings factoren in afhankelijk bij 50 jaar Mensen vormen dat het aantal Ziekte zal verdubbelen. Rekening wordt gehouden met aantal hulpverleners op praktijk individuele basis via speciale Zorghulpverlening voor deze doelgroepen. Dementie Alzheimer overwegende duurzaamheid Sociale Gezondheidzorg.
info@epn-epm.nl

 

Het is echter vraag welke verschuivende Gezondheidszorg, werkwijze.
Overwegende al jaren bekende schatting in 2020 in Nederland Burgers met Dementie zijn verdubbelt met Neurodegeneratieve Genetische Diagnostiek van Ziekten. Dit Sociaal Gedragsproblemen met EU- 28 % van Dementie in eerste instantie jaar 2020. Nederland heeft het grootste aantal wegens Milieu Pathogene Bacteriën- en Toxines dumping in de Wateroppervlaktes, Bodem vervuiling via het Inademen van Nevelvocht, Fijnstof enz in Chemische afvalstortplaatsen die verschillende Ziekteverwerkers veroorzaakt. Allerlei van Toll-like receptoren patronen TLR-1 t/mTLM11 die patronen op verschillende Ziekteverwekkers herkennen- en de boodschap Cytokine bv IL-12- of IFN die het aangeboren of innate afweersysteem na buiten afgeeft tijdens de zwangerschap. Dat verschillende Kapsel Bacteriën aanwezig zijn via het APC als boodschappersmoleculen al tijdens zwangerschap wordt verdubbeld. Ook diverse soorten Kankers Gen APC- IL-7 Interleukinen van LPS molecuul bestaat uit Lipide – en Suikers, Vetzuur Oligosaccharide deel kunje de TLR4 triggering beïnvloeden. Dit door de verandering in het suikerdeel aan te brengen, kan je ook DC’s beïnvloeden. Het optimaliseren van de Immuunrespons is één van de speerpunten om te identificeren van kritische Neurologische Generatieve Ziektes te blokkeren. Ook verschillende ziekteverwerkers overwegende verouderd worden Burgers boven de 65 Jaar zie je ook duurzaamheid van het Sociale stelsel door groeiende Bevolkings- cohort vormen, overwegende dat het aantal werknemers verminderen in verhouding tot het aantal gepensioneerden vermindert- en dat Dementie daar om na grote verwachte uitkomst de Nationale Stelselvoorzieningen, Volks gezondheid, mede met het inbegrip van voorzieningen voor informele Zorg- hulp een langdurige zorg nu al problemen geeft dankzij de Ecologische Milieuvervuiling Pathogenese Bacteriën Mutaties Omgevingsvervuiling.
info@epn-epm.nl

 

Aantal Dementie& Alzheimer neemt Explosief vanaf 30 jarige Leeftijd.
Het blijkt dat Dementie & Alzheimer al zeer vroegtijdig via Diabetes Screeningmethodes Type:1-2 Diabetes mellitus via ondergewicht of over gewicht op Kindsleeftijd worden geregistreerd, waarbij op latere leeftijd vanaf plusminus 30 jaar toekomstige Dementie of Alzheimer vanaf 50 jaar. Waarbij op Kindsleeftijd Dominante Gedragsproblemen voordoen. Hierbij blijkt dat Diabetes-1-2 op grote schaal bepaalde Eiwitopeenhopingen APC geeft binnen Brein beperkingen via Eiwitophopingen mechanisme mellitus Type:2 van Overgewicht, al op zeer jonge leeftijd. Bij Type-1 Diabetes waren meer Leefgewoontes van Positief maar treed in het denkpatroon tussen 10 in 18 jaar bij type-1, aandoeningen zo 8 % depressief, Zenuw stelsel aantasting via dagelijkse Voedingpatroon. Waarbij zo’n 30 % problemen heeft, inzake diabetes mellitus tekort aan insuline. Bij Type 2 reageert niet meer goed op insuline. Waarbij het Brein duidelijk aangeeft van Breinschade na toekomst ontstaan allerlei cognitieve DM 2 beperkingen op jonge leeftijd in omgang met leeftijdgenootjes. Nederland neemt Dementie/ Alzheimer explosief toe met 200.000 op jaarbasis de komende jaren. Nederland bijkomstige Gen Ziektes bouwen Zorgverzekeraars Medicatie, Behandelingen, wegens kostenpost wordt gebruikt gemaakt van “Voltooid Leven” als Stille Euthanasie welke via Medicatie? wordt gestuurd. We zien alleen al in Nederland dat al op Kindsleeftijd jaarlijks 4 % Type: 2- DM of 2- Geheugen, Vaatschade toeneemt. Waarbij het Ouder worden allerlei veranderingen optreden in Vasculaire Brein, Verkleving, Schimmels,  Bacteriën- en Bipolaire afwijkende Gezondheid, Stress, Depressie, kleine Herseninfarcten via Antigeen Eiwiterosie van Bloedcirculatie, Micro vasculaire schade van Inflammatoire dysfunctie welke mede Dementie, Alzheimer, Parkingson, Psychische Chemische enz op jonge leeftijd.
info@epn-epm.nl

 

Vasculaire Eiwiterosie op Hersenbrein met Individuele Verschillende.
Antigeen Microstoffen tegen Vasculaire Dementie op Individuele maatbasis de vervuiling van Membranen tussen de Neuronen in de Hersenen herstellen via het Targetmix. Waarbij ook Bloedzuivering plaatsvindt van hypertensie, cholesterol, stofwisselingziektes, oxidatiestoffen enz. Bloedingsstoornissen leiden tot vaatschade welke zich vermengen met maatbasis Targetsmix tot Vasculaire oplossing van Subcorticale Vasculaire Dementie allerlei concrete oplossingen geven tot verbeter Levenskwaliteit op lange termijn kwaliteit van Dementie Leven herkenning tegeven op termijn. De vele stille Genocide via Ecologische Gif Milieuvervuiling beslist Overheid tot vrije Euthanasie verbreding om Miljoenen Burgers zo snel mogelijk te ruimen in de praktijk om geen hulpmiddelen beschikbaar te stellen. Dit in fase om Dementie Erfelijk ziekte of Milieuomgeving Antigeen Vasculaire ziekte van SVD vorm Dementie c.q. Alzheimer aanverwante ernstige Microvasculaire Antigeen Bloedverwante gedragsproblemen cognitieve Breinstoornissen. Welke op zeer jonge leeftijd na voren komen binnen het dagelijkse Gevoel leven van cerebrale cognitieve disfunctionerend via APC Antigeen negatief Vasculaire gevoelsleven binnen de dagelijkse bezigheden. Wie is Juridisch eindverantwoordelijkheid over Dementie van Burgers welke via Overheid Genocide besmet is via Ecologische Gif Milieuvervuiling of Voeding via Bodemvervuiling, Luchtvervuiling via Antigene Eiwitopeenhoping vanuit besmette omgeving. Overheid op grote schaal zelf heeft veroorzaakt als dwalende Volksvertegenwoordigers uit Economische overwegingen komen de tijd Miljoenen Burgers versneld Euthanasie praktijken worden uitgevoerd via Antidepressiva. Waarbij Zorgvoorzieningen niet meer worden toegepast alleen Euthanasie, Genocide versneld van hun Vrije Leven wordt beroofd door Onzorgvuldigheid van Individuele Medisch Zorgverlening te verlenen.
info@epn-epm.nl

 

Centraal Zenuwstelsel Bloedstroom Multifactoriële 60% Stoornissen. Binnen de nieuwe ontwikkelingen van Milieuomgeving Vervuiling zie je allerlei Bloedstroomstoornissen welke Beroerte veroorzaken bij Vrouwen 25 % en bij Mannen 10 %. Waarbij de Multifactoriële aandoeningen bepaalde ziektes in erfelijke aandoeningen al vrij vroegtijdig in kaart kan worden gebracht. Oestrogeen beïnvloedt het cognitieve functioneren vooral bij Vrouwen boven 40 jarige leeftijd van ziekte Hart-en vaatziekten, diverse Kankers, Eiwitopeenhoping van vervroegde Dementie, Alzheimer welke niet op curatieve genezing gerichte na betreffende behandeling van oestrogenen. Die hebben grote invloed op gehele structuur, organisatie van Zenuwstelsel. Het blijkt dat bij Kwetsbare Burgers, Gehandicapten in Leeftijd genoten Bio-Hightech niet gericht preventieve behandeling verricht om voorkomen van Ziekte. Dit op steeds minder Solidariteit kunnen rekenen op Genezing gericht kwaliteit, blijkt steeds meer ongewenste richting te gaan van stille Genocide via moderne Euthanasie. We weten al op jonge leeftijd dat bloed- stroomstoornissen zal moeten verschuiven van curatieve na Gerichte Genezing. Dit van preventieve voorkoming van Eiwitverkleving, Bloed vaterosie de Bloedstroomsnelheid al zeer vroegtijdig aangeven van Multifactoriële Erfelijke aandoeningen of Milieuomgevingsvervuiling van negatieve Oestrogenen cognitief functioneren van Hormonen. Welke facet veroorzaakt Gedragsstoornissen van Hersenziekten, Vaatziekten via bepaal de Milieuchemische stof uit de omgeving. Ook het individueel gericht aan- passen van Voeding kan de Cognitieve functie individueel verbeteren om de Bloeddoorstroom in de Hersens enz gunstige werking hebben. Dit ook het voorkomen van Kankers- en allerlei Kwaadaardige gezwellen te voorkomen via individuele Targetmix om Slijmvliesbacteriën via Biotechnologische preventieve Bloedzuivering Genetisch constitutie mogelijk te maken termijn.
info@epn-epm.nl

 

Globaliserende Nieuwe Ontwikkelingen Multifactoriële Aandoeningen.
Binnen de verschillende Hersengebieden via Erfelijke van voorkomende Brein afwijkende componenten- waarbij diverse functies van de Linkerhelft en de Rechterhelft de kwabben via verspreiding verdeelt zijn. Bij steeds meer componenten Multifactoriële aandoeningen zie je steeds Ontstekingen Slijmvlies Eiwit van specifieke beschadiging Gliacellen van Hersenen c.q. niet kunnen opruimen. Taalproblemen weergeven of woordenvinding niet aanwezig is tijdens gesprek. Bij Dementie zijn het veelal agrammatisme taalproblemen van woorden niet te vinden op dat moment van het gesprek. Bij Alzheimer is de tijdslimiet van Hersenen doorbloeding van diverse Hersendelen die bij ziekte van Alzheimer de hoeveelheid Tau-Eiwitten en de Beta-amyloïde, stoffen welke een grote rolspelen op Jonge leeftijd bij toekomstige Alzheimer. De verschillende tussen Dementie & Alzheimer van Eiwit-Erosie of Slijmvlies Eiwit opeenhoping is het zichtbaar maken van Beta-Amyloid welke zich ophopen als Ontstekingsreacties van Zenuwcellen in de Hersenen. Welke diverse Geheugen aantasten tot afwijkende dagelijkse bezigheden niet meer toegankelijk zijn. Bij Burgers waarbij Herinneringen worden gekoppeld aan vormen van het dagelijkse leven wordt bij Dementie alsnog gedeeld aan het verleden, maar bij Alzheimer wegvalt herinneringen uit het korte verleden. Ook zie je bij Alzheimer al veel eerder teken van de ziektes op jonge leeftijd van Beta-amyloïde van erosie zich ophopen in de Gen-Hersenen, Liezen veelal op 30 a 40 jarige leeftijd. Hersenen hebben 4 Micro Bloedvaatjes in krijgen weinig Zuurstof wegens Eiwiterosie verkleven in kunnen de Geheugen, Zenuwcellen niet voeden via zuurstof, waarbij Bipolaire Somatische klachten ontstaan. Doordat Hersencellen verkleven zal er Neurologische stoornissen ontstaan in kunnen Geheugen geen voldoende door Bloeding Erosie verkrijgen wegens Klontjes Eiwittenverkleving.
info@epn-epm.nl

 

Alzheimer Antigeen Presenterende Infecterende Plaques Cytokines.
De afweer tegen APC Ziekteverwekkers bestaan uit Dendritische Cellen die een grote rol speelt tegen het Antigeen van allergische reacties. Proteïnes verspreidt zich via inflammatoire infecterende plaques als Cytokines Eiwit Beta-amyloïde vorm binnen het Brein van Verklevingen. Veelal merkje dat er iets niet deugt wegens versnelde Lichaam “Cel Veroudering Proces” door allerlei Micro Antigeen Stofjes die zich verspreiden overal in het lichaam in geven aan buitenkant van het Lichaamspijn snelle verouderingsproces. Ook Innerlijke meer Concentratieverlies, Rimpels, Pigmentverandering, Psych stoornissen, Geheugenverlies, Vergeetachtigheid, Urineverlies, in al snel iets te willen doen in het zo kwijt bent, wat je wilde doen. Bij bloedtransfusies wegens dat het ook in de bloedstroom aanwezig kan eventueel de Beta-Amyloïde worden overgedragen. Dementie/Alzheimer is er een voorbode van opeenstapeling Bipolaire Disstres, Depressies, Angst, Achterdocht, Libido Gevoelens raakt defect in vele andere dagelijkse vrije bezigheden veranderen is de opeenstapeling van ziekteproces die Dementie/Alzheimer te maken heeft. De verklevingen plaques van defecte Bloeddoorstroming van APC = Proteïnes Antigeen Plaques, welke arteriosclerose, Inflammatoire infecties veroorzaken. Bipolaire Dementie Hangen Samen met Voedings patronen, Omgevingsvervuiling. De afgelopen 15 jaar wordt steeds meer duidelijk dan bepaalde Vaatschade het Brein verstoord tot allerlei Cognitieve beperkingen indien je Voedingspatroon niet aanpast zijn- aan de dagelijkse bezigheden om Vaat- Kalk- IJzeraanslag- en Eiwitverkleving, Infecties te voorkomen in het Hersenen Brein te voorkomen via Targetsmix aangepast op Individuele basis.TC is gebaseerd op meerdere extracten van Eiwitten Enzymen via Detoxificeren is Ontgiften van Lipidenvet, Infecties, Radicale Ontstekingen Recycling van Kalkophoping Mutaties Kloon Cellen ruimen.
info@epn-epm.nl

 

Alzheimer is een Ziekte van Snel Oud worden; ja op Jonge leeftijd.
Bij grote veranderingen in de Samenleving zal je nieuwe Bio- Medische mogelijkheden moeten hebben om versterking van een ontwikkeling die zich allang manifesteert als Vergrijzing als tot een knipperlicht in het Brein met bepaalde Eiwitophoping of Eiwitverkleving. Welke Alzheimer of Dementie al jonge leeftijd genetische registreerbaar is door Stress complicaties van afwijkende genen. Dit heeft directe grote gevolgen voor de samenleving wegens dat de Farmaceutische Industrie & Politiek Zorginstellingen zeer nalatig blijven binnen Welzijnsvorm van Hightech Biotechnologische mogelijkheden die er zijn om Burgers in de Ouderdom periode boven xx Jaren de mogelijkheden te bieden met Biologische Targets Voeding de Tweede Ouderdomsfase te overbruggen. Door vele verlies via Ecologische Milieuvervuiling welke doelbewust is veroorzaakt als stille Genocide door het verlies van de Menselijke Natuur. Dit door aantasting of beïnvloeding de Posthumane fase eerder wordt veroorzaakt via Ecologische Pathogenen Milieuvervuiling blijkt bij Ouders al IL-12 of IFN verzwakt afweersysteem te hebben tijdens 9 maanden zwangerschap. Dat is funest voor Hersenen functies zoals het Geheugen van Eiwitopeenhoping tijdens de zwangerschap van allerlei specifieke cognitieve complicaties. Die via Milieuvervuilde Magnetietdeeltjes op termijn als verlies van Menselijke Natuur welke in strijd is met de Menselijke Waardigheid in Rechtsbeginselen van Welzijn. Tweedeling, dreigt door Stille Genocide tot Vrije Euthanasie via Pathogene Bacteriën, Toxines Ecologische Milieuvervuiling verspreidt al tijdens de Zwangerschap de Foetus wordt aangetast bij 74%. Dementie door Brein Vervuiling in een Obees BMI 30 bij Vrouwen risico van 51 % Obese bij Vrouwen welke tijdens Zwangerschap een Magnetiet giftige mineraal dat zorgt direct tijdens Zwangerschap van Brein Hersencellen Vervuiling.
info@epn-epm.nl

 

Amyloid-bindende Beta Eiwitten op Moleculaire Pathogenese Inzicht.
Veelal merk je aan gedragsomvorming via Hersenen de Opstapeling van Eiwiterosie van het Eiwit Amyloïde-beta. Omgeving Milieufactoren spelen mede net als Genetische problematiek welke nog geen tiende procent van het totale DNA verschil tussen Twee Mensen, maar vele ziektes hebben een Genetische component. Genen zeggen niet alles over bepaalde ziektes waar bij de impact van genen ook niet moet overschatten, in alles verwachten aangaande medische sector. Omgevingsfactoren zeggen veel meer bij Genetische componenten van alle dominante factor zal je moeten kijken hoe je Levenscirkel kan aanpassen binnen Bacteriën Deling Ziektes. Waarbij de ene Tweeling wel een Ziekte krijgt in de andere niet, wegens leefomgeving factoren mede een grote rol spelen bij het ontstaan van een ziekte. Bij vele verschillende ziektes zie je vooral bij vormen van Kankers veranderingen ontstaan in het DNA die Genetisch geen verklaring hebben, maar wel vrij worden getraceerd via vloeibare Targetmix ethische aspecten te omzeilen. Dit om niet alles via misleidende Genetische achtergrond Burgers gebruiken tot alle Generaties die er nog vervolgen vele misbruik via regelgeving Zorg- in Verzekeraars in aanverwanten Regelgevingskaders van misbruik. Met de moderne Hightech Biotechnologie in de vrije toekomstige Gezondheids- ethiek zitten we in de loop van 5 jaar met 200.000 Burger op jaarbasis met Dementie c.q. Alzheimer. Dit als Ziektes die we verslodderen binnen vrije Zorgvoorziening of Zorgverzekeraars een zorg zal zijn dat Burgers in hun Jonge Levensfase Sterven, door Nalatigheid van Medische, Zorgverlening. De vele Stigmatisering, Discriminatie uitsluiting uit  Bio- Medische Techno logische kennis in verband tussen Menselijke Genoom en Ziekte betreffende over invloed van Milieuomgevingsfactoren zijn mogelijkheden al op Jonge Leeftijd de Genetische diagnostiek Zorg Dementie-Alzheimer al bekend.
info@epn-epm.nl

 

Bepaalde Aandoeningen Milieu Omgevingsfactoren Eiwitaantasting.
Waarbij de Tweede fase na voren komt op 50 Jarige leeftijd Ouderdom periode van Alzheimer Ontstaan. Waarbij langzaamaan de afdaling na de Dood wordt gecreëerd door dramatische andere Mis-Zorgvormen defecte Gen als afwijkend omgeving uit factoren wordt veroorzaakt. Genetische Gen is een Micro- stukje DNA welke is gebaseerd op mogelijke oorzaken van de ziekte Alzheimer waarbij het Apo-E-gen de eerste verdachte is van die in verband staat met de andere drie variaties als: E2- E3- E4 welke overbelast zijn. Hierbij zie je E-4 welke eventueel twee aanwezig kunnen zijn vergroot extra de kans op Alzheimer ziekte welke op jonge leeftijd aan Stressgedrag openbaard. De vele Medicijnen tegen Alzheimer werken niet voldoende wegens dat het DNA is overbelast met de Twee E- 4. Waarbij E-3 via Genentest nogal bij Dementie de Eiwitten een speciale eigenschap hebben binnen Hemoglobine van Hoge Bloeddruk namelijk rode bloedcellen welke zorgen voor de doorvoer van voldoende zuurstof in het lichaam. Wanneer het Eiwit overbelast is allerlei omgevingsfactoren, milieu, overgewicht enz zie je veelal bij Twee E4 zuurstof te kort van fileproblemen bij Genetische mechanismen gerichter opsporen die de ziekte veroorzaken. Dit veelal op Jonge leeftijd via vloeibare Targetmix te identificeren, valideren in te beïnvloeden via Apo-E Gen die voorportiek is hoofdverdachte binnen de drie de E2, E,3 E,4- waarbij aanwezig is Twee E-4 Genen welke Alzheimer Genetische informatie geeft. De vele aanloop van ziekten als Depressies, Stress Dementie, Alzheimer, Auto-immuunziekten, Parkingson, in diverse Kankersoorten kan je al heel vroeg op Jonge leeftijd inzicht verkrijgen van bepaalde afwijkende Eiwitten = Amyloid-beta en Tau het afweersysteem verstoord in communicatie Zenuwcellen binnen Genetica in Mix Voeding en Leefpatroon de Hormonale afwijkingen ook vele Kankers veroorzaakt.
info@epn-epm.nl

 

Politieke Milieu Maatschappelijke Gevolgen van Welzijn Criminaliteit.
De Milieucriminaliteit via Overheid wordt aanziendelijk Volksgezondheids- schade toegebracht via het Dumpen van allerlei Milieuafval de afgelopen 50 jaar. Ook de schade bestaat niet alleen uit Psychische schade maar ook Pijn, Leed in Dodelijke Kankers, Infectieziektes, die na voren komen vanuit Milieudumping in Oppervlakte Wateren enz. Waarbij via Afvallozing enz een productie ontstaat van chemicaliën Nevelvocht welke leidt tot Huid aandoeningen, Miskramen, Onvruchtbaarheid, Aangeboren afwijkingen, Alzheimer in diverse Kankers. Hierbij vele Nevelvocht tot Dodelijke Infectie Ziektes leidt. Ook blijkt vele Voedselbesmet te raken via Ecologische Vervuiling van Bodemvervuiling. Hierbij vele Afvalstoffen zijn gedumpt vanaf de jaren 1960 nu zijn uitwerking heeft als Carcinogene stoffen, of tijdens Zwangerschap Teratogene of Mutagene Pathogene Bacteriën. Welke Eiwitverkleving veroorzaakt in Infecties van Pathogenen Bacteriën zich vermengen met Bloedcirculatie tot Eiwit Erosie van Beta- Amyloïde Eiwit verkleving. Dit tot allerlei afwijkende Neurologische Gedragsstoornissen al op Jonge leeftijd via Slijmvlies Urine te registreren via Eiwit moleculen in afwijkende Gedragsproblematiek. Verandering in de eerste Levensfase van Dementie na voren komt vanaf 30 jaar van minder opname Dopamine welke grote invloed heeft op het gedrag. Waarbij Eiwiterosie het verlies van de Menselijke natuur kan beïnvloeden om Menselijke Waardigheid van Individuele Welzijn aangetast. Targetsmic aangepast op individuele basis kan Eiwitverkleving beïnvloeden door toename Moleculaire Pathogene kennis hoe Ziektes is ontstaan in der loop der jaren. Dit van voorkomende Stress, Dementie, Alzheimer, Parkingson, Auto-Immuunziektes, Kankers, enz. Waarbij totale DNA- genetisch nog geen10% verschil maakt ter bestrijding overwegende Sociale als Economische Zorgstelsel Gevolgen.
info@epn-epm.nl

 

Vele Soorten Wratten Leeftijdscategorie Kinderen & Volwassen.
De vele soorten wratten bij kinderen verdwijnen veelal na plusminus twee jaar spontaan. Wratten komen overal heel vaak voor als vleeskleurige of bruinachtige gezwelletjes zijn Verruca Wratten. Deze Mutaties Wratten veroorzaken via besmetting met een virus, het humane papillomavirus welke besmetting een dergelijk 3 a 6 maanden voordat de Wrat echt zichtbaar is. Het virus stimuleert huidcellen tot ongeremde celgroei indien je in aanraking bent gekomen met het virus of eventueel besmet met voorwerpen. Wratten komen vooral voor bij Kinderen tussen 5 en 15 jaar. Veelal komen bij Kinderen wratten voor 1 op 10 welke gevoelig zijn voor wratten komen gezwellen voor handen, armen, gezicht, benen, onder de voet, vingers vooral de binnen kant. Bij Nagelbijten, Duimzuigen, Krabben zie je veelal vele Wratjes bij elkaar. Wratten kunnen overal op het lichaam voorkomen waar het plaatselijk door besmetting c.q. virus na voren komt in meestal niet pijnlijk zijn maar wel jeuk veroorzaken, waardoor er wordt gekrapt in wel pijnlijk worden in zich verder uitbreid na andere delen van het lichaam of gezicht. Gewone wratten vulgaris of verruca zijn wat hobbelig in vleeskeurig of bruinachtig, waarbij de huid sterk is verhoord. Voetwratten de Verruca of plantaris komen veel voor bij Kinderen en jongvolwassenen. Waarvan er twee types zijn de voetwrat en het type doornwrat. De eerste is oppervlakte wrat- en de tweede is de dieper ingroeien doornwrat wel veel meer pijnlijke klachten geeft. Veelal voetwratten blijven langdurig aanwezig in zijn nogal pijnlijk in verdwijnen ook niet snel als je ze niet behandeld is wel moeilijk om te behandelen. Het is voeten goed droog houden in het dragen katoenen sokken en goed zittende schoenen, vermindert eveneens het uitbreiden van voetwratten. Het op blote voeten lopen in de sporthal heeft geen invloed op het hebben van wratten hoe die zijn ontstaan van de voetwratten.
info@epn-epm.nl

 

Het aantal SOA & Urine Infecties, Luchtwegen Infectie blijven stijgen.
Veelal blijft het voorspellen dat in de zomer Verspreiding van Infectie- ziektes toeneemt iedere jaar. Waarbij Afweercellen tekort schieten of de Bacterie het immuunrespons misleiden of het veranderen. Ook het overdraag bare SOA aandoeningen van seksuele overdracht blijft stijgen in de Vakantie periodes. Vele SOA is de meeste frequentie Chlamydia bij Vrouwen en bij Mannen besmet. Ook zijn er vele verschillende besmettingen als Gonorroe, syfilis waarbij iedere jaar een stijging is tussen de leeftijd van 15 a 30 jaar bij Mannen veel meer blijkt te zijn dan bij Vrouwen. Het risicogedrag van geïnfecteerde is vrijen zonder condoom, groepsseks of vele meerdere partners tijden de vakantieperiode. Hierbij zijn ook bepaalde groepen van jongvolwassenen, mannen die seks hebben met mannen besmet zijn met weertjes, wratjes, blaasjes op de penis, vagina, anus of mond. Je ziet ieder jaar weer grote aantallen die besmet zijn geraakt tijdens de vakantie periode met HIV, Aids met zo 3 % stijgt waarbij veelal vooraf niet een test wordt uitgevoerd. Vooral reislustige Mannen die seks hebben met mannen MSM nemen veel vaker het risico’s dan homomannen die niet echt actief zijn in het buitenland. Personen welke besmet zijn met het hiv hebben vooral angst voor ontslag te verkrijgen of klanten te verliezen, discriminatie, pesterijen enz. Hierbij hoort veel meer de openheid na voren komen in zaken seksuele overdracht van besmetting. Bij het hebben van de hiv-ziekte kan je alsnog vrij werken dankzij krachtig hiv- remmers welke besmettingsrisico in de gewone werkomgeving vrij werken. Je ziet bij alle werkgelegenheden dat Burgers altijd in contact komen met werknemers, artsen, hulpverleners, tandartsen, psychologen enz. Veelal zie je in directe omgeving mensen met hiv besmetting welke hulp nodig hebben, maar ook weten hoe je hiv–over dracht en besmettelijkheid te voorkomen via meer openheid te geven.
info@epn-epm.nl

 

EU-Platforms ICT Transmissietechniek van Vrij Circulaire Economie.
Europese ICT omschakeling met dronesonderzoek is een andere transmissie techniek met moderne taken via het overnemen van een aantal veranderingen in inzicht te krijgen in de Circulaire Hightech Economie van EU-Platforms om feitelijk verschillende Doelgroepen via Sociaal gekoppelde ICT Netwerk Fundamentele nieuwe micro camera’s hun wisselende Data uit weer andere Landen zonder allerlei manipulatie van Menselijke inbreng. Dit alsnog alle vertaling via digitalisering verschillende schakelingen en systemen uitsluiten voor Fundamentele ICT perfecte circulaire signalen overbrengen in vertalen. Het belangrijkste dat uitsluitend voor Fundamentele Doelgroepen Mondiale Private schakelingen plaatsvinden ICT-Transmissietechniek zorgvuldigheid via andere Juridische P1-LOG samengesteld in uitgewerkt. Alle handelingen vallen onder controle schakelingen van effectieve hulpmiddelen via Laser P2 Techniek op afstanden met beschermende maatregelingen voor Kwetsbare Burgers. Binnen het ICT-Systeem Mondiaal betekent bewegen na nieuwe Golfsystemen welke gebaseerd zijn op onze ICT-Lasertechniek van MHz Fundamentele Gemeenschappen om PAL-systemen optimaliseren binnen de huidige processen van Hightech, digitale uitleesfrequentie voor moderne D2 toekomstige nieuwe Generaties Communicatiesatellieten kadersystemen.
info@epn-epm.nl

 

Gekoppelde Laser ICT Netwerk- Team EVAB Mondiaal.

KVK: 41019558.

Info- 8 Augustus – 2017.

Infoblad

www.epn-epm.nl               info@epn-epm.nl

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.