EPN Infobulletin Augustus 2017

1991    2017

INFO- Augustus – 2017.

www.epn-epm.nl  Info@epn-epm.nl

Hightech Laser Techniek Opbouw Gericht op Vrije Satellieten Techniek.
De moderne technische furore kan iedere mogelijkheid allerlei ICT- Net ontvangen via afstandsbediening allerlei gegevens vanuit de ruimte ontvangen indien ze zich houden aan voorwaarden kan ieder via ontvangst van Satellieten gegevens. Het Wiv programma maken via codering van Frequentieband voor communicatiesignalen overdracht van gerichte signalen up-link frequenties rond de xx na aarde gericht signalen down-link uitvoeren voor verbinding tussen aarde in de vrije satellieten van effectieve controlehulpmiddelen als omgekeerd gereproduceerd vrije code signalen overdracht uit derde landen. Het elektromagnetische veld is vrij toegankelijk in afstanden zijn vrij te overbruggen om bepaald doelgerichte Satelliet- ontvangst begeleiding omstandigheden tot ontvangst mogelijkheden per functie van frequentie nauwkeurig te berekenen betreffende de weeromstandigheden. Ook allerlei informatie hightech moet vanzelfsprekend enige bijzonder maatregel worden genomen om datasignalen in de vorm van multiplexsinalen binnen de eigen draaggolf te ontvangen via eigen Code Fundamentele ICTNetwerk afhankelijk van de taak in verschillende oploopbanen via de polen lopen en welke over de equator lopen om inlichten betreffende Code-PCM, Techniek EU-Mondiaal. ICT-VS-EU Globaliserende tijdperk van de zogenaamde Nationale C- Band/GHz met diverse hogere Ku-band frequentie via grondtechniek micro antenne Laser systemen om communicatie overleg te plegen of distribueren via flexibiliteit overdraagt van diensten binnen het vrije ICT-Netwerksysteem in dienstverlening enz welke per 01- 01- 2018 met 21 Platforms wordt uitgebreid binnen de EU & 7 buitende EU.
Info@epn-epm.nl

Mondiale Sociale Circulaire ICT Economie Onafhankelijk van derden.
Binnen het vrije debat over Sociale en Economie van het functioneren in het decoderen van de EQ – signalen is al even gecompliceerd- en alleen mogelijk met grootschaliger vrije geïntegreerde WIV schakelingen van belang voor een kort overzicht te geven hoe bepaalde idee kunnen ontstaan als je voor open staat voor alle Gemeenschappen binnen de Fundamentele Gedrag ICT Gemeenschappen. De vele recente debatten over Sociaal en Economie is aan het eind om de juiste checks van Menselijkheid bij Politiek verloren door stille Genocide via aantasting van Multifactoriële Pathogene Bacteriën, Toxines via Ecologische Milieuvervuiling omgevings vele Burgers- en Kinderen vroegtijdig sterven dankzij de Moderne Genocide praktijkijken . De pneumokok is een bacterie die bij Burgers Neus- Keelholte, longontsteking-, hersenvlies-, middenoorontsteking en bloedvergiftiging een invasieve ontsteking, infectievirus na voren komen. Waarbij alsnog vele miljoenen Burgers worden besmet met Pathogene Bacteriën, Toxines welke door Regering wordt beschouwd als Erfelijke aandoeningen, terwijl ze zelf op grote schaal de Genetica hebben aangetast via Ecologische Milieuvervuiling enz, is kennis van Moleculaire Pathogenese Bacteriën, Toxines wat er precies gebeurt in omgeving van Milieuvervuiling. In hoe een ziektes als Kankers, Parkingson, Dementie, Alzheimer, Auto-Immuunziektes in allerlei verschillende vormen van Stress, Depressies welke al in beginstadium kan worden geregistreerd, maar geen toepassing toe past tot preventieve mogelijkheden, blijkt Dood gaan veel goedkoper te zijn. Dit dankzij Overheid via Ecologische Vervuiling Chemische Huishouding in de Hersenen Genetisch gedetermineerd zijn via Pathogenese Milieuvervuiling problematiek van Menselijke Stille Genocide via Vervuilde Grondstoffen, Voedingconsumptie, Milieuvervuiling van het inademen van Nevelvocht, Fijnstof enz in plaats van Eco- Efficiënter positieve product van gedachtengoed te produceren. De Economische misleidende invloed van Biologische Pathogenese Toxines Dierlijke van nieuwe E- Lujovirus Bacteriën veroorzaken allerlei Globaliserende binnendringende Bacteriën, Infectievirussen via alle moderne Hightech misgebruik. Binnen Systemen van Gezondheidszorg Hightechsystemen laat Politieke zien geen enkele inzicht heeft in het huidige ICT, WIV-systeem van Macro-omgevingsfactoren problemen geeft via Besmette Pathogene Bacteriën, Toxines Dodelijke Voedingbacteriën optermijn. Nu worden op grote schaal via Milieuvervuilde Voeding op vele Burgers stille Genocide gepleegd of geen Zorgvoorziening c.q. Medische behandeling uitgesloten. Ook mag allerlei Thuiszorginstellingen Burgers niet hun eigen Voeding Klaar maken, maar moet Macro verwerkt worden met allerlei verdachte activiteiten van Infectievirus verspreiding. De grenzen van Ecologische Milieuvervuiling hebben simpelweg hun grenzen ver overtreden door Pathogenese Dierlijke Infectievirus Mondiale verspreiding betreffende Europese Resolutie 19-01-2011 betreffende op het gebied Milieu Code Kruisbestuiving van Parkingson aangaande, Dementie/Alzheimer, COM 2010- 2084 gelet mede Medische behandeling techniek van 2013 na 2017 de Palliatieve zorg in geen kennis van Neuro- degeneratieve geen adequate-zorg wordt zo geleverd in vele Burgers vroegtijdig Sterven via IL-7 aan Kankers enz op jaarbasis 100.000. Bij Alzheimer-Dementie op jaarbasis 200 honderdduizenden Burgers Sterven is 1 Miljoen Burgers per 5 jaar vanaf jaar 2020 die stervend. Dit dankzij- Politiek van nieuwe generatie Pathogenese Dierlijke onbeschermde binnendringende Infectieziekte via innate- en het adaptieve systeem op termijn Ontstekings IL-7 Kankers in Pathogenese dodelijk Infectievirus. Het inademen van vluchtige kaliumpermanganaat oxidatieve organische stoffen welke worden ingeadempt vanuit vervuild  oppervlaktewater, bodemvervuiling. Bij ziekte Parkingson vindt een afbraak plaats van Zenuwcellen in een bepaald gebied in de Hersenen. Hierdoor kunnen zowel bewegingen als andere stoornissen optreden, zoals stress, depressie enz. Wel kan medische specialist een medicatie (Levodopa) voor schrijven via Neuroloog, om zo min mogelijk last te hebben van allerlei bijwerking. Vele Burgers worden blootgesteld aan dodelijke irritatie Infectieziektes via luchtwegen, zenuwstelsel, interne organen in allerlei Ontstekingen op langere termijn. Dit via Nevelvocht Inademen via Wateroppervlaktes die besmet zijn  met Pathogene Bacteriën- en Toxines enz.  Politiek geen enkele verantwoordelijkheid geeft betreffende Volksgezondheid op de Grondrechten ART:35, EU-Zorgplicht.
Info@epn-epm.nl

Overwegende Milieustrategie Leidt Miljoenen Burgers aan Dementie, Alzheimer.
Gezien de bevindingen van het DG-S gefinancierde project Europese Collaboration onder Dementia 2006-2008 van de EU-verslag- en het Alzheimer verslag 2010 – in verband op 21 september 2010 blijkt op grote schaal dat EU Nalatig is gebleven om enige duidelijkheid te geven betreffende ziekte van Alzheimer- en andere toekomstige vormen van Dementie, Parkingson, Kankers, Q-Koorts, Zoönosen b.v. Vogelgriep, TBC van diverse Dieren (COM 2009) 0380. De Moleculaire Microbiologie van ziekteverwekkers de Pathogenese besmetting  bij Mens en Dier is veelal snel via APCs’ snel te registreren via Urine Bacteriën, Infectieziekten de Pathogene Cytokines ontstekingsreacties te blokkeren.  Gezien strategischer doelstellingen blijken dat EU het niet bevorderen van een goede Volksgezondheid in een Vergrijzende EU alsnog vele meer Dementie/Alzheimer komt door doelbewuste Geheim Kweken van Dierlijke & Bio-Pathogenese Bacterie, Toxines Milieuvervuiling, Nevelvocht, Fijnstof, Voedsel-Onveiligheid A7-0366/2010.  De Biotechnologische  Genetische Kweken van op grote schaal  Giftigstoffen welke het Micro- Organisme  van Voedingsproducten welke resistent zijn tegen bestaande medicatie. Gezien Ecologische Milieuvervuiling zal komende 20 jaar Dementie/Alzheimer stijgen tot 65,7 miljoen Burgers Mondiaal= Wereldwijd met Alzheimer; nu 35 miljoen Burgers met Dementie. Veelal kan al tijdens Zwangerschap vanwege moeilijkheden een diagnose worden gesteld van Neurodegeneratieve Ziekten welke aankomende jaren extreem zal blijven stijgen, vanaf 30 jaar oplopende vanwege Levensverwachting bij het Ouder worden verdrievoudigd. Vooral in West Europa extreem toeneemt wegens Dierlijke & Milieu oppervlaktes water van Pathogenese Ecologische Vervuiling Omgevingsfactoren welke  worden ingeademt als binnen dringende Infectieziekte verwekkers. Zwangerschappen worden besmet met Genetische afwijkingen via Gif-Fijnstof, Nevelvocht, Pathogene Bacteriën, Toxines, Voeding in Ecologische Milieuvervuiling welke een slechte Stofwisselingstoornissen veroorzaken door het Inademen van Pathogenen Bacteriën, Fijnstof Bacteriën in Milieuvervuiler Toxines Nevelvocht. Welke Neurodegeneratieve Hersenen beschadiging veroorzaken in allerlei Immuunsysteem Virus direct hechten aan de naïeve Witte Bloedcellen. Waarbij de T en B- Cellen een zeer latente Afweersysteem aanneemt tot allerlei Geheugen in afwijkende dagelijks gedrag. Ook heeft EPM onderzoek gedaan van anatomie, pathologie- en fysiologie is er vele diepgang na Micro- Virus van overdracht van Mutaties van aandoeningen die zich hechten aan slijmvlies bacteriën van Urinewegen waardoor de energiebron van Burgers zeer verzwakt tot allerlei klachten van hoge Bloeddruk, Longklachten, Darmklachten, Urine infectie door het inademen van Pathogenese Infectievirussen Micro Nevelvocht of Fijnstof waarbij terzijnde tijd een Dodelijke Pathogenese Infectiesvirussen van Dier tot Mens in van mens tot Mensen zich verspreidt via Infectie Slijmvliesvirussen & Fijnstofbacteriën en via Dierlijke Pathogene overdragende gemuteerde Virus. Maar ook Eiwittenverkleving voordat de Foetus eventueel het daglicht ziet.
Info@epn-epm.nl

Gelet op de Europese Aanbevelingen ART:168 van het EG-Verdrag.
Veelal zijn Ouders al besmet Pathogene Bacteriën door complex samenspel van Genetisch Leefomgevingen factoren, Voeding in Pathogene Bacteriën Milieuvervuiling worden bepaalde Genen geactiveerd via Chronische IL-7 systematische graad van Inflammatoire Kankers ziektes enz, welke ook hoge bloeddruk geeft tijdens de zwangerschap. Ook bij Kinderen zie je hoge bloeddruk als signaal- en Eiwitverkleving- erosie in opengezette bloedvaatjes. Waarbij op latere leeftijd het doodvonnis al is getekend, terwijl je nog geen 18 jaar bent in het Leven geen meerwaarde heeft dankzij de Pathogenese Hemorragische Koorts Ecologische Eiwit bacteriën worden overgedragen via Slijmvlies, Fijnstof & Nevelvocht. Dieren overspringende slijmvlies infectievirussen vanuit Milieuomgeving overgedragen van Neurodegeneratieve ziektes. Waarbij Parkinson cognitieve functies mede betrokken zijn bij pijn klachten in het cognitieve systemen achter uitgaan na Neuropathische pijnbeleving in Geheugenverlies.  Overwegende Neurodegeneratieve Ziekten op Bevolking is er geen Samenwerking en Coördinaties van innovatieve Multidisciplinaire na oorzaken, preventie en behandeling betreffende bestrijding van Neurodegeneratieve aandoeningen van Gedragsaandoeningen al vanaf Geboorte oplopende afwijkende APC = Antigeen Presenteerde Cel van Plakvormige Mutaties Eiwit-Erosieverklevingen in de Hersenen. Waarbij vroegtijdig Dementie na voren komt als afwijkende gedrag op jonge leeftijd. Nadien zieje dat Hersenen als voorloper Dementie een bepaalde GEN, ANKI via overbelaste Ecologische Pathogenese Bacteriën Milieuomgeving. Dit in meerde mate veranderd het DNA- methylatie als toekomstige Alzheimer na plusminus vanaf 30-40 jarige leeftijd. Bij Dementie zie je de DNA methylatie dat Genen een Chronische Infectie IL-12 of IL-6 systematische lage graad Inflammatoire afwijkingen veroorzaakt, mede Zenuwcellen aantasting op jonge leeftijd via Pathogenese Bacteriën als Cytokines Ontstekingsreacties van binnendringende Infectievirus Besmetting aan de Celoppervlakken van het buitenmembraan. Aangaande gelet op ART:168 van het EG-Verdrag of gelet op Art: 35 van het Handvest van Grondrechten van Europese Unie gezien aanbeveling van der Raad betreffende maatregelen ter bestrijding van Neurodegeneratieve Ziekten. Waarin bijzonder Ziekte Alzheimer bij onderzoekacties worden betrokken met betrekking Antigeen Presenterende Cellen- APC tot Volksgezondheid strategieën ter bestrijding van Dementie, Alzheimer, Parkinson van Neurodegeneratieve Brein ziektes enz welke een toenemend risico op de Volksgezondheid vormen. Waarbij bijzondere ziektes van Alzheimer gezien door DGS Gefinancierde behandelingen methode. Nederland telt Tienduizend Burgers met Neurologische Generatieve Ziekten vanaf 1960 maar nu 2017 nu 3,2 miljoen Burgers aangetast door Neurologische afwijkingen via Ecologische Milieuvervuiling van Milieu Nevelvocht, Bacteriën- en Pathogene Voedselbesmetting in Verzorgingstehuizen. Waarbij het Menselijke Brein wordt aangetast via Biologische Wijdverspreide Pathogenese H7N9 Moderne Bacteriën, Virusinfectie Ziekteverwekkers, Bloedinfecties via de Ecologische Milieuvervuiling door Overheid, Provincies en Gemeenten Miljarden Cubekemeters Afval Gestort enz- in allerlei Nieuwbouwwoonomgeving, Wateroppervlaktes welke nu verschillende patronen op ziekteverwerkers veroorzaken. Dit al tijdens de zwangerschap APC te herkennen en de Cytokines IL- 12 of IFN van Aangeboren of Innate afweersysteem naar buiten afgeeft van een afwijkende afweersysteem via Milieuomgeving Vervuiling wordt ingeademt. Waarbij Burgers zijn besmet met allerlei Pathogenese Bacteriën ingeademt (APC) welke leiden tot Kankers, Parkingson, Dementie, Alzheimer  in Pijnklachten of Neurologische afwijkingen al op jonge leeftijd met allerlei dodelijke afloop op termijn dankzij Nalatigheid van dezelfde Overheid inzak Ecologische Milieu Milieuvervuiling van binnendringende  DC ziekteverwekkers.
Info@epn-epm.nl

Alzheimer is een Fijnstof Ziekte al Tijdens de Zwangerschap in Brein aanwezig.
Gezien mededelingen van de Commissie Europees Parlement- en de Raad over een Europees initiatief betreffende ziekte en andere vormen van Dementie. (COM 2009) 0380) gezien strategische doelstelling van EU van het vrij bevorderen van goede Volksgezondheid van modern samenwerkingsverbanden aan Gezondheid, Welzijn strategie in Medisch Handelen. Fijnstof, Stuifmeel, Nevelvocht, Q-koorts, Vogelgriepvirus enz zijn kruisbestuivingen Mutaties overgaan van Biologische Pathogenese Virusinfectieziekte verwekkers komt direct in de Hersenen Brein terecht, maar ook in de Longen die zich tijdens de Foetus ontwikkeld. Dit binnen vermenging van Hersenweefsel van gevolg van Amyloïden Plaques Magnetiet is sterk Magnetisch- en Giftig Mineraal van Neurofibrillaire ophoping, die zorg er voor toekomstige Amyloïde Plaques Alzheimer verkrijgt. Magnetiet is een zeer strek magnetische en zeer giftige mineraal welke direct de Hersencellen kan aantasten via Luchtvervuiling of Nevelvocht of Fijnstof het Brein op jonge leeftijd al aantast via Neus, Mond van het inademen van Micro- deeltjes, welke via Zenuw in je Brein van Hersencellen aantasten. Hierbij breidt Dementie zich geweldig uit die na 19-65 a’ 70 zijn geboren besmet zijn met Pathogenese Nevelvocht Bacteriën, welke leiden tot Infectieziektes, Kankers en Dementie/Alzheimer op latere leeftijd. Ook kan het indirect zorgen voor ziektes die Hersencellen aantasten tot allerlei afwijkende factoren; Zoals Cardiovasculaire risico, Diabetes, Cholesterol, zeer hoge Bloeddruk, Geheugen Cognitieve stoornissen al tijdens Zwangerschap door Oneerlijk Luchtnevelvervuiling, Fijnstof komen cluster van allerlei deeltjes vrij. Welke niet door het lichaam wordt aangemaakt maar puur uit besmette Omgevingsfactoren via Moleculaire Pathogene Microbiologie Infectieziekte via bepaalde negatieve functioneren van het innate- en het adaptieve afweersysteem 99 % problemen verkrijgen, bij tijdelijk zwangerschap. Waarbij Vervuiling Magnetietdeeltjes in ons Brein terecht komt in 0,5 % tijdens zwangerschap zelf aanmaakt. De rest komt vanuit de Omgevingsvervuiling als Nevelvocht, Fijnstof enz, waarbij de zwangerschap complicaties geven. Dit zie je vooral bij Picornavirussen van Riool oppervlakte Watervervulling in de Gemeente Vijvers die hun Vijvers zomers aanvult met vervuild oppervlakte water, welke overdracht van Infectievirussen na de Mens van diverse soorten Kankers, afwijkende Zwangerschappen, zeer Latente Afweer bij Kinderen onder de 10 jaar, Kinderen die na 1960 Geboren zijn, blijken nu op grote schaal Symptomen van Amyloïde Plaques Alzheimer, Dementie, Pathogenen Bacteriën als Medische aandoening te hebben. Waarbij gedeelte Neurofibrillaire ophoping verkleving van aandoeningen in Hersenen zijn beschadigt als progressieve storend Parkinson symptomen van verloren dopamine niet meer normaal kan functioneren in vele afwijkende Zenuwcellen alsnog afsterven, gedragsproblematiek, stress enz of fysieke ziektes, die zich in fase ontwikkelt- en Geheugen als denken oordeelvorm, taal en eventueel het vermogen om zelfs eenvoudig dingen te doen, zullen geleidelijk afnemen op leeftijd van oplopende Brein Dopamine beschadiging via Eiwit erosie-verkleving, Bloederosie, Hersenziekteaantasting enz. Ook zijn er Medicijnen beschikbaar die de klachten kunnen verminderen als droge mond, misselijkheid, verward, verstoppingingen, slapeloosheid, ongeremd gedrag. Hierbij blijft het bewegen bij Parkinson na mate de ziekte verder vordert, wordt bewegen moeilijk, maar via begeleiding leidt het tot meer gunstiger ziekte verloop. Bij bewegen zie je meer beschermde effect op het Brein in blijven de cognitieve functies beter. Waarbij ook Medicatie beter werkt op lange termijn.
Info@epn-epm.nl

Geestelijke Aandoening zich aandient op Jongeleeftijd bij 2% onder de 10 jaar.
Biotechnologisch onderzoek aangaande Ecologische Milieuvervuiling via Fijnstof, Meeldauw, Nevelvocht enz komt indirect Giftigstoffen vrij bij mooi weer door Nevelverdamping, Fijnstof verspreiding- en allerlei Pathogene Bacteriën dank zij de Lokale Overheden doelbewust veroorzaak via stortafval enz. Dit door Luchtvervuiling via Neus en Reukzenuw beschadigt Genetische afwijking van IL-12 of IFN negatieve aangeboren afwijkende via innate afweersysteem na buiten afgeeft al tijdens de zwangerschap. Ecologische Milieuvervuiling zie je tijdens Zwangerschap afwijkende klinische kenmerken van12 of IFN die een afwijkende innate Influenza Pathogene Bacterie lage LPA1of hoge besmetting van Stress, Luchtwegen Infectie, Urine infectie bij de moeder na voren komt tijdens de zwangerschap. Bij deze Ziekte is overalgemeen 2 % onder de 10 jaar zich openbaart, maar veelal is meest voorkomende Parkinson, Dementie geleidelijk aan vanaf 30 jaar wegens IL- aangeboren Pathogenese Bacteriën, Infectieziekte toenemende Neurologische Gedragsproblematiek Geestelijke vermogens- en Persoonlijkheid- en lichamelijke conditie gaan achteruit gaan. Welke vergeetachtigheid het verouderingsproces zijn intrede gedaan, waarbij niet helder meer kan denken of gesprek te voeren in het tijdsbesef afneemt in het dagelijkse leven van nu. Ook lichamelijk conditie van beweging worden stram- en ongecontroleerd bij het Ouder wordende vanaf 40 jaar verouderingsproces in het denkpatroon of bepaalde feiten niet meer kan onthouden. Ook namen snel kwijt zijn in niet meer her-renderen waarvoor ze bepaalde attributen dagelijks nodig zijn, waren volledig vergeten. Oorzaak is bekend van een sterke afname van bepaalde stoffen ’’Neurotransmitters” in de Hersenen veroorzaakt wordt via Ecologische Milieuvervuiling- welke het Brein vervuild. Wanneer Pathogene Milieuomgeving de Menselijke Natuur aantast of beïnvloeding van typische Menselijke Gedragingen zijn de typische kenmerken die Genetische factoren of Slijmvlies aantasten, vanuit overbelaste Milieuvervuiling, Luchtvervuiling enz. Hierbij worden tijdens Zwangerschap al grotendeels Erfelijk overgedragen via allerlei negatieve Eiwitmoleculen, Infectie Klonen tot grote afwijkingen van IL-12 of IFN als negatieve aangeboren innate afweersysteem. Dit via Pathogenese Milieuvervuiling veroorzaakt tijdens Zwangerschap als afwijkende Neurologische Mutatie Stoornissen via Fijnstof, Nevelvocht, Bacteriën, Infecties, Vogelgriepvirus H7N9 enz het Brein aangetast via Bacteriën, Gifstoffen, Infectievirussen enz. Miljoenen Burgers worden komende jaren Ziek via Eiwitbacteriën welke het Slijmvlies aantast met Adenocarcinoom als Darm, Maag, Borstkankers, Urine infecties, Slijmvliesaantasting via Menselijke Natuuraantasting van Pathogene Omgevings Bacteriën zich al jaren verspreidt bij Miljoenen Burgers wegens Pathogenese Ecologische Milieuvervuiling .
Info@epn-epm.nl

Gelet op Europese19-01-2011 op Gebied Dementie/Alzheimer 20102084.
Nu technologie, in dit geval de Biotechnologie, Gezondheidszorg op grote schaal gaan beïnvloeden door de doelen- en wensen van het systeem de Gezondheidszorg sterk verschuiven na vroegtijdige Euthanasie Genocide. De doelen en wensen van een modern systeem van Gezondheidszorg c.q. Welzijnszorg op Volksgezondheidsstrategieën ter bestrijding van Neurodegeneratieve ziekten die eventueel met leeftijd verband houden. Dit in het bijzonder de ziektes Dementie, Alzheimer in verband met de Wereld Alzheimer op 21-september 2010 van het project via Alzheimer Europa. Bij vele behandelingen blijken vooral Genetische diagnostiek welke kan leiden tot grote verschuivingen in de bestaande Gezondheidszorg in Nederland het beïnvloedden via (macro) Pathogene omgevingsfactoren welke in grote mate via de Pathogene Ecologische Milieuvervuiling via Gemeentes, Provincies in de Staat Der Nederland hoofdzakelijk wordt veroorzaakt uit Economische overwegingen. Dit in plaats onderzoek te doen binnen de Regio’s na Pathogene Bacteriën besmetting Dementie, Alzheimer, Kankers, Longinfecties enz van Genetische Gegevens welke versneld Brein Neurodegeneratieve Ziekten veroorzaken al vanaf Kindszijn leeftijd Burgers moedwillig besmet raken in lijden aan vormen Pathogenen Bacteriën van vormen Stress, Dementie. Dit evenals op termijn Alzheimer enz in jaar 2030 – 65,7 Miljoen Burgers Wereldwijd besmet dankzij Pathogene Milieuvervuiling. Binnen de EU lijden 2017 zo’n19 miljoen, in 3,2 miljoen Burgers in Nederland aan Neurodegeneratieve ziekten leidt, welke kunnen optreden bij personen van iedere leeftijd, maar dit zijn één van de hoofdoorzaken van Gehandicapt vanuit Pathogenese Milieuvervuilde Omgevingsfactoren. Ook afhankelijk bij 40 jaar, Mensen Alzheimer verkrijgen als Eiwitophoping zogenaamde beta-Amyloid eiwitten zich ophopen in de zenuwcellen in die kapot gaan als plaques vormen, dat het aantal Ziekte zal verdubbelen. Rekening wordt gehouden met aantal hulpverleners op praktijk individuele basis via speciale Zorghulpverlening voor deze doelgroepen. Dementie- Alzheimer overwegende duurzaamheid Sociale Gezondheidzorg welke op Jaarbasis met 200.000 toeneemt aangaande de aankomende jaren vanaf jaar 2020. Dit is in 5 jaar 1 miljoen Burgers die met Dementie of Alzheimer zitten in CQ Kankers 100.000 per jaar worden geconfrontreerd dankzij APC de Pathogenen Bacteriën van Milieuvervuiling. Vele Nieuwbouwijken Onbewoonbaar zijn door Vervuiling Fijnstof, Pathogenese Nevelvocht enz. De Beta-Amyloid Eiwitten welke zich ophopen in de zenuwcellen al op jonge leeftijd diverse plaques vormen. Hierbij kunnen bepaalde Vezels zich in de cellen op hopen tot Neurofibrillaire Tangels. Deze verklevende ophopingen van Eiwitten en Vezels make cellen kapot- en verstoren de onderlinge communicatie.  Binnen de ontcijfering van het Humane Genoom van Menselijke Genoom zijn spectaculaire vondsten gedaan op gebied van Erfelijkheid, Omgevingsfactoren en Milieuomgevingsvervuiling van Genetische toekomstige ziektes of Infectieziektes vanuit Bio-Vervuildomgevingsfactoren van kruisbestuiving tot wederzijdse bevruchting tussen samengaan van bepaalde DNA- sequentie ontstaan van bepaalde ziekte of eigenschappen die na voren komen vanuit Leefgewoontes of Milieuvervuiling welke eigenschappen van Infectieziektes weergeeft aangaande de toekomst.
Info@epn-epm.nl

Het is echter vraag welke verschuivende Gezondheidszorg, Werkwijze.
Waarbij Hersencellen niet goed meer zullen functioneren en sterven de zenuwcellen af dankzij de APC- Pathogene Milieuvervuiling vanaf de jaren 1960 via de Overheid. Overwegende al jaren bekende schatting in 2020 in Nederland Burgers met Dementie zijn verdubbelt met Neurodegeneratieve Genetische Diagnostiek van Ziekten. Dit Sociaal Gedragsproblemen met EU- 28 % van Dementie in eerste instantie jaar 2020. Nederland heeft het grootste aantal wegens Milieuvervuiling van Pathogene Bacteriën- en Toxines dumping in de Wateroppervlaktes, Bodemvervuiling via het Inademen van Nevelvocht, Fijnstof enz die het Brein beschadigt met alle Chemische afvalstortplaatsen die verschillende DNA- moleculen aan tasten tot  Ziekteverwerkers veroorzaakt. Allerlei van Toll-like receptoren patronen TLR-1 t/mTLM11 die patronen op verschillende Ziekteverwekkers herkennen- en de boodschap Cytokine bv IL-12- of IFN die het aangeboren of innate afweersysteem na buiten afgeeft tijdens de zwangerschap. Dat verschillende Kapsel Bacteriën aanwezig zijn via het Antigeen Presenterende Cytokines = APC als boodschappersmoleculen al tijdens zwangerschap wordt verdubbeld. Ook diverse soorten Kankers Gen APC- IL-7 Interleukinen van LPS molecuul bestaat uit Lipide – en Suikers, Vetzuur Oligosaccharide deel kun je de TLR4 triggering beïnvloeden. Dit door de verandering in het suikerdeel aan te brengen, kan je ook DC’s beïnvloeden. Het optimaliseren van de Immuunrespons is één van de speerpunten om te identificeren van kritische Neurologische Generatieve Ziektes te blokkeren. Ook verschillende ziekteverwerkers overwegende verouderd worden Burgers boven de 65 Jaar zie je ook duurzaamheid van het Sociale stelsel door groeiende Bevolkingen cohort vormen, overwegende dat het aantal werknemers verminderen in verhouding tot het aantal gepensioneerden vermindert- en dat Dementie daarom na grote verwachte uitkomst de Nationale Stelselvoorzieningen, Volksgezondheid, mede met het inbegrip van voorzieningen voor informele Zorghulp een langdurige zorg nu al problemen geeft dankzij de Ecologische Milieuvervuiling Pathogenese Bacteriën Mutaties Omgevingsvervuiling van diverse Ziekten. De afgelopen jaar is er mogelijkheden om Dementie in vroeg stadium te stagneren door Eiwitten te beïnvloeden via Targetsmix aangaande het Brein Erosie de kans op Dementie, CQ Alzheimer leren anders hun taken uitvoeren zonder gewoonte die je anders zo doet als altijd in je leven uitvoerde. Hierbij het aanleren Hersenen anders actief houden zonder allerlei complexe problemen te veroorzaken hebje niks aan. Het activeren van Hersencellen zijn complexere mede strategische positieve leven te activeren ,waarbij Targetsmix op individuele basis wordt aangepast. Zo dat er meer vrije ruimte komt op Sociale concentratie om meer Pathogene Bacteriën, Verklevingen, Infecties afvoeren op termijn. Maar ook de Alzheimereiwit Amyloid enz van Eiwitverklevingen Pathogene Bacteriën op termijn afvoeren op natuurbasis.
Info@epn-epm.nl

Aantal Dementie& Alzheimer neemt Explosief vanaf 30 jarige Leeftijd.
Het blijkt dat Dementie & Alzheimer al zeer vroegtijdig via Diabetes Screeningmethodes Type:1-2 Diabetes mellitus via ondergewicht of overgewicht op Kindsleeftijd worden geregistreerd, waarbij op latere leeftijd vanaf plusminus 30 jaar toekomstige Dementie of Alzheimer vanaf 50 jaar. Waarbij op Kindsleeftijd Dominante Gedragsproblemen voordoen. Hierbij blijkt dat Diabetes-1-2 op grote schaal bepaalde Eiwitopeenhopingen APC geeft binnen het Brein beperkingen via Eiwitophopingen mechanisme mellitus Type:2 van Overgewicht, al op zeer jonge leeftijd. Bij Type-1 Diabetes waren meer Leefgewoontes van Positief maar optreed in het denkpatroon tussen 10 in 18 jaar bij type-1, aandoeningen zo 8 % Depressief, Zenuwstelsel aantasting via dagelijkse Voedingpatroon. Waarbij enkele dergelijk 30 % problemen heeft, waarbij diabetes mellitus tekort aan insuline. Bij Type 2 reageert niet meer goed op insuline. Waarbij het Brein duidelijk aangeeft van Breinschade na toekomst ontstaan allerlei cognitieve DM 2 beperkingen op jonge leeftijd in omgang met leeftijdgenootjes. Nederland neemt Dementie/ Alzheimer explosief toe met 200.000 op jaarbasis is bij 5 jaar 1 miljoen met Dementie/Alzheimer. Nederland bijkomstige Gen Ziektes bouwen Zorgverzekeraars Medicatie, Behandelingen, wegens kostenpost wordt gebruikt gemaakt van “Voltooid Leven” als Snelle Stille Euthanasie ( Genocide) welke via Medicatie? wordt gestuurd. We zien alleen al in Nederland dat al op Kindsleeftijd jaarlijks met 4 % Type:2- DM2- Geheugen, Vaatschade toeneemt van klachten op jonge leeftijd. Waarbij Ouder worden allerlei veranderingen optreden in Vasculaire Brein, Eiwitverkleving, Schimmels, Infecties, Bacteriën- en Bipolaire afwijkende Gezondheid Stress, Depressie, kleine Herseninfarcten via Antigeen Eiwiterosie Vervuiling van Bloedcirculatie, Microvasculaire schade van Inflammatoire dysfunctie welke mede Dementie, Alzheimer, Parkingson, Psychische Chemische enz veroorzaak vanaf Geboorte leeftijd.  Antigeen Microstoffen tegen Vasculaire Dementie op Individuele maatbasis de vervuiling van Membranen tussen de Neuronen in de Hersenen herstellen via het Targetmix. Waarbij ook Bloedzuivering plaatsvindt van hypertensie, cholesterol, stofwisselingziektes, oxidatiestoffen enz. Bloedingsstollingsstoornissen leiden tot vaatschade welke zich vermengen met maatbasis Targetsmix tot Vasculaire oplossing van Subcorticale Vasculaire Dementie allerlei concrete oplossingen geven tot verbeter Levenskwaliteit op lange termijn kwaliteit van Dementie Leven herkenning te geven op termijn. De vele stille Genocide via Ecologische Gif Pathogene Milieuvervuiling beslist Overheid tot Vrije Euthanasie verbreding om Miljoenen Burgers zo snel mogelijk te ruimen in de praktijk om geen hulpmiddelen beschikbaar te stellen. Dit in fase om Dementie/Alzheimer  Ziekte of Pathogene Milieuomgeving Antigeen Vasculaire ziekte van SVD vorm Dementie c.q.
Info@epn-epm.nl

Vasculaire Eiwiterosie op Hersenbrein met Individuele Verschillende.
Alzheimer aanverwante ernstig Amyloïden plaques welke Microvasculaire Antigeen Bloedverwante gedragsproblemen cognitieve Neurofibrillaire Breinstoornissen. Welke op zeer jonge leeftijd na voren komen binnen het dagelijkse Gevoelsleven van cerebrale cognitieve disfunctionerend via APC Antigeen negatief Vasculaire gevoelsleven binnen de dagelijkse bezigheden. Wie is Juridisch eindverantwoordelijkheid over Dementie/Alzheimer van Burgers welke via Overheid door Milieu Pathogene Stille Genocide besmet is via Ecologische Gif Milieuvervuiling of Voeding via Bodemvervuiling, Luchtnevel of Fijnstofvervuiling via Antigene Eiwitopeenhoping vanuit besmette omgeving. Overheid op grote schaal zelf heeft veroorzaakt als dwalende Politieke Volksvertegenwoordigers uit Economische overwegingen komende tijd Miljoenen Burgers versneld Euthanasie praktijken worden uitgevoerd via Zorghulpverlening of Voeding, Mis-Medicatie. Waarbij Zorgvoorzieningen niet meer worden toegepast alleen Euthanasie als stille Genocide versneld van hun Vrije Leven wordt beroofd door Onzorgvuldigheid van Individuele Medisch Hulp, Welzijn- Zorgverlening te verlenen.  Binnen de nieuwe ontwikkelingen van Milieuomgeving Vervuiling zie je allerlei Bloedstroomstoornissen Erosie, Schimmels welke Beroerte veroorzaken bij Vrouwen 25 % en bij Mannen 10 %. Maar ook relatie Vaatziekte geeft cognitieve achteruitgang- en Dementie/Alzheimer  spelen afname van het Hersenvolume mede een rol in de hersenen van mindere doorbloeding is een Neurofibrillaire Antigene Eiwitophoping van Amyloïden Plaques, welke je kan beïnvloeden via Targetmix om het Geheugen te herstellen.  De doorbloeding van de Hersenen is een onderdeel in een kringloop van Celveroudering. Door langdurige hoge bloeddruk worden hersenvolume kleiner en meer achteruitgang van het Geheugen. Waarbij de Multifactoriële aandoeningen bepaalde ziektes in Omgevingsfactoren van aandoeningen al vrij vroegtijdig in kaart kan worden gebracht. Oestrogeen beïnvloedt het cognitieve functioneren vooral bij Vrouwen boven 40 jarige leeftijd van ziekte Hart-en vaatziekten, diverse Kankers, Eiwitopeenhoping, Slijmvliesaantasting van vervroegde Dementie, Alzheimer welke niet op curatieve genezing gerichte na betreffende behandeling van oestrogenen. Die hebben grote invloed op gehele structuur, organisatie van Zenuwstelsel. Het blijkt dat bij Kwetsbare Burgers, Gehandicapten in Leeftijd genoten Bio-Hightech niet gericht preventieve behandeling verricht om voorkomen van Ziekte. Dit op steeds minder Solidariteit kunnen rekenen op Genezing gericht kwaliteit, blijkt steeds meer ongewenste richting te gaan van stille Genocide via moderne Euthanasie. We weten al op leeftijd jonge 15 jaar dat Bloedstroomstoornissen zal moeten verschuiven van curatieve na Gerichte Genezing. Dit van preventieve voorkoming van Eiwitverkleving, Bloedvaterosie de Bloedstroom snelheid al zeer vroegtijdig aangeven van Multifactoriële aandoeningen of Milieuomgevingsvervuiling van negatieve Oestrogenen cognitief functioneren van Hormonen.
Info@epn-epm.nl

Centraal Zenuwstelsel Bloedstroom Multifactoriële 60% Stoornissen.
Welke facet veroorzaakt Gedragsstoornissen van Hersenziekten, Vaatziekten via bepaald Milieuchemische stof of Nevelvocht uit de omgeving. Ook het individueel gericht aanpassen van Voeding kan de Cognitieve functie individueel verbeteren om de DM2 Bloeddoorstroom in de Hersens enz gunstige werking hebben. Dit ook het voorkomen van Deleties, Alzheimer, Luchtwegontstekingen, Kankers- en allerlei Kwaadaardige gezwellen te voorkomen via individueel vloei Targetmix aangepast om Slijmvliesbacteriën via Biotechnologische preventieve Bloedzuivering Genetisch constitutie mogelijk te maken termijn. Binnen de verschillende Hersengebieden via Erfelijke van voorkomende Brein afwijkende componenten- waarbij diverse functies van de Linkerhelft en de Rechterhelft de kwabben via verspreiding verdeelt zijn. Bij steeds meer componenten Multifactoriële aandoeningen zie je steeds Ontstekingen Slijmvlies Eiwitverkleving van specifieke beschadiging Gliacellen van Hersenen c.q. niet kunnen opruimen. Taalproblemen weergeven of woordenvinding niet aanwezig is tijdens gesprek. Bij Dementie zijn het veelal agrammatisme taalproblemen van woorden niet te vinden op dat moment van het gesprek. Bij Alzheimer is de tijdslimiet van Hersenen doorbloeding van diverse Hersendelen die bij ziekte van Alzheimer de hoeveelheid Tau-Eiwitten en de Beta-amyloïde, stoffen welke een grote rolspelen op Jonge leeftijd bij toekomstige Alzheimer. De verschillen de tussen Dementie & Alzheimer van Eiwit-Erosie of Slijmvlies Eiwitopeenhoping is het zichtbaar maken van Beta-Amyloid welke zich ophopen als Ontstekingsreacties van Zenuwcellen in de Hersenen. Welke diverse Geheugen aantasten tot afwijkende dagelijkse bezigheden niet meer toegankelijk zijn. Bij Burgers waarbij Herinneringen worden gekoppeld aan vormen van het dagelijkse leven wordt bij Dementie alsnog gedeeld aan het verleden, maar bij Alzheimer wegvalt herinneringen uit het korte verleden. Ook zie je bij Alzheimer al veel eerder teken van de ziektes op jonge leeftijd van Beta-amyloïde van erosie zich ophopen in de Gen-Hersenen, Liezen, Bloedvaten veelal op 30 a 40 jarige leeftijd. Natuurlijk zijn er ook die alsnog vroeger zijn vanaf Geboorte. Hersenen hebben 4 Micro Bloedvaatjes in krijgen weinig Zuurstof wegens Eiwiterosie verkleven in kunnen de Geheugen, Zenuwcellen niet voeden via zuurstof, waarbij Bipolaire Somatische klachten ontstaan. Doordat Hersencellen verkleven zal er Neurologische stoornissen ontstaan in afwijkende Leefgedrag enz in kunnen Geheugen geen voldoende door Bloeding verkrijgen wegens Klontjes Eiwitverkleving in Kalkerosie. De afweer tegen APC Ziekteverwekkers bestaan uit Dendritische Cellen die een grote rol speelt tegen het Antigeen van allergische reacties. Proteïnes verspreidt zich via inflammatoire infecterende plaques als Cytokines Eiwit Beta-amyloïde vorm binnen het Brein van Pathogene Bacteriën Verklevingen.
Info@epn-epm.nl

Alzheimer Antigeen Presenterende Infecterende Plaques Cytokines.
Ook Innerlijke meer Concentratie verlies, Rimpels, Pigmentverandering, Psychstoornissen, Geheugenverlies, Vergeetachtigheid, Urineverlies, in al snel iets te willen doen in het zo kwijt bent, wat je wilde doen. Bij bloedtransfusies wegens dat het ook in de bloedstroom aanwezig kan zijn eventueel de Beta-Amyloïde worden overgedragen. Dementie/Alzheimer is er een voorbode van opeenstapeling Bipolaire Disstres, Depressies, Angst, Achterdocht, Libido Gevoelens raakt defect in vele andere dagelijkse vrije bezigheden veranderen is op één stapeling van ziekteproces die Dementie/Alzheimer te maken heeft. De verklevingen plaques van defecte Bloeddoor stroming van APC = Proteïnes Antigeen Plaques, welke Arteriosclerose, Inflammatoire infecties veroorzaken. Bipolaire Dementie Hangen Samen met Voedingspatronen, Omgevingsvervuiling in Brein beschadiging. De afgelopen 15 jaar wordt steeds meer duidelijk dan bepaalde Vaatschade het Brein verstoord tot allerlei Cognitieve beperkingen indien je Voedingspatroon niet aangepast zijn, aan de dagelijkse bezigheden om Vaat- Kalk- IJzeraanslag- en Eiwitverkleving, Infecties te voorkomen in het Hersenen Brein te voorkomen via XXX aangepast op Individuele basis. Targetsmix is gebaseerd op meerdere extracten van Eiwitten Enzymen via Detoxificeren is Ontgiften van Lipidenvet, Infecties, Radicale Ontstekingen Recycling van Kalkophoping Mutaties de Kloon Cellen te ruimen. Alzheimer is een Ziekte van Snel Oud worden ja al op Jonge leeftijd.  Bij grote veranderingen in de Samenleving zal je nieuwe Bio- Medische mogelijkheden moeten hebben om versterking van ontwikkelingen die zich allang manifesteert als Vergrijzing als tot een knipperlicht in het Brein met bepaalde Eiwitophoping of Eiwitverkleving. Welke Alzheimer of Dementie al jonge leeftijd genetische registreerbaar is door Stress complicaties van afwijkende genen of vervuilde eiwit bacteriën. Dit heeft directe grote gevolgen voor de samenleving wegens dat de Farmaceutische Industrie & Politiek Zorginstellingen zeer nalatig blijven binnen Welzijnsvorm van Hightech Biotechnologische mogelijkheden die er zijn om Burgers in de Ouderdomsperiode boven xx Jaren de mogelijkheden te bieden met biologische Targetsmix Voeding de Tweede Ouderdomsfase vanaf  50 jaar te overbruggen. Door vele verlies via Ecologische Milieuvervuiling welke doelbewust is veroorzaakt als stille Genocide door het verlies van de Menselijke Natuur de afgelopen 60 jaren vele wateren volgestort met dodelijke Virusinfecties als Pathogene Bacteriën, Toxines welke lijden na Kankers, Dementie, Alzheimer in opeenstapeling van Bipolaire Stress, Depressies, Angst, geen Libido gevoelens meer, Bloeddoorstroming is defect via Amyloïden Plaques met allerlei Pathogenese Infectievirus of Ontstekingsprocessen dankzij de Ecologische Milieuvervuiling via de Overheid. Dit door aantasting of beïnvloeding de Posthumane fase eerder wordt veroorzaakt via Ecologische Pathogenese Milieuvervuiling blijkt bij Ouders al IL-12 of IFN verzwakt afweersysteem te hebben tijdens 9 maanden zwangerschap. Dat is funest voor Hersenenfuncties zoals het Geheugen van Eiwit opeenhoping tijdens de zwangerschap van allerlei specifieke cognitieve complicaties. Die via Milieuvervuilde Magnetietdeeltjes op termijn als verlies van Menselijke Natuur, welke in strijd is met de Menselijke Waardigheid in Rechtsbeginselen van Welzijn. Tweedeling, dreigt door Stille Genocide tot Vrije Euthanasie via Pathogene Bacteriën, Toxines Ecologische Milieuvervuiling verspreiding al tijdens de Zwangerschap de Foetus wordt aangetast bij 74%. Dementie door Brein Vervuiling in een Obees BMI 30 bij Vrouwen risico van 51 % Obese bij Vrouwen, welke tijdens Zwangerschap een Vervuiling Microgiftige mineraal dat zorgt direct tijdens Zwangerschap van Brein Vervuiling in de Hersenweefsel, Hersencellen aantasten tot allerlei ziektes op lange termijn.
Info@epn-epm.nl

Amyloid-bindende Beta Eiwitten op Moleculaire Pathogenese Inzicht.
Veelal merk je aan Kinds- Gedragsomvorming via Hersenen de Opstapeling van Eiwiterosie van het Eiwit Amyloïde-beta. De Pathogene Bacteriën vanuit omgevings Milieufactoren spelen mede net als Genetische problematiek welke nog geen tiende procent van het totale DNA verschil tussen Twee Mensen, maar vele ziektes hebben een Genetische component. Genen zeggen niet alles over bepaalde ziektes waarbij de impact van genen ook niet moet overschatten, in alles verwachten aangaande de medische sector. Omgevingsfactoren zeggen veel meer bij Genetische componenten van alle dominante factor zal je moeten kijken hoe je Levenscirkel kan aanpassen binnen Pathogenese Bacteriën in Infectieziekten. Waarbij de ene Tweeling wel een Ziekte krijgt in de andere niet, wegens dat leefomgeving factoren mede een grote rol speelt bij het ontstaan van een ziekte in hoe je omgaat met omgevingsfactoren. Bij vele verschillende ziektes zie je vooral bij vormen van Kankers veranderingen ontstaan in het DNA die Genetisch geen verklaring hebben, maar wel vrij worden getraceerd via vloeibare Targetmix ethische aspecten te omzeilen. Dit om niet alles via misleidende Genetische achtergrond Burgers gebruiken tot alle Generaties die er nog volgen van vele misbruik via regelgeving Zorg- in Verzekeraars in aanverwanten Regelgevingskaders van misbruik. Met de moderne Hightech Biotechnologie in de vrije toekomstige Gezondheidsethiek zitten we in de loop van 5 jaar met 200.000 Burger op jaarbasis met Dementie c.q. Alzheimer. Dit als ziektes die we verslodderen binnen de vrije Zorgvoorziening of Zorgverzekeraars een zorg zal zijn dat Burgers in hun Jonge Levensfase Sterven door nalatigheid van Medische, Zorgverlening. De vele Stigmatisering, Discriminatie vooroordelen van uitsluiting uit het Medische Biotechnologische kennis in verband tussen Genoom- en Ziekte betreffende over de invloed van Milieuomgevingsfactoren, Omgevingsleefmilieu zijn mogelijkheden al op Jonge Leeftijd de Genetische diagnostiek Zorg Dementie/Alzheimer al aanwezig.
Info@epn-epm.nl

Bepaalde Aandoeningen Milieu Omgevingsfactoren Eiwitaantasting.
Waarbij de Tweede fase na voren komt op 50/60 Jarige leeftijd Ouderdom periode van Dementie/Alzheimer Ontstaan. Waarbij langzaamaan de afdaling na de Dood wordt gecreëerd door dramatische andere Mis-Zorgvormen defecte Gen als afwijkend omgeving uit die factoren snelle Genocide toegepast. Genetische Gen is een Micro- stukje DNA welke is gebaseerd op mogelijke oorzaken van de ziekte  Plaques Alzheimer waarbij het Apo-E, gen de eerste verdachte is van die in verband staat met de andere drie variaties als: E2- E3- E4 welke overbelast zijn. Hierbij zie je E-4 welke eventueel twee aanwezig kunnen zijn vergroot extra de kans op Alzheimer ziekte welke op jonge leeftijd veelal aan Depressief, Stress gedrag enz openbaard. De vele Medicijnen tegen Alzheimer werken niet wegens dat het DNA is overbelast met de Twee E- 4. Waarbij E-3 via Genentest nogal bij Dementie de Eiwitten een speciale eigenschap hebben binnen Hemoglobine van Hoge Bloeddruk, namelijk rode bloedcellen welke zorgen voor de doorvoer van zuurstof in het lichaam. Wanneer het Eiwit overbelast is allerlei omgevingsfactoren, milieu, overgewicht, stress enz zie je veelal bij Twee E4 zuurstof te kort van fileproblemen bij Genetische mechanismen gerichter opsporen die de ziekte veroorzaken. Dit veelal op Jonge leeftijd via vloeibare Targetsmix te identificeren, valideren in te beïnvloeden via Apo-E Gen die voorportiek is, hoofdverdachte binnen de drie de E2, E,3 E,4. Waarbij aanwezig is Twee E-4 Genen welke Alzheimer Genetische informatie geeft. De vele aanloop van ziekten op Jonge Leeftijd als Depressies, Stress  aangaande Amyloïde Plaques Dementie/Alzheimer maar ook andere ziektes Auto-immuunziekten, Parkingson, in diverse Kankersoorten kan je al heel vroeg op Jonge leeftijd inzicht verkrijgen van bepaalde afwijkende Eiwitten = Amyloid-beta- en Tau het afweersysteem verstoord in communicatie Zenuwcellen binnen Genetica in Mix Voeding- en Leefpatroon de Hormonale afwijkingen ook vele Kankers veroorzaakt op lange termijn.
Info@epn-epm.nl

Politieke Milieu Maatschappelijke Gevolgen van Welzijn Criminaliteit.
De Pathogenese Milieucriminaliteit via Overheid wordt aanziendelijk Volksgezondheidsschade toegebracht via het Dumpen van allerlei Milieuafval de afgelopen 50 jaar. Ook de schade bestaat niet alleen uit Psychische schade maar ook Pijn, Leed in Dodelijke Kankers, Infectieziektes, die na voren komen vanuit Milieudumping in Oppervlakte Wateren enz. Waarbij via Afvallozing enz een productie ontstaat van chemicaliën Nevelvocht welke leidt tot Huidkanker aandoeningen, Miskramen, Onvruchtbaarheid, Aangeboren afwijkingen, Dementie/Alzheimer in diverse Kankers. Hierbij vele Fijnstof, Nevelvocht tot Slijmvlies Dodelijke Infectie Ziektes leidt. Ook blijkt vele Voedsel besmet te raken via Ecologische Vervuiling van Bodemvervuiling. Hierbij vele Afvalstoffen zijn gedumpt vanaf de jaren 1960 nu zijn uitwerking heeft als Carcinogene Cytokines Ontstekingstoffen als Kankers, of tijdens Zwangerschap Teratogene of Mutagene Pathogene Bacteriën. Welke Eiwitverkleving veroorzaakt in Infecties van Pathogenese Bacteriën zich vermengen met Bloedcirculatie tot Eiwit Erosie van Beta- Amyloïde Eiwitverkleving. Dit tot allerlei afwijkende Neurologische Gedragsstoornissen al op Jonge leeftijd via Urinewegen Infecties te registreren via Eiwitmoleculen in afwijkende Gedragsproblematiek. Verandering in de eerste Levensfase van Dementie/Alzheimer na voren komt veelal vanaf 30 jaar van minder opname Dopamine welke grote invloed heeft op het dagelijks gedrag. Waarbij Eiwiterosie het verlies van de Menselijke natuur kan beïnvloeden om Menselijke Waardigheid van Individuele Welzijn aangetast. Targetsmix aangepast op individuele basis kan Eiwitverkleving Amyloïde Plaques de Neurofibrillaire beïnvloeden door toename Moleculaire Pathogene kennis hoe Ziektes is ontstaan in der loop der jaren. Dit van veelvoorkomende Stress, Dementie, Alzheimer, Parkingson, Auto-Immuunziektes, Kankers enz. Waarbij totale DNA- genetisch nog geen10% verschil maakt ter bestrijding overwegende Sociale als Economische Zorgstelsel Gevolgen. Ook Amyloïde plaques Dementie/Alzheimer via de Fibrose- en Cirrose van Leveraantasting, Hersencellen door de Slijmvliesbesmetting van Pathogenese Nevelvocht Bacteriën van Hersenvloeistof tot allerlei toekomstige afwijkende Levensgedrag tot Dementie/Alzheimer leidt. Maar ook mogelijk op zeer Jonge Leeftijd de APO-E- Gen- beschadiging door Pathogenese Bacteriën van Nevelverdamping aanziendelijk- in zorgt er bovendien voor dat op jonge leeftijd de Hersenen Cellen worden aangetast door Nevelvocht Micro-Bio- Pathogenese Bacteriën van uit omgevingsfactoren van vervuiling enz.
Info@epn-epm.nl

Ik ben 24 jaar in heb Volgens de Dermatology Huidkankers.
De afgelopen tijd zich vele Burgers gemeld met Huidaandoening, welke lijkt op Huidkankers waarzij vele Burgers dit jaar besmet zijn geraakt Bacterium van Nevelvocht uit Wateromgeving spelen mede een grote rol tot Huidkankers-Non-Melanoma. Veelal is  er aandacht voor bij Huidkankers, waarbij Moedervlekken zijn betrokken van gelieerde melanomavorm. Ook bij andere Huidkankers komen vele vormen van Pathogene inbranding veel voorkomende Kankers welke met een fluorescentie detective gekeken hoe en waarop de Huidkankers in het bijzonder op het licht reageren. Huidcellen bevatten Protoporfyrine IX (PpIX. Deze stof fluorescent; na blootstellingen aan blauwlicht, zend het licht rood uit. Met een special fluorescenties detectiesysteem kan de Huidkanker dan precies worden opgespoord. Daarnaast kan ook de omvang van beschadiging worden bepaald, zodat je ook een behandeling kan bepalen.
Info@epn-epm.nl

Meer Dan 2 miljoen Burgers Heeft  Huidaandoeningen in Nederland.
Bij vele ziektes waarvan we nog niet alles weten, maar wel voor 95 % kunnen registreren Mondiaal. De vele NL- Huidkanker kunnen heel verschillend zijn in vaak moeilijk te behandelen. Ook per regio blijkt heel verschillend te zijn van Pathogene Bacteriën Huidkankers inbranding die veel later na voren komen als Cytokines Ontsteking Bacteriën of Melanomen waarbij Huidtype Immuuncellen de zonlicht de bloeddoorstroming verplaatsen waarbij Vitamine D via andere plaats Huidaantasting tot huidkanker produceert. Waarbij geen smeren  meer mogelijk is wegens de agressieve vorm van kwaadaardige pigmentcellen in de opperhuid. Ook de vele Constitutioneel Eczeem zijn moeilijk te behandelen. Vele Burgers hebben vele verkleuring, schilfering, uitdroging, haar verlies- en voor andere zijn het de jeuk, schimmelinfectie bacterie van Seboborrihoïsch Eczeem. Welke de Pityrosporum follicuslitis veroorzaakt ,waarbij zomers niet pigmentverschillen optreden omdat de omgevend Huid pigmenteert en de vlekken niet. Ook bij vele Stress waarbij de dagelijkse Voeding niet goed wordt verwerkt kan je Ontstekingen, Slijmvliesinfecties , Vooral Borstkankers in de vele reacties vanuit de omgevings hebben grote invloed op de dagelijkse Leven, waar vele Burgers mee zitten. Ook de vele Allergeen reactieve kan Levensbedreigend zijn indien de bloedvaten ver open gaan staan waardoor de bloeddruk daalt. Vooral tijdens de Vakantie periode wordt kwetsbare zones niet voldoende ingesmeerd zoals: hoofd, hals, nek, oren, lippen, neus, rugkant, voeten, schedel, okselholten, genitaliën. Waarbij heel Heet Weeromstandigheden 30 graden eigenlijk geen enkele smeren meer helpt. Je ziet bij iedere vlekje bij wratjes, bruinachtige vlekjes welke veelal een Vitale afloop heeft als kwaadaardige Tumoren welke zowel de huid aantasten, slijmvliezen, lymfevaten of langs de bloedbaan pigment producerende cellen vanuit het ruggenmerg naar de opperhuid verplaatsen. Dit wegens dat de Pathogene Bacteriën en Toxisch Rechtstreeks via Uv-Straling in de Huid doorbranden als een kwaadaardige Melanoom door de eerste huidlaag als ernstiger vorm van Huidkankers via Milieu –Pathogenese Bacteriën Omgevingsfactoren verspreidt via Nevelvocht binnen het Zongedrag. Je kan een mail sturen.
Info@epn-epm.nl

Globaliserende Nieuwe Ontwikkelingen Multifactoriële Aandoeningen.
De afgelopen maanden hebben zich vele Burgers gemeld ontmoette Huidaandoening, welke lijkt op Huidkankers waarzij vele Burgers dit jaar besmet zijn geraakt. Ook de Pathogenetische Bacterie van Nevelvocht van uit Wateroppervlaktes als Pathogenese Milieuomgevings besmetting spelen mede een grote rol tot Huidkankers-niet-melanoom. Veelal is er aandacht voor bij Huidkankers, waarbij Moedervlekken zijn betrokken van gelieerde melanomavorm. Ook bij andere Huidkankers komen vele vormen van Pathogene inbranding veel voorkomende Kankers welke een fluorescentie detective uitstraling, waarop de Huidkanker op het licht reageren. Huidcellen bevatten Protoporfyrine IX (PpIX. Deze stof fluoresceert; NB blootstellingen aan blauwlicht, zend het licht rood uit. Met een speciale fluorescente detectiesysteem kan de Huidkanker dan precies worden opgespoord. Situatie kan ook de omvang van beschadiging worden bepaald, zodat je ook een Treatment kan bepalen. De afgelopen maanden hebben zich vele Burgers gemeld met Huidaandoening, welke lijkt op Huidkankers.  Ook de Pathogenetisch bacterie van Nevelvocht van uit Water Pathogenese Milieuomgevings besmetting spelen mede een grote rol tot Huidkankers-niet-melanoom, maar het Slijmvlies Pathogene Bacteriën. Veelal is er aandacht bij Nevelvocht Bacteriën Huidkankers, waarbij Moedervlekken zijn betrokken van gelieerde melanomavorm. Ook bij andere Huidkankers komen vele vormen van Pathogene inbranding veel voorkomende Kankers welke ontmoette een fluorescentie detective gekeken hoe nl, waarop de Huidkanker in het particulier op het licht reageren. Huidcellen bevatten Protoporfyrine IX (PpIX. Deze stof fluoresceert; NB blootstellingen aan blauwlicht, zend het licht rood uit. Met een speciale fluorescente detectiesysteem kan de Huidkanker dan precies worden opgespoord. Situation kan ook de omvang van beschadiging worden bepaald, zodat je ook een Treatment kan bepalen.
Info@epn-epm.nl

Huidkankers via Nevelvocht van Microbiologische Pathogene Bacterie.
De vele Huidkankers worden mede veroorzaakt door Provincies, Gemeenten welke hun Vijvers enz bijvullen in de Gemeente Vijvers vanuit het besmette Pathogeneseoppervlakte Wateren vanuit Kanalen enz, welke overbelast zijn met Microbiologische Pathogenese Bacteriën, Infectievirussen welke Huidkankers veroorzaakt. Op grote schaal wordt Milieumisbruik gemaakt van allerlei Moleculaire Microbiologische Pathogenese Virusinfecties Ziekteverwekkers verspreiding via het Ecologische Milieuvervuiling in Oppervlakte wateren geloosd worden in de Gemeentevijvers van diverse Infectie Dodelijke Slijmvlies Ziekteverwekkers als te herkennen bij zwangerschap IL-12 of IFN Cytokines die het aangeboren als innate na buiten afgeeft tijdens de zwangerschap. De verhoging van Micro -Biologische Pathogene Bacteriën productie branden direct in de Huidlagen met een productie van Ontstekingsreacties Bevorderende Cytokines Huidkankers, Longkanker, Urine infecties tot Cytokines Ontstekingsreacties van Celdelende Melanomen agressieve Huidkankers via de Pathogenese Micro Bacteriën vanuit open Kanalenwater in de Gemeentelijke Vijvers Zomers worden Geloodst. Waarbij Kleine Kinderen al op zeer jonge leeftijd wordt besmet met Nevelvochtbacteriën van Slijmvliesaantasting in Infectievirussen. Waarbij blijkt dat Kwaadaardige Melanoom de meest voorkomende Agressieve verspreiding vorm van Huidkanker, Longkanker, Psychische Stoornissen, Wratachtige Kankers met uitzaaiingen, kwaadaardige Tumoren via Nevelvochtverdamping de Lymfevaten aantasten via Micro- Biologische Pathogene Bacteriën, welke op grote schaal wordt ingeademt, Urine, Luchtwegen aangetast met Infectieziektes, mede veroorzaakt kwaadaardige cellen aandoeningen aan Lever, Organen, Gezwellen, Kankers, Schildklier via de Ioniserende Straling van Nevelvocht Micro- Biologische Pathogene Bacteriën, welke Genetische DNA aantasten van Neurologische afwijkingen. De Moleculaire doelbewuste stille Genocide van Microbiologische Pathogenese Infectievirus Ziekteverspreiding functioneren van het innate en het adaptieve systeem bij Dieren en Mensen van Infecterende Dodelijke Infectieziektes die oversteken vanuit Vervuil wateroppervlakte van Dier tot Burgers na Mensen binnen het Immunologische Anatomiestelsel van allerlei complicaties- en aandoeningen die al op jonge leeftijd het Brein aantast. Ook op termijn Kankers veroorzaakt, allerlei Vogelgriep Infectieziektes van Q-Koorts, diarree, hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, slijmvliesgeuren. Welke allemaal via Ecologische Milieuvervuiling doelbewust is veroorzaakt via Biologische Pathogenese Wijdverspreide geïntroduceerde Virus- Infectieziekte verwekkers.
Info@epn-epm.nl

Huidkanker Melanomen Problematiek Pathogenese Besmetting.
De vele blootstelling aan UV- Straling van zeer overmatig Zonnebaden in bepaalde besmetting via Cellulaire Immuunrespons Pathogenese Milieubesmetting van Nevelvocht, Fijnstof, Meeldauw enz, zie je bij Kinderen regelmatig verbranding van Kinderhuid mede allerlei Bacteriën, die zich basaal hechten in de Huidlagen van Kinderen. Naast het Immuunrespons bij Menselijke Influenza zie je ook de Griepvirus, Infectieverspreiding van Geheugen aantasting. Waarbij afweercellen tekort schiet om Pathogenese Bacterie de Immuunrespons misleiden door het afweersysteem verandert in de Pathogene besmetting vrij wordt uitgebreid in zichzelf kloont tot allerlei Infectievirussen. Dit ook bij  ouder worden zie je de vermindert de afweersysteem boven de 40 jaar ligt het op het niveau van de bewakers, de APC het leger van T en B cellen of het Geheugen. Veelal zie je direct veel schade aanrichten die op termijn na voren komt ook alsnog na jaren. In welke zich maanden, jaren alsnog na voren komen als Kwaadaardiger Kanker welke snel uitzaait na de Lymfeklieren, waarbij het de Organen aantast op termijn. Bij Huidkanker is ongeveer 12 % een Melanoom uit Melanocyten zijn Cellen in de Huid met een pigment aanmaken van micro- bruine kleurtjes. Indien je een kleine Moedervlek hebt gaat de Melanoom zich nestelen via Pathogene Bacteriën via Nevelvocht. Bij het nestelen van Melanoom gaat zich dieper in de Huidlaag uitzaaien of Lymfeklieren maar ook na de rest van het lichaam kan uitzaaien, veelal  op zwakke afweerplek zoals benen, billen, romp, hals, liezen, borsten in bij mannen op de romp, op het hoofd en hals. Bij een stress lichaam kan het overal zich optermijn verplaatsen op Moedervlekjes welke dikker worden in veelal van kleur veranderen of andere vorm verkrijgen in jeuken of pijnlijke klachten weergeven aan de Anus van negatieve bacteriën. Ook vele lichamelijke Jeuk bij donkere vlekjes die anders nooit last geven of eigenlijk zijn opgevallen komen dan bij pigment duidelijk na voren als jeuk.
Info@epn-epm.nl

Basaalcelcarcinoom is meest voorkomende Huidkankers.
Het Basaalcelcarcinoom komt het meest voorkomende bij alle HUIDKANKERS:85% door Milieuvervuiling, Voedingsbesmetting in niet vroegtijdig Medische Hulpverlening c.q. Zorgbehandeling verkrijgen waarbij op deze manier op grote schaal stille Genocide wordt toegepast. In vele Burgers Multifactoriële aandoeningen verkrijgen tot allerlei uitzaaiingen of Cytokinen Ontsteking of Geheugenverlies- en andere aandoeningen hebben verkregen tot Dodelijke Infectievirussen als stille Genocide. Hierbij zijn allerlei verschillende termen als Carcinoom, Basaalcalcinoom, Basocellulaire welke onder de BCC. De vele Huidkanker BCC stijgt per jaar met 25 % boven de 40 jarige leeftijd gemiddeld, welke met Huidkankers te maken krijgen. Dit dankzij Pathogenese Bacteriën, Toxines vanuit het Nevelvocht vanuit de Oppervlaktewateren welke besmet zijn via Milieudumping in Afvallozing van afval wateren in Bodemvervuiling via de grote stortplaatsen van de jaren 1960. Bij blootstelling aan Ultraviolette U-V straling heeft opgelopen. De kwaadaardige veranderingen ontstaan in basale cellen van de opperhuid van Pathogene Bacteriën, Toxines Nevelvocht die in de Huidinbranding in worden Ingeademt welke een grote rol spelen bij de Huidtypen, Afweersysteem, Urine Infecties, Maagdarmkanaal, Geheugenverlies, Orgaankankers in andere afwijkende systemen. Hierbij vermindert de afweer in het Geheugensysteem van de APCs, het leger van T en B cellen of versnelde Ouderdomsziekte van foutief Overbelaste Lichaamseigen Antigeen, dat zeer hoge concentratie foutief plakvormige in de Bloedvaten- en Hersenen geeft tot afwijkende Neurologische gedragsvorm als toekomstige Dementie CQ Alzheimer door het inademen van Pathogenese Bacteriën in Toxines bij oppervlakte wateren welke Zomers boven de 20 graden komt allerlei Huidkanker in Multifactoriële aandoeningen als Dementie, Alzheimer, Hart en Vaatziekten, Allerlei soorten Kankers welke niet met Erfelijkheid te maken hebben maar vanuit de Milieuomgeving Vervuiling de afgelopen 50 jaar doelbewust zijn veroorzaakt door stortvuil en allerlei chemische en vloeibare stoffen gedumpt in oppervlakte wateren. De eerste verschijnselen zijn Huid-Jeuk, Verkleuring van de Huid, Knobbeliger Huid die geleidelijk groter worden of spontaan bloeden bij lichte aanraking. Waarbij bloedvaatjes verder uitgroeien zodat ze verdere groei kunnen niet- genezen zo een twee drie als er wondjes en zweertjes ontstaan in Neus klachten.
info@epn-epm.nl

Huidkankers Ondervoet na Huidtype 1 en 2 Pathogene Bacteriën Kankerverwekkende- Stoffen.
Binnen de totale UV- uitstraling van beschadigde Huidcellen die je al als Kind oploopt. Vele omgevingsfactoren van Pathogene Milieuvervuiling van Bacteriën  waarbij na 1960 Nieuwbouwijken zijn vol gestort met Milieuvervuilde  allerlei Gifstoffen, Bacteriën waar al het Bouwland is uitgehaald als zanduitgraving voor gebruik van nieuwbouw was gewoon bijna gratis, om dit vol te Storten met afval en Chemische afval enz. Nu bijna 60 jaar later zie je de grote gevolgen van Pathogenese Bacteriën van Eiwitmoleculen aantasting in de huidlagen van micro kleine wondjes in de huidlagen, slijmvliesaantasting mede de huidige Huidkankervorm van Melanoom onder alle Burgers, maar voor die boven de 40 jaar zijn. Ook vele Jongeren die enige keer Huidverbranding heeft gehad zal extreem moeten opletten om geen verbranding meer te krijgen van armen, gezicht, benen of lichaam. Bij huidblaren zit het UV- straling in Gifstoffen al in het lichaam in komt op veel latere leeftijd terug wegens aantasting van meest agressieve vorm van de Cellen, Eiwitcellen waarbij ze ongeremd blijven delen in het lichaam met allergevolgen vandien.
info@epn-epm.nl

Vele Soorten Wratten Leeftijdscategorie Kinderen & Volwassen.
De vele soorten Micro-Wratten bij kinderen verdwijnen veelal na plusminus twee jaar spontaan. Wratten komen overal heel vaak voor als vleeskleurige of bruinachtige gezwelletjes zijn de Verruca Wratten. Deze Mutaties Wratten veroorzaken via Bio Pathogene Bacteriën besmetting met een Virusinfectie, het humane papillomavirus welke besmetting een dergelijk 3 a 6 maanden voordat de Wrat echt zichtbaar is. De Uv-Straling beschadigd de Huidcellen in stimuleert de Huidcellen met Pathogene Bacteriën via Eiwitmoleculen tot ongeremde celgroei indien je in aanraking bent gekomen met het UV Straling Plaveiselcelcarcinoom als voorstadium Actinische Keratose, welke leiden tot verschillende Cytokines Ontstekingsprocessen op termijn of Melanoom agressieve vorm van Huidkankers. Deze Wratten komen vooral voor bij Kinderen tussen 5 en 15 jaar. Veelal komen bij Kinderen wratten voor 1 op 10 welke gevoelig zijn voor wratten komen gezwellen voor handen, armen, gezicht, benen, onder de voet, vingers, genitaliën vooral de binnen kant. Dit veelal door Slijmvliesbacteriën van Pathogene Pigment Huidtype van verschillende Cytokines Eiwitmoleculen van Virale Infectie pigment besmetting. Bij Nagelbijten, Duimzuigen, Krabben zie je veelal vele Wratjes bij elkaar. Wratten kunnen overal op het lichaam voorkomen waar het plaatselijk door besmetting c.q. virus na voren komt in meestal niet pijnlijk zijn maar wel jeuk, irritatie veroorzaken, waardoor er wordt gekrapt in wel pijnlijk worden in zich verder uitbreid na andere delen van het lichaam of gezicht. Gewone wratten vulgaris of verruca zijn wat hobbelig in vleeskeurig of bruinachtig, waarbij de huid sterk is verhoord. Voetwratten de Verruca of plantaris komen veel voor bij Kinderen en jongvolwassenen. Waarvan er twee types zijn de voetwrat en het type doornwrat. De eerste is oppervlakte wrat- en de tweede is de dieper ingroeien doornwrat wel veel meer pijnlijke klachten geeft. Veelal voetwratten blijven langdurig aanwezig in zijn nogal pijnlijk in verdwijnen ook niet snel als je ze niet behandeld is wel moeilijk om te behandelen. Het is voeten goed droog houden in het dragen katoenen sokken en goed zittende schoenen, vermindert eveneens het uitbreiden van voetwratten. Het op blote voeten lopen in de sporthal heeft geen invloed op het hebben van wratten hoe die zijn ontstaan van de voetwratten.
Info@epn-epm.nl

Het aantal SOA & Urine Infecties, Luchtwegen, Anus Infectie blijven stijgen.
Veelal blijft het voorspellen dat in de zomer Verspreiding van Infectieziektes toeneemt iedere jaar. Waarbij Afweercellen tekort schieten of de Bacterie het immuunrespons misleiden of het veranderen. Ook het overdraag bare SOA aandoeningen van seksuele overdracht blijft stijgen in de Vakantie periodes. Vele SOA is de meeste frequentie Chlamydia bij Vrouwen en bij Mannen besmet. Ook zijn er vele verschillende besmettingen als Gonorroe, syfilis waarbij iedere jaar een stijging is tussen de leeftijd van 15 a 30 jaar, bij Mannen veel meer blijkt te zijn dan bij Vrouwen. Het risicogedrag van geïnfecteerde is vrijen zonder condoom, groepsseks of vele meerdere partners tijden de vakantieperiode. Hierbij zijn ook bepaalde groepen van jongvolwassenen, mannen die seks hebben met mannen besmet zijn met weertjes, wratjes, blaasjes op de penis, vagina, anus of mond. Je ziet ieder jaar weer grote aantallen die besmet zijn geraakt tijdens de vakantie periode met HIV, Aids met zo 3 % stijgt waarbij veelal vooraf niet een test wordt uitgevoerd. Vooral reislustige Mannen die seks hebben met mannen MSM nemen veel vaker het risico’s dan homomannen die niet echt actief zijn in het buitenland. Personen welke besmet zijn met het hiv hebben vooral angst voor ontslag te verkrijgen of klanten te verliezen, discriminatie, pesterijen enz. Hierbij hoort veel meer de openheid na voren komen in zaken seksuele overdracht van besmetting. Bij het hebben van de hiv-ziekte kan je alsnog vrij werken dankzij krachtig hiv- remmers welke besmettingsrisico in de gewone werkomgeving vrij werken. Je ziet bij alle werkgelegenheden dat Burgers altijd in contact komen met werknemers, artsen, hulpverleners, tandartsen, psychologen enz. Veelal zie je in directe omgeving mensen met hiv besmetting welke hulp nodig hebben, maar ook weten hoe je hiv–overdracht en besmettelijkheid te voorkomen via meer openheid te geven.
Info@epn-epm.nl

EU-Platforms ICT Transmissietechniek van Vrij Circulaire Economie.
Europese ICT omschakeling met dronesonderzoek is een andere transmissie techniek met moderne taken via het overnemen van een aantal veranderingen in inzicht te krijgen in de Circulaire Hightech Economie van EU-Platforms om feitelijk verschillende Doelgroepen via Sociaal gekoppelde ICT Netwerk Fundamentele nieuwe micro camera’s hun wisselende Data uit weer andere Landen zonder allerlei manipulatie van Menselijke inbreng. Dit alsnog alle vertaling via digitalisering verschillende schakelingen en systemen uitsluiten voor Fundamentele ICT perfecte circulaire signalen overbrengen in vertalen. Het belangrijkste dat uitsluitend voor Fundamentele Doelgroepen Mondiale Private schakelingen plaatsvinden ICT-Transmissietechniek zorgvuldigheid via andere Juridische P1-LOG samengesteld in uitgewerkt. Alle handelingen vallen onder controle schakelingen van effectieve hulpmiddelen via Laser P2 Techniek op afstanden met beschermende maatregelingen voor Kwetsbare Burgers. Binnen het ICT-Systeem Mondiaal betekent bewegen na nieuwe Golfsystemen welke gebaseerd zijn op onze ICT-Lasertechniek van MHz Fundamentele Gemeenschappen om PAL-systemen optimaliseren binnen de huidige processen van Hightech, digitale uitleesfrequentie voor moderne D2 toekomstige nieuwe Generaties Communicatiesatellieten kader systemen.
info@epn-epm.nl

Gekoppelde Laser ICT Netwerk- Team EVAB Mondiaal.

KVK: 41019558.

Info- 8 – Augustus – 2017.

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.