EPN Infobulletin Januari 2022

Info  – Januari 2022
Mondiaal.
WWW.EPN-EPM.NL


1991   2022

 EPN-EPM: Cliënten ICT – Mondiaal Callcentrum

www.epn-epm.nl EU Info@epn-epm.nl

Mondiaal: ICT. 8166.52.387: Code. 2022

WWW.EPN-EPM.NL   

Coronavirus Variant verspreidt via Kinderen tot Kinderen.
Cluster Corona Virus in Bio Mondiale Onderzoek Besmetting. Virus Stikstof Coronavirus verspreiding in diverse variant van  Corona Pandemic Mondiale rondom COVD – 19 met oplopende  Bacteriën zich verspreiden via omgeving van Kind tot Kinderen. Hierbij gaat het Virus zich in moderne blok zich verspreiden tot allerlei uitbraak via Corona Virus Nevel variant onder Bevolking zich verspreiden. Waarbij Covid-19 het Virus Infectie via Urine, Luchtwegen, Slijmvlies, Nevelvocht, Keelvocht, tot allerlei nare besmettelijke Corona Virus onder Kinderen. De Corona Variant welke zich op Lagere Scholen zich verplaats via Mutatie Lock down Besmettelijke Coronavirus Overdracht. Waarbij Nevel vocht zich vermengt in zo’n 20 % in de Intensieve Care beland  tot Dodelijke Kanker CQ Infectievirus ziektes enz via Nevel- vocht. Ook wordt een deel op te nemen in de intensive care  waarbij diverse volwassenen Burgers vroegtijdig overlijdt – in bij Kinderen zo’n 10 procent, bij Ouder Leeftijd via Nevelvocht Milieu vervuiling enz besmet raken via Pathogene  Cytokines Bacteriën.
info@epn-epm.nl

Nieuwe Moderne Coronavirus Geven Inzicht in verspreiding.
Bij de bestaande Calivirusinfectie verspreiding  zullen nieuwe open mogelijkheden moeten worden gecreëerd, om negatieve gevolgen van Coronavirus tot overgangsfases te bouwen via stikstof  tot andere mogelijkheden te creëren, zonder allerlei Dodelijke Ziekte te verspreiden. Stikstofregels passen niet binnen  moderne Corona Re-integratie. Waarbij Kinderen in langdurige Werknemers via Coronavirus onder verdrukking komen te staan, in niet op aan gepaste wijze tot Re-integraties te komen. Corovirus zullen Gezondheid toestanden Economisch niet doelbewust uit Economische beweging Burgers niet worden beschermd tegen de Corronavirus die zicht overal verspreidt onder bevolking, zonder ene of andere toezicht aanwezig is. We zien het veelal bij massa milieu werk problemen vele Werknemers aan hun ziekte worden overgeleverd,  waarbij allerlei Schimmels, Bacteriën, Kankers enz onder Werk nemers. Doordat vele Milieu afwijkende Virus verspreiden via werkzaamheden of Nevelvocht enz. Technische is het mogelijk  dat Bestaande Generatie Kankers overlast verkrijgt via Coronavirus, Nevel. Welke zich nu bezig houdt met een slepende Wetgeving Procedures bij 60 % Bevolking. Waarbij vele Burgers, besmet raken via Milieu Genocide als misleidende regelgeving, welke leiden tot allerlei Stille Genocide. Genocide Bestaande Voeding CORONA Milieuvervuiling Corronavirus en Kankers enz.
info@epn-epm.nl

Milieuvervuiling Leidt tot doelbewuste Dodelijke Kankers.
De Sociale Leven maatregelen zullen we moeten aanpassen aan de Milieu Nevelvocht Omgeving om allerlei Infectievirussen te voorkomen van besmettelijkheid Covid-19. Waarbij Kinderen besmetraken t.z.t. Nevelvocht Corona 742434 Kankers. Waarvan zo’n  vele belandt in het Ziekenhuis, op de intensieve care enz. Waarbij nogal Kinderen, Patiënten Overlijdt op basisscholen na enige tijd TZT Ziekte als Dagelijks Slachtoffers via Huidige Lock down Milieuvervuiling Virus Pathogene Cytokinen Darm, Huid Kankers enz. Infectievirussen vermengen zich op grote schaal met Menselijk Slijmvlies Bacteriën via Urinewege enz, Lucht wegen, Ontlasting Bacteriën, Anus, in de Nieren worden aan getast tot Pneumonitis een permanente Nier schade, Blaasinfectie, plotseling incontinent of Lusteloos c.q. verward worden via Blaas ontsteking, Ademhaling moeilijkheden als Sars  Corona Virus of Callicivirus-  Infecties met Longklachten, Kanker door onderliggen medische Mentale aandoeningen. Het Infectie virussen bij vele Ouderen met Shocklong de Coronavirus worden geconfronteerd met Nieuwe Dodelijke verzwakt Immuunsysteem, Wereldwijd op hol is geslagen. Waar bij Griepvaccinaties niet helpt. Wereldwijd Coronavirus met 2019-nCOV  zie je nu dagelijks ook Pandemie SARS, MERS meegebracht via Zikavirus, welke je met dodelijke  allerlei Vaccinaties verzwegen zijn via eigen inzicht verspreidt.
info@epn-epm.nl

Coronacrisis Transmissie in Diverse Infectie Ziektebeelden.   
De Coronavirus wordt overgedragen via Nevelvocht Druppelde Infectie c.q. Nevelvocht waarbij in Nederland 10.000 Burgers besmet zijn geraakt, waarbij zo, 771  Burgers via de Coronavirus ten Dode gebracht in alsnog de besmetting boven de 10. uitzend is uitgekomen. Ook blijkt in Nederland alsnog diverse Overdracht van het Covid-19  besmet zijn geraakt, waarvan 20 % in het ziekenhuis zijn beland. Ook het binnen komen van de klachten in het ziekenhuis zo’n 18%  welke worden opgenomen. Hierbij kan je direct de milde symptomen  die niet getest zijn in dus ook net geregistreerd zijn, niet opnemen bij de algemene uitslag. Zo 1,5%  overlijdt. Bij Kinderen onder de 10 jaar is dit 8 % in bij Burgers die Ouder zijn 9% welke vroegtijdig overlijden. Indien de Virus het Lichaam binnentreed of in de Mond- Neus, Oogholte  komen deze in aanraking met Keel, Tongtonsillen enz, welke samen een Ring vormen Waldeyer is een ringvormig met het Lymfeweefsel dat Infectie buiten de Luchtwegen moeten houden. Veelal zie je vele hoesten, urine schimmels en keelpijn. Waarbij Alveoli = Long Blaasjes, Kankers nog niet heeft bereikt. Wanneer de Virus door dringt tot de lagere luchtwegen in de alveoli aantast ontstaat er Pneumonitis van Ontstekingsreacties tot Hypoxemie. Waarbij het bloed nutteloos stroomt langs alveoli, die niet gevuld wordt met Nevel – Lucht in een Covid-19 Infectie Virussen enz verspreidt.
info@epn-epm.nl

Corona Mondiaal Nevel Infecties Virus bij Kinderen enz.
COVID – 19 Coronavirus blijkt sinds April 2019 zo’n geteste Burgers welke in het ziekenhuis zijn opgenomen geweest, waar met Calici virusinfecties vele Burgers als Overleden staat aan gemeld via Virus Infectie, welke per dag verschillende zijn van Overlijden. Ook meldingen van sterfgevallen per dag kan heel verschillend zijn bij Ziekenhuisopname. Ook vele meldingen door vertraging binnen Volksgezondheid, Milieudiensten blijken nogal nieuwe informatie van de huidige Coronavirussen nieuwe uitbraken na voren komen van Coronavirussen als Bacteriën materiaal schade. Hierbij zie je dat effecten steeds beter zichtbaar worden onder de Bevolking van het aantal opgenomen Patiënten meer inzicht in de uitbraak van het Virus in mede uitbraak van een nieuwe besmet Coronavirus via Stichting NICE-enz hoger. Bij Team uitleghulp is eenvoudige kwetsbare groepen zoveel mogelijk te voorkomen  via Hygiënist, Lichaamscellen anders te activeren aanpassen Omgevingstechniek Covid-19 aanpassen vervuilde Luchtvochtig Nevel. In Nederland zijn vele nieuwe diensten van aantal uren werken zoals al in Zieken huizen worden toegepast. Hierbij wordt rekenschap gehouden met omgevingsomstandigheden van Milieu periode. Hier werkt je de eerste instantie Corona Patiënten Stress moeten verlopen, om deel TE NEMEN, wegens de Corona Virus Covid Infecties 42434. Welke zich ineens verspreidt via de negatieve ICT- Netwerken.
info@epn-epm.nl

Gekoppelde Laser ICT Netwerk Team EVAB Mondiaal.
K
oortslip Herpes veroorzaakt op Grote Schaal Keelklachten enz. Veelal bij een koortslip die een Herpes veroorzaakt komen twee ogen een kriebel gevoel geven met veel stekende pijn. Ook kan je aan kleurstof zien of er beschadiging zitten via ontsteking welke veelal via andere manier is ontstaan. Bacteriën welke bij  over gaan in stekende pijngevoel gevoel klachten welke veelal op Herpes Keratitis Ontsteking van het hoornvlies via herpesvirus  wordt veroorzaakt. Vele Burgers krijgen nogal te maken via de populaire virus welke de lichaam cellen binnendringen, waarbij alle lichaam  cellen virusdeeltjes aanmaken in vullen de enen na de andere vrij komende virusdeeltjes besmetten dan weer alle lichaamsdeeltjes. Waarbij de Infectiehaard zich gaan verdedigen tegen de infectie, in deze op termijn verdwijnt indien men de lichaamscellen activeert tot andere delende cellen, zodat het lichaam immuun worden in allerlei Epidemieën bedriegt vele EU Burgers. Hierbij mag je weigeren een Corona patiënten te helpen met verpleging. Hierbij zie je ook diverse activiteiten in praktijk niet je eigen Leven op het spel zet door werkzaamheden te verrichten die je zelf tot een Dodelijke Infectie virussen leidt of de omgeving besmet raakt via de Corona virussen tot allerlei soorten Infectiekankers enz. Indien dit Gebeurd is de Werkgever verplicht, dienst voor aansprakelijkheid de loon doorbetalen om slachtoffers te voorkomen door de wachttijden.
info@epn-epm.nl

Transmissie en Overdragen Ziekte Beelden Kankers enz.
Sars-CoV-2 veroorzaken de Ziekte CO-VID 19 Coronavirussen  veroorzaken klachten aan Luchtwegen, Urine, Maagklachten, Infecties enz, welke dagelijks het Levend negatief beïnvloed. Dit binnen de Geestelijke Geheugen tot diverse Dothethe Tialculair deling van verandering via Leefomgeving binnen Geestelijke Geheugen van Gevoelsomgeving. Veelal merkt je in de Zomer maanden dat je in aanraking komt met Nevelvocht, Virussen, Kankers en Bacteriën besmet raken met allerlei bijeffecten in drukke gebieden, maar ook wateroppervlaktes via Nevelvocht diverse Allergie c.q. soorten Kankers enz worden verspreidt via Virus Bacteriën of  tekort aan Lymfocyten. Het aantal doden op jaarbasis stijgt extreem via de Coronavirus wegens verspreiden van allerlei Nevel Bacteriën binnen open groepsverpleging via dag opvang in bij Nevelverdamping allerlei nieuwe Bacteriën Covid 19 verspreiding worden ingedampt enz, binnen de Ketens van Infecties zich verspreiden via Nevelvocht Verdamping van allerlei bacteriën vanuit de open wateromgeving. Waarbij bacteriën worden opgenomen ingeademd Nevelvocht. Hierbij  Infectievirussen c.q. Bacteriën vanuit de Vervuilde  Bron Milieu omgeving allerlei Burgers Besmet met Virusnevelvocht verdamping van allerlei Bacteriën, welke zich vermengt met Sars Dodelijke Virusinfectie Covid 19 met bijzondere gevaar ARDS Pathogene Infecties.
info@epn-epm.nl

Corronavirus Slijmvlies Besmetting maakt explosieve SARS-CoV2 – Verspreiding van Co- VID 19 Corronavirus Burgers.
Corronavirus moeten Vrouwen zich altijd afvegen als ze Seksuele Handelingen hebben gehad of na het toilet zijn geweest wegens de Slijmvliesvirus verspreiding, welke altijd iets van achter blijft. Dit na Geslachtsgemeenschap van Slijmvlies Bacteriën. Vermijd zoveel mogelijk Zaaddodende crèmes – en extreme voorhoef te middelen, wegens dat beiden met hogere incidentie Infectie aan Urinewegen, Longen achter laat. Ook het afvegen na ontlasting of Seksuele handelen, neem niet zaaddodend crèmes. Waarbij de Urinewegen overbelast worden in allerlei hechting van Bacteriën aan binnen kant van de urinewegen enz de bacteriën afgevoerd indien men een lage dosis profylactisch antibiotica nemen helpt snelheid van Infecties bij Patiënten te verminderen, die lijden aan recidiverende infecties na seksuele uitspattingen. Blaasontstekingen Vrouwen een kortere Urine buis hebben dan bij Mannen. Indien een kortere Urine buis, is het mogelijk allerlei bacteriën te behandeling verspreiden via Vaginale de Anus enz hun weg te vinden. Dit zowel Vaginaal alsmede via de Anus Hersenen. Hierbij komt ook ontstekingen na voren welke steeds weer terug komen. Waarbij in diverse gevallen kan leiden tot Kankers, Nier & Hersen Schade-Infecties enz die  schade veroorzaken aan Nieren ENZ in zal je preventieve maat regelingen moeten nemen, zodat ze niet meer actief terugkomen bij.
info@epn-epm.nl

Regelmatig na voren komt als negatief gebrek aan Leiders.
Ethische leiderschap ervaren in veelal leidt tot kwade negatieve meest voorkomende management strategieën na de Gemeenschap in vele Ziekteverwekkers veroorzaken, wegens dat de Ambtelijk circuit geen voorbeeldgedrag geven van zichtbare morele vrije integriteitskwesties te bespreken die voor Burgers tot grijpbare order integriteitsbeleid kunnen ondersteunen. Hierbij ontbreekt Neutrale Leiderschap van Ethisch leiderschap die overal wordt  ondermijnt tot uitlokking Integriteitsrisico’s. De Ethisch Neutrale Leiderschap ondermijnt het beleid tot het aanzetten integriteit schendingen-  in het vergroot het negatieve veiligheidsgevoel tot allerlei Cultuur Fundamentele Chaos tot Dopamine allerlei bood- schaper stoffen inzake de Neurotransmitters beschadigt om tot enige wijze signalen uit te wisselen binnen het gebruik van de vele Neurotransmitters  hun eigen Fundamentele  open Waarde Signalen overbrengen van Dopamine  welke  invloed op Hersen gebieden van bewegingen in verband Parkingson, Dementie, Alzheimer, Bewegingsmoeheid enz. Binnen de positieve Emoties veroorzaakt stoffen Dopamine ook een centrale rol in het vrije beloning systeem. Waarbij  dopamine emotionele verantwoordelijkheid is voor positieve Emoties als Verliefdheid, Lekker Eten, Vrijegedachten in allerlei XMRV= Retrovirus ME/CVS Fibromyalgie van allerlei Infecties van deling CoV-2.
info@epn-epm.nl

Omdat bij Negatieve geen Dopamine wordt Vrij afgegeven.
In dus geen prettige gevoel ontstaat. Dit geeft het gevolg van Negatieve Leven ervaringen te vermijden om dit te leren welke gedrag positieve of negatiever werkt om toekomstige Positieve Emoties leren te verwerken om de juiste beslissingen te nemen voor de toekomst, welke niet meer leiden tot allerlei negatieve Levens situatie. De resultaten zijn tot dusver positieve stemming bij bepaalde Ziektes of bij het Ouderen tot een vrije positieve stemming. Welke leidt tot een Dopamine herstel van dopamine in balans blijft in de verouderde hersenstructuur bij  Oudere weer normaal functioneert in bij Jongeren leidt tot herstel dopamine balans in de verouderen hersenstructuur, met als gevolg gelijke niveau komen als dat van Jongeren de ZGN Neurotransmitters de signalen vrij uit te wisselen. Ieder Burger heeft bepaalde stoffen  binnen het Brein van vele verschillende Neurotransmitters, welke een eigen signaal uitgeven of overbrengen tijdens het gesprek. Sommige stoffen hebben een afwijkende negatieve uitstraling wegens dat bepaalde hersen gebieden niet voldoende  signaal overbrengen wegen negatieve remmende stoffen op bepaalde Hersengebieden, waarbij andere juist een stimulerende effect geven. Het veel voorkomende negatieve Neurotransmitter is de stof dopamine welke komt in veel verschillende hersengebieden voor en afhankelijk is van het Hersengebied vervuilt dopamine enz.
info@epn-epm.nl

Bij Burgers zie je Blaas Infectie, Darm Infecties, Kankers enz.
Welke vrij snel 25 jaar tot plotseling Kankers Leiden, Incontinent worden of lusteloos of verward worden met allerlei Negatieve Narrige nCoV-2019, Virus ook wel genoemd. Het Virus met allerlei Ademhalingsmoeilijkheden bij Kinderen vanaf jaar 2003, veroorzaakte de Coronavirus als SARS in jaar 2019-2021 werd de Chinese Wuhan nieuwe stam van het coronavirus ontdekt met allerlei nieuwe coronavirus als Longklachten, Kortademigheid, Koorts met extra dodelijke medische verzwakte aandoeningen. Ook nieuwe stamcellen Coronavirussen blijken al voor te komen bij Kinderen van plusminus  17 jaar. 72 Procent van Ouders steunt deze beslissing dat Kinderen weer na school gaan in 26 procent steunt deze niet. Hierbij zoek je eigen Veiligheid binnen je eigen veiligheid om bepaalde ruimte te laten voor jezelf. De huidige veiligheid vraagt veel van je zelf hoe je met Burgers omgaat, in met hoe je zelf over je eigen veiligheid binnen de Pandemie van Coronacrisis die zich binnen alle veiligheid regio’s zich kunnen voordoen. De grote uitbraak van Coronavirus = COVID-19 welke een Wereldwijd Pandemie is geworden leeft de enen week met alle extra aanslagen toe, waarbij we niet onze werk kunnen doen voor onze kwetsbare Burgers, in moeten op aparte digitale ICT lijnen Europees Vrijwillige werk Mondiaal behandelen om onze kwetsbare Burgers te beschermen tegen de Genocide  Overheid.
info@epn-epm.nl

Nieuwe Epidemie Infectie Coronavirussen Sars en Mers .
De vele klachten zijn Koorts, Longinfectie , Luchtwegenklachten, Urine Infectie, Spierpijn 15 %, Verwardheid 8%, Koorts 84 % Kortademigheid 35 %  Hoesten 81 %   Mannen 70 % en Vrouwen 36 % op gemiddelde Leeftijd. Waarbij ook nog eens bij de helft van Vrouwen alsmede  bij Mannen een Chronische Ziekte voorkomt op die Leeftijd  55 jarige als Chronischer ziekte; Hart, Longziekte, Diabetes, Griepgolf  enz als een Pandemie na voren komt als Coronavirus Infectie, Ebola waarbij veelal een slechtere  Hygiënischer omstandigheden kent van Milieu omgeving, Leef gewoontes de Corronavirus vele slachtoffers maakt vooral bij Ouderen, maar nu ook bij middelbare leeftijd na voren komt via Ontlasting. Hierbij komt het vooreerst in Nederland vanuit de Dierenwereld na Mensen, waarbij alsnog geen goede Vaccin of specifieke Medicatie als behandeling voorhanden. Ook hoe besmettelijk het is, hoe dodelijk dit virus is op lange termijn. Het Coronavirus (COVID-19) is een Wereldwijd uitbraak  Pandemie Dodelijke Besmettingen  overgedragen via druppelinfectie als Macro -Aerosolen. De vele moderne uitbraken van Griepvirus Sars, Mers van diverse besmettelijk Infectievirussen Micro overgedragen transmissie  verspreiding besmettingen via Mond, Ogen, Lucht wegen, Anus. Zien we nu het nieuwe 2021 CoV-virus welke nu al veel grotere zijn Wereldwijd via ART;1 Gelijk streven.
info@epn-epm.nl

De vele Milieuvervuiling geeft zijn weerslag Coronacrisis.
Virussen die al aanwezig waren Sars en Mers zo 10 procent besmettelijk tot dodeninfectievirussen. Wat de nieuwe Griepvirus Coronavirus ? betreft blijkt meer op Griepvirus van opzettelijk tot doelgerichte verspreiding om Kwetsbare Burgers vroegtijdig op middelbare Leeftijd zo snel mogelijk te loodsen. Waarbij bestaande Patiënten in vele andere Patiënten besmet met welke inmiddels een Pandemie is geworden via de Coronavirus. Ook bij Dieren blijkt  dat Infectievirussen afwijkend zijn via het verspreiden van pandemie op verzwakte Gezondheidszorg van Dier op Mens wordt overgebracht na Burgers met een verzwakte Gezondheid. Ook Mondiaal zijn er diverse uitbraken van diverse Griepvirussen. Zoals Mexicaanse Griep, 2009, Polio 2014, Zika virus 2016, Ebola 2014 & 2019. Hierbij ook epidemie Sars, Mers via de Vogelgriep Mondiaal verspreidt, de nieuwe moderne 2019-nCOV-virus nu al de grootste, verspreiding van besmettelijke Coronavirus als Dodelijke Virus Infectie ziektes op 2500 Burgers met besmetting er zo’n 860 doden. Het sterftepercentage van SARS ligt ongeveer op 10 %. Bij Griepvirus als Mexicaanse Griepvirus ligt heel verschillend in mogen niet vrij na buiten komen of iets aannemen in moeten 2 meter afstand houden van hun Huisgenoot in zitten quarantaine in mogen niet na buiten de Bacterie verspreiding via.  Calvirussen Coronavirus RNA ’’ enz zicht via Infectie Ketens.
info@epn-epm.nl

Coronavirus In Nederland zijn al 18.000,  Burgers Besmet.
Het aantal doden is zo’n 300 Burgers tot nu 10-08-2020.  Wij hebben Stichting Europees Platform = WWW.EPN.EPM.NL.    We weten waar het Virus vandaan komt in weten hoe het is ontstaan via dieren overdracht het korte verleden vervuiling. We zien steeds meer verloop van Covid-19 de afgelopen 40 jaar doel bewust Politiek Ecologische Milieuvervuiling van uitzaaiingen  Nevel vochtverdamping boven de 20 graden, waarbij dodelijke bacteriën, virus zich ontwikkelen van lage zuurstoofgehalte tot Neurologische Ergonomische allerlei Neurologische Latente onrust of allerlei Bacteriën veroorzaken of negatieve besmette Voeding tot vele Dothethe Tialculair verschillende Gevoelsaandoeningen via Milieuvervuiling van Nevel vocht bacteriën. Waarbij overdragen de Infectievirussen Kankers, Neurologische afwijkingen enz ziekte veroorzaken dankzij de Vervuiling. Het vele Botulisme Nevelvocht van allerlei Bacteriën, welke via Negatieve besmette Milieu Nevel Wateromgeving allerlei Botulisme, Infectievirussen, Kankers, Onvruchtbaarheid in vele Psychische Stille Genocide Cytokines dankzij  Milieus. De Infectieziektes van Slijmvliesaantasting Cytokines P4HG 987- Gen Noo-M99 Slijmvlies verstoring enz. Bij P4HG -A 1876 = Gen Aoo-99 als vermoeidheid Energiestoornis- sen tot Chronische Uitputting. Genetische Gemodificeerd moderne ziektes verspreiding in de overbelaste Milieuvervuiling.
info@epn-epm.nl

De Vele Dierlijke Hoog pathogene Corona Pest Virus.
Vele Pathogene Botulisme van Virusverspreiding  Slijmvlies Dothethe Tialculair deling Infectie Virusverspreiding mede Cytomegalovirus Bacteriën, XMRV= Retrovirus- ME/CVS Fibromyalgie van allerlei Infectievirussen Corona SARS-CoV2 uitzaaiingen. Veroorzaken COVID-19 Corronavirus welke niet te stoppen zijn wegens de Bacteriën. Hierbij  is de Natuuromgeving & Wetgeving al 50 jaar overtreden in vele Burgers op een goed koper manier versnelt worden geloosd via stille Genocide  Water oppervlaktes met Dodelijke Bacteriën, Virussen Nevelvocht Bacteriën Kinderen Besmet raken waarbij geen Mondkapjes helpt is pure schijnbedrog van de Politiek. Het zal je Kind maar zijn die opzettelijk overlijd aan Milieu omgeving Nevel Bacteriën  welke zich overal verspreiden als Giftige Botulisme via de Politiek  de Besmettelijke Infectievirussen, Kankers, Gifstoffen, Bacteriën uit Economische Milieu zwendel  tot stille Genocide via Pathogene Besmetting Toxines. Wanneer het Nevelvocht doordringt  in de lagere luchtwegen Hersenen treed er hyperactieve Alveoli Zwellen op. Die uit directe omgeving hyperactieve gezwellen Alveoli veroorzaakt welke uit de eigen omgeving de Pathogene Nevel bacteriën verspreidt als b.v. Codiv-19 Coronavirusinfecties  van actieve Cel-reacties, Longkanker, welke leiden tot Multi Orgaan falen bij Kinderen enz in binnen enige korte tijd overlijden.
info@epn-epm.nl

Besmetting Coronavirus zal alsnog Doden Extra Toenemen.
Het aantal Corona Patiënten zal de komende paar jaar extra toenemen op jaarbasis, waarbij ook Kinderen vanaf 14-18 het slachtoffer worden, net als in Verpleeghuizen spookt  Corona virus overal rond. Het blijkt binnen de EU vele risico’s is van blaasjes ziektes infectie is over genomen bij scholen aangaande Nederland niet goed is voor bereid op de Infectieziektes c.q. behandelings- methoden worden Instantie, Stichtingen overbelast. Waarbij alsnog Ziekteverschijnselen na voren komen als Koorts, Longinfectie, Urineverlies, Darminfectie in afbraak van Myeline, waarbij de signaal overdracht steeds slechter wordt in meer klachten na voren komen. IGB-Inspectie  Gezondheidszorg gebruiken negatieve kleurstoffen c.q. omgeving welke op grote schaal Kankers enz veroorzaken dankzij Welvaart Voeding welke belastende Milieuvervuiling op grote schaal veroorzaakt.  In Duitsland is het begin van Virusepidemie al vrij zijn gang gaan in kan niet meer te traceren. Het aantal Doden stijgt per dag  via Ontstekings Coronavirus Ziektes waarbij de Wereldgezondheidszorg  WHO zicht uitgesproken in zorgen maakt over de grote aantallen zorgen in allerlei gebieden zich verspreiden over de gehele Europese Gemeenschap in alsnog daar ver buiten zonder dat het duidelijk wordt hoe dit precies kan de stille Milieugevaarlijke Genocide Chemische Ecosystemen toegepast via Nevelvochtverdamping.
info@epn-epm.nl

Stille Gif voeding komen Genocide Milieu contaminanten.
De wateroppervlaktes geeft zeer schadelijk Nevel Gezondheid schadelijke stoffen in veel te hogen Stoffen welke Kankers enz veroorzaakt. Waardoor niet EG-Richtlijnen worden IGB/ Keuring diensten en Inspecties van Milieueisen stille Genocide toepast via de schadelijke werking van Criminele Overheids- diensten. Ook vele kleding stukken waren besmet met verboden kleurstoffen verdacht carcinogene stof  diethylhexyl- falaat, uit verpakking materiaal worden verwerkt welke worden aangeduid als Milieu contaminanten zijn veelal stoffen die het Milieu- vaak in Ecosystemen- voorkomen. Dit zoals Kwik, Cadmium en PCB.  Maar ook als Toxische stoffen die van nature in de levens middelen zijn, behoren daartoe. De schadelijke stoffen in Sax toxine, Carcinoom Genen, Cocaïne Cycas noten en Ergotamine welke op grote schaal Psychogenische aandoeningen al op Jonge Leeftijd, bij Kinderen na voorkomt via Omgeving Nevelvocht. Vele Kinderen komen Milieu contaminanten voor op zeer Jonge leeftijd via PCB en Dioxinen, Metalen vanuit Milieuvervuilde bodem en Nevelvocht hierbij vervolgens bij vetrijke producten terecht komen zoals levensmiddelen, waarbij omgeving van Bodem verontreiniging uit allerlei Zink, Cadmium enz, kan zich vooral bij afgemolken koeien enz, Overheidsdiensten ophopen in organen Lever, Nieren wordt   medeplichtig door Coronavirussen als verspreiden Milieu Ziektes.
info@epn-epm.nl

Europese Ouderen in Solidariteit Tussen de EU Generaties.    
EU- Generatie Georganiseerde Sociale Ouderdom  tussen  activiteiten van vrije Solidariteit tussen alle Generaties tot een sterkende Gemeenschappelijke Europese Beleid met meerderheid van stemmen tot inzake de hele gezamenlijke Gemeenschappelijke  buitengrenzen binnen de EU gezamenlijke Gemeenschappelijke Vetorecht Beleid op het gebied bij Justitie, Immigratie, Vetorecht 65 % Europese Burgers er mee akkoord gaat. Op het vrije gebied van elke Lidstaat een zogenaamde ‘Noodrem’ nodig is, binnen vetorecht in op het gebied van buitenlandse beleid immigraties inzake Immigratie in het Vetorecht behouden per Lidstaat van het Vetorecht Buiten landsbeleid. Het Hervormen van Gemeenschappelijke Grenzen beleid zal de EU de bewaking anders moeten instellen inzake de 65 % als binnenlandse toerbeurt tot Energie solidariteit aandacht wordt aangedragen. Dit binnen nieuwe Sociale EUROPESE Verdragen VIA- CCT Vervangen. Burgers hebben alle Digitale Gemeenschappelijke ICT van Vrijheid aangepast aan ICT Gezondheid Capaciteit binnen EU- directe gevolgen Gezondheid.
info@epn-epm.nl

Mondiaal: 8166.52.387:ICT.
info@epn-epm.nl

1 Januari 2022

 Toegewenste Gelukkige 21-Eeuw Jaren. enz.
Stichting Europees & Mondiale Platform Nederland.

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

Via Mail wordt Niet altijd beantwoord, wegens Overbelasting of Mondiaal kan je geen inzicht verkrijgen.                                                                                          www.epn-epm.nl                           info@epn-epm.nl

op Jaarbasis 50- Euro Infoblad Netwerk. Bank-NL:  

NL39 INGB-0003733042.

Team EVAB ICT Mondiaal Biotechnologie: WWW.EPN-EPN.NL
Hierbij is de Wetgeving op 28- mei 2018 de Nieuwe Privacywetgeving AVG ( GDPR) van kracht. Wij respecteren de privacy in we verwachten het ook van onze lezers om de privacy te respecteren. We willen onze Duizenden Lezers ook vragen deze respecteren in voorkeur te geven dat jullie ons blijven volgen op het Internet. Indien je dit doet blijf je op de hoogte van het allerlaatste nieuws, in de vele aankomende activiteiten plus de Globaliserende ICT acties. Hierbij zorg je er voor dat je altijd up-to- date bent! Wil je dit blijven horen? Geeft dan via een mailtje of via onderstaande button jouw voorkeuren door en zorg dat je geen nieuwsbrief niet zal missen.
Ik wil jullie berichten blijven ontvangen.
Indien je geen E-Mail meer wilt ontvanger stuur dan een mail:
Dit is via de Wetgeving vastgesteld per 1-juni- 2018. We zullen dan de mail uit het systeem halen in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.