EPN Infobulletin Februari 2021

2 – Februari – 2021

1991   2021

 EPN-EPM: Cliënten ICT – Mondiaal Callcentrum

www.epn-epm.nl EU Info@epn-epm.nl

EU-Burger-Grondrecht: Web EPN

Donateur 50 euro op jaarbasis : NL39INGB -0003733042

Cluster Corona Virus in Bio Mondiale Onderzoek Besmetting.
Virus Stikstof Coronavirus verspreiding in diverse variant van Corona pandemic Mondiale rondom COVD – 19 met oplopende  Bacteriën zich verspreiden via omgeving van Kind tot Kinderen in volwassene. Waarbij vele Slijmvlies van Corronavirus zich verspreidt via Nevel vocht bacteriën met grote Ontwrichtende Gezondheid gevolgen in dagelijks ook met Mondkapjes moet lopen dankzij de Milieuvervuiling  via de Lakse Politieke Houding, waar het allang bekend is dat de Dodelijke Bacteriën tot allerlei termijn Dodelijke explosieve sterfgevallen na voren komen dankzij de lakse houding van de politici die allang weet wat er aan de hand, Virusinfecties zich opeens plaatselijk aandient  als een Lockdown Dodelijke Landelijk Politieke verspreiding de Gedragsregels niet handhaven in Politiek alsnog de ene na de andere Lockdown uitlokken doordat de medische inzichten aan hun laars werden gelapt door de Politiek. Hierbij gaat het Virus zich in moderne blok zich verspreiden tot allerlei uitbraak via Corona Virus Nevelvocht variant onder Bevolking zich verspreiden.  Dit is al jaren het geval dat vele Burgers besmet raken via Nevel Milieuvervuiling in de omgeving zich verspreidt dankzij de Politieke Lockdown de Gezondheidszorg volledig vast loopt via de Nevelverdamping enz, vanuit de wateroppervlaktes welke via de Politiek de lakse houding  miljoenen Burgers besmet raken. Waarbij Covid-19 het Virus Infectie via Urine, Luchtwegen, Slijmvlies, Nevelvocht, Keelvocht, tot allerlei nare besmettelijke Corona Virus onder Kinderen. De Corona Variant welke zich op Lagere Scholen zich verplaats via Mutatie Lock down Besmettelijke Coronavirus Overdracht. Waarbij Nevel vocht zich vermengt in zo’n 20 % in de Intensieve Care beland  tot Dodelijke Kanker CQ Infectievirus ziektes enz via Nevel vocht. Ook wordt een deel op te nemen in de intensive care waarbij diverse volwassenen Burgers vroegtijdig overlijdt – in bij Kinderen zo’n 10 procent in, bij  Ouder Leeftijd  via Nevelvocht  Milieuvervuiling enz besmet raken via Pathogene  Cytokines.
Info@epn-epm.nl

Coronavirus Variant verspreidt via Kinderen tot Kinderen.
De Sociale Leven maatregelen zullen we moeten aanpassen aan de Milieu Omgeving om allerlei Infectievirussen te voorkomen van de besmettelijkheid Covid-19 waarbij zo’n 20 % van Kinderen besmetraken via  Corona 742434 Kankers waarvan zo’n  20 % belandt in het Ziekenhuis, op de intensieve care enz. Waarbij nogal Patiënten Overlijdt op basis scholen na enige tijd de Ziekte als Dodelijke Slachtoffers via de Huidige Lockdown Milieuvervuiling van Pathogene Cytokinen Huidkankers enz. Infectievirussen vermengen zich op grote schaal met Menselijke Slijmvlies bacteriën van Urinewegen, Luchtwegen, Ontlasting Bacteriën, Anus,  in de Nieren worden aangetast tot Pneumonitis een permanente Nier schade, Blaasinfectie, plotseling incontinent of Lusteloos c.q. verward worden via Blaasontsteking, Ademhaling moeilijkheden problemen als Sars Coronavirus met Long- klachten, kortademigheid door onderliggende medische mentale aandoeningen. Het Infectievirussen vele Ouderen met Shocklong de Corona virus worden geconfronteerd met Nieuwe Dodelijke verzwakt Immuunsysteem Wereldwijd op hol is geslagen. Waar bij Griep vaccinaties niet helpt. Wereldwijd Coronavirus met 2019-nCOV  zie je nu dagelijks ook Pandemie SARS, MERS mee gebracht van het Zikavirus, welke je met dodelijke Leugens allerlei Vaccinaties verzwegen via eigen belangenverstrengeling.
Info@epn-epm.nl

Nieuwe Moderne Coronavirus Geven Inzicht in verspreiding.
Bij de bestaande Virusverspreiding  zullen nieuwe open mogelijkheden moeten worden gecreëerd om de grote negatieve gevolgen van het Coronavirus tot overgangsfases te bouwen via stikstof  tot andere mogelijkheden te creëren, zonder allerlei Dodelijke Ziekte te verspreiden. De Stikstofregels passen niet binnen de moderne Corona Re-integratie, waarbij Kinderen in langdurige Werknemers via Coronavirus onder verdrukking komen te staan in niet op aangepaste wijze tot Re-integratie te komen. Corovirus zullen Gezondheidstoestanden Economisch niet doelbewust uit Economische beweging Burgers niet worden beschermd tegen de Corronavirus die zicht overal verspreidt onder de bevolking, zonder ene of andere toezicht aanwezig is. We zien het veelal bij massa werkproblemen vele werknemers aan hun lot worden over leveren, waarbij allerlei bacteriën zich verspreiden onder de Werknemers doordat vele Milieu afwijkende vervuiling van werkzaamheden. Technische is het mogelijk dat de Bestaande Generatie geen overlast hoeft verkrijgt van Coronavirus, welke zich nu bezig houdt met een slepende Wetgeving  Procedures bij 60 % tussen Bevolking in de Overheid alsnog vele Burgers besmetraken binnen de Overheid Genocidesystemen van misleidende ingewikkelde regelgeving welke leiden tot allerlei stille Genocide via de Bestaande Milieuvervuiling Kankers enz.
Info@epn-epm.nl

Coronacrisis Transmissie en Diverse Infectie Ziektebeelden.
De Coronavirus wordt overgedragen via Nevelvocht druppelde Infectie c.q. Nevelvocht waarbij in Nederland 10.000 Burgers besmet zijn geraakt, waarbij zo,  771  Burgers via de Coronavirus ten Dode zijn gebracht in alsnog de besmetting boven de 10.duizend is uitgekomen. Ook blijkt in Nederland alsnog diverse Overdracht van het Covid-19  besmet zijn geraakt, waarvan 20 % in het ziekenhuis zijn beland. Ook het binnen komen van de klachten in het ziekenhuis zo’n 18%  welke worden opgenomen. Hierbij kan je direct de milde symptomen  die niet getest zijn in dus ook net geregistreerd zijn, niet opnemen bij de algemene uitslag. Zo 1,5%  overlijdt. Bij Kinderen onder de 10 jaar is dit 8 % in bij Burgers die Ouder zijn 9% welke vroegtijdig overlijden. Indien de Virus het Lichaam binnentreed  of in de Mond- Neusholte  komen deze in aanraking met Neus, Keel, en Tongtonsillen, welke samen een ringvormen Waldeyer is een ringvormig met het Lymfeweefsel  dat Infectie buiten de Luchtwegen moeten houden. Veelal zie je vele hoesten en keelpijn waarbij Alveoli=Longblaasjes nog niet heeft bereikt. Wanneer  de Virus doordringt tot de lagere luchtwegen in de alveoli aantast ontstaat er Pneumonitis van Ontstekingsreacties tot Hypoxemie waarbij het bloed nutteloos stroomt langs de alveoli die niet gevuld wordt met lucht in een Covid-19.
Info@epn-epm.nl

Verspreiding Corona 742434 Infectie Onder Kinderen enz.
COVID – 19 Coronavirus blijkt sinds April 2020 zo’n geteste Burgers welke in het ziekenhuis zijn opgenomen geweest, waar van zo’n vele Burgers als Overleden staat aan gemeld via Virus infectie, welke per dag verschillende zijn van Overlijden. Ook meldingen van sterfgevallen per dag kan heel verschillend zijn bij Ziekenhuisopname.  Ook vele meldingen door vertraging binnen Volksgezondheid,  Milieudiensten blijken nogal nieuwe informatie van de huidige Coronavirussen nieuwe uitbraken na voren komen van Coronavirussen als Bacteriën materiaal schade. Hierbij zie je dat effecten steeds beter zichtbaar worden onder de Bevolking van het aantal opgenomen Patiënten meer inzicht in de uitbraak van het Virus in mede uitbraak van nieuwe besmet Coronavirus  via Stichting NICE-enz hoger. Bij Team uitleghulp is eenvoudig kwetsbare groepen zoveel mogelijk te voorkomen  via Hygiënist, Lichaamscellen anders te activeren aanpassen via Omgevingstechniek Covid-19 aanpassen vervuilde luchtvochtig Nevel. In Nederland zijn vele nieuwe diensten van aantal uren werken zoals al in Ziekenhuizen worden toegepast. Hierbij wordt rekenschap gehouden met omgevingsomstandigheden van Milieu periode werkt zal je de eerste instantie de Coronapatiënten stress  moeten weigeren om deel te nemen binnen zo’n risicogroep COVD-19 in anders op te vangen van coronastress Kinderen.
Info@epn-epm.nl

Gekoppelde Laser ICT Netwerk- Team EVAB Mondiaal.
Koortslip Herpes veroorzaakt op Grote Schaal Keelklachten enz. Veelal bij een koortslip die een Herpes veroorzaakt komen twee ogen een kriebel gevoel geven met veel stekende pijn. Ook kan je aan kleurstof zien of er beschadiging zitten via ontsteking welke veelal via andere manier is ontstaan.  Bacteriën welke bij  over gaan in stekende pijngevoel gevoel klachten welke veelal op Herpes Keratitis Ontsteking van het hoornvlies via herpesvirus  wordt veroorzaakt. Vele Burgers krijgen nogal te maken via de populaire virus welke de lichaam cellen binnendringen, waarbij alle lichaamscellen virusdeeltjes aanmaken in vullen de enen na de andere vrij komende virusdeeltjes  besmetten dan weer alle lichaamsdeeltjes. Waarbij de Infectiehaard zich gaan verdedigen tegen de infectie, in deze op termijn verdwijnt indien men de lichaamscellen activeert tot andere delende cellen, zodat het lichaam immuun worden in allerlei Epidemieën bedriegt vele EU Burgers . Hierbij mag je weigeren een Corona patiënten te helpen met verpleging. Hierbij zie je ook diverse activiteiten in praktijk niet je eigen Leven op het spel zet door werkzaamheden te verrichten die je zelf tot een Dodelijke Infectievirussen leidt of de omgeving besmet raakt via de Coronavirussen tot allerlei soorten Infectiekankers enz. Indien dit Gebeurd is de Werkgever verplicht dienst voor de aansprakelijkheid de loon doorbetalen.  
Info@epn-epm.nl

Transmissie en Overdragen Ziekte Beelden Kankers enz.
Sars-CoV-2 veroorzaken de Ziekte CO-VID 19 Coronavirus veroorzaken klachten aan Luchtwegen, Urine, Maagklachten, Infecties enz, welke dagelijks het Levend negatief beïnvloed. Dit binnen de Geestelijke Geheugen tot diverse Dothethe Tialculair deling van verandering via Leefomgeving binnen Geestelijke Geheugen van Gevoelsomgeving. Veelal merkt je in de Zomer maanden dat je in aanraking komt met Nevelvocht, Virussen, Kankers en Bacteriën besmet raken met allerlei bijeffecten in drukke gebieden, maar ook wateroppervlaktes via Nevelvocht diverse Allergie c.q. soorten Kankers enz worden verspreidt via Virus Bacteriën of  tekort aan Lymfocyten. Het aantal doden op jaarbasis stijgt extreem via de Coronavirus wegens verspreiden van allerlei Bacteriën binnen open groepsverpleging via dag opvang in bij Nevel verdamping allerlei nieuwe Bacteriën Covid 19 verspreiding worden ingedampt enz binnen de Ketens van Infecties zich verspreiden via Nevelvocht Verdamping van allerlei bacteriën vanuit de openwateromgeving. Waarbij bacteriën worden opgenomen ingeademd Nevelvocht. Hierbij  Infectievirussen c.q. Bacteriën vanuit de Vervuilde  Bron Milieu omgeving allerlei Burgers Besmet met Virusnevelvocht verdamping  van allerlei Bacteriën, welke zich vermengt met Sars Dodelijke Virusinfectie Covid 19 met bijzondere gevaar ARDS.
Info@epn-epm.nl

Coronavirus Slijmvlies Besmetting maakt explosieve SARS-CoV2 – Verspreiding van Co- VID 19 Corronavirus bij jonge.
Coronavirus moeten Vrouwen zich altijd afvegen als ze Seksuele Handelingen hebben gehad of na het toilet zijn geweest wegens de Slijmvliesvirus verspreiding, welke altijd iets van achter blijft na Geslachtsgemeenschap van Slijmvlies Bacteriën. Vermijd zoveel mogelijk Zaaddodende crèmes- en het extreme voor –behoed middelen wegens dat beiden met een hogere incidentie van Infectie aan de Urinewegen achter laat. Ook het afvegen na ontlasting of Seksuele handelen, neem niet zaaddodend crèmes. Waarbij de urinewegen overbelast worden in allerlei hechting van Bacteriën aan binnen kant van de urinewegen de bacteriën afgevoerd indien men een lage dosis profylactisch antibiotica nemen helpt snelheid van Infecties bij Patiënten te verminderen  die lijden aan recidiverende infecties na seksuele uitspattingen. Ook bij behandeling Blaasontstekingen bij Vrouwen een kortere Urine buis hebben dan bij Mannen. Indien een kortere Urine buis is het makkelijker  allerlei bacteriën te verspreiden via Vaginale de Anus hun weg te vinden, zowel Vaginaal alsmede via de Anus. Hierbij komt ook blaasontstekingen na voren welke steeds weer terug komen, waarbij in diverse gevallen kan leiden tot Nier-Infecties die  schade veroorzaken aan Nieren in zal je preventie maatregelingen moeten nemen, zodat ze niet meer terugkomen.
Info@epn-epm.nl

Regelmatig na voren komt als negatief gebrek aan Leiders.
Ethische leiderschap ervaren in veelal leidt tot kwade negatieve meest voorkomende management strategieën na de Gemeenschap in vele Ziekteverwekkers veroorzaken, wegens dat de Ambtelijk circuit geen voorbeeldgedrag geven van zichtbare morele vrije integriteitskwesties te bespreken die voor Burgers tot grijpbare order integriteitsbeleid kunnen ondersteunen. Hierbij ontbreekt Neutrale Leiderschap van Ethisch leiderschap die overal wordt  ondermijnt tot uitlokking Integriteitsrisico’s. De Ethisch Neutrale Leiderschap ondermijnt het beleid tot het aanzetten integriteit schendingen-  in het vergroot het negatieve veiligheidsgevoel tot allerlei Cultuur Fundamentele Chaos tot Dopamine allerlei bood- schaper stoffen inzake de Neurotransmitters beschadigt om tot enige wijze signalen uit te wisselen binnen het gebruik van de vele Neurotransmitters  hun eigen Fundamentele  open Waarde Signalen overbrengen van Dopamine  welke  invloed op Hersen gebieden van bewegingen in verband Parkingson, Dementie, Alzheimer, Bewegingsmoeheid enz. Binnen de positieve Emoties veroorzaakt stoffen Dopamine ook een centrale rol in het vrije beloningsysteem. Waarbij  dopamine emotionele verantwoordelijkheid is voor positieve Emoties als Verliefdheid, Lekker Eten, Vrijegedachten in allerlei XMRV= Retrovirus ME/CVS Fibromyalgie  van allerlei Infecties van deling CoV-2.
Info@epn-epm.nl

Omdat bij Negatieve geen Dopamine wordt Vrij afgegeven.
In dus geen prettige gevoel ontstaat. Dit geeft het gevolg van Negatieve Leven ervaringen te vermijden om dit te leren welke gedrag positieve of negatiever werkt om toekomstige Positieve Emoties leren te verwerken om de juiste beslissingen te nemen voor de toekomst, welke niet meer leiden tot allerlei negatieve Levenssituatie. De resultaten zijn tot dusver positieve stemming bij bepaalde Ziektes of bij het Ouderen tot een vrije positieve stemming. Welke leidt tot een Dopamine herstel van dopamine in balans blijft in de verouderde hersenstructuur bij  Oudere weer normaal functioneert in bij Jongeren leidt tot herstel dopamine balans in de verouderen hersenstructuur, met als gevolg gelijke niveau komen als dat van Jongeren de ZGN Neurotransmitters de signalen vrij uit te wisselen. Ieder Burger heeft bepaalde stoffen  binnen het Brein van vele verschillende Neurotransmitters, welke een eigen signaal uitgeven of overbrengen tijdens het gesprek. Sommige stoffen hebben een afwijkende negatieve uitstraling wegens dat bepaalde hersen gebieden niet voldoende  signaal overbrengen wegen negatieve remmende stoffen op bepaalde Hersengebieden, waarbij andere juist een stimulerende effect geven. Het veel voorkomende negatieve Neurotransmitter is de stof dopamine welke komt in veel verschillende hersengebieden voor en afhankelijk is van het Hersengebied vervuilt dopamine.             
Info@epn-epm.nl

Bij Oudere Burgers zie je Blaas Infecties, Darm Kankers enz.
Welke vrij snel 25 jaar tot plotseling Kankers Leiden, Incontinent worden of lusteloos of verward worden met allerlei Negatieve Narrige nCoV-2019, Virus ook wel genoemd. Het Virus met allerlei Ademhalingsmoeilijkheden bij Kinderen vanaf jaar 2003, veroorzaakte de Coronavirus als SARS in jaar 2019-2021 werd de Chinese Wuhan nieuwe stam van het coronavirus ontdekt met allerlei nieuwe coronavirus als Longklachten, Kortademigheid, Koorts met extra dodelijke medische verzwakte aandoeningen. Ook nieuwe stamcellen Coronavirussen blijken al voor te komen bij Kinderen van plusminus  17jaar. 72 Procent van Ouders steunt deze beslissing dat Kinderen weer na school gaan in 26 procent steunt deze niet. Hierbij zoek je eigen Veiligheid  binnen je eigen veiligheid om bepaalde ruimte te laten voor jezelf. De huidige veiligheid vraagt veel van je zelf hoe je met Burgers omgaat, in met hoe je zelf over je eigen veiligheid  binnen de Pandemie van Coronacrisis die zich binnen alle veiligheid regio’s zich kunnen voordoen. De grote uitbraak van Coronavirus = COVID-19 welke een Wereldwijd Pandemie is geworden leeft de enen week met alle extra aanslagen toe, waarbij we niet onze werk kunnen doen voor onze kwetsbare Burgers, in moeten op aparte digitale ICT lijnen Europees Vrijwillige werk Mondiaal behandelen om onze kwetsbare Burgers te beschermen tegen de Genocide  Overheid.   
Info@epn-epm.nl

Nieuwe Epidemie Infectie Coronavirussen Sars en Mers.
De vele klachten zijn Koorts, Longinfectie , Luchtwegenklachten, Urine Infectie, Spierpijn 15 %, Verwardheid 8%, Koorts 84 % Kortademigheid 35 %  Hoesten 81 %   Mannen 70 % en Vrouwen 36 % op gemiddelde Leeftijd. Waarbij ook nog eens bij de helft van Vrouwen alsmede  bij Mannen een Chronische Ziekte voorkomt op die Leeftijd  55 jarige als Chronischer ziekte; Hart, Longziekte, Diabetes, Griepgolf  enz als een Pandemie na voren komt als Coronavirus Infectie, Ebola waarbij veelal een slechtere  Hygiënischer omstandigheden kent van Milieu omgeving, Leef gewoontes de Coronavirus vele slachtoffers maakt vooral bij Ouderen, maar nu ook bij middelbare leeftijd na voren komt via Ontlasting. Hierbij komt het vooreerst in Nederland vanuit de Dierenwereld na Mensen, waarbij alsnog geen goede Vaccin of specifieke Medicatie als behandeling voorhanden. Ook hoe besmettelijk het is, hoe dodelijk dit virus is op lange termijn. Het Coronavirus (COVID-19) is een Wereldwijd uitbraak  Pandemie Dodelijke Besmettingen  overgedragen via druppelinfectie  als Macro -Aerosolen. De vele moderne uitbraken van Griepvirus Sars, Mers van diverse Infectievirussen Micro overgedragen transmissie  verspreiding besmettingen via Mond, Ogen, Luchtwegen, Anus. Zien we nu het nieuwe 2021 CoV-virus welke nu al veel grotere zijn Wereldwijd via ART;1 Gelijk.  
Info@epn-epm.nl

De vele Milieuvervuiling geeft zijn weerslag Coronacrisis.
Virussen die al aanwezig waren Sars en Mers zo 10 procent besmettelijk tot dodeninfectievirussen. Wat de nieuwe Griepvirus Coronavirus ? betreft blijkt meer op Griepvirus van opzettelijk tot doelgerichte verspreiding om Kwetsbare Burgers vroegtijdig op middelbare Leeftijd zo snel mogelijk te loodsen. Waarbij bestaande Patiënten in vele andere Patiënten besmet met welke inmiddels een Pandemie is geworden via de Coronavirus. Ook bij Dieren blijkt  dat Infectievirussen afwijkend zijn via het verspreiden van pandemie op verzwakte Gezondheidszorg van Dier op Mens wordt overgebracht na Burgers met een verzwakte Gezondheid. Ook Mondiaal zijn er diverse uitbraken van diverse Griepvirussen. Zoals Mexicaanse Griep, 2009, Polio 2014, Zika virus 2016, Ebola 2014 & 2019. Hierbij ook epidemie Sars, Mers via de Vogelgriep mondiaal verspreidt, de nieuwe moderne 2019-nCOV-virus nu al de grootste,  verspreiding van besmettelijke Coronavirus als Dodelijke Virus Infectie ziekte op 2500 Burgers met besmetting er zo’n 860 doden. Het sterftepercentage van SARS ligt ongeveer op 10 %. Bij Griepvirus als Mexicaanse Griepvirus ligt heel verschillend in mogen niet vrij na buiten komen of iets aannemen in moeten 2 meter afstand houden van hun Huisgenoot in zitten quarantaine in mogen niet na buiten wegens de Bacterie verspreiding  via Coronavirus.
Info@epn-epm.nl 

Coronavirus In Nederland zijn al 18.000, D. Burgers Besmet.
Het aantal doden is zo’n 400 Burgers tot nu 10-08-2020.  Wij hebben Stichting Europees Platform = WWW.EPN.EPM.NL. We weten waar het Virus vandaan komt in weten hoe het is ontstaan via dieren overdracht het korte verleden vervuiling. We zien steeds meer verloop van Covid-19 de afgelopen 40 jaar doel bewust Politiek Ecologische Milieuvervuiling van uitzaaiingen  Nevelvochtverdamping boven de 20 graden, waarbij dodelijke bacteriën, virus zich ontwikkelen van lage zuurstoofgehalte  tot Neurologische Ergonomische allerlei Neurologische Latente onrust of allerlei Bacteriën veroorzaken of negatieve besmette voeding tot vele Dothethe Tialculair verschillende Gevoels- aandoeningen via Milieuvervuiling van Nevel vocht bacteriën.  Waarbij overdragende Infectievirussen Kankers, Neurologische afwijkingen enz veroorzaken dankzij de Overheid. Het vele Botulisme  Nevelvocht van allerlei Bacteriën welke via Negatieve besmette Wateromgeving allerlei Botulisme, Infectievirussen, Kankers, Onvruchtbaarheid in vele Psychische Stille Genocide Cytokines dankzij de Overheid. De Infectieziektes van Slijm- vliesaantasting Cytokines P4HG 987- Gen Noo-M99 Slijmvlies verstoring enz. Bij P4HG-A 1876 = Gen Aoo-99 als vermoeidheid  Energiestoornissen tot Chronische Uitputting. Genetische Gemodificeerd moderne  tot chronische volledige uitputting.
Info@epn-epm.nl

De Vele Dierlijke Hoog pathogene Corona Pest Virus.
De vele Pathogene Botulisme van Virusverspreiding  Slijmvlies Dothethe Tialculair deling Infectie Virusverspreiding mede Cytomegalovirus Bacteriën, XMRV= Retrovirus-ME/CVS Fibromyalgie van allerlei Infectievirussen Corona SARS-CoV2 uitzaaiingen. Veroorzaken COVID-19 Corronavirus welke niet te stoppen zijn wegens de Bacteriën. Hierbij  is de Natuuromgeving & Wetgeving al 50 jaar overtreden in vele Burgers op een goed koper manier versnelt worden geloosd via stille Genocide  Water oppervlaktes met Dodelijke Bacteriën, Virussen Nevelvocht Bacteriën Kinderen Besmet raken waarbij geen Mondkapjes helpt is pure schijnbedrog aan de Politiek. Het zal je Kind maar zijn die opzettelijk overlijd aan Milieu omgeving Nevel Bacteriën  welke zich overal verspreiden als Giftige Botulisme via de Politiek  de Besmettelijke Infectievirussen, Kankers, Gifstoffen, Bacteriën uit Economische Milieu zwendel  tot stille Genocide via Pathogene Besmetting Toxines. Wanneer het Nevelvocht doordringt  in de lagere luchtwegen Hersenen treed er hyperactieve Alveoli Zwellen op. Die uit directe omgeving hyperactieve gezwellen Alveoli veroorzaakt welke uit de eigen omgeving de Pathogene Nevel bacteriën verspreidt als b.v. Covid-19 Coronavirusinfecties  van actieve Cel-reacties, Longkanker, welke leiden tot Multi Or gaan falen bij Kinderen enz in binnen enige korte tijd overlijden.
Info@epn-epm.nl

Besmetting Coronavirus zal alsnog Doden Extra Toenemen.
Het aantal Corona Patiënten zal de komende paar jaar extra toenemen op jaarbasis, waarbij ook Kinderen vanaf 14-18 het slachtoffer worden, net als in Verpleeghuizen spookt  Corona virus overal rond. Het blijkt binnen de EU vele risico’s is van blaasjes ziektes infectie is over genomen bij scholen aangaande Nederland niet goed is voor bereid op de Infectieziektes c.q. behandelingsmethoden worden Instantie, Stichtingen overbelast. Waarbij alsnog Ziekteverschijnselen na voren komen als Koorts, Longinfectie, Urineverlies, Darminfectie in afbraak van Myeline, waarbij de signaal overdracht steeds slechter wordt in meer klachten na voren komen. IGB-Inspectie  Gezondheidszorg gebruiken negatieve kleurstoffen c.q. omgeving welke op grote schaal Kankers enz veroorzaken dankzij Welvaart Voeding welke belastende Milieuvervuiling op grote schaal veroorzaakt.  In Duitsland is het begin van Virusepidemie al vrij zijn gang gaan in kan niet meer te traceren. Het aantal Doden stijgt per dag  via Ontstekings Coronavirus Ziektes waarbij de Wereldgezondheidszorg  WHO zicht uitgesproken in zorgen maakt over de grote aantallen zorgen in allerlei gebieden zich verspreiden over de gehele Europese Gemeenschap in alsnog daar ver buiten zonder dat het duidelijk wordt hoe dit precies kan de stille Milieugevaarlijke Genocide Chemische Ecosystemen toegepast.
Info@epn-epm.nl

Stille Gif voeding komen Genocide Milieu contaminanten.
De wateroppervlaktes geeft zeer schadelijk nevel Gezondheid schadelijke stoffen in veel te hogen Stoffen welke Kankers enz veroorzaakt. Waardoor niet EG-Richtlijnen worden IGB/ Keuringsdiensten en Inspecties van Milieueisen stille Genocide toepast via de schadelijke werking van Criminele Overheids- diensten. Ook vele kleding stukken waren besmet met verboden kleurstoffen verdacht carcinogene stof  diethylhexylfalaat, uit verpakkingsmateriaal  worden verwerkt welke worden aangeduid als Milieu contaminanten zijn veelal stoffen die het Milieu- vaak in Ecosystemen- voorkomen. Dit zoals Kwik, Cadmium en PCB.  Maar ook als Toxische stoffen die van nature in de levensmiddelenzijn, behoren daartoe. De schadelijke stoffen in Sax toxine, Carcinogenen, Cocaïne Cycas noten en Ergotamine welke op grote schaal Psychogenische aandoeningen al op Jonge Leeftijd bij Kinderen voorkomt via Omgeving Voedingsmiddel.  Vele Kinderen komen Milieu contaminanten voor op zeer jonge leeftijd via PCB en Dioxinen, Metalen vanuit Milieuvervuilde bodem en hierbij vervolgens bij vetrijke producten terecht komen zoals levensmiddelen, waarbij de omgeving van Bodem verontreiniging uit allerlei Zink, Cadmium enz, kan zich vooral bij afgemolken koeien ophopen in organen met Lever, Nieren wordt veel overtreden, waarbij keuringsdienst medeplichtig zijn.
Info@epn-epm.nl

Steeds meer Regionale Corovirussen via Campingparken.
Er zijn alsnog meer aangelegenheden van Corronavirus via ontmoetingen in winkelcentrums, waarbij Burgers contact met elkaar hadden via een zoen ontvangst besmet zijn geraakt. Vele Burgers kunnen via een gesprek beschermen met een kleed om niet de slijmvlies of kuchende of extra Niezende klanten. Ook een tweede besmettingsgolf van het Coronavirus is snel toegenomen waarbij de Wuhan. Al enige tienduizenden Burgers zijn besmet met het Coronavirus moderne epidemie welke mede zijn gerelateerd aan de Nieuwe Zorg Virus nCoV als Sars, Mers vanuit de Dieren Wereld allerlei nieuwe epidemie onder de bevolking verspreidt via Nevelvocht waarbij Koorts ontstaat, Luchtwegen klachten, Urine Infecties, Ontlasting Bacteriën, DARM- Kankerbesmetting, Luchtwegen Infecties, waarbij deze overspringen van de enen na de andere Infectievirussen enz toenemen. Ook luchtwegen Infecties, Longinfectie, Spierpijn, Verwardheid enz indien je in contact komt met Besmette Corona Virusinfectie van slijmvlies Bacterie enz zich vrij snel over- dragen via Slijmvlies Bacteriën als Pandemie van Dodelijke Infectievirussen zich verspreiden als nieuwe virus infectie die zich overal kan verspreiden binnen de wereldwijde economieën zie je op grote schaal hoe de W- Coronavirussen  van de ene tot de andere Land zich ontwikkeld tot in verspreid als Virusinfectie.
Info@epn-epm.nl

 Verspreiding via Nevelvocht Bacteriën Stijgt het Dodental.
Het blijkt dat Dodental stijgt via Coronavirus  Verpleegtehuizen. De Wereldwijde Verspreiding van het Corovirus via Nevelvocht, Slijmvlies Bacteriën, Longinfectie, Darmvirusinfecties welke van Mens tot Mensen overgaat in blijkt ook vooral bij Kinderen tussen 10 in 20 jaar. MERS-coronavirus via Dieren worden verspreid via Nevelvocht- Bacteriën de wereldvolledig in de greep waarbij op grote schaal misbruikt wordt gemaakt van entiteiten gegevens in vele Burgers worden uitgeschakeld om enige Medische Sociale Behandeling te verkrijgen. EU- Landen zijn de Virusepidemie niet meer de route is te volgen, wegens Politiek de ketens van Infecties volledig los van elkaar komen te staan, wegens dat de praktijk anders ligt om de Virus te isoleren niet. De vele Nevelvocht Botulisme verdamping welke allerlei Ontstekingsziektes veroorzaakt via het inademen van Nevel Vocht Botulisme welke  allerlei bacteriën boven de 20 graden C Dodelijke Bacteriën zich verspreiden via Nevelvocht Botulisme  via nieuwe Coronavirussen dankzij Milieu  de Overheidsdiensten leiden tot Miljoenen  Slijmvlies Infectieziekten via Slijmvlies aantasting Cytokine P4HG 987- Gen  Noo-M99 enz.  Bij P4HG-A 1876 =  GEN A00-99 als is vermoeidheid- Energie stoornissen- Chronische Uitputting worden ingeademd via Nevelvocht als ring vorm Covid 19  Coronavirus symptomen.
Info@epn-epm.nl

Coronavirus Stijgt met vele Doden per dag in Nederland.
Vele Verpleeghuizen overlijden Burgers met de onzichtbare Coronavirus , welke al jaren voordien aan voelt komen mede de Test van angst van het Virus te bezitten binnen de familieleden in de levensverwachting aangaande onderlinge contacten vele risico’s besmet te raken met het Coronavirus. De risico’s Groepen zullen alsnog lang de Coronavirus verspreiden wegen dat er geen bescherming zijn van Uniforme Button welke op afstand herkenbaar moeten zijn, zodat er geen Menselijke schade wordt toe gebracht zoals het nu gaat. Het is een zooitje wat de vrije communicatie aangaat. Vele Bewoners komen hun bed niet meer uit wegens dat ze besmet zijn met Slijmvlies  Bacteriën uit de Vaginale opening of de Anus Bacteriële Slijmvlies Infecties waarbij in Nederland zo’n dik 60.000 zijn geregistreerd, in zo 62.000 doden op 17-08-2020. De aantal stijgt zeer gestaag ook bij Zorgcentrums in bij Jonge Kinderen onder de 16 jaar besmet raken via Bacteriën uit omgeving of Nevelvochtverdamping.  Vele Kinderen verkrijgen een Lockdowns zich geen idee kan vormen van Lockdowns, Coravirus welke via Slijmvlies effect vanuit de oppervlakte wateren zijn besmet geraakt via Urine wegen, Anus enz  besmet zijn geraakt tijdens het Seksuele of Speelgedrag besmet zijn geraakt via Reisvakantie Nevelvocht welke tot Kankers, Urine Infectie, Darmkankers via coronavirus.
Info@epn-epm.nl

Daling van het aantal Virussen Coronabesmettingen.
Het aantal dalingen van de Coronabesmettingen geeft zijn intrede gedaan bij Ouderen boven de 25 jaar. Bij Kinderen blijkt nogal de Virusbesmetting alsnog toegenomen van een grote toestroom van nieuwe Corona patiënten via Covid –virus onder Kinderen welke veelal in armoede Leven in nieuwe besmettingen na voren komen als een Modern Loek Douw Besmetting welke zichtbaar wordt via het patroon van lekkende darmen in psyché verwardheid  coronavirus  van periodes via Covid welke jaarlijks ook vele 10.000  Tienduizenden  Burgers besmet raakt met het Covid ook met een lekkende  Darmen van vallende Buik, Nieren in Orgaanfalen de Nieren waarbij eten weer werden uitgespuugd tot  volledig uitgeleefd was tot een delier. Ik was volledig verward    (delier) tot waarbij een broeder uit de  moeilijke periode gehouden in een zorgmedewerker die ik kon uit het verleden. Ook naast deze ernstiger Zorg Patiënten is andere behandeling nodig, zonder dat deze zich machteloos voelen tijdens opname.  
Info@epn-epm.nl

Corronavirus via Luchtvervuiling, Nevelvocht Verdamping.
De SARS-COV is de oorzaak mede SARS-Co geïnfecteerd en gevolg ontwikkelede Longziekte aan Longziekte welke identiek was aan SARS –virus. Er blijkt alsnog een gemiste Coronavirus of Luchtvervuiling of Nevelvochtverdamping  vast te stellen dat Luchtvervuiling Wuhan  meer dan 11 miljoen Burgers Long klachten hebben al jaren lang via luchtvervuiling waarbij Wereld wijd Miljoenen Burgers Sterven via Gele Smog Longklachten veroorzaken of Nevelvochtverdamping  van Luchtvervuiling. Miljoenen Burgers in Nederland zijn al besmet via Drinkwater- voorzieningen die ze gebruiken in besmet raken met Bacteriën van Kanker verwerkende Infectieziektes verspreiden, terwijl het een eerste levensbehoefte is. Maar er wordt aan verdient in dan maakt het de Politiek niet meer uit of vele Burgers Kankers enz verkrijgen want de financiële omslag van het grondwaterpeil  op te slagen in grote Bassins als drinkwater. Want hierbij zie je dat Voedsel Drinkwater allerlei Virus verspreidt door het opgeslagen van langer tijd in plaats te gebruiken voor Mens in Dier. Water is een eerste levensbehoefte dat voor ieder Burger betaalbaar moet blijven. Je ziet nu vele wateroppervlakte besmet te zijn met Bacteriën vanuit de omgevingsvervuiling van wateroppervlaktes waar de Overheid niet na omkijkt, wegens dat schoonwater te kort onbetaalbaar wordt dankzij Overheid via Milieuvervuiling.
Info@epn-epm.nl

Daling van het aantal Virussen Coronabesmettingen.
Het aantal dalingen van de Coronabesmettingen  Longblaasjes Alveoli geeft zijn intrede gedaan als actieve Covid-19 Kinderen blijkt nogal de Virusbesmetting alsnog toegenomen van grote toestroom van nieuwe Corona patiënten via Covid-19 virus onder Kinderen welke veelal in Leven in nieuwe besmettingen na voren komen als een Modern Loek Douw Besmetting, welke zichtbaar wordt via het patroon van lekkende darmen bacterie in psyché verwardheid  coronavirus via Covid welke jaarlijks ook vele 10.000  Tienduizenden  Burgers besmet raakt met het Covid ook met een lekkende  Darmen van vallende Buik, Nieren in Orgaan falen. Waarbij eten weer werden uitgespuugd tot volledig uitgeleefd was tot een delier. Ik was volledig verward (delier) tot waarbij een broeder uit de  moeilijke periode gehouden in een zorgmedewerker uit het verleden. Ook naast deze ernstiger Zorg Patiënten is andere behandeling nodig, zonder dat ze zich machteloos voelen tijdens opname van ontstekingsreacties.
info@epn-epm.nl

info@epn-epm.nl

2 – Februari 2021
Mondiaal:8166.52.3: Veiligheid code: EU.

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

Via Mail wordt Niet altijd beantwoord, wegens Overbelasting of Mondiaal kan je geen inzicht verkrijgen.                                                                                          www.epn-epm.nl                           info@epn-epm.nl

op Jaarbasis 50- Euro Infoblad Netwerk. Bank-NL:  

NL39 INGB-0003733042.

Team EVAB ICT Mondiaal Biotechnologie: WWW.EPN-EPN.NL
Hierbij is de Wetgeving op 28- mei 2018 de Nieuwe Privacywetgeving AVG ( GDPR) van kracht. Wij respecteren de privacy in we verwachten het ook van onze lezers om de privacy te respecteren. We willen onze Duizenden Lezers ook vragen deze respecteren in voorkeur te geven dat jullie ons blijven volgen op het Internet. Indien je dit doet blijf je op de hoogte van het allerlaatste nieuws, in de vele aankomende activiteiten plus de Globaliserende ICT acties. Hierbij zorg je er voor dat je altijd up-to- date bent! Wil je dit blijven horen? Geeft dan via een mailtje of via onderstaande button jouw voorkeuren door en zorg dat je geen nieuwsbrief niet zal missen.
Ik wil jullie berichten blijven ontvangen.
Indien je geen E-Mail meer wilt ontvanger stuur dan een mail:
Dit is via de Wetgeving vastgesteld per 1-juni- 2018. We zullen dan de mail uit het systeem halen in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.