EPN Infobulletin Mei Facebook 2020

INFO –  5 – Mei- 2020

1991   2020

FACEBOOK SOCIAAL

 EPN-EPM: Cliënten ICT – Mondiaal Callcentrum

www.epn-epm.nl EU Info@epn-epm.nl

EU-Burger-Grondrecht: Web EPN

Donateur 50 euro op jaarbasis : NL39INGB -0003733042

Politici maak misbruik Milieu Coronavirus maatregel Infectie Verspreiding.
We zien steeds meer dat Cyber Criminele Politici Misbruiken maken van Milieu van allerlei Antibacteriële afpersingsmails in andere artikelen via de Webshops of zelftest spullen in andere preventie artikelen, welke geen enkele waarde hebben. Wij vinden daar is de Huisarts voor. Vele Burgers welke besmet zijn kunnen na de Huisarts om preventie middelen te verkrijgen tegen de bestaande Influenza Corona crisis, die volop aanwezig is binnen Nevel dwaling van Wateroppervlaktes, die besmet zijn met Corona crisis Infectie Virussen, welke zich verspreid via Nevelvocht Bacteriën vanuit Vervuild Wateroppervlaktes. Dit  Genetische  Materiaal gaat van de ene Cel na de andere Cellen waarna het Virus het Genetische materiaal vermenigvuldig, waardoor allerlei afwijkende kopieën ontstaan. Vogels zijn de grote bron van Virussen verspreiding of Milieuvervuilde Wateroppervlaktes  Infecteren vele Burgers met Ziektes, c.q. Kankers  in via verschillende factoren  op het Influenza- Virus, dat vanuit de Mondiale Azië omgeving komen treed er zeer snel Mutatie op van krachtige Virus- Darmbacteriën, Longziekte, Kankers, Infecties  de laatste 35 jaar verspreidt  als aanverwante ARDS (shocklong) doordat Genetische Mutatie inhoud verandert het Immuunsysteem kunnen er nieuwe Respiratory acute Disstres syndrome van shocklong ziektes na voren komen al op zeer jonge leeftijd, van Hyperactieve ontstekingsreactie na voren komen als Orgaan falen tot Dodelijke ziektes. Hierbij kan je iedere jaar opnieuw ziek worden via het Influenza-virus veelal Griep veroorzaakt  of Pathogene Bacteriën via Nevelvocht Toxines, Gifstoffen welke Slijmvlies van Virus Besmetting van allerlei  Dodelijke Ziektes op termijn veroorzaakt in via Pathogene Nevelvocht verspreiding Type: B allerlei  Slijmvlies, Virussen, Urine Infecties, diverse soorten Kankers, Darmkankers, Keelkankers in Neurologische afwijkingen welke via  Milieuvervuiling als Nevelvocht wordt ingeademd van vervuilde Nevelbacteriën de Sperma wordt verstoord door Toxinen vervuiling. De gehele Coronacrisis wordt op grote schaal misbruikt via Angst van de kwetsbare Infectievirus ziektes. Maar je ziet dit ook bij andere ziektes veelvuldig misbruikt van kwetsbare Burgers, die al in angst zitten door de Infectievirus ziektes alsnog dieper in de problemen komt door criminele slachtoffers te worden, wegens verspreiding van verkapte  SARS-CoV-2  Coronavirus  veroorzaakt COVID-19  ziektes. Een Dothethe Tialculair  diverse verdeling veroorzaakt Neurologische Bacteriële Giftige stoffen tot Botulisme Bacteriën tot allerlei Kankers, Neurologische problemen op termijn, Infectieziektes via Pathogene besmetting Toxines tot allerlei Lichamelijke Vervuiling Bacteriën in PCR infectie Tularemie vastgesteld.  Mondiaal zie je de Epidemie Coronavirus Infectiebron van Luchtwegen als een nieuwe Mers, Sars via Luchtwegen zich verspreidt  als een pandemie Griepluchtwegen aandoening met clusters dodelijke Virusinfecties zich verspreiden via Nevelvocht Verdamping van Waternevelvocht de  NCoV-virus vanuit de Coronavirussen  via Nevelvochtverdamping geïnfecteerd wordt met nieuwe moderne wereldwijde Infectievirus besmetting.
Info@epn-epm.nl

Coronavirus via Nevelvocht Waterafval enz Storting om in bij Campings enz.
Het blijkt dat afgelopen 40 jaar allerlei Waterafval gedumpt bij Campings, Recreatieplassen enz, welke op grote schaal Ziektes  Bacteriën Nevelvocht verspreid. Dit doordat Kinderen op Campings allerlei Bacteriën, Mers Virus Inademt als Nevelvocht Bacteriën enz. Dit via Virusinfecties tot allerlei Kankers, c.q. Longinfectie, Darm kankers, Spierafwijkingen, Verwardheid  kan leiden binnen de besmette Gevoelsomgeving welke op grote schaal Burgers hun Geestelijke Geheugen aantast. Dit met de Nieuwe Coronavirussen enz zijn besmet met Nevelvocht bacteriën die Burgerbevolking, mede eigen roekeloosheid van Leefgewoontes volledig Giftige stoffen Botulisme  welke zeer besmettelijke zijn. Indien je Griep of Urine Infectie hebt zie je ineens bij gemiddelde Leeftijd 30-50 jaar allerlei Chronische Ziekten ontstaan als Hart of Vaatziekten, diverse soorten moderne open Kankers, Longinfectie in vele Chronischer Pandemie van Coronavirussen Infectie, Griepvirussen, Neurologische aantasting, mede de Nieuwe 2019-nCoV-virus, waarbij zo ongeveer 19000 Burgers zijn Besmet. Hiervan zo’n 11000 Burgers in Nederland Dodelijke besmet via Nevel-bacteriën pandemie of welke mede van Dieren na Burgers mede wordt overgebracht via de Nieuwe 2019-nCoV. De vele Klachten van COVID – 19 geeft  zo’n 15 % zeer ernstige klachten, waarvan 8 % zeer ernstige klachten van Luchtwegen, Urine klachten, Maagkramp klachten 13%. Hierbij zie je dat het gehele Gevoelsleven verandert tot Geestelijke Geheugen afwijkingen veroorzaakt, welke je op termijn niet meer kan herstellen. Waarbij je geen contact mag hebben met Burgers in op zijn minst 2 meter afstand bewaren ? van huisgenoten enz wegens de besmetting van Innerlijke onrust, welke veelal met andere omgeving ziekte verwekkers worden geconfronteerd. Hierbij kan je beter geen contact zoeken, om besmetting risico’s te voorkomen. NIET in Wateroppervlakte Zwemmen of aan de rand gaan staan wegens Nevel bacteriën zich  verspreiden, als Giftige Botulisme stoffen welke zeer besmettelijker zijn want vele Recreatie Plassen via Nevel besmet Botulisme, Bacterie enz, in verspreiden het via  Transmissie Nevelvochtverdamping Ziekte verwekkers. Vele Kinderen/ Burgers zijn al Besmet met een Dothethe Tialculair Nevelvocht Bacteriën welke zich verspreiden als met Giftige stoffen Nevelvocht, Botulisme welke zeer besmettelijke zijn vanuit de wateroppervlaktes tot allerlei Ziekteverwekkers  verspreiden tot volledig Geestelijke Geheugen afwijkingen. Hierbij ontstaat op termijn allerlei Bacteriën, Infecties welke Kankers knobbels verspreiden via het Botulisme, welke allerlei  Botulisme ontstekingen veroorzaakt van Infectievirussen via het Blauwalg Maag-darm infectie,  Borstkankers, Onvruchtbaarheid, Neurologische problemen vanuit de wateromgeving welke besmet zijn met Botulisme enz. Dit via Wateromgeving de Pathogene Besmetting Toxines, Gifstoffen produceren, Ontstekingen, Maag Darm Bacteriën via Nevelvocht inademen. Welke allerlei Kankers in Neurologische Ontstekingen veroorzaken  enz, waarbij je Onvruchtbaar blijft met alle ellende. Welke Virus die  je Inademende van mini-druppels niet tegen kan houden. Bij het hoesten enz kan je al voor Levenslang besmet raken via Coronavirussen Ebola welke Dodelijke Infectieziekte verspreidt tot  minimum slijmvlies Corona via uitgedampt Vriendje, Slijmvliesbacterie minivirus, welke worden uitgedampt via derden in je Mond, Handen enz, besmet raken met dodelijke nieuwe Coronavirus via Nevelvocht Botulisme Bacterie Infectie verspreiding. Veelal bij Waterplassen via Nevelvocht zie  Coronavirussen zich verspreiden via Mond, Urinewegen enz in Nevelvochtverdamping vanuit Wateroppervlaktes op grote schaal Ziektes, Kankers enz verspreiden in Mensenrechten enz worden verkwanselt door uitbraak van Gezondheidscrisis voorlopig niet is te stoppen, wegens de Virusuitbraak Cluster Coronavirus via Nevelverdamping wordt ingeademd vanuit de Milieu aangetaste Wateroppervlaktes via Nevelvocht zich verspreidt, waarbij Mondkapjes  niet voldoende helpen in via Nevelvocht of van Mens tot Mens overgedragen.
Info@epn-epm.nl

Veel zie je op het Eerste Symptomen de Coronavirus als Griepvirus.
Maar na enige tijd van paar weken via Infectie verspreiden besmetting Virus- Longinfectie 2019-Cov of Wuhanvirus welke een onderdeel is van de Coronafamilie. Deze Cluster Coronavirus veroorzaakt nog al Infectievirus bij Mensen & Dieren  als Luchtwegen, Longinfectie in diverse Virussen van Luchtwegen ontstekingen, tot Levensgevaarlijke SARS, Mers, Syndrome, zijn over algemeen veroorzakers van ernstige vorm van zeer verzwakte gevaarlijke Gezondheid. Hierbij merkje symptomen van de Coronavirus als Griep, Hoge Koorts, Kortademigheid, Longklachten, Hoesten, Luchtwegen Infectie, Urine Infectie, Longinfectie, Verzwakte Gezondheid enz. Veelal wordt je besmet via Dieren, Nevelvocht- bacteriën welke ook via Mens tot Mensen worden overgedragen. Waarbij alsnog geen zuivere Medicatie aanwezig is in een Levens bedriegende nieuwe Infectie  Virussen worden overgedragen van Mens tot Mensen via Nevelvocht, Luchtwegen, Slijmvlies overgedragen. Welke symptomen lijken op Griepvirus in overgedragen na de omgeving. Het blijkt dat Mondkapjes alleen speciale  kunnen helpen als je goede maskers gebruikt, die heel goed afsluiten en deze geregeld vervangt per dag. Het beste wat je kan doen is Hygiëne extreem toepassen in gebruik papieren zakdoekjes en vermijd zoveel mogelijke plaatsen waar zieke Burgers  bij elkaar komen. Veelal zijn dieren dragers van een bepaalde aandoening overdracht zie je vooral bij Coronavirus van besmetting slijmvlies achter laten, waar ze hebben gewerkt of gepraat in de omgeving. Dit moderne nieuwe Virus genoemd 2019-nCov of Wuhanvirus welke ook via Dieren worden overgedragen na Mensen in Dieren als nieuwe  MERS, en SARS welke verzwakte Gezondheid weergeeft. Hierbij is de Coronavirus specifieke ziekte die alsnog geen afweersysteem geeft, waardoor Ziekenhuizen worden overbelast in vele delen uitvallen als behandelingen.
Info@epn-epm.nl

Coronavirus Economische maatregelen nemen uitzonderlijke gevolgen.
De Levensverwachting van Nederland gaat om laag wegens de Covid -19  van de hoogte stervende dalende levensverwachting welke zich tot hogere  sterfte lijdt via de Coronavirus  Covide- 19 van een zeer dalende Levensverwachting via de kwetsbare groepen vroegtijdig sterven doordat Infectievirussen oversterfte veroorzaken van Levensverwachting alsnog haalbaar is de komende jaren van oversterfte via de Coronavirus tussen de 60 a 80 jaar worden welke zijn getest op het Virus Infectie, dan normaal zal zijn blijkt uit onderzoek. De tussen komst van Covide – 19, waarbij ook alsnog andere meetellen die jonge zijn in door de zelfde Infectievirus Ziekte als Corona- Viruscrisis extra besmetting na voren kom via de Nevelvochtverspreiding. Binnen de EU zie je extra doden door Nieuwe Besmetting Virusinfecties van een groeide curve toenemen op termijn. Het probleem binnen de huidige Covid-19  crisis is net als de Gezondheid moet afwegen tegen de kosten die er nu gemaakt worden binnen de soorten pandemieën, welke nu worden toegepast aangaande de Welvaart lijkt er op dat vele Burgers vroegtijdig zullen Sterven aangaande de kosten aspect die hierin na voren komt. Hierbij wordt de Europese Economie versterkt ten kosten van Burgers die vroegtijdig sterven. Binnen de EU verslechtert daardoor de Stedelijke Luchtkwaliteit via Fijnstof tot Stikstof als Luchtvervuiling van Ongezonde Leefomgeving met alle Infectie virussen van een ongezonde Welvaart. De vele vervuilde gebieden veroorzaken meer kans op ziekte met zo’n 84  procent door Lucht nevelvervuiling blijkt uit de SARS-corona epidemie eerder Sterven door geïnfecteerde luchtvervuiling, Nevelvochtbesmetting. Ook Hart & Vaatziektes, Longziektes sterven Burgers pandemieën enz, zie je de Gezondheid afwijkende doelbewust Milieu Luchtvervuiling via besmettelijke Infectievirussen. Dit tot meer doden via de besmetting van de open vrije bewust Virusverspreiding.
Info@epn-epm.nl

Virus Milieubesmetting via Nevelvocht Coronavirus COVID-19 Infecties .
Het blijkt dat op grote schaal dat Ambtelijke functies vele misbruik maken van de Coronavirus verspreiding van aantal exponentiële groei van aantal besmetting na voren is gekomen, waar Provincies medeplichtig zijn aan Ziekteverwekkende Virusinfecties. De vele Lucht inhouding blijken Kinderen besmet te raken met de Corona Infectie, Nevel Ziekten. Waarbij de Provincies mede verantwoordelijke zijn voor de toename van sterfgevallen van nieuwe besmettingen. Vele Bestuurders maken misbruik Coronavirus binnen de Angstcrisis van de bevolking. De snelle verspreiding van Coronavirus  zie je steeds weer nieuwe Sterfgevallen via besmetting van een aantal Corona doden, wegens het invetten via Lippenbalsem bij Kinderen welke Giftige verwerkende stoffen bevatten, die kanker kunnen veroorzaken. Zijn gewoon in vele Winkels te koop in Nederland c.q. EU. De vele snelle groei van Corona doden in de EU van Honderdduizenden besmetting via het Coronavirus. Hierbij gaat het Politieke vertrouwen met snelheid zakken van Levensverwachting die de Politiek mede zelf hebben geschapen via Milieuvervuiling van Bacteriën Nevelverdamping uit Vijvers, Zwem Kinderwaterplekken, Kanalen bij Campings via besmette Covid-19 vele Kinderen Dodelijke worden besmet met de Infectievirus, mede vele Ouderen boven de 55 jaar honderd duizenden Burgers vroegtijdig het lootje via de Coronacrisis, van Virusinfecties Honderd Duizenden Burgers vroegtijdig sterven. Bij moderne Covid-19 Virus waarbij sterfgevallen extreem oplopen bij 55-?  jaar in Ouderen sterven vele Coronavirus vroegtijdig al voor hun 65 jaar. Hierbij zie je vele Kinderen besmet met de Coronavirus  C. Q. Covid -19 via een zeer Negatieve dalende Levensverwachting. Dit door grotere kwetsbare groepen welke met het Covid-Virus 19 het Levensverwachting extreem daalt wegens Bacteriën Milieuvervuiling via het humaan SARS-COV-2  of  COVID -19.
Info@epn-epm.nl

De vele diverse Virusinfectie, Urine, Keel Uitbraken Coronavirus, zie je bij Kinderen.
Het blijkt op grote schaal dat de Coronavirus zich overal in Nederland verspreiden enz via de besmettingsbron van Nevelvochtverdamping de Bacteriën worden ingeademd, zonder dat je het zelf eerst merkt. De negatieve omgevingsbesmetting merkt je pas als je echt geconfronteerd wordt met  Overdracht Nevelvocht Coronavirus in aanverwante negatieve effect heeft op de Volksgezondheid van ongewenste Dengue virusinfecties vele Burgers Dodelijk besmet raken. Welke via mens op Mensen besmet raken via hoesten of slijmvlies zonder dat je het eerst merkt. Maar helaas blijkt de belangstelling te groeien als een negatieve effect op Burgers hebben, welke besmet raken in derde Landen enz.  Bij bepaalde vrije handelingen komen veel Aërosolen vrij zoals intubatie, non-invasieve beademing en het uitzuigen van de lucht wegen in niet is toegestaan op mond-op –mond en mond-op masker beademing  bij een covid-19-patiënt.  Vele vluchten alsnog om te voorkomen dat ze besmet raken, maar is helaas te laat. Vooral bij Kinderen die via Nevelvocht Bacteriën Infecties vanuit de omgeving na voren komen via Mensen tot Mensen zich verspreiden tot Coronavirus net als Griepvirus zal lijken en zich vrij snel verspreiden als een onbekende Virusinfectie in verwezen wordt na Griepvirus, terwijl dit niet zo is. Het Wereldwijde Virus Covid-19 heeft EU allang bereikt vooral bij Burgers boven bepaalde leeftijd , welke steeds meer na Jongere leeftijd gaat als besmetting Infectie Virus binnen de EU. De grote vrees van besmetting neemt op grote schaal toe in is de afgelopen maanden gestegen onder bepaalde bevolking groepen vanaf 40 jaar in Ouder. Ook in Duitsland is het niet te traceren wegens vele Infectievirussen van Urinewegen, Luchtwegen, Anus in diverse deelstaten extreem toegenomen mede de Darm Kanker, Urine Infecties bij actieve ontstekingsreacties welke niet worden gevuld met lucht welke hyperactieve ontstekingsreacties vrij komt waardoor Long capillairen en lekt er eiwitrijk vocht uit capillairen en de alveoli.  Waarbij het niet meer kan worden gevolgd in leidt het tot een Multi-Orgaanfalen Dodelijke Ziekte. Het Virus is in diverse deelstaten zich verspreidt, waarbij het niet meer te volgen is, welke route de Coronavirus enz zich verspreidt, alleen de stijging van het aantal Doden kan je volgen welke per uur gecontroleerd wordt in welke mate er toenamen is van aantal doden van Virusinfectie of Nevelvocht bacteriën verstoor nevel kan leiden tot Multi-Orgaanfalen in daardoor overlijden. Hierbij zie je veel hoest en koortsachtige aandoeningen welke Corona in ziekenhuis enz liggen tot een grillige verloop van Orgaanfalen.
Info@epn-epm.nl

Het Verloop binnen Netwerkvirus Ongecontroleerde Coronavirussen.
De verwoeste Coronavirussen bedreig op grote schaal vele Lidstaten de afgelopen 15 jaar. Bij vele Burgers is de wanhoop nabij doordat het onvoorspelbaar is hoe lang je eventueel nog zal Leven. Nu Vakantieperiodes in aantocht is zal er ook nieuwe Clusters ongecontroleerde Coronavirussen via Globaliserende verspreiding zich aandienen via onbeschermd contact nieuwe  Pathogenese Dierlijke Virusbesmetting van Infectieziektes zich na enige tijd tot Dodelijke Latente Afweersysteem- en het verloop van diverse Infectieziektes aandienen bij Burgers met een verzwakt afweersysteem of Luchtwegen, Urine infecties. De vele Infectievirussen zijn voorlopig alsnog niet onder controle te verkrijgen wegens de Nevelvochtbesmetting bij Burgers met een Latente Afweersysteem tot een dodelijke infectievirussen op termijn,  welke worden ingeademd bij Burgers met een Latente Afweersysteem, bewerkte verloopt na allerlei Infectievirussen tot Cel en Weefselwerking op de stofwisseling. Welke de Inademen Micro-Fijnstoffen  of Slijmvlies overdragen tot allerlei Infectieziektes Microvirussen overdracht via Genetische Mutaties aandoeningen  van hechtende Bacteriën aan Urinewegen, Anus, Luchtwegen enz, waarbij ook Energiebron afzwakt tot allerlei dagelijkse vage klachten. De Pathogene Micro Virus Fijnstof wordt ingeademd tot Pathogenese micro  sneller slijmziekte verwerkers, welke grote invloed hebben  op de verandering van het Immuunsysteem, waarbij Pathogene Micro Fijnstof sneller ziekte verandering optreed binnen het Immuunsysteem. De Witte bloedcellen T en B- cellen  een zeer laag latente afweersysteem aannemen tot een zeer verzwakte afweersysteem in overbelast worden via Bacteriën, Virussen tussen communicatie T- en B-Lymfocyten het Geheugen verstoren door Pathogene binnendringende Bacterie, die Antigeen Infectievirussen vanuit de omgeving de Modernen SARS-CoV2 – COVID -19 weergeeft via Nevelvocht verdamping bij 80 %  van Bevolking.
Info@epn-epm.nl

Klinisch SARS- CoV2 Veroorzaakt Ziekte COVID -19 diverse delingen.
Coronavirus Bacteriën Griepvirussen Verbreiding tijdens Vakantie. Wie besmet is met het SARS- CoV-2 veroorzaakt via COVID-19 voor zo’n 80 %  diverse negatieve klachten of 14% tot zeer ernstige klachten in 6 % symptomen van Luchtwegen, Maag-darm klachten, droge hoest (68%) Moeheid (38%) Koorts van Gekoppelde Vermenselijking Overdragende afwijkende functiestoornissen of Infectievirus overdracht net als bij Griepstoornissen. Veelal merk je al zeer vroegtijdig dat de Coronavirus Infecties zich met allerlei klachten aandienen als kortademigheid, Luchtwegklachten, Immuun afwijkende verminderde latente weerstand functiestoornissen aangaande verlagende Luchtwegenklachten, Longinfectie, Kortademigheid, Urinebacterie welke op termijn diverse Kankersoorten veroorzaken via de Nevelvochtomgeving van Infectie, Bacteriën welke allerlei Bacteriën besmettelijke Neurologische afwijkingen, Kankers, Botulisme, Innerlijke Onrust tot Neurologische problemen. Welke mede via de Politiek onrust mede veroorzaakt via besmette Wateromgeving vele Kinderen de afgelopen 50 jaar  het Geheugen via  Botulisme Bacteriën allerlei Kankers, Infectie, Ontstekingen veroorzaakt via besmette Wateromgeving als Botulisme Nevelvocht verspreidt tot Pathogene besmetting Toxines, Gifstoffen enz. Waarbij  Bacteriën zich verspreiden als Dodelijke Gifstoffen met een Laag zuurstofgehalte boven 20 graden C waarbij Bacterie zich verspreiden als zeer giftige Botulisme stoffen tot Kankers, Infectievirussen, Neurologische afwijkingen tot onderbewuste Neurologische problemen al vrij snel na voren komen via besmette Botulisme Nevelvocht van Dodelijke Infectieziektes, Kankers, Pathogene Gifstoffen, Toxines enz, tot blijvend Onvruchtbaarheid. Hierbij worden ook via Pathogene Nevelvocht Slijmvlies via besmette Vijvers, Kanalen enz doelbewust Dodelijke Infectievirus verspreidt op Termijn, wegens geen controle op de watervlaktes.
Info@epn-epm.nl

De vele Ziektebeeldvorming van Humane Sars-CoV- 2 COVID -19.
Binnen de Gevoelsleven verneem je van de Humane Coronavirus Ziekte al vrij snel via de Klachten van het COVID – 19 aangaande de Nevelvocht Verspreiding via Luchtwegen, Maagklachten, Neurologische klachten herkenbaar  via Nevelvocht Bacteriën verspreiding welke Kankers, Infectie Virussen, Neurologische afwijkingen veroorzaken, welke veelal symptomen aangeven van afwijkende Welzijn, Privéstoornissen, Verminderde  aangeboren of nadien ontstane afweerstoornissen via Nevelvocht Bacteriën, welke worden ingeademd uit Milieuvervuilde Nevel Wateromgeving of Luchtvervuiling  vermindert weerstand. Bij Zwangerschap blijkt bij kwetsbare aandoening afwijkende functiestoornis  na voren komen van zeer verminderde weerstand, Bloedziekten, Chronische aandoeningen, Kankers, Infecties, Miskramen enz. Europese Gemeenschap van de Monetaire Politieke Unie een nieuwe misleidende Criminele  Politieke Unie tot stand gebracht van Burgerschap gecreëerd van een Preambules van het EU-Verdrag van Rome, steeds misleidende verbond van Europese Volkeren Criminele weerklank plaatsvindt binnen de Beleidsvorming Milieu procedures, dat in de Verdragen betreffende EU-Gemeenschappen geen Rechtspersoonlijkheid kent, waarbij Europese Gemeenschap totaal, deze wel heeft. Hierbij zijn de EU- Individuele Gemeenschappen zinloos geworden in via tot totaal Politieke Zwendel gedreven. Waarbij Burgers geen enkele Zeggenschap meer heeft als Lidstaat. EG- Verdrag niveaus breidt hun Verdrag uit als verantwoordelijkheden op EG-Niveau. Waarbij Geen tegenspraak wordt gegund in de Fundamentele Rechten van Burgers teniet wordt gedaan. De Politieke voorschrijvende Zwendel EU verantwoordelijkheden, verkrijgt de Regionale Lidstaten geen Politieke zeggenschap in de Europese Akte op belangrijke punten, welke op vrije Decentralisatie alsmede  Centralisatie  via de Europese Hof van justitie beslist  zal moeten worden openbaar aangaande de Volksgezondheid & Milieubeleid.
Info@epn-epm.nl

Extreme Verspreiding Van Coronavirus Onder Kwetsbare Burgers enz.
De vele risico Groepen welke besmet zijn met het Coronavirus Burgers met alsnog een grote pandemie aanloop van Natuur Nevelvocht verspreiding van Infectie Virus tot nieuwe Coronavirussen  2019 nCoV  bron als Sars c.q. Mers Virussen via besmette dieren. De komende tijdsperiode zal Miljoenen  Burgers zijn besmet met Wuhan- Coronavirus Infectie nog lang actief blijven  wegens de grote Milieuvervuiling van Wateroppervlaktes  Nevelvocht Bacterie verdamping onder Burgers verspreiden met Luchtwegeninfectie, Urine Slijmvlies Infecties, Darminfecties welke vanuit de Dieren wereld is voorgekomen, waarbij je zelf niet lekker in het vel zitten of al een ziekte verwekkende aandoening hebt. Hierbij zie je dat via Nevelvocht Bacterie in aanmerking komt met allerlei moderne Wuhanezen koorts komt te zitten . Dit met vele Koorts, Hoesten, Kortademigheid, Spierpijn, Verwardheid, Hoofdpijn, Keelpijn in aanverwante sociale Virusziekte onder de leden. Vele verkrijgen het op iets Oudere Leeftijd vanaf 50 jaar, welke ook al met een ziektes werden geconfronteerd zoals Hart of Longinfectie. Het blijkt dat Kinderen minder problemen hebben bij deze Corona virusziekte maar wel oplopen Coronavirus als vermenging. Indien er een Griepvirus rondgaat zie je de uitbraak als een Coronavirus pandemie van diverse Dieren besmet met het Ebola Virus of Coronavirus welke van Dieren op Burgers overgaan tot het Zikavirus, Ebola, Sars, Mers, Vogelgriepvirussen in de nieuwe moderne 2019-nCOV-virus, welke nu al bij de top virus verspreiding horen in ook andere in aantocht zijn. Ook de Wuhan-Coronavirus  welke zich richt op Griepvirussen besmetting waarbij deze Burgers eerste in 2 weken thuis in quarantaine in afstand moet bewaren van zo 2 meter afstand?. Thuis -quarantaine is noodzakelijk om verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan. Maar helaas lukt dit niet wegens uitgeademde minidruppeltjes vochtvirus-deeltjes worden verspreidt via omgeving of via handen enz blijkt uit onderzoek.
Info@epn-epm.nl

Coronavirus Stijgt  Onder Onvoorziene Misleidende Omstandigheden.
Er nieuwe maatregelingen moeten komen vanwege de Coronavirus om de Gezondheid zoveel mogelijk te beschermen tegen ook de Financiële Milieu maatregelen te nemen, waarbij Burgers worden opgevangen om een vrije versoepeling te creëren om de Gezondheid besluiten in adviezen meer op maatbasis zoveel mogelijk aan het werk te houden. Hierbij zal de Overheid de toegang versoepelen zodat Burgers zoveel mogelijk aan het werk kunnen behouden om aan de samenleving kunnen deelnemen eventueel met een parket tot personeel en zelfstandigen hun werk kunnen behouden. De vele Ondernemingsverlies inzake de Coronavirus zal omzetverlies  brengen voor Ondernemers, Uitkeringsgerechten enz op maatbasis begrippen bij het UWV. Ook bij Ondernemers zal een extra ondersteuning nodig zijn van versoepelende regeling via Gemeenten worden uitgevoerd tot versnelde inkomensondersteuning  voor het levensonderhoud, welke niet hoeft worden terug betaald. De bestaande maatregelingen vanwege de Coronavirus hoeft voor Burgers geen negatieve financiële problemen opleveren. Deze maat- regelingen hebben tegelijkertijd  grote impact op ondernemers van klein tot groot in aller sectoren  om de werk te behouden. Hierbij worden tijdelijke regelingen van tegemoetkoming van Loonkosten te kort van onderneming tegemoetkomen via de ministerie van het SZW. Versoepeling c.q. uitstel van betaling belasting en verlaging van boetes zal een regeling op maatbasis worden toegepast. Hierbij wordt het belastingtermijn voorlopig  verlaagd van 4 % naar bijna nul %. Deze belastingverlaging geld voor lange tijd waarbij de belastingrente zo snel mogelijk worden aangepast. De belasting dienst zal tijdens de Coronavirus uitzonderlijke economische maat regel te nemen. Hierbij worden de gezondheid, banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers in m. k. b, beschermen.
info@epn-epm.nl

Bij de Corona – Griepvirus is veel heftige dan enige andere Griepvirussen.
Je zit als het goed is met Sociale Isolatie vertraging, waarbij de Virus wordt overgedragen, wordt niet ieder besmettelijke direct van het Virus maar wordt ieder wel op termijn overgedragen als Virusinfecties. Bij vele Patiënten zie je de Coronavirus tot allerlei ernstige klachten, waarbij je wordt opgenomen in het ziekenhuis. Veelal Longontsteking, Infectie Urinewegen waarbij je geen test kan doen of je het Virus wel hebt of niet. Dan wijst de test niet uit of je besmet bent met het Coronavirus, heb je wel veel klachten dan kan je een test laten uitvoeren welke wijst op Virus op dat  moment. De gevaarlijke Virus die dodelijk Coronavirus zijn is ongeveer 3 procent als Wuhan Virus wordt meegeteld. Aan de normale seizoen Griepvirus Overlijdt jaarlijks 0,1 procent. Het probleem van sociale Isolatie vertraging waarneming de virus wordt overgedragen is nogal verschillend. Bij de enen is dit 2 % als dodelijke ziekte in bij de andere welke in stres schieten zie je veel hoge Sterftegevallen, omdat de Wuhan erin mee op genomen wordt in geïnfecteerd met andere Infectievirussen bij Burgers met zwakkere risico Gezondheidsklachten, welke volledig direct in stress schiet tot volledig Sociale Isolatie in de Virus wordt overgedragen, waarbij iedere niet ziek hoeft te worden. Indien je  extra Vitamines hebt ingenomen om je bewapen tegen Virusinfectieziektes in Gezonde Voeding in geen Vitamine gebrek dan dragen ze niets bij in hoef je niet getest te worden. Heb je wel klachten die niks te maken hebben met het Infectie Virussen Corona Infectie Virus zal je moeten overleggen met de Huisarts inzake Keelinfectie, Luchtigheid Nevel Bacteriën, Urine infectie of andere Infectievirus besmetting na voren komt. Zal je eerst in een besloten ruimte thuis of ziekenhuis om geen contact met anderen mogen hebben, in vermijd zoveel mogelijk geen contact te hebben in 2 meter ruimte van vrijheid te hebben uit veiligheid.
Info@epn-epm.nl

Ook Vele Mondiale Landen Zijn om Coronavirus op Maatbasis te Behandelen.
De vele bijzondere besmetting van het Coronavirus zal binnen het Zieken- fondsparket moeten worden toegevoegd tot medische behandelingen. Er zijn alsnog vele gevaarlijke Besmettingen sinds 2000 welke door omliggende Landen worden afgewezen, wegens de kosten aspect om hulp te verlenen. Dit zoals de VS, Australië, Nieuw Zeeland, Israël, NL in nog diverse Staten hiertoe zijn overgegaan om geen hulpverlening te verstrekken. Ook de WHO= Wereld Gezondheid Organisatie twijfelt om medische hulpverlening te verlenen aan die landen tegen het Virus te Beschermen. De Coronavirus verspreiding tast de volledige Mensen Rechten aan om de Virus Infectie vrij hun gang te laten gaan als respectloze Gedrag de Pandemieën te voorkomen, waarbij Mensenrechten in Gezondheidswelzijn Rechten ten niet worden gedaan, in de Virus vrij hun gang kunnen gaan. De bekende Virus Wuhan Coronavirus welke vele Economische schade toebrengen, wegens het uiteenvallen van het Virus via verhit  zal de Virus dood branden, maar wel van Mens tot Dier schade kan aanbrengen. Het contact besmetting van Mens tot Mensen zal de besmetting stijgen  aangaande de omstandigheden waaronder dit soort Virussen zich gedijende zijn op vele plaatsen aanwezig van de gevreesde nieuwe Coronavirussen van mens tot Mensen verspreidt. Hierbij zie je dat de enen Virusinfectie niet de andere kan vergelijken met de Coronavirus welke ter plekke aanwezig kan zijn in niet meer weg gaat. Dit vooral Kinderen besmet via Mens tot Mensen via handel betrokken zijn bij de grondstoffen die na EU worden gezonden, waarbij iemand besmet is met een Virus Coronavirus Dengue virusinfecties, waarbij vooral Kinderen besmet raken via de Nevelvochtverdamping welke worden ingeademd in zich verspreidt via de Nevelvocht wereldwijd besmet met Dengue virusinfecties zich van Mens tot Mensen Verspreidt ook tot andere ziektes.
Info@epn-epm.nl

SARS-CoV-2  Veroorzaakt Ziekte COVID 19 Allerlei 80 %  klachten.
De verschillende 83% Covid-19 geven klachten of Ernstige tot zeer ernstige 12 % klachten of 5 % Dodelijke klachten op korte termijn. Veelal merkje Droge hoest, Moeheid, Sputum productie, Hoofdpijn, Spierklachten en Gewrichtsklachten, Keelpijn, Koorts, Dyspneu, Misselijkheid en braken, Diarree van allerlei diverse delingen die na Gevoelsomgeving na voren komen binnen een defecte Nevelvocht vervuilde woonomgeving van allerlei Bacteriën boven de 20 graden C. Waarbij  Giftigestoffen Botulisme Giftige Nevelvocht Bacteriën als Kankers, Infectievirussen, Neurologische Latente problemen allerlei Nevelverdamping allerlei ontstekingen  veroorzaken als Borstkanker c.q. Knobbels, Maag-Darm kankers, Onvruchtbaarheid, enz. Dit via Pathogene besmetting Interne Lichamelijk vervuiling van parasieten, toxines, bacteriën de voortplanting blokkeert tot enige zwangerschap te komen op Natuurbasis begrippen. Indien je als Kind bent besmet via Virus Infectie Nevelvocht Type B vanuit de omgeving Blijken vele  Burgers besmet te zijn via Pathogene Salmonella- Enteritidis Isolaten van PCR Infectie Tularemie, welke leiden tot Onvruchtbaarheid enz via van Slijmvliesinfecties  van Pathogenen Nevelvocht van het type; B of Type 1 vernevelingsvocht vanuit de Wateromgeving, Vijvers enz als Dodelijke Infectievirussen zich verspreiden  via Wondje virusinfectie, Urine Infectie enz via het type verneveling inademen van vervuilde bacteriën, parasieten, botulisme enz welke Onvruchtbaarheid, Kankers, afwijkende Neurologische aandoeningen door allerlei Bacteriën of negatieve Voeding miljoenen Burgers de komende jaren worden besmet door Pathogene Nevel Bacteriën die de voortplanting verstoord via oppervlakte Watervervuiling de Vruchtbaarheid wordt vervuild via Pathogene Bacteriën  Vervuild,  mede allerlei Slijmvlies besmetting welke zorgen voor defecte Nevelvocht Leefomgeving enz.
Info@epn-epm.nl

Gevaarlijke Pandemie Stille Genocide Griep Infectievirus.
De vele wildgroei van verspreiding van Inflammatoire Ziekte verwekkers via Milieuvervuiling  allerlei Bloedziekte Kankerverwekkende Ziektes als Coronavirus  Pathogene  Bacteriën Dodelijke Vervuiling als uitbraak Virus  Milieuomgeving Vervuiling. Hypermoderne Infectie Virus van Nevelvocht verspreiding of Voedsel botulisme  van Long, Darmkankers, Clusters  welke gerelateerd is aan de Sars en Mers in Omgevingsbesmetting na Burgers worden overgebracht via Nevelvocht Bacteriën SARS-CoV-2 verspreiding. Waarbij de Luchtkoorts optreed mede, Spierpijn, Hoofdpijn, Keelpijn, Verwardheid, Virusinfecties als Wuhan-Coronavirus waarbij al een zwakke Gezondheid van chronische aandoening  aanwezig is van Urine-Infectie, Hartklachten, Longinfectie, Darminfecties, Kankers, Neurologische afwijkingen, welke de afgelopen jaren extreem is toegenomen mede via Milieuvervuiling welke in begin stadium zich verspreidt onder bacteriën Besmettelijke Coronavirus mede de Griepvirus zich verspreidt met Bacterie Coronavirussen, Slijmvlies, Nevelvocht vanuit de Dieren wereld na Burgers tot nieuwe Clusters 2019 n COV-Virus Dodelijke Geïnfecteerde uitbraken na voren komen tussen Burgers houden zal niet helpen de Nevelvocht van Kanalen enz tegenhouden, inzake Hematologische Bloedziekte Kankers.
Info@epn-epm.nl

De diverse Virussen Infectie Bacteriën worden Onoverzichtelijk Virus bij Kinderen.
Binnen de Europese Unie zet zich vele Virusinfectie  tot allerlei Bacteriën van Dodelijke Pandemieën tot Duizenden Doden. Waarbij de EU -Landen  geen inzicht meer hebben in van de ene epidemie na de andere verplaats als Coronale gevallen.  We weten nu waar de Virus Infecties vandaan komen via Dierlijke Besmetting welke de Coronavirus nCoV die gerelateerd zijn aan Sars, Mers ,Vleermuizen , Civetkatten, Dromedarissen  luchtwegen Infecties van Dieren besmet. Waarbij niet op draagkrachtig wordt gereageerd inzake de Omgeving Infectie Virussen welke mede het hoesten Slijmvlies Infecties,  Bacteriën als Corona pandemie zich verspreiden via Nevelvochtverdamping vanuit de waterafvoer omgeving enz. De vele onrust van diverse Corona besmettingen enz zullen allerlei Testonderzoeken moeten plaatsvinden via de Overheid op Regionale Niveau in onderzoek na omgevingsvervuiling wateroppervlaktes, zwemplaatsen waar jonge Kinderen spelen vanaf 5 jaar, in ouderen zwemmen in besmet raken met diverse Virussen opkomende Infectievirussen Urinewegen, Darmkankers, Luchtwegen Infecties, Longontsteking, als Coronavirus, Kankers ook bij Dieren tot allerlei Bacteriën De klinisch beeldvorming van de Humane Coronavirus veroorzaken Kwetsbare Patiënten als COVID- 19 welke klachten geven tot termijn ernstige klachten. Hierbij gaat het Gevoelsleven totaal veranderen van een defecte Geheugen tot allerlei Bacteriële Zuurstofgehalte  zich verspreiden tot zeer giftige stoffen Botulisme welke zeer besmettelijke is voor omgeving, via de Nevelvocht Verspreiding van allerlei ziektes. Dit als Infectievirussen, diverse Kankers, Sars-virus, Mers-virus  Of Zoogdieren welke ook weer via Nevelvocht verdamping van Dodendieren in het water allerlei Nevelverdamping verspreiden tot Geestelijke onderbewustzijn, tot allerlei Neurologische in Luchtwegen problemen. De vele Wateromgeving welke besmet zijn met het Botulisme in het zwemwater kanaal, vijvers, waterplassen met dieren, welke Bacteriën worden ingeademd of binnen krijgen met het zwemmen  tot allerlei Pathogene Infectievirussen, Onvruchtbaarheid, Kankers welke je voelt tijdens het Leven. De vele Lichamelijke Vervuiling of Pathogenen Bacteriën welke je tegen komt op is het direct uitsluiten van Seksuele Handeling in eerst na je Arts toegaan om de toekomst van je zelf in Kind enz veilig te stellen.
Info@epn-epm.nl

Epidemie; Coronavirussen van Zoogdieren rond de Coronavirus.
De afgelopen 10 jaar zijn er vele nieuwe uitbraken die van Dieren overgaan na Burgers als Infectievirussen  van Urinewegen, Darminfectie, Luchtwegen welke aan het nieuwe Coronavirus 2019 nCoV gerelateerd zijn aan het Coronavirus via Dieren als Vleermuizen, C-Katten,  enz Burgers besmet raken met het Sars of Mers – Virussen enz. Vele Patiënten Koorts, Luchtwegen Infecties in bij langdurige klachten Longinfectie, Koorts, Hoesten, Kortademigheid , Spierpijn, Verwardheid, Keelpijn in nog diverse andere oorzaken via het Coronavirus. Tijdens de besmettingen periode hoestje ontzetten veel in krijg je op termijn allerlei klachten kortademigheid, koorts spierpijn, urine verlies-infecties, welke zich ontwikkeld via de coronavirus. Bij het Ouder vanaf 50 jaar komen ook vele Chronische Ziektes na voren als Hartfalen, Longinfectie, Diabetes,  in bij Vrouwen  boven de 50 jaar veelal besmet met Chronische Coronavirus als ze hebben gerookt de afgelopen 20 jaar. Het wereldwijd verspreide Coronavirus vanuit de Dierenwereld  is een pandemie van een zeer dodelijke Nieuwe Infectievirus als uitbrakende  2019-nOV-Virus nu al veel groter als Sars of Mers Virus met bijkomende Wuhan-coronavirus zo, n 20.000 doden veroorzaakte in een paar maanden. Ook bij deze doelgroep Wuhan zitten thuis in de quarantaine in moeten twee meter afstand nemen in mogen niet na buiten of op het balkon. Huisartsen zijn verplicht deze ziekte vermelden bij de GGD in wordt als het goed is direct Geïsoleerd om verder verspreiding te voorkomen. Bij de Coronavirus met gevaarlijke besmettingen. Waarbij je de Landgrenzen moeten sluiten voor diegene die besmet. Vele Landen laten te lang afwachten – totdat de Virus allerlei Lichamelijke onderdelen zelf besmetten of via openbare ruimtes, vele Burgers zichzelf besmetten zonder het te weten. Veelal Luchtwegen Infecties, Darm in Ontlasting Infecties, Diverse Griepsoorten als Ebola, Mexicaanse Griep, Ebolavirus, Zikavirus, Nieuwe n Col – Virus 2019 waarbij direct veelal duizenden Burgers besmet raken. De diverse gevaarlijke Coronavirussen in NcoV welke de WHO het Virus gaf in 2019, of Wuhan Griep bekend Wuhan Coronavirus welke je ook via de Huisdieren kan verkrijgen. De nieuwe Infectie Virus komen via Urinewegen, Maag Darm Infectie, waarbij de ene Infectie niet het zelfde is als de andere Virusinfectie. De vele Milieuvervuiling in Nederland zie je ook de Stikstof uitstoot van Auto’s grote nadelige invloeden hebben op de volksgezondheid. Iedere virus is niet gelijk in zullen vele Regio’s die Infectievirussen verspreiden via Nevelvocht Bacteriën in gerelateerd zijn aan zoogdieren Vleermuizen in andere Dieren met het Sars-Virus en Mers enz. Waarbij Burgers koorts 83 % . Luchtwegeninfecties Hoesten 81 %. Longontsteking 33. Kortademigheid, 31. Spierpijn 11. Verwardheid  9. Hoofdpijn 8. Keelpijn 5. Hierbij zie je per leeftijd op middelbare chronische ziektes na voren komen bij Vrouwen. Het blijkt dat de komende Maanden de Virus c.q. Bacteriën stijgen zal stijgen via de Nevelvocht verspreiding. Hierbij is de ene Virus niet het andere Virusinfectie die zich verspreidt via de Nieuwe Coronavirus 2019- nCoV-Virus welke tot allerlei overdraagbare  Sterfte Cijfers pandemie overgaan veelal via Dieren, Burgers besmet via de Milieu nevelvervuiling, welke ze zelf veroorzaken via negatieve vervoer mogelijkheden. In Hierbij de EEG-verordening 140871 Overtreden aangaande andere Lidstaten allerlei Ziektes verspreiden in overtreding met ART:18. In het 7 Vrije Europese Verkeer van Burgers .
www.epn-epm.nl

info@epn-epm.nl

Info – 5 – Mei 2020

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

Wij EPN-EPM: Wensen ieder een Gezond jaar 2020 toe. 

Via Mail wordt Niet altijd beantwoord, wegens Overbelasting of Mondiaal kan je geen inzicht verkrijgen.                                                                                          www.epn-epm.nl                           info@epn-epm.nl

op Jaarbasis 50- Euro Infoblad Netwerk. Bank-NL:  

NL39 INGB-0003733042.

Team EVAB ICT Mondiaal Biotechnologie: WWW.EPN-EPN.NL
Hierbij is de Wetgeving op 28- mei 2018 de Nieuwe Privacywetgeving AVG ( GDPR) van kracht. Wij respecteren de privacy in we verwachten het ook van onze lezers om de privacy te respecteren. We willen onze Duizenden Lezers ook vragen deze respecteren in voorkeur te geven dat jullie ons blijven volgen op het Internet. Indien je dit doet blijf je op de hoogte van het allerlaatste nieuws, in de vele aankomende activiteiten plus de Globaliserende ICT acties. Hierbij zorg je er voor dat je altijd up-to- date bent! Wil je dit blijven horen? Geeft dan via een mailtje of via onderstaande button jouw voorkeuren door en zorg dat je geen nieuwsbrief niet zal missen.
Ik wil jullie berichten blijven ontvangen.
Indien je geen E-Mail meer wilt ontvanger stuur dan een mail:
Dit is via de Wetgeving vastgesteld per 1-juni- 2018. We zullen dan de mail uit het systeem halen in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.