EPN Infobulletin November 2017

1991    2017

INFO – 11 November – 2017.

www.epn-epm.nl  Info@epn-epm.nl

Boekje: Ziekte Seniele Dementie – Alzheimer. Informatie: 5  € Per maand.

Boekje: Ziekte Overactief  Herseneiwit Parkinson enz: Informatie: 5 € Per maand.

 NL65RABO0353124281. Ten Name EPN-Stichting

 

Mondiale Hightech Laboratorium Chiptechnologie ICT Samenleving.
We hebben binnen het moderne Globaliserendesysteem onze actie nog eens verder ontwikkeld binnen het veranderende zelfbeeld EHRM = Europese  Hoogwaardige Rechten Mensenrechten om een bepaalde bestemming te bevorderen voor onze Kwetsbare Burgers. Met een beetje geluk in kennis komen we in onze Rechtpositie, waar we voorbereidingen hebben getroffen met diverse EU- Landen. Je vindt datje alles goed onder controle moet hebben om even het stuur niet kwijt te raken als je plotselinmg ineens ziek wordt, zijn er ook nog vele wegen die leiden na andere mogelijkheden. Paniek is alsnog mechanisme weigert, zijn er doelgroepen om controle totdat je na de plaats wordt gebracht tot jou bestemming. Er zijn vele mogelijkheden in werkelijkheid zodat je de stuur een andere kant op moet wijzen om andere grenzen te coordineren om wel je vrije doel te berijken met gedult de richting volgen, die jou richting is in het leven van nu. Ieder kan ziek worden is eigelijk precies het zelfde als je dit overvalt benje de zekerheid  kwijt, maar sta je nooit alleen, ook indien dit ploseling gebeurt is er alsnog een inrichtinggewijs hulpverlening,  kan verkrijgen die andere wegen bewandelt binnen de levenfase van nu. Binnen moderne Gezondheid van Leefklimaat heerst samenhorigheid gevoel binnen de woonregio’s zijn er nog vele mogelijkheden om Volksgezondheid in Sportactiviteiten met opvang mogelijk te zijn in een gesloten circuit.
info@epn-epm.nl

 

Hichtech Overactiviteiten van Mondiale Inzicht versleutelt.
Bij ziekte is het mogelijk met einige creativiteit een nieuw inlevengsvermogen van gevoel voor andere beleidstrategie een vormgeving van moderne hulpverlening te verlenen binnen een fijne ontspannen werkcultuur. Hierbij hangt een sfeer tot een bijzondere Welzijnbevordering binnen de diversiteit van medewerkters/kers van eigen techniek erg belangrijk is voor de Kwetsbare Doelgroep Burgers met allerlei verschillende achtergronden vereist een andere communicatieve en luistertechniek op vaardigheden en humor op waarden van ICT- Computertechniek over gehele EU verspreidt. Ook Mondiale Hichtech binnen de leefklimaat is een inspirerend vrije werk omgeving, om vrije keuze te maken uit eigen Leefklimaat- regio’s. Waarbij gedegen kennis wordt uitgewerkt voor diversiteit van bepaalde hichtech uitgewerkt op de PC omgeving verder uit te werken in een fijne Digitale contructie met andere EU-Digitale, VS – Netwerken, Codes uit te werken via vrije Micro-elektromechanische Lasertechniek bv sensoren of completesystemen op een Chip-techniek voor optimale Globalisering verbindingen Telecommunicatie. Binnen ICT Pioniersmentaliteit zijn mogelijk genoeg op Individuele ICT Micro-Elektromechanisme via andere Sensoren of Chip voor optimele verbinding.  Positieve Gezondheid, zelfmanagement en eigen kracht worden steeds belangrijker in onze Mondiale Hichtechsamenleving. Positieve Psychologie kan bijdragen aan het realiseren van positieve Gezondheid- Welszorg door het ontwikkelen, evalueren in implementeren van positieve interventies en het bevorderen van Mondiaal Effectief  Zelfmanagement aan betekenis gewonnen en veel belangstelling verkregen vanuit diverse landen.
info@epn-epm.nl

 

Stille Genocide via Voeding IL-6 Schimmels Pathogene Milieuvervuiling vanaf 1970.
De verspreiding van-Non-hodgkinlymfoon (NHL) is de Kankers van het Lymfestelsel of te wel Lymfeklierkanker. Sinds vanaf  jaren’70 zieje nu alle Tweede Generatie Zwangerschappen Besmet; doordat Nederland Wereldwijd de Hoogste Besmetting heeft veroorzaakt vanaf jaar 1970. Aller Chemische- en andere Afval, Vuilstort in de Afvalwateringkanalen, Waterplassen hebben Gedumpt. Dit met aller gevolgen dat Kinderen vanaf `1970 hun Neurologische Zenuwstelsel is aangetast via besmet zijn met Pathogene Bacteriën, Non-hodgkinlymfomen Lymfeklierkanker via het inademen van Nevelvocht, Fijnstof, Gifvoeding, in allerlei andere afwijkende Kankers verwerkende Pathogene Bacteriën van Lymfeklierkankers, Neurologische afwijkingen, in Chronische Ontstekingen via oxiderende stoffen. Welke tijdens Zwangerschap, alle afwijkende afweersysteem veroorzaakt. De vele Zwangerschappen blijken ook signalenoverdracht via Urine Onderzoek allerlei Mutaties van Progressiever Erfelijke vorm van Neurologische Herseneiwit afwijkingen, afstervende Zenuwcellen in het genetische aantasten door Milieuomgeving vervuiling . Overactieve Herseneiwit Neurologische ziektes, welke mede de overbelaste Zenuwstelsel aan tast in het Brein door afstervende Zenuwcellen. Hierbij ontstaan allerlei aandoeningen in de vorm van Neurologische Brein afwijkingen in de zwarte kern. De zeer lage Dopamineniveaus bemoeilijk de aansturing van de spieren welke leiden tot Spierstijfheid, Traag bewegingen, beven maar ook veelal Gedrags-en cognitieve problemen die op termijn ontstaan, vooral bij Kinderen onder 18 jaar. De Milieuoppervlaktes Vervuiling & de Gifvoeding tasten op grote schaal de Zenuwcellen in SYNJ1- Eiwitten- en Zenuwen aan. Waarbij steeds talrijke symptomen verergeren vanuit Genetische en Omgevingsfactoren allerlei Neurologische problemen veroorzaakt via Ecologische Milieuvervuiling. De samenspel tussen al deze factoren leidt tot een bepaalde ziekte van de Hersenen, Zenuwcellen tot allerlei onnatuurlijk Leef problemen in allerlei Neurologische Slijmvliesafwijkingen van talrijke symptomen die geleidelijk verergeren. Dit mede de negatieve Pathogene Milieuomgeving Vervuiling, waarbij Patiënt niks mee opschiet. Binnen de praktische exome- sequencing om Genetische varianten van bepaalde ziekte te lokaliseren.
Ten tweede is de mogelijkheid Cognitieve testen op het dagelijkse en Motorische de Genetische varianten in kaart te brengen in de samenhangen met vroegere veranderingen, in de Mensen die wel alsnog niet de ziekte hebben, maar wel genetische bij zich dragen. De vele ziektes als Dementie, Alzheimer, Parkingson, ALS enz. In andere Neurologische aandoeningen zie je terug vanuit meerdere Genetische en Omgevingsfactoren al bij Kinderen van 5 jaar. Bij diverse Globaliserende onderzoek zie je al vroeg ontdekkingen welke leiden tot èèn van deze ziektes, in welke behandeling meer inzicht geeft in het ontstaan van Neurologische Eiwit Stoornissen bij opname van Dopamine Uitscheiding. Waarbij de Zenuwcellen moeten worden Gecorrigeerd in waarbij ander Pathogene Bacteriën in andere afvalstoffen op natuurbasis worden afgevoerd vanuit de besmette gebieden. Indien het afval niet goed wordt afgevoerd zie je allerlei problemen die leidt tot opstopping en uiteindelijk het afsterven van Zenuwcellen, Eiwitaantasting, Hersencellen met allerlei Mutatie in het SYNJ1-Eiwit, gen. De signaaloverdracht tussen de cellen die bij elkaar komen maken kleine blaasjes dopamine uit, waarna die blaasjes weer worden opgenomen in de Cel om daar op natuurbasis dopamine worden aangevuld. Waarbij  de signaal overdracht optermijn tussen de Zenuwcellen overdracht zich langzaam hersteld via therapie van negatieve motorische symptomen. Waarbij Client ook zelfstandig moet leren om eigen cruciale beslissingen kunnen nemen voor eigen Gezondheid in zich niet storen aan allerlei omgevingsprikkels in aanverwante prikkels.
info@epn-epm.nl

 

Dementie, Alzheimer, Parkinson, ALS Complexe via Neurotransmitters Ziektes.
Ontstekingen van Hersenziektes, Zenuwen verloopt anders als we ooit hadden gedacht. We zien dat 1 op de 5 Burgers problemen krijgen met genoemde Ziektes, waarbij Alzheimer op moment nummer 1 staat ? Al deze ziektes zitten vanaf 20 jaar leeftijd al als risico zoveel mogelijk moet voorkomen?  Alzheimer, Dementie of Parkinson zijn niet hetzelfde? Maar vele overeenkomsten xc inzake Neurologische relatie tussen verschillende Hersenvaten. Ontstekingen zijn de belangrijkste oorzaken inzake de toenemende Eiwit Plaqeus, maar veelal een heel andere Eiwit, die ook in plaqeus voorkomen. De belangrijkste kenmerk zijn van Neurologische aandoeningen in de Hersenen is de fase tussen Hersenvaten- en het Cognitieve vermogen van denken in beredeneren, onthouden en begrijpen heel anders liggen. Neurologische ziektes op per-seniele -jonge leeftijd  ligt  anders bij Dementie als bij Alzheimer. Waarbij diverse verschillen zijn aangetroffen als overkoepelende pre-seniele dementie.Tijdens Ontstekingsverschijnselen van plaquesvorming in fase die daaraan voorafgaan b.v 20 jarige leeftijd. Bij verzwakke of verstopte bloedvaten van Erosieverkalking welke het Immuunsysteem aantast in niet bij machte is om plakvormige Erosie-Eiwitverkleving welke Zenuwstelsel van bepaalde Cellen aantast in de kern van de Hersenen tot een degeneratieve ziekte te weren op jonge leeftijd van afwijkende bewegingen. Het ontsporen van afweersysteem, net als slechte bloedvaten is een combinatie sleutelrol van Eiwitverkleving Neurologische afwijkingen, waarbij diverse bewegingstoornissen optreden. Ontstekingsproces ontspoort welke tzt tot allerlei ontsporende reacties via Hersencellen afremmen via „Schock Eiwiterosie“ veel afwijkende Eiwittenplaqeus ontstaat via Ontstekingen via Metalen, Zink, Lood, Alminium, in Nevelvocht van Pathogene Bacteriën of Gifnevel welke Neurologische ziektes veroorzaakt als ALS = Amyotrofe Lateraalsclerose en Frontotemporale Dementie in nog allerlei aandoeningen als Ruggemerg, Spierenaangetast via Chromosoom- 9. Waarbij het Immuunsysteem afwijkt in verliest het Identiteit tot Geheugen verlies enz. Binnen de 5 dimensies van pijnklachten zullen eerst in kaart moeten worden gebracht zoals: Lichamelijke pijn, eigen afwijkende: pijngevoelen, emotionele: pijn-angst, cognitief:  pieker, gedragsdemensie: afleiding zoeken van de pijn. Veelal bij 40 jarige leeftijd de Hersenen al zijn aangetast door specifieke Eiwit- Erosieverkleving van Brein Amloid afwijkingen via  Zenuwcellen. De afgelopen 50 jaar is er extreem toegenomen via Pathogene Bacterien Milieuvervuiling van Gifvoeding.
info@epn-epm.nl

 

Welke Behandeling wordt Gesteld inzake betreffende Diagnose Parkinson.
Aangaande de bovengenoemde 4 problematiek van allerlei verschijnselen moeten er 3 aanwezig zijn om de juiste diagnose te stellen van Parkinson. Er zijn geen specifieke hulponderzoeken, zoals röntgenfoto of bloedonderzoek die eventueel meer zekerheid kan geven over de diagnose stelling. Om uit te maken of er sprake is van Parkinson of Parkinson achtige verschijnselen als gevolg van b.v.d. Medicatie of Ontstekingen zal de Huisarts je altijd doorverwijzen na een Neuroloog. Hierbij zal een EEG- onderzoek doen, mede Bloed onderzoek en Hersenen onderzoek. Hierbij kan je verschillende oorzaken in kaart brengen bij afsluiting van bloedvaten, waardoor Hersencellen verloren gaan in een Hersenaandoening zoals Parkinson veroorzaken. Parkinson achtige verschijnselen worden bestreden met medicijnen enz oefentherapie. Veelal worden Parkinsonpatiënten gezien van vele soorten medicijnen- en bijwerking, veel begeleid door een Neuroloog. Het moment van het beginnen van Medicijnen hangt af van de leeftijd- en de Persoonlijke omstandigheden van de Client. Iemand die alsnog werkt via de medicatie stof- dopamine (Eldopa) kan veelal nog doorwerken tot het niet meer gaat. Dit middel wordt tegenwoordig niet meer alleen geslikt want het geeft nogal allerlei bijwerking hallucinaties, wanen en angststoornissen bij de 1 in bij het andere veel minder optreden. Wel kan het iets vermindert met een andere combinatie gaat veelal de voorkeur uit na Benserazide, Carbid-opa, Madomar, Sine-met welke mede worden omgezet in Dopamine. Na plus minus 5 jaar wordt verminderd de werkingsduur van eerst 12 dan na 7 uur inzakt zo tot 5 uur. Waarbij op termijn van 10 overtollige beweeglijkheid ontstaat in vele hinderlijke stijfheid. Het kan op termijn net zo ergerlijke is als met Medicijnen als er zonder. Ook de dosering moet zo laag mogelijk worden voorgeschreven in voor de maaltijd worden ingenomen.
info@epn-epm.nl
 

 

Zelfregulering Aangaande de Vrije Vooruitzichten van Bewegingen.
Het probleem is veelal dat men zelf niet genoeg beweegt bij Parkinson door zelf niet voldoende in bewegingen te blijven, om het lichaam zoveel mogelijk in conditie te houden. Dit heeft vaak het grootste problemen om Spieren in Urine conditie te houden. Zolang mogelijk soepel het spieren- en gewrichten beweeglijkheid te behouden, met een zo laag mogelijke lichaamsgewicht te houden geeft bewegelijkheid meer invloed in het vrije bewegen. Het is natuurlijk erg belangrijk dat me met bewegen niet valt. Binnen vertrouwde omgeving in eigen Huis kunnen allerlei eenvoudige maatregelen worden getroffen welke veelal effect hebben op het sorteren van het verwijderen van losse kleden, kabels, draden welke veelal in loopruimtes na voren komen bij oefeningen, welke moeten worden weggehaald zodat me er niet over struikelt in de loopruimte vergroot. Het is belangrijk dat men in de vertrouwde omgeving niet struikelt over losliggende kleden en andere rotzooi wat je vaak tegen komt zonder er over nagedacht te hebben. Veelal is er bepaalde aanpassing nodig zoals handgrepen in het toilet, bad. Bij oefeningen is het belangrijk zeer goede schoeisel welke niet plakt aan het voer of vaste voerkleed. De kans is natuurlijk groot bij het schuifelen zo klein mogelijk maken. Ook bij oefeningen is dit belangrijk om het risico’s zo min mogelijk te maken van ongevallen bij oefeningen. Bij Ziekte voort schrijdende vooruitzichten weet je nooit hoe de toekomstige ontwikkeling zich ontwikkeld waardoor Cliënten zich met mate eventueel zelfstandig op den duur met Partner kan voortbewegen. Met de huidige inzichten kan het mogelijk zijn binnen de moderne Behandelingstechnieken is de verwachting van de Levensduur echter vrijwel gelijk aan de rest Gezonde Bevolkingen. Dit in een brede zin zullen nieuwe ontwikkelingen gevolgen hebben voor de gehele samenleving van Multifactoriële aandoeningen sneller opgelost worden.
info@epn-epm.nl

 

De Ziekte van Parkinson is veelal meest voorkomende Neuronale Stoornissen.
Neuronale bewegingsstoornissen veelvoorkomende bij Parkinson. Parkinson kan je op alle leeftijd verkrijgen. Vele dragen op zeer jonge leeftijd de slopende ziekte bij zich zonder dat ze het eerst merken. De genetische risico op ziekte van Parkinson wordt veroorzaakt door veelal een samenspel van meerdere genetische factoren en omgevingsfactoren. De pijn relatie en de vele cognitieve functies welke samengaan bij de achteruitgang van het Geheugen in de pijnklachten of die samengaan bij een Patiënt of juist toename verkrijgt van pijnbeleving. Ook allerlei kenmerken van motorische symptomen of non- motorische symptomen spelen een belangrijke rol bij achteruitgang inzake de aanpak van de symptomen zoals slaapproblemen,  depressieve klachten en allerlei sensorische veranderingen op de kwaliteit van het dagelijkse leven. Ook lichttherapie kan heel nuttig zijn, waarbij het geen bijwerking geeft of meer antidepressiva gebruikt, maar kijk wel uit voor oogziektes van het netvlies niet verhoogd wordt. Het zal extreem toenemen in zal meer verdubbelen in EU- verband. De afgelopen 20 is te weinig onderzoek gedaan na de oorzaak van Parkinson in de Mutaties in Genen, die leiden tot Erfelijke vormen van een Ziekte Parkinson. Ook de Therapieën zijn achterwegen gebleven om inzicht te verkrijgen hoe het ontstaan van de Ziekte Parkinson. Onderzoek wordt vertraagd door afwezigheid van vrije goede modelsystemen die de ziekte vormt, om de problemen te voorkomen in de periode van de ziekte, de Overheid Nalatig blijft aan het type ziekte. Klinische Genetica is een samenwerking van een nieuw modelsysteem voor ziekte van Parkinson ontwikkelen. De hype moderne innovatieve technieken om stamcellen te kweken van de huidig huidcelen welke worden verkregen via huidbioptie van de Parkinson Patiënten. Deze geïnduceerde STAMCELLEN (IPS cellen) zullen vervolgens weer worden gedifferentieerd na een Type; Zenuwcellen die het meest zijn aangedaan bij Parkinson patiënten. Onderzoek naar Levende Zenuwcellen is mogelijk ( was eerst onmogelijk voor jaar 2017). Nu wordt alsnog via licht therapie behandeld om zoveel mogelijk Depressieve negatieve gedragsleven aanpassen. Het effect van licht therapie knap de patiënt van op in stimuleert de biologische klok. Alleen Parkinson Patiënten met enkele klinische depressies komen in aanmerking. Waarbij het checken of er bepaalde Medicatie wordt gebruikt om het gevoelige netvlies wel veilig te behandelen is. Ook bij behandelingsmethoden moet je voorzichtig zijn om bepaalde Oogziektes te voorkomen.
info@epn-epm.nl

 

Miljoenen Burgers met  Stuurloze Draaglast via Kankerbacteriën.
De Toekomst in je dromen zijn snel voorbij als je niet oppast inzake de Celdeling worden vervangen door beschadigde Cellen met allerlei onrust in je denkvermogen. Deze Kankers blijken al Miljoenen Burgers 4,5 in Nederland besmet te zijn, waarbij deze vorm van Kankers, Lymfocyten ongecontroleerd gaan delen. Lymfocyten zijn Witte Bloedcellen welke een zeer belangrijke rol spelen bij bestrijding, maar ook overbelast zijn door Pathogenen Bacteriën vanuit directe Waternevelvocht- Leefomgeving in het afweersysteem zeer verzwakt als Gezwellen Lymfeklier. Bij Burgers merken alleen wat vermoeiheid, onrust, slijmvliesinfectie, schimmels jeuk over het lichaam of bepaalde plaatsen via de Cellen Bacteriën.  Miljoenen Nederlanders die plusminus vanaf jaar 2000 zijn Geboren besmet zijn met (NHL) Non-hodgkinlymfomen vormen van Lymfeklierkanker zo Tweede Derde van Kinderen besmet via Nevelvocht bacterie, Fijnstof of Pathogene Non-Hodgkinlymfoom Bacteriën, Lymfeklier- cellen, besmet met Grootcellig B- Cellymfoon de grootse zijnde agressieve vorm van Lymfeklierkankers in het Bloed zich verspreidt via Vervuild Milieuomgeving. Kinderen die sinds jaar 2000 blijken al besmet te zijn met Clusters Bloedkanker. Waarbij elke verschillende Genetische besmet zijn via de Lever, Maag, Longen- en Schildklier van de Non-Hodgkinlymfoom, welke zich overal in het lichaam kan verspreiden. Hierbij  zijn er Miljoenen Burgers Besmet zowel binnen als buiten het Lymfeklierweefsel zonder dat ze het direct merken zoals Leverklachten, Maag, Longen, Urinewegen, Darmklachten Neurologische afwijkingen van psyché angst of gedragsdimensie in effectieve dimensie bang voor de toekomst, bij vele Jongeren. Maar ook Burgers boven de 40 jaar Plusminus. De vele Pathogene Bloedbacteriën vanuit omgeving of Gifvoeding c.q. Bacteriën zie je Genetische terug als kenmerken via Lymfeklier-kankercellen al tijdens de zwangerschap. Ook bij de opvolgende Generatie blijkt diverse resultaten relatief vele Jongeren tussen 15 a 35 jaar aan deze variant Lymfeklierkanker te sterven of afwijkende leven te hebben, dankzij Overheid via Milieuvervuiling in verspreiding leidt tot Sociale Isolatie. Hierbij zijn geen Medicatie of schijn medicatie verkrijgen welke gewoon uitstel betekend van vroegtijdig Sterven. De afgelopen 50 Jaren zijn allerlei gifstoffen in de Bodem gedumpt welk nu zijn uitwerking heeft de afgelopen 50 jaar van Leveraantasting, Longen, Nieren, Neurologische afwijkingen, CQ Hersenen, Maag-darmkanaal, Vruchtbaarheid verstoringen enz. Het zal in der loop der jaren nog meer toenemen. De vele Pathogene Bacteriën Oxidatie is een voorvorm van Cellymfomen A-B welke vele soorten Kankers veroorzaakt al tijdens de Zwagerschap Genetisch aanwezig is. De Oxidatie van verdamping via vluchtige Dodelijke Organische Stoffen Bacteriën Milieuvervuiling, aangaande de verspreiding van Pathogene Nevelvocht, Fijnstof via Giftnevel, Luchtvervuiling. Wel kan je Vluchtige stoffen Pathogene Bacteriën vanuit de Bodem of Grondwater welke je kunt registreren wegens het oxideren van stoffen Vluchtige stoffen of Nevelvocht welke irritaties ze geven op het dagelijkse leven. De Milieuvervuilde Kankerstoffen die overal zijn gestort de afgelopen 50 jaar zie je nu vele klachten aan blootstelling van Pathogenen Bacteriën van oxiderende stoffen. Welke het DNA- Eiwitcellen Tijdens Zwangerschap worden aangetast via Bacteriën verstoring van Neurotransmitters, Doorbloeding van Stofwisselingstoornissen van zuurstof opname vanuit het bloed al tijdens zwangerschap aangetast door Omgeving Milieuvervuiling. Bij Oudere Leeftijd vele zorg voor Osteoartrose van Pathogene Cytokines Ontstekingsprocessen van Gewrichten in het versnel Verouderingsproces met allerlei Chronische Verouderingsproces ontwikkeld vanaf Jongen Leeftijd wordt meegenomen van Neurologische Stoornissen. Hierbij zal je als keerpunt je hele leven anders in moeten delen, om zelfs in moeilijke situaties het hoofd te bieden. Dit veelal met andere gedachten als keerpunt in het leven van nu bewuster te leven van alledaagse dingen die je anders nooit zag.
info@epn-epm.nl

 

Borsttumoren in Beeld Inzake Huidige Techniek ICT verandering.
Het begrip van komende Antikanker & Antiviruswerking vooraf de Immuuncellen aanpassen van afkomstige toekomstige Tumorcellen die voorkomen in Zuurstof Armerweefsel van uitzaaiingen, waarbij praktische nooit vrije biopten wordt genomen. Of therapie om uitzaaiingen om toekomstige Kankers te voorkomen van primaire Borsttumor of die aanwezig is. Genetische revolutie ontwikkelingen zijn mogelijkheden snel toegenomen van kennis op verschillende vakgebieden van wederzijdse ICT bevruchting van uitwisseling op gebieden van IT, Neurologische, Genetica, Genomics en Proteomics & Moleculaire Biologie, Genetica voltrek zich een volledige revolutie aan de Onderkantsamenlevingverbanden van kruisbestuivingen tussen allerlei verschillende gebieden, die binnen een bepaalde systemen aangepast worden via specifieke vakgebieden Genetica- en aanverwante hichtech vakgebieden Mondiaal. Welke in een stroomversnelling gaat om ontrafeling over de functies van bepaalde genen, ziektes eigenschappen op het Menselijke Genoom in kaart te brengen, hoe het DNA-systemen precies werk in hoe via Eiwitten een bepaalde ziekte ontstaat. Dit binnen handbereik binnen Molecualire Biologie hoe precies het DNA codeert voor Eiwitten in welke Eiwitten bepaalde ziektes veroorzaken in hoe ze elkaar beinvloeden via Voeding of Omgevingsfactoren. Welke afwijkende Genen tot bepaalde Ziekte leidt of Eiwitten een afwijkende aandoening zich voordoet binnen de DNA volgorde van 50.000 verschillende Eiwitten, waarbij Genen kunnen coderen tot een Genetische defect via stuktje code kan ziekte veroorzaakt via samenstelling tussen verschillende Genen. Nu zie je bij Ecologische Milieuvervuiling van Omgevingsfactoren worden besmet op termijn met een dodelijke Infectievirus Ziektes of Voedsel via Pathogene Bacteriën als Darmkankers Cytokines Interleukines IL- 6, in vele Burgers in verwaring komen.
info@epn-epm.nl
 

 

Nachtplasfrequentie Staat In Verband met Toekomstige Borstkanker.
De verschillende patronen met iemand die een verhoogde extreme nachtelijke pulsfrequentie heeft van 2 of meer keer nachtelijke plassen blijkt vele risico lopen op Borstkankers, Nierkanker in veelal een afgezwakt defect afweersysteem. Bij Vrouwen evenals bij Mannen is de nachtelijke plassen een dergelijk 30 %. Bij boven 53 % kan je aannemen dat het Micro- Organismen een Infecterende Ziekteverwekkers van Eiwit, welke in verbandstaat met de Neurologische Eiwiterosie van Celgroei. Die worden aangemaakt als Human Cytomegalovirus via Blaasontstekingen via geïnfecteerde cellen. De APS = Antifosfolipide- syndroom gaat het erom hoeveel Proteïnen-Eiwitten mede een Herpesvirus zijn blijven hangen op jonge leeftijd van het APS. Bij oorzaken van Infectie van het Micro- Organisme is binnen gekomen in zich met het Siliconen zich heeft vermengd, waarbij het afweersysteem afzwakt in vele lichte Infecties veroorzaakt na gelang Gezondheid. Bij een Latent Afweersysteem kunnen allerlei Infecties ineens veroorzaken, zonder dat je enige greep op hebt op de Cortisol van emotionele sociaal negatief gedrag. Waarbij Nachtelijke plas patronen zowel bij Mannen als Vrouwen hinderlijke plassen is voor meer dan 50 % een producerende Latente Afweersysteem na voren komt van Pathogene Cytokines Ontstekingsprocessen in geen greep meer heeft op Schimmels of Bacterie Urine Infecties. De Cortisol Spiegel van Emotionele Negatieve Sociale Gedrag veroorzaakt Cytokines Ontstekingen in op korte termijn allerlei Celdeling van Kankers wordt ontwikkeld al bij 2 nachtelijke productie van plassen 53 %. Al overtreden in ontwikkelen zich allerlei Cytokines Ontstekingsprocessen tot diverse soorten kankers op termijn. Ook Neurologisch merk je zelf dat het niet goed zit, dat je zolang op die wachtlijst staat voor eventueel onderzoek tot je in een Antifosfolipide syndroom zit verweven van een negatieve Celgroei, Cytokines van Infectieziektes hun gang gaan.
info@epn-epm.nl
 

 

Lipoedeem van Vetverdelingsstoornissen tot Progressieve Chronische aandoeningen.
Veelal is de Chronische Vetophoping van verdeling welke tot negatieve onderhuidse Lipedi vetweefsel zich ontwikkeld tot allelei uitbreiding bij de onderste extremiteiten zoals de Buik, Liezen, Billen, Armen, Heupen, Enkels welke kan leiden tot allerlei Cytokines Ontstekingsreacties. De Haarvaartjes veroorzaken al zeer snel blauwe plekken of een overgevoelig trauma met allerlei  aanrakingspijn met alle stadia van Lipo-Lymfoedeem. Vooral bij Vrouwen veel voorkomt van plaatselijk slechte doorbloeding sinds de Pubertijd  of direct na de Zwangerschap of in de Menopauze Bloedvaterosie zich voordoet tijdens de Overgang met alle negatieve effecten. Hierbij zie je veelal tijdens de leeftijd van 30 jaar een andere vorm bij Buik extreem dik in de bovenlichaam extreem dun. Ook hierbij vele klachten bij aanraking allerlei aanrakingspijn na voren komt via het Lipo-lymfoedeem waar de verhouding tussen het onderlichaam en het bovenlichaam niet metelkaar in verhouding staat. De hypertrofie = de grote Lipedide Vetcellen of Hyperplasie van overtollige Lipedidevetcellen geen combinatie is welke aanstuiten op het boven Lichhaam in de Onderlichaam. Hierbij de Erosie Bloedcirculatie verstoort word bij Eiwittransport mede Schimmelsinfecties van Pathogene Bacterien van Genetische aanleg. Dit vooral bij Vrouwen wegens dat blijkt dat Haarvaartjes bij Lipeodeem meer doorlaatbaar zijn van Vocht uit de bloedvaten in allerlei (interstitium) tussen celruimte vloeien met alle negatieve gevolgen. Veelal kan je dit zelf voelen van vernauwing van Bloedcirculatie en Spierpijnerosie van draaglast aan de onderbuik. Welke de afgelopen 50 jaar extra is toegeomen via Ecologische Milieu Vervuiling via beschadiging van Eiwttranssport cellen van onnatuurlijke milieu wijze verstoord worden. Ook de Genen en Eiwitmoleculen blijken bij Vrouwen zich sneller afwijkende Lymfevaten voordoen door overbelasting van Lymfevaten, waarbij de kwaliteit van Vaatwand in het transportcapiciteit nogal vermindert via afwijkende overbelaste lymfevaten. Hierbij zie je dat Vocht niet voldoende wordt afgevoerd in allerlei negatieve geur bij het plassen ontstaat er oedemen in afwijkende geurprocessessie in slijmvlies. Dit leidt op termijn tot fibrosering van het weefsel met allerlei veranderingen aan het Lymfestelsel. Deze negatieve verandering kan in het hele lichaam, benen, heup, enkels, maar ook onderlichaam of bovenlichaam aanwezig zijn of  bovenarmen bij Vrouwen & Mannen. De Lipedide Vetvermeerdering veroorzaakt over algemeen in eerste instantie overhangende Lipedide Vetophoping, Huidlompen in allerlei zwelling van overbelaste Vetophoping van vermindere Levenskwaliteit door Lipoedeem spaningsgevoel met allerlei drukpijnen .Waarbij weefselbeschadiging of Blauwe Huidplekken, Vaatproblemen, optreed op langere termijn, als je niks doet. Het uitbalans zijn vanuit het dagelijkse leven zal je eerst Gesprekken moeten ondergaan om weer balans te verkrijgen. Er zijn diverse schillende soorten types Lipoedeem welke je eerst in kaart moeten brengen voordat je een behandeling kan ondergaan. Dit ook mede Psyche dagelijkse reacties alsmede Gedragsproblematiek in Lichamelijke reacties op maatbasis per Individu in Balans te brengen via Informatie in behandeling.
info@epn-epm.nl

 

PED Virus-Infectieziekte lijkt niet te stoppen binnen Voedselveiligheid.
De zeer besmettelijke PED-virus welke in een groot aantal 800 bedrijven  is vastgesteld dat het Virusinfecties grote problemen veroorzaakt via Bevolking. Het virus circuleert in EU via besmette routes van Afvalkanalen,  Wateroppervlaktes, Riool Leidingen & Gif Voedsel in via allerlei Dieren enz wordt overgebracht of via Besmette Dieren, Gif-Voedingsproducten na Burgers. Ook wordt de Voedselveiligheid 50 jaren in gevaar gebracht via Pathogene Bacterie enz. Vleesverspreiding aangaande het Norovirus, welke via het Gif- Voedsel wordt overgedragen als Vers Fruit, sla, groeten spelen rol bij verspreiding via Verontreinigwater als Pathogene Bacterie, Lyme Infectievirus veroorzaken, Virusinfectie bij Mens & Dier. De dodelijke Infectievirus beginnen meestal met enkele klein hoestjes als besmettelijke Luchtwegen Infectieziekte via Urinewegen, Buiklachten, Ontlasting, Hoestende Slijmvlies Pathogene Bacterië Griepachtige symptomen doorgeefluik tot Dodelijke Infectievirus. Pathogenen Bacteriën zijn potentieel een doorgeefluik van Dodelijke Virusinfecties of Pathogene Bacterie vanuit oppervlakte wateren via Nevelvocht van Kankerverwekkender Bacterie ziektes enz. Ook de vele potentiele Griepsoorten epidemie verwoesting van Volksgezondheid blijken in aantocht te zijn die allerlei Infectievirussen, Bacteriën verspreiden veelal via Ecologische Milieuvervuiling van Wateroppervlaktes, Kanalen welke besmet zijn met Pathogene Bacteriën. Waarbij het defect optreedt in de Genen waardoor een besmette Virus zich vrij gemakkelijk kan verspreiden onder de Bevolking met enkele dodelijke bacteriën of virus. Besmettelijkheid van Ecologische Milieuvervuiling zie je vele Moleculaire systemen van virussen epidemiologische gezien, één virus vele Burgers kunnen besmetten met Virus of Miljoenen Bacterie verkrijgen op termijn Cytokines Kankers, Longinfecties, Griepvirus in allerlei Pathogene Bacterie, Ontstekingen wegens Wateroppervlakte Pathogene Nevelvocht Inademen of Fijnstof van besmette planten de afgelopen 50 jaar. Het blijkt dat een IL-12 Intracellulaire Pathogene Bacteriën het Immuunsysteem aantast welke via Nevelvocht en Dieren overgaat na de Mens tot allerlei Lichamelijke Virusinfecties tot Kankers dodelijke ziektes.
info@epn-epm.nl
 

 

Onderzoek na Hygiene Zorginstellingen Aangaande Virus Infectieziekten.
Binnen de toekomstige Gezondheidszorg is een toenemende dreiging van zeer bijzondere resistentie van micro- organismen neemt het belang van hygiegene alsnog niet toe. De moderne Gezondheidszorg brengt geen nieuwe dimensie in de risicocultuur inzake de Hygiene preventie van Infectieziekten binnen de zorgverblijven, leidt tot verhoging van Gezondheidszorgrisico nu namate vele Mensen meer over eigen Gezondheid ter beschikking krijgen via allerlie bezuinigingen, zal het zich veel vaker voordoen van Infectievirussen wegens geen voldoende informatie van Hygiene Zelfmanagement in Zorghulpverleners geen tijd meer hebben om op maatbasis alsnog zorg te verlenen, wegens de grote stille Genocide door bezuinigingen. De afgelopen 5 jaar is er extra gemotiveerd om eigen Zelfzorg te verlenen welke tot allerlei Gezondheidsrisico lopen van Infectieziekten. Naarmate Burgers in Verzorgingstehuizen zelf moeten Zelfmanagement moeten plegen over hun Gezondheid hadden ze ook niet in een Verzorgingstehuis hoeven, want ze zijn al Hulpbehoeven in hebben geen vrije keuze meer dan in opvang als eigen Gezondheidszorgrisico, die niet altijd in hun eigen belang zal zijn blijkt door allerlei bezuinigingen die worden toegepast als een soort zelfmanagement is tegenstrijdig met Fundamentele Grond Rechten binnen Gezondheidszorg. Zelfmanagement in de Gezondheidszorg hoeft dus niet automatisch ook meer efficient is of tevredenheid te betekenen wegens allerlei bezuinigingen, welke leiden tot alle Pathogene Bacterien tot dodelijke Infectieziekten Griepvirussen, Q – Koorts, Longinfectie, Darmbacterien, Kankers, Pestziektes enz, die de afgelopen jaren na voren komt. Dit doordat we meer kennis hebben, beseffen we ook beter in hoeverre het leven van onwetenheid, toeval en risico aan elkaar hangt door Kwetsbare Burgers te besmetten met opsluiting Voedingsbacterien enz wegens dat ze zelf geen inzicht meer hebben op eigen leven.
info@epn-epm.nl

  

Europese ICT- Snelle Laboratoriumsamenwerking Volksgezondheid.
De Fundamentele ICT opgezette Laboratorium onderzoek met Mobiele Welzijn project uitvoering betreffende de Milieutechniek in de achtergronden van het ontstaan van vele geïnfecteerde Burgers welke lijden tot Dodelijke Cytokines Ontsteking- Infectieziektes. Vele Burgers zijn besmet via hun omgeving via de Ecologische Milieuvervuiling een dergelijk 4,5 Miljoen Burgers in Nederland. De afgelopen 5 jaar enkele belangrijke pijlers ingezet binnen in buiten de EU om Mondiale toekomstige betrouwbare Laboratoriums diagnostiek opzetten van Lokale Mobiele Welzijn Laboratoriums, welke toegang hebben binnen Inter- loksluizen van derde landen. Waarbij locaties mogelijk is met expertise apparatuur via Netwerk EU – Test uit te voeren via Teams Mobiele éénheid Laboratorium de praktische training betreffende persoonlijk veiligheid op kwaliteitscontrole Epidemiologie, Virologie Biologische en Kwaliteits controle in Persoonlijks norm van Veiligheid binnen de Fysiek en Geestelijke Welzijn te bevorderen nu vele Burgers vroegtijdig sterven, door stille Genocide via Milieuvervuiling of geen Welzijnsbevordering toe te passen op kwetsbare Burgers. De EU- team wisselen Digitale uitkomsten uit van divers team mobiliteit buiten de geografische landgrenzen, waarbij ook de circulatie van diverse Laboratoriumonderzoek op vrije basis kan plaatsvinden via model ICT – Netwerk. De grote onderzoek is al enige tijden aan de gang betreffende de Volksgezondheid in de Vele Sterfgevallen die er zijn de afgelopen 5 jaar. Wij verzoeken ook Burgers die klachten hebben betreffende Medische handelen of Welzijnszorg, waarbij Cliënten plotseling Overlijden via de onwetendheid van personeel. Ook de vele Infectievirussen of Pathogenen Bacteriën in de RSV- varianten, Blaasontstekingen bij Vrouwen meer dan 50 % Slijmvlies Aantasting, jeuk, brandige gevoel, Vaginale schimmels, verandering van besmette afscheiding van brokkelige wittige en kazig besmetting in Pathogene Bacterie Urine infecties in vele stressgevoel na voren komt.
info@epn-epm.nl

 

Milieu Pathogene LC Binnendringen Cytokine H5N1 Vogelgriepvirus.
Het veroorzaakt Griepachtige Latente Innate verzwakt afweersysteem- die het na buiten afgeeft. Vele lokale Vogels als Huismussen, Spreeuwen, Lijsters zijn al dodelijk besmet met Pathogene Bacteriën via binnendringen de Cytokines Ziekteverwekkers, Luchtverontreiniging als Zure Neerslag of Nevelvocht Cycli- neerslag, Waterverontreiniging welke andere cellen aanzetten tot allerlei boodschappers moleculen tot Zoönose Q-Koorts, Coxiella burnetti. Ook blijkt andere Zoönose Infectievirussen vreemd DNA zich verspreiden als Darmslijmvlies- en Long Cytokines Ontstekingen via verontreiniging Pathogene Bacteriën Micro-ziekte verwerkers dankzij moedwillige via Overheid Vervuiling via stortplaatsen, kanalen, zanduitgraving, vennen vloeibare chemische afval overal gestort tot dodelijke Cytokines Ontstekingsziektes, Infectievirusziektes veroorzaken mede de Bodemvervuiling ART:13.  Hierbij zie je nu de vele stille Milieu De Grenswaarden zijn overal in Nederland overtreden in geloodst in openwateroppervlaktes van stoffen die op grond van EU-Verdrag van Toxiciteit en Bio-accumulatie zeer gevaarlijk zijn betreffende het grondwater, oppervlaktewateren verontreinigen PB nr. L194 & L334 in tast op grote schaal de Volksgezondheid aan. Nu moeten Burgers meer Zorgpremie, maar ook verplicht eigen risico betalen, wegens dat ze Ziek zijn geworden via Criminele Ecologische Milieuvervuiling van allerlei Stortvuil in Nieuwbouwwijken enz via de Overheid, Provincies en Gemeenten de afgelopen 50 jaar. Hierbij op grote schaal de Rechtsgrondslagen van ART;235 van het EEG-Verdrag Milieuomgevingsvervuiling overtreden. Ook mede de Verdragen van specifieke acties van verspreiding moedwillig ART: 118 A van het EEG-Verdrag over Volksgezondheid – en de Veiligheid tegen gevaren van Ioniserende straling ART: 30 t/m39 in Bescherming van de Volksgezondheid der Bevolking mede ART: 55 betreffende verspreiding. Van Dodelijke Pathogenen Bacteriën, Toxines uitstraling van Kankers enz.
info@epn-epm.nl

 

Cytokines Pathogenese Griepvirus Influenza-A via Dieren na Mensen.
De vele modernen Pathogene Bacterien geven per doelgroep bij Dieren allen een andere varianten bij het Infecteren van Griepvirussen welke zich hechten aan zweetcellen, slijmvlies, lichaamscellen, urine, speeksel waarbij Eiwit- moleculen hemagglutine voor diverse clusters infectieziektes veroorzaken vanuit de Dieren tot Vogelgriep of Dodelijke Cytokines Interleukinen IL- 7 als Clusters Kankers.Waarbij Urine Virusinfectie de cellen worden geinfecteerd met een Bacterieel Gen RS-Virus van Genetische besmetting gemanipuleerd Infectiecellen als Clusters Infecties de bloedlichaampjes afsterven tot allerlei Ontstekings reacties. Ook binnen het composteren van afvalproductie met biologische processen leveren nadien geen Milieuvoordeel op maar andere Milieuvraagstukken, waarbij Menselijke Eiwitmantel open gebroken wordt om zich te vermengen met Menselijke cellen tot Genetische zich vermenigvuldigen tot bepaald Infectievirus, cytokinesontstekingen ziekteverwekkers. Waarbij het afweersysteem nieuwe Viruselementen na voren komen door straling, nevelvocht of chemische clusterstof van stofwisseling bacteriën tot allerlei ziektes verleid. Hierbij allerlei Clusters Griepvirus verbindingen worden veroorzaakt met het Virusbacterien Clusters zich hechten aan het Cel- membraan tot nieuwe muterende Influenzavirus Infectie. Waarbij het Antigeen veranderd welke veel hogere ClustersVirulentie aangeeft bij Kwetsbare Burgers in bij Ouderen boven 50/60 jaar een bepaalde Influenzavirus Infectie Cluster na voren komt. Chemische Massa Clusters Nevelvocht Pathogenese Bacteriën door Vervuildomgevingsfactoren defecte Eiwitten gecompliceerde Moleculen aanmaken tot afwijkende Gezondheid via afwijkende Genetische diagnostiek te gevolge heeft, hoe me met Milieu in Medische Gezondheid omgaat dankzij alle vooruitgang in de Moleculaire Biologie van genomics, proteomics en > SNP- moderen techenologieen.
info@epn-epm.nl
 

 

Parkinson is een Chronische Aandoening van de Hersenencellen.
Hierbij zijn bepaalde Cellen verantwoordelijk voor de regulatie en coördinatie van bewegingen verloren gaan. Dit met als gevolg dat men beven, stijver worden en vooroverlopen op termijn. Parkinson komt nogal veel voor in stijgt de afgelopen 25 jaar enorm via omgevingsfactoren. Duizenden die de aandoening verkrijgt al op 30-50 jarige leeftijd de eerste verschijnselen verkrijgt, zonder het zelf te weten. Het komt evenveel voor bij Mannen als bij Vrouwen. Het ontstaan van Parkinson wordt overalgemeen veroorzaakt door afbraak Hersenstructuur van een bepaalde groep Cellen in de Hersenstam. Deze Hersencellen produceren: “Dopamine” is een stof die als een chemische boodschapper andere Hersen- cellen bestuurt. Veelal is er sprake van vroege veroudering van Dopamine-producerende cellen. Dit doordat door de Weefselafbraak een tekort aan dopamine ontstaat, werken andere Hersendelen, welke normaal bewegingen van het lichaam soepel laten verlopen, minder goed. Beven, spierstijfheid en evenwichtsstoornissen zijn veelal de eerste klachten. Parkinson kan Erfelijk zijn, maar kan ook allerlei andere oorzaken hebben, zoals verstopte Bloedvaten, Kalkaanslag, Beroerte of Ontstekingen via Hersenweefsel vanuit Leef -omgevingsfactoren. In het begin zijn de verschijnselen niet echt duidelijk in zeer gering om een diagnose Parkinson te stellen. Op iets langere termijn zie je meer Emoties, Beving bij Emoties, of toenemende mate moeite hebben bij dagelijkse dingen doen of schrijven die je anders normaal gewoon doet zonder nadenken. Op termijn na verloop van enige maanden, jaren wordt het duidelijk wat er aan de hand is, omdat verschijnselen dan ook veel meer uitgesproken wordt via het klachten patroon. Er zijn diverse verschijnselen welke in bepaalde groepen kan verdelen van negatieve ritmische trillende handen benen- en voeten of andere lichaamsdelen, welke schakelingen maken van Zenuwtrillingen, Rugklachten & Buiklachten van bewegingen stoornissen in vergeetachtigheid.
info@epn-epm.nl
 

 

De Invloed Milieu van Geheugenstoornissen op Alzheimer cq Dementie.
Omgevingvingfactoren spelen een grote rol binnen relatie Dementie van cognitief functioneren binnen Milieuomgeving of Milieuvervuiling de Hersenvaten, Bloedvaten tot Dementie kunnen veroorzaken welke veelal op jonge leefijd na voren komt in combinatie met de ziektes Levodopa Alzheimer. Ook Geheugestoornissen treden al zeer vroegtijdig na voren tussen de Clusters Dementie cq Alzheimer mede inzake dagelijkse Lichaamsbewegingen of Overgewicht zie je het denkvermogen per delen Neurologische proces al op jonge leeftijd in gang wordt gezet mede door allerlei negatieve medicatie of geen beweging. Waarbij veel Progressie, Stress of Geheugenproblemen na voren komen via verzwakte of afwijkende Bloedvaten ligt veelal de relatie tussen cognitie, in de hersenvaten, het denkvermogen of het onthouden niet vaak al niet hoog is. Dit komt mede door afgezwakte of verstopte bloedvaten erosie welke combinaties Dementie of Alzheimer optermijn veroorzaken. Het is een synoniemen combinatie, maar zijn het niet. Alzhiemer ëën van  mogelijke oorzaken van Dementie op termijn. Aangezien bij Alzheimer ontstaan kluwens van Eiwitten in de Hersenen op termijn. Hierbij zie je al op jonge leeftijd al genoeg om op termijn de bekende verschijnselen van toekomstige Dementie of Afwijkende Happerde Concentratie, Geheugenverlies via Zenuwcellen Eiwitverkleving, Gebrekkige Oriéntatie wegens dat Bloedvaten slecht werken door negatieve leeftgewoontes als kenmerken na voren komen al op jonge leeftijd. Binnen het Levenloop perspectief, zie je bij andere groepen meer positieve reacties doordat ze meer in beweging zijn door het Geheugen af te leiden van allerlei negatieve omgevingfactoren tot positievere beweging te realiseren. Indien je zelf ziet kan je zelf onderzoeken of je de voeding- en leefgewoontes kan aanpassen om de Hoge Bloedruk, Lipedide Vet kwijt, te raken zoveel mogelijk zonder medicatie maar wel schone voeding  zoveel mogelijk gebruiken na leeftijd.
info@epn-epm.nl
 

 

Eiwitrijke Medicijnen worden heel Langzaam Opgenomen na maaltijd.
Je ziet bij Medicatie bij Eiwitmaaltijd slechter- en veel langzamer wordt opgenomen. Dit kan in een veel latere stadium erg belangrijk zijn, dat men het beste een eiwitarm dieet kan gebruiken tijdens het deel van de dag waarin men actief wil zijn. Als men nachts last heeft van stijfheid kan me een langwerkende medicatie worden voorgeschreven om de nacht te over bruggen. Hierbij zijn diverse medicaties Eldepryl = een Selegeline van een vrij welke middel wordt gebruikt. Het remt de afbraak van dopamine waardoor verschijnselen worden bestreden, en werkt om deze reden ook heel goed in combinatie met Levodopa. Het blijkt een beschermde werking te hebben op de betreffende Hersendelen zoals het gebruik van levodopa kan worden uitgesteld kan worden. Ook diverse andere medicatie worden gebruikt bij jongeren als therapie naast de Levodopa- therapie als voorhand Akineton, Artane enz. Bij overheersende stijfheid wordt Symmetrel voorgeschreven. Bij Depressies worden Antidepressiva- Fluvoxamine Fevarin en Paroxetine = Seroxat. Indien de ziekte op termijn erger wordt worden medicatie in de regel opgehoogd, totdat er bijwerkingen optreden of totdat er geen verbetering echt merkbaar is. Dan wordt er overgestapt na andere medicaties of combinatie om de bewegelijkheid te bevorderen. Dit vooral in het begin van de ziekte kunnen Patiënten zelf op hun lichaamsbeweging letten. Hoe meer men probeert zelf lichaam beweging toe te passen om behouden des te langer men mobiel te blijven. In een later stadium kan oefeningstherapie heel nuttig, om de bewegelijkheid van gewrichten te onderhouden met alle bijkomende praktische gevoelens van verschijnselen in een veel latere stadium zeer nuttig zijn om Gewrichten leren onderhouden met alle ups en douw die na voren komen op termijn. Stel een wekker in wanneer je medicijnen moet innemen is heel handig.
info@epn-epm.nl

 

Nederland via Ecologische Milieustrategie alle Pathogene Virus Verpreidt.
Sinds de jaren Negentig is Nederland een Biologische Chemische  combinatie van Infecterende en Pathogenese Toxines verpreiding van vele virusziektes, cytokinese kankers, longinfectie onder de bevolking.Dit via biologiche bacterien van infecterende ziektes, pestziektes, botulisme bacterien die afgelopen 25 jaar vele Burgers het leven heeft gekost dankzij Ecologische Milieuvervuiling via de Politiek. Ook de vele vermengt Voedselketens zijn de afgelopen 25 jaar allerlei Pathogene Pestvirus verspreidt als Biologische infecterende virale infectieziektes welke het Immuunsysteem volledig aantast op termijn in der loop der jaren vele Burgers Kankers enz verkregen dankzij nalatigheid van Politiek in de Overheid inzake wetgeving strategie. Het blijkt dat je geen veiligheid Voedsel op de markt kan brengen of het is bevuild met Drugs of andere Pathogene Miltvuur, Pestbacterien, Vogelpestbacterien, Botulisme binnen de Globaliserende misdadige Politici enz die deze activitieten volledig hebben laten liggen.Waarbij nu vele Burgers anno jaar 2017 vele Burgers dodelijk geinfecteerd zijn in de Pathogene Bacterien cq Toxines welke zich verpreiden als een Dodelijke Pestvirus Infectie of Cytokines als Kankers alsnog miljoenen Burgers in Nederland zijn besmet. Hoe raak je besmet via Voeding, Nevelvocht,  Vogelgriep variant uitwisseling Menselijke virus welke dodelijk is voor Mensen via „mengvat„ Pathogenese Toxines via Doelbewust Milieuvervuiling van nieuwe Influenza A- varianten C- welke Diarree, Luchtwegeninfectie, Longinfectie via het Pathogenese Toxines besmet raken net als bij A/H3N2 of de SARS Infectie virussen verspreiding. Vooral Luchtwegen, Urineinfecties- en Resistente Darmbacterien (VRE) – Vancomycine-Resistenjte Enterokok die zich geweldig verspreidt onder de bevolking als clusters varianten.Welke veelal bij Pathogene Bacterien zich ophouden bij dieren in omgeving besmet raken.
info@epn-epm.nl 

 

Genetische Diagnostiek van Blastocysten tot verandering van DNA.
Het is vrij snel mogelijk om Virussen te blokkeren of Hersencellen defecten te herstellen zodat ze resistent zijn tegen allerlei Pathogene Bacterien en Infectieziektes via de Genetische Modificatie DNA het afweersysteem direct de Indringende Ziekte of Pathogene Bacterien te vernietigen. Waarbij het Afweersysteem direct actief wordt bij opvolgende Infectie ziekteverwekker te vernietigen. Ook andere Pathogen Bacterien welke op grote schaal worden verspreidt via Ecologische Milieuvervuiling, Mede via Bodemvervuiling Kunstgras,  Wateroppervlaktebacterie van Infectieziekte verspreiding de afgelopen jaren Zo‘n 4,5 Miljoen Burgers Genetisch besmet raken. Waarbij ze zich niet kunnen beschermen tegen woekeren dodelijke Infectievirus, alvorens de afeersysteem niet in stelling is gebracht om zich te beschermen tegen deze Milieuvervuiling welke via de Politiek als stille Genocide is veroorzaakt. Ook is er geen gelijke vorm van Genetische Modificatie ingevoerd welke is te vergelijken met een moderne vakcinatie. Hierbij kan je het afweersysteem activeren zodat deze vroegtijdig wordt wakker geschud via het inbrengen van bepaalde zeer lage concentratie ziektewekker waardoor het Immuunsysteem het direct herkend als Infectie ziekte of als Pathogene Bacterien welke direct op natuurbasis wordt geweerd. Je ziet nu ook vele Dieren die Transgene zijn die Menselijke Enzymen bevatte welke op grote schaal bloedstolsels op lossen of kalk ophoping in het bloed oplost of andere dieren die dodelijke ziekte oplost. De afgelopen 50 jaar zie je steeds meer stransgeen zoals bij Dieren die stof Fystase produceert in hun speekselklieren voor de dodelijke ziekte Pompe te herstellen. De Genetische verandering van uitwerselen bevat 75 % minder fytaat dan de mest van niet- gemodificeerde dieren. Ook allerlei Orgaan via Dieren tot Menselijke orgaan is mogelijk buiten de menselijk lichaam om. Deze transplantie kunnen worden gebruikt als toepassing biologieën.
info@epn-epm.nl 

 

Spier-Artrose Hand, Schouders is een veelvoorkomende aandoening.
Handartrose is veel voorkomende Pijnklachten, Stijfheid in het dagelijks functioneren in beperkingen, waarbij Medicatie helpt, maar ook oefeningen die effectief helpen bij Artrose. Ook groep behandelings methoden van groeps-sessies welke specifiek zijn gericht op verbetering van eigen hulp zelfmanagement van tips en trucs voor de omgang met klachten oefeningen de beweegelijkheid van Handgewrichten en krachten te versterken. Bij 3 maanden moet de stijfheid verbetert zijn. Behandeling niet echt wil lukken  verbeteren dan of effectief is op het dagelijkse leven, is mogelijk veelal te wijten aan de grote varianten in aanwezigheid van Spysche stoornissen in beperkingen in het dagelijkse Sociale Leven. Atrose komt veel voor bij de Heupen, Handen, Knieen, Nek, Rug, Schouders enz. Bewegen houdt die spieren sterk, gewrichten soepel- en Geestvermogen Gezond te houden op eigen basis manier. Gewrichtsartrose komt steeds meer voor op jongere leeftijd waarbij het kraakbeen dunner worden en veel kwetsbader en Onstekende Cytokines of Ontstekende gewrichtsvlies. Ook bij dagelijkse Artrose klachten is op maatschappelijke manier proberen te bewegen zoals wandelen- en fietsen of sporten aangepast op je eigen leven plezier. Door bewegen kom je veel lekker in je vel te zitten. Artrose is veelal Gewrichts aandoening op Leeftijd. Komen veelal voor Knieën, Heupen, Onderug waarbij de doorbloeding erosie ontstaat wegens geen voldoende beweging. Door voldoende beweging kan ook de pijn klachten worden vermindert in kan het kraakbeen zelfs weer dikker en stevig worden. Waardoor door bloeding op natuurlijke wijze hersteld in de Gewrichtsaandoening op natuurbasis zich hersteld. Wel zal de Beweegactiviteiten op individuele basis of individueel moeten worden aangepast waarna op termijn eventueel in groepsverband gerealiseerd of andere leuke activiteiten worden uitgevoerd.
info@epn-epm.nl
   

 

Anorexia Nervosa is de rol de Eetlust Psychés te Onderdrukken.
Iemand met Anorexia Nervosa heeft wel Honger, maar weet dit veelal Psychische te onderdrukken. De Magerzucht is veel hogere om Mager te blijven ten koste van alles om niet normaal Lichaamsgewicht te verkrijgen uit Angst te dik te worden. Kenmerken zijn veelal bij Anorexia dat iemand lijdt voortdurend aan angst steeds minder gaat Eten om continu zoveel mogelijk aftevallen met een dergelijk 30 % ondergewicht. Ook wordt de Psychen verstoord dat op bepaalde plaatsen van het Lichaam, Billen of Benen verdikking is opgetreden terwijl het lichaam aan normale iets ondergewicht maar toch een DSM-V geregistreerd wegens het overbelaste hyperactief gedrag vertoond met alle negatieve gevolgen voor de toekomst. Het leven met eetproblemen is een eetprobleem met enkele obsessieve gedachten welke gepaard gaat met alles overheersende angst voor dik te worden. Anorexia kan verschillende oorzaken hebben via Binge Eating Disorder = Eetstoornis in de aanleg in de persoonlijkheid, opvoeding, negatieve ervaringen, cultuur en media. Deze Eetstoornissen hebben nogal grote psychische en sociale gevolgen op latere leeftijd als minderwaardigheid en zeer onzeker zijn. Ook lichaamsbeweging heeft een zeer sterke invloed, maar ook genetische biologische basis heeft invloed op de psychische stoornissen in afwijkende verdikking benen, billen, achterwerk, schouders stoornissen oplevert.

info@epn-epm.nl

Boekje: Informatie over Parkinson: 5- Euro- NL65RABO0353124281

Gekoppelde Laser ICT Netwerk- Team EVAB Mondiaal.

KVK: 41019558.

Info- 11 – November – 2017.

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.