EPN Infobulletin Facebook November 2021

Info  – November – enz 2021.Mondiaal.
WWW.EPN-EPM.NL


1991   2021

FACEBOOK SOCIAAL

 EPN-EPM: Cliënten ICT – Mondiaal Callcentrum

www.epn-epm.nl EU Info@epn-epm.nl

Mondiaal: ICT. 8166.52.387: Code. 2021

WWW.EPN-EPM.NL   

Stichting – EUROPEES –Platform heeft al dik 20 Jaren binnen EU de Europese Gemeenschappen hun beleid binnen Sociale Economie Actieve samenwerking via ICT enz geactiveerd binnen de Sociale Fundamentele ICT  Economie Communautaire via Vrije Hightech ICT acties van Fundamentele werking. Maakt Binnen Europees Sociale EU Welzijn Ondernemers een Vrije Transnationale Openbare vrije ontwikkeling, binnen de verbetering van EU- Sociale Samenwerking. De Juridische Terminologie Pensioen bij Ouderen is de actiever en minder afhankelijk van derden, mede veelal actiever in de Persoonlijke ontplooiing binnen Vergrijzing problematiek meer individuele aandacht moet worden geschonken, om deze doelgroep van Ouderen enz, binnen samenleving zoveel mogelijk te betrekken via een andere Sociale Omslag te creëren via Fundamentele vrije bezigheden, nu we weten dat Dodelijk Covid-19  Infectie Virus Nevelvocht LKV Piramide ontstaat via  Nevel- Milieuvervuiling verdamping zich verspreidt als Dementie, Alzheimer, ADHD, Angst, Kankers enz als Pandemie Bacterieverdamping via klimaat Nevelcode enz. Welke tot totale verantwoordelijkheid van krachtige Ouderbeleid behoort als onderdeel van Sociale toekomstige Europese Gemeenschappen. Waar een concreet Europese Gemeenschap een kader kan scheppen tot een totale Sociale Onderdeel voor Burgers, met een Gezond Welzijn. Nu Sterven via moedwillige Milieu Covid – 19 via Vervuiling al op Jonge Leeftijd vele Burgers (Kinderen via Nevelvocht)  waar de Politiek mee op de hoogte is van Stille toekomstige Miljoenen Genocide Onder Bevolking besmetzijn via klimaat Code 892147 geïnfecteerd zijn als Wereldwijde  Klimaat Code Nevelverdamping 892147 geïnfecteerd via klimaatverdamping Nevelvocht Pathogene Infecties tot Dodelijke Bacteriën Urine, Kankers, Longinfecties, Zika, Ebolavirus, TH1 zich verspreiden via Nevel afwijkende Nevelvocht Verdamping op grote schaal verspreidt tot Dodelijke PV = Pathogenese Infectie Kankers Virussen THI. Welke Supervirussen zich vermengen via Dieren, Mensen, Nevelvocht, Slijmvlies Verdamping enz.
info@epn-epm.nl  

Juridische Terminologie in het Nieuwe Europese Regeringsakkoord over toekomstige nieuwe Verdrag EU-Verdragen ter vervanging van de eerdere afgewezen EU Grondwet.
EU- AFGEWEZEN Europese Grondwet verbetert niet de Vrije Sociale EU- Samenwerking in Volksgezondheid, waar dit nodig is op grote schaal. Waar het kan in binnen de EU, waar het moet om bestaansrecht te waarborgen voor de Burgers. Nu de Europese Grondwet van tafel is geveegd,  in vele invloed op de Europese  Schijn Grondwet verkrijgen Burgers te maken met minder Rechtpositie door EU-Misleidende Politici  Besluitvorming via Genocide Bevoegdheden op de EU-Grondrecht aangaande de besluiten van tafel is geveegd via Politiek zwendel. Dit via EU invloed op Europese besluitvorming toetsen via afbakening EU moet beslissen over de Sociale karakter in toetsen aan Verdrag via Europese Grondrecht. Europese Sociale Grondwet is veranderd in bestaat niet meer, ook andere Wetgeving binnen het wijziging Welverdrag, leeft niet meer langer binnen de Grondwet, in worden alle Grondwettelijke NL symbolieken als een vlag geschrapt of Volkslied geschrapt. Het Europese Grondwet is van tafel in kan via 1 miljoen aangepaste wijziging verdrag zoals Nice jaar 2000  heeft niet langer een verdrag als Grondwet  nodig. Ook kunnen Burgers vragen via 1 miljoen Handtekenen om bepaalde Wetgeving te veranderen. De ( Kamer) Nationale Parlement met meerderheid de voordracht intrekken of tegenhouden. Natuurlijk weten we via EU-Wetgeving dat Nederland al jaren sjoemelt met  EU- Verdragen zonder Burgers te respecteren, zullen nu via andere Hightech aangepast worden. Het Europese Parlement krijgt steeds meer bevoegdheden per Lidstaat op alle mede beslissingsrecht. Europa en zijn Ouderen nemen actiever hun Rechten in vereist Politieke Persoonlijk Ontplooiing binnen de groeiende Ouderencategorie  van toenemende Vergrijzing. De Vergrijzing binnen de EU is me een Persoonlijke Ontplooiing bij de Groeide Sociale Economie Genocide.  Zij vormen steeds meer Juridische Mistoegang van een groot deel van de Bevolkingsgroei. Europa in hun Ouderen Bevolking moeten mede Ondersteunt worden als Gelijkheid tot Persoonlijke Ontplooiing. Binnen de Ouderen categorie welke een grote vorm geeft van de toekomstige Bevolking binnen Bevolking van de Europese Gemeenschap. Europese Solidariteit tussen Levendige Generaties binnen de ICT- Netwerkmaatschappij via Kenniseconomie vergt vele Sociale Flexibiliteit binnen de ICT Netwerkmaatschappijen in  richt zich via nieuwe ICT-Netwerken van Organisatie Cultuur Omslag, richt zich tot flexibiliteit binnen de moderne Levendige  Kenniseconomie.
Info@epn-epm.nl  

Nieuwe Juridische moderne terminologie Gezondheidszorg is Technische mogelijk om Risico’s Alzheimer, Ontstekingsziekten enz aangaande Amyloid Beta Eiwitten uit te sluiten.
Binnen Patiënt aangaande sturende eigen behoefte van inspraak te geven, over verloop van Corona –Uitbraak, de Infectieziekte c.q. enz behandelingen. Technologische Onderzoeken nemen vele risico’s weg via Medische Biotechnologische EU-samenwerking, maar neemt ook nieuwe Gezondheidsrisico’s voor Individu alsmede in de samenleving. Binnen het paradigma van Gezondheidszorg zijn beide gericht op Genezing binnen Medische Privaat Circuit Biotechnologische toepassingen via diagnostiek onderzoek in de vele curatieve mogelijkheden. Waar liggen de grenzen. Bij Mil-Biotechnologische Corona’ s onderzoek neem je vele risico’s inzake de voorzorg maatregelen van individuele Zorgregistraties, welke bekent zijn bij het Technologische onderzoek. Vele Mensen zijn actief bezig op zoek of middelen om hun eigen Gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te waarborgen, welke zij uit de Genetische Diagnostiek hebben leren kennen, vanuit de praktijk formule van nieuwe toepassingen zal liggen aan de sturende Technologische Vrijheid van Persoon- gebonden Onderzoek. Dit binnen nieuwe Technologische Gegevens tot Sociale Ontwikkelingen, welke gepaard gaan met nieuwe voortschrijdende risico’s op afstand van inzichten op individuele basis aangaande gepaard met nieuwe Gezondheid, Milieu aanpak via diverse mogelijkheden- welke in overeenstemming is met Patiënt tot Corona Snelgroeiende Ziektes. De vele Ontsteking Ziektes in de Hersencellen zijn niet de oorzaak van Kankers Ontstekingsreacties enz in de Hersenen, maar veelal MILIEU de Ziekte Alzheimer enz is een Samenklontering van diverse Plaques Eiwittenbesmetting. Die de Hersencellen verkleven welke al op zeer Jonge leeftijd na voren komen via Sociale Politieke Milieu Misleidende gedrag omvormen, waarbij verschillende Eiwitten na voren komen via gevormd lichaamsaangezicht. Ook vele plaques vorming in de Hersenen van Patiënten al heel vroegtijdig vanaf  Kindszijn DE JEUGD eerste symptomen van Ziekte via Milieu Bacteriën, Kankers, Nevelvocht, Infecties, Virussen, Alzheimer met Downsyndroom via Geheugenstoornis, Vermoeidheid, Stress, Sufgedrag, moeilijk praten, motoriek problemen, apraxie = handelingen, moeite die je anders gewoon deed. Nu niet meer herkennen via voorwerpen, geluiden, bewegingen die je anders wist enz. In nu door Milieu Nevelvervuiling enz tot Nevelvocht dodelijk besmet via Infectie c.q. Bacteriën, Mutaties via Nevelstort zich op grote schaal Stille Genocide tot Dodelijke Infectie Ziektes worden verspreidt, onder nieuwe toekomstige Generatie.
info@epn.nl 

Normen Autonomie. HPV 16-18 Mindere Virussen Type; HPV dragers.
Het Menselijke Genoom van Genen vanuit omgeving Milieu Nevelvervuiling, processen de Kleinste Hersenen Moleculen doelbewust -de Stof Eiwit Dopamine aantasten van verschillende Neurotransmitters beïnvloeden tot negatieve Infecties Kankers, in stille Genocide op grote schaal via termijn na voren komt. Hierbij zal je eventueel bloeddoorstroming kunnen vertragen zodat de zuurstof niet meer voldoende is om defecte Tumoren, Infectie enz aan te maken in deze laten afvloeien via natuurlijk krimpende afval via Targetsmix op individuele maataangepaste basis, welke je via Virustherapie de Urine Bacteriën kan volgen in aanpassen om Kankercellen in Bacteriën langzaamaan laten afvloeien op Natuurbasis. Met vrije kennis over Milieuvervuilde Nevelvocht verdamping zich verspreiden via Mond, Urine, Darm Nevel Bacteriën. Omgeving Milieufactoren blijkt op grote schaal de rest van het lichaam besmetten. Doelbewust de Genetische Gedragingen van Hersenen in vele Ziektes worden doelbewust veroorzaakt via misleidende Dumping Milieuvervuiling. Nevel Bacteriën van uitscheidingsproducten hebben grote invloed op onze Orgaanfuncties, Immuun cellen, Hersenen enz. Waarbij de meesten in stammen zijn gevonden in de dikke darm- welke Bacteriën op afstand kunnen beïnvloeden, welke via het bloed worden meegenomen. Waarbij Zenuwuiteinden welke hun oorsprong vinden in de Hersenfuncties aansturen met defecte Bacteriën, welke nogal verschillend zijn via Woon & Milieu omgeving van Bacterie tot Bacteriën Hersencellen, Urinewegen aantasten enz.  Burkitt – het Lymfoom via Besmetting enz Kankers, Bacterie, Infecties. Nevelvocht Milieu omgeving via Nevelvervuiling. Veelal zie je het ook bij Urine Bacteriën van verschillende slechte Bacteriën vervuiling, waarbij elke bacteriën weer een andere effect heeft op ons lichaam in Geestvermogen of Ernstige  Geagiteerd, Woede Uitbarsting, Emotionele of Kankers Veroorzaken enz.
info@epn.nl

Wereldwijd Kankerverspreiding via Verschuivende  Bacteriën  in Augustus, September, Oktober, November enz, Normen Autonomie.
De verschuivende Bacteriën Nevelnormen rond Gezondheid en steeds groeiende Medische Nieuwe mogelijkheden, zie we- dat er heel anders moet worden omgegaan binnen de Zorginstellingen’ waarbij Gezonde Burgers te veel met ziektes bezig zijn, die niet ziek zijn in alsnog allerlei testen laten uitvoeren. Welke Ziektes Milieu – Nevel veroorzaken. Gekoppelde Laser ICT Netwerk- EVAB Mondiaal-EPN. Stille Milieu Genocide via Bodem in Wateroppervlaktes tot Corona Chaos enz. De vrije kennisgebieden inzake de Moedwilliger Toename Longkanker in uitgezaaide Slokdarmkanker van Oesofagus- Carcinoom enz. Dit via Milieuvervuiling Genocide Kennisgebieden van wederzijdse Bevruchting via Omgeving Milieuvervuiling ICT- Netsamenwerking is de afgelopen 50 jaar de Genetische Vervuiling revolutie extreem doelbewust toegenomen met grote snelheid Burgers zo snel mogelijk te ruimen via kruisbestuiving door wederzijdse ICT- kennis, via toename op gebieden, Neuro Virusziektes, Moleculaire biologie, Genetica, Genomics en Proteomics hoe je Burgers het snelst via Milieu nevel Vervuiling kan ruimen via deze Virus Bacterie Verminking Ziekte als Kankerweefsel, Urine Infectie. Nevelvochtverdamping, Kankerverspreiding enz. Dit via Gezwel Kankers Mutatie tot Tumorcellen in de DNA Bloedbaan terecht komen, als kruisbestuivingen tussen de moderne vrije Genocide via Nevelvocht Bacteriën. Veelal verneem je het via Urine Infecties of Longinfectie, Darminfecties, Neurologische Afwijking enz is afhankelijk van de individuele Bacteriën via diverse Infectievirussen. De vele Milieu bacteriën van afgelopen 50 jaren veroorzaken vele Infectie Virussen als Dodelijke Longvlies Kankers, Darmkankers, Prostaatkankers, Hersentumoren, Keelkankers, Leverkankers enz – welke Infectievirussen zich via bloedbaan verspreiden op alle leeftijden, zich verder te verdelen. Ook vele Voedselgewassen tot organisme verdeling van de Helixstructuur van het DNA is de genoemde ontrafeling van Menselijk Genoom binnen diverse vakgebieden, vele Nevel Milieu omgeving Ziekmakend zijn gemaakt via Milieu Bacteriën. Dit via het Menselijke Genoom bepaalde Genen tussen het DNA-sequentie en vele doelbewuste via Milieuvervuiling Nevel> Virusinfectie Ziektes of eigenschappen, ex cetera veroorzaakt via allerlei defecte Genoom via DNA de Eiwitten defect raken in allerlei Bacterie Ziekte Eiwitten codeert met een afwijkende Genen met tussen stappen van afwijkend Gen- die zich voordoen op grote schaal tot Dodelijke Kankers Virussen, Bloedingen, Infectieziektes, Huidkanker afwijking van Melanomen of eigenschappen DNA et-cetera van Eiwitten allerlei sequenties via Tumor Ziekteverspreiders van verschillende processen de Cellen beïnvloeden. Dit van afwijkende Genen veroorzaken met tussen stappen van afwijkende Eiwitcellen via verschillende processen van Besmette Eiwitcellen allerlei afwijkende Genen tot Kankers Ziekte veroorzaken via tussen stappen. Ziektes doelbewust worden verspreidt via Milieuvervuiling als Nevelvocht, afwijkende defecte Gen, andere DNA-volgorde van zeer schadelijke Eiwitten met allerlei defecte DNA Eiwitgenen codeert, via verschillende defecte Genen via Nevel Milieuvervuilde Omgevingsfactoren doelbewust wordt veroorzaakt in samenspel via opgezette Milieuvervuiling Burgers met Kanker Nevelvocht besmet enz.
info@epn-epm.nl 

De HPV 16 -18  Agressie Virussen Type; HPV drager zo’n 85 % bij Jongeren besmet via Milieu Nevelvocht Verdamping, vanuit Nevel -Wateroppervlaktes Omgeving Besmet Raken met Kankers, Nevelvocht Infectie Virussen  enz  Ziekte zich verspreiden.
Dit veelal op zeer Jonge Leeftijd via Nevelverdamping ziekraken met de Dodelijke Corronavirus enz. Het Menselijke Genoom van Genen vanuit de omgeving Milieuvervuiling, processen de Kleinste Hersenen Moleculen doelbewust de Stof Dopamine aantasten van verschillende Neurotransmitters beïnvloeden tot negatieve Kankers, enz in stille Genocide op termijn. Hierbij zal je eventueel de Bloeddoorstroming kunnen vertragen zodat de zuurstof niet meer voldoende is om nieuwe Tumoren aan te maken in deze laten afvloeien via natuurlijk krimpende afval via Targetsmix op individuele aangepaste basis, welke je via Virustherapie de Urine Bacteriën kan volgen in aanpassen om Kankercellen in Bacteriën langzaamaan laten afvloeien. Met vrije kennis over Milieuvervuilde Darmbacteriën. Eiwitdefect Omgevings factoren blijkt op grote schaal de rest van het Lichaam in Hersenen besmetten met Negatieve Infecties. Doelbewust de Genetische Gedragingen van Hersenen in Ziektes worden doelbewust veroorzaakt via misleidende Milieuvervuiling Bacteriën van uitscheidings- producten grote invloed via extra vervuiling op onze Orgaanfuncties, Immuun cellen enz, waarbij de meesten in stammen zijn gevonden in de dikke darm welke bacteriën op afstand kunnen beïnvloeden, welke via het bloed worden meegenomen. Waarbij Zenuw uiteinden welke hun oorsprong vinden in de Hersenfuncties aansturen met defecte Bacteriën enz, welke nogal Verschillend Milieu omgeving via Nevel Infectie tot Bacteriën de Hersencellen enz aantasten via Milieu omgeving van Nevelvocht Verdamping Vervuiling. Veelal zie je het ook bij Urine Bacteriën van verschillende slechte bacteriën vervuiling, waarbij elke bacteriën weer een andere effect heeft op ons lichaam in Geestvermogen of Ernstig Geagiteerd Woede Uitbarsting, Kankers, Agressie Emotionele Neurologische afwijkingen, welke vanuit de Darmbacterie zich ontwikkelen via de Ontlasting. Maar er zijn ook vele sturende bacteriën die je zelf beschermen tijdens de zwangerschap. Tegen deze Vormen Kankers of andere geïnfecteerd Virus Slechte Type Bacteriën. Genetische Medicatie Ontrustende Infecties Cytokines van Levensbedreigende Ziektes onder Begeleiding via de naastliggende defecte Tumor Cellen heel langzaam afvoeren, waarbij gezwellen op natuurbasis worden afgevoerd in bestaande Tumorcellen c.q. Kankercellen uitgeschakeld.
info@epn-epm.nl   

Doorbraak in Kankers Bacteriële Gen Witte Cellen Virus Afbraak.
De moderne Virus Therapie is net een plant die het DNA defect van zich afschudt via het afweersysteem welke als Genen defecte Virusmateriaal bezit, als zodanig herkend van afwijkend Infectie. Waarbij de woekering Bloedstolsel van indringende Virusinfecties worden vernietigde als zodanig afweersysteem wakker schud, in staat bij de opvolgende aanval van binnenuit de Virusinfectie in Toxicose Bacteriën of Bloedstolsel af te voeren. Waarbij vele Burgers doelbewust per Generatie hun Gen-Oxidatie aangetast via afbraak van het Serotonineniveau in de Hersenen. De vele Genetische Manipulatie bij Kinderen met bepaalde agressie aandoeningen kunnen zichzelf niet verweren tegen Infecties, doordat Bloedlichaampjes al zeer vroegtijdig afsterven in een Micro- Infectie al dodelijke kan zijn. Nu door allerlei Milieuvervuiling zorg er voor dat afbraak van de Santonine in de Hersenen tot Minder Welbevinden, Humeurigheid, Agressie in allerlei Genetische Afwijkingen als Criminaliteit enz. Dit dankzij de grote Milieuvervuiling van Criminaliteit via Politiek, welke op deze manier worden veroorzaakt de afgelopen 50 jaar. De vele Milieuvervuiling is veelal direct zichtbaar met de dagelijkse Leven van loopgedrag of houding, waarbij Spieren, Urinewegen, Klieren, Lymfeknoppen en andere spieraandoeningen enz. alle negatieve aandoeningen of onvruchtbaarheid tegenkomen, door de Kankerziekte Bacteriën. Wel is het belangrijk om Patiënten goed voor te lichten. Binnen de huidige medische Biotechnologie is betrokkenheid groot in bovendien veranderende  Zorgconsument veranderingen plaatsvinden via voortschrijdende  inzichten kan gevolgen hebben. Waardoor verbanden niet kunnen worden gelegd- en bepaalde aspecten van discussie niet aan de order komen of veel mindere wegens de technologische inzichten een soort maatschappij van Gezondheidszorg Burgers willen op Individuele basis.
info@epn-epm.nl

Wereldwijd Kankerverspreiding via Verschuivende Milieu Autonomie.
De verschuivende normen rond Gezondheid en steeds groeiende Medische Nieuwe mogelijkheden zie we- dat er heel anders moet worden omgegaan binnen de Zorginstellingen. Waarbij Gezonde Burgers te veel met ziektes bezig zijn, die niet ziek zijn in als nog allerlei testen laten uitvoeren die worden eigenlijk opgedrongen, zonder dat Burger zich ziek voelt. Vele Burgers worden Ziek door overbelaste Geduvel met diverse HPV-Infectievirus als Massa besmetting dit meer als 50 % van de Bevolking in diverse HPV varianten welke op termijn ook Kankers veroorzaakt bij de Mens via de Voeding of niet goedgebakken vlees. De gevolgen zie je op langere termijn niet alleen Darmkanker of Colonkanker en pre-of postend op pauze van Borstkanker.  Ook Neurodegeneratieve aandoeningen van het Zenuwstelsel zoals vroegtijdige Dementie, Alzheimer via besmette Voedingsproducten, Milieuvervuiling de HPV’s 16-18 enz zich verspreidt als diverse Kankers. Zoals Dikke Darmkanker, Edel- Darmkanker, Nierkanker, Longkanker, Baarmoeder Hals kanker, Borstkanker, enz- zich mede verspreidt via Urinebesmetting gevaarlijke-Melanoma Huidkanker, Baarmoeder Hals kanker, in Dierlijke Slijmvlies overdracht bacteriën, welke via Virustherapie om het Bloeddoor stroming binnen de Tumor te vertragen in krimpen zich via tollen bloed. Waarbij de Tumor minder zuurstofrijk bloed krijgt in verdwijnt op Natuurbasis op termijn. Ook de Kankercellen worden automatisch uitgeschakeld doordat in de afval Celresten op natuurbasis worden afgevoerd of via Gliomen Oncolytisch Virus.
info@epn-epm.nl 

Bij regulatie van Dementie Hersenonderzoek inzake doorbloeding zie je al vrij snel Psyché Jonge Generatie van bepaalde Milieu Afwijkingen via Hersencellen of Zuurstofgebrek op Jonge leeftijd vanuit een bepaalde Besmette Omgeving via IKV Ziektes enz, na de toekomst. Veelal is er een Vervuiling c.q. Zuurstof Gebrek- waarbij iemand zichzelf kwijtraken als Dementie, Alzheimer, in afwijkende Zuurstofgebrek als mede Snelle Veroudering, Gedragsproblemen enz via de Hersenen. Waarbij Alzheimer, Overbelaste Kankers Ontstaat via te kort Hersencellen. Welke extreem afhankelijk van Zuurstofgebrek voorzieningen in Hersenen- de Zuurstofvoorziening beschadigd zijn in Haarvaten verkleving alsnog meer schade oplopen aan de Hersencellen, veelal op zeer Jonge Leeftijd zich al voordoet. Veelal merkje bij Jongeren  zuurstof vervuiling voorziening in de bloedvaatjes optreed bij het achter elkaar te zitten en stijg de Bloeddruk. De regulatie van Hersendoorbloeding zie je bij Alzheimer met ziekte die al bij Patiënten na voren komen op zeer jonge leeftijd.  Waarbij ook andere Ziekte na voren komen als je niet voldoende Levenservaring hebt, zie je veelal ziekte verschijnselen dat jezelf kwijt raakt via Psychose Hersencellen tot vele Cel verlies of verkleving via zuurstof gebrek in de kleine Haar Vaatjes in de buitenste laag van de Hersenencellen. Hersenen zijn zeer extreem in de Zuurstof voorziening in hebben naast veranderingen in de doorbloeding kwetsbare Hersenen via Zuurstof besmetting inzake toekomstige Alzheimer, Dementie enz via de doorbloeding extra daalt in de Hersensschors tot zuurstof te kort met alle gevolgen van verslechterende Hersendoorbloeding, Kankers welke slechter gereguleerde verslechterende doorbloeding. Oncolytische Infecties hechten zich aan de Kleinen Bekken. De Co-Lytische Infectievirussen gaan zichzelf verspreiden tot in de kleine Bekken met alle gevolgen vandien. Ook Co-Lytische Infectievirussen zich verspreid tot in de kleine Bekken, welke onder Bevolking Tumorweefsel  veroorzaakt in zich ook  verspreidt onder de Bevolking, maar ook bij Kinderen. Hierbij nieuwe Corona Golf Virussen Pandemie via Nevelvochtverdamping enige Honderd Duizenden Burgers besmet Raken. Dit vooral bij Griepachtige klachten Benauwdheid vele Vlekkige Huiduitslag als Flavirussen. De Infectievirussen worden vaak tegenhouden via tijdelijk Injectie ?, maar helpen niet meer tegen de kruisbestuiving Dengue Virus via In-flavirussen van Burkholderia-complex, blijkt op grote schaal IKV Kankers na voren komen CQ. Waar de bron van bacteriële besmetting is. De grote besmetting gevoeligheid van het Lymfatisch Weefsel- en de Witte Bloedcellen kan je ook de Kankercellen beïnvloeden. Dagelijks blijken vele Duizenden Burgers Besmetraken via binnen komende aparte Telefoon Techniek op Burgers hun eigen manier. Bij Bepaalde druk moeten we even de ICT stop zetten wegens overbelasting van de EU – ICT om zoveel mogelijk overbelasting van Virusinfecties van allerlei Bacteriën die om zicht heen grijpen op Jonge in Oudere Leeftijd. Ook in ziekhuizen nemen de Lockdown besmetting extreem toe vooral bij Jongeren Infectievirussen van een Dodelijke soort Coronavirussen bij Kinderen enz. Tot Dodelijk Coronavirussen de aankomende periode wegens de Milieuvervuiling van Nevelvocht Verdamping verspreiding via Vijvers, Kanalen, Meren enz, Vogelziekten Kankers verspreiden dankzij Politiek via Milieuvervuiling. De Agressieve  HPV- 1618 tasten de kleinste Hersenen Cellen Moleculen aan via Nevelvocht van Milieuvervuiling diverse verschillende Neurotransmitters negatief beïnvloeden blijken Nevelvochtdoorstroming zeer trager zuurstof veroorzaken tot agressieve HPV 16-18 de stof Dopamine  aantasten welke de Hersenen Cellen Infecteren tot Nevelvochtbloeding doorstroming, welke leidt tot na vertraging zuurstof gebrek tot verklevingen van Corronavirus- in Infecties Virussen, Bacterie in het verspreidt via Nevelvocht Infecties, Ziektes, Kankers, Urine, Ontlasting, enz zich verspreidt als Infectievirus, Luchtwegen, Urine Infectie, in tot Duizenden Infectie Bacteriën, Longinfectie, Diverse Kankers, in diverse soorten Corona, Bacterie, Kankers via Covid- 9 Mutaties ORCA-010 Virusverspreiding van diverse Dodelijk varianten van verschillende Mutatie zich verspreiden als Coronavirus Covid- 9 – met Mutaties ORCA-010 van Virus via de Mond Infectie of uitbreiden tot dodelijke verschillende Immuunsysteem Cellen aantast als Kankers Coronavirus 19 varianten. Hierbij zijn 18 varianten Mutaties die zich verspreiden bij Kinderen tot nieuwe moderne Dodelijke Kankers c.q. Dodelijke Slijmvlies Coronavirusvarianten -19 Mutatie Nevelvocht, waarbij je niet beschermd kan worden via Nevelvocht, wegens de stille varianten van Milieu Nevel vocht bacteriën van gelinkte kanker bacteriën .
info@epn-epm.nl

Kankers door elkaar als Coronavirus enz 2021 INF0 Platform Nederland. (Code XYZ. V ) WW waarbij Burgers besmet raken via Nevelvocht verspreiding.
Vanaf Vorige jaren Vakanties Info’s tot 2020.  Nu September 2021 Info: EPN-EPM.NL Diverse Kankers soorten lopen door op grote schaal onder de Bevolking Dankzij Overheid geen Milieu toezicht is. De HPV 16-18 Mindere Agressie virussen Type; HPV drager zo’n 85 %  de Nevelvocht Bacterie Mutatie van Milieus Wateromgeving besmetting, Nevelvocht- verdamping via Corona enz besmetting. Het Menselijke Genoom van Defecte Genen vanuit omgeving Milieuvervuiling c.q. Nevelvocht processen de Kleinste Hersenen Moleculen doelbewust de Stof Dopamine Hersen aantasten van verschillende Neurotransmitters beïnvloeden tot negatieve Kankers in stille Genocide op iets langer termijn. Hierbij zal je eventueel de bloeddoorstroming kunnen vertragen zodat de zuurstof niet meer voldoende is om nieuwe Tumoren enz aan te maken. In de Zomermaanden van HPV deze laten afvloeien via natuurlijk krimpende afval via Targetsmix op individuele aangepaste basis, welke je via Virustherapie Urine Bacteriën kan volgen in aanpassen, om Kankercellen enz in Bacteriën langzaamaan laten afvloeien. Met vrije kennis over Milieuvervuilde Darmbacteriën Omgevingsfactoren blijkt op grote schaal de rest via het lichaam besmet te zijn. Doelbewust de Genetische  Gelinkte Kankerstoffen tot allerlei Botulisme, Baarmoederhalskanker via Nevelvocht Bacterie diverse soorten Kankers via Nevelvocht word ingeademd via verdamping tot diverse Kankersoorten ingeademd enz van slijmvlies Viruskankers vanuit de omgeving of  Oppervlakte Waternevel, mede Burgers vanuit de Milieu diverse type Kankers Na voren als Bacteriën. Dit vanuit de misleidende Milieu omgeving 1 Miljoen Burgers besmet zijn als Bacteriën 010 Virus Slijmvlies besmet zijn in als Bacteriën, 010 Viruskankers enz na voren komt via overdracht HPV Slijmvlies Nevel. Viruskankers vanuit Humaan Papillomavirus, welke de afgelopen jaren al miljoenen Burgers EU na voren is gekomen als Urine Infecties, Luchtwegen Infectiewegen, Darm- Infecties, Kankers enz via omgeving vervuiling overdracht via ongekende Seks relaties, Bacteriën.  010 Virus is een Slijmvliesnevel van Viruskanker, Bacteriën, HPV via diverse termijn van dodelijke Besmetting via Milieuvervuiling of Nevelvocht, overdracht HPV van vele besmetting bacteriën, 010 Virus Slijmvlies Kankers, via de Humaan Papillomavirus komt nu in Nederland bij Plusminus dik 1 Miljoen Burgers voor. Gedragingen van Hersenen in vele Ziektes worden doelbewust veroorzaakt via misleidende Milieuvervuiling Bacteriën van uitscheidingsproducten grote invloed uitoefenen op onze Orgaanfuncties, Immuun cellen in Omgeving Besmetting. Waarbij de meesten stammen zijn gevonden in de dikke darm welke bacteriën op afstand kunnen beïnvloeden, via het bloed worden meegenomen, waarbij zenuwcellen uiteinden het sturen. Welke hun oorsprong vinden in de Hersenfuncties aansturen met defecte Omgeving Bacteriën of via Nevelvocht zich verspreidt.  Welke nogal verschillend zijn via Stortvuil, Nevelvocht enz. Milieu omgeving van Bacterie Nevel die tot de Hersencellen, Urinewegen aantasten via Milieu omgeving van Nevelvocht vervuiling via Afwaterring bij zich heeft verspreidt tot allerlei Infectievirussen. Veelal zie je het ook bij Urine Bacteriën van verschillende Burgers slechte Bacteriën vervuiling. Waarbij elke Bacteriën weer een andere effect heeft op ons lichaam in Geestvermogen of Ernstig Geagiteerd, Woede Uitbarsting, Emotionele Gevolgen op termijn verkrijgen tot allerlei Virus  Ziektes Besmetting enz.
Info@EPN-EPM.NL   

Wereldwijd Kankerverspreiding via Verschuivende Nevelvocht Bacteriën  Milieu Normen via Autonomie aantasting, wegens de Milieuvervuiling.
De verschuivende EU binnen de Sociale Economie zijn moderne EU Ondernemingsbeleid Sociale Samenwerking normen van verbetering via transnationale EU samenwerking rond Gezondheid- en steeds groeiende Medische Nieuwe Aantasting mogelijkheden. Dit zie je wel- dat er heel anders moet worden omgegaan binnen de Zorginstellingen, Medische Praktijken, Milieu. Waarbij Gezonde Burgers te veel met Negatieve Ziektes bezig zijn, die niet ? ziek zijn in alsnog allerlei testen laten uitvoeren- die worden eigenlijk opgedrongen zonder dat Burger zich ziek voelt in beginfase. Vele Burgers worden Ziek door Overbelaste Omgeving, Nevel Bacteriën,  Milieuvervuiling in de directe Woonomgeving, Geduvel met diverse HPV-Infectievirus als Massa Nevelvocht Omgeving smetting. Dit meer als 50 % van de Bevolking in diverse type HPV varianten welke op termijn ook vele Kankers veroorzaakt enz veroorzaken, bij de Mens via de Milieu omgeving als Voeding of niet goedgebakken vlees of dumping omgeving Milieuvervuiling met Dodelijk Kankerziektes enz. De gevolgen zie je op langere termijn niet alleen Darmkanker of Colonkanker en pre-of Postmenopauze van Borstkanker, Neuro- degeneratieve aandoeningen enz van het Zenuwstelsel, zoals B.V. vroegtijdige Dementie, Alzheimer, Kankers enz via besmette Wateromgeving, Voedingsproducten, Milieu nevel vervuiling, die HPV’s 16-18 enz zich verspreidt als diverse Kankers enz. Zoals Dikke Darmkanker, Edel- Darmkanker, Borstkanker, Nierkanker, Longkanker, Baarmoeder > Hals kanker, Leverkanker enz, zich mede verspreidt via Urinebesmetting gevaarlijke-Melanoma Huidkanker, Baarmoeder Hals kanker, in Dierlijke Slijmvlies Bacteriën overdracht welke via Virustherapie om het Bloeddoorstroming binnen de Tumor te vertragen in krimpen zicht via tollen bloedkankers op Jongeleeftijd. Waarbij de Tumor minder zuurstofrijk, bloed verkrijgt in verdwijnt op natuurbasis op lange termijn. Ook de Kankercellen worden automatisch uitgeschakeld via medische behandeling  doordat in de afval Celresten op natuurbasis worden afgevoerd of via Gliomen Oncolytisch Virus via medicatie afgevoerd op termijn. Overal in de Mondiale Wereld zijn Biotechnologische teams tot stille samenwerking gebracht via nieuwe Hightech Mondiale ontwikkelingen, omdat Tumoren enz de dodelijke Covid 19 Infectievirus de Nevelvocht de Natuur Biotechnologische aanpassingen op individuele basis verschillende Kankers Covid 19 kunnen worden afgevoerd via Nevelvocht LKV- Infectie als Nevelverdamping in Virussen volledig omvormen in beschermen tegen Infectievirussen op termijn.
De Sociale omslag zal eerst de dodelijke Covid-19 infectie virussen nevel verdamping vele Miljoenen Burgers nu sterven wegens overbelaste via  Dodelijke  Covid  Nevel Infectievirus Milieuvervuiling. De vele verdamping Nevelvervuiling veroorzaken Dementie, Angst, Kankers, ADHD, Alzheimer, Angst als verdamping pandemie via Klimaat Code Milieu Covid- 19 vele Burgers  Vroegtijdig Sterven. Binnen de Europese Gemeenschap Sterven vele Burgers moedwillig. Ook vele Jongeren Sterven moedwillig via de Milieu Covid 19 via Milieuvervuiling  al op zeer jonge Leeftijd waarbij de Politiek weet, in op deze manier aan stille Milieu Genocide – 19 Vervuiling  via de klimaat code. Maar je ziet dat er allang 2-deling in een 3 deling is tot andere types besmetting bacterie Humaan Papillomavirus komt voor in Nederland van zo’n 1,5 Miljoen besmet zijn in NL dankzij de Overheid. Met diverse soorten types virus risico’s via Milieu nevel vervuiling omgeving via Waternevel Slijmvlies Humaan Papillomavirus verspreiding van het Virusbacteriën Onder de Bevolking’ in vooral Kinderen Orale slijmvlies bacteriën, via de Keelslijmvlies, Infectie klachten Prostaat, Schildklierkankers waarbij Oncolytische Infectievirussen vrij hun gang gaan tot allerlei Tumorweefsel, tot diverse soorten Kankers enz vanuit de Nevelomgeving.
Info@EPN-EPM.NL                      

Infectie Nevel Virussen in Nederland.
De verspreiding Kankers via Nevelvocht Bacteriën verhoogd de Coronavirus via Slijmvlies Nevelvocht Verdamping, Bacteriën, Longinfecties, Darm Virusinfecties, Kankers vanaf  InfoMei – 2021 de Corona Verspreiding via Bacterie Nevelvocht van Hersenbeschadiging enz. Dit veelal met Dodelijke afloop. Kankers, Tumoren, Neurologische Afwijkingen dankzij de Milieus  Overheid enz via Europese via Coronavarianten enz Mutaties Infecties Milieu Nevelverdamping, Virussen Besmettingen.  Hierbij zie je vele Virusinfectie, Bacteriën via klachten Urinewegen, Ontlasting, Bacteriën Verkleving welke van Mens tot Mensen overgaan in via Dieren Duizenden Coronavarianten per Lidstaten, De vele Kankers Dothethe Bacteriën hebben een enorme invloed vanuit de omgeving, vanuit Nevelvocht contacten via besmette inademen van allerlei Milieu dumping via Nevelvocht, welke lijden tot Stikstof DODELIJKE  GENOCIDE welke Gevoelslevens Genetisch aantast als de Darmen, Urinewegen, Longen in veroorzaakt Blaasontstekingen, Kankers tot Coronavirus 2019-nCOV Wereldwijd zich verspreidt, onder de Bevolking. De vele Corona varianten zijn Mondiale verschillend van Covid – 9  Mutaties ORCA- 010 Virusverspreiding zijn veelal per Land verschillende van Virusinfecties tot Diverse Kankers enz optreed in vele Urine Infecties, Ademhalingen zich verspreiden, hierbij de Wetgeving Artikel  6- 241 van de Consumenten Waarde Lid Overtreden ARTIKEL Lid :3- 305deel van Burgerlijke Wetboek 305 D inzake Wet  handhaving van consumenten bescherming  Artikel;191 of 192 . Waarbij deze Virusvarianten veranderd tot Dodelijke Ziektes Kankers enz via Milieu Omgeving zich steeds weer kan verspreiden via nieuwe mutant Mondbesmetting enz, onder de Nevel Bevolking van de 18 variant Mutatievirussen zich vrij verspreiden. Vooral bij Kinderen tot Ontspoorde Dodelijke Kankers c.q. Buikvergroeiing enz Slijmvlies Coronavirusvarianten Corona -19  welke tot massagraven kunnen lijden door coronavarianten. Waarbij je niet beschermd bent binnen de Luchtwegen, Keelinademing duikt de  Nevel-Virus vrij snel op indien je enige inzicht hebt in de besmettingsgevallen van de Mutatie Urine Infectie, Virus Infectie tot Ademhalingsproblemen, Urine tot Tumor Cora Kankercellen, zich verspreid voordoen via Mutaties, Infectievirussen Slijmvliesinfectie, Darmkankers, Urinewegen, Kinderkankers enz. Waarbij zo dik 20 miljoen zijn vastgesteld Mondiaal vanuit  Nevelvocht Bacteriën Verdamping, welke lijden tot Dodelijke nieuwe Corronavirus Infecties vanaf 2019 zich verspreidt bij 80 procent van de Burgers als Infectie Nevelvocht Besmetting overdracht, van fysieke Menselijke contact vele Burgers met de Dodelijke Corona Nevel Virus  Burgers besmet raken tot Dodelijke Nevelverdamping Infectievirussen uitbraken in andere afwijkende Nevel Bacteriën via Nevelvochtverspreiding. De nabije afval van Besmetting Darmbacteriën, Urinewegen, Darminfecties, Borstkankers. Longkankers Inklappen enz, Verspreiding van Nevelvochtvervuiling.
info@epn-epm.nl

Bacteriemutatie  van Milieu Gelinkte Kankers, Coronavirus enz.
De vele IKV-Verspreiding Bacteriën Mutatie van Nevelvocht nieuwe Coronavirus Infecties via Bacteriën vanuit de Nevelvocht Wateroppervlaktes alle Infectievirusziektes verspreiden onder de Bevolking de Zikavirus Nevelvocht, Stikstof Pandemie zich verspreidt onder de Bevolking op grote schaal als Kankers Pandemie onder SARS, MERS, in het Zikavirus enz het Immuunsysteem verzwakt binnen de gevoelsomgeving de Geestelijke Geheugen. De nieuwe Stam Corronavirus, Virusnevelvocht Bacteriën MERS-CoV Hygiëne in Omgevingsvervuiling welke vele Rug, Nek, Schouders-  en Darmklachten, Urinewegen, Nieren klachten enz leiden tot Dodelijke Corona Infectievirussen zicht verspreiden onder de bevolking de afgelopen periode 180 Doden hebben veroorzaakt de afgelopen paar maanden in Nederland. De vele Bacteriën Corona zijn de afgelopen maanden honderden doden gevallen via de Corronavirus in Nederland. Burgers met nieuwe Corronavirus hebben problemen met Longklachten, Kortademigheid, SARS, Urinewegen, waarbij niet direct behandeld kan worden, maar alleen symptoombestrijding tegen de Corronavirus. In de EU blijken vele Duizenden Doden via Corona Virus Gestorven de afgelopen 2 jaar via Corona Nevelvocht verspreiding zich onder de Bevolking Verspreidt tot Dodelijke Infectievirussen bij de Jeugd Puber via Nevelverdamping, Stikstofuitstoot, Bacteriën enz, uit bedrijven zich mede verspreidt als Coronapandemie tot Dodelijke Corona Infectie Ziekte tot Dodelijke Covid-19 Oververhitting zoveel mogelijke tegen te gaan tussen Corona en Griepvirus als Nevelverdamping Luchtvervuiling Wuhan zich verspreid als Longkankers. Bij Kinderen vanaf 10 jaar plusminus verspreidt zich het MERS-Coronavirus enz via Dieren in Nevelvocht Bacterie van Virusverspreiding via Waterverdamping uit Vijvers, Zwemplaatsen, Sloten in Kanalen enz in via Nevelverdamping op grote schaal Wereldwijd via Burgers. De Rekt gaat uit de Spieren waarbij de Coronabesmetting zal toenemen met 100.000 Patiënten per jaar basis, in de bloedplasma Medicijn vele Burgers besmet raken met Covid-19. Binnen onze Europese EPM & EPN De grote besmetting van Stollingsproblemen, Infecties, Darmkankers, Longkanker, Urine Infectie, Neurologische Afwijkingen enz, veroorzaakt- via Corona-Bacteriën vanuit de Nevelverdamping. Vele Kinderen Besmet met Coronavirus, Kankers via een aantal Clus-Besmettingen. Herpes op grote schaal stekende Pijn in Bacteriën, Infecties waarbij lichaamscellen de ene na de andere Virus dagelijks zich verspreiden als Coronabesmettingen via Nevelvocht Bacterie Verdamping vanuit omgeving Chronische Besmettingen. Dit met Milieu Nevelvervuiling Gebieden via Bacteriën van Waterafvoer, Nevelverdamping, Afvaldumping, Coronabesmettingen vanuit omgeving, welke leiden tot diverse Dodelijke Besmetting verspreiding via Coronavirus binnen EU met Duizenden Stergevallen in Nederland, via de Covid- 19 Coronacrisis met Miljoenen Burgers Mondiaal Chronisch Besmet veelal met Dodelijke uitgezaaide Wekedelen Sarcoom via nieuwe Tumoren weefsel of spierweefsel, Slijmvlies, Stikstof  Lockdown, zoveel mogelijk te voorkomen via andere EU- Netwerking. De Tumoren Besmettingen nemen toe tot Levenslang Negatieve Infectievirussen van uitgezaaide Wekedelen Sarcoom welke Tumoren veroorzaken in steunweefsel spierweefsel, Corona Virussen nemen 3 extreem toe binnen de Immuniteit. Ook kunnen de zenuwcellen-uitlopers vanuit de ruggenmerg zich verspreiden rond de organen enz. Dit van diverse uitlopers welke explosieve cytostaticum vele Emoties welke kunnen op maatbasis talloze verontwaardiging reacties veroorzaakt. Waarbij geen eerste ziekte verschijnselen Zenuwprikkeling na voren komen als automatische besmettingen Infectievirussen via Coronagolf zich verspreiden als Dodelijke Epidemieën. De grote Verspreiding tussen Mens & Dier in Nevel vocht bacteriën verspreidt op grote schaal de Coronavirus via Longaantasting, Urine, Anus,  als Tumor uitgezaaide, Neurologische afwijking enz tot Dodelijke Infectievirus Ziekten. De stijgende Virusbesmetting vanaf  8 a 15 jaar bij Kinderen waarneembaar via- Slijmvlies Bacteriën Urinewegen, Maag, Darm Infectie van diverse aandoeningen van Virusinfecties Besmetting Corona Sars-CooV2 uitzaaiingen veroorzaken via Nevelverdamping Overdracht Micro- Aerosolen tot Defecte Longen al op Jonge 12 a 17 jaar. Leeftijd na voren komen via Nevelvochtverdamping uit Wateromgeving Nevel Bacteriën besmetting. De Miljoenen Coronabesmetting onder de Bevolking laat zich aanzien dat de Overheid geen inzicht heeft in de  Overdracht besmetting via Luchtwegen c.q. Longen, Urinewegen, Maag Darmkanaal enz via  Covid-19 Bacteriën. Nevelverdamping zich op grote schaal verspreidt in geen enkele inzicht is in de Coronavirus Pandemie via de Longen, Luchtwegen, Urine, Virus Infectie- enz, Ontlasting, Keelslijmvlies Bacteriën, Huisdieren in Zoogdieren enz leidt tot allerlei Corona Infectievirussen tot afwijkende Longinfectie Ziektes zich verspreiden op grote schaal bij Kinderen in Nederland tussen de 1 in 20 jaar. Hierbij is mond op mondmasker Covid-19 niet toegestaan bij beademing, welke van Mensen tot Mens over gaat via Nevelverspreiding als Virusepidemie, Darmkankers. Miljoenen Burgers zijn besmet via Bacteriën vanuit de besmette Nevelvocht Bacteriën Wateromgeving, Dierenbedrijven niet meer te stoppen is in al bij plusminus 10 jaar bij Kinderen de Coronavirus Nevelinfecties, CQ  Bacteriën enz aanwezig is via de Darmmaagkanaal, Urinewegen, Luchtwegen, Hersenstoornissen vele vermoeidheid optreed als Fysieke uitputting van allerlei negatieve prikkels om me heen in diverse golven als Corona klachten. Waarbij gemiddeld van de 1000 Infectievirussen Bacteriën zo’n 350 Sterven die een drama volgen op het Gezinsleven sluit alle grenzen van overleg vanuit de omgeving, in vele Agressies onderling bij de Partnergeweld via de Coronavirus tot gewelddadige binnen de Verplegingszorg Instellingen. wegens geen aangepaste Zorgwelzijn Voorzieningen is natte Vingerwerk binnen de Volksgezondheid.
Info@EPN-EPM.NL

De Misleidende Weerstand binnen Milieu –Volksgezondheid.
De vele verschillende Dothethe- Deling zie je de Gevoelsomgeving veranderen binnen de Geestelijke aanraking van Nevelvocht bacteriën als modern Voedselvergiftiging, Bacteriën in een zeer laag zuurstofgehalte boven de 20 graden. Hierbij verspreiden zich zeer giftige stoffen als Botulisme welke zeer besmettelijke zijn als Nevelvocht verspreiding vanuit de wateroppervlaktes. Vooral in de Zomer waar bacteriën giftige botulisme zeer besmettelijke in het zwemwater, welke veelal mede wordt veroorzaakt via Doden Dieren besmetting. Vele Doden Dieren in de Wateroppervlaktes raken of zijn besmettelijk met ziekte nevel verwerkkers, mede Bacteriën, welke Kankers. Infectievirussen  in Geestelijke onderbewustzijn  van Neurologische problemen die optermijn na voren komen als mede Infectievirussen of Latente behoefte van zeer Innerlijke onrust welke allerlei stoornissen geeft in het dagelijkse Leven. De Politiek is hoofd verantwoordelijk met het klussen van vermenging van Bacteriën, Virussen via Nevelvocht welke wordt ingeadempt via de latente innerlijke onrust van Burgers welke lijden tot Latente VIRUS Ziekte verwekkers  welke leiden tot Negatieve Geestelijke Vermogen van het Geheugen tot allerlei Sociale Afwijkingen welke via Milieu Wateromgeving zich verspreidt als op Jonge leeftijd via Nevelvocht diverse Ontstekingen, Kankers, Borstknobbels, Onvruchtbaarheid, Infectievirussen, Neurologische afwijkingen via  Pathogene besmetting via Nevelvocht  tot allerlei Kankers, Onvruchtbaarheid, Neurologische Geestelijke afwijkingen, Darmkankers, Borstkankers, Onvruchtbaarheid enz via Pathogene Nevelvocht of Toxines Gifstoffen enz, door de vele interne lichamelijk vervuiling van parasieten, toxines, bacteriën enz. Het is belangrijk dat je de eindelijk negatieve stoffen voordat je zwanger wil worden uit het Lichaam verwijderd van de Negatieve Pathogene Besmetting verwijderd van de Pathogene Vervuiling Toxines, Parasieten, Bacteriën, Botulisme enz te verwijderen voordat je begint met zwangerschap Versturen.
info@epn-epm.nl 

Mondiaal: 8166.52.387:ICT.
info@epn-epm.nl

11 – November 2021

 Toegewenste Gelukkige 21-Eeuw Jaren. enz.
Stichting Europees & Mondiale Platform Nederland.

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

Via Mail wordt Niet altijd beantwoord, wegens Overbelasting of Mondiaal kan je geen inzicht verkrijgen.                                                                                          www.epn-epm.nl                           info@epn-epm.nl

op Jaarbasis 50- Euro Infoblad Netwerk. Bank-NL:  

NL39 INGB-0003733042.

Team EVAB ICT Mondiaal Biotechnologie: WWW.EPN-EPN.NL
Hierbij is de Wetgeving op 28- mei 2018 de Nieuwe Privacywetgeving AVG ( GDPR) van kracht. Wij respecteren de privacy in we verwachten het ook van onze lezers om de privacy te respecteren. We willen onze Duizenden Lezers ook vragen deze respecteren in voorkeur te geven dat jullie ons blijven volgen op het Internet. Indien je dit doet blijf je op de hoogte van het allerlaatste nieuws, in de vele aankomende activiteiten plus de Globaliserende ICT acties. Hierbij zorg je er voor dat je altijd up-to- date bent! Wil je dit blijven horen? Geeft dan via een mailtje of via onderstaande button jouw voorkeuren door en zorg dat je geen nieuwsbrief niet zal missen.
Ik wil jullie berichten blijven ontvangen.
Indien je geen E-Mail meer wilt ontvanger stuur dan een mail:
Dit is via de Wetgeving vastgesteld per 1-juni- 2018. We zullen dan de mail uit het systeem halen in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.