EPN Infobulletin Oktober 2021

Info  – Oktober – enz 2021.Mondiaal.
WWW.EPN-EPM.NL


1991   2021

 EPN-EPM: Cliënten ICT – Mondiaal Callcentrum

www.epn-epm.nl EU Info@epn-epm.nl

Mondiaal: ICT. 8166.52.387: Code. 2021

WWW.EPN-EPM.NL   

Stichting – EUROPEES –Platform heeft al dik 20 Jaren binnen EU de Europese Gemeenschappen hun beleid binnen Sociale Economie Actieve  samenwerking via ICT enz geactiveerd binnen de Sociale Fundamentele ICT  Economie Communautaire via Vrije Hightech ICT acties van Fundamentele Samenwerking. Maakt Binnen Europees Sociale EU Welzijn Ondernemers een Vrije Transnationale Openbare vrije ontwikkeling, binnen de verbetering van EU- Sociale Samenwerking. De Juridische Terminologie Pensioen bij Ouderen is de actiever en minder afhankelijk van derden, mede veelal actiever in de Persoonlijke ontplooiing binnen Vergrijzing problematiek meer individuele aandacht moet worden geschonken, om deze doelgroep van Ouderen enz, binnen samenleving zoveel mogelijk te betrekken via een andere Sociale Omslag te creëren via Fundamentele vrije bezigheden, nu we weten dat Dodelijk Covid-19  Infecties Virus Nevelvocht LKV Piramide ontstaat via  Nevel- Milieuvervuiling Verdamping zich verspreidt als Dementie, Alzheimer, ADHD, Angst, Kankers enz als Pandemie verdamping via de klimaat Nevelcode enz. Welke tot totale verantwoordelijkheid van krachtige Ouderbeleid behoort als onderdeel van Sociale toekomstige Europese Gemeenschappen. Waar een concreet Europese Gemeenschap een kader kan scheppen tot een totale Sociale Onderdeel voor Burgers, met een Gezond Welzijn. Nu Sterven via moedwillige Milieu Covid –19 via Vervuiling al op Jonge Leeftijd vele Burgers (Kinderen via Nevelvocht)  waar de Politiek mee op de hoogte is van Stille toekomstige Miljoenen Genocide Onder Bevolking besmetzijn via klimaat Code geïnfecteerd zijn als Wereldwijde  Klimaat Code Nevelverdamping 892147 geïnfecteerd via klimaatverdamping Nevelvocht Pathogene Infecties tot Dodelijke Bacteriën,  Urine Infecties, Kankers, Longinfecties, Zika, Ebolavirus, TH1 zich verspreiden via Nevel afwijkende Nevelvocht Verdamping op grote schaal Kankers verspreidt tot Dodelijke PV = Pathogenese Infectie Kankers Virussen THI. Welke Supervirussen zich vermengen via Dieren, Mensen, Nevelvocht, Slijmvlies Verdamping enz.
info@epn-epm.nl    www.epn-epm.nl

2.Info:
Juridische Terminologie in het Nieuwe Europese Regeringsakkoord over de toekomstige Nieuwe Verdrag EU-Verdragen ter vervanging van de eerdere afgewezen EU – Grondwet. EU-
AFGEWEZEN Europese Grondwet verbetert niet de Vrije Sociale EU- Samenwerking in Volksgezondheid, waar dit nodig is op grote schaal. Waar het kan in binnen de EU, waar het moet om bestaansrecht te waarborgen voor de Burgers. Nu de Europese Grondwet van tafel is geveegd,  in vele invloed op de Europese  Schijn Grondwet verkrijgen Burgers te maken met minder Rechtpositie door EU-Misleidende Politici Besluitvorming via Genocide Bevoegdheden op EU-Grondrecht aangaande de besluiten van tafel is geveegd via Politiek Nevelzwendel. Dit via EU invloed op Europese besluitvorming toetsen via afbakening EU moet beslissen over de Sociale karakter in toetsen aan Verdrag via Europese Grondrecht. Europese Sociale Grondwet is veranderd in bestaat niet meer, ook andere Wetgeving binnen het wijziging Welverdrag, leeft niet meer langer binnen de Grondwet, in worden alle Grondwettelijke NL symbolieken als een vlag geschrapt of Volkslied geschrapt. Het Europese Grondwet is van tafel in kan via 1 miljoen aangepaste wijziging verdrag zoals Nice jaar 2000  heeft niet langer een verdrag als Grondwet  nodig. Ook kunnen Burgers vragen via 1 miljoen Handtekenen om bepaalde Wetgeving te veranderen. De ( Kamer) Nationale Parlement met meerderheid de voordracht intrekken of tegenhouden. Natuurlijk weten we via EU-Wetgeving dat Nederland al jaren sjoemelt met  EU- Verdragen zonder Burgers te respecteren, zullen nu via andere Hightech aangepast worden. Het Europese Parlement krijgt steeds meer bevoegdheden per Lidstaat op alle mede beslissingsrecht. Europa en zijn Ouderen nemen actiever hun Rechten in vereist Politieke Persoonlijk Ontplooiing binnen de groeiende Ouderencategorie  van toenemende Vergrijzing. De Vergrijzing binnen de EU is me een Persoonlijke Ontplooiing bij de Groeide Sociale Economie Genocide.  Zij vormen steeds meer Juridische Mistoegang van een groot deel van de Bevolkingsgroei. Europa in hun Ouderen Bevolking moeten mede Ondersteunt worden als Gelijkheid tot Persoonlijke Ontplooiing. Binnen de Ouderen categorie welke een grote vorm geeft van de toekomstige Bevolking binnen Bevolking van de Europese Gemeenschap. Europese Solidariteit tussen Levendige Generaties binnen de ICT- Netwerkmaatschappij via Kenniseconomie vergt vele Sociale Flexibiliteit binnen de ICT Netwerkmaatschappijen in richt zich via nieuwe ICT-Netwerken van Organisatie Cultuur Omslag, richt zich tot flexibiliteit binnen de moderne Levendige  Kenniseconomie.
Info@epn-epm.nl 

 3. INFO.
Nieuwe Juridische moderne terminologie Gezondheidszorg is Technische mogelijk om Risico’s Alzheimer, Ontstekingsziekten enz aangaande Amyloid Beta Eiwitten uit te sluiten.
Binnen Patiënt aangaande sturende eigen behoefte van inspraak te geven, over verloop van Corona –Uitbraak, de Infectieziekte c.q. enz behandelingen. Technologische Onderzoeken nemen vele risico’s weg via Medische Biotechnologische EU-samenwerking, maar neemt ook nieuwe Gezondheidsrisico’s voor Individu alsmede in de samenleving. Binnen het paradigma van Gezondheidszorg zijn beide gericht op Genezing binnen Medische Privaat Circuit Biotechnologische toepassingen via diagnostiek onderzoek in de vele curatieve mogelijkheden. Waar liggen de grenzen. Bij Mil-Biotechnologische Corona’ s onderzoek neem je vele risico’s inzake de voorzorg maatregelen van individuele Zorgregistraties, welke bekent zijn bij het Technologische onderzoek. Vele Mensen zijn actief bezig op zoek of middelen om hun eigen Gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te waarborgen, welke zij uit de Genetische Diagnostiek hebben leren kennen, vanuit de praktijk formule van nieuwe toepassingen zal liggen aan de sturende Technologische Vrijheid van Persoonsgebonden Onderzoek. Dit binnen nieuwe Technologische Gegevens tot Sociale Ontwikkelingen, welke gepaard gaan met nieuwe voortschrijdende risico’s op afstand van inzichten op individuele basis aangaande gepaard met nieuwe Gezondheid, Milieu aanpak via diverse mogelijkheden- welke in overeenstemming is met Patiënt tot Corona Snelgroeiende Ziektes. De vele Ontsteking Ziektes in de Hersencellen zijn niet de oorzaak van Kankers Ontstekingsreacties enz in de Hersenen, maar veelal MILIEU Nevel de Ziekte Alzheimer enz is een Samenklontering van diverse Plaques Eiwittenbesmetting. Die de Hersencellen verkleven welke al op zeer Jonge leeftijd na voren komen via Sociale Politieke Milieu Misleidende gedrag omvormen, waarbij verschillende Eiwitten na voren komen via gevormd lichaamsaangezicht. Ook vele plaques vorming in de Hersenen van Patiënten al heel vroegtijdig vanaf  Kindszijn DE JEUGD eerste symptomen van Ziekte via Milieu Bacteriën, Kankers, Nevelvocht, Infecties, Virussen, Alzheimer met Downsyndroom via Geheugenstoornis, Vermoeidheid, Stress, Sufgedrag, moeilijk praten, motoriek problemen, apraxie = handelingen, moeite die je anders gewoon deed. Nu niet meer herkennen via voorwerpen, geluiden, bewegingen die je anders wist enz. In nu door Milieu Nevelvervuiling enz tot Nevelvocht dodelijk besmet via Infectie c.q. Bacteriën, Mutaties via Nevelstort zich op grote schaal Stille Genocide tot Dodelijke Infectie Ziektes worden verspreidt, onder nieuwe toekomstige Generatie.
info@epn-epm.nl  

4.INFO. Normen Autonomie. HPV 16-18  Virussen Type; HPV dragers.
Het Menselijke Genoom van Genen vanuit omgeving Milieu Nevelvervuiling, processen de Kleinste Hersenen Moleculen doelbewust -de Stof Eiwit Dopamine aantasten van verschillende Neurotransmitters beïnvloeden tot negatieve Infecties Kankers, in stille Genocide op grote schaal via termijn na voren komt. Hierbij zal je eventueel bloeddoorstroming kunnen vertragen zodat de zuurstof niet meer voldoende is om defecte Tumoren, Infectie enz aan te maken in deze laten afvloeien via natuurlijk krimpende afval via Targetsmix op individuele maataangepaste basis, welke je via Virustherapie de Urine Bacteriën kan volgen in aanpassen om Kankercellen in Bacteriën langzaamaan laten afvloeien op Natuurbasis. Met vrije kennis over Milieuvervuilde Nevelvocht verdamping zich verspreiden via Mond, Urine, Darm Nevel Bacteriën enz. Omgeving Milieufactoren blijkt op grote schaal de rest van het lichaam besmetten. Doelbewust de Genetische Gedragingen van Hersenen in vele Ziektes worden doelbewust veroorzaakt via misleidende Dumping Milieuvervuiling. Nevel Bacteriën van uitscheidingsproducten hebben grote invloed op onze Orgaanfuncties, Immuun cellen, Hersenen enz. Waarbij de meesten in stammen zijn gevonden in de dikke darm- welke Bacteriën op afstand kunnen beïnvloeden, welke via het bloed worden meegenomen. Waarbij Zenuwuiteinden welke hun oorsprong vinden in de Hersenfuncties aansturen met defecte Bacteriën, welke nogal verschillend zijn via Woon & Milieu omgeving van Bacterie tot Bacteriën Hersencellen, Urinewegen aantasten enz.  Burkitt – het Lymfoom via Besmetting enz Kankers, Bacterie, Infecties. Nevelvocht Milieu omgeving via Nevelvervuiling. Veelal zie je het ook bij Urine Bacteriën van verschillende slechte Bacteriën vervuiling, waarbij elke bacteriën weer een andere effect heeft op ons lichaam in Geestvermogen of Ernstige  Geagiteerd Schimmels, Woede Uitbarsting, Emotionele of Kankers Veroorzaken enz.
info@epn.nl

5.INFO:  Wereldwijd Kankerverspreiding via Verschuivende Bacteriën  in Augustus, September, Oktober, November enz, Normen Autonomie.
De verschuivende Bacteriën Nevelnormen rond Gezondheid in steeds groeiende Medische Nieuwe mogelijkheden, zie we- dat er heel anders moet worden omgegaan binnen de Zorginstellingen’ waarbij Gezonde Burgers te veel met ziektes bezig zijn, die niet ziek zijn in alsnog allerlei testen laten uitvoeren. Welke Ziektes Milieu – Nevel veroorzaken. Gekoppelde Laser ICT Netwerk- EVAB Mondiaal-EPN. Stille Milieu Genocide via Bodem in Wateroppervlaktes tot Corona Chaos enz. De vrije kennisgebieden inzake de Moedwilliger Toename Longkanker in uitgezaaide Slokdarmkanker van Oesofagus- Carcinoom enz. Dit via Milieuvervuiling Genocide Kennisgebieden van wederzijdse Bevruchting via Omgeving Milieuvervuiling ICT- Netsamenwerking is de afgelopen 50 jaar de Genetische Vervuiling revolutie extreem doelbewust toegenomen met grote snelheid Burgers zo snel mogelijk te ruimen via Kankers kruisbestuiving door wederzijdse ICT- kennis, via toename op gebieden, Neuro-Virusziektes, Moleculaire biologie, Genetica, Genomics en Proteomics hoe je Burgers het snelst via Milieu nevel Vervuiling kan ruimen via deze Virus Bacterie Verminking Ziekte als Kankerweefsel, Urine Infectie. Nevelvochtverdamping, Kankerverspreiding enz. Dit via Gezwel Kankers Mutatie tot Tumorcellen in de DNA Bloedbaan terecht komen, als kruisbestuivingen tussen de moderne vrije Genocide via Nevelvocht Bacteriën. Veelal verneem je het via Urine Infecties of Longinfectie, Darminfecties, Neurologische Afwijking enz is afhankelijk van de individuele Bacteriën via diverse Infectievirussen. De vele Milieu bacteriën van afgelopen 50 jaren veroorzaken vele Nevel Infectie Virussen als Dodelijke Longvlies Kankers, Darmkankers, Prostaatkankers, Hersentumoren, Keelkankers, Leverkankers enz. Welke Infectievirussen zich via bloedbaan verspreiden op alle leeftijden, zich verder te verdelen. Ook vele Voedselgewassen tot Organisme verdeling van de Helixstructuur van het DNA is de genoemde ontrafeling van Menselijk Genoom binnen diverse vakgebieden, vele Nevel Milieu omgeving Ziekmakend zijn gemaakt via Milieu Bacteriën. Dit via het Menselijke Genoom bepaalde Genen tussen het DNA-sequentie en vele doelbewuste via Milieuvervuiling Nevel> Virusinfectie Ziektes of eigenschappen, ex cetera veroorzaakt via allerlei defecte Genoom via DNA de Eiwitten defect raken. Dit in allerlei Bacterie Ziekte Eiwitten codeert met een afwijkende Genen met tussen stappen van afwijkend Gen- die zich voordoen op grote schaal tot Dodelijke Kankers Virussen, Bloedingen, Infectieziektes, Huidkanker afwijking van Melanomen of eigenschappen DNA et-cetera van Eiwitten allerlei sequenties via Tumor Ziekteverspreiders van verschillende processen de Cellen beïnvloeden. Dit van afwijkende Genen veroorzaken met tussenstappen van afwijkende Eiwitcellen via verschillende processen van Besmette Eiwitcellen allerlei afwijkende Genen tot Kankers Ziekte veroorzaken via Milieu Nevelvocht Verspreiding. Ziektes doelbewust worden verspreidt via Milieuvervuiling als Nevelvocht, afwijkende defecte Gen, andere DNA-volgorde van zeer schadelijke Eiwitten met allerlei defecte DNA Eiwitgenen codeert, via verschillende defecte Genen via Nevel Milieuvervuilde Omgevingsfactoren doelbewust wordt veroorzaakt in samenspel via opgezette Milieuvervuiling Burgers met Kankers Dodelijke Nevelvocht besmet zijn enz.
info@epn-epm.nl    

6. De HPV 16 -18  Agressie Virussen Type; HPV drager zo’n 85 % bij Jongeren besmet via Milieu Nevelvocht Verdamping, vanuit Nevel Wateroppervlaktes Omgeving Besmet Raken met Kankers, Nevelvocht Infecties, Urine Virussen Ziekte zich verspreiden.
Dit veelal op zeer Jonge Leeftijd via Nevelverdamping Ziek raken met de Dodelijke Corronavirus, c.q. Kankers. Het Menselijke Genoom van Genen vanuit de omgeving Nevel Milieuvervuiling, processen de Kleinste Hersenen Moleculen doelbewust de Stof Dopamine aantasten van verschillende Neurotransmitters beïnvloeden tot negatieve Kankers, enz in stille Genocide op termijn. Hierbij zal je eventueel de Bloeddoorstroming kunnen vertragen zodat de zuurstof niet meer voldoende is om nieuwe Tumoren aan te maken in deze laten afvloeien via natuurlijk krimpende afval via Targetsmix op individuele aangepaste basis, welke je via Virustherapie de Urine Bacteriën kan volgen in aanpassen om Kankercellen in Bacteriën langzaamaan laten afvloeien. Met vrije kennis over Milieuvervuilde Darmbacteriën. Eiwitdefect via Omgevingsfactoren blijkt op grote schaal de rest van het Lichaam in Hersenen besmetten met Negatieve Nevelvocht Infecties. Doelbewust de Genetische Gedragingen van Hersenen in Ziektes worden doelbewust veroorzaakt via misleidende Milieuvervuiling Bacteriën van uitscheidingsproducten grote invloed via extra vervuiling op onze Orgaan functies, Immuun cellen enz. Waarbij de meesten in stammen zijn gevonden in de dikke darm welke bacteriën op afstand kunnen beïnvloeden, welke via het bloed worden meegenomen. Waarbij Zenuwuiteinden welke hun oorsprong vinden in de Hersenfuncties aansturen met defecte Bacteriën enz, welke nogal Verschillend Milieu omgeving via Nevel Infectie tot Bacteriën de Hersencellen, Kankers, Tumoren enz aantasten via Milieu omgeving van Nevelvocht Verdamping Vervuiling. Veelal zie je het ook bij Urine Bacteriën van verschillende slechte bacteriën vervuiling, waarbij elke bacteriën weer een andere effect heeft op ons lichaam in Geestvermogen of Ernstig Geagiteerd Woede Uitbarsting, Kankers, Agressie Emotionele Neurologische afwijkingen, welke vanuit de Darmbacterie zich ontwikkelen via de Ontlasting. Maar er zijn ook vele sturende bacteriën die je zelf beschermen tijdens de zwangerschap. Tegen deze Vormen Kankers of andere geïnfecteerd Virus Slechte Type Bacteriën. Genetische Medicatie Ontrustende Infecties Cytokines van Levensbedreigende Ziektes onder Begeleiding via de naastliggende defecte Tumor Cellen heel langzaam afvoeren, waarbij gezwellen op natuurbasis worden afgevoerd in bestaande Tumorcellen c.q. Kankercellen uitgeschakeld.
info@epn-epm.nl   

7. Doorbraak in Kankers Bacteriële Gen Witte Cellen Virus Afbraak.
De moderne Virus Therapie is net een plant die het DNA defect van zich afschudt via het afweersysteem welke als Genen defecte Virusmateriaal bezit, als zodanig herkend van afwijkend Infectie. Waarbij de woekering Bloedstolsel van indringende Virusinfecties worden vernietigde als zodanig afweersysteem wakker schud, in staat bij de opvolgende aanval van binnenuit de Virusinfectie in Toxicose Bacteriën of Bloedstolsel af te voeren. Waarbij vele Burgers doelbewust per Generatie hun Gen-Oxidatie aangetast via afbraak van het Serotonine niveau in de Hersenen. De vele Genetische Manipulatie bij Kinderen met bepaalde agressie aandoeningen kunnen zichzelf niet verweren tegen Infecties, doordat Bloedlichaampjes al zeer vroegtijdig afsterven in een Micro- Infectie al dodelijke kan zijn. Nu door allerlei Milieuvervuiling zorg er voor dat afbraak van de Santonine in de Hersenen tot Minder Welbevinden, Humeurigheid, Agressie in allerlei Genetische Afwijkingen als Criminaliteit enz. Dit dankzij de grote Milieuvervuiling van Criminaliteit via Politiek, welke op deze manier worden veroorzaakt de afgelopen 50 jaar. De vele Milieu vervuiling is veelal direct zichtbaar met de dagelijkse Leven van loopgedrag of houding, waarbij Spieren, Urinewegen, Klieren, Lymfeknoppen en andere spieraandoeningen enz alle negatieve aandoeningen of onvruchtbaarheid tegenkomen, door de Kankerziekte Bacteriën. Wel is het belangrijk om Patiënten goed voor te lichten. Binnen de huidige medische Biotechnologie is betrokkenheid groot in bovendien veranderende  Zorgconsument veranderingen plaatsvinden via voortschrijdende  inzichten kan gevolgen hebben. Waardoor verbanden niet kunnen worden gelegd- en bepaalde aspecten van discussie niet aan de order komen of veel mindere wegens de technologische inzichten een soort maatschappij van Gezondheidszorg Burgers willen op Individuele basis.
info@epn-epm.nl      

8. Wereldwijd Kankerverspreiding via Verschuivende Milieu Autonomie.
De verschuivende normen rond Gezondheid en steeds groeiende Medische Nieuwe mogelijkheden zie we- dat er heel anders moet worden omgegaan binnen de Zorginstellingen. Waarbij Gezonde Burgers te veel met ziektes bezig zijn, die niet ziek zijn in als nog allerlei testen laten uitvoeren die worden eigenlijk opgedrongen, zonder dat Burger zich ziek voelt. Vele Burgers worden Ziek door overbelaste Geduvel met diverse HPV-Infectievirus als Massa besmetting dit meer als 50 % van de Bevolking in diverse HPV varianten welke op termijn ook Kankers veroorzaakt bij de Mens via de Voeding of niet goedgebakken vlees. De gevolgen zie je op langere termijn niet alleen Darmkanker of Colonkanker en pre-of postend op pauze van Borstkanker.   Ook Neurodegeneratieve aandoeningen van het Zenuwstelsel zoals vroegtijdige Dementie, Alzheimer via besmette Voedingsproducten, Milieuvervuiling de HPV’s 16-18 enz zich verspreidt als diverse Kankers. Zoals Dikke Darmkanker, Edel- Darmkanker, Nierkanker, Longkanker, Baarmoeder Hals kanker, Borstkanker, enz- zich mede verspreidt via Urinebesmetting gevaarlijke-Melanoma Huidkanker, Baarmoeder Hals kanker, in Dierlijke Slijmvlies overdracht bacteriën, welke via Virustherapie om het Bloeddoorstroming binnen de Tumor te vertragen in krimpen zich via tollen bloed. Waarbij de Tumor minder zuurstofrijk bloed krijgt in verdwijnt op Natuurbasis op termijn. Ook de Kankercellen worden automatisch uitgeschakeld doordat in de afval Celresten op natuurbasis worden afgevoerd of via Gliomen Oncolytisch Virus.
info@epn-epm.nl     

9. Info. Bij regulatie van Dementie Hersenonderzoek inzake doorbloeding zie je al vrij snel Psyché Jonge Generatie van bepaalde Milieu Afwijkingen via Hersencellen of Zuurstofgebrek op Jonge leeftijd vanuit een bepaalde Besmette Omgeving van IKV Ziektes enz, na de toekomst. Veelal is er een Vervuiling c.q. Zuurstof Gebrek- waarbij iemand zichzelf kwijtraken als Dementie, Alzheimer, in afwijkende Zuurstofgebrek als mede Snelle Veroudering, Gedragsproblemen enz via de Hersenen. Waarbij Alzheimer, Overbelaste Kankers Ontstaat via te kort Hersencellen. Welke extreem afhankelijk van Zuurstof voorzieningen in Hersenen. De Zuurstofvoorziening beschadigd zijn in Haarvaten verkleving alsnog meer schade oplopen aan de Hersencellen, veelal op zeer Jonge Leeftijd zich al voordoet. Veelal merkje bij Jongeren  zuurstof vervuiling voorziening in de bloedvaatjes optreed bij het achter elkaar te zitten en stijg de Bloeddruk. De regulatie van Hersendoorbloeding zie je bij Alzheimer met ziekte die al bij Patiënten na voren komen op zeer jonge leeftijd.  Waarbij ook andere Ziekte na voren komen als je niet voldoende Levenservaring hebt, zie je veelal ziekte verschijnselen dat jezelf kwijt raakt via Psychose Hersencellen tot vele Cel verlies of verkleving via zuurstof gebrek in de kleine Haar Vaatjes in de buitenste laag van de Hersenencellen. Hersenen zijn zeer extreem in de Zuurstof voorziening in hebben naast veranderingen in de doorbloeding kwetsbare Hersenen via Zuurstof besmetting inzake toekomstige Alzheimer, Dementie enz via de doorbloeding extra daalt in de Hersensschors tot zuurstof te kort met alle gevolgen van verslechterende Hersendoorbloeding, Kankers welke slechter gereguleerde verslechterende doorbloeding. Oncolytische Infecties hechten zich aan de Kleinen Bekken. De Co-Lytische Infectievirussen gaan zichzelf verspreiden tot in de kleine Bekken met alle gevolgen vandien. Ook Co-Lytische Infectievirussen zich verspreid tot in de kleine Bekken, welke onder Bevolking Tumorweefsel  veroorzaakt in zich ook verspreidt onder de Bevolking, maar ook bij Kinderen. 
info@epn-epm.nl

Hierbij nieuwe Corona Golf Virussen Pandemie via Milieu- Nevelvochtverdamping enige Honderd Duizenden Burgers besmet Raken.
Dit vooral bij Griepachtige klachten Benauwdheid vele Vlekkige Huiduitslag als Flavirussen. De Infectievirussen worden vaak tegenhouden via tijdelijk Injectie, maar helpen niet meer tegen de kruisbestuiving Dengue Virus via In-flavirussen van Burkholderia-complex, blijkt op grote schaal IKV Kankers na voren komen CQ. Waar de bron van bacteriële besmetting is. De grote besmetting gevoeligheid van het Lymfatisch Weefsel- en de Witte Bloedcellen kan je ook de Kankercellen beïnvloeden. Dagelijks blijken vele Duizenden Burgers Besmetraken via binnen komende aparte Telefoon Techniek op Burgers hun eigen manier. Bij Bepaalde druk moeten we even de ICT stop zetten wegens overbelasting van de EU – ICT om zoveel mogelijk overbelasting van Virusinfecties van allerlei Bacteriën die om zicht heen grijpen op Jonge in Oudere Leeftijd. Ook in Ziekhuizen nemen de Lockdown besmetting extreem toe vooral bij Jongeren Infectievirussen van een Dodelijke soort Coronavirussen bij Kinderen enz via Nevelverdamping. Tot Dodelijk Coronavirussen de aankomende periode wegens Milieuvervuiling van Nevelvocht Verdamping verspreiding via Water Vijvers, Kanalen, Meren enz, Vogelziekten  verspreiden dankzij  Nevelvocht via Milieuvervuiling. De Agressieve  HPV- 1618 tasten de kleinste Hersenen Cellen Moleculen aan via Nevelvocht van Milieuvervuiling diverse verschillende Neurotransmitters negatief beïnvloeden blijken Nevelvochtdoorstroming zeer trager zuurstof veroorzaken tot agressieve HPV 16-18 de stof Dopamine  aantasten welke de Hersenen Cellen Infecteren tot Nevelvochtbloeding doorstroming, welke leidt tot vertraging zuurstof gebrek tot verklevingen van Corronavirus- in Infecties Virussen, Bacterie in het verspreidt via Nevelvocht Infecties, Ziektes, Kankers, Urine, Ontlasting, enz zich verspreidt als Infectievirus, Luchtwegen, Urine Infectie, in tot Duizenden Infectie Bacteriën, Longinfectie, Diverse Kankers, in diverse soorten Corona, Bacterie, Kankers via Covid- 9 Mutaties ORCA-010 Virusverspreiding van diverse Dodelijk varianten van verschillende Mutatie zich verspreiden als Coronavirus Covid- 9 – met Mutaties ORCA-010 van Virus via de Mond Infectie of uitbreiden tot dodelijke verschillende Immuunsysteem Cellen aantast als Kankers Coronavirus 19 varianten. Hierbij zijn 18 varianten Mutaties die zich verspreiden bij Kinderen tot nieuwe moderne Dodelijke Kankers c.q. Dodelijke Slijmvlies Coronavirusvarianten -19 Mutatie Nevelvocht, waarbij je niet beschermd kan worden via Nevelvocht, wegens de stille varianten van Milieu Nevel vocht bacteriën van gelinkte Kankers bacteriën enz.
info@epn-epm.nl 

INFO – 11” Hierbij gaan we vanuit dat een procent Atmosfeer uit 5 Stikstof bestaat in Nederland via Nevelvocht Bacterie verdamping tot Kankers Bacteriën  lijden enz.
We hebben dagelijks Stikstof nodig  in Nederland is dit 80 procent van de atmosfeer die schadelijk is voor de Mens, Plant of Dier, in is nodig om te leven, vanuit elke Ademteug bestaat voor vier a, vijfde uit stikstof zonder problemen.  De schadelijk Stikstofoxiden worden hoofdzakelijke uitgestoten door Industrie- en het Verkeer in Nevelvervuiling of Nevelvocht Waterverdamping. Nederland is voor het belangrijkste deel verantwoordelijk voor Kankers de uitstoot van ammoniak enz. Stikstofoxide en Ammoniak is moeilijk te krijgen om planten optimaal laten profiteren van de uitgestoten stikstof vervulling. Veelal zie je dat het tot verlies komt aan Biodiversiteit, door dat planten veelal worden overwoekerd in leidt dit tot verlies van biodiversiteit, het Leefgebied wordt aangetast doordat verspreiding Bacteriën Nevelvocht uit Kanalen enz SARS – CoV-2  besmette planten of verdwijnen of via Nederland telt zo’n 160 Natura 2000-gebieden, welke beschermd moeten worden om de Biodiversiteit zo veel mogelijk te behouden, om Kankers in Virus Infectie enz te voorkomen, zoals Nevelbacteriën voor de opvolgende Generaties te voorkomen. Helaas blijken 118 die Beschermde Natuurgebieden lijden onder grote mate van te hoge stikstofproblemen enz. De PAS = Stikstof programma’s haalde niks uit in de uitstoot van stikstof nam juist toe met alle gevolgen. Coronavirussen hebben nieuwe uitbraken, als bacteriële enz van Urine Infecties, Darminfecties als Kankers Bacteriën Nevelverspreiding. De EU Hof van Justitie zorgde er voor in 2015 voor richtlijnen om Natuur te beschermen, waarbij de Raad van Staten zich daarbij aansloot. Helaas kwam van de gehele richtlijnen niks terecht in mag het niet meer gebruik worden. Bijna de helft 46 % van de Landbouw is verantwoordelijk, voor te grote stikstof uitstoot afkomstig vanuit de Landbouw enz. 2018- via  Wegverkeer in de overige via Vliegverkeer, Scheepvaart, de Industrie en de Bouw enz. Ook snelheid van het Verkeer zal worden aangepast om mindere stikstof uitstoot te verkrijgen. Bij de misleidende commies is veel ruimte gevonden bij Wegverkeer, Veehouderij die nogal veel stikstof negatieve produceren. Er zal alsnog voor diverse uitstoot oplossingen moeten worden gevonden binnen de Wetgeving om Stikstofproblemen enz op maatbasis aan te passen op termijn. Want vele Landbouw producten produceren alsnog Kankers wegens Bodemvervuiling, Nevelvochtverspreiding van Verwerkende producten met alle gevolgen voor de Volksgezondheid inzake de Kankerverspreiding enz.
Info@epn-epm.nl  

INFO: 12, Kankers Onderzoek tot Genezing is zoveel Water, Nevel, Schimmels, tot Virus na voren gekomen als Dodelijke Ziekte via Nevelverdamping.
De aanwezigheid van Vaginale Schimmels in de Auritus tijdens of voor de Zwangerschap blijkt 1 op de 3 Vrouwen problemen via zwangerschap. Hierbij is de mogelijkheid om zoveel mogelijk de Oermethode weer te herstellen om de Natuurlijke methode weer veilig te maken voor Zwangerschap via Levens vatbare van Sperma, welke veelal mede de Zwanger tegenhoudt- aangaande geen Levensvatbare Sperma kan worden geleverd, wegens de vele vervuilde obstakels. Waarbij allerlei Nevel Bacteriën worden ingedampt als Nevelvocht met alle gevolgen van verschillende Dodelijke Ziektes als Kankers, Infecties enz van Burgers, Huisdieren of via directe Milieu nevel Besmette Omgeving. Dit met Allerlei Bacteriën, Virussen, Schimmels enz welke vanuit directe omgeving, veelal via Nevelvocht verdamping Bacteriën van Besmette Voedselvergiftiging of Vaginisme welke kampen tijdens de Seksuele handelingen extreem na voren komen bij 1 miljoen Burgers Chronische Genitale Pijnklachten. Zo 28 % leidt extreem Kankers of Bacterie aan Vaginisme  mede aan Psychische problemen. Waarbij op het gebied van relaties voor vele Sociale Ongemakken zorgt of Echtscheiding enz. Zorg zoveel mogelijk dat alle Nevel Bacteriën en Virussen worden geruimd uit Wateroppervlaktes van Nevelvocht Bacteriën Verdamping. Er zijn vele mogelijkheden via de Huisarts als kruidenkuur tegen allerlei Parasieten te ruimen, waarbij de Vrucht wordt blootgesteld met kruiden. Veelal is dit te prevaleren boven de bloedstelling aan allerlei Toxines Gifstoffen die Parasieten op grote schaal produceren van b.v. Aids of andere Genetische  afwijkingen die na voren komen zoals Erfbaarheid enz tijdens de Zwangerschap. Toekomstige Kinderen hebben het Recht Kankers te verwijderen van Vervuilde Stoffen c.q. Nevelvocht  allerlei Voeding Schimmels of Aflatoxine te ontgiften, zodat  de bewegelijkheid, recht krijgen tot verwijderen van vervuilde stoffen de voortplantingsorganen normaal kan functioneren. Bij Gebitsmetaal in de uterus, eierstokken en testikels kan je zelfs zoeken na composiet, zodat de Lichaam opschoont wordt voor de voorzwangerschap.
info@epn-epm.nl                                                            

INFO: 13. Vitamines Hebben Extra Mineralen Nodig om Kankers te voorkomen.
De vele  Nevelvocht  Infectie Clusters Listeriose Epidemie Ziekteverwerkers is het mogelijk bepaalde toereikende hoeveelheid Vitamines inneemt van een bepaald soort om zoveel mogelijk Kankers en diverse andere ziektes te voorkomen. Bij Milieu Wateroppervlaktes merk je de vele Covid.19 Bacterie, Virus Infectie, Giftige-stoffen welke via Nevelverdamping wordt  ingeademd als Botulisme stoffen enz tot Infectievirussen van diverse Kankersoorten via de Nevelvocht  Botulisme welke je Besmet met diverse Kankersoorten. De Listeria Monocytogenes is een Bacterie welke overal voorkomt in rauwe voeding, welke in de koelkast hebben gelegen. De Bacterie komt voor bij Ouderen in bij Burgers met een lage weerstand, pasgeboren Baby’s lopen grote risico’s op een symptomatische Infecties enz. Het is al jaren bewezen dat we apart met toereikende Vitamine bepaalde Infectievirussen de serotonine frequentie kunnen aanpassen op termijn, zonder dat de Kankers zich uitspreid is een bepaalde Vitamines met bijbehorende frequentie om Kankers te voorkomen. Kankerbestrijding versterkt de werking van de Witten Bloedcellen, die instaan voor de vernietiging van de cellen als je houd aan de voorwaarden. Indien men de witte Bloedcellen versterkt in je dagelijkse Leven aanpast worden de Kankercellen op natuurbasis langzaamaan afvoert via de Urine c.q. Ontlasting. Hierbij krijgen de Witte Bloedcellen de kracht om de Kankercellen op termijn vernietigen. Ook bepaalde Voedingstoffen zullen worden aangepast via bepaalde toereikende frequentie om het voorkomen van Infectie virussen welke altijd een negatieve effect heeft op het dagelijkse leven vanuit de Omgeving Vervuiling. Indien men de hoeveel Vitamines van een bepaald soort inneemt is veelal heel verschillend aangaande de Kankers inzake de Witte bloedcellen, die in staat zijn om Kankercellen op termijn vernietigen in op Natuurbasis af te voeren om bepaalde Kankers op termijn te voorkomen. Dit heeft tijdnodig in vaak begeleiding verkleint het risico op diverse Kankers ontwikkeling. De vele ondersteuning van belangrijkste Vitaminesoorten, welke de resultaten kan bereiken via diverse specifieke Vitaminesoorten aangepast op individuele Leef basis vele Burgers, dankzij Nevelvocht verspreiding via de Overheid, Bedrijfsleven enz vele Burgers Kankers verkrijgen via Nevelvocht Schimmel Infectie vervuiling van Nevel Waterafvoer binnen de Bebouwde Kom. Burgers vroegtijdig Sterven via Milieuvervuiling Kankers enz Schimmels van de directe Milieuvervuilde Omgeving als toekomstige stille Moord Schuilplaats via Nevelvocht te traceren op afstand. Milieuvervuiling vele Burgers in Kinderen vroegtijdig sterven dankzij de Politieke Milieuvervuiling via Wateroppervlaktes hun Gezondheid aantast, tot Dodelijke Bacteriën Nevelvocht Virusinfectie Ziektes enz. Het blijkt dat In Nederland vele Burgers Besmetzijn dankzij de Politieke Milieu Vervuil Dumping van de afgelopen 25 jaar.
info@epn-epm.nl

Info 14. Europa en Hun Oudere Zorgwelzijn is Juridische Fiasco’s via Wetgeving.
Binnen de EU Juridische Terminologie zijn vele onbegrijpelijke  procesregels. De Overheidsopdrachten voor uitvoering van Wetregels betreffende procedures voor Overheidsopdrachten de procesregels onbegrijpelijk voor Burgers de Juridische, Wetgeving – Terminologie van Strafrecht, Deurwaarders de Wethandhaving maar wat aan. Burgers die regelmatig gedaagde zijn komen via juridische terminologie in de aansprakelijkheid wordt wetgeving niet juridische enige recht in de procesregels tot onbegrijpelijk uitspraken beroepsmatig problemen veroorzaken binnen het procesregels te maken. Dit regelmatig met het Procesregels regels te maken hebben met het Juridische Rechtpositie verkwanselt met vele Vakgebieden als strafrecht, verbintenissen, erfrecht, criminologie criminaliteit enz. Ondanks de Fouten die worden gemaakt, want dit compacte werkzaamheden overlappen vele meerder vakgebieden binnen strafrecht, verbintenisrecht, erfrecht, criminaliteit enz. Binnen de Juridische  Terminologie van procesregels  biedt een heldere Recht en de procesregels  te komen, want het is nu onbegrijpelijk op het dagelijkse praktijk in overstapt de Erfrecht, Strafwet, Criminologie, enz met allerlei Strafrecht via beroepshalve  regelmatig overtreden Procesregels, Hulpverlening en de procesregels als Tweedeling Recht. In het dagelijkse Juridische Praktijk.
info@epn-epm.nl 

Mondiaal: 8166.52.387:ICT.
info@epn-epm.nl

10 – Oktober 2021

 Toegewenste Gelukkige 21-Eeuw Jaren. enz.
Stichting Europees & Mondiale Platform Nederland.

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

Via Mail wordt Niet altijd beantwoord, wegens Overbelasting of Mondiaal kan je geen inzicht verkrijgen.                                                                                          www.epn-epm.nl                           info@epn-epm.nl

op Jaarbasis 50- Euro Infoblad Netwerk. Bank-NL:  

NL39 INGB-0003733042.

Team EVAB ICT Mondiaal Biotechnologie: WWW.EPN-EPN.NL
Hierbij is de Wetgeving op 28- mei 2018 de Nieuwe Privacywetgeving AVG ( GDPR) van kracht. Wij respecteren de privacy in we verwachten het ook van onze lezers om de privacy te respecteren. We willen onze Duizenden Lezers ook vragen deze respecteren in voorkeur te geven dat jullie ons blijven volgen op het Internet. Indien je dit doet blijf je op de hoogte van het allerlaatste nieuws, in de vele aankomende activiteiten plus de Globaliserende ICT acties. Hierbij zorg je er voor dat je altijd up-to- date bent! Wil je dit blijven horen? Geeft dan via een mailtje of via onderstaande button jouw voorkeuren door en zorg dat je geen nieuwsbrief niet zal missen.
Ik wil jullie berichten blijven ontvangen.
Indien je geen E-Mail meer wilt ontvanger stuur dan een mail:
Dit is via de Wetgeving vastgesteld per 1-juni- 2018. We zullen dan de mail uit het systeem halen in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.