EPN Infobulletin Facebook Juni 2021

6 – Juni – 2021
1991   2021

FACEBOOK SOCIAAL

 EPN-EPM: Cliënten ICT – Mondiaal Callcentrum

www.epn-epm.nl EU Info@epn-epm.nl

EU-Burger-Grondrecht: Web EPN

Donateur 50 euro op jaarbasis : NL39INGB -0003733042

Milieu IKV- Nevelvocht Infectie Kankers, Bacteriemutatie.
Milieu omgeving veroorzaakt op grote schaal Virus- Infecties inzake de Urinewegen of via HPV- gelinkte Kanker tot giftige stoffen Botulisme, Baarmoederhals c.q. Darm Bacteriën aangaan de Nevelvocht Virus c.q. Infectie Prostaat, Darm, Kankers Virussen via Verdamping ingeademd. Welke Vaginale of Mond slijmvlies van ene op de andere met diverse Types Slijmvlies Kankers, Bacteriën ESBL zijn besmet vanuit Milieu Omgevings vervuiling of Overdracht via Politiek Seks relaties via ESBL, HPV diverse types besmetting na voren komt. Bacteriën, 010 Virus Slijmvlies Viruskankers Humaan Papillomavirus komt bij Miljoen Burgers in Nederland voor in neemt jaarlijks toe via diverse soorten Kankers zicht verspreidt onder bevolking via het Orale Seks slijmvlies, Prostaat, Schildklier, virussen. Dit veelal via Keelslijmvlies Infectie Kankers of via Anus-carcinoom verder verspreid via Kankervirussen gerelateerde complex Denguevirus Infectiepatiënten. Hierbij zie je ook bij Dieren als Vogels enz.
INFO@EPN-EPM.NL 

Oncolytische Infecties Hechten zich aan Kleinen Bekken.
Co-lytische Infectievirussen zicht verspreid tot in de kleine bekken, welke onder Bevolking Tumorweefsel zich ook snel verspreidt. Hierbij nieuwe Corona Golf Virussen Pandemie via Nevelvocht verdamping enige Duizenden Burgers besmet geraakt. Vooral bij Griepachtige klachten vele vlekkige Huid uitslag als Flavirussen. De Infectievirussen worden vaak tegen gehouden via injectie, maar helpen niet tegen Dengue Virus via flavirussen van Burkholderia-complex, blijkt op grote schaal IKV Kankers, CQ. Waarbij de bron van de besmetting bacteriële besmetting is. De grote besmetting gevoeligheid van Lymfatisch weefsel en de witte bloedcellen kan je ook de Kankercellen beïnvloeden. Dagelijks blijken vele duizenden melding binnen komen via aparte telefoon berichten binnen komen op onze eigen manier. Bij bepaalde druk moeten we even de boel stop zetten wegens overbelasting van te snel allerlei Infectie Virussen om zich heen grijpt op Jonge in Oudere leeftijd. De grote druk op ziekenhuizen nemen toe van een Lockdown besmetting vooral bij jongeren snel om zich heen als Urine Coronavissen bij Jongeren. Waarbij vele Doden Burgers zullen vallen in een paar maanden. Dagelijks blijken alsnog Burgers Sterven wegens vervuiling, minder beweging in begeleiding op maatbasis welke de Patiënt eigenlijk moet verkrijgen als beweging prikkels tegen Corona.
INFO@EPN-EPM.NL 

Milieuvervuiling revolutie vanaf de jaren 1965 vorige Eeuw. Doelbewust op termijn ongecontroleerd Burgers volgestopt met Kankerinfecties Virussen c.q. Bacteriën van Nevelvocht als een vacuüms initiatief tot Kwaadaardige Kankercel Mondiale Ziekte verspreiding, waarbij Burgers stuurloos zijn geworden dankzij de Politiek. De kwaadaardige cellen hebben direct constante achtige Virusconcentratie bij alle Bewegingen, Denkpatronen in de vele Gebrek van Behandelingsmethoden. Politiek heeft doelbewust afwijkende ziektes veroorzaakt op termijn door het fatalisme van Politici via Milieu Nevel Vervuiling welke op grote schaal geen land meer kan uittekenend in Miljoenen Burgers in stilte te Dode wordt gebracht uit Economische gewin, of liggen dagen waarbij niet meer serieus een hand wordt na uitgestoken. De vele isolatie van overvloedige overbelaste, is men niet meer instaat door geen lichamelijke functionerende of Geestelijke Psychische Gevoelens heeft, direct grote gevolgen op de Psychische dagelijkse leven. welke via Overheid is verstoort tot doelbewuste Levenseinde Waarbij geen hand meer is uitgestoken in een vacuüm aan enige hulp initiatief wordt ondernomen. Vele dan Ex-patiënten liggen al enige dagen dood op hun kamer zonder enige hulp van opruiming of evenwicht uit de weg te ruimen die voor vele last angst aan jagen zijn voor hun Kinderen in omgeving. Het evenwicht tussen de draaglast en draagkracht niet alleen bepaald door Milieu.
INFO@EPN-EPM.NL 

Burkitt – het Lymfoom via besmetting enz Kankers Bacterie.
Veelal merkje al op zeer jonge leeftijd of tijdens de zwangerschap dat je besmet bent met het Burkitt dat Virus tot snel Kankers kunnen leiden tijdens of voor Zwagerschap. Ook Kinderen onder de 10 jaar blijken grote risico te lopen totdat Virussen kunnen leiden op grote schaal Kanker kunnen verkrijgen. Dit mede door Nevelvocht verspreide van Virussen als lastige, vastzittende spiegels Bacteriën Voedingsbesmetting vanuit Woonomgeving besmetting of geen defect afweersysteem hebben, om Nevel Bacteriën die zicht verspreid als Virussen, waardoor Kinderen al vroegtijdig op jonge leeftijd Lymfeklier ontwikkelen tot Kanker cellen via Lymfevatenstelsel met bijzonder de B – Lymfocyten, welke in de Beenmerg worden gevormd bij het ontwikkelen op zeer jonge leeftijd Kankercellen, Infectieziekten mede de Epstein-Barr-virus dat ook bij vele Burgers Kankers veroorzaakt. Binnen Mondiale Kankeronderzoek blijken op grote schaal Kinderen mee-eters van vastzitten via gespannenere spiegels met Bacterie Kankers worden besmet zo’n 25 % procent Kinderen, al Kanker hebben voordat ze zelf door hadden of Artsen er geen aandacht aan schenken dat Slijmvlies Bacteriën Kankers veroorzaken via de Mondslijmvlies, Keel, Slokdarm, Urine enz via Humaan Corona Papilloma diverse Tumoren via Urine nCoV Kankers Penis Slijmvlies , welke je kan voelen als vele overdraagbare.
INFO@EPN-EPM.NL 

Multi-Bacteriën via het Micro-milieu Mutatie PV Pest-V.
Virus welke worden overgedragen als Virusverspreiding van Pathogenese TH-1 Dodelijke kruisbestuiving multiresistente superbacteriën virussen TH-2. Vele Slijmvliesbacteriën van een Infectievirus TH-2 heeft zich ook als Kankers verspreid van enige Miljoenen Burgers in Nederland via Nevelvochtverdamping van het inademen IL-7 Interleukinen, of IL-6 Cytokines via Micro Milieu Bacteriën van uitholling Kankers via Luchtwegen, Urine in via Seksuele handelingen of andere dodelijke Chronische Mutaties via Multimicro van Pathogenese Bacteriën blijken op termijn alsnog Kankervirussen te zijn welke overgedragen via chemosessies Humaan Papilloma worden overal gevonden op het lichaam rond de mondholte, anus, vagina overal waar slijmvlies zich verspreid die Kankers veroorzaken. Bij de andere zie je het met seksuele contact overdracht van Pathogene TH-2 Multimicro na voren komen, ook slijmvlies Mutaties Epidemie Multimicro Infectie Virussen welke Tumoren veroorzaken is de meest voor komende Milieuvervuilde Nevel Wateromgeving of seksueel overdraagbare Infecties Ziekten. Dit via gynaecologische Kanker, bij Vrouwen 8 op de 10 via Anale seks besmet met verschillende Types, HPV Kankers via de Mond, Vagina, Anus enz zich Nevel of verspreiden als massa Chronische Virus meenemen binnen de Nevel-Leefomgeving Kankers Cel ontsporingen na vorenkomt.
INFO@EPN-EPM.NL 

IVK-Kankers Door Slijmvlies op zeer Jonge Stress Leeftijd.
Het blijkt bij Waternevel verdamping vanuit niets vermoeden Vijvers, vanuit Kanalen enz. Vele Kinderen welke vanaf 1970 zijn geboren met allerlei IKV Kankers Infectievirus via Nevelvocht Bacteriën uit Omgeving besmet. Waarbij mede allerlei Geheugen Stoornissen, Spieren optreden via ICK Kankercellen welke zich overal in het Lichaam, Hersenen zich ook tot Micro Keelkanker als Urine Slijmvlies Virus zich verspreidt. Nederland blijkt dat 1 op de 5 Kleine Kinderen voor Keelklachten in bij Volwassenen veel Slijmvliesbacterie, Urine Infectie, Darm Tongsilkanker welke via Man of Vrouw aan elkaar door geven. Virussen kan je ook vergelijken met die vormen van Kanker door geven HPV- of het Humaan Papilloma Virus als Baarmoederhalskanker, Epstein-Barr- Virus welke tot Hodgkin Virus ook vele Paraffine Uitzaaiingen in de Longen, welke ook alsnog besmettelijk slijmvlies moet worden beschouwd in bij Mondcontact of andere Slijmvliescontact zich verspreiden als Hoofd- Hals Gebied, Tong, Hals-keelkankers, Mond kankers overgedragen via Mond op Mondslijmvlies zich vrij verspreiden mede ook via paraffine Urine besmet kunnen zijn met clustering via de HPV-Virus of door Insecten verspreid virus in nog diverse soorten bacteriën, welke ook in groepsverband na voren komt Kankerverspreiding is Emotionele Nevelbacteriën.
INFO@EPN-EPM.NL 

Vervuiling Bepaalde doelbewuste Linken Vormen van Kankers.
De vele linken van kunstmatig Milieu Nevel vervuiling sterven per jaar Duizenden Burgers Moedwillig via opzettelijke Nevel Milieuvervuiling via Nevelvocht, waarbij de Economische misleidende belangen ver boven de Volksgezondheid uitsteekt. De vele stille Milieu Genocide binnen de Volksgezondheid, waarbij de Wetgeving volledig wordt overtreden geeft al jaren aan de Vervuiling of Sterven er ook 1 Miljoen Burgers. De Economische belangen gaan ver boven de Volksgezondheid. Bij hightech & Praktische onderzoek blijkt dat komende jaren nog Miljoenen Burgers die Dodelijk met Kankers zijn besmet in via Bacteriën Nevelvocht verdamping ziek worden. Waarbij 1 op de 4 Burgers vanuit Milieuvervuilde Nevelvocht Inademen of vanuit vervuild Fijnstof, VOS, Rubber, Fijnstof via sportvelden. Longinfectie, Aneuploidy Tumoren enz. Waarbij EU- Verdragen de EU-Lidstaten Nederland enz misbruik maken al jaren van stille Genocide op Burgers toepassen tot Dodelijke Bacterie, Infectie Virusziekte verwerkers. De vele Infectievirussen in Bacteriën Vervuiling zogenoemde de ORCA-010 Virus welke zich overal kan verspreiden via Nevel Infectie Bacteriën tot Tumoren in het steunweefsel of spierweefsel zich onderhuids heeft genesteld rondom de organen en botten in de vele ruimtes daar tussen Kankercellen verspreiden vanuit de zenuwlopers ruggenmerg.
INFO@EPN-EPM.NL 

Infectievirus Spelen grote rol bij ESBL Nevel Milieu Bacterie.
Ontstekingsziekte blijken op grote schaal een heel andere reacties na voren komen welke niet direct wordt gevonden, wel in gedachten, maar niet via Amyloid maar via APC- IL-7 ziekte welke betrokken zijn bij Celgroei- en Celdeling Kankers. Hierbij moet je zelfbescherming van doofpot affaire tot complottheorie en van Bio terrorisme wegens dat je Mondiale onderzoek deel neemt in de Bio- informatie ESBL mechanismen van nieuwe inzichten over het mechanismen die Genenactiviteiten regelen is belangrijk inzake Hersenonderzoek na diverse ziektes van complexe APC-IL-7 welke gevolg zijn van veranderingen in de Genen, welke betrokken zijn bij de Celdeling. Hierbij het identificeren van bepaalde defecte Genen of Eiwit defecten als Tumoren of Genen. De doorbraak is veelal het best te beschrijven via een kunstmatige Virus Oncolytisch virus met een code naam jx-…(PEXA-VEC. Hierbij worden al enkele jaren toegepast bij bedwingen van diverse Kankers & Huidkankers Eeuwformule in dan zie je weer verder als je dan nog leeft als vrije hulpverlener. Bij kunstmatiger Virus Zorgje er voor dat de bloeddoorstroming iets trager wordt in aan stollen is geslagen, draag bij in eerste instantie aan het effect van Virus Mutatie. Als Tumoren minder Zuurstofrijk zijn. Als Tumoren krimpen dan vanzelf via Voeding vorm in kunnen geen Nieuwe Tumorcellen aanmaken als kankers.
INFO@EPN-EPM.NL 

Volksgenocide Zorghulpverlening tot stille kwetsbare Burgers.
Binnen de Volksgezondheid tast Politici Nederland stille Genocide toe, aangaande ART: 235 EEG-Verdrag via ART; 118A over Volksgezondheid & Veiligheid alsnog een 5 miljoen Burgers Dodelijk Besmet binnen woonomgeving aangaande der Pathogenen Infectievirussen de EU-Rechts grondslag- 130 R tot T Milieubeleid alsmede Staat der Nederlander, Provincies inzake ART:100 A. De vele Kankers, Alzheimer enz door Criminele Maatschappelijk Politieke handelen. De vele IKV-Kankers in Neurologische afwijkingen welke veelal door Nevel-Bacterie, Vochtverdamping allerlei Kankers enz verspreidt tot Dodelijke Neurologische Ziektes via Nevelvocht Slijmvlies uit omgeving. Vele Burgers besmet raken met Dodelijke Infectieziekte, c.q. allerlei Milieu Ziekteverwerkers vanuit de Recreatieplassen, Stortplaatsen, Vijvers Omgeving besmet raakt met Nevelvocht IKV- Infectie Kanker Virussen vanuit omgeving, vele Kinderen op jonge Leeftijd via Nevelvocht Verdamping vanuit omgeving allerlei Slijmvlies stoornissen optreden bij Kinderen via ICK Slijmvlies Bacteriën van diverse HPV = Humaan Papilloma Virus als diverse Kankers, Longkanker, Baarmoederhals kanker in nog vele meer Infectievirussen overdragen via Mond, Hals, Longen, Urinewegen, Darmkankers, in de talloze Slijmvlies Clusters Bacteriën lijden tot Kankers, Tumoren, Zenuwuitlopers enz.
INFO@EPN-EPM.NL 

Eventueel via Kunstmatige Linken Vormen Kankers.
Wegens de grote Milieuvervuiling waarbij de Volksgezondheid doelbewust wordt overtreden na toekomstige via Overheid van Luchtvervuiling, tot stille Genocide vele Zwangerschappen c.q. Foetus worden aangetast vanuit Oogpunt Nevelverdamping vervuiling. Waarbij Wetgeving volledig wordt over getreden als Overheid Aansprakelijk uit het oogpunt van Vervuiling. Hierbij een type Genetisch gewijzigd Adenovirus. Deze genoemde ORCA-010-Virus is bedoelt om zoveel mogelijk toekomstige behandelingen tegen Prostaatkanker bestaande vastgesteld prostaatkanker. Zo 8 a 10 weken na inspuiting met de moderne ? Virus wordt hun Prostaat evenals de schildklier verwijderd. Dit alleen om te kijken in hoeverre het virus in het Tumor weefsel zit verweven. Ook het vaststellen in welke mate hoeveel schade Virus heeft toegebracht aan de Kankercel. De competent gedachten levert bij persoon in kwestie of na bestaande geen enkele aansprakelijkheidsrecht op voor de nabestaanden wegens doelbewuste overtreden Wetgeving, waarbij de Staat der Nederlander verantwoordelijk is. We zitten komende jaren als het aan der Staat der Nederland ligt nog met vele Miljoenen EU Burgers, welke nu nog Jong zijn wegens doelbewuste medicatie Milieuvervuiling ESBL Bacteriën. Produceren ESBL-Kanker die grote consequentie ESBL bacterie tot dodelijke Kankers Virus.
INFO@EPN-EPM.NL 

Leven via Kankers vindt Wereldwijd Enorme uitbreiding.
Overal ter wereld zijn ondertussen Onderzoekers bezig welke veelal met elkaar in verbinding staat, om kunstmatig linken te vormen van Kankers. Ook in andere EU-enz zijn groepen bezig in de EU met ander type genetische gewijzigd om de Adenovirus in Nederland is dit ORCA – 010-Virus welke tot diverse mogelijkheden behoort om Prostaatkankers, Kankers Tumor- weefsel te behandelen in na 6 tot 9 weken kijken of het Virus nog aanwezig is in kijken of de Kankercel vele schade heeft toegebracht. Ook bij andere Kankercellen blijkt opening te zien, waarbij geen schade wordt toegebracht welke de potentie verstoren in deze te herstellen. Maar dan zit je ook alsnog met de Oncolytische Virus, Zenuwcellen, kleine bekken, waardoor het Virus ook daar tot micro-uitzaaien worden aangepakt en te gronde worden gebracht, zodat je vrij bent in je gang kan gaan. Maar de vraag is er een therapie voorhanden in is die effectief in de prostaat bestrijd zonder bijwerking in op termijn geen Erectie stoornissen verkrijgt of Urine problemen en Incontinentie stoor nissen, waarbij je in begin hulp nodig bent om allerlei negatiever Bacteriën of Infectie virussen te voorkomen. Veelal kan je een kunstmatiger kankervirussen doden, waarbij klinische onderzoek moeten uitwijzen in zicht vertaalt als een goed behandelmiddel is Veelal eigen middelen opgelost indien rustvertrouwen herstelt is.
INFO@EPN-EPM.NL 

Seksuele Overdraagbare Kenmerken HPV van 150 Typen ziektes.
Mondiaal krijgen Vrouwen te maken snel agressieve varianten wereldwijd HPV welke algemeen bekent zijn via seksuele handelingen in via uitstrijkje HPV zo’n 150 verschillende HPV kunnen worden ontdekt via uitstrijkje ook twee zeer gevaarlijke agressieve HPV. Veelal je dat het zichzelf weer opruimt na goed nadenken bij Seksuele handelingen inzake 16 -18 besmetting raakt het virus weer kwijt indien ze een behandeling aangaan om de grote Bacteriënnevel laten opruimen voordat de Kanker zich nadien kan verspreiden binnen het lichaam met alle gevolgen op jonge leeft wordt geconfronteerd met Kanker. Ook vele typen HPV besmetting welke kankers veroorzaken, maar bij diverse soorten zijn de HPV minder actief op jonge leeftijd, maar boven de 25 jaar krijgt ieder met uit zich loze seksleven boven de 25 jaar alsnog te maken met type HPV waar er 13 typen van zijn, met agressieve kankers veroorzaken op iets langere termijn. Ook vele wratten als Genitaal op de huid, handen, voeten die zich verder verspreiden onder bevolkingsgroepen, maar met een beetje hulpverlening kan deze wratten zich ook op termijn verdwijnen als de slachtoffers zich houden aan de afspraak van de moderne behandeling methode kan je zelf Kanker begin van Kankers alten afvoeren, waarbij het immuunsysteem op individuele basis de Kanker laten afvoeren er zijn 135 typen die kankers veroorzaken.
INFO@EPN-EPM.NL 

Multi-Bacteriën Micro Cultuur Mutatie PV/TH verspreiding.
De afgelopen tijd gaat al enige weken Geïnfecteerd TYPE- HN of een Type Mutatie Milieu microbacterie via de moderne Pest- 3 Virussen welke zich verspreid via Seks-Overdracht, Mug- Bacterie of Virussen welke zich verspreiden als Multiresistente Bacteriën van Longziekte, Nevelvocht, Urine Infectie-HIV-Zikavirus welke zich ook kan verspreiden via tot Dodelijke PV Pathogenese Infectievirus TH-1. Ook blijkt dat deze Infectievirus mede de Cystitis = Ontstekingen welke de Urethritis van de blaasuitgang tot kankers tot gevolgen heeft of Nierontsteking. Veelal kwamen in het verleden bij mannen het meest voor, maar de afgelopen 20 jaar bij ieder. Bij 20 tot 65 jaar komt het nu 2019 overal voor in praktische alle leeftijden boven de 10 jaar. Zo’n 80 Vrouwen van de 100 heeft problemen met de Urine Infectie Virus of Blaasontsteking tijdens gehele perioden van de Vruchtbaarheid last hebben van vele ongemak die spanningen veroorzaken, maar ook vele Infectievirus, Nierenproblemen. Waarbij de opslag in de holle zak van Urine niet door urineleiders stromen, maar terug na de Nieren waarbij het klepje open gaat. De druk in de blaas wordt opgevoerd via pijnschuiten dat je Plassen moet. Indien dit beschadiging via virus JX-594-Mutaties Virus-Levens bedriegend non- Hodgkin-lymfoom kwaadaardige Kanker te verkrijgen kan binnen een aantal revoluties in onze vrije Mondiale Wereld.
INFO@EPN-EPM.NL 

De Coronavarianten Mondiaal in Nederland Geborgen.
Je ziet iedere keer continu verandering in de vaccinatiebeleid, waarbij een negatieve beleid wordt gevoerd van Menselijke overleg met de Bevolking. Dodelijke Virus verspreidt, waarbij 1 op de 5 Kinderen besmet raken met Kankers Virussen Infectie op langer termijn. Welke zich verspreiden als Multiresistente Bacteriën als Urine-HIV- Long Infecties, Zika, Ebola, Virussen enz zich via Luchtwegen verspreiden via afwijkende Nevelvocht verdamping of via het vervoer van dieren vanuit Multimicro Milieu Bacteriën via Dieren- en Mensen op grote schaal verspreidt tot een Dodelijke PV = Pathogenese Infectie virus TH1. Ook Vervoertranssport blijkt op grote schaal via dieren blijken grote risico’s lopen via wormpjes, maden, parasieten de Supervirussen als een moderne Cultuuromslag Infectie Ziekte verspreiders zich vrij snel vermengen als Mutatie Epidemie via Bloed Besmet Multiresistente Bacteriën Infectie virussen TH-2 welke zich al enige jaren hebben verspreid als Kwaadaardige onder de Dieren Mensen enz. Waarbij geen Vaccin mogelijk is, wegens de grote Multi Micro Bacteriën via moderne Infectie virussen, Wateromgeving, Luchtvervuiling, Meeldauw, Voeding bacteriën– op grote Pathogene Dierenbesmetting welke weer in Nederland Miljoenen Burgers besmet met Dodelijke Kankervirus IL-7. Infectievirussen bij Ouderen als Bacteriën plaatsvindt.
INFO@EPN-EPM.NL 

IKV-Nevelvocht Verspreiding Bij Kinderen Hersentumoren.
We zien nu op grote schaal hoe Milieuvervuiling enorme Corona invloed heeft op Burgers met Gedode Gemengde Bacteriën in de Aders, Longen. IKV Bloedmengsel Dode Bacteriën Toxines is aan behandeling methoden Proteïne witte bloedcellen als reactie op een stof Antigeen waarbij Tumorweefsel vermindert, waarbij ook Bacteriële Infecties alsmede Kanker Tumorweefsel verdwijnt via versterkt Immuunsysteem via Immunotherapie die op termijn de kankercellen vernietigt. Wanneer de Zomer alle afwijkende kwaadaardige – cel zich uitzaait heeft een enorme invloed op Lichamelijke in Neurologische Leven van Psychische Patiënten versneld Dood te gaan. De Multi-Bacteriën van Milieuvervuiling zijn vele Burgers geïnfecteerd met het IKV & Bacteriën HN-Virusinfectie of het Type: PV Mutatie Milieu Bacteriën via Vogelgriep virussen, Virussen als Petst-Virus, Mug-virussen, Seks overdracht in via Milieu Nevelvocht uit Wateroppervlaktes als stille Genocide stille Genocide aan allerlei Dodelijke IKV enz Mei : 5 – Info – 2021. Ziektes besmet raken via open Golf Bacteriën verspreiding van Coronavirussen Crisis van duizenden Burgers.
info@epn-epm.nl

info@epn-epm.nl

6 – Juni 2021
Mondiaal:8166.52.3: Veiligheid code: EU.

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

Via Mail wordt Niet altijd beantwoord, wegens Overbelasting of Mondiaal kan je geen inzicht verkrijgen.                                                                                          www.epn-epm.nl                           info@epn-epm.nl

op Jaarbasis 50- Euro Infoblad Netwerk. Bank-NL:  

NL39 INGB-0003733042.

Team EVAB ICT Mondiaal Biotechnologie: WWW.EPN-EPN.NL
Hierbij is de Wetgeving op 28- mei 2018 de Nieuwe Privacywetgeving AVG ( GDPR) van kracht. Wij respecteren de privacy in we verwachten het ook van onze lezers om de privacy te respecteren. We willen onze Duizenden Lezers ook vragen deze respecteren in voorkeur te geven dat jullie ons blijven volgen op het Internet. Indien je dit doet blijf je op de hoogte van het allerlaatste nieuws, in de vele aankomende activiteiten plus de Globaliserende ICT acties. Hierbij zorg je er voor dat je altijd up-to- date bent! Wil je dit blijven horen? Geeft dan via een mailtje of via onderstaande button jouw voorkeuren door en zorg dat je geen nieuwsbrief niet zal missen.
Ik wil jullie berichten blijven ontvangen.
Indien je geen E-Mail meer wilt ontvanger stuur dan een mail:
Dit is via de Wetgeving vastgesteld per 1-juni- 2018. We zullen dan de mail uit het systeem halen in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.