EPN Infobulletin Facebook Maart 2021

3 – Maart – 2021
de Corona Verspreiding via Nevelvocht van Hersenbeschadiging enz via Coronavarianten Mutaties Infectie Virus.

1991   2021

FACEBOOK SOCIAAL
EPN-EPM: Cliënten ICT – Mondiaal Callcentrum

www.epn-epm.nl EU Info@epn-epm.nl

EU-Burger-Grondrecht: Web EPN

Donateur 50 euro op jaarbasis : NL39INGB -0003733042

EXTRA INFO PER 28-4-2021: de Corona Verspreiding via Nevelvocht van Hersenbeschadiging enz via Coronavarianten Mutaties Infectie Virus.

De verspreiding van Nevelvocht Bacteriën verhoogd de Coronavirus via Nevelvocht Slijmvlies, Bacteriën, LonginfectiesDarm Virusinfecties, Kankers enz.
Hierbij zie je vele Virusinfectie Bacteriën via Urinewegen, Ontlasting Verkleving welke van Mens tot Mensen overgaan in via Dieren Duizenden Coronavarianten per Lidstaat, De vele Bacteriën vanuit de Darmen, Urinewegen veroorzaakt Blaasontstekingen, Darmkankers tot Coronavirus 2019-nCOV Wereldwijd zich verspreidt, onder de Bevolking. De vele Corona varianten zijn Mondiale verschillend van Covid- 9  Mutaties ORCA-010 Virus  verspreiding zijn veelal per Land verschillende van Virusinfectie. Waarbij deze Virusvarianten veranderd tot Dodelijke Ziektes via zich steeds weer kan verspreiden via nieuwe mutant Mondbesmetting onder Nevel de Bevolking van de 18 variant Mutatievirussen zich vrije verspreiden. Vooral bij Kinderen tot Ontspoorde Dodelijke Kankers c.q. Slijmvlies Coronavirusvarianten Corona -19  welke tot massagraven kunnen leiden door coronavarianten, waarbij je niet beschermd bent binnen de Luchtwegen, Keelinademing duikt de Virus vrij snel op indien je enige inzicht hebt in de besmettingsgevallen van de Mutant Infectie Virus tot  Ademhalingsproblemen, Urine tot Tumor Kankercellen zich voordoen via andere Mutaties, worden waargenomen bij Jongeren van Coronavirus Infecties tot Dodelijke ovid-19 Infectievirussen Slijmvliesinfectie, Urinewegen, Darm KANKERS enz waarbij zo dik 20 miljoen zijn vastgesteld Mondiaal vanuit de Nevelvocht Bacteriën Verdamping, welke lijden tot Dodelijke nieuwe Corronavirus Infecties vanaf 2019 zich verspreidt bij 80 procent van de Burgers als Infectie Besmetting overdracht, van fysieke Menselijke contact vele Burgers met de Dodelijke Corona Burgers besmet raken tot Dodelijke Infectievirussen uitbraken.
info@epn-epm.nl

Bacteriemutatie  van Milieu Gelinkte Kankers Coronavirus.
De vele IKV-Nevelverspreiding Bacterie Mutatie van nieuwe Coronavirus Infecties via de Bacteriën vanuit de Wateroppervlaktes alle Infectievirusziektes verspreiden onder de Bevolking de Zikavirus Nevelvocht Stikstof Pandemie zich verspreidt onder de Bevolking op grote schaal als Kankers pandemie onder SARS, MERS, in het Zikavirus enz het Immuunsysteem verzwakt binnen de gevoelsomgeving de Geestelijke Geheugen.  De nieuwe Stam Corronavirus, Virusnevelvocht Bacteriën MERS-CoV Hygiëne in Omgevingsvervuiling welke vele Rug, Nek, Schouders-  en Darmklachten, Urinewegen klachten enz leiden tot Dodelijke Corona Infectievirussen zicht verspreiden onder de bevolking de afgelopen periode 180 Doden hebben veroorzaakt de afgelopen paar maanden in Nederland. De vele Bacteriën Corona zijn de afgelopen maanden honderden doden gevallen via de Corronavirus in Nederland. Burgers met nieuwe Corronavirus hebben problemen met Longklachten, Kortademigheid, SARS waarbij niet direct behandeld kan worden, maar alleen symptoombestrijding tegen de Corronavirus.  In de EU blijken vele Duizenden Doden via Corona Virus Gestorven de afgelopen 2 jaar via Corona Nevelvocht verspreiding zich onder de Bevolking Verspreidt tot Dodelijke Infectievirussen bij de Jeugd Puber via Nevelverdamping, Stikstof-uitstoot, Bacteriën enz, uit bedrijven zich mede verspreidt als Coronapandemie tot Dodelijke Corona Infectie Ziekte tot Dodelijke Covid-19 Oververhitting zoveel mogelijke tegen te gaan tussen Corona en Griepvirus als Nevelverdamping Luchtvervuiling Wuhan zich verspreid als Longkankers . Bij Kinderen vanaf 10 jaar plusminus verspreidt zich het MERS-Coronavirus via Dieren in Nevelvocht Bacterie van Virusverspreiding via verdamping uit Vijvers, Zwemplaatsen, Sloten in Kanalen enz in via Nevelverdamping op grote schaal Wereldwijd via Burgers. De Rekt gaat uit de Spieren waarbij de Coronabesmetting zal toenemen met100.000 Patiënten per jaar basis, in de bloedplasma Medicijn vele Burgers besmet raken met Covid-19. Binnen onze Europese EPM & EPN De grote besmetting van Stollingsproblemen, Infecties, Darmkankers, Longkanker, Urine Infectie, Neurologische Afwijkingen enz veroorzaakt- via Corona-Bacteriën vanuit de Nevelverdamping. Vele Kinderen Besmet met Coronavirus, Kankers via een aantal Clus Besmettingen. Herpes op grote schaal stekende Pijn in Bacteriën, Infecties waarbij lichaamscellen de ene na de andere Virus dagelijks zich verspreiden als Coronabesmettingen via Nevelvocht Verdamping vanuit omgeving Chronische Besmettingen. Dit met Milieu Nevelvervuiling Gebieden via Bacteriën van Waterafvoer, Nevel, Afvaldumping, Coronabesmettingen vanuit omgeving, welke leiden tot diverse Dodelijke Besmetting verspreiding via Coronavirus binnen EU met 100 Duizenden Stergevallen in Nederland, via de Covid- 19 Coronacrisis met Miljoenen Burgers Mondiaal Chronisch Besmet veelal met Dodelijke uitgezaaide weke-delensarcoom via nieuwe Tumoren weefsel of spierweefsel, Stikstof  Lockdown, zoveel mogelijk te voorkomen via andere EU- Netwerking. De Tumoren Besmettingen nemen toe tot Levenslang Negatieve Infectievirussen van uitgezaaide wekedelen sarcoom welke Tumoren veroorzaken in steunweefsel spierweefsel, Corona Virussen nemen 3 extreem toe binnen de Immuniteit. Ook kunnen de zenuwcellenuitlopers vanuit de ruggenmerg zich verspreiden rond de organen enz van diverse uitlopers welke explosieve cytostaticum vele Emoties welke kunnen op maatbasis talloze verontwaardiging reacties veroorzaakt. Waarbij geen eerste ziekte verschijnselen Zenuwprikkeling na voren komen als automatische besmettingen Infectievirussen via Coronagolf zich verspreiden als Dodelijke Epidemieën. De grote Verspreiding tussen Mens & Dier in Nevelvocht bacteriën verspreidt op grote schaal de Coronavirus van Longaantasting, Urine, Anus,  als Tumor uitgezaaide, neurologische afwijking enz tot Dodelijke Infectievirus Ziekten.    De stijgende Virusbesmetting vanaf  8 a 15 jaar waarneembaar via Slijmvlies Bacteriën Urinewegen, Maag, Darm Infectie van diverse aandoeningen van Virusinfecties Besmetting Corona Sars-CooV2 uitzaaiingen veroorzaken via Nevelverdamping Overdracht Micro- Aerosolen tot Defecte Longen al op Jonge 12 a 17 jaar. Leeftijd na voren komen via Nevelvochtverdamping uit Wateromgeving Nevel Bacteriën besmetting. De Miljoenen Coronabesmetting onder de Bevolking laat zich aanzien dat de Overheid geen inzicht heeft in de  Overdracht besmetting via Luchtwegen c.q. Longen, Urinewegen, Maag Darmkanaal enz via  Covid-19 Bacteriën, Nevelverdamping zich op grote schaal verspreidt in geen enkele inzicht is in de Coronavirus Pandemie via de Longen, Luchtwegen, Urine Virus Infectie- enz, Ontlasting, Keelslijmvlies Bacteriën, Huisdieren in Zoogdieren enz leidt tot allerlei Corona Infectievirussen tot afwijkende Longinfectie Ziektes zich verspreiden op grote schaal bij Kinderen in Nederland tussen de 1 in 20 jaar. Hierbij is mond op mondmasker Covid-19 niet toegestaan bij beademing. De verspreiding Nevelvocht Bacteriën, Longinfectie, Darminfecties welke van Mensen tot Mens gaat via Nevelverspreiding als Virusepidemie. Miljoenen Burgers zijn besmet via Bacteriën vanuit de besmette Nevel Bacteriën Wateromgeving, Dierenbedrijven niet meer te stoppen is in al bij plusminus 10 jaar bij Kinderen de Coronavirusinfecties, CQ  Bacteriën aanwezig is via de Darmmaagkanaal, Urinewegen, Luchtwegen in vele vermoeidheid optreed als Fysieke uitputting van allerlei negatieve prikkels om me heen in diverse golven als Corona klachten. Waarbij gemiddeld van de 1000 Infectievirussen Bacteriën zo’n 350 Sterven die een drama volgen op het Gezinsleven sluit alle grenzen van overleg vanuit de omgeving, in vele Agressies onderling bij de Partnergeweld via de Coronavirus tot gewelddadige binnen de Verplegingszorg Instellingen wegens geen aangepaste Zorgwelzijn Voorzieningen is natte vingerwerk binnen de Volksgezondheid.
Info@EPN-EPM.NL

De Misleidende Weerstand binnen Milieu –Volksgezondheid.
De vele verschillende Dothethe deling zie je de Gevoelsomgeving veranderen binnen de Geestelijke aanraking van Nevelvocht bacteriën als modern Voedselvergiftiging, bacteriën in een zeer laag zuurstofgehalte boven de 20 graden. Hierbij verspreiden zich zeer giftige stoffen als Botulisme welke zeer besmettelijke zijn als Nevelvocht verspreiding  vanuit de wateroppervlaktes. Vooral in de Zomer waar bacteriën giftige botulisme zeer besmettelijke in het zwemwater, welke veelal mede wordt veroorzaakt via Doden Dieren besmetting. Vele Doden Dieren in de Wateroppervlaktes raken of zijn besmettelijk met ziekte verwerkkers, mede Bacteriën welke Kankers Infectievirussen  in Geestelijke onderbewustzijn  van Neurologische problemen die op termijn na voren komen als mede Infectievirussen of Latente behoefte van zeer Innerlijke onrust welke allerlei stoornissen geeft in het dagelijkse Leven. De Politiek is hoofd verantwoordelijk met het klussen van vermenging van Bacteriën, Virussen  via Nevelvocht welke wordt ingeademd  via de latente innerlijke onrust van Burgers welke lijden tot Latente VIRUS Ziekte verwekkers  welke leiden tot Negatieve Geestelijke Vermogen van het Geheugen tot allerlei Sociale Afwijkingen welke via Milieu Wateromgeving zich verspreidt als op jonge leeftijd via Nevelvocht diverse Ontstekingen, Kankers, Borstknobbels, Onvruchtbaarheid,  Infectievirussen, Neurologische afwijkingen via  Pathogene besmetting via Nevelvocht  tot allerlei Kankers, Onvruchtbaarheid, Neurologische Geestelijke afwijkingen, Darmkankers, Borstkankers, Onvruchtbaarheid enz via Pathogene Toxines Gifstoffen enz, door de vele interne lichamelijk vervuiling van parasieten, toxines, bacteriën enz. Het is belangrijk dat je de eindelijk negatieve stoffen voordat je zwanger wil worden uit het Lichaam verwijderd van de Negatieve Pathogene Besmetting verwijderd van de Pathogene Vervuiling Toxines, Parasieten, Bacteriën, Botulisme enz te verwijderen voordat je begint met zwangerschap begint.
info@epn-epm.nl 

Info Maart:

IKV-Nevelvocht Verspreiding Bij Kinderen Hersentumoren.
We zien nu op grote schaal hoe Milieuvervuiling enorme Corona invloed heeft op Burgers met Gedode Gemengde Bacteriën in de Aders, Longen. IKV Bloedmengsel Dode Bacteriën Toxines is aan behandeling methoden Proteïne witte bloedcellen als reactie op een stof Antigeen waarbij Tumorweefsel vermindert, waarbij ook Bacteriële Infecties alsmede Kanker Tumorweefsel verdwijnt via versterkt Immuunsysteem via Immunotherapie die op termijn de kankercellen vernietigt. Wanneer de Zomer alle afwijkende kwaadaardige – cel zich uitzaait heeft een enorme invloed op Lichamelijke in Neurologische Leven van Psychische Patiënten versneld Dood te gaan. De Multi-Bacteriën van Milieuvervuiling zijn vele Burgers geïnfecteerd met het IKV & Bacteriën HN-Virusinfectie of het Type: PV Mutatie Milieu Bacteriën via Vogelgriep virussen, Virussen als Petst-virus, Mug-virussen, Seks overdracht in via Milieu Nevelvocht uit Wateroppervlaktes stille Genocide aan allerlei Dodelijke IKV enz Ziektes besmet raken via open Golf verspreiding van Coronavirussen Crisis.
info@epn-epm.nl 

Oncolytische Infecties Hechten zich aan Kleinen Bekken.
Co-lytische Infectievirussen zicht verspreid tot in de kleine bekken, welke onder Bevolking Tumorweefsel zich ook snel verspreidt. Hierbij nieuwe Corona Golf Virussen Pandemie via Nevelvocht verdamping enige Duizenden Burgers besmet geraakt.  Vooral bij Griepachtige klachten vele vlekkige Huid uitslag als Flavirussen. De Infectievirussen worden vaak tegen gehouden via injectie, maar helpen niet tegen Dengue Virus via flavirussen van Burkholderia-complex, blijkt op grote schaal IKV Kankers, CQ. Waarbij de bron van de besmetting bacteriële besmetting is. De grote besmetting gevoeligheid van Lymfatisch weefsel en de witte bloedcellen kan je ook de Kankercellen beïnvloeden. Dagelijks blijken vele duizenden melding binnen komen via aparte telefoon berichten binnen komen op onze eigen manier. Bij bepaalde druk moeten we even de boel stop zetten wegens overbelasting van te snel allerlei Infectie Virussen om zich heen grijpt op Jonge in Oudere leeftijd. De grote druk op ziekenhuizen nemen toe van een Lockdown besmetting vooral bij jongeren snel om zich heen als Urine Coronavissen bij Jongeren. Waarbij vele Doden Burgers zullen vallen in een paar maanden. Dagelijks blijken alsnog Burgers Sterven wegens vervuiling, minder beweging in begeleiding op maatbasis welke de Patiënt eigenlijk moet verkrijgen als beweging prikkels tegen Corona.
info@epn-epm.nl 

Milieuvervuiling revolutie vanaf  de jaren 1965 vorige Eeuw.
Doelbewust op termijn ongecontroleerd Burgers volgestopt met Kankerinfectie Virussen c.q. Bacteriën van Nevelvocht als een vacuüms initiatief tot Kwaadaardige Kankercel Mondiale Ziekte verspreiding, waarbij Burgers stuurloos zijn geworden dankzij de Politiek. De kwaadaardige cellen hebben direct constante achtige Virusconcentratie bij alle Bewegingen, Denkpatronen in de vele Gebrek van Behandelingsmethoden. Politiek heeft doelbewust afwijkende ziektes veroorzaakt op termijn door het fatalisme van Politici via Milieu Nevel Vervuiling welke op grote schaal geen land meer kan uittekenend in Miljoenen Burgers in stilte te Dode wordt gebracht uit Economische gewin, of liggen dagen waarbij niet meer serieus een hand wordt na uitgestoken. De vele isolatie van  overvloedige overbelaste, is men niet meer instaat door geen lichamelijke  functionerende of Geestelijke Psychische Gevoelens heeft, direct grote gevolgen op de Psychische dagelijkse leven. welke via Overheid is verstoort tot doelbewuste Levenseinde Waarbij geen hand meer is uitgestoken in een vacuüm aan enige hulp initiatief wordt ondernomen. Vele dan Ex-patiënten liggen al enige dagen dood op hun kamer zonder enige hulp van opruiming of evenwicht uit de weg te ruimen die voor vele last angst aan jagen zijn voor hun Kinderen in omgeving. Het evenwicht tussen de draaglast en draagkracht niet alleen bepaald door Milieu.
info@epn-epm.nl

IVK-Kankers Door Slijmvlies op zeer Jonge Stres Leeftijd.
Het blijkt bij Waterverdamping dat er allerlei Infectieziektes ontstaan, in diverse Bacterie vanuit niets vermoeden Vijvers, Kanalen enz. Vele Kinderen welke vanaf 1970 zijn geboren met allerlei IKV Kankers Infectievirus via Nevelvocht Bacteriën uit  Omgeving besmet. Waarbij mede allerlei Geheugen Stoornissen optreden via ICK Kankercellen welke zich overal in het Lichaam, Hersenen zich ook tot Micro Keelkanker als Slijmvlies Virus zich verspreidt. Nederland blijkt dat 1 op de 5 Kleine Kinderen voor Keelklachten in bij Volwassenen veel Slijmvliesbacterie, Urine Infectie, Tongsilkanker welke via Man of Vrouw aan elkaar door geven. Virussen kan je ook vergelijken met die vormen van Kanker door geven HPV- of het Humaan Papilloma Virus als Baarmoederhalskanker, Epstein-Barr- Virus welke tot Hodgkin Virus ook vele Paraffine Uitzaaiingen in de Longen, welke ook alsnog besmettelijk slijmvlies moet worden beschouwd in bij Mondcontact of andere Slijmvliescontact zich verspreiden als Hoofd- Hals Gebied, Tong, Hals-keelkankers, Mond kankers overgedragen via Mond op Mondslijmvlies speeksel zich vrij verspreiden mede ook via paraffine besmet kunnen zijn met clustering via de HPV-Virus of door Insecten verspreid virus in nog diverse soorten bacteriën, welke ook in groepsverband na voren komt Kankerverspreiding is Emotionele Nevel bacteriën.
info@epn-epm.nl

Eventueel via Kunstmatige Linken aan Vormen via Kankers.
Wegens de grote Milieuvervuiling waarbij de Volksgezondheid doelbewust wordt overtreden  na toekomstige via de Overheid van Luchtvervuiling, tot stille Genocide vele Zwangerschappen c.q. Foetus worden aangetast vanuit het Oogpunt Milieu vervuiling. Waarbij de Wetgeving volledig wordt over getreden in de Overheid Aansprakelijkheidsrecht is uit het oogpunt van de Vervuiling. Hierbij een andere type Genetisch gewijzigd Adenovirus. Deze genoemde ORCA-010-virus is bedoelt om zoveel mogelijk toekomstige behandelingen tegen Prostaatkanker bestaande vastgestelde prostaatkanker. Zo 8 a 10 weken na inspuiting met de moderne ? Virus wordt hun Prostaat evenals de schildklier verwijderd. Dit alleen om te kijken in hoeverre het virus in het Tumorweefsel zit verweven. Ook het vaststellen  in welke mate hoeveel schade de Virus heeft toegebracht  aan de Kankercel. De competent gedachten levert voor de persoon in kwestie of nabestaande geen enkele aansprakelijkheidsrecht op voor de nabestaanden wegens doelbewuste over treden van Wetgeving waarbij de Staat der Nederlander verantwoordelijk is. We zitten de komende jaren als het aan der Staat der Nederland ligt  nog met vele Miljoenen Burgers, welke nu nog Jong zijn wegens de doel bewuste Milieuvervuiling overtreden afgelopen 70 jaar, waarbij Staat der Nederlander Stille voorrang geeft.
info@epn-epm.nl

Multi-Bacteriën via het Micro milieu Mutatie PV Pest-V.
Virus welke worden overgedragen  als  Virusverspreiding  van Pathogenese TH-1 Dodelijke kruisbestuiving multiresistente  superbacteriën virussen TH-2. Vele Slijmvliesbacteriën van een Infectievirus TH-2 heeft zich ook als Kankers verspreid van enige Miljoenen Burgers in Nederland via Nevelvochtverdamping van het inademen IL-7 Interleukinen, of IL-6 Cytokines via Micro Milieu Bacteriën van uitholling  Kankers via Luchtwegen, Urine in via Seksuele handelingen of andere dodelijke Chronische  Mutaties via Multimicro van Pathogenese Bacteriën blijken op termijn alsnog Kankervirussen te zijn welke overgedragen via chemosessies Humaan Papilloma worden overal gevonden op het lichaam rond de mondholte, anus, vagina overal waar slijmvlies zich verspreid die Kankers veroorzaken. Bij de andere zie je het met seksuele contact overdracht van Pathogene  TH-2 Multimicro na voren  komen, ook slijmvlies Mutaties Epidemie Multimicro Infectie Virussen welke Tumoren veroorzaken is de meest voor komende Milieuvervuilde Nevel Wateromgeving of seksueel overdraagbare Infecties Ziekten. Dit via gynaecologische Kanker, bij Vrouwen 8 op de 10 via Anale seks besmet met verschillende Types, HPV Kankers via de Mond, Vagina, Anus enz zich Nevel of verspreiden als massa Chronische Virus meenemen binnen de Nevel-Leefomgeving Kankers Cel ontsporingen na vorenkomt.
info@epn-epm.nl

De vele Coronavarianten Mondiaal in Nederland Geborgen.
Je ziet iedere keer continu verandering in de vaccinatiebeleid, waarbij een negatieve beleid wordt gevoerd van Menselijke overleg met de Bevolking. Dodelijke Virus verspreidt, waarbij 1 op de 5 Kinderen besmet raken met Kankers Virussen Infectie op langer termijn. Welke zich verspreiden als Multiresistente Bacteriën als Urine-HIV- Long Infecties, Zika, Ebola, Virussen enz zich via Luchtwegen verspreiden via afwijkende Nevelvocht verdamping of via het vervoer van dieren vanuit Multimicro Milieu Bacteriën via Dieren- en Mensen op grote schaal verspreidt tot een Dodelijke PV = Pathogenese Infectie virus TH1. Ook Vervoertranssport blijkt op grote schaal via dieren blijken grote risico’s lopen via wormpjes, maden, parasieten de Supervirussen als een moderne Cultuuromslag Infectie Ziekte verspreiders zich vrij snel vermengen als Mutatie Epidemie via Bloed Besmet Multiresistente Bacteriën Infectie virussen TH-2 welke zich al enige jaren hebben verspreid als Kwaadaardige onder de Dieren Mensen enz. Waarbij geen Vaccin mogelijk is, wegens de grote Multi Micro Bacteriën via moderne Infectie virussen, Wateromgeving, Luchtvervuiling, Meeldauw, Voeding bacteriën– op grote Pathogene Dierenbesmetting welke weer in Nederland Miljoenen Burgers besmet met de Dodelijke Kankervirus IL-7. Infectievirussen bij Ouderen plaatsvindt.
info@epn-epm.nl

Milieu IKV- Nevelvocht Infectie Kankers, Bacterie mutatie.
Milieu omgeving veroorzaakt op grote schaal Virus- Infecties inzake de Urinewegen of via  HPV- gelinkte Kanker tot giftige stoffen Botulisme, Baarmoederhals c.q. Darm Bacteriën aangaan de Nevelvocht Virus c.q. Infectie Prostaat, Darm, Kankers Virussen via Verdamping ingeademd. Welke Vaginale of Mond slijmvlies van ene op de andere met diverse Types Virusrisico Slijmvlies Kankers, Bacteriën zijn besmet vanuit Milieu Omgevingsvervuiling of Overdracht via Seks relaties via HPV diverse types besmetting na voren komt. Bacteriën, 010 Virus Slijmvlies Viruskankers Humaan Papillomavirus komt bij Miljoen  Burgers in Nederland voor in neemt jaarlijks toe via diverse soorten Kankers  zicht verspreidt onder bevolking via het Orale Seks slijmvlies, Prostaat, Schildklier, virussen. Dit veelal via Keelslijmvlies Infectie Kankers of via Anus-carcinoom verder verspreid via Kankervirussen gerelateerde complex Denguevirus Infectiepatiënten. Hierbij zie je ook bij Dieren als Vogels enz.
info@epn-epm.nl

De verspreiding van Nevelvocht Bacteriën verhoogd de Coronavirus via Nevelvocht Slijmvlies, Bacteriën, LonginfectiesDarm Virusinfecties, Kankers enz.
Hierbij zie je vele Virusinfectie Bacteriën via Urinewegen, Ontlasting Verkleving welke van Mens tot Mensen overgaan in via Dieren Duizenden Coronavarianten per Lidstaat, De vele Bacteriën vanuit de Darmen, Urinewegen veroorzaakt Blaasontstekingen, Darmkankers tot Coronavirus 2018-nCOV Wereldwijd zich verspreidt, onder de Bevolking. De vele Corona varianten zijn Mondiale verschillend van Covid- 9  Mutaties ORCA-010 Virus  verspreiding zijn veelal per Land verschillende van Virusinfectie. Waarbij deze Virusvarianten veranderd tot Dodelijke Ziektes via zich steeds weer kan verspreiden via nieuwe mutant Mondbesmetting onder Nevel de Bevolking van de 18 variant Mutatievirussen zich vrije verspreiden. Vooral bij Kinderen tot Ontspoorde Dodelijke Kankers c.q. Slijmvlies Coronavirusvarianten Corona -19  welke tot massagraven kunnen leiden door coronavarianten, waarbij je niet beschermd bent binnen de Luchtwegen, Keelinademing duikt de Virus vrij snel op indien je enige inzicht hebt in de besmettingsgevallen van de Mutant Infectie Virus tot  Ademhalingsproblemen, Urine tot Tumor Kankercellen zich voordoen via andere Mutaties, worden waargenomen bij Jongeren van Coronavirus Infecties tot Dodelijke ovid-19 Infectievirussen Slijmvliesinfectie, Urinewegen, Darm KANKERS enz waarbij zo dik 20 miljoen zijn vastgesteld Mondiaal vanuit de Nevelvocht Bacteriën Verdamping, welke lijden tot Dodelijke nieuwe Corronavirus Infecties vanaf 2018 zich verspreidt bij 80 procent van de Burgers als Infectie Besmetting overdracht, van fysieke Menselijke contact vele Burgers met de Dodelijke Corona Burgers besmet raken tot Dodelijke Infectievirussen uitbraken.
info@epn-epm.nl

Bacteriemutatie  van Milieu Gelinkte Kankers Coronavirus.
De vele IKV-Nevelverspreiding Bacterie Mutatie van nieuwe Coronavirus Infecties via de Bacteriën vanuit de Wateroppervlaktes alle Infectievirusziektes verspreiden onder de Bevolking de Zikavirus Nevelvocht Stikstof Pandemie zich verspreidt onder de Bevolking op grote schaal als Kankers pandemie onder SARS, MERS, in het Zikavirus enz het Immuunsysteem verzwakt binnen de gevoelsomgeving de Geestelijke Geheugen.  De nieuwe Stam Corronavirus, Virusnevelvocht Bacteriën MERS-CoV Hygiëne in Omgevingsvervuiling welke vele Rug, Nek, Schouders-  en Darmklachten, Urinewegen klachten enz leiden tot Dodelijke Corona Infectievirussen zicht verspreiden onder de bevolking de afgelopen periode 180 Doden hebben veroorzaakt de afgelopen paar maanden in Nederland. De vele Bacteriën Corona zijn de afgelopen maanden honderden doden gevallen via de Corronavirus in Nederland. Burgers met nieuwe Corronavirus hebben problemen met Longklachten, Kortademigheid, SARS waarbij niet direct behandeld kan worden, maar alleen symptoombestrijding tegen de Corronavirus.  In de EU blijken vele Duizenden Doden via Corona Virus Gestorven de afgelopen 2 jaar via Corona Nevelvocht verspreiding zich onder de Bevolking Verspreidt tot Dodelijke Infectievirussen bij de Jeugd Puber via Nevelverdamping, Stikstof-uitstoot, Bacteriën enz, uit bedrijven zich mede verspreidt als Coronapandemie tot Dodelijke Corona Infectie Ziekte tot Dodelijke Covid-19 Oververhitting zoveel mogelijke tegen te gaan tussen Corona en Griepvirus als Nevelverdamping Luchtvervuiling Wuhan zich verspreid als Longkankers . Bij Kinderen vanaf 10 jaar plusminus verspreidt zich het MERS-Coronavirus via Dieren in Nevelvocht Bacterie van Virusverspreiding via verdamping uit Vijvers, Zwemplaatsen, Sloten in Kanalen enz in via Nevelverdamping op grote schaal Wereldwijd via Burgers. De Rekt gaat uit de Spieren waarbij de Coronabesmetting zal toenemen met100.000 Patiënten per jaar basis, in de bloedplasma Medicijn vele Burgers besmet raken met Covid-19. Binnen onze Europese EPM & EPN De grote besmetting van Stollingsproblemen, Infecties, Darmkankers, Longkanker, Urine Infectie, Neurologische Afwijkingen enz veroorzaakt- via Corona-Bacteriën vanuit de Nevelverdamping. Vele Kinderen Besmet met Coronavirus, Kankers via een aantal Clus Besmettingen. Herpes op grote schaal stekende Pijn in Bacteriën, Infecties waarbij lichaamscellen de ene na de andere Virus dagelijks zich verspreiden als Coronabesmettingen via Nevelvocht Verdamping vanuit omgeving Chronische Besmettingen. Dit met Milieu Nevelvervuiling Gebieden via Bacteriën van Waterafvoer, Nevel, Afvaldumping, Coronabesmettingen vanuit omgeving, welke leiden tot diverse Dodelijke Besmetting verspreiding via Coronavirus binnen EU met 100 Duizenden Stergevallen in Nederland, via de Covid- 19 Coronacrisis met Miljoenen Burgers Mondiaal Chronisch Besmet veelal met Dodelijke uitgezaaide weke-delensarcoom via nieuwe Tumoren weefsel of spierweefsel, Stikstof  Lockdown, zoveel mogelijk te voorkomen via andere EU- Netwerking. De Tumoren Besmettingen nemen toe tot Levenslang Negatieve Infectievirussen van uitgezaaide wekedelen sarcoom welke Tumoren veroorzaken in steunweefsel spierweefsel, Corona Virussen nemen 3 extreem toe binnen de Immuniteit. Ook kunnen de zenuwcellenuitlopers vanuit de ruggenmerg zich verspreiden rond de organen enz van diverse uitlopers welke explosieve cytostaticum vele Emoties welke kunnen op maatbasis talloze verontwaardiging reacties veroorzaakt. Waarbij geen eerste ziekte verschijnselen Zenuwprikkeling na voren komen als automatische besmettingen Infectievirussen via Coronagolf zich verspreiden als Dodelijke Epidemieën. De grote Verspreiding tussen Mens & Dier in Nevelvocht bacteriën verspreidt op grote schaal de Coronavirus van Longaantasting, Urine, Anus,  als Tumor uitgezaaide, neurologische afwijking enz tot Dodelijke Infectievirus Ziekten. De stijgende Virusbesmetting vanaf  8 a 15 jaar waarneembaar via Slijmvlies Bacteriën Urinewegen, Maag, Darm Infectie van diverse aandoeningen van Virusinfecties Besmetting Corona Sars-CooV2 uitzaaiingen veroorzaken via Nevelverdamping Overdracht Micro- Aerosolen tot Defecte Longen al op Jonge 12 a 17 jaar. Leeftijd na voren komen via Nevelvochtverdamping uit Wateromgeving Nevel Bacteriën besmetting. De Miljoenen Coronabesmetting onder de Bevolking laat zich aanzien dat de Overheid geen inzicht heeft in de  Overdracht besmetting via Luchtwegen c.q. Longen, Urinewegen, Maag Darmkanaal enz via  Covid-19 Bacteriën, Nevelverdamping zich op grote schaal verspreidt in geen enkele inzicht is in de Coronavirus Pandemie via de Longen, Luchtwegen, Urine Virus Infectie- enz, Ontlasting, Keelslijmvlies Bacteriën, Huisdieren in Zoogdieren enz leidt tot allerlei Corona Infectievirussen tot afwijkende Longinfectie Ziektes zich verspreiden op grote schaal bij Kinderen in Nederland tussen de 1 in 20 jaar. Hierbij is mond op mondmasker Covid-19 niet toegestaan bij beademing. De verspreiding Nevelvocht Bacteriën, Longinfectie, Darminfecties welke van Mensen tot Mens gaat via Nevelverspreiding als Virusepidemie. Miljoenen Burgers zijn besmet via Bacteriën vanuit de besmette Nevel Bacteriën Wateromgeving, Dierenbedrijven niet meer te stoppen is in al bij plusminus 10 jaar bij Kinderen de Coronavirusinfecties, CQ  Bacteriën aanwezig is via de Darmmaagkanaal, Urinewegen, Luchtwegen in vele vermoeidheid optreed als Fysieke uitputting van allerlei negatieve prikkels om me heen in diverse golven als Corona klachten. Waarbij gemiddeld van de 1000 Infectievirussen Bacteriën zo’n 350 Sterven die een drama volgen op het Gezinsleven sluit alle grenzen van overleg vanuit de omgeving, in vele Agressies onderling bij de Partnergeweld via de Coronavirus tot gewelddadige binnen de Verplegingszorg Instellingen wegens geen aangepaste Zorgwelzijn Voorzieningen is natte vingerwerk binnen de Volksgezondheid.
Info@EPN-EPM.NL

De Misleidende Weerstand binnen Milieu –Volksgezondheid.
De vele verschillende Dothethe deling zie je de Gevoelsomgeving veranderen binnen de Geestelijke aanraking van Nevelvocht bacteriën als modern Voedselvergiftiging, bacteriën in een zeer laag zuurstofgehalte boven de 20 graden. Hierbij verspreiden zich zeer giftige stoffen als Botulisme welke zeer besmettelijke zijn als Nevelvocht verspreiding  vanuit de wateroppervlaktes. Vooral in de Zomer waar bacteriën giftige botulisme zeer besmettelijke in het zwemwater, welke veelal mede wordt veroorzaakt via Doden Dieren besmetting. Vele Doden Dieren in de Wateroppervlaktes raken of zijn besmettelijk met ziekte verwerkkers, mede Bacteriën welke Kankers Infectievirussen  in Geestelijke onderbewustzijn  van Neurologische problemen die op termijn na voren komen als mede Infectievirussen of Latente behoefte van zeer Innerlijke onrust welke allerlei stoornissen geeft in het dagelijkse Leven. De Politiek is hoofd verantwoordelijk met het klussen van vermenging van Bacteriën, Virussen  via Nevelvocht welke wordt ingeademd  via de latente innerlijke onrust van Burgers welke lijden tot Latente VIRUS Ziekte verwekkers  welke leiden tot Negatieve Geestelijke Vermogen van het Geheugen tot allerlei Sociale Afwijkingen welke via Milieu Wateromgeving zich verspreidt als op jonge leeftijd via Nevelvocht diverse Ontstekingen, Kankers, Borstknobbels, Onvruchtbaarheid,  Infectievirussen, Neurologische afwijkingen via  Pathogene besmetting via Nevelvocht  tot allerlei Kankers, Onvruchtbaarheid, Neurologische Geestelijke afwijkingen, Darmkankers, Borstkankers, Onvruchtbaarheid enz via Pathogene Toxines Gifstoffen enz, door de vele interne lichamelijk vervuiling van parasieten, toxines, bacteriën enz. Het is belangrijk dat je de eindelijk negatieve stoffen voordat je zwanger wil worden uit het Lichaam verwijderd van de Negatieve Pathogene Besmetting verwijderd van de Pathogene Vervuiling Toxines, Parasieten, Bacteriën, Botulisme enz te verwijderen voordat je begint met zwangerschap begint.
info@epn-epm.nl

info@epn-epm.nl

3 – Maart 2021
Mondiaal:8166.52.3: Veiligheid code: EU.

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

Via Mail wordt Niet altijd beantwoord, wegens Overbelasting of Mondiaal kan je geen inzicht verkrijgen.                                                                                          www.epn-epm.nl                           info@epn-epm.nl

op Jaarbasis 50- Euro Infoblad Netwerk. Bank-NL:  

NL39 INGB-0003733042.

Team EVAB ICT Mondiaal Biotechnologie: WWW.EPN-EPN.NL
Hierbij is de Wetgeving op 28- mei 2018 de Nieuwe Privacywetgeving AVG ( GDPR) van kracht. Wij respecteren de privacy in we verwachten het ook van onze lezers om de privacy te respecteren. We willen onze Duizenden Lezers ook vragen deze respecteren in voorkeur te geven dat jullie ons blijven volgen op het Internet. Indien je dit doet blijf je op de hoogte van het allerlaatste nieuws, in de vele aankomende activiteiten plus de Globaliserende ICT acties. Hierbij zorg je er voor dat je altijd up-to- date bent! Wil je dit blijven horen? Geeft dan via een mailtje of via onderstaande button jouw voorkeuren door en zorg dat je geen nieuwsbrief niet zal missen.
Ik wil jullie berichten blijven ontvangen.
Indien je geen E-Mail meer wilt ontvanger stuur dan een mail:
Dit is via de Wetgeving vastgesteld per 1-juni- 2018. We zullen dan de mail uit het systeem halen in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.