EPN Infobulletin Facebook December 2020

12 – December – 2020

1991   2020

FACEBOOK SOCIAAL

 EPN-EPM: Cliënten ICT – Mondiaal Callcentrum

www.epn-epm.nl EU Info@epn-epm.nl

EU-Burger-Grondrecht: Web EPN

Donateur 50 euro op jaarbasis : NL39INGB -0003733042

Moderne Coronavirussen zal nieuwe inzicht moeten geven.
Bij bestaande Miljoenen Virusverspreiding zullen nieuwe open Hightech mogelijkheden zich aandienen om de negatieve gevolgen van het Coronavaccin enz, tot overgangsfases tot een negatieve werking via Coronavaccin bouwen via stikstof tot andere mogelijkheden te creëren, zonder allerlei Dodelijke Ziektes zich te verspreiden via de Milieuvervuiling. Vele Burgers hebben al allerlei Corona- Infectievirussen van Luchtwegen, Urine Infecties, Maag darm in de Geestelijke Gezondheid aangetast door Coronavirusinfectie Infectievirussen enz vele Nieuwe Clusters Besmettingen Coronavirussen bij gekomen via Nevelvocht Verdamping. Hierbij vele Kinderen enz besmet zijn geraakt via Nevelbacteriën verdamping als moderne Genocide via de Coronavirus Besmetting worden alsnog niet Ingeënt tegen de Coronavirus wegens de explosieve besmetting die zich voordoet bij vaccinaties Mondiaal. Het blijkt dat nu al meer dan een Miljoen Burgers besmet zijn in Nederland die eigenlijk in Quarantaines  De stikstofregels passen niet binnen moderne Corona Vrije Re-integratie, waarbij Kinderen in langdurige Werknemers via Coronavirus onder verdrukking komen te staan in niet op aangepaste wijze tot Re-integratie te komen. Coronavirus zullen Gezondheidstoestanden Economisch niet doelbewust uit Economische beweging Burgers niet worden beschermd tegen Coronavirus, zonder dat er ene of andere toezicht aanwezig is. We zien het veelal bij werkproblemen vele werknemers aan hun lot worden overgelaten. Waarbij allerlei bacteriën, nevel overdracht zich verspreidt onder de bevolking. Hierbij zie je dat werknemers aan hun lot worden overgelaten. Waarbij Bacteriën in Infectievirussen zich vrij verspreiden via Transmissie  Corona Virus Golfbeweging. Veelal Urine Infectie, Luchtwegen aantasting, Darminfectie, Neurologische afwijkingen, Psychische Uitbraak waarbij de Politiek volledig op de hoogte is van Coronaverspreiding via Nevelafwatering bij Vijvers enz, vele Burgers op termijn de Dood wordt ingedreven  via Giftoxines en Chemische Stoffen, Bacteriën, Virussen, tot Vrije Radicale Darmziekte, Longziekte in Neurologische dagelijkse afwijkingen.
Info@EPN-EPM.nl

Nieuwe Cluster Coronavirus in Nieuwe jaar 2020 .
De Sociale Leven maatregelen zullen we moeten aanpassen aan de Milieu omgeving om allerlei Infectievirussen te voorkomen. Infectie Bacteriën vermengen zich op grote schaal  Menselijke Slijmvliesbacteriën van Urine wegen, Luchtwegen, Ontlasting Bacteriën tot Anus in Nieren die worden aangetast permanente Nier schade, Blaasinfectie, enz plotseling incontinent of Lusteloos c.q. verward worden via Blaasbacteriën, Ademhaling enz moeilijk problemen als Sars Coronavirus met Longklachten, Kortademigheid door onderliggende medische mentale aandoeningen het Infectie virussen vele Burgers met de Coronavirus enz worden geconfronteerd. Dit met Nieuwe Dodelijke verzwakt Immuunsysteem Wereldwijd op hol is geslagen via Griepvaccinaties niet helpt. Wereldwijd Coronavirus Pandemie met 2019-nCOV  zie je nu dagelijks ook de SARS, MERS mee gebracht via Zikavirus welke je met dodelijke allerlei Vaccinaties verzwegen via eigen belangenverstrengeling. Bacterie zich hecht tot allerlei Kankers, Nier infectie, Leveraantasting tot Infectievirussen Covid 19 pandemie verspreid dank zij de Politiek.
Info@EPN-EPM.nl     

Coronavirus Sterke Besmetting Stijging via Covid-19 Virus.
Binnen de Europese  Landen neemt de Coronavirus Explosief toe van diverse  tot Miljoenen Sterfgevallen vanwege de Milieu Mutaties Coronavirussen Jonge leeftijd. De nieuwe Coronavirus stam als nieuwe pandemie Zikavirus, Mers, Sars welke nieuwe vaccinatie nodig heeft, die zeer dringen noodzakelijk zijn. De vele Infectievirussen is een alarmerende berichten binnen de EU-Gemeenschap als een aangetekend vaccinatie welke met het Griepvirus achtige Wuhan fatale afloop heeft als een op hol geslagen Coronavirus Wereldwijd het Immuunsysteem van de Burger verzwakt het volledig Immuunsysteem. De nieuwe stam van het Coronavirus is ontdekt in vele slachtoffers maakt als pandemie van onderliggende aandoeningen tot eigen belangenverstrengeling hoort nieuwe maatregelen te komen om inkomens te beschermen in het ververvangen van risico’s binnen Gezondheidzorg om Burgers te beschermen binnen de Nederlandse EKZ ondersteunen tot het versoepelen van eigen werkzaamheden tijdens werktijden vereenvoudigen. Dit tegemoetkoming van eventueel loonkosten  tot een jaar, afhankelijk van het Maandloon verlies eventueel bij te passen tot volledig loon. Dit maakt het mogelijk om vele bepaalde ziektes. De Luchtvervuiling, Nevelbacteriën verspreiding van het H1N1-virus veelal de geïnfecteerd pandemie Coronavirus, luchtvervuiling enz te herstellen vanuit de omgeving.
Info@EPN-EPM.nl

Coronavirus Pandemie maken Vele Dodelijke Slachtoffers in aantocht.
Technische is het mogelijk dat Bestaande Generatie geen overlast verkrijgt van Coronavirus, welke zich nu bezig houdt met een slepende Wetgeving Procedures bij 60 % tussen Bevolking in de Overheid, alsnog vele Burgers besmetraken binnen de Overheid Genocidesystemen van misleidende ingewikkelde regelgeving, welke leiden tot allerlei stille Genocide via Bestaande Milieuvervuiling, Kankers enz. Milieu Gesponsorde Pandemie zie je overal terug tot Dodelijke misleiden ziekte gevolgen.  Volksgezondheid waarvan nieuwe Pandemie Virusinfecties zich vrij verspreiden 2019-nCoV Wuhan Virus bij Kinderen in andere groepsdeling moet plaatsvinden voor in opdrachten thuis.  De vele Pandemie door Slijmvlies Bacteriën overdracht van ene Kind na de andere is de SARS-COV Geïnfecteerd tot allerlei Longziekte, Kankers, Urine Infectie  enz, via Luchtnevelvervuiling tot een dodelijke Infectievirus H1N1-virus via Luchtnevelvervuiling. Milieu Luchtvervuiling veroorzaakt Miljoenen Dodelijke Long Slachtoffers in Nederland via Nevelvocht Bacterie verdamping  al op Jonge Leeftijd besmetraken via Nevelvocht welke worden ingeademd als Coronavirus enz als Stikstofbeleid van schadelijke afval in de Natuurgebieden enz tot dodelijke Stikstof Coronavirus Bacteriën Pandemieën. Welke ook in vele bouwprojecten na voren komen in de Politieke zwendel op deze manier van stille Luchtvervuiling tot stille Genocide.
Info@EPN-EPM.nl

Wereldwijde Nieuwe Variant Coronavirus ( COVID-19 ).
De hoogste prioriteit voor het huidige  Coronacrisis Pandemie te bestrijden, welke nu zich verspreidt via Miljoenen Covid-19 zich Mondiaal verspreid onder de Bevolking de Klimaatverandering Wereldwijd zich verder ontwikkeld tot klimaat Gezondheid aantasting, bij Kinderen via de Milieuvervuiling van  klimaatverandering Miljoenen Burgers zijn Geïnfecteerd met de Nevel Virusdeeltje Pandemie Corona Nevelvocht Infectie. Die klimaatverandering tot Dodelijke Virus Pandemie opvolgende Infectievirus via klimaat verandering van Milieuvervuiling de moderne Mondiale Coronabesmettingen mede via de Milieuvervuiling in Klimaatvervuiling. Welke zich verspreidt onder de Bevolking tot Dodelijke Infectievirussen als Coronavirussen de Politieke verantwoordelijkheid niet meer aanwezig is wegens de Nevelverdamping van allerlei Bacteriën, CO2- uitstoot zich verspreiden via Coronavirus klimaatcrisis Luchtvervuiling van honderdduizenden Doden via Milieu moet willig besmet raken. Dit met Dodelijke Nieuwe Coronabesmetting enz. Nederland is overbelast met de nieuwe variant (CoVID-19: Corona Virus) verspreiding welke zich steeds verder verspreidt. Mocht in Nederland besmettingsgevallen voordoen welke mede de omgeving aantast dan wordt Patiënt beschermt met FFP2 -masker in aangepaste veiligheid voorschriften ? van verschillende vormen isolatieverpleging van Luchtwegen enz. Maar de Burger is al dodelijke Besmet.
Info@EPN-EPM.nl

Nieuwe Stam van Coronavirus Griep Pandemie Bacterie Ontdekt.
Wij zullen bij de SARS – C0C de Wereldwijde Code  Corona Virus van Luchtvervuiling c.q. Nevelvocht verspreiding tot Dodelijke ziektes in Omgevingsvervuiling H1N1 als oorzaak van diverse Corona Infectievirus ziekten of Luchtvervuiling c.q. Stikstof Chemische problematiek in kaart te brengen. Dit ook bij Bouwprojecten van Stikstofneerslag op grote schaal Kinderen Besmet met allerlei bacteriën in de Zikavirus in kaart gebracht. We hebben van 2019-nCOV van SARS, MERS, ZIKAVIRUS, diverse berichten van nieuwe vaccinaties als Coronavirus in Stikstofproblematiek neerslag van schadelijke Bronuitstroom in kaart gebracht op afstand om de moderne pandemie MERS, ZIKAVIRUS, SARS en de moderne Griepvirussen Mexicaanse Griep virussen zich vrije snel ontwikkelen tot uitstoot van infectievirussen tot Dodelijke Virusinfecties. De gevoelsomgeving veranderen tot in de Geestelijke Geheugen in allerlei Infectievirussen met Nevelvocht verdamping Bacteriën zich verspreiden als Gifstoffen via Nevelvocht Bacteriën of Voedselvergiftiging met een zeer laag zuurstofgehalte bij Kinderen enz. De wateromgeving blijkt zeer Giftige Bacteriën verspreiden tot allerlei soorten bacteriën Kankers, giftige besmettelijke andere ziekteverwekkers tot Neurologische problemen in bij Kinderen onder de 18 jaar veelal Nevelvocht vanuit de omgeving tot onrust zorg met Dodelijke afloop.
Info@EPN-EPM.nl

Meer Corona Virussen blijkt bij Testonderzoek Burgers.
Het aantal Kinderen in Ouderen blijkt extreem toe te nemen. Hierbij wordt praktisch niemand opgenomen aangaande de omvorming, doordat vele Burgers hun eigen inzicht zoeken. De magnetische uitstraling welke na voren komt als Coronavirus zie je ook dat vele Burgers de zwakke variant als coronavirus verkrijgt. In Nederland zie ook andere aanwijzingen voor hulpverlening. De openbaarheid geeft mildere variant rond de ziekte vooraf, waarbij er zeer kleinere Mutatie na voren komen wegens de aandacht die er op andere manieren worden gegeven aan Patiënten met Coronavirus Besmetting praktisch manier worden geholpen, die ziek zijn geworden. Waarbij vele Burgers veelal andere gedachten hebben om zich eigen te beschermen in het dagelijkse Leven c.q. Omgeving van het Leven anders in te delen zonder de grote Angst op voorgrond te trekken met alle gevolgen vandien. De hygiëneregels zal je moeten houden om varianten infectievirussen zoveel mogelijk te voorkomen om hygiëneregels te handhaven. Ook brengt de Coronavirus vele onzekerheid aangaande dat het Virus maar zo opschuift in de financiële consequenties van culturele problemen kan op moment als nog niet beoordeelt worden. Hierbij wordt achterstallige Klussen binnen het EMP = Europese Mondiale Platform Stichting even op zij gezet, wegens de Groepsverband van Samen Hightech overleg.  Het blijkt dat vele Burgers ( Kinderen) via Nevelverdamping Symptomen via de Vaccinaties besmet raken door het inademen van de Nevelvocht Corona besmetting welke worden verspreidt onder de bevolkingsgroepen in de Noordelijke enz opvangcentrums in Quarantaine misleidende opvang.
Info@EPN-EPM.nl

Transmissie Overdracht van Dodelijke Coronavirussen.
Coronapandemie Corona Virus is zeer actief bij Kinderen, Ouderen in veroorzaken vele Doden. Overdracht van Corona virus zie je al op zeer jonge leeftijd via Macro-Aerosolen  lucht inademen van micro verspreiding,  welke vrije komen bij het Hoesten, Druppelinfecties of het inademen of bij het Zoenen van Mond op Mondslijmvlies, Ogen, Traanvocht, waarbij de Virus zich verspreidt tot allerlei besmettelijke Infectievirussen waarbij zo’n Covid-19 actief wordt in 80% van Burgers klachten krijgt,  in 20 procent wordt opgenomen in het ziekenhuis in zo’n 5 % Sterft van de Kinderen in bij ouderen sterft 20 % waarbij hyperinflammatie van Pneumonitis Ontsteking mede een grote rol speelt van Ontstekende Dodelijke Covid-19 Longziektes als Bacteriële Infectie. Veelal kan je via de Neus wat dan met een andere Keel wat. De coronatest is niet 100 %  waterdicht wegens de Lymfocytopenie  is een te kort aan lymfocyten welke vooral bij Kinderen in de pubertijd voorkomen in zich uitwerken op latere leeftijd vanaf 20 jaar plusminus, met alle gevolgen van dien. Ook Covid-19 kan worden aangetoond via Neus wat, dan met een keel wat. Bij zo’60%  van Patiënten heeft een tekort Lymfocytopenie = (lymfocyten.) Bij 60 procent komt dit voor de CRP c-reactieve proteïne is belangrijk het te weten inflammatoire afwijkende CRP stijgt ineens te veel met allerlei gevolgen.
Info@EPN-EPM.nl

Coronavirus Gedachten Wereldwijd SARS Organisaties.
De vele Instellingen lopen te hard van stapel inzake de met SARS-CoV de boosdoener is Wereldwijd de Medische Ziekte van binnen de geïnfecteerd virus verspreiding, maar het blijkt bij controle Labotorium onderzoek de oorzaak op een heel andere formule lag als Griep symptomen op basis van aannames. Veelal weet je vooruit bij kleine onderzoek Griep symptomen op basis van de Mexicaanse Griep alsmede de H-N- virus veelal een Pandemie van Luchtvervuiling of Coronavirus via Waternevel Bacteriën als Longinfectie via Luchtvervuiling Smog die infectie Kankers, Longklachten veroorzaken enz, Luchtwegenklachten van gele Smog die Longklachten Virus veroorzaken. Waarbij Burgers veelal met defecte Mondkapjes dragen om Zo veel mogelijk te voorkomen van de nieuwe Coronavirus of aanverwante H1H1- Virus welke zich opstapelen via Stikstofneerslag tot Dodelijke Kankers enz zich verspreidt onder de bevolking in Dieren. Politiek is verantwoordelijke voor deze Moderne Milieu Genocide  Coronavirus  2019-nCoV al lang is ontdekt in 2019. Honderd Duizenden Burgers zijn besmet geraakt met Dodelijke Voeding Nevel Concentratie  van uitzonderlijker Virusinfecties tot Genocide via de Coronavirus verspreiding aangenomen op 13-Maart -2020  in vanuit het Kabinet 12-maart 2020. Burgers worden geconfronteerd met toekomstige Moedwillige Infectieziektes, enz. De coronavirus kan je laten testen bij de GGD voor klachten 0800-1202 of bij het zieker worden tussen 8 uur tot 20.uur. Bij Kinderen laten testen op Coronatest via GGD waarbij de onderzoek gestart kan worden na Corona koorts welke zich ontwikkeld via de klachten patroon.
Info@EPN-EPM.nl

De Moderne Mondkapjes van Desinfecterende Virusinfectie.
De Coronavirusverspreiding  verspreidt zich over algemeen via Nevelvocht Verdamping of in de Buurt van Dieren met Besmet tingshaarden via Nevelvocht hebt ingeademd als Nevelvocht veelal in een gesloten ruimte of vliegtuig, waarbij je mondkapjes moet ophebben, wegens verspreiding van allerlei Nevelbacteriën die zich in de ruimte begeeft. Waar Bacterie Nevelvocht hoog is of Griepachtige Nevelverspreiding Epidemie op elk moment aanwezig kan zijn. Veelal zie je de verspreiding waarbij Burgers contact hebben, zonder te weten met iemand die echt besmet is, zal je ook maatregel moeten nemen om met bestaande verantwoordelijke Personeel vragen of Infectievirussen Coronavirus aanwezig is of waarschuwing borden zijn. Hierbij vanwege verdere toegenomen Coronavirus besmettingen bij Kinderen vanaf 4 jaar Nevelvocht  Inbraakvirus zich nestelen via Lucht wegen zonder dat je het eigenlijk direct merkt in als je het merkt ben je natuurlijk te laat. In zal je de huisarts enz moeten inlichten inzake de klachten die je in begin hebt als Koorts, Hoesten, Urine verlies, zal je de Sociale contacten en openbare gelegen moeten ontwijken in geen contact zoeken, doordat je verschillende Burgers kan besmette vanuit je Leefomgeving. Hierbij zal je de Virusangst Bacteriën moeten ontwijken wegens dat die in omgeving aanwezig is via binnen kant van de Urinewegen.
Info@EPN-EPM.nl

Transmissie Overdracht via Neveldruppel Infectie Virus.
Het is vrij bekend met het in kaart brengen hoe een Test wordt afgenomen. Het overdragen via Druppelinfectie Nevelvocht tijdens het spelen van Kinderen blijkt dat de Coronavirus Covid- 19  wordt overgedragen binnen zo’n 3 meterafstand. Hierbij wordt het ingeademd of via verspreiding van micro aërosolen via lucht micro aërosolen in de lucht via Nevel verspreiding  welke nogal veel voorkomt bij  adem problemen in daarbij op de juiste manier beschermde maskerbeademing niet is toegestaan in de praktijk, binnen Covid- 19 Patiënt. Hierbij is masker beademing niet toegestaan niet toegestaan bij Covid-19- Patiënt. Dit wegens dat het Virus mede wordt ingeademd of via mond, luchtwegen, handen via de neus of traan vocht in de keel terechtkomt met alle besmettelijkheid van matige ernstige  klachten via de Covid -19 besmetting. Indien het Virus verder doordringt  treedt een actieve Ontstekingsreacties op via de wanden van de alveoli zwellen in veroorzaakt hypoxemie. Bloed stroom nutteloos langs de alveoli welke niet gevuld wordt met lucht in ontstaat er Pneumonitis van zeer actieve Ontstekings reactie in de vorm van Covid- 19 veelal dubbelzijdig als Shock- long  genoemd Disstres Syndrome Long capillaire lekkende hyper Ontstekingsreacties in de alveoli. Veelal dit tot Orgaan lijd  tot Multi- Orgaanfalen Overlijd de Patiënt in vele sterf risico’s.
Info@EPN-EPM.nl

 Wetgevende Regels Zolang er geen vaccinatie is.
Of medicijnen bestaat tegen Corona, is hygiëne ons belangrijkste verschil. De vraag is kan je tegen Corona Virus beschermen. Iedere Burger kan besmet raken met Covid-19 Nevelvocht Bacteriën. Wegens doordat er geen voldoende Medische Hulp kan worden verleend, wegens ziekenhuisbedden niet worden geregistreerd. In er zitten geen  mogelijkheden tot Medische behandeling op, terwijl vele bedden Leeg kunnen staan. Zo’n 11.000 voor volwassene klinische bedden welke nu voor 15 % bezetzijn voor Corona –patiënten.  Hierbij zie je bij Vrouwen extreem bij de Urinewegen of Ontlasting of na Geslachtsgemeenschap worden geassocieerd met zeer hoge incidentie van Infecties aan de Urinewegen enz. Waarbij ook de bacteriën vanuit de Anus zich verspreiden als Blaasontsteking of Anus aandoeningen. Veelal zie je aan wandelgedrag wie Bacteriën Blaasontsteking  hebben door de kortere urinebuis bij Vrouwen na voren komen in Bacteriën veroorzaken  in de  blaasfunctie. Blaasontstekingen  moeten snel behandeld worden om toekomstige Nierontsteking  of Nier – Infecties zoveel mogelijk te voorkomen om geen Nier schade of vele Blaasontstekingen  of bij het Ouder worden incontinent  of lusteloos  of verwardheid veroorzaakt van Coronavirus Sars, Mers, HCoV-229E  of HCoV-OC43S enz welke lijden tot Dode Vitale Coronavirus, 2019-nC-oV.
Info@EPN-EPM.nl

Coronavirus Pandemie maken Vele Dodelijke Slachtoffers.
Technische is het mogelijk dat Bestaande Generatie geen overlast  verkrijgt van Coronavirus, welke zich nu bezig houdt met een slepende Wetgeving Procedures bij 60 % tussen Bevolking in de Overheid alsnog vele Burgers besmetraken binnen de Overheid Genocidesystemen van misleidende ingewikkelde regelgeving, welke leiden tot allerlei stille Genocide via de Bestaande Milieu vervuiling Kankers enz. Milieu Gesponsorde Pandemie zie je overal terug  tot Dodelijke misleid gevolgen  Volksgezondheid waarvan nieuwe Pandemie Virusinfecties zich vrij verspreiden 2019-nCoV Wuhan Virus bij Kinderen in andere groepsdeling moet plaats vinden voor in opdrachten thuis.  De vele Pandemie door Slijmvlies Bacteriën overdracht van enen Kind na de andere is de SARS-COV Geïnfecteerd tot allerlei Longziekte, Kankers enz via Luchtnevelvervuiling  tot een dodelijke Infectievirus H1N1-virus via Luchtnevelvervuiling. Milieu Luchtvervuiling veroorzaakt Miljoen Dodelijke Long Slachtoffers in Nederland via Nevelvochtverdamping  al op Jonge besmetraken via Nevel vocht welke worden ingeademd als Coronavirus enz als Stikstofbeleid schadelijke afval in de Natuurgebieden enz tot dodelijke Stikstof Coronavirus Bacteriën Pandemieën welke ook in vele bouwprojecten na voren komen in de Politieke zwendel op deze manier van stille Milieus Luchtvervuiling Genocide blijft.
Info@EPN-EPM.nl

De vele Dode door Ernstige Wuhan Vitaal Pandemie Ziektes.
Het blijkt dat vele Burgers met de Ziekte Virus Coronacrisis niet kunnen re-integreren wegens de viruspandemie van Economische nadelige maatregel te nemen. De vele minder- Re-integratie blijken vele Werknemers niet aan werk te komen inzake de Viruspandemie die er rond gaat in grote impact heeft in allerlei sectoren. De vele stille Coronavirus-SARS-COV veelal de oorzaak van het SARS is zonder dat Burgers het in eerste instantie merken dat ze SARS-COV Patiënt zijn in Geïnfecteerd als Longziekte de boosdoener, welke gelijk is met de SARS. Bij vele Griepachtige Pandemie H1N1 enz zich snel verspreiden onder de Bevolking ook mede Coronavirus via Luchtvervuiling Wuhan miljoenen burgers besmet met Longaandoeningen, Urine, Griepinfectievirussen  via Nevelvocht, Luchtvervuiling vele Burgers vroegtijdig sterven, waarbij Mondkapjes  niet voldoende helpen in vele Kinderen de Giftige Stikstoffen inademen in andere Nevelvocht Bacteriën tot Dodelijke vele Infectie Ziektes veroorzaken. Ook vele nieuwe Stam Coronavirus 2019-nCoV als SARS, Zikavirus, MERS als een nieuwe Dodelijke Pandemie vele Kinderen worden besmet, waarbij de Politiek verantwoorde lijk is voor stillen Genocide van het stikstofbeleid. Vele Burgers worden niet gevaccineerd, terwijl Politiek verantwoordelijk voor de Stille Stikstof  Milieu Nevelvocht Bacteriën Genocide.
Info@EPN-EPM.nl

De Geldige Coronavirus Covid 19 Verspreiding Nederland.
De Toxicologische Milieuvervuiling zijn Dodelijke Uitzaaiingen Gen X uit Schoorsteen zeer onveilig voor omgeving  Bewoners en Werknemers, welke hoge concentraties Ziekte verwerkende Kankers die  C 8 bij van aanbaklagen van zeer hoge concentratie tot Kankers Leidt in verhoogd de Colesterol. Vele dieren en Burgers raken besmet met Tumoren, Infectie in zeer verhoogde Colesterol. Bij deze helpen de Mondkapjes Type FFP2 wegens herhaling van ademhaling vanuit de omgeving vervuiling zorgen de Toxicologen Middel voor alsnog meer onrust  uitzaaiingen net als bij Griep of Clusters via Coronavirus enz. Dit als Nevelvocht PX10 verspreiding gerelateerde ziektes Coronavirus, welke zich vermengen met Toxines Slijmvlies Bacterie. Waarbij de Corona Cliënten zich nog meer ergeren in steeds bijdragen leveren via hun gedragsproblemen inzake de onzekerheid gevoelens. Ook bij het ZOENEN zie je direct dat de slijmvlies bacterie overgaan via het Coronavirus enz wegens dat de hygiëne blijft kleven aan het Gezichtsvermogen in allerlei andere aanraking zich als Bacteriën de Corovirus zich verspreidt via vochtigheid of via Nevelvocht van klein afwatering uit directe omgeving als Nevelverdamping welke onzichtbaar is maar wel zich verspreidt bij aanraking na derden enz. Bij Seksuele handelingen merkje Bacteriën bij Seksuele handelingen waarbij het Virus Vrij spel heeft.
Info@EPN-EPM.nl

Coronavirus, Pandemie en vele Vaccinatie Verzwegen.
Hierbij heeft Nederland zo’n 34 Miljoen Coronavirus Vaccins heeft gekocht, maar nadien niet gebruikt want het was volledig onnodig bleek uit onderzoek. De gehele Coronavirus jaagt vele verbeelding op hoop zonder enige ordelijkheid in de Burger bevolking wordt misleidt via leugens in bedrog tot dodelijke Virusverspreiding, waarbij geen onderliggende aandoening na voren is gekomen. Is een jacht verbeelding welke op hol is geslagen. Neem de gemiddelde Oversterfte bij onderzoek als gevolg van Griepvirus verspreiding. In Nederland zal zo 2000 Burgers gemiddeld  per jaar gaan sterven, waarvan vele al ziek waren via Medische Onderliggende aandoening tot hogere sterfte kan leiden doordat het Immuunsysteem allerlei medische milieu aandoening heeft in het Virus fataal kan zijn bij iemand die veel al ziekte van een afwijkende Immuunsysteem. Het nieuwe Sars, Mers, Zika Virus welke als een snel pandemie zich vrij heeft verspreidt, zie je ook bijziende Virus verspreiding als Griep Coronavirus  heeft een grote impact bij Individuele personen als boosheid inzake de oorzaak van het SARS- CoV Griepvirus, of aanverwante Griepsymptomen, waarvan veelal H1N1 Virus de oorzaak is van de Pandemie, Longaandoening, Urine klachten, Verwardheid enz. Waarbij jaarlijks Miljoenen Burgers Urine Infectie na voren komt als Corona Luchtvervuiling Verwardheid.
Info@EPN-EPM.nl 

Risicofactoren Bij Oudere Patiënten op Covid-19 Sterfrisico.
Hierbij spelen de Hyperinflammatie van de Longen een grote rol. Veelal is er achteruitgang welke gepaard gaat met Hypoxemie van een lage saturatie, maar niet benauwd. Hierbij kan een covid-19 Patiënt met een zuurstofkapje af mag omdat het niet goed zit. Je ziet hier met zo’n kapje covid-19 ernstig verloop in veelal hoger Sterfterisico als Longlijden, Astma, COPD, toekomstige Kankers, Nierinsufficiëntie in allerlei andere aandoeningen bij Immuun gecompromitteerde Patiënten. Op termijn is Ziekenhuis opname niet te voorkomen inzake de risicofactoren en de alarm signalen die na voren komen bij de Immuun gecompromitteerde Patiënten waarbij ook de richtlijnen van Infectieziektebestrijding  op individuele basis begrippen anders zal moeten worden behandeld inzake de risicofactoren behandelingsmogelijkheden, wegens de vele psychosociale ondersteuning  meer moet worden gegeven bij kwetsbare Covid-19 Burgers, mede bij Immuun- gecompromitteerde Patiënten om Infectieziektes zoveel mogelijk Psychosociale ondersteuning te geven. Ook bepaalde onderzoek COVID-19  veelal eerder Thuis getest moeten worden in de Huis omgeving  via Nasofarynx Neus wat in met Keel wat Orofarnix om bepaalde Virus op te sporen. Bij een negatieve Testuitslag altijd de Test herhalen inzake Infectie Covid- 19 in de lymfocytopenie van een afwijkend te kort met alle gevolgen.
Info@EPN-EPM.nl

Coronavirus Slijmvlies Besmetting maakt explosieve SARS-CoV2  Verspreiding van Co- VID 19 Coronavirus bij jonge.
Coronavirus moeten Vrouwen zich altijd afvegen als ze Seksuele Handelingen hebben gehad of na het toilet zijn geweest wegens de Slijmvliesvirus verspreiding, welke altijd iets van achter blijft na Geslachtsgemeenschap van Slijmvlies Bacteriën. Vermijd zoveel mogelijk Zaaddodende crèmes- en het extreme voor –behoed middelen wegens dat beiden met een hogere incidentie van Infectie aan de Urinewegen achter laat. Ook het afvegen na ontlasting of Seksuele handelen, neem niet zaaddodend crèmes. Waarbij de urinewegen overbelast worden in allerlei hechting van Bacteriën aan binnen kant van de urinewegen de bacteriën afgevoerd indien men een lage dosis profylactisch antibiotica nemen helpt snelheid van Infecties bij Patiënten te verminderen  die lijden aan recidiverende infecties na seksuele uitspattingen. Ook bij behandeling Blaasontstekingen bij Vrouwen een kortere Urine buis hebben dan bij Mannen. Indien een kortere Urine buis is het makkelijker  allerlei bacteriën te verspreiden via Vaginale de Anus hun weg te vinden, zowel Vaginaal alsmede via de Anus. Hierbij komt ook blaasontstekingen na voren welke steeds weer terug komen, waarbij in diverse gevallen kan leiden tot Nier-Infecties die  schade veroorzaken aan Nieren in zal je preventie maatregelingen moeten nemen, zodat ze niet meer terugkomen.
info@epn-epm.nl

info@epn-epm.nl

12 – December 2020
Mondiaal:8166.52.3: Veiligheid code: EU.

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

Via Mail wordt Niet altijd beantwoord, wegens Overbelasting of Mondiaal kan je geen inzicht verkrijgen.                                                                                          www.epn-epm.nl                           info@epn-epm.nl

op Jaarbasis 50- Euro Infoblad Netwerk. Bank-NL:  

NL39 INGB-0003733042.

Team EVAB ICT Mondiaal Biotechnologie: WWW.EPN-EPN.NL
Hierbij is de Wetgeving op 28- mei 2018 de Nieuwe Privacywetgeving AVG ( GDPR) van kracht. Wij respecteren de privacy in we verwachten het ook van onze lezers om de privacy te respecteren. We willen onze Duizenden Lezers ook vragen deze respecteren in voorkeur te geven dat jullie ons blijven volgen op het Internet. Indien je dit doet blijf je op de hoogte van het allerlaatste nieuws, in de vele aankomende activiteiten plus de Globaliserende ICT acties. Hierbij zorg je er voor dat je altijd up-to- date bent! Wil je dit blijven horen? Geeft dan via een mailtje of via onderstaande button jouw voorkeuren door en zorg dat je geen nieuwsbrief niet zal missen.
Ik wil jullie berichten blijven ontvangen.
Indien je geen E-Mail meer wilt ontvanger stuur dan een mail:
Dit is via de Wetgeving vastgesteld per 1-juni- 2018. We zullen dan de mail uit het systeem halen in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.