EPN Infobulletin Facebook November 2020

11 – November – 2020

1991   2020

FACEBOOK SOCIAAL 

EPN-EPM: Cliënten ICT – Mondiaal Callcentrum

www.epn-epm.nl EU Info@epn-epm.nl

EU-Burger-Grondrecht: Web EPN

Donateur 50 euro op jaarbasis : NL39INGB -0003733042

Explosieve Covid-19-Verspreiding van Covid- 19 Coronavirus-Infectie.
Binnen EU blijkt op grote schaal de COVID-19 zich verspreiden via de Bacteriën binnen de Marktketen EU de COVID-19 zich verspreidt als DIVERSE Coronavirus, Infectievirus, Kankers, tot Psychische Neurologische afwijkingen binnen Immuunsysteem aantast tot allerlei Psychische kwalen tot Dodelijke, Longblaasjes, Stolling Stoornissen, Huidtrilling, Pijn, Schimmels, Corona Jeuk Infectie tot diverse Littekens na voren komen. In Nederland meer dan 1 Miljoen Burgers tot nu toe Besmet via Luchtwegen, Nevelvocht, Urine, Darmkankers Covid enz in Nederland. Van deze Virusinfectie zijn een dikmiljoen Burgers Besmet met de Covid Bacteriën Besmettingen geregistreerd van dik 1 Miljoen Burgers met een toename van 35 %  in een stijging van Vele Sterfgevallen. Europese Virus Coronavirus in een Golfbeweging binnen de Europese Landen van meer besmettingen via de Tweede Golftraject van  Corona Besmettingen op moment 1000 per dag vooral bij Jongeren inwoners via Nevelvocht Slijmvlies Bacteriën, Longinfectie, Keelinfecties, Luchtwegen, Darminfecties, Darmkankers, Urine infecties welke van de ene Mens overgaat na de andere op jonge leeftijd vanaf plusminus 16 jaar wordt de MERS Coronavirus verspreidt via allerlei Nevelvocht – Bacteriën vele Burgers worden uitgeschakeld om enige alsnog Vrije Medisch Sociale behandeling te verkrijgen. Laat de EU- Landen de Virusepidemie niet meer volgen van behandeling wegens de Moedwillige Ketens van Infecties via Nevelvocht Bacteriën. Waarbij Burgers op grote schaal doelbewust wordt Besmet met de Coronavirus. Hierbij merkje of zieje de vele Nevelvocht Botulisme Verdamping na voren komen welke allerlei Dodelijke C Infectievirus Bacteriën inademen Botulisme, Nevelvochtbacterien via de Coronavirussen Miljoenen Burgers worden besmet met het Slijmvlies Cytokine P4 HG 987- Gen,  Noo-M99, waarbij bij de P4HG-A 1876 = GEN Aoo-99 leidt op grote schaal tot Energie Vermoeidheid Stoornissen tot Chronische uitputting tot de vorm van de Covid 19 Coronavirus Dodelijke aandoening of Milieuvervuiling via Bacteriën Nevelvochtverdamping, Luchtnevelvervuiling Bacteriën tot dodelijke Infectieziektes.
Info@EPN-EPM.NL

De verspreiding van Nevelvocht Bacteriën verhoogd de Coronavirus via Nevelvocht Slijmvlies, Bacteriën, Longinfecties, Darmvirusinfecties
enz, welke van Mens tot Mensen overgaan. Bij Kinderen vanaf 10 jaar plusminus verspreidt zich het MERS-Coronavirus via Dieren in Nevelvocht Bacterie verdamping uit Vijvers, Zwemplaatsen, Sloten in Kanalen enz op grote schaal Wereldwijd. De Rekt gaat uit de Spieren waarbij de Coronabesmetting zal toenemen toe 100.000 Patiënten in de bloedplasma  Medicijn vele Burgers besmet raken met Covid-19. Binnen onze Europese EPM & EPN De grote besmetting van Stollingsproblemen, Infecties, Darmkankers, Longkanker, Urine Infectie, Neurologische Afwijkingen enz veroorzaakt via Corona-Bacteriën vanuit de Nevelverdamping, vele Burgers Besmet met Coronavirus via een aantal besmettingen.  Herpes op grote schaal stekende Pijn in Bacteriën, Infecties waarbij lichaamscellen de ene na de andere Virus dagelijks zich verspreiden als Coronabesmettingen via Nevelvocht Verdamping vanuit omgeving Besmettingen Milieuvervuiling Gebieden via Waterafvoer, Nevel, Afvaldumping, Nevel Coronabesmettingen omgeving, welke leiden tot diverse Dodelijke Besmetting verspreiding via Corronavirus binnen de EU met Honderd Duizenden Stergevallen, via de Covid- 19 Coronacrisis met honderd Duizenden ( Miljoenen) Burgers Besmet veelal met de Dodelijke nieuwe Stikstof  Lockdown, zoveel mogelijk te voorkomen via andere EU- Netwerking. De Besmettingen nemen toe tot Levenslang Negatieve Infectievirussen, Corona nemen 3 extreem toe binnen de Immuniteit. Waarbij geen eerste ziekte verschijnselen Zenuwprikkeling na voren komen als automatische besmettingen Infectievirussen van Coronagolf zich verspreiden als Dodelijke Epidemieën. De grote Verspreiding tussen Mens & Dier in Nevelvochtbacterien verspreidt op grote schaal de Coronavirus van Longaantasting, Urine, Anus enz tot Dodelijke Infectievirus Ziekten. De stijgende Virusbesmetting vanaf 8 a 15 jaar waarneembaar via Slijmvlies Bacteriën Urine van diverse aandoeningen van Virusinfecties Besmetting Corona Sars-CooV2 uitzaaiingen veroorzaken via Nevelverdamping Overdracht Micro- Aerosolen tot Defecte Longen al op Jonge 12 a 17 jaar. Leeftijd na voren komen via Nevelvochtverdamping uit Wateromgeving Nevel Bacteriën besmetting. De Miljoenen Coronabesmetting onder de Bevolking laat zich aanzien dat de Overheid geen inzicht heeft in de  Overdracht besmetting via Luchtwegen c.q. Longen, Urinewegen, Maag Darmkanaal enz via  Covid-19 Bacteriën, Nevelverdamping zich op grote schaal verspreidt in geen enkele inzicht is in de Coronavirus Pandemie via de Longen, Luchtwegen, Urine Virus Infectie- enz, Ontlasting, Keelslijmvlies Bacteriën, Huisdieren in Zoogdieren enz leidt tot allerlei Corona Infectievirussen tot afwijkende Longinfectie Ziektes zich verspreiden op grote schaal bij Kinderen in Nederland tussen de 10 in 20 jaar. Hierbij is mond op mondmasker Covid-19 niet toegestaan bij beademing. De verspreiding Nevelvocht Bacteriën, Longinfectie, Darminfecties welke van Mensen tot Mens gaat via Nevelverspreiding als Virusepidemie. Miljoenen Burgers zijn besmet via Bacteriën vanuit de besmette Nevel Bacteriën Wateromgeving, Dierenbedrijven niet meer te stoppen is in al bij plusminus 10 jaar bij Kinderen de Coronavirusinfecties, CQ  Bacteriën aanwezig is via de Darmmaagkanaal, Urinewegen, Luchtwegen in vele vermoeidheid optreed als Fysieke uitputting van allerlei negatieve prikkels om me heen in diverse golven als Corona klachten. Waarbij gemiddeld van de 1000 Infectievirussen Bacteriën zo’n 350 Sterven die een drama volgen op het Gezinsleven sluit alle grenzen van overleg vanuit de omgeving, in vele Agressies onderling bij de Partnergeweld via de Coronavirus tot gewelddadige binnen de Verplegingszorg Instellingen wegens geen aangepaste Zorgwelzijn Voorzieningen.
Info@EPN-EPM.NL

Verspreiding Corona Milieu Golfbacterie Bij vele 10 jarige Kinderen.
SARS-CoV-2, COVID –19 Coronavirus blijkt sinds April 2020 zo’n geteste Burgers welke in het ziekenhuis zijn opgenomen geweest, waarvan zo’n 67 % Burgers als Overleden staat aan gemeld. Virus Infectie, welke per dag verschillende zijn van Overlijden. Ook meldingen van sterfgevallen per dag kan heel verschillend zijn bij Ziekenhuisopname. Ook vele meldingen door vertraging binnen Volksgezondheid, Milieudiensten blijken nogal nieuwe informatie van de huidige Coronavirussen nieuwe slijmvlies uitbraken na voren komen Corona- virussen als Luchtwegen Sars-Co Geïnfecteerde Bacteriën, Longziekte, Wuhan van Miljoenen Longziektes, Sars Anus, Vaginale enz materiaal schade. Hierbij zie je dat effecten steeds beter zichtbaar worden onder de Bevolking van Darm, Urine- infecties, Longinfecties, via Nevel Lucht vervuiling, Nevelverdamping van de Gele Smog vele Burgers vroegtijdig sterven op zeer Jonge leeftijd. Ook tijdens de zwangerschap of  Pasgeboren Baby’s Stierven via Wuhan. Het aantal opgenomen Patiënten meer inzicht in de uitbraak van het Virus in mede uitbraak van nieuwe Corona- Nevel Virussen via Stichting – enz hoger. Binnen de Mondiale Gekoppelde Laserhightech zie je ook de beschadigde Lockdown welke op een andere manier is ontstaan in bij Bacterie Nevelslijmvlies overgaan tot Ontstekingsklachten enz via de luchtvervuiling van Moeder Zwangerschap van verontreiniging sterven de foetus, CQ via laag of verhoogd  of te vroeggeboren  via de Luchtvervuiling door Ernstige Milieu Omgevingsvervuiling van overgrote meerderheid van Sterfgeval onder pasgeboren van Luchtvervuiling, Nevelvocht Bacteriën Wereldwijd zo’n 6,7 Miljoen sterfgevallen geleid, waarbij vele hoge bloeddruk tijden de zwangerschap na voren komt. De uitleghulp is een- vouwing manier om te begrijpelijke, in uit te leggen bij kwetsbare groepen, Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen neem afstand van Wateroppervlaktes want Nevelverdamping Bacteriën MERS- Coronavirus  Nevelvocht Botulisme leidt tot Dodelijke Bacteriën bij Kinderen, de Cytokine P4HG 987- Gen in nog diverse ringvormende Covid 19 Coronavirussen zich verspreiden via Nevelvocht uit wateroppervlaktes miljoenen Burgers Besmet raken via de Nevelbacterien.
Info@EPN-EPM.NL

Wanneer het Virus doordringt tot alle lagere Luchtwegen enz.
Hierbij tast het virus die doordringt in de lagere luchtwegen ( Alveoli ) aantast ontstaat pneumonitis van actieve ontstekingsreacties op. De wanden van Alveoli Zwellen op via gaswisseling en veroorzaakt hypoxemie, van een nutteloos bloedstroom met alle gevlogen in de symptomen als dyspneu van hoesten met allerlei afwijkende Shocklong ziektebeeld zich voordoet met een Acute Respiratory Disstres Syndrome  van een hyperactieve ontstekingsreacties van Hyperactieve stofjes, waarbij allerlei ontstekingscellen vrijkomen tot lekkage van Long capillaire van lekkende Eiwitrijkvocht uit de capillairen in de Alveoli. Dit beperkt de Patiënt tot allerlei ernstige dyspneu ondanks de zuurstof toediening lijdt dit in vele gevallen van beademing tot zeer ernstiger verstoorde gaswisseling, welke veelal lijdt tot Multi-Orgaanfalen- en daardoor overlijden. Veelal is de opvallend zuurstoftoediening ernstige verstoorde actie gaswisseling welke kan leiden tot Multi-Orgaanfalen en daardoor vele Burgers vroegtijdig Overlijden. Veelal is het een grillige verloop Shock Lekkage via Ontstekings- reacties en vele Hyperontstekingscellen vrije komen van de Longcapillairen en lekt er Eiwitvocht in de Capillairen in de Alveoli, met alle gevolgen die leiden tot Multi-Orgaanfalen en daar Burgers Overlijden dankzij Milieu Politiek.
Info@EPN-EPM.NL

Het Virus wordt ingeademd via Nevelvocht Aerosolen vrij bij in is mond- op- mond beademing bij maskerbenadering niet toegestaan. Waarbij het Virus Cocid-19 kan de Virus binnen komen met de gevolgen dat het wordt ingeademd of luchtwegen binnen komen na het aanraken van de Neus, Mond, met Besmette Handen. Hierbij zijn ook ogen tot ingang van Virus via Besmette Traanvocht  in de keel terecht komen. Veelal worden zo’n 20 procent opgenomen in het ziekenhuis Zo’n 80 % heeft diverse milde klachten, waarvan zo’n 20% wordt opgenomen in het ziekenhuis, plusminus zo’n 5 % beland op de intensieve care, zo’n 1,5 procent Overlijdt. Wanneer een Virus binnenkomt in de Mond kan het zich ook verder verspreiden in de Lymfeweefsel  via Infecties in de keel, neus, longen in tongtonsillen, waarbij ringbescherming niet de Infectie buiten de luchtwegen houdt, met alle gevolgen vandien.
Info@EPN-EPM.NL

Verspreiding van het Covic-19 geeft voor 90 procent Ernstige Klachten.
De Coronavirus wordt via Nevelverspreiding als Infectievirus overgedragen.  De Corovirus  Macro-Aerosolen welke vrij komen het hoesten, vrije of via slijmvlies overdracht van seksueel handelen. De vele Besmetting komt vrij veel voor bij een Non a-invasieve beademing of het uitzuigen van de luchtwegen via slijmvlies aërosolen vrij van besmetting. Daarom zal je bij  handelingen de juiste besmetting middelen moeten gebruiken en is mond- op- mond of afzuigen niet meer voorlopig toegestaan inzake Covid- 19 virus Infecties. Het blijkt dat de virus wordt ingeademd of via de Luchtwegen of bij het afzuigen het Virus mede naar binnen gaat via de Sperma druk. Hierbij gaat het Virus Infectie zich in bestaande traanvocht  of Luchtwegen binnen komen via allerlei Seksuele handelingen via traanvocht of traanafvoerbuis in de keel terecht komen met alle nare gevolgen van besmettelijkheid Covid-19 waarbij zo’n 20% na enig tijd wordt opgenomen in het ziekenhuis in 15 % belandt op de intensieve care, waarbij divers Burgers overlijdt na enige tijd. Ook hebben zo’n 20 a 25 % in het ziekenhuis opgenomen in een deel belandt op de intensieve care waarbij tal procenten op termijn overlijdt bij Kinderen in 10 procent bij ouderen boven 20 jaar leeftijd.
Info@EPN-EPM.NL

Coronavirussen Bedreiging van een nieuwe Coronavirus.
De negatieve omgeving tot toename van Infectievirussen Corona- uitbraak blijkt in verschiet te zitten als een Polio Epidemie  op 100.000 Burgers welke besmet raken via stoffen die lekken uit de Chemische Afvalstoffen  al 50 jaar vele Kinderen besmet zijn geraakt of Dodelijke stoffen uit Gifbelten  met allerlei zware afvalstoffen welke mede de Coronavirus Bacterie verspreiden tot Dodelijke Coronavirussen tot 10.000 Doden per Lidstaat of Deel gebieden per Land waar het duidelijk zichtbaar is voor Politici die verantwoordelijk zijn voor de Milieu Genocide. Vele Burgers die de afgelopen jaar op Vakantie is geweest blijken alsnog ziekte zijn door Coronabesmettingen in Nederland met de Covid-19 welke we verder onderzoeken, waarbij Miljoenen Burgers ook kunnen besmet raken. Wij verzoeken Burgers om niet buiten hun eigen Landgrens op Vakantie te gaan dit jaar wegens de Honderd Duizend Doden op Jaarbasis na voren komen in heel Europa. Politiek doet op grote schaal misleidende Informatie  over de Coronavirus, waarbij 1 op de 25 Burgers Besmet zijn met het Coronavirus in zich verder verspreidt onder de Bevolking. Het blijkt dat aanziendelijk de  Coronavirus via Nevelvocht verdamping  bij Vijvers, Besmette  Plassen, Sloten, Kanalen, Waterspeel voor Kinderspeelplaatsen speelactiviteiten zijn besmet geraakt. Ook blijkt  van Mens tot Mensen waarmee handcontact is geweest of op een andere manier contact besmet zijn geraakt. Vele Politici waren op de hoogte van het gevaar tot omgeving besmetting van regionale milieuvervuiling welke alsnog dagelijks via de Nevelvocht bacteriën worden verspreidt in de aankomende zomer alsnog geen Maatwerk wordt geleverd om verspreiding te voorkomen. De vele antistoffen bieden veelal niet bescherming tegen het Virus Corona 19.
INFO@EPN-EPM.NL

Wanneer het Virus doordringt tot alle lagere Luchtwegen.
Hierbij tast het virus die doordringt in de lagere luchtwegen de Alveoli aantast ontstaat pneumonitis van actieve ontstekingsreacties op. De wanden van Alveoli Zwellen op via gaswisseling en veroorzaakt hypoxemie, van een nutteloos bloedstroom met alle gevlogen in de symptomen als dyspneu  van hoesten met allerlei afwijkende Shocklong ziektebeeld zich voordoet met een Acute Respiratory Disstres Syndrome van een hyperactieve ontstekingsreacties van Hyperactieve stofjes, waarbij allerlei ontstekingscellen vrijkomen tot lekkage van Long capillaire van lekkende Eiwitrijkvocht uit de capillairen in de Alveoli. Dit beperkt de Patiënt tot allerlei ernstige dyspneu ondanks de zuurstof toediening. lijdt dit in vele gevallen van beademing tot zeer ernstiger verstoorde gaswisseling, welke veelal lijdt tot Multi-Orgaanfalen en daardoor overlijden. Veelal is de opvallend zuurstoftoediening ernstige verstoorde actie gaswisseling welke kan leiden tot Multi-Orgaanfalen en daardoor vele Burgers vroegtijdig Overlijden. Veelal is het een grillige verloop Shock Lekkage via Ontstekings- reacties en vele Hyperontstekingscellen vrije komen van de Longcapillairen en lekt er Eiwitvocht in de Capillairen in de Alveoli, met alle gevolgen die leiden tot Multi- Orgaanfalen en daar Burgers Overlijden.
Info@EPN-EPM.NL

Het Virus wordt ingeademd via Nevelvocht behandeling Aerosolen vrij bij in is mond- op- mond beademing bij maskerbenadering niet toegestaan. Waarbij het Virus cocid-19 kan de Virus binnen komen met de gevolgen dat het wordt ingeademd of luchtwegen binnen komen na het aanraken van de Neus, Mond, met Besmette Handen. Hierbij zijn ook ogen tot ingang van Virus via Besmette Traanvocht  in de keel terecht komen. Veelal worden zo’n 20 procent opgenomen in het ziekenhuis Zo’n 80 % heeft diverse milde klachten, waarvan zo’n 20% wordt opgenomen in het ziekenhuis, waarbij plusminus zo’n waarbij 5 % beland op de intensieve care, zo’n 1,5 procent Overlijdt. Wanneer een Virus binnenkomt in de Mond kan het zich ook verder verspreiden in de Lymfeweefsel  via Infecties in de keel, neus, longen in tongtonsillen, waarbij ringbescherming niet de Infectie buiten de luchtwegen houdt, met alle gevolgen vandien.
Info@EPN-EPM.NL

Verspreiding van het Covic-19 geeft voor 90 procent Ernstige Klachten.
De Coronavirus wordt via Nevelverspreiding als Infectievirus overgedragen.  De Corovirus  Macro-Aerosolen welke vrij komen het Hoesten, Zoenen Vrije of via Slijmvlies overdracht van Seksueel handelen. De vele Besmetting komt vrij veel voor bij een Non a-invasieve beademing of het uitzuigen van de luchtwegen via slijmvlies aërosolen vrij van besmetting. Daarom zal je bij  handelingen de juiste besmetting middelen moeten gebruiken en is mond- op- mond of afzuigen niet meer voorlopig toegestaan inzake Covid- 19 virus Infecties. Het blijkt dat de virus wordt ingeademd of via de Luchtwegen of bij het afzuigen het Virus mede naar binnen gaat via de Sperma druk.  De vele Slijmvlies Infecties waarbij de Identiteit wordt uitgeschakeld  om enige misleidende Handelingen te verrichten, waarbij niet meer de route kan worden gevolgd, wegens de misleidende Politieke Zwendel niet meer de route kan volgen wegens de Politieke Ketens van misleiding van Infecties volledig los komen te staan, omdat dit te isoleren waardoor het is ontstaan in zich vrij kan verspreiden via Slijmvlies of Nevelvocht Coronavirus enz. Waarbij de vele Nevel Botulisme verdamping welke allerlei Dodelijke Ziektes veroorzaak boven de 20 graden C Dodelijk Bacteriën zich verspreiden onder de Bevolking via Nevelvocht Verdamping Botulisme welke allerlei bacteriën boven de 20 graden C tot Dodelijke Bacteriën zich verspreiden via Nevelvocht verdamping slijmvlies Infectieziekten Slijmvlies aantasting ALS na voren komt: Cytokine P4HG 987- Gen. Noo -M99 enz. Bij P4HG –A 1876 =  GEN A00-99 als Vermoeidheid- Energie stoornissen van Chronische uitputting worden ingeademd via Nevelvocht als ring vorm Covid 19 Coronavirus. Hierbij zie je dagelijks dat er de Coronavirus nog niet op retour is, in per dag nog zo’n 100 duizenden besmetting zich verspreiden. Deze krimpt zich in op termijn van zo’n 100 duidende inwoners op jaarbasis na zo 50 % op lange termijn indien er geen oplopende bacteriën na voren komen merkje direct bij de Patiënt.
Hierbij gaat het Virus Infectie zich in bestaande traanvocht of Luchtwegen binnen komen via allerlei Seksuele handelingen via traanvocht of traanafvoerbuis in de keel terecht komen met alle nare gevolgen van besmettelijkheid Covid-19. Waarbij zo’n 20% na enig tijd wordt opgenomen in het ziekenhuis in 15 % belandt op de intensieve care, waarbij divers Burgers overlijdt na enige tijd. Ook hebben zo’n 20 a 25 % in het ziekenhuis opgenomen in een deel belandt op de intensieve care waarbij tal procenten op termijn overlijdt in bij Kinderen in 10 procent, bij ouderen boven 20 jaar leeftijd.
Het Virus  in de golflijn in EU komen iedere dag weer nieuwe records Besmettingen na voren bij EU landen waarbij 1 maal per dag wordt getest, in bij tweemaal testen zoals morgens in tegen de avond komen allerlei verschillende smettingen na voren in West Europa. In Nederland wordt tweemaal zoveel testen uitgevoerd, maar ligt in België hoger dan in Nederland. In Europa worden 46 Duizenden positief Getest. Ruim een Miljoen Covid besmettingen worden in Europa geregistreerd, met extra meldingen.
Info@EPN-EPM.NL

Coronavirussen Bedreiging van een nieuwe Coronavirus.
De negatieve omgeving tot toename van Infectievirussen blijkt in verschiet te zitten als een Polio Epidemie op 100.000 Burgers welke besmet raken via stoffen die lekken uit de Chemische Afvalstoffen, Bodemvervuiling, Water Nevelvocht besmetting al 50 jaar vele Kinderen besmet zijn geraakt of Dodelijke stoffen uit Gifbelten met allerlei zware afvalstoffen, welke mede de Coronavirus Bacterie verspreiden tot Dodelijke Coronavirussen tot 10.000 Doden per Lidstaat of Deel gebieden per Land, waar het duidelijk zichtbaar is voor Politici die verantwoordelijk zijn voor d Milieu Stille Genocide. Vele Burgers die de afgelopen jaar op Vakantie is geweest blijken alsnog ziekte zijn door Coronabesmettingen in Nederland met de Covid-19 welke we verder onderzoeken. Waarbij vele Burgers ook besmet raken via Nevelvocht verdamping. We verzoeken Burgers om niet buiten hun eigen Landgrens op Vakantie te gaan dit jaar wegens de Honderd Duizend Doden op Jaarbasis na voren komen in heel Europa. Politiek doet op grote schaal misleidende Informatie  over de Coronavirus waarbij 1 op de 25 Burgers Besmet zijn met het Coronavirus in zich verder verspreidt onder de Bevolking. Het blijkt dat aanziendelijk de  Coronavirus via Nevelvocht verdamping  bij Vijvers, Plassen, Sloten, Kanalen, Waterspeel voor Kinderspeelplaatsen speelactiviteiten zijn besmet geraakt. Ook blijkt  van Mens tot Mensen waarmee handcontact is geweest of op een andere manier contact besmet zijn geraakt. Vele Politici waren op de hoogte van het gevaar tot omgeving besmetting van regionale milieuvervuiling welke alsnog dagelijks via de Nevelvocht bacteriën worden verspreidt in de aankomende zomer alsnog geen Maatwerk wordt geleverd om verspreiding te voorkomen. De vele antistoffen bieden veelal niet bescherming tegen het Virus Corona 19.  Hierbij zie je dat antistoffen niet altijd bescherming bieden tegen Virusinfecties welke veelal het Immuunsysteem aantast waarbij het dagelijkse Leven schade leidt via Virussen , Nevelbacterie  de dagelijkse Leven aantast van zoals bijvoorbeeld bij Coronavirussen de private Leven aanpassen op aan de Volksgezondheid.
info@epn-epm.nl

info@epn-epm.nl

11 – November 2020
Mondiaal:8166.52.3: Veiligheid code: EU.

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

Via Mail wordt Niet altijd beantwoord, wegens Overbelasting of Mondiaal kan je geen inzicht verkrijgen.                                                                                          www.epn-epm.nl                           info@epn-epm.nl

op Jaarbasis 50- Euro Infoblad Netwerk. Bank-NL:  

NL39 INGB-0003733042.

Team EVAB ICT Mondiaal Biotechnologie: WWW.EPN-EPN.NL
Hierbij is de Wetgeving op 28- mei 2018 de Nieuwe Privacywetgeving AVG ( GDPR) van kracht. Wij respecteren de privacy in we verwachten het ook van onze lezers om de privacy te respecteren. We willen onze Duizenden Lezers ook vragen deze respecteren in voorkeur te geven dat jullie ons blijven volgen op het Internet. Indien je dit doet blijf je op de hoogte van het allerlaatste nieuws, in de vele aankomende activiteiten plus de Globaliserende ICT acties. Hierbij zorg je er voor dat je altijd up-to- date bent! Wil je dit blijven horen? Geeft dan via een mailtje of via onderstaande button jouw voorkeuren door en zorg dat je geen nieuwsbrief niet zal missen.
Ik wil jullie berichten blijven ontvangen.
Indien je geen E-Mail meer wilt ontvanger stuur dan een mail:
Dit is via de Wetgeving vastgesteld per 1-juni- 2018. We zullen dan de mail uit het systeem halen in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.