EPN Infobulletin Facebook Oktober 2020

10 – Oktober – 2020

1991   2020

FACEBOOK SOCIAAL 

EPN-EPM: Cliënten ICT – Mondiaal Callcentrum

www.epn-epm.nl EU Info@epn-epm.nl

EU-Burger-Grondrecht: Web EPN

Donateur 50 euro op jaarbasis : NL39INGB -0003733042

Verspreiding Corona Milieu Golf Virus Infectie Bij Kinderen.
COVID –19 Coronavirus blijkt sinds April 2020 zo’n geteste Burgers, welke in het ziekenhuis zijn opgenomen geweest, waarvan zo’n vele Burgers als Virusinfectie Coronavirus Lockdown Verspreiding Cytomegalovirus Slijmvlies Dothethe deling Infectievirussen verspreiding, mede Cytomegalovirus Bacteriën, XMRV = Retrovirussen, ME/CVS Bacteriën Fibromyalgie van allerlei Infectievirus Ziektes staat aangemeld, welke per dag heel verschillende zijn van Infectie Ziektes. De vele Politici vanaf de jaren 1970 op grote schaal allerlei Vuilstort in vele ziekteverwerkers veroorzaakt in andere afvalstoffen gedumpt in Woonomgeving. Waarbij we nu al jaren worden geconfronteerd  Covid-19  Virus besmettelijke Dodelijke Infectieziektes, Kankers, Stille Genocide via de Coronavirus bij Gepensioneerden, Longinfectieziektes enz. Burgers moeten beschermen want de Politiek is verantwoordelijk om deze Burgers te beschermen, zodat ze vroegtijdig in quarantaine tijdelijk worden beschermt tegen de Covid-19 in aanverwante Infectievirussen binnen EU een Miljoenen Burgers de Volksgezondheid heeft besmet in nog dagelijks via Nevel- verdamping worden besmettingsrisico zich steeds verder verspreidt onder de Bevolking. Hierbij merkje vele verschillende nieuwe Corona Virusinfecties Regio’s na voren komen vanuit alle lagen van de Bevolking. Ook vele meldingen van sterfgevallen per dag kan heel verschillend zijn bij Ziekenhuis opname. Ook vele meldingen door vertraging binnen Volksgezondheid- en Milieudiensten enz, blijken nogal nieuwe informatie van de huidige Coronavirussen tot nieuwe uitbraken via Beademingspatiënten na voren komen van doelbewuste Corona Sars-CooV2 uitzaaiingen veroorzaken, welke alsnog niet te stoppen zijn binnen de bestaande Leefomgeving. Zolang de Overheid enz Instellingen alsnog allerlei Afvalstoffen Stort zal de Burgers tot Dodelijke Coronavirus besmet raken op grote schaal Miljoenen Burgers met de Nieuwe Epidemie CQ- Dieren Dodelijk besmet raken via het Besmetstorten, met het nieuwe Dodelijk Corona Virus Infectie in  Verpleeghuizen besmetraken. In Nederland zijn al meer als  20.000 Burgers besmet met het Corona Virus 2019  nCoV. Waarbij Wateromgeving of Urine c.q. Nevelvocht als Tsunami in een Besmette omgeving de kenmerken vrij waarneembaar zijn als een migratie achtergrond, weten van besmetting met Dodelijk besmet Uitzaaiingen via Aerogene Nevel Bacteriën, Infectievirussen welke zich overal verspreiden uit besmette Milieu water omgeving via dodelijke Bacteriën Sars- en Mers. Ook Pensioenfondsen blijken vele schade wordt aangericht na 94,3 procent  via Milieu Genocide  van Coronavirus verspreiding Covid- 19 besmetting vele Ouderen vroeg tijdig sterven, dank zij de Politiek via de Wereldwijd Coronavirus verspreiding cq. milieuvervuiling. Waarbij Mondkapjes niet helpen. Coronavirussen als Bacteriën materieel schade. Hierbij zie je dat effecten steeds beter zichtbaar worden onder de Bevolking van het aantal opgenomen Patiënten meer inzicht in de uitbraak van Infectievirus in mede uitbraak van nieuwe 20.000 Coronavirussen via Vuil Storten enz. Waarbij het ene Virus niet de andere virus hoeft te zijn die jaarlijks verplaats wordt van de ene na een andere plaats in Woonomgevingen. Wereldwijd kan je de Covid-19 overal verspreiden, waarbij Europa nu de grootste brandhaard is van Dodelijke Coronavirus  COVID-19 in EU-besmettingsgolf plaats vindt bij Burgers boven de 70 jaar. De uitleghulp is op eenvoudige manier begrijpelijke uit te leggen bij kwetsbare groepen om Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, welke nu beperkt is via levensgeluk die niet meer normaal is. Belangrijkste bron is de Milieuvervuiling Sars en Mers in de besmettingsperiode de moderne Virus is overgebracht na Luchtwegen, Nevelverdamping, Long Infecties, Spierklachten, Kortademigheid, Verwardheid, Longproblemen, waarbij al enige Duizenden Burgers overleden via Coronavirus. De vele Urinewegen c.q. de Ontlasting blijken of  Geslachtsgemeenschap vele incidente Infectie Virussen zich via de Anus, Urine wegen, Mond Slijmvlies zich verplaatsen als hechting van bacteriën aan de binnen zijde van de  Mond, Urinewegen, Darmkanaal via omliggende Infecties van Blaasontstekingen van Urinewegen mede de Vaginale in de Anus de Bacteriën zich vrij gemakkelijk verspreiden als Urine Infectie, Nier infectie, Blaasontsteking, Diverse  Kankers, tot Dodelijke Ziektes, welke zicht steeds weer herhalen als Bacteriën tot recidiverende infecties via Vaginale, Anus, Keelklachten in de hoge Incidentie Infecties van binnen Urinewegen c.q. besmet hun weg vinden tot allerlei Negatieve Bacteriën, Blaasontstekingen, Darminfecties, Luchtwegeninfecties tot diverse soorten Kankers in stille Genocide via Wateroppervlaktes als Nevelvocht enz tot Dodelijke hyper actieve Alveoli Zwellen Bacteriën, Virussen zich verspreidt onder de bevolking als Pathogene Nevel Bacteriën verspreidt als Kankers, Longkanker, Infectievirussen enz welke leiden tot termijn Multi-Orgaan falende Covid-19 Virusinfecties besmetting van afwijkende Cholesterol waarde, de Coronavirus de komende jaren extreem toenemen op jaarbasis tijdens de zwangerschap.
INFO@EPN-EPM.NL

Gevoelsomgeving Ziektes via Nevelvocht Bacteriën van Geestelijke inpek.
De steeds terugkerende Blaasontstekingen zie je op termijn Nieraandoeningen, Darminfectie enz. Bij Oudere Burgers zie je vaak Nier- Infecties van permanente schade aan de Nieren via Blaasontstekingen enz, waarbij incontinent worden CQ-Lusteloos of verward in vele Blaasontstekingen na voren komen. Dit veelal mede de Vuilstort via in de Leefomgeving van Burgers Ziek worden door de grote Stortvuil of Afvalwater in de Woonomgeving vele Burgers Dodelijk besmet raken in de loop van enige jaren allerlei soorten Infectieziektes verkrijgen door het inademen van Nevelvocht of Zwemmen in de Vuilstortvijvers, Kanalen in woongebieden enz via Verdamping van Wateroppervlaktes. Hierbij vele Kinderen dagelijks worden besmet via Infectie de moderne Vervuiling Nieuwe Coronavirus 2020-nCoV Wereldwijd zich verspreidt als SARS of MERS-COV, Coronavirussen enz nieuwe 2020 Coronavirus ontdekt 2020 Wuhan vele Burgers besmet met Longklachten, Infectievirussen van Urinewegen zo’n 20 nieuwe soorten  Gezondheidszaken preventief als Zorg verstrekken, waarbij vele Ziek raken inzake H1N1-virus veelal als soort Griepvirus Symptomen betiteld enz. Hierbij Griep symptomen op basis gerapporteerd als Griepvirus H1H1 als een pandemie beschouwd, welke bij de Coronavirus als Luchtnevel Vervuiling een grote rol spelen als Longaandoeningen via Luchtnevelvervuiling of Luchtvervuiling via Verontreiniging Gele Smog welke Ernstige  Longaandoeningen via Lucht- verontreiniging van de gele (Smog die) Longinfectie veroorzaken vooral bij School Kinderen via de nieuwe Coronavirus Zikavirus Pandemie veroorzaakt vele dodelijke afloop via stille Milieu Genocide Gif voeding via vervuiling vermenging van druppeloverdracht welke zich vermengen als Covid-19 Infectieziekten. Gevoelsomgeving veranderd de Geestelijke Dothethe Tialculair zijn verschillende deling boven de 20 graden C Nevelvocht Bacteriën. Waarbij Burgers zomers in aanraking komen met besmette Nevelvocht, Ontstekingen reacties optreed welke de Wateroppervlaktes, Luchtwegen, Longeninfectie zeer actieve Longinfecties Pneumonitis bij de ernstige vorm van Covid- 19 veelal dubbelzijdig op Disstres Shocking Syndroom, welke zich verspreidt via lekkende Eiwitvocht enz. Bacteriën als vorm Voedselvergiftiging Bacterie in een zeer laag zuurstofgehalte boven de 20 graden C treed er vele negatieve Voedselvergiftiging, Bacteriën op in een zeer laag zuurstofgehalte zich verspreiden met giftige stoffen Botulisme, welke zeer besmettelijke zijn voor de Leefomgeving. Ook afwateringen of Nevelvocht Bacteriën van zeer giftige stoffen als besmettelijker is met het Botulisme in de zwemwater omgeving via Dode dieren Botulisme die al besmettelijke zijn, mede de bacteriën welke Infectievirussen als Kankers verspreiden in Geestelijke onderbewuste Neurologische problemen welke op termijn na voren komen.
INFO@EPN-EPM.NL

Gekoppelde Pandemie Laser ICT Netwerk – Team EVAB Mondiaal.
Nieuwe Coronavirussen van Ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken Coronavirus Ernstige Acute Respiratoire Ademmoeilijkheden als mede Ernstige  Syndroom SARS mede Coronavirus, waarbij nu in jaar 2020 werd het Chinese Wuhan stam Virus is een nieuwe Coronavirus 2019-nCoV ontdekt. Burgers met een modernen nieuwe Coronavirus hebben Longklachten, Kortademigheid veroorzaakt in begin fase. Een fatale afloop van het Immuunsysteem veroorzaakt  van verzwakt Immuunsysteem, welke de nieuwe Coronavirus van 2019 a 2000 Wereldwijd een nieuwe stam in 2019 – nCoV die dagelijks op grote schaal vele slachtoffers maakt via SARS, MERS en het Zikavirus enz als nieuwe pandemie Infectieziekte betitelen welke aansluit bij de over bestemming van Rechten in de Praktijk na voren komt. Dit binnen de aansluiting bij de overeenstemming van Rechten in de praktijk na voren komen via het ICT Netwerk bevoegdheden vrij kunnen functioneren op Mondiaal Niveaus per Landsdeel van de open Vrije Markt actief verkeer binnen de Mondiale ICT Netwerkbevoegdheden. Koortslip Herpes veroorzaakt op Grote Schaal Keelklachten enz. Veelal bij een koortslip die een Herpes veroorzaakt komen twee ogen een kriebel gevoel geven met veel stekende pijn. Ook kan je aan de kleurstof zien of er beschadiging zitten via ontstekingen welke veelal via andere manier is ontstaan. De vele Bacteriën welke bij bacteriën overgaan in stekende pijngevoel gevoel klachten welke veelal op Herpes Keratitis Ontsteking van het hoornvlies via herpesvirus wordt veroorzaakt. Vele Burgers krijgen nogal te maken via de populaire virus, welke de lichaamscellen binnendringen. Waarbij alle lichaamscellen virusdeeltjes aanmaken in vervullende enen na de andere vrij komende virus deeltjes besmetten dan weer alle lichaamsdeeltjes. Waarbij de Infectiehaard zich gaan verdedigen tegen de infectie, in deze op termijn verdwijnt indien men de lichaamscellen activeert tot andere Celdelende- Cellen, zodat het lichaam Immuun worden in allerlei Epidemieën Bacteriën verdwijnt EU Burgers via Milieu Interne aanpassing op termijn.
INFO@EPN-EPM.NL

Vrijheid Verklaring van de Grondt Rechte Fundamenteel.
Overwegende Europese eenmaking van Democratischer EU blijkt dat de versterking binnen de EU Gemeenschap op de vorming van Interne ruimte zonder Grenzen een falende beleid wordt gevoerd inzake Volksgezondheid, verantwoordelijkheid van het Europese Welzijn, Milieu in de Gelijkwaardigheid tussen Mannen in Vrouwen noodzakelijke is. Het Europese Recht is het noodzakelijk voor het Welzijn van Mannen & Vrouwen. Binnen de Rechtsgemeenschap welke is gebaseerd op de eerbiediging van Menselijke Waardigheid in de EU Grondrechten zijn opgenomen, maar niet gehandhaafd. Overwegende dat er geen maatregelen zijn toegelaten welke zich niet verdragen met de Grondrechten van EU- Rechten. Vele Politieke Instellingen blijken op grote schaal, EU- Grondrechten in de voort vloeiende Verdragen aan hun laas lappen van Europese Verdragen tot bescherming van de Milieu Rechten van de Mens in andere Fundamentele Vrijheden in de bestaande jurisprudentie  via het Hof aan hun laas lappen, met alle dodelijke gevolgen. Vele hebben Recht op Leven, Vrijheid in is iedere Burger binnen de Gemeenschapsrecht is het de vorm Verboden Discriminatie is Gelijkheid van Mannen als Vrouwen gelijkheid voor de Wet, als Scholing, Arbeid, Opvoeding, Sociale Zekerheid moet binnen de Wetgeving Gewaarborgd blijven van Recht Welzijn van Burgers, waarbij nu vele stille Milieugenocide wordt toegepast op kwetsbare Burgers.
INFO@EPN-EPM.NL

Miljoen Burgers inmiddels besmet Coronavirus 19 Infectie.
Die vooral betrokken zijn op Bewegingen, Parkinson, Beven die diverse uitbraken van het Coronavirus COVID-19  Wereldwijd Pandemie. De vele Nevel Bacteriën rond de moderne Coronavirus als Sars Virus verspreidt sinds  jaar 2002, welke via andere uit braken zich ontwikkeld als Chronische Pandemie met een verschillende rol heeft grote invloed op Hersengebieden, Stijfheid. Waarbij een tekort ontstaat Dopamine. Daarnaast heeft dopamine ook een heel andere positieve stof Emoties, welke veroorzaakt een centrale beloningssysteem in de Hersengebied, welke zorg dat men leert welke gebeurtenis tot welke Emotie leidt. Veelal is het algemeen als je gedrag positief gevolgen geeft bij herhalen als negatieve uitkomsten. Hierbij is de Dopamine is verantwoordelijk voor het ervaren via positieve emoties, bv. Eten, Verliefd zijn enz. Omdat bij negatieve Dopamine geen stof is die het mogelijk maakt om te leren, welke Gedrag positieve of negatieve gevoelens teweeg brengt- en zorgt hierdoor dat wij ons gedrag kunnen aanpassen. Als we door wat voor reden uit het verleden onze vrije gevoelens kunnen aanpassen, om beloningsysteem bij te werken in en staat te zijn om de juiste Gevoelens op je eigen juiste manier bij te stellen, om de vervelende situaties uit je Hersenen Brein langzaam aan te loodsen, zodat je geen slachtoffer bent uit eigen Milieuvervuilde verleden. Miljoenen Burgers zijn afgeschreven via Levenssfeer nieuwe Identiteit enz via Milieu Nevelvocht Bacteriën Coronavirus zich allerlei Wereldwijd Internationale Infectievirussen Pandemie zich voordoen tot Dodelijke Infecties Ziektes.
INFO@EPN-EPM.NL

Burgers vragen zich af hoe Ziek je wordt Corona, steffie.nl Omgeving.
Per Burger verschilt dit alsnog inzake de Leefwijze in de Symptomen die je krijgt tijdens de Infectieziekte, dit vooral bij Koorts, Darm- Longinfectie. De vele kortademigheid, Spierpijn, Hooftpijn, Verwardheid heeft iemand met besmetting met de Nieuwe Coronavirus zo’n 25 % extreem klachten via de Wuhan Coronavirus Virusinfectie op alle leeftijden boven 15 jaar in bij het ouder worden alsnog meer risico’s op Chronische Ziekte met dodelijke afloop bij kwetsbare Burgers. Je moet dit zien als een Pandemie Epidemie Uitbraak Besmettingen zich vrije snel verspreidt onder de bevolking. Ook is alsnog niet via WHO = Wereldgezondheidsorganisaties alsnog niet enige vrijheid van opening te geven inzake de verspreiding onder de Bevolking de vele Sterftecijfers extreem toeneemt onder de Bevolking via de Coronavirusinfecties. Binnen de MONDIALE  verspreiding van  een Pandemie via een Dodelijke Infectieziekte van Urinewegen, Longinfectie, Keelluchtwegen Infecties, Darminfecties enz, welke vanuit de Dieren wereld, wateroppervlaktes zich verspreidt wereldwijd. Sinds April 2020 zijn dik 14 duizenden Burgers  getest op  COVID- 19 waarvan zo’n 6000 opgenomen zijn geweest in ziekenhuizen. Hierbij zijn zo’n 170 Burgers overleden. De vele Overleden in Nederland neemt het minder snel toe, door zonder maatregel zou verwachten. Stichting werkt EPN via andere werkomstandigheden als je Psoriasis hebt.
INFO@EPN-EPM.NL

Coronavirus  Beperkt onze Levensgeluk via Sociale Contacten.
Vele Burgers voelen zich eenzaam door de Coronavirus via negatieve omgevingsbesmetting zich vrijwel eenzaam voelt aangaande door niet het Levensgeluk van aanpassen toepassen, op het Sociale dagelijkse Leven. Bij vele problemen zie je dat het Levensgeluk snel weg is in je in een ontevreden Sociale Leven begeeft met alle ups & downs via Bacteriën. De vele negatieve werking van Gevoel in Samenhorigheid stapelen zich allerlei problemen op nu de Corona crisis narigheid zich aandient onder de bevolking, met Corona Virus = COVID-19 Narigheid vele Negatieve kwetsbare positie. Hierbij is de Coronavirus een Mondiaal Pandemie is geworden. Waarbij je op dat moment de Virus niet onder controle kan krijgen, wegens dat je op dat moment vele Vrijheden moet inleveren, om op termijn weer normaal kan functioneren. De draagvlak gaat verdwijnen of afbrokkelen, wegens dat omgeving anders reageert op jou Sociale Maatschappelijke Gevoelsleven die je eerst had in nu afbrokkelt, maar je zal gewoon door moeten Leven via tijdelijke draagvlak ook indien deze niet past binnen je Leefgewoontes. Ook binnen de 1,5 meterafstand zal je vele  Problemen zich voordoen, om er aan te Winner- want het Virus gaat gewoon door. De vele stille Genocide besmetting Mersvirussen maakt zich over de toenemende Corona besmetting aantal Coronavirus zich Wereldwijd verder Verspreidt via moderne Hightech Code enz.
INFO@EPN-EPM.NL

Coronacrisis Beïnvloedt Technologische tot Open Vrijetechniek.
Binnen de Mondiale ICT Hulp Techniek komt de vrijheid van sneller innovatie van vrijheid via hulpverlening tot een productie proces. Dit binnen Immuunsysteem reageert Longblaasjes veelal te heftig tot Littekenweefsel beschadiging ontstaat van allerlei stollingsproblemen, waarbij ook schade wordt toegebracht op verschillende manieren. Binnen COVID -19  de Longen te ver of te weinig druk wordt gebruikt, waarbij ook schade aan de Longen wordt veroorzaakt. De Coronavirus Infecties beperkt in grote mate ons Maatschappelijke Levensgeluk al op zeer Jonge leeftijd. Bij Ouderen boven de 65 jaar zie je de eenzaamheid van buiten de samenleving worden geplaats via geen Sociale contacten meer hebben wegens hun Ziekte. Je ziet op vele plaatsen stille Menselijke Maatschappelijke Genocide met allerlei problemen die zich vrijwel snel opstapelen via de negatieve tijdelijke Dienstverbanden tot Zelfstandig hun vrijheid verliezen in Miljoenen Burgers buiten de Samenleving worden geplaats tot allerlei kwetsbare negatieve aftands. Waarbij geen Sociale contacten meer zijn voor Burgers om Dagbesteding te creëren is niet meer mogelijk is. Welke leiden tot Sociale Pandemie Uitsluiting binnen Maatschappelijke Hightech Leefomgeving binnen de Economische crisis, Sociale Gezondheid crisis tot stille Psychische Armoede Genocide, mede Fysieke afstand 1,5 leidt nooit tot een normale Samenlevingsverbanden.
INFO@EPN-EPM.NL

Miljoen EU Burgers inmiddels besmet Coronavirus Infectie .
De diverse uitbraken van het Coronavirus COVID-19  Wereldwijd Pandemie. De vele Nevel Bacteriën rond de moderne Coronavirus als Sars Virus verspreidt jaar 2002,welke ook via andere uitbraken zich ontwikkeld als Chronische Pandemie met een verschillende rol heeft grote invloed op Hersengebieden die vooral betrokken zijn op Bewegingen, Parkinson, Beven, Stijfheid. Waarbij een tekort ontstaat Dopamine. Daarnaast heeft dopamine ook een heel andere positieve stof Emoties, welke veroorzaakt  een centrale beloningssysteem in de Hersengebied welke zorg dat men leert welke gebeurtenis tot welke Emotie leidt. Veelal is het algemeen als je gedrag positief gevolgen geeft bij herhalen als negatieve uitkomsten. Hierbij is de Dopamine is verantwoordelijk voor het ervaren van positieve emoties, bv. Eten, Verliefd  zijn enz. Omdat bij negatieve Dopamine geen stof is die het mogelijk maakt om te leren welke Gedrag positieve of negatieve gevoelens teweeg brengt- en zorgt hierdoor dat wij ons gedrag kunnen aanpassen. Als we door wat voorreden uit het verleden onze gevoelens kunnen aanpassen, om beloningsysteem bij verwerken in en staat te zijn om de juiste Gevoelens op je eigen juiste manier bij te stellen, om de vervelende verleden situaties uit je Hersen Brein langzaam te loodsen, zodat je geen slachtoffer bent uit eigen verleden, miljoenen Burgers zijn al afgeschreven via de opvang in allerlei Inrichtingen enz.
INFO@EPN-EPM.NL

Burgers  Coronavirus Infectievirus kortademigheid enz .
De diverse uitbraken van het Coronavirus COVID-19  Wereldwijd Pandemie. De vele Nevel Bacteriën rond de moderne Coronavirus als Sars Virus verspreidt jaar 2002,welke ook via andere uitbraken zich ontwikkeld als Chronische Pandemie met een verschillende rol heeft grote invloed op Hersengebieden, die vooral betrokken zijn op Bewegingen, Parkingson, Beven, Stijfheid. Waarbij een tekort ontstaat Dopamine. Daarnaast heeft dopamine ook een heel andere positieve stof Emoties, welke veroorzaakt een centrale beloningssysteem in de Hersengebied welke zorg dat men leert, welke gebeurtenis tot welke Emotie leidt. Veelal is het algemeen als je gedrag positief gevolgen geeft bij herhalen als negatieve uitkomsten. Hierbij is de Dopamine is verantwoordelijk voor het ervaren van positieve emoties, bv. Eten, Verliefd  zijn enz. Omdat bij negatieve Dopamine geen stof is die het mogelijk maakt om te leren, welke Gedrag positieve of negatieve gevoelens teweeg brengt- en zorgt hierdoor dat wij ons gedrag kunnen bijsturen tot aanpassen. Als we door wat voorreden uit het verleden onze gevoelens kunnen aanpassen, om beloningsysteem bij te werken in en staat te zijn om de juiste Eigen Gevoelens op je eigen juiste manier bij te stellen, om de vervelende situaties uit je Hersen- Brein langzaam te loodsen, zodat je geen slachtoffer bent uit verleden, Burgers zijn afgeschreven dankzij  Infectiebron uitverleden met bij werkende Bacteriën in Negatieve Leefomgeving.
INFO@EPN-EPM.NL

Miljoen Burgers in Nederland Besmet Sars-CoV-2C0VID 19.
De nieuwe Coronavirus waaraan Kinderen op grote schaal besmet zijn Geraakt voor de nabije Toekomst via Cluster Infectieziekten, Epidemieën bij Kinderen via Energietransitie Luchtweginfectie, Nevelvochtverdamping besmet raken tijdens de Zwangerschap afwijkende Corona via de Energietransitie vele Burgers besmetraken met Kankerverwekkender stoffen alsmede Nevelvocht bacteriën enz. De vele besmettingen omgevingsfactoren veroorzaakt op grote schaal Virusinfecties tot Coronavirus de afgelopen jaren. De vele Stikstofproblematiek welke op grote schade Gezondheidszorg aantasten.  Coronavirussen tasten volledig de Gezondheidszorg aan, maar ook de binnensteden. Coronacrisis heeft al heel vroeg je levensgeluk aangetast zonder dat je het zelf doorhebt. Veelal trekje je terug uit de omgeving van de samenleving waar vele scheurtjes in je gevoelsleven tegenkomt die niet past in je dagelijkse leven. Ook vele kleine probleempjes hou je veel langer vast in beginnen allerlei scheurtjes in je dagelijkse leven te komen, waarbij het gevoel weggaat in allerlei onevenwicht problemen na voren komen, waarbij je niet meer echt zelfstadig kunt werken in de Coronacrisis dagelijks de overhand neemt van een kwetsbare Corona die je niet, echt kan behandelen als individuele Burger. Kijk uit na iemand die je wil helpen om over je ziekte Greep te verkrijgen, waarbij je gevoel inlevert tijdelijk aan de kant zet.
info@epn-epm.nl

info@epn-epm.nl

10 – Oktober 2020
Mondiaal:8166.52.3: Veiligheid code: EU.

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

Via Mail wordt Niet altijd beantwoord, wegens Overbelasting of Mondiaal kan je geen inzicht verkrijgen.                                                                                          www.epn-epm.nl                           info@epn-epm.nl

op Jaarbasis 50- Euro Infoblad Netwerk. Bank-NL:  

NL39 INGB-0003733042.

Team EVAB ICT Mondiaal Biotechnologie: WWW.EPN-EPN.NL
Hierbij is de Wetgeving op 28- mei 2018 de Nieuwe Privacywetgeving AVG ( GDPR) van kracht. Wij respecteren de privacy in we verwachten het ook van onze lezers om de privacy te respecteren. We willen onze Duizenden Lezers ook vragen deze respecteren in voorkeur te geven dat jullie ons blijven volgen op het Internet. Indien je dit doet blijf je op de hoogte van het allerlaatste nieuws, in de vele aankomende activiteiten plus de Globaliserende ICT acties. Hierbij zorg je er voor dat je altijd up-to- date bent! Wil je dit blijven horen? Geeft dan via een mailtje of via onderstaande button jouw voorkeuren door en zorg dat je geen nieuwsbrief niet zal missen.
Ik wil jullie berichten blijven ontvangen.
Indien je geen E-Mail meer wilt ontvanger stuur dan een mail:
Dit is via de Wetgeving vastgesteld per 1-juni- 2018. We zullen dan de mail uit het systeem halen in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.