EPN Infobulletin September 2020

9 – September – 2020

1991   2020

 EPN-EPM: Cliënten ICT – Mondiaal Callcentrum

www.epn-epm.nl EU Info@epn-epm.nl

EU-Burger-Grondrecht: Web EPN

Donateur 50 euro op jaarbasis : NL39INGB -0003733042

Regelmatig na voren komt als negatief  gebrek aan Leiders.
Ethische leiderschap ervaren in veelal leidt tot kwade negatieve meest voorkomende management strategieën na de Gemeenschap in vele Ziekteverwekkers veroorzaken, wegens dat de Ambtelijk circuit geen voorbeeldgedrag geven van zichtbare morele vrije integriteitskwesties te bespreken die voor Burgers tot grijpbare order integriteitsbeleid kunnen ondersteunen. Hierbij ontbreekt Neutrale Leiderschap van Ethisch leiderschap die overal wordt ondermijnt tot uitlokking Integriteitsrisico’s. De Ethisch Neutrale Leiderschap ondermijnt het beleid tot het aanzetten integriteit schendingen-  in het vergroot het negatieve veiligheidsgevoel tot allerlei Cultuur Fundamentele Chaos tot Dopamine allerlei boodschappers stoffen inzake de Neurotransmitters beschadigt om tot enige wijze signalen uit te wisselen binnen het gebruik van de vele Neurotransmitters, hun eigen Fundamentele gevoelswaarde te open. Waarde Signalen overbrengen van Dopamine welke  invloed op Hersen gebieden van bewegingen in verband Parkinson, Dementie, Alzheimer, Bewegingsmoeheid, Kanker enz. Binnen de positieve Emoties veroorzaakt stoffen Dopamine ook een centrale rol in het vrije beloningssysteem. Waarbij dopamine emotionele verantwoordelijkheid is voor positieve Emoties als Verliefdheid, Lekker Eten, Vrije gedachten in allerlei  XMRV= Retrovirus- ME/CVS Fibromyalgie van allerlei Infecties van deling CoV-2.
info@epn-epm.nl

Coronavirus Slijmvlies Besmetting maakt explosieve SARS-CoV2  Verspreiding van Co- VID 19 Coronavirus bij vele jongeren.
Coronavirus moeten Vrouwen zich altijd afvegen als ze Seksuele Handelingen hebben gehad of na het toilet zijn geweest, wegens de Slijmvliesvirus verspreiding, welke altijd iets van achter blijft zitten, na Geslachtsgemeenschap via Ontlasting of Slijmvlies Bacteriën of na het plassen. Vermijd zoveel mogelijk Zaaddodende crèmes- en het extreme voor behoedmiddelen wegens dat beiden met een hogere incidentie van Infectie aan de Urinewegen achter laat. Ook het afvegen na ontlasting of Seksuele handelen, neem niet zaaddodend crèmes maar hou het zo schoon mogelijk. Waarbij de Urinewegen overbelast worden in allerlei hechting van Bacteriën aan binnen kant van de urinewegen de bacteriën afgevoerd indien men een lage dosis profylactisch antibiotica nemen. Helpt snelheid van Infecties bij Patiënten te verminderen die lijden aan recidiverende Infecties Bacteriën na seksuele uitspattingen. Ook bij behandeling Blaasontstekingen bij Vrouwen een kortere Urinebuis hebben dan bij Mannen. Indien een kortere Urine buis is het makkelijker allerlei bacteriën te verspreiden via Vaginale, de Anus, Mond enz hun weg te vinden, zowel Vaginaal alsmede via de Anus. Hierbij komt ook blaas ontstekingen na voren welke steeds weer terugkomen, waarbij in diverse gevallen kan leiden tot Nier-Infecties, Kankers die  schade veroorzaken aan Nieren in zal je ook preventie maatregelingen moeten nemen, zodat ze niet meer terugkomen.
Info@epn-epm.nl

Omdat Negatieve geen Dopamine wordt Vrij afgegeven.
In dus geen prettige gevoel ontstaat na 24 uur. Dit geeft het gevolg van Negatieve Leven ervaringen te vermijden om dit te leren welke gedrag positieve of negatiever werkt om toekomstige Positieve Emoties leren te verwerken om de juiste beslissingen te nemen voor de toekomst, welke niet meer leiden tot allerlei negatieve Levenssituatie. De resultaten zijn tot dusver positieve stemming bij bepaalde Ziektes of bij het Ouderen tot een vrije positieve stemming. Welke leidt tot een Dopamine herstel van dopamine in balans blijft in de verouderde hersenstructuur bij  Oudere weer normaal functioneert – in bij Jongeren leidt tot herstel dopamine balans in de verouderen hersenstructuur, met als gevolg gelijke niveau komen als dat van Jongeren de ZGN. Neurotransmitters de signalen vrij uit te wisselen. Ieder Burger heeft bepaalde stoffen  binnen het Brein van veel verschillende Neurotransmitters, welke een eigen signaal uitgeven of overbrengen tijdens het gesprek. Sommige stoffen hebben een afwijkende negatieve uitstraling wegens dat bepaalde Hersenen gebieden niet voldoende  signaal overbrengen wegen negatieve remmende stoffen op bepaalde Hersengebieden, waarbij andere juist een stimulerende effect geven. Het veel voorkomende negatieve Neurotransmitter is de stof dopamine welke komt in vele verschillende Hersengebieden voor en afhankelijk is van het Hersengebied vervuilt dopamine.
Info@epn-epm.nl

Bij Oudere Burgers zie je Blaas Infecties, Darm Kankers enz.
Welke vrij snel tot plotseling Kankers Leiden of incontinent worden of lusteloos of verward worden met allerlei Negatieve Narrige nCoV-2019, Virus ook wel genoemd. Het Virus met allerlei Ademhalingsmoeilijkheden bij Kinderen vanaf jaar 2003, veroorzaakte de Coronavirus als SARS in jaar 2019-2020 werd de Chinese Wuhan nieuwe stam van het coronavirus ontdekt met allerlei nieuwe coronavirus als Longklachten, Kortademigheid, Koorts, Darminfectie, Neurologische afwijkingen, met extra dodelijke medische verzwakte aandoeningen. Ook nieuwe stamcellen Coronavirussen blijken al voor te komen bij Kinderen van plusminus 17 jaar. 72 Procent van Ouders steunt deze beslissing dat Kinderen weer na school gaan in 26 procent steunt deze niet. Hierbij zoek je eigen Veiligheid binnen je eigen veiligheid, om bepaalde ruimte te laten voor je zelf. De huidige veiligheid vraagt veel van je zelf hoe je met Burgers omgaat, in met hoe je zelf over je eigen veiligheid binnen de Pandemie van Coronacrisis die zich binnen alle veiligheid regio’s zich kunnen voordoen. De grote uitbraak van Coronavirus = COVID-19 welke een Wereldwijd Pandemie is geworden leeft de enen week met alle extra aanslagen toe, waarbij we niet onze werk kunnen doen voor onze kwetsbare Burgers, in moeten op aparte digitale ICT lijnen Europees Vrijwillige werk Mondiaal behandelen om onze kwetsbare Burgers te beschermen tegen de Genocide  Overheid.
Info@epn-epm.nl

19.700  Burgers inmiddels Besmet Coronavirus Infectie .
De diverse uitbraken van het Coronavirus COVID-19  Wereld- Wijd Pandemie. De vele Nevel Bacteriën rond de moderne Coronavirus als Sars Virus verspreidt jaar 2002,welke ook via andere uitbraken zich ontwikkeld als Chronische Pandemie met een verschillende rol heeft grote invloed op Hersengebieden die vooral betrokken zijn op Bewegingen, Parkinson, Beven, Stijfheid. Waarbij een tekort ontstaat Dopamine. Daarnaast heeft dopamine ook een heel andere positieve stof Emoties, welke veroorzaakt een centrale beloningssysteem in de Hersengebied, welke zorg dat men leert welke gebeurtenis tot welke Emotie leidt. Veelal is het algemeen als je gedrag positief gevolgen geeft bij herhalen als negatieve uitkomsten. Hierbij is de Dopamine is verantwoordelijk voor het ervaren van positieve emoties, bv. Eten, Verliefd  zijn enz. Omdat bij negatieve Dopamine geen stof is die het mogelijk maakt om te leren welke Gedrag positieve of negatieve gevoelens teweeg brengt- en zorgt hierdoor dat wij ons gedrag kunnen aanpassen. Als we door wat voorreden uit het verleden onze gevoelens kunnen aanpassen, om beloning systeem bij te werken in en staat te zijn om de juiste Gevoelens op je eigen juiste manier bij te stellen, om de vervelende situaties uit je Hersen Brein langzaam te loodsen, zodat je geen slachtoffer bent uit eigen verleden, miljoenen Burgers zijn al afgeschreven.
Info@epn-epm.nl

Nieuwe Epidemie Infectie Coronavirussen  Sars en Mers.
De vele klachten zijn Koorts, Longinfectie, Luchtwegenklachten, Urine Infectie, Spierpijn 25 %, Verwardheid 8%, Hoesten 80 % procent, Koorts 84 % Kortademigheid 35 %  Hoesten 84 %  Mannen 70 % en Vrouwen 36 % op gemiddelde Leeftijd. Waarbij ook nog eens bij de helft van Vrouwen alsmede  bij Mannen een Chronische Ziekte voorkomt op die Leeftijd als 55 jarige als Chronischer ziekte; Hart, Longziekte, Diabetes, Griepgolf  enz als een Pandemie na voren komt als Coronavirus Infectie, Ebola waarbij veelal een slechtere  Hygiënischer omstandigheden kent van Milieuomgeving, Leefgewoontes de Coronavirus vele slachtoffers maakt vooral bij Ouderen, maar nu ook bij middelbare leeftijd na voren komt in vele Jongeren. Hierbij komt het vooreerst in Nederland vanuit de Dierenwereld na Mensen, waarbij alsnog geen goede Vaccin of specifieke Medicatie als behandeling voorhanden. Ook hoe besmettelijk het is, hoe dodelijk dit virus is op lange termijn. Het Coronavirus (COVID-19) is een Wereldwijd uitbraak als Pandemie Dodelijke Besmettingen  overgedragen via druppelinfectie  als macro-Aerosolen.  De vele moderne uitbraken van Griepvirus Sars, Mers van diverse Infectievirussen Micro overgedragen transmissie verspreiding besmettingen via Mond, Ogen, Luchtwegen. Zie we nu het nieuwe 2020 CoV-virus welke nu al veel grotere zijn. Bij Vrijwillige onderzoek van toonaangevende vondst geeft bepaalde medicijnen zeer gunstige werking naar de stamcellen om bij te sturen naar de stamcellen kunnen ze het gedrag op de Hersencellen enz herstellen op Lichamelijke en Geestelijke Hersencellen Gebied.
Info@epn-epm.nl

De vele Milieuvervuiling geeft zijn weerslag Coronacrisis.
Virussen die al aanwezig waren Sars en Mers zo 10 procent besmettelijk tot dodeninfectievirussen. Wat de nieuwe Griepvirus Coronavirus ? betreft blijkt meer op Griepvirus van opzettelijk tot doelgerichte verspreiding om Kwetsbare Burgers vroegtijdig op middelbare Leeftijd zo snel mogelijk te loodsen. Waarbij bestaande Patiënten in vele andere Patiënten besmet met welke inmiddels een Pandemie is geworden via de Coronavirus. Ook bij Dieren blijkt  dat Infectievirussen afwijkend zijn via het verspreiden van pandemie op verzwakte Gezondheidszorg van Dier op Mens wordt overgebracht na Burgers met een verzwakte Gezondheid. Ook Mondiaal zijn er diverse uitbraken van diverse Griepvirussen. Zoals Mexicaanse Griep, 2009, Polio 2014, Zika virus 2016, Ebola 2014 & 2019. Hierbij ook epidemie Sars, Mers via de Vogelgriep mondiaal verspreidt, de nieuwe moderne 2019-nCOV-virus nu al de grootste,  verspreiding van besmettelijke Coronavirus als Dodelijke Virus Infectie ziekte op 2500 Burgers met besmetting er zo’n 860 doden. Het sterftepercentage van SARS ligt ongeveer op 10 %. Bij Griepvirus als Mexicaanse Griepvirus ligt heel verschillend in mogen niet vrij na buiten komen of iets aannemen in moeten 2 meter afstand houden van hun Huisgenoot in zitten quarantaine in mogen niet na buiten, maar helaas de Stress gaat geleidelijk aan tot alle negatieve problemen lijden tot bij Burgers tot het dagelijkse Leven.
Info@epn-epm.nl

Coronacrisis ook niet in eigen Tuin waarbij Ook geen contact met derden hebben in 2 meter afstand houden. Ook zal je beschermde kleding, mondkapje  en masker moeten opzetten. Vele Burgers zijn al besmet met slijmvlies Coronavirus de afgelopen 2 jaar. Corona virus  treed direct in bij besmetting als een Pandemie. We zijn al tiental jaren bezig, maar het blijkt dat de Politiek mede verantwoordelijk is bij de uitbraak van het Coronavirus (COVID) 19  welke is uitgebreid tot Mondiale Wereldwijde Pandemie Virus besmetting. Maandelijks geven wij  EPM = Europese Platform & Mondiale & via Europese Platform Nederland in stilte al 20 jaar voorlichting in uitleg op maatbasis tegen onkosten prijs voor- lichting aan onze Burgers. De Uitbraak van de Coronavirus is een Mondiale Pandemie, je kan zelf gewoon antwoordt geven via de mail; info@epn-epm.nl  in via de website je eigen inzicht bepalen om de Moleculaire Welzijn Bevordering op Psyché Zelf verandering begeleiding Emotionele & Trauma Verwerking via Mail – Adres aanmelden. Ben je onzeker over je eigen Leef veiligheid zal je ervaring moeten opdoen om niet in een vaste Pandemie terecht komen over de onveiligheid situatie van de Uitbraak van Coronavirus (COVID-19 enz) Wereldwijde pandemie die al 2 jaar als Dodelijke Virusinfectie zijn ronde doet, ook in Nederland al enige tijd stijgt blijkt uit onderzoek.
Info@epn-epm.nl

Coronavirus  In Nederland zijn al 18.000 in jaar 2020,  Burgers Besmet.
Het aantal doden is zo’n 400 Burgers tot nu 01-08-2020. Wij hebben een Stichting Europees Platform = WWW.EPN-EPM.NL. We weten waar het Virus vandaan komt in weten hoe het is ontstaan via Dieren overdracht het korte verleden. We zien steeds meer verloop van Covid-19 de afgelopen 40 jaar doelbewust Politiek Ecologische Milieuvervuiling van uitzaaiingen van Nevelvochtverdamping boven de 20 graden,waarbij dodelijke bacteriën, virus zich ontwikkelen van lage zuurstofgehalte  tot Neurologische Ergonomische allerlei Neurologische Latente onrust of allerlei Bacteriën veroorzaken  of negatieve besmette voeding tot vele Dothethe Tialculair verschillende Gevoelsaandoeningen via de Milieuvervuiling van Nevelvocht bacteriën. Waarbij overdragende Infectievirussen Kankers in Neurologische afwijkingen veroorzaken dankzij de Overheid, Rechters. Het vele Botulisme Nevelvocht van allerlei Bacteriën welke via Negatieve besmette wateromgeving allerlei Botulisme, Infectievirussen, Kankers, Onvruchtbaarheid in vele Psychische Stille Genocide Cytokines dankzij de Overheid. De Infectieziektes van Slijm- vliesaantasting Cytokines P4HG 987- Gen Noo-M99 Slijmvlies verstoring enz. Bij P4HG-A 1876 = Gen Aoo-99 als vermoeidheid  Energiestoornissen tot Chronische Uitputting. Genetische Gemodificeerd moderne  tot chronische volledige uitputting.
Info@epn-epm.nl

De Vele Dierlijke Hoog-pathogene Corona Pest Virus.
De vele Pathogene Botulisme van Virusverspreiding  Slijmvlies Dothethe Tialculair deling Infectie Virusverspreiding mede Cytomegalovirus Bacteriën, XMRV= Retrovirus-ME/CVS Fibromyalgie van allerlei Infectievirussen Corona SARS-CoV2 uitzaaiingen. Veroorzaken COVID-19 Coronavirus welke niet te stoppen zijn wegens de Bacteriën. Hierbij  is de Natuuromgeving & Wetgeving al 50 jaar overtreden in vele Burgers op een goed koper manier versnelt worden geloosd via stille Genocide Water oppervlaktes met Dodelijke Bacteriën, Virussen Nevelvocht Bacteriën Kinderen Besmet raken waarbij geen Mondkapjes helpt is pure schijnbedrog van de Politiek. Het zal je Kind maar zijn die opzettelijk overlijd aan Milieuomgeving Nevel Bacteriën  welke zich overal verspreiden als Giftige Botulisme via de Politiek  de Besmettelijke Infectievirussen, Kankers, Gifstoffen, Bacteriën uit Economische Milieuzwendel  tot stille Genocide via Pathogene Besmetting Toxines. Wanneer het Nevelvocht doordringt  in de lagere luchtwegen Hersenen treed er hyperactieve Alveoli Zwellen op. Die uit directe omgeving hyperactieve gezwellen Alveoli veroorzaakt welke uit de eigen omgeving de Pathogene Nevel bacteriën verspreidt als b.v. Covid-19 Corona virusinfecties  van actieve Cel-reacties, Longkanker, welke leiden tot Multi Orgaan falen bij Kinderen enz in binnen enige korte tijd overlijden.
Info@epn-epm.nl

Besmetting Coronavirus zal alsnog Doden Extra Toenemen.
Het aantal Corona Patiënten zal de komende paar jaar extra toenemen op jaarbasis, waarbij ook Kinderen vanaf 14-18 het slachtoffer worden, net als in Verpleeghuizen spookt  Corona virus overal rond. Het blijkt binnen de EU vele risico’s is van blaasjes ziektes infectie is over genomen bij scholen aangaande Nederland niet goed is voor bereid op de Infectieziektes c.q. behandeling- methoden worden Instantie, Stichtingen overbelast. Waarbij alsnog Ziekte verschijnselen na voren komen als Koorts, Longinfectie, Urineverlies, Darminfectie in afbraak van Myeline, waarbij de signaal overdracht steeds slechter wordt in meer klachten na voren komen. IGB-Inspectie  Gezondheidszorg gebruiken negatieve kleurstoffen c.q. omgeving welke op grote schaal Kankers enz veroorzaken dankzij Welvaart Voeding welke belastende Milieuvervuiling op grote schaal veroorzaakt.  In Duitsland is het begin van Virusepidemie al vrij zijn gang gaan in kan niet meer te traceren. Het aantal Doden stijgt per dag  via Ontstekings Coronavirus Ziektes waarbij de Wereldgezondheidszorg  WHO zicht uitgesproken in zorgen maakt over de grote aantallen zorgen in allerlei gebieden zich verspreiden over de gehele Europese Gemeenschap in alsnog daar ver buiten zonder dat het duidelijk wordt hoe dit precies kan de stille Milieugevaarlijke Genocide Chemische Ecosystemen toegepast.
Info@epn-epm.nl

Stille Gif voeding komen Genocide Milieu contaminanten.
De vele wateroppervlaktes geeft zeer schadelijk nevel Gezondheid schadelijke stoffen in veel te hogen Stoffen welke Kankers enz veroorzaakt waardoor niet EG-Richtlijnen worden IGB/ Keuringsdiensten en Inspecties van Milieueisen stille Genocide toepast via de schadelijke werking van Criminele Overheids- diensten. Ook vele kleding stukken waren besmet met verboden kleurstoffen verdacht carcinogene stof diethylhexylfalaat, uit verpakkingsmateriaal  worden verwerkt welke worden aangeduid als Milieu contaminanten zijn veelal stoffen die het Milieu- vaak in Ecosystemen- voorkomen. Dit zoals Kwik, Cadmium en PCB.  Maar ook als Toxische stoffen die van nature in de levensmiddelen zijn, behoren daartoe. De schadelijke stoffen in Sax toxine, Carcinogenen, Cocaïne Cycas noten en Ergotamine welke op grote schaal Psychogenetische aandoeningen al op Jonge Leeftijd bij Kinderen voorkomt via Omgeving Voedingsmiddel.  Vele Kinderen komen Milieu contaminanten voor op zeer jonge leeftijd via PCB en Dioxinen, Metalen vanuit Milieuvervuilde bodem en hierbij vervolgens bij vetrijke producten terecht komen zoals levensmiddelen, waarbij de omgeving van Bodemverontreiniging uit allerlei Zink, Cadmium enz, kan zich vooral bij afgemolken koeien ophopen in organen met Lever, Nieren wordt veel overtreden, waarbij keuringsdienst medeplichtig zijn.
Info@epn-epm.nl

Steeds meer Regionale Coronavirussen via Camping parken.
Er zijn alsnog meer aangelegenheden van Coronavirus via ontmoetingen in winkelcentrums, waarbij Burgers contact met elkaar hadden via een zoen ontvangst besmet zijn geraakt. Vele Burgers kunnen via een gesprek beschermen met een kleed om niet de slijmvlies of kuchende of extra Niezende klanten. Ook een tweede besmettingsgolf van het Coronavirus is snel toegenomen waarbij de Wuhan. Al enige tienduizenden Burgers zijn besmet met het Coronavirus moderne epidemie welke mede zijn gerelateerd aan de Nieuwe Zorg Virus nCoV als Sars, Mers vanuit de Dieren Wereld allerlei nieuwe epidemie onder de bevolking verspreidt via Nevelvocht waarbij Koorts ontstaat, Luchtwegen klachten, Urine Infecties, Ontlasting Bacteriën, DARM- Kankerbesmetting, Luchtwegen Infecties, waarbij deze overspringen van de enen na de andere Infectievirussen enz toenemen. Ook luchtwegen Infecties, Longinfectie, Spierpijn, Verwardheid enz indien je in contact komt met Besmette Corona Virusinfectie van slijmvlies Bacterie enz zich vrij snel over- dragen via Slijmvlies Bacteriën als Pandemie van Dodelijke Infectievirussen zich verspreiden als nieuwe virus infectie die zich overal kan verspreiden binnen de wereldwijde economieën zie je op grote schaal hoe de W- Coronavirussen  van de ene tot de andere Land zich ontwikkeld tot in verspreid als Virusinfectie.
Info@epn-epm.nl  

Verspreiding via Nevelvocht Bacteriën Stijgt het Dodental.
Het blijkt dat Dodental stijgt via Coronavirus, Verpleegtehuizen. De Wereldwijde Verspreiding van het Coronavirus via Nevelvocht, Slijmvlies Bacteriën, Longinfectie, Darmvirusinfecties welke van Mens tot Mensen overgaat in blijkt ook vooral bij Kinderen tussen 10 in 20 jaar. MERS-coronavirus via Dieren worden verspreid via Nevelvocht- Bacteriën de Wereld volledig in de greep waarbij op grote schaal misbruikt wordt gemaakt van entiteiten gegevens in vele Burgers worden uitgeschakeld, om enige Medische Sociale Behandeling te verkrijgen. EU- Landen zijn de Virusepidemie niet meer de route is te volgen, wegens Politiek de ketens van Infecties volledig los van elkaar komen te staan, wegens dat de praktijk anders ligt om de Virus te isoleren niet. De vele Nevelvocht Botulisme verdamping welke allerlei Ontstekingsziektes veroorzaakt via het inademen van Nevel Vocht Botulisme welke  allerlei bacteriën boven de 20 graden C Dodelijke Bacteriën zich verspreiden via Nevelvocht Botulisme  via nieuwe Coronavirussen dankzij Milieu  de Overheidsdiensten leiden tot Miljoenen Slijmvlies Infectieziekten van Slijmvlies aantasting Cytokine P4HG 987- Gen  Noo-M99 enz.  Bij P4HG-A 1876 =  GEN A00-99 als is vermoeidheid- Energie stoornissen- Chronische Uitputting worden ingeademd via Nevelvocht als ring vorm Covid 19  Coronavirus symptomen..
Info@epn-epm.nl

info@epn-epm.nl

9 – September 2020
Mondiaal:8166.52.3: Veiligheid code: EU.

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

Via Mail wordt Niet altijd beantwoord, wegens Overbelasting of Mondiaal kan je geen inzicht verkrijgen.                                                                                          www.epn-epm.nl                           info@epn-epm.nl

op Jaarbasis 50- Euro Infoblad Netwerk. Bank-NL:  

NL39 INGB-0003733042.

Team EVAB ICT Mondiaal Biotechnologie: WWW.EPN-EPN.NL
Hierbij is de Wetgeving op 28- mei 2018 de Nieuwe Privacywetgeving AVG ( GDPR) van kracht. Wij respecteren de privacy in we verwachten het ook van onze lezers om de privacy te respecteren. We willen onze Duizenden Lezers ook vragen deze respecteren in voorkeur te geven dat jullie ons blijven volgen op het Internet. Indien je dit doet blijf je op de hoogte van het allerlaatste nieuws, in de vele aankomende activiteiten plus de Globaliserende ICT acties. Hierbij zorg je er voor dat je altijd up-to- date bent! Wil je dit blijven horen? Geeft dan via een mailtje of via onderstaande button jouw voorkeuren door en zorg dat je geen nieuwsbrief niet zal missen.
Ik wil jullie berichten blijven ontvangen.
Indien je geen E-Mail meer wilt ontvanger stuur dan een mail:
Dit is via de Wetgeving vastgesteld per 1-juni- 2018. We zullen dan de mail uit het systeem halen in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.