EPN Infobulletin Facebook Augustus 2020

VAKANTIE INFO –  8 – Augustus – 2020

1991   2020

VAKANTIE INFO FACEBOOK SOCIAAL

 EPN-EPM: Cliënten ICT – Mondiaal Callcentrum

www.epn-epm.nl EU Info@epn-epm.nl

EU-Burger-Grondrecht: Web EPN

Donateur 50 euro op jaarbasis : NL39INGB -0003733042

Pensioenakkoorden Leidt tot een Algemene Sociale Chaos tot Onvrede.
Binnen de Fundering van de Pensioenfondsen blijken toekomstige Gepensioneerde de dupe te worden. De Nieuwe Massa Polderkolder van Pensioenfondsen met miljarden Pensioenvermogen moeten nu alsnog een korting in voeren in de Premie verhogen, waarbij de Pensioenfondsen hun potten overvol zitten. In teren op overvolle Pensioenpotten, waarbij Burgers negatief worden behandeld. Dit is een enorme verandering in het nieuwe Pensioenstelsel. Pensioenen maken jaarlijks zo’n 7 procent verhoging. Ieder Burger heeft recht op AOW de Pensioenleeftijd . De Pensioen dat via werkend tot besloten worden, wordt opgebouwd via de Werkgever/Werknemer. De eerste opbouw van AOW waar iedere Nederlander recht op heeft de Pensioenleeftijd, waarbij veelal een derde privé-pensioen of lijfrente. Ook zoals eigen spaargeld of andere financiële middel is een persoonlijke eigen zaak. Alsnog zie je vele Pensioenen allemaal andere inzicht verkrijgt in de loop van tijd tot andere Individuele mogelijkheden binnen de Wet & Regelgeving welke door de Pensioenfondsen zijn overgenomen om een akkoord te bevriezen van de AOW-Leeftijd  langzaamaan te verlagen. Dit  inzake toe een flexibele Pensioen dreigende verlaging van toekomstige van de dekkingsgraat – en moeten ze korten. Voor ZZP-ers komt er geen verplicht Pensioen, maar een fiscale regeling om enige pensioen op te bouwen. Bij zwaardere werkzaamheden wordt er eerder gestopt met werken, zo’n 3 jaar. De vele Pensioenakkoorden sluiten niet aan binnen de nieuwe Pensioenstelsel, waarbij 60 miljard kosten voor zo’n akkoord nodig is. Hierbij is er geen geld binnen de Pensioenfondsen te indexeren om mee laten stijgen met de inflatie. Ook Beleggingen van de Pensioenfondsen groeien door tot 1600 miljard euro in de fondsen, welke alsnog nooit zo hoog is geweest in moeten Gepensioneerden alsnog geld inleveren. Hierbij zie je de stelsel zich buiten de Wetgeving begeeft in Diefstal beloont, zodat derden zich verrijkt inzake misleidende Pensioenregelingen, in de zwakke schakel de dupe wordt via stelsel van de Pensionfondsen.
Info@epn-epm.nl

Pathogene Voedsel botulisme Darm –Long, Kankers enz, Slijmvlies Dothethe Tialculair Deling Infectie Virussen, Cytomegalovirus Bacteriën, XMRV = Retrovirus-ME/CVS Fibromyalgie van allerlei  Infectie Virus Corona SARS – CoV-2 Uitzaaiingen. Veroorzaakt COVID-19 Coronavirus welke niet te stoppen is wegens Bacteriën.
Virussen heersers de Mondiale Wereld  Nevelvocht Geheugenstoornissen, Darmkankers & Urine- Infectievirussen, Bacteriën via Milieu – Nevelvervuiling tot allerlei Kankers enz. Ga niet in een groepsverband Thuis kwetsbare Burgers helpen, maar dit zoveel mogelijk op Individuele Basis om uitbreiding te voor komen van Infectievirus Ziektes. De transmissie overdracht van de Coronavirus van Nevelvocht via Macro- Aerosolen die Vrij komen bij het Hoesten, Niezen, Urineverlies enz via Nevelvocht uit omgeving enz. Het Virus wordt ingeademd of via luchtwegen van de Neus of Mond met besmette handen of via de Ogen zijn volledig de ingang voor het Virus met besmette Traanvocht in de Keel terecht komen met alle negatieve gevolgen Negatieve Schimmels, Nevelverdamping, Moeheid, Koorts, Kortademigheid, Urine Infectie enz.  De Ideale Voedingsbodem voor Virusverspreiding, zie je de loslopende Voedingsbodem van Nevelvocht- Slijmvlies – Bacterie Zweetvocht verspreiding waarbij zo’n Miljoen Covid- 19 verkrijgen in minder mate of volledig want afstand blijkt niet te helpen via de Nevelvochtverspreiding.  De besmettelijkheid is waarschijnlijk 24 uur na het verdwijnen van de koorts voorbij. Veelal geeft Covid-19  matige of ernstige klachten bij 80 %. Waarbij zo’n 25 % wordt opgenomen in het ziekenhuis. Hiervan overlijdt op termijn bij Ouderen boven de 75  Jaar Sterven zo’n 8 % versnelt. Op termijn zie je dat het VIRUS- allang jaren aanwezig is onder de Bevolking in alsnog steeds toeneemt via besmette dieren in de handel past, waarbij allerlei bacteriën zich vrij kunnen verspreiden  via de Nevelvocht Bacteriën, waarbij Mondkapjes niet helpt is schijnbedrog. Het zal je Kind maar zijn die Overlijd aan Bacteriën, Schimmels boven de 20 graden de Dothethe Tialculair verschillende deling via Dodelijke Nevelvocht Bacteriën zich verspreiden met Giftige Botulisme, dankzij de zwendelende Politiek de besmettelijke Infectievirussen, Kankers, Bacteriën enz verspreiden uit Economische Genocide via Pathogene Besmetting Toxines, Gifstoffen enz. Wanneer het Virus doordringt tot de lagere luchtwegen wordt de Hersen ( Alveoli ) aangetast  ontstaat pneumonitis. Er treed een zeer actieve Ontstekings reactie op. Hierbij via de Alveoli zwellen op van wisselingen en veroorzaakt de  hyperactieve Alveoli zwellen. Welke veelal uit eigen omgeving komt via Pathogene Nevelvocht Bacteriën. Indien de symptomen enige pijnklachten geeft is de Alveoli aantast in ontstaat er Pneumonitis van zeer actieve Ontstekingsreacties  op. Pneumonitis is een ernstige vorm van Covid-19 overdracht Coronavirus als druppelinfectie, welke via Hoesten vrijkomen. Ook de ogen, mond, neus  besmet raken, waarbij zo’n 20 procent worden opgenomen in het ziekenhuis bij het negatieve verloop COVID -19.
Info@epn-epm.nl

Wanneer het Virus doordringt  in de lagere Luchtwegen en de Alveoli aantast ontstaat er Pneumonitis.
Dit van Actieve Ontstekingsreacties van slijmvlies. Dit met allerlei van de wanden Pneumatisch bij een ernstige vorm van Covid-19 ARDS als Disstres Syndrome van een hyperactieve Ontstekings- Cel – reacties tot Longklachten enz, welke leiden tot Multi Orgaanfalen in daardoor op enige tijd overlijden. De Coronavirus is de baas in heeft een heel grillige verloop op Jonge leeftijd ( Kinderen). Bij het Ouder worden heeft Covid-19  kunnen zich allerlei Ziektes voordoen van Dodelijke afloop COPD, Kankers, Hartaandoening, Nierinsufficiëntie enz, indien je geen Psychosociale maatbasis ondersteuning verkrijgt enz. Aanpak van Misleidende  Covid-19 Corona Virusinfecties via dure Medische absurd hoge prijzen, waarbij vele Burgers machteloos zijn om hun Gezondheid Welzijn op Maatbasis aanpassen is een groot probleem van woekerwinsten,  in vele gebrek aan transparantie binnen de maatschappelijk positie. Ook de vele Medicijnen te kort heeft negatieve Recht om vele Burgers aan de kant te schuiven via de Marktwerking, waarbij vele Burgers geen aangepaste Medicatie meer kan verkrijgen wegens de grote bijbetaling aan de extreme dure medicatie van Geneesmiddelen binnen de markt- economie. De verschillende Coronavirussen Covid -19  welke via Nevelvocht vanuit omgeving het aantal Bacteriën Besmettingen van Virusinfectie stijgen  via Tweede Golf Nevelverdamping allerlei Urine, Darminfectie, Luchtwegen Actieve Ontstekingen enz overdracht via Macro- Aerosolen Infectievirus vrij komen bij het hoesten of het inademen van besmette Nevelvocht via derden of omgeving. Waarbij hyperactieve Longinfectie, Ontstekingen Alveoli Zwellen op tot hypoxemie als nutteloos bloedstroom Disstres syndrome tot van hyperactieve ontstekingsreactie waarbij extreem hoeveelheid hyperactieve ontstekingsreacties van lekkage tot Longcapillairen lekkende eiwitrijk vocht. Een Grillige verloop van Multi-Orgaanfalen tot Hypoxemie Dodelijke Ziekte leidt via de Coronavirus bij Burgers die besmet zijn met Covid-19. Vele risico lopen op een veel hogere Dodelijke Infectievirus, waarbij Immuun gecompromitteerde  Kinderen,  grote risicolopen tot Dodelijke Infectievirus ziektes. Hierbij vele Burgers vroegtijdig sterven wegens de nieuwe medicijnen prijzen zo idioot hoog zijn geworden, dat vele Burgers niet in aanmerking komen, wegens dat het Patiëntenrecht op lossen schroeven komen te staan in vele Burgers vroegtijdig sterven, dankzij de Politiek. De explosieve Inflammatoire Ziekte Milieu Infectie Vervuiling  verwekkers als Crohn, Darmkankers, Urine Slijmvlies Infectie enz. De vele Virus Geïnfecteerde Bacteriën & IL-7 Cytokines welke op grote schaal Slijmvliescellen Calprotectine in de ontlasting de ziekte van Crohn Ontstekingen, Kankers, via laboratoriumonderzoek aangeeft. De nieuwe Coronavirus P4HG987- of Gen Noo-M99 Slijmvlies verstoring. Bij P4HG-A 1876= GEN A00-99 als Vermoeidheid- Energieblokkade, Chronische Uitputting van Genetische Gemodificeerd Ziekteverwerkers welke via Nevelvocht vanuit de Negatieve Milieuomgeving wordt ingeademd in leiden tot Termijn Kankers. Vele afvoerwaterwegen, Zwemvijvers, Meren zijn besmet met hyperactieve ontstekingsreactie vrijkomt als Hyperactieve  Dodelijke Ontstekingsreacties  vanuit directe Woon- Milieuomgeving verspreidt  via P4HG- A1876 = de GEN A00-99 vermoeidheid Energie stoornissen veelal met dodelijke afloop op termijn leidt na diverse kankersoorten  als b.v. IL-7 darmkanker of Kanker tot Dothethe Tialculair deling van diverse Kankersoorten zich ontwikkeld.
Info@epn-epm.nl

Transmissie Overdracht van allerlei Ziektebeelden Verloop Covid-19.
Politieke moedwillige Ecologische Milieuvervuiling van afgelopen 40 jaar, Doelbewuste Genetische Ziekte Genen verwerkers via Enzymen Ziektes. Ook Pathogenen Infectievirussen worden verspreidt  via Bo- Milieuvervuiling van Uitzaaiing of metastasen  van kwaadaardig gezwellen, uitzaaiingen is veelal een gezwel in eerste instantie. Maar kunnen ook optreden via uitzaaiingen als hoofdkenmerken van kwaadaardige Tumoren, waarbij een enkele Cel doorgroeit tot diverse Tumoren welke je kan sporen via vloeibare middel. Genetische Ziekte verwerkers welke zeer ongewenste gevolgen hebben voor Genetische Welzijn van de samenleving. Miljoenen Burgers lopen het Gevaar Besmet te raken met de Nieuwe Coronavirus dankzij de Overheid. De Infectieziekteverwekkers van slijmvlies aantasting  Cytokines P4HG 987- Gen Noo-M99 Slijmvliesverstoring enz. Bij P4HG -A 1876 = GEN A00 -99 als Vermoeidheid –Energiestoornissen- Chronische Uitputting  Genetische Gemodificeerd Ziekteverwekkers. Hierbij P4HG – A1876 = GEN A00 – 99; vermoeidheid-Energie stoornissen tot Chronische Uitputting van Genetische Gemodificeerd Ziekte verwekkers.  Het virus kan worden ingeademd of via Nevel Luchtwegen of via de besmette handen of via de ogen zijn ook ingang voor het virus met alle gevolgen. Veelal komen de Covid 19 symptomen binnen in de mond-neus holte, keel en tong tonsillen vormen samen een Ring van Waldeyer, welke Lymfeklieren, Weefsel Infecties buiten de luchtwegen houdt, indien Virus doordringt tot lagere luchtwegen en de Alveoli aantast, ontstaat er Pneumonitis in treed tot de lagere lucht en de Alveoli aantast tot het ontstaan Pneumonitis. Hierbij treden Zwellen der wanden op en hoopt zich een beperkt gaswisseling en veroorzaakt Hypoxemie. Tot allerlei  hyperactieve ontstekingsreacties, Kankers tot Dothethe Tialculair deling. Waarop enorme Ontstekings Stofjes- en Ontstekingscellen vrij komen, waarbij alle lekkage vocht zich verspreidt tot een zeer negatieve Levensverloop. Waarbij vele ontstekingsnevel, stofjes  en ontstekingscellen Longcapillairen lekkage vrijkomt met alle verstoor Multi-orgaan Falen, in daardoor vrij snel Overlijden via Shocklong. Dit tot diverse Kankersoorten IL-7 darmkanker, Longkankers, Infecties virussen, al zeer vroegtijdig voorspellen zijn via Darmslijmvlies Bacteriën, die veelal via Virusslijmvlies  nCoV- 2019 Coronavirussen na voren komen. Ook is veelal de Urinewegen aangetast of wordt alsnog besmet met Virusinfectie.  Hierbij merkje allerlei negatieve Bacteriën, Ontlasting, als gevoeligheid van Darmkankers Ontstekings reacties enz. Pathogene Sars + Mers Virussen van Slijmvlies  Luchtwegen Coronavirus tot dodelijke ziektes van Mens, Dieren Virus Toxine aantasting via omgeving- vanuit Nevelvocht verdamping uit besmette Wateroppervlaktes zie je L-2 Longslijmvlies aandoeningen, Infecties via de Nevelvocht L-2 verspreiding verschillen soorten Toxine C, Botulinum van wondinfectie via darmen. De vele Besmette Wateromgeving zijn Dodelijk besmet op termijn met Botulisme welke allerlei Ontstekingsziektes veroorzaakt van Maag-Darm Bacteriën via Nevelvocht Inademen als Blauwalg, Ontstekingen,  Kankers, Borstknobbels, Onvruchtbaarheid, Blaasontstekingen welke vanuit de wateromgeving als Nevelvocht zich verspreidt. Al jaren via de Politieke stille Genocide Pathogene besmetting Toxines, Gifstoffen enz. Waarbij je blijvend Onvruchtbaar blijft dankzij de opzettelijke Milieuvervuiling. Het inademen van Toxine Nevelvocht in besmette bloedbaan terecht komen- in Mutatie zich verbindt aan synaptische presynaptische membraan perifere cholinergisch tot allerlei verstoorde spieren overdracht, vertraagde spieren, Infecties Zenuwstelsel enz oplevert. Veelal  signaaloverdracht in het autonome zenuwstelsel afwijkende Neurologische stoornissen via Bloedcellen voorkomende NcoV-2019 Virus Nevelvocht Bacteriën, Gifstoffen, Fijnstof -vervuiling welke Hersencellen verstoren tot Coronavirus besmettingen.
Info@epn-epm.nl

Kankers blijken via Milieu Nevel c.q. Fijnstof vervuiling vanaf 1975 bewust opgestart.
De stijging van Kankerinfectievirussen  Ziektes welke vanaf 1975 via Milieustort is  gepleegd via Politieke Milieustortvuil in Regionale Sociale Vrije Woonomgeving. Kanker, Covid-19 Dothethe Tialculair Bacteriën heeft een enorme invloed op het Leven van de omgeving. Vele Gemeenten in Provincies maken er een zooitje van aangaande de Milieuvervuiling. Waarbij nu op grote schaal Kankers Basaalcelcarcinoom  85 %  voorkomen als Huidkanker door de stortvuil vanuit die tijd na voren komt. Politiek heeft bewust deze vervuiling veroorzaakt, waarbij in 2007 in Nederland zo’n 25000 nieuwe Kanker gevallen zijn vastgesteld, waarbij jaarlijks dit met 20 % toeneemt. Nederlandse Regering heeft geen registratie systeem op dit gebied, waarbij jaarlijks Kankers toeneemt.Er ontbreek op grote schaal in Nederland enige toezicht of registratie systeem voor een diagnosestelling BCC onderzoek. Jaarlijks nemen ongeveer met 25 % toe via de diagnose bij 35 jarige leeftijd, maar worden steeds op jongere leeftijd na voren komt veroorzaakt via COVID-19 Coronavirus welke alsnog niet te stoppen is wegens diverse kruisbestuivingen Sars-COV-2 Milieuproblemen welke Burgers besmet op grote schaal via het Virus Covid-19 zich al jaren hebben verspreidt via Nevelvocht Slijmvlies Bacteriën is zeer zorgwekkend.  De afgelopen jaren is er een Cultuurverschuiving gekomen dat 35 procent Kanker BCC bij Burgers geconstateerd met jaar % verhoging van in veel jonger leeftijd waren als in 2009. Bij 85 % bevindt huidkanker in de hoofd-halsgebied bij Mannen mede als Vrouwen. De vele kankers ontstaat kwaadaardige veranderingen in basale cellen van de opperhuid op termijn. De veroorzakers zijn veel al kwaadaardige veranderingen in de basale cellen van de opperhuid. Hierbij zie je Nevelvocht BCC – Basaalcelcarcinoom de meest voorkomende Huidkankers al vroegtijdig na voren komen op leeftijd vanaf 35 a 40 jaar. Veelal zie je via UV- Straling kwaadaardige veranderingen via een natte huid op Jonge Leeftijd Huidkankers na voren komen van basaal Cel-carcinomen, waarbij ook erfelijke factoren mede een grote rol kan spelen. Burgers met een verlaagde afweersysteem loopt een zeer verhoogde risico Basaalcelcarcinoom  tot op termijn een knobbelachtige gelijkende Kankers Basaalcelcarcinomen tot kwaadaardige Kankergezwel,  welke zich verspreiden tot allerlei Huidkankers zich nu in dan ook kunnen uitspreiden tot allerlei zweertjes tot Levensbedreigende, die niet overgaan als je niks doet. De enige manier is puur voor je zelf opkomen totdat je tot rust bent gekomen zodat de Zuurstof na de Longcapillairen gaat om meer bloed naar de longtoppen te dwingen via de Buikligging  zodat er een betere wisseling komt in voeding of sondevoeding welke een hogere Energiebehoefte hebben enz.
Info@epn-epm.nl

Coronavirus Vermengt zich met het Kankers via Nevel  Schimmel Infectievirussen.
De vele voorkomende Ontstekingsinfectievirussen  Bacteriën via Nevelvocht waarbij het Immuunsysteem wordt ontregeld  tot Levend verstorende Bacteriën als 2019-NCoV- Virus Wuhan genoemd. De zwevende Coronavirus Pandemie welke vele slachtoffers Kankers  maakt met allerlei Ademhalingsmoeilijkheden bij vooral Kinderen een nieuwe stam van het Coronavirus ontdekt, sinds 2019 a 2020. Veelal merkje dat Longklachten en zeer kortademigheid, koorts na voren komt in geen ziekte bestrijden, alleen symptomen kunnen behandeld worden. Indien men de Virus verkrijgt blijkt veelal een nieuwe stam Coronavirus Griepvirus fataal zijn bij iemand die net ziek is,  via de moderne Nevelvocht bacteriën Pandemieën Geïnfecteerd als Longziekte of H1N1 Griepvirus. Veelal blijkt dat Coronavirus Luchtvervuiling allerlei smog Longklachten,  Kankers kunnen veroorzaken vanuit het Coronavirus in Leefomgeving vooral bij Kinderen via Nevelvocht Giftige Botulisme Bacterieverspreiding, Urine Infecties  bij Kinderen inademen. Het zijn zeer giftige stoffen Botulisme  Nevelvochtverspreiding  Infectievirussen, Kankers enz, verspreiden tot geestelijke onderbewuste Neurologische problemen, welke na voren komen. Dit mede als Infectievirussen ziekte of Latente innerlijke onrust via Maag-darm ontstekingen enz van Nevelvocht Pathogene besmetting Toxines, Gifstoffen, Kankers, Onvruchtbaarheid, via het Botulisme vele interne vervuilde parasieten,  welke de genetische ziektes veroorzaken op grote schaal. De vele negatieve Gezondheidsvorm welke je aanvoelt tussen voortplanting organen, waardoor dedicaties Hormoonbalans via Pathogene Bacteriën wordt verstoord door  Milieuvervuilde Nevel Pathogene Omgeving of Bacteriën, Toxinen enz. Waarbij Kinderen al op Jonge leeftijd besmet raken met Pathogene Kankers, Neurologische enz via Nevelvochtverdamping  als Coronavirus verspreidt, waarbij geen mondkapje helpt tegen Virussen enz.
Info@epn-epm.nl

Mondiale Coronavirus Binnen Europese Gemeenschap Miljoenen Verspreiding.
Mondiale Virus Corona verspreiding is een moderne Long Infectieziekte verspreiding, veelal op Middelbare Leeftijd, welke afgelopen tijd verkeert de coronavirus uitbraak, welke virus afwijkt vanuit de Pandemie Dierenwereld zich verspreidt als een Dodelijke Pandemie Virus na Burgers. Binnen Mondiale Pandemie is de nieuwe 2019-nCOV- Virus Infectie al snel uit- gebreid als Pandemie Virus van gevaarlijk besmetting, welke zich overal kan verspreiden als dodelijke Infectievirussen. Dit via Dieren als pandemie verspreiding. De Griepvirus c.q. Infectiebron van luchtwegen klachten zijn veelal Koorts, Ontstoken Longen, Kortademigheid, Spierpijn,  Gewrichtspijn, Verwardheid  enz. In Nederland zie je vele Kanalen in afwateringen Vijvers die besmet zijn met vele Voedingsmiddelen van Dieren Besmet raken, via de moderne Coronavirus besmet raken in allerlei Ziektes veroorzaken. De vele nieuwe gevallen van Infectie virussen is een besmetting vanuit de Mondiale verspreiding via de handel van Voedingsmiddelen of via Muggen of via Mens tot  Mensen de Corona virus  elkaar via diverse grondstoffen besmet raken in allerlei Infectievirussen verspreiden onder de bevolking.  Ook het Coronavirus is in Nederland vastgesteld de verspreiding aanwezig is, in Infectieziekte zich vrije snel via Nevelvocht verspreidt  in verder groeit tot allerlei Kankers, Infectievirussen als wilde Griepvirus Longinfectie, verspreiding van onbekende onderliggende Geïnfecteerde  Bacterie besmettelijke Ziektes. De vele nieuwe Uitbraken  Onbekende Coronavirus wordt doodziek, maar je verspreidt wel op grote schaal de ziekte vanuit vervuilde omgeving. De Virusinfectieziekte is nog lang niet onder controle. Twee miljoen Burgers die dagelijkse Medicatie gebruiken hebben, blijken op grote schaal alsnog problemen hebben van Luchtwegenklachten, Hartstoornissen, Luchtwegen, Urine Infectie enz, Spierpijn enz. Magnesium tekort welke een verstoorde minerale huishouding  van de zuurgraad in de maag-darm kanaal verstoort tot alle afwijkende Gezondheidssysteem.
Info@epn-epm.nl

Hierbij zie je in vele dat Huidkankers kleur in Halsgebied-Hoofd Ontstaat.
De kwaadaardige snelle verandering van basale Cellen zijn diverse factoren van de opperhuid welke ontstaan via een BCC van de opperhuid duidelijk een grote rol spelen. De vele blootstelling aan Ultra- Violette  = Straling kan al vrij snel Kankers verkrijgen door enkele keren Zonnebrand heeft opgelopen, waarbij de huid alsnog niet aan de Blootgestelde op jonge leeftijd in de natte besmette wateroppervlaktes een totale UV opgeslagen krijg op latere leeftijd te maken met Huidkankers, Slijmvlieskankers  enz meestal optreed boven de 35-40 jaar. De UV opslag welke een grote rol spelen spelen bij basaalcelcarcinomen. Ook kan basaalcelcarcinomen ontstaan op plaatsen waar nauwelijks zon komt maar wel via littekens, ontstaan Erfelijkheid, BCC in de familie, Huidtype, Blanke Huid, Leeftijd boven plusminus 40 jaar, Afweersysteem bij Burgers met ziekte, Orgaantransplantaties, Bloedkanker. Waarbij verhoogd risico verkrijgt van een BCC omdat het afweersysteem vermindert of verander,  instaat is om de beschadigde Cellen vroegtijdig te herkennen, waarbij deze langzaam herstellen. Veelal zie je BCC langzaam groeien in van kleur veranderen of lichtbruine knobbeltjes veroorzaken, welke bij behandeling in de loop der jaren ook verdwijnen, maar ook terug komen als donker korstjes. In der loop der tijd komen ze terug dat allicht Bloed bij aanraking of Jeuk, Pijn geeft. In deze zitten bloedvaatjes die wondjes, zweertjes weergeven welke niet kunnen genezen ? maar wel enige sturing kan aangeven de zo gerekend een rond gevormd huidige BCC op de borst of rug voorkomt, welke heel veel lijkt op een eczeemplek, welke niet reageert  op gewone zenuwbehandeling.  Hierbij kan diagnose worden gesteld of behandelingsmethoden van BCC recidief  Tumor verwijderen is afhankelijk van diverse factoren om per dunne laagje de Tumorplaats geheel Tumorcel schoon te verkrijgen of weefsel bevroren met vloeibare stikstof, waarna de wond uit zichzelf geneest  op termijn.
Info@epn-epm.nl

Huidkanker Bij Moedervlek Onregelmatig wordt of Randjes Verkleurt.  Huidaandoeningen van Huidschade zie je de aankomende zomermaanden via zonneallergie is een algemene overgevoelig huiduitslag  UV uitstraling, welke leidt tot zone wisselingsziektes van huiduitslag. Die leidt tot diverse soorten Kankers via Nevelvocht vanuit wateromgeving welke rode jeukende bultjes veroorzaak die leiden op termijn na diverse soorten Kankers. De vele zonneallergie ontstaat al vroegtijdig als jeukende plekken, zwellingen of verhard in pijnlijke plekken ontstaan van Kanker Melanoom Uitzaaiingen via Nevelvocht verdamping. Hierbij zie je veelal bij het uitkleden schilfers vanaf de Buik, Benen, Billen enz witte schilfers zich overal laten zien van een droge huid, met gebrek aan vocht. Waarbij drogen pijnlijke plekken ontstaan tot een soort huidallergie zwelling, waarbij je niet moet krabben want dan ontstaat er meer Infecties. Bij Ouder worden zie je overmatige zweet zomerse Huidklachten van Schimmels of Nevelvochtverdamping van Schimmelachtige typische Huidproblemen via Uv-Straling, Virusinfectie, Huidklachten, Medicijnen Gebruik, waarbij overgevoeligheidsreacties ontstaan of Bultjes, Huidverbranding, Jeuk bij bepaalde antibiotica als je  tocht in de felle Zon gaat heb je meer klachten in een vlekkiger huid. Bij Jeuk merk je al direct of afwijkende Huidaandoening of Afwijkingen waarbij je de Arts moet vragen of je dosering kan aanpassen om de jeuk of allergische reactie te onderdrukken. Zo gauw als je last krijgt ga na de Huisarts om de hitte verschil te stabiliseren, zodat de kliertjes niet dicht gaan zitten in de zomer, door allerlei crèmes de zweetkliertjes dicht gaan zitten in de huid verstop raakt door de zonneallergie van zweetkliertjes. Huidklachten  in de zomer zijn over algemeen zonneallergie van felle reactie of  bacteriën, ontstekingen, smeersel inwrijven vanuit de omgeving van Vervuilde Nevelvocht Kanker Bacteriën veroorzaakt of Infectievirus op termijn.
Info@epn-epm.nl

Coronavirussen kost Wereldwijd Miljoenen Levens vooral Kinderen onder 18 jaar.
Het Ophoesten van Slijmvlies Nevelbacteriën of in aanraking komen op Jonge leeftijd met Nevelvocht Bacteriën Watervervuiling via verdamping, blijkt bij Kinderen allerlei Urine infecties, Darmslijmvlies Infecties, Kankers enz via Nevelverdamping, Bacteriële Slijmvlies Virusinfecties zich verspreidt in grote toename. Dit via Besmette omgeving als we  daar geen Mondkapjes gebruikt,  vooral bij Jongeren c.q. Kinderen. Het blijkt dat we een nieuwe periode epidemie van stijgende Infectievirus Covid-19 verkrijgen met de Coronavirus van slijmvlies Urinewegen, Anusinfectie, Longinfectie, Mond nevelbacterie of Griepvirus zo’n  2000 door in beginfase dood, vooral Kinderen via de Coronavirus Nevelverdamping wordt vooral getroffen via Gemeente Vijvers, Afwateringen, Sloten in andere CO-2 uitstoot besmettelijker Dodelijke Virus of Kanker bacteriën enz.  Alle dreigementen die dagelijks in het open riool worden gedumpt, worden besmet met het Coronavirussen Covid-19 overgedragen via Nevelvocht bij 80 % van de Bevolking. Ook andere Ziektes als Kankers, Infectieziektes door Corona Virus Infectie besmetting via Klimaat Milieuvervuiling de afweersystemen worden overbelast van Burgers, in vooral bij Kinderen zich verspreidt als Enterovirus D 68  of  Epstein- Sarsvirus bij Kinderen veroorzaken, verkoudheid of verlammingsverschijnselen of ziekte Pfeiffer. Je ziet bij vele bedrijven dat ziektes snel oplopen via de omgeving door bacterie kolossaler cystitis aandoeningen. Hierbij zie je de verwardheid van Patiënten Luchtwegen Infecties waarbij dik 50 % van Burgers  dagelijks een negatieve Infectie brom hebben. De bestaande pandemie van besmetting is duidelijk epidemisch toegenomen als Coronavirus pandemie extreem toe door elkaar besmetting. Binnen de EU CQ Internationale uitbraken zie je al vooruit  de conveniëntie op lokale of Nationale wordt veelal niet gemeld of moet zich een negatieve uitstraling  beoordeling vormen, welke vele ziektes ineens veroorzaakt. Vele Burgers zijn vatbaar voor ziekte vanuit besmet vervuild omgeving via de Nevelvocht Bacteriën veelal besmet met de Coronavirus  2019 nCoV- besmet zijn via  dieren, welke overgedragen worden na Burgers via Nevelvocht Corona Bacteriën een test via de Neus wat (nasofarynx) of Keel wat (orofarynx)  keel wat. Veelal merk je direct aan Client  bij 60 % een tekort aan lymfocytengetal veelal afwijkend.
Info@epn-epm.nl

Coronavirus Miljoenen Besmetting Bij  EU –Burgers zo’n 10% op 1-Augustus 2020.
Bij massa Burgers die bij elkaar komen raken besmet met het Virus Corona risico. Hierbij is voorlopig Zuid Holland de koploper van 32 % besmetting. Gelderland met 14,5 %. Binnen de drie Noordelijke Provincies kennen we weinige Corona besmetting zo’n 150 per Provincie. De bestaande besmetting is alsnog niet weg in de risicomomenten zijn nog volledig aanwezig, maar overleggen met elkaar als zich een besmetting voordoet of leidt tot Infectievirus. Ook mondkapjes zijn moeilijk te verkrijgen voor onze doelgroep om de corona patiënten te behandelen om nieuwe besmetting te voorkomen. Groningen waren in Maart 2020 zo dik 20 besmet met COVID. Corona test maakt het Sociaal- Economisch kwetsbaar wegens dat de Solidariteit  totaal is verdwijnen onder de Burgerbevolking in de Infectievirussen zich op een andere manier gaan nestelen  binnen de Fundamentele Discussies van wel of geen behandeling toepassen. Hoort niet thuis bij de Fundamentele Gemeenschappen in zullen actie ondernemen  als Fundamentele  Solidariteit voor onze kwetsbare doelgroepen binnen de Economische Systeem onderlinge Hulpverlenen. De Testen van Koortsuitslag, Hoesten, Kuchje, Infectie enz zijn er zo’n 3000 met het Coronavirus besmet ? maar er kunnen ook vele meer zijn die in de voorportiek zitten van Griepachtige Coronavirus met allerlei klachten van Keelinfectie, Urinevirus, Breinafwijking, Darm , Infectiebesmetting via Covid -19 vooral bij Ouderen meer risico’s welke dichter bij Wateroppervlaktes wonen in via Nevelvocht Bacteriën worden verspreidt via Nevelvocht Besmette Bacteriën  het Coronavirus verspreidt tot Dodelijke Slachtoffers in kunnen we voorlopig niet stoppen, wegens dat deze slachtoffers al bij voorbaat zijn uitgesloten van medische handelingen, wegens geen kennis is in rotzooien maat wat aan via de Milieunevel Verspreiding vele Burgers vanuit de directe omgeving worden besmet via de Nevelvocht-Verdamping, Fijnstof  Verspreiding  van Coronavirussen waarbij al op Jonge Leeftijd vele Kinderen besmet raken via de Nevelvochtverspreiding  van de afgelopen 30 jaar allerlei Nieuwbouwwijken volgestort met vloeibare afval die gedumpt zijn, met de gevolgen dat er in de toekomst alle Virus-Infectieziekten vele Burgers te ruimen, met eventueel Coronavirussen.
Info@epn-epm.nl

Coronavirus-19 Blaasontsteking van de binnenkant Urinewegen Schimmel enz.
Bij Vrouwen zie je meer Urinewegen Infectie door korte Urinebuis. Hierbij ligt de korte Urinebuis een centimeter voor, maakt Bacteriën mogelijk de blaas te vinden. Ook de plasbuis van de Vrouw is veel korter waardoor de bacteriën makkelijker de weg vinden na de  Urineblaas, mede na de Vagina c.q. Anus waarbij het de Bacteriën Pandemie makkelijk maakt om zich te verspreiden als blaasontstekingen, Kankers enz. Zeldzame gevallen valt leidt nu in dan een keer tot Blaasontstekingen. Enkele keren tot Nier- Infectie die tot ernstiger permanente schade kan leiden tot Blaasontstekingen, Nierinfectie bij jonge Burgers.  Coronavirus  vanuit Chinese  wereldwijd alert in de gaten te houden om een Pandemie te voorkomen zoals de SARS en MERS Virusinfectieziektes die zich onverwacht zullen verspreiden. Bij Oudere Burgers zijn Blaas Ontstekingen, infecties moeilijk diagnosticeren. Vele Blaasontstekingen worden dan toegewezen aan de specifieke vergrijzing wat natuurlijk niet zo is, maar dan zijn ze er van af. Hierbij zie je dan op die leeftijd symptomen vaak worden toegeschreven aan vergrijzing. Ouderen die plotseling incontinent worden of lusteloos of  Neurologisch  verward, Dement zal moeten worden onderzocht op blaasontstekingen is een preventieve maatregel. Ook eigen bescherming van voorkomende Bacteriën welke recidiverende infecties verspreidt via de urinewegen, anus welke dicht bij elkaar liggen. Waarbij Vrouwen veel meer blaasontstekingen hebben door Vagina zo dicht met Anus is verbonden dat er makkelijk allerlei bacterie ontstaan tot zelfs Nierinfectie, Kankers, welke op termijn leiden tot schade aanrichten. Het Coronavirus is op diverse plekken extreem uitgebreid  met opname in het Ziekenhuis, waarbij de komende periode alsnog enige Duizenden Patiënten worden geholpen via nieuwe behandelingsmethoden.  Bij Burgers op Leeftijd zo’n plusminus 50 jaar zal de Huisarts moeten controleren op infecties om preventieve maatregel te nemen om diagnosticeren tot een oplossing te komen. De symptomen zijn veelal minder specifiek in worden vaak toegeschreven tot Ouderdom als incontinent, lusteloosheid of verward worden of besmetting met Pandemie virus, zoals Coronavirus epidemie of Chronische Ontstekingen welke vanuit  Dieren wereld zich verspreidt als een dodelijke Luchtwegen Infectievirus.
Info@epn-epm.nl

Rugpijn in Allerlei Vormen Bij 60 % Van De Bevolking nu in dan.
Bij onderzoek vind je wel een oorzaak bij 60% van de Bevolking nu in dan Rugklachten. Mogelijke oorzaken zijn Reumatische Ontstekingen, Psyché – Gene oorzaken, Roken in mogelijke oorzaken, welke direct niet op te sporen zijn van een structurele aandoening. Dit wegens verder onderzoek  na een tekort aan lymfocyten, in welke oorzaak is van tekort aan Lymfocyten LDH-waarden = (lactaatdehydrogenase)  van orgaanschade. Welke ook nogal veel bij ander ziektes na voren komen als ASAT en LDH – waarden is beiden schade aan de indicatie voor orgaanschade. Veelal heb je gevoel als Rug  “Dode” gevoel van Zenuw, waarbij kleine zenuwen dood zijn als gevoel, in de oorzaak veelal moeilijk te vinden is. Het uitstralen van Rugpijn geeft in de praktijk aan  dat het Neuropathie is, welke oorzaak praktisch niet gevonden wordt. Hierbij zie je Zenuwcellen die het verst doorlopen vanaf je ruggenmerg, en die van bloed worden voorzien door vaten de langste afstand moeten afleggen vanaf je Hart die in je voeten dus, lopen het eerste schade op. Zenuwweefsel loopt ook eerder schade op als je ouder wordt. Veelal merkje dit als Rugpijn of Heupen. Zenuwen doen ingewikkeld werk en zijn zeer gevoelig voor allerlei verstoringen zoals beperkte Bloedvoorziening, welke allerlei uitstralingen geeft van rugpijn, heup-pijn, pathisch uitstraling, pijnklachten. De zenuwen die het verst doorlopen vanuit je Hart, die in je voeten dus lopen, nogal zenuwweefsel schade veroorzaken bij het ouder worden. Zenuw zijn ingewikkeld, werkt en zijn gevoelig voor allerlei verstoringen zoals beperkte bloedvoorziening. Veelal ook Vochtophoping en spataderen nogal een grote rol spelen, in ten hoog glucose in het bloed veroorzaken. Ook kan het zich verspreiden na de Rug, Heupen in vervelende pijn uitstraalt naar de onderste Ledematen , zoals voeten van spastisch  aan en gevoel hebben dat je benen als het ware mee moet trekken om eventueel vooruit te komen. Veelal is begin Artrose als leeftijd verschijnselen waar je mee leren om rustiger te leven in kleine oefeningen te doen. Ook kan ?  Geopereerd ? worden via een Neurologische of Orthopedische Chirurg. Wordt vaak niet meer gedaan wegens leeftijd.
Info@epn-epm.nl

Twee jaar Kanker heeft mij Man gehad in is toen Overleden.
We hebben een goed Leven gehad inhielden van elkaar. Mij Gevoel is dat ik nog volledig van hem hou in dat hij er nog is, mis hem iedere dag nog. Ik was voorbereid op zijn Levensbeëindiging in ter zijn-der-tijd zal sterven. Veelal was een blik of gebaar voor mij voldoende als even nog contact. Het heeft die laatste jaar van ons samenzijn, het contact veel inniger gemaakt. Hierbij was mijn Man vaak op het laatst vaak te moe, om nog contact te hebben. Het overlijden  was geen schok meer, kwam niet onverwacht. We hadden alles besproken zoals we het wilde hebben, in ik kon mijn Leven weer op pakken met een Hulp van een vrije hulpverlener. Hoe moeilijk ik het ook vond om dit te verwerken dat hij er niet meer was, zijn Dood was geen  schok, kwam niet onverwacht. Ik kon via Hulpverleners er overpraten. In niet de type dat ik bij de pakken ga neer zitten. Heb met behulp de draad weer opgepakt van mijn Leven in ben bepaalde dingen gaan ondernemen, om mijn tijd in te vullen op mij manier van het Leven weer op te pakken, met alle Ups & Downs. Eigenlijk durf ik alsnog niet de vrijheid van het Leven te aanvaarden, Maar ben ook niet de type om bij de pakken neer te zitten. Ik heb stukje bij beetje weer opgepakt met mijn Hulpverlener  om het leven opnieuw gaan ondernemen om mijn tijd op te vullen  in het leven van nu inhoud te geven. Ben eigenlijk nog niet zo ver, in durf niet altijd te zeggen wat ik wil, maar wil wel weer genieten op mij manier. Maar heb wel steeds of mijn Man weer thuis is om te verzorgen, maar helaas kan dit niet meer. Ik heb altijd van mijn Man gehouden; toe hij ziek was en toe hij Gezond was. Maar je mist hem zo’n. Toch heb je Mensen uit de omgeving die je tegenkomt verwijten maken of opmerkingen maken zal je altijd krijgen. Je krijgt een nieuwe tijd van het Leven waarin je gelukkig wordt als je eens in voor altijd voor je zelf kiest, in niet storen aan allerlei opmerkingen verdwaal je in rotzooi in duurt het veel langer.
Info@epn-epm.nl

Economische Mondiale Coronavirus zal  EU vele Schade toebrengen.
Binnen de Economische Handelsverdragen is de Coronavirussen zal veel schade toebrengen binnen de Wereldeconomie in per Lidstaat directe schade verkrijgen in allerlei Economische Sectoren. Dat de Virus overslaat na allerlei Dieren is mogelijk. Indien men Voeding heeft me geen last van, wegens het verhit in de Virus door de hitte wordt vernietigd zonder je zelf te kwetsen. Hierbij is niet de ene Virus of het andere Virus gelijkwaardig per Lidstaat in het risico’s bij de ene groter is als bij de andere. Indien er een Virus aanwezig is vaak tijd nodig om een ingrijpende diagnose te stellen zoals bij Infectie- ziektes. Het kan zijn dat op dat moment niet over U ziekte gaat maar er wel veel op lijkt in het doordringt bij stukjes in beetjes dat U geleidelijk aan het wennen bent aan het idee dat de ziekte binnen het Landsysteem aanwezig is in eventueel UW zelf besmet bent geraakt via Nevelvocht verdamping, de Infectieziekte hebt verkregen  vanuit de Milieuvervuilde Omgevings besmetting met alle ups en downs. Hierbij zie je bij Patiënten alle boosheid  na vorenkomen  dat hun dat is overkomen in niet meer kunnen Genezen. Hierbij zie je veelal de boosheid die je overkomt waarbij je afreageert via machteloosheid die je daar bij voelt. Hierbij zie je vele Partner die hun naaste omgeving uit pure frustratie en machteloosheid, verdriet in de ellende die je tijdens ziekte meemaakt, niet volledig meer kan herstellen. De grote Angst kan je bang maken door de neerslachtigheid, waarbij het gevoelige dagelijkse leven je volledig terugtrekt uit omgeving is dit een reactie van normale gang van zaken tijdens verwerkingsproces met alle ups in downs. Dit via het verwerkingsproces als nog heel eenzaam voelen bij Sociale behandeling. Ga er niet vanuit  dat het leven weer net gewoon wordt, maar dit zal anders worden als Uw leven weer oppakt, zonder enige schuld  gevoelens, die bij vele bepaalde ziektes na voren komen om te verwerken.
Info@epn-epm.nl

Nieuwe Milieu Gevaar van Coronavirus Via Nevelverdamping Bacterie.
De Coronavirus  besmetting blijkt ook in Nederland zijn opgedoken zonder enige openbaarheid van de Gezondheidsautoriteiten de Coronavirus in Nederland met toekomstige pandemieën met alle dramatische gevolgen voor de Burgers. De grote kans dat er op grote schaal Infectievirussen ontstaan met alle pandemieën van dramatische gevolgen blijkt Nederland van Dodelijke Griepvirussen welke zich heel snel verspreiden als pandemieën, zullen we Volksgezondheid maatregel moeten nemen  als voorzorgmaat-regelingen. Binnen de Bevolking zal een open infrastructuur regeling moeten komen in overleg met Medische Ziekenhuizen om tijdig te kunnen ingrijpen, in verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen, van grote geïnfecteerde Burgers. De moderne nieuwe Coronavirus is gevaarlijk met allerlei uitwerking via de Nevelvocht Slijmvlies verspreiding. Aan de Gewone Wintergriep Overlijdt in Nederland  jaarlijks 2500 Patiënten. Binnen de ketens van Virusepidemie binnen de EU zie je de piek Coronacrisis toenemen van 3000 nieuwe gevallen toenemen in ook in Duitsland deelstaten met duizenden Patiënten besmet zijn geraakt door de Coronavirus Infectie besmet geraakt. Je ziet in gehele EU nieuwe gevallen van het Coronavirus met diverse Burgers contact hadden, die al zonder het zelf weten hoe het precies besmet zijn geraakt. Er zijn aanwijzingen dat iemand contact heeft gehad met het Virus die ze bij zich droegen. Maar indien men niet oplet na besmetting uitbraak per individuele Mens-zijn, zijn er veel minder mogelijkheden om de uitbraak in te dammen. Waarbij de Virusinfectie zich verder verspreidt  in men de gevolgen van de crisisvirus  niet meer afwenden, waarbij de Virusinfectie niet kunnen afwenden. Hierbij zie je alsnog vele Corona besmettingen via kruisbestuiving van Pathogenen Bacteriën waarbij dragers de Infectievirussen zich dragen in alsnog verspreidt.
Info@epn-epm.nl

Ik Ben een Vrouw van 37 jaar in Borstkanker gehad, in wil niet meer praten.
Binnen de bepaalde tijd van Ziektes krijg je het gevoel dat je niet met Jan en Alleman wil praten over je Ziekte Kanker enz Buren, Collega’s Kennissen enz. Collega’s want mijn ziekte van toen, is geen publieke zaak. Willen er overpraten in Ik wil het volledig achter mij laten, waarbij ze hun mond houden over mijn ziekte, waar ik steeds opnieuw mee wordt geconfronteerd. Die tijd is voor mij voorbij, maar niet via de omgeving lijkt het. Je ziet dat Burgers uit de omgeving je willen ondersteunen is begrijpelijk, maar na 2 a 3 jaar niet meer over je Kanker wil praten buiten familiaire omstandigheden want het is geen publieke aandoening, maar privé enerzijds om je weer te richten op de toekomst in plaats het verleden steeds terug te halen, heeft geen zin meer in wordt je moe van. Privé is je ziekte omdat je wilt richten op de  nieuwe toekomst in plaats het verleden er steeds bij oproepen, heb je voorlopig niks aan. Zorgen dat Vrienden, Kennissen op een redelijke manier hun mond houden over je ziekte is veelal moeilijk in niet mogelijk wegens vaak overbelaste angst. De enige manier is dat je zorgen dat Mensen Buren, Kennissen, Vrienden, Collega’s kenbaar te maken wat je zelf niet wil, om steeds terug te keren na het verleden inzake je ziekte toe. (Je moet dit bekijken net als verslaving bij b.v. Alcoholisme leg je op termijn ook aan de zijkant, als je goed wordt geholpen in je gevoelsleven in die verslavingstijd de Wetgeving eerst aan de zijlijn zetten.)  Het is te bedenken wat de reden is dat omgeving steeds terugkeert na je verleden, inzake Borstkanker enz in de negatieve richting die je zelf ook kan uitstralen met je gevoelsleven. Hierbij is de belangstelling van je ogen nog steeds gericht die Vrouw met Borstkanker, kan je gericht met een gesprek heel kort houden in dat je de gesprekken begint over je Borstkanker met een paar woorden in zegt dat je het niet langer over wil hebben is verleden tijd. Waarbij je gesprekken voert over je Werk, Hobby’s, Vakantie, Kinderen enz. Waarbij Borstkanker op de achtergrond komt die tijd is voorbij in jou gedachtegang. In met een nieuw leven bent begonnen net als bij verslaving, waar je ook alle negatieve dingen uit je leven wil laten, kan heel goed zijn, maar duurt wel een tijd voordat je eigen Leven weer inpassing krijgt in de Sociale Samenlevingsverbanden.
Info@epn-epm.nl

Schildklier Traagheid klachten Duizeligheid, Zweten, Lage bloeddruk.
Ik ben 38 jaar in hebt last van traagheid van de werkende Schildklier, welke al tijden goed is ingesteld. Maar heb vele vage klachten, zoals duizeligheid, zweten, lage bloeddruk en vocht vasthouden, in volgens de Huisarts kan dat niet, omdat ik goed ingesteld bent. In tocht klachten heb. Kun je ook hier zelf iets aan doen door middel van Voeding of homeopathie iets aan doen.

Antwoord: Schizofrenie is een ernstige Psychiatrische ziekte, die zich meestal tussen de 15 & 30e leeftijd  zich openbaart bij ziekte. Het is een vaak een aandoening vooral bij Jonge Burgers aantreft.  Bij 100 personen- zal 1 op de 100 ziekte na voren komen die vooral Jonge Burgers treft. Dit wil zeggen dat in Nederland ongeveer 160.000 Burgers aan Schizofrenie lijden. Het wil zeggen dat Schizofrenie betekent letterlijk “ Gespeten Geest “ welke benaming nogal wat misstanden oproept. Ook is bekend  dat Mensen geen gespeten  geest of hersenen die gespeten zal functioneren,  geen gespleten persoonlijkheid hebben of uit verschillende personen bestaan. Schizofrenie  is een ziekte van de Hersenen waarbij het denken, het gevoelsleven in het dagelijkse gedrag van der persoon ernstig verstoord raakt.  Hierbij is de afwijkende NMDA- receptor activiteiten, zoals zuurstof gebrek tijdens de Geboorte  veelal grote ontwikkelingsachterstand na voren komt op latere leeftijd. Hierbij is veelal tijden de Geboorte Hersenschade Neurologische  afwijkingen. Schizofrenie wordt gekenmerkt door periodes met Psychotische  verschijnselen veelal abnormale ideeën en veranderingen in waarneming, gedrag en opvattingen  welke niet meer worden getoetst aan de werkelijkheid in vaak beangstigende Sociale functioneren achteruitgang optreed onderdruk. De vrije intelligenties van sociale gevoeligheid functioneren blijft intact maar kan ook door druk achteruitgang plaatsvinden met zelfverwaarlozing enz, van het dagelijkse Vrije Welzijn Leven. De symptomen van Schizofrenie kan enkele dagen duren maar ook jaren. Als Schizofrenie bij Burgers lang duurt zal je zien dat er meer Psychosen worden doorgemaakt welke op termijn zeer heftig verlopen als Hallucinaties, Verwardheid, Waanideeën  zijn Schizofrenie Psychose.
Info@epn-epm.nl

Coronavirus Diagnose van Gevoelens is slechts stukjes die doordringt.
De Dierlijke Infectiebron ontstaat uit dierlijke zoogdiertjes als Infectie- virussen is de Coronavirus de hoofdverdachten  vliegende zoogdiertjes  is de coronavirus  2019 nCoV gerelateerd zoals de Mers, Sars welke ook bij diverse vele Dieren voorkomt ook op de vrije markt verkocht wordt, met eventueel  Virusinfectie bij Sars- virus, Mers-virus enz, zonder het zelf te weten. Veelal is er vele ontkenning inzake de ingrijpende diagnose het niet doordringt, terwijl je koorts hebt of luchtwegenklachten, kortademigheid, spierpijn, verwardheid, hoofdpijn, keelpijn welke de moderne nieuwe coronavirus tot allerlei Dodelijke Infectievirus ziektes kan leiden, welke je zelf kan registreren in de loop van de tijd als je al bent geïnfecteerd met Chronische ziekte, Hart- of Longproblemen, Diabetes, Luchtwegen infecties, Rookverslaving problemen enz tot allerlei pandemie uitbraak ontstaat van  aantal besmettingen die langzaam doordringt, door de aantal Doden Epidemie, welke nu nog in beginstadium verkeert. Epidemie Coronavirus verspreid zich vrij snel onder de Burgerbevolking vanuit de Dierenwereld welke afwijkt van het geen we kennen in wat onderweg is aan Infectie Virussen, Bacteriën Pandemie een veel grotere Dodental zal krijgen als bij een normale Wintergriep virus welke zo’n 10.000 doden op jaarbasis veroorzaakt. Hierbij valt het alsnog niet te beoordelen wegens dat het Virus zich verspreidt als een lopende vuur als Ebola bij Nevelvocht Verdamping vele Burgers Geïnfecteerd worden via slechte Hygiënischer Leefomgeving van Nevelvochtverspreiding van Infectievirussen Coronavirussen, Ebola, Sars, Kankers enz van vele gevaarlijke besmettingen vele Miljoenen Burgers in EU besmet zijn,  in de Pandemie 2019-NcoV zich via Nevelvochtverdamping verspreidt al verspreidt als Coronavirus Wereldwijd, waarbij de somberheid van Patiënten Angst na voren komt als Sars-Epidemie schade.
Info@epn-epm.nl

Alzheimer Eiwitophoping Verkleving via Erfelijke Slijmvlies Eiwitverkleving.
Deze worden doorgegeven via Vrouwen mede als Alzheimer ziekte bij Mannen in Vrouwen. Dit is de afgelopen 5 jaar bekend, voor die tijd alleen via Vrouwen. Het blijkt bij onderzoek dat Kinderen al Alzheimer besmet zijn op zeer jonge leeftijd, aanwijzingen dat Gezonde Burgers  van wie de Ouders in vooral Vrouwen Genetisch lijdt aan Beta-Amyloid in hun Brein hebben kinderen besmet met Alzheimer Eiwitten in hun brein hebben mee gekregen. Ook blijkt dat het tijdens de zwangerschap het Beta- Amyloid  tijdens de zwangerschap het brein hebben welke later op leeftijd tussen 30 a 50 jaar besmet zijn met Alzheimer Bacteriën als Erfelijke Dementie na de toekomst. Waarbij de verschillende met Moeders niet erg groot zijn en de betekenis als geboren Kind nog onduidelijk blijft bij de geboorte. Erfelijke afwijkende via de Moeder-Vrouwelijke lijn wordt doorgegeven na de opvolgende Generatie  mankement via het X-Chromosoom. Vrouwen hebben twee X- chromosomen XX, in Mannen een XY. Voor sommige erfelijke ziektes geldt: als een Vrouw een X- chromosoom met een defect doorgeeft  aan haar zoon, dochter openbaart zich bij hun dezelfde ziekte.  De bekendste voorbeelden van X- chromosoom  gebonden ziekten tijden de zwangerschap, bloedstollingsstoornissen hemofilie, kleurenblindheid waardoor je geen rood en groen onderscheidt. Hierbij gaat het om een defect gen op het X-chromosoom. Alzheimer. De Geestelijke achteruitgang is op leeftijd bij Oudere Burgers boven 75 jaar welke  een vorm van Dementie gebruikelijk is van zo’n 35 % van Geestelijk  achteruitgang via – X-chromosomen mankement. Vrouwen hebben twee X-chromosomen in Mannen een 1 XY. Bij Vrouwen met twee een defect doorgeeft aan hun zoon openbaart zich een bloedstollingsstoornis  hemofilie ziekte via defecte Gen als Genetisch X chromosoom  Alzheimer Apo E-gen defect Eiwit.
Info@epn-epm.nl

Schizofrenie  is Psychiatrische Ziekte tussen 15 – 35 Levensjaar.
Het is veelal een aandoening die zich openbaart vooral op Jonge leeftijd. Veelal merkje op elke 100 personen zal een gemiddeld 1 persoon de ziekte zich ontwikkelen als Schizofrenie. Deze worden gekenmerkt als ziektes van de Hersenen, waarbij het denken, het Gevoelsleven in het Gedrag van persoon ernstig wordt verstoord met alle geraakte Gevoelsleven. Dit van Schizofrenie  heeft periodes verschijnselen van hersenen die gespleten persoonlijkheid zouden functioneren  in het denken in negatieve  Gevoelens op jonge leeftijd. Tijdens Hallucinaties voelt de persoon dingen die er werkelijk niet zijn, maar er wel na handelen. Vele behandelingen van schizofrenie speelt Medicatie in begeleiding binnen de gunstige omgeving een grote rol. Bij deze patiënten erg gevoelig zijn  voor de negatieve omgevingsgebeuren. Bij de Patiënten roept zich altijd ongeestige op van verandering van Gedrag. Patiënten met schizofrenie  hebben veel moeite om zichzelf  stabiel te houden binnen  de Sociale Arbeidsrelatievoorzieningen welke op maatbasis kan werken, naast faciliteiten voor beschermd en begeleid wonen. De vele verward denken/spreken welke veelal leidt tot verstoring, welke  persoon dan wordt bekeken als vreemde onbedachte verstoring die optreden bij onbegrip op laagdrempelige basis begrippen. Veranderingen in het gevoelsleven is begrip opbrengen wegens dat ze al jaren zijn afgesneden van de rest van de wereld. Miljoenen Burgers voelen zich vreemd in deze samenleving in treed allerlei verwardheid op  van denken en spreken. Verandering van Gedrag bij deze Doelgroepen hoor je aandacht te besteden aan het sociale gevoelslevens  om de achterdochtige Emoties een plaats tegen, om de psychose gedragen plaatsen binnen de dagindeling van de Stille Emoties te verwerken.  De verloop van de ziektes zullen in fase worden aangepast vanuit psychotische fase tot herstelfase met ups in downs.
Info@epn-epm.nl

Clustering Epidemieën WGS via Voedselisolaat  Infectieziekten.
Bacteriële Vaginale SOA is geen seksuele overdraagbare aandoening, maar berust op storing van het natuurlijke vaginale evenwicht. De vele besmetting  aan de binnenzijde van de schaamlippen  in de buitenste schaamlippen  bieden bescherming van de diepliggende delen van het Micro Organisme van de Baarmoedermond. Veelal liggen buitenste schaamlippen gesloten tegen elkaar en beschermen voor allerlei bacteriën. Veelal heb je problemen met Bacteriën, Schimmelinfecties waardoor je niet zwanger kan worden wegens de Bacteriën of Schimmelinfecties  de baarmoedermond die alles afsluit wegens de propslijmvlies die het afsluit. Deze zal moeten worden teruggezet  in de baarmoedermond afgeschermd tegen allerlei schimmels, slijmvliesbacterie of slijmvliesprop. De overtollige overbelaste Bacterie welke mede wordt veroorzaakt door Baarmoederslijmvlies bacterie niet op Natuurlijke basis Zwanger kan worden. Dit natuurlijke basis van Slijmvlies Schimmels of Prop voor de baarmoedermond, die het volledig afsluit via slijmvliesprop of bacteriën, waarbij de binnenste schaamlip door de beschadiging of Stress, AATS, Vaginose Bacterie een organisme afsluit, waarbij ook de Baarmoeder wordt afgesloten in geen Zwangerschap kan plaatsvinden. Hierbij zal de Micro Lip weer iets terug moeten na de plaats voor de beschermingDit van de Baarmoeder- en het Spierweefsel  moeten worden hersteld om de bacteriën zoveel mogelijk te voorkomen. Lichamelijke en Geestelijk Gesteldheid moeten herstellen om dichter bij je Ziel te komen van de basis van je Jeugdproblematiek. De verstoring van vaginale slijmvlies irriteren  zoveel mogelijk te voorkomen via het afspoelen met lauw water. Wees voorzichtig met seksuele behandeling  met mannen c.q. vrouwen wegens herhaaldelijke besmetting gevaar. Neem contact op met je Arts of Therapeut inzake concentratie, stress enz l mogelijk voorkomen.
Info@epn-epm.nl

De Integrale Vrije Emotie Therapie Integreert  via het Brein.
Binnen de moderne Hightech is het mogelijk om van Negatieve Leven prikkels af te komen vanuit de omgeving negatieve Levenshouding. De vele  Luchtwegen aantasting als Astma, hooikoorts verschijnselen geeft een grote impact van neusverloop van slijmvlies bacteriën welke niet meer ophoudt  als lopende slijmvlies Neus.  De grote impact op het dagelijkse Leven geeft allerlei negatieve onrust op je Persoonlijkheid  c.q. omgeving. Ook  de deelpersoonlijkheid van het gelaat van Gezicht geeft contact gemaakt met het onderbewustzijn, waarbij een deel van het lichaam enorm wordt geblokkeerd door negatieve omgevingsfactoren welke alarm geeft, maar helaas niet kan uiten. Het onderdrukt het gevoelsleven en de allergie, waarbij niet de alarmbel kan aanschakelen  in de impuls van binnen uit stagneert, om na buiten gewerkt te worden om het Lichamelijke en Geestelijke systeem waar je niet meer mee belast wil worden aftevoeren . De druk wordt op termijn steeds verder opgevoerd, waarbij je zelf aan de zijlijn blijft staan, met allerlei ups in Douws  zelf allergie alarm  na voren komt zonder dat je  het zelf door hebt blijf je in de Negatieve Sociale Gelaagdheid zitten verweven als een onverwerkte trauma’s, welke vol zitten met onverwerkte emoties, gedachten problemen enz. Het beschadigde Lichamelijke DNA wil de Geestvermogen opruimen om meer vrijheid te krijgen van eigen creaties af willen die je in het verleden hebt gecreëerd om te overleven. Bij het denken is de Geest bereid op vrijwillige basis allerlei negatieve Geestvermogen, los te laten in het Brein in het Cel Geheugen, waar je niet meer mee wil bevroeden, zal inzicht komen in de bestaande Levenssituaties die bij jou past in niet bij Jan & Alleman. Dit komt vaak voor bij Burgers die Geboren zijn met problemen als Geboortetrauma  syndroom bij de toekomstige Generaties veel na voren komen.
Info@epn-epm.nl

Basaalcarcinoom als Basale Huidkankers Watervernevelingsbacteriën.
De verschillende Huidkankers is de Basaalcelcarcinoom de meest diepere voorkomende Basalioom of Basocellulaire Carcinoom op jaarbasis met zo’n 30. duizenden nieuwe Kankergevallen zijn vastgesteld. De afgelopen jaren neemt deze Kanker Basaalcarcinoom explosief toe. Dit vooral bij Burgers boven 35 jaar de afgelopen jaar toegenomen, mede ook met jonge leeftijd verschuiving heeft plaatsgevonden, waarbij de oudere leeftijd tegen 60 jaar een clustering vastgesteld met meerdere nieuwe BBC’s in op andere plaatsen van het lichaam. Veelal is huidkanker bij het halsgebied, hoofd vaker voor Mannen dan bij Vrouwen. De vele kwaadaardige Cellen  veranderingen ontstaan aan te veel blootstelling van UV straling welke een gevoelsstraling geeft, waarbij je niet direct een zonaanbidder hoeft te zijn, maar als je een keer snel achter elkaar zonnebrand UV heb opgelopen op zeer jonge leeftijd tussen 10 jaar in 25 jaar met een natte huid heb je voor levens lang bij het Ouderen worden ook last blijft houden van Huid Type aantasting zonverbranding welke dan ook optreed bij Oudere leeftijd bij het ontstaan van Basaalcelcarcinoom. Waarbij ook de Basaalcelcarcinoom op andere plaatsen ontstaan, welke niet lang in de zon hebben geweest. De vele water verneveling geeft vele Pathogene Bacteriën tot allerlei Virusinfecties enz.
Info@epn-epm.nl

info@epn-epm.nl

Vakantie Info – 8 – Augustus 2020
Mondiaal:8166.52.3: Veiligheid code: EU.

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

Via Mail wordt Niet altijd beantwoord, wegens Overbelasting of Mondiaal kan je geen inzicht verkrijgen.                                                                                          www.epn-epm.nl                           info@epn-epm.nl

op Jaarbasis 50- Euro Infoblad Netwerk. Bank-NL:  

NL39 INGB-0003733042.

Team EVAB ICT Mondiaal Biotechnologie: WWW.EPN-EPN.NL
Hierbij is de Wetgeving op 28- mei 2018 de Nieuwe Privacywetgeving AVG ( GDPR) van kracht. Wij respecteren de privacy in we verwachten het ook van onze lezers om de privacy te respecteren. We willen onze Duizenden Lezers ook vragen deze respecteren in voorkeur te geven dat jullie ons blijven volgen op het Internet. Indien je dit doet blijf je op de hoogte van het allerlaatste nieuws, in de vele aankomende activiteiten plus de Globaliserende ICT acties. Hierbij zorg je er voor dat je altijd up-to- date bent! Wil je dit blijven horen? Geeft dan via een mailtje of via onderstaande button jouw voorkeuren door en zorg dat je geen nieuwsbrief niet zal missen.
Ik wil jullie berichten blijven ontvangen.
Indien je geen E-Mail meer wilt ontvanger stuur dan een mail:
Dit is via de Wetgeving vastgesteld per 1-juni- 2018. We zullen dan de mail uit het systeem halen in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.