EPN Infobulletin Facebook Juni 2020

INFO –  6 – Juni- 2020

1991   2020

FACEBOOK SOCIAAL

 EPN-EPM: Cliënten ICT – Mondiaal Callcentrum

www.epn-epm.nl EU Info@epn-epm.nl

EU-Burger-Grondrecht: Web EPN

Donateur 50 euro op jaarbasis : NL39INGB -0003733042

Coronavirussen Genocide Overstijgt Griep Infectievirussen Dodelijk.
De Infectiebron welke in Wuhan via Vleermuizen, Vliegende enz zoogdiertjes in eerste instantie die de Coronavirus 2019 nCoV, zoals ook de Civetkatten besmet met het Sars -Virus & het Mers-Virus via Dromedaris. In het blijkt weer nieuwe Generatie besmette Dieren welke met hoge Koorts, Luchtwegen, Infecties Virus, Longkanker- Schimmels en allerlei aandoeningen dothethetialculair veroorzaakt  als Spierpijn, Verwardheid, Urine Infecties enz, zijn aangetast via nieuwe Clusters Nevel Bacteriebesmetting Coronavirussen. Welke zich al snel mengen via Water botulisme met de vroegere vergelijkbare SARS, Virussen, welke allerlei Corona Bacteriën gedijen via Nevelvocht Bacteriën welke Infectievirussen Kankers, Sars, Ebola, Mers. De nieuwe 2019 nCoV-Virus zal zich verder verspreiden tot Neurologische afwijkingen enz veroorzaken op termijn. Die zich op plaatselijke niveau zich nestelen van de ene Virussen tot Nieuwe Golf Coronavirussen na andere nieuwe Nevel Coronavirus via Nevelverdamping, welke gerelateerd zijn aan Sars en Mers Bacterie-Infecties zich vrij verspreiden. De vele kortademigheid, hoesten, waarbij het Virus zich vermengt met andere ziektes als Diabetes, Longziekte, Urine Infectie in afgebroken Myeline van signaaloverdracht spreidt zich steeds verder uit via Nevelvocht Coronavirus CoVid-19 enz.
Info@EPN-EPM.NL

Ook in Noord – Nederland blijkt vele Wildgroei Nevel Coronavirus.
Urine Infecties, Griepvirus, Koorts, Darmklachten, Moeheid, Droge hoest enz als Pandemie. Waarbij vele Patiënten vroegtijdig Sterven via Coli bacteriën via Slijmvlies Nevelvocht Ingeademd vochtbesmetting geïnfecteerd als Coronavirus Griepvirus Ontstekingen, worden met het Dodelijke Urine, Luchtwegen Coronavirus, Virusinfectie verspreiding. De Infectiebron Uitzaaiing Epidemie nCoV-19 welke via omgeving via Dieren nieuwe Sarsvirus en het Nevel Mestvirus Coronavirus. Vele Burgers krijgen koortsachtige Luchtwegen, Urine Infectie, Darminfecties, Long infectie. Bij Wuhanezen merk je vooral Koorts bij 83 procent kortademigheid, Hoesten 82 %, Kortademigheid extreem 31 %. Bij Spierpijn 11 procent, Verwardheid  9 % in bij keelpijn 5 procent. Waarbij  in der loop van jaar 2020 vele Vrouwen in Mannen geïnfecteerd zijn met het overstijgende nieuwe Coronavirus Wuhan- Coronavirus welke onder de Burgers na voren komen als Hart-vaatziekte, Longproblemen, Urine infectie, Keelinfectie, Darminfectie, Diabetes welke de afgelopen 5 jaar extreem is toegenomen als Bacterie Coronavirus  Griepvirus met Dodelijke afloop op jaarbasis zo’n 10.000 Burgers vroegtijdig sterven via Kluisteren Infectie Dieren Virussen, die zich overal verspreiden in afwijkt van  bestaande Virusinfecties, wegens zich vermengen met allerlei andere Bevolking Groepen welke veelal een verzwakte Gezondheid hebben. Coronavirus is niet direct een gewoon Griepvirus, wegens besmettelijke Sars en Mers is zeer dodelijke gevaarlijke verspreiding via Nevelvocht Bacteriën Besmetting. Vele Toiletten in recreatiegebieden blijven dicht wegens dat Corona gevaar zich overal verspreidt in de Toiletten in Recreatiegebieden zijn afgesloten op Vakantieparken, Campings, Natuurgebieden, Stranden enz. Bij extreem warm weer boven de 25 graden blijkt de Covid SARS- Co-V2 extra Luchtwegen klachten, Droge Hoest, Maag-darmklachten, Keelklachten, Moeheid, Sputumproductie, Spier- en gewrichtspijn, Koorts enz weergeven via de Humane Coronavirus. De vele Gevoelsveranderingen tast het Geheugen aan via de Nevelbacteriën van een Laag zuurstofgehalte. Waarbij Bacteriën zich verspreiden via Giftige Botulisme welke zeer overdraagbaar is via Nevelvocht Kankers verspreiden, Infectievirussen, Onvruchtbaarheid, tot Neurologische afwijkingen door allerlei Bacteriën in via Pathogene besmetting van Toxines, Gifstoffen via Interne Lichamelijke vervuiling vanuit Pathogene Bacteriën welke zijn bevuild  tot allerlei Microbiologische omgeving Infectievirussen besmetting.
Info@EPN-EPM.NL

Honderd Duizenden Burgers zijn besmet in Nederland Coronavirus Pandemie van Pathogene Nevelvocht Type- B. Type-1 vanuit de Wateromgeving Verneveling vanuit Vijvers, Sloten, Kanalen.
Waarbij Urine Infectie zich al vroegtijdig aangeven van Geïnfecteerd ket Baumannij via Nevelvocht. Dit vooral bij Kinderen onder de 10 jaar besmet zijn met Griepachtige symptomen wegens dat het direct bacteriën Dengue virus via Nevelvocht ingenomen van het Besmetwater. Dit bij Mensen, Dieren als Tularemie c.q. Dengue virus vastgesteld welke worden overgedragen via Nevelvocht. De vele Kankers Infectievirussen vanuit epidemiologische microbiologische besmette omgeving. De moderne Coronavirus SARS-CoV2 veroorzaakt de ziekte COVID-19 Nevelslijmvlies Urine in Darmkanker Bacteriën, Maagklachten, Luchtwegen komt hoofdzakelijk uit derde besmette landen via Vleermuizen met Sars, Mers, welke er mee leven, maar Mensen kunnen niet mee leven. Ook zie je Sars – Virus en het Mers-Virus brengen de Infectievirussen over vanuit derde Landen. Vele Burgers krijgen last van Ontstoken Longen, Kankers, Luchtwegeninfecties, Kortademigheid, Spierpijn, Gewrichtspijn, Urine infectie, Moeheid, Verwardheid, Hoofdpijn, Virusinfectie, Keelpijn, Koorts, Dyspneu, Diarree enz. Veelal zie je dit bij vele omgevingen via Wateroppervlaktes van Nevelbacteriën, Voedselvergiftiging van Bacteriën welke zich vrij verspreiden boven de 20 graden C als giftige stoffen Botulisme welke zeer besmettelijke zijn in met andere ziekteverwekkers in mede Bacteriën van Urine welke Infectievirussen als Kankers verspreiden in Geestelijke afwijkende Neurologische problemen die op termijn na voren komen. Mede diverse Infectievirussen of een zeer Latente behoefte van onrust, slaapproblemen, mede de Wateromgeving besmet zijn met Kanker in allerlei ontstekingen veroorzaakt via Pathogene besmettingen Toxines, Gifstoffen, Onvruchtbaarheid leiden tot allerlei afwijkende  Lichamelijke vervuiling van Toxines, Pathogene Bacteriën, zo 55 % van Burgers besmet zijn via wateroppervlaktes uit de omgeving Kinderen speelplaatsen met Wateroppervlaktes besmet raken Pathogene Nevelvocht zo’n 56 % voor of tijdens de zwangerschap besmet zijn via Nevelvocht Type; B waarbij op termijn Darmkankers wordt veroorzaakt vanuit de Vernevelingsvocht uit de Woonomgeving  of via Dengue virus via muggen of dieren vastgesteld. Bij vele Burgers op gemiddelde leeftijd van 55 jaar hebben problemen met diverse Chronische aandoeningen als Hart of Longproblemen, Luchtwegen, Urine Virus Infecties, Maag-darm problemen, waarbij bleek dat Patiënt meerdere andere besmetting na voren komen als Coronavirussen. Hierbij zie je vele vergelijkbare de Sars-Mers in de moderne nieuw 2019-nCOV Dodelijke Mers- Virus of Wuhan-Coronavirus tot dodelijke Ziektes. De grote Virus Corona Virus Besmetting van Nevelverdamping uit oppervlakte wateren zie je de Virusinfecties Griepgolfbeweging van aanstaande Winter zal je zien dat er grote Infectievirussen omslag zich verspreiden via Nevelvocht Verdamping Bacteriën vanuit Wateroppervlaktes op grote schaal Virus infecties verspreidt.  De Dieren wereld zich clustert als pandemie van zeer dodelijke Infectievirussen zich verspreidt via Wateroppervlakte van Nevelvocht, Ebola, Zikavirus, Mexicaanse Griepvirus, Sars, Mers, Vogelgriep enz, zorgen voor Nieuwe besmetting. Terwijl de Overheid op de Hoogte is van de extra Milieuvervuiling in die omgeving waar Infectieziektes Urinewegen, Maag-darmkanaal besmet zijn. Ook Ziekte van verschillende Wuhan-Coronavirus zijn zoals dodelijke aandoeningen indien ze niet diverse besmetting hebben, moeten ze in eerste instantie afstand nemen Huisgenoten enz. Ook is het belang dat je in vliegtuig wordt gecontroleerd op Wuhan Coronavirus Virusinfecties om pandemie te voorkomen. Vele Dieren zijn besmet met de Coronavirus door Nevelslijmvlies Milieuverspreiding van Nevelvocht bacteriën, waarbij in Nederland vele Duizenden Kinderen via Nevelbacterie besmet raken als Luchtwegen- Long, Urine infecties, Virusinfectie via Pathogene Virusepidemie in Nederland al Duizenden Burgers het Leven gekost met alle ups downs welke zich nog verder uitbreiden, wegens de misleidende Stortvuil in Gemeente Vijvers, Sloten, Kanalen, Plassenwater enz de Nevelvocht Drinkt met het zwemmen of Indampt  tot Dodelijke Infectievirus ziektes, zelfs tot Kankers veroorzaakt in vele andere Ziekte via het Coronavirus welke voor jaren zal blijven, ook alsnog met andere  besmetting die t.z.t na voren komen als Buiklachten, Neurologische Private afwijkingen enz in het dagelijkse leven.
Info@EPN-EPM.NL

Coronavirussen: Eerst een Plaats Veilig Omgeving Creëren tot rust.
De Dodental van Coronavirus enz stijgt geweldig binnen groep activiteiten van Burgers bij sport, scholen, klinieken, Sport activiteiten enz. Waarbij Coronavirus zich verspreidt, via Nieuwe Pathogenese Virus Nevelverdamping zich verspreiden via Urine, Luchtwegen zal er nieuwe Economischer Maatregelen moeten worden genomen om de gevolgen voor ZZP ’ enz op te vangen om allerlei Gezondheidsbesluiten te activeren in uitvoeren om acties ondersteunen. Dit eventueel in allerlei sectoren vrij vereenvoudigen om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen leven zonder Mondkapjes. Ook bij toekomstige Zwangerschap inzake Levens verwachting Burgers vroegtijdig Sterven via Milieuvervuiling  Covid- 19  binnen de 50 kilometer zones Nevelvocht inademen met het risico’s tot stille Milieu Genocide van Nederlandse Zorg systemen vrij toegang hebben. Hierbij de Milieuvervuiling via Nevelvocht verspreiding zich allerlei Pathogene Dodelijke Micro Infectievirussen zich verspreiden via de Huidige Covid-19 Virus Bacteriën als een Pandemie Dodelijke Infectie virussen. De vele ongezonde Fijnstof, Stikstof of  Nevelvocht Verdamping tast in Nederland voor zo’n dik 10.000 doden. maar binnen EU 400.000 doden jaarlijks via de Luchtvervuiling c.q. Slijmvlies enz als Fijnstof en Stikstof Nevelvochtverdamping welke dodelijke Virus Witte Bloedcellen overbrengen tussen Mens in Dier enz.
Info@EPN-EPM.NL

De vele Transmissie Nevelvocht Bacterie Coronavirussen.
Covid-19 Nevelbacteriën blijken vele Kinderen onder de 5 jaar besmet te raken via Nevelvocht bacteriën, Schimmel vanuit Milieuvervuilde omgeving, alsmede vele Oudere Burgers allerlei Neurologische Dodelijke ziektes veroorzaakt bij het aanraken via behandelingen komen vele Aerosolen verspreiding vrij als intubatie, non-invasieve beademing en uitzuigen van de luchtwegen. Mond op mond beademing is juist bescherming middel nodig, welke niet zijn toegestaan bij een covid-19-patiënt.  Het Virus kan worden ingeademd of de luchtwegen binnenkomen na het aanraken van neus of mond met besmette handen. Ook zijn de ogen bij de ingang voor een Virus besmette Traanvocht kan via de traan afvoerbuis in de keel terecht komen met alle gevolgen van dien. Patiënten zijn besmettelijke wanneer symptomen hebben al 2 dagen daarvoor. De incubatietijd is  2 tot 14 dagen, gemiddeld zo’n 5-6 dagen. Veelal is de besmettelijkheid binnen 24 uur verdwijnen van de koorts voorbij. Welzijn zijn er alsnog bij 80 % van Cliënten eerst nog allerlei mild matig tot ernstige klachten. Waarbij deze worden opgenomen in het ziekenhuis Zo 20 % opgenomen in het ziekenhuis. Zo’n 5% beland op de intensive care ongeveer 1,5 % overlijdt. De sterfgevallen variëren bij 0,1 kinderen onder de 10 jaar. In bij boven de 50 jaar variëren 8%. Veelal merkje dat er Ontstekingen aanwezig zijn bij een bepaald Leeftijd, maar ook omgevingsmilieufactoren spelen een grote rol bij het overlijden of vele  met Darmbacteriën Besmet zijn, waarbij je de virusinfecties niet onder controle krijgt binnen de bestaande WETGEVING.
Info@EPN-EPM.NL

De SARS-Corona  Luchtvervuiling van de Leefomgeving.
Veelal veroorzaakt, mede Nevel Bacterie Verdamping, vooral bij Kinderen op jonge Leeftijd de Gezondheid aantast tot Ziektes van toekomstige Infectievirussen, waarbij jaarlijks het dodental stijgt. Ook komen deze stoffen voor in Lippenbalsem voor bij Kinderen als Kanker werkende  stoffen welke producten duidelijk zijn gericht op Kinderen als Lippenbalsem, welke mogelijk gevaarlijk zijn. Hierbij blijkt bij onderzoek lippenbalsem van de 21 ,zo’n 15 besmet te zijn met Kankerverwekkende nevel bacteriën stoffen, deze zijn product Lippenbalsem zijn duidelijk gericht op Kinderen. Hierbij zie je niet positief geteste Kinderen. Deze percentage Kinderen kunnen hoge of lager liggen omdat deze doelgroep milde symptomen heeft in niet getest hoeft worden in niet geregistreerd wordt, waarbij op iets latere leeftijd alsnog het Virus binnen komt via de mond-neusholte welke in aanraking komen met de neus-,Keel-en Tong tonsillen. Deze vormen samen veelal de ring van de Lymfeweefsels dat infecties buiten de luchtwegen laat. Zuurstof kapje af mag ligt veelal moeilijk bij longpatiënten, COPD, Astma, COPD in bij hetzelfde  geldt voor Immuun gecompromitteerde Patenten. Bij enige ontevredenheid  van hulpverlening is niet altijd mogelijk aangaande de randgebieden van richtlijnen van Longen lucht- wegenklachten van Infectieziekten bestrijding COVID-19.
Info@EPN-EPM.NL

Coronavirus  Overgedragen Druppelinfectie Vocht Hoesten, Urine enz.
Bij 85 procent  is de Covid-19  geteste Patiënt via aanraking van de Mond-Neushalte-en Keel en Tong tonsillen geïnfecteerd van de Lymfeweefsels of Covid-19 welke veelal ernstige verloop heeft, geld ook voor Patiënten die leiden COPD, Chronische Hartaandoening, Obesitas,  Kankers enz, in voor Immuun gecompromitteerd patiënten. Waarbij veelal ernstig delier bij kwetsbare Oudere Burgers bij COVID-19 Patiënten. Ook de vele Luchtweg  klachten tijdens behandeling inzake zuurstof therapie is belangrijk om uitdroging te voorkomen. Antibiotica helpen niet direct tegen  Coronavirus, maar worden preventief ingezet tegen Bacteriële superinfecties tegen te gaan. Veelal merkt je zelf dat Gevoelsomgeving van Lichaam & Geestvermogen verandert met allerlei Klachten als Geheugen Geestelijke aantasting welke met besmetten Nevelvocht Bacteriën Giftige Stoffen, Bacteriën met je werkgever in gesprek gaan. De Werkgever  mag je niet werkzaamheden laten verrichten die je eigen Leven in Gevaar brengt of  Omgeving verspreiding van de COVID -19 Ziekte de ruimte geeft. De Humane Coronavirus veroorzaakt verspreiding als je zelf besmet met een soort specifieke situatie Chronische Griepvirus. Ook Werkgever heeft op grond van de Zorgplicht de verantwoordelijkheid zich niet aan Zorgplicht houdt voor opvang te zorgen indien er overleg wordt gepleegd via Huisarts enz.
Info@EPN-EPM.NL

Transmissie Overdracht Verspreiding Ziektebeeld Nevel-Slijmvlies.
De Coronavirus wordt overgedragen via Macro-Aerosolen welke vrij komen via Hoesten Pathogene  Druppelslijmvlies Infecties via Aerosol transmissie. Het Virus kan worden ingeademd of via luchtwegen binnen komen na aanraking via besmette Handen, Mond, Ogen Traanvocht, maar ook via Keel terecht komen. De besmettelijke incubatietijd symptomen koorts duurt 2 tot 14 dagen, het gemiddeld is 5 à 6 dagen. De Besmettelijkheid is waarschijnlijk 24 uur na het verdwijnen van de koorts. Bij het verloop Covid-19 geeft de Patiënt voor ongeveer 80%  procent milde matig tot matige ernstige klachten,15 a 20 procent wordt opgenomen in het ziekenhuis. Bij zo’n 5 % belandt op intensive care, in ongeveer 1,5% overlijdt tot nu. Hierbij verschillende sterftecijfers nogal vrijwel 0,5 bij Kinderen onder 10 jaar, tot bijna 8% bij Mensen boven de 70 jaar of meer, wegens dat deze anders geregistreerd worden of helemaal niet getest wilde worden. Vele Burgers staan geregistreerd als zij bij de Huisarts of Ziekenhuis komen. Bij Kinderen onder de 10 jaar is vrijwel geen test. Bij 70 jaar of ouder wel Test. De percentages kunnen lagere liggen omdat de symptomen niet geheel getest worden zijn- en dus ook vrij geregistreerd zijn.  Zo zie je bij de EBOLA- LUJO virus nu ineens weer ongecontroleerde Epidemie binnen de Lidstaten terugkeert via de Globaliserende verspreidt Coronavirus enz.
Info@EPN-EPM.NL

Transmissie Overdracht via Coronavirussen Druppelinfectie.
Indien een virus het Lichaam binnentreed in de Mond-Neusholte, komt het in aanraking met de neus-keel- en Tong tonsillen, welke vormen gezamenlijk de Ring van Waldeyer Lymfeweefsel dat Infecties buiten de luchtwegen vrij komen bij bepaalde vrije behandeling in overgedragen via Aerogene transmissie micro verspreiding Covid-19 Virus of besmette Traanvocht welke in de keel terecht komen. Bij testmodellen zie je dat vele Burgers niet in aanmerking komen in niet Geregistreerd worden. Maar tocht buiten de darmen, luchtwegen  botulinum wondinfectie via darmen ontstaat via Toxine Nevelvocht is Bloedcellenvervuiling van Coronavirus Nevelvocht NcoV-2019.  Hierbij  is extra ondersteuning nodig om zelfstandig alsnog het dagelijkse Leven te volgen tot zelfstandigheid kunnen bepaalde periode versnelde procedures aanpassen op individuele ondersteuning. Nederland zit volledig in de Corona-piek waarbij per dag ineens dik 200 meldingen na voren die belast zijn met de Coronavirus welke steeds weer toeslaat op alle leeftijden. De levensverwachting keldert snel omlaag door de hogere sterfte van het Covid-19 van Levensdaling tussen 70 a 80 jaar vroegtijdig sterven door de coronavirus welke in heel EU zich verspreidt heeft. Dit vooral in Verzorgingstehuizen met gemengde Gevoelens gereageerd waarbij Onmenselijke Isolement  van verzorging wordt gepleegd.
Info@EPN-EPM.NL

Overdracht Kruisbestuiving Coronavirus Infecties Uitbraken.
Het kabinet heeft besloten vanwege de Coronavirus Verspreiding  maatregelen te nemen inzake de Economische maatregelingen de Gezondheid te beschermen van ondernemers op te vangen in Maandelijks Miljarden euro’s steun geven, waardoor tijdelijk bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandig een overbrugging versoepeling de belastingregeling, compensatie en eventueel extra kredietmogelijkheden dat het geld in bedrijven blijft. De herverdeling ligt te veel op een hoop, was te aan de mond-neus maskers waarbij vele burgers geen maskers hebben die in zo geval moeten verstrekken als Overheid in deze nood voorziening Burgers Gerust  kunnen stellen, want het was allang bekend dat deze al in Regionale Overleg ROAZ als aanspreek punt na voren is gekomen  tot een her verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen in aller Regio’s aanwezig moeten zijn, in niet als de Ziekteverspreiding  al in volle gang is in geen overzicht meer is. Blijkt de Politieke zeer nalatig is gebleven. Tot persoonlijke beschermingsmiddel te verstrekken waar allerlei Kanalen, Vijvers enz al meer dan 25 jaar besmet zijn door afvaldumping in Chemische stoffen in de Woonomgeving & Leefomgeving  alle vloeibare afval is gedumpt, welke nu op grote schaal Kankers in allerlei ander Infectievirussen verspreidt  tot aller Bacteriën met Dodelijke Slijmvlies Witte Bloedcellen.
Info@EPN-EPM.NL

Explosieve COVID -19 Ernstige klachten Luchtwegen,Urine enz.
Binnen de Nederlandse gevolgen van de Corona-Virusinfectie zullen Burgers dit jaar allerlei klachten ondervinden van Droogheid, Moeheid, Sputumproductie, Spier- en Gewrichtspijn, Keelpijn, Koorts, Misselijkheid, Braken, Diarree, Dyspneu, Hoofdpijn in aankomende nieuwe Coronavirus van Groepsbesmetting zal extreem toenemen via de Coronavirus van verschillende Dothethe Tialculair deling. Waarbij vele Burgers Zomers meer in aanraking via verdamping van Nevelvocht. Het blijkt op grote schaal Gevoelsomgeving veranderen van  het Geestelijke Geheugen, welke Zomers in aanraking komt met Nevelvocht Bacteriën als Water in Voedsel Bacterie vergiftiging van zeer verschillende deling Dothethe Tialculair Nevel-  bacteriën. Waarbij Bacteriën via Nevelvocht zich verspreiden met zeer giftige stoffen Botulisme welke zeer besmettelijk is bij Burgers in via doden dieren uit de wateroppervlaktes worden veroorzaakt via verspreiden van Infectievirussen, Kankers in Geestelijke Onderbewuste Neurologische problemen die op iets langere termijn na voren komen. De vele Gevoelsveranderingen van omgeving tast Geestelijke Geheugen aan tot verwardheid via de Nevelvocht Bacteriën vanuit omgeving Milieuvervuiling verspreiden zich als Giftige Bacteriën binnen de Voedsel, Nevelvocht  Bacteriën als giftige stoffen Botulisme enz.
Info@EPN-EPM.NL

Transmissie, Ziektebeelden afwijkende Afvegen Bacteriën.
Coronavirus verspreiden zich wegens Overbelasting overdragen Infectievirus van Milieu Overdracht Milieuvervuiling bij Seksuele Druppelinfectie Bacteriën allerlei Coronavirus Kankers veroorzaken door Macro-Aërosolen, welke vrij komen bij het Zoenen, Seks, Niezen, via microprincipe overgedragen alleen via macro-aërosolen die door hoesten, niezen via besmette lucht omgevingsvervuiling. Bij bepaalde handelingen kunnen vele aërosolen vrij, zoals non-invasieve beademing en het uitzuigen van luchtwegen, of druppelinfecties bacteriën van urine wegen of omgevings vervuiling van opperwatervlaktes Virusbesmetting welke binnen komen via nevelverdamping, of het aanraken van Neus- Mondslijmvlies, Traanvocht, Ogen welke Besmette Nevel vocht  via Vrijen of Seksuele Handelingen te verrichten waarbij de andere met het Coronavirus is besmet. Veelal zie je dit bij het Hoesten of Seksuele handelingen waarbij verspreiding via Micro aërosolen in de besmette luchtomgeving of urine, luchtwegen, besmetting  na voren komt of via Mond op mondzoenen via covid-19 Patiënten besmetting van Urinewegen, Luchtwegen al vrij snel iemand besmet. Ook kan je veelal zien welke besmet is via de traanvocht symptomen welke mede de keel aantast enz. Veelal is de besmettelijkheid bij lichte koorts voorbij als de koorts volledig is verdwijnen van de Covid-19 Coronavirus.
Info@EPN-EPM.NL

Nederlandse Coronavirus na Toilet gang direct afvegen.
Covid -19 hebben diverse Burgers Milde klachten of ernstige klachten waarbij je moet wordt opgenomen in het ziekenhuis. De verlooptijd variëren bij Kinderen 0 tot 10  jaar geen besmetting en Ouderen boven 65 jaar 8% die te maken krijgen met allerlei symptomen van Infectievirus besmetting die het Lichaam binnen komen via mond op mond komt in aanraking met de neus-, Keel, en tong tonsillen slijmvliescellen. Deze vormen samen een ring via Lymfeweefsel dat Infecties buiten de luchtwegen. Je ziet het veelal via Watermilieuvervuiling waar je Mond-neus maskers  moet op hebben om je te beschermen tegen allerlei Kankers, Bacteriën enz van Dodelijke Ziektewekkers die na voren komen bij Milieuoverlast Bacteriën. Helaas is er geen voorraad om Burgers te beschermen via Zuurstof kapjes om de Infectie COVID de Infectievirussen zo snel mogelijk te bestrijden, kan niet wegens dat de Overheid (Politiek) geen kennis van zaken heeft in het dagelijkse ernstige verloop van Dodelijke Ziektes o kan hun niks schelen in rommel maar wat aan. Natuurlijk geld voor Patiënten met onderliggen lijden als Kankers, Chronische aan doeningen, Astma, Nierendefect, Hartkwalen, Bloeddruk, Kanker Immuun gecompromitteerde enz Patiënten. Bij Oudere Patiënten zie je COVID-19 van Immuun gecompromitteerde Patiënten als Kwetsbare Ouderen met Vocht Infectieziekten dodelijke ziektes.
Info@EPN-EPM.NL

Coronavirussen Stijgen tot allerlei Infectie Urineziekten.
De afgelopen 25 jaar zie je een geweldige Urine, Ontlasting besmetting na Geslacht Gemeenschap bij Seksuele handelen. Ook de vele voorbehoedsmiddelen die tijdens de Gemeenschap worden gebruikt eerder nadelen dan voordelen. Vele Burgers lijden aan hogere incidentie schimmels, infecties op bepaalde leeftijden vooral bij Vrouwen. Dit wegens vaak het recidiverende Infecties met diverse bacteriën, blaasontstekingen wegens Vrouwen een veel kortere urine buis hebben in direct met negatieve infectievirus in contact komt met bacteriën wegens een zeer korte Urinebuis de bacteriën hun weg snel kunnen vinden in de blaas. Ook veelal is de opening naar plasbuis van vrouwen ligt veel dichter bij zowel de vagina alsmede bij de Anus. Hierbij zie je al snel dat bacteriën meeliften na de opening van de plasbuis van de Vrouw ligt dicht bij de vagina alsmede bij de Anus waarbij de bacteriën tot sneller blaasontstekingen zullen komen. Blaasontstekingen als vouw heb je zo, maar zijn niet direct smerig of besmettelijk, maar na seksuele handeling wel even schoon gemaakt worden om de Urine enz na seksuele handelen om Infecties of Niereninfecties op termijn te voorkomen. Je ziet dan vaak blaasontstekingen of Nier- Infecties welke op termijn alle schade aanrichten. Dit vooral bij Oudere Burgers waarbij schade aan de Nieren kan ontstaan of Verwardheid Lusteloosheid enz.
Info@EPN-EPM.NL

Transmissie Clusters Coronavirus Via Nevelvocht Bacteriën.
De vele Nevelvocht verdamping via de Zomermaanden zie je allerlei Infectievirus via Macro-Aërosolen welke vrij komen bij het Hoesten, Vrije, Seksuele Handelingen via Luchtverplaatsing of Nevelvocht. Bij vele handelingen komt de Covid-19 Virus vrij welke worden ingeademd of via besmetting van de mond, handen die  zich vrij verspieden via het Nevelvocht alle bacteriën meenemen via traanvocht enz. Miljoenen Burgers zijn met covid-19 besmettelijk met mindere klachten patroon in het dagelijkse Leven binnen de EU. Hierbij worden zon 20 % opgenomen in Ziekenhuis, waarbij zo’n  ongeveer zo’n 2%  direct overlijd. Vooral bij Burgers die boven de 65 jaar met meer symptomen van besmette Lymfeweefsel- welke binnen komen via Keel, Neusholte, Mond, Keel-tong tonsillen. Waarbij deze een ringvormen van Lymfeklier besmetting, Infecties via Coronavirus overgedragen via de Nevelinfecties die vrij komen via macro-aërosolen die vrij  komen bij het hoesten op afstand. Het Overdracht van de Coronavirus  Covid-19 kan worden ingeademd of via luchtweg binnen komen na aanraking met de Ogen Traan Nevelvocht, Mond, Handen enz het besmette Virus via traanvocht ook in de Keel terecht komen, waarbij symptomen de incubatietijd 2 tot 14 dagen aanhouden de Covid-19 met klachten, waarbij zo’n 20% plusminus wordt opgenomen in het ziekenhuis met Shocklong.
Info@EPN-EPM.NL

Kankers & Virussen, Neurologische problemen,
Innerlijke Onrust welke via Wateromgeving besmet zijn met Botulisme welke Bacteriën allerlei Ontstekingen, Borstkankers, Geestelijke Neurologische afwijkingen veroorzaakt alsmede allerlei Infectievirussen via de Blauwalg Pathogene besmetting tot Onvruchtbaarheid leidt tot Pathogene bacteriën, welke zijn bevuild via omgeving type B  bacteriën, Toxinen geïnfecteerd ket Baumannij Slijmvlies Virus vanuit de omgeving Nevelvocht Type: B- Slijmvliesbesmetting PCR bij Burgers; Kankers, Longinfectie enz via Ebolavirus van Pathogene sneller, Micro Virussen welke witte bloedcellen overbelasten. Uitzaaiingen of Matasen zijn kwaadaardige Tumorcellen Kanker Gezwellen als uitzaaiingen via het Bloed of  Lymfebanen of holtes in de Buikholte. Waarbij dan alleen nog klachten  Metas behandeling plaatsvindt.
Info@EPN-EPM.NL

Verspreidingen vormen zijn er veelal meer.
Dit voor  overleggen bij de opvangorganisatie tot overleg, om tot een goede oplossing te komen. We zien nu dat via Wetgeving de Richtlijnen veelal aan de zijlijn blijven staan met als gevolg ziektes verspreiding via Besmettelijke Coronavirus Covid-19 zich verder verspreidt onder grote DT-cellen hechten aan de alveoli bevolkingsgroepen, wegens dat vele met het Bloedziekten ARDS zich voordoet op Jonge leeftijd bij de SARS-CoV-2 veroorzaakt. De grote materiaal schaarste in allerlei Woonomgeving geeft de RIVM toe dat Materiaal te kort komt als Mond-neus maskers om gelijkwaardige Zorgketens te creëren binnen de Landelijke beschermingsmiddelen in Veiligheid aangaande Voeding binnen alle Regio’s aanwezig moeten zijn bij de Zorg- instellingen. De Politiek is hiervoor  verantwoordelijk om beschermingsmiddelen in de Regio’s te hebben in geval van noodsituaties als zuur- stofkapjes aanwezig moeten zijn in geen Stille Genocide te plegen.
Info@EPN-EPM.NL

Transmissie Ziektebeelden COVID-19. van Coronavirussen.
Zo’n Tientallen Duizenden Burgers zijn al besmet met het Coronavirus in Nederland vele Dieren  c.q. Mensen zijn via Beestachtige wijze via Nevelvocht bacteriën Burgers in Dieren besmet via ongecontroleerde Virussen epidemieën van EBOLA-LUJO Virussen enz. De Coronavirus Pandemie 2019-nCoV is een nieuwe zo gerekend waarbij in 2003 onder een andere naam als Sars Virus of type MERS-COV in 2012 welke via Nevel vanuit besmette wateroppervlakte werden verspreidt- in nu in jaar 2019 vanuit de Chinese Wuhan een nieuwe moderne stam Coronavirussen verspreidt als 2019-nCOV van het Engelse 2019 novel Coronavirus. Dit via ongecontroleerde Globaliserende Diverse Bacteriën verspreidt vanaf 2008 voor vele Lidstaten nieuwe Pathogene Ebola- Dierlijke Virus binnendringende Infectieziektes via innate-en het adaptieve systeem van Dier na Mens tot Mensen via een ”emerging diseases” van nieuwe Infectievirusziekte van Diarree later na enige weken koorts -en uitdroging veroorzaakt tot Virus besmetting welke na enige tijd veelal een Dodelijk Ebola-Lujovirus besmetting met een zeer latente Afweersysteem-en na verloop van tijd Virus Infectieziektes tot Celweefsel van Dodelijke Genetische Mutaties Hechten Luchtwegen Urinewegen, Luchtwegen Bacteriën, tot Darmkankers enz van zo 10 verschillende Coronavirus in de laagste was, het is tot nu toe de Chinese Wuhan een nieuwe Infectievirus met Kortademigheid, Longklachten, Kankers enz. De vele Vervuiling van Nevelvocht dwaling Bacterie die besmet zijn met de verkapte SARS-COV-2 Coronavirus veroorzaakt COVID-19 diverse ziektes. Een Dothethe Tialculair diverse verdeling veroorzaakt van Neurologische problemen op termijn, Infectieziekten via Pathogenen besmetting Toxines tot allerlei Lichamelijke vervuilde Bacteriën in PCR infectie Tularemie vastgesteld. welke worden over gebracht via Nevel Bacteriën tot Dodelijke COV-Virus Infectievirus ziektes.
www.epn-epm.nl

info@epn-epm.nl

Info – 6 – Juni 2020

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

Wij EPN-EPM: Wensen ieder een Gezond jaar 2020 toe. 

Via Mail wordt Niet altijd beantwoord, wegens Overbelasting of Mondiaal kan je geen inzicht verkrijgen.                                                                                          www.epn-epm.nl                           info@epn-epm.nl

op Jaarbasis 50- Euro Infoblad Netwerk. Bank-NL:  

NL39 INGB-0003733042.

Team EVAB ICT Mondiaal Biotechnologie: WWW.EPN-EPN.NL
Hierbij is de Wetgeving op 28- mei 2018 de Nieuwe Privacywetgeving AVG ( GDPR) van kracht. Wij respecteren de privacy in we verwachten het ook van onze lezers om de privacy te respecteren. We willen onze Duizenden Lezers ook vragen deze respecteren in voorkeur te geven dat jullie ons blijven volgen op het Internet. Indien je dit doet blijf je op de hoogte van het allerlaatste nieuws, in de vele aankomende activiteiten plus de Globaliserende ICT acties. Hierbij zorg je er voor dat je altijd up-to- date bent! Wil je dit blijven horen? Geeft dan via een mailtje of via onderstaande button jouw voorkeuren door en zorg dat je geen nieuwsbrief niet zal missen.
Ik wil jullie berichten blijven ontvangen.
Indien je geen E-Mail meer wilt ontvanger stuur dan een mail:
Dit is via de Wetgeving vastgesteld per 1-juni- 2018. We zullen dan de mail uit het systeem halen in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.