EPN Infobulletin April 2020

INFO –  4 – April – 2020

1991   2020

 EPN-EPM: Cliënten ICT – Mondiaal Callcentrum

www.epn-epm.nl EU Info@epn-epm.nl

EU-Burger-Grondrecht: Web EPN

Donateur 50 euro op jaarbasis : NL39INGB -0003733042

Pathogene Voedsel botulisme Darm – Long, Slijmvlies, Virus Bacterie Infecties.
De explosieve Coronavirus Inflammatoire Ziekte verwekkers als Crohn Darmkankers, Infectie Coronavirus Urine, Ontlasting, Blaasontstekingen, Nierinfectie via Nevelvocht Bacteriën als SARS Coronavirussen  enz. De vele Virus geïnfecteerde bacteriën & IL-7 Cytokines welke op grote schaal slijmvliescellen calprotectine in de ontlasting de ziekte van Crohn ontstekingen aangeeft van allerlei  Zika virus 2019-nCoV.  Welke ook Dit tot diverse Kankersoorten IL-7 darmkanker enz, Infecties, al zeer vroegtijdig voorspellen zijn via Darmslijmvlies Bacteriën die veelal via Virusslijmvlies  nCoV- 2019 Coronavirussen na voren komen.  Ook los van de Corona-Virus horen Burgers zich veilig te voelen binnen de Welzijn en de Welvaart blijkt dat Politieke in  het Rechtssysteem er een zooitje van maakt zo blijkt het uit de CBS rapport. Hierbij merkje allerlei negatieve Bacteriën, Ontlasting, Urine, Blaasontstekingen  als gevoeligheid van Ontstekings reacties, Kankers enz.  Door regelmatig Infectievirussen c.q. Blaasontstekingen via een verzwakt Immuunsysteem door afwijkende Coronavirus  2019-nCoV, van pandemie via ernstige Coronavirus onderliggende, welke het Immuunsysteem extreem verzwakt via Virusaandoeningen.  Pathogene Sars + Mers Virussen van Slijmvlies  Luchtwegen Coronavirus tot dodelijke  Infectieziektes, Mens, Dieren Virus Toxine aantasting via omgevingsvervuiling vanuit de Nevelvocht- verdamping uit besmette Wateroppervlaktes zie je L-2 Longslijmvlies aandoeningen, Infecties via de Nevelvocht L-2 verspreiding verschillen soorten Toxine C, botulinum van wondinfectie via darmen. De vele Milieu Nevelbacteriën  Mycotoxinen Giftige Milieustoffen zie je terug via opeenhoping  Carcinogenen afwijkende Leefomgeving van Milieu Lichamelijke & Geest vermogende  Schimmels bacteriën op jonge leeftijd. Het inademen van Schimmels, Toxine Nevelvocht Bacteriën in besmette bloedbaan terecht komen in Mutatie zich verbindt zich aan synaptische presynaptische membraan perifere cholinergisch tot allerlei verstoorde spieren overdracht in zenuwstelsel vertraagde spieren enz oplevert. Veelal  signaaloverdracht in het autonome zenuwstelsel afwijkende Neurologische stoornissen via Bloedcellen voorkomende NcoV-2019 Virus Nevelvocht of Gifstoffen, Fijnstof vervuiling welke Hersencellen verstoren coronavirus. Hierbij blijkt dat vele kwetsbare Burgers  bij de terugkerende Overheid hete rechtssysteem niet meer voor Burgers op komen binnen de infrastructuur op het gebied Volksgezondheid tot de toegang van juridische Welvaart complexer  is geworden in de Burgers aan de zijlijn staan. Ten tweede verschuiving van Rechtsrelaties om Burgers minder beroep kunnen doen op hun rechten. Wel zullen we via EU de procesmonopolie ons Rechtzoekende als klantgericht systeem binnen de rechtenfaculteiten meer aandacht voor Sociale Rechtshulp op individuele basis op eisen via andere wegen.
Info@epn-epm.nl

Kankers blijken via Milieunevel vervuiling vanaf 1975 bewust opgestart.
De stijging van Kankerinfectie Ziektes welke vanaf 1975 via Milieustort, Nevelvochtverspreiding is gepleegd via Politieke Milieustortvuil in Regionale Sociale Vrije Woonomgeving tot stille Milieu Genocide. Waarbij nu op grote schaal Kankers Basaalcelcarcinoom  85 %  voorkomen als Huidkanker door de stortvuil vanuit die tijd na voren komt. Politieke heeft bewust deze Nevelvervuiling veroorzaakt waarbij in 2007 in Nederland zo’n 25000 nieuwe Kanker gevallen zijn vastgesteld, waarbij jaarlijks dit met 20 % toeneemt. Nederlandse Regering heeft geen registratie systeem op dit gebied, waarbij jaarlijks Kankers toeneemt met 20 %. Er ontbreek op grote schaal in Nederland enige toezicht of registratie systeem voor een diagnosestelling BCC onderzoek. Jaarlijks nemen ongeveer met 25 % toe via de diagnose bij 35 jarige leeftijd. De afgelopen jaren is er een Cultuurverschuiving gekomen dat 35 procent Kanker BCC bij Burgers geconstateerd met jaar 20% verhoging van in veel jonger waren als in 2009. Bij 85 % bevindt huidkanker in de hoofd-halsgebied bij Mannen mede als Vrouwen. De vele Kankers ontstaat kwaadaardige veranderingen in basale cellen van de opperhuid. De veroorzakers zijn veel al kwaadaardige veranderingen in de basale cellen van de opperhuid. Hierbij zie je Nevelvocht BCC Basaalcelcarcinoom de meest voorkomende Huidkankers. Veelal zie je via UV-Straling kwaadaardige veranderingen via een natte huid op jonge leeftijd Huidkankers na voren komen van basaal Cel carcinomen is de meest voorkomende kwaadaardige UV-Straling van Huidkanker, waarbij ook erfelijke factoren mede een grote rol kan spelen. Burgers met een verlaagde afweersysteem loopt een zeer verhoogde risico Basaalcelcarcinoom  tot op termijn een knobbelachtige gelijkende Kanker Basaalcelcarcinomen tot kwaadaardige kankergezwel welke zich verspreiden tot allerlei Huidkankers, welke zich nu in dan ook kunnen uitspreiden tot allerlei zweertjes tot Levensbedreigende die niet overgaan als je niks doet.
Info@epn-epm.nl

Coronavirus Vermengt zich met het Slijmvlies Nevelvocht Infectievirussen.
De vele voorkomende Huid Ontstekingsinfectievirussen Bacteriën via Nevelvocht waarbij het Immuunsysteem wordt ontregeld  tot Levend verstorende  Bacteriën als 2019-NCoV- Virus Wuhan genoemd. De zwevende Corona- Virus Pandemie  welke vele Kankers slachtoffers maakt met allerlei Ademhalingsmoeilijkheden, Huidkanker aandoening BCC bij vooral Kinderen een nieuwe stam van het Coronavirus Nevelvocht ontdekt sinds 2019 a 2020 waarbij zo’n 18000 Burgers zijn besmet in 2020 in Nederland. Veelal merkje dat Longklachten en zeer kortademigheid, koorts, Urine Infecties na voren komt in geen ziekte bestrijden, alleen symptomen kunnen behandeld worden in begin fase. Indien men de Virus verkrijgt blijkt veelal een nieuwe stam Coronavirus nCoV geregistreerd Coronavirus fataal  zijn bij iemand die net ziek is via de moderne Nevelvocht bacteriën Pandemieën Geïnfecteerd als Longziekte of H1N1 Griepvirus enz. Veelal blijkt dat Coronavirus Luchtvervuiling allerlei  smog longklachten, kankers kunnen veroorzaken vanuit het Coronavirus in Leefomgeving vooral bij Kinderen via Nevelvocht Giftige Botulisme Bacterieverspreiding als Pandemie Ziekte bij Ernstiger tot zeer ernstiger Bacteriën enz  Kinderen inademen. Het zijn  zeer giftige stoffen Botulisme  Nevelvochtverspreiding, Griep, Longklachten,  Infectievirussen, Kankers enz verspreiden tot geestelijke onderbewuste Neurologische problemen, welke na voren komen. Dit mede als Infectievirussen ziekte of Latente innerlijke onrust via Maag-darm ontstekingen enz van Nevelvocht Pathogene Bacteriën via de nieuwe Coronavirussen besmetting Toxines, Gifstoffen, Kankers, Onvruchtbaarheid, via het Botulisme vele interne vervuilde parasieten  welke de genetische ziektes veroorzaken op grote schaal. De vele negatieve Milieu Bacteriën Gezondheidsvorm welke je aanvoelt tussen voortplantingsorganen waardoor dedicaties Hormoonbalans via Pathogene Bacteriën Pandemie wordt verstoord door Milieuvervuilde Pathogene Coronavirus vanuit Omgeving of Bacteriën, Toxinen. Waarbij Kinderen al op Jonge leeftijd besmet raken met Pathogene Kankers enz via Nevelvochtverdamping  als Kruisbestuiving Coronavirus verspreidt, waarbij Geen Mondkapje help tegen Infectie Virussen enz.
Info@epn-epm.nl

Mondiale Coronavirus Binnen Europese Spooksteden Gemeenschap Verspreiding.
Mondiale Virus Corona verspreiding is een moderne Long Infectieziekte verspreiding, veelal op middelbare leeftijd, welke afgelopen tijd verkeert de coronavirus uitbraak welke virus afwijkt vanuit de Pandemie Dieren wereld zich verspreidt als een Dodelijke Pandemie Virus na Burgers. Binnen Mondiale Pandemie is de nieuwe 2019-nCOV- Virus Infectie al snel uit- gebreid als Pandemie Virus van gevaarlijk besmetting welke zich overal kan verspreiden als dodelijke Infectievirussen. Dit via Dieren als pandemie verspreiding of Nevelvocht uit Kanalen, Vijvers, Zwemplassen, Gemeenteplassen Burgers besmet raken via Coronavirus  Longinfecties Geïnfecteerd worden met de Covid-19. De Griepvirus c.q. Infectiebron van luchtwegen klachten zijn veelal Koorts, Ontstoken Longen, Kortademigheid, Spierpijn, Verwardheid  enz. In Nederland zie je vele Kanalen in afwateringen Vijvers die besmet zijn met vele Bacteriën van Dieren Besmet raken met de moderne Coronavirus besmet raken. De vele nieuwe gevallen van Infectie virussen is een besmetting vanuit de Mondiale verspreiding via de Milieu zwendel handel van Voedingsmiddelen of via Muggen  of via Mens tot  Mensen de Corona Virus via diverse grondstoffen besmet raken in allerlei Infectievirussen verspreiden onder de bevolking dankzij de Milieuvervuiling. Ook het Coronavirus is in Nederland vastgesteld de verspreiding aanwezig is, in Infectieziekte zich vrije snel verspreidt  in verder groeit tot allerlei Infectievirussen als wilde Griepvirus, Longinfectie, verspreiding van onbekende onderliggende Geïnfecteerde  Bacterie besmettelijke Ziektes. De vele nieuwe Uitbraken  Onbekende Coronavirus wordt doodziek, maar verspreidt wel op grote schaal de Infectieziekte. De Virusinfectieziekte is nog lang niet onder controle. Twee miljoen Burgers die dagelijkse Medicatie gebruiken  hebben blijken op grote schaal alsnog problemen hebben van Luchtwegenklachten,  Hartstoornissen, Luchtwegen problemen, Spierpijn, Magnesium tekort welke een verstoorde minerale huishouding  van de zuurgraad in de maag-darm kanaal verstoort. Binnen de Europese Gemeenschap stijgt het Covide – 19 Corona tot Longinfectievirussen  als Coronavirussen zich verspreiden via de grote Milieuvervuiling van de afgelopen 50 jaar.
Info@epn-epm.nl

Hierbij zie je in vele dat Huidkankers in Halsgebied-Hoofd Ontstaat.
De kwaadaardige snelle verandering van basale Cellen zijn diverse factoren van de opperhuid welke ontstaan via een BCC van de opperhuid duidelijk een grote rol spelen. De vele blootstelling aan Ultra- Violette  = Straling kan al vrij snel Kankers verkrijgen door enkele keren zonnebrand heeft opgelopen, waarbij de huid alsnog niet aan de Blootgestelde op jonge leeftijd in de natte wateropper vlaktes een totale UV opgeslagen krijg op latere leeftijd te maken met Huidkankers, meestal optreed boven de 40 jaar. De UV opslag welke een grote rol spelen spelen bij basaalcelcarcinomen. Ook kan basaalcelcarcinomen ontstaan op plaatsen waar nauwelijks zon is of ontstaan via litteken, 2 Erfelijkheid, BCC in de familie, Huidtype, Blanke Huid, Leeftijd boven plusminus 45 jaar, Afweersysteem bij Burgers met ziekte, Orgaantransplantaties, Bloedkanker waarbij verhoogd risico verkrijgt van een BCC omdat het afweersysteem vermindert of verandert  instaat is om de beschadigde Cellen te herkennen waarbij deze langzaam herstellen. Veelal zie je BCC langzaam groeien in van kleur veranderen  of lichtbruine knobbeltjes  veroorzaken, welke bij behandeling in de loop der jaren ook verdwijnen, maar ook terug komen als donker korstjes. In der loop der tijd komen ze terug dat allicht Bloed bij aanraking of Jeuk, Pijn geeft. In deze zitten bloedvaatjes die  wondjes, zweertjes weergeven  welke niet kunnen genezen ?,maar wel enige sturing kan aangeven de zo gerekend een rond gevormd huidige BCC op de borst of rug voorkomt, welke heel veel lijkt op een eczeem plek welke niet reageert  op gewone zenuwbehandeling. Hierbij kan diagnose worden gesteld of behandelingsmethoden van BCC recidief  Tumor verwijderen is afhankelijk van diverse factoren om per dunne laagje  de Tumorplaats geheel Tumorcel schoon te verkrijgen of weefsel bevroren met vloeibare stikstof waarna de wond uit zichzelf geneest  op termijn.
Info@epn-epm.nl

Huidkanker Bij Moedervlek Onregelmatig wordt of Randjes Verkleurt.
Huidaandoeningen van Huidschade zie je de aankomende zomermaanden  via zonneallergie is een algemene overgevoelig huiduitslag  UV uitstraling welke leidt tot zone wisselingsziektes van huiduitslag. Die leidt tot diverse soorten Kankers via Nevelvocht vanuit wateromgeving welke rode jeukende bultjes veroorzaak die leiden op termijn na diverse soorten Kankers. De vele zonneallergie ontstaat al vroegtijdig als jeukende plekken, zwellingen of verhard in pijnlijke plekken ontstaan van Kanker Melanoom uitzaaiingen via Nevelvocht verdamping. Hierbij zie je veelal bij het uitkleden schilfers vanaf de Buik, Benen, Billen enz witte schilfers zich overal laten zien van een droge huid, met gebrek aan vocht. Waarbij drogen pijnlijke plekken ontstaan tot een soort huidallergie zwelling, waarbij je niet moet krabben want dan ontstaat er meer Infecties. Bij Ouder worden zie je overmatige zweet zomerse Huidklachten van Schimmels of Nevelvochtverdamping van Schimmelachtige typische Huidproblemen via Uv-Straling, Virusinfectie, Huidklachten, Medicijnen Gebruik, waarbij overgevoeligheidsreacties ontstaan of Bultjes, Huidverbranding, Jeuk bij bepaalde antibiotica als je  tocht in de felle Zon gaat heb je meer klachten in een vlekkiger huid. Bij Jeuk merk je al direct of afwijkende Huidaandoening of Afwijkingen waarbij je de Arts moet vragen of je dosering kan aanpassen om de jeuk of allergische reactie te onderdrukken. Zo gauw als je last krijgt ga na de Huisarts om de hitte verschil te stabiliseren, zodat de kliertjes niet dicht gaan zitten in de zomer, door allerlei crèmes de zweetkiertjes gaan dicht zitten in de huid verstop raakt door de zonneallergie van zweetkliertjes. Huidklachten in de zomer zijn over algemeen zonneallergie van felle reactie of ontstekingen, smeersel inwrijven via de omgeving van Vervuilde Nevelvocht Kanker Bacteriën veroorzaakt of Infectievirus op termijn.
Info@epn-epm.nl

Coronavirussen 2019-nCoV kost Wereldwijd Miljoenen Levens vooral Kinderen.
Het Ophoesten van Slijmvlies Nevelbacteriën of in aanraking komen op Jonge leeftijd met Nevelvocht watervervuiling van verdamping blijkt bij Kinderen allerlei Urine infecties, Darmslijmvlies Infecties, Kankers enz via Nevelverdamping, Bacteriële Slijmvlies Virusinfecties zich verspreidt in grote toename als we geen Mondkapjes gebruikt  vooral bij Jongeren c.q. Kinderen. Het blijkt dat we een nieuwe periode epidemie van stijgende Infectievirus Covid-19  verkrijgen met de Coronavirus van slijmvlies Urinewegen, Anusinfectie, Longinfectie, Mond nevelbacterie of Griepvirus  enz zo’n  2000 door in beginfase dood vooral Kinderen via de Coronavirus Nevelverdamping wordt vooral getroffen via Vijvers, Afwateringen, Sloten, Waterplassen, Kanalen enz. Ook andere Ziektes als Kankers, Infectieziektes door Corona Virus Infectie besmetting via Klimaat Milieuvervuiling de afweersystemen worden overbelast van Burgers, in vooral bij Kinderen zich verspreidt als Enterovirus D 68  of  Epstein- bar virus veroorzaken verkoudheid, Blaasontstekingen, Nierinfectie, Longinfectie, Kankers of verlammingsverschijnselen of ziekte Pfeiffer.  Dit via de Coronavirus pandemie 2019-nCoV.  Je ziet bij vele bedrijven dat ziektes snel oplopen via de omgeving door MERS-Coronavirussen vanuit het midden oosten via coronavirus verspreidt  Bacterie kolossaler cystitis aandoeningen. Hierbij zie je de verwardheid  van Patiënten  Luchtwegen infecties, waarbij dik 50 % van burgers een negatieve Infectie brom hebben. De bestaande pandemie van besmetting is duidelijk epidemisch toegenomen als Coronavirus pandemie extreem toe door elkaar besmetting. Binnen de EU CQ Internationale uitbraken zie je al vooruit  de conveniëntie op lokale of Nationale wordt veelal niet gemeld of moet zich een negatieve uitstraling  beoordeling vormen, welke vele ziektes ineens veroorzaakt. Vele Burgers zijn vatbaar voor ziekte vanuit  besmet, vervuild omgeving via de Nevel vocht Bacteriën veelal besmet met de Coronavirus  2019 nCoV- besmet zijn  dieren, welke overgedragen worden na Burgers via Nevelvocht Bacteriën.
Info@epn-epm.nl

Coronavirus – 19 Blaasontsteking van de binnenkant Urinewegen enz.
Bij Vrouwen  zie je meer Urinewegen Infectie door korte Urinebuis. Hierbij ligt de korte Urinebuis een centimeter maakt voor Bacteriën de blaas te vinden. Ook de plasbuis van de Vrouw is veel korter waardoor de bacteriën de weg makkelijker vinden na de Urineblaas, mede na de Vagina c.q.  Anus  waarbij het de bacteriën pandemie makkelijk maakt om zich te verspreiden als blaas- ontstekingen. Zeldzame gevallen valt leidt nu in dan enkele keer tot Blaasontstekingen. Enkele keren tot Nier- Infectie die tot ernstiger permanente schade kan leiden tot Blaasontstekingen, Nierinfectie bij jonge Burgers. Bij Oudere Burgers zijn blaas Ontstekingen, infecties moeilijk diagnosticeren. Vele Blaasontstekingen worden dan toegewezen aan de specifieke vergrijzing wat natuurlijk niet zo is, maar dan zijn ze er van af. Hierbij zie je dan op die leeftijd symptomen vaak worden toegeschreven aan vergrijzing. Ouderen die plotseling incontinent worden of lusteloos of  verward, Dement zal moeten worden onderzocht op blaasontstekingen is een preventieve maatregel. Ook eigen bescherming van voorkomende Bacteriën welke recidiverende infecties verspreidt via de urinewegen, anus welke dicht bij elkaar liggen. Waarbij Vrouwen veel meer blaasontstekingen hebben door Vagina zo dicht met Anus is verbonden dat er makkelijk allerlei bacterie ontstaan tot zelfs Nierinfectie welke op termijn leiden op termijn schade aanrichten. Bij Burgers op Leeftijd zo’n plusminus 50 jaar zal de Huisarts moeten controleren op infecties om preventieve maatregel te nemen om diagnosticeren tot een oplossing te komen. De symptomen zijn veelal minder specifiek in worden vaak toegeschreven tot Ouderdom als incontinent, lusteloosheid of verward worden of besmetting met Pandemie virus, zoals Coronavirus epidemie of Chronische Ontstekingen welke vanuit  Dieren wereld zich verspreidt als een dodelijke Luchtwegen Infectievirus.
Info@epn-epm.nl

Rugpijn in Allerlei Vormen Bij 60 % Van De Bevolking nu in dan.
Bij onderzoek vind je wel een oorzaak bij 60% van de Bevolking nu in dan Rugklachten. Mogelijke oorzaken zijn Reumatische Ontstekingen, Psyché – Gene oorzaken, Roken in mogelijke oorzaken, welke direct niet op te sporen zijn van een structurele aandoening. Veelal heb je gevoel als Rug  “Dode” gevoel van Zenuw, waarbij kleine zenuwen dood zijn als gevoel, in de oorzaak veelal moeilijk te vinden is. Het uitstralen van Rugpijn geeft in de praktijk aan  dat het Neuropathie is, welke oorzaak praktisch niet gevonden wordt. Hierbij zie je Zenuwcellen die het verst doorlopen vanaf je ruggen- merg, en die van lange bloed worden voorzien door vaten de langste afstand moeten afleggen vanaf je Hart die in je voeten dus, lopen het eerste schade op. Zenuwweefsel loopt ook eerder schade op als je ouder wordt. Veelal merkje dit als Rugpijn of Heupen. Zenuwen doen ingewikkeld werk en zijn zeer gevoelig voor allerlei verstoringen zoals beperkte Bloedvoorziening, welke allerlei uitstralingen geeft van rugpijn, heup pijn, pathisch uitstraling, pijnklachten. De zenuwen die het verst doorlopen vanuit je Hart, die in je voeten dus lopen, nogal zenuwweefsel schade veroorzaken bij het ouder worden. Zenuw zijn ingewikkeld, werkt en zijn gevoelig voor allerlei verstoringen zoals beperkte bloedvoorziening. Veelal ook Vochtophoping en spataderen nogal een grote rol spelen, en ten hoog glucose in het bloed veroorzaken. Ook kan het zich verspreiden na de Rug, Heupen in vervelende pijn uitstraalt naar de onderste Ledematen , zoals voeten van spastisch  aan en gevoel hebben dat je benen als het ware mee moet trekken om eventueel voor uit te komen. Veelal is begin Artrose als leeftijd verschijnselen waar je mee leren met om rustiger te leven in kleine oefeningen te doen. Ook kan ?  Geopereerd ? worden via een Neurologische of Orthopedische Chirurg. Wordt vaak niet meer gedaan wegens leeftijd.
Info@epn-epm.nl

Twee jaar Kanker heeft mij Man gehad in is toen Overleden.
We hebben een goed Leven gehad inhielden van elkaar. Mij Gevoel is dat ik nog volledig van hem hou in dat hij er nog is. Is mis hem iedere dag nog. Ik was voorbereid op zijn Levensbeëindiging in ter zijn der tijd zal sterven. Veelal was een blik of gebaar voor mij voldoende als even nog contact. Het heeft die laatstejaars van ons samenzijn, het contact veel inniger gemaakt. Hierbij was mijn Man vaak me op het laatst vaak te moe om nog contact te hebben. Het overlijden  was geen schok meer, kwam niet onverwacht. We hadden alles besproken zoals we het wilde hebben, in ik kon mijn Leven weer op pakken met een Hulp van een vrije hulpverlener. Hoe moeilijk ik het ook vond om dit te verwerken dat hij er niet meer was, zijn Dood was geen  schok, kwam niet onverwacht. Ik kon via Hulpverleners er overpraten. In niet de type dat ik bij de pakken ga neer zitten. Heb met behulp de draad weer opgepakt van mijn Leven in ben bepaalde dingen gaan ondernemen, om mijn tijd in te vullen op mij manier van het Leven weer op te pakken, met alle Ups & DWONS. Eigenlijk durf ik alsnog niet de vrijheid van het Leven te aanvaarden, Maar ben ook niet de type om bij de pakken neer te zitten. Ik heb stukje bij beetje weer opgepakt met mijn Hulpverlener  om het leven opnieuw gaan ondernemen om mijn tijd op te vullen  in het leven van nu inhoud te geven. Ben eigenlijk nog niet zo ver, in durf niet altijd te zeggen wat ik wil, maar wil wel weer genieten op mij manier. Maar heb wel steeds of mijn Man weer thuis te verzorgen, maar helaas kan dit niet meer. Ik heb altijd van mijn Man gehouden; toe hij ziek was en toe hij Gezond was. Maar je mist hem zo’n. Toch heb je Mensen uit de omgeving die je tegenkomt verwijten maken of opmerkingen maken zal je altijd krijgen. Je krijgt een nieuwe tijd van het Leven waarin je gelukkig wordt als je eens in voor altijd voor je zelf kiest, in storen aan allerlei opmerkingen.
Info@epn-epm.nl

Economische Mondiale  Coronavirus zal EU vele Schade toebrengen.
Binnen de Economische Handelsverdragen is de Coronavirussen zal veel schade toebrengen binnen de Wereldeconomie in per Lidstaat directe schade verkrijgen in allerlei Economische Sectoren. Dat de Virus overslaat na allerlei Dieren is mogelijk. Indien men Voeding koopt heeft me geen last van wegens het verhit in de Virus door de hitte wordt vernietigd . Hierbij is niet de ene Virus of het andere Virus gelijkwaardig per Lidstaat in het risico’s bij de ene groter is als bij de andere. Indien er een Virus aanwezig is vaak tijd nodig om een ingrijpende diagnose te stellen zoals bij Infectie- ziektes. Het kan zijn dat op dat moment niet over U ziekte gaat maar er wel veel op lijkt in het doordringt bij stukjes in beetjes dat U geleidelijk aan het wennen bent aan het idee dat de ziekte binnen het Landsysteem aanwezig is in eventueel UW zelf besmet bent geraakt via Nevelvochtverdamping de Infectieziekte hebt verkregen  vanuit de Milieuvervuilde Omgevings besmetting met alle ups en downs. Hierbij zie je bij Patiënten alle boosheid  naar voren komen  dat hun dat is overkomen in niet meer kunnen Genezen. Hierbij zie je veelal de boosheid die je overkomt waarbij je afreageert via machteloosheid die je daar bij voelt. Hierbij zie je vele Partner die hun naaste omgeving uit pure frustratie en machteloosheid, verdriet in de ellende die je tijdens ziekte meemaakt, niet volledig meer kan herstellen. De grote Angst  kan je bang maken door de neerslachtigheid, waarbij het gevoelige dagelijkse leven je volledig terugtrekt uit omgeving is dit een reactie van normale gang van zaken tijdens verwerkingsproces met alle ups in downs. Dit via het verwerkingsproces als nog heel eenzaam voelen bij Sociale behandeling. Ga er niet vanuit  dat het leven weer net gewoon wordt, maar dit zal anders worden als Uw leven weer oppakt zonder enige schuld  gevoelens, die bij vele bepaalde ziektes na voren komen om te verwerken.
Info@epn-epm.nl

Nieuwe Milieu Gevaar van Coronavirus Via Nevelverdamping Bacterie.
De Coronavirus  besmetting blijkt ook in Nederland zijn opgedoken zonder enige openbaarheid van de Gezondheidsautoriteiten de Coronavirus in Nederland met toekomstige pandemieën met alle dramatische gevolgen voor de Burgers. De grote kans dat er op grote schaal Infectievirussen ontstaan met alle pandemieën van dramatische gevolgen blijkt Nederland van Dodelijke Griepvirussen welke zich heel snel verspreiden als pandemieën, zullen we Volksgezondheid maatregel moeten nemen  als voorzorgmaat-regelingen. Binnen de Bevolking zal een open infrastructuur regeling moeten komen in overleg met Medische Ziekenhuizen om tijdig te kunnen ingrijpen, in verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen, van grote geïnfecteerde Burgers. De moderne nieuwe Coronavirus is gevaarlijk met allerlei uitwerking via de Nevelvocht Slijmvlies verspreiding. Aan de Gewone Wintergriep Overlijdt in Nederland  jaarlijks 2500 Patiënten. Binnen de ketens van Virusepidemie binnen de EU zie je de piek Corona crisis toenemen van 3000 nieuwe gevallen toenemen in ook in Duitsland deelstaten met duizenden Patiënten besmet zijn geraakt door de Coronavirus Infectie besmet geraakt. Je ziet in gehele EU nieuwe gevallen van het Coronavirus met diverse Burgers contact hadden, die al zonder het zelf weten hoe het precies besmet zijn geraakt. Er zijn aanwijzingen dat iemand contact heeft gehad met het Virus die ze bij zich droegen. Maar indien men niet oplet na besmetting uitbraak per individuele Mens-zijn, zijn er veel minder mogelijkheden om de uitbraak in te dammen. Waarbij de Virusinfectie zich verder verspreidt  in men de gevolgen van de crisisvirus  niet meer afwenden, waarbij de Virusinfectie niet kunnen afwenden. Hierbij zie je alsnog vele Corona besmettingen via kruisbestuiving van Pathogenen Bacteriën waarbij dragers infectievirussen zich alsnog verspreid.
Info@epn-epm.nl

Ik Ben een Vrouw van 37 jaar in Borstkanker gehad, in wil niet praten.
Binnen de bepaalde tijd van Ziektes krijg je het gevoel dat je niet met Jan en Alleman wil praten over je Ziekte Kanker. Buren, Collega’s Kennissen, enz Collega’s want mijn ziekte van toen, is geen publieke zaak. Willen er overpraten in Ik wil het volledig achter mij laten, waarbij ze hun mond houden over mijn ziekte, waar ik steeds opnieuw mee wordt geconfronteerd. Die tijd is voor mij voorbij, maar niet via de omgeving lijkt het. Je ziet dat Burgers uit de omgeving je willen ondersteunen is begrijpelijk, maar na 2 a 3 jaar niet meer over je Kanker wil praten buiten familiaire omstandigheden want het is geen publieke aandoening, maar privé enerzijds om je weer te richten op de toekomst in plaats het verleden steeds terug te halen heeft geen zin meer. Privé is je ziekte omdat je wilt richten op de  nieuwe toekomst in plaats het verleden er steeds bij oproepen heb je niks aan. Zorgen dat Vrienden, Kennissen op een redelijke manier hun mond houden over je ziekte is veelal moeilijk in niet mogelijk. De enige manier is dat je zorgen dat Mensen Buren, Kennissen, Vrienden, Collega’s kenbaar te maken wat je zelf niet wil, om steeds terug te keren na het verleden inzake je ziekte toe. Het is te bedenken wat de reden is dat omgeving steeds terugkeert na je verleden, inzake Borstkanker enz in de negatieve richting die je zelf ook kan uitstralen met je gevoelsleven. Hierbij is de belangstelling van je ogen nog steeds gericht die Vrouw met Borstkanker, kan je gericht met een gesprek heel kort houden in dat je de gesprekken begint over je Borstkanker met een paar worden in zegt dat je het niet langer over wil hebben is verleden tijd. Waarbij je gesprekken voert over je Werk, Hobby’s, Vakantie, Kinderen enz. Waarbij Borstkanker op de achtergrond komt die tijd is voorbij in jou gedachtegang. In met een nieuw leven bent begonnen net als bij verslaving, waar je ook alle negatieve dingen uit je leven wil laten kan heel goed zijn.
Info@epn-epm.nl

Schildklier Traagheid klachten Duizeligheid, Zweten, Lage bloeddruk.
Ik ben 38 jaar in hebt last van traagheid van de werkende Schildklier, welke al tijden goed is ingesteld. Maar heb vele vage klachten, zoals duizeligheid, zweten, lage bloeddruk en vocht vasthouden, in volgens de Huisarts kan dat niet, omdat ik goed ingesteld bent. In tocht klachten heb. Kun je ook hier zelf iets aan doen door middel van Voeding of homeopathie iets aan doen.
Antwoord: Schizofrenie is een ernstige Psychiatrische ziekte, die zich meestal tussen de 15 & 30ste leeftijd  zich openbaart. Het is een vaak een aandoening vooral bij Jonge Burgers aantreft.  Bij 100 personen- zal 1 op de 100 ziekte na voren komen die vooral Jonge Burgers treft. Dit wil zeggen dat in Nederland ongeveer 160.000 Burgers aan Schizofrenie lijden. Het wil zeggen dat Schizofrenie betekent letterlijk “ Gespeten Geest “ welke benaming nogal wat misstanden oproept. Ook is bekend  dat Mensen geen gespeten  geest of hersenen die gespeten zal functioneren  geen gespleten persoonlijkheid hebben of uit verschillende personen bestaan. Schizofrenie  is een ziekte van de Hersenen waarbij het denken, het gevoelsleven in het dagelijkse gedrag van der persoon ernstig verstoord raakt Schizofrenie wordt gekenmerkt door periodes met Psychotische  verschijnselen veelal abnormale ideeën en veranderingen in waarneming, gedrag en opvattingen  welke niet meer worden getoetst aan de werkelijkheid in vaak beangstigende Sociale functioneren achteruitgang optreed onderdruk. De vrije intelligenties van sociale gevoeligheid functioneren blijft intact maar kan ook door druk achteruitgang plaatsvinden met zelfverwaarlozing van het dagelijkse Vrije Welzijn Leven. De symptomen van Schizofrenie kan enkele dagen duren maar ook jaren. Als Schizofrenie bij Burgers lang duurt zal je zien dat er meer Psychosen worden doorgemaakt welke op termijn zeer heftig verlopen als Hallucinaties, Verwardheid, Waanideeën  zijn Schizofrenie Psychose.
Info@epn-epm.nl

Coronavirus Diagnose van Gevoelens is slechts stukjes die doordringt.
De dierlijke infectiebron ontstaat uit  dierlijke zoogdiertjes als Infectie- virussen is de Coronavirus de hoofdverdachten  vliegende zoogdiertjes  is de coronavirus  2019 nCoV gerelateerd zoals de Mers, Sars welke ook bij diverse vele Dieren voorkomt welke ook op de vrije markt verkocht wordt, met eventueel  Virusinfectie bij Sars-virus, Mers-virus enz zonder het zelf te weten. Veelal is er vele ontkenning inzake de ingrijpende diagnose het niet doordringt, terwijl je koorts hebt of luchtwegenklachten, kortademigheid, spierpijn, verwardheid, hoofdpijn, keelpijn welke de moderne nieuwe coronavirus  tot  allerlei Dodelijke Infectievirus ziektes kan leiden, welke je zelf kan registreren in de loop van de tijd als je al bent geïnfecteerd met Chronische ziekte, Hart- of Longproblemen, Diabetes, Luchtwegeninfecties, Rookverslaving problemen enz tot allerlei pandemie uitbraak ontstaat van  aantal besmettingen die langzaam doordringt, door de aantal Doden Epidemie welke nu nog in beginstadium verkeert. Epidemie Coronavirus verspreid zich vrij snel onder de Burgerbevolking vanuit de Dierenwereld welke afwijkt van het geen we kennen in wat onderweg is aan Infectie Virussen Bacteriën Pandemie een veel grotere Dodental zal krijgen als bij een normale Wintergriep virus welke zo’n 10.000 doden op jaarbasis veroorzaakt. Hierbij valt het alsnog niet te beoordelen wegens dat het Virus zich verspreidt als een lopende vuur als Ebola bij Nevelvocht Verdamping vele Burgers Geïnfecteerd worden via slechte Hygiënischer Leefomgeving van Nevelvochtverspreiding van Infectievirussen Coronavirussen, Ebola, Sars Kankers enz van vele gevaarlijke besmettingen vele Miljoenen Burgers in EU besmet  in de Pandemie 2019-NcoV zich via Nevelvochtverdamping verspreidt al verspreidt als Wuhan Coronavirus Wereldwijd waarbij de somberheid van Patiënten Angst na voren komt als Sars-Epidemie schade.
Info@epn-epm.nl

Alzheimer Eiwitophoping Verkleving via Erfelijke Kankervirus.
Deze worden doorgegeven via Vrouwen mede als Alzheimer ziekte bij Mannen in Vrouwen. Dit is de afgelopen 5 jaar bekend, voor die tijd alleen via Vrouwen. Het blijkt bij onderzoek dat Kinderen al Alzheimer besmet zijn op zeer jonge leeftijd, aanwijzingen dat Gezonde Burgers  van wie de Ouders in vooral Vrouwen Genetisch lijdt aan Beta-Amyloid in hun Brein hebben kinderen besmet met Alzheimer Eiwitten in hun brein hebben mee gekregen. Ook blijkt dat het tijdens de zwangerschap het Beta- Amyloid  tijdens de zwangerschap het brein hebben welke later op leeftijd tussen 30 a 50 jaar besmet zijn met Alzheimer Bacteriën als Erfelijke Dementie na de toekomst. Waarbij de verschillende met Moeders niet erg groot zijn en de betekenis als geboren Kind nog onduidelijk blijft bij de geboorte. Erfelijke afwijkende via de Moeder-Vrouwelijke lijn wordt doorgegeven na de opvolgende Generatie  mankement via het X-Chromosoom. Vrouwen hebben twee X- chromosomen XX, in Mannen een XY. Voor sommige erfelijke ziektes geldt: als een Vrouw een X- chromosoom met een defect doorgeeft  aan haar zoon, dochter openbaart zich bij hun dezelfde ziekte. De bekendste voorbeelden van X- chromosoom  gebonden ziekten tijden de zwangerschap, bloedstollingsstoornissen hemofilie, kleurenblindheid waardoor je geen rood en groen onderscheidt. Hierbij gaat het om een defect gen op het X-chromosoom. Alzheimer. De Geestelijke achteruitgang is op leeftijd bij Oudere Burgers boven 75 jaar welke  een vorm van Dementie gebruikelijk is van zo’n 35 % van Geestelijk  achteruitgang via – X-chromosomen mankement. Vrouwen hebben twee X-chromosomen in Mannen een 1 XY. Bij Vrouwen met twee een defect doorgeeft aan hun zoon openbaart zich een bloedstollingsstoornis  hemofilie ziekte via defecte Gen als Genetisch X chromosoom  Alzheimer ApoE-gen defect eiwit.
Info@epn-epm.nl

Schizofrenie  is Psychiatrische Ziekte tussen 15 – 35 Levensjaar.
Het is veelal een aandoening die zich openbaart vooral op Jonge leeftijd. Veelal merkje op elke 100 personen zal een gemiddeld 1 persoon de ziekte zich ontwikkelen als Schizofrenie. Dee worden gekenmerkt als ziektes van de Hersenen, waarbij het denken, het Gevoelsleven in het Gedrag van persoon ernstig wordt verstoord met alle geraakte Gevoelsleven dit van. Schizofrenie  heeft periodes verschijnselen van hersenen die gespleten persoonlijkheid zouden functioneren  in het denken in negatieve  Gevoelens. Tijdens Hallucinaties voelt de persoon dingen die er werkelijk niet zijn, maar er wel naar handelen. Vele behandelingen van schizofrenie speelt Medicatie in begeleiding binnen de gunstige omgeving een grote rol. Bij deze patiënten erg gevoelig zijn  voor de negatieve omgevingsgebeuren. Bij de Patiënten roept zich altijd ongeestige op van verandering van Gedrag. Patiënten met schizofrenie  hebben veel moeite om zichzelf  stabiel te houden binnen  de Sociale Arbeidsrelatievoorzieningen welke op maatbasis kan werken ,naast faciliteiten voor beschermd en begeleid wonen.. De vele verward denken/spreken welke veelal leidt tot verstoring, welke  persoon dan wordt bekeken als vreemde onbedachte verstoring die optreden bij onbegrip op laagdrempelige basis begrippen. Veranderingen in het gevoelsleven is begrip opbrengen  wegens dat ze al jaren zijn afgesneden van de rest van de wereld. Miljoenen Burgers voelen zich vreemd in deze samenleving in treed allerlei verwardheid op  van denken en spreken. Verandering van Gedrag bij deze Doelgroepen hoor je aandacht te besteden aan het sociale gevoelslevens  om de achterdochtige Emoties een plaats tegen om de psychose gedragen plaatsen binnen de dagindeling van de Stille Emoties te verwerken. De verloop van de ziektes zullen in fase worden aangepast  vanuit psychotische fase tot herstelfase met ups in downs.
Info@epn-epm.nl

Clustering Epidemieën WGS via Voedselisolaat  Infectieziekten.
Bacteriële Vaginale SOA is geen seksuele overdraagbare aandoening, maar berust op storing van het natuurlijke vaginale evenwicht. De vele besmetting  aan de binnenzijde van de schaamlippen  in de buitenste schaamlippen  bieden bescherming van de diepliggende delen van het Micro Organisme van de Baarmoedermond. Veelal liggen buitenste schaamlippen gesloten tegen elkaar en beschermen voor allerlei bacteriën. Veelal heb je problemen met Bacteriën, Schimmelinfecties waardoor je niet zwanger kan worden wegens de Bacteriën of Schimmelinfecties  de baarmoedermond  die alles afsluit wegens de propslijmvlies die het afsluit. Deze zal moeten worden teruggezet  in de baarmoedermond afgeschermd tegen allerlei schimmels, slijmvliesbacterie of slijmvliesprop. De overtollige overbelaste Bacterie welke mede wordt veroorzaakt door Baarmoederslijmvlies bacterie niet op Natuurlijke basis Zwanger kan worden. Dit natuurlijke basis van Slijmvlies Schimmels of Prop voor de baarmoedermond, die het volledig afsluit via slijmvliesprop of bacteriën, waarbij de binnenste schaamlip door de beschadiging of Stress, AATS, Vaginose Bacterie een organisme afsluit, waarbij ook de Baarmoeder  wordt afgesloten in geen Zwangerschap kan plaatsvinden. Hierbij zal de Micro Lip weer iets terug moeten na de plaats voor de beschermingDit van de Baarmoeder- en het Spierweefsel  moeten worden hersteld om de bacteriën zoveel mogelijk te voorkomen. Lichamelijke en Geestelijk Gesteldheid moeten herstellen om dichter bij je Ziel te komen van de basis van je Jeugdproblematiek. De verstoring van vaginale slijmvlies irriteren  zoveel mogelijk te voorkomen via het afspoelen met lauw water. Wees voorzichtig met seksuele behandeling  met mannen c.q. vrouwen wegens herhaaldelijke besmetting gevaar. Neem contact op met je Arts of Therapeut inzake concentratie, stress enz l mogelijk voorkomen.
Info@epn-epm.nl

De Integrale Vrije Emotie Therapie Integreert  via het Brein.
Binnen de moderne Hightech is het mogelijk om van Negatieve Leven prikkels af te komen vanuit de omgeving negatieve Levenshouding. De vele  Luchtwegen aantasting als Astma, hooikoorts verschijnselen geeft een grote impact van neusverloop van slijmvlies bacteriën welke niet meer ophoudt  als lopende slijmvlies Neus.  De grote impact op het dagelijkse Leven geeft allerlei negatieve onrust op je Persoonlijkheid  c.q. omgeving. Ook  de deelpersoonlijkheid van het gelaat van Gezicht geeft contact gemaakt met het onderbewustzijn waarbij een deel van het lichaam enorm wordt geblokkeerd door negatieve omgevingsfactoren welke alarm geeft ,maar helaas niet kan uiten. Het onderdrukt het gevoelsleven en de allergie, waarbij niet de alarmbel kan aanschakelen  in de impuls van binnen uit stagneert, om na buiten gewerkt te worden om het Lichamelijke en Geestelijke systeem waar je niet meer mee belast wil worden af te voeren . De druk wordt op termijn steeds verder opgevoerd, waarbij je zelf aan de zijlijn blijft staan, met allerlei ups in Downs  zelf allergie alarm  na voren komt zonder dat je  het zelf door hebt blijf je in de Negatieve Sociale Gelaagdheid zitten verweven als een onverwerkte trauma’s, welke vol zitten met onverwerkte emoties, gedachten problemen enz. Het beschadigde Lichamelijke DNA wil de Geestvermogen opruimen om meer vrijheid te krijgen van eigen creaties af willen die je in het verleden hebt gecreëerd om te overleven. Bij het denken is de Geest bereid op vrijwillige basis allerlei negatieve Geestvermogen, los te laten in het Brein in het Cel Geheugen, waar je niet meer mee wil bevroeden,  zal inzicht komen in de bestaande Levenssituaties die bij jou past in niet bij Jan & Alleman. Dit komt vaak voor bij Burgers die Geboren zijn met problemen als Geboortetrauma  syndroom bij de toekomstige Generaties veel na voren komen.
Info@epn-epm.nl

Basaalcarcinoom als Basale Huidkankers Water verneveling.
De verschillende Huidkankers is de Basaalcelcarcinoom de meest diepere voorkomende Basalioom of Basocellulaire Carcinoom op jaarbasis met zo’n 30. duizenden nieuwe Kankergevallen zijn vastgesteld. De afgelopen jaren neemt deze Kanker Basaalcarcinoom explosief toe. Dit vooral bij Burgers boven 35 jaar de afgelopen jaar toegenomen, mede ook met jonge leeftijd verschuiving heeft plaatsgevonden, waarbij de oudere leeftijd tegen 60 jaar een clustering vastgesteld met meerdere nieuwe BBC’s in op andere plaatsen van het lichaam. Veelal is huidkanker bij het halsgebied, hoofd vaker voor Mannen dan bij Vrouwen. De vele kwaadaardige Cellen  veranderingen ontstaan aan te veel blootstelling van UV straling welke een gevoelsstraling geeft, waarbij je niet direct een zonaanbidder hoeft te zijn, maar als je een keer snel achter elkaar zonnebrand UV heb opgelopen op zeer jonge leeftijd tussen 10 jaar in 25 jaar met een natte huid heb je voor levens lang bij het Ouderen worden ook last blijft houden van Huid Type aantasting zonverbranding welke dan ook optreed bij Oudere leeftijd bij het ontstaan van Basaalcelcarcinoom. Waarbij ook de Basaalcelcarcinoom op andere plaatsen ontstaan, welke niet lang in de zon hebben geweest. De vele water verneveling  geeft vele Pathogene Bacteriën tot allerlei Virusinfecties.
www.epn-epm.nl

info@epn-epm.nl

Info – 4 – April 2020

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

Wij EPN-EPM: Wensen ieder een Gezond jaar 2020 toe. 

Via Mail wordt Niet altijd beantwoord, wegens Overbelasting of Mondiaal kan je geen inzicht verkrijgen.                                                                                          www.epn-epm.nl                           info@epn-epm.nl

op Jaarbasis 50- Euro Infoblad Netwerk. Bank-NL:  

NL39 INGB-0003733042.

Team EVAB ICT Mondiaal Biotechnologie: WWW.EPN-EPN.NL
Hierbij is de Wetgeving op 28- mei 2018 de Nieuwe Privacywetgeving AVG ( GDPR) van kracht. Wij respecteren de privacy in we verwachten het ook van onze lezers om de privacy te respecteren. We willen onze Duizenden Lezers ook vragen deze respecteren in voorkeur te geven dat jullie ons blijven volgen op het Internet. Indien je dit doet blijf je op de hoogte van het allerlaatste nieuws, in de vele aankomende activiteiten plus de Globaliserende ICT acties. Hierbij zorg je er voor dat je altijd up-to- date bent! Wil je dit blijven horen? Geeft dan via een mailtje of via onderstaande button jouw voorkeuren door en zorg dat je geen nieuwsbrief niet zal missen.
Ik wil jullie berichten blijven ontvangen.
Indien je geen E-Mail meer wilt ontvanger stuur dan een mail:
Dit is via de Wetgeving vastgesteld per 1-juni- 2018. We zullen dan de mail uit het systeem halen in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.