EPN Infobulletin Facebook Maart 2020

INFO –  3 – Maart – 2020

1991   2020

FACEBOOK SOCIAAL

 EPN-EPM: Cliënten ICT – Mondiaal Callcentrum

www.epn-epm.nl EU Info@epn-epm.nl

EU-Burger-Grondrecht: Web EPN

Donateur 50 euro op jaarbasis : NL39INGB -0003733042

Coronavirus 2019-nCoV als Nieuwe Pandemie Ademhalingsproblemen, Urine enz.
Sinds jaar 2017 veroorzaakte de Coronavirus Ademhalingsmoeilijkheden bij Volwassene en Kinderen Burgers, die besmet zijn geraakt door een nieuwe Dodelijke EU Coronavirus Infectie Ziekteverwerkers. Ook hierbij is de Coronavirus  Syndrome zich intussen onder de Bevolking verspreidt al sinds 2017. Waarbij niet de standaardprocedure is niet gehandhaafd zoals bij de Sars-uitbraak in jaar 2003. Vanuit het Midden- Oosten rond halfweg December, Nieuwjaar met Clusterverbinding Wuhan een nieuwe stam Coronavirus 2019-nCoV als Novel Coronavirus ontdekt in 2019-2020 welke op grote schaal Neurologische klachten c.q. Kankers, Urine Infecties, Slijmvlies Negatieve Bacteriën, Longinfecties in Neurologische afwijkingen tot H1N1 toekomstige pandemie 2019 – COV-virus enz. Nu al de grootste is als dodelijke ziekte, waarbij al vele Miljoenen Burgers besmet zijn via Kankerverwekkende Gif formaldehyde, Coronavirus in Nederland-5 c.q. in de EU zich duizenden fijnmazig  via verspreidt tot Kortademigheid, Koorts, Hoesten, Urine infecties, mede negatieve  Slijmvlies Darmbacteriën enz zich niet met een Mondkapjes kan beschermen, wegens Slijmvliesbacteriën zich verspreidt  als Coronavirus al in 2019 al aanwezig was in niet door Artsen enz ontdekt als de ziekte in aantocht is de afgelopen jaar. Je kan wel boeken hebben, maar moet ze ook van tijd tot tijd na onder de loep worden genomen de draaiboeken in niet wachten als het al enige maanden de virus is verspreidt. Microbiologische hebben de Artsen te lang gewacht bij de uitbraak van Coronavirus in hadden eerder moeten ingrijpen. Waarbij alsnog geen Medische Medicatie benadering is om tot enige bestrijding te voorkomen, wegens onderliggende aandoeningen van de Mondiale Coronavirus, welke op hol is geslagen via  Milieu nevelvocht Virusseninfecties Kruisbestuiving van  Slijmvlies Vochtzweet zich overal aan hecht tot Bacteriën zich vermengen tot Coronavirus, Kankers, Slijmvlies Urine, Darm Infectie via Nevelvocht verspreiding.  Dit als Nevelvochtverdamping wordt ingeademd tot allerlei Infectie Virussen als een Paranoia Coronavirus zich verspreidt op grote schaal onder de Kinderen, Burgers. Welke gemiddelde Leeftijd hebben bij Kinderen onder de 10 jaar Koorts, Luchtwegen infectie,  Urine Slijmvlies Infectie, Hoesten, Darminfectie, Verwardheid in allerlei  Spierpijn, Urine problemen tot een pandemie van besmetting uit de Dierenwereld in Wateroppervlaktes. Longslijmvlies Infectie bij Burgers waren ook niet direct de oorzaak van Luchtvervuiling,  Gele Smog die Longklachten weer geeft van Nevelvocht verdamping verspreiding tot Longklachten enz. Binnen de Lasertechniek kan je allerlei Menselijke defecten op afstand registreren in doorgronden om je eigen Leven toegankelijk te maken, binnen de omgeving leefsituatie waarbij Huisdieren mede besmet raken in verspreiden  de nieuwe NCoV = Nieuwe Corona Virus als stille Genocide, net als Sars en Mers Infectie Virus ziektes. De afgelopen 5 jaren hebben we gezien dat in 2019-nCoV een moderne nieuwe Sarpandemie van Clusters heeft plaats gevonden van Corona Zika virus stikstof chemische vermenging zich overal heeft verspreidt onder de Bevolking, in het dagelijkse leven als een nieuwe Pandemie na voren gebracht van Neurologische vrij inzichten van afwijkende tere weefsel, zenuwcellen via irritatie door chemische stoffen vanuit de Wateroppervlaktes als Nevelvocht Bacteriën worden ingeademd als allergische reactie histamine ontsteking tot Dodelijke Infectievirussen,  Kankers, Bloedvateninfectie, Haarvaten welke lekkages veroorzaken via ontsteking c.q.  Infectievirussen. De afscheiding van Nevellekkage zie je terug als allergische reactie ontstekingen zwelling door de overbelasting van Urine Milieuvervuiling van omringende Zenuwcellen enz. Kankers ontstekingen door ophoping van Negatieve Vocht Bacteriën enz, beschadigen de cellen, zelf de Witte Bloedlichaampjes tot allerlei Darm in Bloedcellen Bacterieverspreiding via Besmette Nieuwe Corona omgeving Woonomgeving besmet of Voeding via de Nevelverdamping  uit de vele besmetten Wateroppervlaktes als Meren, Kanalen, Waterplassen, Vennetjes, Zwemgelegenheden, Sloten, Waterplassen bij Campings, Gemeenten enz als Griepachtige Coronavirus Infectie zich nu verspreidt wereldwijd de Nieuwe zorg Virus – nCoV welke groter zijn dan Sars of Mers Virussen via Nevelverdamping  zo’n 10 % doden veroorzaakt in de beginperiode zich verspreidt als Bacteriën Nevelverdamping. Bij de Wuhan-coronavirus is dit 20.000 doden binnen 2 maanden. Deze Besmettelijkheid is een nieuwe Virus, in lijkt veel op Griep- Virus Wuhan- coronavirus als besmettelijke dodelijke griepvirus.  Dit onder de Bevolking in allerlei Dieren die de afgelopen jaren zijn besmet, net als Mensen. Waarbij Wereldwijd zo’n 90 Miljoen met het Dengue virus infecties dik 500.000 Jongeren zijn besmet, vooral Kinderen, waarbij  na schatting in Nederland  zo, n 13.000 elk jaar via Coronavirus, welke van Mens na Mensen wordt besmet via de Virus Bloedcellen Bacteriën van Infectievirussen niet voldoende worden afgezogen via luchtfilters, de stof formaldehyde welke in het lijm zit verweven niet afgevoerd als negatieve stof van Kankerverwekkende stoffen op termijn veroorzaakt binnen 5 jaar het virus van Nevelvocht bij het uitademen worden besmet met druppeltjes Virusinfectie tot moderne Coronavirussen  of Wuhan Coronavirus. Haal wel je Gevoelsleven in beweging om niet besmet te raken via oppervlakte wateren waar je gaat zwemmen of spelen als Kind met het water. De omstandigheden waaronder dit soort Type Virussen  zich ook vermengt met Nevelvochtverdamping  of met stikstof wat virussen kunnen zich op vele plaatsen gedijen.
Info@epn-epm.nl 

Coronavirus; Is al bijna een halfjaar bezig om zich te verspreiden in Nederland.
In de EU is een lakse reactie van tijd om vast te stellen  of een virus aanwezig is. Nu de Coronavirus Zicht al een halfjaar heeft verspreidt binnen de EU, heeft de Zorgspecialisten  zich eerst bezig gehouden  met andere casus, terwijl de Coronavirus al in December 2019 aanwezig was binnen diverse EU Landen. Indien je het vermoeden hebt dat je besmet bent, met hoge koorts boven de 38 graden Celsius of veel hoesten, kortademigheid  of klachten van lichamelijke & Geestelijke afhankelijk van het Virus (Mogelijke Besmetting ) Coronavirus actuele cijfers vind je op website van de World Health Organization  of je strik besmet bent met coronavirus. Mocht U ook in Nederland een besmettingsgeval hebben met COVID-19 zich voordoen zal er allerlei bescherming van verpleging worden ingeschakeld. Hierbij moet je tenminste 38 graden Celsius en minimaal verschijnselen van hoesten, kortademigheid of Infectie hebben COVID -19. Nederland beschikt over voldoende noodhospitaal, isolatieruimtes. Veelal kan je Patiënten inschatten op verdenking van Infectieziekte COVID-19 welke onder bepaalde voorwaarden tuis kunnen blijven, als dit niet door bepaalde omstandigheden of voorwaarden wordt voldaan dan zal er een ARTS infectieziekte bestrijding bepaalt of thuissituatie zich leent voor de Patiënt. Je ziet dat de Coronavirus (COVID -19: Corona Virus Disease 2019) welke in Nederland aanwezig waren maar niet direct bekent werden gemaakt. Welke nu in jaar 2020 wel openbaar worden gemaakt met moeite, wegens dat de Burgers ook op de hoogte komen via Mondiale ICT Netwerken.
Info@epn-epm.nl 

Nederlandse Staat moet Aansprakelijk worden Gesteld: 2019- nCoV Milieugenocide.
De duurzaamheid staat niet hoog op de agenda bij de Politiek aangaande de Publieke welke juist veel meer kansen biedt, tot schonere Milieu. Vele Kinderen blijken alsnog meer besmet te raken via Nevel Wuhan Virus  Milieuvervuiling vanuit Wateromgeving als Nevelvocht Bacterie verdamping 2019-nCOV. Wegens dat de kwaliteit niet duurzaam op de Politieke agenda staat in vele Kinderen hun Leven via Infecties Nevelvocht aangetast, door niet de kwaliteit van het Leven kunnen bereiken. Dit wegens Pandemie Milieuziekte  Onderliggende  Mycotoxinen vervuiling Fysieke  Bacteriën van Waternevel vervuiling, Bodemvervuiling enz.  De Staat Der Nederlander is mede verantwoordelijk voor de enorme grote maatschappelijke Gezondheidsschade, welke doelbewust worden veroorzaakt, zie je ook bij Stikstof problematiek vele Burgers Nierschade, Urine infecties, Longinfecties, Kankers, Longvirus, MERS-COV 2019-nCoV, Coronavirussen,  Kortademigheid, Koorts, Ebola- virus, Hiv-infecties van Listeriose Cel ontsporingen, Salmonella Enteritidis welke zich onder allerlei Dieren verspreidt Burgers enz via besmette Eieren als Salmonella-enteritidis uitbraak in de EU. De Coronavirussen 2019 – N- CoV zich zeer snel verspreidt als Nevelslijmvlies Virus Infecties via Nevelwaterverdamping Vervuiling of  Luchtvervuiling. Waarbij bij de Burgers Griepachtige WGS clusters (n =1412 ) 4 verschillende Virusinfectie Infectieziektes verkrijgen  welke zich in EU verspreiden binnen de EU onder Huisdieren. Het lijkt meer op Gesponsorde Pandemie tot Dodelijke Moderne nieuwe Coronavirus  2019 – nCoV als op een Mexicaanse Griepvirus. De Gesponsorde Mondiale Griepvirus-Pandemie Coronavirus van Nieuw Viruswerking. Waarbij Politiek mede hoofd verantwoordelijk is, wegens de onduidelijkheid van Provincies inzake de Milieuaanpassing. De afgelopen jaren is Milieu Politieke dwalingen van Duurzame Milieu Watervervuiling, zijn vele complexe in hun waarden van groot belang binnen duurzaamheid aan wetenschappelijke, alsmede de discipline van klimaat, Milieu en Ruimtelijke Ordening aanpassen op Natuur. Milieu Fundamentele Kennis, in niet op stille Milieu Genocide. Waarbij vele Kinderen besmet raken vanuit Verdamping Bacterie Nevelvocht vanuit Wateroppervlaktes als Virusinfectie Nevelverdamping producerende op termijn Kankers, dankzij de Politiek. De Milieuvervuiling van Cluster VEB-1 Epidemieën, SLE vervuiling van Stille Genocide via Infectieziektes, Kankers enz als Clusters Virus besmetting enz. De vele interne Lichamelijke  Infectievirussen via Nevelvocht inademen geeft allerlei Dodelijke Ziektes op termijn. Burgers kunnen het ook niet meer ontwijken, wegens dat alle afwateringen met elkaar worden vermengt tot Dodelijke Longziektes, Kankers, Griepvirus via de Nevelluchtvervuiling, vele Kinderen op jonge Leeftijd al met Stikstof-Neerslagkwestie, Longinfecties, Kankers de Overheid (RIVM) verantwoordelijke voor bijna de helft 47 % van Stikstof- PFAS Chemische stoffen tot allerlei  nieuwe pandemie gebracht als SARS, MERS en Zika virus. Waarbij Gevoelsleven Omgeving veranderd tot Geestelijke afwijkingen via de Nevelvocht Bacteriën, Voedingsbesmetting  vanuit de oppervlakte wateren besmet zijn via Nevelvocht Bacteriën Giftiger Botulisme . Denk ook vooral  aan Urine Virus Infectie welke ook betrokken zijn bij de moderne nieuwe varianten Coronavirus COVID-19: Die  in Februari CVO wereldwijd ophef veroorzaakte in Februari waarbij vele Burgers zijn overleden 1800. Er zijn nog vele besmettingen  in de EU-50 Wereldwijd 73.000 waarvan 1800 Patiënten zijn overleden. Maar het blijkt dat het zich alsnog de Infectievirussen COVID – 19 verder verspreidt binnen de EU in er buiten. De Milieuvervuiling heeft grote invloed binnen de Volksgezondheid op Miljoenen Burgers waarbij Pandemie wordt verzwegen als nieuwe Infectievirussen die er zijn ,maar ook in aantocht zijn.
Info@epn-epm.nl

Mondiale, Pandemie Epidemie Coronavirus tot Nevelvocht Bacteriën.
De maanden blijken vele Burgers besmet met Coronavirus  1 Slijmvliesvirus, welke via Zoogdiertjes worden verspreid of via SARS of via diverse Dieren welke besmet zijn met het SARS-Virus of het Mers-virus. Welke je inademt in de Luchtwegen klachten verkrijgt of Koorts, Longinfectie, Kortademigheid, Spierpijn, Verwardheid, Hoofdpijn in vele Slijmvlies Urineaantasting met allerlei Ontstekingen op middelbare Leeftijd. Dit met het Wuhan – Coronavirus besmet raken Burgers die al een Ziekte bij zich dragen. Burgers beneden de 30 jaar blijken minder last te hebben van besmetting. Indien vele Dieren in de omgeving zich onder de bevolking dichtheid houden zie je meer uitbraken Virusinfectie Geïnfecteerde gevaarlijke besmettingen via diverse Virussen van Coronavirus enz 2019 op bepaalde Leeftijd, welke ook door andere ziektes in het verleden als Griepvirus besmetting lijdt een pandemie van diverse vergelijkbare bacteriën verspreidt. Ook Coronavirus neemt snel toe maar (WHO) van alsnog net precies zeggen bij de uitbraak van een Pandemie Vre-Bacterie bij Burgers met ziektes veroorzaken.
Info@epn-epm.nl

De Nieuwe Stroming Maling Ziektes van Besmet Alarm Coronavirus nCovid-19.
Ieder Burger hoort er op toe te zien dat er nieuwe Coronavirus in omloop zijn zonder enige toedracht te weten van besmetting. Vele duizenden Burgers zijn al besmet met een Infectievirus waarbij geen opening wordt gegeven over coronavirus signalen binnen Europese Gezondheidsinspectie, waarbij de Coronavirus zich ook heeft verspreidt binnen de EU. In alle Lidstaten van de EU  komen ook deze Coronavirus voor. Duizenden Coro- Infectievirussen moet meer openheid en transparantie  komen voor het Coronavirus als informatie over de epidemie glaucoom mede van de ziekte vertegenwoordigt is. Binnen de Vishandel zijn de belangrijkste Humana waarbij Vleermuizen besmet met het coronavirus  in China welke is over gesprongen van Dier na Mens, hierbij ook andere besmet zijn geraakt met het Sars-virus. De eerste aanleg is veelal Luchtwegen klachten, Koorts, Hoesten, Longinfectie, Kortademigheid, Spierpijn, Verwardheid, Hoofdpijn, Keelpijn welke vermengen met het Wuhan Coronavirus op gemiddelde leeftijd besmet raken met Dodelijke Epidemie Virusinfectie al Wintergriep achtige uitwerking met jaarlijks zo’n 1000 doden. Het Griepvirus verspreidt zich Mondiaal als een pandemie bij verzwakte Burgers welke via Dieren overgaan na Mensen binnen het Europese Griepvirus alsmede de Ebola in de Vogelgriep Virussen 2019-N COV-virus nu al veel groter dan de Sard en Mers zijn besmettelijke Coronavirussen, waarvan Mers Dodelijke Ziekte is, mede diverse andere besmettelijkheid na voren komt als nieuwe Infectie Griepvirussen 2019  nCoV waarbij je niet onder bevolking komt, maar eerst komende weken in quarantaine zitten in niet met Mensen in contact komen wegens de extreme besmetting, blijven ze via telefonische contact met de GGD. De Huis quarantaine is noodzakelijk wegens dat Burgers Coronavirus  plus besmetting zich nogal snel verspreidt binnen Nederland of de EU enz. 1.
Info@epn-epm.nl

Vele Burgers worden Stil uit het Land gezet indien besmet Coronavirus.
De bijzondere gevaarlijke besmetting worden bij Lidstaten uit het Land gezet als zij niet de status hebben van het land in als buitenlanders besmet zijn. Ook vele Burgers welke als Vakantie zich in het Buitenland tijdelijk nestelen worden uitgezet, indien zij Virus hebben opgelopen tijdens de Vakantie of bezoek hebben gebracht worden geregisseerd die met Corona- Virus direct uit het land verweerd ondanks verder onderzoek of mondkapje gebruiken worden afgevoerd na hun eigen Land, wegens dat de coronavirus zich heel snel als pandemieën verspreidt onder Dieren in Mensen als Virus epidemie. Ook roept het vele negatieve associaties op met Mensen, Dieren Omgeving, Plaatsen in de Voedingsmiddelen waarin het Virus bepaalde uitsteeksels met micro bolletjes erop als Wuhan Coronavirus welke gelijk blijft met het Sars-epidemie zich verspreidt als specifieke sectoren. Waarbij bepaalde Coronavirussen, Infectievirussen niet besmetting geeft, maar huisdieren wel direct vatbaar zijn voor Infectievirussen in is verboden om Dieren mee te nemen na het buitenland, om te voorkomen dat er allerlei besmettingen komende maanden blijft stijgen in bepaalde Lidstaten waarbij de Wereldeconomie via het verspreiden van Infectievirussen c.q. Bacteriën zijn beloop krijgt via de vrachtlading. Je ziet in diverse Landen dat de ene Virus niet de andere is als besmettingsbron  binnen de snuffelomgeving welke risico’s op dat moment er zijn. De risico’s zijn groot waarbij je niet altijd koorts loos blijft langs de lijnen van overleg. Hierbij zie je de vele Dengue virussen –Infecties bij Kinderen vele vroegtijdig sterven via de Dengue, of knokkelkoorts wordt overgebracht via muggen of Coronavirus gaat van Mens tot Mensen in allerlei complicaties  van Pathogenen Infectievirussen vrij spel hebben door Mondiale Coronavirussen enz. Dit wegens de besmetting van omgevingsmilieuvervuiling van Nevelvocht. We hebben al vele Infectievirussen  van onderliggende aandoeningen van Milieustort  gezien welke vele Kinderen vanaf  1970 hebben besmet met Infectie Virussen, Kankers Pathogene Bacteriën waarbij vele Vuilstoffen zijn gedumpt in Vijvers, Kanalen  via Tankwagens vol vloeibare  afvalstoffen zijn gedumpt vanaf 1970,waarbij de Nevelverdamping allerlei Ziektes als Kankers verspreide  in de open vijververs, zand uitgravingen , sloten welke nu zorgen voor Sars-CoV geïnfecteerde Longziekte, Kankers enz bij Kinderen die Geboren zijn vanaf 1970 besmet zijn via Nevelvocht Uit de Gemeente Vijver in Waterplassen enz vele Kinderen van toen nu met onderliggende ernstiger medische aandoeningen van allerlei Infectie Virus Infectie Ziekteverwekkers van afwijkende immuunsysteem via de Milieudumping van afvalstoffen 2019 n COV. Het Coronavirus SARS-COV zijn de oorzaken aangaande de medische Centrum xx Sars-CoV geïnfecteerd, waarbij de gevolgen tot Longziekte. Ook de H1N1-virus van de Mexicaanse Griep zie je ook H1N1 mede de luchtvervuiling als oorzaak van vele andere ziektes na voren komen als Longinfectie, Urine infectie miljoenen Burgers Wereldwijd door het Coronavirus c.q. Luchtvervuiling met Kankers besmet als Longkanker, H1N1-Virus als Griepvirus Luchtvervuiling bij Burgers Longaandoeningen enz bij behandeling de besmettelijke ziektes wordt vergeten of niet over na gedacht.
Info@epn-epm.nl

Coronavirus COVID-19 welke zich verspreidt door de EU.
Al enige tijd zwerft de Coronavirus door Nederland zonder het te weten of de informatie of bescherming ook daarbij is FFP2-masker of Isolatie, veiligheidsbril, aangepaste kleding enz. Het kan niemand zijn ontgaan inzake de variant  Coronavirus COVID -19  

Milieu Cluster VEB-1 Epidemieën, SLE Vervuiling via Kankers.
Infectieziekten Kankers welke steeds weer aanhouden als uitbraken van Clusters SLE = Systemische Lupus Erythematodes van overactiviteiten tot Auto-Immuunziekte gaat veelal gepaard met allerlei Ontstekingen van B- Cellen. Water Milieuvervuiling Nevelvocht welke grote invloed heeft op je dagelijkse Gezondheid vooral in de zomermaanden. Hierbij blijken zo’n 4,9 Miljoen Burgers Moleculaire besmet met het SLE te zijn, welke allerlei Ontstekingen veroorzaken in de Organen, Urine infectieziekten, Salmonella Clusters met Griepachtige symptomen. De vele Ontstekingen van Clusters gaat veelal gepaard met Milieunevel Vervuilde Bacteriën Wateromgeving. Nevelvocht welke Griepachtige symptomen als PCR= Polymerase Chain-reactie als consumptie voeding besmetting na Burgers veroorzaken. Zo’n 5 Miljoen Burgers in Nederland zijn Moleculair besmet met SLE, welke allerlei Ontstekingen veroorzaakt in de organen, Kankers, Urine Infecties, Salmonella Cluster met Griepachtige symptomen. Veroorzaken in de Organen Kankers, Urine Infectie, Ontstekingen via de besmette consumptie Voeding, tot allerlei Kankers in Parasieten welke de Hersencellen, Ogen als Kankers verspreiden onder de bevolking. In Nederland zijn zo’n 5 Miljoen Burgers Besmet in de voorportiek met SLE welke Griepachtige in allerlei Ontstekingen veroorzaakt in de Organen, Urinewegen, Hersenen, Ogen, Maag Darmkanaal, Urine Infecties, waarin de Carcinogenen een grote rol spelen. Al deze stoffen veroorzaken Kankers in Nestelen zich in de Hersenen waar de Carcinogenen een zeer grote rol speelt.
Info@epn-epm.nl

Lastiger Milieuvervuiling Criminele Stikstofcrisis Genocide.
De vele Stortvuil  in van Waternevel bacteriën welke op grote schaal de Voedselvoorziening aantast met het CO2 uitstoot welke zich vermengen met Water Milieu Pathogene Bacteriën van Nieraandoening, Kankers enz via de Co2 Ammoniak uitstoot van  de Huidaantasting, Hersenen, Luchtwegen enz. Vele Kinderen op jonge leeftijd stikstof schadelijke Gezondheid als Longinfectie, Nieraandoening het gevolg is van hogere stikstof uitstoot. Binnen  de duurzaamheid van Milieuaanpak kunnen we de kwaliteit van toekomstige Leven van Kinderen Fysieke draagkracht van Milieuvervuiling helpen bij hulpbronnen voeden met schone Voeding in Wateromgeving. Zodat deze Kinderen anno jaar 2000 Gezond Leven, zonder allerlei Milieuvervuiling. De vele wateroppervlaktes is vele ongelijkheid op Milieuvervuiling gebied welke leidt tot allerlei negatieve conflicten, ongelijkheid, vervuiling en instabiliteit van technologische activiteiten niet worden toegepast als waterzuivering.  We zien alleen al in Nederland dat Miljoenen Kinderen op termijn  worden besmet met Milieuvervuilde Nevelvocht verdamping. Vele Kinderen worden besmet met Politieke negatieve duurzame gedrag tot allerlei Milieudumping, terwijl er alle mogelijkheden er zijn om Politieke Milieurampen te voorkomen, die al op zeer Jonge leeftijd na voren komen als Infectie Ziekte verwekkers, welke niet worden onderbouwd om dit te voorkomen. De Lokale verschillende Milieuvervuiling is de oorzaak van Politieke Negatieve denken van implementeerbaarheid via technische praktische kennis verschillende Fundamentele Milieuverantwoordelijkheden toepassen  op maatbasis begrippen via de kringloop toepassing zonder allerlei Infectie virussen te verspreiden onder de bevolking via Politieke  Milieuvervuiling als een kringloop van Watervervuiling tot allerlei Infectievirussen, Kankers in Neurologische CO2 verspreidt welke een omslag maken nu na Politiek.
Info@epn-epm.nl

Coronavirus Welke in Diverse  Landen opduiken, maar niet Openbaar worden.
Er zit in de enen Covide Virus bij de andere Virus nogal verschil inzake de Besmetting bij de uitbraak van het Virus. Zijn er alsnog protocollen die niet passen binnen de systeem als het Corona Virus noodzakelijke maatregel te nemen om preventie toe te passen mede op andere Virussen SARS, Griepvirus, Kankers, Darminfectie, Hartafwijkingen zijn allerlei diverse verschillende omgeving van aangeboren afwijkingen vanuit de omgevingsfactoren elkaar mogelijk versterken bij het ontstaans-mechanisme Coronavirus, welke gerelateerd zijn aan het Sars, Mers Huiskatten besmet raken in overgebracht na Burgers. Hierbij zie je  nogal bedenkelijk grote verschillen inzake Koorts, Griepvirus,  Luchtwegen klachten, Urine, Darm Infectievirus via Burgers worden overgebracht- als we nu de Virusinfecties bestuderen via Wilde Dieren worden overgebracht na Burgers. Bij Burgers zie je luchtwegeninfecties,koorts, Longinfecties, Kortademigheid, Spierpijn, Verwardheid, Keelklachten, Luchtwegen Infecties enz. Waarbij Mannen 65 % de grootse kans hebben op Coro-virus in bij Vrouwen 30 % veel hebben deze Vrouwen c.q. Mannen ook vaak last een soort Chronische ziekte of Long, Hartproblemen in allerlei afwijkende dagelijkse Pijn, als er een Griepvirus pandemie rond gaat zijn deze doelgroepen het eerst aan de beurt met de Griepvirus Besmettelijke Ziektes in Overlijden bij 1000 Burgers op jaar basis. Dieren Virus Infectieziektes kan zich Mondiaal verspreiden als een lopend vuur via toename van Bevolkingsdichtheid, maar deze Griepgolf veroorzaakt bij Coronavirus tot dusver nog geen Doden in Nederland. Indien Burgers onder slechte omstandigheden als Bevolkingsdichtheid zijn er ineens wel pandemie  van zeer dodelijke Virus zoals Ebola. Coronavirus is geen Menselijke Virus, want het komt vanuit de Dieren, Milieuvervuiling  Wereld na Mensen over gesprongen na verzwakte Ouderen Burgers, Kinderen die specifieke behandeling nodig hebben.
Info@epn-epm.nl

Er zijn vele vergelijkbare uitbraken welke alsnog aanwezig zijn.
De vergelijkbare uitbraken welke de afgelopen jaren na voren zijn gekomen als Mexicaan Griepvirus- (2009).  Polio.- (2014).  Het Zikavirus- 2016)  Ebola  (2014 & 19). Ook epidemieën van Sars, Mers en ontdekt meer Vogelgriep zorgde tot grote onrust wereldwijd. Qua aantal besmettingen is nieuw is het nieuwe 2019-nCoV-virus nu al veel groter dan Sars en Mers uit de Familie van de Coronavirussen. Mers is een Dodelijke, maar niet besmettelijk, ruim 34 procent van geïnfecteerde sterf zo’n  (858) op bijna 2500 besmettingen. Het sterftecijfer bij Sars ligt rond de 10% zo’n 774 doden op ruim 8000 gevallen. De Internationale Noodtoestand werden onder meer vele ziektes wereldwijd onrust bezorgt, ook die ziekte verspreiden zich  echte heel langzamere dat het Wuhan-Coronavirus, waarbij de teller binnen twee maanden al meer als 20.000 gevallen staat. Hierbij de Besmettelijkheid staat na meer Mexicaanse Griep 1 op de drie Burgers. De Mexicaanse Griep is zeer besmettelijke 1 op de 3 Burgers krijgt er mee te maken, waarbij ook eventueel 1 op de 1000 Aardbewoners raakte besmet met geïnfecteerde Wuhan Coronavirus Infectie ziekte. Hierbij zal deze Infectieziekte uitwijzen waar nCoV op de ranglijst van een ernstige uitbraken komt op iets langere termijn. Hierbij is er dagelijks telefonische contact met de instantie. Ook worden de temperaturen opgemeten in hebben dagelijks contact indien de temperatuur zijn volledige waarden hebben. Zolang ze geen gezondheidsklachten hebben, zijn de strengere maatregels niet toepassing, kunnen meer Sociale Vrijheid verkrijgen maatbasis.
Info@epn-epm.nl

Nevelbesmettingsrisico’s zie je overal terug bij het Inademen van de Pandemie.
Uitademen van minislijmvlies overdracht plaatsvindt of via het hoesten. Ook via Urine of Nevelvocht via Mens of Dier want iedere binnen de Europese Pandemie Vatbaarheid Infectieziektes van diverse Nevelvocht of Slijmvlies Bacteriën of Bacterie, Virus kan verspreiden binnen het systeem vanuit de Omgeving zich snel verspreiden via Nevelvocht welke wordt ingeademd in leidt tot allerlei soorten Bacteriën of Virussen zich verspreiden. Hierbij blijkt dat het Immuunsysteem snel verzwakt in Sterven enige duizenden Burgers op jaar basis. Bij het modernen Virusinfectie van het nCoV- Coronavirus  Pandemie 2019 extra door snelle verspreiding van het Coronavirus, N-COV- in de SARS, MERS als nieuwe Zika virus besmetting. Je ziet het bij stikstof epidemieën dat alle voedingsmiddelen bepaalde epidemieën hebben die negatieve associaties oproepen van Voedingsmiddelen omdat ze worden vermijden. Je ziet de vele uitstoot van stikstof die bekent staat als Milieu Vervuilde Stikstof waarbij niet de ene Virus is als de Coronavirus uitbraak, maar ook andere Negatieve Milieu vuilstort plaatsvindt mede op de hoogte via de Politieke de Coronavirus via de Milieu Besmettingsbron door de Overheid wordt geactiveerd dat de Virus praktische allemaal gelijk zijn gaat boven de Volksgezondheid. Waarbij de Fundamentele Burgers moeten ondernemen om de toekomstige Generaties Vrijwaren van stille Milieu Genocide via de Politiek CQ Overheid met misbruik Stortplaatsen. De Griep Nevelvocht welke worden ingeademd treed magnesiumtekort op waarbij pijnlijke spierkrampen en Hartritmestoornissen optreed op termijn. De Moleculaire veel- gestelde mechanisme van Griepvirus Infectie Ziektes sluipen  op termijn in als duurzame slechte kwaliteit van het Leven binnen de aankomende Generaties van Gezondheid conflicten  via vervuiling.
Info@epn-epm.nl

De vele Milieu-Clusters Ziektes VeB-1 Epidemie SLE, Vervuiling.
Politici overtreden op grote schaal de Milieuomgeving waarbij je geen nieuwe medicijnen kan aanmaken, in zijn onbetaalbaar. Op grote schaal wordt de Wet overtreden met allerlei misleidende  medische claims aan gaande de Voedingssupplementen, Milieuvervuiling de Wet wordt overtreden. Voedingssupplementen mogen geen claims worden gemaakt over het voorkomen van behandeling of genezen van ziekte, omdat het geen medicijnen zijn, komen Burgers onder verdrukking te staan. De T- helper cellen CD4-positief Humorale component van het adaptieve afweersysteem waarbij Cytotoxische T-Cellen ( CD8- positief de humorale component van het adaptief immuunsysteem het de component wordt verzorgd door B-cellen en dan vooral de plasma- cellen. Het 1gA Immunoglobuline. IGA wordt vooral gevonden in de maag, darmen, speeksel en moedermelk. IgM is bij een Infectie vaak het eerst geproduceerde als antilichaam dat te zijner tijd later wordt afgelost door IgG. De vele kruising tussen aangeboren en het aanpassing heeft veelal gediend om de reductionistenbenadering van de vrij Immunologie te vereenvoudigen en te vergemakkelijken, zijn een aantal vrij recente ontdekkingen geholpen om het oude geheimen van het vrije Immuunsysteem te verklaren evenals de scheidslijn tussen aangeboren kruising negatieve vrije aanpassing immuunsystemen te vertroebelen. Veelal zie je de wanorde van het Menselijk Immuunsysteem al op zeer jonge leeftijd de kruising van aangeboren of verworven vormen van aanpassing immuunsystemen vertroebelen. Dit afhankelijke van eigenschappen immune aangeboren of verworven wanorde van het Menselijke Immuunsysteem. Veelal kruising dichotomie  van aangeboren  en afwijkende aanpassing-Immuunsystemen  vertroebeld via Menselijke wanorde op jonge leeftijd de oorzaak van diverse besmettelijke ziektes wordt overgebracht b.v.  HIV.
Info@epn-epm.nl

Binnen de Wanorde van Menselijke Aangeboren Immuunsysteem.
Zijn er vele ondoeltreffend Immuunsysteem van eigenschappen van aan- geboren of verworven vormen van immune deficiënties welke afhankelijk zijn van aangeboren of verworven vormen van immune deficiëntie afhankelijk van de oorzaak aids-bv. Het verworven Immune deficiëntie is afhankelijk van de oorzaak. (Aids verwordende Immune Deficiëntie syndroom is een besmettelijke ziekte, welke via de HIV wordt overgebracht, die degeneratie van het Immuunsysteem van het lichaam veroorzaakt. Veelal is anderzijds Overactief immuun- systeem een bepaalde eigenschap van grote verschillende soorten auto-immune wanorde in geen zelf herkenningscapaciteit van Immuun systeem van het Immuunsysteem, waarbij een deel van eigen immuun- systeem het lichaam aanvalt met allerlei negatieve effecten. Ook de overactieve Burgers hebben een eigen onderdruk immuunsysteem van het Immuniteitssysteem welke de eigen deel van het lichaam aanvalt. Bij sommige Burgers hebben nogal een onderdruk van immuunsysteem systeem van moeilijk te herkennen. Het onderdruk  wanorde sommige Burgers kan eventueel Geërfd zijn. Dit kan eventueel een verworven of geërfde ziekte zijn van het Immuunsysteem ernstig Immuun systeem beïnvloeden via onderdrukking Immuno suppressieve middelen omvatten die medicatie die verwerping van de overgeplante organen verhinderen, waarbij een deel van eigen lichaam beïnvloeden. Hierbij overgeplante organen verhinderen de zwakke weerstand van ziektes verwekkers het afweersysteem versterkt waardoor minder vatbaar voor Infectieziektes, Plasmacellen, Kankers in allerlei andere Bacteriën die je tegenkomt. De Immunoglobulinen IgA, IgD,  IgG, IgM humorale component welke worden verzorgt door de B- cellen vooral bij plasmacellen. Veelal gevonden bij de Maag, Darmen, Speeksel Infectieziekte IgM
Info@epn-epm.nl

Hoe schadelijk Covide is Stikstof, in wat is Stikstof binnen de Natuur.
Tegenwoordig zie je hoe schadelijk Stikstof  Coronavirus voor de Mens is binnen de atmosfeer voor Mens in Dier en Plant enz. We hebben natuurlijk allemaal stikstof nodig om te leven, elke adem teug bestaat voor vier vijfde uit stikstof. Stikstof hecht zich aan andere stoffen, zoals zuurstof (0) en Waterstof (H) ontstaan reactieve stikstof, zoals stikstofoxide (NOx ) of ammoniak( NH3). Stikstofoxiden worden uitgestoten door Industrie, Verkeer, Landbouw zijn verantwoordelijk van uitstoot ammoniak. Hoe schadelijk is Stikstof voor de Natuur, maar voor planten moeilijk te verkrijgen. Planten groeien harder van Stikstof. Helaas leidt dit tot verlies van de Biodiversiteit doordat planten worden overwoekert  met te hoge stikstofbelasting in vele Natuurgebieden verdwijnen door hoge stikstof belasting terecht komen waar een vergunning voor nodig is. Het is niet of de Economie er onder leidt, maar Open Natuur Volksgezondheid gebieden die de uitstoot van stikstof moeten terugtrekken of Milieubewegingen  moeten meer Milieunatuurgebieden aanpassen waarbij de stikstof problematiek in Buurtomgeving worden aangepast binnen Volksgezondheid reglementen. Nederland hanteer een zeer lage grens van uitstoten van stikstof, wegens dat  de bouw o,6 procent uitstoot van stikstof weergeeft in pas binnen de Europese richtlijnen indien de Raad van State hun mening geeft, is de hoogste Bestuursrechter die heeft gekeken na of het PAST aan de Europese Richtlijnen. Daarnaast hanteert de Duitsland soepele regels als het gaat om vergunningen voor Bouwprojecten die eventueel Stikstof uitstoten. De vele  Griepvirus blijkt voortaan de Covide-19 Nieuwe Coronavirus te zijn. Bij hoesten blijkt een wijdverbreide overdracht van het Covide Virus 19 wijd verbreide overdracht plaats via het Hoesten in gezelschap enz. De Epidemie van de Corona- Covide Virus zal deze Burgers in quarantaine gesteld.
Info@epn-epm.nl

Stikstof  bestaat voor 80 % uit de Atmosfeer is niet schadelijk Mens.
Binnen de omgeving heb je je stikstof nodig om te leven, elke adem teug bestaat voor vier vijfde uit stikstof. Het probleem is dat stikstof zich hecht aan andere stoffen, zuurstof (O) en waterstof  (H).Hierbij ontstaat reactieve stikstof, zoals Stikstofoxide ( NOx) of ammoniak (NH3) Stikstof  Covide worden uitgestoten via Industrie en Verkeer. Hoe schadelijke is stikstof  die zich hechten aan harder groeien dan andere planten, waarbij een verlies optreed aan Biodiversiteit, doordat planten worden overwoekerd stikstof-belasting is een vergunning nodig. Bij Landbouw is 0,6 procent verantwoordelijk voor de uitstoot van stikstof, in zijn verantwoordelijk voor vergunning nodig, dit geld ook voor energie neutrale woningen, windmolens. Waarom zorg uitstoot stikstof voor zoveel problemen zie je bij wegverkeer, dieren scheepvaart, luchtmacht enz. Wat is stikstof problemen  overbelasten uit stoot van stikstof welke de 80 procent van de atmosfeer bestaat uit stikstof is niet schadelijk voor Mens, Dier en Plant. We hebben stikstof nodig om te leven in elke adem teug bestaat voor een vier vijfde uit stikstof. Stikstof hecht zich aan andere stoffen, zuurstof (0) en waterstof (H), ontstaat reactie stikstof, zoals stikstof (NOx) of ammoniak (NH3). Stikstofoxiden worden uitgestoten door Industrie en Verkeer in de Landbouw is verantwoordelijk voor Ammoniak. Hoe schadelijk is stikstof voor natuur Planten, in Volks gezondheid  indien deze geen overschot aan stikstof veroorzaken, maar het blijkt dat op grote schaal overwoekering  van onkruid. In Nederland telt 160 natura 2000 gebieden, die volgens de Europese regels beschermd  moeten worden om de Biodiversiteit  te behouden,118 van die beschermde natuur gebieden lijden nu onder te veel hoge stikstofbelasting in Nevelvocht. De te hogere stikstofproblematiek  is verantwoordelijk de Landbouw 46% Weg verkeer 6 %, 10 % Luchtvaart, Scheepvaart de anderen uitkopen.
Info@epn-epm.nl

Milieustikstof-stort Veroorzaakt  op grote schaal Hersen & Nierschade.
Op welke manier leverende duurzame kwaliteit van het Leven binnen de Natuurlijke kwaliteit van de fysieke draagkracht van Welzijn tot een producerende Welzijn Gezondheid Leven van gelijkwaardigheid. Hierbij dat schaarse Wateren en Energie niet leidt tot allerlei conflicten. Het produceren van Welvaart van Gezondheid en Welzijn is meerwaarde voor Mens en Milieu in plaats van Ongelijkheid, Instabiliteit en Vervuiling. Hierbij niet alleen de Fundamentele kennis over de aarde, maar ook alfawetenschappen en ICT Technologische toepassingen. De duurzaamheid is samenwerking binnen Bestuurlijke Systemen, Bedrijven, Consumenten tot samenwerking van Mens tot Natuurlijke Milieu waarde om de Natuur ruimtelijke ordening binnen de Fundamentele technische kennis en het combineren met de Fundamentele Technische Kennis van Milieu Wereldeconomie  vrij toepassen op maatbasis, om de verschillende crisis binnen de kringloop omarmt moeten worden bij processen als materiaalgebruik in de praktijk om de Menselijke Milieuwaarde te herstellen binnen de Milieuklimaat en Ruimtelijke ordening vraagstukken. Hierbij ook de Culturele kant van duurzaamheid van Gedrag en onze waarden zijn van groot belang binnen de Milieu technische kennis alsmede Fundamentele  kennis binnen de Kringloop van de Wereldeconomie. We zien nu vele ziekte via milieuvervuiling als PX-10 en allerlei Ziektes Stikstofproblematiek  in de Bouw sectoren, Landbouw, als Nierziekte  na voren komt in vele Burgers tot onrust komt leidt in het dagelijkse leven, waarbij Provincies niet voldoen aan wetgeving inzake de Milieu. De vele kwetsbare borgen biodiversiteit van Habitatrichtlijnen  in de Milieuwetgeving binnen bepaalde tijd op een lijn is gekomen binnen de mestwetgeving. De vele Natuurgebieden worden aangetast, welke mede op Jonge Leeftijd vele Kinderen besmet te worden.
Info@epn-epm.nl

De Vele Milieuziekte Verwerkende Mycotoxinen Giftige Milieustoffen.
Bij vele Burgers zie je Milieuziektes van Schimmels, Urine Infecties welke in de toekomstige Leven bij vele Burgers Kankers veroorzaken via de schimmel overdracht al op jonge leeftijd. De vele ophoping van Milieu-Ziekte van Slijmvlies Schimmels zijn giftige stoffen Mycotoxinen welke op termijn op jonge leeftijd van opeenhoping van Mycotoxinen via zuigworm de overtollige Infecties virussen met Parasieten via vele vervuilde lichamelijke stof welke Kankers veroorzaakt of eventueel onverklaarbare  ziektes via de blootstelling aan Carcinogeen c.q. Depressies door op Jonge leeftijd onverklaarbare aandoeningen verkrijgt welke al op jonge leeftijd toekomstig Kanker veroorzaakt. Veelal zijn er ongenoegen op jonge leeftijd alsmede Depressies in onwilligheid  heeft grote invloed op je leven van nu. Ook  Milieuvervuiling  geeft invloed op U lichaam & Geestvermogen vindt plaats in het dagelijkse Leven van allerlei onwillige aandoeningen als Stress, Verkoudheid, Urine Infecties, Bacteriën, Geestvermogen achteruit gaat, wegens geen Gevoelsbinding meer hebt met  eigen Lichamelijke gevoelens niet weet hoe je om moet gaan zie je allerlei ongenoegen, waardoor je de ziekte niet kan beïnvloeden door de Neurologische Overbelaste Schimmels, welke in eerste instantie verantwoordelijke zijn voor de ziektes in onevenwichtigheid  met de aanverwante Schimmels, Infectie, Kankers, Bacteriën van Nevelvocht of Schimmels met Kanker verwerkende bacteriën vanuit de omgeving vervuiling allerlei Gezonde Genen aantasten met  Infecties virussen  roekeloos omgaan met het leven van nu. Ook het leren om met spanning om te gaan is vroegtijdig de cluster negatieve gevoelsleven op tijd aanpassen, Zoals Rugklachten bij Lichaamsgewicht van overbelasting van de Spieren of Verkeerde houding, Concentratievermogens aanpassen via oefeningen zodat Kalkaanslag, Overbelasting van chronische pijnklachten.

WWW.EPNEPM.NL 

Ik ben 32 jaar in heb Steeds Pijn bij het Vrijen ? wat kan ik doen.
Ik heb het gevoel of ik Kanker krijg in zie geen oplossing. Ook de Arts biedt geen oplossing in zoek nu al een hele tijd bij Vrienden of Vriendinnen of die een oplossing weten tegen de pijn tijdens de seksuele handelingen. Maar tot dusver nog geen oplossing gevonden.

Antwoordt:
Indien je het zo ineens heb verkregen tijdens Seksuele handeling heb je tocht een schrik verkregen die een inslag heeft gemaakt van pijn tijdens de seksbeleving of veel pijn verkregen bij het vrije in te lang hebt vastgehouden, zodat je bij nieuwe Seksuele Handeling het zelfde in je gedacht zit verweven van die Seksuele handelingen, die je niet erkend van je kennis. Hierbij zie je dat 1 op de 4 Vrouwen pijn heeft bij seksuele handelingen tijdens de seks. Waarbij  Seksuele handelingen veelal Vaginisme Pijn heeft bij Seksuele handelingen die na voren komen bij 10 a 15 % bij Vrouwen. Binnen de probleemgroep  is het onder te verdelen  bij de Eerste groep; heeft pijn tijdens seksbeleving, bij de Tweede groep; zie je Chronische Genitale Pijn Covide mede weerstand. Bij de Derde groep heeft tijdens extreme klachten, welke Vrouwen aan Vaginisme lijden zijn zo bang voor penetratie pijn dat ze seks, zoveel mogelijk in de ban doen in later ook alsnog meer onzeker worden. Een groot deel van die vrouwen blijken heel lang alsnog maagd, wegens de angst. Hierbij blijkt bij onderzoek dat fobie aanwezig is als een straatvrees of vaginisme of fobie op 30 jaar alsnog maagd zijn vanwege hun fobie. Dit veelal van angst of pijngedachten welke je eerst moet overwinnen van de Psychische problemen die ontstaan zijn op jonge leeftijd. Veelal zie je dit op latere dit met allerlei problemen na voren komen tijdens een relatie of zwangerschap negatieve gevoelens. De vele ongemak uit het verleden op relaties- en zwangerschappen kan je veelal alleen met vervolg onderzoek tijdens seksbehandeling stabiliseren om de fobie weg te krijgen.
www.epn-epm.nl

info@epn-epm.nl

Info – 3 – Maart 2020

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

Wij EPN-EPM: Wensen ieder een Gezond jaar 2020 toe. 

Via Mail wordt Niet altijd beantwoord, wegens Overbelasting of Mondiaal kan je geen inzicht verkrijgen.                                                                                          www.epn-epm.nl                           info@epn-epm.nl

op Jaarbasis 50- Euro Infoblad Netwerk. Bank-NL:  

NL39 INGB-0003733042.

Team EVAB ICT Mondiaal Biotechnologie: WWW.EPN-EPN.NL
Hierbij is de Wetgeving op 28- mei 2018 de Nieuwe Privacywetgeving AVG ( GDPR) van kracht. Wij respecteren de privacy in we verwachten het ook van onze lezers om de privacy te respecteren. We willen onze Duizenden Lezers ook vragen deze respecteren in voorkeur te geven dat jullie ons blijven volgen op het Internet. Indien je dit doet blijf je op de hoogte van het allerlaatste nieuws, in de vele aankomende activiteiten plus de Globaliserende ICT acties. Hierbij zorg je er voor dat je altijd up-to- date bent! Wil je dit blijven horen? Geeft dan via een mailtje of via onderstaande button jouw voorkeuren door en zorg dat je geen nieuwsbrief niet zal missen.
Ik wil jullie berichten blijven ontvangen.
Indien je geen E-Mail meer wilt ontvanger stuur dan een mail:
Dit is via de Wetgeving vastgesteld per 1-juni- 2018. We zullen dan de mail uit het systeem halen in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.