EPN Infobulletin Facebook Februari 2020

INFO –  2 – Februari – 2020

1991   2020

 EPN-EPM: Cliënten ICT – Mondiaal Callcentrum

www.epn-epm.nl EU Info@epn-epm.nl

EU-Burger-Grondrecht: Web EPN

Donateur 50 euro op jaarbasis : NL39INGB -0003733042

Nevel Verdamping Vervuiling Kankers, Infectievirus, Listeriose Celontsporingen enz.
Milieunevel Bacteriële vervuiling, IgE- mestcellen is het beginstadium zich allerlei Antigeen, Infectie, Virussen  Ziektes ontwikkelen via de Zuigwormen in de Nevelbacteriën verspreiding als Clusters Pesticide Zuigwormen, Hersencellen aantasten tot afwijkende Ziektes als Endometriose  Dementie enz veroorzaakt door Milieu Nevelvervuiling. De belangrijkste Factoren zijn de aangeboren defecten via de Milieuvervuiling in niet de Genetische Factor. De vele Vervuilde Wateroppervlaktes blijken via Nevelvocht Bacteriën op grote schaal Kankers verspreiden via Hersenaanhangselklier = hypofyse met Hormoon speelt een belangrijke rol via Dieren Besmetting, welke worden overgedragen na Kinderen, die zitten te spelen met Stilstaan Water Vijvers, Slootjes  uit de omgeving tot Dodelijke Infectie Volksziekte veroorzaken bij Dieren & Kinderen tot Kanker Celontsporingen.  75% van Kankergeneesmiddelen werkt niet is Ontrafeld. Vele Huisdieren vergroot de ontwikkeling op Kankers via Celontsporingen Slijmvlies Bacteriën als Longkanker, Alvleesklierkanker, Darmkankers, Borstkankers enz op termijn als Infectie Urineziektes na voren komt via Omgeving Nevelvocht, als Dodelijke Celontsporingen welke niet meer beheersbaar zijn, wegens Milieu Doelbewuste Nevelverspreiding  Vervuiling. Vele Burgers raken besmet met Infectievirussen Dothethe Tialculair verschillende Deling vanuit Milieuomgeving, Milieuvervuiling van gevoels-veranderingen. Ook Arteriosclerose Puberleeftijd van Gistschimmel wordt veelal overgedragen van de ene na de andere op Jonge Leeftijd tussen 12 in 20 jaar. Waarbij Mitochondriën- DNA een grote rol speelt wegens het defect milieuvervuiling. Mitochondriën zijn Micro Cel orgaantjes in het cytoplasma = celvloeistof Energieverwekkers  van der cellen organisme een afwijkende Cel vernietiging geeft tot overbelaste organisme van inwendige giftige stoffen. Welke  met een Dodelijke Dothethe Tialculair Hersen Nevelvocht Bacteriën als een vorm Giftige Botulisme tot Dodelijke Botulisme Ziekte vanuit de omgeving. Een extreem voorbeeld Gegeneraliseerd de Idiopathische Dystonie, waarbij alle Spieren van Lichaam betrokken kunnen zijn in eerste instantie zo’n 15% welke in de tweede instantie van een grotere terugval sprake is. De Parasieten veranderende Menselijke Levensstijl verzwakt het afweersysteem  met 90 procent tot allerlei afwijkende Chronische gevoel of Gevoelloosheid. Waarbij Zenuwcellen mede betrokken zijn tot HPV-Kankers, leidt op termijn- na de Organen Ziektes in geven een brandige gevoel of Schimmels, Toxines, Slijmvlies Infectievirus, welke de Zenuwcellen aantasten enz tot allerlei Zwelling c.q. Kankers enz veroorzaken. De aandoeningen komen zowel bij Mannen als Vrouwen voor in alle leeftijdsklassen in vooral boven de 40 a 50 jaar als mede Erfelijke aanleg. Maar kan ook spontaan ontstaan zonder direct aanwijsbare oorzaak. Veroorzaken op jaarbasis bij Burgers Kankers, Infecties via Nevelvocht Bacteriën van meerdere spiergroepen aantast, vooral bij Kinderen als generaliseerde dystonie. Waarbij de ziekte kan lijden tot volledige invaliditeit, maar is opzicht niet letaal. Ook veelal het intellectuele vermogen blijft onaangetast. De Ongrijpbare Volksziekte zie je bij Kinderen al na voren komen als Celontsporingen via Nevelvocht Inademen Bacteriën. Waarbij de Witte Bloedcellen afzwakken in de Kankers zich vrij kan verspreiden via Nevelvocht uit omgeving. Bij de extremen HPV-Virus  zijn allerlei bij een afgezwakte afweersysteem allerlei soorten Kankers risico’s na 2 jaar na voren komt als Celontsporingen. Dit zoals Baarmoederhals Kanker, Schaamlipkankers, Mondkanker, Keelholte kanker enz, Anuskanker Coli EC 0157:H7 in der loop van tijd kan er alsnog via Seksueel overdracht besmet via de EHEC Bacterie Type; 0104. Breidt zich steeds verder uit als Bacterie Urinewegen, Nierklachten, de Zenuwcellen, Lever, Borstkanker enz aantast. Dit mede Gen Disstres defect in op termijn afwijkende Hersenschade, Kankers enz. Veelal merk je in eerste instantie Slijmvliezige Listeriose Brandige Urine gevoel, daarna gevoelloosheid als Multiple Sclerose  ( MS). Hierbij merkje meest voorkomende Bacteriën in het Zenuwstelsel is Shigella, welke brandige gevoelloosheid geïrriteerdheid, depressies enz geeft in dagelijkse Leven. Opgeblazen diverse Shigella veroorzaken als Sensorische Dimensie, Depressies, Stoelgang problemen enz. Waarbij Dothethe Tialculair verschillende Gevoelsveranderingen in het Geheugen na voren komen via Voedselvergiftiging of Bacteriën zich zeer snel verspreiden als giftige Bacteriën van laag zuurstofgehalte, in bij besmetting boven de 20 graden zich snel verspreidt onder de bevolking. Ook blijk op grote schaal Burgers met het Kankervirus wordt besmet via Dieren enz van Nevelbacteriën dit van Dier na de Mens wordt overgebracht als Latente Nevelvocht Virusbacteriën zijn overbelast met Toxische met PCB. Waarbij gevoelens via Lichaam in Geestvermogen wordt overgebracht tot allerlei afwijkende Kankers, onrustige Cellen Infectievirussen, Urine Infectie tot Pathogene besmetting Toxines. Hierbij helpt 75 % van de Medicatie niet wegens dat deze niet zijn afgestemd op de oorzaak vervuilde stoffen c.q. Parasieten, Toxines, Bacteriën van diverse soorten Kankers, die heel persoonlijk op individuele basis de Kanker Bacteriën op natuurbasis afvloeien.  Deze Cellen Bacteriën zit rond de Vaginale, Penis, Anus, Mond, Baarmoeder, Halskanker –  in diverse andere Kankers veroorzaakt. Dit veelal via Pesticide  Gif-vervuiling,  Bacteriën als Nevelslijmvliesverdamping allerlei klachten, Virus Urine- Infecties, Nek Kramp, Slaapproblemen enz van wegen de Parasitaire Toxischer Infecties. Welke op grote schaal allerlei Kankers veroorzaakt op termijn. Miljoen Huisdieren zijn besmet met het Milieu Kankervirus Cluster VEB-1 Epidemie, SLE- Nevelvocht Verdamping, Infectie Ziekende verwekkende Clusters Kankers in verzwakt de Wittebloedcellen via verstrengeling Mitochondrien  zijn de nietige Celorgaantje in het cytoplasma = Celvloeistof als Energie –verwerkkers van de cellen, welke overbelast zijn met Milijeu bacterien . Stikstof is niet schadelijk voor Mens & Dier  en Planten. Maar het hecht zich aan andere stoffen zoals Waterstof (H)  hierbij ontstaat een reactieve Stikstof  (NOx) of Ammoniax (NH3) waarbij landbouw verantwoordelijk is. Vele Burgers in Nederland zijn al besmet via Vijvers, Zwemplassen, Wateroppervlaktes of Via Nevelvocht Inademen blijken 4,9 miljoen Burgers NL besmet met het SLE = Systemische Lupus Erythematodes van overactiviteiten Auto- Immuunziekte, gaat gepaart met Infectivirus Ontstekingen, Urineinfecties, in diverse Kankers Schimmel soorten, blijken in Nederland al 4,9 miljoen Burgers besmet zijn via Nevevochtverdamping uit besmet Vijvers, kanalen ENZ van Slijmvliesinfectie, Urinewegen in de Wittebloedcellen op grote schaal Schimmel Infectie,  Kankers, wegens een te kort aan allerlei Vitamines, waarbij je Ziekte kan bijsturen op maatbasis begrippen.
Info@epn-epm.nl

Hightech Cyber-Criminele Nemen ICT over van Burgers ICT Netwerken.
ICT Criminele Instellingen jagen steeds meer op Burgers Dossier om allerlei gegevens te verkrijgen van Particulieren blijken op Zwarte Markt Goud waard te zijn. Vele Burgers worden hun Computersystemen ICT gestolen in Bankgegevens, welke worden verkocht aan derden om online aankopen te doen. Ook Medische dossiers blijken via de onderwereld als Internationale geldgewin gebruikt. De vele Criminele verlegen hun activiteiten op grote schaal in Internationaal hun werkterrein, waarbij het niet meer uitmaakt hoe ze aan de informatie van bankgegevens of Medische Dossier komen. Veelal leverende Medische dossier meer op wegens dat Burgers als Individueel direct betrokken zijn, bij diefstal of Hightech constructies vrij toegankelijk via het Burgerservicenummer in combinatie van Neurologische Patiënten in al hun Medische gegevens vrij toegankelijk zijn voor Criminele gebruik, veel gemakkelijk Hackingonderzoek via de Digitale Expertise van Cyber Criminele hun slag slaan, om Burgers gericht hiermee af te persen. Hierbij worden deze Burgers als Dystonie Ziekte  611VX Dystonie ziekte aangemeld. Ze weten de Gezondheid kopie makkelijk te downloaden in eventueel oneliner te publiceren zonder dat ze er zelf bij waren, maar via Hightech vrij hun gang kunnen gaan omdat online alles vrij kan worden gepubliceerd. De Interne markt constructies of medische gegeven blijken veel vrije toegankelijk te zijn in op straat komen te liggen via de eigen interne gegeven door derde te inzage liggen binnen het bedrijfsleven vrij toegankelijk zijn via de onder wereld digitale data gegevens vrij verhandeld worden als nepkopers fungeerden in de digitale onderwereld geen toezicht op de medische data, in vrij verhandelbaar zijn via de interne criminele medische ICT data. De vele Medische gegevens zijn veel sneller om te zetten via de WEB Digitale constructies om spullen tegen overzetten  als verkopen materiaal. Veelal zijn de digitale Gegevens niet voldoende Beveiligt van Patiënten enz. Hierbij worden vele ICT Systemen van Burgers vrij van toezicht. Onderzoek gaande via EU-Vertegenwoordigers.

Info@epn-epm.nl

 

Parkinson Eiwitonderzoek Alpha-Synucleïne Relatie tot Parkinson.
Onderzoek tot de relatie Parkingson Ziekte inzake specifieke Eiwit Alpha-Synucleïne tot Parkinson. Het kenmerkte voor de ziekte Parkingson is de opeenhopingen van verklontering van Alpha-Synucleïne Eiwit of wel Lewy bodies- worden aangetroffen. Dit met zo’n 35% stijgt in jaarlijks waarbij zo 60 procent thuis woont. Het samenklonteren van Eiwit spelen duidelijk een grote rol bij het afsterven van cellen in de Hersenen, welke mede gekoppeld zijn met het Eiwit Alpha-Synucleïne, komt normaal voor bij Gezonde Burgers. Bij diverse Gezonde Burgers, waar verschillende plekken in het Menselijke Lichaam, maar vooral in de Hersenen aangetast zijn, net als bij Dementie welke in grote mate groeit. Een passend aanpak is een integrale  sociale ondersteuning  om met elkaar in evenwicht worden gebracht voor begeleiding van personen met Neurologische adequate begeleiding van Hulpverleningsmix en hun omgeving valt of staat met een optimale hulpverleningsmix die de Client en zijn/haar omgeving zelf in handen houden- en bepaald eigen behoefte aanleren via de adequate dienstverlening na zelfbehoefte stimuleren praktijkuitvoering. De praktijk licht op meer anders doen, zowel de Overheid als mede Zorgorganisaties is de cruciale Sleutel van eigen Individuele behoud van Autonoom en kwaliteitsvolleven, waarbij een Gezonde en sportieve leefstijl aangemoedigd wordt, zonderdwang. Hierbij de dagelijkse Leven passend, voldoende opelkaar afgestemde en vernieuwend Zorgwelzijn aanbod moeten inspelen op de moderne  van Ouderen en dit zowel op lichamelijk, Psychisch vlak alsmede op Sociale vlak een zelfredzaamheid van Zorgbehoevenden- en hun omgeving centraal staat om zo lang mogelijk zelfstandig in de vertrouwde omgeving als mede sportactiviteiten belangrijk zijn binnen de participatie diversiteit enz in de Sociale Leefomgeving opgenomen is belangrijk in de basisprincipes binnen de Sociale Zorgvoorzieningen. Ook aanpassen van Vloeibare Medicatie  om volledig toepassen binnen de Vermaatschappelijking van Sociale Zorg van Kwetsbare Burgers of Chronische ziekten enz  is de kwetsbaarheid een eigen zinvolle plek in de samenleving  te geven, in de nodige ondersteuning te geven. Bij vele Ouderen zie je op termijn afwijkende Normaalleven, welke ook tegenwoordig vele bij Jongeren voorkomen dankzij de Milieuvervuiling enz ontstaat er Geheugenstoornissen  van Afasie, Apraxie, Anoxie of stoornissen in de executieve functies, waarbij zo’n 67 % welke Thuis woonde zijn als Alzheimer, in Vasculaire Dementie via Herseninfarcten, Parkinson = PDD van Eiwitafbraak producten, welke zich veelal tot snelle aftakeling heeft versnelt bij 40 a 50 jarige leeftijd  Trauma’ Capitis, Tumoren, Aids,  Syfilis. Waarbij vele overtollige Alcohol gebruik op jonge leeftijd.
Info@epn-epm.nl

Sociale Burgerschap Dient Gewaarborgd te zijn.
De Vermaatschappelijking  Goede Dementiezorg speelt in op de Diversiteit  welke Recht doet aan de Uniciteit van Mensen. Dit Zorg voor een zoveel mogelijk eigen Leefomgeving en sluit veelal aan op eigen leefomgeving van uit het vroegere Leven, die ja dan kan aanpassen binnen de  bestaande Sociale Leven. Het is een vrij bijzonder Eiwit omdat het verschillende structuren kan aannemen met diverse functies te vervullen. Bij Eiwitklontering zoals bij Parkingson is het evenwicht een storing van de Eiwithuishouding van de cel, met het afsterven het gevolg als Eiwitophoping in afbraak ervan. Het gebruik van medicatie blijft de Cel storen in kan eventueel Cel Werking Sterfte versneld veroorzaken via Eiwit- Verklontering in de Cellen. Eiwitklonteringen in de cellen veroorzaken Eiwitophopingen in afbreken zonder toxische bijwerking, waarbij gekweekte verschillend Cellijn twee kleurstofmoleculen worden toegepast. Dit afhankelijke van de afstand tussen de tweemoleculen. Hierbij Eiwit alpha-Synucleïne in relatie Parkingson de opeenhoping in de hersenen van samengeklonterd alpha-Synucleïne Eiwit- ook wel Lewy bodies-worden aangetroffen. Het samenklonteren van Eiwit speelt grote rol bij het afsterven van cellen in de Hersenen. Dit via diverse structuren  Eiwitverdeling tot storing verkleving leidt tot optreden van Parkingson. Ook nog wel diverse andere storingen. Eiwitklontering geeft nog wel meer storingen aangaande de ziekte, waarbij optreden in het systeem Eiwithuishouding  uitbalans is in Cellen afsterven binnen de structuurfunctieverdeling op de Gezonde Cellen. De Toxische afwijkingen breken de Eiwitcellen af zonder enige bijwerking.
Info@epn-epm.nl

EU- ECM Milieubeheer Volksgezondheid & Consumentenbescherming.
Milieubescherming inzake de Consument als Volksgezondheid blijkt althans alsnog een grote flop te zijn. Binnen de resolutie van het Europese Parlement waarop deelnemers intensief ervaringen uitwisselen zijn er vele Instelingen van diverse groeperingen die niet tot plaatselijk of regionaal instanties en Milieuorganisaties niet tot Bewustzijn gekomen om Publiekelijk bewust een bijdragen te leveren bij Nationale Regeringen tot een Vruchtbare  Milieu in Volksgezondheid binnen de Europese Milieu Stichtingen tot order te komen als schakel tussen de Europese bescherming of herstel van het Milieu Cluster Listeriose Vervuiling te komen. Nationale Misleidende Parlementen hebben geen enkele inzichten in het gehele EG – Milieubeleid  om doeltreffende Lidstaten van EG-beleid ten uitvoer brengen bij de Lid – Staten die er een zooitje van maken. Gezamenlijke verklaring in Brussel met overeenkomstig commissie van de Raad Europa lijkt meer op stille Milieugenocide via het deelnemen aan gevaren die verbonden zijn aan het vervoer, gifstort, enz. In de gevaren die verbonden zijn na derde landen inzake Infectie bescherming van Volksgezondheid, Consumentenbescherming enz, waarbij de EU Milieu beleid op grote schaal faalt. Hierbij is via Nieuwe ART; 130R t/m T geen enkel overleg voorzien in procedures die niets uithalen. Overleg procedures die betrekking hebben op Milieubescherming hiervoor zijn nieuwe ART: 130 R t/m enkel in de overlegprocedure voorzien- maar de overeenkomsten ART: 100 A van het EEG-Verdrag als Rechtsgrondslag, waarbij afgeweken is na Rechtsgrondslag ART: 130 S van het EEG-Verdrag om afval van de Titaandioxide- industrie in vele Burgers Besmet raken met Kankers via Nevelverdamping welke worden Ingeadempt als stille Milieu Genocide. Het blijkt dat op grote schaal wordt gerotzooi met Milieubeleid, Luchtverontreiniging de EEG-Verdrag  gerotzooi met de Milieuwetgeving Blunders tot Infectieziektes Listeriose.
Info@epn-epm.nl

De Misdadiger Verspreiding van Kanker-Milieuvervuiling Dodelijke Ziektes.
De grote Volksgezondheidziekte is volledig Ontrafeld via de Milieu ongrijpbare afdekking  als Volksziekte ontrafeld  via Milieu Celontsporingen van Dodelijke Ziektes c.q. Chronische aandoeningen, welke zijn te verklaren via Milieuzwendel Vervuiling van kennis toepassing. Dit op het gebied van de Volksgezondheid  binnen de geciviliseerde wereld geen Vitamine toegepast kan worden om de ziekte te vermijden. De Chemotherapie werkt niet in komt steeds weer nieuwe Kankergeneesmiddelen welke ook niet werken bij 75 % van de bevolking. Vele Medicatie wordt voor de vorm gegeven in geeft geen werking op de bestaande witten bloedcellen die in staat zijn om Kankercellen te vernietigen, terwijl ze er wel zijn, maar we krijgen een veel tekort aan bepaalde Vitamines die voldoende toereikend zijn om onze Gezondheid op een vrij hoog niveau te houden om ziektes zoveel mogelijk te vermijden is de Wetgeving niet toepasselijk op vele manieren, terwijl de juiste toedacht van Medicatie wel aanwezig is. Ondanks  onderzoek van allerlei Vitamines zijn de samenstellingen  als type snel inpasbaar  in zal de Levensverwachting  nogal hogere liggen om de Leeftijd met 10 a 15 % te verhogen om de toereikende Vitamines toepassen  tot gezamenlijke ondersteuning zullen 10 tal procenten Burger minder lijden aan Overgewicht, Infectievirussen, 40 % minder Kankers, Neurologische afwijkingen in allerlei Schimmels verdwenen enz. Je ziet nu meer Therapieën die je toegediend krijgt bij diverse Kankersoorten worden voor de vorm gegeven dan voor de werkzaamheid tot eventuele genezing. De vele schoonheid van Leven versterkt de werking op de witte bloedcellen  die instaan voor vernietiging van Kankercellen. Bij bepaalde toediening van medicatie verkleint het risico op het ontwikkelen van Borstkanker, Slokdarmkanker, Prostaatkanker en Dikkedarmkanker vitamine inname. Geld niet voor alle Vitamine D of bepaalde Leeftijd aangaande de werking van de witten bloedcellen, die onder begeleiding de kankercellen op natuurbasis afvoeren op iets langere termijn als je houd aan de voorwaarden van bepaalde vormen van Kankers strategie.
Info@epn-epm.nl

Europese Gemeenschappelijke Milieubescherming, Volksgezondheid.
Milieubeleid-Bescherming binnen de Europese Akte inzake de Volksgezondheid blijkt samenwerkingsprocedures een grote flop te zijn. Europese Akte (EA) is voorgeschreven proces procedure inzake Milieubescherming ART: 130 R  t/m T enkel in de overleg productieprocedure voorzien, maar Politiek blijkt geen enkele kennis te bezitten inzake de overeenkomstige ART: 100 A van het EEG-Verdrag inzake de Interne Marktvoorziening mede de Volksgezondheid. Binnen de vrije Interne markt ART:100 van het EEG- Verdrag in  niet ART:130 R t/m van het EEG-Verdrag als rechtsgrondslag hadden. Het is nu tot een grote conflict gekomen wegens de Politieke stille Genocide Gemeenschappelijke standpunt over afval van de titaandioxide- industrie van de door de Commissie voorgestelde en door het Parlement verdedigde als rechtsgrondslag, ART 100 A, is afgeweken en thans ART 130 van het Rechtsgrondslag aangenomen. De Europese Parlement met hun Milieu Akte op het beleid  Motorvoertuigen van onderlinge aanpassing via de Lidstaten, betreffende Luchtvervuiling  tot allerlei verontreinigingen voor motoren minder dan 1400 cc. De Gemeenschappelijk standpunt van vast gestelde waarden van de Milieubescherming zal de EU-Politiek beter moeten samenwerken als Milieuproblematiek ter sprake komen, mede de Wetgevende Milieubescherming is van toenemende belang als EVA-landen  mede samenwerking met andere EU Landen om beklemtonen van vrije Internationale  samen werking ten aanzien van de grote gevolgen die er aankomen via de Milieuvervuiling. Is het belangrijkste zowel uit industriële bescherming welke voortdurende lozen van chemische stoffen tot Dodelijke Ziektes Bacteriën leidt, mede met de werking van de Politieke Status die welke doelbewust de gehele Waterbeheersing vele negatieve beslissingen nemen tot allerlei verontreiniging welke tot Dodelijke Clusters Virusinfectie ziekte enz welke leidt tot allerlei soorten Kankers enz in aanverwante Neurologische afwijkingen.
Info@epn-epm.nl

Grote Belang Milieubescherming Problemen binnen EU-Gemeenschap.
We zitten nu op de Nieuwe Eeuwgrens 2000 in de Milieubescherming – richtlijnen zijn Juridisch als nog niet klaar, terwijl 21 juni 1988 een tweede bijeenkomst is geweest in de vorige Eeuw maar blijkt als Milieubescherming  van Volksgezondheid en Consumenten bescherming binnen de nieuwe ART: 130 R t/m T alleen enkel in overleg procedures voorzien die ook geen inhoud hebben in de overeenkomsten ART:100 A van het EEG-Verdrag op de vrije instelling en de inwerking van de interne markt, een chaos van Bestuurlijk onvermogen is binnen het EEG-Verdrag als rechtsgrondslag. De vele Gemeenschappelijke Conflicten binnen de EEG-Verdrag als Rechsgrondslag is thans ART 130S van het EEG-Verdrag als rechtsgrondslag na voren gekomen, welke ook verder nog heel wankel is inzake de Milieu- mogelijkheden van Gemeenschappelijk EU standpunt. Ook het eerste belang gaat via de Natuur Milieubescherming een oplossing is die er nu half gebakken na voren komt zonder de Milieubescherming , zowel met de EVA-Landen als met Europese Landen, dreigt is de noodzaak tot Internationale samenwerking ten aanzien van de dreigende Water Verontreiniging  al Miljoenen Burgers in Dieren het Leven gekost dankzij de Politiek. De bedreigingen van alle binnen wateren in het verontreinigen via de RIJN besterft vanuit Industriële als het voortdurende lozen van Chemische Kankers verwerkende Ziekte- verwerkers door voortdurend Lozen van allerlei Chemische stoffen tot Dodelijke Infectievirussen via de misleidende Politieke Milieuzwendel. De Milieuvervuiling Lozen is pure Genocide om Burgers met alle omvattende strategie zoveel mogelijk de Dood van Duizenden Dieren in enige Miljoenen Burgers op een vrij versneld dodelijke Infectievirussen te besmetten net als bij Zeehonden. Ook de explosieve uitbreiding van de Algengroei is het gevolg van sterke verontreiniging van het Milieu tot stille Genocide = dood.
Info@epn-epm.nl

De Wildgroei van Kankercellen> Tumoren tot Kwaadaardige Dodelijke Cellen.
Het blijkt bij Kankercellen de Tumorcellen niet gelijk zijn, van namelijk het effect- is niet gelijk. De defecten blijk die tot Tumorcellen te analyseren welke tot defecte DNA-Tumoren hebben geleid. Het DNA van Tumorcellen inzicht te verkrijgen in de fouten die ontstaan in het DNA, kunnen ook voorspellen welke Medicatie of behandeling een Patiënt het beste reageert. Ook de Mutatie reactie  op Kankerbehandeling op maatbasis is heel verschillend om kanker te bestrijden die het beste past bij de Patiënt. We weten hoe kanker ontstaat maar is alsnog niet via een pil te bestrijden ?. Dit aangaande dat elke Tumor anders is, waarbij de strategie meer op individuele basis de wereld moeten uithelpen. Veelal op persoonlijk niveau behandeling in de toekomst is het mogelijk bij een groot deel van Kankerpatiënten hulp te bieden. Het is tot dusver niet bij alle vormen Kankerpatiënten meer onderzoek nodig om ook de Micro foutjes  te ontdekken die nieuwe behandeling strategie nodig hebben want elke Tumor is weer iets anders, want de ene DNA veroorzaakt als nog geen Kanker is meer voor nodig van ontspoorde cellen die niet meer aansluiten, is ook begeleiding nodig om de Cellen laten werken tot Celdeling om foutjes in  het DNA kun je niet voorkomen is inherent aan het Proces Celdeling. Hoe langer je leeft, hoe vaker je Cellen zich delen in op Oudere leeftijd meer kans op kanker hebt. Kanker opmaat basis te behandelen is voorlopig nog niet te zeggen aangaande de wildgroei in elke Tumorcel anders is. Het blijkt wel dat je Kanker kan beïnvloeden om de virus te bestrijden of de proteases van Kankercellen in Virussen Geïnfecteerd Cel te ruimen. Het probleem is dat elke Tumorcel anders is, mede reacties vooraf te voorspellen aangaande de recusatie Celdeling na voren komt, is niet te voorspellen. DAN-varianten kan je aflezen via bepaalde techniek of Bloeddruk om Tumorcellen defecten fouten maakt bij 70 % Geïnfecteerde Celdeling.
Info@epn-epm.nl

De Uitgezakte Bekkenbodem Spierenbundels Pijnklachten bij Vrouwen.
Deze spierbundels is omgeven door compact van Bindweefsel. Welke zijn uitgespannen aan de onderzijde van het bekken via het schaambeen aan de voorzijde na het heilligbeen aan de achterzijde, welke nogal pijn geeft. Indien je hoest spannen spieren het hoesten, niezen of persen. De bekkenbodem organen ondersteunen de bekkenorganen als blaas, baarmoeder, en vagina en de darm met name, wanneer me in staat- en houden deze in het kleine bekken, in de juiste positie. Daarnaast beschermen de bekken- bodemspieren en de bekkenbodem organen voor eventuele schade van buitenaf. Tevens hebben ze een functie als sluitspier van de blaas en de endeldarm, waardoor men onderbewuste controle kan uitplassen- en ontlasting kan hebben. Ook spelen deze spieren een rol bij seksuele gemeenschapen, waarbij dit nogal moeilijk kan verlopen wegens onbegrip. Veelal zijn deze spieren niet sterk genoeg meer. Het gevolg kan veelal zijn dat er meerdere van de bekkenorganen deels na beneden zakt of zelf naar buiten komt met vele problemen. Dit noemen ze een verzakking of prolap. Een zwakke bekkenbodem kan veelal ontstaan door enerzijds overbelasting van de bekkenbodemspieren. Deze kunnen ontstaan door enerzijds overbelasting van de bekkenbodemspieren, komt nogal veel vaak voor. Deze kunnen je hele Leven worden getraind met speciale oefeningen. Overbelasting kan ontstaan van de bekkenbodemspieren, kan ontstaan door zwangerschap en bevalling, langdurige persen bij obstipatie bijv. of  chronische  hoesten. Daarbij ontstaat schade aan de bekkenbodem met nogal veel risico op verzakking. Ook spelen nogal Verouderingsproces en hormonale veranderingen een rol bij de kans op verzakking. Een verzakking wordt met name gezien bij vrouwen op middelbare leeftijd. Ook bij Jongeren Vrouwen kunnen last hebben van verzakkingen welke de afgelopen jaren zijn toegenomen of uitstulping aan de achterkant van de Vagina met allerlei uitstulpingen van Poepsmeersel.
Info@epn-epm.nl

Geheugenverlies, Leidt tot Vasculaire Dementie c.q. Alzheimer via Stressoverbelasting.
Dementie, Alzheimer is een verzamelnaam voor zo’n dik 50 Ontstekingsziektes in het Brein. Veelal merk jezelf op 40 a 50 jarige leeftijd merkje dat Neurologische de Ziekte Dementie is een verzamelingsnaam voor zo’n 50- Ouderdomsziekte, waar Burgers mee te maken krijgt  1 op 5. Bij Vrouwen blijkt dit 1 op 3 te zijn. De diagnose bij Alzheimer of Vasculaire Dementie is in Nederland zo’n 280.000 Burgers met Dementie, welke de komende jaren extreem zal stijgen bij veroudering proces. Als Dementie is vastgesteld  zal de ziekte Alzheimer in het verouderingsproces stijgen als Alzheimer of Vasculaire  Ziekt Vaataandoeningen enz. Welke in de nabije toekomst via het GV-971 medicatie wordt toegelaten optermijn ook op de Europese markt komt. Dementie betekend achteruitgang van het denkvermogen en geleidelijk verandering van het dagelijkse Gedrag wordt veroorzaakt door combinaties van Hersenen welke niet alle informatie meer goed kunnen verwerken. Bij diverse Burgers loopt de achteruitgang heel snel van het Geheugenproblemen van allerlei symptomen als taalgebruik, Karakter- en negatieve verandering. Iemand met Dementie wordt is steeds afhankelijk in kan op termijn zich niet b.v. zelf aantrekken enz. Hierbij zijn alsnog vele grote risicofactoren bij Dementie, die Dementie vergroten op termijn. Maar ook weer factoren die Dementie een beschermd factor kan geven, welke nogal een Mentale uitdagingen geeft in het denkvermogen beschermen tegen achteruitgaan, van de Hersencellen is een geleidelijke procesgang binnen de combinaties (FTD) of  Lewybody Dementie. Er zijn vele dagelijkse risicofactoren die een grote rol spelen bij Neurologische afwijkingen, welke Dementie vergroten. Maar ook positieve actief je Hersenen te begeleiden via Bipolaire van manisch-depressieve down somberheid via nieuwe therapieën deze lusteloos en somber oorzaken de persoonlijks problemen oplossen op termijn met aangepaste hulpverlening op alle Leef activiteiten.
Info@epn-epm.nl

A – Fucosidose = Is een Zeldzamer Erfelijke Stapeling, Stofwisselingsziekte.
Hierbij wordt bedoelt het omzetten- en verwerken van stoffen in ons lichaam bedoeld. Het is nodig voor de opbouw van weefsels, zoals spieren, botten en organen enz. Het blijkt dat de Erfelijke Stofwisseling Ziekte toeneemt via Milieu de Enzymen worden verstoort via de Lysosomale Stapelingsziekten. Lysosomale  cellen in de Mens zijn in feite recyclefabriekjes van de Cellen als Virussen, Bacteriën, Moleculen waarbij defecte cellen delen via de moleculen van virussen, bacteriën op natuurbasis delen worden afgebroken in door het Lichaam afgevoerd. De gemiddeld  300 Lysosomen in een cel zijn heel verschillend. Hun vorm is afhankelijk van welke moleculen ze precies  moeten afbreken. Binnen deze Lysosoom  zijn zo’n tientallen enzymen zeer actief, die elk een specifieke doel hebben is afhankelijk van de moleculen.  Lysosomale stapeling ziekte van ongewenste stof die zich ophoopt in het lysosoom in gevolgen heeft voor de organen en het Lichaam. Stapeling van korte Eiwitten of Suikers, welke stoffen nodig zijn voor stevige botten enz in worden steeds weer ververst. Het recyclen gebeurt in de Lysosomen. De verwante aandoeningen van Glycoproteïne Stapelingsziekten, zijn ziektes die behoren bij een groep Glycoproteïne Stapelingsziekten  Enzymdefect. Hierbij kan het lichaamscellen bepaalde korte eiwit-en suikerketens niet kunnen afbreken. Hierbij zijn er alsnog diverse andere ziekten in de groep Galactosialidose = defecte enzym als stapelingsziekten van verschillende gradaties van de ziektes hebben. Dit vooral bij Kinderen die kunnen de verschillende a- fucosidose gradaties van ziekte hebben, waarbij  het niet Erfelijk factoren heeft van invloed zijn op het verloop van de ziekte. Wel zie je uiterlijkheden van verschil klein postuur hebben door de vertraagde groei in veelal een slecht ontwikkeld skelet. De ernst van hun Geestelijke achterstand verschilt nogal bij de ene of de andere in ook tijdelijk achterstand hebben. Ook vele zout in hun zweterige lichaam in zeer gevoelig voor Infectie of last hebben van Epileptische aanvallen.
Info@epn-epm.nl

Stikstof Discussie, Pathogene Bacteriën Nevelvocht Verspreiding uit Omgeving.
Wateroppervlaktes zijn al jaren besmet, vooral Gemeente Vijvers, Nieuw Bouwwijken Vijvers of Sloten welke op grote schaal zijn volgestort met allerlei Milieuvervuilde stoffen tot stille Genocide.  Zon 80 Procent van de atmosfeer bestaat uit stikstof welke worden uitgestoten  zeer schadelijk voor Mens & Dier  Dit veelal van de jaren 1970 met toenemende misleiden afvalstoffen. We hebben al vaker gewaarschuwd inzake Clusters Listeriose Epidemie van Virus Infectieziektes. Vele Cluster Zwangere Patiënten  met Listeriose kregen Infectievirussen c.q. Miskramen in Patiënten overleden. De Dodelijke Cluster zijn al vanaf jaar 1970 a 2000 aanwezig in geweldig uitgebreid. Op 31 juli 2019 werd duidelijk dat een groot aantal Patiënten onder de norm KVE, waarbij werd aangetoond of zeer nalatige bleven. Een de grootste probleem op het gebied is Volksgezondheid binnen de Geciviliseerde doelbewust Milieuvervuiling van Kankerverspreiding. Vele Kanker Infectie bacteriën enz verspreiden  Kankers. Via Nevelvocht slijmvlies van Mensen in van Dieren of via a-Fucosidose is een stapelingsziekte, stofwisselingsziektes de Organen aantasten indien enzymen hun werk niet goed doen. De afgelopen jaren is dit extreem toegenomen aangaande de Lysosomale waar moleculen worden afgebroken met alle gevolgen is afhankelijk van de moleculen. Waarbij geen Kankergeneesmiddelen of medicijnen zijn die enige baat geven is veelal schijnbedrog. Indien versterking van de Witte bloedcellen die instaan voor vernietiging Kankercellen, Borstkanker, Prosstaatkanker, Slokdarmkanker, Dikkedarm Tumoren enz via Vitamine D maar ook andere vitamine frequentie geldt bij helpen aanziendelijk Kanker te bestrijding dit wegens een tekort aan vitamines, calcium enz. Vitamines zijn een samenwerking tot ondersteuning van elkaars Gezondheid via de 15 vitamine soorten 78% minder lijden diabetes, 90% mindergriep, gemiddeld leeftijd 3 jaar hoger zijn. Gemiddeld zal de 35% er gevallen zijn van Kankers voor komen. Je ziet nu vele Burgers 25 jaar al met toekomstige Clusters Epidemie Infectieziekten  met Listeriose aangetoond als Clusters Voedselisolaat de Kankers veroorzaakt bij diverse Cliënten, welke ook Urine Infectie veelal hebben. Veelal vanuit omgeving die eens- voedsel of omgevingsvervuiling na voren komt. Veelal Urine Infecties, Luchtwegen, Darminfectie Voedingsproducten bij Cliënten werden verhandeld. Op 31 juli 2019 steeg de Cluster Voedselbesmetting Listeriose welke miskramen of dodelijke  Infectieziekte enz veroorzaken.  Listeria Monocytogenes Bacterie Infectie komt overal systematische voor.
Info@epn-epm.nl

Verschillende gevolge van verzakking, zwakke bekkenbodemspieren.
Deze gaan samen met Orgaan of welke organen zijn verzwakt mede verzakt. Bij een verzakking van de Blaas kan een uitstulping  aan de voorzijde van de vagina ontstaan, welke veelal in de loop van de dag goed zichtbaar of voelbaar wordt. Dit als voornaamste klacht moeite met Urine ophouden of blaas niet goed leeg plassen. Bij verzakking van de endeldarm zit dit de uitstulping met name aan de achterkant van de vagina, met als gevolg problemen met de ontlasting, zoals moeheid met poepen, ook al wordt er aandrang gevoeld of het gevoel dat er nog iets achterblijft in de darm. Bij verzakking van de baarmoeder, dan de baarmoedermond worden gevoeld of waargenomen bij de vaginaschimmels- en geeft soortige gelijke verzakking vaak een zwaar gevoel in de onderbuik, liezen of onderrug weer. Bij diverse verzakkingen is het niet zozeer dat deze er is, maar wat de verzakking aan dagelijkse klachten weergeeft waar je extreem last van heeft. Bij Bekken – Bodemspiertraining is instructies op te volgen, welke je zelf kan aanleren. Andere behandelingstechnieken kan je zelf eenvoudig plaatsen pessarium. Dit is een zuivere zachte buigzame ring die heel goed kan helpen bij een verzakking en klachten die zich voordoen. Er zijn nogal diverse  maten en materialen of je gebruikt een siliconenring. Een goede passende ring voelt men niet zitten, ook niet bij Gemeenschap. Het nadeel van langdurige ring druk is een toename van afscheiding, kan beschadiging van de vaginale wand bloedverlies optreden. Indien de pessariumtherapie niet (meer) gewenst is of geen optie is, via de vaginale narcose of met een ruggenprik met een kortverblijf in het ziekenhuis. Bestaan er diverse vormen van operatieve ingrepen die door een Gynaecoloog uitgevoerd kunnen worden. De soort behandeling of operatie dat Vrouwen ondergaan, mag je de eerste half jaar niet zwaar tillen in rustig je eigen Leven leiden zonder poespas.
Info@epn-epm.nl

De Milieu Volksziekte Kankers Omgeving Dankzij Politiek Milieu Cel -Ontsporing.
De gehele Volksziekte is volledig ontrafeld van Celontsporingen tot vele Duizenden Doden. Waarbij nu nog enige kennis voor nodig is op praktische inzicht, is veelal het grootste probleem binnen de Volksgezondheid. Het blijkt op moment dat er geen enkele Vitamine c.q. Medicatie aanwezig is bij de Volksgezondheid om de ziektes te vermijden, of de rotzooi Vasculaire Endotheel groeifactor 67 VEGF vroegtijdig te behandelen. De vele Medicatie van alle Kanker- Geneesmiddelen werkt niet. Drie van de 4 Patiënten heeft dan ook geen baat bij Medicatie die hun worden gegeven. Ook de Chemotherapie is ontwikkeld toe er nog geen Kankerziektes bekend waren, in medicatie niet kon worden toegepast. Bij de bestaande Chemotherapie behandelingen komt iets in de buurt. Maar de Omgeving van Milieuvervuiling van Nevelvocht verspreidt de Ziekte nog overal met uitbreiding. Ook samenwerking die steeds iets beter wordt- in zich verbeterd tot verfijnd- en Patiëntvriendelijker om bepaalde Kanker als Longkanker of Alvleesklierkanker enz, een vorm gegeven van medicatie tijdelijk werkzaam is. Die steeds maar verbetert in verfijnd wordt op individuele basis. Dit in wonderbaarlijke Milieuomgeving verandering aanpassen kunnen bewust realiseren via hoeveelheid medicatie op klein schaallig niveau effect heeft. Bij overbelasting behandeling schiet je niets mee op in zal via de witte bloedcellen versterking Kanker cellen niet vernietigen. De hoeveelheid ligt aan toereikende medicatie, milieuomgeving waarbij steeds de hoeveelheid wordt verlaagd. Dit om overbelasting of andere vormen Kankersoorten te voorkomen tijdens behandeling. Het proces gaat met Ups in Douws, maar werking van de Witte Bloedcellen die in staat zijn Kankercellen te vernietigen in nieuwe Cellen. De bestaande hoeveelheid vitamine is frequentie in de gaten houden, zodat Kankerbestrijding  niet over belast wordt. We lijden aan Vitamines, Biotine, Choline, Inositol, PAB, Foliumzuur enz  in komen we tekort aan belangrijke  Vitamines soorten.
Info@epn-epm.nl

Hierbij gaan we vanuit dat 80 procent Atmosfeer uit Stikstof bestaat (N).
We hebben dagelijks Stikstof nodig in Nederland is dit 80 procent van de atmosfeer die niet schadelijk is voor de Mens, Plant of Dier in is nodig om te leven, vanuit elke ademteug bestaat voor vier vijfde uit stikstof zonder problemen. De schadelijk stikstofoxiden worden hoofdzakelijke uitgestoten door Industrie en het Verkeer. Het Land is voor het belangrijkste deel verantwoordelijk voor de uitstoot van ammoniak. Stikstofoxide  en Ammoniak enz is moeilijk te krijgen om planten optimaal profiteren van de uitgestoten stikstof. Veelal zie je dat het tot verlies komt aan Biodiversiteit, door dat planten veelal worden overwoekerd in leidt dit tot verlies van biodiversiteit het leefgebied wordt aangetast doordat planten verdwijnen. Nederland telt zo’n 160 Natura 2000-gebieden, welke beschermd moeten worden om de Biodiversiteit zo veel mogelijk te behouden voor de opvolgende Generaties. Helaas blijken 118 die Beschermde Natuurgebieden lijden onder grote mate van te hoge stikstofproblemen . De PAS = stikstof programma’s haalde niks uit in de uitstoot van stikstof nam juist toe met alle gevolgen van de Kankers die zich snel hebben uitgebreid. De EU Hof van Justitie zorgde er voor in 2015 voor richtlijnen om de Natuur te beschermen, waarbij de Raad van Staten zich daarbij aansloot. Helaas kwam van de gehele richtlijnen niks terecht in mag het niet meer gebruik worden. Bijna de helft 46 % van de Landbouw is verantwoordelijk voor te grote stikstofuitstoot afkomstig uit de Landbouw 2018- 6 % via de Weg Verkeer in de overige via Vliegverkeer, Scheepvaart, de Industrie- en de Bouw. Ook de snelheid van het Verkeer zal worden aangepast om mindere stikstof uitstoot te verkrijgen. Bij de misleidende commies is veel ruimte gevonden bij Wegverkeer, Veehouderij die nogal stikstof. Er zal alsnog voor diverse uitstoot oplossingen moeten worden gevonden binnen de Wetgeving om Stikstof problemen gezamenlijk op maatbasis aan te passen op termijn. Nu zie je vele Huisdieren enz die met Kankers zijn besmet via de Milieuvervuiling, welke worden over gedragen na de Burgers welke de komende jaren met extreem Dodelijke Kankers Ziektes worden besmet va het inademen van Bacteriën Nevelvocht vanuit de omgeving.
Info@epn-epm.nl

Kankers Onderzoek tot Genezen is zoveel Bacteriën Schimmels te voorkomen.
De aanwezigheid van Vaginale Schimmels in de Auritus tijdens voor of na de Zwangerschap blijkt heeft 1 op de 3 Vrouwen problemen via zwangerschap te hebben. Hierbij is de mogelijkheid om zoveel mogelijk de Oermethode weer te herstellen om de Natuurlijke methode weer veilig te stellen voor Zwangerschap enz, via levensvatbare Sperma, welke veelal mede de Zwangerschap tegenhoudt aangaande geen Levensvatbare Sperma kan worden geleverd, wegens de vele vervuilde obstakels. Hierbij zie je vele vervuilde Parasieten en vervuilde stoffen obstakels zijn via Huisdieren of directe omgeving van Allerlei Bacteriën, Virussen, Schimmels enz, welke vanuit directe omgeving, veelal via Fijnstof, materie, Nevelverdamping Bacteriën van Besmette Voedselvergiftiging of Vaginisme, welke kampen tijdens de Seksuele handelingen extreem na voren komen van  Schimmels, Chronische Genitale Pijnklachten. Zo 28 % leidt extreem aan Vaginisme mede aan Psychische problemen, waarbij op het gebied van relaties voor vele sociale ongemakken zorgt of echtscheiding enz. Zorg zoveel mogelijk dat alle Bacteriën- en Virussen worden geruimd. Er zijn vele mogelijkheden via de Huisarts als kruidenkuur tegen allerlei Parasieten te ruimen, waarbij de Vrucht wordt blootgesteld met kruiden. Veelal is dit te prevaleren boven de bloedstelling aan allerlei Toxines Gifstoffen die Parasieten op grote schaal produceren van b.v. Aids of andere Genetische Kankerziektes die na voren komen als Erfbaarheid tijdens de zwangerschap. Toekomstige Kinderen hebben het Recht Kankers te verwijderen van Vervuilde Stoffen c.q. allerlei Voeding -Schimmels of Aflatoxine te ontgiften, zodat  de bewegelijkheid Recht krijgen tot verwijderen van vervuilde stoffen, zodat voortplanting organen normaal kan functioneren. Bij Gebitsmetaal in de uterus, eierstokken en testikels  kan je zelfs zoeken na composiet, bacterie enz, zodat de Lichaam opgeschoond wordt voor de voorzwangerschap.
Info@epn-epm.nl

Vitamines Hebben Extra Mineralen Nodig om Kankers te voorkomen.
De vele Clusters Listeriose Epidemie Ziekteverwerkers is het mogelijk bepaalde toereikende hoeveelheid Vitamines inneemt van een bepaald soort om zoveel mogelijk Kankers- en diverse andere ziektes te voorkomen. De Listeria Monocytogenes is een Bacterie welke overal voorkomt in rauwe voeding, welke in de koelkast hebben gelegen. De Bacterie komt voor bij Ouderen in bij Burgers met een lage weerstand, pasgeboren Baby’s lopen grote risico’s op een symptomatische infectie enz. Het is al jaren bewezen dat we apart met toereikende Vitamine bepaalde Infectievirussen de serotonine frequentie kunnen aanpassen optermijn, zonder dat de Kankers zich uitspreid is een bepaalde Vitamines met bijbehorende frequentie om Kankers te voorkomen. Kankerbestrijding versterkt de werking van de Witten Bloedcellen, die instaan voor de vernietiging van de kankercellen als je er houdt, aan de voor waarden. Indien men de witte bloedcellen versterkt in je dagelijkse Leven aanpast worden de Kankercellen op natuurbasis langzaamaan afvoert via de Urine c.q. Ontlasting. Hierbij krijgen de Witte Bloedcellen de kracht om de Kankercellen op termijn vernietigen. Ook bepaalde Voeding stoffen zullen worden aangepast via bepaalde toereikende frequentie om het voorkomen van Infectievirussen welke altijd een negatieve effect heeft op het dagelijkse leven, vanuit de Omgeving Vervuiling. Indien men de hoeveel Vitamines van een bepaald soort inneemt is veelal heel verschillend  aangaande de Kankers inzake de Witte bloedcellen, die in staat zijn om Kanker cellen op termijn vernietigen in op Natuurbasis af te voeren om bepaalde Kankers op termijn te voorkomen. Dit heeft tijdnodig in vaak begeleiding verkleint het risico op diverse Kankers ontwikkeling. De vele ondersteuning van belangrijkste Vitaminesoorten, welke de resultaten kan bereiken via diverse specifieke Vitaminesoorten aangepast op individuele  leefomstandigheden.
www.epn-epm.nl

info@epn-epm.nl

Info – 2 – Februari 2020

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

Wij EPN-EPM: Wensen ieder een Gezond jaar 2020 toe. 

Via Mail wordt Niet altijd beantwoord, wegens Overbelasting of Mondiaal kan je geen inzicht verkrijgen.                                                                                          www.epn-epm.nl                           info@epn-epm.nl

op Jaarbasis 50- Euro Infoblad Netwerk. Bank-NL:  

NL39 INGB-0003733042.

Team EVAB ICT Mondiaal Biotechnologie: WWW.EPN-EPN.NL
Hierbij is de Wetgeving op 28- mei 2018 de Nieuwe Privacywetgeving AVG ( GDPR) van kracht. Wij respecteren de privacy in we verwachten het ook van onze lezers om de privacy te respecteren. We willen onze Duizenden Lezers ook vragen deze respecteren in voorkeur te geven dat jullie ons blijven volgen op het Internet. Indien je dit doet blijf je op de hoogte van het allerlaatste nieuws, in de vele aankomende activiteiten plus de Globaliserende ICT acties. Hierbij zorg je er voor dat je altijd up-to- date bent! Wil je dit blijven horen? Geeft dan via een mailtje of via onderstaande button jouw voorkeuren door en zorg dat je geen nieuwsbrief niet zal missen.
Ik wil jullie berichten blijven ontvangen.
Indien je geen E-Mail meer wilt ontvanger stuur dan een mail:
Dit is via de Wetgeving vastgesteld per 1-juni- 2018. We zullen dan de mail uit het systeem halen in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.