EPN Infobulletin December 2019

INFO –  12 – December- 2019.

1991    2019

 EPN-EPM: Cliënten ICT – Mondiaal Callcentrum

www.epn-epm.nl EU Info@epn-epm.nl

EU-Burger-Grondrecht: Web EPN

Donateur 50 euro op jaarbasis : NL39INGB -0003733042

Kankers Dothethe Tialculair Bacteriën heeft Enorme Invloed op Leven- in Omgeving.
Contacten als Negatieve Toxische Nevelvocht Welzijn Milieu Gevoelsomgeving tot Clustering Listeriose  Voedselvervuiling c.q.  Nevelvervuiling c.q. Stikstof Nevelvocht verspreiding enz. Waarbij nu Zo’n plusminus bijna 4 miljoen Burgers met Dodelijke Pathogene Kankers Bacteriën Virussen  Ziekte besmet, of Bacterie c.q. Stikstof Bacterie Vervuilde Vervuiling die na 1980 zijn geboren met Kankers, Stikstof Bacteriën Burgers vroegtijdig het Leven laten enz. De vele Spijsverteringsklachten van opgeblazen gevoel in gasvorming zijn 100% aanwijzingen dat vertering van voedsel te veel druk op de Buik geeft met alle gevolgen van dien op termijn Buikklachten CO2, So2, H2S, CO te veel Kooldioxide,  Zwaveldioxide, Waterstofsulfide, Koolmonoxide  produceren. Waarbij Gassen zeer giftig zijn, tot overbelasting zorgen. Bacterie Immuunsysteem omzeilt 3 Eiwitten via de S-aureus SCIN via Fibrinogeen binding proteïne. 80 % van de atmosfeer bestaat uit Natuurlijke Stikstof welke  schadelijk zijn voor de Mens, Dier, Plant. Stikstof  hecht aan andere stoffen zoals Zuurstof  ( O) en Waterstof  (H) ontstaat reactieve stikstof, zoals stikstofoxide (N0x) of ammoniak (NH3). Stikstofoxiden worden veel uitgestoten door Industrie in het Verkeer in Landbouw verantwoordelijk voor uitstoot van ammoniak. Reactieve Stikstof komt overal voor in de natuur van diverse soorten als overschot aan stikstof. Het leidt tot overbelasting via  verlies aan de Biodiversiteit  in overwoekering wordt veroorzaakt. Nederland telt zo/n 160 natura 2000-gebieden welke moet beschermd worden om de biodiversiteit te behouden. Zo, n 118 van beschermde natuurgebieden lijden onder veel te hoge Stikstofbelasting. De vele windmolens of energiecentrales woningen belasten Burgers op grote schaal met Stikstof problemen als Stikstofcrisis uitstoot de Leefgebied worden overwoekerd in de Consumptie Voeding in zal via EU- de biodiversiteit Beschermd moeten worden. Veelal zie je dat iedere op zijn-haar manier maar wat aan rotzooi in pleegt in vele Pathogenen Infectie Virus Bacteriën van Ziekteverwekkers worden verspreidt. Miljoenen Burgers in Nederland blijkt  via de Milieudumping de afgelopen 50 jaar besmet zijn met Parasieten vervuiling, Mycotoxinen Schimmels, Chemische Gifstoffen welke via de Urine kan worden vastgesteld. De vele Wateroppervlaktes verspreiden op grote schaal de Kankervirusinfecties via Nevelvocht Inademende Pathogen Bacteriën. Veelal geeft dit Onderbuik-Pijn klachten via de Parasieten aan de linkerkant van de dikke darm. Waarbij Cluster Listeriose  Infectievirussen niet herkend worden in Virussen, Schimmels enz, welke zich nestelen op termijn tot allerlei  Kankers via Inflammatoire Listeriose Infectie- Ziekteverwekkers van Cluster Listeriose na voren komen via Slijmvlies Bacteriën van Cytokines Ontstekingen, Kankers, Miskramen Infecties enz tot Stille Politieke Genocide veroorzaken.
Info@epn-epm.nl

In Nederland blijken al bijna 4 Miljoen Burgers met Kankers Geïnfecteerd te zijn.
Dit via Nevelvochtverdamping van Politieke  Gemeentelijke Vuilstort vanaf 1975. Kinderen hun Bloedcellen, Hersencellen zijn besmet via Schimmels Nevelverdamping obstakels of Parasitaire  vervuilde stoffen via snelle ontwikkeling op districten niveau. De ontwikkelingen tot rampzaliger chemische ziektes verspreiders van Pathogene Infectievirussen, Ontstekingen als een Creutzfeldt Ziekte Dodelijke Variant Hartziektes zich verspreidt via vermenging als Buikgriep Ontsteking van het Maagslijmvlies. Dodelijke Norovirus zich verspreidt onder de Bevolking Groepen via Fecaal-orale route of via Toxische Aflatoxine Slijmvlies Virus deeltjes, Schimmels in de Urine of Ontlasting zich verspreiden onder de Burgers met een Milieuvervuilde Omgeving van Chemische Voedingstoffen zeer negatieve afweersysteem veroorzaakt tot allerlei Kankers. Miljoenen Burgers  NL blijken besmet te zijn via de Milieuvervuiling Toxische Aflatoxine die Levercirrose weergeeft of Parasieten als veegteken van onvruchtbaarheid. Hierbij is de vervuiling  van parasieten  vervuiling welke het Immuunsysteem aantast  in geen Zwangerschap kan plaatsvinden. Is het logisch om de negatieve parasieten obstakels en vervuilde stoffen die de gezondheid aantast via vervuiling van Bacteriën en Virussen afvoert  in vooral Gardnerella, Neisseria  en Treponema welke de Menselijke voortplanting tegen houdt. Veelal weten Huisartsen de parasieten via Elektronische de Parasieten laten afvoeren via frequentiegenerator. De Norovirus blijken bij Burgers voor te komen welke op moment een verzwakte afweersysteem hebben in overdacht na de omgeving veroorzaakt in vele andere Burgers besmetten met slijmvlies of via overdragende fecale orale routes. Ook blijken vroeggeboren Baby’s vele Foetus  vroegtijdig te zijn  Geboren voor de 37ste week van de zwangerschap in geen aandacht is geschonken aan de Zwangerschap Rechten die Baby’s ook hebben, van meer aandacht tijdens de zwangerschap in niet Roken tijdens de zwangerschap ook derden niet in de omgeving. De voorportiek is veelal klachten biologische lagere niveaus Serotonine in het bloed Neurotransmitters die in het bloed eventueel iets verhogen wordt de hersenen processen beter bestuurd via Neurotransmitters. Waarbij spieractie, lichaamstemperatuur, bloeddruk, ademhaling, seksuele opwinding en eetlust beter verlopen op termijn. Veelal heb je dan ook de volgende stap om te kijken of symptomen kunnen verminderen door de hoeveelheden van deze Neurotransmitter in het bloed te verhogen. Serotonine fungeert veelal als soort aanjager van alle processen welke vanuit het Hersencentrum worden bestuurd. Denk maar aan spierfuncties concentratie, lichaamstemperatuur, bloeddruk, ademhaling, seksuele opwinding, eetlust enz. Hierbij is Neurotransmitter de grondstof voor slaaphormonen 2. melatonine, alsmede  Burgers die problemen hebben met fibromyalgie als slaap kunnen verklaren, welke ook op termijn op gelost kan worden. Hierbij de Bacterie het Immuunsysteem Omzeilt, waarbij de Kankers Bacterie niet herkend in zich vrij gemakkelijk verspreidt tot afwijkende afweersysteem wordt afgeremd, zodat de Bacteriën vrij hun gang kunnen gaan. Kankergezwel drukt op de zenuwen tot weefselverharding, pijnklachten via de Prostaglandines, Bradykinine, Serotonine en Histamine geven al zeer vroegtijdig  endometriose krampen, pijnprikkel doorgeven of verbranding doorgeven van  Pijnprikkels, Slijmvlies Infectie Bacteriën, waarbij de Kanker  uitzaaiingen = metastasen na de botten toeneemt. Waarbij Zenuwstelsel de uiteinden in de huid en zenuwen, hersenen beschadigd in ook het ruggenmerg in de pijn in de organen pijnprikkels opstijgen. De vele Besmette Productie via Supermarktketens, Zorginstellingen, Bedrijfskantines de Voedselbesmetting, werd alsnog vrij verkocht, waardoor de Cluster van besmette Voeding- als vrij verhandeld, terwijl Veiligheidswaarschuwing uitgegaan na de consumenten enz, deze producten niet te kopen of consumeren. Veelal volgen gezwellen van weefselverharding, verstijving- in minder spierbeweging, Neurologische dagelijkse afwijkingen enz.
Info@epn-epm.nl

Omgeving Wateroppervlaktes Milieu Nevelvervuiling spelen een zeer grote rol inzake Bacteriële Risico Nevelverspreiding, Nitrificeerders Ammonium Concentraties Stikstof- cyclus de Angst, Stijfheid  door minder bewegen in Sensorische dimensie van Emotionele Brein van Gedragsverlies. Veelal op Jonge leeftijd treden Pathogene Overbelasting  Bloed Propjes van Infectievirussen, Bacteriën van Stresssyndroom tot Slijmvlies Cel-Ontstekingen tot Bloedstolsel , Bloedvaatjes van Microvasculaire Bloedvaten schade, welke in het dagelijkse Leven leidt Hersenenschade als Depressieve symptomen tot allerlei cognitieve functioneren dementie in dagelijkse leven van cognitieve achteruitgang van vele dagelijkse problemen veroorzaakt. Hierbij schade aan de kleine Hersenvaatjes mogelijk achteruitgang als Depressies, Cognitieve leefwijze patroon welke bloedvaten afwijkende  Hersenen, Longen, Borsten in verhoogde Bloedstolsel vorming veroorzaakt tot Borstkankers abcessen enz. Dit via de bodembacteriën, welke bijdragen leverende aan diverse Kankersoorten. Bij Kanker ontstaat in vier hoofdgroepen verdeelt. Kanker drukt op de zenuwen of pijn door behandeling van het gezwel als bijwerking van een bepaalde anti- Tumor, indirecte gevolgen van stijfheid ‘, wegens angst, minder bewegen, doorliggende somberheid via indirecte gevolgen van de ziekte. Binnen de Rechtsgrondslag overtreed Nederland  ART:235 inzake EU-Milieubeleid,  alle wetgeving binnen de Volksgezondheid  Burgers ten Dode opgeschreven, dankzij de Criminaliteit via  Overheid inzake Chemische Fijnstoffen  die DNA aantast, mede afwijkende Vruchtbaarheid problemen veroorzaakt dankzij de Fijnstof vanuit de Omgevingsvervuiling of Nevelvocht Verdamping. Kankerverwekkende Chroom- 6, MERS Longvirus Dodelijke Pathogene Zoönose, Q-koorts, enz- welke ook via Nevelvocht Eiwit Bio-Mestotamie, Bio-Mestotamie Fijnstof in Nevelvochtbacterie wordt ingeademd als Clusters Mutatie Dodelijke Urine enz Infectie Ziektes verspreiding op termijn.
Info@epn-epm.nl

De vele Bacteriële Stikte Bacteriën van Extreme Milieuvervuiling tot Kankerziektes.
De afgelopen 50 jaar zijn er Moedwillig Allerlei Kankers Bacteriën reactieve stikstof verbindingen verspreidt via unieke soortensamenstelling van bacteriën in het oppervlakte wateren, welke worden ingeademd als Nevelvocht Bacteriën tot Dodelijke Ziektes. Deze Bacteriën veroorzaken Buikpijn, Diarree, Winderigheid,  Darmklachten, Hersenschade in losse Plotse Diarree van slijmige Pathogene Bacteriën, waarbij de Darmbacteriën tot Geïrriteerd Darm prikkelbare Syndroom. De typische symptomen kan eventueel ook extreem leiden tot Prikkelbare Darmsyndromen door negatieve drinken of voeding, Roken, Alcohol zal de Darmklachten vererven in bij de Foetus diverse stoornissen opbrengen via allerlei symptomen of prikkelbare darmproblemen veroorzaken. Tijdens de zwangerschap is het belangrijk dat de Prikkelbare Darmsyndroom welke leiden tot Stressgevoeligheid  via Cafeïne, Alcohol, Tabak zullen allerlei klachten geven in vele Kinderen voor levenslang bij zich dragen. De vele Bacteriën zie je veelal terug bij overtollige spanning, waarbij Gierachtig Darm Barrière veroorzaakt. Dit wegens de voeding of drinkbare voedsel, waarbij beschadigingen optreden als ziekteverwekkers en ziektekiemen de darmwand aantast via Bacteriën, welke toekomstige Kanker veroorzaakt. De Micro-schade van Geïrriteerde Darm binnendringende ziektekiemen zijn de typische symptomen van Diarree  Cytokines de Darmwand binnendringen via Bifido-Bacteriënstam die effectief kan helpen om de Unieke B. bifido- bacteriestam gevonden worden. Dit om effectief kan helpen de Unieke B. bifidum MIMBb75 de prikkelbare darm hecht zich als pleister aan de darmwand- en beschermt deze. Bestaande darm irritaties kunnen verdwijnen in nieuwe beschadigingen kan worden vermeden als de cliënt zich houd aan de regels. Bij vele verdwijnen de prikkelbare darmsyndromen compleet. Bij anderen hielden zich niet aan de voorwaarden in hadden liever op termijn Darmkanker- is een eigen keuze. Het bijzonder is aan B, bifidum MIMBb75 is dat deze bacteriestam wereldwijd uniek is. Het richt zich direct op de darmwand- en beschermt deze zo. Ook kan het symptomen van een prikkelbare darm verminderen en daardoor de Levenskwaliteit van de getroffen verbeteren. B. bifidum MIMBb-75 kon in een klinisch onderzoek meetbare successen boeken; Een merendeel van de proefpersonen liet een Significante meetbare binnendringende darmklachten na voren komen met typische symptomen van darmziekte verwerkers en ziektekiemen die Darm Infectie steeds opnieuw beschadigden, via de diarree of Buikpijn klachten via omgeving mogelijke te gevolgen Milieu Nevelvervuiling te hebben welke dagelijks wordt ingeademd.
Info@epn-epm.nl

De Nevelverdamping draag bij aan Dodelijke Bacteriën, Virussen, Infecties in op grote schaal Schimmels veroorzaken.
Waarbij Lichamelijke, Psychische alsmede Maatschappelijke gevolgen heeft, in beschadigingen van Amputatie van Lichaamsdelen. De Somatische Stoornissen wordt veroorzaakt via lagere niveau’s Serotonine in het Bloed. De Neurotransmitters in het bloed te verhogen, mede de bloedcirculatie bij Pijnknelpunten los masseren om de angst laten verdwenen in de  Serotonine in ook de DHEA zie je dat de bijnieren zijn uitgeput door de vele Stress van de afgelopen 20 jaar. Veelal zie je hierbij de ziekte als Artrose Gewrichten, Hand, Heup, Rugklachten, Knie, Nek schouders, Spierreuma  enz. Veelal nestelen deze Bacteriën zich als Cluster Kankers Infectie verwekkende, Schimmels op termijn, welke zich nestelen via Slijmvlies als Microben Bacteriën die zich nestelen in het Lichaam, Mond, Huid, Darmen, Urinewegen in een zeer slechte reputatie. Het Menselijke Lichaam laat bij overbelasting de toekomstige Inflammatoire Infectieziekteverwekkers van diverse Cluster als Cytokines Ontstekingen op grote schaal veroorzaken tot termijn Kankers Infecties. Dit voorbij slijmvlies Archaeale Ecologie vanuit de diepte wateren de Bacteriële Stikstofcyclus mede vermengen met het Zoetwaterecosystemen per dieptes verschillend zijn van Bacteriële Nitrificeerders.  Bacteriële Nitrificeerders blijven iets achter op de invloedrijke Thaumarchaeota nitrificatie aan de oppervlakte wateren tot Nevelbacteriën. Waarbij de DHEA-Serotonine Niveau’s heel laag staan tot allerlei daagse Stressgevoelig van uitgeputte angstgevoelig  via de bijnieren. Dan op grote diepte nogal verschillend zijn van intensieve Stikstof kringloop module. De overbelasting dosering leidt tot gevalideerd Bloedvaatjes, Depressies in Microvasculaire Hersenen schade op langere termijn hoe slechter functioneren is een onafhankelijke risicofactor van sterfte, is meer aanwezig. Het Bacteriën van het Immuunsysteem te omzeilen via de Eiwit. Waarbij geen direct gevolg van de ziekte bv. beginnende griep, migraine,  pijn door gewrichtsslijtage of negatieve  zintuiglijke waarnemingen. De vele Nieuwbouwwijken zijn volgestort vanaf 1960 met afvalstortvuil in Vloeibare Chemische Ziekteverwekkers welke op grote schaal tot Kankers enz leiden. Vanaf 1960 a 2019 zijn vele Stortvuil & Vloeibare Kankerverwekkend stoffen gedumpt via Tankwagens  in Nieuwbouw- Woonomgevingen met allerlei termijn gevolgen voor de samenleving, want wij moeten toen mondkapjes hebben, welke niets hielpen tegen een of andere bescherming. Dit geeft Onrust in het Afweersysteem van de dagelijks Leefomgeving van negatieve Energie gebruik. Kinderen Ademen deze Nevelvocht Bacteriën  in Fijnstof in welke leidde tot allerlei Neurologische Sociale afwijkingen dankzij de Plaatselijke Overheden Parasitaire Nevelvocht Stikstof leidt bij Jongere Leeftijd via het inademen van Pathogene Nevelvocht Bacteriën Hechten zich aan zuurstof-0, waterstof –H enz. Hierbij ontstaat allerlei stikstofoxide ( Inox ) of Ammoniak NH-3. Stikstofoxiden- en Ammoniak Milieudumping via Industrie, Verkeer in Grassen, Nevelvochtinfectie, hoge Overwoekering van te hoge Stikstof Belasting via 4 miljoen Kanker  gevallen, Onvruchtbaarheid via de Stikstof overbelasting  Milieu Verdamping Nevel- Bacteriën verdamping tot verspreiden als Pesticide  Zuigwormen- in de Nevelbacteriën Hersencellen tot Neurologische afwijkingen Genocide veroorzaakt. Waarbij Menselijke Levensstijl het afweersysteem een afwijkende gevoelsleven of gevoelloosheid veroorzaakt tot Dodelijke Schimmels, Toxines Infecties tot ondraaglijke Neurologische Pijnmomenten systeem leiden tot in het Emotionele  Hersenbrein, welke de Zenuwcellen aantasten tot Dodelijke Kankers veroorzaken via de overbelaste Milieuvervuiling vanuit de omgeving.
Info@epn-epm.nl

Politiek veroorzaakt zelf de Milieu Genocide Stikstofproblemen enz, wegens dat de Wetgeving niet wordt gehandhaafd op Milieugebied in vele Burgers in een Stikstofcrisis als Milieucrisis dodelijke Kankers Ziektes terecht komen op Jonge leeftijd of al tijdens de zwangerschap via Nevelvocht bacteriën verspreiding besmet zijn. Het stikstof hecht zich aan allerlei Organen, Slijmvlies Signalen, Voedingsplanten enz. Waarbij geen rekenschap wordt gehouden met het grote verlies van het Leefgebied ,waar grote stikstofpositie plaats vindt met alle negatieve gevlogen, overwoekering vindt plaats in de Leefomgeving binnen de Natuur bescherming alsnog vergunningen worden geleend aan bouwprojecten, om Kankers enz te verspreiden via Pathogene Nevelvocht bacteriën bij Dieren in Burgers tot Dodelijke Infectie Ziektes leidt. Een deel van stikstofoxiden, uitstoot ammoniak hecht zich aan andere stoffen zoals zuurstoffen, waterstof ontstaat reactieve stikstof, zoals stikstofoxide ( NOX) of Ammoniak. (NH3). Vele planten soorten profiteren tijdelijk van de uitgestoten stikstof leed bij 65 Plusser, waardoor ze harder groeien in Infectievirussen op termijn veroorzaken. Uiteindelijk lijden dit tot grote verlies aan de Biodiversiteit, waarbij de omgeving minder Dieren van diverse mindere soorten na voren komen met alle negatieve gevolgen. In Nederland telt me zo’n 2000 Natura- gebieden die beschermd moeten worden om de Biodiversiteit te waarborgen, maar het blijkt dat 118 beschermde natuurgebieden lijden onder hoge Milieu Stikstof Overbelasting tot Dodelijke door Milieu CO2-stikstof- en PFAS problemen waarbij 4 Miljoen Burgers zijn besmet terwijl de Politiek al jaren op hoogte is van de Stille Genocide Milieu- van diverse verschillende gemeten zijn, in de Overheid volledig medewerking heeft geleend aan deze Milieu PFAS- problemen Genocide op termijn plegen via het Voedsel besmet is met Listeria-  en Salmonella spook, welke dodelijke Bacterie verspreidt onder bevolking. Dit vooral Jonge Kinderen onder 12 jaar die besmet raken via het Voedselproducten in Nevelverdamping die niet gecontroleerd worden. Nu met stille online hightech techniek  kunnen we de toezicht op de stille Genocide, kunnen we ook nieuwe techniek toepassen via derde landen de Whole Genome Sequencing om de DNA vast te stellen van bepaalde Listeria bacterie het exacte DNA van diverse b.v. Listeria bacterie  op te sporen op afstand techniek de Stamcellen Bacteriën in de Voeding te achterhalen. Vele Kinderen blijken besmet te raken via de meeste Listeria of Salmonella Bacteriën grote risico’s dat Kinderen met Kanker worden besmet op jonge leeftijd, het zal je Kind maar zijn. Waarbij Kinderen kwalijke Infectie  Virus Ziektes of Kankers Bacteriën verkrijgen via de Wateroppervlaktes Nevelvochtverdamping, welke worden ingeademd in dagelijks allerlei problemen voorkomen gebeurtenissen via Visuele Geheugen beschadiging, die onrust gedragsverandering enz veroorzaakt. Het blijkt dat Nederland Politici er een Corrupte Zooitje van maakt inzake de Europese Hof Justitie, Raad van Staten geen enkele kennis hebben inzake Milieu Beschermde Natuuromgeving, waarbij 62 procent de WET overtreden door overschot van schadelijke Dumping Stikstof in de Natuur tot allerlei Kankers Infectie Ziekteverwekkende Milieuvervuiling leidt tot stille Biologische termijn Genocide.
Info@epn-epm.nl

De vele Dothethe  Tialculair Verschillende Delingen bij Gevoelsverandering van het Geheugen.
Hierbij komen Burgers in aanraking met Dodelijke Nevelvocht Bacteriën  als een vorm van Voedselvergiftiging  Bacteriën in een laag zuurstofgehalte boven de 20 graden C. Waarbij Bacteriën zich snel verspreiden met veelal giftige stoffen Botulisme, via dieren enz. Nevelvocht welke zeer besmettelijke  zijn voor omgeving via Dieren enz- na Burgers worden overgedragen. Vele Wateren zijn zomers besmet met Botulisme via de Dode Dieren welke het water besmetten met Infectievirussen als Kankers verspreiden in Geestelijk onderbewust Neurologische  Ergonomische allerlei Neurologische  latente onrust of bijna afwezig te zijn door allerlei  Bacteriën of Negatieve besmette Voeding in het inademen van besmet Nevelvocht uit omgeving met Botulisme, welke Ontstekingen veroorzaakt als Infectievirussen, Borstknobbels, Blaasontstekingen,  Blauwalg, Kankers via het inademen van besmette Nevelvocht, c.q. Onvruchtbaarheid via Pathogene Besmetting Toxines, Gifstoffen enz, waarbij je onvruchtbaar blijft . De vele Interen lichamelijke vervuiling van Parasieten, Toxines, Bacteriën. Probeer zoveel mogelijk Negatieve vervuilde stoffen te verwijderen voordat je met eventueel zwangerschap bezig gaat, raadpleeg altijd je Arts. De vele vervuilde stoffen Parasieten, Toxines, Bacteriën zoveel mogelijk niet overerven. Maar probeer zelf zoveel deze negatieve stoffen te verwijderen. Het omgaan met Kanker is heel verschillend Per-persoon in het dagelijkse Leven. Hierbij met het omgaan- en de gevolgen ervan hoe ga je er mee om, om welke balans te verkrijgen dat je enige stuur terug krijgt, nu alles uit balans is het aanpassen via Logotherapie de kleinste gestoorde stofwisseling functies  te normaliseren in de kalk fosfor en Silicium te herstellen via de vitamine kalkverbinding als stofwisseling in de botten via de Huisarts. De Psychische Stille  Milieu Genocide via Nevelvocht verspreiding heeft grote invloed op het dagelijkse Leven is zeer groot, omdat het Kankerbacterie betreft  met langdurige gevolgen op het Lichamelijk functioneren heeft allerlei Maatschappelijke invloed van gevoelens, emoties in op Persoonskenmerken van het Gedrag. Vitamine D is een grote bescherming om voorkomen van Osteoporose, ook andere vitamines K geven bij kalkstofwisseling verminderd  die via de Urine wordt uitgescheiden.  Lichamelijk functioneren heeft grote gevolgen in het dagelijkse Leven. Het gehele Balans als een Barometer tussen de draaglast en draagkracht, welke op diverse manieren in deze Levensfases onbegrijpelijk is om op Jonge leeftijd geconfronteerd worden met Kankers. Het Verspreiden  van Kankers Bacteriën op relationele functioneren  is het niet goed zitten in de dagelijkse Leven. Ook persoonskenmerken is bepalend hoe je omgaat met de draaglast inzake de Emoties of tijdelijke tussen de tegenslagen door aanpassen om niet meer besmet met Nevelvocht Wisselende Bacteriën. Waarbij Kanker Dothethe Tialculair Bacteriën grote invloed hebben op diverse Kankers zich verspreidt via Nevelvocht vanuit Wateroppervlakte als Vijvers op Camping, Kanalen, Kleine Slootjes welke veelal besmet zijn met Pathogene Bacteriën  Gif toxines Toxines, Blauwalg, enz merkje veelal ook bij Zwangerschap. De Genetische Toxines via Wateromgeving je Gezondheid aantast als Dodelijke Infectievirussen Ziektes op termijn, welke ook overdraagbaar zijn, via Nevelvocht Bacteriën via Foetus besmet raakt. Hierbij is het verstandig om Seks uit te sluiten tijden de eerste  Zwagerschap om geen enkele risico te lopen of via speeksel vervuild Pathogenen Bacteriën of Toxische Thallium over te brengen na de Foetus. Eet tijdens de Zwangerschap zoveel mogelijk schone Voeding.  Waarbij je een nieuwe situatie om alles te overleven, om beperkingen te accepteren op Geestelijke en/of Lichamelijk niveaus. Dit om na de Toekomst nieuwe draagvermogen tot draagkracht te bevorderen zullen ook de gevolgen daarvan in zeer sterke mate de eigen draaglast bevorderen, welke wel gepaard gaan met ingrijpende gevolgen of bijwerking via Therapie enz, met chemotherapie of een operatie. De voortplantingsorganen gevolgen bij Milieuvervuiling zie je bij Zwangerschap Giftige  Nevelvochtverdamping Toxines Thallium-bevattend  ontharingsmiddelen vanuit de omgeving Milieu vergif welke tijdens de zwanger schap wordt ingenomen, welke lijden tot Gevoelloosheid of Overgevoelige Slijmvlies Infectieziektes.  Hierbij zal je altijd zien dat het lichaam anders voelt in anders reageert.
Info@epn-epm.nl

Binnen de Nieuwe Leefsituatie die in opkomst zijn, denk aan schonevoeding, omgeving.
Veel van deze behandelingen zijn tijdelijk van aard- en gaan na enig tijd weer over als alles goed draait ? Maar bij een Operatie zie je meestal de gevolgen die zeer ingrijpend zijn als er een lichaamsdelen wordt weggehaald. Hierbij spelen vele Emoties, Angst in bijwerkingen via Radiotherapie, Chemo Operatie, waarbij het Lichaam in Geestvermogen tijdelijk anders reageert na de toekomst ?. De Dothethe Tialculair zijn altijd verschillende Deling welke enorme invloed heeft op Dagelijkse Welzijn. De vele Milieuomgeving zijn veelal besmet  met Pathogene Virusinfecties als Biologische Verklaringen  symptomen door te lagere Serotonine in het Bloed. Welke allerlei  Sociale & Maatschappelijke Somatische-Symptoomstoornissen van Gemeenschappelijke Genetische Biologische afwijking geeft in het dagelijkse leven. Kijk ook om je heen of er vele Infecties of Ziektes vanuit de omgeving aanwezig is via Nevelvocht Bacteriën van Urine Infecties of Somatische-Symptoom- stoornissen van onaanvaardbare klachten  geeft, een Psychologische gevolgen voor de toekomst. Waarbij vele geïnfecteerde Infecties via Pathogene Toxiciteit de Darmkankers via de Nevelvocht de Type: Bacteriën besmet Slijmvlies via diverse Virus Slijmvlies Infecties aanwezig is als wond Infecties, Urine infecties, Darmproblemen via Type: 1 verneveling vocht uit directe omgeving. Hierbij 55 % van Burgers besmet raken via Milieu Nevelvocht vanuit Wateroppervlaktes verdamping besmet met de modernen Infectie Virus Pathogene Kankers virussen enz. Dit vanuit de Industriële Milieuvergiftiging omgeving van- Milieu  Vervuild Sloten, Kanalen, Vijvers, Meren enz op grote schaal diverse Infectievirus, Lymphocytose Neuritis via vele verneveling vocht verspreidt binnen Leef woonomgeving. Vele Burgers worden besmet met Pathogene Infectievirus zo’n 4 miljoen Burgers in Nederland 2019, met een geweldige stijging die in aantocht via Nevelverdamping de komende jaren. De Kanker Infectievirussen  van Thallium verbindingen van Extreem Toxische dodelijke Infectievirussen  in aanverwanten Hartfalen, Zenuwstelsel defecten enz. Vele Burgers vormt tijdens de Seksuele Relatie een soort eigen barometer van eigen relationele functioneren welke niet goed in zijn vel zit. Waarbij blijkt dat je niet goed in je Vel zit in de confrontatie van Lichamelijke- Vervuiling  met Kankers na voren komt. Dit van veelal vochtige slijmvlies botulisme sterk in de Lichamelijke en Geestelijke Fysiologische of Anatomische verandering optreed tussen de Echtparen verdoofd gevoel geeft of helemaal geen gevoel meer geeft, welke grote Psychologische gevolgen geeft in de praktische dagelijkse levenssfeer. Gevoelsverandering  binnen de Milieuvervuiling van Toxines zal je eerst voor de Zwangerschap alle vervuilde stoffen welke de voortplantingsorganen beschadigen in worden verstoord  via de Pathogene Bacteriën  welke zijn vervuild via Nevelvocht Toxines op grote schaal verspreidt uit de woonomgeving. De onvoldoende aanmaak van het Serotonine Niveau vanuit de Hersenen wordt Bloedcirculatie aangetast door de Somatisch- Biologische symptoom stoornissen na voren komen op termijn, met alle gevolgen van Neuro – Hersenbeschadiging door lagere niveaus serotonine in het bloed zit verweven.
Info@epn-epm.nl

Kankers Onderzoek blijkt dat je Stuurloos wordt in je Gevoelsleven.
Bepaalde dagelijkse activiteiten voelen niet meer aan die je anders direct doorhad in voorbereiding troffen om je lichaam en Geestvermogen onder controle te krijgen. Maar nu  blijkt dat je Gevoelsvermogen het laat afweten van de dagelijkse bezigheden in het mechanisme weigert om je Gezondheid te herstellen. De Genetische Code stuurt niet meer in het gevoel. Van Angst komt in blijft stijgen, waarbij je al je zekerheid kwaad raakt. De grote onrust van overbelaste Gif -Toxines welke Cytokines Ontstekingen veroorzaakt via rond vliegende deeltjes Fijnstof, Nevelvocht, Mutageen en Teratogeen enz, welke de Virale Urinewegen de Eiwit = Proteïnes van afwijkende Cellen, die je ook kan vinden via de Lymfevaten, Klieren verdikking in het opzetten van Bloedvat opzetting van laaggradige Infecties van Proteïnes bij Lymfevaten. Na enige weken of maanden merkje dat sommige van deze Allergie stoffen komen veelal ALT.137 voor als Kankers verspreiders of Vermoeidheid, Hoofdpijn via Chemische Bestandsdelen  vanuit waterverdamping, de bodem, zwaveldioxide, waarbij de voedingsplant verkleurt.  Indien je dit merkt is er op moment grote paniek. Na veel gebruik van de besmette van Voeding tast de Centrale Zenuwstelsel aan in valt op termijn, via  het in de war sturen van de Homeostase- in de war wordt gestuurd, welke niet gecompareerd wordt gelijke Celgroei leidt ook tot Kankers. De Tumorweefsel groeit buiten de bestaande Organen, waardoor het is ontstaan als autonoom kunstmatige Celcultuur ,waarbij in alle rust Uitzaaiingen vormen al op zeer jonge leeftijd doordat er voldoende schone  voeding worden  aangevoerd welke via de uitscheidingsorganen wordt verzorgt- en in alle rust nieuwe Tumorweefsel Celcultuur wordt de uitscheiding Organen verzorgd. Waarbij steeds weer nieuwe Bacteriën zich in alle rust Metastasen  = uitzaaiingen zicht nestelen in de omgeving die een Voedingsbodem van allerlei Bacteriën tot Infectieziektes van het Lichaam.
Info@epn-epm.nl

De vele Ongezonde Biologische Leefomgeving via Milieuvervuiling.
Veelal zie je de Stress gevoeligheid na voren komen van Ups in Downs van omliggende Weefsels, terwijl je altijd dacht dat alles goed ging, maar dan zie je dat Kanker Virusziekte  je al een tijdje in bedwang had. Het Lichamelijk vrij functioneren is niet meer binnen het dagelijkse Leefsysteem van vrijheid. Binnen de Levensfase is het onbegrijpelijk in heeft grote gevolgen in het dagelijkse Leven welke onbegrijpelijk is om geconfronteerd worden met Kanker enz. Hierbij zie je op dat moment allerlei Stress, Angst na voren komen van Implantaten als Individuele negatieve ziekte van Stress. Waarbij het Immuunsysteem een zeer Latente afweer weergeeft wegens dat je ongerustheid in angst niet kwijt kan of eventueel kan delen met buitenstaanders. Dit wegens dat je echt niet begrepen wordt door buitenstaanders  of Artsen blijkt uit onderzoek. Vele begin fase van een bepaalde ziekte hoor je de informatie te verkrijgen over de aanverwante aandoeningen die via onnatuurlijke weg zijn ingebracht als klompcellen. Dit met diverse  agressieve  onnatuurlijke weg ingeslagen zijn via diverse fouten van opeenstapeling van Bacteriën Mutaties, welke via de Urinewegen of Ontlasting, Borst klop cellen Toxines zich steeds verder verspreiden. Ieder Burger die hiermee met deze Agressieve cellen van Toxines en vele Vaginale Schimmels of Urine Infecterende Genetische afwijkende Somatische stoornis  enz. Bij vrije onderzoek zie je Vaginale Schimmels = Candida welke zich verspreidt als een Vaginale Infectie Virus, welke tot allerlei Infectie Ziektes of Kankers kan leiden of diverse Kankers in aanverwante afwijking van Latente afweersysteem Neurologische op Oudere (Pensioen) leeftijd in bij Duizenden Burgers Kankers veroorzaakt tijdens de VUT, maar ook op Jonge leeftijd in ons leven sluipt daarin een verwoesting plaats vindt bij Duizenden Burgers of Onvruchtbaarheid plaats wegens reproductief falen van Menselijke Gedrag of Milieuomgevingsfactoren, Parasieten, Milieuvervuiling c.q. Voedselbesmetting, Nevelvocht vanuit Kanalen enz. De vele Infectievirus slijmvlies bacteriën tot Darmkankers via de Pathogene geïnfecteerd  Type 1 Nevelvocht, welke Infecties direct uit omgeving  komt voor zo’n 60 %. De vele Milieuvervuiling welke de afgelopen 50 jaren zijn Gestort via de Overheid, Bedrijfsleven enz onverantwoordelijkheid  in mede het Bedrijfsleven  zie je terug in het dagelijkse Leven van Neurologische afwijkende Leefomgeving moedwillig permanent allerlei schadelijke  Leefomgeving stoornissen gecreëerd door Zenuwcellen, Organen waarin zich kunstmatig Tumorweefsel of Schimmels vormen, welke zich buiten de organen plaatsvinden, in ontwikkeld zich aan de sturing door zenuwen van het Orgaan, waarin het is ontstaan. Wordt Kunstmatig Celcultuur ontwikkeld tot gevoed is de ideale groei van voeding, temperatuur in voedingstoffen  worden gereinigd via celcultuur door uitscheidingsorganen  verzorgd.
Info@epn-epm.nl 

Kankers Onderzoek tot Genezen  is zoveel  Mogelijk Schimmels, Bacterie te voorkomen.
De aanwezigheid van Vaginale Schimmels in de Auritus tijdens of voor de Zwangerschap blijkt heeft 1 op de 3 Vrouwen problemen via zwangerschap. Dit heeft grote gevolgen via Parasieten Nevelvocht Milieu Vervuiling van allerlei Nevelvocht bacteriën verspreiden  als Pesticide Zuigwormen welke de Hersencellen aantasten tot allerlei afwijkende Neuro Ziekten als Endometriose veroorzaakt al voor of tijdens de zwangerschap. Menselijke Levensstijl verzwakt zeer snel via de Milieuvervuiling  van een afwijkende gevoelsleven in snel Kankerverwekkende schimmels. Waarbij Zenuwcellen  betrokken zijn die tot allerlei Kankers leidt op termijn van organen welke een brandige gevoel geven of schimmels, toxines, zenuwcellen aantasting in Neurologische Zwellingen welke op termijn diverse soorten Kankers leiden of de meest voorkomende Bacteriën in het Zenuwstelsel is Shigella welke een brandige gevoelloosheid van veel voorkomen geïrriteerdheid in het zenuwstelsels in tot allerlei soorten aandoeningen via Toxische Milieu Parasitaire overbelaste Milieu bacteriën via de Nevelvochtverspreiding ingeademd leidt tot allerlei Kankersoorten, Virusinfectie, Urine Infectie, wegens overbelast met Pesticide Gif-vervuiling via Nevelvocht- Slijmvlies> verdamping tot allerlei Dodelijke Bacteriën via Toxische Milieu Parasitaire  overbelaste Nevelvocht tot allerlei Dodelijke Kankers Infecties in diverse soorten depressies enz, welke je niet onder je Ogen ziet, maar vooraf  Neurologische Afwijkingen van verborgen problemen na voren komen als Kankers, Hersenziekten vergeetachtigheid waarbij je dagelijkse handelingen kwijt raakt als Neurologische verborgen Hersenziekte mede na voren komt. Hierbij is de mogelijkheid om zoveel mogelijk de Oermethode weer te herstellen om de Natuurlijke methode weer veilig te stellen voor de Zwangerschap via levensvatbare Sperma, welke veelal mede de Zwanger tegenhoudt aangaande geen Levensvatbare Sperma kan worden geleverd, wegens de vele vervuilde obstakels. Hierbij zie je vele vervuilde Parasieten en vervuilde stoffen obstakels zijn via Huisdieren of directe omgeving van Allerlei Bacteriën, Virussen, Schimmels enz, welke vanuit directe omgeving veelal via Nevelverdamping Bacteriën van Besmette Voedsel vergiftiging , Nevelvochtverdamping of Vaginisme welke kampen tijdens de Seksuele handelingen extreem na voren komen van Chronische Genitale  Pijnklachten. Zo 28 % leidt extreem aan Vaginisme mede aan Psychische problemen, waarbij op het gebied van relaties voor vele sociale ongemakken zorgt enz. Zorg zoveel mogelijk dat alle Bacteriën en Virussen worden geruimd. Er zijn vele mogelijkheden via de Huisarts als kruidenkuur tegen allerlei Parasieten te ruimen, waarbij de Vrucht wordt blootgesteld met kruiden. Veelal is dit te prevaleren boven de blootstelling aan allerlei Toxines Gifstoffen die Parasieten op grote schaal produceren van b.v. Aids of andere Genetische ziektes die na voren komen als Erfbaarheid tijdens de zwangerschap. Toekomstige Kinderen hebben het Recht Kankers te verwijderen van Vervuilde Stoffen c.q. allerlei Voeding Schimmels of Aflatoxine te ontgiften, zodat de bewegelijkheidsrecht  te verkrijgen tot verwijderen van vervuilde stoffen, bacteriën de voortplantingsorganen normaal kan functioneren. Bij Gebitsmetaal in de uterus, eierstokken- en testikels  kan je zelfs zoeken naar metaalvrije composiet, zodat de Lichaam geschoond wordt in de zwangerschap even uitstellen. Probeer zoveel mogelijk Uw lichaam schoon te houden. Neem geen zowel bij de Mannen als Vrouwen allerlei supplementen in overleg met Uw Huisarts indien supplementen nemen in overleg met Huisarts als combinatie prenataal Multivitaminen/ Multimineralentablet verse groente. Geen andere tabletten die meer kwaad doen dan goed. De test na het Immuunsysteem inzake allerlei optredende Neurologische Stoornis van Toxiciteit van Speeksel Toxines Kwik in Voedselvergiftiging Botulisme uitscheiden met allerlei toekomstige Darmkankers, Virussen enz die zich aandienen op termijn.
Info@epn-epm.nl 

Als PCR- (polymerase chain reactie) vastgesteld als Voedingsbesmetting.
Hierbij blijkt bij EU gezamenlijke Epidemiologische, Microbiologische onderzoek vele Wateroppervlaktes Besmet zijn sinds 1970 met diverse WGS-clusters bij het aanraken of Inademen van Nevel-Infectievirussen c.q. Bacteriën – clusters (N-1412) welke op vele  Clusters ESBL epidemieën Type-1 Pathogene Kiembesmetting via Longinfecties, Urine-Infectie, Darminfectie, Darmkanker van overdracht via Septicemieën, vernevelingsvocht of Beademing Bacteriën, wond infecties, slijmvliesclusters, toxisch giftige stoffen, welke bepaalde Mutageen en Teratogeen verantwoordelijk is voor aangeboren misvorming via Nevelvocht, Fijnstof, Meststoffen enz welke veelal Allergeen 137. Bevochtigingssystemen Kankers ontwikkelen via Milieu Zuigwormnevel Bacteriën zich verspreidt als Infectie Ziekte met A. Baumannij geïnfecteerde of gekoloniseerde ziekte, waarbij Patiënt resistent is voor alle beta- lactamines. De aanhouden uitbraak Clusters Epidemieën Kankers enz, zal zich nog verder uitbreiden via Zuigworm-parasiet Nevelverdamping van allerlei Kankers soorten, Infectievirussen, Bacteriën enz zich vrij verspreiden. Ook blijkt vele Europese Lidstaten  Vervuild Acinetobacteriën type- VEB-1 is een niet-fermenterende, Gram-negatieve bacil multiresistent voor Antibiotica van een beta = lactatie breed spectrum moleculen. Vele Kwetsbare Burgers Generatie na voren komt Fluoroquino loges Pathogene Urine Infectievirus c.q. schimmels na voorkomen. Dit als voortdurend de Zenuwcellen, Huid en de Cardio vasculaire stelsel worden aangetast mede als Kankers defect virus verspreiden. De oorzaken zijn veelal Leefomgeving, Milieu Nevel Vervuiling de verschillende manieren via Seksuele Leven verstoren of via overdracht van Seksuele Bacteriën Anatomische veranderingen in de Geslachtsorganen optreden als Jeuk, Irritatie, Ontbreken Gevoel Doofheid enz. Welke grote psychologische gevolgen hebben tussen de echtparen inzake Seksuele beleving negatieve invloed van eventueel Kankers veroorzaken tot stille Genocide. De afloop tijden behandeling zie je terug bij opvolgende obstakels die na voren komen als Negatieve Stemmingen gevoelens van angst, rusteloosheid, minderwaardigheid, verdriet, boosheid enz, zal je al deze seksuele functies zelf op lange termijn weer op rustige Psychologische factoren terug komen, waarbij ook de relationele factoren een grote rol spelen na de toekomst inzake de verwerkingsproces manier zo op een rustige manier, elkaar samengaan tot elkaar een bepaald even gewicht toe te kennen tot een succesvol Seksuele relatie toe kennen na alle negatieve problemen, die zich voordoen is dit ook duidelijk doorwerkt op de wijze van de relatie, waarbij vele veranderingen optreden inzake Seksuele relationele veranderd binnen de relatie tot Welzijnsverzorger in het dagelijkse leven.
Info@epn-epm.nl

Open Zwemwaterbesmetting Nevelverdamping Aquatische Geheugen Organisme.
Op grote schaal zie je Nevel Tialculair Bacteriën  verspreiders  van Aquatische Ziekte  Organismen kennen de rust stadium, welke via Watervogels, Dieren, Nevelvocht worden verspreidt via spijsverteringskanaal  aan Dieren, Burgers via de spijsverteringskanaal kan via de uitwerpselen op grote schaal Burgers besmetten via de Vogels, welke deze planten als voedsel beschouwen. De combinatie van Kruisbestuiving van Genetische zie je bij Burgers tot allerlei ziektes na voren komen wegens de vorm van Voedselvergiftiging. De grote constanties van Interleukinen IL- 4- IL-5- in l-13 van een Vasculair bloed verschillende die geen BOS ontwikkelen  van twee groepen. De concentraties  van Interleukinen IL-4 BOS, IL-5,IL-13 vasculaire  matrix is via de Patiënt nogal een groot probleem, matrix metallo productie MMP-7  en 9 zijn verschillende binnen deze twee groepen. Ook blijkt dat er verschil tussen de Longpatiënten zij caveolin-1. Binnen de bestaande Biomarkers van Longpatiënten de longtransplantatie vroegtijdig kunnen inschatten onder rustige omstandigheden van Longpatiënten. We zien nu nog vele afstoting binnen het Medische systeem aangaande de Maag- en Darmstoornissen welke nog vele diarree , koorts, braken na voren komen enz met alle negatieve toekomstige nadelen. Hierbij zie je ook de Menselijkheid welke optreden  tijdens het drinken van besmetwateren. De verschijnselen duren heel verschillend vanuit de Pathogene Besmetting in Bacteriën via de Nevelvocht. De Bacteriën van Eiwit Milieuvervuilde dode Vogels enz vermeerderende Bacteriën in vele Botulisme bij de wateroppervlaktes van luchtwegen verspreiden van Nevelbesmetting van dodelijke allergie en als Botulisme zeer besmettelijke verlamming verschijnselen, mede dodelijke Virusinfecties  via andere besmetting overdracht door allerlei Dieren tot andere Botuline ziekte verwekkers die veel voorkomen bij Dieren die te lang in open wateren hebben gelegen vormt een botuline met andere door elkaar  besmetting van Infectie Ziekten verwekkers. De verspreiding tast de gehele Leefomgeving als Maag in Darminfecties tot diverse soorten Kankers, Maagklachten, Griep, Luchtwegeninfecties enz, welke veel via Luchtwegeninfecties de Nevelvocht Werking genomen via het Zwemmen wordt verspreidt als Dodelijke Pathogene Infectieziektes via Nevelvocht Bacteriën, Ziekte van Well tot zeer hoge koorts 40 % welke een aantal dagen duurt, waarbij de Nieren en Lever aangetast via Dierlijke bacteriën, Infectievirussen tot Pathogene toekomstig Kankers Bacteriën verspreiding met alle Psychische gevolgen welke verder in je leven voelbaar blijft als een Tijdbom in je Lichaam zit.
Info@epn-epm.nl 

Parasieten Nevelvervuiling via Kankers, HIV-infectie & Alzheimer enz.
Milieuvervuiling is het beginstadium zich allerlei Infectie, Virus Vaginisme Ziektes ontwikkelen via de Zuigwormen in de Nevelbacteriën verspreiden als Pesticide Zuigwormen welke Hersencellen aantasten tot afwijkende ziektes als endometriose veroorzaakt door vervuiling, veelal voor de zwangerschap. De Parasieten  veranderende Menselijke Levensstijl in verzwakt het afweersysteem tot allerlei afwijkende gevoel of gevoelloosheid. Waarbij Zenuwcellen mede betrokken zijn tot Kankers leidt op termijn na de organen geven een brandige gevoel of schimmels, toxines de zenuwcellen aantasten tot Zwelling c.q. Kankers enz op termijn tot Kankers veroorzaken. Veelal merk je in eerste instantie brandige gevoel, daarna gevoelloosheid als Multiple Sclerose ( MS). Hierbij merk je meest voorkomende Bacterie in het Zenuwstelsel is Shigella, welke brandige gevoelloosheid geïrriteerdheid, depressies enz. Ze kunnen opgeblazen diverse Shigella veroorzaken als Sensorische Dimensie, Depressies, opgeblazen gevoel, stoelgang problemen enz. De Nevelvocht bacteriën zijn overbelast met Toxische met PCB, waarbij gevoelens van Lichaam in Geestvermogen verzwakt. Dit veelal via Pesticide  Gif-vervuiling als Nevelslijmvliesverdamping allerlei klachten, Virus Urine Infecties, Slaapproblemen enz van wegen Toxische Milieu Parasitaire overbelaste Milieu Bacteriën via Nevelvocht tot allerlei Kankers, Infectie soorten, depressies  enz. Hierbij kan je Therapie Nemen Sofrologische Therapie tot een hogere Bewust Mens-zijn tot lichaam en Geestvermogen tot ontspanning van de verborgen problemen met andere ogen bekijken in handelen tot wederzijdse behandeling de verborgen ziekte op te lossen.
Info@epn-epm.nl

Een Gezond 20020, in doe het rustig aan. EPM: Jans.

info@epn-epm.nl

Info – 12 – December – 2019.

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

op Jaarbasis 50- Euro Infoblad Netwerk. Bank-NL:  

NL39 INGB-0003733042.

Team EVAB ICT Mondiaal Biotechnologie: WWW.EPN-EPN.NL
Hierbij is de Wetgeving op 28- mei 2018 de Nieuwe Privacywetgeving AVG ( GDPR) van kracht. Wij respecteren de privacy in we verwachten het ook van onze lezers om de privacy te respecteren. We willen onze Duizenden Lezers ook vragen deze respecteren in voorkeur te geven dat jullie ons blijven volgen op het Internet. Indien je dit doet blijf je op de hoogte van het allerlaatste nieuws, in de vele aankomende activiteiten plus de Globaliserende ICT acties. Hierbij zorg je er voor dat je altijd up-to- date bent! Wil je dit blijven horen? Geeft dan via een mailtje of via onderstaande button jouw voorkeuren door en zorg dat je geen nieuwsbrief niet zal missen.
Ik wil jullie berichten blijven ontvangen.
Indien je geen E-Mail meer wilt ontvanger stuur dan een mail:
Dit is via de Wetgeving vastgesteld per 1-juni- 2018. We zullen dan de mail uit het systeem halen in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.