EPN Infobulletin Oktober 2019

INFO –  10 – Oktober – 2019.

1991    2019

 EPN-EPM: Cliënten ICT – Mondiaal Callcentrum

www.epn-epm.nl EU Info@epn-epm.nl

EU-Burger-Grondrecht: Web EPN

Vrije giften : NL39INGB -0003733042

Milieu Clusters VEB-1 Epidemieën, SLE Vervuiling van Infectieziekten, Kankers enz.
De aanhouden uitbraken van Clusters SLE = Systemische Lupus Erythematodes van overactiviteit.  Auto-Immuunziekte gaat gepaard met allerlei Ontstekingen B-Cellen.Milieu Watervervuiling  Epidemie tijdens de zomermaanden uitgaande gezamenlijke epidemiologische, microbiologische traceringen onderzoeken op Dieren,  Burgers Wateroppervlaktes Nevelonderzoek blijken vele Miljoenen Burgers Moleculaire zijn besmet met Urine Infectieziekten, Salmonella Clusters, Bindweefselcellen  allerlei  Infecties, Reumatische, Artrose  met Griepachtige symptomen als PCR-(polymerase chain reactie) vastgesteld als mede via consumptie Voeding besmetting. Hierbij blijkt bij EU gezamenlijke epidemiologische, microbiologische onderzoek vele Wateroppervlaktes Besmet met diverse WGS-clusters bij het aanraken of inademen van  Nevelvocht Infectievirussen c.q. Bacteriën WGS-clusters (N-1412) welke op vele  Clusters SLE, ESBL epidemieën van Type-1 Pathogene Kiembesmetting van Longinfecties, Urine Infectieziekte, Darminfectie Parkinson van overdracht via slijmvlies verneveling van septicemieën, verneveling of beademing bacteriën, wondinfecties, slijmvlies clusters bevochtigingssystemen ontwikkelen zich vooral bij Burgers als Infectie in Neurologische Ziekte met A. baumannij geïnfecteerde of gekoloniseerde, waarbij Patiënt resistent is voor alle beta- lactamines. De aanhouden uitbraak SLE Clusters Epidemieën in Europa zal zich nog verder uitbreiden via Nevelverdamping van allerlei Mond Slijmvlies Bacteriën,  Infectievirussen, Kankers tot Auto-immuunziektes, diverse Kankers enz, zich verspreiden via B194 bij Kinderen verschillende ziekte verwekkende Infectievirussen.  De vele overactiviteiten  van de B-Cellen die gepaard gaat van B- Cellen  van overactiviteiten tot SLE welke in het gehele Lichaam nare aandoening van ontstekingen veroorzaken van allerlei Infectievirussen. Systemische overactiviteiten SLE spelen een grote rol Fibroblasten Bindweefsel rond spieren, gewrichten, botten, artrose, reuma; Ook blijkt in vele Europese Lidstaten is de ESBL-producerende Acinetobacteriën type- VEB-1 is een niet-fermenterende, Gram-negatieve bacil multiresistent voor Antibiotica van een Beta-lactatie, breed spectrum moleculen, veelal bij (50 jaar) Oudere Generatie na voren komt fluoroquinolones. Bij deze kiem is een opportunistischer Pathogene kiem de oorzaak die af in toe verantwoordelijk is voor sporadischer nosocomiale infecties of epidemieën bacterie verspreiding. Diverse meest voorkomende Infectievirussen  zijn Longinfecties in vooral geïntubeerde en beademde op reanimatie afdelingen met 55% besmetting via Wondinfecties,  Urinewegen & Darminfecties. Veelal zie je de overdracht via bacteriën  slijmvlies Infectie, vuile handen, vochtverneveling vanuit directe omgeving enz. Al deze Bacteriën worden vaak gevonden in ziekenhuizen omgeving, opvangcentrums, Vervuild oppervlaktes wateren, Campings Vijvers. Die vooral in Nevelachtige Vochtomgeving verspreiding veroorzaakt via Muggen, Tekenbeet, Speekseloverdracht Infectievirussen tot Overdracht van Septicemieën, Urine Infecties, Kankers worden verspreidt als Acinetobacteriën komen veelal voor als B 19V  Slijmvlies Infecties Virus met een A. baumannij in het Bloed specifieke IgM of B19V in het serum van het bloed.
info@epn-epm.nl

Bacteriënverspreiding van Clusters Epidemieën Infectieziektes in de EU.
Dit vooral in Bejaarden huizen, Opvangtehuizen voor als Immunosuppressie- en bij Patiënten die langdurig reanimatie-afdeling verblijven. De risicofactoren rekent men doorgaans blootstelling aan invasieve, langdurige kunstmatige beademing met ingrepen van voorafgaande antibiotica behandeling. Vele Wateroppervlaktes blijken allerlei Bacteriën Systemische Lupus Erythematodes te verspreiden als Clusters Auto- Immuunziektes via Infectie Ziekteverwekkers of ESBL, CQ  Kankers enz, via het inademen van Verdamping, Nevelvocht Bactericiden of Bacteriën via Milieu Vervuiling Nevel Verdamping via de Wateroppervlaktes. Nevelvocht- Bacteriën van Waterverdamping veroorzaakt allerlei Dodelijke Ziektes in Neurologische afwijkingen al op jonge leeftijd.  De vele onmacht van hoge bloeddruk in pijnklachten veroorzaken op termijn Hartklachten, Krampen op de Borstbeen, Keel als gevoel van allergische reactie bloeddruk verschillende pijnklachten. Welke de afweersystemen verzwakt in ongewenste Levensbedreigende Bacterie, Infecties vrije toegang verkrijgen via de Bloed- circulaties ziekteverwekkers zich overal kan verspreiden in het Menselijke Lichaam via Verdamping, Nevelvocht Slijmvlies Bacteriën. De vele Infectievirussen van epidemiologische, microbiologische omgevingsonderzoeken blijken besmetting waar moleculaire typeringen niet routinematig wordt uitgevoerd  in de humane Salmonella-Enteritidis Isolaten van Griepachtige symptomen PCR infectie Tularemie veelal vastgesteld bij Dieren in Mensen. De Denguevirus kan makkelijk via Muggen of Dieren worden overgedragen, indien weersomstandigheden goed zijn. Ook in Griekenland blijkt Gezondheidsschade aangericht via Cluster Denguevirus via Muggen die besmet zijn met de Malaria-endemisch gebied. In Griekenland enige cluster met malaria welke werd veroorzaakt  Plasmodium vivat. Welke nogal Keelproblemen, Urine Infectie, Darminfectie geeft tot Darmkanker op termijn. Vele Clusters Dieren brengen de Slijmvliesbacteriën over. Verspreiden Echedoros Ziekten via Waterrijk Gif bacterie omgeving als Clusters Nevelvocht vanuit besmette omgeving het risico lopen van Dier op  Mens- op- Mensenoverdracht tot allerlei Clusters Infectie, Kankers, Urine infectie, of Bronchitis, Kroep in Chronische,  Hoest mede Gebitsvervuiling welke het Virus verspreidt . Ook Huiskatten geven nogal problemen is een Dodelijke Rabiës Ziekte, welke enige Mens op Mensen overdracht aanwezig kan zijn, maar ook Dieren van alle Katten, Honden, Eenden, Vleermuizen, Vogels enz kunnen de Rabiësvirus overbrengen door likken, bijten of krabben. In 15 Europese Landen zijn deze cluster in kaart gebracht in 2019.
info@epn-epm.nl

Milieuvervuiling van Clusters Nevelvocht Verdamping Epidemie Infecties enz.
Overzicht van Clusters Infectievirus,  Pathogene Bacteriën welke tijdens de Zomermaanden allerlei Epidemiologische, Microbiologische  Leefomgeving hebben aangetast met Milieu Vervuilde Nevelvochtbacteriën, ESBL-producerende  Acinetobacteriën Baumannij Type VEB-1 type Generatie breed spectrum penicillines in diverse Generatie Cefalosporines, Aminoglycosiden, en Fluoroquinolones. Deze Pathogenen kiem welke verantwoordelijk zijn is voor sporadische nosocomiale Infecties, Virussen of grote uitgebreide epidemieën. Veel al voorkomen is de meest frequent Infecties zijn Longinfecties bij beademen Patiënten op reanimatieafdelingen zo’n 40 tot 70 % Septicemieën, Wondinfecties en Urinewegen Infecties  welke explosief zullen toenemen de komende jaren. Infecties welke leiden tot allerlei Neurologische afwijkingen tot allerlei Kankersoorten  van Pathogenen  Infectievirussen c.q. Bacteriën via Ver- Nevelverdamping onder bevolking heeft verspreidt, dankzij de nalatigheid van de Overheid. Ook de Darmbacteriën wordt vaak besmet via bevochtigingssystemen  of via Fijnstof uit droge vloeren, bed materiaal, enz waarbij de Bacteriën vrij gemakkelijk overleven. Infecties  met een A. baumannij komen vooral bij Bejaarden Patiënten na voren, in geval van Immunosuppressie, en bij Patiënten die langdurige procedure intubatie en kunstmatige beademing, heelkundige ingrepen en voorafgaande antibioticabehandeling. De afgelopen 30 jaar heeft zich in de Zomerseizoen extreme allerlei  Pathogene Infectievirussen en Bacteriën zich verspreidt welke lijden  tot afwijkende Neurologische Pathogenen besmetting van diverse Clusters Grijpachtige Infectievirussen. Dit via Pathogenen Bacteriën besmetting zich verder verspreidt onder de Bevolking als een PCR- Salmonella Enteritidis met diverse verschillende  Infectievirusziekten van WGS-Clusters.  Men spreek dan van ESBL van VEB- type 1 Bloed Bacterie. Vele Dieren blijken besmet te zijn met Tularemie welke Griepachtige  symptomen PCR = polymerase chain reactie, welke zich via de omgeving verspreidt via Nevelvocht als Stapeling Pathogenen Bacteriën verminking van kwaadaardige Infectievirussen  tot Erfelijke  Stofwisseling Dodelijke Infectie Ziekte. In diverse Landen zijn Moleculaire typeringen routinematig uitbraken na voren komen van Dierlijke- en Menselijke Besmetting als stapeling Lysosoom Infectie ziektes. Epidemiologische –ESBL producerende type Bacteriën welke Multiresistent is voor Antibiotica in een heel breed spectrum van Generaties als Pathogene  kiem die af en toe verantwoordelijk is voor Nosocomiale Infecties of Epidemieën. De meest voorkomende Infectievirussen Longontstekingen, Negatieve Ademhaling waarbij veelal endemieën van micro-wondinfectie en Urine Infecties. Sporadische is de Nosocomiale Infecties of Epidemie na voren komen bij Milieuvervuilde Afwateringen, welke Cel-Pathogene Kiem zich verspreidt als Nosocomiale Infecties of Epidemieën tot Long Kankerbacteriën, Ademhalingsproblemen, Urine infecties enz. De overdracht vindt plaats via Slijmvlies, Nevelvocht, Wondinfecties. Overdracht vindt ook plaats via besmette Handen of via Nevelvocht als Nevelbesmetting Bacterie. Ook bij Fijnstof gedurende een droge periode  zie je bacteriën gedurige lange periode Infectievirus verspreiden via kunstmatige ademhaling zal je als blootstelling antibioticabehandeling voorafgaande nemen, om Infecties met A- baumannij van geïnfecteerde infectie ziekte bij Ouderen of die langdurig op reanimatie afdeling verblijven. De vele Epidemische ESBL- producerende  Ziektes Acinetobacteriën baumannij type VEB-1 gram – negatieve bacil. Deze worden beschouwd als Pathogenen kiem nu in dan verantwoordelijk is voor sporadische nosocomiale Infecties of grote epidemieën. Binnen de EU is de meest frequent breed spectrum penicillines bij de 3 a 4 de Generaties cefalosporines en de fluoroquinolones welke beschouwd als opportunistisch pathogene kiem die nu in dan verantwoordelijk is voor sporadische nosocomiale infecties of epidemieën. De meest voor komende frequente infecties zijn Longinfecties , vooral bij geïntubeerde en beademde patiënten waarvan reanimatie zo 70 % septicemieën , wondinfecties, en urinewegeninfecties. Veelal vindt de overdracht plaats via verneveling van vocht c.q. bacteriën  van bevochtiging  materiaal  Milieuvocht Besmetting. Deze Bacteriën vanuit de nevelomgeving bij kranen, wastafel, zeep, gedistilleerd water, water van bevochtigingssystemen enz. Infecties met een A baumannij kommen veel voor bij  Ouderen vanaf 50 jaar plusminus, in geval van immunosuppressie, en bij Patiënten die langdurige op reanimatieafdelingen liggen, waarbij op termijn kunstmatige beademing plaatsvind.
info@epn-epm.nl

EU – Overzicht van Bijzondere Clusters Explosieve Epidemieën Infectieziekten enz.
De Uitbraak Mondiale Pathogene Epidemiologische Bacteriën van Negatieve Bacillen welke Nosocomiale Infectiesvirussen of Epidemieën veroorzaakt. Pathogene Bacterie is een zeer breed spectrum van moleculen als Pathogenen Infectievirus kiem beschouwd of verantwoordelijk is voor epidemische Infectieziektes. De meest voorkomende Infecties zijn Longinfecties van extreme Luchtwegen infecties. De meeste Patiënten hebben Septicemieën, Wondinfecties- en extreme Urinewegeninfecties als Pathogene kiem, die nu in dan na voren komt als Nosocomiale Urine Infectie of epidemieën Salmonella – enteritidis uitbraak veelal tijdens de zomermaanden ( April tot september) zich verspreidt via Nevelvocht, Bacteriën  of via het Dengue Virusinfectie  wordt overgedragen via steekmuggen enz. Ook Overdracht vind veelal plaats via Nevelvocht  Bacteriën Handen van Wondinfectie en Urinewegen Infectie via Verdamping Nevelvocht. Veelal zie je bij wasbakken, of bevochtigingssystemen  gedistilleerd water van allerlei Nevel bevochtiging systemen. De Infectievirussen hebben grote weerstand te bieden aan bepaalde ontsmetting  middelen op basis van quaternaire ammonium verbindingen in zich in recipiëren met antiseptica te ontwikkelen. Bij een andere Acinetobacteriën is precies die vertrouwde huidcontaminanten zin A baumannij zijn zelden ter hoog van de huid geïsoleerd, maar wordt A. baumannij zelden op de hoogte de Huid geïsoleerd, maar wordt soms bij gehospitaliseerd bij patiënten met een asymptomatisch of een rectaal dragerschap aangetroffen. De vele moderne Infectievirussen worden tegenwoordig aangestuurd via de Milieu Nevelvervuiling aan Patiënten die ziek zijn of niet meer aanspraak maken, wegens de Leeftijd die er heerst om zo snel mogelijk van de Reanimatieafdeling weg te krijgen aangaande de kosten problematiek. Aanhoudende Epidemieën uitbraak van Infectieziekten of Clusters Celvirus Epidemieën van Bacteriële Kankers veroorzaken. Infectieziekten is veelal aan de Milieuomgevingsvervuiling, Voedingsvervuiling als Salmonellabesmetting enz. De gehele Leefomgeving van Burgers blijkt dat Voedingsbodem ontoereikend zijn om fatsoenlijk Voedingsproducten te realiseren, want ze zijn besmet met Nevelvochtverdamping Bacteriën vanuit de Wateroppervlaktes als een soort  Longtumoren, Dikke Darmtumoren, Borstkankers, Salmonella-Enteritidis enz. Een Gezond leven is vroegtijdig kijken na de persoonlijke Erfelijke aanleg van het Individu eigenschappen die direct door Ouders wordt bepaald op jonge leeftijd. De Erfenis wordt doorgegeven via de Levensduur van de Genen, die een deel van het DNA vormen op de Menselijke Cellen. Menselijke Cellen dele normaal zich normaal gesproken ongeveer 70 keer binnen een bepaalde tijdsduur, en dan sterven ze af.  Uitbraken welke worden ingeademd in het Slijmvlies zich verspreidt in gekruist tot allerlei Bacteriën, Kankerinfecties, c.q. Virus welke zich ook in Nederland op grote schaal voordoen als Cluster Epidemieën Bacteriën. Indien Burgers Besmet raken krijgen ze eerst een Griepachtige  Slijmvliesinfectie  met allerlei Spierklachten, Neurologische afwijkingen, Artrose welke via Blauwalg als Gewrichtsklachten  meerdere soorten Fibroblasten in verschillende bindweefsel c.q. Spieren enz  Reumatische-artritis  geeft. Ook Cytokines  Ontstekingsprocessen  van meerdere verschillende Infectievirussen  op termijn , welke mede lijden tot diverse soorten Kankers als Infectie Ziekten overdracht of Onvruchtbaarheid door grote hoeveelheden Oestrogeen tot Onvruchtbaarheid zal leiden. Hierbij zal het lichaam eerst in evenwicht moeten komen om de eierstokken vrijmaakt van Parasieten en vervuilde stoffen zodat de over-emotionele niet meer de overhand heeft van de omgevingsvervuiling of negatieve leefomgeving.
info@epn-epm.nl

De vele Buitenlandse Signalen van Cluster & Epidemieën van Infectieziektes.
De vele uitbraken zie je via Patiënten tijdens de Zomermaanden Epidemiologische, Microbiologische, Omgevings in via Traceringsonderzoek bij Burgers in hun Leefomgeving. De controle is ontoereikend binnen EU omdat moleculaire typeringen niet routinematig  wordt uitgevoerd. Waarbij vele Landen zijn betrokken bij een uitbraak van Clusters Salmonella Enteritidis via Clusters Infectievirussen Epidemieën, of Tularemie Infectie, Kankers, welke veel te laat wordt ontdekt in vele Miljoenen Burgers al besmet zijn met een veelal Dodelijke Infectievirussen binnen de 4 verschillende WGS Clusters (n =1412 EU/EEA. In vele Gemeenten komen de Clusters Bacteriën na voren via Griepachtige in Urine infectie, Lymfe Bacteriën symptomen welke via opgenomen zijn in Ziekenhuizen. De vele omgeving vervuiling tast het Immuunsysteem aan met alle Infecterende Bacteriën van enzymen kankers uitscheiden  van de 4 omgevingsvervuiling als Bacteriën Mestcellen van bepaalde Enzymen uitscheiden tot Lymfe Bacterie, Neurologische Hersenstoornissen de 3- B. Ook nog vele Burgers worden besmet door slijmvlies bacteriën Kat, Hond enz als Rabiës dodelijke ziekte, maar ook als Mensoverdracht  is zeer klein, maar een vaccinatie kan aangeboden worden als in de Familie van derde landen terugkeert van vakantie altijd even na de Huisarts gaan voor controle onderzoek. Want niet alleen Honden of katten kunnen de ziektes overbrengen, maar allerlei dieren apen, vossen, vleermuizen kunnen alle Rabiësvirus overbrengen via slijmvlies van likken, of kleine wondjes veroorzaken. Wees vooral verdacht na de Vakantie periode op Urine Infectie, Keelinfectie, Salmonella Enteritis enz. Je ziet altijd na de vakanties periode zich allerlei Clusters Epidemieën Infectievirussen tevoorschijn komen.
info@epn-epm.nl

Paarden Droes Infectie Nevel Virus:
De vele Cluster Celvirus van Besmettelijke SLE Virusziekte Slijmvlies Bacteriën bij Dieren als mede Bij Burgers. Deze Virusclusters van Besmettelijk Infectievirussen zijn Gevaarlijk tot overdraagbare Infectievirussen na Mens & Dier tot Burgers. De SLE is een Auto- Immuun ziekte  welke gepaard gaat ook bij Dieren met verschillende ontstekingen  als overdracht.  Ook kan de Besmettelijke Bacteriën zich nogal snel verspreiden via Nevelvocht in de verschillende delen van het lichaam. Waardoor Huid, Hart, Longen, Bloedcellen, Gewrichten en Nieren besmet raken met Systemische Lupus Erythematodes (SLE) door over activering van de B- Cellen in aanverwante clusters bacteriën slijmvlies besmetting. Door toenemende van Moleculaire Pathogenese kennis hoe de ziekte is ontstaat in welke mogelijkheden er zijn van diverse vormen van Bacteriële verschillende Infectie vorm. Bij Mensen in Dieren hebben Omgevingsfactoren grote invloeden, waarbij je moet kijken of je de omgevingsfactoren aan pakken in plaats van de Genen van de Mens. De Genetische component zal niet voor aller ziekte de dominante factor zijn. Bij 50 % ligt dit anders aangaande de Leefomgeving van Milieu Vervuiling via Nevelvocht welke blijkt te werken als Gif Monster Nevel Bacteriën blijkbaar een groter rol spelen bij Mens in Dier na voren komt aangezien, zonder dat de Zieke Patiënt eventueel wordt ingelicht of acties worden ondernomen. Vele Gifstoffen verspreiding heeft een grote uitwerking op Miljoenen Burgers via Nevelinfectie van prikkelende Luchtwegen, Slijmvlies Infectie, Urine Infectie, enz.  De aanhouden Clusters Pathogene Bacteriën Infectievirussen hebben de Volksgezondheid Policy laks aan want ze komen van alle kanten het land binnen in veelal door een Dier, Mug enz besmet. Vele worden in eerste instantie door Dieren, Denguevirus Muggen, Nevelvocht welke via op termijn van Mens tot Mensen overgaan als diverse WGS-cluster Rabiës, welke een Dodelijke Ziekte is. Deze  Ziekte gaat van Huisdieren Dieren na Mens tot Mensen overdracht van een dodelijke besmette diverse CVS ziekte op iets langere termijn.
info@epn-epm.nl

Grondrechten in  het Vrije Digitale Samenleving Multimedia ICT Tijdperk.
Binnen de ontwikkeling van de moderne ICT hebben de Samenleving de aflopen 25 jaar drastische Multinationale verandering teweeg gebracht over allerlei Fundamentele Mondiale samenwerking van zeer ingrijpende Hightech aan de onderkant van de Fundamentele Samenleving aangepast op individuele basis begrippen. De ICT biedt ingrijpende veranderingen in de Grondrechten Digitale positie welke nu nogal vele aan de zijkant worden geschoven door de Overheidszwendel in aanverwante Instellingen, Financiële Banken in aanverwanten Communicatiestructuren, Politiek welke geen enkele inzicht hebben in de Fundamentele Grondrechten  toe passen ook op de onderkant van de Samenleving. De constitutie garandeert onze Grondrechten zoals dat hoort te zijn maar het blijkt dat Miljoenen Burgers worden uitgesloten wegens van Grondrechten en het is van belang dat iedereen zich vrij kan aansluiten via de Grondrechten bij de veranderende Maatschappij. We zien nu dat Miljoenen Burgers de afgelopen 25 jaar buiten de Grondwet (1995) wordt geplaatst  in de veranderende Technologische Samenleving de Communicatievormen ICT hebben plaats gevonden in de bestaande Wetgeving niet toegepast op de Grondwet Grondrechten. Waarbij blijkt dat de Overheden meer Criminele activiteiten uitvoert sinds 1995 in allerlei Communicatievormen  van Juridische misleiding van zwendelende ICT ontwikkeling via communicatiemiddelen de Grondrechten Wetgeving 1.2, in het moderne Digitale geen Fundamentele aanpassing  van de Grondrechten  ART:7.10.13. enz geen Horizontale werking geven van de Informatierechten tussen Burgers & Overheid de Grondwet wordt overtreden via ART: 7 inzake openbaren van Gedachten, Gevoelens de Overheid Miljoenen Burgers uitsluit van openbare orde binnen de Wetgeving, waarbij de Criminaliteit toenemen in de Armoede zal stijgen, dankzij de criminele uitsluiting van Miljoenen Burgers. De grote Machtsmisbruik van de Overheid aangaande de Fundamentele Grondrechten

ARTIKEL:10 inzake de Informatieaanbod blijken vele Discriminatie bij de Overheid zelf  Machtsmisbruik, Discriminatie  op Persoonlijk Levenssfeer toe passen tot Stille Genocide via de Overheid. De moderne ICT Internetmaatschappijen  beheerst hun eigen volledige Anonimiteit ART;10. Privacy van E-mail inzake ART 13 luidt: Briefgeheim  is onschendbaar behalve in bepaalde gevallen op last van de rechter. Het telefoon verkeer – en de telegraafgeheim is onschendbaar behalve, in gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging hen daartoe bij de is aangewezen. Ieder heeft Recht ART: 13 op vertrouwelijk communiceren. Iedereen heeft Iedereen  heeft het Recht ART:13 Vertrouwelijk te communiceren. Inbreuk op dit recht mag alleen per rechtelijke uitspraak.

Het nieuwe ART;20  zal de Overheid het verruimen  van de Informatie plicht zal Overheidsinstellingen en de Kamers van koophandel meer toegankelijk moeten worden. Hierbij wordt Nationaal ook gekeken na allerlei Hightech constructie Ten aanzien van de Overheid inzake de Fundamentele Sociale Grondrecht aanpassen tot de positie van de Rechtstaat en hun Bevoegdheden van de misbruik van de Overheid te voorkomen of ontweken is van de nieuwe  Grondrechten Digitale Wetgevingen. Wij reageren op moment niet op allerlei Telefoonverbindingen, wel eventueel op Digitale geven we zoveel mogelijk antwoord, maar kan niet altijd, wegens de Grondwet van het Digitale ICT gebieden welke Communicatiestructuren drastisch worden veranderd via EU Digitale ART:7 Vrijheid van meningsvorm in ART: 20 Informatie inzake toegang Overheidsinstellingen in de Kamer van koophandel op aanpassing van de Fundamentele Grondrechten.

info@epn-epm.nl

Info – 10 – Oktober – 2019.

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

Vrije Gift Geven:  

NL39 INGB-0003733042.

Team EVAB ICT Mondiaal Biotechnologie: WWW.EPN-EPN.NL
Hierbij is de Wetgeving op 28- mei 2018 de Nieuwe Privacywetgeving AVG ( GDPR) van kracht. Wij respecteren de privacy in we verwachten het ook van onze lezers om de privacy te respecteren. We willen onze Duizenden Lezers ook vragen deze respecteren in voorkeur te geven dat jullie ons blijven volgen op het Internet. Indien je dit doet blijf je op de hoogte van het allerlaatste nieuws, in de vele aankomende activiteiten plus de Globaliserende ICT acties. Hierbij zorg je er voor dat je altijd up-to- date bent! Wil je dit blijven horen? Geeft dan via een mailtje of via onderstaande button jouw voorkeuren door en zorg dat je geen nieuwsbrief niet zal missen.
Ik wil jullie berichten blijven ontvangen.
Indien je geen E-Mail meer wilt ontvanger stuur dan een mail:
Dit is via de Wetgeving vastgesteld per 1-juni- 2018. We zullen dan de mail uit het systeem halen in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.