EPN Infobulletin Januari 2019

INFO – 1 Januari – 2019.

1991    2019

WEB-EPN

www.epn-epm.nl EU Info@epn-epm.nl

Doorbraak in de Moderne Digitale Sociaal Hybride ICT Nieuwe Concept Zorg.
De nieuwe Netwerk Digitale Wereldeconomie van de 21ste Eeuw heeft grote gevolgen voor de opkomende Economietrends in de moderne Innovatiekracht Integratie op variëteit hoogwaardige fysieke Wereldmarkt Cultuur ICT Entrepreneurs Integrale verantwoordelijkheid. Dit binnen Fundamentele Nieuwe 8- ICT-Netwerken Mondiaal Globalisering via omwenteling in moderne ICT Individuele Netwerkeconomie, welke steeds betere innovatie-indicatoren beschikbaar van kennis in Binnen in Buitenland heeft als ontwikkelingsactiviteiten van IT, Dienstverlening in de Wereldwijde Globalisering ontwikkeld tot nieuwe Hightech kennis bronnen de afgelopen 25 jaar. Binnen Globaliserende ICT-Techniek vrij kunnen inspelen- zowel in de strategische Management als mede Organisatie Hightech structuren op grote Mondiale afstand door externe ICT netwerken deel uitmaken via de hightech strategische management- en organisatiestructuren als Humaan Capital via ICT-Netwerken te versterken. De Leefwereld verandert door het denken in vrije keuze te investeren zonder allerlei dagindelingen te verstoren bij Internetwerken- en informatie technologieën verstoren schiet je niks mee op. Deze vrije positie wordt vaak bereik nadat vele creatieve wijze informatie technologische ingeslagen activiteiten van moderne ICT CULTUUROMSLAG Innovatieproces voortduren creatieve wijze omgaan met de Fundamentele Grondrechten in de praktijk spelen voortdurende verandering is een onvermijdelijke toekomstige beeldvorm binnen de Mondiale Technologie. Netwerkvorming betekent het zoeken naar Mondiale Gemeenschappelijke oplossingen teneinde van elkaar te leren om zoveel mogelijk profijt te trekken binnen de netwerk instellingen vitaal willen maken ten behoeve van de Mondiale  Marktwerking binnen de Gemeenschappelijke Gezondheidszorg. Kenniseconomie via Integrale ingrijpende ontwikkeling van benadering door ICT Fundamentele EU-traject onderzoek aanpassen via Fundamentele trajecten Digitale spill overs tussen het Fundamenteel onderzoek in de Internationale ICT-zakenverkeer vrij toegankelijk via Mondiale ICT- Markten corrigeerde maatregelen toepassen via de Internationale Markt Netwerking van informatie technologie op vrije innovatieproces is ongemeen boeiend samenwerkingsverbanden.
info@epn-epm.nl 

Globalisering Toekomstige Eeuwwisseling Verandert ICT Leefwereld.
De toenemende complexiteit in de samenleving en de vele modernisering doorbraak. Dit de Markteconomie als vrij onderdeel van de Nationale Regeringen wordt een sprong voorwaarts in de moderne vrije informatie- en communicatietechnologie binnen de Fundamentele Gemeenschappen welke Elektronisch worden aangevoerd, waarmee Grensoverschrijdende Fundamentele Gemeenschappen Nederland vrij productie onafhankelijk mogelijkheid biedt. Dit binnen Fundamentele toenemende complexiteit via onze ICT samenleving binnen EU- strategie. Hierbij wordt gebruik gemaakt via eigen contacten, studies en eigen digitale projecten worden gecreëerd tot interactie via Vrije Mondiale Informatiebronnen vanuit de Leefomgeving, Scholing, Bedrijfsleven ICT, Medische of Mondiale Digitale, Flow samenwerking van wederzijdse Enthousiasme als digitale voeding, zich aansluiten tot de hyper moderne voedingsstrategie. Belangrijk is bepaalde onderzoeken zoveel mogelijk te verbeteren om nieuwe ideeën, waarin een hogere kwaliteit van onderzoek op praktische gemeenschappelijk vermogen tot nieuwe ideeën de ruimte geven, aan nieuwe Generatie- en Nieuwe Gevoelige Talenten voor de modernen Fundamentele ICT enz welke leiden tot nieuwe Fundamentele onderzoeken via afstand ICT – Netwerken. Hierbij in acht nemen dat onze leefwereld verandert door wat we denken, voelen, in hoe we het produceren, consumeren- en communiceren binnen onze eigen Fundamentele gevoelens ervaren in fase een andere Leven. Doordat onze Leefwereld volledig verandert mede de snelgroeiende cyberspace is er bij vele Burgers ervaring doordat er contacten tot stand wordt gebracht binnen de vrije denkwereld tot informatieverzameling op allerlei gebieden creëert je allerlei nieuwe ICT mogelijkheden zonder belemmering, die tijd- en ruimte op ieder eigen niveau creëert. De praktijk leert een balans in de Fundamentele Sociale vrij samenwerkingsgebieden.
info@epn-epm.nl  

De Vrije Genetische Kennis binnen de EU Collectieve Netwerksystemen.
Aangaande de Veiligheid is de doorbraak in de gehele Netwerkeconomie afhankelijk van G4 Mondiale overkoepelde visie van communiceren om betrokkenheid van belanghebbende op Lokaal, Regionaal, Nationaal, Mondiaal Burgers via de ICT een plaats te geven via eigen Globaliseren vrije ICT- Netwerk. De toenemende afhankelijkheid is per Lid- Staat nodig om Stedelijke Ontplooiing van vaardigheden te ontwikkelen binnen de Lokale, Regionale ICT verbindingen op Internationale Afstand niveaus te realiseren aan de Verbondenheid, Kennis, Kwaliteit, Creativiteit- en Flexibiliteit om ICT aangename aan te sturen in Leren om binnen de ICT Solidariteit tezamen een vrije Fundamentele paradox te vormen. De afgelopen 25 jaar hebben we gezien dat Politiek Misleide Fundamentele Sociale Discriminatie overal hebben toegepast, welke nu vele schade aanricht als verbondenheid geen vastigheid aansluiting plaats vind binnen de Internationale na Lokale gewenste individualisering positionering in de maatschappij. Miljoenen Burgers via Milieuvervuiling, Eiwit Virusinfectie & Meige Craniale Dystonie = spierstoornis tonus = erfelijk, reflexafwijkingen , coördinatiestoornissen, gevoelsstoornissen enz. Bacteriënslijmvlies verspreidt via allerlei Klont Cellen, Kankers, Tumoren via Stollen Bloedcellen aangaande de Milieuvervuiling. Worden mede verspreidt via HPV 16-18 Clusters Slijmvlies Infectievirussen, in Pathogene Bacteriën. Welke de Eiwitmoleculen aantast tot Kankercellen, waarbij de Eiwitcellen zich ontwikkelen als kwaadaardige Cel Tumorgezwellen met alle negatieve gevolgen voor de samenleving. Hierbij zo 6 Miljoen Burgers in Nederland met gezwollen geïnfecteerde Eiwit Verminking Cel Bacteriën Toxicose uitscheiding, welke leiden tot dramatische Cel kankers, Onderhuidse Tumorgezwel als toekomstige kwaadaardige Eiwitcellen zich verspreiden als Kankers tot Pathogene Bacteriën of via besmette Wateroppervlaktes de Nevelvocht Parasieten zich nestelen in de Longen, Darmen, Urinewegen enz, welke het Immuunsysteem aantast tot allerlei Kankers, Dementie, Alzheimer, Ontstekingsreacties, Longkankers, Syndroom Meige Spasmen in andere Neurologische afwijkingen op termijn leiden, zal je eerst moeten concentreren op de kernziekte. Waarbij zo’n 6 miljoen Burgers in Nederland besmet zijn met Bloedparasieten als chronische Oncolytische Infectievirussen JX in op termijn na 2 a 5 jaren tot het Immuunsysteem na Kankers leidt via Eiwit Celdeling Bacteriën in het Leven uit balans raakt. Waarbij de Eiwit Cellen kwaadaardige Chronische Ontstekingen verspreidt welke leidt tot Kankers, Neurologische afwijkingen wegens Eiwit Erosie Cellen verkleving enz. Waarbij in Nederland 3 miljoen Burgers besmet zijn via Nevelvocht Bacteriën van Chronische Infecties vanuit Milieuvervuilde Omgeving die het Immuunsysteem Eiwitmoleculen aantast in tot allerlei kwaadaardige Celdeling Kankers leidt. Hierbij ook de Vasculaire Cel als Tumorcellen zich nestelen in de Bloedvaten als klontcellen zich verspreiden via Darmbacteriën vanuit de Nevelwateroppervlaktes hun uitscheidingsproducten Bloedvatvorming Angiogenese Tumor ontwikkeling grote invloed hebben op Orgaanfuncties, Immuunsysteem, Hersenen, Zenuwuiteinden, waarbij de Hersencellen Neurologisch negatief worden aangestuurd.
info@epn-epm.nl

De Lokale, Regionale basis Politiek Schiet te kort in de Maatschappij Individualisering van steeds sneller aftakeling via onderscheid vermogen na ICT vastigheid.
Waarin geen balans meer is in de identiteit, waar Burgers zich alsnog Thuis moet voelen is voorbij, wegens de Pathogene Slijmvlies Eiwit Bacteriën, welke zich via Nevelvocht of Parasieten binnen dringen via Bacteriën Milieuvervuilde Omgeving. Stedelijke Verbondenheid is een Slechte Fysieke Virtuele Infrastructuur welke van groot belang is om de huidige gewenste brainstorming te realiseren, wegens dat Miljoenen Burgers aan de zijlijn staan door Eiwit Cellen Verkleving, Weefsel Erosie, Inflammatoire Defecten aan Eiwit Cellen te kort wegens Milieuvervuiling. Dit mede onvoldoende verbondenheid in zeer slechte fysieke vrije virtuele infrastructuur binnen de Stedelijke Netwerkcommunicaties als eenzijdig informatie binnen de samenleving steeds verder terugtreden Overheid, welke tegelijkertijd private Politiek beleidsvorming geen Samenwerkingsverbanden meer zijn door de zwakke Overheidsinzichten van snelle ontwikkelingen. Wel allerlei Milieuvervuilde Bacteriën verspreiden via Milieuvervuilde uitwerking merkbaar wordt als prikkelingen van de luchtwegen, benauwdheid, irritatie van slijmvliezen, algehele slechtzicht als blindheid en pijnlijke ogen, bloedvat irritaties , onvruchtbaarheid, Kankers ORCA- 010, Virus als Prostaatkankers, Schildklierkanker enz, welke in de kleine bekken zich ontwikkeld. Dit vanuit Milieu omgevings via Pathogene Bacteriën van afwijkende Orofaciale Dystorie Variant Parkinson, Dementie, Hartinfarcten,  Kankers, Multiple sclerose , Artrose , Onvruchtbaarheid, Nierfalen, Darmproblemen, Syndroom Meige Clusters Neurologische Aangezichtspijn enz. Waarbij geen test wordt uitgevoerd op de afbraak van bepaalde groep cellen in de hersenstam of afwijkende Erfelijkheid  c.q. Schimmel, Angst, Emoties in Trillingen, Bevingen, op allerlei lichaamsdelen ontstaan op termijn. Hierbij Hersencellen produceren “Dopamine” is een stof die als chemische boodschapper welke andere Hersencellen bestuurt. Veelal merk je ook Weefselafbraak, verstopte Bloedvaten, Ontstekingen, Trillingen, Beven van Hersenweefsel in een tekort ontstaat aan van dopamine, waarbij andere Hersencellen minder goed of slecht werken. Er ontstaat evenwichtsstoornissen, beven, spierpijn Tal van Virussen worden vooraf getest of via Griepvirus gebruik kunnen worden tegen toekomstige Parkinson, Kankers om het Immuunsysteem aanpassen tegen Infectieziektes, Longontstekingen, Schimmels Bacteriën Biologische Therapieën de Ziektes volledig om te vormen via de Influenza de Pathogene Erfelijke eigenschappen aan te passen via het Immuunsysteem. Waarbij een stofje ontstaat welke de Chronische Cellen verkleving doorbreekt  Virale Therapieën tegen  Parkinson, Longontstekingen enz kunnen nieuwe Actiemiddelen worden ingezet tegen allerlei Agressieve soorten Bacteriën Bloedvatvorming wordt geblokkeerd.
info@epn-epm.nl

Parkinson Signalen Opsporen Vanuit de Hersensignalen via Omgevingsfactoren.
De verschillende componenten geven bepaalde signalen na gelang het processen van veranderingen plaatsvinden. Parkinson is een chronische ziekte vanuit de Hersenen waar bepaalde Cellen verantwoordelijk zijn voor de coördinaties van bewegingen verloren gaat via Hersensstam afbraak van een groep Eiwitcellen tekort. De verschijnselen zijn Emoties, Trilling, Beving bij Emoties waarbij ook Mediale Blefarospasme na voren kan komen als de ziekte Syndroom van Meige, welke veelal in eerste variatie instantie Syndroom van Meige veroorzaakt. Hierbij kan je de verschijnselen onderverdelen in bevingen, trillingen van handen, voeten, hoofd in nu in dan in het begin ook andere lichaamsdelen. Ook het trillen treed op bij rust in bij activiteiten verdwijnt de beving. Bij Emoties Stress en Vermoeidheid zie je de trillingen juist weer extreem toenemen. Bij de tweede verschijnselen van bewegen zie je spierstijfheid, traag moeizaam lopen, spierpijn in snelle vermoeidheid. Bij de derde gang zie je veel minder spontane bewegingen van het lichaam is meer automatische bewegingen welke je anders normaal iedere dag doet, vereisen nu veel aandacht in begeleiding wegens dat niet meer alles automatisch gaat bij het lopen, draaien bewegen enz. Alle verschijnselen verandert de houding van de Patiënt in leidt tot alle diverse Eiwit Cel verstoringen, waarbij de Patiënt snel het evenwicht verliest doordat steeds meer het lichaam, hoofd, benen, romp, armen op termijn in een gebogen houding terecht komt. De geborgenheid van lichaam enz wordt in uit balans raakt, waarbij de Patiënt hun evenwicht verliest. Hierbij kijken na associaties tussen bepaalde veranderingen die optreden van Chronische Ziekte Parkinson veroorzaakt vanuit de Hersencellen. Hierbij verneem je dat bepaalde Eiwit Cellen verloren gaan met een kwaadaardige verminking, waarbij je stijver wordt, beven in veelal voorover lopen gaat als eerste signaal. Al deze verschijnselen verergeren veelal bij onrust, spanningen en emoties. Waarbij spierpijn, stijfheid in vele verminderende spontane bewegingen, waarbij op termijn evenwichtsstoornissen optreden welke dagelijks in het leven meer last geven als symptomen achtige depressies, dementie enz verschijnselen met allerlei Neurologische persoonlijke omstandigheden na voren komen als Eiwit Cellen verminking.
info@epn-epm.nl

Parkinson begint steeds vroeger na voren komen,
het was eerst met 80 – jaar 1950- in 1970 was het 70 jaar- in jaar 2000- 60 jaar- in nu in 2018 = het 50 a 55 jaar met vele uitzonderingen in de 40 jarige leeftijd. Parkinson wordt veelal veroorzaakt door afbraak van Eiwitcellen een groep cellen in de Hersenstam. Welke Hersencellen de stof Dopamine produceren die als chemische boodschapper de andere Hersencellen aansturen. Vaak zie je bij vroeger veroudering van de Dopamine- producerende cellen, veelal weefselafbraak een veel te kort aan dopamine ontstaat door sleur gewoonte van leefwijze wegens dat er een veel tekort aan dopamine ontstaat in de chemische boodschapper aan dopamine gaan de hersencellen minder goed soepel lopen of kruisbestuiving van Parasitaire bewegingen verloren gaan. Hierbij ontstaat Spierpijn, Stijfheid, Evenwicht stoornissen, Beven zijn het gevolg op lange termijn. Parkinson kan Erfelijke zijn bij zo’n 15 a 20 procent na de volgende Generatie. Parkinson komt vrij vaak voor boven de 50 jarige Leeftijd zonder het eerst zelf te weten. Bij het Ouderen worden merk je steeds meer problemen van Afbraak Eiwit Cellen in de Hersenen. Dit doordat vroege veroudering van de Weefselafbraak Dopamine producerende Cellen een tekort ontstaat aan Dopamine, welke anders de Hersencellen normaal laat bewegen. Veelal merkje ook andere oorzaken zoals Bloedvaten Erosie, Verstopping, Beroertes, Ontstekingsgevoelens of afwijkende Hersencellen Weefsel. Waarbij het gevoelsleven van lichte beving of bij Emoties Psyché niet bij eigen gevoelens kan komen.Veelal blijkt uit de eerste subtiele signalen bij Parkinson al heel vroegtijdig de slaapproblematiek in de relatie Parkinson na voren komt via de Witte- Hersenstof, Hallucinaties welke subtiele motorische veranderingen teweeg brengen welke aanduiding geven na het ontwikkelen van Parkinson. Hierbij kan je al zeer vroegtijdig Rem- Hersenen verandering zich ontwikkelen als slaapstoornissen, angst, onrust, emoties, onzekerheid welke pas na jaren duidelijkheid kan geven wat er aan de hand is, welke veelal vroegtijdig Parkinson weergeeft enz. Dit als Trillingen, Angst, Emotie, Misleidende vermoeidheid als overtollige stress waarbij veelal Spierstijfheid optreed, waardoor alle bewegingen zeer traag verlopen waardoor spierpijn en vele vermoeidheid na voren komen uit gedachten gangen vanuit het verleden. Om Parkinson is subtiele verandering in de bewegingspatroon zoveel mogelijk te bewerkstelligen, hersen subtiele slijmvlies verandering teweeg brengen, waarbij bloeddoorstroming eventueel beter circuleert. Bij conische ziekte Parkinson komen eigen gedachten, emoties na voren komen, die je zoveel mogelijk deelt, met alle reacties van anderen van hoe moet het nu verder in het dagelijkse leven van nu. Welke behandeling is er in hoe gaat deze mij helpen, om men leven zo fijn mogelijk te houden. Uw bent nog altijd de zelfde persoon als voor de Diagnose in vindt dingen ook nog altijd  belangrijk in leert langzaamaan hoe jezelf met de weerbaarheid ziekte omgaat in je eigen leefomgeving. Natuurlijk is dit bij ieder weer anders, bij de Ziekte Parkinson daarom gebruik de Medicatie  die U wordt voorgeschreven ?. De andere insteek is het omgaan met de dagelijkse symptomen, die mede grote invloed hebben op het algemene Welzijn. Laat je om de 3 a 5 jaar onderzoeken, waaronder Bloedonderzoek DNA, MRI – Hersenscan, Cognitieve, Neurologisch onderzoek. Veelal zie je aan bepaalde bewegen zichtbare signalen welke bekend; zoals een tremor in rust, trager bewegen, stijfheid, een veel mindere motoriek of motorische subtiele veranderingen welke je niet direct kunt zien met het blote oog, maar wel kunnen meten, van zeer vroeger aanwijzingen van de ziekte Parkinson. De Witte Bloedcellen vertragen de bloeddoorstroming waarbij Cognitieve Plaques ontstaan van Eiwiterosie Erfelijke Multifactoriële aandoeningen zich steeds verder ontwikkelen binnen de familiaire aandoeningen van Dementie, Hart- en Vaatziekten, diverse soorten Kankers, Neurologische afwijkende Hersencellen van Eiwitbacteriën een betere voorlichting te komen op  laagdrempelige niveau ’s voor Patiënten in hun nabestaande  hebben aan persoonlijke informatie ook nodig op dit terrein  om de Erfelijke componenten beter in kaart te brengen. Veelal ziet de omgeving Familie die graag informatie willen hebben hoe zij er mee moeten omgaan want er is geen keuze, doordat de vele praktische informatie ontbreekt. Ook loop gewoonte verandert, het schrijven, in diverse Hersenstructuren wijze veelal op toekomstige Parkinson in aanverwante problemen. Ook slaap geeft aanwijzingen van slaapgestoorde gerelateerde stoornissen tot het ontwikkelen van Parkinson veelal na voren komen via veranderingen in het dagelijkse leven optreden met de relatie Witte-Hersenstof.
info@epn-epm.nl

Orofaciale Dystocie Variant via Torticollis Syndroom Meige:
Dystonie is een stoornis in de spanning spieren welke over algemeen te hoog door wisselwerking van spierspanningen of door een normale stoornis van de spieren. Hierbij ontstaat draaiende abnormale houdingen van lichaamsdelen via Multifactoriële kruisbestuiving diverse aandoeningen. Daarbij kan de Dystonie bewegingen in alle lichaamsdelen optreden, zowel bij rust als tijdens willekeurige bewegingen. Bij spiersamentrekking ontstaan onwillekeurige spiersamentrekking, als beven, spasticiteit of de ziekte wordt gekenmerkt door dystonie van tijdens het staan, lopen zonder ondersteuning of tijdens het schrijven. Daarnaast zal van Multifactoriële aandoeningen steeds meer componenten na voren komen die in kaart worden gebracht van erfelijk factoren of Milieuomgeving c.q. Leefgewoontes MIX mede de oorzaak zijn via Milieu-Nevelvocht op Jonge leeftijd als Blefarospasme de spieren in ogen als Neurologische aandoeningen veroorzaakt. Bij het bewegen van het lichaam kan plaatselijke dystonie na voren komen op Jonge leeftijd vanaf plusminus 25 jaar oorzaak na dystonie na beginleeftijd van negatieve bewegingen als Idiopathisch = primair, Familiair sporadisch, Familiair = Erfelijk – 700, net als bij Segmentale dystonie patiënten. Bij Torticollis spasmodisch Patiënten Symptomatisch = secundair 3000. Bij blefarospasme =1500 Patiënten. Spasmodische schrijfkramp = 1200 Patiënten. Andere taak specifieke Dystonieën is 2.500 Patiënten in bij de Oromandibulaire dystonie is zo’n 1.200 Patiënten. Daarnaast zijn er alsnog vele Patiënten met een vrije symptomatische dystonie met vooral medicijnen gebruik wordt ingeschat op 20.000 a 30.000 Patiënten welke lichamelijk diverse Neurologische vorm van Dystonie. Ook kan eventueel bepaalde lichaamsdeel sporen weergeven, waarbij in het verleden de vorm van dystonie onopgemerkt is gebleven inzake Genetische achtergrond via Symptomatische of secundair de oorzaak van dystonie na voren komt via diverse besprekingen of behandeling. Veelal geeft Focale dystonie aan dat het blijft bij een bepaald lichaamsdeel, waarbij later op leeftijd het syndroom XX na voren komt of een andere dystonie verspreid over het hele lichaam dystonie is begonnen op veelal vanaf Jonge Leeftijd, later leeftijd patiënt ernstig geïnvalideerd zal worden door de kruisbestuiving aandoeningen van lichaamsdeel.
info@epn-epm.nl

Verschillende Eiwiterosie Varianten bij Syndroom Meige bewegingen.
Hierbij zie je ook de Tongbewegingen, Kaken, Ogen, Abnormale stem zijn veelal aangedaan op middelbare Eiwiterosie Leeftijd of Ouder welke veelal apart zijn gecombineerd. Veelal Neurologische aandoeningen van aangezicht uitstraling in abnormale tongbeweging, stemstoornis in het uitbreiden van bewegingen via de schouders, welke veelal voorkomen bij Neurologische combinatie aandoeningen of afwijkende Syndroom MEIGE, waarbij ook allerlei stoornissen spierspanning samentrekken. Bij het kauwgom kauwen of fluiten of het gezicht aanraken verminderd de bewegingen. Er zijn enkele gelijk aandoeningen van bewegingen die met de ziekte Parkinson vorm 2 XX overeenkomen of ontwikkelen zelf spontaan kauwende bewegingen. Ook blijkt een MRI weinig zin te hebben bij de ziekte XX is Observatie die de diagnose stelt. Veelal blijkt op zeer jonge leeftijd deze idiopathische syndroom of een primaire vorm van XX gezien als een volwassenen dystonie een dysfunctie van de vrije hersenstam kernen of van de midden- en tussenhersenen een zeer belangrijke rol spelen bij het ontstaan van het syndroom. Het heeft zijn natuurlijke verloop van af jongs af aan- kan hebben van een Hemifacialisspasme welke spieren samentrekken een bewegingsstoornis veroorzaken. Dystonie is een aandoening van het centrale Zenuwstelsel die ontstaat Hemifacialisspasme door irritatie aangezichtszenuw  als ongemak, in het ontsierend en veelal sociaal isolerend kan zijn. Hierbij zie je al op jonge leeftijd voor 10 jaar afwijkende micro bewegingen stoornissen welke centrale zenuwstelsel aantast, maar op latere leeftijd vanaf 35 jaar zich meer openbaar manifesteren als ontwikkelende Hemifacialis- spasme geleidelijk spieren om de ogen spasmen, waarbij het zich ook verder kan verspreiden via de mond, kaakspieren, oren van geluid spierspasme optreed. Ook zijn er verschillende symptomen rondom de spieren er ook meer stress in negatieve gevoel irritaties van gezichtszenuw tussen de Hersenstam en het oor, waarbij de Huisarts je doorstuurt na Neuroloog.
info@epn-epm.nl

Afwijkingen Parasitaire besmetting aangezicht Syndroom van Craniale Dystonie.
De Orofaciale dystonie Tonus is een variant Spierbeweging onwillekeurige spiersamentrekkingen zoals beven of spasticiteit van Torticollis Syndroom op diverse leeftijd zich kunnen uitbreiden na andere lichaamsdelen.. Het syndroom is een vorm van bilaterale clonische spasmen van aangezicht spieren. Waarbij ook andere craniale spieren meedoen, welke het meest voortkomen is de blefarospasme, welke de Patiënt blind kan maken. Er zijn diverse vormen van spasmen van de oogspieren van langdurige dystonische constante achtige concentraties bij het aprakties openen van de ogen. Ook in combinatie van complete vorm van het syndroom komt blefarospasme voor, samen met Oromandibulaire dystorie. Spasme van de Nekspieren in de spieren die van de Ledematen de Tremoren tijdens activiteiten regelmatig na voren komen als pijnklachten enz. Aangezichtspijn spasmen overbelaste evidente overlapping tussen benigne blefarospasme, welke mede wordt gecombineerd met Nekklachten als faciale- en nekspasmen. Het feit “de naam Syndroom van is ontstaan door grimassen, knipperen ogen, in aangezichtspieren meedoen als gapen in de Kin steeds vooruit. De Neurologische Eiwit- Cellen aandoeningen noemde men “ Mediale Spasmen ” met allerlei aangezichtspieren bewegingen als tong, lippen, gapen in op termijn abnormale Gezicht bewegingen, Schouders, Ogen, Mond als Neurologische aandoeningen, welke veelal tijdens de slaap verdwijnen. Bij syndroom MEIGE is ook belangrijk het kauwen kauwgom, fluiten of het gezicht aanraken van het Gezicht Hals en Nek als een Segmentale Dystonie van aangrenzend lichaamsdelen. Hierbij zijn bloedvaten gelijke aandoeningen gericht met de Ziekte Parkinson vorm 2 welke zich verspreiden via bloedvaten cellen zich verplaatsen. Diagnose stelling zoals MRI hebben weinig tot geen zin bij diverse syndroom. Milieuvervuiling komt men tegen via Syndroom Neurodegeneratieve dysfunctie van Hersenstamkernen of via de midden-en tussenhersen een zeer belangrijke rol spelen bij het ontstaan van syndroom hoe te leven met deze Toxine Neurogeneratieve Cellen aandoeningen.  Er is iets aan te doen, wat men zelf kan doen als zelfhulpmethoden, relaxatie technieken, acupunctuur vrije kennis op te doen van het Hemifacialisspasme en praten met andere mensen die inzicht hebben of zelf die aandoeningen hebben, kunnen helpen deze ziekte te accepteren en er mee om te gaan of therapie kennis opdoen van vrije vorm via bewegingsstoornis, zodat zij hun problemen beter leren te begrijpen op lange termijn.
info@epn-epm.nl

Vrijheid Ontwikkeling Individuele Dienstverlening I-Gemeenschap.
De toenemende complexiteit in de samenleving en de vele modernisering doorbraak. Dit de Markteconomie als vrij onderdeel van de Nationale Regeringen wordt een sprong voorwaarts in de moderne vrije informatie- en communicatietechnologie binnen de Fundamentele Gemeenschappen welke Elektronisch worden aangevoerd, waarmee grensoverschrijdende Fundamentele Gemeenschappen Nederland vrij productie onafhankelijk mogelijkheid biedt. Dit binnen Fundamentele toenemende complexiteit via onze ICT samenleving binnen EU- strategie. Hierbij wordt gebruik gemaakt via eigen contacten, studies en eigen digitale projecten worden gecreëerd tot interactie via vrije informatiebronnen vanuit de Leefomgeving, Scholing, Bedrijfsleven ICT, Medische of Mondiale Digitale, ICT Flow samenwerking van wederzijdse Enthousiasme als digitale voeding, zich aansluiten tot de hyper moderne voedingsstrategie. Belangrijk is bepaalde onderzoeken zoveel mogelijk te verbeteren om nieuwe ideeën, waarin een hogere kwaliteit van onderzoek op praktische gemeenschappelijk vermogen tot nieuwe ideeën de ruimte geven, aan nieuwe Generatie- en Nieuwe Gevoelige Talenten voor de modernen Fundamentele ICT enz, welke leiden tot nieuwe Fundamentele onderzoeken. Hierbij in acht nemen dat onze leefwereld verandert door wat we denken, voelen, in hoe we het produceren, consumeren en communiceren binnen onze eigen Fundamentele gevoelens ervaren in fase een andere Leven. Doordat onze Leefwereld volledig verandert mede de snelgroeiende cyberspace is er bij vele Burgers ervaring doordat er contacten tot stand wordt gebracht binnen de vrije denkwereld tot informatieverzameling op allerlei gebieden creëert je allerlei nieuwe ICT mogelijkheden zonder belemmering, die tijd en ruimte op ieder eigen niveau creëert. De praktijk leert een balans in de Fundamentele Sociale vrij samenwerkingsgebieden. Nu we ook weten welke systemen worden gebruikt als Postindustriële Gemeenschapsdienst kunnen vrij meeliften in de groeiende behoefte aan diverse dienstverlening op maatbasis begrippen op persoonlijke individuele dienstverlening. Dit mede de zorghulpverlening te combineren na eigen behoefte een bijdrage te leveren voor de Client. Burgers blijken steeds meer behoefte te krijgen via andere prioriteiten die de meeste Burgers bevredigen of zichzelf weer voelen als normaal. Vele taken hebben een bijzondere  behoefte om ook in die situaties Persoonlijk mee te helpen in allerlei Dienstverlening. Waarbij ze het gevoel weer krijgen dat ze er ook bij horen om iets nuttig te doen. Ook binnen de Verslaving is een groeiende uitgebreide Dienstverlening in het persoonlijke levenszweer. Dit via de Sociale activerend Arbeidsmarkt is erkenning van zelfstandigheid, met diverse nieuwe open combinaties op in de diverse soorten treden nu in dan ook de niet aangewezen met de kwaliteit beheersing na de gewiste kwaliteit of tijd op persoonlijke Levenssfeer gewaarborgd. Dit via er onregelmatig sprake is van allerlei calamiteiten Thuis situatie Verwarring, Stres enz of plotseling ziek worden, veel door zich eenzaam te voelen of niet echt wordt aan genomen door omgevingsfactoren als eenling, aan de zijkant blijft staan is direct geen ziekte, maar gevoelsnormen kunnen overbrengen. Waarbij een tekort aan dienstbaarheid van de gewenste kwaliteit niet op de juiste manier binnen het concept- niet de mogelijkheid biedt tot meer vrije open transparantie, binnen de bestaande hulpverlening tekort schiet van persoonlijk dienstverlening. Bij een andere vorm dienstverlening als zelfs regulering gevoelens heeft cliënt zelfs aan welke vormen van toegang dienstverlening mogelijk is om b.v. maatschappelijke kruisbestuiving van open andere vorm van dienstverlening bijvoorbeeld bij Kankers, Dementie enz.
info@epn-epm.nl

Digitale Misleidend Transitie Stedelijke Ontwikkeling in 21ste Eeuw.
De moderne informatierevolutie is de wereld in verandering van opkomst tot nieuwe Wereldspelers binnen Sociale, Economische van andere Bestuurlijke uitdagingen die staan binnen de Economische Stedelijk aanpassingen, welke de komende jaren in snel opvolgende tempo volgen. De ruimte wordt vrij gemaakt binnen de kennis via vrije Technologische Globale activiteiten. Waarbij de Overheid de Globale vraagstukken niet kan oplossen, welke leidt tot allerlei negatieve gevolgen voor de samenleving. Tot maatschappelijk negatieve doelstelling. Binnen de moderne Hightech zijn er vele diverse ICT mogelijkheden die zeer actueel zijn in de meest nieuwe strategische externe ICT-netwerken op afstand, maar Overheid geen prikkels ziet inzake de Sociaal Vrije Ondernemerschap in de Sociale Waarden. Waarbij grote groepen Burgers worden uitgesloten welk leidt tot negatieve Sociale, Globaliseren acties binnen de innovatie indicatoren. Dit laat duidelijk zien dat Nederland zijn concurrentiepositie verliest op de wereldranglijst aangezien de innovatie. Waarbij de toekomst op het gebied van kennis innovatie betreft een heel andere imago vertoont van toepassing binnen genereerde ICT Sociale commercialisering geïndustrialiseerde aanpak van Kenniseconomie. ICT kennis Economie wordt gedreven via moderne innovatie op langere termijn goed schoort via Netwerk sociale Economische voortgedreven vrije innovatie technieken, welke bij Producten Dienstverlening, in allerlei Criminaliteit, Discriminatie welke door Overheid zelf worden veroorzaakt door geen vrije toepassing van Sociale kennis op verschillend aard: uniciteit en verbondenheid: kennis en creativiteit, kwaliteit en flexibiliteit is het aanleren van ICT-sturen Codes tot kennis informatie-infrastructuur alsmede de vrijheid Sociaal Culturele binding van ontspannende kenniswerkers tot hooggewaardeerd fysieke, virtuele innovatie vrij concurrentie ontmoetingsplekken Nederland.
info@epn-epm.nl

De Opkomst van Nieuwe Management Spelers in de ICT-Netwerkeconomie.
De vele kritieke succesfactoren binnen de Stedelijke opkomst van nieuwe spelers hebben zich in een snel tempo in het ICT Vrije Proces van Wereld Economie gevestigd. Binnen de 21ste eeuw zijn Instellingen Organisaties samengevoegd om de achterstand in te halen in daarmee een deel van de achterstand ontwikkeling, welke op een andere Economische & Sociale hoogwaardige kennis wordt aangeleerd tot verdeelde kennis ICT nieuwe kennisbronnen te gebruiken binnen de Stedelijke afhankelijke van de Wereld Economie. De 21ste zijn Stedelijke imago’s afhankelijk van moderne Mondiale Hightech succesfactoren welke de vrij Uniciteit en verbondenheid de kennis en de vele creativiteit in kwaliteit tot vrije flexibiliteit het leren, aansturen van Sociale Macro Open Praktijk Economie. Dit meer benut moeten worden binnen de Stedelijke Verbondenheid in niet ieder maar voor zich zelf denkt. De vele Stedelijke Identiteit van bij elkaar langs werkende zijn misleidende knooppunten van puur eigen belangen in levert geen duurzame concurrentievoordeel. Ook blijkt uit de afgelopen 25 jaar de unieke Stedelijk identiteit aan behoefte van Burgers geen Identiteit wordt geschonken binnen de vrije vast referentiekader via moderne Globalisering via Digitalisering leidt door misleiden ICT tot individualiseringstumult tot Stedelijke knelpunten binnen het moderne Netwerk van vrije ICT Zones. Welke kennis verbondenheid omvat met allerlei Netwerk Informatie-infrastructuur, als mede met Sociaal-Culturele kapitaal waarde toevoegende en fysieke ontspannende hoogwaardige en virtuele ontmoetingsplekken activiteit. Welke inzicht geven in de vele misleiden Voedingsbodem via vrije Netwerk creativiteit is de kwaliteit en flexibiliteit aansturen via creativiteit in de EU Uniciteit van ICT verbondenheid, welke steeds transparanter wordt via digitale flexibiliteit van het vrijwillig aansturen in leren geduld hebben.
info@epn-epm.nl

Moderne Dienstverlening via Netwerkcommunicatie Overdracht Ziekte.
De moderne opkomst van Netwerk Sociale Dienst Verlening leidt in grote mate tot Fundamentele veranderingen van een andere Maatschappelijke richting richt zich tot Post- Informatie Fundamentele Gemeenschap. Waarbij Individuele Persoonlijke Verzorgingstaken van Dienstverlening. Ook de ombouw van een groeiende behoefte na diverse Persoonlijke vormen van Dienstverlening welke wordt gecombineerd met de dagelijkse knelpunten die ontstaan door Ziekte. Waarbij dagelijkse Huishoudelijke taken niet meer bevredigend of het gevoel geven of gedachten zijn van niet meer nuttig te zijn binnen de Huishoudelijke taken. Hierbij zie je bij ziekte nog vele mogelijkheden dat er veel behoefte is als meehelpende taken alsnog kunnen worden verricht op Persoonlijke Dienstverlening zodat Hectische Psychische overbelasting tot een zelfstandige Leven weer kan bijdragen met de huidige moderne digitalisering, welke beschikbaar zijn om inzicht te verkrijgen in de relatiesfeer duidelijke andere vorm van dienstverlening te verkrijgen op maatbasis begrippen binnen moderne richting van vrije maatbasis ontwikkeling in de vrije keuze vereist. Dit binnen de moderne Integrale vrije benadering op individuele basis een andere ingrijpende mogelijkheid binnen de grenzen Fundamentele Gemeenschappen. Dit mede de Negatieve impact aanpassen  op bestaande Gevoelsleven van nieuwe Sociale & Culturele mogelijkheden belangrijk zijn op Maatbasis Begrippen is het noodzakelijk de Innovatieketen als Fundamentele richting Burgers kunnen deelnemen aan vrije Innovatieketen op Sociale Maatbasis begrippen veelal uniek gecombineerd met Sociale Psychische Omgevingsproblematiek. Dit mede Milieuvervuiling van Neurologische duidelijke Relatie van onzekerheidsgevoelens. Binnen de moderne Hightech is kennis vanuit transformatieproces tot moderne vrije Integratie is een Wetgevende spelregels welke moeten worden aangepast.
info@epn-epm.nl

ICT Netwerk Gekoppelde Economie Leidt Fundamentele Verandering.
De toenemende behoefte aan het deelnemen Sociale Kenniseconomie om leren interactiviteit op basis begrippen van Netwerkcommunicatie over dracht via inhoudsquota mede de regelgeving van instellingen Netwerk structuur niet bij de dagelijkse gebruikelijke inhoud, maar een overdracht boodschap weergeeft welke niet past, bij Fundamentele Rechten of Praktijk ervaringen. Waarbij Burgers hun eigen inzichten in de praktijk na voren brengen voor hun Fundamentele Doelgroepen Sociale Netwerkorganisaties. Hierbij zie je dat er alsnog volop wordt gewerkt aan moderne ICT Laser nogal toenemende behoefte is en een moderne groeiende aanbod van uit gekristalliseerde geëxperimenteerd via Fundamentele EU Gemeenschappen. Waarbij je de Sociale ICT Basis Stedelijke Identiteit systemen Burgers  steeds meer eigen Stedelijke draagkracht krijgt als ICT Sociale Vestiging als een soort Foot ICT Markten wat weer voordelen oplevert. Dit om Burgers niet te plaatsen in de nabijheid van lage Levenskwaliteit, zodat Burgers niet terecht komen in een neerwaartse Stedelijke spiraal, welke nu op grote schaal wordt gecreëerd tot allerlei Ziekteverwerkers Virusinfecties. De vele vervallende Politieke Sociale Polarisatie Ziekteverwekkers via sturend Voeding & Milieuvervuiling moeten lokale kernvaardigheden elkaar aanvullen om verbondenheid onder de Bevolking als basisvoorwaarden inspelen in de Globalisering van moderne Innovatieve en versterking na actieve ICT verbondenheid op Sociaal & Culturele Fundamentele aansluiting na elkaar geven. Hierbij zie je dat Burgers Gemeenschappelijk gaan Communiceren in vinden aansluiting op termijn bij het inspelen op de moderne vrije Globalisering is de Innovatiekracht van actieve ICT transparantie verbondenheid binnen oriëntatie die Burgers op hun vrije gemak stellen in zichzelf  aansluiten in het proces 21ste Globaliseren actieve ICT verbondenheid EPM = Europees Platform Mondiaal.
info@epn-epm.nl

Medische Ziekenhuis Zorgverlening tot Grote Schaalvergroting WMG.
Sinds enige tijd speelt schaalvergroting in de Ziekenhuiszorg WMG Wet Marktordening Gezondheidszorgstelsel. Naast de vele nadelen kunnen er ook voordelen vormen maar dat zal bitter weinig zijn als je het rapport leest inzake schaalvergroting aangaande beter kwaliteit. Het eerste is in dit geval hoe groot is de concurrentie tussen de Ziekenhuizen in welke voordelen liggen bij de Grote Schaalvergroting. De Marktwerking in de zorg is allang bezig met een discussie of een opiniërend Art; over allerlei Gezondheidsproblemen als gevolg van de invoering van de Marktwerking. De vele onder werpen van vergoedingsnormen voor medische handelingen specialisten en de overtrokken topsalarissen voor Bestuur via Bestuurders van grote Zorginstellingen is onbetaalbaar in leidt tot grote stille Genocide. Waarbij de gehele Gezondheidszorg behoorlijk onderdruk komt te staan in geen over zicht meer mogelijk is. Het gehele Marktwerking principe is onhoudbaar in via Europese strategie zal ook explosief stijgen. Ook door grote aankomende vergrijzing is er veel minder personeel beschikbaar in zal er herstructurering moeten komen of een stille Kwetsbare Genocide van een Tweedeling die niet kan betalen Sterft direct via een pilletje of op een andere manier. Het streven naar marktwerking moet zo geen doel te zijn, krijg je vele negatieve werking in een Tweedeling in de Gezondheidszorg met gevolgen dat Artsen vroegtijdig sterven, door stille praktijken via andere omvorming. Bestaande Zorgvoorziening is duidelijk dat er doelmatige kwaliteit moet worden geleverd binnen Medische en Zorgvoorziening. Ziekenhuizen kunnen samenwerken via een bepaalde Zorg of Medische Handelingen in één behandeling om het betaalbaar te houden. We zien nu al dat jaarlijks EU miljoen Burgers vroegtijdig sterven door niet ? de Medische Zorg- behandeling of aangaande vele misleidende consequenties ontstaan.
info@epn-epm.nl

Nieuwe Toekomst Netwerkinnovatie Sociale Economie 21.ste EEUW.
Het is al jaren een gegeven dat Fundamentele Netwerk kennisdoelgroep EPN er vrij keuze worden gemaakt ICT-samenleving. Dit voor Fundamentele integrale benadering vereist Fundamentele vrij onderzoek via de moderne Lasertechniek toegepast op Economische productie & Sociale, Culturele vrije sectoren. Dit is van groot belang om de innovatieketen verder uit te breiden. Waarbij kennis via aparte vaardigheid zich verder kan ontwikkelen tussen EU- Economie in mede Koppelingen na Sociale Hightech op Economische in Techniek, welke grote consequenties heeft binnen Samenleving Hightech. Dit om niet in een breed relatief geïsoleerde hightech terecht komen door machtsmisbruik bij Overheidsdiensten enz. De grote Breedband ICT-Communicatie welke zich al enige tijd binnen EU zich heeft verspreidt van een aantal ICT Integratietechniek. Dit om enige kennis van de afgelopen 25 jaar vrije benadering van inrichting, Werkwijze van Kennis techniek veranderen in een nieuwe model spelregels. Hierbij aangepast binnen hightech via moderne ontwikkeling activiteiten binnen EU-Hervorming creatieve ICT- Netwerken, is kennis vereist binnen de keuze van maatschappelijk structuren. Dit om eigen Welvaart Digitaal in te richten in aanpassen aan moderne maatschappelijke ontwikkeling via aangepaste structuren, welke evident zijn aan kennisnetwerken van moderne digitale ontwikkeling richting 21ste eeuw. Dit binnen kenniseconomie in aangepaste vorm Sociale kennisbegrip via Fundamentele Rechten. De vele dynamische moderne Coöperatieve voordelen is- dat iedere Burger binnen het ICT aangepaste Fundamentele modellen binnen ICT innovatieketen, hun kennis kunnen bijdragen. Dit binnen Fundamenteler Netwerk levert een bijdrage aan vele maatschappelijke vraagstukken inzake het oplossen van allerlei Maatschappelijke Negatieve problemen, waarbij Burgers de dupe zijn.
info@epn-epm.nl

Gekoppelde Sturend Publieke ICT Netwerk Metamorfoses Vrije keuze.
Binnen de Moderne Wereld ICT spelers van moderne Interactiviteiten is een andere Besturingssysteem van Vrije Netwerk ondernemende metamorfose binnen de enorme transformatie techniek gericht op moderne transformatie om meer kennis te ontwikkelen binnen de vrij Communicatie Hightech is het mogelijk om op eenvoudige vrije wijze Sociale Handel te plegen. De moderne weerspiegel via Communicatietechniek, welke Mondiaal ICT zijn verbonden binnen Technologische vrije Cultuuromslag, zonder Generatie verschillen. De grote Vrije Interactiviteit van ICT Netwerk globalisering is een Biologische en een Hightech toekomstige inzichten vrij verwerkbaar via de Lasertechniek bevordering op afstand inzicht te krijgen in alle mogelijke Technologieën mede vanuit Marktperspectief van Globaliserende via inzichten en Lokaliserende ICT Netwerken vrij toegankelijk geworden in de Mondiale Netwerkcommunicatietechniek vrije ingang hebben via de Fundamentele Hervormingstechniek vanuit Fundamentele ICT Globalisering. Vanuit de Sociale Vrijheidsperspectief bezien is het streven van Gelijkheid van behandeling via Globalisering en Vrij Lokalisering om het ICT Naadloos Fundamentele Recht van Burgers meerwaarde te geven, binnen de moderne Netwerking is de Fundamentele ICT vernieuwingen mogelijk voor onze Kwetsbare Burgers via de CRM Cluster ICT Relatie van uitgeweide Management te komen via ICT technieken op elkaar aansluiten om Burgers meer eigen verantwoordelijkheid te geven om ze te betrekken bij de Besluit vormingsproces, die er gaande zijn via ICT- Migratie Techniek aangaande Mondiale Netwerksamenleving kennis in krachten te bundelen. De grote verdringingsmarkt biedt vele marktperspectief binnen de Lokalisering van EU Netwerk tot Globalisering met afgeschermde Vrije Markt verdringing werking om zoveel mogelijk verdringingsmarkt te voorkomen via Hightech.
info@epn-epm.nl

Mondiale ICT Activisten van Nieuwe Technologische Lasernetwerken.
Hightech Netwerk boodschap van Organisaties is allang een nieuwe instrument om hun protest laten horen via bepaalde groepen die strijden voor hun idealen, gerechtigheid. Waarbij vele doelgroepen aan de zijlijn staan om hun Leven is aangetast door doelbewuste Milieuvervuiling via Overheid na voren komt met Miljoenen Burgers die hun Gezondheid is aangetast Gen- GRPR- als Jeuk type: Zenuwcel. Vele soorten Kankers, Borstkankers BRCA -gen, allerlei Cluster Tumor Uitzaaiingen, Leveraandoening via Infectie virus Darmresectie, Darmkanker, Buikkanker, Botkanker, Longen, Huidkankers, Leukemie, Schildklierkanker, Lymfklierkanker, Afwijken Gezondheid, Onvruchtbaarheid Dankzij Milieuvervuiling enz. Wie vanaf 1970 plusminus is geboren blijkt overmatige Kanker Cel-Bacterie Besmetting te hebben via Virus- Bacteriën vanuit de Nevelvocht Watervervuiling. Waarin je hebt gezwommen of ingedampt van de bacteriën, waardoor Virusinfectie zich heeft verspreidt via de bloedbaan na elders in het lichaam. Waarbij weer nieuwe celdeling optreed welke je kan beïnvloeden. Ook kan je een therapie nemen op virale Oncolytische therapie maar zijn wel vele bijwerkingen of eventueel biologische therapieën binnen huidige aanpak van kanker kunnen omvormen. Het verspreidt zich via Bloedbaan, waarbij je het niet merkt, wegens dat ongemerkt langs het Immuunsysteem zal glippen. Tal van virussen worden klinisch getest om te kijken of een ongeschikt zijn als Oncolytisch Virus, zoals het Adenovirus, Reovirus- en Herpes Simplexvirus. Hierbij zal ook eventueel influenza of Griepvirus kunnen worden gebruikt om kanker te stoppen, aangaande dat je dan de virus manipuleert in volledig na je eigen hand zet en het aanpast aan het doel, dan zou mogelijk ook het Griepvirus een goed behandeling kunnen zijn, waarbij je de Erfelijke eigenschappen ervan enigszins iets te veranderen in het immuunsysteem.
info@epn-epm.nl

De grote Wereldwijde Vernieuwing Internationale ICT 21 ste Eeuw.
Mondiale Wereld is niet meer vanzelfsprekend binnen moderne Stedelijke Transformatie via gespecialiseerde kennis van Informatie Communicatietechnologie – ICT. Het is vrij toegankelijk van kennisuitwisseling van een soort meltingpot op allerlei Sociale Fundamentele vlak plaatsgevonden via ICT constructies clusters welke problemen Burgers in hun ontwikkeling groei stagneert vereist een andere integrale benadering. Het grote spanningsveld tussen de materiële waarden. Die een bepaalde basis vormen bij het dagelijks functioneren binnen Hightech is een andere Integrale benadering nodig van creativiteit en innovatie, zijn de grondslagen van moderne kennis overdracht. Welke op hun beurt de negatieve concurrentie vrij het hoofd kunnen bieden binnen Mondiale Stedelijke ICT samenwerking. Dit van het Welbevinden binnen de moderne welvaart voor onze Fundamentele ICT te waarborgen van de Levenskwaliteit. Waarbij ook transactie van diensten mede gebaseerd is op vergoeding van leveren van diensten de cliënt is het voort bestaand van hun Instelling. Daarmee kan Crowdfunding de Sociale domein, Legitimiteit, Solidariteit , Zeggenschap, Diversiteit. Dit combineert voor diensten aan een bredere bijdrage te leveren aan Individuele Burgers. Binnen de Multimodale Digitale Fundamentele Gemeenschap wordt ICT Ruimtelijke ontwikkeling is het transformeren via innovatie- stroming techniek binnen de normen en waarden op de toekomstige ICT Integratie Sociale voor Duurzame Welzijn Samenleving. De 21ste Eeuw Cyberspace Hightech Digitale ruimte in een nieuwe Maatschappelijke orde als Fusies Coöperaties in het Maatschappelijke Welzijnsleven vormingsprocessen binnen de nieuwe EU Digitale strategie als Mondiale Hightech Wereld Economie spelende Communicatiemogelijkheden via Fundamentele Netwerk Globalisering verandering in breed aansluiting Kenniseconomie.
info@epn-epm.nl

Nieuwe Fundamentele Globalisering in een Intelligente Vrije ICT.
Sociale Metamorfose van een ICT Netwerkmaatschappij heeft een enorme transformatie ondergaan aan de vrije kennis ontwikkeling op het gebied van vrije communicatietechnologie, informatie om Kwetsbare Burgers de mogelijkheid te bieden welke onbegrensd zijn in vele Burgers mede werking hebben verleend die anders buiten de Wetgeving werden geplaatst. De afstand heeft niks meer te maken met Mondiale Netwerksamenwerking de ICT Gemeenschappen welke zich overal kan verbinden, binnen in de vrije logistieke Wereldgemeenschappen. Waarbij vele Burgers worden uitgesloten of stille Milieu Genocide wordt toegepast via het Deltametropoolvisie van de Bestuursorganen worden Kwetsbare uitgesloten om enige ruimtelijke beleid te creëren in de open digitale ruimte binnen de 21ste Eeuw Marktperspectief Netwerk ICT Globalisering. De 21ste EEUW- G4 heeft geen enkele inzicht van Stedelijke Sociale Economische Integratie waardoor vele kansen worden verspeelt door Politiek Criminele Eigenbelangen de afgelopen 25 jaar de Stedelijke Economie tot stilstand is gekomen. Ook her misleidende ICT Nederlandse Polderkolder model van communicatietechnologieën van nieuwe ICT Netwerken Globalisering is ontspoort door eigen belangen in de lokalisering, regionalisering, nationalisering in internationalisering de Netwerkmodelisering vervlochten in Criminele G verbondenheid waarbij vele Burgers buiten de samenleving vallen of via Milieu Bacteriën enz zijn besmet via hiërarchische misleiden opgebouwde besturingssystemen die geen inhoud kan geven aan duurzame Coherent Sociale en Economische systemen ontwikkelingen, waarbij op een andere manier Sociaal kapitaal wordt gecreëerd voor Burgers die vrije hulp bieden in een andere systeem zich in de Maatschappij ontwikkelen tot Virtuele Gemeenschappen zodat duurzaamheid van de leefomgeving ontstaat van eigen Netwerk Identiteit.
info@epn-epm.nl

Fundamentele ICT en Internet hebben de Economie volledig Greep.
De aankomende Generatie via hun achterban allerlei mogelijkheden te creëren in hebben met Hightech de komende Economie volledig in de greep. De gehele Arbeidsproductiviteit is afhankelijk van de moderne ICT. Zonder deze moderne Internet ICT omwenteling is positie van Individuele vrij toegankelijk binnen het Wereldwijd te communiceren of Acties ondernemen op Fundamentele maatbasis begrippen. Dit van allerlei informatie uitwisseling met gelijkgestemde Burgers die nieuwe koers hebben uitgezet, binnen Europese Gemeenschap via ICT nieuwe Leiders van gelijkgestemde Burgers de communicatie en informatie overdracht kunnen uitwisselen met gelijkgestemde ICT Volksvertegenwoordigers welke in de huidige maatschappelijke digitale ICT vertegenwoordig zijn uit vrije wil. De Politiek Volksvertegenwoordiger is in feite al georganiseerd in de Politieke Sociale en Culturele verwevenheid, welke binnen huidige maatschappij aan het emanciperen is, zonder eerst eigen Sociale Maatschappelijke mening te hebben. De vele onzichtbare Burgers leven via digitale Netwerk Mondiaal op eigen vrije keuze binnen stille vitale Hightech op afstand, mede de kwetsbare Burgers te beschermen tegen de stille Genocide. Het is ondenkbaar inde 21ste Eeuw dat vele Burgers als grofvuil wordt gezien in tal van maatschappelijke functies niet gebruik kunnen maken van de moderne ICT Gezondheidszorg, Welzijn Netwerken, of Informatienetwerken, welke de ruggengraat van onze nieuwe samenleving is, waar Kwetsbare Burgers geen gebruik kunnen maken via ICT-systeem. Hierbij zie je dat de Overheid al jaren negatief de Cybervandalisme of Cyberterrorisme die de kwetsbaarheid van de Burgers nog meer aantasten welke op laagdrempels niveau’s aan de zijlijn worden gezet zonder enige inzicht te geven. Hiermede lokt de Politiek-Volksvertegenwoordigers ICT-misbruik uit. Dit vanuit gelokte Digitale Computer Software Terrorisme enz.
info@epn-epm.nl

Vrije Doorbraak in de ICT Mondiale Sociale Netwerk Economie.
De interactieve onderlinge ICT- Netwerk ontwikkeling heeft nogal vele onmogelijkheden, alsnog tot vrije mogelijkheden gezorgd zonder verslaving in bewaard van afstand van de media om geen tweedeling te realiseren. De gekoppelde intelligentie overtreffen cognitieve organisaties, welke te eenzijdig hun eigen natuurlijke hype gevoelens zelf overschrijden met alle negatieve gevolgen welke via hun omgeving de connectief na voren komt. Indien je niet vasthoudt aan je eigen Fundamentele Visie van gedeelde technologische vrije collectieve intelligentie overtroeven is de gekoppelde ICT een uitkomst via de digitale netwerkcommunicatie vrij toegankelijk om te communiceren binnen de verschillende onderdelen ons leven aanpassen, mede Gezondheid Welzijnsbevordering.
Ten eerste is het belangrijk om vrije Technologieën toegankelijk te maken voor iedereen op Menselijke wijze te Digitaliseren van alle inhouden Positieve of Negatieve alle onderling verbinden van ICT-Netwerken tot schaalvergroting aangaande de ICT Mondialisering door mede de schaalverandering via Satelliet het leven van nu in de realiteit te brengen van nieuwe vorm spraakmakende fenomeen digitalisering zonder grenzen. Binnen de Technologische domein veranderd ook Geest via de Gedachtegang van digitale aansturende mogelijkheden in de richting die je eigen Geestvermogen via de Gedachtegang aan te sturen. Waarbij je zelf de richting voelt via welke zinnige opdracht in je Geest rond dwaalt. Ieder gedachten kan je aansturen via gebaar door een bepaalt middel van je stem. De Geest-maakt je apparaten Intuïtiever Menselijkheid in vele opzichten binnen het Laser ICT-Netwerksysteem na nieuw uitbreiding van Vrije kennis. Waarbij de doorbloeding, eiwiterosie, verklevingen zich vrije waren in de actievere vertrouwelijker- en zintuiglijker gevoel Leefomgeving factoren binnen het ICT tot vrije Geestvermogen van Kennisverandering.
info@epn-epm.nl

Creatieve ICT Globalisering Samenwerkingsverbanden Divers Vormen.
Mondiale creatieve ondernemende ICT -Netwerk zonder misleidende macht constructies, maar gebaseerd op groeistrategie van maatschappelijke ICT her vorming van samenwerking clusters op de moderne innovaties processen. Dit op ICT Globalisering ruimtelijke aanpassing welke breed ingrijpende transformatieprocessen, producten geschakeerd via Digitaal open Producten, Dienstverlening tot opkomst van Kennis, de belangrijkste elementen zijn binnen de vrije economie. Het vrije ondernemen zonder machtspositie is de vrije inzicht van ontwikkeling in de moderne Digitale open revolutie. De moderne ICT metamorfoses kan zichzelf ontwikkelen binnen eigen systeem van informatiemaatschappij vormen een eigen netwerksysteem uit vrije wil. Eigen kennis instellingen van samenwerking is een bepaalde open Markt investering binnen de vrije procesontwikkeling-technologie-innovatie en fundamentele organisatieprincipes op basis van 25 jaar onderzoek. Binnen het moderne Mondiale ICT Informatie EU Infrastructuur is met de moderne ICT ontwikkeling in opkomst van vrije kenniseconomie welke factor zeer belangrijk zijn in de Stedelijke Mondiale concurrentiepositie een rijke ICT  eigen Netwerkeconomie creëren binnen Stedelijke regio’s. De Werkgelegenheid veilig te stellen. Dit via het speelveld  G4 via een vrije zowel ICT afzonderlijke als afhankelijk van de moderne Globaler vrije Economie zijn doorgang vind na de vrije Consument. Nu is zo misleidende constructies de vrije ondernemingen als informatiemaatschappij voor Stedelijke Regio’s hun weg niet vinden als een open wereldspeler. Dit binnen eigen Economische ontwikkeling van Maatschappelijk Onderneming, waarbij ieder aan kan deelnemen. De kansen liggen open via het Digitale Technologisch Netwerk verkeer binnen de Gekoppelde vrije vermenselijking intelligentie van open onderlinge software verbinding van open Menselijke schaalverandering.
info@epn-epm.nl

ICT en Gekoppelde Web-Maatschappij Hebben Samenleving Vrijheid.
De Fundamentele Samenwerking van Mondiale ICT Ketens van Gekoppelde Transformaties Netwerken hebben afgelopen jaren een enorme transformatie kennis ontwikkeling via informatie, Communicatietechnologie eenvoudig gemaakt voor hun Mondiale ICT- Netwerken. De snelle Internationalisering voor Sociale Metamorfoses in de moderne ICT Netwerkmaatschappij leid tot allerlei Fundamentele ICT veranderingen via ICT kennis inzichten. Waarbij micro-sterrenkijkers b.v. een sleutel rol spelen via Hightech ondernemende activiteiten kunnen registreren. Waarbij de samenleving steeds meer ICT afhankelijk worden via de toekomst oriëntatie. Waardoor ook de Overheid en Bedrijfsleven in de dicht nabije Toekomst, welke nu in de veranderen Leefwereld ook Overheid zich moet aanpassen. De Oudedagvoorzieningen zal tot andere maatschappelijke orde veranderen door de eenheid van de macht in Digitale Internationalisering zal vele nieuwe processen ontwikkelen van de moderne informatieoverdracht. Dit goed wellende Burgers in de nieuwe ICT herijking van virtuele netwerkende zich in een stroomversnelling uitbreiden met verrassende activiteiten. Dit via Innovatieactiviteiten Globalisering  grijpen diep in de Organisatie, Instellingen, Bedrijven enz. De moderne Flexibel vrije Globalisering van ICT-Netwerken via Fundamentele Dynamic managen zijn nieuwe kernbegrippen, welke aansluiten bij moderne ICT Innovaties. Welke zich aangesloten hebben bij ICT-kernwereld Markt Innovatie Globalisering wisselwerking via marktdialoog binnen vrije ICT bewegingen voor een andere vrije toekomst te realiseren van activiteiten. Die worden verplaatst na het Digitale Netwerkcommunicatie Overdracht van Gekoppelde ICT-Netwerken omwenteling als individuele Burgers. Die Mondiaal hun eigen Digitale Netwerken al enige jaren hebben gerealiseerd via communautarisering van uitgebreide ICT Netwerk informatie uitwisseling.
info@epn-epm.nl

Medische Ziekenhuis Proces, Zorg tot Veel Grotere Schaal Vergroting.
Sinds enige jaren inzake de Gemeenschappelijk Europese proces tot schaal vergroting, zie je ook de Medische Keerpunt van Gekoppelde Netwerken van fusie binnen de invoering van de Zorgverzekeringen Wet van een heel andere Institutionele Marktordening binnen de WMG jaar 2006 na voren komen. De drastisch Hervormd, waarbij de concurrentie moet prikkelen op vrije basis begrippen in de Client (Patiënt) de Zorgverlening steeds voort- durend te verbeteren en doelmatig te organiseren, waarbij Patiënten inkopen en Zorgverzekeraars voldoende keuze mogelijkheden overhalen, in Patiënten geen keuze mogelijkheden hebben aangaande de kosten constructies die hieraan onderhevig liggen. Daarbij zie je ook de inkopende Economische Zorgverzekeraars voldoende keuzemogelijkheden verkrijgen of Patiënten eerder afvoeren door de onderlinge concurrentie posities welke een grote rol spelen. Nederland is de onafhankelijke ziekenhuisorganisaties afgenomen van 162 in 1985 tot 92 in  jaar 2009. Terwijl de Medische behandeling met de moderne Hightech in de Moderne Medicatie welke nu anders worden gerealiseerd binnen het EU-systeem ICT gekoppelde Web-Maatschappij. Hierbij is veel mindere concurrentie wegens de vrije schaal vergroting, zowel lagere kosten toebrengt in betere kwaliteit van medicatie. De gehele grote onderlinge samenwerking liggen ook nog vele andere vormen van samenwerking inzake de Fusietechnieken. Toezicht via Mededinging autoriteit (NMa)  in nog vele andere Beleid & IBMG, EVA, welke alle de Zorg Welzijn vertegenwoordigen tot schaalvergroting inzake Sociale Ziektekostenverzekering tot een bepaalde herziening van het totale Nederlandse Zorgstelsel op basis begrippen met de Zorgverzekeraars. Hierbij is het niet anders dan de Budget zo goed mogelijk te sluiten. Dit om prijsmechanisme vraag in aanbod met elkaar in evenwicht te brengen. 

Gekoppelde Laser ICT Netwerk- Team EVAB Mondiaal: VS-EU Code:

KVK: 41019558.

Info – 1 Januari – 2019.

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

Wij Wensen ieder een Gezond 2019 toe.

 Mail wordt beantwoord, wegens overbelasting.

 

Team EVAB ICT Mondiaal Biotechnologie: WWW.EPN-EPN.NL
Hierbij is de Wetgeving op 28- mei 2018 de Nieuwe Privacywetgeving AVG ( GDPR) van kracht. Wij respecteren de privacy in we verwachten het ook van onze lezers om de privacy te respecteren. We willen onze Duizenden Lezers ook vragen deze respecteren in voorkeur te geven dat jullie ons blijven volgen op het Internet. Indien je dit doet blijf je op de hoogte van het allerlaatste nieuws, in de vele aankomende activiteiten plus de Globaliserende ICT acties. Hierbij zorg je er voor dat je altijd up-to- date bent! Wil je dit blijven horen? Geeft dan via een mailtje of via onderstaande button jouw voorkeuren door en zorg dat je geen nieuwsbrief niet zal missen.
Ik wil jullie berichten blijven ontvangen.
Indien je geen E-Mail meer wilt ontvanger stuur dan een mail:
Dit is via de Wetgeving vastgesteld per 1-juni- 2018. We zullen dan de mail uit het systeem halen in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.