EPN Infobulletin Facebook December 2018

INFO – 12 December – 2018.

1991    2018

WEB-EPN-FACEBOOK-SOCIAAL

www.epn-epm.nl EU Info@epn-epm.nl

De Leefbaarheid van Kwetsbare Burgers tot stille Sociale Milieu Genocide.
Waar ligt de grens inzake Milieu Omgeving Leefbaarheid van Kwetsbare Burgers met toenemende delende besmettelijk vormen van Cluster Tonsilkanker Bacteriën  Ziekte of Darmbacteriën via Kanker Cluster Slijmvlies Pathogene Bacteriën of verspreiding van Darmkankers, Blaaskankers, Uitgezaaide Slokdarmkanker, Oesofagus- Carcinoom, Longkanker, Nierkanker, Eierstokkanker, Borstkanker enz. De vele verschillende Clusters Agressieve Bacteriën aanwezig in het darmstelsel als dat er cellen zijn. Dankzij Clusters Milieuvervuiling van de afgelopen 50 jaar zijn er nu Miljoenen Burgers in Huisdieren besmet met Agressieve Bloedkanker in Slijmvliesfolinezuur in Nederland besmet via Gen mutatie als diverse aaneengeregen Genen via agressieve Bacteriën Clustermutatie Celdeling Tumorcellen in de bloedbaan terecht komen. Welke met HPV- Humaan Papillovirus als Baarmoeder Halskanker Nevelvocht Pathogene Cytokines Slijmvlies Cluster Bacteriën van eigen mutaties in de uitzaaiingen, gezwellen na voren komen. Waaronder bepaalde Melanomen, Nierkanker, Longkanker, Urineblaaskanker, Dikkedarmkanker via Melanomen welke vanuit Milieuvervuilde Nevel Bacteriën Wateroppervlaktes enz- zich verspreidt in de Longen, Urinewegen, Hersencellen, Darmen- welke Bacteriën  HPV-16-18 negatief  Kankers aansturen in tot Tumorcellen gezwellen Mutaties in de bloedbaan terechtkomen. Ook in de bloedbaan terecht komen in Neurologische ophoping in de Corporatieve Afvalwijken van allerlei Kwaadaardige Ziekteverwekkende Bacteriën van agressieve Kankerverwekkende Clusters, Bloedende Melanoom, c.q. Huidkankers bacteriën of Urine Infectieziektes verspreidt via Milieudumping. Waarbij al jaren niet na wordt omgekeken maar via de Overheid gedumpt vanaf 1965. Hierbij zie je bij de Mannen afwijkende orgaanfuncties- in bij Vrouwen Infertiliteit veroorzaakt als Onvruchtbaarheid, Borsttumoren, Cluster infecties al op jonge leeftijd geïnfecteerd via Mond op Mond zoenen via speeksel slechte Bacteriën. Ook Chemokuren van Sperma opslaan blijkt een grote schijnoplossing te zijn, wegens de zeer slechte kwaliteit geeft. Ook Kankers Celdodende Medicatie geeft specifieke bijwerking als zeer vele Longschade in verzwakt de Hartspier met afwijkende Toxische Parasieten invasie ten gevolgen op termijn als zeer ernstige prikkelbare Luchtwegen, Ontstekingen, Benauwdheid- en vele Bacteriën irritatie van de slijmvliezen, zeer pijnlijke ogen of algehele blindheid via toxische uitwerking prikkelbaar. In leidt door Neurologische Machtsmisbruik van Patiënt op Menselijke Lichaam leidt tot grote misleidende Politieke Machtsmisbruik van Stille Milieu Genocide op lange termijn. De Vasculaire Endotheel Groeicellen welke zich in het lichaam verplaatst in het stof wordt via de bloedplaatjes afgegeven, nadat zich in een Tumorwond hebben genesteld. Deze stof bloedplaatjes zijn slechte stolling van het bloed, vanuit bestaande bloedvaten. Hierbij hebben ze Tumoren nodig om versneld kunnen groeien, waarbij de Tumorwond zich ook kan sluiten.
info@epn-epm.nl

De Groeiende Hormoon wordt via de Tumorcellen geproduceerd.
Hierbij merkje dat de groei van de Kankercel via bloedvaatjes vanuit directe omgeving het stimuleren van zuurstofrijk bloed na zich toehalen, kan het vrij snel verder groeien. Wanneer Kankercel zich deelt zullen er vele Tumorcellen zich nestelen bij de dichtst zijnde Bloedvat, waarbij vele zuurstofgebrek ontstaat in het gezwel afsterft. Indien dit gebeurt is zijn er al nieuwe Hormoontumorcellen van nieuwe besmette bloedvaatjes van zuurstof voorzien. Waarbij Tumorcel vrij kan doorgroeien als Angiogenese Bloedvatvorming, welke kan remmen via aangepaste op individuele basis, zodat ze kunnen verschrompelen in verteren. Waarbij nieuwe bloedvaten ontstaan doordat defecte bloedvaten op natuurbasis worden of zijn afgevoerd, waarbij geen lymfeklierkanker zich nog ontwikkel. Waarbij de plaatselijke Politiek het Menselijke Leven Geëpateerd wordt leidt tot grote Politieke Machtsmisbruik in Juridische Zwendel via concentraties verbindingen binnen de Sociale Fundamentele Mondiale Bescherming van Kwetsbare Burgers. De Solidariteit tussen de Generaties komt onderdruk te staan in de Economische ontwikkelingen stagneren Internationale Solidariteit Tweedeling zal leiden bij minst Welvarende Burgers de dupe worden van de Generatiekloof leidt tot meer maatschappelijke ongelijkheid tot al jaren Milieu doelgericht stille Genocide via de Politiek de afweersysteem produceren eiwitten, cytokines zijn moleculen van allerlei afwijkende afweersysteem tot Kankerverspreiding via Milieuvervuiling. Dit mede via nieuwe Clusters Bacteriën welke zich ook met Kanker Virussen in vele Neurologische Afwijking tot mede een Generatieconflict leidt tot meer maatschappelijke ongelijkheid. Dit doelbewust Kwetsbare Burgers in de 65 plussers dupe worden in de komende 30 jaar van Tweedeling tot Clusters  Stille Genocide in de Gezondheidszorg via de Politiek. De grote Criminele Milieu Ontstekingsverspreiding op Kwetsbare Burgers zie je de stille Psychische en moderne Fysieke Kankers Genocide explosief toenemen via Chronische Cytokines Ontstekingen: Longkanker, Leverkanker, Dikkedarmkanker, Eierstokkanker, Nierkanker, Blaaskanker, Urinekanker, Slokdarmkanker, Baarmoederhalskankers, onvruchtbaarheid enz via doelbewuste Milieuvervuiling enz door ophoping van Criminele Politieke Misleiden Milieuvervuiling Bacteriën, welke zich verspreidt als Kankers Kwaadaardige Uitzaaiingen. Ook kan T-Helpercellen specifiek  afweercellen kankercellen tot staan brengen via Vaccinatievirus, waarbij uitzaaiingen metastasen op termijn verdwenen via de T-Helpercellen afweercellen vormen mede onderdeel van de Cellulaire verdediging.  Hierbij zijn diverse ongekende mogelijkheden om gebruik van Virussen voor lokale inspuiting Tumoren met kwaadaardig beloop. Dit via Oncolytisch als voorbehandeling de Tumorcellen Cellenresten op te ruimen met chemotherapie bij diverse Kankersoorten. Het Virus dat inspoten wordt kan alle moeilijke bereikbare plaatsen; zoals Hersenen. Glioblastoom, Mondholtekanker, Darmkankers,  Baarmoederhalskanker, Peniskankers overdraagbaar via Slijmvlies bacteriën. Vele Vrouwen & Mannen worden Geïnfecteerd via seksuele overdraagbare Infecties via Heteroseksuele en Homoseksuele overdraagbare Clusters Infectievirussen  van Gynaecologische kanker via Clusters Slijmvlies Bacteriën  welke een vorm is van Kanker in de steuncellen de glioblastoom, welke Zenuwweefsel van de Hersenen voeden, beschermen in isoleren en op de juiste plek houden. Waarbij je basale problemen rond de autonomie is datje in de Zorg weliswaar als Consument wordt benadert, maar geen inspraak mag hebben in de behandelingsmethode of mag kiezen wat er wordt aangeboden. Dit inzake Welzijn-Zorgbeleid van Rijksbeleid via Corporatiewijken geen Fundamentele Regulerende Hulpverlening, meer terecht komt.
Info@epn-epm.nl

Genetische Revolutie van Kwekende Pathogene Modetrends Ziekteverwekkers.
Vele Kwetsbare Burgers zijn geëpateerd tot stille Genocide van Dood en Verderf. Negatieve behandelingen, wegens dat ze niks meer kunnen doen op eigen Fundamentele Cultuur Omslag te maken leidt dit tot grote misbruik van machtsconcentraties van Politieke Stille Genocide via  Nevelvocht Milieuvervuiling, Ziekteverspreiding van Pathogenen NDM-1 Resistente Superbacteriën tot Toxische uitwerking van super Kankers Celdodende Milieucombinatie vervuiling van Toxische uitwerking via kwaadaardige Groei Celdeling vanuit de Bloedvaten. Hierbij diverse vormen van Kwaadaardige Kankers als Leverkankers, Eierstokkankers, Testis in een zeer vroeg stadium Klieren aandoening van Eiwit verkleving. Waarbij de Gevoelsethiek te ver uit elkaar liggen binnen de Mondiale Fundamentele Gezondheidszorg. De andere omslagvorm reizen de pan uit wegens dat Politiek via Fundamentele kosten geen nieuwe stappen zetten. Maar het meer verspreiden als Geheim Marktsystemen denken tot Dodelijke Slijmvlies Infectievirussen, Cluster Bacteriën in Fase als Kankers verspreidende verschillende Nevelvocht Bacteriën Inademen door Kinderen via Superbacteriën via Pathogene Bacteriën Milieuvervuiling, welke moedwillig zijn gedumpt vanaf jaar 1970 plusminus in om bij Nieuwbouwwijken allerlei soorten Kankers enz te verspreiden. Super Nevelbacteriën zijn resistent in komen in alle Afwateringen, Zwemplaatsen, Ex-Stortplaatsen, Campings voor welke we inademen als Nevelvochtbacteriën bij warm zomerweer besmet raken met overdragende kankers inde Mondholte, Luchtwegen, Keelkanker, Slokdarmkanker, Anale Sekskanker Cluster Bacteriën mede Humaan Papilloma, Tumoren, Baarmoederhalskanker evenals diverse Slijmvlies Kanker bij de Anus in de Penis. Dit als toekomstige Pathogenen – Superbacterie via Blaas-Virusontstekingen, Nieraantasting, Luchtwegeninfecties via de vorming van Bloedvaten vanuit reeds bestaande Micro- Tumorcellen versneld groeien. De omgevingsfactoren zijn zo aangetast door Milieuvervuiling dat je Genen moeten aanpassen om enige greep te krijgen op de defecte Genen en Vervuild Eiwiterosie. De omgeving Politieke factoren spelen een Criminele hoofdrol bij Milieuvervuiling  aangezien zij de Criminele opdrachten geeft van Milieuvervuiling Genocide, wegens geen Cultuur kennisniveau bezitten rond de informatievoorzieningen Biotechnologieën. Dit van Maagkanker Helicobacter-pylori van zeer slechte bacteriën tot een kwaadaardige Chronische Ontstekingen van het Maagslijmvlies veroorzaakt met allerlei andere Nevelvocht Bacteriën Cercariën. Welke zich via de bloedbaan in de Longen enz terecht komen, vanuit Milieuvervuilde omgeving via Nevelvocht verspreiden zich als een op een besmetting Kwaadaardige Virale Kankers via Chronische Kankers Bacteriën, Infecties al tijdens de Zwangerschap defect via Immuunsysteem, door het hele lichaam. Bij iedere Patiënt is de Tumor, ongeacht de Orgaan waarin het zich bevindt, bij iedere Patiënt anders. Tumoren is qua eigenschappen gedrag uniek, die opmaat basis zijn eigen individuele behandeling verdient om geen bloedplaatjes af te geven, als Tumor groeifactor uit te scheiden uit bestaande bloedvaten, Tumorcellen laten groeien via de Trombocyten in de aanmaak van de bloedcellen. De gehele Politieke zwendel van Leefbaarheid is een Criminele Beleid. Waarbij vele Burgers niet meer binnen de hulpverlening terecht kunnen in allerlei slechte bacteriën aantrekken in de praktijk eenvoudige kwalen- en ziektes niet langer worden behandelen in een dodelijke verloop kennen, bij toekomstige Infectievirus- in bij vele delen van Kankers op een hoop verschuiven.
Info@epn-epm.nl

Moderne Behandelingen Aangaande Chronische Vorm van Kankers.
Zodat de Leefbaarheid vele achteruitgang plaatsvind bij Lage Inkomens of Mensen met een Psychische- en Fysiek problemen, Kwetsbare Burgers bij elkaar instoppen, om de ziektes nog verder te verspreiden door de sterke instroom van Burgers met Geestelijke Gezondheid problemen van een moderne Kweek-Tweedeling te creëren via Politiek Dodelijke Kwaadaardige Helicobacter Pylori Bacteriën te verspreiden via Nevelvocht, Parasieten of via Chronische Infectie- en de beïnvloeding van het Immuunsysteem, welke leidt tot diverse ontsporing van Cellen tot Borst- Kankers BRCA-2- gen. Ook mede de Tweedeling van Biotechnologische ongelijke kansen niet de perfecte nieuwe technologische bestaande apparatuur wordt gebruikt bij kwetsbare Burgers in een Tweedeling is ontstaan al tijdens de Zwangerschap tot ongelijke kansen in onze samenleving door Misleidende Politiek. Waarbij Ouders geen Gezond Kind kunnen verkrijgen wegens de Milieu Tweedeling in de Gezondheidszorg. Nu krijgen Politici Kind op Maatbasis met een hoge IQ Gezondheid, welke niets te maken heeft met allerlei Intelligentie van bepaalde eigenschappen. Waarbij nog meer vormen van Kankers wordt ontdekt via screenen via elke negatieve clustertje cellen, uitzaaiingen voelen via symbool contact de ontsluiting kan aanvoelen, vooral Borstkankers, Lymfomen als Lymfekliergezwellen, Tumoren, Eierstokkanker- en Borstkanker is gelinkt aan genetisch Borstkanker Gen, welke zich al snel verspreiden via Slijmvlies Bacteriën. Waarbij een Onderhuidse Melanoom uitzaaiingen vindt je vaak tussen de Tenen, Hoofdhuid in de Bilspleet bij de Anus van een Kwaadaardige Weefsel Tumor voelen van opgezette klierweefsel, wordt vaak over het hoofd gezien.  De Micro kleine onderhuidse uitzaaiingen van een melanoom, veelal een kwaadaardige Micro- Tumor. Als oneffenheden als een speldenknopje weefsel tegenkomt van een paar millimeter als uitzaaiing van een metastase. Veelal overgebracht op jonge leeftijd bij 40 % overgedragen via Cluster Bacteriën via Mondslijmvlies, Anus seks, Slijmvliesoverdracht  van overdraagbare Infecties, Anus seks, Mond seks waarbij Mannen alsmede de Vrouwen Keelkanker verkrijgen op jonge leeftijd tussen 35 a 50 jaar en de veroorzaker van diverse Gynaecologische kankers.
Info@epn-epm.nl 

Zorgwekkende Infectie HPV Virusverspreiding van Dodelijke Besmetting.
Waarbij sprake is van uitzaaiingen Metastase van een kwaadaardige Tumorcel, welke ook meerdere voorkomen op andere plaatsen van het lichaam. Waarbij aangepaste Virus als niet toxische behandeling van Kanker met een zogenoemd Oncolytische effect vernietigend omgevormde geprogrammeerd wegwerkende kwaadaardige of Maligne Kankercellen uit te schakelen. Waarbij gezonde Lichaamscellen actief blijven doordat het  Erfelijke DNA extreem actief wordt in Tumorcellen krimpen. Hierbij  Virus- Kankercellen kan uitgeschakeld voor een zeer groot deel omdat de bloed door vertraging aan het stollen is geslagen draagt het bij aan het antitumoreffect van het virus via mindere zuurstof toevoeging. Waarbij  kankercellen op termijn worden uitgeschakeld  via T-Helpercellen  als T- Lymfocyten  specifieke afweercellen welke vormen een onderdeel zijn van de Cellulaire verdediging inschakelen als de Patiënt zich houdt aan de opdracht welke nu in dan problemen geeft in diverse uitzaaiingen van Bacteriën tijden het doden van Kankercellen de zenuwcellen nogal in opstand komt.
Info@epn-epm.nl

Doorbraak in de Genetische Stigmatisering als Milieu Kankervirussen Verspreiding.
Binnen de Genetische Diagnostiek blijkt op grote schaal passend Eetpatronen welke het beste bij Mensen past leiden tot een misleidende Eetpatroon met alle gevolgen in tot Infectie Virus, Kankerdarm cellen Bacteriën zich verspreidt onder grote groep plusminus 8 miljoen Burgers van de Bevolking in Nederland, welke zijn besmet met kwaadaardige Bacteriën. Hierbij zie je Echtparen die elkaar besmetten met Clusters Slijmvlies Geïnfecteerde Keelkankers als Tumorweefsel in bij Vrouwen de Cervix Baarmoederhalskanker in bij Mannen keelkanker HPV Typen;16-18  welke keelkanker enz veroorzaken, waarbij na inenting alsnog zo’n 5 % Kanker verkrijgen of Wratten Vaginale alsmede Genitale Huid wratten. Het blijkt dat op moment 2018 extremen HPV- zich hebben verspreidt onder de jongeren  Dit via Infectie virussen tot Kanker Bacteriën via Milieu Vervuiling enz als Oncolytisch Virus behandeld kan worden om diverse vacciniastam welke onschadelijk is voor de mens. Vele Nevelvocht Bacteriën worden aangemaakt via Eierstokken, Nierkanker, Borstkankers tot Clustercellen van onderhuidse uitzaaiingen van Melanoom via Nevelvocht Bacteriën tot zeer kwaadaardige  Tumoren door hele lichaam zich verspreidt. Dit via de Milieuvervuiling welke vanaf plusminus 1970 grote risico’s  lopen op allerlei via HPV typen 16 &18 Slokdarm, Keelkanker, Baarmoederhals kanker, Borstkanker, Tongsilkanker, Leverkanker Melanomen Huidkanker in vele andere Kankers via vermeerderende Tumorcellen tot agressieve Borstkanker. Ook de Urinewegen Uitzaaiingen type 16-18- HPV Slijmvlies, Darmbacteriën is zeer typerend als Kanker verwekkende Cluster Bacteriën die ook in de Longen, Darmen, Urinewegen terecht komen in sterk afhankelijk van het type Bacterie in Milieuomgevingsfactoren Virusinfecties veroorzaken in Hypercholesterolemie van een erfelijke aandoening, welke zeer hoog Cholesterol veroorzaakt, wat eer een verhoogde Vaatziekte of Hart en Vaatziekte veroorzaakt.
Dit veelal vanaf 1960 als een soort Milieugenocide Stortvuil Gedumpt in Nieuwbouw wijken enz als Clusters Bacteriën tot Hersentumoren, Prostaatkankers, Longvlieskanker, Leverkanker enz via Clusters Infectie Bacteriën.  Waarbij al snel Chronische Infectie tot Kankers  tot een afwijkende Fistels welke je kan beïnvloeden via Virustherapie. De grote groep van medicalisering van de bevolking is Gezondheid belangrijkste in niet het dienen van Genetische misbruik is dat Burgers vaak onvoldoende kennis hebben in een zeer verlammend Chronische werking op hun toekomstleven, in de dupe worden via misbruik van Genetische verlammend werkt na Burgers. Die zo maar allerlei Medicatie verkrijgen, waarbij stigmatisering plaatsvindt van kwaadwillige voor bepaalde kwetsbare groepen Burgers, welke op basis van Genetische verschillende individuele Medicatie wordt verstrekt of bepaalde Voeding, welke niet op individuele basis is aangepast. Veelal zie je de enen Virus in een Cel terecht komt in die sterft, dan heeft het Virus de neiging de aan bepaalde Cel aan te vallen in zet zich voort tot de ene na de andere Cellen tot Kankerverwekkende Bacteriën. De aangepaste omgevormde Virussen met een Oncolytisch effect die kwaadaardige Kankercellen uitschakelen, zonder gezonde lichaamscellen aantasten. Virus in een Cel terecht komt in die Cel snel sterft heeft die Virus bepaalde activiteiten, die defecte Cellen aanvallen van de ene na de andere spectaculaire bestrijdingsmethode, de Kankers Bacteriën op Natuurbasis te loodsen. Waarbij een vernietigende resultaat vooraf al wordt geregistreerd namelijk dat Kankercellen niet worden uitgeschakeld van de uitzaaiingen besmetting metastase. Dit aangaande de Erfelijke ? kwaadaardige materiaal zich verdubbelt om een Celdeling te realiseren via melanomen. Waarbij het Immuunsysteem wordt verzwakt om de Kankercellen te ontdekken van Melanomen welke over de hele lichaam aanwezig kan zijn in uitzaaiingen. Tumorcellen krimpen via Immunotherapie met bepaalde Chronische Kankers blokkeren via Targetmix bijgestuurde Infectievirus. Daarbij grote hoeveelheid Stof Lycopeen toevoegen zodat het bijdraagt aan het voorkomen van Kankers op lange termijn. Preventiemogelijkheden om een dreigende bloedziektes te voorkomen. Hierbij is ook mede de opvatting van het uitzichtloze gedrag belangrijk en houding aanpassing via eigen lichaam zullen veranderen via de biomedische behandeling aangaande mede de Voedingstechniek hebben een heel ander perspectief op het leven zullen ontwikkelen, ook mede de grote invloed van genetische aanpassing per individuele basis; zet 2 deur open voor vele nieuwe mogelijkheden als Kankerbestrijding via de Virussen Cellen van de ene na de andere zich voorzet tot Kankercel vernietiging in de eigen natuurlijk verdedigingslinies, Uitgezaaide virussen of kankercellen uitschakelt. Deze Tumormakers zijn voorlopers die stoffen, eiwitten tot toekomstige Kankers, welke via Nevelvocht wordt ingeademd in verspreidt uit besmette omgeving. De moderne Medicalisering van het tijdelijke dagelijkse leven, die genetisch op Gezondheidsgebieden kunnen aanbieden via Voedingstraject is het duidelijke geworden met behulp van Medische Gemodificeerd  je aan eigen gezondheid kan werken, waarbij vele voorkomende Voorportiek van Ziektes Kankers, Infectievirussen enz, kan worden vermeden in de voorportiek betere preventie mogelijkheden te creëren op eenvoudige wijze toepasbare- en veel minder invasief is dan de mogelijkheid, dan andere mogelijkheden om driegende ziektes te voorkomen om een evenwichtige Voedingspatroon samenstellen op Individuele basis de kwaadaardige ziektes de Virus Cellen Kankercellen uitschakelen. Waarbij uitzaaiingen verdwijnen in de Bloedcirculatie de afweersysteem verstrekt.  Het blijkt al op jonge leeftijd vele Kinderen al Besmet zijn met een Bloedziektespiegel van agressieve Pathogene Infectievirus tot toekomstige Melanoom Kanker vanuit de Milieuomgeving. Kinderen met Toekomstige Urine Infectievirussen, Blaaskanker, Longkanker, Nierkanker, Keelkankers- in Infecties als een Virus Cel zich verspreidt via de kleine onderhuidse Melanoom Tumor uitzaaiingen enz. Waarbij een Oncolytisch Virus Celdeling plaatsvindt waarna de Uitzaaiingen langzaam verdwijnen via moderne Immunotherapeutica Genetische constitutie wordt aangepast op maatbasis.
Info@epn-epm.nl

Medicatie als Kanker Killende Virus Nutriceuticals via Gemodificeerd Voedsel.
Binnen de aangepast Voeding kan een Virus-Cel via bepaalde Voeding mechanisme de Kankercel processen via aangepaste omvormende Virus, met Oncolytisch therapie effect zeer selectief vernietigd in tumoren op meerdere manieren aanvallen via aangepast omvormende Virussen via Nutriceuticals een Voeding met een medicaliserende werking hebben. Genetische Voeding geeft een andere medicinale werking preventie van ziektes via Gliacellen Voeding die steuncellen van Hersenen, Zenuwweefsel van de hersenen voeden beschermen in isoleren de Hersenen, Zenuwcellen van een heel andere inhoud op termijn van Melanomen Tumoren van uitzaaiingen uitschakelt. Een Virus als niet- toxische zogenoemde Oncolytische effect, maar vernietigend geprogrammeerd zijn voor Kankercellen op virale Virus Oncolytische Therapeutische. Hierbij diverse Kankercellen als Longkanker, Leverkanker, Dikkedarmkanker, Eierstokkanker enz. Dit omdat Tumoren zich vermengt met Slijmvlies Bacteriën via Kankers Infectievirus kunnen doorgeven via kussen = Zoenen in slijmvlies overdracht. Waarbij Kankerpatiënt omzeilt de natuurlijke verdedigingslinies in worden uitgezaaid via Mondslijmvlies Tonsilkanker Bacteriën door gegeven aan derde in vooral bij Kinderen. Dit kan door zeer kwaadaardige Celdelingen of Maligne Kankercellen andere besmetten via Cel – Slijmvlies Bacterie door het zoenen. Waarbij uiteindelijk de Kankercellen niet op natuurbasis zullen verdwenen. De moderne dagelijkse Leven in de houding ten opzichte van het eigen lichaam zullen door Biomedische Inzichten de ontwikkelingen ingrijpend veranderen, waarmee je onvoorstelbaar vele burgers een heel andere perspectief op het Leven ontwikkelen via de invloed van praktische Genetische technieken. De vrije aangepast Oncolytische Virussen inzake de spectaculaire Antigeen  bestrijdingsmethoden van allerlei kankerprocessen via aangepaste omgevormde virussen met een Oncolytische effect van welke geprogrammeerd voor Kankercellen, die zich vermengen met Bacterie Kankers, zoals Melanoom welke defecte Kankercellen uitschakelt. Hierbij zie je de grote omschakeling van Genetische zuivering die door Life Sciences worden opgewekt in zullen een ander houding van Mensen ten opzichte van de ziekte, gedrag ingrijpend veranderen. Ook Voedingspatroon aan de tafel zal een omslagcultuur maken binnen het dagelijkse leven van biomedische ontwikkelingen ingrijpend veranderen. Het is vrij voorspelbaar dat vele Burgers een heel andere perspectief zien om hun leven aanpassen ook weer onder de grote invloed van allerlei Genetische vrije technieken binnen de medicalisering van het dagelijkse Leven vele Gezondheidsgebied te vergroten is via moderne Virustherapie om allerlei Kankers of Melanomen, Huidkankers, Tumoren na voren komen, die we kunnen voorkomen via Immunotherapie. De vele Bloedvervuiling zorg voor stollen bloedcirculatie in draagt volledig bij aan Tumoreffect van de moderne Kankervirussen. Het blijkt dat Virus Celdodende Therapie de Kanker bacteriën op termijn uitschakelt en het afweersysteem versterkt is vrij groot in geen cellen zich meer gaan delen als Kankercellen. Bij het inspuiten van Virussen zal je Kankertumoren de Gliacellen die het Zenuwweefsel van het Hersenen voeden, beschermen in op de plaats houden. Bij overbelaste Milieuvervuiling via Nevel-Verdamping zal de Virussen zich sneller verplaatsen tot Hersentumoren, Kankers, Stress enz als kunstmatige verspreiding Tumoren, Prostaatkankers, Longkanker, Leverkanker, Non- Melanoma Huidkankers van HPV alsmede massabesmetting van Baarmoederhalskanker  enz.
info@epn-epm.nl 

Borstkanker-Gen van Genetische Kankers op Jonge Leeftijd.
Vrouwen die een Borstkanker- Gen bezitten zijn niet gebaseerd op kennis over hun Genetische constitutie, maar meer op gangbare afwegingen rond hun Inkomen, Leeftijd, Genetische Gronden, Burgerlijke Staat en Werkkring waar ze dagelijks in verkeren.  BRCA – 1 Borstkanker = Chromosoom 17- Genen 39 bij vrouwen.

De vele BRCA – 2 Borstkanker = Chromosoom 13912 of een losse tumor of 13912 of Losse tumor 139- Gen 37.

BRCA bij Mannen = P53, HIF- 1a & CCN DL. Progesteron receptor.

Bezitten  genetische constitutie, maar vele Burgers zijn niet op de hoogte van bestaande vorm van Kankeronderzoek om toekomstige Kankercellen uitschakelen via Virustherapie genetische constitutie de bloedzuivering de Kankerceltumor verdwijnt door vertraging van het bloed te stollen via Targetmix. Bij ziekenhuizen is leven meer op gangbare beslissingen zonder voorbehandeling met chemotherapie een Virus dat wordt ingespoten op chirurgisch moeilijk bereikbare plaatsen, zodat diep in de Hersen een aangepaste genetisch Adenovirus gliomen met Oncolytische virussen op termijn worden uitgeroeid. Vele Levens Verzekeringen doen het af met de voordeel rond het Inkomen, Leeftijd, Burgerlijke Staat en Werkkringsituatie. Waarbij anderen letten op de mogelijkheden in hun gedachten dat Antiselectie helemaal niet zo verschillend zullen zijn. Antiselectie is alleen goed mogelijk bij monogene aandoeningen, in die veelal te maken hebben, die slechts een paar procent van het totaal aan mogelijke ziekte uit op die bepaalde leeftijd. Bij de rest zie je aandoeningen is het ontstaan van bepaalde nog altijd een kwestie van een kans, dus keiharde antiselectie zal zich daarbij niet voordoen. De Verzekeraars weten niet vooraf welke geld oplevert binnen het proces van toekomstige ziektes. Binnen de bestaande gelijke voordelen of nadelen zie je Genetisch geen eigen kennis van Fundamentele veranderingen welke nu de afgelopen jaren wel na voren is gekomen via Genetische Kennis van Fundamentele verandering in de moderne Verzekeringsland veroorzaken op grote schaal. De basis van vele Verzekering Kennis is nu meer een principe uit Solidariteit heet in de Volksmond welke bepaalde Borst aandoeningen heeft of wordt uitgesloten, zodat deze in kwestie niet andere kunnen aantasten met een bepaalde langdurige ziektes. De Verzekeringen zijn veelal op de hoogte van de Levensstijl of de diverse aandoeningen of via de gegevens verkrijgen in vragen naar de levensstijl ( bij voorbeeld roken) van de toekomstige kandidaat- verzekerde. Ook zie je bovendien iemand die een Levensverzekering aanvraagt over de Genen van veranderende opkomst via  Diagnostische Genetische Test Onderzoek.
info@epn-epm.nl 

Ziekte Alzheimer, Dementie, Parkinson in aanverwante aandoeningen.
Dit bijvoorbeeld inzake de grote opkomst van de Ziekte Alzheimer welke is gebaseerd op recente ontdekkingen over mogelijke oorzaken van overactieve Genen van Alzheimer. Hierbij onderzoek of dagelijkse afwijkende houding van het APO – E- Gen als hoofdverdachte in dit verband kent drie variaties; van E-2, E-3, en E-4 genaamd. Bij aanwezigheid van 1 of 2, E- 4 genen variaties vergroot de kans op Alzheimer aanzienlijk op jonge leeftijd van plusminus 30 a 35 jaar, waarbij ook de Privacy wordt aangetast van oneigenlijk gebruik, waarvoor geen toestemming wordt gegeven. De aanwezigheid van een 2 of 4 genen. Bij Burgers met E- 2 of E- 3 genen de verzekering verhoogd, vraagt alsmede de angst dat ik ten dode ben opgeschreven op jonge leeftijd. De verzekering zal deze E 2-genen doelgroepen hun premie moeten verlagen. Ook de DNA Privatie van uitwisseling is eigenlijk in de praktijk misbruik van verzekeringen als oneigenlijk gebruik van Genetische informatie inzake Arbeidssituatie, Milieuvervuiling. Waarbij afspraken moeten komen van een vrije regeling zonder allerlei Psychische druk. Burgers hebben hoop indien zij medische behandelingen op E4/E4 Alzheimer mogelijke oorzaken van de ziekte Alzheimer, waarbij het APO – E- 4 Gen van Twee vergroot de kans op toekomstige Alzheimer in allerlei onbekende bijwerkingen te ondergaan en vele offers brengen van zeer onbekende werking. De mogelijke oorzaken van de Ziekte Alzheimer is het APO -E- Gen welke 3 variaties kent als E2, E3, E4 waarbij de aanwezigheid Twee E- 4 Genen ben geworden via verzekeringen verhoogd, wegens dat je vroegtijdig ten doden bent opgeschreven in vele Burgers via hun verzekering in een andere rustige lagere premie zouden leiden aangaande de Genetische oneigenlijke gebruik of misbruik. Ook blijkt bij Burgers die hun blindedarm kwijt zijn op jonge leeftijd zo’n 19 % minder kans hebben op de Ziekte Parkinson of later verkrijgen. Vele Patiënten hebben vooraf last van constipatie in de darmen welke samenhangt met de darmflora. Bij patiënten waarbij de zenuwbaan tussen de darmen en het brein (de nervus vagus) is doorgesneden hebben 40 % minder kans om Parkinson te verkrijgen. Bij iedere blindedarm ophopingen zitten beruchte Eiwit Akfa-Synucleine. In het Brein kunnen deze Eiwit-ophopingen van Parkinson veroorzaken via Neurologische defecte Zieke Eiwitten Weerspanningen. Veelal mogelijk is spanningen op de bacteriën in de darmen van bepaalde samenstelling welke vorming in verspreiding van Zieke-Eiwitten stimuleert. Je ziet het ook bij Eiwitstapelingen in de blindedarm al op leeftijd Pesticiden. In het wordt de Gestapelde Eiwitten alleen bij Ouderenleeftijd van Stressgevoeligheid. Blindedarm is veelal de aanjagers van het Immuunsysteem als er Gifstoffen het lichaam binnendringen in ontspoorde gifstoffen bij dragen aan het verspreiden van Zieke Eiwitten stimuleert, bij de Twee Erfelijke vormen van Parkinson. Er is ook stimulatie van de subthalame kern de symptomen van de ziekte Parkinson te bestrijden is onderzoek hoe het Hersengebied praktisch in beeld kan worden gebracht via kleuringen signaalmoleculen in de Hersenen zichtbaar te maken, zullen anatomie vergroten in welke type neuronen en gliacellen, welke op een gestructureerde manier verdeelt zijn. Ook de verschillende Eiwitten laten zien welke ellipsvorm van de ene te herkennen. Daarnaast zal van Multifactoriële aandoeningen als Dementie, Alzheimer ,Vaatziekten enz de Erfelijke componenten steeds beter in kaar worden gebracht als algemene Gemeengoed van betere voorlichting op de Gerichtheid op de nog niet patiënt en diens familie steeds belangrijke op laagdrempelige niveaus, om begrijpbaar persoonlijk informatie te verstrekken welke nu nog altijd achterwegen blijft wegens Wetgeving de informatie niet kan verstrekken inzake de Pathogene Erfelijke Bacteriën van Slijmvlies verklevingen niet voldoende in kaart worden gebracht via de specialisten.
info@epn-epm.nl

Hersenbacteriën Dementieën als Uitgezaaide Multifactoriële aandoeningen.
Bij Psychische onderzoek zie je veelal multifactoriële van Erfelijke componenten van Hersenaandoeningen als Stress- Cel-ontsporingen, Dementie, Suikerziekte, Hart en Vaatziekte, welke steeds meer leidt tot Erfelijkheid in steeds meer gemeengoed wordt binnen de samenleving. Dit via de Autologe Bacterietransplantatie als Multifactoriële aandoeningen als Hart en vaatziekte, Suikerziekte Dementie enz, de Erfelijke componenten steeds meer het gemeengoed wordt. Naast taken van inlichting te geven aan cliënten binnen de Vrije-Zorghulpverlening is het moeilijk in veelal strafbaar. Dat alleen al maakt het tot nadenken over overerfbare informatie in de voorlichting wordt nog niet gegeven, terwijl het heel belangrijk is. 1 op de 3 Vrouwen krijgt Dementie waarbij op 31-12-2018 zo’n 300.000 Vrouwen belast zijn met Dementie. Hierbij zie je op de leeftijd  plusminus 50 jaar extreme minder goed in woorden niet meer kunnen vinden, waarbij je in een nieuwe fase terecht komt is heel frustrerend voor echtgenoot in Kinderen. Dementie is meer dan een ziekte. Waarbij je ook Mens wil zijn maar vaak verboden via Wetgeving in Psychische omgevingsfactoren. Bij Dementie wil de Client gezien worden zoals ze echt zijn, in wil voelen of ze ook nog echt bij de familie hoort. Hier zit vaak generatieve vrije oplossing vanuit de directe omgeving, om de Demente de vrijheid te geven in niet over beschermd, is slecht in zeer Mensonterend om zich te vrijwaren als even losbandig te zijn in het leven van nu. Het is een andere Mens, in veel meer dan de ziekte die je hebt. Naast de taken van Zorgwelzijn is het ook voor de Patiënt en Familieomgeving, belangrijk met in de voorlichting welke gerichtheid op de nog- niet patiënt en dienst Familie steeds belangrijke op Laagdrempelig Niveau Zorgverlening toepassen. Ieder zal deze Zorghulpverlening, welke nu alsnog in begin zeer lastig is wegens allerlei omgevings  Emoties, Wetgeving in niet terecht kunnen met hun vragen inzake de Erfelijke consequenties welke daarmee verbonden zijn. De Psychologische test via MTI-scan is de Uitslag Hersenatrofie. Waarbij Brein veelal snel aan het verschrompelen is.
info@epn-epm.nl 

Geheugen toegankelijk ICT Statusverandering Levensverandering Psyché Ziektes.
Gezondheidsrisico’s van voortschrijdende ontwikkeling inzake vrije Biotechnologische ontwikkelingen zie je terug aan de onderkant van de Individuele Samenleving van de Informatieprocessen zonder enige individuele inbreng van Sociale structuur welke vele negatieve resultaten veroorzaakt, wegens grote groepen Burgers te isoleren van Menselijke Communicatie in Zorgvoorzieningen. De vele moderne Medische Biologische toepassing geeft een reden van bezorgdheid voor vele Burgers. Nu Multifactoriële aandoeningen toeneemt als Ziektes Kankers explosief  60 % toeneemt in Geheugenstoornis 55 procent toeneemt de aankomende jaren is er alsnog geen onvoldoende lange termijn ervaring opgedaan voor specifieke toegang tot connectieve informatie-uitwisseling, zonder de individuele inbreng te verwaarlozen. Individuele inbreng van Menselijke communicatie wordt het zwijgen opgelegd welke onvoorziene gevolgen dit heeft voor grote groepen Burgers die vroegtijdig sterven. Het paradigma blijft niet meer gelijk in de Gezondheidszorg in Sterven vele Burgers heel vroegtijdig zonder grenzen Gezondheidszorg. Binnen de ICT- Netwerksystemen verschaft toegang tot steeds nieuwe informatieverwerking, zonder de individuele inbreng te verwaarlozen. Burgers hebben informatie nodig waar ze ergens terecht kunnen voor advies en begeleiding in hulp op hun eigenwaarden gevoelspatroon van denkpatroon. Hierbij zie je dat er geen beleidsvoorbereiding is om Burgers voor te lichten over hun Levensloop, welke grote impact gaat hebben in hun toekomstige leven in opvolgende Generatie Kinderen. Vooral Burgers met ingrijpende omwenteling zal diep ingrijpen in de dagelijkse aspecten van het samenleven en het Mens-zijn in de winterslaap blijven hangen wegens geen Individuele Maat Zorgvoorziening. Binnen het Medische systemen van biotechnologie mede in het bijzondere Biochemie zijn er verschillende dialoog binnen het traject van de Bio-groep maatschappelijke vele aspecten. Waarbij de biotechnologie in kaart kan worden gebracht via biotechnologische onderzoek van toepassingen met de maatschappelijke consequenties daarvan wereldwijd. Hierbij vooral de Voedingsindustrie, Milieubacteriën Vervuiling welke de combinatie van het biologische processen geïnfiltreerd door Immuuncellen, Eiwitverkleving Antigenen dendritische T-cellen vormen tot Dementie, Alzheimer, Parkinson als bijzondere Trio.
Welzijnszorg enz, welke breed inzicht geeft in het Leven. De huidige tijd is volledig toekomstige Codes die het vertalen. Waarbij de Genetische diagnostiek vele grote gevolgen hebben voor Burgers, waarbij Medische Artsen omgaan met ziekte c.q. Gezondheid en Welzijnsbevordering.
info@epn-epm.nl

Gescheiden Werelddelen van Tweedeling Gedachten tot Translationele Onderzoeken.
De vele onderzoeken na Genetische Informatie zie je vele misbruik om zo te kunnen inschatten van Genetische informatie via de Werkgever. Ook op vele andere terreinen dan Verzekeringen is oneigenlijk gebruik of pure regelrecht misbruik van Genetische Informatie. Genetische inzicht worden onttrokken vanwaar de DNA-sequenties, waarbij een persoon wordt ingezet, waarvoor geen toe stemming is gegevens. De vele inzichten kunnen maken Genetische informatieve ontdekkingen via de bloedplaatjes-trombocyten welke een bepaalde groeifactor bij zich dragen, welke de bloedvatcellen activeren. Vasculaire endotheel cellen welke zich door het hele lichaam kan verspreiden als Bacterie Tumor vanuit het Bloed, maar ook direct uit bestaande bloedvaten welke de factor versneld tot het groeien van Tumoren via de genoemde groeistof een hormoon de Tumorcellen versneld geproduceerd. Veelal zie je aan het Menselijke Lichaam via de omgeving de groeistof van Hormoon als Tumorcellen worden geproduceerd in directe omgeving zuurstofrijk bloed na zich toehalen, waarbij klontcellen Tumorcellen worden geproduceerd in deze aanmaken als Kankercel in de Zuurstofrijke Bloedvaatjes. Hierbij ontstaat zuurstofgebrek in de kern van het gezwel dat hier bij kan afsterven. Maar de Tumorcel Hormoon spoort nieuwe bloedcellen aan die vaatjes tot nieuwe zuurstofrijk aan Angiogenese Bloedcellen, waarbij Tumorcellen weer kunnen verder groeien. Veelal op jonge leeftijd tussen 10 in 25 jaar zie je bio-collecties van Genetische afwijkende Gedragsvorm bij individuele groepen van negatieve informatie, Stress van Genetische afwijkingen of die zich schuldig hebben gemaakt aan een of andere misdrijf alleen gebruikt als Junk-DNA, welke veelal worden getest voor zogenaamde ziekte.
info@epn-epm.nl

Genetische Misbruik van Informatie Aangaande Ziektes.
Ook bij Werkgevers blijken de Informatie van Sollicitanten of toekomstige Ziekte of Arbeidsongeschiktheid eventueel aanwezig is, of eventueel op latere leeftijd ziekte kan verspreiden doordat iemand een bepaalde Cluster Bacterie Ziekte bij zicht draagt. Binnen de Europese Gemeenschap worden nu in dan diverse oneigenlijk gebruik via Genetische informatie zich ook bepaalde ziektes voordoen. Werkgevers kunnen vrij Genetische Screening van hun Personeel uitvoeren zonder dat deze het zelf weten, in het vrij door vertalen na het Personeelsbeleid om Arbeidsomstandigheden aan te passen tot maatbasiswerk.
Ook zie je bij Verzekeraars blijkt op grote schaal de Genetische informatie door werkgevers nu in dan screeningsonderzoek gedaan als zo gerekend Genetische Informatie inzake Kankers Infectievirussen, Dementie enz via een Junk-DNA onderzoek afhankelijk ook mede de aanleg van een bepaalde DNA- profielen, waarbij Werknemer geen toestemming heeft gegeven. Bij vele onderzoeken Mondiaal maakt men gebruik van Junk-DNA afhankelijk welke gegevens men heeft van persoon inzake de aanleg eventueel op een Pathogenese aandoeningen Levensverlengende gunstige bescherming van de binnenbekleding van Bloedvat, de zogeheten endotheel. Dit hormoon houdt de Cel-bekleding aan de binnenzijde gaaf in glad, zodat bacteriën, stollingen enz sneller wordt afgevoerd, waardoor er geen stollingen of bloedingen worden veroorzaakt. Zo’n kan Kankerstoppende DNA-sequentie mits vertaald in preventief middel Nutriceuticals is voeding met een medicinale werking. Veelal wordt  Targetmix op individuele basis gebruikt om Witte Bloedcirculatie te zuiveren van alle negatieve Bacteriën welke op termijn op Natuurbasis langzaam worden afgevoerd.
info@epn-epm.nl 

ICT- Fundamentele Mondialiserende Netwerk Vrije Economie van snelle vooruitgang.
Netwerkeconomie past binnen de modetrends via A-Sleutelrol van EU samenleving welke zich toegang verschaft tot allerlei connectieve Mondiale vrije Informatie verwerking via ICT- Netwerk toegang op Mondiale Codes niveau’s.  Waarbij Burgers worden ingezet op vrije basis begrippen. Hierbij is het  een goed begrip om dit fenomeen maakt veel directer maatschappelijk kennis in beter beheersbaar binnen Fundamentele Netwerk-Economie. We zullen nog eens 29 Burgers vrije toegang geven binnen de Mondiale EU- ICT op afstand om gezamenlijk medewerking verlenen voor onderzoek bij Hodgkin Onvruchtbaarheid bij Kanker vanuit de directe omgeving. Want in Nederland sterven 100.000 Burgers jaarlijks in stilte via Antigeen Nevelvocht Pathogene Bacteriën Milieuvervuiling vanuit directe Omgeving of Voedingsbesmetting, ook vele Zwangerschappen worden afgebroken of Baarmoederhals kanker, Mond & Keelkanker, Anus of Vaginale Tumorweefsel via het HPV Kankervirus. Kinderen die zijn Geboren na 1970 krijgen te maken met Het Monoamine-oxidase-Gen zorgen voor afbraak van het Serotonine in de Hersenen via Milieuvervuiling, Voedingsbesmetting vervuiling enz, ook bij de opkomende Generaties. De Antigeen Proteïnes van Inflammatoire Infectievirus Plaques van Cytokines Proteïnes Beta-amyloïden vorm het Brein diverse Eiwit Verklevingen, welke Pathogene Anuscarcinoom duizenden Burgers besmet. Darmbacteriën enz zich verspreiden via golf Micro Schimmels in de Bloeddoorstroming tot Eiwitophoping, Zenuw- Cel aantasting via Pathogene Bacteriën in de Hersenfuncties veroorzaakt tot Golf in diverse VIK- Virus Infectie Kankersoorten. Staats Pathogene Bacteriën verspreiding welke vanaf 1960-70 overal gestort als Stortvuil. Waarbij alsnog eens Chemische Vloeibare stort boven de andere gewone stortvuil kwam, zodat je niks nadien zag van de chemische vloeibare stortvuil, maar wel een Mondkapje moest gebruiken. Vele moderne Nieuwbouwwijken vanaf 1960 zijn volgestort met allerlei Kankerde Verspreide  Virusziekte verwekkers via Stortvuil & Chemische Kankerverwekkende Antigeen Stoffen welke de natuurlijke Menselijke Genen worden aangetast via de Biologische Cellen worden geïnfecteerd met een Infectievirus van Bacteriële Gen. De Genetische Cellen de Witte bloedlichaampjes afsterven, waarbij een Griepje al fataal kan zijn. Hierbij vele Burgers een zeer lage Serotoninespiegel verkrijgen met een mindere Hersenfunctie, Welbevinden, Humeurigheid in Agressie in een afwijkende Genetische Zenuwcellen uiteinde van afwijkingen door Pathogenen Infectie Bacteriën, welke via het Bloed- Eiwit, Urine- Infectie, Borstkanker, Onvruchtbaarheid, Eierstokkankers het Menselijke Immuunsysteem wordt aantast. Waarbij anno 2018 zo’n 47 % van de Bevolking is besmet met Proteïnes Antigeen Kankerinfectie Cel-Tumor op termijn leidt tot Zuurstofgebrek. Waarbij Cellen worden geïnfecteerd met een Virus Bacterie Genen. Dit als diverse Kankers Infectie Ziektes, Neurologische Sturende Darmbacteriën, allerlei Infecties enz, dankzij Overheid veroorzaakt op grote schaal via Milieustort enz, vanaf de jaren 1960. Waarbij Nu Burgers met allerlei Prostaatkanker, Hersentumoren, Lymfeklierkanker, Leukemie, vast Tumoren Darmkankers, Borstkankers, Longkanker, Lymfeklierkankers ,Parasitaire Toxoplasmose via een parasitaire besmetting op jonge leeftijd 15 a 35 plusminus na voren komt enz. Met elke eigen Tumoren ongeacht het orgaan, waar het zich bevindt is bij iedere Patiënt weer anders. Elke Tumor is anders per Patiënt welke een eigen individuele unieke behandeling inzak de ontsporing van talloze Cellen. Op grote schaal krijgen alsnog vele Burgers te maken met Defecte Ketens Adenine- A, Cytosine- C, Guanine- G, Thymine- T waaruit 130- E basenparen vormen in de nadere tegen overliggende plek op een andere keten. Deze basenparen vormen de verbindingen tussen de twee ketens waaruit een streng DNA bestaat.
info@epn-epm.nl

Milieuvervuiling van MERS – Infectievirussen tot allerlei Kankers Uitzaaiingen.
Darmbacteriën van Pathogene veroorzaken allerlei Infectievirus verspreiding als Urineverlies, Longkanker-ontsteking, Luchtwegen infecties, Hartfalen, Chronische ziektes, Darm Kankers, Concentratieverlies, Snelle Verouderingsproces, welke mede worden overgedragen via Beta- Amyloïde Bloedtransfusies. Onderzoek na Antigeen Infectie Virus Kankers = IVK is steeds specifieker gericht op DNA-Afwijkingen, Tumoren, Mutaties, Longkankers of HER- 2 Maagkanker. Waarbij uitbehandelde Patiënten ? niet meer worden behandeld. Bij type die heel weinig voorkomt zo’n 1000 Patiënten op jaarbasis welke zich laten behandelen via Gekoppeld Mondiale Vrije Internationale Databank, waarbij nieuwe informatie automatische wordt toegevoegd via behandeling of studies. De vrije ervaring leert dat vrijwillige experts met enige kennis van Technologische Gekoppelde Intelligentie van digitalisering tot vermenselijken van interface hardware in software onderling verbinden via Fundamentele Mondialiserende ICT-Netwerken, zonder allerlei overbelasting van Afluister Telefonische activiteiten enz. Nu via Gecodeerde Digitaliserende ICT- Mondiale Netwerksystemen materie, leven in realiteit Fundamenteel nieuwe vorm te geven binnen de beschermende digitale gegevens. Fundamentele identiteit over en weer compatibel binnen het Vrije Geestvermogen van Digitale Mondiale ICT Netwerksystemen. Digitale Netwerksystemen welke gespecialiseerd is in een Interactieve virtuele laaggradige Fundamentele Mondiale ICT Gemeenschappen binnen de Menselijke Energie van vrije ruimte geven. Wel zal je telefonisch de Privé Telefoon moeten afschermen via Persoonlijke Codes, aangaande het binnendringen van alle Sociale Psychische, Artsen, Specialisten enz consequenties, welke je op termijn moet herordenen op jou eigen manier, hoe een andere over denkt, is hun zorg. De interactieve toegang is via nieuwe Mondiale Veiligheidscode van opslag- en levering per doelgroep wordt de Fundamentele ICT Codering afgeschermd, wegens de vele Medische verloedering van behandeling enz. Hierbij zie je Wereldwijd  de toename van Pathogenen Pestbacteriën Infecties van clusters stijgende MERS-CoV Infectie in de Familiaire Cluster omgevings of Ziekenhuizen. Waarbij een Tweedeling in de Griepvirusinjectie is ontstaan van 5 actieve, in de 6 werking niet wordt gegeven, alleen bij Hoog geklasseerde Politici enz. Griepvirussen, HPV- zijn betrokken bij Kankers, Baarmoederhalskanker, Borstkankers, Neurologische  Infectieziekten in nog vele verspreiding van regelmatige nieuwe Infectievirussen tijdens de Griepperiode regelmatig na voren komen via Code Eiwitten, welke aan de buitenkant van het Virus hecht aan het Slijmvliesbacteriën in zich verspreidt als Vasculair Stomatitis Virus Infecteert Burgers op termijn tot Ebola-Eiwit, waarbij het Menselijke afweerreactie veroorzaakt. Indien gemodificeerd Vaccin wordt toegediend, blijkt bij Dieren dat er Immuniteit waarbij enkele weken later boost, die de immuniteit zal versterken en verlengen, waarbij op termijn het Immuunsysteem aan het werk gaat om negatieve Bacteriën te ruimen.
info@epn-epm.nl

Infectievirus Giftige Geïnfecteerd Paraffine via HPV van Kanker Pathogene Bacteriën.
De andere spelen Leefomgeving, Voeding een zeer belangrijke rol bij allerlei ziektes van de ene meer dan de andere. Je ziet op Kindsleeftijd al een Pathogene Bacteriën waardoor de IKV = Infectie Kankers Virus welke mede worden verspreidt via Genetische  Milieuvervuilde  Omgevingsfactoren, Wateroppervlaktes Nevelvocht, Allerlei Insecten Virus verspreid waarbij een kwaadaardige Kanker Lymfeklieren zich ontwikkeld via een virale kwaad Burkitt-lymfoom veelal fataal verlopende Kankers van het Lymfevaatstelsel. De ethische aspecten zijn heel belangrijk bij verschillende vormen van Neurologische aandoeningen of bij Kankers zie je dat Voedingsstoffen of Milieuvervuilde Fijnstof  c.q. Nevelvocht Pathogene Epstein-Barr- Virus Kankers veroorzaakt. Dit van buitenaf veranderingen in het DNA ontstaan die verantwoordelijk zijn voor massa Dodelijke Pathogene Bacteriën als Kankers Infectievirussen worden aangejaagd door Politieke Modetrends veroorzaakt van diverse IKV- Kankers, Onvruchtbaarheid, welke IKV= Infectie Kankervirus van de meest seksuele overdraagbare Paraffine Giftige Infectievirussen via Slijmvlies Bacteriën via  Mond op Mond zoenen besmet zijn geraakt. Hierbij kan ook via HPV-virus via mond op mond zoenen wordt voor 50 %  verspreidt  de Halskanker, Tongkanker, Keelkanker welke mede met Urine Infectie na voren komt via Infectieziekten. In de nabije toekomst zullen er op basis van de moderne ontwikkelingen middelen in behandelingen na voren komen die het Geheugen Gedrag gaan beïnvloeden via behandeling in gebruik van super vrije activiteiten van data computers in nieuwe medicatie gebruik in via toepassingen van biologische productieprocessen. Dit om het Menselijke DNA aanpassen in defecte Genen uit te schakelen- en zelfs Genen van het ene vrije organisme ”toe te voegen’ aan het DNA van een andere soort als Genetische Manipulatie of modificatie welke tot een andere Transgeen Organisme werkt. Het blijkt op grote schaal dat overdracht van het Kankervirus 1 op 4  Kanker verkrijgt van verschillende Moleculaire Pathogenese Kankers Infectievirussen in de loopt van tijd Slijmvlies Bacteriën van Speeksel overdraagbaar is via HPV-Virus. Er zullen wel diverse Virussen overdracht plaatsvinden via Mondslijmvlies, Anus, Keel-Tongkankers welke zich via Burkitt – lymfoom zich snel verlopende kankers in het lymfevatenstelsel verspreidt in het bijzonder de B- lymfocyten die in het Beenmerg worden gevormd.  IKV- Infectie Kanker Virussen zich verspreiden welke op termijn tot Kanker leiden. Het heeft tot dusver nog geen Erfelijke materiaal in het Virus overdracht inzake Zwangerschap ontwikkelt.
info@epn-epm.nl

Mondiale Technologische Gekoppelde ICT Transmissietechniek.
Aangaande jaar 2019 enz voltrekt zich een aantal vele Technische Informatie Transmissietechniek van nieuwe ontwikkelingen op Mondiale ICT veranderingen binnen de Vrije Lasertechniek. Al jaren wordt het systeem misbruik ART: Recht op recht. Dit van Mondiale ontwikkelingen Milieu explosieve situatie van bedriegende nieuwe urgente, diversiteit Infectie Kankers Virussen stoppende DNA- sequentie mets vertaald in vrije Targetsmix Kankers Mutaties na voren komen welke Genetische variatie van aandoening veroorzaakt of drager van Pathogenese aandoeningen. Veelal via Voeding besmet of Wateroppervlaktes van Pathogene Bacteriën via Nevelvocht enz. Dit via Urine, Mond, Keel, Lever kanker enz. Komende Jaren Sterven 100 duizenden Burgers door Besmetting Tumor Proteïne P-53 Eiwit Antigeen via Toxines Nevelwateroppervlaktes NL, dankzij nalatigheid via Milieubeleid. Pathogenen Bacteriën vanuit Vervuild water is de Bron van Kanker-Burkitt Lymfoomziektes Lymfeklierkanker. Ook bij Borstkanker Antigeen besmetting via Infectieziekte Milieu zie je al snel Cupmaat verschil van de ene na de andere Borst. Waarbij Tumorcellen zich zeer snel vermeerderen in gezwollen via oedeem besmette vocht bacteriën van inflammatoire carcinoom. Want het effect is overduidelijk bij het weke-delensarcoom bij Borstkanker en Lymfomen waarbij behandeling met Adriamycine zich hartafwijkingen kunnen voordoen. Welke als stille Genocide als Milieu Terreur aanslagen via Milieuvervuiling Nevelvochtbacterie Biologische- en Chemische Virale Eierstokkanker in Kwaadaardige BRCA-2-Gen Kankers via Usutuviruse, Waternevelkankers van enorme complicaties Arbeidsvoorwaarden- en Milieunormen niet wordt handhaven. Er zijn in Nederland zo’n 5,3 miljoen Burgers die besmet zijn met een Pathogene Geïnfecteerde Cellen van Virus welke een Bacteriële Gen bij zich droeg. De Kinderen liggen zogenaamd met de ADA bij de Chromosoom 20. Ook zie je vele Campings met Pathogene Bacteriën als Infectievirussen. Kinderen hun witte bloedlichaampjes afsterven, besmet zijn via Bacteriën vanuit directe Wateromgeving van massale Antigenen diverse Kankers, Urine Infectie Virussen Veroorzaken via defecte T- Cellen welke Tumor uitzaaiingen veroorzaken. Welke ook op andere plaatsen in het lichaam na voren komen als een Metastasen Uitzaaiingen in het lichaam. Dit wegens wirwar aan misleidende Wetgeving- en Regelgeving. Milieuvervuiling zet zich onverminderd voort tot Proteïnes Eiwit Beenmerg Tumoren, IKV Infectie Virusziektes enz, niet te bedwingen via ORCA-010 Virussen te stoppen. Binnen 21ste Eeuw heeft Wereldwijd te maken met grootschalige Mondiale Hightech ICT veranderingen, waarbij je niet aan de kant moet blijven staan. Burgers Mondiale via Hightech Lasertechniek ICT Richting geven tot vrije ICT samenwerking. De open doorbraak in de vrije ICT Mondiale ICT Netwerkeconomie blijkt niet de technologisch ontwikkeling heeft doorgemaakt bij bedrijfsleven, in heeft nog steeds onbekende gevolgen binnen de Overheidsbeleid na hun kiezers. Je Leven is overgeleverd aan een hogere status Serotonineniveau hersenaandoening met zeer lagere stresshormonen. Hierbij zie je Hogere Cortisolspiegel en een Zeer Laag Serotonine niveaus met allerlei klachten welke op termijn kankers verkrijgen als het ware chronische ziekte.  De vrije Publieke dialoog wordt de Politiek buiten de beleidsvorming gezet via de Publiek beleidsvorming van Publieke Mondiale Technologische samenwerking via natuurlijke vorm van Menselijke betrekkingen via beleidsvorming van Publieke- Private ICT Hightech Mondiale Technologische Samenwerkingsverbanden opgezet.
info@epn-epm.nl

Goed en Kwaadaardige Celdeling, bij Kwaadaardige Tumoren krijgt.
Bij kwaadaardige Tumoren zijn vele verschillende Kankers van ongeremde Celdeling van Lichaamscellen die opgebouwd zijn uit vele bouwstenen die cellen beschadigen, doordat de Beschermingssysteem van Genen die de deling van Cellen fouten vertonen door afwijkende schadelijke invloeden vanuit de omgeving. Ook Explosieve Urinewegen Infectie van Kankerinfectie, Leverkanker, Keelkanker, Lymfeklierenkanker zie je in de vakantietijd geweldig toenemen van weke delen sarcoom kankers. Ook vele Lymfoedeem Okselklier van zeer opgezette gezwollen armen door lymfoedeem van vocht opdrijvende invalideert armen, hand moeilijk te gebruiken, mede borstklachten veroorzaakt via de weke delen sarcoom. Waarbij blijvend Gehandicapt aan die zijde van schouders, hand blijven stoornissen volgen.  Hierbij treden diverse soorten defecten op in dezelfde Cel in gaat zich ongecontroleerd delen tot een Gezwel c.q. Tumor. Je ziet het veel bij Campings waar een stortplaats in de omgeving ligt zonder het zelf te weten. Ook vele kleine afwateringen, greppels waarbij Kinderen spelen met zand kunnen besmet raken  met Pathogenese Allergieën, Kankers, Urine Infecties, Longaantasting in allerlei andere Bacteriën vanuit de Milieuvervuilde Leefomgeving via Nevelvocht, Fijnstof, Schimmels enz. Zijn Kinderen met het water aan spelen die hun cellen werden geïnfecteerd met het Virus dat een Pathogene Bacteriën Bacterieel Gen bij zich droeg via Nevelvocht allerlei aandoeningen verkregen. Waarbij Kinderen zich niet kunnen weren tegen de Pathogene Infecties, doordat al hun Witte Bloedlichaampjes langzaam afsterven, of de omgevingsfactoren meespelen in de Chemische huishouding in de hersenen, kunnen ook vele invloed hebben of Deterministische opvatting over genen in gedrag veroorzaken of Sociaal  Determinisme  is veelal verwarren wegens de negatieve Sociale allerlei modes  gaan volgen.  Een kleine Cel Infectievirus geeft al direct veel Griepachtige aandoeningen doordat het Bacteriële Virus Geïnfecteerde de Menselijke Genoom aantast tot allerlei Somatische Geestelijke afwijkingen, Ballonkinderen met een zeer kort leven. Het blijkt de oorzaak in het Zogenoemde ADA-gen, dat ligt op chromosoom 20.Hierbij zijn vele goed aardige Tumoren maar ook vele kwaadaardige Tumoren die Kanker veroorzaken. Bij goedaardige gezwellen als wratten enz groeien niet door het hele lichaam. Wel kan eventueel een botsing tussen Gezwel en Tumor tegen onderliggende weefsel of organen drukken, waarbij het gezwel verwijderen. Kwaadaardige Tumoren kunnen allerlei Weefsels en Organen binnendringen in daar zich ingroeien. Ook kunnen Tumorcel zich loslaten waarbij het op andere plaats in het lichaam tot uitzaaiingen komt. Veelal merk je zelf al enige jaren vooraf dat er veranderingen in het lichaam zich ontwikkeld via allerlei afwijkende Slijmvlies Bacteriën, Kleine Infecties, Urineverlies, Diarree, Schimmels, Huidwondjes, Schilfers, Buiklachten, Borstklachten, Pijnklachten,  diverse Kankers, Neurologische stille afwijkingen enz. Waarbij Omgeving een grote rol speelt als Pathogene Carcinogenen Kankerverwekkende stoffen, Voedsel, Nevelvocht, Chemicaliën, Virussen vanuit Voeding, Nevelvocht Eiwitbacteriën, Fijnstof, Zon enz van overbelasting van het afweersysteem veelal blootgesteld vanuit Milieuvervuilde Leefomgeving. De Immuunsysteem verzwakt op termijn door verandering van lichaamscellen kwaadaardige cellen, die gezwellen in omliggende weefsels in groeien als ongecontroleerd delende Infectievirus tot IKV- Kanker, Tumorcellen. Ook Leefgewoontes van de natuurlijk weerstand is belangrijk in Natuurlijke Voeding om weerstand te verhogen om Cellen te activeren om Kankerverwekkende stoffen zo snel mogelijk te ruimen via bètacaroteen, Vitamine A, C, E- en Voedingsvezels Plantaardige Voeding om Carcinogenen snel afvoeren om toekomstig Kankers blokkeren.
info@epn-epm.nl

Clusters Infectievirus, Kinkhoest, SOA Overdraagbaar aandoeningen.
Sinds jaar 2010 blijkt steeds weer nieuwe Cluster van Infectievirus zich van overdraagbare Pathogenese Infectievirussen met een Zoönotische overdraagbare Infectie verspreiding van Slijmvliesaantasting, Huiduitslag, Spierpijn, Hyperreflexie van Zenuwtrillingen, Bipolaire Neurologische Gedragsproblemen met Immuun gecompromitteerd afwijkingen van verschillende proporties Slijmvliesaantasting, welke afgelopen 6 jaar zijn toegenomen binnen gehele EU met zo’n 23 %. Bij verschillende Urogenitale, Orale en Anorectale Testen nemen diverse Infectieziektes toe, onder Bevolking. De Pathogene Slijmvlies Bacteriën via uiteenlopende Clusters en Epidemieën Pathogene Infectie- Ziektes of Cytokines IL-7 Ontstekingskankers in aandoeningen die zeldzaam leken, blijken veel meer voor te komen als Multifactoriële aandoeningen als Suikerziekte, Hart-en Vaatziekte  in vele componenten IKV- Kankers, Prostaatkanker, Schildklierkanker, Hersentumoren, Leverkanker,  Hersentumoren op Jonge leeftijd te registreren van afwijkende Neurologische Gedrag van Slijmvlies virusaantasting via de Glioblastoom is een vorm via de steuncellen de gliacellen, die het zenuwweefsel van de hersenen voeden in beschermen in op hun plek houden, indien dit niet lukt verspreidt het zich als glioom hersentumor. Kankers melanoom virussen maken zich ook op termijn Tumoren uitzaaien van allerlei Kankers als Huidkankers, Hersentumoren,  Prostaatkanker, Longkanker in aanverwanten  Infectievirussen.  Hoewel standaard van testen bij Clusters APG Infectievirus dierenziekte van Antigeen slijmvlies belangrijke weergave geven inzake Pathogene Zoönose Infecties. Waarbij RNA- Ribonucleïnezuur in diverse Cluster als Griepinfectievirus c.q. Influenza als diverse type H-N. Ook verschillen via diverse leeftijden zit verschil APC besmetting van een hogere of een lagere Infectievirus eigenschappen. Hierbij zie je dat die voor 1957 geboren zijn beschermd tegen Griepvirussen H1N1. De bestaande Generatie is niet beschermd tegen A-H1N1 in zijn vatbaarder voor allerlei Type: Cluster Infectievirussen via Pathogene USUV-Vogeltrek, Zoönose Infectie van Dodelijke Besmetting via Nevel Milieuoppervlaktewateren besmet via Vogels- en Steek Muggen, maar ook via Feces, Urine van knaagdieren, welke Mens-op Menstransmissie al enige jaren mogelijk blijkt via Cluster Pathogenese Zoönosen Infectievirussen Luchtwegen- en Longen tot Cytokines Kankers Ontstekingen via Huisdieren besmet raken met, Darm, Lymfeklierkanker. Wel kan je via Biologische Targets therapie bepaalde Infectievirussen omzeilen als preventieve bescherming  tegen Infectievirussen de metastasen te ruimen.
info@epn-epm.nl

De Grote Milieu vuilstort van de afgelopen 50 Jaar als Stille Genocide.
Sinds de afgelopen 50 jaar is via de Overheid op grote schaal de Ziekte Kankerverspreiding gerealiseerd via de Stortvuil & Chemische Vuilstort van verschillende vormen in allerlei omgevings diverse Dodelijke Kankers- ziektes moedwillig veroorzaakt via de Politiek. Binnen de moderne ICT samenwerking Mondiaal zie je dat je via Targets vele ziektes anders gaat beoordelen om te identificeren hoe een ziekte is ontstaan. Vele ziektes zijn ontstaan door de Overheid die zich niet aan wetgeving heeft gehouden, in alle basale problemen doelbewust veroorzaakt uit misleidende Economische overwegingen via verschuivende glijdende Medische normen welke vele Burgers in Kinderen vroegtijdig sterven via de Milieuvervuiling, Voedingsbesmetting. De gehele Zorgvoorziening is puur dat je als zo gerekend Consument wordt behandeld maar geen enkele inspraak hebt in je eigen Zorg mag mee praten over de behandeling techniek welke wordt aangeboden als een Stille Genocide Marktdenken in niet als Gezondheidszorg wordt benadert, zonder enige inspraak. De gehele Consumentenkeuze van de Politiek is tegenwoordig zo snel mogelijk Burgers te ruimen, want Burgers hebben tocht niet een Gezondheidskeuze in zijn zeer snel overgeleverd aan stille Genocide van de moderne marktdenken. Ook de verschuivende Gezondheidszorg is zeer beperkt bij Zwangerschap inzake de ethische status van het Embryo waar de eiercellen eigenlijk vandaan komen ,maar worden veelal gedoneerd welke in principe ethisch onverantwoordelijk is, in vele echtparen komen op termijn in problemen aangaande dat er andere zaken dan Patiënten na voren komen als ze zelf konden kiezen, zonder de Hightech gestuurde onverantwoordelijkheid voor de toekomstige wereldburger, die niet als een Mens wordt beschouwd, maar eerder een Hightech product van deze Technologische revolutie biedt de Farmaceutische zorg geen toekomst.
info@epn-epm.nl

Herindeling Hightech- ICT Frustraties van Criminaliteit Krimpregio’s Bestuurders.
Binnen het Kartel Fusieproces zien we ICT Criminaliteit via Politici steeds verder toenemen bij Herindeling tot volledig chaos binnen de poorten van Noord- Nederland enz versnippering van Economische/Sociale ICT ART; 150 ontwikkeling van Bestuurlijke Politieke Criminaliteit is onverantwoordelijk. Staatssecretaris wil snel resultaat zien voor investering van 18 miljoen € welke alsnog geen zoden aan dijk zet, blijken onderverdeeld in gesubsidieerde banen. Dit binnen Ambtelijke circuit terecht komen. Waar bij Burger er niks mee opschiet in Werkloosheid, Criminaliteit, Discriminatie, Pathogene Bacteriën blijft stijgen via Hightech Innovatie blijft achter bij EU-Mondiale ICT Laser Transmissietechniek op afstand code. Ook 4-Districten van Provincies zullen vele veranderingen brengen binnen Lokale Gemeenten Herindeling. Er is geen kwaliteitstoedracht binnen Besturend vermogen binnen samenvoegende Herindeling van samenwerking verbanden. Waarbij Armoedepact tot het verleden zal moeten behoren tot Burgers die rekening houden met diverse open samenwerking verbanden van niet Sociaal Stigmatisering Gezond actief ? te realiseren. De afgelopen 17 jaar zijn er miljarden € ingezet aan subsidies om economie te versterken maar zijn hoofdzakelijk gebruik voor misleidende eigen vestigingsklimaat van Politieke Bestuurders om meer misleidende bestuurskracht te krijgen zie je nu ook bij Herindeling via Gemeentes. Waar bij nooit één Bestuursorganisatie na voren komt in deze moderne Hightech Innovatie. Hierbij Burgers niet worden betrokken, alleen Bestuurlijke zakkenvullers die geen enkele begrip hebben hoe deze Burgers aan de zijlijn gezet door Bipolaire Sociale Stigmatisering van Maatschappelijke Fundamentele onderdrukking. De Politieke onwilkracht is alleen eigen Financieel belangen maakt niet meer uit welke Politieke Partijen aan de basis trekt, Burgers aan onderkant worden uitgesloten, want dat kost geld tot vervroegde Levensbeëindiging via Voedingvervuiling, Milieuomgevingsvervuiling, Bacteriën via bloed Infectievirussen welke tot Kwaadaardiger Kankers Celdeling via Eiwit Infectievirussen verspreiden welke leiden tot stille Genocide.
info@epn-epm.nl

Milieu Politieke Technologische Bioterrorisme als Legaal Infectieziekte.
De vele Milieudumping van modernere Bio-Pathogene Ziekteverwekkers in Nieuwbouwwijken creëert allerlei Agressieve Tumoren Genetische Giftige stoffen die in het Micro-Organismen manipuleren van Dieren, Burgers via Tumoren welke resistent zijn tegen gangbare Afweer mechanismen, zodat behandeling Medicatie niet meer mogelijk is. Hierbij zie je dat bestaande Infectieziekteverwekkers zich virulenter maakt. Ook blijkt Doelgroepen diverse mogelijkheid van Genetische verschillen toepassen als Etnowapen welke schadelijk zijn voor Kwetsbare Burgers. Politieke Ecologische Milieuvervuiling blijkt een ongewenste effect te hebben waarbij geen enkele afweer besmettelijk Pathogene Infectievirussen kan blokkeren. Het blijkt op langere termijn nog kwalijk te zijn als Sarin = zenuwgas of Anthrax welke op een paar honderd duizenden Burgers kunnen worden toegepast via zo gerekend Milieuvervuiling. Ook Bio-Kernwapens zie je Politieke rechtstreekse eigen verantwoordelijkheid, waarbij geen wetgeving is om in het Geheim Kweken van Pathogene Bacteriën. Verspreiding via Water oppervlaktes Infectievirussen, waarbij Biologische processen toenemen tot nieuwe Biologische Wapens worden geproduceerd als Genetische vrije keuze op Kwetsbare omgeving. Dit door Politieke regimes worden toegepast om vervlakking van Menselijke emoties via het gevoel van Eigenwaarden te blokkeren tot Dodelijke Multifactoriële aandoening Infectieziektes of Cytokines Ontstekingen vanuit Vervuilde Bio- Milieuomgeving Dodelijk Melanocyten. Dit door verandering van HET DNA vervuiling waarbij het genetische component niet voor alle ziekte een dominante factor zijn. Wel is het mogelijk om Genetische Test toekomstige Genetische Pathogene informatie te verkrijgen via Targetmix. Maar in Nederland mag alleen door Verzekeringsmaatschappijen of risicofactor aanwezig is van DNA afwijking via Milieu Pathogene Kankercellen Melanomen Leefomgeving enz worden onderzocht.
 Info@epn-epm.nl

Stille Milieu-Genocide via Stapelingsziekte Bloedvatenerosie Ontsteking Gliacellen.
Bovendien veroorzaken ze eigenschappen & aandoeningen niet het product van een enkel genetische defect of eventueel stukje code, maar veelal een complexe samenspel tussen verschillende genen, welke mede worden beïnvloed via omgevingsfactoren, voeding, nevelvochtvervuiling enz. Ook binnen de versnelde snel Celveroudering zie je binnen de moleculaire biologie vele negatieve als veroorzaker Dementie c.q. Alzheimer, Parkinson- en Auto-Immuunziekten en verschillende vormen op termijn  Geheugen verwarring na voren komen door de negatieve samenstelling van ingewikkelde moleculen, tot de kleinste bouwstenen toe een negatieve Hersencellen defect. Dit via Stof Dopamine op bepaalde Cliënten na voren komen via combinatie bloed symptomen. Waarbij de Hersenen verschillende negatieve stoffen opnemen met de kennis over Genetische basis van gedrag in steeds meer gedragingen worden erkent dat ze mede een Genetische component hebben tussen de Genetica, Gedrag bij Mannen. Dit van X- Chromosomen van zogenoemde Monoamine-oxidase-gen welk zorg voor afbraak van de Hersencellen. Bij Vrouwen zie je al heel vroegtijdig de combinatie van de werking van de Hersenen over het Genoom is veelal één van de motoren achter de Genetische revolutie binnen diverse ontwikkelingen. Genetische verschillen tussen 2 Mensen is niet meer dan een Tiende procent van het totale DNA, maar ziekte hebben een Genetische afwijkende component. Hierbij zie je verschillende soorten  manische depressiviteit, schizofrenie, eiwiterosie en cardiovasculaire ziekten die na voren komen. Bij Hartinfarcten voor je 65 jarige levensjaar is Genetische bepaald. Genen zeggen niet alles inzake de trage ontwikkeling moet de impact van Genen niet overschatten en er alles maar van verwachten. Omgevingsfactoren zeggen in feiten veel meer invloed hebben in de negatieve grote invloed, welke je eventueel kan bij sturen om Leefomgeving bij je zelf aanpassen. Dit omdat Genetische component zal niet voor alle ziekten gelden inzake de dominante factor. Een Eeneiige Tweelingbroer of zus- van een schizofreniepatiënt heeft 50 %  kans de zelfde ziekte te ontwikkelen ook bij toekomstige Nageslacht.
info@epn-epm.nl

Mondiale Technologische Gekoppelde ICT Transmissietechniek.
Aangaande jaar 2018-19 voltrekt zich een aantal Technische Informatie Transmissietechniek van nieuwe ontwikkelingen op Mondiale ICT veranderingen binnen de Vrije Lasertechniek. Al jaren wordt het systeem misbruik ART: Recht op recht. Dit van Mondiale ontwikkelingen Milieu explosieve situatie van bedriegende nieuwe urgente, diversiteit van IKV = Infectie Kankers Virussen Mutaties na voren komen. Dit via Urine, Mond, Keel, Lever, Borstkanker enz. 1 op de 7 Burgers krijgt te maken met Borstkankers is jaarlijks nu 22.000, de stijging neemt in grote mate extreem toe. Maar het blijkt bij Jongeren extreem toenemen door Milieu Longinfectie vanuit omgevingsfactoren of afwijkende Milieuomgeving.  Bij 15 % van Borstkanker is veelal Erfelijke aanleg voor Borstkanker. Jaarlijks overlijden 4000  Burgers  aan de gevolgen van Borstkanker. Zo’n 25 % is jonger dan 50. In bij 85% is ouder dan 50 jaar. In bij gemiddeld leeftijd van 70 jaar is zo’n 35 % van de patiënten ouder dan 70 jaar in ineens Kanker verkrijgen welke ze niet door hadden, ook niet medisch gezien. Ook is er een heel sterker toename van Keelkanker, SOA, Anuscarcinoom bij homoseksuele via het HPV welke extreem toenemen mede Orale Seks verspreiding via Seks gerelateerde Kankervirussen waarbij je op latere leeftijd vanaf plusminus 40 a 45 jaar met allerlei Vaginale Kankers wordt geconfronteerd. Waarbij de Pathogene Cel besmetting Seksueel overdraagbare Slijmvliesvirus al 20 jaar aanwezig was bij Mannen alsmede bij Vrouwen de afgelopen 15 jaar met 40 % toegenomen. Jaarlijks Sterven 100 duizenden Burgers door Besmetting Tumormutatie Proteïne P 53 Eiwit Antigeen via Toxines Nevelwatervocht- Bacteriën via oppervlaktes waters NL, dankzij nalatigheid via Milieubeleid. Vervuild water is de Bron van Kanker-Burkitt Lymfoomziektes Lymfeklier –kanker, Uitzaaiingen. Waarbij Cellen worden geïnfecteerd via Genetische gemanipuleerde  cellen die veelal na medische behandeling alsnog in het lichaam blijven zitten.  Welke als stille Genocide als Terreuraanslagen via Milieuvervuiling Nevel Biologische- en Chemische Virale Kwaadaardige Infectievirussen via Vervuild Waterafvoer het Waternevelvocht Kankers van enorme complicaties veroorzaakt Arbeidsvoorwaarden- en Stortvuil, Milieunormen niet wordt handhaven. Dit wegens wirwar aan misleidende Wetgeving- en Regelgeving. Milieuvervuiling Pathogene zet zich onverminderd voort tot Tumor Proteïnes  P 53 Eiwit, Beenmerg Tumoren, Infectieziektes IKV enz, niet te bedwingen via ORCA-010 Virussen te stoppen. Binnen 21ste Eeuw heeft Wereldwijd te maken met grootschalige Mondiale Hightech ICT veranderingen, waarbij je niet aan de kant moet blijven staan. Burgers Mondiale via Hightech Lasertechniek ICT Richting geven samenwerking. De open doorbraak in de vrije Netwerkeconomie blijkt niet technologisch ontwikkeling heeft doorgemaakt in heeft nog steeds onbekende gevolgen binnen de Overheidsbeleid naar hun kiezers. De vrije Publieke dialoog wordt de Politiek buiten de beleidsvorming gezet via de Publieksbeleidsvorming van Publiek Mondiale Technologische samenwerking via natuurlijke vorm van Menselijke betrekkingen via beleidsvorming van Publieke- Private ICT Hightech Mondiale Technologische Samenwerkingsverbanden opgezet.
info@epn-epm.nl

Milieuvervuilde Chemische Chemische Baggerspecie van Dumpafval in Bodem.
Al jaren worden Chemische afval in Plasticsoep overal gedumpt door de Overheid als Kankerverwekkende Ziekmakend Baggerspecie in de grond gedumpt, met allerlei andere vervuilde ziekmakende Kankerverwekkende ziektes. De Staatssecretaris Veldhoven van wil per 1-januari- 2019  mogen plastics alleen slecht sporadische aanwezig zijn in de grondbodem. In Nederland wordt jaarlijks Grond-baggerspecie afgegraven en gebruikt wordt bij het aanleg van dijken en wegen of het ophopen van Industrieterreinen of van zogenaamde verondiepen van plassen met plasticsoepafval. In Nederland wordt jaarlijks ruim 40 miljoen kubieke meter van dergelijke grond verwerkt. De misleidende Staatssecretaris past hiervoor de Regeling aan van de Bodemkwaliteit hoe Gek ben je als Staatssecretaris nu er al 8 miljoen Burgers ten doden zijn opgeschreven via de Milieuvervuiling welke Honderden jaren duurt voordat er enige inzicht is, welke tot dusver niet is, in ook niet met honderd jaar. De vele Zwerfafvalvuil in aanverwante zwerfafval hebben de Milieuministers in aanverwante Ambtelijke circuit alsnog niet aangepakt terwijl het al 10 tal jaren de Plastiek Hotspots al aanwezig is, zonder dat iemand op de Ministerie zijn of haar ogen open deed. Maar het blijkt dat al vele Duizenden Burgers met Kankers zijn geconfronteerd dankzij de misleidende Politieke inzicht. Weg met het zooitje Politiek die niet weet dat de ontwikkeling allang mogelijks is in anders verbod van die, ook de flesjes als daar geen overeenkomst kan worden overgesloten binnen 3 maanden. Politieke vertegenwoordigers weten de monitorrongstrategie  van macroplastics  en microplastics wel wat er allemaal aan plastiek wordt gedumpt al jaren in laten het gewoon toe, onder de noemer hergebruik als stille Kankers Ziekte Verwerkende verspreiding. Ook de productie verantwoordelijkheid  schieten de misleiden Politici veel te kort binnen de moderne Ketenaanpak van Milieuvervuiling is dan gewoon de wegwerp- plastiek niet meer produceren, totdat er echt oplossing komt voor Microplastic. Ook de natuurlijke verhoudingen van besmetting op het gebied  van de Microbiotica geeft vrije inzichten van Kankerverwekkende, maar ook Kankerremmende invloed op verschillende bacteriën op de diverse bacteriën. We weten allemaal de maag Helicobacter pylori welke zich kan ontpoppen als een zeer kwaadaardige bacterie als chronische ontsteking van het Maagslijmvlies kan veroorzaken. Hierbij kan jaren de Helicobacter pylori steeds dieper in het maagslijmvlies nestelen, waarbij allerlei schadelijke stoffen achter laat. Hierbij voel je het slijmvlies in de onderste deel van de maag, het veelal distale deel, blijkt veelal gevoeligst en ontwikkelt al vrije snel Kanker door deze bacteriën. In het zelfde orgaan blijkt het slijmvlies afhankelijk van de locatie. Het onderste Maagdeel zijn meer gevoelig voor kanker- verwekkende stoffen is veelal duidelijk van een Kanker bacteriën Kankers veroorzaken. Hierbij zie je veelal een stroom Parasieten welke ook Kankers kunnen veroorzaken door het binnendringen en het Menselijke lichaam als ze water drinken uit besmetomgeving. Via de bloedbaan komen de parasieten in het lichaam, Longen terecht in op termijn aderen, blaas, darmen enz na jaren aanwezig met chronische Infectievirus welke op termijn het Immuunsysteem beïnvloed, welke op den duur tot allerlei diverse Blaaskanker, Darmkankers, Leverkanker, Eierstokkanker enz leidt. Wel kan je op moment goede en slechte bacteriën in Paspoortkaart brengen via kleurcode het verschil duidelijk zichtbaar is.
info@epn-epm.nl

22- EuropeseEPN Platform Nederland een Moleculaire ICT Welzijn Bevordering in Psyché Zelfverandering, Begeleiding Emotionele & Trauma Verwerking.  Begeleiding welke via mailadres ino@epn-epm.nl worden aangemeld uit veiligheid overwegingen enz.  Je kan Maandelijks onze Infoblad verkrijgen moet je wel aanmelden kost 2,50 Euro per maand. Krijgt informatie hoe het wordt geregeld. 01-01-2018.

Gekoppelde Laser ICT Netwerk- Team EVAB Mondiaal: VS-EU Code:

KVK: 41019558.

Info – 12 December- 2018.

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

Allen een Gezond 2019 in  veel plezier in het Leven van Nu.

                                         Jans Burema.

                                                       EPN-EPM.NL

 

Team EVAB ICT Mondiaal Biotechnologie: WWW.EPN-EPN.NL
Hierbij is de Wetgeving op 28- mei 2018 de Nieuwe Privacywetgeving AVG ( GDPR) van kracht. Wij respecteren de privacy in we verwachten het ook van onze lezers om de privacy te respecteren. We willen onze Duizenden Lezers ook vragen deze respecteren in voorkeur te geven dat jullie ons blijven volgen op het Internet. Indien je dit doet blijf je op de hoogte van het allerlaatste nieuws, in de vele aankomende activiteiten plus de Globaliserende ICT acties. Hierbij zorg je er voor dat je altijd up-to- date bent! Wil je dit blijven horen? Geeft dan via een mailtje of via onderstaande button jouw voorkeuren door en zorg dat je geen nieuwsbrief niet zal missen.
Ik wil jullie berichten blijven ontvangen.
Indien je geen E-Mail meer wilt ontvanger stuur dan een mail:
Dit is via de Wetgeving vastgesteld per 1-juni- 2018. We zullen dan de mail uit het systeem halen in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.