EPN Infobulletin Oktober 2018

INFO – 10 Oktober- 2018.

1991    2018

WEB-EPN

www.epn-epm.nl EU Info@epn-epm.nl

ICT- Fundamentele Mondialiserende Netwerk Vrije Economie van snelle vooruitgang.
Netwerkeconomie past binnen de modetrends via A-Sleutelrol van de toekomstige  samenleving welke zich toegang verschaft tot allerlei connectieve Mondiale Informatieverwerking via ICT- Netwerk toegang op Mondiale Codes niveau’s. Hierbij is het  een goed begrip om dit fenomeen maakt veel directer maatschappelijk kennis in beter beheersbaar binnen Fundamentele Netwerk-Economie. We zullen nog eens 19 Burgers  vrije toegang geven binnen de EU aanvraag  om gezamenlijk medewerking verlenen voor onderzoek bij Hodgkin Onvruchtbaarheid bij Kanker vanuit de directe omgeving. Want in Nederland 100.000 Burgers jaarlijks in stilte via Antigeen Milieuvervuiling van Omgeving of Voedingsbesmetting, ook vele Zwangerschappen worden afgebroken. Kinderen die zijn Geboren na 1970 krijgen te maken met Het Monoamine-oxidase-Gen zorgen voor afbraak van het Serotonine in de Hersenen, wegens de Milieuvervuiling. De Antigeen Proteïnes van Inflammatoire Infectievirus Plaques van Cytokines Proteïnes Beta-amyloïden vorm het Brein diverse Verklevingen, welke Pathogene Darmbacteriën enz zich verspreiden door Antigeen Microstofjes in de Bloeddoorstroming tot Eiwitophoping, Zenuw – Cel aantasting via Pathogene Bacteriën in de Hersenfuncties veroorzaakt tot Dementie, Alzheimer in diverse Antigeen VIK = Virus Infectie Kankersoorten. Al deze Antigene Pathogene Bacteriën welke vanaf 1970 overal gestort als Stortvuil, waarbij alsnog eens Chemische Vloeibare stort boven de andere gewone stortvuil kwam, zodat je niks nadien zag van de chemische vloeibare stortvuil, maar wel een Mondkapje moest gebruiken. Vele moderne Nieuwbouwwijken zijn volgestort met allerlei Stortvuil & Chemische Stoffen enz, waarbij vele Burgers een zeer lage Serotoninespiegel verkrijgen met een mindere Hersenfunctie, Welbevinden, Humeurigheid in Agressie in een afwijkende Genetische Zenuwcellen uiteinde van afwijkingen door Pathogenen Bacteriën, welke via het bloed het Menselijke Immuunsysteem aantast. Dit als diverse Kankers, Alzheimer, Dementie, Parkingson, allerlei Infectievirussen dankzij de Overheid veroorzaakt op grote schaal. Op grote schaal krijgen alsnog vele Burgers te maken met Defecte Ketens Adenine- A, Cytosine- C, Guanine- G, Thymine- T waaruit 130- E basenparen vormen in de nadere tegen overliggende plek op een andere keten. Deze basenparen vormen de verbindingen tussen de twee ketens waaruit een streng DNA bestaat. Darmbacteriën van Pathogene veroorzaken allerlei Infectievirus verspreiding als Urineverlies, Longkanker-ontsteking, Hartfalen, Chronische ziektes, Kankers, Concentratieverlies, Snelle Verouderingsproces, welke mede worden overgedragen via Beta- Amyloïde Bloedtransfusies. Onderzoek na Atigeen IVK- Kanker is steeds specifieker gericht op DNA-Afwijkingen, Tumoren, Mutaties, Longkanker of HER- 2 Maagkanker. Waarbij uitbehandelde Patiënten niet meer worden behandeld. Bij type die heel weinig voorkomt zo’n 1000 Patiënten op jaarbasis welke zich laten behandelen via Gekoppeld Internationale Databank, waarbij de nieuwe informatie automatische wordt toegevoegd via behandeling of studies. De vrije ervaring leert dat vrijwillige experts met enige kennis van Technologische Gekoppelde Intelligentie van digitalisering tot vermenselijken van interface hardware en software onderling verbinden via Fundamentele Mondialiserende ICT – Netwerken zonder allerlei overbelasting van Afluister Telefonische activiteiten, nu via Gecodeerde Digitaliserende ICT- Netwerksystemen materie, leven in realiteit Fundamenteel nieuwe vorm te geven binnen de beschermende digitale gegevens. Fundamentele identiteit over en weer compatibel binnen het Vrije Geestvermogen van Digitale Mondiale ICT Netwerksystemen. Digitale Netwerksystemen welke gespecialiseerd is in een Interactieve virtuele Fundamentele Mondiale Gemeenschappen binnen de Menselijke Energie van vrije ruimte geven. Wel zal je telefonisch de Privé Telefoon moeten afschermen via Persoonlijke Codes, aangaande het binnendringen van alle Sociale Psychische, Artsen, Specialisten enz consequenties, welke je op termijn moet herordenen op jou eigen manier, hoe een andere over denkt is hun zorg. De interactieve toegang is via nieuwe Mondiale Veiligheidscode van opslag- en levering per doelgroep wordt de Fundamentele  Codering afgeschermd wegens de vele Medische verloedering van behandeling enz.
info@epn-epm.nl  

Moderne Explosieve Ontwikkeling bij Hersenen Alzheimer, Dementie, Parkinson enz.
De Genetische Gen-Apo E4 Informatie bij Alzheimer, Dementie, Parkinson, ALS is een grote  toename van een 55 %. Dit wegens Eiwit Alzheimer Eiwitten,  Milieuvervuiling vanaf 1970 van Stortvuil, Chemische Stort in Nieuwbouwwijken, Vijvers, Kanalen dankzij de Criminaliteit Politiek, onverantwoordelijk Gedragingen van de gehele Voedingsconsumptie Besmet, Oppervlaktewateren van Nevelvocht inademen, zie je plusminus 50 jarige Leeftijd van de Bevolking Ziektes Alzheimer, Dementie, Parkinson, ALS, Antigeen Kankers IKV, enz veroorzaakt door diverse Eiwitstapeling van Schadelijke Milieuomgeving van Pathogene Bacteriën van Schadelijke Eiwitten, die de Hersenzenuwcellen aantasten, bij Miljoenen Burgers. Vele Burgers krijgen te maken die na 1970 zijn geboren met deze doelbewuste Stortvervuiling, welke de Volksgezondheid op grote schaal aantast tot Dodelijke Infectievirus Kankers in allerlei Menselijke Neurologische aandoeningen als Dementie Alzheimer, Parkinson ziektes dankzij de grote Milieuvervuiling via Overheid. De Apo -E4  is een zeer schadelijke variant van een Gen, welke in Biocollecties vier vormen voorkomt al op jonge leeftijd te achterhalen is. Bij de Meeste Burgers zie je Apo – E3 welke onschadelijk is bij normale Milieu leefomgeving. Waarbij Apo -E4 bijzondere Slijmvlies Bacteriën, Huidaandoening welke stamcellen kunnen uitgroeien tot Hersencellen van veel minder schadelijke Apo – E3. Menselijke Hersencellen reageren ook op de Dementie middel PH002 welke veel voorkomende vorm van begin Dementie vanaf 30 jaar Psyché Sociale Cluster klachten geven in het dagelijkse leven. Dit als Clusters de Menselijke Genoom de Genetische Basis in de Hersenen Eiwit aantasten of een Genetische component hebben van een X-chromosoom variant van de afbraak van het Serotonine niveau in de Hersenen, welke al op jonge leeftijd zorg voor mindere welbevinden, humeurigheid, agressie, zenuwcellen de hersencellen aantasten. Welke via de Milieuvervuiling leidt tot allerlei Gedragsstoornissen vanuit de Milieuomgevingsfactoren de Menselijke  Hersenen worden aangetast van het Genoom is veel de oorzaak achter de Genetische defecten al op jonge leeftijd via het DNA vast te leggen van toekomstige Neurologische of afwijkende Eiwitmoleculen via  de Genen de genetische defecten aanpassen of stukjes codes, welke in samenspel tussen de verschillende genen vroegtijdig de Celveroudering reproductie te beïnvloeden via Neurotransmitters.  Bij Alzheimer zie je al vrije snel Geheugenproblemen na mate de ziekte toeneemt krijg zo iemand meer moeite met het dagelijkse leven als informatie, onthouden, taal in vele karakter veranderingen is de veelvoorkomende vorm van Dementie, Parkinson is afhankelijk van omgevingsfactoren, voeding vanuit de type bacteriën die Kinderen krijgen tijdens de Borstvoeding . Zo’n plusminus 70 % van Dementie heeft Alzheimer, waarbij de Zenuwcellen in de Hersenen kapot gaan. Dit geeft een voorbeeld over het Apo-E gen als hoofdverdachte in verband met de drie variaties E2, E3, E4. De twee E4 –genen vergroot extra de ziekte op Alzheimer, welke zich al op Jonge leeftijd al openbaart. Hersencellen niet meer goed kunnen functioneren, waardoor zenuwcellen afsterven dankzij de opzettelijke Milieu Pathogene Vervuiling van allerlei negatieve Bloedvat vormende negatieve Vaatkluwen Bacteriën de Zenuwcellen afsterven. Andere vormen van Vasculaire stoornissen ontstaat in de bloed toevoer na de Hersenen tasten met allerlei Chronische Hoge Bloeddruk, Hartstoornissen, Hersenstoornissen, Geheugen problemen welke veelal traagheid van denken, spreken, handelen, negatieve lustgevoelens enz. In vele andere dagelijkse afwijkingen bij Kinderen de ophoping van Gliacellen, welke de Zenuwcellen aantasten, mede Stapelingsziektes, Bloedvaterosie Ontstekingscellen, allerlei schimmels tijdens de Zwangerschap als IL-12 of IFN verzwakte afweersysteem, welke veelal via Nevelvocht Pathogene Bacteriën zich verspreid vanuit de Vuilstortomgeving wordt ingeademd of Watervervuiling bij Campings, Kanalen, Vijvers welke via de Staat der Nederlander doelbewust is veroorzaakt via de Ecologische Pathogene Milieuvervuiling, vele Burgers Neurologische afwijkingen verkrijgen in allerlei diverse Antigeen IKV Kankersoorten. Ook Frontotemporale Dementie  veroorzaak Hersenkwab beschadiging welke verantwoordelijk is voor onze dagelijkse Bezigheden als Besluitvorming, Coördinatie en Emotionele reacties, Taalvaardigheid door afwijkende Antigeen Eiwiterosie verkleving. Bij Dementie met op  opeenhoping van Eiwit Alfasynuclenine in de Hersencellen ophoping (wordt genoemd als ( Ley-Bodies) waarbij Infectie Virus, Bacterie Dementie = IVBD via Milieu nevelvocht Bacteriën vele 100.000 sterven aan Longontsteking, Hersentumoren, Hartinfarcten, Chronische Dodelijke Ziektes 6 op de tien Burgers mee worden geconfronteerd met Ontstekingsziekten van Eiwitten opeenhoping van defecte Hersenfuncties. Veelal op plusminus 35 a 40 jaar Neurologische klachten verkrijgen. Bij Lewy-Body Dementie zie je op termijn ophoping van het Alfasynuclenine in de Hersencellen ophoping van het Lewy-Bodies ontstaan via Eiwit Alfasynuclenine welke diverse vorm optreden van visuele Hallucinaties, Parkinson- achtige symptomen trillingen, gebogen houding, langzaam bewegen in diverse uitingen van herinneren vanuit het verleden heeft direct geen toegang tot het Geheugen, maar op termijn wel de sleutel indien je dichter bijkomt  het probleem of woord. De aankomende tijd zijn er vele Genen die Multifunctioneel; kunnen coderen voor vele verschillende Antigeen Eiwiterosie-verkleving IVK, A,D,P.
info@epn-epm.nl

Infectievirus Giftige Geïnfecteerd Paraffine via HPV van Kanker Pathogene Bacteriën.
De andere spelen Leefomgeving, Voeding een zeer belangrijke rol bij allerlei ziektes van de ene meer dan de andere. Je ziet op Kinds leeftijd al een Pathogene Bacteriën Antigeen waardoor de IKV = Infectie Kankers Virus welke mede worden verspreidt via Genetische  Milieuvervuilde  Omgevingsfactoren,  Voedingvervuiling, Wateroppervlaktes Nevelvocht, allerlei Insecten Virus verspreid. Waarbij een kwaadaardige Antigeen Kanker Lymfeklieren zich ontwikkeld via een virale kwaad Burkitt-lymfoom veelal fataal verlopende Kanker van het Lymfe vaatstelsel. De ethische aspecten zijn heel belangrijk bij verschillende vormen van Neurologische aandoeningen of bij Kankers zie je dat Voedingsstoffen of Milieuvervuilde Fijnstof  c.q. Nevelvocht Pathogene Epstein-Barr- Virus Kankers veroorzaakt. Dit van buitenaf veranderingen in het DNA ontstaan die verantwoordelijk zijn voor massa Dodelijke Antigene Pathogene Bacteriën als Kankers Infectievirussen worden aangejaagd door Politieke Modetrends veroorzaakt van diverse IKV- Kankers, Onvruchtbaarheid, welke IKV = Infectie Kankervirus van de meest seksuele overdraagbare Infectievirussen. In de nabije toekomst zullen er op basis van de moderne ontwikkelingen middelen in behandelingen na voren komen die het Geheugen Gedrag gaan beïnvloeden via behandeling in gebruik van super activiteiten van data computers in nieuwe medicatie gebruik in via toepassingen van biologische productieprocessen. Dit om het Menselijke DNA aanpassen in defecte Genen uit te schakelen en zelfs Genen van het ene vrije organisme ”toe te voegen’ aan het DNA van een andere soort als Genetische Manipulatie of modificatie welke tot een andere Transgeen Organisme werkt. Het blijkt op grote schaal dat overdracht van het Kankervirus 1 op 4  Kanker verkrijgt van verschillende Moleculaire Pathogenese Kankers Infectievirussen in de loopt van tijd Slijmvlies Bacteriën van Speeksel overdraagbaar is via HPV-Virus. Er zullen wel diverse Virussen overdracht plaatsvinden via Mondslijmvlies, Anus, Keel-Tongkankers welke zich via Burkitt – lymfoom zich snel verlopende kankers in het lymfevatenstelsel verspreidt in het bijzonder de B- lymfocyten die in het Beenmerg worden gevormd.  IKV- Infectie Kanker Virussen zich verspreiden welke op termijn tot Kanker leiden. Het heeft tot dusver nog geen Erfelijke materiaal in het Virus overdracht inzake Zwangerschap ontwikkelt.
info@epn-epm.nl

Genetische Technieken is mogelijke via het DNA tot een andere Transgeen Organisme.
De Morfologische Netwerkinformatie Technologie geven Mondiale waarde van ICT -netwerksystemen van overleg om met elkaar te communiceren via andere Fundamentele ICT-Netwerksystemen aan de onderkant van de samenleving. Ook wordt al enige jaren geconstateerd dat die Mondiale netwerken succesvol zijn op de strategie via laag drempel niveau’s  op vele mogelijkheden te verbreden binnen de strategie van thuistechnologie creëren volle netwerken van vrije netwerkdiensten mondiaal, welke worden gekoppeld aan consumenten, producten op termijn in de Fundamentele Welzijnszorg via de markteconomie.  De Cliënten hebben een aparte Zorgvoorzieningen nodig om de Hersencellen aangaande de Apo- E gen welke de hoofdoorzaak is van veelal een Negatieve Milieu Leefomgeving, Voeding, Gevoel door defecte Genen. De enorme toename op IT, Neurowetenschappen, Moleculaire, Genetica, Genomics en Proteomics voltrekt zich een Genetische vrije revolutie tot nader ingegaan vakgebieden van kruisbestuiving tussen al deze gebieden van vrije toekomstige overleg via Hightech Netwerkmetamorfose bescherming. Het is mogelijk om bepaalde DNA aanpassen om bepaalde Genen uit te schakelen en zelfs nieuwe andere Genen toevoegen van het ene organisme na de andere als Genetische Transgeen Organisme Manipulatie. Veelal worden deze handelingen gedaan om bepaalde aandoeningen te behandelen of zoveel mogelijk te voorkomen. Hierbij spreek je van Gentherapie of Kiembaangentherapie om de Virusinfectie  indringende Pathogenen Bacteriën de indringende virusmateriaal, enzymen te lossen op natuurbasis via doelgerichte Zorgvoorzieningen bij Dementie, Alzheimer enz. Gentherapie  kan helpen tegen infecties van de Witten Bloedlichaampjes kan helpen voor sommige aandoeningen. Bij Somatische Gentherapie kan bij eventueel zwangerschap de defecte Gen worden vervangen. Dit blijkt ook bij diverse Cellen bij voortplantingsorganen en cellen aangepast worden om vroegtijdig bepaalde Somatische Afwijkingen over de werking van het Menselijke Genoom en de consequenties aangepast worden op individuele basis begrippen. Hierbij zie je de hoofdverdachten het Apo- E- Gen met de drie variaties die na voren komen zoals E2, E3, E4 genaamd. De aanwezigheid van Twee keer E-4 Genen wil zeggen dat Alzheimer zich al op jonge leeftijd openbaart via Medicatie eigenlijk geen invloed heeft in het dagelijkse leven. Aanwezigheid van Twee of 1- 4 Genen vergroot de kans op Alzheimer, mede al op jonge leeftijd, waarbij medicatie E4/E4 blijkt vanuit de Genen test te doden bent opgeschreven. Ook bij regelmatig misbruik van Genetische test informatie is het veel beter om op vrijwillige basis laten controleren, omdat deze zaken zeer gevoelig liggen in veelal onbetrouwbaar zijn in het blijkt in de praktijk ook nog eens onbetaalbaar te zijn zonder dat je er iets mee op schiet. Veelal zie je iets terug om in een rustige Leefomgeving de Genetische Informatie van de Ziekte in een stabiele situatie te leiden door de Genetische Eiwit- erosie Neurologische bijstellen de ziekte om laten deelnemen op termijn aan Maatschappij door Genetische onwetendheid en vooroordeel niet de over hand krijgen van andere Genetische Informatie welke via de omgeving, vaak wordt misbruikt. Ook Werkgevers maken vaak misbruik van de Genetische Informatie welke er kan toe leiden dat Burgers ook via de screening andere oorzaken van Genetische Informatie naar voorkomen in je volledig afgeschreven bent voor de samenleving. Vele Burgers worden gescreend op Genetische materiaal welke wordt bewaard via het Hugo Project als Bloedbanken, Hielprikken, Weefselbanken via de Genenkaarten  allerlei Genetische materiaal gebruik of oneigenlijk of misbruikt van het DNA. Het blijkt dat vele Instellingen Rechtszaken tegen ons willen aanspannen wegens dat we geen Informatie verstrekken aan derden, in Cliënten beschermen tegen de stille Genocide binnen de versnelde ICT- Globalisering waarbij Miljoenen  Burgers als afval worden afgewenteld  wegens hun Menselijke Gedrag welke veelal via de Antigeen Milieuvervuiling,  Voedingsbesmetting  is veroorzaakt op grote schaal tot in stilte Genocide.
info@epn-epm.nl 

Geheugen Toegankelijk Maken tot Vrije Informatieverwerking ICT.
Binnen de Web strategie van Connectieve tegenover de Collectieve zijn er diverse mogelijkheden technologische eenheid van Menselijke betrekkingen inzake Dementie van toename van individuele inbreng om Dementie op termijn uitstellen aangaande begeleiding van vriendelijke Dementie Leefomgeving tot onderlinge overleg met zeer belangrijke samenwerking biedt vele ondersteuning in het dagelijkse leven tot veel langer uitstel van Dementie. Op moment zie je Dementie stijgen met een 25 % procenten jaarbasis inzake de moderne metamorfoses van uitsluiting (afvalhoop) via Dementie onvriendelijkheid deze doelgroep ging ondersteuning krijgt als Dementievriendelijk Zorghulpverlening geen speerpunten verkrijgt, maar beland op de eenzame eiland. Bij Dementie is samenwerking een goede hulpverlening welke versterk elkaars vrije overleg in zorg hierbij tot een heldere taakoverdracht binnen de zelfde richting waarbij ook fouten worden gemaakt, leer je andere om zicht van evenwicht in structurele samenwerking van de Leefomgeving. Het vrije helder communiceren is belangrijk binnen de Fundamentele Zorg van aandacht voor Dementievriendelijk  beleid is per uur verschillend binnen de ene of andere kwetsbare groepen. Evens als bij leeftijdsvriendelijke, Kindvriendelijke inclusieve participatie overdracht mede respect van mens- vriendelijkheid om enige aandacht tot Dementie noden te aanvaarden die mede Voedingsbodem is te sturen zonder dwang van open samenleving. Dementie c.q. Alzheimer neemt explosief toe met zo’n 50 % bij Kinderen die na 1970 geboren zijn met de opvolgende generaties, welke is verweven met Leefomgeving, Leeftijd, Voeding in Lokaal Politieke Bestuurlijke Gedeelde Verantwoordelijkheid mede de Regering. Waarbij Burgerinitiatieven mede aansturing kan geven om Dementie actieve deelnemen aan vrije samenleving is de sleutel via omgeving meer ruimtes van vrije informatie, waarbij Dementie de Neurologische afwijkingen in het Geheugen herhaling tot herschepping. Kinderen die na 1970 zijn geboren krijgen op de ene of andere manier te maken met Milieuvervuilde Nevelvocht, Voeding of Besmette Nevel Wateromgeving  via Pathogene Bacteriën van Eiwitophoping of Infectie Virus Urine welke explosief toenemen als Lewy- Body Dementie Hersenbeschadiging of als IKV = Infectie Kanker Virussen, Q- Koorts- Zoönose Pathogene besmettelijke Ziektes via de Staat der Nederlander wordt overgebracht via Dumping van allerlei Milieuvervuiling  in om bij Nieuw Bouwwijken het Menselijke Genoom aantast met allerlei toekomstige dodelijke Infectieziektes van Pathogene Bacteriën via Wateroppervlakte, Voeding welke al worden overgedragen via IL- 12  tijdens de Zwangerschap of IFN verzwakte afweersysteem. Dit via Ecologische Milieuvervuiling de Menselijke Genoom aantast met allerlei  Infecterende Plaques Cytokines van Proteïnes Beta- Amyloïde vorm van allerlei Brein Stoornissen, Urine Infecties, Vasculaire Bloedvatproblemen al op Jonge leeftijd na voren komt tot Neurologische afwijkende problemen al op jonge leeftijd de afgelopen 50 jaar veroorzaakt via de misleidende Milieu Politiek  inzichten.
info@epn-epm.nl

Europese Resolutie inzake Artikel 168 van het EG-Verdrag.
Aangaande het initiatief op het gebied van Alzheimer c.q. Dementie. Gelet op ART: 35 ter bestrijding van Neurodegeneratieve Ziektes die met Leeftijd verband houden, vooral toekomstige Alzheimer. Gezien het Europese initiatief inzake Alzheimer blijkt vele onderzoek na palliatieven zorg meer kennis op individuele basis op praktische kennis van Neurode- generatieve aanwezig is inzake de voorloper van Dementie Neurologische afwijking al op jonge Leeftijd te registreren is gelet op ART;48  inzake Milieu & Voedselveiligheid A7-0365/2010 Mondiaal zo’n 35,7 miljoen Burgers een vorm hebben verkregen van Dementie welke ieder 20 jaar verdubbelt in veelal op jonge leeftijd via Neurodegeneratieve optreden van Ziekte Dementie in op termijn Alzheimer wegens geringe contacten op latere leeftijd.  De aankomende jaren zal Dementie extreem stijgen van inloop Neurodegeneratieve ziekten optreden vanaf plusminus 40 jaar met 20 % op jaarbasis in bij 65 jaar extreem met 75% toenemen met Alzheimer snelst groeien met allerlei informele langdurige zorg. Binnen de Neurodegeneratieve ziekte is belangrijk de Sociale gevolgen in de effecten in alle Gezondheidszorginstellingen zeer nalatig inzake de overwegende Sociale- Economische gevolgen op termijn inzake Alzheimer welke een andere vorm heeft van Dementie, welke niet worden uitgewisseld in de praktische grensoverschrijdende uitwisseling  van praktische kennis methoden, waarbij de EU-Zorginstellingen na de ziekte Alzheimer achterloopt bij onderzoek in veelal Lidstaten alsnog grote verschillende behandelingen ontstaat door geen praktische kennis van Voeding, Leefgewoontes of bijzondere aandacht nodig is voor preventieve factoren van fysieke en Cognitieve activiteiten en beheersing van cardiovasculaire risicofactoren zoals diabetes, hoog cholesterol, hoge bloeddruk, roken, overgewicht in de vele Pathogenen Nevel Bacteriën van Neurodegeneratieve aandoeningen veroorzaken van afwijkende Hersenfuncties. Welke in grote mate voor omgeving overbelasten is met alle negatieve gevolgen, wegens het niet waarborgen van kwalitatief hoogwaardige Patiëntenzorg op maatbasis in eigen omgeving van een hogere Levenskwaliteit te realiseren, zonder allerlei Stigma veroorzaken waarbij Patiënten volledig worden uitgesloten van de Sociale samenleving met allerlei andere gevolgen voor de toekomstige Generaties. Veelal praktische inzichten zijn al op zeer jonge leeftijd preferentiële verschijnselen symptomen te bestrijden in een vroeg stadium waarbij Neurologisch Alzheimer al wel in aantocht is tot een Geheugen Cognitieve Dementerende Vergeetachtigheid  op jonge leeftijd van Eiwiterosie verkleving, welke een Pathologische klinische toekomstige Alzheimer vertonen binnen de levensstijl van praktische Welzijn ontwikkeling.  Hierbij via de omgeving wordt ingezet om fysieke en Geestelijke activiteiten van Patiënten bevordert, om fysieke activiteiten te ontplooien en Gezondheid te bevorderen in de Negatieve Leefgewoontes terugdringen via nieuwe therapieën, zowel op Dementie als Pre-dementie in Neurodegeneratieve aandoeningen op praktische manier uit te bannen, zodat de Cliënt weer kan deelnemen aan de Welzijn Samenlevingsverbanden via Multidisciplinaire aanpak van preventieve gedragstherapie en cognitieve begeleiding Burgers weer op te nemen in de samenleving met een Gezond bevorderende levensstijl van participatie in geestelijke activiteiten, mede Voedingsaanpassing. Bij Ouderen boven de 50 jaar zie je vele Gender verschillen van diverse Vasculaire, Frontotemporale en Lewy-Body Dementie, CQ Parkinson of toekomstige Alzheimer veroorzaken via Waardigheid van de Sociale Uitsluiting. Waarbij extreem Alzheimer zal toenemen in de loop van der tijd als er geen Maatwerk wordt geleverd binnen of buiten de Wetgeving om Geheugenstoornissen te stabiliseren via Targetmix aangepast op individuele basis, welke vanaf jaar 2000 de Hersenen Amyloïdeplakken Verkleving Infectie Virus welke Vasculaire Dementie in op termijn  worden vloeibaar gemaakt voor afvoer van afvalstoffen.
info@epn-epm.nl

Mondiale Technologische Gekoppelde ICT Transmissietechniek.
Aangaande jaar 2019 enz voltrekt zich een aantal nieuwe Technische Informatie Transmissietechniek van nieuwe ontwikkelingen op Mondiale ICT veranderingen binnen de Vrije Lasertechniek. Al jaren wordt het systeem misbruik ART: Recht op recht. Dit van Mondiale ontwikkelingen Milieu explosieve situatie van bedriegende nieuwe urgente, diversiteit Infectie Kankers Virussen  stoppende DNA- sequentie mets vertaald in vrije Targetsmix Kankers Mutaties na voren komen welke Genetische variatie van aandoening veroorzaakt of drager van Pathogenese aandoeningen. Veelal via Voeding besmet of wateroppervlakte van Pathogene Bacteriën via Nevelvocht enz. Dit via Urine, Mond, Keel, Lever kanker enz. Komende Jaren Sterven 100 duizenden Burgers door Besmetting Tumor Proteïne P-53 Eiwit Antigeen via Toxines Nevelwateroppervlaktes NL, dankzij nalatigheid via Milieubeleid. Pathogenen Bacteriën vanuit Vervuild water is de Bron van Kanker-Burkitt Lymfoomziektes Lymfeklierkanker. Welke als stille Genocide als Terreur aanslagen via Milieuvervuiling Nevelvochtbacterie Biologische- en Chemische Virale Kwaadaardige Kankers via Usutuviruse, Antigeen Waternevel kankers van enorme complicaties Arbeidsvoorwaarden- en Milieunormen niet wordt handhaven. Dit wegens wirwar aan misleidende Wetgeving- en Regelgeving. Milieuvervuiling zet zich onverminderd voort tot Proteïnes Eiwit Beenmerg Tumoren, IKV Infectie Virusziektes enz, niet te bedwingen via ORCA-010 Virussen te stoppen. Binnen 21ste Eeuw heeft Wereldwijd te maken met grootschalige Mondiale Hightech ICT veranderingen, waarbij je niet aan de kant moet blijven staan. Burgers Mondiale via Hightech Lasertechniek ICT Richting geven tot vrije ICT samenwerking. De open doorbraak in de vrije ICT Mondiale ICT Netwerkeconomie blijkt niet de technologisch ontwikkeling heeft doorgemaakt bij bedrijfsleven, in heeft nog steeds onbekende gevolgen binnen de Overheidsbeleid na hun kiezers. Je Leven is overgeleverd aan een hogere status Serotonineniveau hersenaandoening met zeer lagere stresshormonen. Hierbij zie je hogere cortisolspiegel en een zeer laag Serotonine niveaus met allerlei klachten welke op termijn kankers verkrijgen als het ware chronische ziekte.  De vrije Publieke dialoog wordt de Politiek buiten de beleidsvorming gezet via de Publiek beleidsvorming van  Publieke Mondiale Technologische samenwerking via natuurlijke vorm van Menselijke betrekkingen via beleidsvorming van Publieke- Private ICT Hightech Mondiale Technologische Samenwerkingsverbanden opgezet.
info@epn-epm.nl

Het Gemeenschappelijk Beleid Dementie 21- 09- 2018 enz van Speerpunten via ICT.
Bij het deelnemen aan de Menselijke Sociale Waarden is tenminste Dementievriendelijkheid waarbij negatieve dooddoeners worden ontkracht. Het Connectieve als tegenover het Collectieve zijn vrije speerpunten van Dementie vriendelijk bewegingen om structurele samenwerking tot een zorgproduct van helder te communiceren in een zeer Breed Sociale omgeving structuur van beleid. De Fundamentele fundamenten van dementie vriendelijke sociale beleid is een omslagcultuur nodig voor alle kwetsbare groepen welke nu na voren komen. Bij het legitimeren van vrijwillige inzet zijn vele voordelen te halen tot connectieve informatieverwerking, zonder de individuele inbreng te verwaarlozen of Burgers buiten sluiten van de samenleving. Is vragen om problemen aan de top van de samenleving inzake de Participatie, Respect in Mensvriendelijkheid komt ieder Mens ten goede. Aandacht voor toekomstige Dementie zal een plaats krijgen in de Geheugen, waarbij digitalisering onder vuur wordt genomen, als stoffelijk gemaakt. Dementie blijkt zeer sterk geweven met een digitalisering verwerking waarmee data opnieuw gerangschikt kan worden, hierbij verschuift de onveranderlijke hardware- geheugensteunen. Zoals het analogische beeld- en geluiden en het vrije gedrukte woord in de richting van de levende actieve intelligentie, welke wordt samengesteld via ondersteuning van vrije informatie uit het verleden van het Geheugen na de hedendaagse informatie systemen vanuit verwerking op basis van het Geheugen uit het verleden naar een basis welke gebaseerd is op de intelligenties van individuele verleden. De Politieke Bestuurlijke Niet Dementievriendelijke kost tijd en Energie waarbij Politiek mede Hoofdverantwoordelijk is alsmede Milieuvervuiling wegens geen Biocollecties van Genetische individuele  gebruik van informatie te verwerven op het nageslacht. Mantelzorgers, welke de Burgerinitiatieven steunen in sturing geven via engagement stroomlijnen en potentieel met elkaar verknopen tot vrije open samenleving deelnemen.
info@epn-epm.nl

Geheugen toegankelijk ICT Statusverandering Levensverandering Psyché Ziektes.
Gezondheidsrisico’s  van voortschrijdende ontwikkeling inzake vrije Biotechnologische ontwikkelingen zie je terug aan de onderkant van de Individuele Samenleving van de Informatieprocessen zonder enige individuele inbreng van Sociale structuur welke vele negatieve resultaten veroorzaakt, wegens grote groepen Burgers te isoleren van Menselijke Communicatie in Zorgvoorzieningen. De vele moderne Medische Biologische toepassing geeft een reden van bezorgdheid voor vele Burgers. Nu Ziektes Kankers explosief  60 % toeneemt de aankomende jaren is er alsnog geen onvoldoende lange termijn ervaring opgedaan voor specifieke  toegang tot connectieve informatie-uitwisseling, zonder de individuele inbreng te verwaarlozen. Individuele inbreng van Menselijke communicatie wordt het zwijgen opgelegd welke onvoorziene gevolgen dit heeft voor grote groepen Burgers die vroegtijdig sterven. Het paradigma blijft niet meer gelijk in de Gezondheidszorg in Sterven vele Burgers heel vroegtijdig zonder grenzen Gezondheidszorg. Binnen de ICT- Netwerksystemen verschaft toegang tot steeds nieuwe informatieverwerking, zonder de individuele inbreng te verwaarlozen. Burgers hebben informatie nodig waar ze ergens terecht kunnen voor advies en begeleiding in hulp op hun eigen denkpatroon. Hierbij zie je dat er geen beleidsvoorbereiding is om Burgers voor te lichten over hun Levensloop welke grote impact gaat hebben in hun toekomstige leven. Vooral Burgers met ingrijpende omwenteling zal diep ingrijpen in de dagelijkse aspecten van het samenleven en het Mens-zijn in de winterslaap blijven hangen wegens geen Individuele Zorgvoorziening.  Binnen het Medisch systeem van biotechnologie mede in het bijzondere Biochemie zijn er verschillende dialoog binnen het traject van de Bio-groep maatschappelijke vele aspecten waarbij de biotechnologie in kaart kan worden gebracht via biotechnologische onderzoek van toepassingen met de maatschappelijke consequenties daarvan. Hierbij vooral de Voedingsindustrie, Milieu, Welzijnszorg enz, welke breed inzicht geeft in het Leven. De huidige tijd is volledig toekomstige Codes die het vertalen waarbij de Genetische diagnostiek vele grote gevolgen hebben voor Burgers, waarbij Medische artsen omgaan met ziekte c.q. Gezondheid en Welzijnsbevordering.
info@epn-epm.nl

Moderne Explosieve Ontwikkeling Hersenen Alzheimer, Dementie, Parkinson.
De Genetische Informatie bij Dementie, Alzheimer, Parkinson is een grote toename van samen 50% na het jaar 2020. Veelal op Jonge leeftijd (20 jaar) zie je de Gedrag toename na voren komen van Stapelingsziekte Clusters Parkinson Bacterie vanuit omgevingsfactoren kunnen ook een grote invloed hebben. De Pathogene Bacteriën tasten de Omgevingsfactoren aan op Moleculaire niveau welke precies gebeurt als de ziekte ontstaat van veel voorkomende ziektes als Alzheimer, Dementie, Parkinson, Auto-Immuunziekten en diverse Depressies, verschillende vormen van Antigeen Kankers ook al op jonge Leeftijd aanwezig zijn via Infectie Kanker Virus = IVK. Want de Genetische componenten zal niet voor alle ziekten de dominante factor zijn. Bij 50 % eeneiige tweelingbroer of zus van een Schizofreniepatiënt heeft op het ontwikkelen op de zelfde ziekte. Hierbij spelen omgevingsfactoren mede een zeer grote rol. De vele Cliënten hebben een aparte Zorgvoorzieningen nodig om de Hersencellen aangaande de Apo- E gen welke de hoofdoorzaak is van veelal een Negatieve Milieu Leefomgeving, Voeding. Hierbij zie je de hoofdverdachten het Apo- E- Gen met de drie variaties die na voren komen zoals E2, E3, E4 genaamd. De aanwezigheid van Twee keer E-4 Genen wil zeggen dat Alzheimer zich al op jonge leeftijd openbaart via in Medicatie eigenlijk geen invloed heeft in het dagelijkse leven. Aanwezigheid van Twee of 1- 4 Genen vergroot de kans op Alzheimer, mede al op jonge leeftijd waarbij medicatie E4/E4 blijkt vanuit de Genen test te doden bent opgeschreven. Ook bij regelmatig misbruik van Genetische test informatie  is het veel beter om op vrijwillige basis laten controleren, omdat deze zaken zeer gevoelig liggen in veelal onbetrouwbaar zijn in het blijkt in de praktijk ook nog eens onbetaalbaar te zijn zonder dat je er iets mee op schiet. Veelal zie je iets terug om in een rustige Leefomgeving de Genetische Informatie van de Ziekte in een stabiele situatie te leiden door de Genetische Eiwit- erosie Neurologische bijbestellen ziekte om laten deelnemen op termijn aan Maatschappij door Genetische onwetendheid en vooroordeel niet de over hand krijgen van andere Genetische Informatie welke via de omgeving, vaak wordt misbruikt. Ook Werkgevers maken vaak misbruik van de Genetische Informatie welke er kan toe leiden dat Burgers ook via de screening andere oorzaken van Genetische Informatie naar voorkomen in je volledig afgeschreven bent voor de samenleving. Vele Burgers worden gescreend op Genetische materiaal welke wordt bewaard via het Hugo Project als Bloedbanken, Hielprikken, Weefselbanken enz via de Genenkaarten  allerlei Genetische materiaal gebruik of oneigenlijk of misbruikt van het DNA.
info@epn-epm.nl

Andere Geneesmiddelen van andere Medicatie.
Binnen de huidige Technologische Biologische ontwikkelingen reflecteert een Genetische Revolutie welke veel invloed op de inrichting verkrijgt van vrije medische hulpmiddelen binnen de huidige ontwikkelingstrajecten doordat in fase de klinische onderzoeken wordt verkort waarin een andere ziektebeeld na voren komt welke wordt verkort in gerichter de juiste Targets Medicatie kan verstrekken waarbij de ziekte wordt beïnvloed niet na preventieve symptoombestrijding, maar na preventie van welzijn bevordering. De veelvoorkomende verschillende vormen geeft inzicht in complexe, veelvoorkomende ziektes. Ook zie je bij nieuwe voorstellen als Wilsverklaring bij Dementie welke drama’s zich afspelen Dementie, Alzheimer, Parkinson aangaande Euthanasie met allerlei misleidende Juridische Wilsverklaringen van Mondelinge verzoek van tegenstrijdigheden bij Burgers Met Dementie enz. Hoe kan je bij Dementie, Alzheimer, Parkinson nog een Wilsverklaring afleggen om uitvoering te geven die Juridische nooit waterdicht kan zijn , wegens dat de Geestvermogen zo ver is aangetast in de Juridische nooit waterdicht krijgt, in ook niet  een goede keurmerk van een adequate  juridische beslissing. Het kan alleen via een vertrouwenspersoon die zijn handtekening zet b.v. de Huisarts is de enige vaak die de Patiënt vertrouwd  of Echtgenoot. Bij wilsverklaringen moet je niet in een tuchtzaak terecht komen met allerlei onzin van juridische spektakels, kunnen de nabestaande niet hun rouwproces verwerken, wegens alle Pythische  problemen die ontstaan bij de Kinderen in andere belanghebbende als nabestaande welke jaren nadien kan duren.
info@epn-epm.nl

Mondiale Technologische Gekoppelde ICT Transmissietechniek.
Aangaande jaar 2018 voltrekt zich een aantal Technische Informatie Transmissietechniek van nieuwe ontwikkelingen op Mondiale ICT veranderingen binnen de Vrije Lasertechniek. Al jaren wordt het systeem misbruik ART: Recht op recht. Dit van Mondiale ontwikkelingen Milieu explosieve situatie van bedriegende nieuwe urgente, diversiteit van IKV = Infectie Kankers Virussen Mutaties na voren komen. Dit via Urine, Mond, Keel, Lever kanker enz. Jaarlijks Sterven 100 duizenden Burgers door Besmetting Tumormutatie Proteïne P 53 Eiwit Antigeen via Toxines Nevelwatervocht- Bacteriën via oppervlaktes waters NL, dankzij Overheid van nalatigheid via Milieubeleid. Vervuild water is de Bron van Kanker-Burkitt Lymfoomziektes Lymfeklierkanker. Welke als stille Genocide als Terreuraanslagen via Milieuvervuiling Nevel Biologische- en Chemische Virale Kwaadaardige Infectievirussen via Waternevelvocht Kankers van enorme complicaties Arbeidsvoorwaarden- en Milieunormen niet wordt handhaven. Dit wegens wirwar aan misleidende Wetgeving- en Regelgeving. Milieuvervuiling Pathogene zet zich onverminderd voort tot Tumor Proteïnes Eiwit P 53 Eiwit, Beenmerg Tumoren, Infectieziektes IKV enz, niet te bedwingen via ORCA-010 Virussen te stoppen. Binnen 21 ste Eeuw heeft Wereldwijd te maken met grootschalige Mondiale Hightech ICT veranderingen, waarbij je niet aan de kant moet blijven staan. Burgers Mondiale via Hightech Lasertechniek ICT Richting geven samenwerking. De open doorbraak in de vrije Netwerkeconomie blijkt niet technologisch ontwikkeling heeft doorgemaakt in heeft nog steeds onbekende gevolgen binnen de Overheidsbeleid naar hun kiezers. De vrije Publieke dialoog wordt de Politiek buiten de beleidsvorming gezet via de Publiek beleidsvorming van Publiek Mondiale Technologische samenwerking via natuurlijke vorm van Menselijke betrekkingen via beleidsvorming van Publieke- Private ICT Hightech Mondiale Technologische Samenwerkingsverbanden opgezet.
info@epn-epm.nl

Goed en Kwaadaardige Celdeling, bij Kwaadaardige Tumoren krijgt.
Bij kwaadaardige Tumoren zijn vele verschillende Kankers van ongeremde Celdeling van Lichaamscellen die opgebouwd zijn uit vele bouwstenen die cellen beschadigen doordat de Beschermingssysteem van Genen die de deling van Cellen fouten vertonen door afwijkende schadelijke invloeden. Hierbij treden diverse soorten defecten op in dezelfde Cel in gaat zich ongecontroleerd delen tot een Gezwel c.q. Tumor. Hierbij zijn vele goed aardige Tumoren maar ook kwaadaardige Tumoren die Kanker veroorzaken. Bij goedaardige gezwellen als wratten enz groeien niet door het hele lichaam. Wel kan eventueel een botsing tussen Gezwel en Tumor tegen onderliggende weefsel of organen drukken, waarbij het gezwel verwijderen. Kwaadaardige Tumoren kunnen allerlei Weefsels en Organen binnendringen in daar zich ingroeien. Ook kunnen Tumorcel zich loslaten waarbij het op andere plaats in het lichaam tot uitzaaiingen komt. Veelal merk je zelf al enige jaren vooraf dat er veranderingen in het lichaam zich ontwikkeld via allerlei afwijkende Slijmvlies Bacteriën, Kleine Infecties, Urineverlies, Diarree, Schimmels, Huidwondjes, Schilfers, Buiklachten, Borstklachten, Pijnklachten,  diverse Kankers, Neurologische stille afwijkingen enz. Waarbij Omgeving een grote rol speelt als Pathogene Carcinogenen Kankerverwekkende stoffen, Voedsel, Nevelvocht, Chemicaliën, Virussen vanuit Voeding, Nevelvocht Eiwitbacteriën, Fijnstof, Zon enz van overbelasting van het afweersysteem veelal blootgesteld vanuit Milieuvervuilde Leefomgeving. De Immuunsysteem verzwakt op termijn door verandering van lichaamscellen kwaadaardige cellen, die gezwellen in omliggende weefsels in groeien als ongecontroleerd delende Infectievirus tot IKV- Kanker, Tumorcellen. Ook Leefgewoontes van de natuurlijk weerstand is belangrijk in Natuurlijke Voeding om weerstand te verhogen om Cellen te activeren om Kankerverwekkende stoffen zo snel mogelijk te ruimen via bètacaroteen, Vitamine A, C, E- en Voedingsvezels Plantaardige Voeding om Carcinogenen snel afvoeren om toekomstig Kankers blokkeren.
info@epn-epm.nl

Clusters Infectievirus, Kinkhoest, SOA Overdraagbaar aandoeningen.
Sinds jaar 2010 blijkt steeds weer nieuwe Cluster van Infectievirus zich van overdraagbare Pathogenese Infectievirussen met een Zoönotische overdraagbare Infectie verspreiding van Slijmvliesaantasting, Huiduitslag, Spierpijn, Urine Infectie, Hyperreflexie van Zenuwtrillingen, Bipolaire Neurologische Gedragsproblemen met Immuun gecompromitteerd afwijkingen van verschillende proporties Slijmvliesaantasting, welke afgelopen 6 jaar zijn toegenomen binnen gehele EU met zo’n 13 %. Bij verschillende Urogenitale, Orale en Anorectale Testen nemen diverse Infectieziektes toe, onder Bevolking. De Pathogene Slijmvlies Bacteriën via uiteenlopende Clusters en Epidemieën Pathogene Infectie- Ziektes of Cytokines IL-7 Ontstekingskankers in aandoeningen die zeldzaam leken, blijken veel meer voor te komen als Multifactoriële aandoeningen als Suikerziekte, Hart-en Vaatziekte, Dementie in vele componenten IKV- Kankers op Jonge leeftijd te registreren. Hoewel standaard van testen bij Clusters APG Infectievirus dierenziekte van Antigeen slijmvlies belangrijke weergave geven inzake Pathogene Zoönose Infecties. Waarbij RNA- Ribonucleïnezuur in diverse Cluster als Griepinfectievirus c.q. Influenza als diverse type H-N. Ook verschillen via diverse leeftijden zit verschil APC besmetting van een hogere of een lagere Infectievirus eigenschappen. Hierbij zie je dat die voor 1957 geboren zijn beschermd tegen Griepvirussen H1N1. De bestaande Generatie is niet beschermd tegen A-H1N1 in zijn vatbaarder voor allerlei Type: Cluster Infectievirussen via Pathogene USUV-Vogeltrek, Zoönose Infectie van Dodelijke Besmetting via Nevel Milieuoppervlaktewateren besmet via Vogels- en Steek Muggen, maar ook via Feces, Urine van knaagdieren, welke Mens-op Menstransmissie al enige jaren mogelijk blijkt via Cluster Pathogenese Zoönosen Infectievirussen Luchtwegen- en Longen tot Cytokines Kankers Ontstekingen via Huisdieren besmet raken met, Darm, Lymfeklierkanker.
info@epn-epm.nl

Herindeling Hightech- ICT Frustraties van Criminaliteit Krimpregio’s Bestuurders.
Binnen het Kartel Fusieproces zien we ICT Criminaliteit via Politici steeds verder toenemen bij Herindeling tot volledig chaos binnen de poorten van Noord- Nederland enz versnippering van Economische/Sociale ICT ART; 150 ontwikkeling van Bestuurlijke Politieke Criminaliteit is onverantwoordelijk. Staatssecretaris wil snel resultaat zien voor investering van 18 miljoen € welke alsnog geen zoden aan dijk zet, blijken onderverdeeld in gesubsidieerde banen. Dit binnen Ambtelijke circuit terecht komen. Waar bij Burger er niks mee opschiet in Werkloosheid, Criminaliteit, Discriminatie, Pathogene Bacteriën blijft stijgen via Hightech Innovatie blijft achter bij EU-Mondiale ICT Laser Transmissietechniek op afstand code. Ook 4-Districten van Provincies zullen vele veranderingen brengen binnen Lokale Gemeenten Herindeling. Er is geen kwaliteitstoedracht binnen Besturend vermogen binnen samenvoegende Herindeling van samenwerking verbanden. Waarbij Armoedepact tot het verleden zal behoren tot Burgers die rekening houden met diverse open samenwerking verbanden van niet Sociaal Stigmatisering Gezond actief ? te realiseren. De afgelopen 17 jaar zijn er miljarden € ingezet aan subsidies om economie te versterken maar zijn hoofdzakelijk gebruik voor misleidende eigen vestigingsklimaat van Politieke Bestuurders om meer misleidende bestuurskracht te krijgen zie je nu ook bij Herindeling via Gemeentes. Waar bij nooit één Bestuursorganisatie na voren komt in deze moderne Hightech Innovatie. Hierbij Burgers niet worden betrokken, alleen Bestuurlijke zakkenvullers die geen enkele begrip hebben hoe deze Burgers aan de zijlijn gezet door Bipolaire Sociale Stigmatisering van Maatschappelijke Fundamentele onderdrukking. De Politieke onwilkracht is alleen eigen Financieel belangen maakt niet meer uit welke Politieke Partijen aan de basis trekt, Burgers aan onderkant worden uitgesloten, want dat kost geld tot vervroegde Levensbeëindiging via Voedingvervuiling, Milieuomgevingsvervuiling, Bacteriën via bloed Infectievirussen welke tot Kwaadaardiger Kankers Celdeling via Eiwit Infectievirussen verspreiden.
info@epn-epm.nl

Milieu Politieke Technologische Bioterrorisme als Legaal Infectieziekte.
De vele Milieudumping van modernere Bio-Pathogene Ziekteverwekkers in Nieuwbouwwijken creëert allerlei Agressieve Tumoren Genetische Giftige stoffen die in het Micro-Organismen manipuleren van Dieren, Burgers van Tumoren welke resistent zijn tegen gangbare Afweermechanismen, zodat behandeling Medicatie niet meer mogelijk is. Hierbij zie je dat bestaande  Infectieziekteverwekkers zich virulenter maakt. Ook blijkt Doelgroepen diverse mogelijkheid van Genetische verschillen toepassen als Etnowapen welke schadelijk zijn voor Kwetsbare Burgers in stille Genocide wordt gepleegd. De Politieke Ecologische Milieuvervuiling blijkt een ongewenste effect te hebben waarbij geen enkele afweer besmettelijk Pathogene Infectievirussen kan blokkeren. Het blijkt op langere termijn nog kwalijk te zijn als Sarin = zenuwgas of Antrax welke op een paar honderd duizenden Burgers kunnen worden toegepast. Ook Bio-Kernwapens zie je Politieke rechtstreekse eigen verantwoordelijkheid, waarbij geen wetgeving is om in het Geheim Kweken van Antigeen Kankers van Pathogene Bacteriën. Verspreiding via Wateroppervlaktes Infectievirussen waarbij Biologische processen toenemen tot nieuwe Biologische Wapens worden geproduceerd als Genetische vrije keuze op Kwetsbare omgeving door Politieke regimes worden toegepast om vervlakking van Menselijke emoties via het gevoel van Eigenwaarden te blokkeren tot Dodelijke Multifactoriële aandoening Infectie ziektes of Cytokines Ontstekingen vanuit Vervuilde Bio- Milieuomgeving Dodelijk Melanocyten door verandering van HET DNA vervuiling waarbij het genetische component niet voor alle ziekte een dominante factor zijn. Wel is het mogelijk om Genetische Test toekomstige Genetische Pathogene informatie te verkrijgen via Targetmix. Maar in Nederland mag alleen door Verzekeringsmaatschappijen of risicofactor aanwezig is van DNA afwijking via Milieu Pathogene Kankercellen Melanomen Leefomgeving enz.
info@epn-epm.nl

Stille Milieu-Genocide via Stapelingsziekte Bloedvatenerosie Ontsteking Gliacellen.
Bovendien veroorzaken ze eigenschappen & aandoeningen niet het product van een enkel genetische defect of eventueel stukje code, maar veelal een complexe samenspel tussen verschillende genen, welke mede worden beïnvloed via omgevingsfactoren, voeding, nevelvochtvervuiling enz. Ook binnen de versnelde snel Celveroudering zie je binnen de moleculaire biologie vele negatieve als veroorzaker Dementie c.q. Alzheimer, Parkinson- en Auto-Immuunziekten en verschillende vormen op termijn  Geheugen verwarring na voren komen door de negatieve samenstelling van ingewikkelde moleculen, tot de kleinste bouwstenen toe een negatieve Hersencellen defect. Dit via Stof Dopamine op bepaalde Cliënten na voren komen via combinatie bloed symptomen. Waarbij de Hersenen verschillende negatieve stoffen opnemen met de kennis over Genetische basis van gedrag in steeds meer gedragingen worden erkent dat ze mede een Genetische component hebben tussen de Genetica, Gedrag bij Mannen. Dit van X- Chromosomen van zogenoemde Monoamine-oxidase-gen welk zorg voor afbraak van de Hersencellen. Bij Vrouwen zie je al heel vroegtijdig de combinatie van de werking van de Hersenen over het Genoom is veelal één van de motoren achter de Genetische revolutie binnen diverse ontwikkelingen. Genetische verschillen tussen 2 Mensen is niet meer dan een Tiende procent van het totale DNA, maar ziekte hebben een Genetische afwijkende component. Hierbij zie je verschillende soorten  manische depressiviteit, schizofrenie, eiwiterosie en cardiovasculaire ziekten die na voren komen. Bij Hartinfarcten voor je 65 jarige levensjaar is Genetische bepaald. Genen zeggen niet alles inzake de trage ontwikkeling moet de impact van Genen niet overschatten en er alles maar van verwachten. Omgevingsfactoren zeggen in feiten veel meer invloed hebben in de negatieve grote invloed, welke je eventueel kan bij sturen om Leefomgeving bij je zelf aanpassen. Dit omdat Genetische component zal niet voor alle ziekten gelden inzake de dominante factor. Een Eeneiige Tweelingbroer of zus- van een schizofreniepatiënt heeft 50 %  kans de zelfde ziekte te ontwikkelen ook bij toekomstige Nageslacht.
info@epn-epm.nl

Gekoppelde Laser ICT Netwerk- Team EVAB Mondiaal: VS-EU Code:

KVK: 41019558.

Info – 10 Oktober – 2018.

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

Team EVAB ICT Mondiaal Biotechnologie: WWW.EPN-EPN.NL
Hierbij is de Wetgeving op 28- mei 2018 de Nieuwe Privacywetgeving AVG ( GDPR) van kracht. Wij respecteren de privacy in we verwachten het ook van onze lezers om de privacy te respecteren. We willen onze Duizenden Lezers ook vragen deze respecteren in voorkeur te geven dat jullie ons blijven volgen op het Internet. Indien je dit doet blijf je op de hoogte van het allerlaatste nieuws, in de vele aankomende activiteiten plus de Globaliserende ICT acties. Hierbij zorg je er voor dat je altijd up-to- date bent! Wil je dit blijven horen? Geeft dan via een mailtje of via onderstaande button jouw voorkeuren door en zorg dat je geen nieuwsbrief niet zal missen.
Ik wil jullie berichten blijven ontvangen.
Indien je geen E-Mail meer wilt ontvanger stuur dan een mail:
Dit is via de Wetgeving vastgesteld per 1-juni- 2018. We zullen dan de mail uit het systeem halen in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.