EPN Infobulletin Mei Facebook 2018

1991    2018

INFO – 5 Mei – 2018 FACEBOOK

www.epn-epm.nl  Info@epn-epm.nl

Internet Stedelijke Broncode EU Creatief  Technologisch te Ontcijferen.
Binnen de Fundamentele Gemeenschappen is de toekomst zichtbaar van investeringen binnen de diversiteit  in beeldvorming maatschappelijke draagvlak van andere ICT nieuwe EU- Fundamentele Internetgeneratie ICT Netwerkgroepen tot een nieuw paradigma internetgeneraties van moderne nieuwe digitale technologieën die hun eigen culminatie in overleg vonden in een nog gesloten Globaliserende Internetcircuit. Dit om inzicht te verkrijgen binnen de Sociale Economische Omslagcultuur via Europese ICT & Mondiale Netwerksamenwerking. Welke in de ene component kunnen leiden tot andere verandering binnen het Gedrag in opvattingen van diverse Generaties van gezamenlijke doelstelling op Politieke in niet Politieke samenstellingen van eigen Fundamentele Sociale Technologische aanpak op Levensloop van Burgers tot allerlei tegenstellingen binnen het ICT- Netwerksystemen. Dit binnen de gezamenlijke Cultuur Stedelijke Netwerkregio’s van verschillende denkbeelden-  acties en gedragingen in de praktijk na voren worden gebracht. Het bevorderen van ICT als praktische mogelijkheden van waardevol inzicht komen, welke worden toegepast zonder zich te storen aan de misleidende Politieke Genocide Kankercel dodende Longziekte via Nevelvocht Milieuzwendel binnen de Volksgezondheid. Het bevorderen van zelfredzaamheid in de ICT Herstructurering Fundamentele processen draait mede om de democratische legitimatie op maatwerkbasis verlenen per individuele Burger. Deze herstructurering met elkaar verevenen welke verder reiken dan de Politieke zwendelpraktijken binnen de EU Gemeenschappen. De individualisme en collectivisme binnen de moderne Internetgeneratie zijn in de loop der jaren vrijwel in elkaar overvloeiende ICT zelfontplooiing. De onoverzichtelijker misleidende Wetgeving- en Politieke Genocide voldoen langer niet aan de Fundamentele Internetgeneraties Gemeenschappen in hebben geen kennis van Denk- en Gedragspatronen van de bestaande Generaties. Politiek in de Rechtelijke Macht is een gebrek aan inzicht in die patronen aangaande de Sociale Fundamentele nieuwe varianten binnen de huidige Technologische Initiatieven Generaties op jongeren stille Maatschappelijke Genocide wordt toegepast via Milieuvervuiling Campylobacter jejuni  Bacterie, Voedselvervuiling van Dodelijke Darminfecties, Longinfecties vooral bij Kleine Kinderen welke koorts, hoofdpijn, Moeheid, Buikpijn, Spierpijn, Buikvliesontstekingen , Urine infecties- en oogvliesontstekingen blijken de afgelopen tijd meer na voren komen bij Kinderen via Infectie-Nevelvocht en Voedsel besmetting onderzoek nog verder gaande. Hierbij  nogal onrust leidt tot grote Technologische ingrijpende Mondiale Postmoderne gedachtengoed van communicatie overdracht via Mondiale ICT Netwerksystemen. De Toekomstige ICT-Fundamentele Stedelijke Sociale Economische overdracht kennisontwikkeling aanwezig via persoonlijke dienstverlening via hightech schaal vergroting gekoppeld aan Goederen, Diensten, Welzijn, Gezondheid binnen de nieuwe ICT creativiteit van hoogwaardige sectoren als ICT ondersteuning van software programmering via Mondiale creativiteitten. Welke onderscheid maken van bestaande standaardproductie of dienstverlening inzake innovatie hightech creativiteitten als waarde toevoeging aan de Individuele Burgers. Genetische revolutie heeft grote gevolgen binnen de vrije moderne Internetgeneraties van een wisselend beeldvorming van voldoende vrije inzicht in de moderne formerende trends van inactieve ICT Milieuproblematiek  op termijn op te lossen via de postmoderne open informatie en communicatie overdracht na onze Fundamentele Gemeenschappen.
info@epn-epm.nl

Ongecontroleerde Milieuvervuiling bij Gaswinning van Ongecoördineerde Bacteriën.
De moderne Infectievirus van Pathogenen Bacteriën blijken op grote schaal de Huid Pathogenen Carcinogeen Huidkankers- en Constitutioneel Eczeem te veroorzaken via de hoog Eiwitbacteriën vanuit Nevelvocht Wateroppervlaktes in de Bodemmethoden Kankers verwerkende Bodemvervuiling van Stikstofinjecties in de Gasbeving te spuiten zal op langere termijn nog meer schade veroorzaken. Dit doordat de druk op de aardbevingen gebieden niet verminderd, maar wel wordt verplaatst door de druk in andere omgeving gesteente te drukken, zonder na te denken over toekomstige verzwakking van de ondergrond inzake de misleidende stikstofinjecties na de zwakken Natuurplekken wordt gedreven in Aardbevingen juist extreem worden geactiveerd na de kwetsbare ondergrond. Waarbij Aardbevingen op nog extreme manier zal toenemen door de tegendruk op de zwakke plekken. De vele Gaswinning heeft al vele Burgers de DOOD ingedreven via doelbewuste Nevel- Milieuvervuiling via Milieu Stort- en Chemische vloeibare stort van de afgelopen 50 jaar een Levensbedreigende Bloedstolling van Vaatkluwen van bloedvormende Tumoren. Tumoren hebben een zuurstof factor nodig om snel te kunnen groeien welke je kan aanpassen via Targetsmix op individuele basis welke zich vermengen met de Tumor bacteriën  c.q. Witte Bloedcellen de Cytotoxiciteit afvoeren waardoor de Tumorcellen afsterven op natuurbasis.  Miljoenen Burgers Geïnfecteerd met opvallen de Wittebloedcellen geïnfecteerd, Maag Helocobacterie Pylori, Kwaadaardige Huid Kankerverwekkende stoffen nestelen tot jeuk, slijmvlies infecties, ontstekingen, spieraantasting tot huidletsel of Parasieten Kankers. Nu ook Fracking Stikstof methoden zal de Groningengasvelden  worden toegepast wordt de Natuurlijke basis van de Mens alsnog de Witte bloedcellen beschadigt tot meer stille Genocide Toepassen via Ongecoördineerd Milieuvervuiling van Gezondheidsproblemen nog meer na voren komen, dankzij moedwillig Milieu Genocide plegen via der Staat Der Nederlander via straling Nevel- Milieuvervuiling, welke de afgelopen 50 jaar al Kwaadaardige Celdeling van Ziektes heeft veroorzaakt via doelbewust Milieuvervuiling van de Lymfatisch Weefsel van Witte Bloedcellen verwoesten. Dit via Organisme Waternevelvervuiling of een Stortplaats Bacteriën via diverse organismen het Menselijke lichaam binnendringen door het Inademen of zwemmen inde Nevel-Bacteriën welke in de Bloedbaan terecht komen of na Longen, Darmen, Lever tot een Chronische Dodelijke Kankers. Dit dankzij de Vuilstort van de Politiek vanaf de jaren 1970. Het kan leiden via de afwijkende Pathogene Bacteriënstammen het Immuunsysteem tot allerlei soorten Virusinfecties, Urine bacteriën, Celdelende Kankers leidt al op Jonge leeftijd tot. Het hydraulisch forceren van breuken in de Aardgas houdende lagen vermengen zich allerlei stromen mengsels van Milieuvervuiling via Waternevel, Zandverstuiving en Chemicaliën, Stortvuil tot allerlei  Gezondheid Milieuschade ook via Fracking NAM methode leidt tot nu toe tot extra 10 % Bodemdaling via de ondergrondse breuken die ontstaan. Waarbij vele Nieuwbouwwijken die gebouwd zijn na 1970 vele schade al hebben oplopen of onbewoonbaar wordt, in de Welzijn Gezondheid op grote schaal aantasten dankzij de Verraderlijker Criminele Politieke activiteiten van de Overheid via Milieuvervuiling vanaf der jaren 1970.
info@epn-epm.nl

Gasstikstof NAM Wondermiddel van Bodemdaling tot Stille Genocide.
Hierbij blijkt dat de NAM niet aansprakelijk kan worden gesteld wegens dat deze het project heeft overgedaan na de Overheid. Hierbij de Overheid niet de schade heeft aangericht kan deze ook niet aansprakelijk worden gesteld, in de NAM niet meer bedrijfsmatig aansprakelijk zijn, wegens dat Overheid ? het heeft overgenomen, die de schade niet heeft aangericht is natuurlijk zeer misleidend in vele Burgers met schade of stille Genocide blijven zitten, dankzij de Juridische zwendel. Het dumpen of inspuiten van Milieu Chemische Afval heeft op langere termijn Lekkage, Milieu Vervuiling, Bodemtrillingen enz tot allerlei Kankers, Infectieziektes vanuit het Milieuleven omgeving doelbewust wordt veroorzaakt om Miljoenen Burgers met Kankers enz, in allerlei Pathogene Slijmvlies Bacteriën tot een Dodelijke Ontlasting Helicobacter Pylori Bacteriën. Bij Milieubacterie van aandoeningen via Nevelvocht Huidkankers, indien ook Omgeving via complexe giftigheid van Toxische uitwerking Slijmvlies aantasting, Longen, Bloedsomloop Erosie verstoring door de chemische afsluiting van Cytotoxiciteit Waterneveltraject de Oppervlaktes Wateren worden geïnfecteerd via Neveltoxines enz lijdt tot vele toekomstige Leukemie, Lymfomen Kankers, Zenuwstelselaantasting, Neurologische afwijkingen, Infecties in een afwijking alkylerende Celdeling remmende stof de lymfatisch weefsel- en de witten bloedcellen worden beschadigd tot allerlei Milieu Stikstofgaswerkende Kankerverspreiding of Nevelvocht Huidproblemen mede Constitutioneel Eczeem zich voordoet, zie je ook Slijmvlies Pathogene Cluster Infecties van Nevelslijmvlies zich verspreidt, mede jeuk huidirritaties, bloedstolling, depressies, duizeligheid, schimmels, urine infectie enz na voren komen na enkele jaren besmetting. Welke grote invloed heeft op het dagelijkse Welzijnsleven, Urine infectie, Pentrexyl van hoofdpijn, duizeligheid, diarree, huidirritaties, in jeukende geïrriteerde van geïnfecteerde huidkankers enz. Hierbij is het Immuunsysteem niet bij machte om de negatieve gifstoffen, bacteriën of virus prostaatkanker enz aftevoeren Zonder bijwerking. Dit wegens de versnelde verlies van het Menselijke Natuur door de Milieuvervuiling Genocide stille Vervuiling of besmette Voeding (net als bij Mosterdgas 19-14-1918)  van kruisbestuiving Pathogene HPA1 Bacteriën, Campylobacter  jejuni  via besmet Waternevel, de Voeding aantast tot Darmkankers, Infecties, Diarree, Buikkrampen, Lymfeklierkankers,  Neurologische aandoeningen, welke mede het Immuunsysteem aantast mede allergische via allergeen contact. Dit vooral bij Kinderen onder 5 jaar en bij jongvolwassene de Darminfectie, Urine infectie, Longontsteking. Hierbij hoge BSE-Pathogene Bacteriën welke Eiwitcellen aantasten tot allerlei Infectievirussen, Kankers in Neurologische afwijkingen op termijn. Dit vooral bij Kinderen via Milieuvervuilde Leefomgeving, Wateroppervlaktes via Bacteriën Nevelvocht of Toxines Luchtstroom Dodelijke Lucht-Longen aantasting, Vaginale Infectie Virussen of Darm Vre-dodelijke Carcinogenen Infecterende ontlasting- in crèches Cytokines of Clusters via overdracht via Zwemwater, Dieren, Vogels, Huisdieren enz na de Burgers als Carcinogenen Eiwitziektes tot Bloedkankers  Erosie lijden tot allerlei kruisbestuiving via Geheimkweken van Genetische Pathogene HPA1 Bacteriën tot Cytokines Ontstekingen, Kankers, Infecties, Gewrichtsontstekingen, Darminfecties, Longontsteking, blauwe plekken op het lichaam, ooginfecties, huiduitslag enz via besmette Voeding of Leefomgeving van Wateroppervlaktes Biologische Nevel Vervuiling Bacteriën enz. Het lijkt er meer op dat via Overheid op grote schaal Bacteriën & Infectie Virus, Schimmels of afwijkend Eiwit zogenaamde Prion worden verspreidt van overdraagbare infectieziekten via contact met Nevelvocht Zoönose via dieren of Luchtwegeninfectie via micro- organismen zoals bacteriën, virus, schimmels, besmet voedsel welke grote invloed hebben op de dagelijkse Nevelvocht Infectievirussen IL-7 of IL-6 of b.v. IK-12 of IFN van afwijkende aangeboren afweersysteem  vanuit Milieuvervuilde Ecocide Wateroppervlaktes de Foetus worden besmet met Nevelvocht Bacteriën tijdens de zwangerschap als aangeboren IL-12 negatieve afweersystem met een zeer lage serotoninespiegel welke op termijn averechts werkt op de toekomstige groei en ontwikkeling van de toekomstige Burger. Dit wel doelbewust via Milieuvuilstort van Bodemvervuiling & Wateroppervlaktes dankzij de Politiek vele Leefomgevingen met allerlei Bacteriën verspreidt die tot een Dodelijke Ziekte na voren komt blijkt uit onderzoek.
info@epn-epm.nl

Slechte Adem via Bacteriën al een hele tijd, Morgens als ik op sta.
Ook heb ik de afgelopen halfjaar dat ik men niet goed kan concentreren in morgens klachten heb bij het plassen. Ik durf er eigenlijk met niemand over te praten ben 18 jaar in ben na de huisarts geweest in die zegt ik moet wat  rustig aan doen. Bij slechte adem kan verschillende oorzaken hebben. Hierbij zie je dat iedere op een bepaalt moment of omgeving last krijgt van slechte ademhaling of voeding morgens via kruiden, knoflook, uien welke een onaangename adem geur geeft die je ook zelf weer inademt. Nederland heeft 1 op de 16 last morgens van slechte bacterie adem, welke verschillend is per leeftijdsgroepen. Bij het Ouder worden komt het veel vaker voor de Halitose slechte adem. Veelal ligt de oorzaak in de mond bacteriën, waarbij avonds bij het tandenpoetsen nogal veel roekeloos wordt omgegaan met het echt schoonpoetsen van achterst mondhoeken, negatieve slijmvlies Pathogene Bacterie Cytokines, Kankers, Virussen, Infectie blijven zitten als toekomstige onverantwoord Medicatie gebruik waarbij Bacteriën resistent raken in ziektes ongevoelig worden tot onbehandelbaar bij 6 miljoen Burgers dit zich voordoen van overdosering van antibiotica. Ook geur vanuit de Neusbijholte en de keel kan ook bepaalde geur afwijking geven van Bacterie, die zorgen voor zwavel achtige verbindingen in een zeer onfrisse ademhaling na voren brengen. Hierbij zie je vooral achterin bij de tong een ontstoken tandvlees virusinfectie of Pathogene Bacteriën nogal veel voorkomt, mede Urine infectie die hiermede verband houdt. Ook Medicijnen die een bepaalde Slijmvlies bacteriën afremmen zoals kalmering middelen bv Antidepressiva waarbij het Brein al vroeg wordt aangetast enz, geven bepaalde negatieve geuren bij het inademen in uitademen, bij Urineren, roken, drugs gebruik, drankgebruik zijn niet bevorderlijk, je ruikt het direct. De wijze waarmee de Samenleving hiermee omgaat met middelen als Prozac en Ritalin  wijst al vooraf op Eugenetica via de Hersenen van Menselijke vervlakking door gebruik van deze middelen op jonge leeftijd  van een negatieve Neurologische afwijking rond de Menselijke Natuur inzake het vrije wil tot ontwikkeling van het gevoel van eigen waarde. Indien je genoeg vocht neemt zo’n 1,5 a 2,5 liter per dag welke helpen bij overmatige slechte adem zal dan verdwijnen. Dit door het bevorderen van spijsvertering en bevordert de speekselproductie tot de mond, waarbij de maagdarmkanaal niet de nare geur wegkomt. De geur komt hoofdzakelijk uit de mond, neus- bijholte, achter bij de tong, keel en in veelal ontstoken tandvlees, vooral dagelijkse bij tresgevoelens of onrust of Cytokines Ontstekingen, Infectie, Kankers, Virusstoornissen  na vorenkomt optermijn.
info@epn-epm.nl

De vele Ecologische Moedwillig Genetische  Milieuvervuiling via Overheid.
6- Miljoenen Burgers zijn geïnfecteerd met een Infectievirussen IL-7 of IL- 6 welke veelal tijdens de Zwangerschap aanwezig voordat de Baby’s het daglicht hebben gezien. Met de moderne ICT samenwerking kunnen kwaadaardige Celdeling van ondergrondse Tumorcellen van diverse Ongecoördineerd Bacteriën werking via voorportiek de werking van b.v. IK-12 of IFN aangeboren of innate afweersysteem, welke het na buiten afgeeft. Dit van Milieuvervuiling, die de Foetus negatief disbalans beïnvloed via Neurotransmitters van een afwijkende kwaadaardige Celdeling. Dit verschillende Ziektes op termijn bij de toekomstige Foetus Werelds Burgers na voren komt. De aangeboren Milieuvervuiling Ecocide welke Foetus via Neurotransmitters op grote schaal negatief beïnvloeden via kwaadaardige Celdeling vanuit Nevelvocht Vervuilde Wateren. Menselijke Genoom- en Menselijke werking van de Hersenen aangetast via allerlei gedragingen welke Genetisch basis binnen het afweersysteem na buiten afgeeft als Leukocyten Pijnklachten, Bacteriën, Infectie ziekten, Urine infecties, CIKV = Cytokines, Infectie, Kankers & Virussen besmetting  met Kankers welke via doelbewuste Ecologische Genocide Milieuvervuiling Burgers zo snel mogelijke te ruimen de aankomende jaren via Nevelvochtvervuiling van gevoelloze Bacterie Kankers de Leukocyten, de witte bloedcellen behandeling wordt gestopt. Ecologische vervuiling wordt gebruikt als stille Genocide via Nevelvocht CIKV Mutaties Virussen via allerlei soorten Kankers, Infectieziektes, IL- 6 Cytokines Ontstekingen-en IL-7 van Interleukinen tot toekomstige Kankers als wijdverspreide Ecocide van toekomstige Genocide via Ecologische Milieuvervuiling of via Parasieten welke via Nevelvocht Organismen- Cercariën via vanuit Waternevel meeliften. De vele toekomstige Baby’s zijn al tijdens de zwangerschap besmet met de IL-12 aangeboren negatieve afweersysteem – een zeer lage serotoninespiegel. Type: Cel welke wordt geactiveerd tijden de gehele zwangerschap vanuit de omgevingsfactoren van Nevelvocht CIKV wordt ingeadempt als Bacteriën, Cytokines, Infectieziektes , Kankers & Virussen met gevolgen op latere leeftijd. Waar bij de Moeder veelal tijdens de Zwangerschap Vaginale Wand en Cystitis Urine Infectie, Candida enz van steeds terugkerende CIKV Mutaties Infecties ook tijdens de zwangerschap.
info@epn-epm.nl

Borstkanker: Kankerverwekkende Stoffen- Hormoon Kinderkanker.
De vele Borstkanker van verschillende Hormoon receptoren blijken vele uitzaaiingen te geven tot Kinderkanker van diverse Zwelling door vele negatieve Klieren Kankerverwekkende stoffen. De Milieu-Toxiciteit van Kankerverwekkender Giftige Schimmels geven stoffen tot Borstkanker tot gevoeligheid vooral bij Tumor specifieke fluorescente signalen verbindingen die al op zeer jonge leeftijd na voren komen als toekomstige Borstkankers. De grote Toxiciteit verpakkingsmateriaal is zeer giftigstoffen welke de fluorescente moleculen via bindende Tumor- specifieke zuurstofarme membraan eiwitten zich als nanobodies Tumorweefsel verspreiden. De grote hoeveelheid toxiciteit welke in diverse varianten productie verpakking materiaal voorkomen is zeer giftig in ontwikkelen nanobodies als Tumor- weefsel tot diverse Borstkankers ontwikkeld. Ook onderzoek heeft uit gewezen dat er geen volledig onderzoek wordt gepleegd na uit zaaiingen van verschillende Borsttumoren, welke zeer nadelig is voor Burgers met een verzwakt beperkte gevoeligheid van fluorescente signalen na primaire Borstumor en verschillende uitzaaiingen via receptorprofiel van toekomstige Borstumor stoffen aanwezig zijn van giftige stoffen als Neveluitdamping in het dagelijkse leven worden ingeadempt. Ook blijken deze stoffen in Drinkwater na voren komen in blijven heel lang achter in het lichaam, waarbij de risico’ op schildklierkanker, Nierkanker en Borstkanker van verschillende receptor profielen van een oorspronkelijk Borsttumor van veranderingen via rector profiel de overlevingskansen van de Patiënt zeer negatief wordt beïnvloedt.  De wetenschappelijk blad Environmental spreek mede hun bezorgdheid uit dat talloze bedrijven vrije Kankerverwekkende Gifstoffen die veranderingen van rectorprofiel de overlevingskansen van Burgers zeer negatief wordt beïnvloedt in vele Vrouwen op jonge leeftijd Borstkanker of Baarmoederhalskanker krijgen.  Het voorportiek is veelal Bacteriën verstoort het lichaam evenwicht met Bloedvaterosie, Bacteriële Infecties, Cytokines Ontstekingen, Keelontsteking of Bijholteontsteking, Luchtwegen c.q. Longontstekingen, Urine Infecties,  Darmklachten Bacteriën welke c.q. Hersenfunctie, Zenuwcellen aantasten via uitscheidingsproducten welke grote invloed uitoefenen op Orgaanfuncties en de Immuuncellen de Zenuwcellen mede Hersencellen aantasten via die oorsprong vind in de Hersenen negatieve Bacteriën. Als op jonge leeftijd al slechte Bacteriën aanwezig zijn, zie je dat het doorgegeven wordt op de volgende Generatie vooral als er geen Borstvoeding wordt gegeven zie je later terug als slechte bacteriën van averechts effect kunnen hebben van Kind opgroei.
info@epn-epm.nl

De Nieuwe Strategieën om Kankers te bestrijden op Maatbasis.
Natuurlijk hopen we allemaal dat er een middel komt die Kanker kan bestrijden, zoveel mogelijk op Natuurbasis. Het wil niet zeggen dat je Kankers tegenwoordig kan beïnvloeden om de Gevreesde ziekte via nieuwe strategieën een behandeling op maatbasis de Kankercel in bepaalde verlengde aanpassing de ontspoorde DNA aanpassen op individuele basis. Indien een cel ontspoort kan er een Kankercel na voren komen welke leidt tot defecte DNA- ontspoorde cel of cellen vanuit Milieuomgeving. Het is een combinatie van diverse Cellen voordat het een Kankercel wordt is er meer aan de hand inzake een Gezonde Cellen zo te beschadigden via Helicobacter pylori het maagdenvlies steeds verder aantast. Wel kan je DNA fouten registreren aan bepaalde blootstellingen die invloed kunnen hebben op je lichaam zoals bij de UV- straling plekken ontstaan of Nevelvocht c.q. Parasieten. Die je Huidaantasten via de Huidkankers welke leiden of andere afwijkende Bacteriën, welke op dat moment ook aanwezig zijn via een afwijkende afweersysteem. Ook vormen van Kankers waarmee je geboren wordt weetje dat bepaalde foutjes in je DNA aanwezig zijn in risico hebben op Celdeling, want onze Leven delen door onze Cellen die zich en daarbij wordt  continu DNA gekopieerd. Ook tijdens deze koperend gedrag kan er een foute celdeling DNA plaatsvinden, welke inherent aan de noodzakelijke proces Celdeling. Hoe Ouder dat je word hoe vaker kan er een Celdeling fout ontstaan vooral op latere leeftijd. Natuurlijk ligt dit ook hoe je dagelijks met je Leven omgaat binnen de grenzen van je eigen waardigheid in omgevingsfactoren, welke ook grote invloed kunnen hebben op Pathogene Slijmvlies Bacteriën, wegens de grote Milieuvervuiling in Cel Eiwitafbraak de Kanker Celgroei het Proteasoom Fosfaatgroepen en Ubiquitine aan elkaar worden gebonden in vervalt de controleren van celgroei en de vooruitgang van Celcyclus van afbraak van bovenstaande substractie in er ontstaat Kankers varianten van DNA humane ziekte verwekkers.
info@epn-epm.nl

Lipoedeem van Chronische Progressieve Vetophoping Billen, Armen enz.
De vele Chronische Progressieve Lipide Vetverdelingsstoornissen van onderhuidse opeenhoping van vetweefsel welke leiden Lipoedeem van negatieve onderhuids vetweefsel. De aandoeningen van meeste gevallen leidt veelal na onderste extremiteiten van de Benen, Billen, maar ook de Armen, Liezen, Buik welke klachten geven. Bij Patiënten met Lipoedeem is het aangetoond dat fragiele Haarvaartjes hebben, waarbij snel blauwe plekken ontstaan, welke leiden tot een kleine trauma. Ook ontstaat er extreem aanrakingspijn. In verdere stadium van allerlei aandoening kan er een bijkomend lymfoedeem ontstaan lipo-lymfoedeem. Veelal begint het in Pubertijd of direct na de zwangerschap, maar kan ook nog later pas bij de Menopauze = overgang na voren komen. De meest voorkomende Lipoedeem is bij 30 a 40 jarige leeftijd.  Het komt voor bij 15 % van de vrouwen. Het meest opvallend is de disproportie Gewicht tussen slank bovenlichaam- en een niet in verhouding daarmee met het onderlichaam,(Buik, Billen) dag in nacht verschil. Het is nog niet duidelijk of de vermeerdering van het onderhuidse vetweefsel een gevolg is van Hypertrofie (grotere vetweefsel) van hyperplasie van meer Vetcellen, of een combinatie. Het ontstaan wordt geacht lipoedeem is eveneens onbekend in komt eigenlijk alleen bij Vrouwen voor. Doordat haarvaatjes bij Lipoedeem meer doorlaatbaar zijn, kan er meer vocht aangeboden worden, zal het lymfesysteem meer moeten afvoeren. Langdurig belasting van de lymfevaten voert uiteindelijk tot achteruitgang van de vaatwand, waardoor de transport capaciteit van de lymfevaten vermindert. Indien het vocht niet meer voldoende wordt afgevoerd ontstaat er vet en eiwitrijk oedemen. Dit leidt tot fibrosering van weefsel met verandering aan het lymfestelsel, waardoor vermindert secundair lymfoedeem ontstaat. De Explosieve Vetophoping Schouder, Armen, Billen, Benen in Buik Overhangende Vethuidlompen, Spierklachten, Pijnklachten.
info@epn-epm.nl

Huisarts zegt dat ik Migraine Hoofdpijnspanning heb in Rust houden.
Ik heb je brief gelezen in valt op dat de Huisarts je eigenlijk niet wil helpen, om wat voor reden schrijf je niet. Maar dat kunnen we wel uitzoeken. Migraine is geen directe specifieke hoofdpijn waarbij Wereldwijd 1 op de 5 Mensen aan lijdt. Maar je kan het ook niet bestippelen “als gewone vrije spanningshoofdpijn aanduiden is onrecht handelen. Vele burgers hebben Hoofdpijn aan eenzijdige helft van de schedel is de vorm van hoofdpijn. De andere symptomen zijn kloppende pijn, niet goed kunnen denken, overgeven misselijkheid, beroerte, hersenbloeding of hersenvliesontsteking die veelal de zelfde symptomen heeft. Daarom is het belangrijk dat je de Huisarts hebt geraadpleegd, maar helaas niet de aandacht geschonken die nodig is. Migraine veroorzaakt geen koorts of Neurologische problemen, maar kunnen op termijn aura veroorzaken met visuele, sensorische of Dysfatische symptomen enz. Migraine is veelal triggers die aanvallen uitlokken in deze moderne Leven. Oorzaken Slechtslapen, Vermoeidheid, Stress, Menstruatie problemen enz als triggers. Ook andere vele Migraine triggers lokken vele problemen uit via Hormonale veranderingen die je zelf niet onder controle kan houden opvliegers, lichtflitsen, rook, geuren, lustgevoelens, geluiden of bepaalde voedingsmiddelen als zuivelproducten die mede ook Migraine aanvallen uitlokt tot bepaalde stadium van zelfgenoegen blijkt uit onderzoek. Triggers aanvallen kan je voorkomen op een aantal manieren om Migraine aanvallen om te leren deze onder controle te krijgen, is om aanvallen te voorkomen door triggers die een aanval uitlokken te vermijden om echt tot rust te komen. Ten tweede kan je ook behandeling met medicijnen in de voorportiek van de eerste symptomen die je aan voelt komen. Bij lichte tot matige aanvallen kan paracetamol in vloeibare tablet of ibuprofen worden ingenomen via warmwater zorg dat wel iemand bij je is om rust te krijgen.
info@epn-epm.nl
 

Overgewicht Vormt Extreem Bedriegen voor Volksgezondheid.
De vele Overgewicht is een bedreiging voor onze Volksgezondheid, meer dan de helft van Bevolking geeft BMI overgewicht welke kan leiden tot CIKV- Gezondheidsproblemen, Cytokines, Infectie, Kankers, Virusziektes. Slaapstoornissen in allerlei Infectie Bacterie op langere termijn. Veelal bij BM formule is het moeilijk om Overgewicht kwijt te worden, wegens vele meerdere oorzaken, als alleen een dieet om het gewicht kwijt te raken. Veelal val je na enige tijd in het oude patroon als jojo effect Alcohol enz. De Psychologische effect wordt niet met een dieet behandeld is meer voor nodig. Ook bij fysieke trainingsprogramma is het vaak hetzelfde wat niet bij je leefstijl past. De signaalfuncties vetweefsel maakt adipokines stoffen welke wijst op een wisselwerking tussen Vetweefsel en TID in Chronische Ontstekingsproces. Hierbij helpen vitamine D om deze ontstekingsprocessen te onderdrukken, maar helaas bij Obesitas is er juist veelal een te kort aan Vitamine D. Veelal bij Kinderen met de combinatie van Obesitas en Vitamine D- tekort vinden we hogere adipokinespiegels en veel minder goede Insulinegevoeligheid; waarbij deze combinatie een zeer ongunstige invloed op het Chronische Ontstekingsproces c.q. toekomstige Kankers effect. De psychologische drang wordt niet met een dieet vrije behandeld. Veelal zitten er meer psychologische factoren in het gedrang, welke ook na voren komen bij fysieke trainingsprogramma’s bestaat het veel soortelijke gelijke probleem. Ook weet iedere dat het goed is om regelmatig te bewegen, maar het inpassen in het dagelijkse Levensstijl is veel moeilijk om de Sociale omgevings order wordt verstoort doordat je ineens aan een training doet om overgewicht kwijt te raken, moet je dagelijkse Levensstijl volledig veranderen om de ongezonde vette van toekomstige Slijmvlies Chronische Ontstekingsprocessen te weren om toekomstige Gezondheid, Welzijn te bevorderen enz.

Team EVAB ICT Mondiaal  Biotechnologie:

KVK: 41019558.

Zomer Editie FACEBOOK
Info -5 Mei – 2018.

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.