EPN Infobulletin Maart 2018

1991    2018

INFO – 3 Maart – 2018.

www.epn-epm.nl  Info@epn-epm.nl

Fundamentele Actievoeren Informatietechnologieën via ICT Verstrekken Draagvlak.
Binnen EU-Systeem is het maatschappelijke draagvlak welke technologieën bijeenbrengen, als opslag, verwerking in overdracht via informatie van Fundamentele verandering binnen de astronomische waarnemingen, een vooruitgang aangaande de moderne informatie overdracht in een gesloten circuit. ICT binnen Sociale Fundamentele Onderkant van de Samenleving is een veel betere resultaat binnen de marktoriëntatie gericht op de individuele behoefte van Cliënt. Waarbij ICT- Netwerken worden afgeschermd, waardoor ze een sleutelrol verwerken in zorgen ook voor verrassingen, maar nu in dan ook voor onzekerheden- en problemen die er bij horen om de werkende EU- ICT-Techniek via maatschappelijke draagvlak een duidelijke weergave te geven. Dit binnen uiteenlopende Globaliserende Techniek via ICT-Laser Techniek Netwerkorganisaties met een sterk toegenomen Fundamentele Gemeenschappelijke inzichten. De strategische publieke Fundamentele Domein na Globaliserende ICT Net-Werkensystemen. Waarbij ieder zelf een eigen onderbouwde stelling heeft om zijn doel te bereiken binnen de maatschappelijk draagvlak op Individuele basis na Sociale ICT Netwerk via een Modern Marktoriëntaties resulteert in het plaatsen van de marketingfuncties in de Mondiale organisatie  marketingactiviteiten via de logistieke netwerken tot andere metamorfose zich ontwikkeld binnen het publieke domein zich aansluiten binnen de ICT- Kettinggedachten van eigen vrije Strategische Sociale Marktwerking. De Globalisering van machtsmisbruik is evident aan de adequate strategie aangaande Mondiale ICT Globaliserende werking Gemeenschappelijk risicoanalyses worden gemaakt welke nu op grote schaal worden overtreden  binnen de Politieke, technologische en commerciëler besluitvormingsprocessen. Burgerschap van Europese UNIE inzake Sociale Economisch verantwoordelijkheid van Vrije Verkeer van de opvolger (Lissabonstrategie)  EU-2020 van een welvarende, duurzame vereiste structurele hervorming van Sociale innovatie van kennis ICT Europese Wereldexport & Vrije Hightech Ontwikkelingsbeleid dient zich in twee richtingen  te ontwikkelen tot diverse kaders van samenwerking binnen de Rechtsgrondslagen ART:77 t/m 185 protocollen inzak het Vierde Overeenkomst van  het Lome Verdrag. Binnen de Samenleving waarin de sociale beheersing bestaat uit communicatie over risico’s en gevaren spelen een grote rol om de Fundamentele Rechten te waarborgen. Wat is het exacte problematiek ,ten tweede wat is er mogelijk gelet op de vrije snelle Hightech ICT-Laser duurzame transmissietechniek ontwikkeling vanuit Regionale Gemeenschappelijke Sociale op de maatschappelijk trends de Bestuurlijke Criminaliteit van Machtsmisbruik van het adequate beeld van vernieling  via criminaliteit  van de potentiele vormen van Overheidsmisbruik. Eu-U Regionalisering  kan vanuit vaste ICT regio’s zelfstandig Sociaal Economisch via decentralisatie  uitvoeren van meer stabiele EU klimaat realiseren binnen de eigen functioneren innovatiecentrums.  Het Imago is Fundamenteel gericht op eigen wisseling Lasernetwerk Techniek van Informatie Bescherming van de Rechten van de Individu ART:100 van het EEG-Verdrag. Informatietechnologie tot Sociale Werkomgeving tot een Maatschappelijk Vrije ICT Laser Hightech ontwikkelingen op afstand. In verschillende Stedelijke ICT Regio’s zijn regionale kenniskringen ingericht om de regionale kennisinfrastructuur voor te bereiden op ICT Laboratoriums  Spin-offs binnen de groeiende nieuwe Hightech op afstand via EU-Euregio ’s de veiligheid binnen de Sociale ontwikkeling te waarborgen. Hierbij dat de draagvlak van Angst niet gaat reageren op allerlei Technologische Draagvlak zodat de Innovatie in de kiem wordt gesmoord.  De potentiele voordelen van de Interne ICT Markt blijven belemmeringen buiten de negatieve Markwerking op basis van Macro-economische gevolgen van de moderne Markt Integratie.  De Overheid is de veroorzaker van reactieve misleidende houding welke niet tot een adequate besluitvorming komt van overleg tot binnen Globaliserende Gedragsvorm, nalatig blijft. Hierbij de Gedragscodes en regels- wetgeving misleidt of Burgergemeenschap nog in de poldermodel zitten verweven, is allang achter ons. Het herdefiniëren van Rechtshandelingen  door het vrij bevordering tot zelfregulering binnen de Fundamentele  Maatschappelijk kaders  komen handhaving aspecten in een heel andere Hightech Digitale  perspectief te staan binnen de Fundamentele ICT Gemeenschappen Veiligheidsketen van Rechtshandhaving.
info@epn-epm.nl

Politieke Gasschade Zwendel Protocol Leidt tot Stille Genocide.
De Noord-Nederland Bevingsschade wordt niet om tactischer reden herkend door de NAM aangaande de toekomstige schade in der loop der jaren alsnog verder oploopt. Voor 1- juli 2018 moet de schade overeenkomstig er zijn. Helaas blijkt dat de misleidende Overheid in de NAM een Vaststellingovereenkomst sluit zonder dat de oorzaak op papier komt het Bevingsschade is misleidende, stigmatiserend, wegens dat toekomstige schade zich jaren steeds weer herhaald door Bodembeweging is het onwenselijk om Bevingsschade buiten de overeenkomstige schade te laten binnen de vaststelling van de Fundering Bevingsschade. Waarbij Burgers niet meer een beroep kunnen doen op de toekomstige schade die op termijn na voren komt in de loop der jaren. Overheid is Medeplichtig aan corrupte Bevingsschade die alsnog jaren voortgang zal hebben in de OZB van de WOZ-waarde blokkeren tot veel lagere Prijsoverdracht na de toekomstige. De Zwendelpraktijken van uitstel of misleidende Juridische Schadeprotocol waarin Burgers verzuipen in hun Gezondheid worden aangetast mede de waarde vermindering in Sociale Leefomgeving totaal wordt aangetast door koehandel van de Corrupte Overheid c.q. NAM. Ook de Oude schade gevallen moeten meegenomen worden in misleidende Globaliserende in de nieuwe protocol, zodat schade niet uitgekeerd wordt via Globalisering Wetgeving per 1-juli-2018 van de Politiek Zwendel. Jaar 2050 zal er nog vele bevingsschade bij komen, wegens afgelopen jaren via Gaswinning in ondergrond verplaatsing. Waarbij nu als nog bijna dagelijkse Bevingen zijn die niet bekent gemaakt worden in die in vele opzichten een opstapeling zijn van bevingenschade, waarbij je geen vaststellende overeenkomst kan sluiten. Dat NAM in Overheid  Overeenkomstige ineens wil afsluiten als Globaliserende ook Volksgezondheid wordt op grote schaal aangetast door de misleidende Jurisprudentie inzake de toekomstige bevingsschade de komende 50 jaar enz. De Aardgasbevingsgebied leidt tot een Stigmatiserende Juridische Zwendelpraktijken boven de Volksgezondheid inzake ART;86. lid 2 EG-Verdrag inzake de EG verantwoordelijkheden. Het is van belang er op te wijzen, dat de Europese -UNIE geen Rechtspersoonlijkheid bezit, terwijl de Europese Gemeenschap deze Rechtspositie wel heeft.  Met de Vele Gaswinning blijkt vele Burgers besmet zijn geraakt met een Dodelijke Bacterie Kankerbacteriën, mede de vele Vuilstort in de Vloeibare Chemische afvalstoffen die doordringen als Longkanker in allerlei diverse andere kankers. Hierbij zijn deze in de jaren 80 a 1990 toen we als Hulpverleners Werkzaam waren via de Europese Gemeenschap binnen de Politieke verordening van verklaring van de Grondrechten- en de Fundamentele Vrijheden. Ook binnen de Culturele en Sociale Samenwerking. De Rechten van de Mens binnen de Rechtsgrondslag titel ix-tweede deel ART;139-155 van de overeenkomst van Lome 1V- bijlage XX11, XXIV mede met  Politieke toevoeging van vrije verrichten van diensten enz. Dit mede de bescherming van Sociale Grondrechten ART-117 van het EEG-Verdrag. Ook  de rechtsgrondslag: inzake ART: 128 en 235 van het EEG-Verdrag waarbij ook de Europese-Feiten in Boekvorm is gebracht in 1919 van Het Europese Parlement en de werkzaamheden van de Europese Gemeenschap waarbij Stichting EPN-EPM ook vertegenwoordigt was als medewerkers van Europese Burger. Nog hebben we onderzoek- en Ontwikkelingsbeleid van sturing binnen de Rechtsgrond: van het huidige onderzoeksbeleid welke is gebaseerd op de Gemeenschap ART: 55 van het EGKS-Verdrag van Grensoverschrijdende problemen; zoals Milieu, Volksgezondheid in de kloof tussen Politiek en de Gemeenschap EU via innovatietechniek en nieuwe technologische EUREKA deelneemt, maar is dit niet direct communautaire activiteit  inzake de huidige stand van ontwikkelingsonderzoek.
info@epn-epm.nl

Politici c.q. Topambtenaren Overschatten hun Eigen Ethische Leiderschap.
Nederland overtreed al jaren de Economische belangen door Criminele Burgergemeenschap  van Verantwoordelijk Verdrag op EG-Niveau de belangen van het beginsel aan de zijkant te zetten, om zoveel mogelijk de Fundamentele Burgerrechten Niet te respecteren binnen de Subsidiariteit zo dicht mogelijk via inspraak van Burgers te realiseren. Nederlandse Regering is volledig aansprakelijk wegens Misleidende Vergunningen te verstrekken, welke vele Sociale & Economische in Gezondheidsschade Genocide veroorzaken bij Miljoenen Burgers in hun geloofwaardigheid in de Wetgeving aantasten in het beginsel formeel toe te passen, welke Europese Hof van Justitie moeten alsnog deel kunnen uitmaken inzake dat de Subsidiariteitsbeginselen volledig in acht wordt genomen. De verantwoordelijkheid  voor Rechtshandhaving is op elk denkbare terrein neergelegd bij de Overheid van Strafrechtelijke systeem in met het vormen van criminaliteit binnen de EU welke via het rechtsbeginselen veel wordt overtreden door de Staat Der Nederlander, waarbij Miljoen Burgers op jaarbasis binnen de Huidige stand van het onderzoek Milieu Genocide toegepast. Het Recht van de Consument op bescherming van zijn-haar Gezondheid en Veiligheid wordt niet voor Voeding in Milieuveiligheid van Gevaarlijke Producten C 117 als consumentbescherming niet in acht genomen in vele Burgers geen consumenten bescherming hebben van Gezondheids- en Veiligheid bescherming voor consumenten tot allerlei Kankerverwekkender Cytokines Ontstekingen leiden tot een Verslaafd Dodelijk Infectievirussen al op jonge leeftijd tussen 12 in 17 jaar vele Kankers afhankelijk zijn van foliumzuur in de celstofwisseling blokkeert waarbij  Kankerstoffen afhankelijk zijn van dit zuurgraad  om zich verder te verspreiden. Dit vooral zich ontwikkelt in de baarmoeder of specifiek in de placenta. Ook de bloedspiegel kan tegen foliumzuur oestrogene sarcoom is een vorm van kanker vanuit de botcellen via verdikte pijnlijker gewrichten, zwelling van agressieve kanker uitzaaiingen alsnog kunnen worden geblokkeerd via Targetsmix aangepast op individuele de kankerspiegel van afwijkende Hodgkin-lymfoom zijn cellen van afwijkende b-lymfocyten =  witte bloedcellen.
Nederlandse Regering pleeg via Milieuvervuiling op grote schaal stille Genocide als uitgezaaide stof Bloedplaatjes afgeven Testtiskankers, Leverkanker enz welke snelle tot vasculaire Tumorgroei versneld, welke bij Jongeren explosief toenemen als Tumorgroeifactor van niet helende wond en steeds nieuwe zuurstofrijk bloed na zich toehalen om zich te verspreiden. Dit wegens Zuurstofvervuiling vanuit leefomgeving zicht voorziet van Nieuw Zuurstofrijk wordt via Bloedvaatjes waarna nieuwe Tumorcellen zich ontwikkelen. Ook blijkt Eierstokkanker extreem toenemen, alsmede Borstkanker van Kwaadaardige Celdeling.  De vele Genetische Groeifactor van de vasculaire Endotheel groeifactor welke zich afgeven via bloedplaatjes zich als Tumorcel of wondje nestelt in de bloedvaatjes als Hormoon Tumorcel. Hierbij wordt omgeving met zuurstofrijk bloed op natuurbasis aangeleverd zodat de Kankercellen kunnen delen. De Hormoonstof sprot op grote schaal bloedcellen aan om nieuwe vaartjes te vormen zodat er voldoende zuurstofrijkbloed aanwezig is waarbij de Tumoren zich vrije snel kunnen verspreiden tot Kwaadaardige Kankerceldeling.  Veelal zie je al op Jonge Leeftijd plusminus 15 jaar zich Trombocyten van defecte bloedvatcellen van groeiende Vasculaire Endotheel in het lichaam het stof via bloedplaatjes wordt afgegeven nadat ze zich hebben genesteld als een Tumorcel. Veelal via Milieuvervuiling een stolling in het bloed veroorzaakt. Stress Het blijkt dat de monopolisering van misleidende Tweedeling de toezicht heel verschillend is, waarbij vele Burgers slachtoffer worden door machtsmisbruik via Ambtelijke toegeven bedrijven openbare vernieling. Waarbij Burgers in de eerste Instantie zelfs geen preventieve OZB-WOZ maatregelen kunnen nemen tegen Gaswinning in hiermede de Bedrijfsleven bij de Criminaliteitsbeheersing helemaal niet vergroten, maar de Samenleving misbruiken via de Commerciëler Kartel machtsmisbruik de gedragsregels Burgers hun Rechten afnemen, welke zich nog verder verspreidt tot Burgerlijke Gedragsongehoorzaamheid via Doelbewuste Milieuvervuiling. Hierbij de Staat Der Nederlander aansprakelijk te stellen voor alle schade welke met opzet is gepleegd via Wateroppervlaktes Bacteriën, Milieustort ,Voedingvervuiling, Verspreiding enz. In de Burgers hun Fundamentele Rechtpositie is afgenomen door Criminele Misleidende Veiligheid verstrekking via Gezondheids Fraude tussen Burgers en Nationale Overheden. De Gemeenschappelijk Veiligheidsbeleid van Sociaal en Economische & Volksgezondheid ten aanzien van het gemengde stelsel van de Staat Der Nederlander welke met elkaar verbonden zijn binnen de Gemeenschapsverdragen bindend voor alle procedures om tot Gemeenschappelijk besluiten te komen inzake Volksgezondheid, Veiligheid, Economische- en Milieubelangen is een Gemeenschapsbelang van systematische samenwerking tot stand te komen inzake gemeenschappelijke standpunten in niet tot Criminele Uitvoering via Nederlandse Lidstaat die het Gemeenschappelijk Veiligheidsbeleid Gezondheid niet respecteert in doelbewust vele schade aanricht door misleidende Economische inzichten na de toekomst. Het Sociale Beleid  Gemeenschappelijke binnen de Verdragsbepalingen- en procedures passen niet bij het protocol aangaande EU-2020 inzake de Volksgezondheid & Leefbaarheid door op grote schaal de Wetgeving overtreden via de Staat Der Nederlander met alle toekomstige gevolgen vandien.
info@epn-epm.nl

Grote Drama Protocol van Schijn Gaszwendel Praktijken via Politiek.
De Aardgaswinning is duidelijk genoeg om zoveel mogelijk uit de grond te halen is bewezen afgelopen tiental jaren, vele Miljarden omgevingsschade aangericht, via medewerking van Kartel Politiek. Het gedrag van Leiderschap via Politiek beïnvloed de samenleving regelmatig tot Integriteitsschendingen van verteerde beeldvorming- en vele misvattingen door niet Fundamenteel Gemeenschapsrecht te bevorderen in zichtbaar te maken, want Neutraal Leiderschap ontbreekt proactief het formele Integriteitsbeleid te ondersteunen na de toekomstige Technologische Strategische maatschappelijke aansluiting via Achterstandswijken, zonder Segregatie gevolgen van uitsluiting of stille Genocide. We hebben in het verleden hiermee geprobeerd om andere acties te realiseren binnen gesloten circuit. Ook waren Wetgeving op grond van de miljarden schade welke mede via Criminele Machtsconstructies van Misleidende Overheid, Volksgezondheid aantast binnen de Wet- mededing regels ART-16 Economische Marktbelang DAEB: ART-86. Waarbij ook Kartels Provincie Besturenvermogen tellen niet meer mee, waarbij SHELL niet meer verklaring 403 Onrechtmatig aansprakelijk is via NAM-Kartel Globalisering. De komende Twee Generaties krijgen te maken met Bestuurlijk Criminele dood en verderf te maken van vele Gezondheidsschade die via Milieuschade wordt aangericht bij de aankomende Twee Generaties is niet meer te overzien via stille Milieu Bacteriën IKV = Infecties, Kankers, Virussen Vervuiling, welke worden ingeadempt tot Dodelijke Infectie Kankervirus IKV leidt via de Stort-Vuilafval of Chemische Vloeibare Bodemvervuiling in de bodem via Gaswinning de Oxidatieve DNA Weefselschade veroorzaken welke mede leiden na maligne Micro-Tumoren of IKV = Infectie Kanker Virussen bij 45 % van de Bevolking. Bij een afwijkende Biologische Leefomgeving is Bloeddruk aantast tot allerlei Inflammatoire en pro-aggregatie van negatieve Stress afweersysteem  via de omega-6 vetzuren, welke op bepaalde plaatsen zich ophopen tot Cytokinen Ontstekingsreacties tot diverse Kankers al op jonge leeftijd na voren komen. Je ziet het al bij Baby’s met vaatkluwen verminking van toekomstige hormoon een Kankercel geproduceerd via de defecte dichtstbijzijnde bloedvat Tumoren zodanig veel kwaadaardige cellen ontstaat door duurstofgebrek. Deze ademnood treed het eerste op in de kern van het Infectie, Kanker, Virus = IKV-gezwel, Neurologische Stress  waarbij de Tumor zijn overleving drang via Hormoonstof nieuwe zuurstof na zich toe trekt met overtollig zuurstofrijk bloed, zodat via de bacteriën de bloedvaatjes weer aantasten tot Ontstekings processen tot Kankers leidt enz. De vele graaiende Politieke,  Bestuurders enz welke de Volksgezondheid aantasten tot Burgerlijk Bevolking tot stille Milieu Genocide. Politieke  Criminele Volksgezondheid vertegenwoordigend solt met Volksgezondheid, Welzijn uitbuiting, Milieuomgevingsvervuiling, Verpaupering van Leefomgeving via zelfverrijking in door leegloop van negatieve schade van Aardbeving- en Verzakkinggebied, Milieuvervuiling enz. De vele Bodem-Bevingen, Milieuvervuiling, Verpaupering van Leef in woonomgeving in de Vele Stille Genocide via allerlei Darm- Bacteriën, Schimmels van Antigeen Dodelijke Infectie Ziekteverwekkers van uitscheidingsproducten welke grote invloed hebben op ons Orgaanfuncties en Immuunsysteem in Zenuwcellen in de Hersenen in het dagelijkse leven van Emotionele of zeer positieve invloed hebben op de darmbacteriën. Het is niet alleen de beschermende Bacteriën –maar ook de sturende welke veelal al jonge leeftijd  bij Borst Voeding geïnfecteerde bacteriën na voren komen, wegens overtollige Vet-Eiwit Erosie Verkleving zich nestelen in de organen van Moeder in Baby. Borstvoeding was altijd een beschermt via “microbioom” bacterie  kind in Moeder ook de geboortekanaal in Vaginale c.q. Urinewegen tijdens de zwangerschap op natuurlijke basis beschermd. Indien je overtollige negatieve Bacteriën of Infectie  c.q. Medicatie enz hebt gebruikt is dit nadelig voor de zwangerschap, maar ook Pathogene afwijkende Bacteriën met mogelijk verregaande consequenties veroorzaakt. Allerlei  overdadig veelvuldige gebruik van Medicatie of Negatieve Welzijn middelen hebben ook negatieve gevolgen tot allerlei ziekte met onhandelbare consequenties voor de toekomst.
info@epn-epm.nl

Europese ICT Solidariteit Tussen IT Netwerkmaatschappijen Generaties.
Aangaande EU-2020 hebben we de ICT beslissingen inzake de betrekking tot Organisaties van het Europese Gemeenschap de Solidariteit tussen Culturen & Oudere Generaties de Vrij ICT Solidariteit met betrekking van het Gemeenschap Handvest. Overwegende dat het Gemeenschapshandvest van Sociale Grondrechten van de Werkende- en voor alle Ouderen het Recht erkent op behoorlijk levenspeil in op Sociale en Geneeskundige Bijstand. Overwegende het Fundamentele Burgerschap, zoals erkend door het Verdrag over de Europese Unie, ook voor Ouderen binnen de Cultuur belangrijk. De rechten omvat binnen Europese Grondrecht als bindend Fundamentele Rechten. Overwegende dat het huidige Demografische evolutie leidt tot een belangrijke stijging van het aantal Ouderen- en dat deze ontwikkeling aanziendelijk Economische en Sociale consequenties heeft. Dit vooral voor de Arbeidsmarkt, Sociale Zekerheid en de begrotingen voor uitgaven op het sociale vlak. Alsmede voor de voorzieningen die het zelfstandig wonen mogelijk maken, de ambulante dienstverlening, de Gezondheidszorg in de opvang in aangepaste instellingen. Overwegende de Vergrijzing van Samenleving en een verandering tot gevolg heeft van maatschappelijk inzet van jong en oud van uitwisselende ICT acties enz.  De Culturele & Sociale samenwerking hightech op de Rechten van de Mens inzake het Lome 1V ART: 139-155 van de overeenkomsten van Lome 1V Bijlagen XX11. XXIV. XXV. Binnen de doelstelling ART:139. Aangaande Solidariteit & ART;146 Ontplooiing enz. De tijd van de negatieve techniek wordt al enige jaren tot ontwikkeling gebracht via Mondiale positieve beeldvorm van duurzame ICT- ontwikkelingen, waarbij diverse Netwerkonderneming welke is gebaseerd op vrije kennis in opensystemen van inzet van Burgers. Die via Transmissietechniek Netwerk & Dronesonderzoek samen ICT- Netwerk vrij open inspelen op de verlangens van consumenten, via maatschappelijk snel zelfregulering in creativiteit tot innovatie techniek in het volle Publieke domein.  De eigenschappen van Transmissietechniek  hebben eigen frequentiebanden met derden om op afstand  de communicatiesignalen via GHz doorlaatbaarheid van diverse golflengte te overbruggen via golflengte voor mondiale ontvangstsignalen.  Binnen Psychologisch moderne ICT Netwerk Informatie Technologieën zijn vele vrije toepassingen voor opslag op afstand, verwerking- en overdracht van informatie gegevens te verwerken enz via Mondiale Vrije Mentale Ruimte  Cybertectuur.
info@epn-epm.nl

Gehandicapten Heeft Volledig het Recht op volledig Sociale Re-integratie.
Al jaren wordt via de Wetgeving de Gehandicapten aan de zijlijn geschoven met alle gevolgen van Negatieve Lichamelijke & Geestelijke, maar ook Stille Genocide toegepast op hun dagelijkse bezigheden op een zijspoor gezet inzake de EU-Wetgeving van Gelijke behandeling 1992. Het blijkt met alle Mutatie van Sociale Leef aantasting burgers besmet raken JX-549 Infectievirussen, Tumoreiwitten (antigenen)  in de vorm tot allerlei Kwaadaardige Celdeling van Kankercellen van Levensbedreigende micro- uitzaaiingen vaatkluwen welke de omliggende klieren aantasten bij Kwetsbare Sociale Burgers aantasten via lostrillende uitzaaiende Tumorcellen c.q. Testiskankercellen in de Slijmvliesweefsel met uitgezaaide Micro Melanoom als Pathogene Kankers Infectieziekte. Infectie ziekteverwekkers  is overdraagbaar via Slijmvlies Bacterie  Kankers zitten Tonsillen besmette Kankers Infectieziektes via Mondslijmvlies Pathogene Infectie Bacteriën welke worden doorgegeven via Seksuele of Zoenoverdracht die diverse Kankers kunnen veroorzaken. Bij onderzoek Mondiaal blijken afweersysteem allereerste signalen afgeven van Witte Bloedcellen waarbij Infectievirussen worden afgegeven via de biologische toestand van afgezwakte witte bloedcellen of bloedplaatjes van bijkomende bloedvergiftiging tot een enorme afwijkende Immuunsysteem leidt tot toxinen agressieve mengsel is een bepaald Eiwiterosie om extreem de Eiwit afweersysteem Proteïne via witten bloedcellen binnen het Antigeen  de extreme Bacteriën de Tumorcelweefsel te blokkeren  via overbelaste Eiwitmoleculen de Tumorweefsel langzaam worden afgevoerd  op natuurbasis met aangepaste immuuntherapie. Binnen de Grote Steden Beleid zie je dat het systeem vanaf 1992 voor Gehandicapten alsnog niet is ingevoerd van Gelijke Rechten in Gelijke kansen ook voor Gehandicapten. Ook de informatie Bescherming van de Rechten van Gehandicapten per individu inzake de Rechtsgrondslag ART:100 van het EEG-Verdrag inzake ART:235 wordt alleen eenzijdig behandeld welke nu grote gevolgen krijgt binnen de samenlevingsverbanden inzake de Rechtsgrondslag; ART:128 en 235 van het EEG-Verdrag. Ook binnen de Sociaal Dialoog van de nieuwe ART:118 B in het EEG-Verdrag mede voor bedrijven na Kwetsbare Burgers een omslag cultuur worden gemaakt van Gemeenschappelijke Handvest van Sociale Grondrechten van Gehandicapten en Kwetsbare Burgers welke werkzaam worden binnen de EU niveaus. Technologische Gekoppelde vernieuwingen en Financiële er geen open wijze herstructurering na voren komt als adequate verschillende regio’s  niet aan hun Leef behoefte EU te komen betreft toegankelijkheid en de functionaliteit van vervoer, woning en de Toegankelijkheid van het Vrije Openbare Vervoer. Hierbij de Sociale Reintegratie van Gehandicapten ( PB nr. C 347 van 31-12-1981 zal opnieuw weer moeten worden aangepast aan moderne ICT-Netwerken tot Sociaal Reintegratie. De bestaande Helios- programma PB nr. L 104/’88. Binnen de Gemeenschap is geen Economische of Sociale Beroepsintegratie 1992-EU wel op papier maar in praktijk niet aanwezig in de werkloosheid en verveling alsmede de negatieve invloed verspreidt zich steeds verder tot verveling in onbegrip van omgeving. Wegens dat voor- zieningen niet op de Sociale verantwoorde manier op Individuele Basis is gericht. In de Zorgvoorziening op individuele basis waarop de Zorgplicht der Gemeenten geen individuele maatwerk toepast binnen Grondrechtelijke karakter van de WVG geen Grondrechtelijke belangen van de kwetsbare minderheidsgroepen ondersteun, eerder negatieve misleidende reacties via het Fundamentele Rechtspositie niet gewaarborgd is voor een Individuele Gehandicapt. Daarbij gaat bescherming van vrijheid en gelijkheid binnen de autonomie te veel na materiele inhoud van de reikwijdte van Gehandicapt. Het bijdragen van een open veiliger leefklimaat voor inwoners schieten Politieke & Justitie veel te kort aan een veilige leefklimaat te realiseren binnen de Universele Leefklimaat van op de Gevoelens van Burgers inzake Fundamentele zorg beginselen binnen de rechtsorde van Rechtsregels niet van toepassing is.
info@epn-epm.nl

De Moderne Vrije Ondernemende Maatschappelijke ICT Netwerk.
De Digitale Laser Hightech informatie aanbod tot vrije samenwerking leidt tot andere veranderingen op Fundamentele Gemeenschappelijk Publieke vrij ICT van de meest digitale clustering op persoonlijke ambitie van de individu in de Mondiale Hightechsector actief willen zijn binnen de meest gangbare Sociale & Economische via Coderingsystemen vrijheden met Gecodeerde Digitale kennis- en informatie in beeld te brengen voor vrije aangesloten  Fundamentele ICT doelgroepen. Binnen de bestaande Globalisering van Technologische ICT uitwisseling zijn geen grenzen in een bepaald land of doelgroep maar gaat via Europese Integratie- en Globalisering neemt de concentratie grote vormen aan van Hightechactiviteiten van eigen ICT-xx strategische beleid binnen de bevordering van Doelgroepen Hightechfunctie. Daarnaast zijn communicatie over kennis inzake problemen op een centraal ICT welke 5 jaar is aangesloten hoe men met een bepaalde wijze omgaat in communiceert binnen de denkwereld in de omslagcultuur van ervarings-verhalen. Deze kennisbron kan voor iedere ICT toegankelijk zijn binnen de toenemende informatie aangaande de persoonlijke voorkeur wordt zoveel mogelijk rekening gehouden, zodat ze in geplaats kunnen worden in via EU de Globaliserende systemen om kennisbron op te doen in hun specifieke Fundamentele Gemeenschappelijk Hightechsector om de Webportal zo inrichten na eigen ideeën op zijn-haar toekomst mogelijkheden te promoten. De verschillende strategie Informatietechnologische is de negatieve techniek Positief  te keren om zo anderzijds de techniek koppeling positieve beeldvorming te geven. Om de Ivoren torens van Tweedeling te doorbreken. Waarbij grootschalige Fundamentele hulpverlening wordt gecreëerd via een omslagcultuur over diverse Sociale verspreide ICT- Netwerkoverdracht van gegevens ingevoerd, zodat iedere aangesloten Globaliserende Data Actie ICT Mondiale Netwerken versterking vrije toegang hebben tot bepaalde techniek gegevens via de Client overleg.
info@epn-epm.nl

Stichting Europese Platform Winst ieder een Gezond – Welzijn in 2018.
De Nieuwe ontdekkingsreis van het EPN signaleert een moderne ICT binnen de Fundamentele Hightech transformatie inzake de Fundamentele Gemeenschappelijke ontwikkeling van Sociale-EU-Hervorming heeft natuurlijk ook consequenties binnen Sociale Hervorming ICT. Volksgezondheid in aanverwante via vrij Sociale ICT Mondiale acties enz.  De veelbelovende Politieke versmelting van Fundamentele Rechtssysteem is volledig verloren gegaan nu vele gereglementeerd vooraf wordt gescreend via misleidende ICT-Wetgeving. Waarbij Burgers volledig geen inspraak hebben in hun Gezondheid, Rechten, welke worden afgedaan als stille Milieu Genocide wordt toegepast om Kwetsbare Burgers zo snel mogelijk te ruimen via Milieu Bacterie -549 van Infectievirussen IKV Milieuvervuiling, welke leidt tot allerlei Long-Mondkankers, Lever, Borstkankers aangaande defecte Vervuilde Bloedplaatjes = trombocyten die aanmaak van Bloedvatcellen Vasculaire Endotheel afgeven als Tumor stimuleert enz. Dit in afwijkende klont bloedvaatjes trekken weer nieuwe zuurstof aan tot Kankercellen enz. Overheid komt met misleidende Criminele Regelgeving net als Provincies en Gemeenten Instellingen geen grenzen aan de Milieuproblematiek te stellen. Dit binnen Volksgezondheid Sterven nu enige Miljoenen Burgers de komende jaren door doelgerichte Bacteriën Infectie Genocide Milieuvervuiling in Nieuwbouwwijken vanaf 1970 die niet passen is als afvalstort in verband met maatschappelijke waarden. Dit binnen markt- strategieën vele Burgers besmet zijn geraakt ongebreidelde JX-549 Infectie Virus Pathogenese Bacteriën Kankerverwekkende Nevelvocht, Fijnstof enz. Leefomgeving vervuiling wordt de Hersenfuncties aangetast Darmbacteriën is de balans en de rest van het lichaam verstoort. Binnen het gebied van bepaalde bacterie in symbiose kunnen leven met ons lichaam, terwijl hun uitscheidingsproducten grote invloed kunnen uitoefenen op onze organen en Immuuncellen, Zenuwcellen negatief beïnvloeden. Op afstand blijken de Bacteriën ook Hersenfuncties kunnen sturen, door Targetsmix op individuele basis de hersenfuncties kunnen aansturen. Hierbij verschillende de effecten van de Bacterie tot Bacterie zijn er goede in slechte bacterie welke elk een andere effect op het lichaam in Geestvermogen. Ook het humeur spelen een grote rol of je geagiteerd of woede  uitbarstingen, emotioneel of juist in een goede stemming bent speelt mede een grote rol in kan heel veel invloed via de Darmbacteriën in op dagelijkse Leven in diverse soorten Kankers of geven bescherming tegen Kankers zie je veelal bij Geïnfecteerde toekomstige Borstkanker. Het infect van deze stille Infectie is zeer afhankelijk van het Negatieve Bacteriën die je bij je draagt zouden averecht kunnen werken, welke je ook voelt in het dagelijkse leven, welke averechts effect kunnen hebben. Deze productie van uitgescheiden moleculen welke via het bloed worden meegenomen. Dit in Woon, Leef- omgeving nu al Miljoenen Burgers besmet via Pathogene Dodelijke Slijmvlies Bacterie besmettelijke Infectieziekte Tonsilkanker, dankzij de Milieuvervuiling via Overheid. Het middel tegen gevreesde Kankercellen via ontspoorde Granzymen Cellen, welke in het DNA defect optreed van meer Defecte Cellen veroorzaakt via Overbelaste Pathogene Bacteriën Toxines. Milieuvervuilde leefomgeving veelal Foetus IL-12 de Hersencellen aantast, Chronische in Auto-immuunziektes via Vervuilde Milieu  Wateroppervlaktes Nevelvocht, Fijnstof enz besmetting met het Norovirus. Waarbij Nevelvocht wordt Ingeadempt of Handen besmet met Globaliserende  Kruisbestuiving van besmettelijke als Pathogene als Kankerverwekkende Bacteriën via Nevel, Vervuilde, Gifvoeding van Eiwitafbraak via Kankers Celgroei.
info@epn-epm.nl

Borstkanker BRCA-2-gen  Uitzaaiing binnen de Zuurstofarme van Uitzaaiingen.
Binnen de huidige technieken van Hormoon receptoren blijken de status heel verschillen primair huidige beperkte gevoeligheid te hebben. Diverse Tumoren zijn specifieke moleculen welke verbonden zijn met Eiwit Membraaneiwitten welke als zeer zuurstofarme weefsel na voren komen. Hierbij zie je Hormoonreceptoren van een verzwakt zuurstof status van diverse uitzaaiingen, welke heel verschillend zijn in welke soort Borstkankers zoals Tumorweefsel uitzaaiingen al zeer vroegtijdig aanwezig zijn.  1 op de 7 Vrouwen krijgt Borstkanker afgelopen jaar 17.315. In bij Mannen 150 op jaarbasis Borstkanker. De komende jaren zal dit ongeveer zo, 20.000 tot jaar 2020 per jaar in Nederland zich verspreiden, mede Eierstokkanker welke genetische aan dezelfde Gen- linken kan je lichamelijk zelf voelen zonder het overbelast screenen van apparaten die de cellen van Kankergenen niet volledig kan analyseren. Psychische reageren zegt veel meer als digitaal screenen.  Het gevoelsleven van dagelijkse negatieve werking, geeft meer Eiwit- Weefselverkleving in Urine Infecties in afwijkende Bacterien. Je kan iedere onwilligkeurig afwijking voelen met licht gekromde- en gespreide vingers van onderhuidse uitzaaiingen van een melanoom, vaak zeer kwaadaardige Tumor welke veelal niet direct met de meest geavanceerde scanners worden geregistreerd in begin fase. Met de handen voel je oneffenheden als een Speldenknopje van Weefselverkleving van opgezette klier van een millimeter. Veelal blijkt dat er in beginfase geen voldoende onderzoek wordt gepleegd op diverse verschillende Tumorreceptoren Eiwiterosie, Kalkaanslag de Antigeen van Infectievirussen Borstkankertumoren na de toekomst dit wegens de therapie. Bij 45 % blijkt geen voldoende onderzoek wordt gepleegd na toekomstig uitzaaiingen van een oorspronkelijke Borsttumor, waarbij een negatieve effect optreed van IKV. 20 % is beneden de 50 jaar Vrouwen met Borstkanker ontwikkelen veelal meerdere uitzaaiingen door het hele lichaam, welke alsnog niet actief zijn bij de eerste onderzoeken, maar de meerdere bioptteren metastasen uitzaaiingen wel aanwezig zijn, in ook eventueel te lokaliseren te zijn. Door verdere vrije ontwikkeling van de immunotherapie bij het T- cellen te sturen, om de grote aanwas van Borstkankers die al enige jaren in aantocht zijn te stabiliseren via Tumor Uitzaaiingen vroegtijdig te voorkomen via Targetsmix de uitgezaaide Tumoren in de borst te voorkomen van metastasen te blokkeren. Binnen Immuunsysteem om Kankercellen en kwaadaardige gezwellen of Virus geïnfecteerde cellen zo snel mogelijk te ruimen via GrM- Granzymen te ruimen om toekomstige Kankers te voor komen. De Grm laten stoppen met Celdeling bij toekomstige Kankers snel te ruimen. Grm laten stoppen met Celdeling in de Kankercellen  die het kerneiwit topoisomerase 11- alfa te inactiveren. Ten Tweede identificeert deze de Serpine B4 een zeer hoog eiwit dat tot hoog expressie komt in n de bepaalde Tumorcellen, als een remmer van CRM- geïnduceerde celdood. Ten derde laat het zien dat de GrM op een afhankelijke manier de Virus- replicatie van Cytomegalovirus kan remmen door het Eiwit HN-RNP-K te knippen. Het enige wat op dit moment grote invloed heeft zijn de leukocyten behandeling van de witte bloedcellen. Vooraf de Immuuncellen aanpassen die voorkomen Zuurstofarme weefsel van uitzaaiingen van IKV toekomstige Borstkankers Therapie nemen.
info@epn-epm.nl

Ik Heb de Diagnose Uitgezaaide Borstkanker.
Ik ben een Vrouw van 44 jaar in dacht kerngezond te zijn, maar bij Bevolking onderzoek blijk dat ik Borstkanker heb. Wel had ik de afgelopen jaar Nekklachten, Schouders klachten in Rugklachten in vele stress. Maar ik verweet dit, dat mijn Zus was overleden voor een dik jaar terug. Ik lees al meer dan 2 jaar U Info op de Website:  www.epn-epm.nl in ben er achter gekomen dat het me duidelijk werd dat ik ook eens voor controle van Borstkanker Bevolkingsonderzoek toe gegaan ben, zoals U toen vermelde om dit eventueel te doen inzake extra controle, want ik heb ook nog twee dochters van 23 & 20 jaar. Ik dacht dat ik geen Borstkanker had in geen volvertrouwen er na toe. Maar dankzij die INFOBLAD werd het tocht steeds duidelijk dat ik ook al meer klachten kreeg als een soort stres enz.  Ik ben na de Huisarts gegaan in die vertelde mij dat ik een Tumor in mijn linker Borst had. Ik moet nu allerlei onderzoeken laten uitvoeren in welke stadium de Borstkanker is. Algemene

Antwoord: Bij Borstumor zijn bloedplaatjes onderzoek blijkt veelal op 15 plusminus Jongere Leeftijd de bloedplaatjes zijn trombocyten die een bepaalde groeifactor hebben bij zicht dragen als bloedvatcellen, welke negatieve stoffen uit de omgeving worden ingeadempt in via de bloedplaatjes of Voeding zich verspreidt nadat ze zich als wondje Tumorcel ontwikkeld via de Bloedstolling vanuit de bloedvaten. Tumoren hebben een factor zuurstof nodig om zo snel mogelijk te groeien in verspreiden. Tumoren zijn geen helende wonden maar hebben een trombocyten bloedvatplaatjes welke IKV = Infectievirus Kanker Virussen Slijmvlies Bacteriën circulerende veel voorkomende Toxoplasmose, een parasitaire  besmetting blijkt veelal bij Bloedonderzoek. Ook Hodgkin zijn kenmerkende cellen die sterk afwijkende witte bloedcellen B-lymfocyten vanuit omgeving ingeademd in veroorzaakt micro- wondjes. Ook is een  bloedplaatjes in de bloedserum in Urine Infectie vorming in bloedvaterosie van een afgezwakte afweersysteem. Veelal op diverse plekken van de huid komt vaatkluwen (verdikking) na voren in de Huid als bloedvatklont met afwijkende Lymfomen als toekomstige kanker voor het Leven getekend als negatieve uiterlijk kansloze Burgers. Je ziet vele Kinderen met een biologische bloedkluwen klont aders welke op termijn Kankers blijkt te zijn, die je kan beïnvloeden via Eiwit-remmers via Targetmix bij diverse voorportiek. Waarbij in Families Kankers kunnen voorkomen doordat Bloedvatvorming van Ontstekingen of IKV = Infectie Kanker Virussen in  Bacteriën enz zich verspreiden. Op moment in Nederland zo, n 2 miljoen Burgers welke rond lopen met Lymfomen als toekomstige Kankers. Deze via Targetsmix genisteine enz stoffen eigenschapen bezit welke op individuele basis de Tumorcellen afremmen of blokkeren, waardoor er nieuwe bloedvaatjes ontstaan in niet alleen via beschermde Kartels werking, de Kanker bacteriën in stand te houden uit financiële overwegingen.
info@epn-epm.nl

Tumor Clusters Pathogenese Schimmels, Nevelvocht van Kwaadaardige Cellen.
De Schimmels Cirkelvorming die betrokken zijn als Clusters Huidafwijking als  Dermatomycose vanuit Kanalen, Vijvers als Nevelvocht Zweet, Meeldauw  Bacteriën Kinderen besmet kan raken via Clustering van Eiwit het Inademen van Bacteriën via Nevelvocht  allerlei IKV Kankers veroorzaken c.q. de schimmels Aspergillus Niger ontstaan Huidaantasting, Longaantasting, Borstkanker via voortplanting van de Aspergillus niger op de uitscheiding van Enzymen bij Milieuvervuilde Omgeving Factoren  diverse Vervuilde Bacteriën als Voedingstoffen, Schimmels, Zweertjes, Urine-infectie in via diverse R- Gen Receptoren Tumormutaties van Kankers verspreiden op termijn verspreiden in het gehele lichaam. Dit is te danken aan de Negatieve Leefomgeving factoren bij Scholen waar Wateroppervlaktes of Kanaaltjes met allerlei Bacteriën Infectievirussen als Nevelvocht als Cluster via LPA1 & HPA1 Bacteriën van schimmels via ontlasting van dieren als Eenden, Vogels, Ratten, Burgers enz, kunnen de IKV Kanker Bacteriën vrij verspreiden onder Schooljeugd in worden onder geschoven als Griepvirus maar geven Clusters af via diverse R- Gen receptoren diverse soorten Cytokines Ontstekingen van Kankers verspreiden als Tumormutaties op langere termijn zich verspreiden onder deze groep Kinderen. Waarbij de huidige Vaccinatie troep niet helpt, in Kinderen op Jonge Leeftijd (15 a 20 Jaar)  al met een kwaadaardige Cluster Gezwel als Tumor of Urine Nevelkankerstof Bacteriën van afwijkende Weefselcellen  Cytokines Besmet Genisteine- en Daïdzeïne is namelijk een significante Kanker vanuit afwijkende besmette omgeving invasieve fyto-oestrogenen via negatieve significante Nevelvocht of Slijmvliesuitscheiding. Ook blijkt bij onderzoek dat vele Kankerverwekkender Kanalen of Vijvers, ook bij de school omgeving enz Vijvers verbindingen hebben met de openbare kanalen via Rioolpijp de Vijvers bij de School met ongecontroleerde water de Vijvers volpompen met allerlei Bacteriën in Afwijkende Cytokines Kankerstoffen Kinderen dit inademen, zonder dat de Gemeenten enige toezicht uitoefenen in moedwillig Kankers verspreiden onder de Kinderen vanaf 5 a 15 jarige leeftijd. Veelal zie je bij Kinderen eerst Stres, Agressief wegens dat hun Huidschimmels irritaties verkleuren of Gezwollen zijn via Pathogene Bacteriën aangetast Huid/Borst of Urine Infectie welke gezwollen zijn door toename van oedeemvocht, deukjes, putjes- welke met het vrije oog als onderhuidse gezwel tumor in de Lymfevaten al op jonge leeftijd aantast als inflammatoire carcinoom op latere leeftijd Borstkanker veroorzaakt via overbelaste dendritische cellen. Deze cellen zijn in overvloed aanwezig om het Immuunsysteem – of afweersysteem te beschermen, maar bij overvloed aan Milieuvervuilde Bacteriën vanuit Nevelvocht Wateroppervlaktes, in Milieuvervuilde Leefomgeving zie je veelal terug in de afscheiding Ontlasting, Urinewegen of Bloedvatkluwen van Kalkaanzetting, Bacteriën van afwijkende Cytokines al op 12-17 jarige leeftijd via type :xx – mix, waarbij controle ook andere weefselbeschadiging na voren komt vanuit de omgeving.  Hierbij kunnen Menselijke Cellen zich een aantal keren delen door het korter worden van de uiteinden Chromosomen bij Celdelingen. Indien de Chromosomen steeds korter worden gaat een stukje Telomeren verloren in kunnen de Chromosomen niet meer goed gekopieerd worden. Wel kan een Enzym actief worden via Telomerase om de biologische klok zoveel mogelijk te herstellen om de Celdeling een Telomerase aanmaken bij gewone Menselijke Geslachtscellen.
info@epn-epm.nl

Huisdieren op Chemotherapie; Nogal Grote Invloed op Mensen hebben.
De afgelopen jaren blijken Huisdieren vaker worden behandeld met een Chemotherapie. Bij Onderzoek blijkt dat dieren Chemotherapie verkrijgen deze schadelijk zijn voor Gezondheid van Mensen die in aanraking komen in besmet raken met het chemotherapie. Binnen huidige beschermingsmaat- regel concluderen zijn wel voldoende voor behandelaars. Bij Dierenbaarsjes  werden sporen aangetroffen van de chemotherapie die nogal schadelijk zijn. Bij vele Hondenhaartjes worden sporen aangetroffen die van invloed kunnen zijn op de Gezondheid van de Dierenliefhebber diverse sporen van Chemo- therapie welke eventueel de Gezondheid op termijn kunnen aantasten. Bij besmetting kunnen nadien van chemotherapie zo’n 3 a 4 weken sporen blijven welke de Urine wegen aantasten, Feces, Speekselklieren, Talg en Oorsmeer van honden besmetting enz te vinden waren. Diverse sporen kunnen ook thuis aanwezig zijn zonder dat je er acht aangeef, maar wel aanwezig zijn. Ook in diverse Behandeling Centra’s zijn bij de ene na de andere dier nogal verschillend kunnen zijn van besmetting, bij Hondencentra blijkt dit veel groter te zijn van besmetting. Ook Thuis bij de bezitter van een Huis- Dieren blijkt de behandeling besmetting hogere te zijn, als in een behandelcentra. Hierbij blijkt dat Dieren iets langer plusminus week onder de controle moet blijven om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen in de thuisomgeving waarbij blijkt dat sporen van chemotherapie zich ook verder verspreiden in hun omgeving. Dit geeft vele onvrede in de omgeving in geeft allerlei kwalijke onrust. In allerlei gevallen weet je bij de Hond die met Chemo therapie is behandeld zie je ook later dat er Urine sporen na voren komen die zich verder verspreiden in de omgeving de eerste 5-7 dagen. Bij onderzoek aangaande Chemotherapie is hoe lang deze eventueel actief voorkomen in de Menselijke Lichaam als Luchtwegen, Urine, Ontlasting, Griepachtige Infectie Bacteriën aanvallen enz.
info@epn-epm.nl

Culturele Sociale EU- Netwerk Samenwerking via ART:139-155.
De Rechten van Mens binnen de Lome Verdragen van het Tweede deel. Binnen de ICT-Samenwerkingsverbanden  van het Lome Verdrag zullen een aantal inherente waardigheid en van de gelijke onvervreemdbare rechten van alle leden van de Mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid in de vrede in de wereld mede Culturele als Sociale gerichte Samenwerking via ART:139 bij drager leveren tot van Mensgerichte autonome ontwikkeling bevorderen van de Solidariteit. ICT- Systemen zijn aangepast per 01-01-2018 via Europese Solidariteit Codering Flexibiliteit van Netwerking ICT Maatschappij dit inzake de EU-2020 Lissabonstrategie van EU-Hervormingsagenda. De vele Burgers welke ingeschreven staan in de welvarende duurzame strategie voor Sociale –Economische Hervorming van overwegende huidige demografische evolutie welke leidt tot belangrijke stijging van Ouderen. Dit heeft vele Sociale en Economische Consequenties  voor de Arbeidsmarkt, Sociale voorzieningen, Arbeidsmarkt en de Mondiale vrije Sector als ICT Digitale Netwerking binnen de huidige moderne Arbeidsmarkt. Ook Hightech  ART;150  bepaalt de actieprogramma’s zonder zich te storen aan Criminele Politieke Discriminatie c.q.  Stille Genocide. Waarbij we allang hebben omzeilt om Burgers te ontplooien van het menselijke potentieel op het gebied van Fundamentele onderzoek op wetenschap en technologieën voorlichting en communicatie gegeven in deelnemen in de Sociale en Culturele ICT samenwerking binnen ART;146. Het behoort tot een bepaalde taakverlichting via Stichting EPN tot ontplooiing van Culturele samenwerkingsverbanden op grote afstanden mogelijk is allerlei Criminele activiteiten welke de Politieke Partijen mede Instellingen welke de Rechten van de Mens negeren ART;5 inzake de overeenkomst Lome 1V Verdrag. Dit inzake de discriminatie van Overheden en aanverwante Criminelen.
info@epn-epm.nl

Lymfklierkanker Nieuw uitgebreide Vormen Levensbedreigende Ziekte.
Veelal een Levensbedreigende Ziekte van Hodgkin, Lymfeklierkanker. Het blijkt ineens het Leven Stuurloos is geworden door Urine, Mond Slijmvlies Virus Infectie JX-549 van Lymfeknopen van afwijkende B- lymfocyten in Witten Bloedcellen veel voorkomen. Veelal denkt Patiënten niet direct aan Kanker in denk het zal wel weer overgaan. In veelal is het opgezette klieren met hoge koorts, rillend in vergrote Lymfeknopen. Waarbij gedacht wordt aan veel voorkomende vorm van Toxoplasmose een parasitaire besmetting, maar bij bloedonderzoek zie je veelal direct al, zeer snel Ziekte Hodgkin, Lymfeklierkanker na voren komen via afwijkende b – lymfocyten = witte bloedcellen in het bloed. Veelal kom je Cellen tegen in slijmvlies, weefsel van lymfeklieren overal door het hele lichaam, gezien Mitoxine, Oncovin via combinatie om Lymfomen laten verdwijnen. Ook komen deze methode bij andere ziektes gebruikt, wordt bij hodgkin via combinatie therapie, welke bij Vrouwen tot Onvruchtbaarheid leidt met allerlei problemen die dan na voren komen in geen keuze? tot nu toe er is. Je ziet bij zo’n 90 % bij Mannen en 50 % bij Vrouwen tot infertiliteit van onvruchtbaarheid zich voordoet. Ziekte van hodgkin komt nogal veel voor bij Jonge Volwassenen. Hierbij is wel de keuze om overleg te plegen inzake de kuur te nemen is het risico tot het overlijden, ofwel onvruchtbaarheid worden. Het onvruchtbaar worden door Kankerbehandeling is enige hoop dat je nog verder leeft met alle narigheid vandien. Cliënten worden via Behandeling Onvruchtbaarheid in negatieve beschadigde Celdeling na voren komt door Chemische Combinatie van genetische technieken op grote schaal Giftige Voedingstoffen aanmaken in het micro- organismen van allerlei ziekteverwekkers, welke resistent zijn tegen alle gangbare afweermechanismen en medicijnen, waarbij behandeling praktische onmogelijk ? is geworden via de Overheid Economie begrippen.   info@epn-epm.nl

Recente Kankercellen kunnen Weer Zeer Actief worden na verlooptijd.
Het blijkt dat stoffen een tijdje helpt in daarna weer de kop opsteekt net als bij Virus Kankercellen door ongevoeligheid bij Medicatie blijkt adenovirus Delta 24-RGD bepaalde stoffen de ziekte Kanker die resistent wordt opgegeven in kwaadaardige cellen vernietigen. Waarbij deze kankercellen zich niet via middel kan beschermen. Sommige Kankercellen blijken niet instaat te zijn om zichzelf te beschermen tegen Overtollige Zuurstof. Kanker cellen zijn zeer gevoeliger voor bepaalde mindere JX-594 Zuurstofarm waardoor ander Kankers Viruscellen uitgeschakeld door Mutaties veranderingen optreden in de Cellen van Erfelijke materiaal. Welke Mutaties optreden in Tumor Kankercellen tot behandelings- methoden geeft mogelijkheden verfijnder Cel verminderde remmende werking via Zuurstof tekort. Doordat van steeds meer aandoeningen ook Erfelijke componenten worden ontdekt, veranderd ook de werkwijze hoe Voedingstherapie aansluit op Virustherapie Celdeling verdween op natuurbasis, wegens te kort aan Zuurstofprikkels verdwenen Tumoren in zuivert het bloed Mesothelioom Cellen. Hierbij zie je Tumoren als niet helende wonden, binnen bloedplaatjes trombocyten die de aanmaak van bloedvatcellen stimuleert in zich in het lichaam verplaats als stof weten te nestelen als wondjes c.q. Tumorcel. Zodat stof sneller worden opgenomen in zich nestelen als wondje of bloedvatcellen om de groeifactor vanuit vasculaire endotheel groeifactor bloed op te zuigen. Welke stof via de bloedplaatjes afgeven nadat een Tumorcel of wondje zich hebben genesteld in een bestaan bloedvat. Tumorcellen hebben een versneld systeem nodig vanuit Hormoon Zuurstof Tumorcellen te vernietigen. Bij een tekort aan vertragende Zuurstofhormoon zie je wondjes herstellen. Hormoon Tumorcellen hebben steeds nieuwe frisse bloed nodig om zich te verspreide, welke nu worden vertraagd in Tumorcel afsterft 594 Hormoon afsterft.
info@epn-epm.nl

Culturele, Sociale Mondiale Data ICT- Netwerk via Rechten van Mens.
Binnen samenwerkingsverbanden van Rechtsgrondslag  Art: 139- 155 van overeenkomsten tot Mensgerichte autonomie ontwikkeling via diverse  Staten bevorderen van gerichte autonomie tot beter begrip- en een grotere ICT-Data-analyse . Dit tot elk Volk te bevorderen tot betere Solidariteit tussen Fundamentele Rechten inzake ART: 150 tot Menselijke Vrije ontplooiing via Hightechvoorlichting en Communicatiesystemen beter op elkaar afstellen. Waarbij deelneming van Bevolking via techniek, communicatie voorlichting  in ten uitvoer wordt gelegd inzake Volksgezondheid. Waarbij nu vele stille Genocide als moderne Euthanasie wordt gepleegd op Kwetsbare Burgers. De onwillekeurige Sociale stille Genocide binnen Volks gezondheid worden Burgers uitgesloten van ontplooiing ART:146 tot Culturele Samenwerking doelstellingen de Rechtsgrondslagen ART: 5 van het Lome overeenkomst op het gebied van de Rechten van de Mens over- treden door EU- ACS-EEG tot ontplooiing via Financiële ART; 140 lid 2, ART;147, lid 2 waarmee vastgestelde Financiële Sociale sectoren niet worden nagekomen binnen ICT Mondiale regionale samenwerkingsverbanden. Hierbij ook niet de Gelijke behandeling inzake Universele Verklaring van der Rechten van de Mens niet gehandhaafd inzake Mensenrechten die nu gedwongen worden om hun toevlucht te nemen via Hightech opstand  tegen misleidende Fundamentele uitsluiting inzake Tirannie en Onderdrukking. De Nederlandse Regering heeft niet het Recht om de Vrijheid- en Onschendbaarheid van Burgers tot Slavernij of Horigheid tot Onterende Onmenselijke vrije Genocide worden behandeld via Onrechtmatig Medische als willekeurigheid of ART:19 ieder de Vrijheid heeft Recht op Vrijheid van mening en meningsuiting. ART: 21 lid 2. de Gemeenschap Recht op maatschappelijk zekerheid van gelijkwaardige Volksvertegenwoordiger.
info@epn-epm.nl

Onderzoeks na Hygiëne Zorginstellingen Aangaande JX-549 Infectieziekten.
Binnen toekomstige Gezondheidszorg is een toenemende dreiging van zeer bijzondere resistentie van micro- organismen neemt het belang van hygiëne alsnog niet toe. De moderne Gezondheidszorg brengt geen nieuwe dimensie in de risicocultuur inzake de Hygiëne preventie van Kankers, JX-549 Infectieziekten via Voeding & Milieuomgeving binnen de Zorgverblijven, leidt tot verhoging van Gezondheidszorgrisico nu naarmate vele Mensen meer over eigen Gezondheid ter beschikking krijgen via allerlei bezuinigingen, zal het zich veel vaker voordoen van Infectievirussen, wegens geen voldoende informatie Hygiëne Zelfmanagement,  Milieu en Infectievirussen, Zorghulpverleners geen tijd meer hebben om op maatbasis alsnog zorg te verlenen, wegens de grote stille Genocide door bezuinigingen. De afgelopen 5 jaar is er extra gemotiveerd om eigen Zelfzorg te verlenen welke tot allerlei Gezondheids- risico lopen van Infectieziekten, Kankers. Naarmate Burgers in Verzorgingstehuizen zelf moeten Zelfmanagement moeten plegen over hun Gezondheid hadden ze ook niet in een Verzorgingstehuis hoeven, want ze zijn al Hulpbehoeven in hebben geen vrije keuze meer dan in opvang als eigen Gezondheidszorg die niet altijd in hun eigen belang zal zijn, blijkt door allerlei bezuinigingen die worden toegepast als een soort zelfmanagement is tegenstrijdig met Fundamentele Rechten binnen Gezondheidszorg. Zelfmanagement in de Gezondheidszorg hoeft dus niet automatisch ook meer efficientis of tevre- denheid te betekenen wegens allerlei bezuinigingen, welke leiden tot alle Pathogene Bacterien tot dodelijke Infectievirusziekten, Griepvirussen, Q-Koorts, Longinfectie, Darmbacterien- Kankers, Neurologische Stoornissen enz, die de afgelopen 20 jaar extreem na voren komt. Dit doordat we meer kennis hebben, beseffen we ook beter in hoeverre het leven van onwetenheid, toeval en risico aanelkaar hangt door Kwetsbare Burgers te besmetten met opsluiting, Voedingsbacterien, Leefomgeving enz, wegens dat ze zelf geen vitale inzicht meer hebben op eigen zorgleven.
info@epn-epm.nl

Veroudering in Nederland zal Explosief Tijdelijke toenemen, in Geboorte afnemen.
Binnen Europese EU- Lissabonstrategie Hervorming van ICT innovatie van duurzame hervormingen onontkoombaar om Fundamentele Sociale stelsel- en Veiligheid, Milieu een Cultuuromslag maken binnen EU-Hervorming 2020. Dit in Overweging nemen dat de Gemeenschapsrecht van Sociale Grondrechten voor alle Ouderen in Kwetsbare Burgers worden erkent op een behoorlijk Levenspeil in op Sociale en Geneeskundige Bijstand. Overwegen de explosieve stijging van Vergrijzing is Solidariteit van maatschappelijk inzet Jong en Oud noodzakelijk aangaande Geestelijke en Fysieke nood verkerende Stedelijke Gezondheidscentrums, praktische geen voorzieningen die betaalbaar zijn inzake Sociale Grondrechten via Burgerschap groeiende negatieve integratie en participatie van Ouderen in het openbare leven tot gevolgen. Dit van stille Politieke Genocide onder de noemer Modern Euthanasie. De gehele Integratieproces van Ouderen zie je niet terug in de Solidariteit tussen Generaties in de Welzijnsaanpak op maatbasis. Ook wordt deze problematiek van Ouderen niet opgelost welke boven bepaalde leeftijd jaar verdrievoudig worden, welke met12 % zijn toegenomen in jaar 2025 in de Vruchtbaarheid bij jongeren geweldig afgenomen Geboorte cijfers  35 % vermindering. Waarbij alsnog ook 15% op de 1000 Baby’s sterven in zo’n 5,3% tijdens de geboorte. Ook aantal huwelijken dalen in echtscheidingen nemen explosief toe. Bij bevolking van 60 jaar- en Ouder zie je in Nederland 78 % Getrouwd, Weduwnaar 14 % Mannen. Bij Vrouwen Getrouwd is 47 % in 41% is Weduwe. Gemiddeld per Gezin = 1,2 kinderen. Vruchtbaarheid graat is sterk afgenomen met 40 %. De overwegende Hervorming strategie tussen de Solidariteit is alsnog ver te zoeken, maar zal via ICT- Netwerk  snel veranderen nu een andere Fundamentele zelfstandige ICT Team van Mondiale Marktintegratieverandering continue via ICT Sociale markt.
info@epn-epm.nl

De Wonderbaarlijke Vroegtijdige Immuunsysteem Kankers Afwijking.
Een afwijkende afweersysteem geeft al aan van Oesofagus – Carcinoom van Dodelijke Kankervormen via betere inzichten in het Gedrag van het Immuunsysteem de sobere tijden Negatieve Leef Bacteriën omgang allerlei Infectie JX-549 ziektes of  Oesofagus – Carcinoom Kankers in Uitgezaaide Long- Slokdarm, Leverkankers enz. Veelal vroegtijdig te voorspellen als Pathogene Virusinfectie een sluimerende vorm van Kankers welke omgevingsdisciplines een grote rol mee spelen in de sluimerende abces ziekte. Dit om tot praktische genezing te komen is tijd voor nodig, mede hetgeen de intensive behandeling is het gene dat je erdoor heen sleept ook al krijg je allerlei Pathogene Bacteriën als massa  Bloedvergiftiging, zie je tocht nog een oppepper. Waarbij Immuunsysteem gedrag verspreiding een krachtige Immuun stimulerende werking heeft op de vrije concentrerende label kernziekte welke wordt beïnvloed, via individuele  positieve kijk op bepaalde Infectievirus door het Levenspeil vast te houden, binnen eigen Gevoelsleven te communiceren na de Client. Je ziet bij operaties vele complicaties na voren komen van ontstekingsziektes, bloed vergiftiging, wondlekkage, buikvliesontsteking enz. Bij complicaties zie je tocht het Immuunsysteem wordt geactiveerd terwijl je doodziek bent. Bij deze constructies van het afweersysteem versterken de Immunologie floreert waarbij het merg het licht weer ziet vanuit het dal via schijndood komt. Waarbij Bloedlichaampjes weer werken in de Leukocyten. De Witte PEXA-VEC als afweerreactie bloedlichaampjes herbewapening van het Menselijke afweersysteem verloopt. Pathogene Toxines Ontspoorde Cellen al op jonge Leeftijd vanaf 12-15 jaar merk je dat afweersysteem allereerste signalen doorgeeft na Immuunsysteem als afwijkende Giftoxines niet hoeft te wachten op Leukocyten Witte Bloedcellen loop je meer risico op Infecties in de afweersysteem beschadigd via omgevingsvervuiling. De Bloeddoorstroming vertraagt iets waarbij Tumorcel Afsterft (Infectie) op termijn.
info@epn-epm.nl

Opzettelijke Toxine Milieuvervuiling via Gifgrond, Wateroppervlaktes.
Bij Pathogene Botulinetoxine zie je in eerste instantie Griepachtige klachten via Slijmvlies L-2 via Longen, Lucht – Urinewegen, Maag – Darmkanaal via omgeving Pathogene Bacteriën van Milieuvervuiling de Nevelvocht neerdaalt. Waarbij Voedselgerelateerde Toxine besmette Vergiftiging door aanwezigheid van Stortplaatsen hun werk uitstraling geven via Toxines besmette Voeding of inhaleren Nevelvocht kankers welke op grote schaal de bloedbaan perifere cholinerge synaps bereikt met alle ziekte gevolgen tot Neurologische afwijkingen, Zenuwstelsel in veelal verstoorde signaaloverdracht via Toxines die worden opgenomen in de bloedbaan. Het blijkt hoe dichter je bij de Afvalstort woont of dicht gegooide afwateringen kanalen enz of Nieuwbouwprojecten vanuit zanduitgraving. Waarbij vanaf 1970 Stortvuil gedumpt, om deze zandgaten te gebruiken als recreatie in nu  Dodelijke Bacteriën, Virusinfectie Ziekteverwekkers verspreiden  door Nieuwbouwwijken door Nederland. Waarbij 30 meterdiepte allerlei Vuilstort is gedumpt met 3 meter slib er boven op voor recreatie enz. Dit heeft grote gevolgen voor Volksgezondheid. Sinds 1986 mocht men geen Vuilstort meer dumpen betreffende EEG-Verdrag 86- Lid 2 ART:16. Vuilstort uit vorige Eeuw haalt ons weer in via Bodemvervuiling welke zich vermengt met grondwater, oppervlakte wateren, luchtverontreiniging tot Nevelvocht Virus inademen van Botulisme- Toxines. In 1985 is meldingsplicht ingevoerd betreffende Botulisme-Toxines helaas Overheid met hun Milieustortplaatsen waren de grote vervuilers Virusinfectie Ziekteverwerkers welke alsnog Generaties verhoogde risico lopen op Voedselgerelateerde Botulisme of Toxines epidemie bij Zwangerschappen- en kleine Kinderen, Ouderen, verhoogde kans op ernstiger Neuro- Psyché, ALS afwijkingen of Zenuwcellen aantasting via het Immuunsysteem door Nevelvocht vanuit Vervuild Toxines Wateroppervlakte ingeadempt met een hoog Kankersterftecijfer.
info@epn-epm.nl

Artrose Bloedstapeling Mutaties Kalkaanzetting in Zenuwen Defecten.
De vele Aandoeningen die zich in de loop van tijd ophopen als Pijnklachten of geblokkeerde Gewrichten in de Nek, Handen, Knieën, Rugpijn, Heupen, Schouders, van op gehoopte Kalkaanslag of Bloedstapeling van Genen Mutaties via de Moleculaire mechanisme die te grondslag liggen door overbelaste Kalkaanzetting tot Bipolaire Depressies.  Veelal zijn er Twee spieren die voorlangs lopen waarbij de ene begint bij de wervels van de lage rug de lendenwervels en de andere bij de bekken. Hier vanuit lopen ze over de Heup naar het dijbeen. Deze spieren dient ook om je been op te tillen welke bij Artrose pijn klachten geeft. Hierbij zie je bij Heup of allerlei Gewrichtsklachten onrustige depressieve kwetsbaarheid wegens geen beweging waardoor lichaamsfuncties veel minder functioneren doordat bloeddoorstroming de functies worden beschadigd in minder doorbloeding, zenuwpijn, welke explosief zich ontwikkeld. Hierbij zal je via Gewricht-Prothese weer hun gang kunnen gaan na plusminus 2 jaar. Zolang je niet een operatie ondergaat zal je onwillige pijn realiseren tot de operatie, waarbij nadien ook alsnog pijnklachten houden om de omschakeling na de operatie pijnklachten in de heupen, nek, lager rugpijn, liezen, knie, schouders, zenuwen, spieren, bloedvaten de lichaamsfuncties opnieuw  moeten leren tot allerlei lichaamsbewegingen te herstellen, waarbij je geen overgewicht moet hebben, geeft veelal problemen bij het oefenen. Na de operatie zorg je voor een Therapeut die je leert hoe je er mee om moet gaan op termijn. Ga je overbelasten dan komt je zelf weer tegen inzake de gewrichtsklachten en spierklachten enz. Je ziet bij Langere Artrose klachten als botuitsteeksel, ontsteking in veelal Gewrichtsschade bij langere uitstel. Indien je lang moet wachten zal je therapie oefeningen kunnen doen om de kramp, pijn klachten er uit te krijgen, waardoor je ontspanningen in de Liezen enz voor krijgt.
info@epn-epm.nl

Milieuvervuiling CQ & Voeding grootste Oorzaak van allerlei Kankers.
Bij allerlei Hightech onderzoeken Mondiaal zie je binnen Nederland doel bewust Defecte Genmutatie van Milieuvervuiling & Voedingvervuiling via Pathogenese Genmutatie tot allerlei Dodelijke Infectievirussen ziektes de Levenskwaliteit op grote schaal aantasten. Vele Wateroppervlakte in Natuurgebieden zijn besmet met Mutatie Nevelvocht, Fijnstof, Meeldauw, Meststof,  Stortvuil enz welke door Gemeente in Provincies in Nieuwbouwwijken worden gedeponeerd waarna Nieuwbouwwijken worden gerealiseerd veel met allerlei Genetische verspreiden binnen dringen Infectievirus ziektes, Kanker, Onvruchtbaarheid, IL- Cytokines welke andere Cellen aanzetten tot Ontstekingsreacties vanuit Milieuvervuilde Nieuwbouw- projecten die volgestort zijn met allerlei afvalstoffen. De Omgeving blijkt zoveel Milieuvervuilde te zijn waarbij allerlei ontstekingsreacties Bacteriën vanuit Wateroppervlaktes wordt ingeadempt in Mutaties van Kanker-Tumoren op grote schaal dankzij de moderne Genocide via Kankers verwerkende Eiwitstoffen vanuit Botulinustoxine Vervuild Oppervlaktes Wateren en Luchtverontreiniging, waarbij Vruchtbaarheid wordt aangetast. Ook treden allerlei Infecties Virussen, Ontstekingen, Longkankers, Darmkankers, Afwijkende Bloedcellen, Spierklachten, Neurologische Signaaloverdracht via de doelbewuste Milieuvervuiling Bacteriën Inflammatoire Cytokines Ontstekingen, welke al op jonge leeftijd waar tenemen zijn als kwaadaardige gezwellen van metastasen in de Lymfeklieren of andere organen aantasten. De verhoogde melanoom uitgezaaide cellen na Lever, Organen, Beenderen hebben grote gevolgen op leeftijd effecten blijken Milieuomgevingsfactoren de E2F- eiwitten van Celdeling van overactief Pathogene Besmetting zich voordoen van Vervuiling overactieve Celdeling via Tumorcellen bij Mens & Dier zich vrij te verspreiden via de Slijmvlies Bacteriën of Schimmels enz.
info@epn-epm.nl

Ook Basaalcelcarcinoom;
Kan na binnen groeien dieper waarbij weefsel diep onder de Huid wordt aangetast- en zelfs je botten beschadigen. Bij Basaalcelcarcinoom is inbranding van beschadiging uit zich veelal een glad, glazig knobbeltje dat langzaam groeit waar zweertjes, knobbeltjes, korstjes ontstaan, veelal om in bij de hals, maar kan ook op ander plaatsen zijn die vele jeukachtige en roodachtige plekken weergeeft in niet reageert op zalf, wegens Mutatie dat het na binnen groeit.
Melanoom: Is nogal Huidkanker die zo’n als Huidkankers MC1- R-gen Melanocortine 1 Receptor- Tumor mutatie bij 42 % wordt gediagnosticeerd als meest kwaadaardige vorm Huidkankers. Deze komt bij Burgers die met deze zeer kwaadaardige voortkomende Kanker, maar is stijgend blijkt uit EU-onderzoek. Melanoom ontstaat uit Melanocortine, dit Receptoren die Huidpigment een Bruine kleurtje geeft als aanmaken pigment moedervlek. Veelal ontstaat Melanoom vanuit Moedervlek via diverse bruine huid aandoeningen maar hoeft niet altijd zo te zijn. Melanomen groeien na binnen toe- waarbij ze veel dieper in het huid gaan, maar kunnen dan via Lymfeklieren uitzaaien na de rest van het lichaam Kankers zich ontwikkelen. Bij Vrouwen zitten Melanomen vaak op Romp, Billen, Benen. Bij Mannen op de Romp, Hoofd, Hals maar kan zich ook verder verspreiden de komende 5 jaar via Huidaantasting tot Huid Celveroudering. Je kunt een Melanoom herkennen doordat pigmentvlek dikker wordt veranderd van kleur- en diverse grillige vorm begint te krijgen in zich verder verspreidt. Veelal Jeuk bij Pigmentvlek verkleuringen bruine, rosé van onderhuidse huidschade via onzichtbare vlekken, rimpels die over een paar jaar zich alsnog hebben ontwikkeld als Huidkanker van grillige vorm begint te verkrijgen. Waarbij schimmelige huid, korstjes, zweertjes, pukkels aangeven. Dit via diverse R-Gen Receptoren Tumormutaties Kankers ontstaan op termijn zicht verder verspreiden in het Lichaam. info@epn-epm.nl

Volksgezondheid Aansprakelijkheid Wetgeving Geen Recht na Burgers.
Zo’n 8 Miljoen Burgers in Nederland zijn aangetast via Milieuvervuiling, inzake doelbewust overtreden uit Economische belangen. De Staat Der Nederlander geeft voorrang aan Stille Genocide via Milieuvervuiling Bacteriën, Fijnstof, Nevelvocht, VOS, Rubber fijnstof enz. , welke allerlei Dodelijke Infectie Virus veroorzaakt via Omgevingsvervuiling van Kankers, Zwangerschap Foetus aantasting, Longziekte, Hart en Vaatziektes, Nevel- vocht, PMS enz van Vervuilomgeving tot Dodelijke Infectie, Cytokines via vervuiling van Kankerverwekkende ziektes enz. Het wordt doelbewust gedaan in is een voortekende dynamiek in de EU-Verdragen van Wetgeving aangaande Art:86 lid 2 Eg-Marktwerking gaat ver boven Volksgezondheid. Op grote schaal wordt stille Genocide toegepast in allerlei Burgerlijke EGKS  Fundamentele Gemeenschappelijk Grondrechten overtreden ART:23 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en via Rechtsgrondslag ART:128 en 235 van EEG -Verdrag Gehandicapten, mede de Wet 1992 aanpassing van Gelijkwaardigheid binnen EU van Gehandicapten. De vele moedwillige Pathogene Cytokines Bacterie Toxine Ontstekingen vanuit Kinderen zie je nu terug als allerlei Kankersoorten IL-6, IL-7- Longkanker, Haaruitval, Huidaantasting, Infecties, Ontstekingscellen, Melanomen als Huidkankers via Nevelvocht of pigmentcellen. Ook blijkt Zwangerschappen  IL-12 als aangeboren of verzwakte innate afweersysteem welke het buiten afgeeft. Vooral Nieuwbouwwijken Foetus met IL-12 aangeboren afwijking ter wereldkomen. Het blijkt dat deze aandoeningen doelbewust worden veroorzaakt, waarbij het Rechtssysteem de Staat niet aansprakelijk stelt lid-2 Eg- Marktwerking gaat boven de Volksgezondheid terwijl er zo’n 8 Miljoen Burgers hun Gezondheid is aangetast van Kankers, Adenovirus, Leverkanker, Hersentumoren,  Prostaatkankers,  Longkankers welke zich via Borstholte verspreiden via  bloedvaten in zich verplaatsen in de Cellen in verminking aan richten via Milieuvervuiling Bacteriën enz van Eiwitafbraak via Pathogenese Cytokines Agressieve Kankers enz. De nieuwe ontwikkeling via Mondiale Biologische bestrijdingsmiddelen Therapieën tegen allerlei bestaande Vaccinatie aanpassing via nieuwe hulpmiddelen wordt gekozen die zich verspreidt via de bloedbaan en heeft geen natuurlijke negatieve gevolgen, wegens dat het ongemerkt langs het Immuunsysteem gaat.
info@epn-epm.nl

EPN-Platform Winst Ieder Fundamentele Strijdvaardige 2018 toe.
Binnen de term informatietechnologie omvat alle Technologieën voor het bijeenbrengen opslag om Flexibele Europese Herijking daarvan afhankelijk een Levende Netwerkstructuur ICT kunnen Fundamenteel EPN in staat te stellen om mogelijkheden en nieuwe kansen te creëren om eigen Netwerk ICT te benutten op Herijkingbeleid van Hightech vooruitgang. Dit zonder versnippering van IT via gewijzigde Fundamentele Grondrechten. Jongste ontwikkeling vertonen een toenemende Innovatietechniek van Welzijn, Diensten toenemende IT tendens tot verhoging van de groeiende Integratie en onderlinge verbindingen via groei bevorderende Innovatie van Producten, Goederen en Diensten tot samenhangende Mondiale ICT Metamorfoses op herijking Buitenlandse beleid aangeven, als Fundamentele Gemeenschappen willen creëren binnen onze systemen doelgroepen van ICT activiteiten. De ontschotting wordt in fase ICT van Wereldwijd verschil die onderling via ICT formule in zich vertalen in andere beleidsconstructie interne, externe omstandigheden. De vrije noodzakelijk ICT-Laseraanpassingen op afstand Informatietechnologie is Fundamentele samenwerking voor de algehele Samenleving verbindend zijn om juist nieuwe mogelijkheden in te stellen en vrije kansen te benutten. Hierbij hoort herijkingbeleid in vrije gewijzigde Mondiale trends en moderne Laser- ICT ontwikkelingen van vooruitzicht is via meer EU-Mondiale ICT Participatie van Duurzame Informatie Hightech.
info@epn-epm.nl

 

Gekoppelde Laser ICT Netwerk- Team EVAB Mondiaal. VS-EU Code:

KVK: 41019558.

Info – 3 – Maart – 2018.

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.