EPN Infobulletin Januari 2018

1991    2018

INFO – 1 Januari – 2018.

www.epn-epm.nl  Info@epn-epm.nl

Europese ICT Solidariteit Tussen Netwerkmaatschappijen Generaties.
Aangaande EU-2020 hebben we de ICT beslissingen inzake de betrekking tot Organisaties van het Europese Gemeenschap de samenwerking van interactiviteiten en connectiviteit als grondslag waarop Burgers, ICT Organisaties- en continenten èèn grote Fundamentele Gemeenschap onder te brengen in de Mondiale ICT- Draadloze Circuit van moderne Netwerken- Satellieten onder Codering van Mondiale interactieve code systemen. Solidariteit tussen Culturen & Oudere Generaties de Vrij ICT Solidariteit met betrekking van het EU- Gemeenschap Handvest. Overwegende dat het Gemeenschapshandvest van de Sociale Grondrechten van  Uitkeringsgerechtigden, Werkende en voor alle Ouderen het Recht erkent op een behoorlijk levenspeil in op Sociale en Geneeskundige Bijstand. De afgelopen jaar hebben zich 15 ICT-ers ingeschreven die 5 jaar op de wachtlijst hebben gestaan om zich in te werken in de Mondiale ICT bedrage en draadloze Netwerken via de interactiviteit gespecificeerd  via de hardware die de fysieke realiteit van de Mens verbindt aan de Mondiale  digitale omgeving. De schaalvergroting Satellieten Web is Persoonlijke toegang tot de Wereldwijde Transmissie Lasertechniek technieken op afstand van MAC-systemen van grootschalige geïntegreerde moderne digitale schakelingen in analoge RGB signalen welke worden omgezet in geluidsignalen Mondiaal. Binnen de Ecologische van enorme schaal vergroting zijn veiligheidscodes toegepast van een onafhankelijk Psychologie van een nieuwe Fundamentele draagvlak via technologische middelen. Overwegende het Fundamentele Burgerschap, zoals erkend door het Verdrag over de Europese Unie, ook voor Ouderen binnen Cultuur belangrijke rechten omvat binnen Europese Grondrecht als bindend Fundamentele Rechten. Overwegende dat het huidige Demografische evolutie leidt tot een belangrijke stijging van het aantal Ouderen en dat deze ontwikkeling aanziendelijk Economische en Sociale consequenties heeft, vooral voor de Arbeidsmarkt, Sociale Zekerheid, Multifactoriële Aandoeningen- voorzieningen nodig zijn en de begrotingen voor uitgaven op het Sociale Volksgezondheid vlak. De DMA xxx heeft een chip oppervlakte van 150.000 transistors pakkingsdichtheid welke uitsluitend via sporentechniek met een grootschalige geïntegreerde schakelingen van datanetwerking filters en data terugwinningstrap met de synchronisatie van een digitalisering data basisbandsignaal. Alsmede voor de voorzieningen die het zelfstandig Individueel werken, wonen mogelijk maken, binnen de ambulante dienstverlening, de Gezondheidszorg in de opvang in aangepaste Welzijnsinstellingen. Overwegende de Vergrijzing van de Samenleving en een verandering tot gevolg heeft van de maatschappelijk inzet van Jong en Oud van uitwisselende Satelliet  ICT- Mondiale D2-MAC beeld- synchronisatie wordt verzorgt via code- data signalen worden omgezet in de binair gecodeerde signalen- en vervolgens aan de data- decodering en sortering worden mede aan digitale acties toegevoerd aan geheugenfrequenties signalen IC- TBAxxxc enz.
info@epn-epm.nl

Stichting Europese Platform Winst ieder een Gezond- Welzijn in 2018.
De Nieuwe ontdekkingsreis van het EPN signaleert een moderne ICT binnen de Fundamentele Hightech transformatie inzake de Fundamentele Gemeenschappelijk ontwikkeling van Sociale Hervorming heeft natuurlijk ook consequenties binnen Sociale Hervorming. Op Volksgezondheid in aanverwante vrij Sociale ICT Mondiale acties enz. De veelbelovende Politieke versmelting van Fundamentele Rechtssysteem is volledig verloren gegaan in niet meer onafhankelijk, nu vele gereglementeerd vooraf wordt gescreend via ICT-Wetgeving. Waarbij Burgers volledig geen inspraak hebben in hun Welzijn Rechten, welke worden afgedaan als Zinloos of stille Genocide wordt toegepast op Kwetsbare Burgers via Doelbewust Milieu Vervuiling Genocide als moderne Euthanasie zo snel mogelijk Burgers te ruimen van  Slijmvlies Bacteriën via Slijmvlies Infectievirus  JX-549 Toxines Kankers Nevelvocht Bacteriën via  Milieuvervuiling, welke leidt tot ondragelijke Pathogene Toxines Infectievirussen Milieu Infectieziekte via doelbewuste Overheid constructies van stille Genocide door nalatigheid van Overheid komt met misleidende regelgeving. Dit net als de Provincies en Gemeenten Instellingen hebben geen grenzen aan Biologische Milieu vervuiling problematiek aangaande Moderne Genocide. Dit binnen Volksgezondheid Sterven nu enige Miljoenen Burgers 36 % aan Kankers in NL per 100 Patiënten is 1 op 3, welke na plusminus 1970 zijn geboren de komende jaren door doelgerichte Multifactoriële Leverziektes-JX-594, Hersenkankers, Longkankers, Baarmoederhalskanker, Eierstokkanker,  Rood Gezwollen Borstkankers met onderhuidse pukkels met forse Pathogene Paraffine Slijmvlies Virusmutatie via Slijmvlies Mondkussen de HPV gevonden via Keelkanker, Tongkanker, Longkanker, Onvruchtbaarheid enz. Je ziet bij onderzoek van Virusverspreiding de Agressieve Lymfeklierkanker als Inflammatoire carcinoom welke jaarlijks vele Burgers doelbewust sterven via Nevelvervuiling de aankomende jaren die na 1970 zijn geboren. Per Ziektegevallen gemiddeld stijgen tot een Dodelijke verspreide Pathogene Virusinfectie Ziektes via stille Genocide Pathogenese Sterk Afwijkende Wittebloedcellen = B – Lymfocyten Hodgkin welke overal in het lichaam voorkomt.
info@epn-epm.nl

Milieuvervuilde Burkitt- Lymfoom is een Insect Virus Lymfevatenstelselkankers.
Dit via Bacteriën, Infectievirusziektes Adenovirus Glioblastoma 24. Dit via Milieuvervuiling, als moderne Euthanasie in gebieden die niet passen is, als Afvalstort Dodelijke Neurologisch Pathogene Kankers Slijmvlies Infectievirusziektes in verband met maatschappelijke waarden. Terwijl er grotere kennis hebben over het functioneren van T- Celstoffen waardoor doelgericht Oncolutisch effect Kankercellen Targetmix infiltreert welke kwaadaardige of maligne kankercellen zich vermengingen, als celdodende effect beter kunnen bijsturen, met remmende eigenschapen van Huid Immuun-orgaan die het Leven beschermd tegen allerlei Celdodende Bacteriën enz. Dit binnen Marktstrategieën vele Burgers besmet raken door ongebreidelde Milieuvervuiling Nevelvocht Clusters Uitgezaaide Tumor Cellen Pathogenese Toxines Kankerverwekkende Slijmvlies Bacteriën of via  Nevelvocht, Fijnstof enz in Leefomgeving nu al 3,6 miljoen NL Burgers besmet  36  op de 100 Burgers zijn met Clusters  Pathogenese Toxines Infectievirus via  Mond Slijmvlies, Longinfectie & Urine-Infectie, Darmbacterie tot Dodelijke Nevel Virusinfectie via Milieuvervuiling, dankzij doelbewust Milieuvervuiling via Overheid de afgelopen 50 jaar. De vele Multifactoriële aandoeningen zie je terug in JX-594  Types: HPV’- Bacteriën met Non-Melanoma Huidkankers, Blaaskanker, Eierstokkanker, Longslijmvlies, Leverkanker, Keelkanker enz. Het middel tegen gevreesde Kankercellen via ontspoorde Granzymen Cellen welke in het DNA defect optreed van meer Defecte Virus Cellen vanuit Milieuvervuilde Leefomgeving de Multifactoriële Infectievirusziektes, Neurologische Sociale Geheugenverlies of doelbewust Pathogene Toxines Bacteriën verspreid binnen Vasculaire Endotheel Groeifactor via de bloedplaatjes afgeven als Micro- Celtumoren via Nevelvocht, Fijnstof, Mesothelioom Slijmvlies Bacteriën vanuit omgevingsfactoren besmet. Tumoren hebben een factor bacteriën nodig om versneld te kunnen groeien via aanmaak van bloedvatcellen te stimuleren van de omgevingsvervuiling via Nevelvocht zich vermengt vanuit Besmette Voeding vervuilde Milieuvervuilde Omgeving. Waarbij het Psychische reageren niet elke hightech perfect reageren of registreren op Clustercellen van uitzaaiingen missen de meest sensitieve medische apparatuur de micro onderhuidse uitzaaiingen van een melanoom of kwaadaardige micro Tumoren. Bij omgevormde Virussen aanpassing heeft een Oncolytisch effect bij Kanker, Cytokinen ontstekingen, uitzaaiingen langzaam afvloeien via Therapie Targetmix. Hierbij zie je al op jonge leeftijd allerlei dat Kinderen tijdens hun Zwangerschap aangetast zijn door invloeden van Nevel- Bacteriën via Milieuvervuiling. Waarbij ”Emotionele Verwarring” als Kindszijn de Sociaal Geheugenverlies van geleidelijke achteruitgang van iemand als Geestelijke Clusters Virus Mondslijm of Urine Bacteriën vermogens van gevoelsverlies niet wordt waargenomen door de medische apparatuur, maar wel dodelijke besmet.
info@epn-epm.nl

Clusters op een-besmetting via Virale Kankervirussen van Lymfeklierkanker.
Daarbij allerlei Multifactoriële aandoeningen op termijn allerlei Stoornissen als Uitgezaaide Clusters Infectievirus Menselijke Slijmvlies IL-12 Foetus aangetast via Menselijke Slijmvlies Mondslijmvliesvirus welke leiden tot allerlei Infectievirussen. De ontreddering van allerlei Menselijke Slijmvlies Infectievirus Ziekteverspreiding via Pathogenese  Bacteriën Nevelvocht zie je bij-  Dementie, Kankers, Hart- en Vaatziektes, Suikerziektes, Urine Slijmvlies, Zaadbalkanker, Lever, Eierstok, Testis Kankers in steeds meer afwijkende Sociaal Milieu Gedragsafwijking van Geheugenverlies op latere leeftijd na voren komt, mede allerlei Pathogenen Bacteriën, Infectievirusziektes door achteruitgang van het Geestelijke vermogen op alle leeftijden na voren als Stemmingsveranderingen, Stress, Depressiviteit, Paniekaanvallen in op termijn als men er niks aan doet. Hierbij zieje  Vasculaire negatieve groeifactor tot Sociale Dementie, Alzheimer als groeifactor van Vaataandoeningen, Clusters Urine Infectiesvirussen als toekomstige Alzheimer van Vasculaire Endotheel groeifactor in de Bloedplaatjes als Eiwiterosie afgeven of allerlei Multifactoriële Clusters Bacteriën aandoeningen Dementie veroorzaken, welke veelal via Infectievirus Urine of Luchtwegen Bacteriën circuleren in nadien in de bloedplaatjes van stolling in overtollige geleidelijke achteruitgang van iemands Geestelijke vermogen van overbelaste stress. Deze doelbewust veroorzaakt door Milieuvervuiling Overbelaste Pathogene Virusinfectie is een modetrends van Kankervirussen overgedragen via Seksueel contact of via Mondzoenen waarbij Mondkanker, Darmkanker c.q. Honderden Bacterie dikke Darmkanker in afwijkende Zenuwcellen in de Hersenencellen aantasten. Kankers blijken bij Seksueel contact via het Humaan papilloma komt ook voor in allerlei Tumoren rond de anus, baarmoederhals bij meest voorkomende seksueel overdraagbare bacteriën, infectievirus van diverse soorten gynaecologische kankers, welke via Urine test meetbaar is van overdraagbare Infectievirus HPV- type 16 en 18 via Tumorweefsel, slijmvlies of baarmoederslijmvlies kruisbestuiving exact het zelfde is. Bij Milieuvervuilde Leefomgeving veelal de Foetus IL-12 de Hersencellen aantast via Vervuilde Wateroppervlaktes, Nevelvocht,  Fijnstof in Voedingvervuiling. Waarbij het Nevelvocht wordt ingeadempt als Pathogene Clusters Bacteriën of via Gifvoeding van Eiwitafbraak via Kankers & Dementie Celgroei van versnelde Alzheimer verkrijgt met allerlei Emotionele Labiliteit, Rusteloosheid, Agressiviteit in verlies van geheel gepaste omgangsvormen die de Patiënt negatief onafhankelijk maakt van de sociale omgeving.
info@epn-epm.nl

Lymfklierkanker Nieuw uitgebreide Vormen Levensbedreigende Ziekte.
Veelal een Levensbedreigende Ziekte van Hodgkin, Lymfeklierkanker. Het blijkt ineens dat het Leven Stuurloos is geworden door Humaan Papillomavirus  Infectievirusziekte van grote Lymfeknopen van afwijkende B- lymfocyten in de witten bloedcellen zoveel voorkomen. Veelal denkt Patiënten niet direct aan Kankers in denk het zal wel weer overgaan. In veelal is het opgezette klieren met hoge koorts, rillen spieren in vergrote Lymfeknopen, waarbij veel gedacht wordt aan veel voorkomende vorm van Toxoplasmose een Parasitaire besmetting, of  Urine Infectievirus, Mondslijmvlies maar bij Bloed onderzoek zie je veelal direct al zeer snel de Ziekte van Hodgkin, Lymfeklierkanker na voren komen van afwijkende b – lymfocyten = witte bloedcellen in het bloed.  Bij vele vaccinaties helpt 1 % van de Kankerdiagnose in zullen we met Cervixuitstrijkjes te werk moeten gaan om de 150 type HPV waarvan bekend welke heel agressief zijn is de genotypen 16 en 18 bij burgers dragers is geweest van een van deze varianten. Bij HPV zijn diverse types: 135 welke allerlei genitale huid aantasten b.v. wratten, hand, voeten lichaam, gezicht enz beschadigingen veroorzaakt via omgevingsfactoren of leefomgeving welke de leefomgeving aantast zal je alsnog het Immuunsysteem moeten activeren via Targetsmix het Lichaam te zuiveren van Negatieve Slijmvlies Kanker Bacteriën op natuurbasis afvoeren.  Veelal kom je Cellen tegen in Mond Slijmvlies of  Urine infectievirus, Weefsel, van Lymfeklieren overal door het hele lichaam, gezien van Mitoxine, Oncovin via combinatie om de Lymfomen laten verdwijnen. Ook komen deze methode bij andere ziektes gebruikt wordt bij hodgkin via combinatie therapie, welke bij Vrouwen tot Onvruchtbaarheid leidt met allerlei problemen die dan na voren komen in geen nog keuze? tot nu toe er is. Je ziet bij zo’n 90 % bij Mannen en 50 % bij Vrouwen tot infertiliteit van onvruchtbaarheid zich voordoet waar de Ziekte Slijmvlies grafiekjes voorkomt. Ziekte van hodgkin komt nogal veel voor bij (25) jonge volwassenen. Hierbij is wel de keuze om overleg te plegen inzake de kuur te nemen is het risico tot het overlijden, ofwel onvruchtbaarheid worden aanwezig geacht. Het onvruchtbaar worden door Kankerbehandeling is de enige hoop dat je nog verder leeft met alle narigheid vandien, maar de tijd leert ook andere mogelijkheden. Vele Cliënten worden via Behandeling Onvruchtbaarheid in een negatieve beschadigde Celdeling na voren komt door Chemische Combinatie van genetische technieken op grote schaal Giftige Voedingstoffen mix aanmaken in het micro- organismen van allerlei ziekteverwekkers welke resistent zijn tegen alle gangbare afweermechanismen- en medicijnen, waarbij behandeling praktische onmogelijk is geworden via de Overheid. De Hormoonstof spoort bloedcellen aan om nieuwe vaartjes te vormen. Die trekken na de tumor toe om nieuwe zuurstofrijk bloed te voorzien met alle gevolgen, waarna de tumor kan doorgroeien. Hierbij zal nieuwe Angiogeneseremmers de Tumorremmers van nieuwe bloedvaten na de tumoren kunnen afremmen door het zuurstof na de Tumoren blokkeren, waarbij deze verschrompelen. Wel is er alsnog praktische behandeling nodig om het proces in stand te houden binnen het groeifactor in de bloedserum, maar dat heeft tijd nodig in enige begrip mogelijkheden van vertrouwen.
info@epn-epm.nl

Recente Kankercellen kunnen Weer Zeer Actief worden na verlooptijd.
Het blijkt dat Medicatiestoffen een tijdje helpt in daarna weer de kop opsteekt net als bij Bacteriën Slijmvlies Kankercellen door ongevoeligheid bij de Medicatie blijkt dat bepaalde stoffen de ziekte Kanker de resistent wordt opgegeven in niet de kwaadaardige cellen vernietigen, waarbij deze kankercellen zich niet via middel kan beschermen. Kanker is een taboe tot de letter K maar wordt nu sinds kort behandeld als Pathogene Bacteriën Slijmvliesziektes bepaalde vele Leukemie Kankers. Vele Eiwitcellen blijken niet instaat te zijn om zichzelf te beschermen tegen afwijkende Multifactoriële Aandoeningen van besmette Cellen. Kankercellen zijn zeer gevoeliger voor bepaalde medicatie, waardoor ander Cellen kapot gaan door het middel, wegens dat Mutaties veranderingen optreden in de Cellen door Erfelijke ? Multifactoriële materiaal. Welke Mutaties optreden in Kankercellen tot een opstandige routine behandelingsmethoden geeft mogelijkheden de verfijnder Cel verminderde remmende werking via krachtige Celremmers. Doordat van steeds meer aandoeningen ook erfelijke defecte componenten worden ontdekt, veranderd ook de werkwijze hoe aandoeningen worden beoordeelt in een vroegstadium. Hierbij zie je Bloedplaatjes (trombocyten) Tumoren als niet helende wonden binnen de bloedplaatjes trombocyten die de aanmaak van de bloedvatcellen stimuleert in zich in het lichaam verplaats als negatieve stof weten te nestelen als micro-wondjes c.q. Tumorcel. Zodat de stof sneller worden opgenomen in zich nestelen als wondje of bloedvatcellen om de groeifactor vanuit vasculaire endotheel groeifactor bloed op te zuigen. Welke stof via de bloedplaatjes afgeven nadat een Tumorcel zich in een microwond zich hebben genesteld in een bestaan bloedvat. Tumorcellen hebben een versneld systeem nodig vanuit bestaande Hormoon Tumorcellen te verspreiden via micro-wondje. Zie je ook bij wondjes die hebben een groeifactor nodig om zo snel mogelijk dicht te groeien. Hormoon Tumorcellen hebben steeds nieuwe bloed nodig om zich verspreiden vrij snel door het hele lichaam. Bij een wond die gestopt is als de ontstekingsreactie dicht is. Bij Tumorcel is dat Bloedvaten toevoer nooit ophoud, wegens het Hormoon Multifactoriële aandoening stelsel veelal via Geïnfecteerde Bacteriën, Urine Infectievirus stelsel of Mondslijmvlies zich nestelen via de bloedplaatjes afgeven nadat ze zich in de Micro- Tumor of Wondje Humaan Papillomavirus zich hebben genestelde, waarbij zich specifieke klachten op termijn als verbaal na voren komen als Virus Cervixcarcinoom – Humaan Papilloma Virus vooral bij Kinderen.
info@epn-epm.nl

De Wonderbaarlijke Vroegtijdige Immuunsysteem Kankers Afwijkingen.
Een afwijkende afweersysteem geeft al aan van Oesofagus – Carcinoom van dodelijke Kankervormen via betere inzichten in het Gedrag van het Immuunsysteem de sobere tijdens Negatieve Vermoeidheid  Leef Omslag allerlei Infectievirusziektes of Oesofagus – Carcinoom Kankers in Uitgezaaide Long- Slokdarm, Keelkankers,  Leverkankers in HPV- Gynaecologische Kankers enz.  Hierbij weet je veelal het risico aanwezig is van HPV- virus van verschillende Types: Humane Genetica andere schade toebrengen met hoge variaties massabesmetting na voren komt bij Mannen in Vrouwen in Kinderen. Veelal vroegtijdig te voorspellen als een Humane Genetica Infectie Celvirus Bacteriën sluimerende vorm van Kanker enz, welke de omgevingsdisciplines een grote rol mee spelen in de sluimerende abces ziektes dankzij de milieuvervuiling enz. Dit om tot praktische genezing te komen is tijd voor nodig, mede hetgeen de intensive behandeling is het gene, dat je erdoor heen sleept ook al krijg je allerlei Pathogene Bacterie als massale Bloedvergiftiging, zie je tocht nog een oppepper. Waarbij Immuunsysteem gedrag verspreiding een krachtige immuun stimulerende werking heeft op de concentrerende label kernziekte die wordt beïnvloed door individuele  positieve kijk op bepaalde ziektes door het Levenspeil vast te houden, binnen eigen Gevoelsleven te communiceren na de Patiënt. Je ziet vele Cliënten worden gesteld als snel uitbehandeld waarbij niet alle mogelijkheden worden benut via de diagnose stelling van de betreffende behandelaar. Je ziet bij operaties vele complicaties na voren komen van bloedplaatjes of trombocyten van stolling van het bloed, ontstekingsziektes, bloedvergiftiging, wondlekkage, opgezette klieren, toxoplasmose van parasitaire besmetting, hodgkin, lymfeklierkanker welke overalgemeen kenmerken hebben van afwijkende b-lymfocyten = defecte witte bloedcellen. Ook bij  buikvliesontsteking bij goede behandeling stopt, wanner de wondt dicht is enz. Bij complicaties zie je tocht het Immuunsysteem wordt geactiveerd terwijl je doodziek bent. Bij deze constructies van het afweersysteem versterken de Immunologie floreert, waarbij het merg licht weer ziet in vanuit het dal van de dood komt. Waarbij Bloedlichaampjes weer werken in de Leukocyten, de witte bloedlichaampjes herbewapening van het menselijke afweersysteem verloopt. De bacteriën moeten op dat moment gunstige afwerking hebben in niet over belast zijn met allerlei Pathogene Toxines Ontspoorde Cellen of Negatieve Omgevingsfactoren enz hebje niks aan die verstoren het ziekte proces wanneer de kuur wordt gestart. Veelal merk je dat het afweersysteem allereerste signalen doorgeeft na Immuunsysteem als afwijkende Gif –Toxines enz in niet hoeft te wachten op Leukocyten de witte bloedcellen loop je meer risico op Infecties in de afweersysteem beschadigd via overbelaste ziekteactiviteiten.
info@epn-epm.nl

Opzettelijke Toxine Milieuvervuiling via Gifgrond, Wateroppervlaktes via Overheid.
Bij Pathogene LPA1 Cluster Mutatie Botulinetoxine zieje in eerste instantie Infectievirus Vogelgriep BV H5N8 Griepachtige Natuurlijke Mutatie  klachten via Slijmvlies L-2 via Longen, Lucht-Urinewegen, Maag- Darmkanaal Bacteriën via omgeving Milieuvervuiling. Waarbij Voedselgerelateerde Toxine besmette Vergiftiging door aanwezigheid van Stortplaatsen hun werk uitstraling geven van Toxines Besmette Gif- Voeding van uit de bodem of inhaleren via Nevelvocht, Meeldauw, Fijnstof, Parasieten, Ongedierte dringen via Nevelvocht enz in de Bloedbaan. Waarbij allerlei Chronische Ontstekingen, Darmen als Kankers klontcellen Tumoren, welke op grote schaal de bloedbaan perifere cholinerge synaps bereikt met alle Cytokines Infectieziekte Longen, Urinewegen gevolgen tot Neurologische  afwijkingen.  Zenuwstelsel in veelal verstoorde signaaloverdracht via Multifactoriële Aandoeningen als Dementie, Hart-en Vaatziekte, Suikerziekte en Kankers, Eierstokkanker, Borstkanker BRCA-2, enz, welke veel in de eerste instanties worden gemist via het scanner. Hierbij zieje dat de Tweede Generatie die na 19-65 a 1970 Geboren is vele met Multifactoriële Chronische Infectieziektes de Immuunsysteem beïnvloeden tot diverse Kankers, Dementie, Alzheimer, Parkingson, Hartvaatziekten, Suikerziekten, Virus Mondslijmvlies Infecties, Bacteriën Urine Kankers verwekkers enz dankzij de Politieke doelbewust Stortvuil van Dodelijke Chronische Cytokines Infectie Virussen Ziektes in Neurologische Gedragsstoornissen die aankomende jaren door opzettelijke Milieuvervuiling als stille Genocide tot moderne Euthanasie in het leven hebben geroepen de afgelopen 50 jaar. Denkwaardige Pathogene ORCA-010 Oncolytisch Virussen tot Moderne Euthanasie. Dit wegens een micro-klein schilfers Infectie Virus Ziekte van Leveruitzaaiing Toxines die worden opgenomen in de bloedbaan. Het blijkt hoe dichter je bij een Afvalstort hebt woont in verleden of dicht gegooide afwateringen kanalen enz of Nieuwbouwprojecten vanuit zanduitgraving vanaf 1965. Het Bioterrorisme onderstreept als een soort Anthrax vervuiling biologische vervuiling overal via derde landen kunnen worden uitgevoerd als moderne Milieuvervuiling als Virusinfectie Biologische Wapens via Genetische technieken op grote schaal de Micro-Organisme manipuleren waarmee ziekteverwekkers worden ontwikkeld die resistent is tegen de gangbare afweermechanismen en medicijnen, zodat behandeling vrijwel onmogelijk wordt, dankzij de Milieuvervuiling. Heb je meer risico op vervuilde bloedvaatjes bacteriën enz. Waarbij in vele Stortvuil is gedumpt, om deze zandgaten te gebruiken als recreatie blijken nu vele  Chronische Dodelijke Infectie Cytokines Pathogene Bacteriën Hoog Pestvogelvirus HPA1 Ziekteverwekkers te zijn voor gehele Nieuwbouwwijken. Dit door Nederland, wegens dumping van Afvalmilieuvervuiling vele sluipende Ziektes van specifieke Biologische achtergrond hebben van iedere Patiënt Leefomgeving haal je zo de specifieke klachten patroon van Gezwel na voren hoe een bepaalde ziekte is ontstaan. Waarbij 30 meterdiepte allerlei Vuilstort is gedumpt met 3 meter vervuild slib er boven op voor recreatie Burgers met de dood moeten bekopen wegens de Pathogene Bacteriën die zich verspreidt onder de bevolking als Kanker dodende- en Afwijkende Hartprobleem, mede vele Longkankers, Urine Infecties, Darminfecties, Neurologische afwijkingen schade. Waarbij in die omgeving vervuiling de eerste 100 jaren alsnog blijvende Infectie Ziekteverwekkers, welke ook niet direct via Mitoxine hulpmiddel tegen Kankers kan helpen, wegens dat Cliënten in een andere misleidende wandtekst is gericht als achtloosheid zonder eigen geweten. . Dit heeft grote gevolgen voor Volksgezondheid inde Chemosessies in de Milieuvervuilde hectische omgeving. Sinds 1986 mocht men geen Vuilstort meer dumpen betreffende EEG-Verdrag 86- Lid 2 ART:16. Vuilstort uit vorige Eeuw haalt ons weer in via Bodemvervuiling welke zich vermengt met grondwater, oppervlakte wateren, luchtverontreiniging tot Nevelvocht inademen van Botulisme- Toxines in Gif- Voedingbacteriën Besmetting met dodelijke Infectieziektes. In 1985 is meldingsplicht ingevoerd betreffende Botulisme-Toxines helaas Overheid met hun Milieustortplaatsen waren de grote vervuilers in Infectie Ziekteverwerkers welke nog enige Generaties verhoogde risico lopen op Giftigheid Toxiciteit-Cisplatine Voedselgerelateerde Nierfalen, Botulisme of Toxines epidemie bij ON-Vruchtbaarheid, Zwangerschappen- en kleine Kinderen, Ouderen, verhoogde kans op ernstiger Neuro- Psyché, ALS afwijkingen, Neurologische aandoeningen, Bloedsporen Tumortypes in de ontlasting, Nierfalen of Zenuwcellen aantasting via het Immuunsysteem door Nevelvocht Toxines bacteriën vanuit Vervuild Wateroppervlakte ingeadempt met een hoog Bacteriële sterftecijfer.
info@epn-epm.nl

Genetische gegevens, Levensstijl bij Levensverzekering wordt verstrekt.
Antiselectie  wordt door niemand uitgesloten maar theoretisch mogelijk. Het is moeilijk te bepalen in de praktijk dat antiselectie zich voordoet om te weten of je Kankerrisico oploopt niet gebaseerd op kennis over genetische constitutie, maar veelal op gangbare afwegingen rond leefmilieu, inkomen, leeftijd, burgerlijke staat en werkkring. Ook al weten Burgers dat ze het risico lopen op Neurologische ziektes Alzheimer het Apo-E gen. Waarbij Burgers ronddwalen met disbalans van een slechte micro –organismen van anale fistels welke het maagzuur aantasten met alle gevolgen van diverse Kankers, Neurologische afwijkingen kent drie variaties het Apo-E gen, als oorzaak Alzheimer, kent verschillende variaties van E 2- E 3 en E 4. Bij aanwezigheid van E 4-genen 1 of twee E4E4 Gentest blijkt dat je de ziekte Alzheimer hebt na de toekomst. Bij Genentest kom je ook goede Bacteriën tegen die je moet beschermen, net als bij Kanker. Bij diverse bacteriën staat vast in de darmen welke je kan bij sturen naar eigen spectrum van bacteriën in tevens het Immuunsysteem laten beïnvloeden bij behandeling van vrije immunotherapie blijkt essentiële behandeling van immunotherapie invloed te hebben op Kankers, Neurologische oorzaken van het Apo-Gen E4E4 hoofverdachte welke zich al op zeer jonge leeftijd zich voordoet in andere middelen van variaties nodig bent inzake de disbalans geworden tussen de goede en slechte micro- organismen in veelal te lang soorten medicatie te slikken welke weer leiden tot negatieve Gen uitwerking van veel te veel voorgeschreven antibiotica enz. Bij Pathogene overmatige Bacteriën of Schimmels afscheiding welke leiden tot allerlei LPA1 besmetting of het hoog-Pathogene Bacteriën welke nooit na 40 jaren weg is geweest. Je ziet nog de Koorts, Hiv-varianten CRF19-cpx via Clusters Griepachtig Mutatie Spierpijn, Keelpijn, Diarree Anaal Pest, Zikavirus, Dierlijke, Foetus Mutatie.
info@epn-epm.nl

Ontsluiting van Gevoelsleven van Dementie Geleidelijk Achteruitgang.
Binnen defect levensgevoel van Geestelijke Vermogens blijkt steeds meer Burgers vanaf 12 Jaar Jongeleeftijd Stress – Dementie zal toenemen via Bloedvaterosie als voortvloeiende Neurologische Hersenziektes Barrières van meest voor komende ziekte Alzheimer, welke bij 65 % al op 40 jaar te maken krijgt met Alzheimer. De vele kenmerken zijn ook situatieschetsen van iedere Patiënt tijdens levensfase al Chronische Infectieziektes Toxische Milieuvervuiling welke voelbaar zijn van prikkelingen van de luchtwegen, benauwdheid, irritatie van Infectieslijmvliezen, pijnlijke ogen. Milieuvervuiling Wateroppervlaktes komen Bacteriën Geestvirus Nevelvocht  Infectievirussen welke ongevoelig resistent zijn tegen allerlei Medicatie. Het gevolg kwaadaardige cellen vrije toegang krijgen na iemands Geestelijke vermogen weerloos wordt doordat gaandeweg mutatie veranderen- en het erfelijk materiaal of het DNA een vernietigende kracht van Geestelijke vermogen Weefsels, Organen, Bot nog verder aantast door de Medicatie. Bij Targetmix wordt Individuele MAAT BASIS de vijand Eiwit E/E Ziekteverwekker bestreden via verwerk  mechanismen van Bacteriën Cluster welke Ontstekingen Infectievirus-594 veroorzaakt allerlei afstervende Zenuwcellen in Hersencellen defecten verschrompeling van Hersenfuncties. Waarbij andere vormen van Dementie diverse oorzaken na voren komen via E4-genen vertraging erosie of trombocyten van giftlozing in het bloed, welke blijken Zenuwcellen in hersenen verschrompelen al op jonge 12 leeftijd aanwezig kan zijn. Hierbij blijkt Leef omgeving Milieufactoren Hersencellen afsterven in Zenuwcellen zwaar beschadigd worden via omgeving Milieuvervuiling Desoriëntatie optreed. De meest Ouderen komen Alzheimerziekte, Parkingson, Dementie via Eiwit erosieverkleving diverse oorzaken op Jonge leeftijd van concentratie stoornissen binnen twee Dementie al op zeer Jonge leeftijd niet bewust is na voren.
info@epn-epm.nl

Ook Basaalcelcarcinoom kan naar binnen groeien dieper waarbij weefsel, diep onder de Huid wordt aangetast- en zelfs je botten beschadigen. Bij Basaalcelcarcinoom is inbranding van beschadiging uit zich veelal een glad, glazig knobbeltje dat langzaam groeit waar zweertjes, knobbeltjes, korstjes ontstaan, veelal om in bij de hals, maar kan ook op ander vochtige plaatsen zijn die vele jeukachtige- en roodachtige plekken weergeeft in niet reageert op zalf, wegens Mutatie dat het na binnen groeit.
Melanoom: Is nogal Huidkanker die zo’n als Huidkankers MC1- R-gen Melanocortine 1 Receptor- Tumormutatie bij 42 % wordt gediagnosticeerd als meest kwaadaardige vorm Huidkankers. Veelal via Gifgas verspreidt waarbij de Huidlagen worden aangetast. Waarbij alsnog jaren mutaties veranderingen optreden in het erfelijke materiaal of een DNA- Cel of via Voeding Cel remmende tactiek stoffen die het DNA nadien Kankers veroorzaakt als Borstkanker Lymfomen van Lymfeklierkanker  enz worden veroorzaakt bij vele Milieuvervuiling van de afgelopen 50 jaar Burgers besmet  zijn moedwillig , wegens dat alle Stortvuil Verboden was in nu 3, 5 Miljoen Burgers in Nederland besmet zijn met Milieuvervuilde Pathogene Toxines Bacteriën van ontspoorde Cellen met afwijkende  hoge Voeding Gif- Toxines.  Deze komt bij Burgers die met deze zeer kwaadaardige voortkomende Kanker, maar is stijgend blijkt uit EU-onderzoek. Melanoom ontstaat uit Melanocortine, dit Receptoren die Huidpigment een Bruine kleurtje geeft als aanmaken pigment moedervlek. Veelal ontstaat Melanoom vanuit Moedervlek via diverse bruine huidaandoeningen maar hoeft niet altijd zo te zijn. Melanomen groeien na binnen toe- waarbij ze veel dieper in het huid gaan, maar kunnen dan via Lymfeklieren uitzaaien na de rest van het lichaam als Kankers zich ontwikkelen. Bij Vrouwen zitten Melanomen vaak op Romp, Billen, Benen. Bij Mannen op de Romp, Hoofd, Hals maar kan zich ook verder verspreiden de komende 5 jaar via Huidaantasting tot Huid Celveroudering. Je kunt een Melanoom herkennen doordat pigmentvlek dikker wordt veranderd van kleur- en diverse grillige vorm begint te krijgen in zich verder verspreidt. Veelal Jeuk bij Pigmentvlek verkleuringen bruine, rosé van onderhuidse huidschade via onzichtbare vlekken, rimpels die over een paar jaar zich alsnog hebben ontwikkeld als Huidkanker van grillige vorm begint te verkrijgen. Waarbij schimmelige huid, korstjes, zweertjes, pukkels aangeven vooral op zweetachtige huid. Dit via diverse R-Gen Receptoren Tumormutaties Kankers ontstaan op termijn zicht verder verspreiden in het Lichaam over hele lichaam van bruine, rosé vlekjes.
info@epn-epm.nl

Vroegtijdig Opsporen Pathogene Bacterie Toekomstige Borstkanker.
De Angst veroorzaakt allerlei concentraties problemen met allergische reacties in vermoeidheid als je zelfonderzoek kan uit voeren is deze hobbel van angst snel verdwenen. Bij Zelfhulp Therapie en leefpatroon aanpassen op individuele basis is praktische inzichten heel belangrijk aangaande Borstkanker en een follow-up hebben een zeer beperkte gevoeligheid. Borstkanker is een kanker die ontstaat in het klierweefsel van de Borst. Kwaadaardige cellen groeien na verloop van tijd door in het weefsel dat de borstkliertjes omringt in zelf duidelijk voelt bij lichte aanraking. Aangezien dat Kankercellen losraken kunnen allerlei uitzaaiingen in de lymfeklieren van de oksels en onder het sleutelbeen, liezen ontstaan in veel latere stadium ook andere organen als Botten, Long, Lever, Hersenen vooral bij Vrouwen na voren komen. Deze fluorescente moleculen van specifieke gebonden zijn aan de Membraaneiwitten, vooral voor komen in zuurstofarme weefsels. Bij de helft zal de Vrouwen zelf hun toekomstige Borstkanker ontdekken al in een zeer vroeg stadium als het nog geen Kanker is, maar de aanleg van Pathogenese Bloederosie Weefselstoornissen van afwijkende afweersysteem Borstweefsel of Tepelvocht methylering van DNA-afwijking in de cellen naar voren komen. Vooral boven de plusminus 25 jaar begint met leeftijd Ouder worden zie je een explosie na 50 jaar met Bacteriën, Gif-Verzadigde Vetten, Overgewicht in Toxines van Celdeling Knobbeltjes waarbij de Tepels in Borsthouding van vorm helemaal veranderd in negatieve zin. Bij 25 % wordt niet voldoende onderzoek gedaan  na uitzaaiingen  kan verschillende receptorprofiel van oorspronkelijke Borsttumoren. Welke na voren komt bij eigen oefening van Borsttherapie, als er nog geen Tumor-HIF-eiwit aanwezig zijn in niet allerlei Chemokuren of behandeling moeten ondergaan. Vaak al vooraf vele Vetophoping, Klierweefsel, Oestrogene stimulerende borsttumoren.  Waarbij de Geestvermogen instant te blijven in dagelijkse Leefgewoontes te veranderen mede vooral de Voedingspatroon. Binnen de Mondiale Uniforme aanbeveling is er verschillende methode behandeling om Afwijkende Eiwit Cellen welke Genen blokkeren door overmatige Stress, Bacteriën lijdt tot Bipolaire Stoornissen, Borst hoge bindklierweefsel hebben hogere risico op borstkanker, borsttumoren weefsel. De Antikanker effect via injectie cytostaticum van hoge geconcentreerd direct in de leverslagader worden ingebracht waarbij normale levercellen geen problemen zich hoeft voor te doen van de hoog geconcentreerde golf 5-fu weerstaan, wegens geen sneldelende celdelende cellen. De normale Cellen heelt het bloed voor het grootste deel dat door de lever stroomt. Hier kan zonder gevaar een veel hogere dosis in de leverslag-ader worden gespoten, waardoor de uitzaaiingen in het orgaan in een veel grotere aantal ten gronde gaan, waarbij Patiënten veel langer kunnen leven, dan aan intraveneuze toediening.  De strijd tegen de Ziekte Borstkanker is vroegtijdig het opsporen van klevende vetcellen via specifieke kenmerken en die bijwerking hebben al zeer vroegtijdige hopjeskankercellen, bloedpropjes, hoge bloeddruk, bloedstolling, vetweefsels, toekomstige Borstkanker. Het is wel belangrijk of in de Familie Kanker voorkomt of defecte granzymen zijn eiwitten die betrokken zijn bij toekomstige Cytokines Ontstekingsprocessen. Hierbij is voorportiek van Bacteriële stof Lipopolysaccharides al aanwezig is welke Ontstekingen of Tumoren veroorzaken kan je zelf voelen via multifactoriële aandoeningen aan het lichaam enz. Indien je oneffenheden voelt bij zelf Borstonderzoek ga direct je dagelijkse Voedingspatroon veranderen om de Calciumatoom, Ontstekingsprocessen, Vetweefsel van verbale bacteriële stille infecties die je pas later merkt doordat bloedplaatjes zich verbindt via negatieve bloeddoorstroming. Waarbij Tumorweefsel actief wordt tot Borst-Longkanker. Leer je Borsten kennen om vroegtijdig zoveel mogelijk te voorkomen van toekomstige diverse kankers te krijgen.
info@epn-epm.nl

Kankerbestrijders via Virusinjectie in de Tumor of Zwelling ophoping.
Oncolytisch virussen staan aan de nieuwe basis van Kankerbestrijding middelmethoden.  Een Virus als niet Toxische aangepaste omgevormde Virus Oncolytisch effect is het mogelijk de Kankercellen te bestrijden via de kwaadaardige kankercel te besmetten waarbij kankercel zichzelf doden in afgevoerd op natuurlijk basis. Hierbij blijft de Gezonde Lichaamscellen Ongemoeid waarbij de natuurlijk replicatiecyclus proces van het erfelijke DNA zich verdubbelt omdat het nodig is voor de Celdeling. Is de proces Mitose genoemd. Bovendien zie je Oncolytisch virussen in staat geacht dat het Immuunsysteem bij Patiënt extra verstrekt in Kankercellen aanvallen in Tumor uitdrogen tot krimpende of volledig op Natuurbasis laten verdwijnen. Deze therapieën moeten niet worden verward met de bestaande moderne Immunotherapeutica die effectief werkt bij bepaalde solide Tumoren als Blaas, Long, Nier, Leverkankers. Bij Levercellen zijn bepaalde Ontgiftings Targetsmix welke de Toxische werking hebben om het bloed te zuiveren in de fluoropslag. Deze stoffen gaan door het hele lichaam in spreidt zich via de bloedbaan het gehele lichaam en alle organen blootgesteld aan de vrije lage concentratie Targetsmic. Ook bepaalde Targetsmix te gebruiken bij Oncolytisch Virussen te combineren met de Immunotherapie- effect van Celdodende kunstmatige Virus. Waarbij het Afweersysteem versterkt door Therapeutische Targetsmix waarbij het Immuunsysteem de Kankercellen van binnenuit via Urine, Ontlasting allerlei Bacteriën, Infecties afgevoerd wordt in de ziekte niet meer actief is. Er bestaan grote verschillen door Tumorbestrijding via Virus of aanpak via de Bacteriën. Virustherapie kan je gevorderde Kankers of Melanomen een reactie teweeg binnen het Immuunsysteem dat een extreem afweerreactie opwekt zonder dat de Patiënt het eigenlijk merkt, wegens door het vertragen van de bloeddoorstroming Sterft de Tumorcel af als Antitumor effect van het virus. Tumoren die minder zuurstofrijke zijn krimpen ze in vormen geen nieuwe Tumoren in Bacteriën of Virussen uitzaaiingen wegens andere bloedtoevoer-vertraging van Tumoren, Infecties niet kunnen verspreiden wegens geen voeding.
info@epn-epm.nl

Zelfonderzoek naar Borstkanker op Verdachte Verandering Gevoel.
Bij vermoeidheid, pijn, stress, slaapproblemen hebben altijd nadelige gevolgen op langetermijn eventueel Borstkanker onderweg is, wegens Immuunsysteem laat afweten en het afweersysteem niet voldoende kracht heeft voor goede nazorg. Die begint veelal zelfcontrole – na afwijkende leefomstandigheden bij Kankers enz in zijn algemeen merk je allang vooraf dat er iets aan de hand is zonder dat het op dat moment Kanker is. De vele Negatieve Weefsel Kinase beïnvloedt de kans op toekomstige Kankers, waarbij Eiwit- HIF overactief wordt in bevorderen Tumoren bij Vrouwen op alle Volwassene Leeftijden na voren komen in voelbaar zijn van schadelijke overvloedige Oestrogeen productie effect. Iedere Vrouw hoort eens per maand zelf Borstonderzoek te doen na 3 dagen van de Menstruatie. Hierbij kunnen er veranderingen opgetreden zijn in het Borstweefsel die je voelt als je één keer per maand je borsten controleert. Hierbij neem je bij de Borstonderzoek ook direct de Oksel met gestrekte arm of je ook iets voelt wat ongewoon is. Gebruik de vingertoppen met massage olie of douchegel of je ook verdikking tegenkomt of pijnlijke oksels in on- effenheden van verdikking, pukkels, wondjes, infectie, schimmels. Beweeg je arm van boven naar beneden en weer terug of je ook pijn voelt in de oksels. Draaiende bewegingen naar buiten toe of je ook pijn voelt. Draai ook ronde bewegingen na voren evenals naar achter of je ook pijn voelt in waar het na uitstraalt geef dit duidelijk aan bij therapeut enz. Het therapie met weinig bijwerking van Borstkanker of Eierstokkanker Oestrogene Cyclofosfamiden behandeling of platinum en taxol, welke nog steeds zeer effectief kunnen zijn bij orale therapie. Veelal is behandelingsmethoden via kleine aanpassing van het dosis enige verschillende opgetreden bij Burgers van een beetje meer of een beetje minder de gelegenheid om de dosis effectrelatie aantepassen op individuele basis. Nadien bekijk je de Borst in de spiegel- en let goed op bobbels, deukjes of afwijkend huid van de borst. Let ook op veranderingen van textuur, kleur van huid of opzwelling van huid op bepaalde plaatsen, welke negatieve stoffen uitstralen op huidlaag. Let op omvorming of verkleuring van Tepel of het gaat lekken van vloeistof uit de tepel. Ook kan je even drukken of er vloeistof uit de tepel komt in welke kleur dit aangeeft of Roodbloedig is. Denk ook om Urine Infectie Bacteriën die ineens los komen via Pathogene Urinebacteriën Infecties welke een Verbinding heeft met het Immuunsysteem van vertragende bloeddoorstroming ontwikkeld zich geen nieuwe Tumoren of afwijkende Infecties, wegens tijdelijke trage bloeddoorstroming verdwijnt de Bacteriën, Infectie op natuurbasis wel aanpassen van het dagelijkse leefpatroon om de Bacteriën te omzeilen .
info@epn-epm.nl

Terug kijken op Kanker Geneeskunst is de Medici Totaal veranderd.
Bij vele soorten Kankers is het antwoord gevonden rond de Kankerziekte. Natuurlijk zijn er nog vele vormen van kankers waaraan je sterft, maar Kanker is niet langer meer definitie ongeneeslijk. Er zijn vele kansen dat je dat je relatieve zekerheden hebt als je houdt aan de voorschriften van de betreffende Specialist. Er komen steeds meer in langer, voelde doorbraken dat de ziekte bestreden kan worden. Het besef dat Kankers cliënten niet per definitie dood hoeven te gaan is voorbij in deze moderne tijd van medische ontwikkeling Mondiaal-Netwerken. Nu vele huidige behandelingen steeds individueel op maatbasis wordt aangepast is de Genezende werking welke kenmerkende Witte Bloedcellen sterk afwijkende B-lymfocyten Hodgkinlymfoon cellen van opgezette klierweefsel van vergrote lymfeknopen. Veel kan je via microscopisch onderzoek micro stukjes weefsel van een biopt van een lymfeklier welke door het hele lichaam kunnen zitten waarbij ook de dagelijkse levenssfeer wordt aangetast van opgezette klieren. Binnen het ziekteproces van Lymfeknopen van opgezette klieren lymfomen in de voorportiek de Kanker in een afzienbare tijd van levensbehoud op de eerste plaats staat. Bij Mitoxine kuur tegen Lymfeklierkanker is de cytostaticum welke middel uiterst verleden heeft. Dit zie je nu op een andere manier inzake Milieuvervuiling als Chemische Genocide ontdekt van doorontwikkelde mix Infectieziekteverwekkers van talloze slachtoffers van Genetische Toxische uitwerking via Pathogenese Gemodificeerde of het in Geheimkweken van Giftigstoffen welke worden aangemaakt in het Micro-Organismen Insuline. Veelal is Omgevingsgeur of Voeding Pathogene Besmetting van Giftige stoffen aanmaken in het micro-organismen als Kankers, Pokkenvirus of Genetische Geheimkweken van Pathogene Bacteriën via Biologische Milieuoppervlakte Wateren Bacteriën  van allerlei Dodelijke Infectievirussen verspreiden  op termijn zoals het nu na voren komt is 50 % de veroorzaker van de zelfde ziekte vanuit Milieuomgevingsfactoren worden veroorzaakt via de Politiek als zogerekend Volksvertegenwoordigers de Genetische componenten via Afval Milieudumping worden in zijn veroorzaakt via de moderne Genocide door dominante factor van de Politiek.
info@epn-epm.nl

Gif – Afvallozing valt direct Weefselbeschadiging op Witte Bloedcellen.
Bij diverse onderzoeken blijken Lymfeklierkanker de Witte bloedcellen die een Celdodende uitwerking hebben na Kankerziekte. Vele bestaande stoffen Cytostatica werken tijdelijk in daarna zie ze de kop weer opsteken. Kankercellen kunnen net als Bacteriën ongevoelig resistent worden een bepaald middel. Vele oppervlaktewateren hebben na verloop van tijd hun elimineren de invloed op de Kankercel verliezen elementen en lang niet altijd alle kwaadaardige cellen dode. De open gedachten gang is om kankers kwaad aardige cellen te combineren als Antikanker middelen worden toegediend aan Patiënten met kanker, zodat ze elkaar kunnen versterken. Hierbij blijkt dat Kankerpatiënten niet in staat zijn zichzelf tegen al die gecombineerde middelen kunnen beschermen. Het maak ze weerloos en vergroot op grote schaal vernietigd, zo is de hypothese. Ook blijkt dat vele Kankercellen zeer gevoelig zijn voor bepaalde middelen, terwijl andere cellen pas bij de twee of 3-4 de middel. Dit komt doordat de Mutaties veranderen van Erfelijke materiaal of DNA van de Cel verandering optreden in de Kankercellen een andere gedaante krijgt op termijn of volledig wegblijft. Kankercellen moet je bekijken als verslaving waarbij je steeds in oorlog bent met je eigen Gezondheid, om via eigen vernietigingskracht van zieke weefsel, organen, en bot therapie puur voor jezelf aanpakken in niet storen aan omgeving want je zit in Oorlog met je Gezondheid. Ook kan je Targetsmix op individuele basis gebruiken waarbij het Botmergcellen & Geestelijk Cellen weer normaal op termijn een groeifactor geeft om te herstellen via het aangepaste middel op individuele basis om de celgroei te versterken. Nadat Kwaadaardige Celdeling het bezworen heeft, kan het nu in dan ineens weer opzwellen als een opvlammende ziekte proces AFP = (alfa- fetoroteïne)in verschillende vormen van Kankers opsporen via Targetmix op individuele basis.
info@epn-epm.nl

Nieuwe Besmette Autochtone Virusinfectie binnen de EU geconstateerd.
Het blijkt binnen de EU zich een opvallend vele Jonge Kinderen worden besmet via een Schimmel, Cytokines Infectievirusen welke vanuit het Nevelvocht wordt verspreidt  in verstoord Foetus al tijdens zwangerschap. Het blijkt dat de Infectievirus al einige tijd dik 40 jaar in de EU ronddwaald welke betrekking hebben op Infectieziekte. Binnen Clobalisering in de Stedelijke vergrijzing blijken steeds meer Burgers & Dieren besmet raken met allerlei Cytokines Infectievirussen welke niet meer kan worden behandeld met bestaande Antibiotica. Hierbij zal een andere Tragetsmix Capecitibine na voren moeten komen als vervanger voor Antibiotica, waarbij Genetische Tumorweefsel wordt omgezet welke ook wel bij darmkanker wordt gebruikt of aangepast en borstkanker informatie inzicht hebben in de Bacteriën om het dossier. Hierbij is het Mix ongevoelig voor allerlei bacteriën in daardoor kunnen overleven in zich ook vermengen met andere bacteriën vanuit het voedsel resistentie zijn.Waarbij ook andere soorten Bacteriën op Natuurbasis afgevoerd. Ook kunnen Burgers allerlei Bacteriën binnen krijgen door vervuildevoeding of gifvoeding in het doorgeven aan andere met een afwijkende Bacteriën van verspreiding via allerlei Infectieziekten die van Dier op Burgers overgaan in van Mens tot Mensen zich kunnen verpreiden tot allerlei  Infectievirussen, Vogelgriep, Ebole, Q-Koorts, Zikavirus welke zich Mondiaal zich mede verspreidt via Mens, Dier in Nevelvocht, Stuifmeel- en Fijnstof ezn. Dit vooral bij Burgers met afwijkende Afweersysteem of Urineinfecties dit wegens de Negatieve ontwikkeling van Bodemvervuiling, Wateroppervlaktes vervuiling van Kankerverwekkende bacteriën.Waarbij Gezonde Leefomgeving gehele Ecosysteem Besmet voor Dier en Mens is aangetast. Waarbij wereldwijd een explosieve Epidemieën van Ebola, Zikavirus, Q-Koorts, diverse Griepvirus enz welke via allerlei Dieren, Vogels, Huisdieren, Nevelvocht, Muggen zich vrij verspreiden mede via Wateroppervlaktes Vervuilling zicht verspreiden al tijdens de Zwangerschap zich afwijkende Kleine Schedel wordt met Atmosferische stoffen besmet enz.
info@epn-epm.nl

KANKER; Via Tonsillen-Slijmvlies Virusinfectie Overgebracht.
Je ziet dat Infectievirussen Kankers vrij kunnen doorgeven via slijmvlies infectievirus via besmettelijke kankers. Hierbij blijkt dat HPV- Humaan Papillomavirus ook overgebracht wordt als Baarmoederhalskanker. Ook de Epstein-Barr-virus welke tot Hodgkin Kanker kan leiden. Maar er zijn vele Infectievirus die uitzaaiingen in de luchtwegen, Longen maar ook andere plaatsen in het lichaam Multifactoriële aandoeningen via slijmvlies overdracht mogelijk is. Het blijkt dat meer virussen via mondcontact of seksuele contact via slijmvlies wordt het HPV-virus gevonden op vrij grote schaal bij Burgers, die besmet zijn met Kanker in hun Lymfeklieren als fataal verlopen de Lymfevatenstelselvirussen van een Multifactoriële aandoeningen. De virale is een kwaadaardige Kanker- Lymfoom welke b- lymfocyten zich in  Beenmerg nestelen. Ook blijken vele andere Virussen Infecties Kankers veroorzaken tijdens de seksuele overdraagt zo’n 30 %.  Waarbij het niet alleen om mond- holte kankers gaat, maar ook Baarmoederhalskanker, Anus en Penis in bij heteroseksuele en homoseksuele mannen in de verschillende Gynaecologische kankers die bij onderzoek na voren komen. Bij 8 op de 10 Vrouwen en Mannen komen tijdens seksuele handelen besmet met Virus Geïnfecteerd Slijmvlies, waarbij relatief een kleine deel Kanker ontwikkeld op lange termijn. Toxines vinden op het dagelijkse Leven vele afvalstoffen die dagelijks de bloedcirculatie via verkleving van slakken, infecties enz de bloedcirculatie laten filteren  via massagetechniek.  Vele Kinderen vanaf twaalf jaar zullen eigenlijk op vrijwillige basis  gevaccineerd tegen diverse Kankers Baarmoederhals kanker, Cervixcarcinoom, maar ook tegen andere Kankers als Mond- en Keel, Vagina, Anus inenting met HPV- vaccin. Het blijkt bij onderzoek dat zo’n 30 % besmet raakt op jonge leeftijd in allerlei klachten hebben Infectievirus Urine klachten, Keelkankers, Anus, Vaginale klachten Typen 16 & 18 Kanker- verwerkende Slijmvlies Tumorweefsel hebben verkregen tijden hun Jeugd hebben verkregen in op latere leeftijd Wratten of Kankers Verkrijgen.
info@epn-epm.nl

Terug kijken op Kankergeneeskunst is de Medici veranderd.
Bij vele kanker is het antwoord gevonden rond de Kankerziekte. Natuurlijk zijn er nog vele vormen van kanker waaraan je sterft, maar Kanker is niet langer meer definitie ongeneeslijk. Er zijn vele kansen dat je dat je relatieve zekerheden hebt als je houdt aan de voorschriften van de betreffende Specialist. Er komen steeds meer in langer, gevoelde doorbraken dat de ziekte bestreden kan worden. Het besef dat Kanker cliënten niet per definitie dood hoeven te gaan is voorbij in deze moderne tijd van medische ontwikkeling Mondiaal. Nu vele huidige behandelingen steeds individueel op maatbasis wordt aangepast is de Genezende werking welke kenmerkende  witte bloedcellen sterk afwijkende B-lymfocyten Hodgkinlymfoon cellen van opgezette klierweefsel van vergrote lymfeknopen. Veel kan je via microscopisch onderzoek micro stukjes weefsel van een biopt van een lymfeklier welke door het hele lichaam kunnen zitten waarbij ook de dagelijkse levenssfeer wordt aangetast van opgezette klieren. Binnen het ziekteproces van Lymfeknopen van opgezette klieren lymfomen in de voorportiek de Kanker in een afzienbare tijd van levensbehoud op de eerste plaats staat. Bij Mitoxine kuur tegen Lymfeklierkanker is de cytostaticum welke middel uiterst verleden heeft. Dit zie je nu op een andere manier inzake Milieuvervuiling als Chemische Genocide ontdekt van doorontwikkelde mix Infectieziekteverwekkers van talloze slachtoffers van Genetische Toxische uitwerking via Pathogenese Gemodificeerde of het in Geheimkweken van Giftigstoffen welke worden aangemaakt in het Micro-Organismen Insuline. Veelal is Omgevingsgeur of Voeding Pathogene Besmetting van Giftige stoffen aanmaken in het micro-organismen als Kankers, Pokkenvirus of Genetische Geheimkweken van Pathogene Bacteriën via Biologische Milieu oppervlakte wateren van allerlei Dodelijke Infectievirussen op termijn.
info@epn-epm.nl

Gif – Afvallozing valt direct Weefselbeschadiging op Witte Bloedcellen.
Bij diverse onderzoeken blijken Lymfeklierkanker de Witte bloedcellen die een Celdodende uitwerking hebben na Kankerziekte. Vele bestaande stoffen Cytostatica werken tijdelijk in daarna zie ze de kop weer opsteken. Kankercellen kunnen net als Bacteriën ongevoelig resistent worden een bepaald middel. Vele oppervlaktewateren hebben na verloop van tijd hun elimineren de invloed op de Kankercel verliezen elementen en lang niet altijd alle kwaadaardige cellen dode. De open gedachten gang is om kankers kwaadaardige cellen te combineren als Antikanker middelen worden toegediend aan Patiënten met kanker, zodat ze elkaar kunnen versterken. Hierbij blijkt dat Kankerpatiënten niet in staat zijn zichzelf tegen al die gecombineerde middelen kunnen beschermen. Het maak ze weerloos en vergroot op grote schaal vernietigd, zo is de hypothese. Ook blijkt dat vele Kankercellen zeer gevoelig zijn voor bepaalde middelen, terwijl andere cellen pas bij de twee of 3-4 de middel. Dit komt doordat de Mutaties veranderen van Erfelijke materiaal of DNA van de Cel verandering optreden in de Kankercellen een andere gedaante krijgt op termijn of volledig wegblijft. Kankercellen moet je bekijken als verslaving waarbij je steeds in oorlog bent met je eigen Gezondheid om via eigen vernietigingskracht van zieke weefsel, organen, en bot therapie puur voor jezelf aanpakken in niet storen aan omgeving want je zit in Oorlog met je Gezondheid. Ook kan je Targetsmix op individuele basis gebruiken waarbij het Botmergcellen & Geestelijk Cellen weer normaal op termijn een groeifactor geeft om te herstellen via het aangepaste middel op individuele basis om de celgroei te versterken. Nadat kwaadaardige celdeling het bezworen heeft, kan het nu in dan ineens weer opzwellen als een opvlammende ziekte proces AFP = (alfa- fetoroteïne)in verschillende vormen van kankers opsporen via Targetmix op individuele basis.
info@epn-epm.nl

De Allereerste Afweer Signalen zijn vanaf Immuunsysteem reactie.
Bij een negatieve gevoelsreactie van het Lichaam en Geestvermogen is de eerste reactie de markers hebben Leukocyten, de Witte Bloedcellen van over belaste Genetische bepaalde Gen-ziekte via biologische negatieve immuun systeem in het bloed weergeeft. Bij allerlei Pathogene Ontstekinkjes is een tekort aan witte bloedcellen of complicaties welke je nu kan bijsturen. Indien de Patiënt door de crisis is alleen degenen die het overleven, waarbij je kan vaststellen of Bacteriën een gunstige effect werking hebben. Je ziet bij Kankers dat Twee Mensen de zelfde Kanker hebben zijn de Tumorcellen combinatie bijna altijd anders b.v. Wildgroei  Tumorcellen Celdeling Brca-1 chromosoom 17-genen 39. Bacteriën Brca-2 Chromosoom 13912 of losse tumor 139-gen 37 bij vrouwen. Bij mannen P53,  HIF =1a en CCND1 progesteron receptor via bepaalde aandoeningen. Het gaat om reactie van geproduceerd Witte Bloedcellen (Antigeen) Eiwit = Proteïnen het Immuunsysteem op te wekken, in de hoop dat eigen agressieve afweersysteem sterk genoeg wordt om Tumor-necrosefactor Kankercellen te weren. Waarbij Tumorcellen leidt tot minder Tumorweefsels via Targetsmix vermenging de afweersystemen actief stimuleren om bepaalde kankercellen te weren via Targetsmix,  het eigen afweersysteem de kankercellen vroegtijdig te vernietigen. Antibiotica wordt veelvuldig gebruik bij het behandelen van diverse soorten kankers met  slechte bacteriën niet zo snel mogelijk te ruimen. Waarbij de natuurlijkbasis van slechte Kanker, Bacteriën worden niet voldoende geruimd. In niet aan lichamelijke evenwicht in weinig leukocyten of defecte Witte bloedcellen niet met Antibioticum aanpassen via de defecte vervuilde Bacteriën. Targets mix vermengd zich Bacteriën. Deze reactie vermogen zie je terug in het immuunsysteem doordat bacteriën worden beïnvloed welke essentiële invloed hebben Antikankerwerking, Parkingson, Dementie- Alzheimer Apo-E -gen.
info@epn-epm.nl

De tijd van 21ste Eeuw is de Patiënt alsnog een Nummer in geen Mens.
Het groot probleem bij Medische onderzoek telt alleen nog de tijd die uitgetrokken wordt door Medische staf in de Patiënt is nog minder als een nummer. Vele Medische Artsen hebben op een morgen meer dan 50 Patiënten voor onderzoek in trekken er 5 minuten vooruit per Patiënt. Het maakt niet uit wat de Patiënt mankeert de aandacht die een Patiënt nodig heeft in wil graag weten wat Hem of Haar mankeert of welke behandeling er nodig zijn voor ziekte. Ook moet een Patiënt zich kunnen uiten in zijn of haar gevoelens in over de behandeling hun gevoelens kunnen uitten te zake de slechte lopendebandwerk die Medische Specialisten toepassen in Patiënten onderdruk zetten. Zodat deze niet hun gevoelens kunnen uiten door het afrafelen  in 5 minuten. Waarbij de Patiënt niet meer serieus wordt genomen door de arts. Er worden vele Niks -Nut onderzoeken gedaan, maar geen Bloedonderzoek na de toedracht van de ziekte of afwijkende Genen of Medische afwijkingen als Leukemie vorm van bloedkanker, tumoren hechtende weefsel in de Longen, Buik, dikke Darm of Borst met een creperende pijn blijken ze na een halfjaar weer worden opgeroepen van vervolg onderzoek in de Patiënt in een hopeloos toestand terecht is gekomen van een uitzichtloze behandeling op Celniveaus niet meer mogelijk is. De Tumorcellen blijken al vele uitzaaiingen gemaakt hebben via eventuele uitzaaiing door de wachttijd van vele maanden ook andere klieren in alle richtingen zich hebben verspreid vanuit de Pathogene Bacteriën  Brandhaard APC- Cytokines IL-7 Micro-Tumoren gaan Bloedcellen delen tot diverse Kankercellen overdracht besmetting IL-6 Cytokines, IL- 7 als Interleukinen Tumoren, Mutaties JX-549 Mond Slijmvlies, Urine bacteriën van diverse afwijkende bloedcellen tot  Kankercellen in de Spierweefsel Liezen, Oksels enz veroorzaken. De negatieve Medische behandelingen blijken nadien allerlei klachten te geven van ongemak door het afrafelen van Medische behandeling tactiek.
info@epn-epm.nl

Veroudering in Nederland zal Explosief toenemen in Geboorte afnemen.
Binnen de Europese EU- Lissabonstrategie Hervorming van ICT innovatie van duurzame hervormingen onontkoombaar om de Fundamentele Sociale stelsel- en Veiligheid, Milieu een Cultuuromslag moeten maken binnen EU-Hervorming 2020. Dit in Overweging nemen dat de Gemeenschapsrecht van Sociale Grondrechten voor alle Ouderen in Kwetsbare Burgers worden erkent op een behoorlijk Levenspeil in op Sociale en Geneeskundige Bijstand. Overwegende de explosieve stijging van Vergrijzing is Solidariteit van maatschappelijk inzet Jong en Oud noodzakelijk aangaande Geestelijke en Fysieke nood verkerende Stedelijke Gezondheidscentrums, praktische geen voorzieningen die betaalbaar zijn inzake de Sociale Grondrechten van Burgerschap een groeiende negatieve integratie en participatie van Ouderen in het openbare leven tot gevolgen van Milieuvervuiling via stille Politieke Genocide onder de noemer Euthanasie. De gehele Integratieproces van Ouderen zie je niet terug in de Solidariteit tussen Generaties in de Welzijnsaanpak op maatbasis. Ook wordt deze problematiek van Ouderen niet opgelost welke boven bepaalde leeftijd 80 jaar met verdrievoudig worden welke met12 % zijn toegenomen in jaar 2025 in de Vruchtbaar is geweldig afgenomen Geboorte cijfers  35 % vermindering waarbij alsnog ook 15% op de 1000 Baby’s sterven in zo’n 5,3% tijdens de geboorte. Ook aantal huwelijken dalen in echtscheidingen nemen explosief toe. Bij bevolking van 60 jaar en Ouder zie je in Nederland 78 % Getrouwd, Weduwnaar 14 % Mannen. Bij Vrouwen Getrouwd is 47 % in 41% is Weduwe. Gemiddeld per Gezin = 1,2 kinderen. Vruchtbaarheid- graat is sterk afgenomen met 40 %. De overwegende Hervorming strategie tussen de Solidariteit is alsnog ver te zoeken, maar zal via ICT- Netwerk  snel veranderen nu een andere Fundamentele zelfstandige ICT Team van Mondiale Marktverandering continue van markt dynamiek plaatsvinden.
info@epn-epm.nl

Onverwacht Gevolg van Overwinnende Somatische Ouderdomseffecten.
Binnen de Samenleving van Levensreddend Samenhang van Relaties is de Cement Vormen binnen de samenleving vanuit diverse invalshoeken wanneer behandelingsmethoden een levensreddende toepassingen mogelijkheid biedt om ziektes te overwinnen in het dagelijkse geconfronteerd worden met allerlei negatieve gevolgen van dagelijkse leven. Vanuit diverse invals- hoeken is het zelfs mogelijk geworden wat anders onmogelijk bleek te zijn in een periode als mogelijkheid van toepassing is binnen de bestaande samen levensverbanden. Op moment zie je vele Burgers waarbij het klinische beeld bij Patiënten afwijkt van een normale patroon, waardoor ze niet meer behandeld worden in der loop van het ziekteproces, na nieuwe onverwachte inzichten van het klonen op afwijkende Somatische Mutaties vanaf de ene op de andere generatie van het nageslacht valt direct de basis weg onder de samenlevingsverbanden. Het tegen Natuurlijk onbegrip is dat vrije levens verwachting onder invloed van andere benut Biotechnologie de behandeling wijze stijgen- in voorziet verbindingen binnen Gezinnen, Samenlevingen en tussen Burgers en Sociale samenleving in werk zullen de juiste belangrijke Integrerende factoren in de dagelijkse samenleving via vrijwillig banden ontstaan binnen de moderne hulpverlening van Levensverwachting tussen Ouders, Maatschappij een belangrijke factor zijn in meer stabiliteit in de samenleving. Binnen de moderne Fundamentele samenleving geeft een andere Menselijke natuur op het Moraal Welzijnsbeleid van Fundamentele aanzien de mogelijkheid van Menselijke Gedrag te veranderen in een ICT samenlevingsbundeling van Levensreddend behandelingsmethoden de vastgeroeste Doodzieke Maatschappij een Levensreddend Menselijke Moraal terug te geven in het Gemeenschappelijk Fundament van regels op  basis voor gelijkheid principes inzake de Fundamentele Wetgeving.
info@epn-epm.nl

Multifactoriële Aandoening als Dementie, Alzheimer, Geheugenverlies.
De afgelopen jaren zien we steeds meer Erfelijke ? componenten welke we in kaart kunnen brengen als geleidelijk Eiwit-Erosie achteruitgang van iemands Geestelijke vermogens. Maar ook ziektes als Alzheimer lijken niet op de bekende Amyloid beta eiwitten uit de plaques de belangrijkste oorzaak te zijn van Ontstekingsreacties in de Hersenen, maar een heel andere Eiwit klontering Plaques welke beschadigden de Zenuwcellen en doden Hersen cellen via ontstekingsreacties. Micro-Eiwitten  Slijmvliesklontering waarbij aminozuur tryptofaan veroorzaakt enzym TDO-2 essentiële aminozuur tryptofaan afbreekt, waarbij een snelle verouderings ziekte zoals Alzheimer, Parkinson, Dementie, Hart & Vaatziekte in de brede zin ook Kankers. Het Gen tdo-2 tussen de enzymen TDO-2 het tryptofaan metabolisme in de ophoping van het eiwit Amyloid-beta van Eiwitstapeling ontstaat van Ontstekingscellen in de gliacellen van de hersenen in zenuwcellen ontstaat. De ziekte van Alzheimer sterven de zenuwcellen af, is de meest voorkomen de Dementie. Daarbij zijn er alsnog andere ziektes welke belangrijk zijn om te herkennen, omdat behandeling in sommige vormen eiwitstapeling als amyloïde-beta van Dementie geheel kan doen verdwijnen. Maar het ontbreekt vaak aan kennis van erfelijkheid inzake behandelbaarheid zijn vele voordelen per individu beter in kaart kan worden gebracht. Dit ook voor de opvolgende Generaties aangaande de Multifactoriële Aandoeningen welke wel andere voorzieningen nodig hebben, bij andere erfelijke component multifactoriële aandoeningen  welke veelal bij de opvolgende Generaties na voren komt. De ziekte kunnen in diverse type na voren komen via Gifstof Voeding, Omgeving Milieuvervuiling de Hersencellen aantast, maar ook Kankers, Onvruchtbaarheid enz veroorzaken of Zenuwcellen aantasten door het Stof, quinine-zuur dood cellen tot afbraak van de Hersenen op termijn. Het ontbreekt de hulpverleners aan of beoefenaars aan psych historie is een historie beheersing van bereikende psychologische theorie in verbeeldingskracht  om te begrijpen hoe belangrijk  hoe het door Burgers beleefd wordt op hun manier, geen inzicht krijgen in het maatschappelijke belang van Burgers.
info@epn-epm.nl

Milieuvervuilde Fijnstof Rubbergranulaat Zorg Juridisch Dynamiek.
Jaarlijks in Nederland krijgen 100 Duizenden Burgers Kankers waarbij via Wetgeving geen Juridische Bescherming in wetgeving opgenomen betreffen de Gezondheidsrisico’s. Vele Voedbalvelden welke Gezondheidsschade aanricht is er geen Wetgevende controle betreffende Milieuvervuiling of enkele aansprakelijkheidsprocedures waarbij Bipolaire slachtoffers of na- bestaande een beroep kunnen doen wegens nalatigheid van Overheid met Dodelijke of Stoornis afloop op termijn. Wanneer Voedbalvelden belast met Milieuvervuiling Rubbergranulaat is niemand thuis van Overheid. Wanneer de druk op Rechters om enige responsief en empathisch recht te spreken te groot wordt, ligt het gevaar voor “ Tunnelvisie ” al snel op de loer. Het gevaar dat Rechter- aansprakelijkheid aanvaardt omdat bepaald Gezondheid of Veiligheid risico wordt genomen terwijl derde niet op bedacht had kunnen zijn. Bij Voedbalvelden met Afvalstoffen van Fijnstof Rubbergranulaat is een Signaal Kankers verwerkende Kunstgras welke wordt ingeadempt met verhoogde concentratie Fijnstof, Nevelvocht welke leidt tot vervuiling van het Lymfeklierstelsel, Bloedafwijkingen door VOS = Vluchtige Organische Stoffen, Fijnstof welke Luchtwegen, Longen evenals Bloedvervuiling Cytokines Ontstekingen via Interleukinen IL-7 als toekomstige Kankers. Het meten van VOS, Fijnstof concentraties Ultrafijne deeltjes blijven ver boven EU officiëler norm in schadelijk voor gehele Volksgezondheid. Je ziet dit al bij snelwegen van luchtvervuiling van VOS- Cellen Aanhechting Rubber. Arglistige Politiek is op hoogte van Vervuiling Sportvelden in zijn op een goedkope manier Afval kwijt, maar Sterven wel Tienduizenden Burgers op jaar basis IL-7. Je moet dit zien als bij Asbestkanker zeer slecht voor Volksgezondheid, Sterven dagelijkse Burgers nadien het al jaren verboden is. Zo gaat ook Sportvelden Granulaat tot IL-7 Volksgezondheid aantasting.
info@epn-epm.nl

Onderzoek naar Hygiene Zorginstellingen Aangaande Infectievirusziekten.
Binnen toekomstige Gezondheidszorg is een toenemende dreiging van zeer bijzondere resistentie van micro- organismen neemt het belang van hygien alsnog niet toe. De moderne Gezondheidszorg brengt geen nieuwe dimensie in de risicocultuur inzake de Hygiene preventie van Infectieziekten binnen de zorgverblijven, leidt tot verhoging van Gezondheidszorgrisico nu namate vele Mensen meer over eigen Gezondheid ter beschikking krijgen via allerlei bezuinigingen zal het zich veel vaker voordoen van Infectievirussen wegens geen voldoende informatie Hygiene Zelfmanagement, Zorghulpverleners geen tijd meer hebben om op maatbasis alsnog zorg te verlenen, wegens de grote stille Genocide door bezuinigingen. De afgelopen 5 jaar is er extra gemotiveerd om eigen Zelfzorg te verlenen welke tot allerlei Gezondheids- risico lopen van Infectieziekten. Naarmate Burgers in Verzorgingstehuizen zelf moeten Zelfmanagement moeten plegen over hun Gezondheid hadden ze ook niet in een Verzorgingstehuis hoeven, want ze zijn al Hulpbehoeven in hebben geen vrije keuze meer dan in opvang als eigen Gezondheidszorg  die niet altijd in hun eigen belang zal zijn, blijkt door allerlei bezuinigingen die worden toegepast als een soort zelfmanagement is tegenstrijdig met Fundamentele Rechten binnen Gezondheidszorg. Zelfmanagement in de Gezondheidszorg hoeft dus niet automatisch ook meer efficientis of tevre- denheid te betekenen wegens allerlei bezuinigingen, welke leiden tot alle Pathogene Bacteriën tot dodelijke Infectievirusziekten, Griepvirussen, Q-Koorts, Longinfectie, Darmbacterien, Kankers enz, die de afgelopen 20 jaar na voren komt. Dit doordat we meer kennis hebben, beseffen we ook beter in hoeverre het leven van onwetenheid, toeval en risico aanelkaar hangt door Kwetsbare Burgers te besmetten met opsluiting, Voedingsbacterien enz, wegens dat ze zelf geen vitale inzicht meer hebben op eigen zorgleven. Zie je ook  dat Tumorcelllen de Celbekleding baschadig waardoor obstakels in de bloedstrrom, Hersenen- TIA“s, Hartinfarcten, Kankers,Urineinfecties, Slijmvliesbacterien enz.
info@epn-epm.nl

Culturele, Sociale Mondiale Data ICT- Netwerk via Rechten van Mens.
Binnen EU- samenwerkingsverbanden van Rechtsgrondslag  Art: 139- 155 van overeenkomsten tot Mensgerichte autonomie ontwikkeling via diverse Staten bevorderen van gerichte autonomie tot beter begrip- en een grotere ICT-Data-analyse. Dit tot elk Volk te bevorderen tot betere Solidariteit tussen Fundamentele Rechten inzake ART: 150 tot Menselijke Vrije ontplooiing via Hightechvoorlichting en Communicatiesystemen beter opelkaar afstellen. Waarbij deelneming van Bevolking via techniek, communicatie voorlichting  in ten uitvoer wordt gelegd inzake Volksgezondheid. Waarbij nu vele stille Genocide als moderne Euthanasie wordt gepleegd op Kwetsbare Burgers. De onwilkeurige Sociale stille Genocide binnen Volks gezondheid worden Burgers uitgesloten van ontplooiing ART:146 tot Culturele Samenwerking doelstellingen de Rechtsgrondslagen ART: 5 van het Lome overeenkomst op het gebied van de Rechten van de Mens over- treden door EU- ACS-EEG tot ontplooiing via Financiële ART; 140 lid 2, ART;147, lid 2 waarmee vastgestelde Financiële Sociale sectoren niet worden nagekomen binnen ICT Mondiale regionale samenwerkingsverba den. Hierbij ook niet de Gelijke behandeling inzake Universele Verklaring van der Rechten van de Mens niet gehandhaafd inzake Mensenrechten die nu gedwongen worden om hun toevlucht te nemen via Hightech opstand  tegen misleidende Fundamentele uitsluiting inzake Tirannie en Onder drukking. De Nederlandse Regering heeft niet het Recht om de Vrijheid en Onschendbaarheid van Burgers tot Slavernij of Horigheid tot Onterende Onmenselijke vrije Genocide worden behandeld via Onrechtmatig Medische als willigkeurigheid of ART:19 ieder de Vrijheid heeft Recht op Vrijheid van mening en meningsuiting. ART: 21 lid 2. de Gemeenschap Recht op maatschappelijk zekerheid van gelijkwaardige Volksvertegenwoordiger.
info@epn-epm.nl

Culturele Sociale Netwerk Samenwerking via ART:139-155.
De Rechten van Mens binnen de Lome Verdragen van het Tweede deel. Binnen de ICT-Samenwerkingsverbanden  van het Lome Verdrag zullen een aantal inherente waardigheid en van de gelijke onvervreemdbare rechten van alle leden van de Mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid in de vrede in de wereld mede Culturele als Sociale gerichte Samenwerking via ART:139 bij drager leveren tot van mensgerichte autonome ontwikkeling bevorderen van de Solidariteit. ICT- Systemen zijn aangepast per 01-01-2018 via Europese Solidariteit Codering  Flexibiliteit van Netwerking ICT Maatschappij dit inzake de EU-2020 Lissabonstrategie van EU-Hervormingsagenda. De vele Burgers welke ingeschreven staan in de welvarende duurzame strategie voor Sociale –Economische Hervorming van overwegende huidige demografische evolutie welke leidt tot belangrijke stijging van Ouderen. Dit heeft vele Sociale en Economische Consequenties  voor de Arbeidsmarkt, Sociale voorzieningen, Arbeidsmarkt en de Mondiale vrije Sector als ICT Digitale Netwerking binnen de huidige moderne Arbeidsmarkt. Ook Hightech  ART; 150  bepaalt de actieprogramma’s zonder zich te storen aan Criminele Politieke Discriminatie c.q. Genocide waarbij we allang hebben omzeilt om Burgers te ontplooien van het menselijke potentieel op het gebied van Fundamentele onderzoek op wetenschap en technologieën voorlichting en communicatie gegeven in deelnemen in de Sociale en Culturele ICT samenwerking binnen ART;146. Het behoort tot een bepaalde taakverlichting via Stichting EPN tot ontplooiing van Culturele samenwerkingsverbanden op grote afstanden mogelijk is allerlei Criminele activiteiten welke de Politieke Partijen mede Instellingen welke de Rechten van de Mens negeren ART;5 inzake de overeenkomst Lome 1V Verdrag. Dit inzake de discriminatie van Overheden en aanverwante Criminelen.(De afgelopen jaar 2017 allemaal mee geconfronteerd, mede nog vele andere Infectie Virusziektes problemen, maar dat hoort er bij.)

 

Wij wensen allen Ieder een Positieve Gelukkige Jaar 2018 toe – in Gezondheid. EPN-EPM.nl.

 

 

Gekoppelde Laser ICT Netwerk- Team EVAB Mondiaal.

KVK: 41019558.

Info- 1 – Januari – 2018.

WWW.EPN-EPM.NL–  info@epn-epm.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.