EPN Infobulletin Juli 2017

www.epn-epm.nl  Info@epn-epm.nl        
1991        2017
INFO- 7- JULI – 2017
www.epn-epm.nl  –  mailto:Info@epn-epm.nl

Een Levendige Telecommunicatie Netwerk Flexibele ICT Organisatiestructuur.

Binnen Rechtsgrondslagen ART: 10 van het EEG-Verdrag met betrekking heeft op de harmonisatie van Nationale Wetgeving die Rechtstreeks van invloed zijn via tot standbrenging of werking van Gemeenschappelijke TDMA ICT Gezondheidsmarkt  ART:35 van EEG-Verdrag, welke de mogelijkheid biedt om passende maatregelen te nemen inzake Kwetsbare Burgers te stigmatiseren of buiten de Wetgeving te plaatsen, zullen we in Gemeenschappelijke noodzakelijk doelstelling de vereiste bevoegdheden opeisen om de democratie te bevorderen. Daarvoor zijn intelligentie van ingewikkelde eigenschap nodig, die allerlei Genen in door omgeving wordt bepaald. De Sociaal druk toenemende vraag naar Gezonde Kinderen is noodzakelijk  in ethische opzicht, binnen SCPC- Datatransmissie Hightech Ethische opzicht van belang zijn ook met aanstaande Economische ontwikkeling van keuze vrijheid binnen de Sociale druk van diverse stromingen. Coördinatie binnen de Europese ICT- Hightech D2-MAC decoder Transponders Mondiaal onderzoek is uitgewerkt per Genetische doelgroep. Al jaren wordt in Nederland Ecologische Milieu stille Genocide Gepleegd door de Staat Der Nederlander de Grondrechten worden overtreden, mede de Volksgezondheid. Binnen Telcommunicatie TDMA-multiplexsystemen is de voornaamste potentiele vrije investeerder op het gebied van de moderne Informatie technologieën- en maakt via hoge mate gebruik van SES  Europese Micro-VCU analoge RGB signalen omgezet elektronische besturingsfunctie software lidstatenhightech vergaderingen. Telecommunicatie hightech is een op afstand bediende geavanceerde elektronische Globaliserende ICT vrije geavanceerde wier ontwikkeling zal bijdragen tot vrije ontplooiing van maataangepaste elektronische GHz  Micro Antennes basissectoren in heel Europa via moderne computersystemen. Ook binnen de sector Globalisering Communicatie Laser Hightechniek Sociaal- Economische zijn vele ingrijpende verandering op het gebied van de Informatieoverdracht vanuit private diverse informatie ICT- netwerken, die uiteenlopende van wettelijke regelingen in aangepast per Lidstaat om de voltooiing op Fundamentele Rechtspositie van Kwetsbare Burgers te verstevigen binnen vrije open Gemeenschappelijk Marktwerking- en Digitale vrije distribueren Telecommunicatiediensten van apparatuur binnen de EU geeft vele besparing en een betere concurrentiepositie voor onze doelgroepen die zich houden aan de Fundamentele Wetgeving van Vrije afgeschermde ICT- Netwerkbasis ART:100 A van het Verdrag. Ook Regionale ICT Netwerken welke een mindere toegang hadden krijgen nu ook binnen Mondiale Flexibiliteit Gemeenschap voordelen in de ontwikkeling van geavanceerde Diensten en Netwerken de liberalisering door monopolies beheersten Markten en bevordering van de ICT-Netwerking tot samenwerking te activeren binnen het nieuwe moderne Technologieën.  De juiste gecodeerd globaliserende data- overdracht via communicatiesatellieten  met een sterk elliptische omloopbaan met een indicatie van xx en een perigeum van xx km via satellieten de Sociale Fundamentele Burgers via Globaliserende Internationale Organisaties vrij samengewerkt via afstandsbediening. Zodat ook Kwetsbare Burgers het Recht hebben op Samenwerking procedures kunnen deelnemen aan de Wetgevingsprocedure om nieuwe regels voor de telecommunicatie markt van de Gemeenschap mede opstellen via Fundamentele Globaliserende Landen, welke bestaan uit de vertegenwoordigers  met 1 stem heeft binnen de toerbeurt van topoverleg binnen de hightech datatransmissie uitvoerende bestuursorgaan van ledenlanden wordt gehouden.

Info@epn-epm.nl

 

Milieuvervuilde Pathogenese Toename Bacteriën Tasten Huidlagen via Nevelvocht. 

Huidkankers zie je al in een vroegstadium bij Ouderen als Melanoom neemt explosief toe boven de 50 jarige leeftijd. Bij jongeren hebben meer afweer tegen Influenzavirus vanuit het Pathogene Nevelvocht bij Dieren of Wateroppervlaktes waarbij je vele jaren later de gevolgen ziet. Pestvirusziektes als Pathogene Bacteriën via Slijmvliesinfectie verloopt van diverse andere soorten toekomstige IL-7 Kankers. Melanoom is Agressiever Huidkanker van kwaadaardige letsel welke pigmentcellen in opperhuid aantast. Vooral bij Kinderen waarbij het enige jaren later na voren komt bij een verzwakt afweersystem. Andere vormen van Huidkanker is Epithelioom in ook enkele de Non- Melanoma huidkanker gaan vanuit de epitheelcellen. Bij Mannen is dit veelal Romp, Hals, Nek, Schouders in bij de Vrouwen zijn het de Benen, Billen Borsten, Hals. Mannen overleven doorgaans veel minder goed, dan bij Vrouwen dit bij middelbare leeftijd. Elk jaar zie je Melanoom extreem toenemen vorm van Kankers, maar ook Longkanker door binnendringen de Ziekteverwekkers via Milieuverandering van Zongedrag frequenter Kankers bij beide geslachten. Ook meest voorkomende Basocellulaire Epitheliomen of Wratachtige Spinocellulaire Epithelioom welke zich verspreidt via Moedervlek, Wrat, Huidhoorn of Donkere Vlek welke je verwaarloost met het risico op uitzaaiingen met een extra fatale afloop op termijn. Daarbij zie je Maligne Melanoma zijn kwaadaardige Tumoren zowel op de Huid als Slijmvliezen, Moedervlekken,  in Bloedbaan, Lymfevaten zich verspreiden via de Melanomacellen als kwaadaardige vorm, van normale pigment producerende cellen in de huid. Deze zie je voor in de dunne wand van de Lymfevaten van de opperhuid. Het is altijd goed om je Huid te controleren op Vlekjes, Bultjes, Wratjes, Donker Gepigmenteerde Letsels of  Mengeling Verkleuring van Huid of Pukkels, Jeuken, Wondjesbloeden of snelle Huid Celveroudering van een ongunstige Zonne-elastose ontsierende huidverandering. Ook bij Zwangerschap zijn een kwetsbare groep binnen Pathogene Bacteriën Milieuvervuiling, Stoffen omgevingsfactoren, welke opgesloten zitten in de Opperhuid, Mondslijmvlies, Vaginale slijmvlies of Anus enz. Het is moeilijk te voorspellen de Moleculaire Microbiologie van Pathogenese Infectieziekteverwekkers maar via bepaalde negatieve functioneren van het innate en het adaptieve afweersysteem bij Mens en Dier vormt de basis om Toekomstige Miljoenen Kankers in kaart te brengen. Biotechnologie creëert nieuwe mogelijkheden  binnen het micro- organismen genetische gemanipuleerde stoffen als Voeding, Insuline onschadelijk te maken. Dit in welke mate Tumorcellen of Cellen- Mutatieverdeling binnen 5 jaar aanwezig is van wildgroei van toekomstige Kankercellen of Kwaadaardige Tumoren. Info@epn-epm.nl

 

Vakantie zie je ook Huidkankers Vormen Stijgen via Nevelvocht Pathogene Bacteriën.

Welke bestemming je ook kiest in het Binnenland of in de EU of Mondiaal je loopt het risico’s op Huidkanker. Zo’n 60.000 Burgers krijgen op jaar basis Huidkanker gemiddeld. Dit jaar zie je meer als Honderd Duizenden Burgers met diverse soorten Huidkankers via de UV- ZON- Straling  van Pathogene Bacteriën en Botulinustoxine van Epidemische Eiwit Infectie in  Cytokines ontstekingen van Actieve Kankercellen die zich hebben opgeslagen in het Weefsel als agressieve vorm van Melanoom Huidkanker zich op termijn na voren komt wegens dat het uitgezaaid is. De veelvoorkomende Huidkankers is de Basaalcelcarcinoom de meest voorkomende vorm Huidkankers. Nederland krijgt vele Miljoenen Burgers met Kankers via Milieuvervuiling van de afgelopen 50 jaar doelbewust veroorzaakt bij Nieuwbouw projecten enz  te maken die ze inademen via Virale Nevelvocht hebben verkregen uit de directe omgeving.  Bij 25 graden of hogere zie je Pathogenese Bacteriën en Botulinustoxine van Epidemische Eiwit via EU-Instraling diverse Kankersoorten worden overgebracht via Waternevelvocht Botulinustoxine  van Huidkankers, Longkanker, Luchtwegenkankers, Nierkanker, Hersentumoren via UV- Straling Botulinustoxine van meer dan Honderdduizenden Burgers besmet zijn geraakt via Ecologische Doelbewuste Milieuvervuiling van Infectie, Cytokines verspreiding van vlekjes, moeder vlekjes, wratjes welke leiden tot actieve Kankercellen in weefsel aantasting als Melanoom van agressieve Huidkankers welke ontstaan op plekken van Moedervlek of donkere vlek als wondje  Cytokines IL-6. Waarbij je later alsnog Kanker verkrijgt via Cellen vanuit Kinderleeftijd zich op latere leeftijd zich sneller vermenigvuldigen via slijmvlies bacteriën weer actief worden. Info@epn-epm.nl

 

UV-Zonstraling Leidt via Ecologische Milieuvervuiling Bij Kinderen sneller tot Kanker. 

Nederland telt nu 06-2017 zo’n 2,5 Miljoen Burgers met Kankers van allerlei soorten. De nabije toekomst komen er vele meer bij wegens opzettelijke Ecologische Milieuvervuiling Pathogene Bacteriën via Nevelvocht welke wordt ingeadempt vanuit Milieuvervuilde Wateroppervlakte- en Bodemvervuiling, Meeldauw, Fijnstof  vanuit Zanduitgraving bij Nieuwbouwwijken deze zijn volgestort met allerlei afvalstoffen die nu Bacteriën van Dodelijke Botulinustoxine ziektes verspreiden onder bevolking. De vele Nevelverdamping Bacteriën van Nevelvocht welke wordt ingeadempt in de Hersenzenuwencellen, Maagdramkanaal, Longen, Nieren, Urinewegen, Zenuwcellen Burgers met Kankercellen worden geïnfecteerd. Hierbij zie je veelal zo’n Micro- Huidtumoren waarbij Patiënten sprake is van meerdere Tumoren. Ook blijkt dat je al vroeg waarneemt aan Gevoelsverlies in Slijmvlies aantasting dat er iets aan de hand is van Cytokines IL- 6 Ontstekingen. De zon is vrijwel altijd via Milieu oorzaak van Micro Huidkanker, waarbij deze zo’n Duizenden Plaveiselcelcarcinoom. Ook komen nogal vele andere Type Huidkankers na voren via Fundamentele EU- Big-registratie ICT. Bij steeds meer Burgers met meerdere  Ontspoorde van Milieuvervuiling de MC.1 R- gen Roodachtige Melanocortine 1 Receptor van een lichte mate of zware Tumormutatie of Cellen- Mutatieverdeling op termijn van 5 jaar na voren. Tumoren veelal zeer uitgebreide zonneschade pigment met Pathogene Nieuwe Tumoren ontstaan op Jongeren onder de 30 jaar. Dit neemt jaarlijks toe met zo  25 % met Basaalcelcarcinoom via UV- straling, welke vele DNA- schade aanricht voor de toekomst van je leven. Bij het zwemmen is afhankelijk van de inspanning die je pleegt en activiteiten bij het zweten of vervuild  Milieuzwemwater zie je ook de directe verkleuring van de huid door de Ultra- Violette UV- straling. Daarvoor je geen zonaanbieder hoeft te zijn maar wel verbrand wegens dat de Huid nog niet gewende huid, van het ene op het nadere moment volop wordt blootgesteld aan de hoge Uv-straling met alle gevolgen van Pathogene Bacteriën Toxines waaraan het lichaam wordt blootgesteld. Welke crème je ook gebruik ga niet te lang in de zon de eerste dagen in vooral als je ook nog veel zwemt loop je meer Zonne Uv-straling. Ook bij Influenza Griepachtige klachten van afgezwakte Afweersysteem zie je de Huidverkleuring sneller groeien tot Basaalcelcarcinoom. Dit wegens negatieve afweersysteem of gebruik van verslaving middelen c.q. drank, drugs, medicatie of Infectieziekteverschijnselen, waarbij de Huidcirculatie niet meer hersteld tijdens beschadiging of defecte DNA foutjes door Celdeling. Hierbij zie je diepe Inbranding in de IL-7 Carcinogene Kankers huidlagen met diverse systemen Pathogene Bacteriën Nevelvocht inbranding na de toekomst met mindere zonnige vooruitzichten. Hoe langer je leeft, hoe vaker je Cellen zich delen en hoe grotere kans op allerlei foutjes als je niks er aan doet, zie je op latere leeftijd alsnog Kanker ontstaat. Info@epn-epm.nl

 

Politieke  Pathogenen Milieu Bioterrorisme Bodem, Voeding- en Luchtvervuiling.

De vele Luchtvervuiling, Wateroppervlakte & Bodemvervuiling heeft er voor gezorgd voor een ongekende dynamiek in de Wetregelgeving binnen de Jurisprudentie en in de Wetgeving inzake Volksgezondheid dat Politici Vrij Genocide kon plegen op de Burgerbevolking voor tientallen jaren zorgen voor allerlei Dodelijke Cytokines Infectieziekten zoals Kankers, alsmede  Hoog – Pathogene Aviaire influenzavirus Vogelgriep H5N1, H5N9, H5N2 van diverse types mede gemuteerde lage Pathogene Dieren, Voedselbesmetting. Ook werkgevers konden vrij hun gang gaan om Burgers vroegtijdig te loodsen via Milieu Vervuiling waarbij vele aansprakelijkheid niet aan de orde kwam. De vele Voedselgevoeligheid  welke over het gehele Lichaam Infecties of Cytokinesontstekingen veroorzaken via Milieuvervuilde Allergene besmette Voedingsmiddelen van Maagdarmklachten, Luchtwegen- Longinfectie, Huidaantasting via Nevelvocht tot Cytokineskankers op termijn veroorzaken en vele Spiergerichtspijn , Vermoeidheid en Concentratieverlies. Ook Milieu- Omgevingsvervuiling zorgt voor allerlei Cytokines IL-& Kankers welke door de Overheid zelf wordt veroorzaakt.  De afgelopen jaar moest een Bedrijf alsnog tientallen duizenden Euro’s betalen als schade vergoeding voor Dodelijke Euthanasie Werknemer die aan Werkmilieu is Overleden met afgelopen jaren Gezondheidsproblemen met de Dood ten gevolge. Het blijkt dat alsnog dat de Staat Der Nederlander als nog Vrij uitgaat met hun Bioterrorisme van Euthanasie Milieuvervuiling via Politiek als Provincies, Gemeenten enz niet aansprakelijkheidsrecht is in geroepen als slachtoffers niet hun aansprakelijkheidsrecht verkrijgen inzake de vergoedbaarheid van Gezondheidsschade uit Doelbewust Milieuvervuilde risico’s. De Milieuvervuiling is een productiewijze van Genetische Manipulatie van Pathogene Infectieziekteverspreiders Urine infectie, Blaasontsteking, Maag, Darm, Anus, Overgang Infectie bacteriën via parasieten. Dierlijke Infectievirussen welke resistent zijn tegen de gangbare afweermechanismen en medicatie enz, zodat behandeling onmogelijk is in vroegtijdig Euthanasie wordt toegepast via Milieuvervuilde Pathogenen Biologische Cytokines L-7 & Dierlijke Infectievirusverspreiding via kwekende Genetische Gemodificeerd Infectieziektes verspreiders via Pathogenen Ecologische Milieuvervuiling als moderne Euthanasie. Politici Milieuvervuiling op grote schaal Pathogene Diereninfectieziekte, allerlei IL-7 Kankers Ontstekingen veroorzaken bij Miljoenen Burgers aankomende jaren diverse Kankers enz, tot dodelijke Pathogenen Bacteriën Toxines, Schimmels, Dierlijke Virus Infectieziektes verkrijgen wegens Luchtvervuiling, Fijnstof, Bodemvervuiling, Wateroppervlaktes, Rubberafval Voetbalvelden,  Pathogene Voedingvervuiling vernietigen de IgE- Immunoglobuline E of IgA of IgG  enz tot allerlei pathogene allergie van overbelaste voedselgevoeligheid reacties die zich vermengen met lichamelijke besmette Mestcellen Atopie. Hierbij ontstaat reacties histamine van Huidaantasting, Jeuk, Galbulten, Cel-aantasting, Weefselbeschadiging via besmetting voeding. Veelal via Testen van Huid, Urine is Voedselallergie of Voedselinfecties veroorzaken blijken niet vermeld te worden via de E nummers als ze onder de 25 % zijn, maar wel ziekmakende zijn optermijn. Ook de vele Schimmels Infecties vanuit het wateroppervlaktes welke worden ingeadempt zorgen voor Jeukende Bultjes, Urineverlies, Spierweefsel- en Bindweefsel van Bekkenbodem laag Pathogene PLAI besmetting of Hoog- Pathogenen HPAI van Luchtwegen of Longinfectie, Maagdarmkanaal welke veelal Multiresistentie Bacteriën welke via wateroppervlakte wordt ingeadempt als Eiwitmoleculen via Verdamping van Wateroppervlaktes verspreidt als Infectieziektes, Onvruchtbaarheid of als APC- Cytokines IL-7 Ontstekingen tot allerlei Cluster Kankers zich verspreiden. Welke op grote schaal Volksgezondheid aantast tot vroegtijdige Euthanasie. Giftigstoffen Bioterrorisme in het Micro-Organismen aanmaken via Politiek van Ecologische Milieuvervuiling via Dumpen afval enz. Wateroppervlaktes besmet waarbij Nevelvocht (VRE van aangetaste Immuunsysteem) wordt ingeadempt als Botulinustoxine  Pathogene Virusinfectieziektes of Cytokines Ontstekingen tot Kankers. Welke Overheid doelbewust allerlei Dierlijke Influenzavirus  Ontstekings Mutatie, Spier- Bewegingszenuwen Infectie Ziekten & IL- 6 Cytokines Kankers verspreiden onder Bevolking. Maar de Maatschappelijke Gezondheid- en Veiligheid moet boven Economische belangen staan in niet stille Biologische Milieuwapens gebruiken via Ecologische Milieuvervuiling.  Genocide plegen op grote groepen Burgers via Milieu Pathogene Genetische Muterende Infectievirussen resistent zij tegen bestaande medicatie. Info@epn-epm.nl

 

Politieke Consequenties van Biotechnologische Giftige Milieuvervuiling.

Binnen EU het monitoren op risico van bepaalde risico’s Infectie Ziektes vroegtijdig opsporen via Eiwitten Afbraak die actief zijn in de Cellencyclus van onze lichaam. Veelal is duidelijk dat preventie kan worden toegepast op Eiwituitscheiding welke actief zijn voor bepaalde Infectieziekteverwekkers via Genetische Gifstoffen welke worden aangemaakt in het micro- organismen. Welke delen DNA is actief bij weefsel of celtype die reageren op extreme invloeden die Celdeling schade kunnen aanrichten via Genetische mogelijk maken om allerlei giftige stoffen te produceren via Manipulatie van allerlei Dieren Infectieziekteverwekkers, Spiertrillingen, Vermoeidheid  van afwijkende Immuunsysteem en ernstige Pathogene Bacteriën van Infectieziektes  vanuit omgeving. Ieder Burger moet de Vrijheid hebben indien deze dit wil om inzage te krijgen in de Genetische Code. Het Menselijke Genoom is niet van de Overheid om Genetische inzage te hebben in de genen inzake bepaalde ziektes of vroegtijdig Euthanasie toepassen om kwetsbare Burgers zo snel mogelijk te ruimen. De vele Gehandicapten hebben zowel Biologische als Psychologische oorzaken vanuit de Leefomgeving milieuvervuiling enz. Ecologische Milieuvervuiling welke resistent zijn tegen alle gangbare afweermechanismen en medicijnen zodat behandelingsmethoden onmogelijk worden via Eiwitten die zeer actief zijn in alle Celdeling van ons lichaam. Moleculaire Microbiologische Cytokines Pathogenese Bacteriën Clusters Epidemieën van Infectieziekten verspreiding- zie je overal terug via allerlei Bacteriën van Genetische manipulatie Milieuvervuiling binnen Giftigstoffen die het Immuunsysteem aantasten in resistent zijn tegen de bestaande Medicatie. Bij vele Gemeenten zie je Vijvers, Waterplassen besmet met Pathogenese Bacteriën waarbij Kinderen van 0 tot tien jaar allerlei Dierlijke Influenza-Infectie worden besmet via Nevelvocht binnendringende Infectie ziekteverwekkers aan de Cel- oppervlaktes van de Antigeen Presenterende Cytokines Cellen, welke op termijn van 5 jaar aanzetten tot Kankers op latere leeftijd. Politieke consequenties van Ecologische Milieuvervuiling Biologische Geheim verspreiden van Pathogenen houden zich niet aan Landgrenzen maar verspreiden zich net als Biologische Wapens als een Genetische gemodificeerd Anthrax, Pokkenvirussen, Zenuwgassen, Insuline, Kankers enz. Waarbij op grote schaal allerlei Pathogene Geheime Gekweekte Milieu Cytokines, Dierlijke Infecties Ziekteverspreiders. De aankomende jaren zie we vele Burgers met Chronische Maag darm – klachten, Huidkankers, Luchtwegen & Longkankers, Zwelling Mondkankers welke vrij snel kan worden geregistreerd wegens Voedsel, Vochtovergevoeligheid  welke Chronische Ontstekingen veroorzaken of andere Infectieziektes door afwijkende leefgewoontes van slechte voeding vertering of afwijkende spijsverteringsorganen  van maagslijmvliesontstekingen.  Waar ’Stamcellen, Eiwitten Moleculen de Internationale regels van Infectieziekte klonen tot grote afwijkingen van IL-12 of IFN als negatieve aangeboren innate afweersysteem na buiten afgeeft. Baby’s krijgen veelal na de Geboorte tekort aan vitamine B.12 waarbij ze ontwikkeling achterstand oplopen de eerste 5 jaar.  De eerste maanden doen zich allerlei ontwikkeling van de hersenen en het zenuwstelsel voor. Bij te weinig Vitamines B12 zie je op latere leeftijd Bloedarmoede  in afwijkende maagslijmvlies-infectie. Ook op nog latere leeftijd doen zich allerlei slijmvliesinfecties via Bio-Milieuvervuiling H5 & H7 van Genetische DNA Carcinogenese Kankers op grote schaal doelbewust wordt veroorzaakt via Stortomgeving Milieuvervuiling. Pathogene Milieuvervuiling veroorzaakt tijdens Zwangerschap afwijkende Neurologische Mutatie Stoornissen via Nevelvocht, Fijnstof, Gifstoffen, Pestvirussen enz Foetus in Kinderen aantast.  2,5 Miljoenen Burgers zijn al geïnfecteerd in Nederland met Eiwit bacteriën welke het slijmvlies aantast met Adenocarcinoom als Darm, Maagkankers, Borstkankers via Slijmvliesinfecties Pathogene Eiwit Bacteriën  Mutaties die zich onder de bevolking verspreidt de aankomende 25 jaren. Ook zijn er nog enige Miljoenen Burgers Geïnfecteerd met diverse Huidaandoeningen van Kankerverwekkende stoffen via Nevelvocht vanuit Ecologische Milieuvervuilde toekomstige Kankers. Info@epn-epm.nl

 

Bipolaire Stoornissen van Allerlei Stemmingswisseling Problemen. 

Mijn Vriend lijdt aan Bipolaire Stoornis. Dit betekend via de Huisarts dat hij zeer onderhevig is van allerlei stemmingswisselingen in ik hem tot dusver niet kan helpen. Vaak is Hij heel somber en zeer Depressief, Agressief in op andere momenten heel uitbundig en vrolijk. Staat onder psychische behandeling via Psychiater- en slikt medicatie in weigert deze Medicijnen regelmatig. Ook komt hij niet voor twaalf uur uit bed, rookt veel, drinkt veel alcohol in eet maar heel weinig. In tocht ben ik stapel verliefd op Hem en wil alles wel doen om hem te helpen, maar vaak kan ik er niet meer tegen in weet niet hoe ik er mee om moet gaan. Kan U mij raad geven van de omgeving in Huisarts weet het ook niet meer.  Antwoord:  Het blijkt dat Hersenstructuur volledig in een B- Stress-Stoornis is terecht gekomen, waarbij bepaalde Hersen gebieden wel of niet kan worden hersteld wegens te kleinere hippocampus. Die niet kunnen worden hersteld via Hersengebieden is het belangrijk de activatie van Geheugen anders te behandelen binnen dagelijks Emotieverwerking en de aandacht amygdala, dorsaal anterieur cingulate cortex- en insula bij hun veelal veel hoger. Ook Medicijnen geven veelal bijwerking angst om hun macht over zichzelf te verliezen, wegens dat ze al bij allerlei Instanties, Psychiater hun EI niet kwijt kunnen. Enige oplossing is niet overal op reageren is de emotieverwerking om tot zichzelf te komen, hoe gek je ook bent op dat moment. Omgevingssignalen geven juist de Hersenactiviteiten een afname van klachten binnen de linker inferieure partiële kwab is het gebied voor het aanpassen van werkgeheugen. Te lage Eiwittypering Serotonineniveua in de Hersenen geeft daardoor negatieve het gevoel van geen eigenwaarde te hebben, terwijl die wel aanwezig is, maar niet begrepen wordt of overtallig bemoeienissen in niet meer bij eigen gevoelens of denkpatroon kunnen komen van het dagelijkse leven. Waarbij geen maatschappelijke carrière voor de hand of relatie veelal grote consequenties hebben voor de toekomst. Menselijke Gedragsverandering is mogelijk door Fundamentele Eiwit Bacteriën van ziekteverwerkers veroorzaken Pathogene Schimmels, Oxidatie van Eiwitvouwing gedragsbeïnvloeding te realiseren via eigen onderdrukte afweerreactie op termijn te herstellen in via eigen inzicht laten meedoen in de samenleving geeft een bepaalde eigen waarde voor de toekomst in rust in het eigen leven.  Info@epn-epm.nl

 

Influenzavirus-A, H1N1 Bij Diereninfectie Pestvirusziektes Longontsteking enz.

Veelal vernemen Burgers al vroegtijdig Diereninfectievirussen Clusters van allerlei Pathogene Clusters Nevelvocht Bacteriën Ziekteverschijnselen als IL-Cytokines Kankers, Spierpijn, Hoofdpijn, Benauwdheid, Koorts, Hiv, Soa, Chlamydia- infecties enz stijgt ieder jaar. Ook grote toename bij Kinderen onder 10 jaar van RS- Virusinfectie IAZ = Influenza-achtige ziekte van Virusinfectie. Dit vooral onder de 5 jarige leeftijd  met pneumonie, streptokokken- angina, acute otitismedia en gastro-intestinale Clusters Dierlijke Infectievirussen. De grote toename Cluster APC- Pathogene Infectievirussen binnendringende ziekteverwerkers welke aan de Celoppervlak als Antigeen DC zich als boodschap buiten de cel wordt gestuurd met IL-7 Cytokines welke andere cellen kunnen aanzetten van ontstekingsreacties op jonge leef tijd.  De rol van Milieuomgeving  van Wateroppervlakte verspreiding van de Picornavirussen welke op grote schaal de Volksgezondheid aantast via Nevelvocht welke Longkanker, Urine infecties, Darmkankers enz via specifieke Picornavirus Infectie via transmissieroutes van Nevelvocht, Rioolwateren en oppervlakte wateren besmet zijn met Kankerverwekkende Bacteriën, welke ook van persoon-op personen besmetting wordt overgebracht vooral bij Kinderen onder 18 jarige leeftijd met de specifieke virussen blootstelling. Ook blijkt dat vele Gemeentes Vijvers besmet zijn met de Hepatitis-A virussen, Enterovirussen, Influenza A- Virussentypen Infecterende Eiwit Nevelvocht, vanuit  Riool Vervuild Wateroppervlaktes Infecterende Luchtwegen, Longaandoening tot Pathogenen Cluster Toxines Bacteriën van diverse soorten Kankers. Veelal zie je bij Ouders een afgezwakte  IL-12 of IFN van Afweersysteem al Tijdens de 9 Maanden Zwangerschap van veelvuldige klachten of Infectie c.q. Schimmels. Na Geboorte blijkt vele Baby’s  besmet te zijn met het RSV-infectie bronchiolitis, luchtwegeninfectie  in IL- 17 Slijmvliesinfecties.  Waarbij nieuwe Generatie Burgers worden belast met APC van defecte buitenmembraan via diverse verzwakte afweersysteem- welke allerlei Mutaties kunnen binnendringende Influenza Pathogene moderne Type: Lage LPAI of hoge Pathogenen HPAI Virusantigeen Infectievirussen van Cytokinesziekte verwekkers aan de Cel- oppervlakte als Antigeen Presenterende Cel. Die veelal via Influenzavirus Infectievirus via Dieren omgeving als Zoönose, Pestvirus H1N1 van verschillende ziekteverwekkers na voren komt Q- Koorts, Pestziekte Infecties, A-H3N2. Ook blijkt uit EU onderzoek dat verschillende Infectievirus ziekte al als aangeboren of Innate Cytokines IL-12 of IFN die aangeboren of innate afweersysteem via APC =Antigeen Presenterende Cel na buiten af geeft van verzwakt afweersysteem. Dit via Ecologische Milieuvervuiling uit de omgeving van Watervervuiling via Nevelvocht wordt besmet. Veelal zie je uit de basis de expressie van moleculen die een belangrijke rolspelen in het antigeen presenterende CD40, CD80 en CD86 omhoog gaan. De verhoging van moleculen geeft meer weerstand in het Antigeen aan de T- helpercellen via een andere route Myd88 productie van Ontstekingsreacties bevorderende tot Cytokines bv IL-6 en TNFa, of IL-IB gaan plaats vinden. Deze cytokines zijn naast signaal wat de afweerreactie bevorderd ook verantwoordelijk voor Spierpijnklachten, Benauwdheid, Longontsteking, Koorts, Neusverkoudheid, Hoofdpijn in vele Maagklachten & Urine infecties.  enz. Info@epn-epm.nl

 

Milieuvervuilde Bodembacteriën, Toxines Besmetten de Voedingconsumptie.

Het blijkt dat vele Consumptievoeding besmet zijn met allerlei Bacteriën Botulisme in de Darmflora terecht in geeft bij Kinderen hypersalivatie, Ademproblemen, Dubbelzien, Spraakstoornissen, Droge Mond, Dysfunctie van spieren wegens Voedingsconsumptie vervuiling  Pathogene Botulinustoxine van slijmvliesaantasting, Vaginale in van Longen, Darmen die Voedselgerelateerde Toxine vervuiling de Zenuwstelsel aantast in de bloedbaan de Neuromusculaire perifere cholinerge synaps met allerlei psyché gevolgen van signaal over dracht. De vele Voedselgerelateerde Pathogenese Botulisme is een Voedingsvergiftiging welke bij vele Burgers allerlei Infectieziektes veroorzaakt, maar ook bij Dieren zijn verschillende Typen: A t/m G in bij Dieren Type C en D die bij Vogels- en Zoogdieren nogal veel voorkomen via C. botulinum. Pathogenese Botulisme van botulinustoxine tasten slijmvliezen tot wondbotulisme van Mens & Dier in de bacteriën vormen sporen van vergiftiging welke zenuwstelsel, bloedbaan aantast. Dit via onnatuurlijke vorm van Voedselgerelateerde, Water H1N1, H3N2 Nevelverspreiding via Milieuvervuiling, Bodemsporen vormen Pathogenese Nevelvocht, Fijnstof verspreiding welke wordt ingeadempt vanuit de Ecologische Milieuvervuiling Botulisme van Voedselvergiftiging. De bestaande 5 granzymen welke Eiwitten die betrokken zijn bij Virus geïnfecteerde cellen in het bloed deze diverse Ontstekings Cytokinesziekten, Bacteriële Infectieziektes welke zich buiten de cel worden aangetroffen. Deze granzymen kunnen ontstekingsreacties vrij snel verergeren door een Bacteriële stof Lipopolysaccharide (LPS). Bij een afgezwakte Afweersysteem of bloedvergiftiging zie je de LPS dat het Immuunsysteem hierop reageert met allerlei Clusters ontstekingsreacties. Waarbij het belangrijk is deze zo snel mogelijk afremmen om bloedvergiftiging zoveel mogelijk te voorkomen. Tegenwoordig  zie je vele 60 plusser met een Dodelijke Longontsteking vanuit een Pathogene Griepvirusinfectie. Ook Kinderen onder de 10 jaar is toegenomen als een Griepvirusinfecties via Dierlijk Virus-geïnfecteerde Cellen.  Moderne  Vloeibare Targetseiwitten die betrokken zijn bij het eventueel opruimen van Pathogene Bacteriën van Infectievirus van Griepaanvallen of Longontsteking. Info@epn-epm.nl 

 

Nieuwe Targetsmix Binnen de Hightech Biotechnologie Identificatie.

Globaliserende Biotechnologische ontwikkeling binnen de DC- Genetische revolutie op de inrichting van Geneesmiddelen traject doen zich explosieve ontwikkeling voor via Targetmix. Je kunt gerichte mechanismen opsporen die vanuit Milieuomgevingsfactoren bepaalde Cytokines Ontstekingsziekte of  Infectie Ziektes veroorzaken al op jonge leeftijd aanwezig is te identificeren, valideren en proberen te beïnvloeden. De gevreesde Cytokines IL-7 Gen Kanker Ontstekingsziekte ligt veelal een behandeling op maatbasis inzake Tumormutatie of Cellen- Mutatie verdeling welke allerlei invloeden hebben op het ontspoorde DNA Cellen welke 5 jaar nodig hebben die tot eventueel Kanker leiden. Ook Erfelijke Kanker blijken vormen van Kanker te zijn door defecten in het DNA. Waardoor Celdeling ontstaan na de Geboorte als Celdeling kopiëren wordt het nadien ook in het DNA een foutje ontstaan, welke inherent is aan de IL-7 Celdeling. Bij het Ouder worden (40) zullen er meer Celdeling Influenza ontstaan op latere leeftijd vanuit Milieuomgevingsfactoren, Voedings of Leefgewoontes waar bij je inzicht verkrijgt in bepaalde defecten van Eiwitmoleculen hoe ziekte ontstaat in te voorspellen is op termijn. De toename van kennis inzake Moleculaire Pathogenese Bacteriën vanuit Milieuomgevingsvervuiling zie je precies hoe veelvoorkomende Clusters Infectie Ziektes, Cytokines ontstaan als verschillende Kankers, Alzheimer, Dementie, Parkingson in allerlei Auto –Immuunziekten. Welke nu alsnog bij Medische Tweedeling verschillende vormen behandeling wordt gebruikt als symptoombestrijding in niet toegepast op persoonlijk behandeling.  Nu via Hightech Technologische samenwerking van Fundamentele Doelgroepen ICT biedt vele mogelijkheden om in vroeger stadium gerichter Ziektes op te sporen die bijvoorbeeld toekomstige ziekte veroorzaken. Deze vroegtijdig te identificeren via Targetmix Moleculen te valideren in te beïnvloeden op Natuurbasis Preventief via Pathogenen Moleculaire de ziekte vroegtijdig in kaart te brengen  om tot adequate behandeling te komen. Veelal zieje dat het Immuunsysteem protease om genetische aanpassing vanuit natuurlijk overdracht aangaande niet overbelast te worden via het DNA. Welke Genetisch nog geen tiende procent verschil maakt van het totale DNA, maar vele Infectieziektes een Genetische component Oligosaccharide LPS molecuul veroorzaakt. Info@epn-epm.nl

 

Fibromyalgie zijn veelal onbegrepen Reumatische Aandoeningen.

Bij Reumatische Artritis Chronische Gewrichtsontstekingen spelen de CD-4 T-cellen een grote rol bij Pijnklachten zijn vele onbegrip van de ene na de andere dag heel actief zijn- in de volgende dag bijna niks meer kan door pijn, onveiligheid gehechtheid, verbittering emoties en vermoeidheidklachten. CD4 T- cellen kunnen geactiveerd worden door dendritische cellen waaronder de CD1c (BDCA-1) myeloïde dendrische cellen (mDCs) Eiwit stromal  lymphopoietin is te voorkomen bij het CDA-T-cel responsen reguleren van reumatoïde artritis en ook de abatacept een anti- reumatisch middel  de TSLP- gedreven Immunopathologie  van reumatische artritis kan beïnvloeden via activeren van de T- cellen. Hierbij het ontstekingsmilieu  in het gewricht welke een zeer belangrijke hoofdrol speelt in de T- cel-responsen naar de TH-1 en T-17 activiteiten.  Burgers met Reumatische aandoeningen waarbij het Immuunsysteem voortdurend negatief actief is, zoals bij reumatoïde artritis, multiple sclerose en ziekte van Crohn lopen veelal grote kans om depressief te worden omdat lichaamsvreemde stoffen binnen dringen en vele Immuun schade aanrichten via cytokinen welke in de hersen terecht komen. De Emoties blijken een verhoogd verbittering veroorzaken door onveilige gehechtheid en emoties. Bij jeugdreuma  is veelal ernstige bijwerking van methotrexaat waarbij het gedrag maagkrampen veroorzaakt- en gedragsbijwerking van pijn door de methotrexaat. Hierbij leidt de activatie van het Immuunsysteem tot veranderingen in het Signaaloverdracht tussen Zenuwcellen in Hersengebieden welke een verstoord immuun systeem bij reumatische pijn veroorzaakt zijn door depressies waarbij voortdurend het  Immuunsysteem actief is, zoals bij reumatoïde, multiple sclerose, en de ziekte Crohn lopen grote risico’s op depressies in gedragsproblemen. Vele Burgers stuiten op onbegrip met Reumatische Fibromyalgie vanuit de omgeving door ongeloof, wantrouwen in worden bestippeld als aanstellerij. De grillige chronische ziekte is tegenwoordig te identificeren in te beïnvloeden om verschuiving van symptoombestrijding binnen de kennis over Moleculaire Pathogenese ziekte is ontstaat in welke op maatbasis Eiwitmolecule Targetsmix invloed kan hebben op de duidelijke onzichtbare Reumatisch, Fibromyalgie van pijn en vermoeidheid na voren te halen. Door het aanpassen van Moleculaire Microbiologie van Infectie Ziekteverwekkers is de Pathogenese Infectieziekte binnen het negatief functioneren van het innate en adaptieve afweersysteem de basis vormt van strategische binnendringende Cytokinesziekteverwekkers aan de Cel- Oppervlakte van APC = Anti Presenterende Cel. Hierbij voel je dat Cytokines IL-7 andere cellen aanzetten tot specifieke Ontstekingsreacties van Pathogenese Clusters Bacteriën vanuit Vervuilde Milieuomgevingsfactoren. Hierbij zeggen Genen niet alles, maar de impact van Omgevingsfactoren kunnen veel grotere invloed hebben op binnendringende Pathogene Infectieziekte- verwekkers die je op grote schaal na voren komt bij diverse onderzoeken. De ethische aspecten zijn heel belangrijk en moeten worden geadresseerd, maar wij denken dat het makkelijker wordt indien zich daadwerkelijk aandienen. Overheid maakt al tientallen jaren misbruik in gebruik van stille Genocide op grote groepen Burgers via Pathogene binnendringende Infectieziekte verwekkers. Deze kunnen ander Cellen aanzetten tot Ontstekingsreacties. Waarbij 70 % van de Bevolking dezelfde aanverwante Ziekte ineens krijgt, zie je bij diverse Cytokines Ontstekingen als Kankers wordt veroorzaakt. Info@epn-epm.nl

 

Aantal Nieuwe Soa’s, Chlamydia, Gonorroe stijgt met 30 %- 2017.

Bij Soa Sepsis is de afweersysteem van het lichaam op een infectie reactie schade ontstaan aan het Weefsels en Organen welke de normale functie problemen geeft. Bij Patiënten zie je welke micro- organisme de infectie veroorzaakt  in welke fase van de Immuunreactie het weergeeft bij de Patiënt. De vele sporen van Soa, Gonorroe en Chlamydia enz zie je meerdere SOA welke meetbaar zijn. Hierbij is een extreme stijgende trend zichtbaar de afgelopen 10 jaar. Bij chlamydia- infectie in 2012 is 12 % met Chlamydia gediagnostiseerd . Bij Jongeren heteroseksuele bezoekers was dit 17 % met opgespoorde Gonorroe-Infecties. Komt ook voor bij mannen die seks hebben met Mannen (MSM) zo 8% en wordt ook vaker gevonden bij Heteroseksuele mede de gevoeligheid van gonorroe. Ook wordt al snel ontdekt de HIV positieve bezoekers met ook een SOA zo’35 %. De vele afwijkende afweersysteem van het micro- organisme de infectie veroorzaakt welke een afwijkende Immuunreactie weergeeft. De verschillende SOA stijgt iedere jaar weer van meerdere SOA- Chlamydia Infecties waarbij ook weer Gonorroe-infecties vooral bij Mannen. Ook worden nogal HIV positieve alsnog ook een SOA wordt gevonden. Het blijkt dat de Afweersysteem grote invloed heeft inzake besmetting gevaar van het micro-organisme de infectie ziekte veroorzaakt in de eerste fase van immuun reactie van de cliënt. Ook binnen Volksgezondheid- Welzijn is een groot risico op Seksuele overdraagbare HIV aandoening of Soa enz. Ook de Chlamydia trachomatis bacterie snel overdraagbaar seksuele aandoening- en Gonorroe of Syfilis worden via uitgesplist na leeftijd in het vindpercentage per test plek op het lichaam. Ook bij Mannen zie je Urethritis en enkele keer Epididymitis = bijbalontsteking. Ook worden testen gemaakt via richtlijnen van orale testen en anorectale testen nog vele discussie is. Waarbij de Cliënt niks mee op schiet. Het blijkt overalgemeen dat SOA- stijgt aangaande Chlamydia het sterks is gestegen bij Vrouwen treden cervicitis = baarmoederhalsontsteking of urethritis op. Chlamydia- infectie is de meest voorkomende SOA komen veel voor bij Vrouwen en Heteroseksuele Mannen.  In jaar 2016 is SOA gestegen met bijna 20 % in bij  laagopgeleiden zo 23 %. Ook de sporevorming  verschijningstype van de Bacterie worden opgenomen door de gastheercel mechanisme Endocytose, welke bacterie zich hecht aan de receptor. De receptor fuseert dit endosoom met een zogeheten lysosoom als intracellulaire zakje met enzymen en toxische substanties erin. De Toxische breken Celmateriaal af. Dit leidt er toe dat bacterie intracellulair kan blijven bestaan in veranderd het levensvorm is de energetisch actieve vorm van Bacterie. Dit hangt af van de energiebronnen en aminozuren van de geïnfecteerde cel. Het reticulaire lichaam vermeerdert zich en vormt hierbij nieuwe elementaire lichaampjes die andere cellen kunnen infecteren van verscheidende ziekte die veroorzaakt worden door een infectie Chlamydia trachomatis is afhankelijk welke type bacterie aanwezig is. Hier een aangepaste mix op de Levensfases toepassen waarbij de bacterie geen mutatie overdracht kan plaatsvinden. Bij Targetsmix Eiwit zie je aan Urine in beginstadium de Bacterie of via Trachoom in Slijmvliesaantasting van het oog. Ook Seks verslaving is gestegen bij Vrouwen die continu opgewonden zijn zonder seks te hebben leiden veelal aan PSAS. Door steeds opgewonden te zijn zonder dat je niets aan kan doen, zal alleen Psychologische Therapie de oplossing zijn. De verscheidenheid Type; Chlamydia Bacteriën zie je allerlei Type: Infecties complicaties van Toxische stoffen welke Celmateriaal afbreekt in veroorzaakt Urine, Luchtwegeninfectie en afwijkende afweersysteem. Bij Vrouwen treden Cervicitis Baarmoederontstekingen op met negatieve Gif toxische stoffen. Waarbij bacterie intracellulaire problemen blijven bestaan bij de opvolgende Generatie van afwijkende energiebron- en aminozuren van geïnfecteerde Cel in kunnen andere cellen ook Infecteren op termijn. Info@epn-epm.nl

 

 Dierlijke Pathogenese Spoorvormende  Overdragende Epidemieën Infectievirussen.

Binnen Globalisering zijn Infectievirussen fascinerend om vroegtijdig al scherp de angstaanjagende Virusepidemieën op het netvlies te verkrijgen vanuit eigen land, maar ook uit derde landen- want er zijn geen grenzen aan Spoorvormende Bacteriën, Infectieziekten op latere leeftijd van af plusminus 40 jaar. De vele ernstige Influenza- Infectievirus A ( H1N1) is een Dierlijke Griepvirus als Varkenspestgriepvirus. Waarbij je in aanraking komt met Mest of Varkens van Influenza van dierlijke oorsprong bij Burgers als Griepachtige klachten. Ook Watervolgels  zijn veelal influenza A- virussen typen van infecterende H3N2 clusters virus welke koorts, hoofdpijn, spierpijn, longontsteking veroorzaken. Verbeterde Milieu inzichten inzake de Hygiëne zal wel een belangrijke inzicht verschaffen bij verminderende diversiteit in de genenpool van hoger Eiwitdefecten. Welke leiden tot Hormonale vervroegde inzicht bij Borstkanker, Eierstokkankers in verminderde diversiteit in de genenpool zich allerlei Cytokines Ontstekingsreacties voordoen. Dit op jonge leeftijd zich voordoen via Membraangebonden Eiwitten van defecte ER Gevouwen oxiderende hoge concentratie calcium van leefomgeving. Iedere individu heeft de vrije keuze geheel verschillend zijn in daardoor de diversiteit niet afnemen van Genetische Hormonale ingrijpen, welke weer kan leiden tot allerlei schadelijk gevolgen bij opkomende Generatie. Een verbeterde open Milieuomgeving geeft al enige vooruitzichten om moderne behandelingen te realiseren indien al vroegtijdig voorspellingen zijn van Virus- Infectie enz  Epidemieën van Pathogene IL-12 of IFN van aangeborene overdragende Infectievirussen van Dierlijke Ebola, Q-Koorts, Aids, HIV, SARS infectie Epidemieën. Welke veelal zeer vroegtijdig via verschillende Eiwitoxidatie van disfuncties enzymen leidt tot ziekteverwekkers te herkennen zijn via de boodschap Cytokines IL-12 of IFN aangeboren of innate afweersysteem al zeer vroegtijdig na buiten afgeeft als proteïnes patronen Slijmvlies Bacterie  Ziekteverwekkers te herkennen via boodschappenmoleculen. Binnen APC = Antigeen Presenterende Cellen oxidatie van veranderende Eiwitmoleculen tot andere route Myd88 tot productie van Ontstekingsreacties bevorderende Cytokines zoals IL- 6 en TNFa of IL-b plaatsvinden. Cytokines signaal werking wat weer de afweerreactie bevorderd ook verantwoordelijkheid. Info@epn-epm.nl

 

Waarom het zo belangrijk is te weten welk Persoonlijkheidstype je bent.

Onderzoek na je eigen Persoonlijkheid te combineren met de eigen situatie van de negatieve, na de positieve aanpassing. Daarbij gaat het om formele Gevoelens van eigen regels in informatie die je handvaten geeft tot stand komen en het behoud van Gezonde open samenleving. Waarbij ook ter wereld Moleculaire aanpassingen in DNA door Jeugdtrauma bepalen iemands Stressgevoeligheid. Waarin je leert hoe gemakkelijk het is om Burgers in hun eigen trance van Gedragsanalyse tot een rustige vrijwillige sociale leven leiden. Bloodstelling aan stress tijdens Jeugd verhoogt op latere Levens het risico op psychische klachten tot kwetsbaarheid veelal vergroten door de chemische veranderingen in het Menselijke DNA samen hangen met jeugdtrauma reactie van Langdurige Stress activiteiten, welke via Genen worden bepaald van steeds terugkerende problematiek. De stress communicatie kan worden gemeten aan bepaalde activiteiten welke via de Genen worden bepaalt. Bij Jeugdtrauma beneden de 20 jaar zie je de stressreacties op volwassenen leeftijd terug in een andere vormgedrag via gedrag consequent gedefinieerd is als wat er na het gedrag gebeurt. Op het gebied van werk, relaties, families/sociale verbanden- en locaties waarin je bent grootgebracht. En die ”waarheden” van de Ego-staat druisen vaak jou, in tegen jouw eigen waarheid, wat leidt tot continue verslaving ervaring van ontevredenheid, spanning, stress, conflicten, pijn, lijden, angst etc. Het is alles behalve een paradijs op aarde toch? Aan de andere kant ‘Weetje’ dat het ook anders kan, maar hoe realiseer je dat. Het doel van Zelfonderzoek en Bewustwording is deze op angst gebaseerde normen en waarden te ontleden, te doorzien en los laten. Het belangrijkste middel om te onthechten van dat gene waar je altijd in hebt geloofd is het doorbreken van patronen en anders te handelen in je praktische leven van Nu die werkelijk bij jou past. Info@epn-epm.nl

 

Volksgezondheid wordt ook aangetast via FIJNSTOF Luchtvervuiling.

Wereldwijd staat Fijnstofconcentraties de Volksgezondheid negatief schadelijk beïnvloed tot allerlei Gezondheid & Bloedvatafwijkingen van hoog concentratie Fijnstof concentratie radioactieve elementen enz achter blijven als Fijnstof concentraties vooral bij Kinderen in de gebieden van Luchtvervuiling in Pathogene Wateroppervlaktes Vervuiling . Fijnstofcomponenten in de buitenlucht veroorzaakt op grote schaal Hart- en Vaatziekte, Luchtwegen in Longinfectie Kankers indien je 5 uur blootgesteld bent geweest aan ondergrondse Treinstations, Drukke Snelwegen, Veehouderrij waarbij ultrafijne deeltjes en het Gas-stikstofdioxide welke direct gekoppeld aan de Luchtwegenontsteking- en Verlaagde Longfunctie na voren komt. De verhoogde concentratie organische koolstof nitraat, sulfaat inademen blijken bloedstoffen aanmaken die toekomstige Hartfalen en Vaataandoeningen veroorzaken. Bloodstelling aan stikstofdioxide nitraat en sulfaat bleek te leiden tot een zeer verhoogde aanmaak van stollingsfactoren in het bloed. Ook bij de opvolgende Generatie blijkt al tijdens de zwangerschap worden aangetast in de “Obesogeen Omgevingsfactoren”. Waarbij laag Geboortegewicht mede veroorzaakt wordt alsmede slechtere Gezondheid van Kinderen via Fijnstof, Nevelvocht, PFAS. Moeders blijken Giftige stoffen door te geven tijdens de Zwangerschap van Perfluorkoolstoffen, via Moedermelk in Baby’s terecht komen vanuit de verpakking, voeding dat in een teflonlaagje is klaargemaakt in het bloed van het kind terecht komt ook via borstvoeding op de volgende Generatie worden overgedragen. Vaak op Kindsleeftijd meer kans op Astma, Kortademigheid al tijdens de Zwangerschap veroorzaakt. Wereldwijd staat Fijnstof in de top tien van negatieve Gezondheid factoren mede op latere leeftijd allerlei problemen zich voor- doen via schadelijke  Eiwit Moleculen die ontstaan door interactie via ingeadempt deeltjes- en zuurstof in de Longen van allerlei Nevelvocht Pathogene Bacteriën,  Infectie Longaandoening of Ontstekingen c.q. Longkanker. Ook vooraf deeltjes acute ontstekings micro effecten bij vele werkzaamheden of omgevingsfactoren vrij snel kan worden vastgesteld inzake de samenstelling van Volksgezondheid aantasting van omgevingsfactoren. Medische kan het vrij snel via bloedonderzoek de luchtvervuiling van Fijnstof welke leiden tot ontstekingseffecten van luchtverontreiniging organisch koolstoffen, gas en stikstofdioxine. Ook blijkt bij vele wegens dat fijnstof vervuiling de Europese norm ver overtreed tot schadelijke Volksgezondheid bij snelwegen voor Kinderen zeer schadelijk zijn wegens de kortademigheid door luchtvervuiling. De vele Atmosferische Organische Stoffen in de Gasfase Fijnstof als VOS= Vluchtige organische stoffen in de OF = Organische Fijnstof beïnvloeden in grote mate zowel de Klimaat alsmede de Volksgezondheid tot Cytokinesontstekingsprocessen  van Kankers IL-7, Hart en Vaatziekten, Luchtwegen en Longziektes via de Fijnstofcomponenten vooral invloed op Longen nadien Hart- en Vaatziektes in diverse soorten Cytokines IL- 7 Longkankers na verloop van 5 jaar. Info@epn-epm.nl

 

Pathogenetische Bacterie Besmettelijke Voedseltoxines Verspreiding.

Het blijkt op grote schaal Ziekteverwekkers voor te komen via Test onderzoek van een negatieve serologie in het RNA ribonucleïnezuur Zikavirus, Chlamydia- soa, HIV, Darm, Longslijmvlies L-2 in Luchtwegen Infectie via wond circulatie van Pathogenese overdracht besmetting via Nevelvocht vanuit Waterkanalen, Vennen, Stortplaatsen omgeving van Waterverloop. Welke de Bloed- Hersenbarrières wordt geïnfecteerd via Botulisme, Toxine via diverse moedwillige bevuiling van Nevelvocht, Fijnstof  enz. Ook grote epidemie van IL-2 van Virusinfectie van Longen, Luchtwegen, COPD, Vermoeidheid welke op termijn na diverse Tumoren mutatie van ontspoorde cellen ook Buikklachten, Darmbacteriën, Zenuw cellen aantasting. Allerlei schimmels zoals Vaginale, Huidschimmels, Zenuwstelselaantasting mede Slijmvliesinfecties, Spiertintelingen in Neuro logische afwijkingen optermijn na voren komen door omgevingsvervuiling die aanwezig zijn vanuit de vervuilde omgeving. De vele kruisbestuiving van allerlei Clusters PED- Virus verandert het Influenza Virus in een Pathogenese Dierenvirus. Welke via een afwijkende Immuunsysteem van Burgers overgaan in een Dodelijke kruisbestuiving van Infectievirussen via Voeding, Nevelvocht, Fijnstof  enz via omgevingsbesmetting van Water en Bodemvervuiling genetische manipulatie door de Politiek Geheimkweken van Ziekteverwekkers overgebracht. Zo zieje bij Burgers Maag, Darmslijm vlies IL-7 Interleukinen darmkanker & Urine infectie van toekomstige Kanker na voren komen. Veelal bij Waternevelvochtvervuiling  zie je Dieren ook Slijmvlies Pathogene epidemie Pestvirus Infecties van Bacteriën al vroegtijdig te voorspellen Kankers vanuit Infectieziektes Dierenomgeving van Cytotoxische Immuuncellen van Ziekteverwekkers Ontstekingen van Vaginale in Urinewegen of Maag, Darm, Anus van Inflammatoire ontstekingen welke leiden tot diverse soorten kankers. Info@epn-epm.nl

 

Menstruatie blijft weg, heb PCOS = Polycysteus Ovariumsyndroom.

Ik ben 25 jaar in wil graag Zwanger worden op natuurlijke wijze. Maar mijn eisprong is zeer onregelmatig zij de Arts. Ik spring zo maar een maand over met mij Menstruatie. Ben al een jaar bezig via allerlei onderzoek, maar zwangerschap blijft uit. Wat kan ik nog doen tegen deze onwil- opstandigheid die ik al enige jaren bij me draag.

Antwoord:  Eigenlijk geef je zelf het antwoord al dat je problemen hebt met Eierstokken van te veel Mannelijk Hormoon waardoor eisprong onregelmatig of volledig uitblijft. Hierbij hebje je veelal last van Puistjes, Overbeharing, Overgewicht, Lipoedeem. Waarbij je Huisarts de PCOS kan Hormoonspiegel van Mannelijk Hormoon stabiel brengen om de blaasjes (Cysten) die in de eierstokken zitten onregelmatig de menstruatie of helemaal niet komt, waarbij er geen eicel vrij komt. Hierbij is het moeilijk in te schatten wanneer je vruchtbaar bent. Veelal merk je zelf aan de Haargroei op de kin, borsten, onderbuik mede daarmee overgewicht. Lipoedeem is een Chronische, meestal progressieve aandoening bij Vrouwen welke wordt gekenmerkt door Vetverdelingsstoornis. Veelal zie je aan de Benen, Billen, Armen waarbij Orthostatische oedeem kunnen aanwezig zijn waardoor je moeilijk zwanger kan raken, via de natuurlijk weg. De aandoening komt veelal voor alleen bij Vrouwen in de Puberteit of na de Zwangerschap of Menopauze. In de Puberteit  of iets Oudere leeftijd tussen 20 & 30 jaar zie je veelal onderhuidse vetcellen opvolgende hypertrofie grotere Vetcellen van hyperplasie van meerdere vetcellen onderbuik in overbelast lymfevaten verminderd in de vocht niet meer kan afgevoerd worden door toedoen van subcutaan vet en eiwitrijk oedeem van zwelling waardoor Vruchtbaarheidsproblemen ontstaan als een complex probleem. Het is een verstoring in de hoeveelheid van de Vrouwelijk en Mannelijke Hormonen waarbij een verhoogde waarde van het LH = luteïniserend hormoon dat het hormoon opwekt van de eisprong. De waarde van het follikel stimulerend hormoon is veelal veel te laag. Hierbij is het Mannelijk hormoon bij de Vrouw = testosteron is veelal te hoog bij het PCO-syndroom. Veelal zie je dit bij Overgewicht, Stressgevoeligheid of overdraagbare aandoeningen waardoor menstruatie onregelmatig is in geen natuurlijke verloop heeft. Bij Medicatie gebruik zal je eerst eens moeten proberen om de vruchtbaarheid te activeren om allerlei infecties, schimmels, vetcellen via aangepaste Targetsmix proberen weg te krijgen via natuurlijk verloop in niet eerst allerlei tabletten of injecties te gebruiken. Veelal heeft Eiwiterosie of Hypertrofie Vetverkleving proces een negatieve werking. Je kent je lichaam goed in weet veelal wat de oorzaak is uit het verleden van emoties, negatieve prikkels maar gevoel telt alleen. Info@epn-epm.nl

 

Bloedvatkluwen Verouderingsproces tot Eiwit Kalkerosie Infectieaanzetting.

Verandering van de Samenleving inzake de Volksgezondheid op Macro niveau is biotechnologische ingrijpende Farmacogenetica van Geneesmiddelen zeer beperkt. Dit wegens dat de Farmaceutische bedrijven veelal wordt geleid door markteers, juristen of financiële experts, met zeer weinig wetenschappelijk ervaring of enige kijk op dagelijkse medische praktijk. Hierbij zie je dat  alle nieuwe ontwikkelingen op biofarmaceutische terrein buiten Volksgezondheid is gevestigde tot een pure Marktwerking digitalisering bij de Farmaceutische industrie in bijbehoren Specialisten c.q. Huisartsen hun eigen Medicatie voor Cliënten moeten inkopen via macro- niveau een heel andere markt scenario’s na voren komen. Waarbij vele Burgers worden uitgesloten van allerlei moderne medicatie die niet meer vrij Economische rendabel zijn. Globaliserende Biofarmaceutische Hightech ontwikkelingen die geen precedent kennen binnen de marketing denken van moderne biotechnologische innovaties kunnen niet vrij beoordeeld worden wegens dat er geen ervaring is bij het vrij inkopen van innovatie grote consequenties hebben voor Burgers die buiten de markindeling vallen. Je ziet nu bij vele Veroudering Gerelateerde Ziektes vele Kalkaanzetting al op Jonge leeftijd plusminus 40 jaar Neurologische Breinaandoeningen via Antigeen Presenterende Cellen = APC- Kalkaanzetting via Eiwitverkleving van defecte Hersenweefsel al zeer vroegtijdig na voren komen vanuit Milieuomgevingsfactoren van Micro- vasculaire schade. Welke op lange termijn allerlei afwijkingen veroorzaakt van Interhemisferische scheiding tussen de Twee Hersenhelften. Dit wegens al op jonge leeftijd van Bloedvatkluwen tot Eiwit Erosie- Kalkaanzetting via snel Neurologische aandoeningen of Bloedvatvergroeiingen van  Geheugenproblemen, Hersenberoerte of dodelijke Hersenbloeding op jonge leeftijd na voren komen. Indien er Cluster Geheugenproblemen ontstaan is het een combinatie van een syndroom als ziekte Parkingson, Ziekte van Creutzfeldt-Jacob = Gekke koeienziekte als vasculaire verandering in de bloedvaten van de Hersenen welke veelal al Jongere Leeftijd aanwezig is als Eiwitneerslag Plaques, Erosie of Verkleving van Persoonlijkheid veranderingen c.q. op zeer jonge leeftijd Diabetes of  Obese te dik. Bij jonge leeftijd overgewicht veroorzaakt op latere leeftijd allerlei Gezondheidsproblemen. Dit vooral BMI boven de 84 grote risico op Blaas & Darmkanker. Ook bij onderzoek EU Kinderen met Overgewicht meer risico op Alvleesklier-, Blaas-, Long-, Ademhalingsproblemen-,  Darm-, Borst-, Prostaatkankers- en Mondkankers te ontwikkelen al voor hun 21ste jaar besmet zijn met Pathogenen Bacteriën van Ecologische Milieuvervuiling  binnen het verspreiding van micro-organisme. Dit wil zeggen de reactie op epidemische of endemische Pathogenen binnendringende ziekteverwekkers op jonge leeftijd al aanwezig is welke wordt gestuurd via Cytokines welke andere Cellen aanzetten tot Ontstekingsreacties tot allerlei Dodelijke Ziektes.  Waarbij geen gevestigde medische praktijk via Overheid overeind wordt gehouden. Info@epn-epm.nl

 

Centrale Zenuwstelsel Aantasting geeft Type; Cellen Neuro aangetast.

Want Vagina kan veel dunner geworden zijn of broosheid waardoor snelle pijn gevoeligheid optreed. Ook droogheid treed op wegens minder door bloeding in je niet vochtig wordt wegens minder opgewonden bent, welke meer pijn veroorzaakt tijdens de Gemeenschap. Hierbij zal je Neurologische Praktisch behandeld moet worden in niet via allerlei therapie van ene na de andere door gewezen moeten worden. Praktijk ervaring in kennis leert zelf  blaasontsteking te voorkomen in plezier hebben in het Leven van nu. Ook de lymfeklier, schildklier kan negatief werken wegens dat dit nogal nadien vermindert of heel anders voelt na bestraling c.q. behandeling therapie enz. Ook Hersenen reageren anders via zenuwcellen ( neuronen) belast zijn geweest door de Baarmoederhalskanker en Bestraling. Waarbij de wegen netwerk van motoreiwitten verschillende cellulaire “vrachtjes”  chemische energie, eiwittencomplexen in membraanblaasjes vervoeren. Het Psychische moet op termijn de eindstations bereiken van de dendriet, het axon of synaps zijn. Dit omdat een neuron zo complex lang is in het zijn intracellulaire trans portmechanismen zeer belangrijk zijn voor het dagelijks vrij functioneren en voortbestaan van Cellen en het Organismen, waarvan dit deel ook onderdeel is die je kan beïnvloeden. Dagelijkse leven is genoeg bekend over hoe je zelf de intracellulair transport precies kan reguleren en hoe de verschillende onderdelen van het systeem kan bijsturen via samenwerking van de Neuronen zonder deze te overbelasten met Psyché Negatieve  Genen problematiek van het dagelijkse omgeving enz. Zenuwcellen verschillende motoren en koppelingseiwitten spelen een heel grote rol in dagelijkse leven tussen dendrieten en axonen. Specifieke nieuwe inzichten van moleculaire mechanisme is een beter begrip van Gezond functioneren in dagelijks leven van nu, dat is gebaseerd op Morele Menselijke Besef van Vrije Natuur. Info@epn-epm.nl

 

Baarmoederhalskanker Gehad Geopereerd in Bestraling Gehad.

Ten gevolge van Baarmoederhalskanker op 37 jarige leeftijd is volledig bestraald in de Kanker is weg. Hierbij maak ik me geen zorgen meer waarbij ik toe ook 3 maanden therapie heb gehad om te leren hoe ik er verder mee om kan gaan. Maar helaas geen Therapie in Gemeenschap te hebben met mijn Echtgenoot. Ik heb weinig geen zin of eigenlijk helemaal niet meer in seks. Hierbij kan ik ook niet mij geven of Seksueel actief worden. Ook is het steeds weer pijnlijker geworden in der loop van der tijd om Gemeenschap te hebben. Ben nu 41 jaar in alles is op termijn weggezakt na de bestraling. Ook het Gevoelsleven kan ik niet weer terug krijgen wat ik voor die tijd heb gehad in altijd met plezier gedaan. Ik heb mijn Partner op de hoogte gebracht dat ik deze informatie na U zal schrijven voor eventueel een oplossing. Wat kan ik veranderen na de Bestraling & Therapie om een oplossing of praktijk aan te leren om hiervoor in de toekomst beter mee om te gaan met me Huwelijksleven.

Antwoord: Je Therapie had je anders verwacht maar die hebje wel 3 maanden volgehouden. De Therapeut zit met Wetgeving in heeft zijn best gedaan. Wel is het mogelijk via Targetmix via Eiwit de Genetische Neurologisch de Genitaliën bij Vrouwen een te small fiber neuropathie nervus dorsalis clitoridis biologisch is verstoort. Hierbij hebje je geen inzicht gevoel meer op je seksuele functies wegens BS = Bipolaire Stoornissen Eiwitvouwing Enzymen van somatische depressieve oxidatieve gevoelsleven als niet meer volwaardig te zijn. Eiwittargets biedt meer mogelijkheden via Individuele maataangepaste Biomarkers in Neuropsyché Hulpverlening om negatieve consequenties op seksualiteitsbeleving meer Proteïnes Eiwit positief kunnen worden benadert in orgasme activeert via zenuwgeleiding. Zenuwcelafwijking Neurodegeneratieve BS = bipolaire stoornissen veroorzaken Calcium contractie van Oxiderende Negatieve Eiwitomgeving. Info@epn-epm.nl

 

Sociaal Beleid Rechtsgrond op Volksgezondheid ingrijpend verandert.

Aangaande de feitelijke bevoegdheden binnen de EU Gemeenschap wordt volledig aan hun laas gelapt. Daar in tegen heeft de beslissingsbevoegdheid belangrijke wijzigingen ondergaan welke door Lid- Staten op grote schaal worden misbruik binnen de samenwerkingsprocedures van Sociaal Europese Art:118A en 130E mede de dialoog tussen sociale partners via Art: 118 B. Hierbij zie je de volledige werkgelegenheid  & verbetering van het Leefmilieu- en Arbeidsomstandigheden op sociaal en economische besluitvorming volledig te niet wordt gedaan. De gehele Sociale Wetgeving ART; 48 & 49 wordt aan hun laas gelapt als Vrije Verkeer van Werknemers anno jaar 2017. De vele kwetsbare Levens en Arbeidsomstandig heden van bijzondere Kwetsbare Burgers wordt op grote schaal Stille Genocide Gepleegd via Ecologische Milieuvervuiling binnen de Volksgezondheid geen Gelijk behandeling toe gestaan. Vele Burgers hebben Juridisch Recht tot collectief betreffende het behoud van hun rechten als ex-werknemer bij overgang van een onderneming of bij ziekte. Waarbij Sociale Partners hun Leden bij moeilijke onderhandelingen bij Sociale besluitvorming processen deze Burgers aan de zijlijn blijven staan. Welke ook verder doorwerkt in de Volksgezondheid in binnen de Sociale Dialoog EGKS van toekomstige Wetgeving. Hierbij zal andere acties via EU-plaats vinden binnen de Digitale Rechtsgrondslagen sociaal en Stille Economisch acties via Gekoppelde Laser EU-Mondiaal ICT Netwerk- Team EVAB Mondiaal.

Europese Fundamentele Transmissietechniek ICT Netwerk.


KVK:41019558.
Info – 07 – Juli – 2017
www.epn-epm.nl               info@epn-epm.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.