EPN Facebook Infobulletin Juli 2017

1991          2017.

INFO- Juli – 2017.

www.epn-epm.nl   Info@epn-epm.nl

Facebook infobulletin

 

Een Levendige Telecommunicate Flexibele ICT Organisatiestructuur.

Binnen Rechtsgrondslagen ART: 10 van het EEG-Verdrag betrekking heeft op harmonisatie van nationale wetgeving die Rechtstreeks van invloed zijn  via tot standbrenging of werking van Gemeenschappelijke ICT Markt open ART:35 van EEG-Verdrag. Welke de mogelijkheid biedt om passende maat regelen te nemen inzake Kwetsbare Burgers te beschermen tegen Euthanasie  EU Stigmatiseren of buiten de Wetgeving te plaatsen, zullen in Gemeen- schappelijke noodzakelijk doelstelling vereiste bevoegdheden opeisen om de democratie te bevorderen. Al jaren wordt in Nederland Ecologische Milieu als stille Genocide Gepleegd door Staat Der Nederlander de Grondrechten worden overtreden, mede Volksgezondheid. Binnen Telcommunicatie is de voornaamste potentiele vrije investeerder op het gebied van moderne ICT- Informatietechnologieën- en maakt via hoge mate gebruik van micro- elektronische software. Telecommunicatie hightech laser is op afstand te bedienden via geavanceerde elektronische Globaliserende ICT vrije geavanceerde ontwikkeling zal bijdragen tot vrije ontplooiing via maat aangepaste elektronische basissectoren in heel Europa van morgen. Ook binnen de sector Globalisering Communicatie Laser Hightechniek sociaal- economische zijn ingrijpende verandering op het gebied van Informatie ICT overdracht in een gesloten circuit vanuit diverse EU-ICT informatienetten te verwezenlijking doelstellingen van Leefomstandigheden & Welzijnsmodel.

info@epn-epm.nl

 

Actuele Circulaire Criminele Satelliet Transmissietechniek Inbraak.
De afgelopen 10 jaar beter inzicht verkregen in de aard en de omvang van Netwerkcriminaliteit en de verborgen directe observatie of blokkering van Netwerksystemen. We hebben de afgelopen jaren vele activiteiten ontdekt waarbij Netwerken of 06 werden stilgelegd of bepaalde informatie werd gehackt. Waarbij Instanties of derden misbruik maakt van gegevens via directe observatie gebruik kan worden gemaakt. Ook Welzijnszorginstanties en Medische werkelijke gedrag via responderend om sociaal-wenselijke negatieve antwoorden te geven, zodat misleiding c.q. discriminatie tot uit sluiting van verborgen medische behandeling tot Euthanasie verpleging. Bij Alzheimer, Dementie, Parkingson, Kankers, komen de Wet Toetsing van Levensbeëindiging bij zelfdoding jaar 2002 de Euthanasie niet voor. Nu is Euthanasie alle Vrije ruimte gegeven bij allerlei soorten Stapeling  Hoge Bloeddruk Ziektes, Ouderdomsklachten, Psychische aandoeningen in die niet meer Economische stabiel zijn direct in aanmerking komen voor vrije stille Euthanasie. Burgers lijden aan Neurologische vormen van Alzheimer, Dementie, Parkingson en Psychische aandoeningen. Waarbij op 19-10-1981 de Euthanasie is geïnstalleerd inzake hulp bij zelfdoding. In1981 is het mogelijk Euthanasie bij 54 % Euthanasie wordt gepleegd via ART: 293 & 294 waarin de Politiek geen beslissing neemt. In 1993 is Euthanasieregeling  in de vorm van een melding procedure, waarbij Euthanasie alsnog strafbaar blijft, maar artsen worden niet vervolg wanneer zij zich aan zorgvuldigheid eisen van meldingsprocedure voldoen. Veelal zie je dat Neurologische Ziektes al vanaf Zwangerschap grote invloed heeft op Immuunsysteem via Voeding welke verstoorde Bloedtoevoer na Hersencellen geeft van schadelijke Amyloïdeproteïnen plaques van snel Inflammatie ANKI Gen Celveroudering al op jonge leeftijd  aanwezig is bij digitaal onderzoek.

Info@epn-epm.nl

 

Milieuvervuilde Pathogenese Bacteriën Tasten Huidlagen aan via Nevel.
Huidkankers zie je al in een vroegstadium bij Ouderen als Melanoom neemt explosief toe boven de 50 jarige leeftijd. Bij jongeren hebben meer afweer tegen Pestvirusziekte als Bacteriën meer via Slijmvliesinfectie verloopt van diverse andere soorten IL-7 Kankers. Melanoom is agressiever Huidkanker van kwaadaardige letsel welke pigmentcellen in opperhuid aantast. Andere vormen van Huidkanker is Epithelioom in ook enkele de Non- Melanoma huidkanker gaan vanuit de epitheelcellen. Bij Mannen is dit veelal Romp, Hals, Nek, Schouders in bij de Vrouwen zijn het de Benen, Billen. Mannen overleven doorgaans veel minder goed, dan bij Vrouwen dit bij middelbare leeftijd. Elk jaar zie je Melanoom extreem toenemen vorm van Kanker, maar ook Longkanker door Milieuverandering van Zongedrag frequenter kankers bij beide geslachten. Ook meest voorkomende Basocellulaire Epitheliomen of Wratachtige Spinocellulaire Epithelioom welke zich verspreidt via vlek, wrat, huidhoorn welke je verwaarloost met het risico op uitzaaiingen met een extra fatale afloop op termijn. Daarbij zie je Maligne Melanoma zijn kwaad aardige Tumoren zowel op de Huid als Slijmvliezen, Moedervlekken, Bloed baan, Lymfevaten zich verspreiden via de Melanomacellen als kwaadaardige vorm van normale pigment producerende cellen in de huid. Deze zie je voor in de dunne wand van de Lymfevaten van de opperhuid. Het is altijd goed om je Huid te controleren op Vlekjes, Bultjes Gepigmenteerde Letsels of  Mengeling Verkleuring van Huid of Pukkels, Jeuken, Wondjesbloeden of snelle Huid Celveroudering van een ongunstige Zonne-elastose ontsierende huidverandering. Ook bij Zwangerschap zijn een kwetsbaar groep binnen Pathogene Clusters Bacteriën via Milieuvervuilersstoffen omgevingsfactoren welke opgesloten zitten in de Opperhuid, Mondslijmvlies, Vaginaleslijm- vlies van Infecterende Dierlijke Influenzavirus Griepachtige klachten enz. info@epn-epm.nl

 

 

Ontstaan van Huidkankers via UV-Zon-Instraling ook andere Kankers.
Deze Zomer met extreme UV-Zon Instraling blijken diverse soorten Kankers op termijn veroorzaken wegens de Pathogene Bacteriën via Botulinustoxine van Epidemische Eiwit Infectie Cytokines Ontstekingen van diverse Kanker soorten als Longkanker, Leverkanker enz als een voorstadium van huid plaveisel Cel- Carcinoom  van actinische Keratose. De snelle Huidkankers slaan van Infectie Cytokines welke direct mede worden overgebracht van Ecologische Milieuvervuiling via Wateroppervlaktes de UV- Straling direct de Botulinustoxine lichaamscellen zich ongeremd blijven delen als Eiwit Cel Actinische Keratose welke zich kan verspreiden door het hele lichaam als Kanker via  Nevelvocht, Fijnstof, Botulisme van Neurologische Toxines welke de Zenuwstelsel aantast, Vaginale Slijmvlies Infectie, Maag-Darmkanaal klachten en Luchtwegen c.q. Long klachten door overmatige Milieu Zon- UV- Straling van besmette Toxines Milieu bacteriën welke het Immuunrespons misleidt via het afweersysteem tot allerlei Cytokines IL-7 Kankers. Waarbij eerst lichte Verbranding nadien Huidkankers of IL-6 Cytokines welke veel later na voren komt als diverse kankers via de Pathogenese Bacteriën, Botulinustoxine  van Epidemische Eiwit Infectie aandoeningen waarbij  Luchtwegen, Huid jeuk, allerlei Slijmvliesaantasting, Zenuwcellen, Darminfectie welke een kwaadaardige Melanoom van Huidkankers en andere Kankers die zich verder verspreiden via Eiwit Pathogenese UV- Straling zie je terug aan bobbelige huid, vlekjes, rood, bruin in veel beschadigde Huid of onderhuidse Epidemische Eiwit Infectie van diverse Kankersoorten op termijn na voren komen van Moleculen inbranding van beschadigde Huid van Pathogene Infectieziekteverwekkers & Neurologische problemen van Negatieve Eiwiterosie  zal moeten worden aangepakt via Voeding c.q. Targetmix op individuele basis te herstellen. info@epn-epm.nl

 

 

Politieke Milieu Bioterrorisme Bodem, Voeding- en Luchtvervuiling.               

De vele Luchtvervuiling, Wateroppervlakte & Bodemvervuiling heeft er voor gezorgd voor een ongekende dynamiek in de Wetregelgeving binnen de Jurisprudentie en in de Wetgeving inzake de Volksgezondheid dat Politici Vrij Genocide kon plegen op de Burgerbevolking voor tientallen jaren zorgen voor allerlei Dodelijke Cytokines Infectieziekten zoals Kankers. Ook werkgevers konden vrij hun gang gaan om Burgers vroegtijdig te loodsen via Milieu Vervuiling waarbij vele aansprakelijkheid niet aan de orde kwam. De afgelopen jaar moest een Bedrijf alsnog tientallen duizenden Euro’s betalen als schade vergoeding voor Dodelijke Euthanasie Werknemer die aan Werkmilieu is Overleden met afgelopen jaren Gezondheidsproblemen met de Dood ten gevolge. Het blijkt dat alsnog dat de Staat Der Nederlander als nog Vrij uitgaat met hun Bioterrorisme van  Euthanasie Milieuvervuiling via Politiek als Provincies, Gemeenten enz niet aansprakelijkheidsrecht is in geroepen als slachtoffers niet hun aansprakelijkheidsrecht verkrijgen inzake de vergoedbaarheid van Gezondheidsschade uit Doelbewust Milieuvervuilde risico’s. Politici Milieuvervuiling op grote schaal Pathogene Infectieziekte  veroorzaken bij Miljoenen Burgers aankomende jaren diverse Kankers enz, tot dodelijke Bacteriën verkrijgen wegens Luchtvervuiling, Fijnstof, Bodem vervuiling, Wateroppervlaktes, Voedingvervuiling enz. Welke op grote schaal Volksgezondheid aantast tot vroegtijdige Euthanasie. Giftigstoffen Bioterrorisme in het Micro-Organismen aanmaken via Politiek. Welke doelbewust allerlei Dierlijke Influenzavirus  Ontstekings Mutatie Infectie Ziekten & IL- 7 Cytokines Kankers verspreiden onder Bevolking. maar de Maatschappelijke Gezondheid en Veiligheid moet boven Economische belangen staan in niet stille Genocide plegen op grote groepen Burgers via Milieu Pathogene Genetische Infectievirussen resistent zij tegen medicatie. info@epn-epm.nl

 

 

Pathogenetische Bacterie Besmettelijke Voedseltoxines Verspreiding.

Het blijkt op grote schaal Ziekteverwekkers voor te komen via Test onder- zoek van een negatieve serologie in het RNA ribonucleïnezuur Infectievirus, Chlamydia- soa, HIV, Darm, Longslijmvlies L-2 in Luchtwegen Infectie via wond circulatie van Pathogenese overdracht besmetting via Nevelvocht van uit Waterkanalen, Vennen, Stortplaatsen omgeving Bacterie Waterverloop. Welke Bloed- Hersenbarrières wordt geïnfecteerd via Botulisme, Toxine via diverse moedwillige bevuiling van Nevelvocht, Fijnstof enz. Ook grote epidemie van IL-2 van Virusinfectie van Longen, Luchtwegen, COPD, Vermoeidheid welke op termijn na diverse Tumoren mutatie van ontspoorde cellen ook Buikklachten, Darmbacteriën, Zenuwcellen aantasting. Allerlei schimmels zoals Vaginale, Huidschimmels,  Zenuwstelsel aantasting mede Slijmvliesinfecties, Spiertintelingen in Neurologische afwijkingen optermijn na voren komen door omgevingsvervuiling, welke aanwezig zijn vanuit de vervuilde omgeving dumpafval. De vele kruisbestuiving van allerlei Clusters PED- Virus verandert het Influenza Virus in een Pathogenese Dierenvirus. Welke via een afwijkende Immuunsysteem van Burgers overgaan in een Dodelijke kruisbestuiving van Infectievirussen via Voeding, Nevelvocht, Fijnstof enz via omgevingsbesmetting van Water en Bodemvervuiling. Genetische manipulatie door Politiek Geheimkweken van Ziekteverwekkers overgebracht. Zo zieje bij Burgers Maag, Darmslijmvlies IL-7 Interleukinen darmkanker & Urine infectie van toekomstige Kankers na voren komen. Veelal bij Waternevelvochtvervuiling of Dieren epidemie Pestvirus Infecties van Bacteriën al vroegtijdig te voorspellen van Kankers vanuit Pathogenese Dieren besmette Cytotoxische Immuuncellen via Infectie Ziekteverwekkers, Ontstekingen van Urinewegen of Maag, Darm, Luchtwegen, Longen via Inflammatoire Ontstekingen welke leiden tot diverse soorten Kankers enz. info@epn-epm.nl

 

 

Influenzavirus-A, H1N1 Bij Diereninfectie Pestziektes Longontsteking.

Veelal vernemen Burgers al vroegtijdig Diereninfectievirussen Clusters van allerlei Ziekteverschijnselen als spierpijn, hoofdpijn, benauwdheid, koorts, hiv, soa, chlamydia- infecties enz stijgt ieder jaar meer als 10 %. Ook grote  toename bij Kinderen onder 10 jaar van RS- Virusinfectie IAZ = Influenza-achtige ziekte van Virusinfectie. Dit vooral onder de 5 jarige leeftijd met pneumonie, streptokokken- angina, acute otitismedia en gastro-intestinale Clusters infectievirussen. De grote toename Cluster APC Pathogene Infectie virussen binnendringende ziekteverwerkers welke aan de Celoppervlak als Antigeen DC zich als boodschap buiten de cel wordt gestuurd met Cytokines welke andere cellen kunnen aanzetten van ontstekingsreacties op jonge leef tijd. Veelal zie je bij Ouders een afgezwakte afweersysteem al tijdens de zwangerschap. Waarbij nieuwe Generatie Burgers worden belast met APC van defecte buitenmembraan via diverse verzwakte afweersysteem welke allerlei Mutaties kunnen binnendringende APC-ziekteverwekkers aan de Cel oppervlakte als Antigeen Presenterende Cel. Die veelal via Infectievirus via Dieren omgeving als Zoönose van verschillende ziekteverwekkers na voren komt Q- Koorts. Ook blijkt uit EU onderzoek dat verschillende Infectievirus ziekte al als aangeboren of Innate Cytokines IL-12 of IFN die aangeboren of innate afweersysteem via  APC =Antigeen Presenterende Cel na buiten af geeft van Verzwakt Afweersysteem. Veelal zie je uit de basis de expressie van moleculen die een belangrijke rolspelen in het antigeen presenterende CD 40, CD 80 en CD 86 omhoog gaan. De verhoging van moleculen geeft meer weerstand in het antigeen aan T- helper cellen via een andere route Myd88 productie van ontstekingsreacties bevorderende tot Cytokines bv IL-6 en TNFa, of IL-IB gaan plaatsvinden. Deze cytokines zijn naast signaal wat de afweerreactie bevorderd ook verantwoordelijk voorpijnklachten enz. info@epn-epm.nl

 

Politieke Consequenties van Biotechnologische Giftige Milieuvervuiling.

Binnen EU het monitoren op risico van bepaalde risico’s Ziektes vroegtijdig opsporen via Eiwitten die actief zijn in de Cellen van onze lichaam. Veelal is duidelijk dat preventie kan worden toegepast op Eiwituitscheiding welke actief zijn voor bepaalde ziekteverwekkers via gifstoffen welke worden aangemaakt in het micro- organismen. Welke delen DNA actief is bij weefsel of celtype die reageren op extreme invloeden die Cel schade kunnen aanrichten via Genetische mogelijk maken om allerlei giftige stoffen te produceren via Manipulatie van allerlei Infectie ziekteverwekkers vanuit omgeving. Ecologische Milieuvervuiling welke resistent zijn tegen alle gangbare afweermechanismen en medicijnen zodat behandelingsmethoden onmogelijk worden via Eiwitten die zeer actief zijn in alle Cellen van ons lichaam. De vele Pathogenese Clusters Epidemieën van Infectieziekten verspreiding zie je terug via allerlei Bacteriën van Genetische manipulatie binnen Giftige stoffen die het Immuunsysteem aantasten in resistent zijn tegen de bestaande Medicatie. Politieke consequenties van Ecologische Milieuvervuiling Biologische Geheim verspreiden Pathogenen houden zich niet aan Landgrenzen maar verspreiden zich net als Biologische Wapens als een Genetische gemodificeerd Anthrax, Pokkenvirussen, Zenuwgassen, Insuline enz. Waarbij op grote schaal allerlei Geheime Gekweekte Milieu Cytokines, Infecties Ziekteverspreiders. Waarbij Stamcellen, Eiwitten Moleculen de Internationale regels van Infectieziekte klonen tot grote afwijkingen van IL-12 of IFN als negatieve aangeboren innate afweer systeem na buiten afgeeft als slijmvliesinfecties via Bio-Milieuvervuiling H5 & H7 van Genetische DNA Carcinogenese Kankers op grote schaal doel bewust wordt veroorzaakt. Pathogene Milieuvervuiling veroorzaakt tijdens Zwangerschap afwijkende Neurologische Stoornissen via Nevelvocht enz. info@epn-epm.nl

 

Seksualiteit Tijdens Kanker of na Behandeling Bespreekbaar maken.

Bij vele ziektes komen de vragen over hoe om te gaan Seksualiteit na Behandeling hoe dan te Vrije is een Psychische Lichamelijk Seksuele verandering die ook een rol gaat spelen bij seksuele gevolgen aantrekkelijk heid hormoon, lichamelijk, geestelijke verandering door Chemo Hormoon behandeling welke gevolg hebben bij Vrouwen met vrijen van pijnklachten, onzekerheid, aantrekkelijkheid- en bij Mannen veelal met Impotentie te maken hebben in onzekerheid. Het bespreken van klachten of therapie of seksuele verandering zal voor beide partijen veelal lastig zijn om verandering te brengen in de praktijk zodat me zicht positieve voelt na elkaar. Maar ook veelal als hulpmiddel er over te praten is positief om een andere seksuele manier te ontdekken dat het vrije ook anders prettig kan zijn na operatie met andere gevoelens als echtpaar na elkaar toe. Voor Echtparen, Artsen enz is dit veelal na Kankerbehandeling van seksuele verandering in de praktijk een zeer lastig parket vormt voor alle partijen met allerlei Ups Downs die na voren komen als je over problemen spreek baar maakt zonder in een al te diepe negatieve sociale psyché maatschappelijk problematiek beland. Vele ernstige ziekte hebben grote invloed in het dagelijkse omgang met Partner aangaande de Seksualiteit, Sociale Leven binnen Liefde Relatie is het heel lastig om na ernstiger ziekte er over te praten en welke verlangens in het zelfbeeld na de ziekte is overgebleven. Het bespreekbaar maken en begeleiden na een andere patroon van het Leven om te gaan, waarbij de andere partner bepaalde handeling overneemt zodat er nieuwe inzichten in het leven van nu na voren komt binnen Gemeenschappelijke Seksuele omgang als echtpaar weer te overwinnen zonder allerlei stress, angst of negatief er mee leven is niet nodig als je therapeutische behandeling neemt om de weefsel structuur soepel te maken los van pijn in na plezier enz. info@epn-epm.nl

 

 

Dierlijke Pathogenese  Overdragende Epidemieën Infectievirussen.

Binnen Globalisering zijn Infectievirussen fascinerend om vroegtijdig al scherp de angstaanjagende Virusepidemieën op het netvlies te verkrijgen vanuit eigen land, maar ook uit derde landen- want er zijn geen grenzen aan  Infectieziekten. Verbeterde Milieu inzichten inzake de Hygiëne zal wel een belangrijke inzicht verschaffen bij verminderende diversiteit in de genenpool van hoger Eiwitdefecten. Welke leiden tot Hormonale vervroegde inzicht bij Borstkanker, Eierstokkankers enz in verminderde diversiteit in de genenpool zich allerlei Cytokines Ontstekingsreacties voordoen. Dit op jonge leeftijd zich voordoen via Membraangebonden Eiwitten van defecte ER Gevouwen oxiderende hoge concentratie calcium van leefomgeving. Iedere individu heeft de vrije keuze geheel verschillend zijn in daardoor de diversiteit niet afnemen van Genetische Hormonale ingrijpen, welke weer kan leiden tot allerlei schadelijk gevolgen bij opkomende Generatie. Een verbeterde open Milieuomgeving geeft al enige vooruitzichten om moderne behandelingen te realiseren indien al vroegtijdig voorspellingen zijn van Virus- Infectie enz  Epidemieën van Pathogene IL-12 of IFN van aangeborene overdragende Infectievirussen van Dierlijke Ebola, Q-Koorts, Aids, HIV, SARS infectie Epidemieën. Welke veelal zeer vroegtijdig via verschillende Eiwitoxidatie van disfuncties enzymen leidt tot ziekteverwekkers te herkennen zijn via de boodschap Cytokines IL-12 of IFN aangeboren of innate afweersysteem al zeer vroegtijdig na buiten afgeeft als proteïnes patronen Slijmvlies Bacterie  Ziekteverwekkers te herkennen via boodschappenmoleculen. Binnen APC = Antigeen Presenterende Cellen oxidatie van veranderende Eiwitmoleculen tot andere route Myd88 tot productie van Ontstekingsreacties bevorderende Cytokines zoals IL- 6 en TNFa of IL-b plaatsvinden. Cytokines signaal werking wat weer de afweerreactie bevorderd ook verantwoordelijkheid. info@epn-epm.nl

 

 

Menstruatie blijft weg, heb PCOS = Polycysteus Ovariumsyndroom.       

Ik ben 25 jaar in wil graag Zwanger worden op natuurlijke wijze. Maar mijn eisprong is zeer onregelmatig zij de Arts. Ik spring zo maar een maand over met mij Menstruatie. Ben al een jaar bezig via allerlei onderzoek, maar zwangerschap blijft uit. Wat kan ik nog doen tegen deze onwilopstandigheid die ik al enige jaren bij me draag. Antwoord: Eigenlijk geef je zelf het antwoord al dat je problemen hebt met Eierstokken van te veel Mannelijk Hormoon. Waardoor eisprong onregelmatig of volledig uitblijft. Hierbij hebje je veelal last van Puistjes, Overbeharing, Overgewicht. Waarbij je Huisarts de PCOS kan Hormoonspiegel van Mannelijk Hormoon stabiel brengen om de blaasjes (Cysten) die in de eierstokken zitten onregelmatig de menstruatie of helemaal niet komt, waarbij er geen eicel vrij komt. Hierbij is het moeilijk in te schatten wanneer je vruchtbaar bent. Veelal merk je zelf aan Haargroei op de kin, borsten, onderbuik mede daarmee overgewicht. Het is een verstoring in de hoeveelheid van Vrouwelijk, Mannelijke Hormonen waarbij een verhoogde waarde van het LH = luteïniserend hormoon dat het hormoon opwekt van de eisprong. De waarde van het follikel stimulerend hormoon is veelal veel te laag. Hierbij is het mannelijk hormoon bij vrouw = testosteron is veelal te hoog bij het PCO-syndroom. Veelal zie je dit bij Overgewicht, Stressgevoeligheid of overdraagbare aandoeningen waardoor menstruatie onregelmatig is in geen natuurlijke verloop heeft. Bij Medicatie gebruik zal je eerst eens moeten proberen om de vruchtbaarheid te activeren om allerlei infecties, schimmels weg te krijgen via natuurlijk verloop in niet eerst allerlei tabletten of injecties te gebruiken. Veelal heeft Eiwiterosie of verkleving proces een negatieve Gevoelsleven werking onderdrukte afweer reactie. Je kent je lichaam goed in weet veelal wat de oorzaak is uit het verleden van emoties, negatieve prikkels, maar positieve gevoel telt alleen. info@epn-epm.nl

 

Bloedvatkluwen Verouderingsproces tot Eiwitkalk Infectieaanzetting.

Verandering van de Samenleving inzake de Volksgezondheid op Macro niveau is biotechnologische ingrijpende Farmacogenetica van Genees- middelen zeer beperkt. Dit wegens dat de Farmaceutische bedrijven veelal wordt geleid door markteers, juristen of financiële experts, met zeer weinig wetenschappelijk ervaring of enige kijk op dagelijkse medische praktijk. Hierbij zie je dat  alle nieuwe ontwikkelingen op biofarmaceutische terrein buiten Volksgezondheid is gevestigde tot een pure Marktwerking Hightech Digitalisering bij de Farmaceutische industrie in bijbehoren Specialisten c.q. Huisartsen hun eigen Medicatie voor Cliënten moeten inkopen via macro- niveau een heel andere markt scenario’s na voren komen. Waarbij vele Burgers worden uitgesloten van allerlei moderne medicatie die niet meer vrij Economische rendabel zijn. Globaliserende Biofarmaceutische Hightech ontwikkelingen die geen precedent kennen binnen de marketing denken van moderne biotechnologische innovaties kunnen niet vrij beoordeeld worden wegens dat er geen ervaring is bij het vrij inkopen van innovatie grote consequenties hebben voor Burgers die buiten de markindeling vallen. Je ziet nu bij vele Veroudering Gerelateerde Ziektes vele Kalkaanzetting al op Jonge leeftijd plusminus 40 jaar Neurologische Brein aandoeningen via APC- Kalkaanzetting via verkleving van defecte Hersenweefsel al zeer vroegtijdig na voren komen vanuit Milieuomgevingsfactoren van Micro- vasculaire schade. Welke op lange termijn allerlei afwijkingen veroorzaakt van Interhemisferische scheiding tussen de twee hersenhelften. Dit wegens al op jonge leeftijd van Bloedvatkluwen tot kalkaanzetting via snel Neurologische aandoeningen of bloedvatvergroeiingen van Hersenberoerte of dodelijke bloeding op jonge leeftijd na voren komen. Nieuwe Generatie medicatie Sintrom of Marcoumar nieuwe zonder bloedprikken enz. info@epn-epm.nl

 

 

Aantal Nieuwe Soa’s, Chlamydia, Gonorroe stijgt met 30 % – in 2017.

De verschillende SOA stijgt iedere jaar weer van meerdere SOA- Chlamydia Infecties waarbij ook weer Gonorroe-infecties vooral bij Mannen. Ook worden nogal HIV positieve alsnog ook een SOA wordt gevonden. Het blijkt dat de Afweersysteem grote invloed heeft inzake besmetting gevaar van het micro-organisme de infectie ziekte veroorzaakt in de eerste fase van immuun reactie van de cliënt. Ook binnen Volksgezondheid- Welzijn is een groot risico op Seksuele overdraagbare HIV aandoening of Soa enz. Ook de Chlamydia trachomatis bacterie snel overdraagbaar en Gonorroe of Syfilis worden via uitgesplist na leeftijd in het vindpercentage per test plek op het lichaam. Ook bij Mannen zie je Urethritis en enkele keer Epididymitis = bijbalontsteking. Ook worden testen gemaakt via richtlijnen van orale testen en anorectale testen nog vele discussie is. Waarbij de Cliënt niks mee op schiet. Het blijkt overalgemeen dat SOA- stijgt aangaande Chlamydia het sterks is gestegen bij Vrouwen treden cervicitis = baarmoederhalsontsteking of urethritis op. Bij Targetsmix Eiwit zie je aan Urine in beginstadium de Bacterie of Trachoom via Slijmvliesaantasting van het oog. Ook Seks verslaving is gestegen bij Vrouwen die continu opgewonden zijn zonder seks te hebben leiden veelal aan PSAS. Door steeds opgewonden te zijn zonder dat je niets aan kan doen, zal alleen Psychologische Therapie de oplossing zijn. De verscheidenheid Type; Chlamydia Bacteriën zie je allerlei Type: Infecties complicaties van Toxische stoffen welke Celmateriaal afbreekt in veroorzaakt Urine, Luchtwegeninfectie en afwijkende afweersysteem. Bij Vrouwen treden Cervicitis Baarmoederontstekingen op met negatieve Gif toxische stoffen. Waarbij bacterie intracellulaire problemen blijven bestaan bij de opvolgende Generatie van afwijkende energiebron- en aminozuren van geïnfecteerde Cel in kunnen andere cellen ook Infecteren op termijn. info@epn-epm.nl

 

 

Waarom het zo belangrijk is te weten welk Persoonlijkheidstype je bent.

Onderzoek na je eigen Persoonlijkheid te combineren met de eigen situatie van de negatieve, na de positieve aanpassing. Daarbij gaat het om formele Gevoelens van eigen regels in informatie die je handvaten geeft tot stand-komen- en het behoud van Gezonde opensamenleving. Waarbij ook ter Wereld Moleculaire aanpassingen in DNA door Jeugdtrauma, s bepalen iemands Stressgevoeligheid. Waarin je leert hoe gemakkelijk het is om Burgers in hun eigen trance van Gedragsanalyse tot een rustige vrijwillige sociale leven leiden. Bloodstelling aan stress tijdens Kinds, Jeugd verhoogt op latere Levens het risico op Psychische klachten tot kwetsbaarheid veelal vergroten door de chemische veranderingen in het Menselijke DNA samen hangen met de jeugdtrauma, met reactie. Dit Langdurige Stress activiteiten welke via Genen worden bepaald van steeds terugkerende problematiek. De stress communicatie kan worden gemeten aan bepaalde activiteiten welke via Genen worden bepaalt. Bij Jeugdtrauma beneden de 15 jaar zie je de stressreacties op volwassenen leeftijd terug in een andere vormgedrag via gedrag consequent gedefinieerd, is wat er na het gedrag gebeurt. Op het gebied van werk, relaties, families/sociale verbanden- en locaties waarin je bent grootgebracht. En die ”Waarheden” van de Ego-staat druisen vaak jou, in tegen jouw eigen waarheid, wat leidt tot continue Verslaving ervaring van ontevredenheid, spanning, stress, conflicten, pijn, lijdende angst etc. Het is alles behalve een paradijs op aarde toch? Aan de andere kant ‘Weetje’ dat het ook anders kan, maar hoe realiseer je dat. Het doel van Zelfonderzoek en Bewustwording is deze op angst gebaseerde normen en waarden te ontleden, te doorzien en los laten. Het belangrijkste middel om te onthechten van dat gene waar je altijd in hebt geloofd is het doorbreken van patronen- en anders te handelen in je praktische leven van Nu die werkelijk echt bij jou past. info@epn-epm.nl

 

Baarmoederhalskanker Gehad Geopereerd in Bestraling Gehad.

Ten gevolge van Baarmoederhalskanker op 37 jarige leeftijd is volledig bestraald in de Kanker is weg. Hierbij maak ik me geen zorgen meer waarbij ik toe ook 3 maanden therapie heb gehad om te leren hoe ik er verder mee om kan gaan. Maar helaas geen Therapie in Gemeenschap te hebben met mijn Echtgenoot. Ik heb weinig geen zin of eigenlijk helemaal niet meer in seks. Hierbij kan ik ook niet mij geven of Seksueel actief worden. Ook is het steeds weer pijnlijker geworden in der loop van der tijd om Gemeenschap te hebben. Ben nu 41 jaar in alles is op termijn weggezakt na de bestraling. Ook het Gevoelsleven kan ik niet weer terug krijgen wat ik voor die tijd heb gehad in altijd met plezier gedaan. Ik heb mijn Partner op de hoogte gebracht dat ik deze informatie na U zal schrijven voor eventueel een oplossing. Wat kan ik veranderen na de Bestraling & Therapie om een oplossing of praktijk aan te leren om hiervoor in de toekomst beter mee om te gaan met me Huwelijksleven. Antwoord: Je Therapie had je anders verwacht maar die hebje wel 3 maanden volgehouden. De Therapeut zit met Wetgeving in heeft zijn best gedaan. Wel is het mogelijk via Targetmix via Eiwit de Genetische Neurologisch de Genitaliën bij Vrouwen een veel te small fiber Neuropathie nervus dorsalis clitoridis biologisch is verstoort. Hierbij hebje je geen inzicht gevoel meer op je seksuele functies enz wegens BS = Bipolaire Stoornissen Eiwitvouwing Enzymen van somatische depressieve oxidatieve gevoelsleven als niet meer volwaardig te zijn. Eiwittargets biedt meer mogelijkheden via Individuele maataangepaste Biomarkers in Neuropsyché Hulpverlening om negatieve consequenties op seksualiteitsbeleving meer Proteïnes Eiwit positief kunnen worden benadert in orgasme activeert via zenuwgeleiding. Zenuwcelafwijking Neurodegeneratieve BS = Psyché veroorzaken Calcium contractie van Oxiderende Negatieve Eiwitvouw defect van ophoping. info@epn-epm.nl

 

 

Prostaat Kankersoorten Bij Mannen staat op 5 de plaats van Kankers.

Zo’n 75 % van deze Mannen zijn Ouder als 60 Jaar in Overlijden zo 25 % Patiënten aan deze ziekte op jaarbasis. Binnen Euro Prostate Center is de Prostaatkanker de meest voorkomende Kankeraandoening in wereldwijd de op één na meest voorkomende Doodsoorzaak met betrekking tot Carcinoom. Prostaat is een micro- klein orgaan rondom de Urinebuis. Het bestaat uit meerdere klierbuisjes welke produceren prostaatvloeistof en scheiden dit af als het goed is. Prostaatvloeistof  houd zaadcellen in het leven in vervoert deze via het sperma na buiten tot eventueel Vruchtbaar maken van de Vrouw. Nederland krijgen zo’n 12000 Mannen Prostaatkanker waar van zo’n 30 % overlijdt jaarlijks aan deze ziekte in Nederland. Prostaatkanker groeiend heel langzaam als carcinoom welke je al heel vroeg kan registreren via mindere Urinestraal, weinig urine, duurt even voordat je plassen moet, nadruppelen, gevoel hebben dat plasbuis niet leeg is, brandige gevoel tijdens plassen, plas niet kunnen ophouden of nachts enkele keren moeten plassen. Bij al deze  problemen is het nodig om een uroloog consult inschakelen zodat de diagnose vroegtijdig kan worden beoordeelt in overleving kans geeft 90 % meer kans op tien jaar of meer jaren langer te leven aangaande de onderzoekmethode. Bij te latere controle is dit slecht 2 jaar. Bij 40 jarige leeftijd wordt bij een derde van de Mannen Hormonale BPH = benigne prostaat hyperplasie genoemd de prostaat vergroot. Waarbij een groot deel geen problemen geeft, maar op 50 jarige leeftijd meer problemen geeft welke eventueel urologische klachten of aandoeningen van prostaat, nier- problemen, nierstenen of hogere PSA waarde prostaatkanker in aantocht is, in ander Urologische problemen veroorzaken. Veelal is een vrije diagnose vroegtijdig via de klachtenpatroon vast te stellen inzake veel te vroeg orgasme of penetratie ejaculeert bij aanraking door overbelaste eiwit. info@epn-epm.nl

 

 

Centrale Zenuwstelsel Aantasting geeft Type; Cellen Neuro aangetast.

Want Vagina kan veel dunner geworden zijn of broosheid waardoor snelle pijn gevoeligheid optreed. Ook droogheid treed op wegens minder door bloeding in je niet vochtig wordt wegens minder opgewonden bent, welke meer pijn veroorzaakt tijdens de Gemeenschap. Hierbij zal je Neurologische Praktisch behandeld moet worden in niet via allerlei therapie van ene na de andere door gewezen moeten worden. Praktijk ervaring in kennis leert zelf  blaasontsteking te voorkomen in plezier hebben in het Leven van nu. Ook de  lymfeklier, schildklier kan negatief werken wegens dat dit nogal nadien vermindert of heel anders voelt na bestraling c.q. behandeling therapie enz. Ook Hersenen reageren anders via zenuwcellen (neuronen) belast zijn geweest door de Baarmoederhalskanker- en Bestraling. Waarbij de wegen netwerk van motoreiwitten verschillende cellulaire “vrachtjes”  chemische energie, eiwittencomplexen in membraanblaasjes vervoeren. Het Psychische moet op termijn de eindstations bereiken van de dendriet, het axon of synaps zijn. Dit omdat een neuron zo complex lang is in het zijn intracellulaire trans portmechanismen zeer belangrijk zijn voor het dagelijks vrij functioneren en voortbestaan van Cellen en het Organismen, waarvan dit deel ook onderdeel is die je kan beïnvloeden. Dagelijkse leven is genoeg bekend over hoe jezelf de intracellulair transport precies kan reguleren- en hoe verschillende onder- delen van het systeem kan bijsturen via samenwerking van de Neuronen zonder deze te overbelasten met Psyché Negatieve Genen problematiek van het dagelijkse omgeving enz. Zenuwcellen verschillende motoren en koppe- lings eiwitten spelen een heel grote rol, in dagelijkse leven tussen dendrieten en axonen. Specifieke nieuwe inzichten van moleculaire mechanisme is een beter begrip van Gezond functioneren in dagelijks leven van nu. Dat is vrij gebaseerd op Morele Menselijke Besef van Vrije Natuurlijke ingeving. info@epn-epm.nl

 

 

Overgewicht Diabetes Type 1 & 2 blijken Neurologische Stoornissen.

Het neemt zowel in Nederland extreme toe bij Kinderen van Neuro Brein tot Cognitieve beperkingen via tekort aan type 1 Insuline in bij type 2 reageert het lichaam niet meer goed op het type 1. Bij Type; 2 zie je pas op latere leeftijd toenemende Overgewicht in Psyché problemen in een toenemende Medicatie gebruik alsmede meer duidelijkheid op vaatschade, breinschade alsmede het ontstaan van cognitieve beperkingen welke duiden op latere leeftijd Mellitus type (DM2) van Hersenschade allerlei Brein op leeftijd. Microvasculaire schade spelen een grote rol bij het dagelijks functioneren op latere leeftijd tot allerlei Hersenschade, Nieren van cognitieve achteruitgaan  bij veroudering. Neurologische cognitief functioneren vormen een groot probleem binnen Volksgezondheid al op jonge leeftijd niet wordt aangepast van de oorzaken van cognitieve achteruitgang via Eiwittargets mix om de cerebrale netwerk van microvasculaire schade te beïnvloeden van Nieren in de kleine vaten om Celdeling tegen te houden via nieuwe vormen van therapie ontwikkeld kunnen worden voor bestrijding van Neurologische Ziektes en wellicht ter-verlening van het levensduur. Bij Neurologische Depressieve stoornissen of Angststoornissen, Burn-outs, ADHD of Erfelijke problematiek van Emotionele regulatie, waarbij je niet meer bij je gevoelens kan komen veroorzaken de meest voorkomende psychiatrische stoornissen. Hierbij zie je een deletie van de Serotonine transporter verandering in een diep emotionele modulatie veroorzaakt van emotionele stoornissen van angst in gevoelens veelal tot uitzichtloosheid van ondraaglijk lijden ontstaat van onbegrepen gevoelens. Bij Obductie onderzoek na het overlijden blijken al vroegtijdig in het verleden al een Pathogene Ecologische Milieuvervuiling  mede hoofdoorzaak is geweest van Slijmvliesaantasting, Eiwitverkleving,  IL-12 of IFN die aangeboren of innate afweersystem na buiten afgeeft. info@epn-epm.nl

 

 

Nieuwe Targetsmix binnen de Hightech Biotechnologie Identificatie.

Globaliserende Biotechnologische ontwikkeling binnen de DC- Genetische revolutie op de inrichting van Geneesmiddelen traject doen zich explosieve ontwikkeling voor via Targetmix Identificeren, Valideren in Ziekte te beïnvloeden. Door toename van kennis over Pathogenese Moleculaire inzicht in ontstaan van Ziektes om het Fundament te beïnvloeden tot adequate behandeling. Je kunt gerichte mechanismen opsporen die vanuit Milieuomgevingsfactoren bepaalde Infectieziekte veroorzaken al op jonge leeftijd aanwezig is te identificeren en proberen te beïnvloeden. De gevreesde Cytokines IL-7 Gen Ontstekingsziekte ligt veelal een behandeling op maatbasis inzake Tumormutatie of Cellen- Mutatieverdeling welke allerlei invloeden hebben op ontspoorde DNA- Cellen welke 5 jaar nodig hebben die tot eventueel Kanker leiden. Ook Erfelijke  Ziektes Alzheimer, Dementie, Parkingson enz behoort tot preventieve mogelijkheden. Waardoor Celdeling ontstaan na de Geboorte als Celdeling kopiëren wordt het nadien ook in het DNA een foutje ontstaan, welke inherent is aan Celdeling. Bij het Ouder worden (40) zullen er meer Celdeling Influenza ontstaan op latere leeftijd vanuit Milieuomgevingsfactoren, Voedings of Leefgewoontes waar bij je inzicht verkrijgt in bepaalde defecten van Eiwitmoleculen hoe ziekte ontstaat in te voorspellen is op termijn. Toename van kennis Moleculaire Pathogenese Bacteriën vanuit Milieuomgevingsvervuiling zie je precies hoe veelvoorkomende Clusters Infectie Ziektes, Cytokines ontstaan verschillen de Kankers, Alzheimer, Dementie, Parkingson in allerlei Auto-Immuun ziekten. Welke Genetisch nog geen tiende procent verschil maakt van het totale DNA, maar vele Pathogene Infectieziektes Genetische component Oligosaccharide LPS molecuul IL-B veroorzaakt. Genen zeggen niet alles Milieuomgevingsfactoren hebben veel grotere invloed meer als 70 %. info@epn-epm.nl

 

Sociaal Beleid Rechtsgrond op Volksgezondheid ingrijpend verandert.

Aangaande de feitelijke bevoegdheden binnen de EU Gemeenschap wordt volledig aan hun laas gelapt. Daar in tegen heeft de beslissingsbevoegdheid belangrijke wijzigingen ondergaan welke door Lid- Staten op grote schaal worden misbruik binnen de samenwerkingsprocedures van Sociaal Europese Art:118A en 130E mede de dialoog tussen sociale partners via Art: 118B. Hierbij zie je de volledige werkgelegenheid in verbetering van het Leef Milieu- en Arbeidsomstandigheden op sociaal en economische besluit vorming volledig te niet wordt gedaan. De gehele Sociale Wetgeving ART; 48 & 49 wordt aan hun laas gelapt als Vrije Verkeer van Werknemers anno jaar 2017. De vele Kwetsbare Levens- en Arbeidsomstandigheden bijzonder Kwetsbare Burgers wordt op grote schaal stille Genocide Gepleegd binnen de Volksgezondheid geen gelijke behandeling toegestaan. Vele Burgers hebben Juridisch Recht tot collectief betreffende het behoud van hun rechten als ex-werknemer bij overgang van een onderneming of bij ziekte waarbij Sociale Partners hun Leden bij moeilijke onderhandelingen bij Sociale besluitvorming proces deze Burgers aan de zijlijn staan, welke ook verder doorwerkt in de Volksgezondheid in binnen de Sociale Dialoog EGKS van toekomstige Wetgeving. Hierbij zal andere acties via EU-plaats vinden binnen de Digitale Rechtsgrondslagen sociaal en economisch acties. info@epn-epm.nl

 

Gekoppelde Laser ICT Netwerk- Team EVAB Mondiaal.

KVK: 41019558.

Info-7 Juli – 2017.

Infoblad

www.epn-epm.nl               info@epn-epm.nl

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.