EPN Infobulletin Mei 2017

Europese Fundamentele Transmissietechniek ICT EU Netwerk 

  

1991 –  2017

INFO 5 MEI – 2017

www.epn-epm.nl – info@epn-epm.nl

Strategische Moderne Biotechnologische Maatschappelijke Vrijheid.

Technologische begint bij Fundamentele Revolutie ontwikkeling van Biotechnologische Multimediaal Gemeenschappen Digitale EU samenwerking. Fundamentele Gemeenschappelijke Telecommunicatie is de meest potentiele op het gebied van informatietechnologieën met gebruik micro-elektronische apparatuur en software. Deze telecommunicatie is een Netwerk EU- ICT van Laser geavanceerde elektronische Welzijn op Volksgezondheid wier zijn ontwikkeling zal bij dragen tot de ontplooiing van Samenwerking via ICT- Netwerk, EU,VS mede Elektronische C- Bix-variabelen van toepassing basissectoren in de ICT EU. Waarbij gericht op Volksgezondheid, Hightechnieken gericht op het DNA verandering bij Ziektes of Voedingsproducten, welke aangepast worden binnen de veredeling van Voedingsgewassen is de komst van nieuwe technieken een grote doorbraak om diverse Ziekteverwekkers te voorkomen. Consequenties van Biotechnologische ingrijpen binnen Globaliserende zouden zeer ingrijpen kunnen zijn via Code Hightech. Fundamentele Gemeenschappen hebben een aantal Sleutelsegmenten binnen de informatiesector waarbij toestemmingnodig is uit veiligheid overweging van gespecialiseerde Globaliserende Elektronische Informatiediensten verwerking. Hierbij gaan we niet meer op allerlei Karteldiscussie in van toepassing van hype- moderne biotechnologie hightech aangaande ontwikkeling van Voedingsmiddelen of ingrediënten welke binnen EU worden ontwikkeld. De gangbare methode van discussie hebben we gehad in moeten op Individuele basis meer voor Burgers opkomen om bruikbare resultaten te verkrijgen tegen allerlei moderne Milieu Locale Kankers, Vaatziektes, Dementie, Botontkalking tijdens menopauze, Zenuwstelsel aandoening enz.
Info@epn-epm.nl

 

Nederland Overtreed op grote schaal Volksgezondheid binnen EU- Rechtsgrondslag.

Binnen de Rechtsgrondslagen ART: 235 EEG-Verdrag te bescherming van de Volksgezondheid in Gezondheid op ART: 118 A inzake Gezondheid- en Veiligheid op de Arbeidsplaatsen binnen ART: 30 t/m 39 over bescherming tegen gevaren van ioniserende straling in EGKS-Verdrag ART;55 inzake de Volksgezondheid mede de Nevelvocht Bacteriën,  Inademende Straling van IL-7 Carcinogenen Kankers vanuit Wateroppervlaktes & Bodembacterie die doelbewust Volksgezondheid aangetast door Overheid bij Miljoenen Burgers. De Ecologische Milieuvervuiling in BSE besmetting van Clusters Pathogene Botulinustoxine- en Kanker Carcinogenen IL-7 van Nevelvochtoverdracht vanuit Wateroppervlakte omgeving veroorzaken bij Kinderen toekomstige afwijkende Gezondheid als Longziekte, Kankers IL-7 via  Nevelvocht Slijmvlies Pathogene Botulinustoxine Bacteriën van Longkanker, Darmkanker, Hersentumoren, Infecties IL-12 of IFN aangeboren afweer besmetting bij Kinderen in vele andere  IL-7 Cytokines Ontstekingen van afwijkingen- dankzij Ecologische Milieuvervuiling door Regering, Provincies & Gemeenten op grote schaal Volksgezondheid aantasten via Milieuvervuiling. Foetus (Kinderen) die tijdens de Zwangerschap besmet raken met Pathogene F Milieuvervuiling Bacteriën zie je op jonge leeftijd met allerlei Infectie, Cytokines IL-12 aandoeningen, Afwijkende Gedrag voor hun 12 jarige leeftijd als aangeboren of innate defecte afweersysteem. Ook Hormoonhuishouding is aangetast door stoffen met effecten Mutaties in het DNA. Waarbij ongeboren Foetus Teratogene stoffen binnen krijgt in na de geboorte via Borstvoeding effect hebben op het Kind. Ook vele Vogels, Huisdieren blijken besmet te raken waarbij vele Diersoorten het leven laten door Milieuvervuiling. Dit bij Speelvijvers of Gemeentevijvers, Zandspeelplaatsen door Carcinogene stoffen als  Kankers IL-7 defect Tumorsuppressorgen op chromosoom 18 Darmkanker, Luchtwegen infectie, Longkanker Genetisch verwerkende Carcinogene  Nevelvocht of Fijnstof vanuit vervuild Milieuomgeving. Zo’n 2,5 Miljoenen Burgers zijn de afgelopen 30 jaar Besmet geraakt met verschillende Cytokines IL-7 Kankers welke het na buiten aangeeft van een verzwakt afweersysteem, ontstekingen, borstkanker, slijmvlies infecties, luchtwegeninfecties, maagdarmkanaal –anusontstekingen tot darmkankers, baarmoederhalskanker, chlamydia slijmvlies infecties enz. Door opzettelijk besmetting met Botulinus Toxineaerosol Type: F, G of Type E via overdracht Nevelvocht, Meeldauw, Voedingstoffen van Auto- Immuunziekten en Inflammatoire aandoeningen tot op termijn na 5 jaar Kanker in zicht nadien verspreidt als Tumoren welke Bacteriën al zeer vroegtijdig kan lokaliseren via Targetsmix om Menselijke Cellen te beschermen tegen Botulisme  C. botulinum Voeding Bacteriepopulatie in de Longen, Luchtwegen, Darmen, Urine infecties, Neurotoxine Zenuwcellen aantasting Type; Pathogenese Bacteriën enz. Weet het Immuunsysteem te misleiden tot verminderde afweersysteem in diverse Cytokines IL-12 of IFN van aangeboren of Innate afweersysteem na buiten afgeeft als geïnfecteerde negatieve Immuunsysteem. De vele verschillende Ziekteverwekkers tijdens zwangerschap zijn te herkennen aan Erosie schimmels, Kankers Carcinogene IL-7 stoffen &  Diverse  bv IL-12 of IFN Infectie aangeboren afgeeft tijdens zwangerschap vervuiling, zwangerschap Myd88, Cytokines Ontstekingen IL-6 pijnklachten welke de Celkern beschadigde Cellen via het afweersysteem van defecte aangeboren opzettelijke Botulinustoxine als Milieuomgevings vervuiling. De opzettelijke Milieuvervuiling  Bioterrorisme van Milieuvervuiling van Bodem Bacterie & Pathogenese Botulinustoxine Bacteriën Watervervuiling tot Dodelijke Cytokines Ziekteverwekkers als IL- 7 Kankers, Infectieziektes enz door Biologische Milieuwater vervuiling op grote schaal giftige stoffen aanmaken in het micro- organismen van Mens en Dier via diverse Genetische C. Botulinum complex Mens en Dier dodelijk aantast optermijn.

info@epn-epm.nl

 

Spanningsveld Milieuvervuild Geheim Carcinogene Stoffen Pathogene als- Botulinustoxine Bacteriën Biowapens Milieuvervuiling via Omgevingsfactoren.

Die van het adaptieve afweersysteem weergeven in een Type: Cel via defecte geactiveerd TH1,Th2 etc. van intracellulaire routes Pathogene Botulisme Toxines Bacteriën- en Carcinogene stoffen van diverse IL-7 Kankers in Voedselgerelateerd Botulisme miljoenen Burgers Besmet in Nederland Jaar-2016 van 2,5 miljoen met Kankers ronddwalen is 1 op 7 Burgers die Genetisch via Pathogene Bacteriën- en Retrovirussen als Zoönose van Dieren overgebracht als vervreemde Pathogenen Infectieziekte zicht in het DNA nestelen. Laat dieren liggen in kom er niet aan zijn besmettelijk Virus- VHD vooral Infectievirus Urinewegen van ontstekingen tot bacteriële infectie granzymen A.B.K. Bloederosie tot bloedstolling ontstekingsziekten.  Gemodificeerde Milieuvervuiling Dodelijke Besmet zijn op termijn. Burgers door Ecologische Milieuvervuiling omgeving als stille Genocide productie tot productie Ontstekingsziekte tot IL-7 Kankers die zich in 7 jaar zich ontwikkelen als verspreiding op Volwassene Leeftijd Tumorcel – Weefsel zich verspreidt bij biologische meercellige organismen van diverse Genetische  Celtypes. Welke de Bloedvaten Erosie mede een grote rol spelen bij signaaloverdracht. Miljoenen Burgers in Nederland na 1970 Geboren zijn Geïnfecteerd met een Gen- APC – IL -7 Kankers of IL- 6 al tijdens de Embryonale ontwikkeling met IL-7 Carcinogene, Nevelvocht of Fijnstoffen tijdens zwangerschap besmet vanuit Milieuvervuilde Nevelvocht IL-7 Cytokines Kanker, Eierstok-en Borstkanker, Baarmoederhalskanker, Vervroegde Menopauze vanuit omgevingsfactoren als infectie, schimmels, dioxines, Genetische manipulatie van schadelijke stoffen op Kindsleeftijd enz. Die als kankerverwekkende Nevelvocht, of Fijnstoffen  worden ingeadempt als Nevelvocht IL-7 vanuit Wateroppervlaktes, Gemeentelijke Vijvers, Kinderen Speelplaatsen het lichaam binnendringen in opgenomen de Bloedbaan in zich dan verspreiden door het hele lichaam. Ook bij Dieren uit Besmette Watervijvers drinken of inademen blijken Besmet te raken met Cytokines Ontstekingen als IL-7 Kankers vanuit directe omgeving. Ook via H5N1 Griepvirus en Zoogdieren tast de cellulaire Immuunrespons bij het Menselijke Influenza via Dierlijke van Clusters Pathogene Botulisme Toxines Bacteriën via Nevelvocht, Fijnstof welke het Immuunsysteem misleidt tot Cytokines IL- 12 of IFN die tijdens de zwangerschap als aangeboren of een defect afweersysteem afgeeft na de zwangerschap via Myd88 Ontstekingsreactie bevorderende de cytokines signaal zoals IL- 6 van pijnklachten. Dit bij Dieren & bij Burgers de Cytokines zich verder verspreiden via Cellen tot allerlei Ontstekingsreacties in Defecte DNA ontstaan. Welke niet via Genetische bepaald zijn, maar puur via Omgevingsfactoren zijn ontstaan van Milieuvervuiling de grootste invloed hebben op ziekte Kankers. De grote invloed van Politieke consequenties van Milieuvervuiling van Pathogene Botulinustoxine Bacteriën van Genetische Gemodificeerd Ziekteverwekkers. Vele  Zwangerschappen worden geïnfecteerd via bepaalde kankerverwekkende stoffen welke gerelateerd is aan een specifieke Kankersoorten. Ook Pathogene Bacteriewerking van Eiwitverbranding als Carcinogenen  IL-7 die een afwijkende aangeboren of “ Innate” afweersysteem naar buiten afgeeft via Cytokines IL- 12 of IFN van verschillende afwijkende Gezondheid. Welke via APC = Antigeen presenteerde Cel tot Ontstekingsreacties bevorderen cytokines als IL-6 van een afwijkende afweersysteem tijdens de zwangerschap.

info@epn-epm.nl

 

Autoriteiten Verantwoordelijk voor Takenparket Hightech Milieuonderzoek.

Ook IL-12 of IFN die als aangeboren of innate afweersysteem na buiten afgeeft via Pathogene Botulinetoxine Milieuvervuiling die de Foetus via Neurotransmitters beïnvloeden. Veelal kan je deze Pathogenese Nitraat Bacteriewerking van Nitrosamines Eiwitproductie als IL-7 Carcinogenen Kankers via Urine beoordelen inzake de Infecties, Cytokines, Schimmels, Erosie enz. IL-12 die aangeborene of innate afweersysteem tijdens zwangerschap na buiten afgeeft van klachten enz. Al jaren pleegt de Overheid Genocide op eigen Burgers via Ecologische Milieuvervuiling  via Geheim Pathogene Genetische Gemodificeerde Infectieziekteverwekkers verspreiden via Oppervlakte Wateren welke worden ingeadempt als Nevelvocht Cytokines IL- 7 Kankers verspreiding op grote schaal. Strategische gezien zie je Infecties Biologie Verspreiding als een soort Pokkenvirussen en een Virulente Genetische Pathogene Anthrax ziekteverwekkers welke aansluit op de Ecologische Milieuvervuiling vanuit de omgeving dankzij de Politieke kennis over biologische wapens die niks kosten als je Burgers op termijn wil loodsen de eerste 50 jaar. Binnen EU zie je vele Biologische Pathogenese Botulinustoxine Bacteriën tijdens Zwangerschap de blootstelling aan Kankerverwekkende IL-7 Carcinogene Fijnstof, Nevelvocht, UV – Straling of bij ongeboren Foetus een Teratogene stof of Mutagene stof heeft direct effect op het DNA of Vruchtbaarheid problematiek, waardoor persoon is blootgesteld. De vele stoffen hebben verschillende effecten van “Cluster Milieu” dagelijks een Latente periode geven als negatieve leefomgeving als je met die stoffen in aanraking komt. Herhaaldelijk of langdurige blootstelling van Nevelvocht Pathogene Botulinustoxine of Kanker Carcinogene IL-7, Mutagene, Teratogene, Uv-Straling, Tabaksrook in de vele Nevelverdamping vanuit de pH Oppervlaktewateren welke neerdaalt op Voeding, Kinderspeelplaatsen via de Zandspeelplaats de Kankerverwekkende Botulinustoxine stoffen of Carcinogenen IL-7 Nevelvocht binnen krijgen via Speelzand enz vanuit de speelplaats. Dit veelal via stortplaats die binnen 5 kilometer van afwateringskanaal of waterplassen, kanalen in de omgeving aanwezig zijn de Pathogene Botulinustoxine Bacteriën Nevelvochttoxines van Kankerbesmettingsroutes IL-7 op allerlei bv. Fijnstof, Vloeibare druppeltjes  Nevelvocht, Stuifmeel, Zandverstuiving enz. Zijn de manieren in het Menselijke lichaam terecht komen van Kankerverwekkende- en reprotoxische stoffen wegens de grote Ecologische Milieuvervuiling via Misleidende Politiek van afgelopen 30 jaar stille Genocide veroorzaakt. Waarbij de bestaande in toekomstige Generaties worden geconfronteerd met Dodelijke Kanker Carcinogenen IL-7 stoffen, nevelvocht vanuit de omgeving, welke zich na enige jaren 6\7 zich als Tumoren in het hele lichaam zich verder verspreidt. Cellulaire Immuunrespons bij Menselijke Influenza komen ook H5N1 Diergriepvirussen om de hoek kijken inzake het Immuunsysteem hoe verschillende binnendringende Pathogene Botulinustoxine Bacteriën Slijmvlies Infectieziektes opduikt via Zenuwcellen aantasting, IL- 6, Cytokines- IL-7, Interleukinen Kankers, aangeboren Cytokines IL-12 of IFN. Hierbij schiet het Geheugen van de Afweercellen tekort of weet bacterie de immuunrespons niet te misleiden met alle gevolgen.
info@epn-epm.nl

 

Moleculaire Microbiologische Gemodificeerd Ziekteverwekkers Pathogenese Infecties.

De HN-Dierenvirussen is een soort Bioterrorisme welke Regionaal veelal diverse Dieren kan worden verspreidt rond de Humane Genetica schade wordt toegebracht via moderne biotechnologische Infectievirus verspreiding via Wateroppervlakte Vervuiling als Genetische techniek Milieu Biologische Wapens, welke op grote schaal Giftige stoffen verspreidt door het Inademen van Bio- Nevelvocht die resistent zijn tegen allerlei gangbare afweermechanismen en medicijnen zich verspreidt via Dieren en Miluevervuilde Wateroppervlakte. Ook Pathogene Botulinustoxine tast op grote schaal de bodem aan welke leidt tot Voeding gerelateerd  C. botulinum van Voedselvergiftiging door aanwezigheid van Botulisme Toxines via pH Waternevelvocht verspreiding in de vele betreffende Voedingsconsumptie terecht komt maar ook wordt ingeademd. Waarbij lymfeklier, lymfevaten, klieren, longen, bloedaderen besmet met Pathogene Botulinustoxine Bacterie als Kankers, Cytokine ontstekings welke ander cellen ingang zetten. Ook Dieren worden besmet in brengen deze over via bv H7N7, H5N1, Konijnen, Hazen, Vossen, Huisdieren, Pluimvee H7N7 enz via Bioterrorisme als Q-Koorts, Zoönose tot Coxiella burnetti. Bij het onderzoeken na Cellulaire Immuunrespons bij Menselijk Influenza zie je verschillende Pathogenen Genetisch Gemodificeerd Clusters Verschillende APC Ziekteverwekkers opduiken, waarbij het Geheugen tekort schiet of weet de Immuunrespons te misleiden. In allerlei Pathogenese Clusters Bacteriën verschillende Infectieziekteverwekkers veroorzaakt  H7N7, H5N1, Zoönose, Q-Koorts, Coxiella burnetti in diverse Cytokines IL-12 ziekteverwekkers tot Kankers IL-7 leiden vanuit de Wateroppervlakte als Carcinogene Nevelvocht verspreiden ziekteverwekkers. Kankercellen Eiwitcellen zijn de Kleinste biologische eenheid van alle levende organismen, van meercellige organismen bij Mensen bestaan meer celtypes. De complex communicatienetwerk is specifieke functie die regelt bij defecte cellen om te communiceren via gescheiden cellen chemische boodschappen hormonen binnen de neurotransmitters om te communiceren via Eiwitten signaaloverdracht.
info@epn-epm.nl

 

Zowel Oestrogenen als Progestagenen Beïnvloeden Hersenregistratie.

Ook zie je in vele Gemeentes Vijvers allerlei sporen Bacteriën van Milieuvervuilde verschillende producties van binnendringende APC = Antigeen Presenterende Ziekteverwekkers als Carcinogene stoffen Ontstekingsreacties van bevorderende Cytokines zoals IL-6 en TNFa welke cytokines ontstekingspijn veroorzaken tijdens de zwangerschap. Ecologische Milieuvervuiling waarbij pH- Nevelvocht via route Myd88 van Ontstekingsreacties wordt ingeadempt die uitermate besmettelijk Clusters Bacteriën van Botulinustoxine via H5N1, H7N7virus het afweersystem tekort schiet in Bacteriën de Immuunrespons misleidt de APC tot Slijmvlies Longkanker, Darmkanker, Keelkanker, Hersentumoren in vele binnendringende ziekteverwekkers. Als Kanker Cytokines Ontstekingen via Nevelvocht Mens & Dier besmet raken met Dodelijke Ziektes als IL-7 Kankers, Pestziektes, Pokken, Aids, HIV, Q-Koorts, Lyme- Lymfevaten enz veroorzaakt bij Burgers. Het optimaliseren van de Immuunrespons is één van de belangrijkste speerpunten die zich richt op de kritische parameters om te voorspellen van verschillende ziekteverwekkers. Dit vast te stellen aangaande omgevingsfactoren LPS Moleculen & Suikerdeel oligosaccharide om verandering te brengen in de interactie te beïnvloeden van het afweersysteem. De Micro vervuilde voortplantingskanaal bij Vrouwen & Mannen de Spermacellen bezorgen nogal vele afwijkende Cellen welke stoffen beschadig zijn door dioxines, nitraat bacteriewerking van Nitrosamines van eiwitverbrandingsproducten tot carcinogenen cellen beschadiging of kankerverwekkende schimmels via Milieuvervuiling c.q. Slijmvliesaantasting welke via de Mond zijn ingeadempt in hierbij nadelig effect heeft op de vruchtbaarheid en zwangerschap zoals teratogene stoffen heeft zeer nadelig effect op het ongeboren Kind. Hierbij de schimmels, erosie, suikers, lipiden vetophoping mede kalkaanslag om diverse ziekteverwekkers vast te stellen  inzake IL-12 cytokines of IFN die aangeboren of innate afweersysteem naar buiten afgeeft via Urine Infectie, Slijmvlies bacteriën, Tepelvocht of Huidaantasting van een verzwakt afweersysteem.
info@epn-epm.nl

 

Nieuwe Opkomende Infectieziekten Pathogene Bacteriën HN uitbraken.

De verschillende intracellulaire boodschappersmoleculen binnenin de APC = Antigeen Presenteren Cellen in de kern van de cel activeren wordt een signaal na buiten afgegeven  die goed is of slecht is via andere route Myd88 of IL-b Gen Interleukinen Kankers of productie ontstekingsreactie van bevorderende cytokines IL-7 en TNFa of lL-1B.  Dit zoveel mogelijk te voorkomen inzake de prospectieve vooruitziende de Voeding aanpassen op leeftijd geeft vele Maatschappelijk discussie van nieuwe technologieën welke Mondiaal beschikbaar zijn om de juiste Voeding aangaande niet meer vaker ziek zijn door Ecologische Milieuvervuilde Voeding. Dit vanuit de omgeving- welke vele Vaatschade of Hersentumor, Kankerschade veroorzaken tijdens zwangerschap of al op jonge leeftijd Neurologische beeldvormen van botulisme allerlei symptomen- en de ernst ervan afhankelijk is van de hoeveelheid Toxines, Carcinogene Bacterie werking opgenomen wordt in de bloedbaan. Dit dankzij Ecologische Milieuvervuiling (Overheid) van de omgeving is direct te meten via de Bodemvervuiling & Wateroppervlaktes van Nevelvochtverspreiding welke de omgeving aantast met Carcinogene Kankerverwekkende stoffen bij de Mens Kankerziektes, Neurologische stoornissen, Zenuwcellen afwijkende Presynaptische Membraan, Ademhalingsproblemen, Gevoelsstoornissen veroorzaakt. Blijkt ook via Dieren HN-Griepvirussen, Zoogdieren Type: C en D Burgers op grote schaal Pathogeen Botulinustoxine, Zoönose, Q-Koorts, Lyme, Biologische Pest- Epidemieën wordt besmet via Nevelvochtoverdracht van binnendringende Carcinogene, Botulinustoxine vanuit oppervlaktewateren, in allerlei andere Infectie Virus Ziekteverwekkers via Mutaties van Pathogene uitbraken. Bij Micro Kankerverwekkend IL-7stoffen welke via Milieu Luchtvervuiling, Nevelvocht worden ingeademd via Carcinogenen-Fijnstof- Nevelvocht van Pathogenese Botulinustoxine Bacteriën veroorzaken allerlei Kankersoorten welke organen aantasten door zich vrij te verspreiden via de Bloedbaan. Bij Zwangerschap heeft het is het Teratogene stof zeer nadelig effect bij Foetus in bij het Kind, heeft Mutagene stof nadelig effect op het DNA in op de vruchtbaarheid. De Teratogene stoffen hebben nadeel op effecten van de voortplantings- organen van de Hormoonhuishouding van allerlei Mutaties in het DNA of schade op de chromosomen effecten op het ongeboren kind in stoffen die het Moedermelk aantast door het inademen van besmette Nevelvocht. Inhalatie van Miluevervuilde Nevelvocht uit omgeving van Kanker Carcinogenen Besmette Routes overal voorkomen dankzij de Regering, Provincies & Gemeenten die de stortvuil overal hebben gestort, met nu de grote gevolgen van Miljoenen 2,5 Burgers NL met allerlei Kankers.
info@epn-epm.nl

 

Nederland Tast ART:235 EU op grote schaal Volksgezondheid via Milieu Genocide.

Nederlandse Regering Verspreidt op grote schaal Infectievirussen onder de Bevolking inzake ART: 23 Gezondheid ordening inzake Nevelvocht, Fijnstof Kankerverspreiding via Pathogenen Infectievirussen als Mutatie Clusteringen van Dodelijke Pestvirus Mutatie MERS Clusteringen, Fijnstof, Nevelvocht & Dieren Infectie Ziekteverspreiding. De bekendste is Stortvuil, Carcinogene IL-7, Asbest en UV- Straling via Pathogene Nevelvocht waaraan Burgers worden bloot gesteld met Teratogene Nadelig effecten bij de Zwangerschap (Foetus) of Mutagene direct gevolgen op DNA Carcinogeen stoffen  IL-7 Kankers explosief na voren komen. Bij Hormoon behandeling geeft een toename van gevoelige Borsten vooral bij bepaalde leeftijd bij Vrouwen vele Psyché klachten door het Oestrogeenbehandeling. Waarbij in vele gevallen onderbreking of Oestrogene behandeling te stoppen Vrouwen met vele Migraine lijken in verband te staan met geslachtshormonen doordat Oestrogene veroorzaken verwijdt van de Bloedvaten, terwijl de toevoeging van progestageen verantwoordelijk is voor samentrekking van het bloedvat. Bij oestrogeen bloedspiegels moet altijd stabiel blijven om de bloedspiegels zoveel mogelijk stabiel om allerlei schommelingen te voor komen. Bij vorming van trombose en embolie is de voorgeschiedenis van micro stolsel in het bloed in aderen welk nogal in verleden bij Hormoon behandelingen op jonge leeftijd Anticonceptie of bij Menopauze blijken bepaalde stollingsfactoren proteins- C en proteïne -S te controleren op hoge bloeddruk, over gevoeligheid of bepaalde Vetophoping in het bloed van Hypertrigly- ceridaemia van hoge bloedspiegels met allerlei afwijkende problemen op ieder leeftijd na voren komt. Bij te hoge Triglyceriden zie je vele risico’s op Ontstekingen van de Alvleesklier. Ook Cholesterol sten zijn voor 75 % galzuurvorming dat galuitscheiding van Cholesterol galstenen maar ook zeer hoge Cholesterolspiegel veroorzaakt van galsteenvorming. Bij Vrouwen in de Geslachtsrijpe leeftijd komen galstenen 3 keer zo vaak voor als bij Mannen op die leeftijd. Galstenen treden vaak op tijdens gebruik van anticonceptie middelen; oestrogeenafhankelijke behandeling. Ook Epilepsie, Astma, bij hormoonbehandeling gebruiken bijnierschorshormonen en hebben daarbij een verhoogde risico op Botontkalking. Waarbij beter is hormoonbehandeling moet wel voor en nadelen worden overwogen waar de gemeenschappelijk grens ligt bij astmatische vrouwen welke met de menopauze nogal problemen geeft die veelal niet worden geregistreerd tijdens behandeling. Binnen de vele misbruik van Huidige nieuwe Epidemieën zoals Mutaties van Nieuwe Pathogene Ziekteverwekkers die vanuit Dierlijke Gastheren nieuwe Genetische Ziekteverwekkers maakt, maar ook via Nevelvocht Milieuvervuiling Wateroppervlaktes Dodelijke Pathogene Zoönosen, Q-Koorts, IL- Kankers van Genetisch gemodificeerd biologische verspreiding met HN- Griepvirus Multiresistentie van micro- organismen verspreiden van dodelijke Infectieziekte verwekkers onder Huisdieren en Burgers. De nieuwe Zoönosen zijn al enige jaren actief in hebben de overstap vanuit Dierlijke gastheren na de Mens gemaakt als Biologische Pest Pathogenese  Cytokines Mutaties zich ook sneller in een afwijkende ziektes manifesteren, waarbij de Menselijke Natuur volledig wegvalt.
Info@epn-epm.nl

 

Nevelvocht Verspreiding tot Bloodstelling IL-7 Kankerverwekkender Stoffen.

De kloon komt immers voort uit een volwassenen Cel, waar binnen zich al een aantal spontane mutaties heeft kunnen voordoen. Zo is er Gevaar van Zoönose infectie die van dieren, watervervuiling op mensen wordt overgebracht al bij miljoenen 2,5 Burgers in Nederland met Kankers. De verschillende patronen van ziekteverwekkers herkennen en de boodschap de Cytokines IL-12 of IFN welke aangeboren of innate afweersysteem naar buiten afgeeft als slijmvliesinfectie al tijdens zwangerschap besmet. Ook voor het Dierlijk retrovirussen die zich als vreemd DNA nestelen in dat van Menselijke DNA via Pathogene HN Bacteriële Virale Vectoren cellen binnendringen in veroorzaken Leverziekte, Kankers, Onvruchtbaarheid, Identiteit Psyché Stoornissen, Eierstokkanker- en Borstkanker- en verder zeer ongewenste gevolgen voor Volksgezondheid. Wanneer ziekteverwekkers binnen in het lichaamscellen leeft, zoals Virussen, gaan andere witte bloedcellen, de zogeheten Cytotoxische T- lymfocyten of Killer T Cellen in de aanval. Waarbij geïnfecteerde Cel wordt herkent waardoor die brokjes virusantigenen aan haar oppervlak uitstalt. Na deze herkenning snuffelstructuren of T- cel receptoren kunnen T cellen de zieke cel doden. Hierbij Virus geen kans krijgt zich te verspreiden. Indien het afweer succesvol is verlopen is het lichaam bij de volgende communicatie tussen T- en B- lymfocyten worden opgeslagen in het Geheugen, waardoor lichaam sneller de volgende keer op Virus of Infectieziekte reageert in de Virus- Geïnfecteerde Cellen uitgeschakeld mede Geheugen het Virus ligt opgeslagen via de vloeibare Targetmix die zich vermengt met  de Besmettingsroutes zoals  Pathogene, Carcinogenen, Giftigstoffen, Virussen, Bacteriën, Infecties, Toxines enz op Individuele basis.

De omgevingsfactoren is zo bevuild door Bacteriën, Toxines of de bodem 4- C.

info@epn-epm.nl

 

Zoeken na Biomedische Sociale Ethiek wordt Duidelijke Zichtbaar.

Botulinum bij Kinderen IL-12 aangeboren de eerste 12 maanden van Darm, Luchtwegen, Ademhaling, Voedselweigering problemen wegens Omgevingsvervuiling of Teratogene stof heeft zeer nadelig defecten op het DNA of de vruchtbaarheid van der persoon in kwestie- die het aangeboren IL-12 of innate IFN afweersysteem na buiten afgeeft. Dit doordat via een andere route Myd88 kan er productie van ontstekingsreactie bevorderende Cytokines Ontstekingen als IL-6 en TNFa ,of IL-1b gaan plaatsvinden. Cytokines geeft een reactie signaal wat de afweerreactie moet bevorderen ook de verantwoordelijkheid voor bijwerking = pijn na infectie ontstekingsreactie. De wijze waarop in Nederland enz met samenlevingen wordt omgegaan met allerlei Antidepressiva middelen als Prozac, Ritalin wijst duidelijk op Eugenetica via de Hersenen. De samenleving staat machteloos tegen deze misleidende Politieke stille Genocide van Ecologische Milieuvervuiling, maar de Burgers in Europa gaan zich buiten de macht van het centrum liggen in komen zelf tot een adequate belangen en risicoafwegingen zich te Organiseren in de Bio-Hightech activiteiten van een Sociale Explosie om Politieke jungle te stoppen met hun misleidende ziekteverspreiders als Botulismetoxines, Basaalcelcarcinoom, Pathogene Moleculaire activiteiten van veelvoorkomende ziektes als Dementie, Alzheimer, Kankers, Auto-immuunziektes enz te stoppen. Globaliserende Verandering in de samenleving  ICT-Fundamentlel Bio- Volksgezondheid Ethiek Gemeenschappen hebben zich de afgelopen 25 jaren in de Gezondheidsethiek begeven om onderzoek te doen van voortplanting geneeskunde, genetica en stamcelbiologie. De sprong na vrije gevolgen van de genetische revolutie krijgt een heel andere inzichten in het dagelijkse Stille Genocide die de Politiek toepast op hun Burgers. Dit via Ecologische Milieuvervuiling, Bodembevuiling van vele gifbelten welke op grote schaal doelbewust Longkankers in Luchtwegen Kankers veroorzaakt en vele andere ernstige gevolgen van Gezondheidsaantasting, waarbij op grote schaal de Voeding is aangetast met Kankerverwekkender stoffen.
Info@epn-epm.nl

 

Dierlijke Botulisme van Pathogene Clusters Voedselvergiftiging Neurotoxine.

Hierbij worden eerst Burgers Ziek gemaakt in levert dit vele voordelen op, wegens de Stille Genocide in het onbetaalbaar is geworden van de Medicatie die Patiënten nodig hebben, maar helaas niet meer kunnen betalen. Ook de vele Gemeenten, Provincies zijn aansprakelijk voor de stille Genocide die ze de afgelopen jaren hebben gepleegd in nog op eigen Burgers via  Milieu Bioterrorisme Verschillende Serotype A t/m Botulinustoxine Milieuvervuiling. Vele Nieuwbouwwijken zijn met Dodelijke Pathogene Bacteriëntoxines Besmet door Stortvuil Begraving die bij Nieuwbouwijken is gedumpt met Kankerverwekkende stoffen in allerlei Bloedstolling van Virus- geïnfecteerde cellen die Tumorcellen, Ontstekingsziekten in Bacteriële Infectieziektes veroorzaken. Waarbij Kinderen al bij de Geboorte ernstige afwijkende hebben doordat allerlei Genen zijn aangetast door de vervuiling uit de omgeving. Ook vele zwangerschappen worden gemedicaliseerd waarin geen keuze vrijheid, inzake de voortplanting niet meer is wegens de grote Genocide van Moderne Ecologische Milieuvervuiling van aftakeling bedriegt door Morbiditeit (het Sterfelijke zijn) door Chronische ziektes via Omgevingsvervuiling. De Regering heeft op grote schaal stille Genocide toegepast via Genetische aantasten via Kankers door Milieuomgevingsvervuiling vele Burgers vroegtijdig sterven door Pathogene Gekweekte Ziekteverwekkers. Hierbij de Medicatie Onbetaalbaar gemaakt als tactische moderne Genocide. Vele Burgers kunnen niet de Medicatie meer betalen in sterven zeer vroegtijdig aan stille Genocide of Moderne Euthanasie als een verpakte voltooid leven.
info@epn-epm.nl 

 

Pathogenese Besmettingsroutes van Nevelvocht Ontstaan Allerlei Kankers.

Het blijkt verschillende Type C.D Botulismetoxine die bij de Mens voorkomen in het Zenuwstelsel aantast welke van Pathogene Bacterie via pH Nevelvocht wordt overgedragen. Ook Recreatieplassen waar Kinderen spelen via C, botulisme Nevelvocht neerdaalt binnen de speelplaatsen op recreatiezand speelplaats deze veelal besmet zijn met IL-7 Carcinogene Kankers Botulinustoxine in talloze Dierlijke besmettelijke Dodelijke HN Bacteriën welke Kankers via Neerdalende Nevelvocht veroorzaakt door Botulinustoxine van C- Botulinum welke in het Centrale zenuwstelsels, Urinewegen, Feces Darmproblemen na vorenkomt via Milieuvervuiling van opzettelijke van Bodem, Voedsel, Nevelvocht door inhalatie van Toxineaerosol opzettelijke verspreiding via Milieuvervuiling pH in het Nevelvocht van het Oppervlakte Wateren geïnactiveerd tot Kankerverwekkende Ontstekingen tot Tumorcellen. Ook Dieren Besmetting overdraagbaar na de Mens vanuit zuurgraad pH van het oppervlaktewater. De Pathogene Bacteriën F zijn de Ziekteverwekkers van TEEK- Verlamming optreden, Vogels- en Zoogdieren, Vissen welke worden overgedragen na de Mens. De stoffen beschadiging in de Celkern verhinderen de reparatie van reeds beschadigde cellen. Ook Toxine gerelateerde besmette Voedsel, komt nog al Botulisme voor in bij Wondbotulisme- en de Infantiel Botulisme welke je vrij inademt. Bacteriële Slijmvliesoppervlaktes Botulinustoxine welke zich direct Cytokines nestelen in de Luchtwegen, Longen, Darmen, Nieren, Zenuwcellen of via Microwondjes in allerlei andere Slijmvliesoppervlaktes welke Toxines de Erosie Bloedbaan bereiken tot Neurologische aandoeningen zich verbindt met irreversibel aan presynaptische membraan.
Info@epn-epm.nl

 

Veelvoorkomende Bacterie Routes via Nevelvocht & Voeding Ontstaan Van Kankers.

Botulisme na het inhalatie van Toxines van 2 uur tot 8 dagen beginnen de symptomen van spierceldefecten van slappe spieren, verstoorde signaal overdracht in de autonome zenuw stelsel. Bij Voeding Maaltijdbesmetting zijn de symptomen zo’n 12 a 82 uur nadien bacteriën slijmvlies besmetting van afdalen zenuw aangezichts- en keel musculatuur klachten, dubbelzien, spraakstoornissen, stemproblemen, slikstoornissen zwakte van aangezicht spieren, in overal verlies van spieren functie van allerlei bewustzijns verandering via de intoxicatie het dagelijkse leven verstoren in de loop van tijd. Pathogenese besmetting heeft een incubatieperiode nodig die heel verschillend zijn. Bij vele Milieuvervuiling in Vijvers blijken vele afvalwateren in te komen die zeer Kanker IL-7 verspreiden voor Mens welke het Nevelvocht Inademt- en Dieren die uit de Vijvers drinken blijken op grote schaal besmet te raken met Pathogene Botulisme van pH Nevelvochtbacterie van Neurotoxische wordt overgedragen na de Woonomgeving als verschillende Dodelijke Ziektes b.v. HN Q-Koorts, Zoönose, IL-7 Kankers, Longkanker, Darmkankers enz via het Inademen van Milieuvervuilde  Pathogene Bacteriën C- Botulisme Wateroppervlaktes enz. Veelal via Targetsmix te registreren van binnen komende Pathogene Bacteriën IL-7 Kankers of Cytokinesontstekingen IL-6 welke andere cellen weer aanzetten tot diverse soorten Kankers. Bij praktische onderzoek blijkt veel in de omgeving een Vuilstortplaats aanwezig te zijn uit het korte verleden 10 a 40 jaar.
info@epn-epm.nl

 

Volksgezondheid meer Gericht op Stille Genocide- dan Curatieve Genezing.

We zien steeds meer dat Kwetsbare Burgers, Gehandicapten, Ouderen vroegtijdig Genocide wordt gepleegd door Regeringen doordat er geen open preventieve handelingen worden verricht om Ecologische Milieuvervuilde doelgerichte handelingen plegen inzake de Milieuvervuiling, welke gewoon gehandhaafd wordt tot stille 4 Botulinustoxine via Slijmvlies Nevel Bacteriën tot Luchtwegeninfecties, Longkanker en Darmkankers op grote schaal worden veroorzaakt. Ook bij HN-Pathogene Bacteriën enz blijkt op grote HN zeer besmettelijke Infectievirussen te verspreiden welke ook Burgers besmetten via pH van het Wateroppervlakte geactiveerd als Clostridiumsporen in het Consumptievoedsel als Botulinustoxine van 4 verschillende vegetatievormen. Voedselgerelateerd botulisme tasten bij Zwangeren de Immuno-incompetente aan en bij kleine Kinderen is een zeer verhoogde kans op ernstige levensloop van Psychéproblematiek, defecte Zenuwcellen in Afwijkende Immuunsysteem. Dit via Ecologische Milieuvervuiling wordt niet de Medische of Zorghulpverlening aangepast op individuele basis als zorghulpverlening. Zij passen op grote schaal Tweedeling handelingen toe in onderkent de Zorg van Kwetsbare Burgers, dat door Genetische Diagnostiek en nieuwe Therapieën de niet Economische Burgers op steeds minder Solidariteit kunnen rekenen in niet de medische behandelingen verkrijgen of onbetaalbaar wordt voor de groep Kwetsbare Burgers in zijn geheel de Medicatie niet kan betalen. Wel zorgt de Farmaceutische Industrie voor 38 Miljoen gratis aan medicatie voor Artsen. Solide Criminaliteit binnen Medische Zorghulpverlening, Thuiszorghulpverlening zie je grote verschillende op het kwaliteit van het leven inzake Medische of Zorghulpverlening welke voor Kwetsbare Burgers Onbetaalbaar is geworden- dankzij criminaliteit van Overheid die geen preventieve het voorkomen van Ecologische Milieuvervuiling, maar juist heeft veroorzaakt om binnen de bebouwde kom vele dodelijke Milieuvervuiling Botulinustoxine verspreidt hebben onder de noemer het zal ons tijd wel duren. De Menselijke Natuur is volledig weggevallen door de Milieu-Genocide. Waarbij ook de Mensenrechten is wegevallen wegens op het gebied van Geneesmiddelen die niet meer voor Kwetsbare toegankelijk zijn met allerlei onwenselijk gevolgen van Stille Genocide door Politieke Partijen. De vele genetische gemodificeerde Geheim Kweken van Pathogene Bioterrorisme van dodelijke ziekteverwerkers welke in de EU c.q. Nederland, ook de genetisch gemodificeerd ziekteverwekkers overal worden verspreidt, zoals ook pokkenvirus, zenuwgassen in het op grote schaal giftigstoffen aan te maken in het micro- organismen via Dierenziekte makende. Welke resistent is tegen de gangbare afweermechanismen- en medicatie behandeling onmogelijk wordt gemaakt in vele Burgers vroegtijdig sterven dankzij de Overheid Nalatigheid van Ecologische Milieuvervuiling verantwoordelijkheid.
info@epn-epm.nl 

 

Reumatische Fibromyalgie Aandoeningen als Pijn klachten Aanvoelt.

Er blijkt vele onbegrip te zijn bij Fibromyalgie als onbegrip voor de vele Chronische Pijn die Burgers aanvoelen. De ene dag kan alles actief zijn in de andere dag kan je niks meer uitvoeren wegens pijnklachten, vermoeidheid. Burgers met Reumatische pijn aandoeningen stuiten veelal op onbegrip vanuit directe omgeving. Fibromyalgie geeft vele stille pijnklachten welke voor andere onbegrepen blijven, mede de vermoeidheid die zich opdoemt tijdens de pijnklachten. Bij vele Burgers denken die stelt zich aan in wantrouwen of het ongeloof van aanstellerij komen na voren bij Burgers die het niet begrijpen wat zo’n grillige chronische ziekte inhoud in het dagelijkse Privéleven van Burgers. Ook zie je vele onbedoelde wijze een bepaalde richting aangeven van onbegrip inzake pijnklachten die iemand heeft van Reumatische Chronische Pijn en Vermoeidheid. Je zal voor je zelf eerst richting moeten aangeven voor het meetbaar maken van de ene dag na de andere na het onbegrip of begrip van reumatische aandoeningen. Het wantrouwen vanuit omgeving leiden je veelal af van de Chronische Fibromyalgie Reumapijn van aandoeningen als slijtage van Gewrichten als Botontkalking als Lage Rugpijn, Gewrichtspijnen zijn in de eerste instantie veelvoorkomende klachten welke grote invloed heeft in het dagelijkse Sociale Leefgedrag aangaande de pijnklachten. Veelal bij Fibromyalgie zijn geen duidelijke verklaringen voor welke specifieke klachten van Gewrichten- en gevoelig pijn geeft. Degelijke structuren zijn de Gewrichten, Spieren, Banden- en Zenuwen welke tot onthoudingsafwijkingen in de loop der jaren van Sociale Leefomgeving veelal teruggetrokken doordat deze Burgers niet serieus zijn genomen tijdens Ziekteproces. Die nu nog veel meer problemen geeft in de huidige tijdperk van de Economie. Ook hoor je specifieke Targetsmix te hebben om de bloeddoorstroming beter te realiseren.
info@epn-epm.nl

 

Targetsmic van T-Cel Activiteiten bij Chronische Gewrichtsaandoening.

De tijd staat niet stil binnen Mondiale Biotechniek van ICT samenwerking inzake de activiteiten van Chronische Gewrichtspijnklachten waarbij T- Cellen geactiveerd worden door Dendritische cellen, waaronder de XXX cellen via vloeibare Targetmix direct worden opgenomen binnen de natuur Eiwitcellen de Reuma Artritis te beïnvloeden binnen het Immuunsysteem van T- cellen te activeren via Targetmix. Ook de Ontstekingsmilieu gewrichten welke zijn aangetast op Jonge leeftijd door omgevingsfactoren van Milieuvervuiling van ernstige bijwerkingen van Gedragsbijwerking, Psychische klachten van ophoping van Bloedvat Erosie c.q. Ontstekings pijnklachten in Eiwitverklevingen aandoeningen van Jeugd Verbittering, Work, Onrecht tijdens hun jonge leven hebben ondervonden in allerlei klachten van lichamelijk en Geestelijke klachten na voren komen op termijn. Binnen Immunologie onderzoek verstoord al op jonge leeftijd het Immuunsysteem bij Reumatoïde Artritis de Tregs regulerende cellen van het afweersysteem is deze actief te maken. Bij Targetsmix Eiwit kan je het Immuunsysteem bepaalde cellen actief maken van enkele alternatieve behandeling methoden welke Artritis -Psoriatica al vanuit Kinds jaren veelal aanwezig is als een vorm van ontstekingsreacties Reuma met veelal ook Multifactoriële aandoeningen als Huidaantasting, Urine infecties, Knie erosie, Rugklachten enz. Reuma is een auto-immuunziekte welke eigen cellen aanmaken indien Voeding wordt aangepast, mede Eiwitcellen in het Omgeving Luchtvochtigheid, Koud spelen een grote rol bij Reumatische pijnklachten. Leer in elk geval je lichaam te herkennen om dagelijkse dingen te organiseren om je lichaam soepel te houden en doseren om niet overmatige dingen te doen die klachten geven. Het vloeibare Targetsmix Eiwitvoeding is meer individueel gerichter op chronische ziekten morbiditeit van chronische ziekten enz.
info@epn-epm.nl

 

Prikkend Bare Bovenbeen Pijn & Kou vanaf de Liezen tot voeten. 

Al een tijdje last van op de bank, krijg ik aan de rechterkant van mijn bovenbeen een zeer prikkend dovende Dood gevoel. Ik heb ook last bij het wandelen in is of het kou langs de benen loopt. De Huisarts kan men geen uitslag geven in weet het niet. Ik ben een Vrouw van 58 jaar.

Antwoord:  In eerste instantie lijkt het op Meralgia  Paresthetica: Het is een Huidzenuw in het boven bene welke bekneld zit en veroorzaakt pijn klachten, koud op de Huid waarbij de zenuwstelsel mede betrokken is. Deze zenuw loopt vanuit van uit de rug langs de binnenkant van het bekken en gaat vervolgens via door de Lies naar de Been. In de Lies kan de zenuw bekneld raken waardoor ook andere klepjes van de aderen slecht gaan functioneren. Waarbij het bloed niet goed wordt afgevoerd richting het Hart. Hierbij krijg je ook last van vocht in de weefsels van de been met allerlei klachten na voren komen is de bijkomende klacht veelal op langere termijn. In de lies is zenuw beknelt geraakt die diverse oorzaken heeft. De aandoening kan verdere vele oorzaken hebben, waaronder een zekere verkeerde Houding aanneemt  veroorzaken in de spieren pijnsignalen uitgeven die ook vanuit ander oorzaken als kleding. Te strakke kleding, bedlegerigheid, of overgewicht kan ook klachten veroorzaken welke je ook moet voelen via onderbuik klachten. Het kan zelfs ontstaan als je te veel spullen in je broekzak hebt die net op een zenuwcel drukken in net op die plaats pijn uitstraalt na andere prikkende bovenbeen. Omdat U pijn ergens anders voelt dan waar hij ontstaat namelijk aan de buitenkant van het dijbeen. Is het verband niet te zien. Ook zal je vocht in je been moeten hebben maar is vaak niet te zien beneden 1,5 liter vocht. Vaak gaan klachten over indien je massage neemt, mede een ander slaaphouding aanpassen in eventueel iets afvallen. Medicatie zal niet helpen oefeningen wel bij een therapeut.
info@epn-epm.nl

 

Carcinogene Huidkankerwerkende Stoffen Beschadigen Celkern.

Hoe hogere de Carcinogene stof hoe groter Huidkanker zich ontwikkeld via Nevelvochtbesmetting vanuit omgeving van Zoninstraling inbranding via Vervuilde wateroppervlaktes. Carcinogeen Kankers kunnen overal voorkomen waarbij de Ecologische Milieuvervuiling via Bloostelling aan het UV- Instraling Huidkanker zich nog dieper in de Huid vestigt als Tumoren verspreiding wegens overbelaste Milieuomgevings Vervuiling, welke je via de Urinewegen van Pathogene overtollige Botulinustoxine Bacteriën verschillend Carcinogenen IL-7 via Inhalatie de Gevaarlijkste Gassen, Dampen, Aërosolen van lucht zwevende Chemische Vloeistof of Nevelvocht uit omgeving inademt. Welke makkelijk het lichaam intreden tot allerlei IL-7 Kanker besmetting optreed van of Ingestie waarbij de mond, keel Kankers ontstaan door inademen van Carcinogenen stoffen die zich eerst als Mond, Keelpijn zich ontwikkeld maar nadien blijkt het Kanker te zijn via het Inademen van Milieuvervuilde stoffen. De grote Milieuvervuiling van zeer hogere IL-7 Carcinogene stoffen welke via Pathogene Bacteriën Nevelvocht wordt ingeadempt of via de Zoninstraling in de Huid Brand van overdose UV instraling zie je vele Burgers met problemen aangaande Carcinogene of reprotoxische stoffen met Kankerverwekkender dodelijke Cytokines Ontstekingsprocessen op termijn ontstaan via Ecologische Milieu Kartelwerking van de Overheid worden veroorzaakt.
info@epn-epm.nl 

 

Deze Aankomende Zomer Vele Huidkanker Basaalcelcarcinoom = BCC.

Wegens de grote Ecologische  Bioterrorisme Milieuvervuiling zie we de aankomende Zomer vele Burgers met Micro- Organisme van Huidkankerinstraling van Toxine Type: C- Botulisme variant de meest voorkomende vorm van Basaalcelcarcinoom Huidkankers. Melanomen zijn zeer agressieve Huidkankers welke ieder jaar met 25 % toeneemt van kwaadaardige agressieve vorm van Huidkankers via de pigmentcellen in de opperhuid. De Oppervlaktewateren zijn zo besmet met  Nevelvocht van diverse Pathogene Carcinogene stoffen Botulisme Toxines, Vogelpestvirussen, Q – Koorts, Zoönose Slijmvlies Adenocarcinoom. Waarbij direct of indirect worden verzonden via Nevelvocht van Wateroppervlaktes de omgeving besmet via Voedsel in Dodelijke Zoönose, Q-Koorts in het DNA van Burgers. Hierbij ook Pathogene vreemd Retrovirussen de virale slijmvlies bacteriën worden besmet met dodelijke infecterende Eiwit Bacteriën Clusters. Welke nadien alsnog jaren zich verder verspreiden via Wateroppervlaktes van Nevelvocht als mede Carcinogenen Kankers zich als Adenocarcinoom binnen Slijmvlieshuid Cytokines problemen als Kanker verwerkende kwaadaardige letsel besmet raakt nu al 2,5 miljoen in Nederland. De BBC- Kankers komen op alle leeftijden voor, maar de extreme Kankers komen voor veelal vanaf 30 jaar met oplopende van vele 25 % op jaarbasis na besmet te zijn BCC ontstaat na 3 jaar nieuwe of zelfs meerdere Kankers BCC of Melanomen, agressieve meest vormende Huidkankers. Bij BCC Kankers zie je veelal in het Hoofd-Hals gebied meer bij Mannen dan bij Vrouwen. Ook zaaien deze niet direct uit zoals kwaadaardige verandering die ontstaan in de basale cellen van de opperhuid. Ook gaat het erom hoe vaak hebt je zonnebrand opgelopen- in welke hoedanigheid je op Jonge Leeftijd bent blootgesteld aan UV- bestraling voor je 20 jaar. Bij het Ouder worden zie je hoeveel BCC optreed van Huidkanker. Ook Erfelijke factoren spelen mede in de Huidtype Erfelijkheid, blanke Huidtype, Leeftijd, maar ook vooral een Negatieve Afweersysteem lopen zeer verhoogde risico op Huidkankers zonder dat je het doorhebt, wegens Pathogene Bacteriën Kleine Bloedvaatjes besmetting allerlei zweertjes, kleine wondjes ontstaan in het Gezicht, Neus, Oren in bij Naaktzonnen via Slijmvlies Vaginale Infectie besmetting, Rug, Borst. Ook niet in de Zon blootgestelde delen reageren in de vorm van Eczeemplekken via Gepigmenteerde BCC aantasting.

info@epn-epm.nl

 

Welke Belangrijke Risico loopje bij Cellen UV veranderen tot Kankercellen.

Veelal wordt bij Ouderen boven de 45 jaar een vorm van Kanker Melanoom gezien, is het bij Kinderen vaak al de Melanoom een Tumor. Waarbij de Cellen al veranderd zijn in een Kankercellen. Hierbij is het vaak Leukaemia die veelal bij Jongeren voorkomt. De melanoom op Kinderleeftijd komt alsnog niet zo vaak voor, terwijl het wel een Familiaire ziekte in veelal bij de dermatoloog contact opneemt vooral bij Burgers met een lichte huidtype. Ook bij zonverbranding onder de 5 jarige leeftijd verhoogd al snel op latere leeftijd een Melanoom hebben ontwikkeld. Ook Kinderen met Atypische Moedervlekken hebben een zeer verhoogd risico op het ontwikkelen van een Melanoom. Waarbij de moedervlek nogal eens veranderd van kleur, jeuk, bloeden, Pijn grillige begrenzing van vorm verandering betekend dat zich een Melanoom aan het ontwikkelen is. Ook Erfelijke aanleg van Melanomen kunnen in Families veel voorkomen als gevolg van Genetische Dragende Defect een zeer verhoogd risico op het ontwikkelen van een Melanoom. Je hebt nogal vele soorten Melanoom of de voorportiek van Melanoma situ welke zich in de laatste stadium veranderd tot een Melanoom ontstaat. Wel is er sprake van Kankercellen, maar die zitten nog opgesloten in de bovenste laagje van de Huid, de opperhuid (epidermis). Oppervlakkig verspreiding Melanoom hebben vaak het relatief groot oppervlakte, maar groeien veelal niet diep in de huid. Bij Melanoom van Slijmvliezen zie je aan Mondslijmvlies, Pathogene Bacteriën in binnen zijde van Oogleden- en Vaginaleslijmvlies Adenocarcinoom Infecties van Celverdeling uit diverse Mutaties mengsels via de virale Capside Eiwit Genetische Clusters. Ook de steeds terugkerende Vaginale Geslachtshormoon Adenocarcinoom Slijmvliesinfectie is de veel voorkomende Kankers. De Acrolentigineus Melanoom in Nederland zie je aan Handen, vingers/nagels en voeten tenen/nagels. Bij de Nodulair Melanoom is de type al in een zeer vroeg stadium sprake van Tumorachtige ophoping van Melanomencellen. Aan de oppervlakte is dit veelal te zien als een donkergrijs of donkerblauw bobbeltjes in Moedervlek of Pigmentvlek verschillende factoren.

info@epn-epm.nl

 

Genetische verschillende Generaties is hoe deze Reageren op Eiwit Targetmix. 

Ieder Burger reageert anders op een bepaald stof welke leiden tot passender behandeling met beter werking- en minder bijwerking op individuele basis. Binnen Mondiale Bio-Hightech zie je grote verschuivingen van individuele vloeibare Targetsmix op maatbasis aangepast in praktijk duidelijk zichtbaar worden. Omgevingsfactoren kunnen mede grote invloed hebben inzake Ecologische Milieuvervuiling via Nevelvocht, Fijnstof van IL-7 Carcinogenen Kanker verwekkende Pathogene Bacteriën die Genetische componenten, telt niet voor alle ziektes, maar veelal Kankers, Cytokinesontstekingen, Infectieslijmziektes als Luchtwegen, Vaginale, Urine infecties, Maag, Darminfecties, Anus Infecties , Longkanker- in aanverwante ziektes van Slijmvliesaantasting. Veelal speelt omgevingsfactoren een vele grote rol in het ontstaan van bepaalde infectieziektes via dieren in genetische gemodificeerd milieuvervuiling. Hierbij zie je ook dat de Overheid via Milieuvervuiling op grote schaal dodelijke infectieziektes verspreidt via omgevingsfactoren die doelgericht zijn uitgekozen bij nieuwbouwwijken of demping van kanalen speelt omgeving een belangrijke rol in het ontstaan van bepaalde Cytokinesziektes die je zo kan lokaliseren doordat bij meer Burgers in de omgeving veranderingen optreed in het DNA ontstaan Genetische ziektes als Kankers dankzij nalatigheid van de Overheid door Milieuvervuiling. Nu wordt dit afgeschoven via het roken of leefwijze wordt veroorzaakt. Het grootste gedeelte 90% komt via Milieuvervuiling van diverse stoffen in veelal Pathogenese Nevelvocht Bacteriën van Botulinustoxine vanuit Oppervlakte Wateren uit de omgeving. Je ziet ook dat vele stoffen of Wateroppervlaktes niet gesynthetiseerd en gescreend in als je ziek wordt niet de medicatie aanwezig is, wat dan als onbehandelbare Infectieziekten worden beschouwd met de dood ten gevolge. Deze Ethische aspecten zijn belangrijk in allerlei discussie. Waarbij Overheid Kartelcircuit zichzelf afschermt terwijl ze de oorzaken zijn van vele Gifstoffen, Milieuvervuiling doelbewust wordt veroorzaakt van misbruik via Regelgevingskader van pure zelfregulering Genocide van Overheid.
info@epn-epm.nl

 

Symptomen Dementie van Denkproblemen via Nevelvocht, Fijnstof Hersenschade.

De vele Fijnstof welke in de Longen en Hersencellen terecht komen is een Magnetische veld van Giftige materiaal welke indirect schade aanricht aan Hersencellen via magnetiet rond van luchtvervuiling via neus en reukzenuw in je Brein terecht komt. Dit geeft op zeer Jongeleeftijd vergeetachtigheid, denk problemenstoornissen of storend gedrag mede moeilijk te communiceren welke we vaak gooien Puberteit problematiek, maar het blijkt dat 99%  Fijnstof – Nevelvochtvervuiling, Carcinogene routes, Rubberbanden sportvelden via Luchtvervuiling omgevingsfactoren het Brein aantast bij Kinderen. De vele magnetiet deeltjes in ons Brein is 99 % uit reprotoxische vervuiling vanuit omgeving welke bij Kinderen al zeer vroegtijdig als Puber problemen worden gezien maar het blijkt eerder Nevelvocht & Fijnstof Vervuiling van het Brein. Het blijkt dagelijks bij Genetische onderzoek na steeds meer vormen van Geheugenziektes een andere vormen op jonge leeftijd na voren komt, welke later op iets oudere leeftijd alsnog na IL-7 Kankers, Infectieziekten, Dementie c.q. Alzheimer leidt op jonge leeftijd. De Genetische Moleculaire Vervuiling van omgeving zie je Genetische manipulatie welke via Fijnstof, Nevelvocht wordt ingeadempt in het micro- organismen in leidt tot Genetische manipulatie. Bij Eiwit Targetmix onderzoeken blijken steeds meer Multifactoriële aandoeningen als Breinstoornissen enz na voren komen als Geheugen problemen, Dementie, Alzheimer, Kankers, Hart- en Vaatziekten wegens ophoping van Bloedstroom Erosie Verkleving- welke Stolsel Atherosclerose, vaatvernauwing veroorzaakt binnen Hersenen al op zeer jonge leeftijd. Bij diverse onderzoeken EU blijkt er een verband tussen verhoogde bloedspiegels van Lipoproteïnen via Lipide Vetachtige stoffen- en Eiwitverklevingen al op Puber leeftijd moleculair niveau precies gebeurt wanneer een ziekte ontstaat, nemen ook op jonge leeftijd mogelijkheden toe om te behandelen. De voorkomende inzichten op jonge leeftijd hoe een bepaalt ziekte ontstaat heb je ook het fundament om op voort te bouwen om adequate behandeling behandelingen toe te passen zonder aan symptoombestrijding hoeve te doen. Met de voortijdige inzichten binnen de Biotechnologische Genetische DNA kan je Targetsmix aanpassen individu.
info@epn-epm.nl

 

Het Politieke  Democratische Bestuurlijke Tekort via Onvrede Burgers. 

Burgers zijn zeer ontevreden in de Politieke bedrevenheid is het steeds duidelijk voelbaar en hoorbaar indien het nog wel zin heeft binnen de saaie Politieke Kartelbescherming van onoverzichtelijke- en ondoorzichtige zwendel van Politieke Partijen. Welke ook nog eens door Rechters worden beschermd aangaande de grote Genocide die zij op hun Burgers toepassen. Maar komt verandering binnen de Globaliserende samenwerking. Binnen de negatieve zwendel vindt men ze kleurloos, doelloos in programma’s ondoorzichtig stoffige in onbegrijpelijk en onleesbaar voor de gewone Burgers. Ook de moderne bedrijfsinvoering is zeer verontrustend  in een ontevreden publiek ondermijnt het vertrouwen in de openbare instellingen en publieke figuren, welke alle als Kartelzwendel wanneer er belangrijke beslissing moeten worden genomen niet Overheid verantwoordelijk is wegens Kartelwerking binnen partijen van een aantal specifieke functies behartigen in niet Burgers integreren of mobiliseren in de moderne Technologische bewegingen op allerlei factoren is Politiek zelfs zo vervreemd om zelf te mobiliseren integreren of zo nodig te mobiliseren binnen de massakracht partijen hun macht hebben verloren als Politieke massamisbruik van massapartijen hun zeggenschap hebben verloren. De grote Circulaire moderne Globaliserende Transmissietechniek Technologische Integrale Integratie is het mobiliseren van Burgers in de Biotechnologie- en aanverwante Hightech in een vele bredere maatschappij ontwikkeling van moderne Fundamentele ICT Organisaties sturing.

info@epn-epm.nl.

Info – 5 – Mei – 2017.


KVK
: 41019558.     EU: F0020.50M:

Europese- UNIE- ICT-Platform; Mondiale- ICT- Platform: per 01-01 2017:

http://www.epn-epm.nl/pages/infobulletin.php

www.epn-epm.nl   –    info@epn-epm.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.